dg - deviz general al obiectivului de investitii reparatii

of 16 /16
Pag 1 OBIECTIV: REPARATII LA INVELITORI Beneficiar: LICEUL TEHNOLOGIC ENERGETIC Campina Proiectant: ________________________________________ Executant: ________________________________________ Proiect: __________________ nr: ___ Plansa: __________________ nr: ___ Faza: __________________ DG - DEVIZ GENERAL al obiectivului de investitii REPARATII LA INVELITORI Anexa Nr. 7 TVA lei M a e e Valoare (fara TVA) Nr. crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli u Valoare cu TVA lei lei u 4 1 2 3 4 5 7 CAPITOL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului 1.1 Obtinerea terenului 1.2 Amenajarea terenului 1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala 1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor TOTAL CAPITOL 1 CAPITOL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii TOTAL CAPITOL 2 CAPITOL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica 3.1 Studii 3.1.1 Studii de teren 3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 3.1.3 Alte studii specifice 3.2 Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 3.3 Expertizare tehnica 3.4 Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor 3.5 Proiectare 3.5.1 Tema de proiectare 3.5.2 Studiu de prefezabilitate 3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general 3.5.4 Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor 3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie 3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie 3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 3.7 Consultanta 3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 3.7.2 Auditul financiar 3.8 Asistenta tehnica 3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului 3.8.1.1 pe perioada de executie a lucrarilor

Author: others

Post on 21-Oct-2021

24 views

Category:

Documents


1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Proiectant: ________________________________________
Executant: ________________________________________
REPARATII LA INVELITORI
Anexa Nr. 7
euro
CAPITOL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 Obtinerea terenului
1.2 Amenajarea terenului
1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor
TOTAL CAPITOL 1
TOTAL CAPITOL 2
3.1 Studii
3.1.3 Alte studii specifice
3.2 Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii
3.3 Expertizare tehnica
3.5 Proiectare
3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general
3.5.4 Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor
3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie
3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie
3.7 Consultanta
3.7.2 Auditul financiar
3.8 Asistenta tehnica
3.8.1.1 pe perioada de executie a lucrarilor
Pag 2
41 2 3 4 5 7
3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat în Constructii
3.8.2 Dirigentie de santier
4.1 Constructii si instalatii
1.00045,000.00 buc4.1.1.1 [0001.1.1] Reparatii hidroizolatie terasa cu 2 straturi de membrane bituminoase
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport
4.5 Dotari
5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier
5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului
5.2.1 Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare
5.2.2 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii
5.2.3 Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii
5.2.4 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC
5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate
TOTAL CAPITOL 5
6.1 Pregatirea personalului de exploatare
6.2 Probe tehnologice si teste
TOTAL CAPITOL 6
TOTAL GENERAL
din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)
Executant,
Pag 3
Proiectant: ________________________________________
Executant: ________________________________________
lei
1 Amenajarea terenului1.2
2 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala
1.3
5 Proiectare3.5
6 Tema de proiectare3.5.1
7 Studiu de prefezabilitate3.5.2
8 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general
3.5.3
3.5.4
10 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie
3.5.5
12 Investiia de baz4
13 Constructii si instalatii4.1
4.1.1
15 [0001.1.1] Reparatii hidroizolatie terasa cu 2 straturi de membrane bituminoase
4.1.1.1
17 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj
4.3
18 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport
4.4
22 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier5.1.1
23 Cheltuieli conexe organizarii santierului5.1.2
24 Probe tehnologice si teste6.2
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)
41 2 3 4 60
Executant,
Pag 5
Proiectant: ________________________________________
Executant: ________________________________________
REPARATII LA INVELITORI
- lei - Valoarea (executata)
Luna
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 [0001] REPARATII LA INVELITORI 45,000.0045,000.00
2 [0001.1] Hidroizolatie terasa necirculabila intrarea princilapa si secretariat
45,000.0045,000.00
3 [0001.1.1] Reparatii hidroizolatie terasa cu 2 straturi de membrane bituminoase
45,000.0045,000.00
Executant,
Pag 6
Beneficiar: LICEUL TEHNOLOGIC ENERGETIC Campina
Proiectant: ________________________________________
Obiectul Hidroizolatie terasa necirculabila intrarea princilapa si secretariat
lei
euro
2 Constructii si instalatii4.1
4 [0001.1.1] Reparatii hidroizolatie terasa cu 2 straturi de membrane bituminoase4.1.1.1
TOTAL I
6 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale4.2
TOTAL II
III. Procurare
8 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj4.3
9 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport
4.4
TOTAL IV
Pag 7
STADIUL FIZIC: Reparatii hidroizolatie terasa cu 2 straturi de membrane bituminoase
Beneficiar: LICEUL TEHNOLOGIC ENERGETIC Campina
Proiectant: ________________________________________
Executant: ________________________________________
Faza: __________________
F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari - lei -
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar (exclusiv
- lei -
0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
1 Demolat cos fum inclusiv inchideri goluri 1.1 RPCT05C1 Demolarea zidariei refractare...topita
fara ruperare de caramizi cu volume pâna la 2,5 mc
mc 3.780
tona 7.560
tona 7.560
1.4 CB01A Cofraje din scânduri de rasinoase pentru turnarea betonului....la monolitizari între elementele prefabricate de planseu si diafragme, inclusiv sprijinirile
mp 5.000
material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.5 CC03D% Montarea armat in elem structurale pt ob cu d < = 8 mm la constr cu h =35 m la placi
mp 6.000
material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.7 CP25E1 Turnarea betonului în îmbinarile elementelor prefabricate din beton armat betonarea golurilor în elemente prefabricate si monolite cu grosimea pâna la 20 cm;
mc 0.600
STADIUL FIZIC: Reparatii hidroizolatie terasa cu 2 straturi de membrane bituminoase
0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
1.7.L 20019219 Beton marfa clasa C 16/20 ( BC 20/B250) cu 390 kg ciment
mc 0.605
hidroizolatiilor,termoizolatiilor lipitcu bitum si a straturilor de protectie la terase
mp 75.000
Reparatii de tencuieli ext.brute, la calcane, exec.cu mortar var-cim.m-10t, de 2.5cm gros - pt.refaceri totale de tencuieli, se scade
mp 7.000
material:
manopera:
utilaj:
transport:
2.3 RCSE09C% Strat suplimentar de separare, carton bitumat ca-300, asezat peste termoizolatii/st.suport
mp 75.000
2.4 IZF01D2 Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de lifuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la acoperisuri trase, pe acoperisuri orizontale sau verticale sau la pardoselile camerelor umede, ale cuvelor sau ale camerelor frigorifice, cu emulsie bituminoasa anionica
mp 378.000
2.5 IZC05A+ asim.
Hidroizolatie la cald pt. terase si acoperisuri cu 1 strat de membrana bituminoasa
mp 378.000
mp 415.800
2.6 IZC05A+ asim.
Hidroizolatie la cald pt. terase si acoperisuri cu 1 strat de membrana bituminoasa
mp 378.000
mp 415.800
3 Jgheaburi si burlane 3.1 CE21D-3# Burlane din tabla zincata de 0,5 mm
grosime executate pe santier, inadite prin petrecere pe cel putin 60 mm si lipite, fixate pe zid prin bratari din otel zincat, inclusiv coturile si aruncatoarele, montate pe lungimi mai mari de 20 m...dreptunghiulare, cu sectiunea de 7,5 x 11,5 cm pentru burlane montate pe lungimi mai mici sau egale cu 20 m
m 7.000
STADIUL FIZIC: Reparatii hidroizolatie terasa cu 2 straturi de membrane bituminoase
0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
3.2 RpIzE17B% Desfacerea metalizarilor...Jgheaburi si burlane din tabla
m 91.000
3.3 IZE03A+ asim.
Sorturi,glafuri si gulere din tabla al, de 0,5 mm grosime, cu latime desfasurata de pana la 30 cm
m 67.000
Jgheaburi din tb.zn.de 0,5mm petrecute 20mm,lipiteincl.colturi,capace,dreptung hiulare cu sect 18x15cm - pentru jgheaburi montate pe lungimi mai mici sau egale cu 20 cm
m 67.000
material:
manopera:
utilaj:
transport:
3.5 CE21D-2# Burlane din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, inadite prin petrecere pe cel putin 60 mm si lipite, fixate pe zid prin bratari din otel zincat, inclusiv coturile si aruncatoarele, montate pe lungimi mai mari de 20 m...dreptunghiulare, cu sectiunea de 18 x 15 cm pentru burlane montate cu autoturnul telescopic
m 24.000
4 Fatada secretariat 4.1 CF20A%
asim. Placare la ext. cu placi din betopan pe struct.metal autoportanta, distanta intre montanti, 60 cm
mp 28.000
buc 420.000
4.1.L 8535040 Profil de contur uw 50/0.6/4000 din otel galvanizat
m 19.600
4.1.L 8535011 Profil de structura CW 50/0,6/2600mm, din otel galvanizat
m 56.000
4.2 CF28A02+ Tencuieli decorative siliconice DEKO, tip R 15 si R25,...aplicate manual pe gips-carton sau pe suprafete termoizolate -un strat amorsa, un strat grund (de imbibare) si un strat tencuiala, Deko SiliconPutz R25
mp 22.000
material:
manopera:
utilaj:
transport:
4.3 CB47C1 Schela metalica tubulara lucrari de finisaje la tavane si lucrari de monolitizari a prefabricatelor de beton armat, amplasate la înaltimi pâna la 7 m inclusiv;
mp 35.000
material:
manopera:
utilaj:
transport:
4.4 RPCR27D2# Vopsit conducte...inst,d>60mm cu 1 str email alchidic peste vopsea exist si 1 str lac alchidic
mp 14.000
STADIUL FIZIC: Reparatii hidroizolatie terasa cu 2 straturi de membrane bituminoase
0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
Recapitulatia: Recapitulatie 2021
Alte cheltuieli directe:
Cheltuieli indirecte
Pag 11
STADIUL FIZIC: Reparatii hidroizolatie terasa cu 2 straturi de membrane bituminoase
Beneficiar: LICEUL TEHNOLOGIC ENERGETIC Campina
Proiectant: ________________________________________
Executant: ________________________________________
Furnizorul Greu- tatea -tone-
U.M. Consumul cuprins in
740 1 2 3 5 = 3 x 4 6 7
kg 0.8717300071 Acetona tehnica de sinteza cal.i; stas 6366-69
DataConstruct1 7300071
DataConstruct2 5904770
mc 0.1836202818 Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea
DataConstruct3 6202818
mc 0.2685904574 Argon gazos imbuteliat pentru sudare tip C s 795
DataConstruct4 5904574
DataConstruct5 8521050
DataConstruct6 3702963
DataConstruct7 6200535
mc 0.60520019219 Beton marfa clasa C 16/20 ( BC 20/B250) cu 390 kg ciment
DataConstruct8 20019219
kg 11.2502600036 Bitum pentru materiale si lucrari pentru hidroizolatii tip h 68/75 s 7064
DataConstruct9 2600036
buc 18.6006311982 Bratara din otel zinc pentru burlane (semirotunde sau drept)
DataConstruct10 6311982
buc 100.5006311231 Carlig din otel zincate pentru jgheaburi
DataConstruct12 6311231
mp 84.0002600749 Carton bitumat strat acop nisip ca300 100cmx10m s 138
DataConstruct13 2600749
DataConstruct14 2100402
DataConstruct15 7309663
DataConstruct16 6200975
kg 6.93020011263 DEKO grund silicon DataConstruct18 20011263
kg 8.80020011258 DEKO reibe - putz R 25
DataConstruct19 20011258
kg 1.4006109456 Diluant rasini alchidice ptr lacuri si emailuri d007-1
DataConstruct20 6109456
Pag 12
740 1 2 3 5 = 3 x 4 6 7
buc 1.8002806616 Distantier pentru pozit.armat.in B.A. din mortar ciment
DataConstruct21 2806616
mc 0.0352918639 Dulap fag impregnati balotati lun G = 1,8- 5m cl a
DataConstruct22 2918639
DataConstruct23 2600311
DataConstruct24 6202741
DataConstruct25 2100880
kg 0.5606100929 Grund alchid anticoroziv
DataConstruct27 6100929
DataConstruct28 6001666
kg 1.4006105711 Lac de baza rasini alchidice l.005-43 ntr 1703- 80
DataConstruct29 6105711
DataConstruct30 8521010
%7801111 Material marunt (apa tare, carbuni)
DataConstruct33 7801111
DataConstruct34 2600437
DataConstruct35 2600441
DataConstruct36 8000199
mc 0.2382200513 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 mm
DataConstruct37 2200513
kg 15.4102000030 Otel beton profil neted OB 37, stas 438 D = 6 mm
DataConstruct38 2000030
l 7.5006200755 Petrol distilat tip 0/200 np-nid 767
DataConstruct40 6200755
DataConstruct41 20017738
DataConstruct42 2700199
DataConstruct43 8000184
m 19.6008535040 Profil de contur uw 50/0.6/4000 din otel galvanizat
DataConstruct44 8535040
m 56.0008535011 Profil de structura CW 50/0,6/2600mm, din otel galvanizat
DataConstruct45 8535011
kg 0.6603803116 Sarma moale obisnuita D = 1mm, OL 32 s 889
DataConstruct46 3803116
DataConstruct47 7344833
Pag 13
740 1 2 3 5 = 3 x 4 6 7
buc 420.0008558011 Surub montaj autofiletant 35mm/1000 superrapid
DataConstruct48 8558011
DataConstruct49 3655210
kg 233.6003642598 Tabla zincata s2028 0,50x 800x2000, OL 32-1N calitatea I
DataConstruct50 3642598
DataConstruct51 2100713
DataConstruct52 6103218
Pag 14
STADIUL FIZIC: Reparatii hidroizolatie terasa cu 2 straturi de membrane bituminoase
Beneficiar: LICEUL TEHNOLOGIC ENERGETIC Campina
Proiectant: ________________________________________
Executant: ________________________________________
Procentul
1 10251 Betonist 8.202ora10251
5 12242 Izolator hidrofug 42 3.750ora12242
6 29900 Muncitor deserv.ctii masini 21.470ora29900
7 19900 Muncitor deserv.ctii montj. 56.800ora19900
8 19920 Muncitor deserv.ctii montj. 2 2.310ora19920
9 29931 Muncitor deservire constructii masini 0.000ora29931
10 19931 Muncitor deservire constructii montaj 12.398ora19931
11 19921 Muncitor deservire constructii-montaj 9.694ora19921
12 19911 Muncitor deservire c-tii.montaj 11.227ora19911
13 49 Muncitor necalificat 75.000ora49
14 320755 Tinichigiu 65.520ora320755
17 13431 Zidar 33.700ora13431
19 13321 Zugrav vopsitor 7.140ora13321
20 20000120 Zugrav-vopsitor 5.720ora20000120
Total ore manopera: 641.331
Pag 15
STADIUL FIZIC: Reparatii hidroizolatie terasa cu 2 straturi de membrane bituminoase
Beneficiar: LICEUL TEHNOLOGIC ENERGETIC Campina
Proiectant: ________________________________________
Executant: ________________________________________
Faza: __________________
C8 - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii
Ore de functionar
-kwh-
1 2000036020000360 Aparat sudura autogena 5.460 0.00
2 57025702 Autotelescop (platforma telescopica) auto pe 5 t 3.600 0.00
3 30043004 Convertizor sudura (inclus consum energie electrica) 1- 14kw
2.010 0.00
4 67026702 Macara de fereastra 0,15tf 0.305 0.00
5 38173817 Malaxor pentru mortar, actionat electric, 200 l 0.060 0.00
6 57045704 Platforma ridicatoare cu brate tip prb-15 pe auto 5t 0.670 0.00
7 2000000920000009 Tirfor 1,5 Tf 1.820 0.00
8 23512351 Utilaj de ridicat pt. lucrari de finisaj 0.670 0.00
9 37163716 Vibrator de interior pentru beton actionat, electric 0,9-1,5 kw
1.800 0.00
Pag 16
STADIUL FIZIC: Reparatii hidroizolatie terasa cu 2 straturi de membrane bituminoase
Beneficiar: LICEUL TEHNOLOGIC ENERGETIC Campina
Proiectant: ________________________________________
Executant: ________________________________________
Tone tran-
0 1 3 52 6 = 2 x 3 x 54
Transport rutier
TRA01A05P 7.560 5.000 0.100
2021-08-15T10:07:06+0300
Gabriel Ionescu