deviz general privin cheltuielile necesare realizarii obiectivului: … · 2017. 7. 1. · deviz...

of 12 /12
4,4971 lei/euro din data 10.01.2017 TVA Mii lei Mii euro Mii lei Mii lei Mii euro 1.1 Obtinerea terenului 1.2 Amenajarea terenului 13,570 3,018 2,578 16,148 3,591 1.3 Amenajarea pentru protecţia mediului şi aducerea la starea iniţială 186,213 41,407 35,380 221,593 49,275 199,783 44,425 37,959 237,741 52,865 2.1 Utilitati - Alimentare cu apa potabila, canalizare, agent termic, etc. 2.613,075 581,058 496,484 3.109,559 691,459 2.613,075 581,058 496,484 3.109,559 691,459 3.1 Studii de teren 40,000 8,895 8,000 48,000 10,674 3.2 Taxe pentru obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii 4,634 1,030 4,634 1,030 3.3 Proiectare şi inginerie 500,000 111,183 97,230 597,230 132,803 3.4 Organizarea procedurilor de achiziţie 3.5 Consultanta 3.6 Asistenta tehnica 248,898 55,346 47,291 296,189 65,862 793,532 176,454 152,521 946,053 210,370 4.1 Construcţii şi instalaţii 15.951,093 3.546,973 3.030,708 18.981,801 4.220,898 4.1.1 OBIECT 1 - Cladire 9.751,257 2.168,343 1.852,739 11.603,996 2.580,329 4.1.2 OBIECT 2 - Bazin interior copii 176,527 39,254 33,540 210,067 46,712 4.1.3 OBIECT 3 - Bazin interior adulti 322,908 71,804 61,353 384,261 85,446 4.1.4 OBIECT 4 - Bazin exterior copii 260,990 58,035 49,588 310,579 69,062 4.1.5 OBIECT 5 - Bazin exterior adulti 1.087,708 241,869 206,665 1.294,373 287,824 4.1.6 OBIECT 6 - Amenajari exterioare 4.351,702 967,669 826,823 5.178,526 1.151,526 4.2 Montaj utilaj tehnologice 642,139 142,790 122,006 764,146 169,920 4.3 Utilaje şi echipamente tehnologice 5.897,435 1.311,386 1.120,513 7.017,947 1.560,549 4.4 Utilaje şi echipamente de transport 4.5 Dotari 677,752 150,709 128,773 806,525 179,343 4.6 Active necorporale 23.168,419 5.151,858 4.402,000 27.570,418 6.130,710 5.1 Organizare de santier 231,684 51,519 44,020 275,704 61,307 5.1.1 Lucrare de constructii 162,179 36,063 30,814 192,993 42,915 5.1.2 Cheltuieli conexe org. santierului 69,505 15,456 13,206 82,711 18,392 5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 215,251 47,864 - 215,251 47,864 5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute 1.338,740 297,690 254,361 1.593,101 354,251 1.785,676 397,073 298,381 2.084,056 463,422 6.1 Pregatirea personalului de exploatare 6.2 Probe tehnologice şi teste 109,800 24,416 20,862 130,662 29,055 109,800 24,416 20,862 130,662 29,055 28.670,284 6.375,283 5.408,206 34.078,490 7.577,881 19.568,269 4.351,308 3.717,971 23.286,240 5.178,057 Proiectant, CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiţia de bază TOTAL CAPITOL 4 TOTAL GENERAL Din care C + M CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli TOTAL CAPITOL 5 CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste şi predare la beneficiar TOTAL CAPITOL 6 Beneficiar, TOTAL CAPITOL 3 DEVIZ GENERAL In mii lei/mii euro la cursul BNR Nr. crt. Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli Valoare (fără TVA) Valoare (inclusiv TVA) CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului TOTAL CAPITOL 1 CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utililtăţilor necesare obiectivului CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectarea şi asistenţă tehnică ”Complex de agrement acvatic - Aquapark Bistrita" TOTAL CAPITOL 2 privin cheltuielile necesare realizarii obiectivului:

Upload: others

Post on 24-Jan-2021

25 views

Category:

Documents


1 download

TRANSCRIPT

Page 1: DEVIZ GENERAL privin cheltuielile necesare realizarii obiectivului: … · 2017. 7. 1. · DEVIZ GENERAL In mii lei/mii euro la cursul BNR Nr. crt. Denumirea capitolelor şi subcapitolelor

4,4971 lei/euro din data 10.01.2017

TVA

Mii lei Mii euro Mii lei Mii lei Mii euro

1.1 Obtinerea terenului

1.2 Amenajarea terenului 13,570 3,018 2,578 16,148 3,591

1.3Amenajarea pentru protecţia mediului şi aducerea

la starea iniţială186,213 41,407 35,380 221,593 49,275

199,783 44,425 37,959 237,741 52,865

2.1Utilitati - Alimentare cu apa potabila, canalizare,

agent termic, etc. 2.613,075 581,058 496,484 3.109,559 691,459

2.613,075 581,058 496,484 3.109,559 691,459

3.1 Studii de teren 40,000 8,895 8,000 48,000 10,674

3.2Taxe pentru obţinerea de avize, acorduri şi

autorizaţii4,634 1,030 4,634 1,030

3.3 Proiectare şi inginerie 500,000 111,183 97,230 597,230 132,803

3.4 Organizarea procedurilor de achiziţie

3.5 Consultanta

3.6 Asistenta tehnica 248,898 55,346 47,291 296,189 65,862

793,532 176,454 152,521 946,053 210,370

4.1 Construcţii şi instalaţii 15.951,093 3.546,973 3.030,708 18.981,801 4.220,898

4.1.1 OBIECT 1 - Cladire 9.751,257 2.168,343 1.852,739 11.603,996 2.580,329

4.1.2 OBIECT 2 - Bazin interior copii 176,527 39,254 33,540 210,067 46,712

4.1.3 OBIECT 3 - Bazin interior adulti 322,908 71,804 61,353 384,261 85,446

4.1.4 OBIECT 4 - Bazin exterior copii 260,990 58,035 49,588 310,579 69,062

4.1.5 OBIECT 5 - Bazin exterior adulti 1.087,708 241,869 206,665 1.294,373 287,824

4.1.6 OBIECT 6 - Amenajari exterioare 4.351,702 967,669 826,823 5.178,526 1.151,526

4.2 Montaj utilaj tehnologice 642,139 142,790 122,006 764,146 169,920

4.3 Utilaje şi echipamente tehnologice 5.897,435 1.311,386 1.120,513 7.017,947 1.560,549

4.4 Utilaje şi echipamente de transport

4.5 Dotari 677,752 150,709 128,773 806,525 179,343

4.6 Active necorporale

23.168,419 5.151,858 4.402,000 27.570,418 6.130,710

5.1 Organizare de santier 231,684 51,519 44,020 275,704 61,307

5.1.1 Lucrare de constructii 162,179 36,063 30,814 192,993 42,915

5.1.2 Cheltuieli conexe org. santierului 69,505 15,456 13,206 82,711 18,392

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 215,251 47,864 - 215,251 47,864

5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute 1.338,740 297,690 254,361 1.593,101 354,251

1.785,676 397,073 298,381 2.084,056 463,422

6.1 Pregatirea personalului de exploatare

6.2 Probe tehnologice şi teste 109,800 24,416 20,862 130,662 29,055

109,800 24,416 20,862 130,662 29,055

28.670,284 6.375,283 5.408,206 34.078,490 7.577,881

19.568,269 4.351,308 3.717,971 23.286,240 5.178,057

Proiectant,

CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiţia de bază

TOTAL CAPITOL 4

TOTAL GENERAL

Din care C + M

CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli

TOTAL CAPITOL 5

CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste şi predare la beneficiar

TOTAL CAPITOL 6

Beneficiar,

TOTAL CAPITOL 3

DEVIZ GENERAL

In mii lei/mii euro la cursul BNR

Nr. crt.Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de

cheltuieli

Valoare (fără TVA) Valoare (inclusiv TVA)

CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

TOTAL CAPITOL 1

CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utililtăţilor necesare obiectivului

CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectarea şi asistenţă tehnică

”Complex de agrement acvatic - Aquapark Bistrita"

TOTAL CAPITOL 2

privin cheltuielile necesare realizarii obiectivului:

Page 2: DEVIZ GENERAL privin cheltuielile necesare realizarii obiectivului: … · 2017. 7. 1. · DEVIZ GENERAL In mii lei/mii euro la cursul BNR Nr. crt. Denumirea capitolelor şi subcapitolelor

CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

1 euro = 4,4971 lei

mii lei mii euro

1.1 Obtinerea terenului - -

1.2 Amenajarea terenului 13,570 3,018

1.3 Amenajari pentru protectia mediului 186,213 41,407

1.3.1 Refacerea cadrului natural 186,213 41,407

199,783 44,425

TVA: 19% 37,959 8,441

237,741 52,865

Intocmit,

Valoarea pe categorii de lucrari in

TOTAL (fără TVA)

TOTAL (cu TVA)

Nr. crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor

de cheltuieli

Page 3: DEVIZ GENERAL privin cheltuielile necesare realizarii obiectivului: … · 2017. 7. 1. · DEVIZ GENERAL In mii lei/mii euro la cursul BNR Nr. crt. Denumirea capitolelor şi subcapitolelor

CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utililtăţilor necesare obiectivului

1 euro = 4,4971 lei

mii lei mii euro

1 Alimentare cu apa 294,426 65,470

2 Canalizare 873,000 194,125

3 Alimentare cu agent termic 549,668 122,227

4 Alimentare cu energie electrica 841,803 187,188

5 Telecomunicatii (telefonie, radio-tv,etc) 54,178 12,047

6 Alte tipuri de retele exterioare -

7 Drumuri de acces - -

8 Cai ferate industriale - -

2.613,075 581,058

TVA: 19% 496,484 110,401

3.109,559 691,459

Intocmit,

Valoarea pe categorii de lucrari in

TOTAL (fără TVA)

TOTAL (cu TVA)

Nr.

crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Page 4: DEVIZ GENERAL privin cheltuielile necesare realizarii obiectivului: … · 2017. 7. 1. · DEVIZ GENERAL In mii lei/mii euro la cursul BNR Nr. crt. Denumirea capitolelor şi subcapitolelor

CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectarea şi asistenţă tehnică

1 euro = 4,4971 lei

mii lei mii euro

Studii de teren 40,000 8,895

Actualizare studiu topografic 15,000 3,335

Studiu geotehnic, cu toate vizele prevazute de lege (verificator Af) 25,000 5,559

Obtinere avize, acorduri si autorizatii 4,634 1,030

1. obtinerea/prelungirea valabilitatii ceritificatului de urbanism - -

2. obtinerea/prelungirea valabilitatii autorizatiei de construire/

desfiintare, obtinere autorizatii de scoatere din circuitul agricol - -

3. obtinerea avizelor si acordurilor pentru racorduri si bransamente la

retelele publice de apa, canalizare, gaze, termoficare, energie

electrica, telefonie, etc.

- -

4. obtinere aviz sanitar, sanitar-veterinar si fitosanitar - -

5. obtinerea certificatului de nomenclatura stradala si adresa - -

6. întocmirea documentaţiei, obţinerea numărului Cadastral provizoriu

si inregistrarea terenului in Cartea Funciara - -

7. obtinerea avizului PSI - -

8. obtinerea acordului de mediu - -

9. alte avize, acorduri si autorizatii solicitate prin lege 4,634 1,030

Proiectare si inginerie 500,000 111,183

1. Cheltuieli pentru elaborarea tuturor fazelor de proiectare - total, din

care: 410,000 91,170

a. studiu de prefezabilitate - -

b. Studiu de fezabilitate 218,000 48,476

c. Proiect tehnic 155,000 34,467

d. verificarea tehnica a proiectarii 7,000 1,557

e. elaborarea documentatiei tehnice de obtinere a autorizatiei de

construire a lucrarilor (DTAC) 30,000 6,671

2. Documentatii necesare pentru obtinerea acordurilor, avizelor si

autorizatiilor aferente obiectivului de investitii 5,000 1,112

3. Documentaţia pentru obţinerea avizelor şi acordurilor solicitate prin

Certificatul de Urbanism la faza SF 5,000 1,112

4. Asistenţa tehnică pe perioada executării lucrărilor 80,000 17,789

4 Organizarea procedurilor de achizitie publica - -

Cheltuieli pentru consultanta - -

1. plata serviciilor de consultanta la elaborarea memoriului justificativ,

studiilor de piata, de evaluare, la intocmirea cererii de finantare - -

2. plata serviciilor de consultanta in domeniul managementului

investitiei sau administrarea contractului de executie - -

Cheltuieli pentru asistenta tehnica 248,898 55,346

3

5

6

Nr. crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli Valoarea pe categorii de lucrari

2

1

Page 5: DEVIZ GENERAL privin cheltuielile necesare realizarii obiectivului: … · 2017. 7. 1. · DEVIZ GENERAL In mii lei/mii euro la cursul BNR Nr. crt. Denumirea capitolelor şi subcapitolelor

1. asistenta tehnica din partea proiectantului în cazul când aceasta nu

intră în tarifarea proiectării - -

2. plata diriginţilor de şantier desemnaţi de autoritatea contractantă,

autorizaţi conform prevederilor legale pentru verificarea execuţiei

lucrărilor de construcţii şi instalaţii

248,898 55,346

793,532 176,454

TVA: 19% 152,521 33,915

946,053 210,370

Intocmit,

TOTAL (cu TVA)

6

TOTAL (fără TVA)

Page 6: DEVIZ GENERAL privin cheltuielile necesare realizarii obiectivului: … · 2017. 7. 1. · DEVIZ GENERAL In mii lei/mii euro la cursul BNR Nr. crt. Denumirea capitolelor şi subcapitolelor

CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiţia de bază: OBIECT1 - Cladire

1 euro = 4,4971 lei

TVA

Mii lei Mii euro Mii lei Mii lei Mii euro

1 2 3 4 5 6 7

I

1 Terasamente

2 Construcţii: 7.525,202 1.673,345 1.429,788 8.954,990 1.991,281

Rezistenta 4.177,250 928,876 793,677 4.970,927 1.105,363

Arhitectura 3.347,952 744,469 636,111 3.984,063 885,918

3 Instalatii electrice 922,014 205,024 175,183 1.097,196 243,979

4 Instalaţii sanitare 480,901 106,936 91,371 572,272 127,254

5 Instalaţii hidranti 60,335 13,416 11,464 71,798 15,965

6 Instalaţii HVAC 757,094 168,352 143,848 900,942 200,338

7 Instalatii curenti slabi CCTV 5,712 1,270 1,085 6,797 1,511

8 - - - - -

9.751,257 2.168,343 1.852,739 11.603,996 2.580,329

II1 Montaj utilaje şi echipamente tehnologice 118,183 26,280 22,455 140,637 31,273

118,183 26,280 22,455 140,637 31,273

III

1 Utilaje şi echipamente tehnologice 1.181,827 262,798 224,547 1.406,374 312,729

2 Utilaje şi echipamente de transport - - - - - 3 Dotări 677,752 150,709 128,773 806,525 179,343

1.859,579 413,506 353,320 2.212,899 492,072

11.729,019 2.608,129 2.228,514 13.957,532 3.103,674

Intocmit,

TOTAL I

Nr. crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli Valoare (fara TVA) Valoare (inclusiv TVA)

LUCRARI DE CONSTRUCTII

MONTAJ

TOTAL II

PROCURARE

TOTAL III

TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)

Page 7: DEVIZ GENERAL privin cheltuielile necesare realizarii obiectivului: … · 2017. 7. 1. · DEVIZ GENERAL In mii lei/mii euro la cursul BNR Nr. crt. Denumirea capitolelor şi subcapitolelor

CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiţia de bază: OBIECT 2 - Bazin interior copii

1 euro = 4,4971 lei

TVA

Mii lei Mii euro Mii lei Mii lei Mii euro

1 2 3 4 5 6 7

I

1 Terasamente

2 Construcţii: 176,527 39,254 33,540 210,067 46,712

Rezistenta 96,027 21,353 18,245 114,272 25,410

Arhitectura 80,500 17,901 15,295 95,795 21,302

3 Instalatii electrice - - - - -

4 Instalaţii sanitare - - - - -

5 Instalaţii hidranti - - - - -

6 Instalaţii HVAC - - - - -

7 - - - - -

8 - - - - -

176,527 39,254 33,540 210,067 46,712

II1 Montaj utilaje şi echipamente tehnologice 54,239 12,061 10,305 64,544 14,352

54,239 12,061 10,305 64,544 14,352

III

1 Utilaje şi echipamente tehnologice 488,149 108,547 92,748 580,897 129,171

2 Utilaje şi echipamente de transport - - - - - 3 Dotări - - - - -

488,149 108,547 92,748 580,897 129,171

718,914 159,862 136,594 855,508 190,235

Intocmit,

TOTAL I

Nr. crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli Valoare (fara TVA) Valoare (inclusiv TVA)

LUCRARI DE CONSTRUCTII

MONTAJ

TOTAL II

PROCURARE

TOTAL III

TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)

Page 8: DEVIZ GENERAL privin cheltuielile necesare realizarii obiectivului: … · 2017. 7. 1. · DEVIZ GENERAL In mii lei/mii euro la cursul BNR Nr. crt. Denumirea capitolelor şi subcapitolelor

CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiţia de bază: OBIECT 3 - Bazin interior adulti

1 euro = 4,4971 lei

TVA

Mii lei Mii euro Mii lei Mii lei Mii euro

1 2 3 4 5 6 7

I

1 Terasamente

2 Construcţii: 322,908 71,804 61,353 384,261 85,446

Rezistenta 162,804 36,202 30,933 193,737 43,080

Arhitectura 160,104 35,602 30,420 190,524 42,366

3 Instalatii electrice - - - - -

4 Instalaţii sanitare - - - - -

5 Instalaţii hidranti - - - - -

6 Instalaţii HVAC - - - - -

7 - - - - -

8 - - - - -

322,908 71,804 61,353 384,261 85,446

II1 Montaj utilaje şi echipamente tehnologice 33,732 7,501 6,409 40,141 8,926

33,732 7,501 6,409 40,141 8,926

III

1 Utilaje şi echipamente tehnologice 303,584 67,507 57,681 361,265 80,333

2 Utilaje şi echipamente de transport - - - - - 3 Dotări - - - - -

303,584 67,507 57,681 361,265 80,333

660,224 146,811 125,443 785,667 174,705

Intocmit,

TOTAL I

Nr. crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli Valoare (fara TVA) Valoare (inclusiv TVA)

LUCRARI DE CONSTRUCTII

MONTAJ

TOTAL II

PROCURARE

TOTAL III

TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)

Page 9: DEVIZ GENERAL privin cheltuielile necesare realizarii obiectivului: … · 2017. 7. 1. · DEVIZ GENERAL In mii lei/mii euro la cursul BNR Nr. crt. Denumirea capitolelor şi subcapitolelor

CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiţia de bază: OBIECT 4 - Bazin exterior copii

1 euro = 4,4971 lei

TVA

Mii lei Mii euro Mii lei Mii lei Mii euro

1 2 3 4 5 6 7

I

1 Terasamente

2 Construcţii: 260,990 58,035 49,588 310,579 69,062

Rezistenta 124,022 27,578 23,564 147,586 32,818

Arhitectura 136,969 30,457 26,024 162,993 36,244

3 Instalatii electrice - - - - -

4 Instalaţii sanitare - - - - -

5 Instalaţii hidranti - - - - -

6 Instalaţii HVAC - - - - -

7 - - - - -

8 - - - - -

260,990 58,035 49,588 310,579 69,062

II1 Montaj utilaje şi echipamente tehnologice 46,071 10,245 8,753 54,824 12,191

46,071 10,245 8,753 54,824 12,191

III

1 Utilaje şi echipamente tehnologice 414,639 92,201 78,781 493,420 109,720

2 Utilaje şi echipamente de transport - - - - - 3 Dotări - - - - -

414,639 92,201 78,781 493,420 109,720

721,700 160,481 137,123 858,824 190,973

Intocmit,

TOTAL I

Nr. crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli Valoare (fara TVA) Valoare (inclusiv TVA)

LUCRARI DE CONSTRUCTII

MONTAJ

TOTAL II

PROCURARE

TOTAL III

TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)

Page 10: DEVIZ GENERAL privin cheltuielile necesare realizarii obiectivului: … · 2017. 7. 1. · DEVIZ GENERAL In mii lei/mii euro la cursul BNR Nr. crt. Denumirea capitolelor şi subcapitolelor

CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiţia de bază: OBIECT 5 - Bazin exterior adulti

1 euro = 4,4971 lei

TVA

Mii lei Mii euro Mii lei Mii lei Mii euro

1 2 3 4 5 6 7

I

1 Terasamente

2 Construcţii: 1.087,708 241,869 206,665 1.294,373 287,824

Rezistenta 467,067 103,860 88,743 555,810 123,593

Arhitectura 620,641 138,009 117,922 738,563 164,231

3 Instalatii electrice - - - - -

4 Instalaţii sanitare - - - - -

5 Instalaţii hidranti - - - - -

6 Instalaţii HVAC - - - - -

7 - - - - -

8 - - - - -

1.087,708 241,869 206,665 1.294,373 287,824

II1 Montaj utilaje şi echipamente tehnologice 139,918 31,113 26,584 166,502 37,024

139,918 31,113 26,584 166,502 37,024

III

1 Utilaje şi echipamente tehnologice 1.259,258 280,016 239,259 1.498,517 333,219

2 Utilaje şi echipamente de transport - - - - - 3 Dotări - - - - -

1.259,258 280,016 239,259 1.498,517 333,219

2.486,884 552,997 472,508 2.959,392 658,067

Intocmit,

TOTAL I

Nr. crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli Valoare (fara TVA) Valoare (inclusiv TVA)

LUCRARI DE CONSTRUCTII

MONTAJ

TOTAL II

PROCURARE

TOTAL III

TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)

Page 11: DEVIZ GENERAL privin cheltuielile necesare realizarii obiectivului: … · 2017. 7. 1. · DEVIZ GENERAL In mii lei/mii euro la cursul BNR Nr. crt. Denumirea capitolelor şi subcapitolelor

CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiţia de bază: OBIECT 6 - Amenajari exterioare

1 euro = 4,4971 lei

TVA

Mii lei Mii euro Mii lei Mii lei Mii euro

1 2 3 4 5 6 7

I

1 Terasamente

2 Construcţii: 1.804,914 401,351 342,934 2.147,848 477,607

Platforma exterioara 386,873 86,027 73,506 460,379 102,372

Ziduri de sprijin 716,176 159,253 136,073 852,249 189,511

Amenajari arhitecturale exterioare (incl terenuri de sport) 701,865 156,071 133,354 835,220 185,724

3 Instalatii electrice exterioare 378,225 84,104 71,863 450,087 100,084

4 Instalaţii sanitare - - - - -

5 Amenajare drum acces 938,931 208,786 178,397 1.117,328 248,455

6 Amenajare parcare 989,402 220,009 187,986 1.177,388 261,811

7 Amenajare sens giratoriu 240,231 53,419 45,644 285,875 63,569

8 - - - - -

4.351,702 967,669 826,823 5.178,526 1.151,526

II1 Montaj utilaje şi echipamente tehnologice 249,998 55,591 47,500 297,497 66,153

249,998 55,591 47,500 297,497 66,153

III

1 Utilaje şi echipamente tehnologice 2.249,978 500,317 427,496 2.677,473 595,378

2 Utilaje şi echipamente de transport - - - - - 3 Dotări - - - - -

2.249,978 500,317 427,496 2.677,473 595,378

6.851,677 1.523,577 1.301,819 8.153,496 1.813,056

Intocmit,

TOTAL I

Nr. crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli Valoare (fara TVA) Valoare (inclusiv TVA)

LUCRARI DE CONSTRUCTII

MONTAJ

TOTAL II

PROCURARE

TOTAL III

TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)

Page 12: DEVIZ GENERAL privin cheltuielile necesare realizarii obiectivului: … · 2017. 7. 1. · DEVIZ GENERAL In mii lei/mii euro la cursul BNR Nr. crt. Denumirea capitolelor şi subcapitolelor

CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli

1 euro = 4,4971 lei

Mii lei Mii euro

Organizare de santier (1%) 231,684 51,519

Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier 162,179 36,063

Cheltuieli conexe organizarii de santier 69,505 15,456

Comisioane, taxe 215,251 47,864

Cota ISC pentru controlul calitatii lucrarilor (0,5%) 97,841 21,757

Cota pentru controlul statului în amenajarea teritoriului,

urbanism, şi pentru autorizarea lucrărilor de construcţii (0,1%) 19,568 4,351

Costul creditului - -

Alte cheltuieli de aceeaşi natură, stabilite în condiţiile legii - -

Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor (0,5%) 97,841 21,757

3 Cheltuieli diverse si neprevazute (5%) 1.338,740 297,690

1.785,676 397,073

TVA: 19% 298,381 66,350

2.084,056 463,422

Intocmit,

TOTAL (cu TVA)

Nr. crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli Valoarea pe categorii de lucrari

1

2

TOTAL (fără TVA)