curs sindroame dispozitionale

Upload: anonymous-ovmwgdjgq

Post on 06-Jul-2018

233 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/17/2019 Curs Sindroame Dispozitionale

  1/32

  Sindroame dispoziţionalemania, depresia, anxietatea,

  iritabilitatea(disforia), apatiaProfesor Mircea Lăzărescu

 • 8/17/2019 Curs Sindroame Dispozitionale

  2/32

  • Tulburările psihopatologice dispoziţionale sunt

  comentate de obicei pornindu-se de lasindroamele (sd) maniacal si depresiv.

 • 8/17/2019 Curs Sindroame Dispozitionale

  3/32

  • Starea, sd. maniacal, indică o dispoziţie psihică globală expansivă, dizinhibată şitahipsihică, orientată prosocial spre acţiune perormantă! e "nsoţită de o stimă de sinecrescută şi de o aectivitate euorică hedonicăşi#sau iritabil combativă.

 • 8/17/2019 Curs Sindroame Dispozitionale

  4/32

  • Starea, sd. depresiv, indică o dispoziţie psihicăglobală de retragere şi inhibiţie bradipsihică,de repliere pe sine (de autoanaliză, evaluare,reorganizare strategică, reacere)! e "nsoţită deo stimă de sine scăzută, inacţiune şi oaectivitate tristă şi uneori anxios iritabilă.

 • 8/17/2019 Curs Sindroame Dispozitionale

  5/32

  • Trăirile dispoziţionale de tip maniacal sidepresiv exprimă o atitudine anormală globalăa subiectului, aţa de situaţie, lume şi sine (aţăde propria poziţionare actuală "n raport cu sine,situaţia, cu alţii)! ele nu sunt reductibile lastările aective ce le sunt consubstanţiale$

  euorie, stare de bine subiectiv sau tristeţe,disperare etc.

 • 8/17/2019 Curs Sindroame Dispozitionale

  6/32

   %ivele si comportamente ale sindroamelordispoziţionale

  &uncţionare bio-psihologicăManie• dezinhibiţie exproversă şi tahipsihie

  globala instinctivă, decizională,comportamentală, ideativă, verbală,relaţională ca$

  • insomnie ără oboseală!• energie crescută!• decizie şi motricitate crescute!• hiperactivitate, acţiuni hazardate!• libidou crescut, dezinhibiţie sexuală!• hipersociabilitate gregară!

  • logoree, lipsa de reticenţe!• ugă de idei, asociaţii supericiale!• atenţie mobilă, percepţie crescută!• hipermnezie neuncţionala .

  Depresie

  • inhibiţie introversă şi bradipsihieglobală

  • insomnie de trezire!•

  rău matinal!• oboseală, anergie!• inapetenţă, scădere "n greutate!• reducerea libidoului!• indecizie, lentoare motorie!• inactivitate, stupor!• izolare socială!• reducerea vorbirii, mutism!• ideaţie lentă, stereotipă!• atenţie, percepţie şi memorie scăzute.

 • 8/17/2019 Curs Sindroame Dispozitionale

  7/32

  Sentimente subiective corelate prezenţei şiairmării de sine

  Manie

  • stimă de sine crescută!• sentiment de capacităţi

  crescute (poate rezolva orice)!• "ncredere "n sine$ planuri

  optimiste!• viitorul e deschis (totul se va

  rezolva bine)!•  participare hedonică la prezent$

   plăcere, bucurie, entuziasm,euorie, bună dispoziţie, ce setransmite şi celorlalţi.

  Depresie

  • stimă de sine scazută!• sentiment de capacităţi reduse (nu

   poate rezolva nimic, totul e

   problematic)!• ne"ncredere "n sine, autodepreciere!• vinovăţie generală!• viitorul e "nchis, lipsit de speranţă!• nu poate adera la prezent (nimic nu

  "l atrage)!

  • anhedonie!• cenestopatii, algii, hipocondrie!• tristeţe, disperare!• repliere pe sine!• idei de moarte, de sinucidere!

 • 8/17/2019 Curs Sindroame Dispozitionale

  8/32

  Tematizarea ideilor şi preocupărilor -convingere, temere, verbalizare,

  imaginare(logos)

  Manie

  • se consideră o persoană deexcepţie!

  • resimte o identitate deosebită(se identiică cu persona'e sauroluri deosebite)!

  •  poate rezolva problemeleumanităţii!

  • consideră că are calităţi

  deosebite (rumuseţe, talente, bogăţie, proprietăţi)!• grandiozitate megalomană!• invidia celorlalţi.

  Depresie

  • se consideră un om de nimic carenu merită să trăiască!

  • se simte vinovat de suerinţele

  altora! ale umanităţii (alţii sechinuie din cauza mea)!• totul va i o ruină, o catastroă

  generală!• e bolnav de boli excepţionale!• organele nu mai uncţionează, e

  mort!• e condamnat la suerinţă eternă!• ideaţie micromană!• alţii "l condamnă 'ustiicat!

 • 8/17/2019 Curs Sindroame Dispozitionale

  9/32

  • ispoziţiile anormale de tip maniacal, depresiv etc.,maniestate "n manieră decontextualizată, simpliicate

  şi rigide, au un aspect psihopatologic ormal. le pot icomparate cu caricaturile unor cadre dispoziţionale,care "nglobează comportamente şi trăiri adaptative,utile! şi de aceea promovate cultural. *şa e de exemplu

  comportamentul sărbătoresc, cel creativ sau deafectivitate şi cucerire sexuală pentru cazul maniacal.Sau, comportamentul de doliu, cel consecutiv uneiînfrângeri sau eşec, pentru cel depresiv.

  • &aptul că e vorba de un +cadru dispoziţional ormal,care "n normalitate reuneşte mai multe direcţiiatitudinale şi comportamentale, ar putea explica pnă laun punct varietatea subtipurilor de manie şi depresie.

 • 8/17/2019 Curs Sindroame Dispozitionale

  10/32

  • ariante anormal psihopatologice realizate "n

  stări ca mania şi depresia, exprimă o reducţiesimpliicatoare şi generalizatoare ormal aorientărilor dispoziţionale din cadrul respectiv,mai precis, "n sensul de dierenţiere, a aptuluică nu se mai are "n vedere un anumitcomportament adaptativ (situaţional) anume,ci, un ansamblu nedierenţiat, "ncadrabil "ntr-o

  +ormă, cu decontextualizare.

 • 8/17/2019 Curs Sindroame Dispozitionale

  11/32

  /adrul dispoziţional ce stă "n spatele sdr. maniacal  poate i unsuport atitudinal care susţine comportamente adaptative precum$

  • dezinhibiţia perioadelor de rut din biologie, care implică curtarea, hiperexpresivitatea captativă,competitivitatea combativă pentru cucerirea partenerului de acuplare etc.

  • conruntarea competitivă, beligerant războinică! şi agresivitatea războinica ce implică şiuciderea adversarului e speciică omului! ea presupune mobilizarea la limită a energiilor! iar "ncaz de victorie, se declanşează sărbătoare şi dominare ("nrngerea e urmată de supunere şidepresie).

  •  anga'area ma'oră "ntr-un important proces de realizare! perioada creativităţii ertile! "mplinireaoperei e urmată de satisacţie şi sărbătoare.

  • orice succes ma'or şi "mplinire pozitivă se asociază cu o sărbătorire ulterior comunitară.

  •  perioadele de sărbătoare ritualică, ce urmează epianiei zeului! prima ază ritualică e desobrietate şi invocare penitenţă! dupa epianie se declanşează sărbătoarea colectivă caresolidarizează comunitatea prote'ată de zeu! situaţia paradigmatică e cea a carnavalului de

  "nnoirea anului.• orice sărbătoare comunitară are acelaşi model.

  •  buna dispoziţie sărbătorească a perioadelor de reacere după eort şi realizare! destinderea ce e preludiul unei noi anga'ări.

  • orice veste bună poate declanşa euorie, bună dispoziţie.

 • 8/17/2019 Curs Sindroame Dispozitionale

  12/32

  /adrul dispoziţional ce stă "n spatele sdr. depresiv poate i unsuport atitudinal care susţine comportamente adaptative precum$

  • hibernare! inhibiţia biopsihică din perioadele de reducere a resurselor ambientale!

  • inhibiţia generală din perioadele de boală şi suerinţă corporală, necesare mobilizării resurselorinterne ale organismului pentru reacerea sănătăţii!

  • retragere pentru reacere după$ eşecul "ntr-o conruntare! conruntarea poate determina şi oconduită rumisivă (de tip depresiv) care inhibă agresivitatea adversarului!

  •eşecul "n realizarea unui proiect (se cer reorganizări srategice)!• epuizare prin eort prelungit, care necesită o perioadă inhibitorie de reacere!

  • doliu! pierderea, "n diverse modalităţi, a unei persoane importante de ataşament!

  • eşecul aectiv "n dragoste!

  • orice eşec şi orice pierdere$ retragerea strategică pentru reevaluare, reacere şi reorientareaorţelor restante! e necesară analiza cauzelor eşecului sau pierderii prin repliere analitică pe sine!

  • meditaţia "nteleptului asupra zădărniciei eortului "n lume (melancolie şi "ntelepciune)!• descura'are "n urma "nrngerii şi pierderii! părăsirea eortului de realizare, cu orientări negative

  şi lasitudini pasive (catastroă, moarte)!

  • nemulţumire de sine "n urma "nrngerii şi a eşecului$ auto-culpabilizare, auto-pedepsire!

  • a nu suporta pierderea stimei de sine, lipsa de onoare!

 • 8/17/2019 Curs Sindroame Dispozitionale

  13/32

  /riteriile S0 1 T2 pentru pisodul0aniacal

  • 3 perioadă distinctă "n care e prezentă dispoziţia anormal-elevată, expansivă sau iritabilă, de cel puţin o saptămnă (sau orice durată, dar e necesară spitalizarea).

  • 4n această perioadă trebuie să se manieste "ntr-o modalitate semniicativă cel puţin 5 dinurmătoarele simptome (6 dacă dispoziţia e iritabilă). – 3 stimă de sine crescută sau grandiozitate – 3 scăzută nevoie de somn (e.g. doar 5 ore) –

  orbeşte mai mult dect de obicei sau resimte presiunea de a vorbi – &uga de idei sau experienţa subiectivă că gndurile au pornit şi aleargă singure (racing ) – istractibilitate (i.e. atenţia e uşor atrasă de stimulii irelevanţi) – /reşterea activităţii "ndreptată spre obiective ("n plan social, al muncii, al sexualităţii) sau

  agitaţie psiho-motorie – 1mplicare excesivă "n activităţi ce produc plăceri şi care au un potenţial crescut pentru

  consecinţe negative (e.g. anga'are "n cumpărături excesive, indiscreţii sexuale, investiţii "naaceri anteziste)

  • Simptomele nu se datorează unei stări mixte.• Tulburarea e suicient de intensă pentru a induce deicienţe "n uncţionare, uzuale, "n activităţi

  sau "n relaţionare cu alţii, sau necesită spitalizare pentru a preveni şi a nu provoca un rău altora,sau sieşi! sau are trăsături psihotice.

  • Simptomele nu se datorează eectelor directe ale unui consum de substanţe (inclusivmedicamente) sau a unei condiţii medicale generale (e.g. hipertiroidismul).

 • 8/17/2019 Curs Sindroame Dispozitionale

  14/32

  /riterii S0 1 T2 pentru pisodul7ipomaniacal

  • pisodul hipomaniacal se reeră la o periodă distinctăde minim 6 zile "n care dispoziţia e modiicată

   persistent "n acelaşi sens ca "n episodul maniacal, darsimptomele nu sunt aşa de severe "nct să cauzeze

  deicienţe "n uncţionarea socială sau aptitudinală, saunu necesită internare! nu sunt prezente simptome psihotice.

  • Totuşi, se subliniază că episodul trebuie să reprezinte

  o schimbare clară şi neechivocă a uncţionării, cumnu e caracteristic persoanei "n perioadeleasimptomatice. 1ar această schimbare poate iobservată şi de alte persoane.

 • 8/17/2019 Curs Sindroame Dispozitionale

  15/32

  /riterii S0 1 T2 pentru pisodulepresiv 0a'or 

  • *. /inci (sau mai multe) dintre următoarele simptome au ost prezente "n cursul aceleiaşi perioade de 8

  săptămni, si reprezintă o modiicare de la nivelul anterior de uncţionare, cel puţin unul dintre simptomeeste, ie (9)dispoziţie depresivă, ie (8) pierderea interesului sau plăcerii.

  •  %otă$ %u se includ simptome care este clar că se datorează unei condiţii medicale generale ori ideidelirante sau halucinaţii incongruente cu dispoziţia. – 9. dispoziţie depresivă cea mai mare parte a zilei, aproape "n iecare zi,indicată ie prin relatare personală (de

  ex, se simte trist sau inutil), ori observaţie ăcută de altii (de ex, pare "nlăcrimat) .%otă$ :a copii şiadolescenţi, dispoziţia poate i iritabilă!

   – 8. diminuare marcată a interesului sau plăcerii pentru toate sau aproape toate activităţile, cea mai mare parte azilei, aproape "n iecare zi (după cum este indicat, ie prin relatare personală, ie prin observaţii ăcute de alţii)!

   – 5. pierdere semniicativă "n greutate, deşi nu tine dietă, ori luare "n greutate (de ex , o modiicare de mai multde ;< din greutatea corpului "ntr-o lună) ori scădere sau creştere a apetitului aproape "n iecare zi. %otă$ :acopii, se ia "n consideraţie incapacitatea de a atinge plusurile ponderale expectate!

   – 6. insomnie sau hipersomnie aproape "n iecare zi!

   – ;. agitaţie sau lentoare psihomotone aproape "n iecare zi (observabilă decătre alţii, nu numai senzaţiilesubiective de nelinişte sau de lentoare)!

   – =. atigabilitate sau lipsă de energie aproape "n iecare zi!

   – >. sentimente de inutilitate sau de culpă excesivă ori inadecvată (care poatei delirantă) aproape "n iecare zi(nu numai autorepros sau culpabilizare "n legătură cu aptul de a i suerind)!

   – ?. diminuarea capacităţii de a gndi sau de a se concentra ori indecizie aproape "n iecare zi (ie prin relatare personala, ie observată de alţii)!

   – @. gnduri recurente de moarte (nu doar teama de moarte), ideatie suicidară recurentă ără un plan anume, ori otentativa de suicid sau un plan anume pentru comiterea suicidului.

 • 8/17/2019 Curs Sindroame Dispozitionale

  16/32

  /riterii S0 1 T2 pentru pisodulepresiv 0a'or 

  • A. Simptomele nu satisac criteriile pentru un episod mixt!

  • /. Simptomele cauzează o detresă sau o deteriorare semniicativă clinic "ndomeniul social, proesional ori "n alte domenii importante de uncţionare!

  • . Simptomele nu se datorează eectelor iziologice directe ale unei substanţe(deex, un drog de abuz, un medicament) ori ale unei condiţii generale medicale (deex , hipotiroidism)!

  • . Simptomele nu sunt explicate mai bine de doliu, adică, după pierderea unei iinţe

  iubite! Simptomele persistă mai mult de 8 luni ori sunt caracterizate printr-odeteriorare uncţională semniicativă, preocupare morbidă de inutilitate, ideatiesuicidară, simptome psihotice sau lentoare psihomotone.

 • 8/17/2019 Curs Sindroame Dispozitionale

  17/32

  /riterii S0 1 T2 pentru Tulburareaistimică

   • 3 perioadă de cel puţin 8 ani "n care pesistă o dispoziţie depresivă "n cea maimare parte a timpului, resimţită subiectiv şi observată de alţii, constnd dincel puţin 8 din următoarele simptome$ – *petit scăzut sau dezinhibiţie a alimentării! – 1nsomnie sau hipersomnii! – nergie scăzută sau oboseală! – Scăderea stimei aţă de sine! – /oncentrare scăzută sau diicultate "n a lua decizii! – Sentimentul lipsei de speranţă.

  • 4n cursul acestor doi ani nu există o perioadă asimptomatică de peste două

  luni! de asemenea, nu se identiică un episod depresiv ma'or, mixt, maniacal,hipomaniacal, stare ciclotimă! nu e prezentă o tulburare psihotică cronică şisimptomatologia nu rezultă dintr-un consum de substanţe sau o condiţiemedicală generală. Simptomatologia induce suerinţă şi deicienţe "nuncţionarea socială, aptitudinală etc. Boate debuta "nainte sau dupa 89 deani.

 • 8/17/2019 Curs Sindroame Dispozitionale

  18/32

  /riterii S0 1 T2 pentru Tulburarea/iclotimă

  • 3 perioadă de peste 8 ani "n care se identiicănumeroase perioade C episoade C hipomane  şisubdepresive (care nu "ndeplinesc criterii pentru episoddepresiv ma'or).

  • 4n cei doi ani nu există o perioadă asimptomatică de peste 8 luni! nu apar episoade depresive ma'ore,maniacale sau mixte sau alte episoade psihotice!simptomele nu sunt o consecinţă directă a consumuluide droguri sau a unei condiţii medicale generale! elecauzează suerinţă C diicultate "n uncţionare socială şiaptitudinală sau "n alte arii importante "n uncţionare.

 • 8/17/2019 Curs Sindroame Dispozitionale

  19/32

  /riterii S0 1 T2 pentru pisod

  epresiv şi 0aniacal cu *specte Bsihotice( psichotic features)

  • Sunt prezente delirul  sauhalucinaţiile;

  • cestea pot ! congruente  sauincongruente.

 • 8/17/2019 Curs Sindroame Dispozitionale

  20/32

  /riterii S0 1 T2 pentru pisodulepresiv cu *specte Catatone

  • Sunt prezente cel puţin două din următoarele simptome$ – 1mobilitate motorie evidenţiată prin catalepsie (incluznd

  lexibilitatea ceroasă) sau stupor! – *ctivitate motorie excesivă (care aparent e lipsită de sens şi

  nu e inluenţată de ambient)! –  %egativism extrem (o rezistenţă aparent nemotivată aţă de

  orice solicitare sau menţinerea unei posturi rigide contra"ncercărilor de a i mobilizat)! mutism!

   – /iudăţenii ale mişcărilor voluntare evidenţiate prin posturiciudate (asumarea unor poziţii bizare), mişcări stereotipe,manierisme sau grimase notabile!

   – colalie, ecopraxie.

 • 8/17/2019 Curs Sindroame Dispozitionale

  21/32

  /riterii S0 1 T2 pentru pisodulepresiv cu *specte Melancolice

  • 4n timpul perioadei cele mai severe a depresiei se pot "ntlni$ – :ipsa plăcerii "n toată sau aproape toată activitatea! – :ipsa reactivităţii la stimuli care "n mod normal sunt plăcuţi.

  • Trei sau mai multe din următoarele simptome$ – 3 calitate distinctă a dispoziţiei depresive (e.g. aceasta eresimţită altel dect după moartea unei iinţe iubite)! – epresia e mai pronunţată dimineaţa! – Trezire matinală (cel puţin cu 8 ore "nainte de trezirea normală)! – 1nhibiţie sau agitaţie psiho-motorie pronunţată!

   – 3 anorexie pronunţată cu pierdere "n greutate! – inovăţie exagerată şi inadecvată!

 • 8/17/2019 Curs Sindroame Dispozitionale

  22/32

  "pisoade depresi#e de di#erseintensităţi

  $epresiescurtă (% &

  zile) Stare subdepresi#ă

  insomnie ' ipersomnie; inapetenţă 'iperfaie

  tristeţe ' inibiţie 'iritare

  Stare distimică

  * +ani

 • 8/17/2019 Curs Sindroame Dispozitionale

  23/32

  pisoade depresive cu aspecte (mixturi)

   psihotice

  u delir alucinantconruent ne-

  conruent

  Scizo-depresi#

  $epresi#cataton

  $epresi#melancolic

 • 8/17/2019 Curs Sindroame Dispozitionale

  24/32

  pisoade maniacale şi bipolare

  Stărimixte

  iclotimie

  * +ani

  Manie 'ipomanie

  scurtă

  ipomanie

  "pisodmaniacal

  Manieaitată

  euforie ' iritare

 • 8/17/2019 Curs Sindroame Dispozitionale

  25/32

  u delir alucinantconruent ne-conruent

  Scizo-maniacal

  Schizo-mixtMixt

  Delirhalucinator 

  Manie cu

  dezorganizare???

  1ntererenţa episoadelor maniacale şi bipolare cu psihoza

 • 8/17/2019 Curs Sindroame Dispozitionale

  26/32

  Tulburare bipolară/ipolar 0 /ipolar 00

  Manie

  $epresie

  Stare mixta

  $epresie

  ipomanie$epresie

 • 8/17/2019 Curs Sindroame Dispozitionale

  27/32

  Spectrul bipolar 

  ipomanie după tulburaredepresi#ă

  $epresie

  $epresie

  ipomanie dupădepresie mascată

  1i ....

  2n cursul boliienerale

   3emperamentipertim

 • 8/17/2019 Curs Sindroame Dispozitionale

  28/32

  /iclotimie

 • 8/17/2019 Curs Sindroame Dispozitionale

  29/32

  Tulburare bipolară cu cicluri rapideel puţin 4 episoade distincte de manie 1i depresie pe an

  Mixt

  $epresie $epresie

  MixtManieManie

  5 an

   3recerea alternantă din manie 6n depresie fără 6ntrerupere

 • 8/17/2019 Curs Sindroame Dispozitionale

  30/32

  Succesiune rapidă a ciclurilor laintervale de săptamni, zile sau ore

  lt ţi i l i D li

 • 8/17/2019 Curs Sindroame Dispozitionale

  31/32

  ezvoltarea concepţiei lui Draepelin privitoare la +stările mixte

  (după 0arneros şi EoodFin, 8GGG) •   1883  +Stuporul maniacal

   •   1849

  9.Stare maniacală cu inhibiţie8.Stare depresivă cu excitaţie

   

  •   1904• mania urioasă• depresia exciată• mania neproductivă cu gnduri sărace• stuporul maniacal• depresia cu ugă de idei• inhibiţia maniacală

   

  •   1913• mania depresivă sau entuziastă• depresia excitată• mania cu gndire săracă• stuporul maniacal• depresia cu ugă de idei• mania inhibată

   

  riteriile Pisa San $ieo

 • 8/17/2019 Curs Sindroame Dispozitionale

  32/32

  riteriile Pisa- San $ieopentru stările mixte (Peru7i et

  al 5889)•   A. 3 stare sentimentală de cel puţin 8 săptămni de instabilitate emoţională şi#sau perplexitate

  "n care simptomele depresive şi maniacale sunt "n acelaşi timp prezente "ntr-o manierăluctuantă. 4n acelaşi timp maniestări opuse extreme trebuie să ie prezente "n cel puţin 8 ariidin următoarele$ – ispoziţie (anxioasă, tristă#versus euoric-iritabilă)! – &luctuaţii ale gndirii ("ntre "ncet şi rapid)! – /onţinutul gndirii (depresiv versus expansiv)! – Tulburări perceptuale (depresiv versus expansiv)! – 0otilitate (inhibiţie versus acceleraţie).

  •   B. /el puţin 8 din urmatoarele – 2ezonanţe emoţionale labile! – 3 reducere a autocontrolului impulsurilor "n direcţia uncţionalităţii!

   – Schimbări ma'ore "n pulsiunile sexuale "n raport cu linia de bază! – Bronunţate tulburări ale somnului! – ariaţii diurne ale cel puţin unuia din itemii listaţi la *.

  •   C. 2elaţiile interpersonale şi răspunsurile aective sunt aectate "n perioadele premorbide ţiinterepisodice.