controler hc 5500 spraybox iii · controler hc 5500 spraybox iii traducerea documentului original...

of 80 /80
CONTROLER HC 5500 SPRAYBOX III Traducerea documentului original Manual de instrucţiuni - SW 5.XX 67057700-301 - versiunea 3.01 RO - 03.2020 www.hardi-international.com

Upload: others

Post on 13-Nov-2020

6 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: CONTROLER HC 5500 SPRAYBOX III · CONTROLER HC 5500 SPRAYBOX III Traducerea documentului original Manual de instrucţiuni - SW 5.XX 67057700-301 - versiunea 3.01 RO - 03.2020

CONTROLER HC 5500

SPRAYBOX IIITraducerea documentului original

Manual de instrucţiuni - SW 5.XX67057700-301 - versiunea 3.01RO - 03.2020

www.hardi-international.com

Page 2: CONTROLER HC 5500 SPRAYBOX III · CONTROLER HC 5500 SPRAYBOX III Traducerea documentului original Manual de instrucţiuni - SW 5.XX 67057700-301 - versiunea 3.01 RO - 03.2020

Vă felicităm pentru că aţi ales un produs de protecţie a plantelor HARDI. Fiabilitatea şi eficienţa acestui produs depind de grija cu care îl manipulaţi. Primul pas este să citiţi cu atenţie şi să luaţi în calcul acest manual de instrucţiuni. Acesta conţine informaţii esenţiale pentru utilizarea eficientă şi de lungă durată a acestui produs de calitate.

Manualul de instrucţiuni original este aprobat şi publicat în limba engleză. Toate celelalte limbi reprezintă traduceri ale manualului original. În cazul în care există conflicte, neconcordanţe sau devieri între varianta originală din limba engleză şi alte limbi, versiunea în limba engleză va avea întâietate.

Conform cunoștinţelor noastre actuale, considerăm că ilustraţiile, informaţiile tehnice şi datele din acest manual sunt corecte la data imprimării. Deoarece politica HARDI INTERNATIONAL A/S implică îmbunătăţirea continuă a produselor, ne rezervăm dreptul de a aduce modificări proiectărilor, funcţiilor, accesoriilor, specificaţiilor şi instrucţiunilor de întreţinere în orice moment și fără notificare.

HARDI INTERNATIONAL A/S nu are nicio obligaţie în legătură cu echipamentele achiziţionate înainte sau după astfel de modificări.

HARDI INTERNATIONAL A/S nu îşi asumă răspunderea pentru posibilele omisiuni sau inexactităţi din această publicaţie, deşi s-au luat toate măsurile pentru a garanta că aceasta este completă şi corectă.

Deoarece acest manual de instrucţiuni acoperă mai multe modele şi funcţii sau echipamente, care sunt disponibile numai în anumite ţări, acordaţi atenţie paragrafelor care se referă exact la modelul dumneavoastră.

Publicat şi tipărit de HARDI INTERNATIONAL A/S

Page 3: CONTROLER HC 5500 SPRAYBOX III · CONTROLER HC 5500 SPRAYBOX III Traducerea documentului original Manual de instrucţiuni - SW 5.XX 67057700-301 - versiunea 3.01 RO - 03.2020

3

Cuprins

1 - Declaraţie CEDeclaraţie de conformitate CE ...............................................................................................................7

2 - Observaţii referitoare la siguranţăSiguranţa operatorului ..........................................................................................................................9

Simboluri ..................................................................................................................................................................................................................... 9Informaţii generale ................................................................................................................................................................................................ 9

3 - DescriereInformaţii generale ..............................................................................................................................11

Caracteristici controler ..................................................................................................................................................................................... 11Glosar și pictograme ......................................................................................................................................................................................... 12

Descrierea sistemului ..........................................................................................................................13Componente principale ................................................................................................................................................................................. 13DynamicFluid4 ajustarea presiunii ........................................................................................................................................................... 14

Taste și afișaj .......................................................................................................................................15Descriere generală a tastelor afișajului .................................................................................................................................................. 15Descriere generală a afișajului ..................................................................................................................................................................... 17Descriere generală a comutatoarelor pentru SprayBox III ......................................................................................................... 18Apăsări generale de taste, exemplu ........................................................................................................................................................ 19Control opţiuni pentru SprayBox III, exemplu ................................................................................................................................... 20Diagramă meniu .................................................................................................................................................................................................. 21

4 - Configurare sistemInstalare tractor ...................................................................................................................................23

Unităţi de comandă ........................................................................................................................................................................................... 23Instalarea consolelor unităţilor de comandă ..................................................................................................................................... 23Sursa de alimentare ........................................................................................................................................................................................... 24Imprimantă ............................................................................................................................................................................................................. 24Senzor de viteză pentru mașina de erbicidat .................................................................................................................................... 25Senzor de viteză pentru tractor .................................................................................................................................................................. 25Acţionare de la distanţă comutator de picior ................................................................................................................................... 26Prima pornire a sistemului ............................................................................................................................................................................. 26Ajustarea contrastului ecranului ................................................................................................................................................................ 26

Setări zilnice ........................................................................................................................................27Pornire sistem ........................................................................................................................................................................................................ 27

5 - Meniu 1, Setări zilniceMeniu 1.1 Volum normă ......................................................................................................................29

Cum se poate modifica volumul normei ............................................................................................................................................. 29Cum se citește volumul normei setat în avans ................................................................................................................................. 30Cum se folosește dozarea manuală ......................................................................................................................................................... 30

Meniu 1.2 Nivel rezervor .....................................................................................................................31Cum să modificaţi nivelul rezervorului .................................................................................................................................................. 31

Meniu 1.3 Selectare registru ................................................................................................................32Cum să selectaţi un registru și datele acestuia ................................................................................................................................. 32

6 - Meniu 2, ConfigurareMeniu 2.1 Informaţii de pe afișaj .........................................................................................................33

Informaţii generale ............................................................................................................................................................................................. 33Exemple de informaţii ...................................................................................................................................................................................... 33Meniu 2.1.1 Program : Reală ......................................................................................................................................................................... 33Meniu 2.1.2 Debit ................................................................................................................................................................................................ 33Meniu 2.1.3 Senzor opţional ......................................................................................................................................................................... 34Meniu 2.1.4 Ora .................................................................................................................................................................................................... 34Meniu 2.1.5 Rată de lucru ............................................................................................................................................................................... 34Meniu 2.1.6 Debit ................................................................................................................................................................................................ 34Meniu 2.1.7 Nivel rezervor ............................................................................................................................................................................. 34Meniu 2.1.8 Viteză ............................................................................................................................................................................................... 35Meniu 2.1.9 Volum : Arie ................................................................................................................................................................................. 35Meniu 2.1.10 Dimensiune rampă activă ............................................................................................................................................... 35

Page 4: CONTROLER HC 5500 SPRAYBOX III · CONTROLER HC 5500 SPRAYBOX III Traducerea documentului original Manual de instrucţiuni - SW 5.XX 67057700-301 - versiunea 3.01 RO - 03.2020

Cuprins

4

Meniu 2.2 Funcţii automate .................................................................................................................36Meniu 2.2.1 PORNIRE/OPRIRE automată ............................................................................................................................................... 36Meniu 2.2.2 Marcaj spumă (opţional) ..................................................................................................................................................... 36

Meniu 2.3 VRA/Din punct extern .........................................................................................................37VRA / Control din punct extern/ AutoSectionControl ................................................................................................................. 37

Meniu 2.4 Setare ceas ..........................................................................................................................38Cum să setaţi ceasul .......................................................................................................................................................................................... 38

Meniu 2.5 Alarme .................................................................................................................................39Cum să configuraţi alarmele ........................................................................................................................................................................ 39Meniu 2.5.1 Debit ................................................................................................................................................................................................ 39Meniu 2.5.2 Nivel rezervor ............................................................................................................................................................................. 39Meniu 2.5.3 Presiune de erbicidare .......................................................................................................................................................... 39Meniu 2.5.4 Viteză ventilator ........................................................................................................................................................................ 40Meniu 2.5.5 Viteză ............................................................................................................................................................................................... 40Meniu 2.5.6 Nivel audio ................................................................................................................................................................................... 40Meniu 2.5.7 Secţiuni oprite ........................................................................................................................................................................... 41

Meniu 2.6 Nume registre .....................................................................................................................42Cum să denumiţi registrele .......................................................................................................................................................................... 42Meniu 2.6.XX Copiere nume? ...................................................................................................................................................................... 42

7 - Meniu 3, CalibrareMeniu 3.1 Calibrare viteză ...................................................................................................................43

Meniu 3.1.1 Mașină de erbicidat ................................................................................................................................................................ 43Meniu 3.1.1.1 Constantă ................................................................................................................................................................................. 44Meniu 3.1.1.2. Practică ...................................................................................................................................................................................... 44

Meniu 3.2 Calibrare debit ....................................................................................................................45Ce metodă să se utilizeze ............................................................................................................................................................................... 45Meniu 3.2.2 Metoda duză .............................................................................................................................................................................. 46Meniu 3.2.3 Metoda rezervor ....................................................................................................................................................................... 47

Meniu 3.3 Rampă .................................................................................................................................48Meniu 3.3.1 Lăţime ............................................................................................................................................................................................. 48Meniu 3.3.2 Număr de secţiuni ................................................................................................................................................................... 48Meniu 3.3.3 Duze/secţiune ........................................................................................................................................................................... 48Meniu 3.3.4 Duze de capăt ............................................................................................................................................................................ 48

Meniu 3.4 Constanta de reglare ..........................................................................................................49Informaţii generale ............................................................................................................................................................................................. 49Meniu 3.4.1 Restricţie pentru senzorul de debit .............................................................................................................................. 49Meniu 3.4.2 Valoare de viteză simulată ................................................................................................................................................. 50Meniu 3.4.3 Debit duză la 3 bari ................................................................................................................................................................. 50Meniu 3.4.4 Rezervat ......................................................................................................................................................................................... 51Meniu 3.4.5 Tip de duză .................................................................................................................................................................................. 51Meniu 3.4.6 Parametru de reglare ............................................................................................................................................................ 51

Meniu 3.5 Manometru rezervor ...........................................................................................................52Informaţii generale ............................................................................................................................................................................................. 52Meniu 3.5.1 Reglare ............................................................................................................................................................................................ 52Meniu 3.5.2 Calibrare ........................................................................................................................................................................................ 53Meniu 3.5.3 Selectare rezervor .................................................................................................................................................................... 54Meniu 3.5.4 Decalaj golire .............................................................................................................................................................................. 54

8 - Meniu 4, trusa de instrumenteMenu 4.1 Măsurare ..............................................................................................................................55

Contor de parcurs ............................................................................................................................................................................................... 55Meniu 4.2 Interval service ...................................................................................................................56

Meniuri și intervale ............................................................................................................................................................................................. 56Resetare interval de service .......................................................................................................................................................................... 56

Meniu 4.3 Cronometru .........................................................................................................................57Folosire ca temporizator ................................................................................................................................................................................. 57

Meniu 4.4 Alarmă cu temporizator ......................................................................................................58Cum să folosiţi alarma cu temporizator ................................................................................................................................................ 58

Page 5: CONTROLER HC 5500 SPRAYBOX III · CONTROLER HC 5500 SPRAYBOX III Traducerea documentului original Manual de instrucţiuni - SW 5.XX 67057700-301 - versiunea 3.01 RO - 03.2020

Cuprins

5

Meniu 4.5 Test .....................................................................................................................................59Cum să testaţi echipamentul ....................................................................................................................................................................... 59

Meniu 4.6 Simulare viteză ...................................................................................................................61Cum se utilizează simularea de viteză .................................................................................................................................................... 61

9 - Meniu 5, JurnalMeniu 5.1 Imprimare ...........................................................................................................................63

Ce se poate imprima ......................................................................................................................................................................................... 63Meniu 5.2 Transfer de date ..................................................................................................................64

Cum să transferaţi datele ............................................................................................................................................................................... 64

10 - ÎntreţinereÎntreţinere în afara sezonului ..............................................................................................................65

Depozitare în afara sezonului ...................................................................................................................................................................... 65

11 - Identificarea defectelorFuncţionare în stare de urgenţă ..........................................................................................................67

Într-o situaţie de urgenţă ............................................................................................................................................................................... 67Probleme operaţionale ........................................................................................................................68

Defecte operaţionale ........................................................................................................................................................................................ 68Defecte mecanice ............................................................................................................................................................................................... 68Operare când un senzor se defectează ................................................................................................................................................. 69Test sistem de lichid .......................................................................................................................................................................................... 69Listă alarme ............................................................................................................................................................................................................. 70

12 - Testare și reglaje fineTestare și reglaje fine ..........................................................................................................................71

Reglarea fină a constantei de debit - PPU ........................................................................................................................................... 71Testarea senzorului de debit ........................................................................................................................................................................ 72Testarea senzorului de viteză ....................................................................................................................................................................... 72

13 - Specificaţii tehniceSpecificaţii ...........................................................................................................................................73

Caracteristici electrice ...................................................................................................................................................................................... 73Intervale de debit pentru senzori de debit ......................................................................................................................................... 73Frecvenţă baud .................................................................................................................................................................................................... 73

Materiale și reciclare ...........................................................................................................................74Eliminarea deșeurilor electronice .............................................................................................................................................................. 74Informaţii despre ambalaje ........................................................................................................................................................................... 74

Note .....................................................................................................................................................75Tabel pentru înregistrarea valorilor .......................................................................................................................................................... 75

IndexIndex ....................................................................................................................................................77

Page 6: CONTROLER HC 5500 SPRAYBOX III · CONTROLER HC 5500 SPRAYBOX III Traducerea documentului original Manual de instrucţiuni - SW 5.XX 67057700-301 - versiunea 3.01 RO - 03.2020

Cuprins

6

Page 7: CONTROLER HC 5500 SPRAYBOX III · CONTROLER HC 5500 SPRAYBOX III Traducerea documentului original Manual de instrucţiuni - SW 5.XX 67057700-301 - versiunea 3.01 RO - 03.2020

7

1 - Declaraţie CE

Declaraţie de conformitate CE

declară că produsul specificat mai jos (informaţia se va completa la verificarea de dinaintea livrării - PDI);

A. a fost produs în conformitate cu prevederile DIRECTIVEI CONSILIULUI din data de 22 iunie 1998, pe baza apropierii legislaţiilor statelor membre cu privire la siguranţa mașinilor (98/37/SEE), cu referinţă în special la Anexa 1 a directivei privind protecţia muncii și siguranţa la construcţia și producerea mașinilor.

B. a fost produs în conformitate cu prevederile altor DIRECTIVE relevante ale CONSILIULUI.

C. a fost produs în conformitate cu standardele actuale de implementare a standardelor armonizate, conform Articolului 5 (2) și în conformitate cu alte standarde relevante.

Taastrup, 09. 2014

Lars Nejsum

Vicepreședinte, Dezvoltarea produselor

HARDI INTERNATIONAL A/S

Producător: Importator:

HARDI INTERNATIONAL A/S

Herthadalvej 10

DK 4840 Nørre Alslev

DANEMARCA

Model nr.

Nr. serie.

Page 8: CONTROLER HC 5500 SPRAYBOX III · CONTROLER HC 5500 SPRAYBOX III Traducerea documentului original Manual de instrucţiuni - SW 5.XX 67057700-301 - versiunea 3.01 RO - 03.2020

1 - Declaraţie CE

8

Page 9: CONTROLER HC 5500 SPRAYBOX III · CONTROLER HC 5500 SPRAYBOX III Traducerea documentului original Manual de instrucţiuni - SW 5.XX 67057700-301 - versiunea 3.01 RO - 03.2020

9

2 - Observaţii referitoare la siguranţă

Siguranţa operatorului

Simboluri

Aceste simboluri sunt utilizate în manual pentru a indica aspectele cărora cititorul trebuie să le acorde o atenţie suplimentară. Cele patru simboluri au următoarele semnificaţii.

± Acest simbol înseamnă AVERTIZARE. Fiţi alert deoarece siguranţa dumneavoastră poate fi periclitată!

μ Acest simbol înseamnă ATENŢIE. Acesta vă îndrumă pentru o operare mai eficientă, mai ușoară și mai sigură a mașinii dumneavoastră de erbicidat!

÷ Acest simbol înseamnă NOTĂ. Sunt oferite informaţii suplimentare.

Informaţii generale

Luaţi în considerare următoarele precauţii și practici de operare sigură recomandate.

€ Citiţi și asiguraţi-vă că aţi înţeles acest manual de instrucţiuni înainte de a utiliza echipamentul. Este la fel de important ca și ceilalţi operatori ai acestui echipament să citească și să înţeleagă acest manual.

€ Ţineţi copiii la distanţă de echipament.

€ Opriţi alimentarea cu energie electrică înainte de conectarea și deconectarea afișajului și a senzorilor, înainte de a efectua operaţiuni de service sau de a utiliza un încărcător de baterie.

€ Dacă la echipament se utilizează un echipament de sudură cu arc sau sunt dispozitive conectate la echipament, decuplaţi alimentarea cu energie electrică înainte de a suda.

± Nu utilizaţi un echipament de curăţare cu presiune ridicată pentru curăţarea componentelor electronice.

μ Testaţi mașina de erbicidat cu apă curată înainte de umplerea cu substanţe chimice.

μ Apăsaţi tastele cu partea de dedesubt a degetului. Nu folosiţi unghiile.

μ Dacă după ce a fost citit, mai rămân aspecte neclare din acest manual de instrucţiuni, contactaţi distribuitorul dumneavoastră HARDI pentru mai multe clarificări, înainte de utilizarea echipamentului.

Page 10: CONTROLER HC 5500 SPRAYBOX III · CONTROLER HC 5500 SPRAYBOX III Traducerea documentului original Manual de instrucţiuni - SW 5.XX 67057700-301 - versiunea 3.01 RO - 03.2020

2 - Observaţii referitoare la siguranţă

10

Page 11: CONTROLER HC 5500 SPRAYBOX III · CONTROLER HC 5500 SPRAYBOX III Traducerea documentului original Manual de instrucţiuni - SW 5.XX 67057700-301 - versiunea 3.01 RO - 03.2020

11

3 - Descriere

Informaţii generale

Caracteristici controler

Controlerul HARDI 5500 este destinat utilizării în producţia agricolă și horticolă. Controlerul face posibil controlul automat al ratei de aplicare.

Componentele sale principale sunt:• Controler HC 5500

• SprayBox III

• Cutie de joncţiune pentru reglare DF4

• Cutie de joncţiune pe rampa de erbicidat

• Senzor pentru presiunea de erbicidare (bari)

• Senzor pentru debitul de erbicidare (litri/min)

• Senzor pentru viteza la sol a mașinii de erbicidat (km/h)

• Senzor pentru turaţia pompei (rpm)

• Senzor pentru deschiderea supapei de reglare (grade)

Controlerul are un afișaj cu 4 rânduri care permite afișarea unui număr mare de informaţii în același timp.

Informaţiile de pe afișaj includ: • Volum normă

• Viteză

• Normă lichid pe minut

• Aria totală pe care s-a realizat erbicidarea

• Volumul total care a fost pulverizat

și 99 de registre pentru trasee. Include un registru de total (nr. 99) care rezumă datele din celelalte 98 de trasee înregistrate. Afișajul are o lumină internă, așa că poate fi citit și în timpul lucrului pe timp de noapte.

SprayBox III are comenzi integrate pentru: • Funcţii de erbicidare

• Marcare spumă

• Control duze capăt

• Funcţii opţionale

Senzorii care au fost instalaţi au fost selectaţi pentru durata lor lungă de viaţă și calitatea bună a semnalului. Senzorii de viteză și cei de debit au o diodă instalată în carcasă pentru a facilita operaţiunile de service. Astfel, odată cu învârtirea roţii sau a rotorului, dioda va lumina intermitent, indicând astfel faptul că senzorul funcţionează corect.

Controlerul este de asemenea compatibil cu aplicarea cu normă variabilă (VRA) și este pregătit pentru comunicarea cu instrumente pentru agricultură de precizie.

Este posibil transferul de date (data dump) din registre și configuraţii pe un computer personal.

Sistemul are o memorie nevolatilă fără baterie, fapt care simplifică stocarea. Toţi parametrii din meniuri sunt stocaţi în memoria controlerului și nu se pierd când se întrerupe alimentarea cu energie.

Controlerul a fost dezvoltat să reziste mulţi ani, în condiţii specifice pentru agricultură.

Printre senzorii opţionali se numără și un manometru pentru rezervor.

Alte opţiuni sunt o imprimantă conectată la 12 V și un comutator de picior pentru PORNIRE/OPRIRE erbicidare (erbicidare PORNITĂ/OPRITĂ).

Page 12: CONTROLER HC 5500 SPRAYBOX III · CONTROLER HC 5500 SPRAYBOX III Traducerea documentului original Manual de instrucţiuni - SW 5.XX 67057700-301 - versiunea 3.01 RO - 03.2020

3 - Descriere

12

Glosar și pictograme

Textul din ferestrele dreptunghiulare umbrite va apărea pe afișajul controlerului atunci când se apasă butoanele așa cum se descrie în explicaţii. În partea dreaptă este prezentat un exemplu pentru informaţiile de pe afișaj.

Controler Controler HARDI 5500 cu afișaj și butoane.SprayBox III Cutie de comandă HARDI din tractor cu toate funcţiile de bază pentru comandarea mașinii de

erbicidat.Cutie de joncţiune Cutie pe mașina de erbicidat, pentru controller și SprayBox.Senzor Dispozitiv ce convertește variaţiile într-un semnal, cunoscut și sub numele de traductor.[ abc ] Text afișat pe afișajul controlerului.[ X ] sau [ Y ] Diferite cifre.PPU Pulses per unit (pulsuri per unitate). Pentru calibrarea vitezei și a debitului, unitatea de măsură este

metrul și respectiv litrul.EFC Electric Fast Control (unitate control electric rapid). Desemnează un sistem fără presiune egală.GPS Global Positioning System (sistem de poziţionare globală), utilizat pentru navigare.VRA Variable Rate Application (aplicare cu normă variabilă, adesea împreună cu sistemul GPS).

MENIU PRINCIPALSetări zilnice

1

Page 13: CONTROLER HC 5500 SPRAYBOX III · CONTROLER HC 5500 SPRAYBOX III Traducerea documentului original Manual de instrucţiuni - SW 5.XX 67057700-301 - versiunea 3.01 RO - 03.2020

3 - Descriere

13

Descrierea sistemului

Componente principale

1. Controler HC 5500

2. SprayBox III

3. Conexiune la alimentare 12 V

4. Conector și cablu multifilar la mașina de erbicidat

5. Imprimantă *

6. Cablaj pentru viteza tractorului, comutator arie și comutator de picior PORNIRE/OPRIRE *

7. Cutie de joncţiune pentru reglare DF4

8. Cutie de joncţiune pe rampa de erbicidat

9. Senzor pentru presiunea de erbicidare (bari)

10. Senzor pentru debitul de erbicidare (litri/min)

11. Senzor pentru viteza la sol a mașinii de erbicidat (km/h)

12. Senzor pentru turaţia pompei (rpm)

13. Senzor pentru deschiderea supapei de reglare (grade)

14. Senzor pentru nivel rezervor (litri) *

* Echipament opţional.

10

1112

56

78

9

13 14

Page 14: CONTROLER HC 5500 SPRAYBOX III · CONTROLER HC 5500 SPRAYBOX III Traducerea documentului original Manual de instrucţiuni - SW 5.XX 67057700-301 - versiunea 3.01 RO - 03.2020

3 - Descriere

14

DynamicFluid4 ajustarea presiunii

Procesul obișnuit de ajustare a lichidului începe atunci când duzele sunt deschise.

Cu DynamicFluid4 (DF4), ajustarea este un proces continuu chiar dacă duzele sunt închise. Două discuri ceramice (sau din plastic) ajustează presiunea și asigură o reacţie rapidă și zero scurgeri. Viteza mașinii de erbicidat, turaţia prizei de putere și numărul de secţiuni de erbicidare activate sunt parametrii care se utilizează, avantajul fiind constituit de rate de aplicare mai precise, din secunda în care mașina de erbicidat începe pulverizarea.

DynamicFluid4 utilizează tehnologia de informare în avans, bazată pe 5 senzori, care furnizează SprayBox III informaţiile necesare pentru ajustarea optimă. Realizează automat amorsarea rampei de erbicidat la pornire și deplasează supapa de reglare către poziţia sa finală imediat ce operatorul face modificările. De exemplu, atunci când supapele de secţiune sunt închise sau deschise, supapa de reglare este iniţializată simultan cu pornirea motoarelor pentru supapele de secţiune. Se previne astfel suprapresiunea, de exemplu atunci când rezervorul principal se golește și este reumplut.

Cei 5 senzori funcţionează de asemenea reciproc ca rezerve, asigurându-se ajustarea continuă a sistemului, chiar dacă unul sau mai multe semnale de la senzori nu se mai transmit.

Senzori pentru DF4:• Viteza mașinii de erbicidat (km/h)

• Debit (l/min)

• Presiune (bar)

• Turaţia pompei (rpm)

• Unghiul de deschidere al supapei de reglare (°)

Reglarea dinamică a presiunii DynamicFluid4 presupune:• Reglare foarte rapidă și precisă, atunci când toţi senzorii funcţionează corespunzător, setările din meniuri sunt corecte

și pompa, filtrele și supapele sunt în stare bună de funcţionare.

• Supapă cu reacţie rapidă, atunci când secţiunile se PORNESC/OPRESC și în cazul modificărilor de viteză.

• Optimizată pentru diferite sisteme de priză de putere.

• Monitorizarea duzelor. Nu este necesară configurare sau reglare pentru schimbarea duzelor.

• Avertisment pe ecran, în cazul în care apar defecţiuni la instalaţia rampei, cum ar fi înfundarea severă a liniei sau a filtrelor duzelor sau în caz de scurgeri majore din furtunuri și racorduri.

• Toate funcţiile continuă să ruleze cu performanţă redusă (moduri de funcţionare restricţionată), atunci când:

• Apar defecţiuni în sistemul de lichid, de exemplu defecţiuni ale pompei, filtre înfundate sau supape care prezintă scurgeri.

• Apar defecţiuni la senzorul de presiune, la cel de debit sau la senzorul pompei.

• Datele pentru mașina de erbicidat sunt configurate greșit în meniuri.

• Se activează modul de urgenţă, dacă senzorul de unghi sau cel pentru viteză se defectează.

Page 15: CONTROLER HC 5500 SPRAYBOX III · CONTROLER HC 5500 SPRAYBOX III Traducerea documentului original Manual de instrucţiuni - SW 5.XX 67057700-301 - versiunea 3.01 RO - 03.2020

3 - Descriere

15

Taste și afișaj

Descriere generală a tastelor afișajului

Tastele pentru controler sunt organizate în trei grupuri:

1. Taste de navigare (în partea dreaptă a afișajului)

2. Taste de scurtătură (sub afișaj)

3. Tastă de distanţă și tasta auto (colţul din dreapta jos)

Taste de navigareAcestea sunt utilizate iniţial pentru configurarea în sistemul meniu și ecranul de lucru.

Pentru a naviga prin meniuri, apăsaţi pentru începerea procesului de navigare. Butoanele pot fi folosite pentru următoarele operaţiuni:

Apăsaţi :

• Derulare în sus,

• Creșterea unei valori.

Apăsaţi :

• Derulare în jos,

• Scăderea unei valori.

Apăsaţi :

• Selecţia pentru cifră se deplasează la stânga.

Apăsaţi :

• Selecţia pentru cifră se deplasează la dreapta.

Apăsaţi :

• Ieșire dintr-un meniu (menţineţi butonul apăsat pentru a ieși din toate meniurile),

• Ieșire fără a modifica o valoare.

Apăsaţi :

• Ștergere valoare,

• Resetarea registrului activ (menţineţi apăsat până la finalizarea numărătorii inverse de 5 secunde).

Apăsaţi :

• Accesaţi un meniu,

• Confirmaţi (acceptaţi) o valoare.

Atunci când sunteţi pe ecranul de lucru, tastele de navigare se pot folosi pentru următoarele:

Apăsaţi :

• Creșteţi volumul normei în pași sau selectaţi altă normă de aplicare setată în avans.

Apăsaţi :

• Scădeţi volumul normei în pași sau selectaţi altă normă de aplicare setată în avans.

%

Page 16: CONTROLER HC 5500 SPRAYBOX III · CONTROLER HC 5500 SPRAYBOX III Traducerea documentului original Manual de instrucţiuni - SW 5.XX 67057700-301 - versiunea 3.01 RO - 03.2020

3 - Descriere

16

Apăsaţi :

• Resetarea registrului activ (menţineţi apăsat până la finalizarea numărătorii inverse).

Apăsaţi :

• Accesaţi un meniu.

Taste de scurtăturăPuteţi afișa diferite funcţii apăsând tastele scurt sau mai lung.

Tastele de scurtătură pot fi folosite pentru următoarele operaţiuni:

:

Apăsare scurtă: Afișează volumul normei aplicate pentru registrul activ.

Apăsare lungă: Accesaţi meniul [1.1 VOLUME RATE] pentru a seta volumul normă dorit.

:

Apăsare scurtă: Afișează viteza de deplasare la momentul respectiv.

Apăsare lungă: Accesaţi meniul [3.1.1 SPEED] pentru a calibra un senzor de viteză.

Apăsare scurtă: Afișează nivelul efectiv din rezervor.

Apăsare lungă: Accesaţi meniul [1.2.1 TANK CONTENTS] pentru a modifica valoarea nivelului rezervorului.

:

Apăsare scurtă: Arată aria acoperită pentru registrul activ.

Apăsare lungă: Accesaţi meniul [1.3.1 SELECT REGISTER] pentru a selecta un registru și a vizualiza datele.

:

Apăsare scurtă: Afișează volumul de substanţă de erbicidare utilizat.

Apăsare lungă: Accesaţi meniul [1.3.1 SELECT REGISTER] pentru a selecta un registru și a vizualiza datele.

Tastă de distanţă

Apăsare scurtă: Afișează distanţa rămasă pe care se poate face erbicidarea cu nivelul actual din rezervor.

Apăsare lungă: Accesaţi meniul [4.1.1 DISTANCE] pentru a măsura distanţa de deplasare.

Tastă auto Apăsaţi tasta pentru activarea funcţiei de erbicidare automată.

Page 17: CONTROLER HC 5500 SPRAYBOX III · CONTROLER HC 5500 SPRAYBOX III Traducerea documentului original Manual de instrucţiuni - SW 5.XX 67057700-301 - versiunea 3.01 RO - 03.2020

3 - Descriere

17

Descriere generală a afișajului

Afișajul are patru rânduri, cu simboluri, numere și text, când sunteţi în ecranul de lucru. Aspectul acestor elemente pe ecran depinde de setările controlerului și funcţiile de erbicidare.

Primul rând

Al doilea rând

Valoarea curentă, așa cum este selectată de la cele cinci butoane de scurtătură de sub ecran. Valoarea implicită este debitul pentru erbicidare (litri/hectar).

Al treilea rând

Parametru pentru erbicidare și valoare curentă, așa cum s-au selectat din meniul de configurare. Valoarea implicită este presiunea de erbicidare (bari).

Al patrulea rând

Parametru pentru erbicidare și valoare curentă, așa cum s-au selectat din meniul de configurare. Valoarea implicită este ora din zi (ore:minute).

Primul rând:

Al doilea rând:

Al treilea rând:

Al patrulea rând:

Reglarea manuală a presiunii de erbicidare a fost activată la cutia de erbicidat.

VRA (aplicarea cu normă variabilă) este activată dintr-o sursă externă, de exemplu un sistem GPS.

Avertisment.

Secţiune de erbicidare = PORNITĂ. Comutator principal PORNIRE/OPRIRE = PORNIT. Erbicidarea este în curs de desfășurare.

Secţiune de erbicidare = PORNITĂ. Comutator principal PORNIRE/OPRIRE = OPRIT. Fără erbicidare.

Secţiune de erbicidare = OPRITĂ. Comutator principal PORNIRE/OPRIRE = PORNIT. Fără erbicidare în secţiunea care este OPRITĂ.

Simbolul luminează intermitent atunci când comutatorul principal PORNIRE/OPRIRE este PORNIT.

Număr registru.

Page 18: CONTROLER HC 5500 SPRAYBOX III · CONTROLER HC 5500 SPRAYBOX III Traducerea documentului original Manual de instrucţiuni - SW 5.XX 67057700-301 - versiunea 3.01 RO - 03.2020

3 - Descriere

18

Descriere generală a comutatoarelor pentru SprayBox III

1. Alimentare PORNITĂ/OPRITĂ - Acest comutator controlează și SprayBox și controlerul. Atunci când este pe poziţia pornit, becul de sub comutator va clipi în culoare roșie de trei ori și apoi va lumina permanent în culoarea verde. Dacă becul luminează permanent în culoarea roșie, există o defecţiune la SprayBox și ar trebui să contactaţi HARDI pentru asistenţă tehnică.

2. Reglarea presiunii - Ajustarea presiunii de erbicidare manual, la o valoare mai mare sau mai mică. Atunci când acest comutator este activat, apare pictograma mână în colţul din stânga sus al afișajului controlerului. Pentru a reveni la controlul automat al presiunii, apăsaţi tasta AUTO de la controler.

3. Comutator PORNIRE/OPRIRE erbicidare - Erbicidarea este PORNITĂ sau OPRITĂ.

4. Control opţiuni - Selectaţi opţiunea A sau B sau niciuna, în funcţie de modul de conectare a echipamentelor opţionale (dacă este cazul).

5. Control duză de capăt - Selectaţi partea stângă sau dreaptă pentru hotarele terenului pentru erbicidare, dacă este nevoie.

6. Marcare spumă - Selectaţi frecvenţa marcajelor spumă pe sol. 1 = marcaje puţine, 10 = marcaje multe.

7. Marcare spumă - Selectaţi partea stângă sau partea dreaptă pentru marcaje spumă.

8. Supape secţiune rampă - Erbicidare PORNITĂ/OPRITĂ pentru secţiuni individuale ale rampei de erbicidare.

12 3

8

7654

Page 19: CONTROLER HC 5500 SPRAYBOX III · CONTROLER HC 5500 SPRAYBOX III Traducerea documentului original Manual de instrucţiuni - SW 5.XX 67057700-301 - versiunea 3.01 RO - 03.2020

3 - Descriere

19

Apăsări generale de taste, exemplu

Mai jos se regăsește o descriere generală a apăsărilor de taste și a informaţiilor de pe afișajul controlerului. Pentru ilustrarea acestor caracteristici, în exemplul de mai jos se modifică valoarea nivelului din rezervor. Încercaţi și dumneavoastră! Aceeași metodă se folosește în toate meniurile.

μ ATENŢIE! Rândul de sus pentru simboluri va rămâne umbrit dacă simbolurile nu sunt relevante. Atunci când se deschide un meniu, numărul sau valoarea care clipește este cea care poate fi modificată.

Apăsaţi pentru a accesa sistemul de meniuri [1 MAIN MENU].

Al doilea rând indică numărul meniului.

Al treilea rând indică meniul curent.

Al patrulea rând indică o selecţie.

÷ NOTĂ! Numărul meniului [1] clipește.

Apăsaţi pentru a accesa meniul [1.1 DAILY SETTINGS].

Apăsaţi pentru a naviga la meniul [1.2 Tank].

÷ NOTĂ! Ultima cifră a numărului meniului luminează intermitent [1.2].

Apăsaţi pentru a accesa meniul [1.2.1 Tank contents].

÷ NOTĂ! Valoarea care se poate modifica luminează intermitent.

Apăsaţi sau pentru a muta selecţia cifrei.

Apăsaţi sau pentru a seta valoarea dorită în litri.

Apăsaţi pentru confirmare.

Apăsaţi și menţineţi pentru a ieși din sistemul de meniuri.

1MAIN MENUDaily settings

1.2DAILY SETTINGSTank

1.2.1TANK CONTENTS

XXXX L

Page 20: CONTROLER HC 5500 SPRAYBOX III · CONTROLER HC 5500 SPRAYBOX III Traducerea documentului original Manual de instrucţiuni - SW 5.XX 67057700-301 - versiunea 3.01 RO - 03.2020

3 - Descriere

20

Control opţiuni pentru SprayBox III, exemplu

Echipament opţional: Kit de diluareComutatorul de control pentru echipamentul opţional poate fi comutat în stânga sau în dreapta. Consultaţi secţiunea „Descriere generală a comutatoarelor pentru SprayBox III” pentru localizarea comutatorului.

Atunci când comutatorul pentru controlul kitului de diluare este comutat pe partea stângă, rândurile 3 și 4 ale afișajului arată așa:

Conţinutul rezervorului este acum diluat.

Textul luminează intermitent - 3 secunde APRINS, 3 secunde STINS, până când se oprește diluarea din rezervor.

Atunci când comutatorul pentru controlul kitului de diluare este comutat pe partea dreaptă, rândurile 3 și 4 ale afișajului arată așa:

Conţinutul rampei este acum diluat.

Textul luminează intermitent - 3 secunde APRINS, 3 secunde STINS, până când se oprește diluarea din rampă.

÷ NOTĂ! Selectaţi poziţia centrală a comutatorului pentru ca diluarea să nu aibă loc.

DILUTIONTank

DILUTIONBoom

Page 21: CONTROLER HC 5500 SPRAYBOX III · CONTROLER HC 5500 SPRAYBOX III Traducerea documentului original Manual de instrucţiuni - SW 5.XX 67057700-301 - versiunea 3.01 RO - 03.2020

3 - Descriere

21

Diagramă meniu

Mai jos sunt prezentaţi primii pași pentru selectarea unui meniu. Meniurile și submeniurile sunt descrise în secţiunile relevante din acest manual de instrucţiuni.

Apăsaţi pentru a accesa meniul, din ecranul de pornire/ecranul de lucru.

Apăsaţi și menţineţi pentru a ieși din sistemul de meniuri.

5 Jurnal 5.2 Transfer de date

5.1 Imprimare

4 Trusă de instrumente 4.6 Simulare viteză

4.5 Test

4.4 Alarmă cu temporizator

4.3 Cronometru

4.2 Interval service

4.1 Măsurare

3 Calibrare 3.5 Manometru rezervor

3.4 Constantă reg.

3.3 Rampă

3.2 Debit

3.1 Viteză

2 Configurare 2.6 Nume registre

2.5 Alarme

2.4 Setare ceas

2.3 VRA/Din punct extern

2.2 Funcţii AUTOMATE

2.1 Informaţii de pe afișaj

Meniu principal

1 Setări zilnice 1.3 Selectare registru

1.2 Nivel rezervor

1.1 Volum normă

Page 22: CONTROLER HC 5500 SPRAYBOX III · CONTROLER HC 5500 SPRAYBOX III Traducerea documentului original Manual de instrucţiuni - SW 5.XX 67057700-301 - versiunea 3.01 RO - 03.2020

3 - Descriere

22

Page 23: CONTROLER HC 5500 SPRAYBOX III · CONTROLER HC 5500 SPRAYBOX III Traducerea documentului original Manual de instrucţiuni - SW 5.XX 67057700-301 - versiunea 3.01 RO - 03.2020

23

4 - Configurare sistem

Instalare tractor

Unităţi de comandă

Găsiţi un loc corespunzător în cabina tractorului în care să fixaţi unităţile de comandă, astfel încât să nu se miște. Cea mai bună poziţie recomandată este în partea dreaptă a scaunului șoferului.

Consola livrată este compatibilă cu majoritatea modelelor de tractor. Pot fi ascunse orificii de montare filetate în spatele capacului din colţul din faţă.

Instalarea consolelor unităţilor de comandă

Consola de stâlp a tractorului (A) furnizată are o spaţiere între orificii de 100 şi 120 mm. Consultaţi manualul de instrucţiuni al tractorului pentru informaţii referitoare la punctele de prindere.

Sunt furnizate trei ţevi (B). Se pot utiliza una, două sau toate trei. Acestea pot fi îndoite şi scurtate. Este furnizat şi un distanţier (C) pentru a permite mai multe posibilităţi de ataşare. Găsiţi cea mai bună soluţie pentru tractorul sau vehiculul dumneavoastră.

Placa ţevii (B) este eșalonată astfel încât, dacă este orientată corect, toate casetele se vor alinia.

Se recomandă să se plaseze distanţierul (C) între cele două ţevi (B) folosite pentru controlere și cea de-a treia ţeavă (B), care se va monta în consola (A), ca în figură.

μ ATENŢIE! Este disponibil opţional un cablu de extensie în cazul în care unitatea de comandă HC 5500 trebuie poziţionată mai departe de unitatea de comandă EFC. Contactaţi HARDI pentru mai multe detalii.

100 -120mm

A

B

C

Page 24: CONTROLER HC 5500 SPRAYBOX III · CONTROLER HC 5500 SPRAYBOX III Traducerea documentului original Manual de instrucţiuni - SW 5.XX 67057700-301 - versiunea 3.01 RO - 03.2020

4 - Configurare sistem

24

Sursa de alimentare

Alimentarea necesară este 12-15 V c.c. Respectaţi întotdeauna polaritatea!

Firul maro este pozitiv (+)

Firul albastru este negativ (-).

Alimentarea cu energie electrică trebuie să se facă direct de la baterie. Pentru funcţionarea corespunzătoare a echipamentelor electrice, firele trebuie să aibă următoarele suprafeţe secţionale transversale recomandate şi siguranţele fuzibile corecte pentru a asigura o alimentare electrică suficientă. Conectorii de alimentare livraţi respectă standardele pentru majoritatea tractoarelor mai noi. Dacă aveţi un tractor cu un conector de alimentare diferit, este necesară dezasamblarea conectorului şi montarea acestuia pe conectorul efectiv al tractorului.

Folosiţi caseta de distribuţie electrică HARDI (nr. art. 817925) dacă nu sunteţi sigur de cablarea tractorului.

± AVERTIZARE! Nu conectaţi la motorul de pornire sau la generator/alternator. Garanţia HARDI se anulează dacă se realizează această conexiune.

μ ATENŢIE! Pentru mai multe informaţii despre conectarea controlerului, consultaţi secţiunea „Pornire sistem”.

Imprimantă

Dacă este instalată imprimanta de 12 V, atunci ţeava livrată poate fi utilizată la montarea imprimantei pe consola pentru controler/terminal.

μ ATENŢIE! Controlerul/terminalul trebuie ferite de umezeală și ar trebui demontate când nu sunt utilizate, dacă tractorul nu are cabină.

CONECTOR TIP TRABUC

Unitatea de comandă a mașinii de erbicidat necesită:

Fir 2,5 mm², siguranţă 10 A.

Unitatea de comandă hidraulică necesită:

Fir 4,0 mm², siguranţă 16 A.

Page 25: CONTROLER HC 5500 SPRAYBOX III · CONTROLER HC 5500 SPRAYBOX III Traducerea documentului original Manual de instrucţiuni - SW 5.XX 67057700-301 - versiunea 3.01 RO - 03.2020

4 - Configurare sistem

25

Senzor de viteză pentru mașina de erbicidat

Senzorul de viteză este localizat în interiorul roţii din dreapta a mașinii de erbicidat. Acesta măsoară viteza la sol a mașinii de erbicidat.

Senzorul este de tip inductiv şi necesită o protuberanţă metalică care trece pe lângă el pentru a declanșa un semnal.

Se utilizează un inel de reglare a vitezei pentru declanșarea senzorului. Acesta trebuie ajustat, astfel ca senzorul să indice spre centrul orificiilor din inelul de reglare a vitezei (direcţie verticală).

Asiguraţi-vă că inelul de reglare a vitezei este montat corect la roată, astfel încât săgeata (A) urmează rotaţia înainte a roţii.

Distanţa recomandată (B) între protuberanţă și senzor este de la 3 la 6 mm. Verificaţi această distanţă pe întreaga circumferinţă, la învârtirea roţii. Toleranţa pentru această distanţă este de +/- 0,5 mm.

Montarea corectă este indicată de aprinderea intermitentă constantă a senzorului în momentul mişcării roţii.

În figuri sunt prezentate diferite exemple de senzor cu console, acestea ar putea fi puţin diferite între ele, în funcţie de modelul mașinii de erbicidat.

Senzor de viteză pentru tractor

Se poate conecta un senzor de viteză de la cutia de viteze a tractorului sau sistemul radar/GPS la controler. Pentru conectarea senzorului de viteză la controler/terminal sunt necesare un cablaj (A) pentru viteză/comutator și cablul de extensie.

Page 26: CONTROLER HC 5500 SPRAYBOX III · CONTROLER HC 5500 SPRAYBOX III Traducerea documentului original Manual de instrucţiuni - SW 5.XX 67057700-301 - versiunea 3.01 RO - 03.2020

4 - Configurare sistem

26

Acţionare de la distanţă comutator de picior

Se poate instala un comutator de picior ca opţiune pentru PORNIREA/OPRIREA erbicidării. Respectaţi indicaţiile de mai jos dacă se instalează un comutator de picior cu acţionare de la distanţă.

• Acţionarea de la distanţă trebuie activată din meniul extins al controlerului la instalare, contactaţi centrul de asistenţă HARDI.

• Cablajul (A) pentru viteză/comutator este conectat la controler. Cuplaţi conectorul de la comutatorul de picior de PORNIRE/OPRIRE la conectorul corect de pe cablaj (A).

μ ATENŢIE! Comutatorul de supapă PORNIRE/OPRIRE de pe SprayBox III (butonul verde din colţul din dreapta sus) suprascrie comenzile de la toate celelalte comutatoare. Acest buton trebuie setat pe PORNIT (trebuie să fie apăsat) pentru ca acţionarea de la distanţă a comutatorului de picior să funcţioneze.

Prima pornire a sistemului

Atunci când se conectează conectorul cu 39 de pini de la mașina de erbicidat, respectaţi orientarea consolelor din conector și fișă. Există două console diferite, una pentru conectorul pentru lichid (1) și una pentru sistemul hidraulic (2).

μ ATENŢIE! Controlerul/terminalul trebuie ferite de umezeală și ar trebui demontate când nu sunt utilizate, dacă tractorul nu are cabină.

Atunci când conectorul este conectat la fișă, clichetul de blocare (A) trebuie să se fixeze cu un zgomot pentru a securiza conectorul.

La scoaterea conectorului, clichetul de blocare trebuie împins în spate înainte de a putea scoate conectorul.

După ce se realizează conexiunea conectorilor, se face alimentarea cu energie electrică, de la comutatorul roșu de pe SprayBox conectată la controler. Becul de sub comutator va ilumina intermitent în culoarea roșie și apoi se va face verde. Apăsaţi pentru a continua.

μ ATENŢIE! La prima pornire, trebuie setate ora și data, pentru ca registrele să funcţioneze corect (în cazul în care nu au fost setate în avans din fabrică). Consultaţi meniul [2.4 Set clock].

Ajustarea contrastului ecranului

Contrastul ecranului se poate ajusta apăsând și apoi se pot utiliza sau pentru a stabili setarea corectă. Această ajustare se poate face doar când „ecranul de lucru” este activ, adică atunci când nu sunt active meniuri.

Luaţi în calcul că această funcţie va fi disponibilă doar pentru versiunea hardware 2.0 sau mai mare.

Page 27: CONTROLER HC 5500 SPRAYBOX III · CONTROLER HC 5500 SPRAYBOX III Traducerea documentului original Manual de instrucţiuni - SW 5.XX 67057700-301 - versiunea 3.01 RO - 03.2020

4 - Configurare sistem

27

Setări zilnice

Pornire sistem

Atunci când HC 5500 este pornit, se iniţializează o secvenţă de pornire, în cadrul căreia controlerul se iniţializează.

Dacă controlerul este pus în funcţiune pentru prima dată, va solicita setarea datei și orei. Consultaţi meniul [2.4 Set clock] pentru detalii legate de această setare.

În timpul pornirii, afișajul listează informaţiile în ordinea de mai jos:

1. Un ecran care indică

• modelul de controler este HC 5500 și versiunea actuală de software se regăsește în al treilea rând al afișajului.

• numărul de serie al controlerului este în al patrulea rând al afișajului.

2. Un ecran care indică

• lungimea rampei (în metri) în cel de-al treilea rând al afișajului.

• numărul de secţiuni de erbicidare programat în controler este în al patrulea rând al afișajului.

μ ATENŢIE! Aceste date ar trebui să corespundă mașinii de erbicidat în cauză, dacă nu, contactaţi distribuitorul dumneavoastră HARDI pentru corectare.

HC 5500 SW X.XXS/N XXXXXXXX

BOOM: XX.X mSECTIONS: X

Page 28: CONTROLER HC 5500 SPRAYBOX III · CONTROLER HC 5500 SPRAYBOX III Traducerea documentului original Manual de instrucţiuni - SW 5.XX 67057700-301 - versiunea 3.01 RO - 03.2020

4 - Configurare sistem

28

Page 29: CONTROLER HC 5500 SPRAYBOX III · CONTROLER HC 5500 SPRAYBOX III Traducerea documentului original Manual de instrucţiuni - SW 5.XX 67057700-301 - versiunea 3.01 RO - 03.2020

29

5 - Meniu 1, Setări zilnice

Meniu 1.1 Volum normă

Cum se poate modifica volumul normei

Volumul normei (litri/hectar) se poate modifica prin una dintre cele patru operaţiuni de mai jos.

1. Setaţi norma dorită în meniul controlerului [1.1 VOLUM RATE].

• Acest meniu se poate accesa prin apăsarea pentru câteva secunde.

• Deplasaţi-vă cu sau pentru a selecta cifra care trebuie modificată.

• Folosiţi sau pentru a modifica valoarea.

• Apăsaţi pentru a salva setarea făcută.

• Apăsaţi și menţineţi pentru a ieși din sistemul de meniuri.

2. Pe ecranul de lucru: Apăsaţi sau pentru a pulveriza cu un procentaj peste sau sub volumul normei setat în avans, în etape de 10 %. Al treilea rând din afișaj indică setarea curentă atunci când este activată.

Limitele sunt +/- 99 % din volumul normei setat în avans.

În acest exemplu, volumul normei setat în avans este 200 l/ha. Operatorul a crescut volumul cu 10 % în timpul erbicidării.

3. Creșterea sau reducerea manuală a presiunii de la comutatorul galben de pe SprayBox III.

4. În timpul lucrului (pe ecranul de lucru): Apăsaţi sau pentru a modifica la 1 dintre cele 3 volume de normă setate în avans.

Dacă volumul normei este setat cu 3 norme programabile, există 3 opţiuni pentru introducerea unui volum normă.

Meniu [1.1.1: RATE 1], implicit

Meniu [1.1.2: RATE 2]

Meniu [1.1.3: RATE 3]

μ ATENŢIE! Modificarea volumului normei poate fi utilă dacă se face erbicidarea în aceste condiţii:

• când se erbicidează la hotarele de teren sau la capetele de teren.

• când se erbicidează pe zone cu multe buruieni.

• când se schimbă viteza (opţiune utilă pentru anumite modele de tractor).

• când se apropie finalizarea operaţiunii de erbicidare pe un teren și rezervorul principal trebuie să fie gol la finalizare.

μ ATENŢIE! Apăsaţi pentru a reveni la ecranul normal de lucru.

1.1VOLUME RATE

0200 L/ha

220 L/haP 200 +10% L/ha Time 12:00

Page 30: CONTROLER HC 5500 SPRAYBOX III · CONTROLER HC 5500 SPRAYBOX III Traducerea documentului original Manual de instrucţiuni - SW 5.XX 67057700-301 - versiunea 3.01 RO - 03.2020

5 - Meniu 1, Setări zilnice

30

Cum se citește volumul normei setat în avans

Tasta de scurtătură de la controler.

Apăsaţi și menţineţi apăsat până când se afișează [1.1 VOLUME RATE].

÷ NOTĂ! Valoare implicită: 200 litri/hectar.

Cum se folosește dozarea manuală

Pentru dozarea manuală a substanţei folosite la erbicidat, folosiţi comutatorul de presiune de la SprayBox (comutatorul galben). Modul manual se indică prin simbolul din partea de sus a afișajului.

Apăsaţi pentru a trece de la volumul normei setat manual la cel setat în avans

Page 31: CONTROLER HC 5500 SPRAYBOX III · CONTROLER HC 5500 SPRAYBOX III Traducerea documentului original Manual de instrucţiuni - SW 5.XX 67057700-301 - versiunea 3.01 RO - 03.2020

5 - Meniu 1, Setări zilnice

31

Meniu 1.2 Nivel rezervor

Cum să modificaţi nivelul rezervorului

Tasta de scurtătură

Apăsaţi și menţineţi apăsată această tastă până când se afișează meniul [1.2. TANK CONTENTS].

Este afișată dimensiunea maximă a rezervorului.

Apăsaţi din nou și se afișează valoarea maximă pentru nivelul rezervorului.

Apăsaţi sau pentru a vă deplasa la cifra care trebuie modificată.

Apăsaţi sau pentru a seta valoarea dorită.

Apăsaţi pentru confirmare.

Apăsaţi și menţineţi pentru a ieși din sistemul de meniuri.

1.2TANK CONTENTS

0000 L

Page 32: CONTROLER HC 5500 SPRAYBOX III · CONTROLER HC 5500 SPRAYBOX III Traducerea documentului original Manual de instrucţiuni - SW 5.XX 67057700-301 - versiunea 3.01 RO - 03.2020

5 - Meniu 1, Setări zilnice

32

Meniu 1.3 Selectare registru

Cum să selectaţi un registru și datele acestuia

Registrele de la 1 la 98 se pot utiliza pentru arii individuale de erbicidare.

Registrele sunt identificate cu un număr și se pot și denumi. Registrul activ este întotdeauna vizibil în colţul din dreapta sus al afișajului (vezi săgeata).

Datele sunt memorate când sistemul este oprit.

Registrul 99 este o sumă a registrelor de la 1 la 98.

Pentru citirea sumelor totale pentru toate registreleTasta de scurtătură

Apăsaţi și menţineţi apăsat până când se afișează meniul [1.3.1 SELECT REGISTER].

Apăsaţi sau pentru a merge la registrul 99. Numărul este afișat în colţul din dreapta sus și numele pe al patrulea rând (dacă a fost setat).

Apăsaţi pentru a accesa registrul.

Apăsaţi pentru a naviga prin date.

Apăsaţi și menţineţi pentru a ieși din sistemul de meniuri.

Pentru a citi datele într-un registru activTasta de scurtătură

Apăsaţi și menţineţi apăsat până când se afișează meniul [1.3.1 Register XX].

Apăsaţi pentru a accesa registrul în meniul 1.3.1.1.

Apăsaţi pentru a naviga prin datele din registrele selectate din meniurile 1.3.1.1 - 1.3.1.5.

* În registrul 99, timpul total de erbicidare este afișat doar în ore.

Apăsaţi și menţineţi pentru a ieși din sistemul de meniuri.

Pentru a reseta un registruApăsaţi și menţineţi apăsat până la finalizarea numărătorii inverse de 5 secunde.

Resetarea unui registru poate fi oprită dacă tasta este eliberată înainte de finalizarea numărătorii inverse.

Pentru a modifica un registruTasta de scurtătură

Apăsaţi și menţineţi apăsat până când se afișează meniul [1.3.1 Register XX].

Folosiţi sau pentru a modifica registrul.

Numărul este afișat pe primul rând și numele pe al patrulea rând, dacă a fost setat.

Apăsaţi . Dacă este necesar, registrul poate fi resetat.

Apăsaţi până la finalizarea numărătorii inverse.

Apăsaţi și menţineţi pentru a ieși din sistemul de meniuri.

μ ATENŢIE! Numărul registrului activ este întotdeauna vizibil în colţul din dreapta sus al afișajului.

μ ATENŢIE! Consultaţi meniul 2.6 pentru denumirea registrelor.

Număr meniu 1.3.1.1 1.3.1.2 1.3.1.3 1.3.1.4 1.3.1.5

Text afișaj în al treilea rând

Data și ora de începere Volumul de substanţă de erbicidat folosit (l)

Viteza medie de deplasare (km/h)

Distanţa pe care s-a erbicidat (km)

Norma de erbicidare (ha/oră)

Text afișaj în al patrulea rând

Data și ora de finalizare Aria erbicidată (ha) Viteza max. de deplasare (km/h)

Durata de erbicidare (hh:mm)*

Volum normă mediu (l/ha)

1.3.1 SELECT REGISTERRegister XXXXX

Page 33: CONTROLER HC 5500 SPRAYBOX III · CONTROLER HC 5500 SPRAYBOX III Traducerea documentului original Manual de instrucţiuni - SW 5.XX 67057700-301 - versiunea 3.01 RO - 03.2020

33

6 - Meniu 2, Configurare

Meniu 2.1 Informaţii de pe afișaj

Informaţii generale

Atunci când citiţi explicaţiile de mai jos despre meniuri, se presupune că sunteţi deja familiarizat cu funcţiile generale ale apăsărilor de tastă și că puteţi ajunge la un anumit meniu. Dacă nu, citiţi din nou secţiunea „Taste”.

Exemple de informaţii

Se poate alege care funcţie să se afișeze pe rândul 3 sau 4 din ecranul de lucru.

Selectaţi submeniurile din meniu [2.1 Display readout].

Selectaţi un submeniu, de exemplu meniul [2.1.5 Work rate].

Apăsaţi pentru confirmare.

Folosiţi sau pentru a selecta care rând va afișa datele. Afișajul se va modifica după cum se vede în figură.

Apăsaţi pentru confirmare.

μ ATENŢIE! Deoarece anumite informaţii necesită senzori suplimentari, senzorul necesar trebuie să fie conectat pentru a obţine informaţiile respective.

Meniu 2.1.1 Program : Reală

Norma de aplicare programată și reală (litri la hectar).

Meniu 2.1.2 Debit

Debit la ieșirea din rampa de erbicidare (litri pe minut).

2.1.5.2WORK RATEShow here

2.1.5.1WORK RATEShow above

2.1.1DISPLAY READOUTProgram : Actual

2.1.2DISPLAY READOUTFlow rate

Page 34: CONTROLER HC 5500 SPRAYBOX III · CONTROLER HC 5500 SPRAYBOX III Traducerea documentului original Manual de instrucţiuni - SW 5.XX 67057700-301 - versiunea 3.01 RO - 03.2020

6 - Meniu 2, Configurare

34

Meniu 2.1.3 Senzor opţional

Sunt disponibile până la 3 opţiuni pentru senzori.

Submeniuri:

[2.1.3.1Pressure]. Presiune de erbicidare (bari).

[2.1.3.2 Fan]. Turaţie ventilator TWIN (rpm).

[2.1.3.3 RPM sensor]. Turaţia pompei (rpm).

Meniu 2.1.4 Ora

Ora curentă (ore și minute).

Meniu 2.1.5 Rată de lucru

Rată de lucru (hectare pe oră).

Meniu 2.1.6 Debit

Debit curent (litri pe hectar).

Meniu 2.1.7 Nivel rezervor

Volum rezervor principal (litri).

2.1.3DISPLAY READOUTOptional sensor

2.1.4DISPLAY READOUTTime

2.1.5DISPLAY READOUTWork rate

2.1.6DISPLAY READOUTVolume rate

2.1.7DISPLAY READOUTTank contents

Page 35: CONTROLER HC 5500 SPRAYBOX III · CONTROLER HC 5500 SPRAYBOX III Traducerea documentului original Manual de instrucţiuni - SW 5.XX 67057700-301 - versiunea 3.01 RO - 03.2020

6 - Meniu 2, Configurare

35

Meniu 2.1.8 Viteză

Viteză de deplasare (kilometri pe oră).

Meniu 2.1.9 Volum : Arie

2 informaţii pe același rând pentru volum (litri) și arie (hectare).

Meniu 2.1.10 Dimensiune rampă activă

Dimensiunea rampei active, incluzând duzele de capăt (metri).

2.1.8DISPLAY READOUTSpeed

2.1.9DISPLAY READOUTVolume : Area

2.1.10DISPLAY READOUTActive boom size

Page 36: CONTROLER HC 5500 SPRAYBOX III · CONTROLER HC 5500 SPRAYBOX III Traducerea documentului original Manual de instrucţiuni - SW 5.XX 67057700-301 - versiunea 3.01 RO - 03.2020

6 - Meniu 2, Configurare

36

Meniu 2.2 Funcţii automate

Meniu 2.2.1 PORNIRE/OPRIRE automată

Controlerul poate fi setat să activeze funcţia principală de PORNIRE/OPRIRE erbicidare peste o anumită viteză și să o închidă dacă viteza este sub valoarea respectivă. Această opţiune permite utilizatorului să se concentreze asupra condusului. Dacă viteza este setată la zero, funcţia este dezactivată. Setarea recomandată pentru viteză este cu 20% mai mică decât viteza de erbicidare.

Când este activă PORNIREA/OPRIREA automată și sunt comutate pe pornire comutatorul principal și cele pentru secţiuni rampă, simbolul pentru starea rampei de pe primul rând va lumina intermitent atunci când viteza este sub valoarea limită pentru declanșare.

± AVERTIZARE! Reţineţi să comutaţi comutatorul principal de PORNIRE/OPRIRE erbicidare pe OPRIRE înainte de a părăsi terenul deoarece în caz contrar comutatorul PORNIRE/OPRIRE erbicidare se va activa în timpul transportului!

Meniu 2.2.2 Marcaj spumă (opţional)

Controlerul poate fi reglat să opereze marcajul spumă HARDI automat prin intermediul supapei principale PORNIRE/OPRIRE. Atunci când comutatorul PORNIRE/OPRIRE erbicidare este PORNIT, va iniţia automat marcajul spumă.

Mai mult, marcajul spumă poate fi reglat pentru erbicidarea înainte și înapoi sau pentru erbicidarea în circuit (în cercuri).

Accesaţi meniul 2.2.2. Selectaţi setarea dumneavoastră de la tasta cu săgeată , pentru a selecta una din setările următoare. Apăsaţi pentru a salva setarea făcută.

÷ NOTĂ! Starea marcajului spumă este afișată luminând intermitent pe al patrulea rând din ecranul din acest meniu.

Disable (Dezactivare)Marcajul spumă va respecta doar setarea de la comutatorul PORNIRE/OPRIRE erbicidare de la SprayBox.

Same side (Pe aceeași parte)Controlerul va activa automat aceeași parte pentru erbicidarea în circuit.

Change side (Schimbare parte)Controlerul va schimba automat partea pentru erbicidare înainte și înapoi.

2.2.1AUTO FUNCTIONSAuto ON/OFF

2.2.2AUTO FUNCTIONSFoam marker

Page 37: CONTROLER HC 5500 SPRAYBOX III · CONTROLER HC 5500 SPRAYBOX III Traducerea documentului original Manual de instrucţiuni - SW 5.XX 67057700-301 - versiunea 3.01 RO - 03.2020

6 - Meniu 2, Configurare

37

Meniu 2.3 VRA/Din punct extern

VRA / Control din punct extern/ AutoSectionControl

Dacă volumul normei setat vine dintr-o sursă externă (de exemplu o hartă de aplicare specifică unei locaţii sau de la un senzor din punct extern, cum ar fi un sistem AutoSectionControl bazat pe GPS), atunci trebuie activat acest meniu.

Accesaţi meniul 2.3. Selectaţi setarea dumneavoastră de la tasta cu săgeată , pentru a selecta una din setările următoare. Apăsaţi pentru a salva setarea făcută.

DezactivareDezactivează sursa externă de control.

ActivareActivează sursa externă de control.

Pictograma din primul rând va fi vizibilă când este activată setarea.

μ ATENŢIE! Reglarea manuală a presiunii și ajustarea procentajului peste/sub normele de aplicare sunt încă funcţionale.

Sursa externă este conectată la COM 1 sau COM 2 printr-un conector de 9 pini D-SUB.

Frecvenţa baud pentru echipament ar trebui setată la una dintre valorile de mai jos înainte de a transmite date:

• baud 19200

• baud 9600 (valoare implicită pentru HC 5500)

• baud 4800

• baud 2400

• baud 1200

μ ATENŢIE! Este posibil să fie necesară configurarea portului COM în meniul extins. Contactaţi centrul dumneavoastră de asistenţă HARDI.

2.3SETUPVRA/Remote

2.3VRA/REMOTEEnable

Page 38: CONTROLER HC 5500 SPRAYBOX III · CONTROLER HC 5500 SPRAYBOX III Traducerea documentului original Manual de instrucţiuni - SW 5.XX 67057700-301 - versiunea 3.01 RO - 03.2020

6 - Meniu 2, Configurare

38

Meniu 2.4 Setare ceas

Cum să setaţi ceasul

Dacă controlerul solicită data și ora, ceasul trebuie setat pentru a activa un registru.

Această setare trebuie făcută înainte de punerea în funcţiune a controlerului pentru prima dată, altfel nu se vor înregistra ora de pornire și de oprire în registre.

μ ATENŢIE! Dacă nu apare nicio solicitare la pornirea controlerului, este posibil ca distribuitorul să fi făcut deja această setare.

Accesaţi meniul 2.4. Alegeţi de la un format de oră de 24 de ore sau 12 ore.

Apăsaţi pentru a salva setarea făcută.

Setaţi minutele, orele, anul, luna și ziua cu și .

Apăsaţi pentru confirmare.

Apăsaţi și menţineţi pentru a ieși din meniuri.

2.4SETUPSet clock

Page 39: CONTROLER HC 5500 SPRAYBOX III · CONTROLER HC 5500 SPRAYBOX III Traducerea documentului original Manual de instrucţiuni - SW 5.XX 67057700-301 - versiunea 3.01 RO - 03.2020

6 - Meniu 2, Configurare

39

Meniu 2.5 Alarme

Cum să configuraţi alarmele

În meniurile următoare 2.5.1 - 2.1.5, se pot configura 5 alarme diferite.

Când sunteţi în afara parametrilor de declanșare alarmă, alarma respectivă va lumina intermitent pe afișaj.

Zgomotul emis la alarmă poate fi de asemenea ajustat ca nivel din meniu [2.5.6 Audio level].

În meniu [2.5.7 Sections off ], se poate selecta un avertisment pentru secţiuni de erbicidare individuale OPRITE.

Meniu 2.5.1 Debit

Deviere de la debitul programat.

Alarma se va afișa pe afișaj pentru mai mult de 20 de secunde în cazul în care norma de aplicare este mai mare sau mai mică faţă de limita de deviaţie.

Ajustaţi valoarea cu și .

Apăsaţi pentru salvare.

Apăsaţi și menţineţi pentru a ieși din sistemul de meniuri.

Setarea sugerată este 10%.

Selectaţi 00% pentru nicio alarmă.

Meniu 2.5.2 Nivel rezervor

Nivelul minim din rezervor în litri.

Ajustaţi valoarea limită cu și .

Apăsaţi pentru salvare.

Apăsaţi și menţineţi pentru a ieși din sistemul de meniuri.

Meniu 2.5.3 Presiune de erbicidare

Limite pentru presiunea de erbicidare în bari.

Ajustaţi valoarea limită cu și .

Apăsaţi pentru salvare.

Apăsaţi și menţineţi pentru a ieși din sistemul de meniuri.

2.5.1Volume rateActive at 00%

2.5.2TANK CONTENTSActive at 000L

2.5.3.1HIGH LIMIT 000.0 bar

2.5.3.2LOW LIMIT 000.0 bar

Page 40: CONTROLER HC 5500 SPRAYBOX III · CONTROLER HC 5500 SPRAYBOX III Traducerea documentului original Manual de instrucţiuni - SW 5.XX 67057700-301 - versiunea 3.01 RO - 03.2020

6 - Meniu 2, Configurare

40

Meniu 2.5.4 Viteză ventilator

Limitele de viteză ventilator TWIN în rpm.

Ajustaţi valoarea limită cu și .

Apăsaţi pentru salvare.

Apăsaţi și menţineţi pentru a ieși din sistemul de meniuri.

Meniu 2.5.5 Viteză

Limite pentru viteza de deplasare în km/h.

Ajustaţi valoarea limită cu și .

Apăsaţi pentru salvare.

Apăsaţi și menţineţi pentru a ieși din sistemul de meniuri.

Meniu 2.5.6 Nivel audio

Se poate modifica nivelul volumului sonor pentru alarme.

Setaţi nivelul de sunet prin modificarea treptei sonorului cu și .

0 = fără sunet, 5 = volum maxim.

Apăsaţi pentru salvare.

Apăsaţi și menţineţi pentru a ieși din sistemul de meniuri.

2.5.4.1HIGH LIMIT

0000 rpm

2.5.4.2LOW LIMIT

0000 rpm

2.5.5.1MAXIMUM VALUE

00.0 km/h

2.5.5.2MINIMUM VALUE

00.0 km/h

2.5.6AUDIO LEVELSound step 0

Page 41: CONTROLER HC 5500 SPRAYBOX III · CONTROLER HC 5500 SPRAYBOX III Traducerea documentului original Manual de instrucţiuni - SW 5.XX 67057700-301 - versiunea 3.01 RO - 03.2020

6 - Meniu 2, Configurare

41

Meniu 2.5.7 Secţiuni oprite

Activaţi sau dezactivaţi avertismentul din afișaj, când comutatorul PORNIRE/OPRIRE erbicidare este PORNIT (comutatorul verde din colţul din dreapta sus al SprayBox) și una sau mai multe secţiuni de erbicidare sunt OPRITE.

ActivareAvertismentul va apărea pe afișaj.

DezactivareFără avertisment.

Selectaţi Activare sau Dezactivare cu .

Apăsaţi pentru salvare.

Apăsaţi și menţineţi pentru a ieși din sistemul de meniuri.

2.5.7SECTIONS OFFEnable

Page 42: CONTROLER HC 5500 SPRAYBOX III · CONTROLER HC 5500 SPRAYBOX III Traducerea documentului original Manual de instrucţiuni - SW 5.XX 67057700-301 - versiunea 3.01 RO - 03.2020

6 - Meniu 2, Configurare

42

Meniu 2.6 Nume registre

Cum să denumiţi registrele

Puteţi denumi registrele dacă doriţi. Odată configurat, un nume poate fi copiat și editat.

Apăsaţi sau pentru a comuta între [Yes] și [No].

Apăsaţi dacă numele nu poate fi copiat sau editat.

Un „?” va lumina intermitent pe al treilea rând.

Meniu 2.6.XX Copiere nume?

Deplasează „?” cu un pas în dreapta.

Deplasează „?” cu un pas în stânga.

sau modifică setul de caractere.

activează litera din al patrulea rând schimbând cu „?” în al treilea rând.

Cu se iese din meniu.

nu determină nicio acţiune.

Presupunând că este apăsat, „A” va lumina intermitent și în rândul 3 și în rândul 4.

„B” va lumina intermitent și în rândul 3 și în rândul 4.

„P” va lumina intermitent și în rândul 3 și în rândul 4.

sau modifică setul de caractere.

Selectează litera și revine la rândul 3.

A doua literă poate fi selectată acum.

Apăsaţi pentru a selecta [Yes].

Apăsaţi sau pentru a naviga prin diferitele nume. Numărul de registru de pe rândul 1 se va modifica în mod corespunzător.

Apăsaţi pentru a selecta.

Numele poate fi copiat și editat.

Număr registru

Număr meniu

Al treilea rând luminează intermitent

Litere disponibile

2.6.XX? ABCDEFGHIJKLMNOP

2.6.XXAABCDEFGHIJKLMNOP

2.6.XXCOPY NAME ?YES

Page 43: CONTROLER HC 5500 SPRAYBOX III · CONTROLER HC 5500 SPRAYBOX III Traducerea documentului original Manual de instrucţiuni - SW 5.XX 67057700-301 - versiunea 3.01 RO - 03.2020

43

7 - Meniu 3, Calibrare

Meniu 3.1 Calibrare viteză

Meniu 3.1.1 Mașină de erbicidat

Procesul de calibrare este același pentru orice tip de senzor. În exemplul de mai jos se folosește „un senzor de viteză pe mașina de erbicidat”.

Buton de scurtătură când sunteţi pe ecranul de lucru.

1. Apăsaţi pentru câteva secunde, până când meniul [3.1.1 Sprayer] este afișat.

Senzorul de viteză poate fi conectat în diferite locuri. Consultaţi capitolul 4 - Configurare sistem pentru mai multe detalii. Senzorii sunt calibraţi în aceste meniuri:

[3.1.1 Sprayer] Senzor de viteză pe mașina de erbicidat

[3.1.2 Tractor] Senzor de viteză pe tractor

[3.1.3 Radar] Senzor de viteză radar

2. Selectaţi cu tastele de navigare.

3. Apăsaţi pentru confirmare. Ultimul senzor confirmat este senzorul activ de viteză.

Buton de scurtătură când sunteţi pe ecranul de lucru.

4. Apăsaţi până când apare meniul [3.1.X „Speed ....”].

5. Selectaţi senzorul de viteză (mașină de erbicidat, tractor sau radar)

6. Apăsaţi pentru confirmare.

7. Apăsaţi pentru a citi valoarea PPU. PPU = pulsuri per unitate.

μ ATENŢIE! Reţineţi că valoarea PPU poate fi foarte diferită, chiar dacă senzorul pentru viteza tractorului și cel pentru viteza radar folosesc același conector.

μ ATENŢIE! Senzorul de viteză se poate calibra teoretic sau practic. Se recomandă metoda practică.

SPEEDSprayer

3.1.1

Page 44: CONTROLER HC 5500 SPRAYBOX III · CONTROLER HC 5500 SPRAYBOX III Traducerea documentului original Manual de instrucţiuni - SW 5.XX 67057700-301 - versiunea 3.01 RO - 03.2020

7 - Meniu 3, Calibrare

44

Meniu 3.1.1.1 Constantă

Cu viteza teoretică constantă, pulsurile per unitate (PPU) se calculează prin această formulă:

A = numărul de protuberanţe de metal din inelul de reglare a vitezei din roată, pe care senzorul de viteză îl înregistrează într-o rotaţie completă a roţii. Senzorul clipește o dată pentru fiecare protuberanţă de metal de pe inelul de reglare a vitezei atunci când roata se învârte.

B = circumferinţa exterioară a roţilor mașinii de erbicidat, în metri.

Exemplu: Circumferinţă roată = 6 metri, număr clipiri senzor = 40, rezultă o valoare PPU de 6,667.

÷ NOTĂ! Valoarea implicită este 6,000 când senzorul de viteză este montat pe mașina de erbicidat.

÷ NOTĂ! Pentru mai multe informaţii despre inelul de reglare a vitezei, consultaţi secţiunea „Senzor de viteză pentru mașina de erbicidat” din capitolul 4.

Meniu 3.1.1.2. Practică

Calibrarea practică a vitezei se realizează prin deplasarea pe o distanţă măsurată și corectarea afișajului, astfel încât distanţa reală și cea calculată să fie identice. Calibrarea ar trebui făcută pe teren, cu rezervorul pe jumătate umplut și cu presiune normală de lucru în anvelope, pentru a obţine raza reală „de lucru” pentru ambele roţi.

Metodă de calibrare1. Măsuraţi o distanţă nu mai mică de 75 de metri.

2. Parcaţi tractorul la începutul distanţei măsurate.

3. Apăsaţi . Când este afișată distanţa zero [ 0 m ], deplasaţi-vă pe distanţă.

4. Apăsaţi când aţi terminat deplasarea.

5. Corectaţi distanţa indicată pe afișaj cu sau cu pentru ca aceasta să indice distanţa reală.

6. Apăsaţi pentru confirmare. Valoarea PPU este acum ajustată.

μ ATENŢIE! Valoarea PPU ar trebui să fie ajustată din nou dacă:

• aţi modificat presiunea pneurilor

• aţi înlocuit pneurile mașinii de erbicidat cu pneuri de alte dimensiuni.

÷ NOTĂ! Folosiţi tabelul de la finalul acestui manual pentru înregistrarea valorilor, pentru a le folosi ulterior.

PPU =A

B

CONSTANT06.000 PPU

3.1.1.1

SPRAYERPractical

3.1.1.2

PRACTICALMeasured 0 m

3.1.1.2

Page 45: CONTROLER HC 5500 SPRAYBOX III · CONTROLER HC 5500 SPRAYBOX III Traducerea documentului original Manual de instrucţiuni - SW 5.XX 67057700-301 - versiunea 3.01 RO - 03.2020

7 - Meniu 3, Calibrare

45

Meniu 3.2 Calibrare debit

Ce metodă să se utilizeze

Senzorul de debit se poate calibra cu o metodă teoretică sau cu două metode practice. Se preferă metodele practice. Calibrarea se face cu apă curată. Metoda debit rezervor ia mult timp dar este mai precisă decât metoda debit duză.

Se recomandă recalibrarea senzorului de debit atunci când se trece la duze cu o ieșire cu 100% mai mare sau mai mică.

Se recomandă efectuarea calibrării cel puţin o dată într-un sezon de erbicidare.

Meniu 3.2.1 Constantă debitFolosiţi butoanele de navigare pentru a modifica teoretic constanta debit.

÷ NOTĂ! Valoarea implicită este 60,00.

Valorile aproximative PPU pentru diferite carcase de flux sunt cele din tabel. Diferitele carcase de flux sunt desemnate prin caneluri (A).

÷ NOTĂ! PPU indică numărul de pulsuri care provin teoretic de la senzorul de debit, în timp ce trece prin interior 1 litru de lichid.

÷ NOTĂ! Folosiţi tabelul de la finalul acestui manual pentru înregistrarea valorilor, pentru a le folosi ulterior.

Carcasă Identificare carcasă (A) Interval debit

l/min.

Orificiu

mm

PPU

valoare

S/67 Trei caneluri exterioare 1-30 6 310,00

S/67 Patru caneluri exterioare 2,5-75 9,5 180,00

S/67 O canelură exterioară 5 -150 13,5 120,00

S/67 Fără caneluri 10-300 20,0 60,00

S/67 Două caneluri exterioare 35 - 600 36,0 17,00

Scăderea de presiune la orificiul de 13,5 mm este de 1 bar la 150 l/min.

CALIBRATIONFlow

3.2

FLOW CONSTANT 060.00 PPU

3.2.1

Page 46: CONTROLER HC 5500 SPRAYBOX III · CONTROLER HC 5500 SPRAYBOX III Traducerea documentului original Manual de instrucţiuni - SW 5.XX 67057700-301 - versiunea 3.01 RO - 03.2020

7 - Meniu 3, Calibrare

46

Meniu 3.2.2 Metoda duză

În timpul calibrării practice a debitului, volumul de ieșire pentru fiecare duză de pe afișaj este comparat cu volumul real de ieșire pentru fiecare duză. Volumul afișat se corectează pentru a fi identic cu cel real.

μ ATENŢIE! Consultaţi meniul [3.3 Boom] dacă nu s-au introdus încă date pentru rampă.

Dacă o secţiune nu a fost deschisă sau o duză de capăt nu este închisă, atunci avertismentele de mai jos (următoarele două figuri) se vor afișa pe rândul cel mai de jos de pe afișaj. Dacă simbolul pentru rampă de pe rândul 1 clipește, setaţi meniul [2.2.1 AUTO ON/OFF] la [0.0 km/h].

Metodă1. Deschideţi toate secţiunile de rampă. Comutaţi comutatorul

PORNIRE/OPRIRE erbicidare pe PORNIRE. Închideţi duzele de capăt (dacă sunt instalate).

2. Mergeţi la meniul [3.2.2 Nozzle method]. Afișajul va indica apoi volumul individual per duză, per minut.

3. Verificaţi volumul de ieșire real din duză per minut, folosind o cană de calibrare HARDI. Se recomandă realizarea unei valori medii pentru mai multe duze.

4. Apăsaţi .

5. Corectaţi volumul de ieșire indicat pe afișaj cu butoanele de navigare, astfel încât valoarea de pe afișaj să fie aceeași cu cea măsurată cu cana de calibrare.

6. Apăsaţi pentru confirmare.

NOZZLE METHOD XX.XX L/min

3.2.2

NOZZLE METHODOpen all

3.2.2

NOZZLE METHODClose end nozzle

3.2.2

NOZZLE METHODXX.XX L/min

3.2.2

Page 47: CONTROLER HC 5500 SPRAYBOX III · CONTROLER HC 5500 SPRAYBOX III Traducerea documentului original Manual de instrucţiuni - SW 5.XX 67057700-301 - versiunea 3.01 RO - 03.2020

7 - Meniu 3, Calibrare

47

Meniu 3.2.3 Metoda rezervor

În timpul calibrării practice a debitului, rezervorul este golit parţial prin duze. În timpul golirii, afișajul calculează cantitatea golită, pe baza valorii efective de calibrare (PPU). Cantitatea afișată se compară cu cantitatea care a fost de fapt dozată.

Această metodă se poate folosi pe baza indicatorului de nivel pentru conţinutul rezervorului sau prin diferenţa de greutate de dinainte și după. Cantitatea afișată este corectată astfel încât să indice cantitatea care a fost de fapt dozată.

Metodă1. Așezaţi rezervorul pe teren plan și umpleţi cu apă până când

nivelul ajunge la un marcaj unic pe indicatorul de nivel pentru conţinutul rezervorului, de exemplu 1000 de litri.

2. Deschideţi toate secţiunile de rampă.

3. Mergeţi la meniul [3.2.3 Tank method] și comutaţi comutatorul PORNIRE/OPRIRE erbicidare pe PORNIRE.

4. Activaţi priza de putere. Unitatea de afișare va începe apoi să contorizeze volumul evacuat prin duze.

5. Astfel, de exemplu, când s-au evacuat 600 de litri, așa cum arată indicatorul de nivel pentru conţinutul rezervorului, dezactivaţi priza de putere și comutaţi comutatorul PORNIRE/OPRIRE erbicidare pe OPRIRE.

6. Apăsaţi .

7. Corectaţi volumul indicat pe afișaj cu tastele de navigare, astfel încât să indice volumul indicat de indicatorul de nivel pentru conţinutul rezervorului.

8. Apăsaţi pentru salvare.

FLOWTank method

3.2.3

TANK METHODSprayed 0 L

3.2.3

Page 48: CONTROLER HC 5500 SPRAYBOX III · CONTROLER HC 5500 SPRAYBOX III Traducerea documentului original Manual de instrucţiuni - SW 5.XX 67057700-301 - versiunea 3.01 RO - 03.2020

7 - Meniu 3, Calibrare

48

Meniu 3.3 Rampă

Meniu 3.3.1 Lăţime

Folosiţi tastele de navigare pentru a introduce lăţimea rampei.

Apăsaţi pentru confirmare.

Meniu 3.3.2 Număr de secţiuni

Folosiţi tastele de navigare pentru a seta numărul de secţiuni ale rampei.

Apăsaţi pentru confirmare.

Meniu 3.3.3 Duze/secţiune

Folosiţi tastele de navigare pentru a seta numărul corect de duze per secţiune.

Apăsaţi pentru a continua cu următoarea secţiune de rampă.

Apăsaţi după ultima secţiune.

Meniu 3.3.4 Duze de capăt

Dacă sunt montate duze de capăt, setaţi valoarea la valoarea de acoperire echivalentă cu cea a duzelor rampei.

Exemplu Acoperirea duzei de capăt este de 2 metri. Această distanţă este echivalentă cu cea pentru 4 duze rampă.

Valoarea este apoi ajustată la 04.

μ ATENŢIE! Este important ca volumul aplicat de la duza de capăt să corespundă cu volumul aplicat sub rampă. Această operaţiune constituie o comparaţie de volum per minut per lungime (litru/min/metru).

Atunci când duza de capăt este activă, aria acoperită și volumul pulverizat este calculat și înregistrat. Dacă se afișează „dimensiune rampă activă” se va indica o creștere atunci când duza de capăt este activată.

WIDTH00.0 m

3.3.1

NO. OF SECTIONSsections XX

3.3.2

NOZZLES/SECTIONSection YY XX

3.3.3

END NOZZLESBoom nozzles XX

3.3.4

Page 49: CONTROLER HC 5500 SPRAYBOX III · CONTROLER HC 5500 SPRAYBOX III Traducerea documentului original Manual de instrucţiuni - SW 5.XX 67057700-301 - versiunea 3.01 RO - 03.2020

7 - Meniu 3, Calibrare

49

Meniu 3.4 Constanta de reglare

Informaţii generale

Sensibilitatea supapei de reglare a presiunii se poate ajusta. Supapele se vor seta în așa fel încât reglarea să fie precisă chiar dacă se defectează senzorii.

Supapa de reglare este controlată de până la cinci senzori principali:

Senzor de vitezăAcest senzor citește viteza de deplasare înainte a mașinii de erbicidat, care este folosită pentru a calcula volumul normei pentru toate vitezele de erbicidare.

Senzor de debitAcest senzor citește debitul de la unitatea de operare, care este folosit pentru a calcula presiunea la toate debitele.

Senzor de presiuneAcest senzor citește presiunea de la unitatea de operare, care este folosită pentru a calcula debitul la supapa de reglare a presiunii.

Senzor pompăAcest senzor citește turaţia pompei (rpm) care este folosită pentru a calcula debitul de la pompă, la toate turaţiile pompei.

Senzor supapă reglareAcest senzor citește unghiul de deschidere pentru supapa rotativă din interior.

Atunci când unghiul de deschidere este cunoscut, se poate calcula debitul, dacă presiunea este de asemenea cunoscută. Rezultatul este că atunci când viteza de deplasare înainte, turaţia pompei etc. sunt cunoscute, supapa de reglare poate face o previziune pentru setare (informare în avans) înainte de a deschide comutatorul PORNIRE/OPRIRE erbicidare. Astfel volumul normei va fi corect chiar dacă viteza de deplasare înainte s-a modificat semnificativ, deoarece comutatorul PORNIRE/OPRIRE erbicidare era închis (fără fluctuaţii).

Meniu 3.4.1 Restricţie pentru senzorul de debit

Meniul definește rezistenţa în sistemul de conducte și circuite al configuraţiei respective de mașină de erbicidat. Deoarece rezistenţa variază în funcţie de carcasa de flux selectată, aceasta trebuie configurată înainte de a realiza erbicidarea.

• Selectaţi una dintre valorile de mai jos și introduceţi-o în acest meniu. Folosiţi tastele cu săgeţi pentru a selecta și modifica cifrele de pe afișaj și apăsaţi Enter pentru a salva.

÷ NOTĂ! Valoare implicită: 156 l/min.

Carcasă flux Debit (l/min)

HARDI 13,5 mm 99

HARDI 20 mm 156

HARDI 36 mm 182

FL-SENSOR RESTR.XXX

3.4.1

Page 50: CONTROLER HC 5500 SPRAYBOX III · CONTROLER HC 5500 SPRAYBOX III Traducerea documentului original Manual de instrucţiuni - SW 5.XX 67057700-301 - versiunea 3.01 RO - 03.2020

7 - Meniu 3, Calibrare

50

Meniu 3.4.2 Valoare de viteză simulată

Meniul „Valoare de viteză simulată” se folosește în 2 situaţii:

Mai mult, atunci când viteza de erbicidare scade sub cea mai mică valoare de viteză la care o lucrare de erbicidare poate începe când se pornește de la capăt de teren (această viteză este setată de distribuitorul HARDI), atunci viteza va fi simulată pentru a se menţine presiunea normală de erbicidare, până când se menţine viteza normală de erbicidare.

÷ NOTĂ! Valoare implicită: 7,2 km/h.

μ ATENŢIE! Folosiţi acest meniu când o lucrare de erbicidare trebuie finalizată înainte ca să se poată repara senzorii defecţi.

μ ATENŢIE! Setarea recomandată este de 75-90% din viteza de erbicidare.

Meniu 3.4.3 Debit duză la 3 bari

Atunci când mașina funcţionează fără defecţiuni, controlerul folosește senzorul de debit și senzorul de presiune pentru a detecta dimensiunea duzei.

Dacă senzorul de debit și/sau senzorul de presiune se defectează, atunci debitul duzei poate fi introdus de la taste pentru a obţine o reglare mai precisă a supapei de reglare. Folosiţi tastele cu săgeţi pentru a selecta și modifica cifrele de pe afișaj și apăsaţi Enter pentru a salva.

Dacă s-a defectat fie senzorul de debit fie senzorul de presiune, atunci duza nu poate fi identificată. Controlerul salvează ultima dimensiune detectată de duză și apoi se folosește această valoare.

÷ NOTĂ! Valoare implicită: 0,797 l/min.

• Atunci când mașina este oprită sau se deplasează foarte încet, în timp ce se realizează amorsarea rampei.

Această caracteristică permite mașinii de erbicidat să stea pe loc sau să se deplaseze încet și să obţină totuși automat presiune normală de erbicidare pentru amorsarea rampei.

• Dacă senzorul de viteză este defect:

În această situaţie computerul va presupune că mașina de erbicidat se deplasează la viteza selectată în „Valoare de viteză simulată”. Operatorul ar trebui să menţină tractorul la această viteză constantă pentru a obţine o reglare bună, cu posibilitatea de a gestiona modificările în norma de aplicare și modificările din secţiuni.

Viteza selectată ar trebui să fie adecvată și pentru capetele de teren. Dacă viteza se reduce la capetele de teren, atunci norma de aplicare care rezultă va fi mai mare decât valoarea selectată.

Consideraţi următorul exemplu:

Dacă operatorul setează norma de aplicare la 100 litri/ha și viteza la 8 km /h, iar apoi reduce viteza de la 8 la 6 km/h la capetele de teren, atunci norma de aplicare reală va crește la 133 litri/ha.

SIMULATED SPEEDXX.X

3.4.2

NOZZ. SIZE FLOWX.XXX

3.4.3

Page 51: CONTROLER HC 5500 SPRAYBOX III · CONTROLER HC 5500 SPRAYBOX III Traducerea documentului original Manual de instrucţiuni - SW 5.XX 67057700-301 - versiunea 3.01 RO - 03.2020

7 - Meniu 3, Calibrare

51

μ ATENŢIE! Dacă se schimbă duzele în timp ce un senzor este defect, nu uitaţi să introduceţi cu tastele dimensiunea noii duze. Dimensiunea duzei se definește ca fiind debitul la 3 bari, conform specificaţiei din catalogul HARDI pentru duze. Puteţi găsi de asemenea valorile de debit în tabelul de mai jos.

÷ NOTĂ! Debitul la 3 bari în catalogul HARDI de duze este măsurat fără filtru de duză și fără suport de duză PENTALET. Restricţia de debit prin aceste două dispozitive fac duza să pară mai mică.

Meniu 3.4.4 Rezervat

Spaţiu rezervat (meniu gol).

Meniu 3.4.5 Tip de duză

Selectaţi tipul de duză care se va folosi la erbicidare prin accesarea unuia dintre aceste două meniuri. Apăsaţi Enter pentru a salva tipul de duză.

÷ NOTĂ! Valoare implicită: Duză normală.

μ ATENŢIE! Nu uitaţi să modificaţi greutatea amestecului de substanţe chimice din meniul [3.5.1 Ajustarea greutăţii specifice] dacă este necesar. De exemplu, îngrășământul lichid cântărește adesea mai mult decât amestecul de pesticide.

Meniu 3.4.6 Parametru de reglare

Cod destinat unor mașini sau aplicaţii speciale, consultaţi-vă cu centrul de service HARDI dacă aveţi neclarităţi.

÷ NOTĂ! Valoare implicită: 1.

Dimensiune duză Debit (l/min) Dimensiune duză Debit (l/min) Dimensiune duză Debit (l/min)

0075-roz 0,30 025-mov 1,00 06-gri 2,40

010-portocaliu 0,40 03-albastru 1,20 08-alb 3,20

015-verde 0,60 04-roșu 1,60 10-bleu 4,00

020-galben 0,80 05-maro 2,00 15-verde deschis 6,00

Type of nozzleRegular nozzle

3.4.5.1

Type of nozzleQuintaStream

3.4.5.2

REGULATION RPM001

3.4.6

Page 52: CONTROLER HC 5500 SPRAYBOX III · CONTROLER HC 5500 SPRAYBOX III Traducerea documentului original Manual de instrucţiuni - SW 5.XX 67057700-301 - versiunea 3.01 RO - 03.2020

7 - Meniu 3, Calibrare

52

Meniu 3.5 Manometru rezervor

Informaţii generale

Acest element de meniu există doar dacă este montat un manometru rezervor HARDI. Pentru o precizie mai bună, se recomandă calibrarea debitului înainte de a începe. Consultaţi meniul [3.2.3 Tank method].

Nivelul conţinutului din rezervor se măsoară de la fundul rezervorului principal, folosind un senzor de presiune pentru lichide.

Poziţia mașinii de erbicidat (plană sau nu) afectează precizia. Plecând de la presupunerea că punctul de cuplare al mașinii de erbicidat este la o înălţime de 550 mm faţă de sol, atunci valoarea nivelului citit pentru conţinutul rezervorului se modifică odată cu înălţimea mașinii de erbicidat la punctul de cuplare. De asemenea, când mașina se deplasează pe teren denivelat sau cu înclinare, informaţiile indicate vor varia deoarece presiunea lichidului se modifică deasupra senzorului.

Dacă manometrul rezervorului se înlocuiește, trebuie realizată o nouă calibrare.

Meniu 3.5.1 Reglare

Se poate seta factorul de corecţie pentru greutatea specifică lichidului pulverizat.

÷ NOTĂ! Valoarea implicită este 1,000.

Pentru îngrășăminte lichide, densitatea este de multe ori mai mare decât cea pentru apă amestecată cu pesticide și greutatea specifică (sau densitatea) ar putea fi 1,3 kg/litru. Valoarea va fi în acest caz 1,300.

Metodă1. Apăsaţi pentru a modifica valoarea.

2. Apăsaţi și pentru a selecta cifra care trebuie modificată.

3. Modificaţi cifra apăsând și .

4. Repetaţi până când toate cifrele sunt corecte. Salvaţi setarea apăsând .

TANK GAUGEAdjustment

3.5.1

ADJUSTMENTSpec. grav. X.XXX

3.5.1

Page 53: CONTROLER HC 5500 SPRAYBOX III · CONTROLER HC 5500 SPRAYBOX III Traducerea documentului original Manual de instrucţiuni - SW 5.XX 67057700-301 - versiunea 3.01 RO - 03.2020

7 - Meniu 3, Calibrare

53

Meniu 3.5.2 Calibrare

Calibrarea manometrului de rezervor HARDI este necesară pentru a lua în calcul înălţimea punctului de cuplare la tractor și montarea cauciucurilor. Dacă nu se realizează calibrarea, poate rezulta un calcul incorect al nivelului rezervorului.

Se recomandă astfel iniţializarea calibrării personalizate prin conectarea mașinii de erbicidat la tractorul care va fi utilizat la erbicidare. O modificare ulterioară a tractorului poate afecta precizia manometrului rezervorului.

Pentru o calibrare personalizată a manometrului rezervorului, realizaţi următoarele operaţiuni:

1. Verificaţi că meniul [3.2.1 Flow Calibration] folosește valoarea PPU corectă, cea care corespunde carcasei de flux a mașinii de erbicidat.

2. Mergeţi la meniul [3.5.2 Calibrare].

3. Umpleţi complet mașina de erbicidat, până la capacul din partea de sus a rezervorului, cu o cantitate cunoscută de apă, folosind un debitmetru calibrat extern. Ca alternativă, puteţi cântări mașina de erbicidat înainte și după umplere și nota diferenţa de masă.

4. Apăsaţi .

μ ATENŢIE! Deoarece este afectată precizia calibrării personalizate, este foarte important ca debitmetru calibrat extern să măsoare corect cantitatea, cu o deviaţie maximă de 2%. Trebuie menţinută aceeași precizie de 2% dacă se cântărește mașina de erbicidat înainte/după umplere.

± AVERTIZARE! Nu părăsiţi mașina de erbicidat în timpul umplerii rezervorului şi supravegheaţi indicatorul de nivel pentru ca rezervorul să NU fie umplut excesiv.

5. Apăsaţi după ce v-aţi asigurat că mașina de erbicidat este plană. Umpleţi din nou rezervorul până la capac dacă s-a realizat repoziţionarea la nivel a mașinii de erbicidat.

Este foarte importantă poziţionarea la nivel a tractorului și a mașinii de erbicidat deoarece ea influenţează în mod direct precizia!

Presupunând că același tractor se va utiliza după calibrarea personalizată, nu este nevoie ca mașina de erbicidat însăși să fie plană. Pe de altă parte însă, vehiculul în ansamblul său, tractorul plus mașina de erbicidat (A) trebuie să fie plan. Dispozitivul de aliniere (B) și nivela cu bulă de aer (C) sunt de folos în acest proces.

6. Cuplaţi pompa și reglaţi turaţia prizei de putere la 540 rpm sau 1000 rpm (în funcţie de modelul pompei).

7. Deschideţi toate secţiunile rampei și goliţi rezervorul.

FLOW CONSTANTXXX.XX PPU

3.2.1

CALIB. STEP 1Fill the tank

3.5.2

CALIB. STEP 2Level sprayer

3.5.2

CALIB. STEP 3Open all

3.5.2

Page 54: CONTROLER HC 5500 SPRAYBOX III · CONTROLER HC 5500 SPRAYBOX III Traducerea documentului original Manual de instrucţiuni - SW 5.XX 67057700-301 - versiunea 3.01 RO - 03.2020

7 - Meniu 3, Calibrare

54

8. Pulsurile de la senzorul de debit sunt înregistrate ca informaţii punctuale. În timpul acestei sesiuni ecranul indică: [xxxx] drept nivel curent al apei în mm și [yyyyyyy] este numărul de pulsuri de la debitmetru.

÷ NOTĂ! Definiţia pentru rezervor gol este atunci când din duze nu mai iese substanţă pulverizată. Reţineţi că încă mai sunt 6 -10 litri de substanţă pe fundul rezervorului, chiar și dacă acesta este considerat gol.

9. Apăsaţi când rezervorul este gol.

10. Corectaţi volumul afișat, la valoarea care a fost în fapt pulverizată. Folosiţi sau și modificaţi aceste cifre cu sau . Volumul real este volumul care a fost umplut cu debitmetrul calibrat.

11. Apăsaţi . Se calculează tabelul nou, personalizat pentru manometru și calibrarea manometrului pentru rezervor HARDI este finalizată.

Meniu 3.5.3 Selectare rezervor

Din acest meniu, puteţi alege dintr-o gamă de modele de mașini de erbicidat, la care manometrul rezervorului a fost calibrat în avans în fabrica HARDI. Această calibrare s-a realizat cu tractorul și mașina de erbicidat poziţionate pe teren plan.

Modelele disponibile de mașină de erbicidat luminează intermitent în rândul 4 de pe afișaj, arătând modelul de mașină de erbicidat și nivelul din rezervor în litri.

μ ATENŢIE! Dacă locaţia la care umpleţi mașina de erbicidat nu este perfect plană, sau dacă există alte motive pentru ajustarea senzorului manometrului pentru rezervor conform descrierii din secţiunea „Informaţii generale” de la începutul prezentării meniului 3.5, ar trebui să calibraţi dumneavoastră înșivă senzorul pentru a obţine valori corecte.

Dacă dumneavoastră aţi calibrat manometrul rezervorului, accesaţi acest meniu și selectaţi „Custom tank”.

Meniu 3.5.4 Decalaj golire

Acest meniu este utilizat pentru a examina valoarea de frecvenţă a senzorului pentru manometrul rezervorului, atunci când rezervorul principal este gol.

Dacă rezervorul principal este gol, apăsaţi pentru a accepta această valoare.

Dacă rezervorul principal nu este gol, acest meniu se poate utiliza doar pentru a corecta valoarea „frecvenţă golire”, în cazul în care utilizatorul știe care este această valoare.

μ ATENŢIE! Această procedură poate fi utilă pentru recalibrarea manometrului rezervorului ca acesta să indice „rezervor gol” dacă senzorul s-a murdărit.

XXXX mm yyyyyyy

3.5.2

CALIB. STEP 4Emptied XXXX L

3.5.2

TANK SELECTIONXXXXXX

3.5.3

TANK SELECTIONCustom tank

3.5.3

OFFSET EMPTYXXX.X

3.5.4

Page 55: CONTROLER HC 5500 SPRAYBOX III · CONTROLER HC 5500 SPRAYBOX III Traducerea documentului original Manual de instrucţiuni - SW 5.XX 67057700-301 - versiunea 3.01 RO - 03.2020

55

8 - Meniu 4, trusa de instrumente

Menu 4.1 Măsurare

Contor de parcurs

Acesta este un contor de parcurs simplu, electronic. Puteţi măsura distanţa în timp ce vă deplasaţi. Folosiţi pentru reseta valoarea.

Dacă lăţimea mașinii de erbicidat este introdusă în meniul [4.1.3 Working width], aria poate fi de asemenea măsurată în meniul [4.1.2 Area]. Folosiţi pentru reseta valoarea.

DISTANCE XXXX m

4.1.1

AREAXXXX.XX ha

4.1.2

WORKING WIDTHXX.X m

4.1.3

Page 56: CONTROLER HC 5500 SPRAYBOX III · CONTROLER HC 5500 SPRAYBOX III Traducerea documentului original Manual de instrucţiuni - SW 5.XX 67057700-301 - versiunea 3.01 RO - 03.2020

8 - Meniu 4, trusa de instrumente

56

Meniu 4.2 Interval service

Meniuri și intervale

Intervalele de service și o verificare a duzelor sunt programate în controler. Operatorului îi este astfel mai ușor să ţină minte intervalele de service. Dacă intervalele trebuie modificate, contactaţi centrul de service HARDI pentru mai multe informaţii.

Din fabrică, controlerul este reglat cu trei mementouri pentru service și un memento pentru verificarea duzelor.

Accesarea meniurilor de mai sus va afișa numărul de ore rămas până la următoarea operaţiune de service. Este posibil ca importatorul sau dealerul să fi adăugat un interval „Diverse operaţiuni service”. Dacă nu este setat un interval, se afișează „Not def.”, ceea ce înseamnă că acest interval nu este încă definit.

Apăsaţi pentru a înregistra o operaţiune de service sau control, dacă este afișată la pornire.

Avertismentul va rămâne pe afișaj până când intervalul de service este resetat.

Resetare interval de service

Pentru resetarea intervalului de service, mergeţi la meniul relevant pentru interval, așa cum se descrie mai sus.

Apăsaţi pentru a reseta contorul de ore.

Apăsaţi pentru confirmare.

Meniu Interval (ore) Acţiune

[4.2.1 Verificare filtre] 10 Consultaţi manualul de instrucţiuni al mașinii de erbicidat, secţiunea Mentenanţă.

[4.2.2 Lubrifiere rampă] 50 Consultaţi manualul de instrucţiuni al mașinii de erbicidat, secţiunea Mentenanţă.

[4.2.3 Lubrifiere sistem de direcţie] 250 Consultaţi manualul de instrucţiuni al mașinii de erbicidat, secţiunea Mentenanţă.

[4.2.4 Diverse operaţiuni service] - Nu sunt definite din fabrică.

[4.2.5 Verificare duze] 50 Verificaţi debitul. Înlocuiţi duzele dacă deviaţia de la debitul nominal este mai mare de 10%.

Page 57: CONTROLER HC 5500 SPRAYBOX III · CONTROLER HC 5500 SPRAYBOX III Traducerea documentului original Manual de instrucţiuni - SW 5.XX 67057700-301 - versiunea 3.01 RO - 03.2020

8 - Meniu 4, trusa de instrumente

57

Meniu 4.3 Cronometru

Folosire ca temporizator

Acest ceas poate fi folosit ca un temporizator.

Apăsaţi pentru pornire și oprire.

Apăsaţi pentru a reseta ora.

STOP WATCH00:00:00

4.3

Page 58: CONTROLER HC 5500 SPRAYBOX III · CONTROLER HC 5500 SPRAYBOX III Traducerea documentului original Manual de instrucţiuni - SW 5.XX 67057700-301 - versiunea 3.01 RO - 03.2020

8 - Meniu 4, trusa de instrumente

58

Meniu 4.4 Alarmă cu temporizator

Cum să folosiţi alarma cu temporizator

Ceasul poate fi setat să emită o alarmă când este atinsă o anumită oră.

Apăsaţi tastele cu săgeţi pentru a regla ora de declanșare a alarmei și confirmaţi cu .

Dezactivaţi alarma cu temporizator apăsând .

ALARM CLOCKAlarm set 00:00

4.4

Page 59: CONTROLER HC 5500 SPRAYBOX III · CONTROLER HC 5500 SPRAYBOX III Traducerea documentului original Manual de instrucţiuni - SW 5.XX 67057700-301 - versiunea 3.01 RO - 03.2020

8 - Meniu 4, trusa de instrumente

59

Meniu 4.5 Test

Cum să testaţi echipamentul

Toate informaţiile de la senzori sunt sume, adică un semnal redă o valoare, mai puţin senzorii opţionali (analogici) care redau valori în miliamperi (mA).

Mergeţi la meniul [4.5 TEST]. Alegeţi elementul care va fi testat și deschideţi meniul. Activaţi senzorul și vedeţi dacă este detectat semnal.

Meniu 4.5.1 Calculare debit. Accesaţi acest meniu pentru a testa senzorul de debit.[4.5.1.1 Boom pressure]. Accesaţi acest meniu pentru a vedea valoarea redată de senzorul de debit (în bari).

Meniurile următoare:

Meniu 4.5.2 Viteză. Accesaţi acest meniu pentru a testa senzorul de viteză.[4.5.2 Speed]. Accesaţi acest meniu pentru a vedea valoarea pentru viteză.

Meniu 4.5.3 Senzor opţional. Accesaţi acest meniu pentru a testa senzorii opţionali.[4.5.3.1 Pressure]. Accesaţi acest meniu pentru a vedea valoarea pentru presiune (mA).

Meniurile următoare:

Meniu 4.5.4 Comutatoare activeAccesaţi acest meniu pentru a testa numărul de comutatoare activate.

[4.5.1.2 Reg valve calc]. Accesaţi acest meniu pentru a vedea valoarea pentru supapa de reglare (în bari).

[4.5.1.3 Pump calc flow]. Accesaţi acest meniu pentru a vedea valoarea pentru debitul pompei (l/min).

[4.5.1.5 Reg valve calc]. Accesaţi acest meniu pentru a vedea valoarea pentru supapa de reglare (l/min).

[4.5.1.6 Boom flow sensor]. Accesaţi acest meniu pentru a vedea valoarea redată de senzorul de debit (l/min).

[4.5.3.2 Fan speed]. Accesaţi acest meniu pentru a vedea valorile contorizate (valori contorizate/pulsuri).

[4.5.3.3 Tank gauge]. Accesaţi acest meniu pentru a vedea valoarea pentru frecvenţă (Hz).

[4.5.3.5 Regulation fb.]. Accesaţi acest meniu pentru a vedea valoarea de feedback a supapei de reglare (valori contorizate/pulsuri).

BOOM PRESSUREXX.XX bar

4.5.1.1

SPEED00000

4.5.2

BOOM PRESSUREXX.XX bar

4.5.1.1PRESSURECurrent 0.0 mA

4.5.3.1

ACTIVE SWITCHESActivated X

4.5.4

Page 60: CONTROLER HC 5500 SPRAYBOX III · CONTROLER HC 5500 SPRAYBOX III Traducerea documentului original Manual de instrucţiuni - SW 5.XX 67057700-301 - versiunea 3.01 RO - 03.2020

8 - Meniu 4, trusa de instrumente

60

Meniu 4.5.5 Senzori regl.Accesaţi acest meniu pentru a testa senzorii pentru reglarea DynamicFluid 4 (DF4).

[4.5.5.1 Boom pressure]. Accesaţi acest meniu pentru a vedea valoarea redată de senzorul de debit (în bari).

Meniurile următoare:

[4.5.5.2 Boom flow sensor]. Accesaţi acest meniu pentru a vedea valoarea redată pentru debit (l/min).

[4.5.5.3 Pump RPM]. Accesaţi acest meniu pentru a vedea valoarea pentru turaţia pompei (rpm).

[4.5.5.4 FlexCapacity RPM]. Accesaţi acest meniu pentru a vedea valoarea pentru turaţia pompei FlexCapacity (rpm).

[4.5.5.5 Regulation valve]. Accesaţi acest meniu pentru a vedea valoarea pentru supapa de reglare (în grade).

[4.5.5.7 Reserved]. Spaţiu de meniu rezervat.[4.5.5.8 Reserved]. Spaţiu de meniu rezervat.[4.5.5.9 Regulator state]. Accesaţi acest meniu pentru a vedea

valoarea stării regulatorului (valori contorizate/pulsuri).

BOOM PRESSUREXX.XX bar

4.5.5.1

Page 61: CONTROLER HC 5500 SPRAYBOX III · CONTROLER HC 5500 SPRAYBOX III Traducerea documentului original Manual de instrucţiuni - SW 5.XX 67057700-301 - versiunea 3.01 RO - 03.2020

8 - Meniu 4, trusa de instrumente

61

Meniu 4.6 Simulare viteză

Cum se utilizează simularea de viteză

Viteza poate fi simulată pentru mai multe scopuri, descrise în secţiunile următoare.

Atunci când se setează viteza simulată în acest meniu, valoarea va rămâne validă până când controlerul este repornit sau valoarea este setată la „00”.

Remedierea defectelorDacă volumul de pulverizare nu este corect, sau dacă acesta deviază prea mult, ori dacă alte setări ale echipamentului deviază prea mult, atunci este posibil ca senzorul pentru viteza de deplasare să furnizeze semnale incorecte, din diverse motive.

Dacă este necesară remedierea de defecte, puteţi simula viteza de deplasare, setând valoarea de viteză între 0 și 9 km/h din acest meniu. Astfel puteţi exclude din lista cauzelor defectarea senzorilor de viteză.

Dacă volumul de pulverizare este în continuare incorect sau setările sunt incorecte, trebuie să continuaţi cu identificarea defectelor și remedierea în alte locuri ale mașinii de erbicidat.

VerificareSimularea vitezei ajută la calcularea debitului rampei și a presiunii, după ce s-a selectat volumul de pulverizare dorit.

ServiceAtunci când efectuaţi o verificare de service a mașinii de erbicidat, sau după o perioadă mai îndelungată în care mașina de erbicidat nu a funcţionat, viteza poate fi simulată pentru a evita deplasarea pe teren, pentru verificare setărilor echipamentului pentru erbicidare.

SPEED SIMULATIONValue 00 km/h

4.6

Page 62: CONTROLER HC 5500 SPRAYBOX III · CONTROLER HC 5500 SPRAYBOX III Traducerea documentului original Manual de instrucţiuni - SW 5.XX 67057700-301 - versiunea 3.01 RO - 03.2020

8 - Meniu 4, trusa de instrumente

62

Page 63: CONTROLER HC 5500 SPRAYBOX III · CONTROLER HC 5500 SPRAYBOX III Traducerea documentului original Manual de instrucţiuni - SW 5.XX 67057700-301 - versiunea 3.01 RO - 03.2020

63

9 - Meniu 5, Jurnal

Meniu 5.1 Imprimare

Ce se poate imprima

Se pot imprima următoarele la imprimata conectată la 12 V.

Meniu 5.1.1 Număr registru Accesaţi acest meniu pentru a imprima un anumit registru, cu datele de erbicidare. Prin utilizarea tastelor săgeţi, se poate ajusta numărul registrului din colţul din dreapta sus. Atunci când apare numărul dorit al registrului, apăsaţi pentru a imprima datele registrului.

Selectaţi acum un nou număr de registru pentru a imprima aceste informaţii, dacă este nevoie.

Meniu 5.1.2 Toate registrele Accesaţi acest meniu pentru a imprima toate registrele cu date de erbicidare de la 1 la 99 odată. Se vor imprima doar registrele active.

Apăsaţi pentru a imprima datele.

Meniu 5.1.3 ConfigurareAccesaţi acest meniu pentru a imprima toţi parametrii controlerului odată.

Apăsaţi pentru a imprima datele.

÷ NOTĂ! În timpul imprimării datelor, rândul de jos de pe afișaj indică „Printing”.

Aici sunt prezentate două exemple de extrase imprimate.

• În partea stângă este un exemplu imprimat pentru un registru anume.

• În partea dreaptă este un exemplu imprimat pentru configurare.

REGISTER NUMBER

5.1.1

PRINTAll registers

5.1.2

PRINTConfiguration

5.1.3

Page 64: CONTROLER HC 5500 SPRAYBOX III · CONTROLER HC 5500 SPRAYBOX III Traducerea documentului original Manual de instrucţiuni - SW 5.XX 67057700-301 - versiunea 3.01 RO - 03.2020

9 - Meniu 5, Jurnal

64

Meniu 5.2 Transfer de date

Cum să transferaţi datele

Face posibil transferul de date la o imprimantă de birou, prin intermediul unui computer. Acest lucru se poate face, de exemplu, folosind funcţia HyperTerminal în Microsoft Windows.

Ţineţi cont de faptul că funcţia HyperTerminal trebuie să fie activată și este nevoie de un cablu de comunicaţii (nr. art. HARDI 72271600) și o alimentare de 12 V pentru controler și SprayBox III.

Frecvenţa baud pentru HyperTerminal ar trebui setată la una dintre valorile de mai jos înainte de a transmite date:

• baud 19200

• baud 9600 (valoare implicită pentru HC 5500)

• baud 4800

• baud 2400

• baud 1200

Dacă doar unitatea de afișare trebuie scoasă din tractor, atunci este necesar un cablu de alimentare pentru 12 V (nr. art. HARDI 72244500). Se pot imprima următoarele la o imprimată de birou:

Meniu 5.2.1 Date neprelucrateAccesaţi acest meniu pentru a transfera datele imediat, fără un antet de coloană.

Apăsaţi pentru a imprima datele.

Meniu 5.2.2 Cu antetAccesaţi acest meniu pentru a transfera datele imediat. Această metodă de imprimare permite alocarea unui antet de coloană datelor.

Apăsaţi pentru a imprima datele.

Meniu 5.2.3 ConfigurareAccesaţi acest meniu pentru a trimite imediat datele către un computer. Datele se pot configura apoi, fiind gestionate într-un program pe calculator adecvat.

Conectaţi un computer cu un cablu, în una din prizele albastre cu 9 pini de pe partea din spate a controlerului.

÷ NOTĂ! Atunci când controlerul realizează transferul de date, rândul de jos indică „Dumping”.

DATA DUMPRaw data

5.1.2

DATA DUMPWith header

5.2.2

DATA DUMPConfiguration

5.2.3

Page 65: CONTROLER HC 5500 SPRAYBOX III · CONTROLER HC 5500 SPRAYBOX III Traducerea documentului original Manual de instrucţiuni - SW 5.XX 67057700-301 - versiunea 3.01 RO - 03.2020

65

10 - Întreţinere

Întreţinere în afara sezonului

Depozitare în afara sezonului

Când tractorul și mașina de erbicidat sunt parcate, decuplaţi alimentarea cu energie electrică a SprayBox. Astfel sistemul nu va mai consuma energie.

Controlerul și SprayBox ar trebui protejate de umezeală. Dacă tractorul nu are cabină, acestea ar trebui scoase.

Page 66: CONTROLER HC 5500 SPRAYBOX III · CONTROLER HC 5500 SPRAYBOX III Traducerea documentului original Manual de instrucţiuni - SW 5.XX 67057700-301 - versiunea 3.01 RO - 03.2020

10 - Întreţinere

66

Page 67: CONTROLER HC 5500 SPRAYBOX III · CONTROLER HC 5500 SPRAYBOX III Traducerea documentului original Manual de instrucţiuni - SW 5.XX 67057700-301 - versiunea 3.01 RO - 03.2020

67

11 - Identificarea defectelor

Funcţionare în stare de urgenţă

Într-o situaţie de urgenţă

SprayBox III poate opera unitatea de comandă fără controler.

Dacă bănuiţi că s-a defectat controlerul, decuplaţi-l de la SprayBox. Erbicidarea poate continua acum.

Dacă defectul este prezent în continuare, atunci nu este cauzat de erori de controler.

Page 68: CONTROLER HC 5500 SPRAYBOX III · CONTROLER HC 5500 SPRAYBOX III Traducerea documentului original Manual de instrucţiuni - SW 5.XX 67057700-301 - versiunea 3.01 RO - 03.2020

11 - Identificarea defectelor

68

Probleme operaţionale

Defecte operaţionale

Defecte mecanice

DEFECT CAUZĂ PROBABILĂ CONTROL/REMEDIERE

Aria nu se măsoară. Nu au fost introduse lăţimea rampei sau constanta de viteză.

Introduceţi valorile în meniul [3.3.1 Width] și [3.1 Speed calibration].

Lipsește senzorul de viteză. Verificaţi senzorul utilizând meniul [4.5.2 Speed], verificaţi dacă nu este deteriorat cablul senzorului. Înlocuiţi senzorul dacă este necesar.

Verificaţi poziţia senzorului [3.1 Speed calibration].

Ceasul controlerului nu este setat. Setaţi ora în meniul [2.4 Set clock] pentru a activa registrele controlerului.

Volumul normei afișat (l/ha) este în permanenţă „0”.

Nu s-a introdus constanta. Introduceţi constanta în meniul [3.2.1 Flow calibration].

Pulsurile de la debitmetru nu ajung la unitatea de comandă a mașinii de erbicidat.

Verificaţi cablajul. Verificaţi rotorul debitmetrului folosind meniul [4.5.1 Flow], este posibil să se fi blocat.

Volumul normei afișat nu este corect. Debitmetrul nu funcţionează corect. Verificaţi debitmetrul folosind meniul [4.5.1 Flow].

Aria nu este înregistrată. Verificaţi lăţimea braţului și ajustaţi dacă este necesar.

Calibraţi din nou viteza [3.1 Speed].

Volumul normei vizat nu poate fi atins.

Volumul este sub norma setată în avans.

Motorul pentru presiune are polaritate greșită. Norma este comandată în jos în loc să fie comandată în sus.

Verificaţi folosind tastele +/- din modul manual.

Modificaţi conexiunile motorului de comandă dacă este necesar.

Pompa nu poate furniza cantitatea solicitată.

Măriţi turaţia prizei de putere. Comutaţi într-o treaptă de viteză inferioară.

Filtrele sunt blocate. Curăţaţi filtrul.

Debit incorect PPU. Verificaţi PPU folosind meniul [3.2 Flow calibration].

Volumul normei este peste norma setată în avans.

Motorul pentru presiune are polaritate greșită. Norma este comandată în jos în loc să fie comandată în sus.

Verificaţi folosind tastele +/- din modul manual.

Modificaţi conexiunile motorului de comandă dacă este necesar.

Debitul de retur de la motorul de presiune la rezervor nu poate prelua cantitatea în exces.

Verificaţi sistemul de conducte. Reduceţi puterea pompei (turaţie mai mică a prizei de putere, treaptă de viteză mai mare).

Volumul normei de aplicare nu este stabil, când este deschisă (sunt deschise) doar una (sau două) secţiuni de rampă.

Debitul este sub frecvenţa minimă a senzorului de debit.

Reglaţi presiunea manual când se face pulverizarea cu toate secţiunile deschise.

Instalaţi un senzor de presiune. O valoare mai mică de 5 Hz de la senzorul de debit va avea drept consecinţă faptul că sistemul comută la detectarea volumului normei de aplicare în funcţie de presiunea detectată.

DEFECT CAUZĂ PROBABILĂ CONTROL/REMEDIERE

Nu se afișează viteza. Poziţia selectată pentru senzorul de viteză nu este corectă.

Selectaţi senzorul corect la mașina de erbicidat, tractor sau radar în meniul [3.1.1, 3.1.2 sau 3.1.3].

Senzor sau cablu defect. Verificaţi senzorul folosind meniul [4.5.2 Speed].

Mesaj de eroare, siguranţă activă. Scurtcircuit în sistem. SprayBox are 3 siguranţe termice:

Siguranţa 1 = Supapele de secţiune în partea stângă a centrului în rândul de comutatoare.

Siguranţa 2 = Supapele de secţiune în partea dreaptă a centrului în rândul de comutatoare.

Siguranţa 3 = Scurtcircuit în echipamentele opţionale și sistemul de reglare a presiunii.

OPRIŢI alimentarea cu energie și localizaţi problema.

Atunci când siguranţele s-au răcit, sistemul poate fi pornit din nou.

Mesaj de eroare „Tensiune scăzută”. Tensiunea este sub 9 volţi. Verificaţi bateria și conexiunile.

Valoarea de viteză citită nu este stabilă. Placa de senzor perforată a roţii este poziţionată greșit, cu partea din spate în faţă.

Senzorul de viteză este poziţionat prea aproape de partea superioară sau inferioară a plăcii de senzor perforate a roţii.

Poziţionaţi senzorul în altă parte.

Page 69: CONTROLER HC 5500 SPRAYBOX III · CONTROLER HC 5500 SPRAYBOX III Traducerea documentului original Manual de instrucţiuni - SW 5.XX 67057700-301 - versiunea 3.01 RO - 03.2020

11 - Identificarea defectelor

69

Operare când un senzor se defectează

Atunci când unul dintre senzorii pentru turaţia pompei, debit sau presiune se defectează, sistemul va funcţiona restricţionat, cu performanţă redusă dar acceptabilă. Se va declanșa una dintre alarmele cu număr de identificare de la 5 la 9, pe afișajul controlerului. Consultaţi de asemenea secţiunea „Listă alarme” pentru explicaţii referitoare la aceste alarme.

μ ATENŢIE! În modul de funcţionare automată, sistemul nu va funcţiona dacă s-au defectat 2 senzori și din acest motiv operatorul ar trebui să repare senzorul defect cât mai repede posibil.

Senzorul de unghi pentru reglarea presiunii funcţionează și ca feedback spre computer și ca și comutator pentru capăt de cursă. Dacă senzorul de unghi se defectează, operatorul poate continua să rotească supapa de reglare dincolo de poziţia sa complet închis.

Defectarea senzorilor menţionaţi mai jos va duce la un calcul inexact al volumului normei la erbicidare. Pentru a putea finaliza o lucrare de erbicidare cu unul sau mai mulţi senzori defecţi, consultaţi instrucţiunile din tabelul de mai jos.

* Supapa de reglare are 4 lumini LED:

• 2 lumini roșii care indică „În afara intervalului de lucru”

• 1 lumină galbenă care indică „supapă închisă”

• 1 lumină verde care indică „Interval de lucru deschis”

Test sistem de lichid

O modalitate de a remedia defectele de la mașina de erbicidat este realizarea pașilor de mai jos, pentru a verifica dacă sistemul de lichid are defecte.

1. Închideţi supapa principală de PORNIRE/OPRIRE.

2. Închideţi supapa de reglare, împingând în sus butonul galben de pe SprayBox III pentru a crește presiunea. Pe supapă se aprinde o diodă galbenă, atunci când este închisă.

3. Închideţi supapa de amestecare.

4. Închideţi supapa de ocolire a filtrului de presiune.

5. Setaţi turaţia pompei între 250 și 300 rpm, cu motorul tractorului la ralanti.

6. Acum tot lichidul din pompă ar trebui să treacă prin senzorul de debit pentru rampa de erbicidare.

7. Starea pompei și eventualele scurgeri interne de la supapă se pot verifica prin compararea cu

• meniul [4.5.1.3 Pump calc flow]. Acest meniu indică debitul calculat de la pompă.

• meniu [4.5.1.6 Boom flow sensor]. Acest meniu arată debitul real măsurat prin senzorul de debit.

Turaţie pompă

Debit Presiune Viteza de deplasare

Unghi supapă

Mod pentru reglare Acţiune pentru operator

Utilizare Utilizare Utilizare Utilizare Utilizare Performanţă integrală Niciuna

Defect Utilizare Utilizare Utilizare Utilizare Performanţă redusă Niciuna

Ignorare Defect Utilizare Utilizare Utilizare Performanţă redusă Configuraţi noua dimensiune de duză.

Consultaţi meniul [3.4.3 Nozzle size flow at 3 bar].

Defect Defect Utilizare Utilizare Utilizare Performanţă redusă Configuraţi noua dimensiune de duză.

Consultaţi meniul [3.4.3 Nozzle size flow at 3 bar].

Ignorare Utilizare Defect Utilizare Utilizare Performanţă redusă Configuraţi noua dimensiune de duză.

Consultaţi meniul [3.4.3 Nozzle size flow at 3 bar].

Defect Utilizare Defect Utilizare Utilizare Performanţă redusă Configuraţi noua dimensiune de duză.

Consultaţi meniul [3.4.3 Nozzle size flow at 3 bar].

Utilizare Utilizare Utilizare Defect Utilizare Pulverizare la viteză de deplasare constantă

Menţineţi mașina de erbicidat la viteză de deplasare constantă.

Introduceţi viteza simulată a mașinii de erbicidat, consultaţi meniul [3.4.2 Simulated speed value ].

Ignorare Defect Defect Ignorare Utilizare Doar în modul de funcţionare manual

Ajustaţi presiunea în funcţie de manometrul mecanic.

Ignorare Ignorare Ignorare Ignorare Defect Doar în modul de funcţionare manual. Supapa de reglare poate depăși punctul final de oprire, adică, dacă se mișcă în continuare după ce este închisă, se redeschide*.

Ajustaţi presiunea în funcţie de manometrul mecanic. Verificaţi dacă se depășește punctul final de oprire al supapei*.

Compensaţi modificările de presiune datorate PORNIRII/OPRIRII secţiunilor.

Page 70: CONTROLER HC 5500 SPRAYBOX III · CONTROLER HC 5500 SPRAYBOX III Traducerea documentului original Manual de instrucţiuni - SW 5.XX 67057700-301 - versiunea 3.01 RO - 03.2020

11 - Identificarea defectelor

70

Listă alarme

Avertizările de alarmă luminează intermitent în rândul de jos al afișajului 3 secunde APRINS, 3 secunde STINS. Alarma care luminează intermitent și o alarmă opţională se vor opri dacă se apasă sau atunci când s-a corectat cauza alarmei (stare non-alarmă).

Dacă alarma se oprește prin apăsarea , atunci ea va fi din nou activă când se trece din starea de alarmă în starea de non-alarmă și apoi înapoi în starea de alarmă.

Pe afișaj va lumina intermitent doar prima alarmă. Următoarea alarmă va lumina intermitent doar după ce se oprește prima alarmă apăsând . Alarmele nu au o ordine de prioritate.

÷ NOTĂ! Alarmele de la 10 la 14 se referă la sistemul DynamicFluid 4 (DF4) de la mașina de erbicidat.

NR. ID TIP TEXT DE PE AFIȘAJ CAUZĂ PROBABILĂ CONTROL/REMEDIERE

1 Alarmă Alarm:VolumeRate Deviaţia volumului normei este mai mare decât valoarea definită.

Ajustaţi setările din meniul 2.5.1.

2 Alarmă Alarm:Tank cont. Nivelul rezervorului este sub valoarea definită. Ajustaţi setările din meniul 2.5.1.

3 Alarmă Alarm:PressureHi Presiunea rampei este peste valoarea definită. Ajustaţi setările din meniul 2.5.3.1.

Reduceţi viteza de deplasare sau schimbaţi duza cu una mai mare.

4 Alarmă Alarm:PressureLo Presiunea rampei este sub valoarea definită. Măriţi viteza de deplasare (dacă este sigur) sau schimbaţi duza cu una mai mică.

Ajustaţi setările din meniul 2.5.3.2.

5 Alarmă Alarm:Rpm Hi Turaţia pentru ventilatorul TWIN este mai mare decât valoarea definită.

Ajustaţi setările din meniul 2.5.4.1.

6 Alarmă Alarm:Rpm Lo Turaţia pentru ventilatorul TWIN este mai mică decât valoarea definită.

Ajustaţi setările din meniul 2.5.4.2.

7 Alarmă Alarm:Speed Max. Viteza de deplasare este peste valoarea definită. Ajustaţi setările din meniul 2.5.5.1.

8 Alarmă Alarm:Speed Min. Viteza de deplasare este sub valoarea definită. Ajustaţi setările din meniul 2.5.5.2.

9 Alarmă Sections: OFF! Comutatorul PORNIRE/OPRIRE erbicidare este PORNIT iar una sau mai multe secţiuni de pulverizare sunt OPRITE.

Reţineţi că una sau mai multe secţiuni sunt OPRITE.

10 Alarmă SENSOR ALARM

Regvlv sens.miss

Senzorul de feedback pentru supapa de reglare arată valori deviate, este deconectat sau lipsește.

Verificaţi instalarea acestui senzor.

11 Alarmă SENSOR ALARM

Flow sens. miss

Senzorul pentru debitul rampei este deconectat sau lipsește.

Verificaţi instalarea acestui senzor.

12 Alarmă SENSOR ALARM

Press.sens.miss

Senzorul pentru presiunea rampei este deconectat sau lipsește.

Verificaţi instalarea acestui senzor.

13 Alarmă SENSOR ALARM

RPM sens. fail

Senzorul pentru turaţia pompei (rpm) este deconectat sau lipsește.

Verificaţi instalarea acestui senzor.

14 Alarmă Regulation valve

Motor fail

Problemă cu comanda supapei de reglare. Motorul electric al supapei de reglare prezintă un defect intern sau cablajul dintre motor și supapă este defect.

15 Alarmă SENSOR ALARM

5V supply

Scurtcircuit la un senzor cu alimentare 5V. Contactaţi centrul dumneavoastră de asistenţă HARDI.

16 Alarmă SENSOR ALARM

12V supply

Scurtcircuit la un senzor cu alimentare 12V. Contactaţi centrul dumneavoastră de asistenţă HARDI.

Page 71: CONTROLER HC 5500 SPRAYBOX III · CONTROLER HC 5500 SPRAYBOX III Traducerea documentului original Manual de instrucţiuni - SW 5.XX 67057700-301 - versiunea 3.01 RO - 03.2020

71

12 - Testare și reglaje fine

Testare și reglaje fine

Reglarea fină a constantei de debit - PPU

Senzorul de debit se calibrează cu apă curată. Se pot produce totuși mici modificări la adăugarea de pesticide sau îngrășământ. Acest lucru va afecta valorile finale afișate. Acest lucru se observă de obicei când volumul indicat pe afișaj nu este același cu volumul cunoscut, cu care s-a făcut erbicidarea. Formula de mai jos se poate folosi pentru o „reglare fină” a senzorului de debit PPU.

De exemplu, rezervorul de erbicidare este umplut cu 2400 litri de substanţă lichidă de erbicidare.

Când erbicidarea s-a finalizat, pe afișaj se indica 2300 litri. (PPU original = 120,0)

Reţineţi că relaţia este inversă• Pentru a mări volumul afișat, PPU se reduce.

• Pentru a micșora volumul afișat, PPU se mărește.

Conexiune pin și fir

AMP Super Seal Cutie Cod de culoare

2 Pozitiv Maro

3 Semnal Albastru

1 Negativ Negru

New PPU Original PPU Displayed Volume×Sprayed Volume

----------------------------------------------------------------------------------=

New PPU 120 PPU 2300 litres×2400 litres

--------------------------------------------------- 115 PPU= =

Page 72: CONTROLER HC 5500 SPRAYBOX III · CONTROLER HC 5500 SPRAYBOX III Traducerea documentului original Manual de instrucţiuni - SW 5.XX 67057700-301 - versiunea 3.01 RO - 03.2020

12 - Testare și reglaje fine

72

Testarea senzorului de debit

• Firul MARO la borna plus a bateriei de 12 V.

• Firul NEGRU la borna minus.

• Firul ALBASTRU la borna plus a multimetrului.

1. Verificaţi că rotorul se mișcă liber.

2. Fiecare aripă a rotorului are un magnet în ea, cu polul îndreptat spre exterior. Verificaţi că cei 4 magneţi există.

3. Folosiţi un magnet pentru a verifica dacă fiecare al doilea magnet din rotor are aceeași orientare a polilor. Magneţii rotorului trebuie să fie N- S - N - S.

4. Conectaţi borna negativă a multimetrului la borna negativă a bateriei.

5. Setaţi multimetru la tensiune c.c.

6. Dacă rotiţi roata dinţată foarte încet, ea va înregistra aproximativ 8,0 +/- 1 V cu dioda aprinsă și 0,3 +/- 0,1 V cu dioda stinsă, pentru fiecare al doilea magnet.

Testarea senzorului de viteză

• Firul MARO la borna plus a bateriei de 12 V. Firul NEGRU la borna minus.

• Firul ALBASTRU la multimetru.

1. Conectaţi borna negativă a multimetrului la borna negativă a bateriei.

2. Setaţi multimetru la tensiune c.c.

3. Aduceţi un obiect metalic lângă senzor (la o distanţă de 3 până la 5 mm). Cu această operaţiune se vor înregistra 1,4 +/- 0,2 V și dioda se va aprinde.

4. Dacă obiectul se îndepărtează, se vor înregistra 12,0 +/- 1,0 V. Dioda este STINSĂ.

Page 73: CONTROLER HC 5500 SPRAYBOX III · CONTROLER HC 5500 SPRAYBOX III Traducerea documentului original Manual de instrucţiuni - SW 5.XX 67057700-301 - versiunea 3.01 RO - 03.2020

73

13 - Specificaţii tehnice

Specificaţii

Caracteristici electrice

Intervale de debit pentru senzori de debit

÷ NOTĂ! Carcasele de flux fără caneluri sau cu o singură canelură sunt cele utilizate cel mai frecvent cu HC 5500.

Frecvenţă baud

Controlerul poate rula frecvenţele baud de mai jos atunci când comunică cu o componentă externă, prin intermediul conectorilor RS232:

• baud 19200

• baud 9600 (valoare implicită pentru HC 5500)

• baud 4800

• baud 2400

• baud 1200

Tensiune de alimentare: 12 V c.c.

Oprire controlată „baterie descărcată”: 9 V c.c.

Tensiune de alimentare maximă: 16 V c.c.

Vârf maxim: 28 V c.c.

Temperatură ambientală: de la - 5°C la +70°C

Memorie: Memorie nevolatilă Flash PROM

Senzori digitali (opţiunile 2, 3 și 4): Semnal dreptunghiular

Frecvenţă: De la 0,5 Hz la 2 kHz

Prag de declanșare superior: De la 4,0 la 12,0 V c.c.

Prag de declanșare inferior: De la 0,0 la 2,0 V c.c.

Senzori analogici (opţiunea 1):

Alimentare: 12 V

Intrare: de la 4 la 20 mA

Viteza minimă de deplasare pentru reglarea volumului: 0,5 km/h

Carcasă Identificare carcasă (A) Interval debit litri/min.

Orificiumm

PPUlitri

S/67 Trei caneluri exterioare 1-30 6,0 310,00

S/67 Patru caneluri exterioare 2,5-75 9,5 180,00

S/67 O canelură exterioară 5-150 13,5 120,00

S/67 Fără caneluri 10-300 20,0 60,00

S/67 Două caneluri exterioare 35-600 36,0 17,00

Scăderea de presiune la orificiul de 13,5 mm este de 1 bar la 150 l/min.

Page 74: CONTROLER HC 5500 SPRAYBOX III · CONTROLER HC 5500 SPRAYBOX III Traducerea documentului original Manual de instrucţiuni - SW 5.XX 67057700-301 - versiunea 3.01 RO - 03.2020

13 - Specificaţii tehnice

74

Materiale și reciclare

Eliminarea deșeurilor electronice

Carton: Acesta se poate recicla în proporţie de până la 99% și ar trebui astfel reciclat în sistemul de colectare a deșeurilor.

Polietilenă: Reciclabilă.

După ce unitatea de operare a ajuns la finalul duratei de funcţionare, aceasta trebuie curăţată în profunzime. Fitingurile sintetice se pot incinera. Plăcile cu circuite imprimate și părţile metalice se pot preda unui colector de deșeuri metalice. Respectaţi regulamentele locale referitoare la eliminarea la deșeuri.

Informaţii despre ambalaje

Materialele utilizate la ambalare respectă prevederile pentru protecţia mediului înconjurător. Ele se pot depozita în siguranţă sau se pot arde într-un cuptor de ardere.

Page 75: CONTROLER HC 5500 SPRAYBOX III · CONTROLER HC 5500 SPRAYBOX III Traducerea documentului original Manual de instrucţiuni - SW 5.XX 67057700-301 - versiunea 3.01 RO - 03.2020

13 - Specificaţii tehnice

75

Note

Tabel pentru înregistrarea valorilor

Meniu Funcţie Valoarea 1 Valoarea 2 Valoarea 3

[3.2.1 Flow constant] Debit PPU

[3.1.X.1 Speed constant] PPU viteză

[3.4 Regulation constant] %

Page 76: CONTROLER HC 5500 SPRAYBOX III · CONTROLER HC 5500 SPRAYBOX III Traducerea documentului original Manual de instrucţiuni - SW 5.XX 67057700-301 - versiunea 3.01 RO - 03.2020

13 - Specificaţii tehnice

76

Page 77: CONTROLER HC 5500 SPRAYBOX III · CONTROLER HC 5500 SPRAYBOX III Traducerea documentului original Manual de instrucţiuni - SW 5.XX 67057700-301 - versiunea 3.01 RO - 03.2020

77

Index

Index

AAjustarea presiunii, 14Alarmă cu temporizator, 58Alarme, 39

CCalculare debit, 59Calibrare, 43Calibrare debit, 45Calibrare rampă, 48Calibrare viteză, 43Carcasă flux, 73Comutatoare pentru SprayBox III, 18Comutator de picior, 26Conectarea unui computer, 64Conexiune fir, 71Console de instalare, 23Constantă debit, 45Contor de parcurs, 55Cronometru, 57

DDeclaraţie de conformitate, 7Depozitare, 65Dozare manuală, 30Duze per secţiune, 48

FFuncţii automate, 36Funcţionare în stare de urgenţă, 67

GGreutatea specifică, 52

IImprimantă, 26Imprimare, 63Informaţii de pe afișaj, 33Înregistrarea valorilor, 75Instalare tractor, 23Intervale de service, 56Intervale debit, 73

LListă alarme, 70

MManometru rezervor, 52Manometru rezervor calibrat, 54Marcaj spumă, 36Metoda duză, 46Metoda rezervor, 47

NNivel rezervor, 31

PPiese de schimb, 79PORNIRE/OPRIRE erbicidare, 36PPU, 71, 73

RReglare DynamicFluid 4, 60Resetare interval de service, 56

SSelectare registru, 32Senzor de debit, 72, 73Senzor de viteză, 59, 72Senzor opţional, 59Setări zilnice, 27Simboluri, 17Simulare viteză, 61Specificaţii, 73Sursa de alimentare, 25

TTaste pentru controler, 15Test, 59Test echipament, 59Transfer de date, 64

VVolum normă, 29

Page 78: CONTROLER HC 5500 SPRAYBOX III · CONTROLER HC 5500 SPRAYBOX III Traducerea documentului original Manual de instrucţiuni - SW 5.XX 67057700-301 - versiunea 3.01 RO - 03.2020

Index

78

Page 79: CONTROLER HC 5500 SPRAYBOX III · CONTROLER HC 5500 SPRAYBOX III Traducerea documentului original Manual de instrucţiuni - SW 5.XX 67057700-301 - versiunea 3.01 RO - 03.2020

Piese de schimbPentru informaţii actualizate privind piesele de schimb, consultaţi pagina de internet www.agroparts.com. Aici se pot accesa toate informaţiile despre piese, dacă se realizează un cont de utilizator, în mod gratuit.

Page 80: CONTROLER HC 5500 SPRAYBOX III · CONTROLER HC 5500 SPRAYBOX III Traducerea documentului original Manual de instrucţiuni - SW 5.XX 67057700-301 - versiunea 3.01 RO - 03.2020

HARDI INTERNATIONAL A/S

Herthadalvej 10, DK-4840 Nørre Alslev - DANEMARCA