curs general de constructii c1 dac dd 20150217

35

Click here to load reader

Upload: corinne-kore

Post on 29-Jul-2015

182 views

Category:

Engineering


8 download

TRANSCRIPT

Page 1: Curs general de constructii  c1  dac dd 20150217

CURS GENERAL DE CONSTRUCȚII

Curs 1.

Prezintă:Ș.l. dr. ing. DĂESCU Al. [email protected]. – A219

Adaptare și adăugire cursProf. dr. ing. DAN [email protected] 1 / 32

Page 2: Curs general de constructii  c1  dac dd 20150217

CURS GENERAL DE CONSTRUCŢII – AN III

ELEMENTE GENERALE DE TEORIA ŞI

TEHNICA CONSTRUCŢIILOR

Curs 1.

FACTORI DETERMINANŢI ÎN CONCEPŢIA ŞI ALCĂTUIREA CONSTRUCŢIILOR

- FACTORUL OM

- FACTORUL ACTIVITATE OMENEASCĂ

- FACTORUL NATURĂ

2 / 32

Page 3: Curs general de constructii  c1  dac dd 20150217

FACTORUL OM

Condiții de confort : temperatură, umiditate, iluminare, zgomot, etc.- în funcție de tipul activității desfășurate.

FACTORUL ACTIVITATE OMENEASCĂ

Alcătuirea funcțională a construcției cerințele impuse de tipul activității. - locuințe / hale producție / depou de locomotive.

FACTORUL NATURĂAcțiunile din interacțiunea construcție cu mediul gradul de seismicitate al

zonei, intensitatea acțiunilor climatice (vânt, zăpadă, ploaie,chiciură, etc), calitatea terenului de fundare, nivelul apelor freatice,agresivitatea apelor subterane, etc.

“legi ale construcțiilor”: instrucțiuni tehnice provizorii, instrucțiuni tehnice,manuale de proiectare, norme de proiectare, normative tehnice, STAS-uri, etc.

CURS GENERAL DE CONSTRUCŢII – AN III

Curs 1. 3 / 32

Page 4: Curs general de constructii  c1  dac dd 20150217

1. CLASIFICAREA CONSTRUCŢIILOR

CONSTRUCŢII

CLĂDIRI

CONSTRUCŢII INGINEREŞTI

CLĂDIRI CIVILE

CLĂDIRI INDUSTRIALE

CLĂDIRI AGRO ZOOTEHNICE

CĂI DE COMUNICAŢII TERESTRE, PODURI, TUNELE, TURNURI, BARAJE ETC

CURS GENERAL DE CONSTRUCŢII – AN III

Curs 1. 4 / 32

Page 5: Curs general de constructii  c1  dac dd 20150217

CLĂDIRICU STRUCTURĂ RIGIDĂ

CU STRUCTURĂ ELASTICĂ

CU STRUCTURĂ MIXTĂ

1.1. DUPĂ STRUCTURA DE REZISTENŢĂ

AU PEREŢI PORTANŢI DIN ZIDĂRIE SAU BETON

STRUCTURI IN CADRE DIN BETON SAU METAL

STRUCTURI CU PEREŢI PORTANŢI ŞI CADRE STRUCTURALE

CURS GENERAL DE CONSTRUCŢII – AN III

Curs 1. 5 / 32

Page 6: Curs general de constructii  c1  dac dd 20150217

CLĂDIRI CU STRUCTURĂ RIGIDĂ

CURS GENERAL DE CONSTRUCŢII – AN III

Curs 1. 6 / 32

Page 7: Curs general de constructii  c1  dac dd 20150217

CLĂDIRI CU STRUCTURĂ RIGIDĂ

CURS GENERAL DE CONSTRUCŢII – AN III

Curs 1. 6 / 32

Page 8: Curs general de constructii  c1  dac dd 20150217

CLĂDIRI CU STRUCTURĂ ELASTICĂ

CURS GENERAL DE CONSTRUCŢII – AN III

Curs 1. 7 / 32

Page 9: Curs general de constructii  c1  dac dd 20150217

CLĂDIRI CU STRUCTURĂ ELASTICĂ

CURS GENERAL DE CONSTRUCŢII – AN III

Curs 1. 7 / 32

Page 10: Curs general de constructii  c1  dac dd 20150217

CLĂDIRI CU STRUCTURĂ MIXTĂ

CURS GENERAL DE CONSTRUCŢII – AN III

Curs 1. 8 / 32

Page 11: Curs general de constructii  c1  dac dd 20150217

CLĂDIRI CU STRUCTURĂ MIXTĂ

CURS GENERAL DE CONSTRUCŢII – AN III

Curs 1. 8 / 32

Page 12: Curs general de constructii  c1  dac dd 20150217

CLĂDIRIREZISTENTE LA FOC

SEMICOMBUSTIBILE

INFLAMABILE

1.2. DUPĂ GRADUL DE REZISTENŢĂ LA FOC

SEMIREZISTENTE

COMBUSTIBILE

CONSTRUCTII DIN BETON ȘI ZIDĂRIE

CONSTRUCTII METALICE

CONSTRUCTII DIN LEMN MASIV TRATAT

CONSTRUCTII DIN LEMN NETRATAT

CONSTRUCTIITII DIN LEMN CU SECTIUNE MICĂ, PAIE, STUF SAU MATERIALE UŞOR INFLAMABILE

CURS GENERAL DE CONSTRUCŢII – AN III

Curs 1. 9 / 32

Page 13: Curs general de constructii  c1  dac dd 20150217

CLĂDIRIDIN LEMN

METAL

MIXTE

1.3. DUPĂ MATERIALE DIN CARE SE EXECUTĂ

BETON

CĂRĂMIDĂ

CURS GENERAL DE CONSTRUCŢII – AN III

Curs 1. 10 / 32

Page 14: Curs general de constructii  c1  dac dd 20150217

CLĂDIRIEXECUTATE TRADIŢIONAL

1.4. DUPĂ TEHNOLOGIA DE REALIZARE

CU TEHNOLOGII MODERNE

MONOLIT

PREFABRICATE

CLĂDIRICIRCULARE, DREPTUNGIULARE, PĂTRATE, etc.

CU 1 NIVEL SAU MAI MULTE NIVELE

1.5. DUPĂ FORMA IN PLAN ŞI ELEVATIE

CURS GENERAL DE CONSTRUCŢII – AN III

Curs 1. 11 / 32

Page 15: Curs general de constructii  c1  dac dd 20150217

2.1. ELEMENTE STRUCTURALE, PORTANTE DE REZISTENŢĂ

2.2. ELEMENTE NESTRUCTURALE, NEPORTANTE

2.3. ELEMENTE DE ECHIPARE TEHNICĂ

CURS GENERAL DE CONSTRUCŢII – AN III

Curs 1. 12 / 32

Page 16: Curs general de constructii  c1  dac dd 20150217

2.1. ELEMENTE STRUCTURALE, PORTANTE DE REZISTENŢĂ

- FUNDAŢIILE

- STRUCTURA VERTICALĂ DE REZISTENŢĂ

- STRUCTURA ORIZONTALĂ DE REZISTENŢĂ

- ACOPERIŞUL

- SCĂRILE

CURS GENERAL DE CONSTRUCŢII – AN III

Curs 1. 13 / 32

Page 17: Curs general de constructii  c1  dac dd 20150217

- PEREŢI DESPĂRŢITORI

- ÎNVELITOAREA

- IZOLAŢIILE

- TÂMPLĂRIILE

2.2. ELEMENTE NESTRUCTURALE, NEPORTANTE

CURS GENERAL DE CONSTRUCŢII – AN III

Curs 1. 14 / 32

Page 18: Curs general de constructii  c1  dac dd 20150217

- INTALAŢII DE ALIMENTARE CU APĂ ŞI EVACUAREA APELOR UZATE

- INSTALAŢII DE ÎNCĂLZIRE

- ECHIPAMENTE DE TRANSPORT PE VERTICALĂ

- INSTALAŢII DE CURENŢI SLABI

2.3. ELEMENTE DE ECHIPARE TEHNICĂ

- INSTALAŢII DE ENERGIE ELECTRICĂ ŞI CURENŢI SLABI

- INSTALAŢII DE EVACUARE A DEŞEURILOR

- INSTALAŢII DE VENTILAŢIE ŞI CLIMATIZARE

CURS GENERAL DE CONSTRUCŢII – AN III

Curs 1. 15 / 32

Page 19: Curs general de constructii  c1  dac dd 20150217

ACŢIUNE = CAUZĂ CARE GENEREAZĂ UN EFORT SAU O DEFORMAŢIE- SISTEME DE FORŢE (ÎNCĂRCĂRI)- DEPLASĂRI.

3.1. ÎNCĂRCĂRI NORMATE (gk, qk)

3.2. ÎNCĂRCĂRI DE CALCUL (gd, qd)

valori medii multianuale determinate probabilistic, ținând cont de variațiiale valorilor lor, datorită influenței umidității, temperaturii, etc.

rezultă din cele normate înmulțite cu coeficienții de siguranță aiîncărcărilor, care țin cont de posibilitatea ca valorile medii să fie depășitesau supraevaluate. Acești coeficienți pot fi deci supra sau subunitari,valorile lor fiind luate în calcul în funcție de modul cum încărcareaacționează favorabil sau defavorabil asupra construcției.

CURS GENERAL DE CONSTRUCŢII – AN III

Curs 1. 16 / 32

Page 20: Curs general de constructii  c1  dac dd 20150217

ACŢIUNI PERMANENTEAcționează în permanentă și la valoarea maximă, cum ar fi: greutatea

proprie a elementelor de construcție, împingerea pământului sau a

muntelui, efectul precomprimării, etc

4.1. PERIOADA DE TIMP ŞI VALOAREA LA CARE ACŢIONEAZĂ

CURS GENERAL DE CONSTRUCŢII – AN III

Curs 1. 17 / 32

Page 21: Curs general de constructii  c1  dac dd 20150217

ACŢIUNI TEMPORARE- nu acționează în permanentă sau acționează simultan, dar nu la valoarea maximă.

- ÎNCĂRCĂRI DIN MOBILIER ŞI PERSOANE

- ÎNCĂRCĂRI CLIMATICE: ZĂPADA, VÂNT, PLOAIE, CHICIURĂ, TEMPERATURĂ

- ÎNCĂRCĂRI DIN MATERIALE DEPOZITATE SAU LICHIDE

CURS GENERAL DE CONSTRUCŢII – AN III

Curs 1. 18 / 32

4.1. PERIOADA DE TIMP ŞI VALOAREA LA CARE ACŢIONEAZĂ

Page 22: Curs general de constructii  c1  dac dd 20150217

ACŢIUNI EXCEPŢIONALEpot să nu apară niciodată în viața unei construcții sau să apară dar nu la intensitatea maximă.

- ACŢIUNI SEISMICE

- EXPLOZII

- CEDAREA UNOR REAZEME

CURS GENERAL DE CONSTRUCŢII – AN III

Curs 1. 19 / 32

- IMPACT ACCIDENTAL DIN VEHICULE

4.1. PERIOADA DE TIMP ŞI VALOAREA LA CARE ACŢIONEAZĂ

Page 23: Curs general de constructii  c1  dac dd 20150217

VERICALE, ORIZONTALE, OARECARE

4.2. DUPĂ DIRECŢIA DE ACŢIONARE

CONCENTRATE, UNIFORM DISTRIBUITE, OARECARE

4.3. DUPĂ MODUL DE ACŢIONARE

CVASIPERMANENTE, FRECVENT ÎNTÂLNITE, RAR ÎNTÂLNITE

4.4. DUPĂ FRECVENŢA DE APARIŢIE

CURS GENERAL DE CONSTRUCŢII – AN III

Curs 1. 20 / 32

Page 24: Curs general de constructii  c1  dac dd 20150217

GRUPAREA FUNDAMENTALĂ (GF)

GRUPAREA SPECIALĂ (GS)

ACŢIUNI PERMANENTE ŞI TEMPORARE CARE POT APĂREASIMULTAN

ACŢIUNI PERMANENTE, TEMPORARE CARE POT APĂREASIMULTAN CU O ACŢIUNE EXCEPŢIONALĂ

CURS GENERAL DE CONSTRUCŢII – AN III

Curs 1. 21 / 32

Page 25: Curs general de constructii  c1  dac dd 20150217

C107/1-1997 (2006) - NORMATIV PRIVIND CALCUL COEFICIENTILOR GLOBALI DE IZOLARE TERMICA LA CLADIRILE DE LOCUIT

C107/3-1997 (2006) - NORMATIV PRIVIND CALCULUL TERMOTEHNIC AL ELEMENTELOR DE CONSTRUCTIE ALE CLADIRILOR

C107/4-1997 (2006) - GHID PENTRU CALCULUL PERFORMANŢELOR TERMOTEHNICE ALE CLĂDIRILOR DE LOCUIT

C107/5-1997 (2006) – CALCULUL TERMOTEHNIC AL ELEMENTELOR DE CONSTRUCŢII ÎN CONTACT CU SOLUL

C107/2-1997 (2006) - NORMATIV PRIVIND CALCUL COEFICIENTILOR GLOBALI DE IZOLARE TERMICA LA CLĂDIRI CU ALTĂ DESTINAŢIE DECÂT CELE DE LOCUIT

CURS GENERAL DE CONSTRUCŢII – AN III

Curs 1. 22 / 32

MODIFICATE PRIN ORDIN M.C.T. Nr. 2513 din 22 noiembrie 2010.

Page 26: Curs general de constructii  c1  dac dd 20150217

FACTORUL OM

- impune realizarea unor condiţii de confort necesare activităţii cum sunttemperatura şi umiditatea.

- Temperatura confortabilă 18-22°C- Umiditatea interioară 55 – 65%

DIMENSIONAREA ANVELOPEI CLĂDIRII

PEREŢI EXTERIORI

TERASE

PLĂCI ÎN CONTACT CU SOLUL

PEREŢI CE DELIMITEAZĂ SPAŢII NEÎNCĂLZITE

CURS GENERAL DE CONSTRUCŢII – AN III

Curs 1. 23 / 32

Page 27: Curs general de constructii  c1  dac dd 20150217

ELEMENTE DE CALCUL TERMOTEHNIC

CĂLDURA

CONDUCŢIE (SOLID – SOLID)

SOLID - LICHID

GAZ - AER

CONVECŢIE

RADIAŢIE

CURS GENERAL DE CONSTRUCŢII – AN III

Curs 1. 24 / 32

Page 28: Curs general de constructii  c1  dac dd 20150217

ELEMENTE DE CALCUL TERMOTEHNIC

CURS GENERAL DE CONSTRUCŢII – AN III

Curs 1. 25 / 32

Page 29: Curs general de constructii  c1  dac dd 20150217

REZISTENŢA TOTALĂ LA TRANSFER TERMIC

Ri – Rezistența la trecerea căldurii de la aerul interior la suprafaţainterioară prin convecție și radiație (Rezistența suprafeței interioare).

Re – Rezistenţa la trecerea căldurii de la aerul exterior la suprafaţaexterioară prin convecţie şi radiaţie (Rezistența suprafeței exterioare).

SR – Suma rezistenţelor la trecerea căldurii prin elementele componente ale anvelopei, în funcție de tipul materialului.

CURS GENERAL DE CONSTRUCŢII – AN III

Curs 1. 26 / 32

Page 30: Curs general de constructii  c1  dac dd 20150217

DIAGRAMA DE VARIAŢIE A TEMPERATURILOR PENTRU UN PERETE

CONDIŢII – REGIM STAŢIONAR ŞI IARNĂCOEFICIENŢI

SUPERFICIALI DE TRANSFER TERMIC

PE SUPRAFAȚĂ

R

CURS GENERAL DE CONSTRUCŢII – AN III

Curs 1. 27 / 32

Page 31: Curs general de constructii  c1  dac dd 20150217

REZISTENŢA LA TRANSFER TERMIC

PRIN ELEMENTELE COMPONENTE

CURS GENERAL DE CONSTRUCŢII – AN III

Curs 1. 28 / 32

Page 32: Curs general de constructii  c1  dac dd 20150217

REZISTENŢA MINIMĂ LA TRANSFER TERMIC

Nr ELEMENTUL DE CONSTRUCŢIE

R‘min (m2K/W)CLĂDIRI PROIECTATE

până la 1.01.1998

până la 1.01.2011

după1.01.2011

1 Pereți exteriori (exclusiv suprafețele vitrate, inclusiv pereții adiacenți rosturilor deschise) 1,20 1,40 1,80

2 Tâmplărie exterioară 0,40 0,50 0,77

3 Planșee peste ultimul nivel, sub terase sau poduri 2,00 3,00 5,00

4 Planșee peste subsoluri neîncălzite și pivnițe 1,10 1,65 2,90

5 Pereți adiacenți rosturilor închise 0,90 1,10 1,10

6 Planșee care delimitează clădirea la partea inferioară, de exterior (la bovindouri, ganguri de trecere ş.a.) 3,00 4,50 4,50

7 Plăci pe sol (peste CTS) 3,00 4,50 4,50

8 Plăci la partea inferioară a demisolurilor sau a subsolurilor încălzite (sub CTS) 4,20 4,80 4,80

9 Pereți exteriori, sub CTS, la demisolurile sau la subsolurile încălzite 2,00 2,40 2,90

CURS GENERAL DE CONSTRUCŢII – AN III

Curs 1. 29 / 32

Page 33: Curs general de constructii  c1  dac dd 20150217

CURS GENERAL DE CONSTRUCŢII – AN III

Curs 1. 30 / 32

CONDENSUL DE SUPRAFAȚĂ

CONDENSUL INTERIOR

Page 34: Curs general de constructii  c1  dac dd 20150217

CURS GENERAL DE CONSTRUCŢII – AN III

Curs 1. 31 / 32

Page 35: Curs general de constructii  c1  dac dd 20150217

CURS GENERAL DE CONSTRUCŢII – AN III

Curs 1. 32 / 32