controler hc 5500 spraybox iii · controler hc 5500 spraybox iii traducerea documentului original...

of 80/80
CONTROLER HC 5500 SPRAYBOX III Traducerea documentului original Manual de instrucţiuni - SW 5.XX 67057700-301 - versiunea 3.01 RO - 03.2020 www.hardi-international.com

Post on 13-Nov-2020

2 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • CONTROLER HC 5500 SPRAYBOX IIITraducerea documentului original

  Manual de instrucţiuni - SW 5.XX67057700-301 - versiunea 3.01RO - 03.2020

  www.hardi-international.com

 • Vă felicităm pentru că aţi ales un produs de protecţie a plantelor HARDI. Fiabilitatea şi eficienţa acestui produs depind de grija cu care îl manipulaţi. Primul pas este să citiţi cu atenţie şi să luaţi în calcul acest manual de instrucţiuni. Acesta conţine informaţii esenţiale pentru utilizarea eficientă şi de lungă durată a acestui produs de calitate.

  Manualul de instrucţiuni original este aprobat şi publicat în limba engleză. Toate celelalte limbi reprezintă traduceri ale manualului original. În cazul în care există conflicte, neconcordanţe sau devieri între varianta originală din limba engleză şi alte limbi, versiunea în limba engleză va avea întâietate.

  Conform cunoștinţelor noastre actuale, considerăm că ilustraţiile, informaţiile tehnice şi datele din acest manual sunt corecte la data imprimării. Deoarece politica HARDI INTERNATIONAL A/S implică îmbunătăţirea continuă a produselor, ne rezervăm dreptul de a aduce modificări proiectărilor, funcţiilor, accesoriilor, specificaţiilor şi instrucţiunilor de întreţinere în orice moment și fără notificare.

  HARDI INTERNATIONAL A/S nu are nicio obligaţie în legătură cu echipamentele achiziţionate înainte sau după astfel de modificări.

  HARDI INTERNATIONAL A/S nu îşi asumă răspunderea pentru posibilele omisiuni sau inexactităţi din această publicaţie, deşi s-au luat toate măsurile pentru a garanta că aceasta este completă şi corectă.

  Deoarece acest manual de instrucţiuni acoperă mai multe modele şi funcţii sau echipamente, care sunt disponibile numai în anumite ţări, acordaţi atenţie paragrafelor care se referă exact la modelul dumneavoastră.

  Publicat şi tipărit de HARDI INTERNATIONAL A/S

 • 3

  Cuprins

  1 - Declaraţie CEDeclaraţie de conformitate CE ...............................................................................................................7

  2 - Observaţii referitoare la siguranţăSiguranţa operatorului ..........................................................................................................................9

  Simboluri ..................................................................................................................................................................................................................... 9Informaţii generale ................................................................................................................................................................................................ 9

  3 - DescriereInformaţii generale ..............................................................................................................................11

  Caracteristici controler ..................................................................................................................................................................................... 11Glosar și pictograme ......................................................................................................................................................................................... 12

  Descrierea sistemului ..........................................................................................................................13Componente principale ................................................................................................................................................................................. 13DynamicFluid4 ajustarea presiunii ........................................................................................................................................................... 14

  Taste și afișaj .......................................................................................................................................15Descriere generală a tastelor afișajului .................................................................................................................................................. 15Descriere generală a afișajului ..................................................................................................................................................................... 17Descriere generală a comutatoarelor pentru SprayBox III ......................................................................................................... 18Apăsări generale de taste, exemplu ........................................................................................................................................................ 19Control opţiuni pentru SprayBox III, exemplu ................................................................................................................................... 20Diagramă meniu .................................................................................................................................................................................................. 21

  4 - Configurare sistemInstalare tractor ...................................................................................................................................23

  Unităţi de comandă ........................................................................................................................................................................................... 23Instalarea consolelor unităţilor de comandă ..................................................................................................................................... 23Sursa de alimentare ........................................................................................................................................................................................... 24Imprimantă ............................................................................................................................................................................................................. 24Senzor de viteză pentru mașina de erbicidat .................................................................................................................................... 25Senzor de viteză pentru tractor .................................................................................................................................................................. 25Acţionare de la distanţă comutator de picior ................................................................................................................................... 26Prima pornire a sistemului ............................................................................................................................................................................. 26Ajustarea contrastului ecranului ................................................................................................................................................................ 26

  Setări zilnice ........................................................................................................................................27Pornire sistem ........................................................................................................................................................................................................ 27

  5 - Meniu 1, Setări zilniceMeniu 1.1 Volum normă ......................................................................................................................29

  Cum se poate modifica volumul normei ............................................................................................................................................. 29Cum se citește volumul normei setat în avans ................................................................................................................................. 30Cum se folosește dozarea manuală ......................................................................................................................................................... 30

  Meniu 1.2 Nivel rezervor .....................................................................................................................31Cum să modificaţi nivelul rezervorului .................................................................................................................................................. 31

  Meniu 1.3 Selectare registru ................................................................................................................32Cum să selectaţi un registru și datele acestuia ................................................................................................................................. 32

  6 - Meniu 2, ConfigurareMeniu 2.1 Informaţii de pe afișaj .........................................................................................................33

  Informaţii generale ............................................................................................................................................................................................. 33Exemple de informaţii ...................................................................................................................................................................................... 33Meniu 2.1.1 Program : Reală ......................................................................................................................................................................... 33Meniu 2.1.2 Debit ................................................................................................................................................................................................ 33Meniu 2.1.3 Senzor opţional ......................................................................................................................................................................... 34Meniu 2.1.4 Ora .................................................................................................................................................................................................... 34Meniu 2.1.5 Rată de lucru ............................................................................................................................................................................... 34Meniu 2.1.6 Debit ................................................................................................................................................................................................ 34Meniu 2.1.7 Nivel rezervor ............................................................................................................................................................................. 34Meniu 2.1.8 Viteză ............................................................................................................................................................................................... 35Meniu 2.1.9 Volum : Arie ................................................................................................................................................................................. 35Meniu 2.1.10 Dimensiune rampă activă ............................................................................................................................................... 35

 • Cuprins

  4

  Meniu 2.2 Funcţii automate .................................................................................................................36Meniu 2.2.1 PORNIRE/OPRIRE automată ............................................................................................................................................... 36Meniu 2.2.2 Marcaj spumă (opţional) ..................................................................................................................................................... 36

  Meniu 2.3 VRA/Din punct extern .........................................................................................................37VRA / Control din punct extern/ AutoSectionControl ................................................................................................................. 37

  Meniu 2.4 Setare ceas ..........................................................................................................................38Cum să setaţi ceasul .......................................................................................................................................................................................... 38

  Meniu 2.5 Alarme .................................................................................................................................39Cum să configuraţi alarmele ........................................................................................................................................................................ 39Meniu 2.5.1 Debit ................................................................................................................................................................................................ 39Meniu 2.5.2 Nivel rezervor ............................................................................................................................................................................. 39Meniu 2.5.3 Presiune de erbicidare .......................................................................................................................................................... 39Meniu 2.5.4 Viteză ventilator ........................................................................................................................................................................ 40Meniu 2.5.5 Viteză ............................................................................................................................................................................................... 40Meniu 2.5.6 Nivel audio ................................................................................................................................................................................... 40Meniu 2.5.7 Secţiuni oprite ........................................................................................................................................................................... 41

  Meniu 2.6 Nume registre .....................................................................................................................42Cum să denumiţi registrele .......................................................................................................................................................................... 42Meniu 2.6.XX Copiere nume? ...................................................................................................................................................................... 42

  7 - Meniu 3, CalibrareMeniu 3.1 Calibrare viteză ...................................................................................................................43

  Meniu 3.1.1 Mașină de erbicidat ................................................................................................................................................................ 43Meniu 3.1.1.1 Constantă ................................................................................................................................................................................. 44Meniu 3.1.1.2. Practică ...................................................................................................................................................................................... 44

  Meniu 3.2 Calibrare debit ....................................................................................................................45Ce metodă să se utilizeze ............................................................................................................................................................................... 45Meniu 3.2.2 Metoda duză .............................................................................................................................................................................. 46Meniu 3.2.3 Metoda rezervor ....................................................................................................................................................................... 47

  Meniu 3.3 Rampă .................................................................................................................................48Meniu 3.3.1 Lăţime ............................................................................................................................................................................................. 48Meniu 3.3.2 Număr de secţiuni ................................................................................................................................................................... 48Meniu 3.3.3 Duze/secţiune ........................................................................................................................................................................... 48Meniu 3.3.4 Duze de capăt ............................................................................................................................................................................ 48

  Meniu 3.4 Constanta de reglare ..........................................................................................................49Informaţii generale ............................................................................................................................................................................................. 49Meniu 3.4.1 Restricţie pentru senzorul de debit .............................................................................................................................. 49Meniu 3.4.2 Valoare de viteză simulată ................................................................................................................................................. 50Meniu 3.4.3 Debit duză la 3 bari ................................................................................................................................................................. 50Meniu 3.4.4 Rezervat ......................................................................................................................................................................................... 51Meniu 3.4.5 Tip de duză .................................................................................................................................................................................. 51Meniu 3.4.6 Parametru de reglare ............................................................................................................................................................ 51

  Meniu 3.5 Manometru rezervor ...........................................................................................................52Informaţii generale ............................................................................................................................................................................................. 52Meniu 3.5.1 Reglare ............................................................................................................................................................................................ 52Meniu 3.5.2 Calibrare ........................................................................................................................................................................................ 53Meniu 3.5.3 Selectare rezervor .................................................................................................................................................................... 54Meniu 3.5.4 Decalaj golire .............................................................................................................................................................................. 54

  8 - Meniu 4, trusa de instrumenteMenu 4.1 Măsurare ..............................................................................................................................55

  Contor de parcurs ............................................................................................................................................................................................... 55Meniu 4.2 Interval service ...................................................................................................................56

  Meniuri și intervale ............................................................................................................................................................................................. 56Resetare interval de service .......................................................................................................................................................................... 56

  Meniu 4.3 Cronometru .........................................................................................................................57Folosire ca temporizator ................................................................................................................................................................................. 57

  Meniu 4.4 Alarmă cu temporizator ......................................................................................................58Cum să folosiţi alarma cu temporizator ................................................................................................................................................ 58

 • Cuprins

  5

  Meniu 4.5 Test .....................................................................................................................................59Cum să testaţi echipamentul ....................................................................................................................................................................... 59

  Meniu 4.6 Simulare viteză ...................................................................................................................61Cum se utilizează simularea de viteză .................................................................................................................................................... 61

  9 - Meniu 5, JurnalMeniu 5.1 Imprimare ...........................................................................................................................63

  Ce se poate imprima ......................................................................................................................................................................................... 63Meniu 5.2 Transfer de date ..................................................................................................................64

  Cum să transferaţi datele ............................................................................................................................................................................... 64

  10 - ÎntreţinereÎntreţinere în afara sezonului ..............................................................................................................65

  Depozitare în afara sezonului ...................................................................................................................................................................... 65

  11 - Identificarea defectelorFuncţionare în stare de urgenţă ..........................................................................................................67

  Într-o situaţie de urgenţă ............................................................................................................................................................................... 67Probleme operaţionale ........................................................................................................................68

  Defecte operaţionale ........................................................................................................................................................................................ 68Defecte mecanice ............................................................................................................................................................................................... 68Operare când un senzor se defectează ................................................................................................................................................. 69Test sistem de lichid .......................................................................................................................................................................................... 69Listă alarme ............................................................................................................................................................................................................. 70

  12 - Testare și reglaje fineTestare și reglaje fine ..........................................................................................................................71

  Reglarea fină a constantei de debit - PPU ........................................................................................................................................... 71Testarea senzorului de debit ........................................................................................................................................................................ 72Testarea senzorului de viteză ....................................................................................................................................................................... 72

  13 - Specificaţii tehniceSpecificaţii ...........................................................................................................................................73

  Caracteristici electrice ...................................................................................................................................................................................... 73Intervale de debit pentru senzori de debit ......................................................................................................................................... 73Frecvenţă baud .................................................................................................................................................................................................... 73

  Materiale și reciclare ...........................................................................................................................74Eliminarea deșeurilor electronice .............................................................................................................................................................. 74Informaţii despre ambalaje ........................................................................................................................................................................... 74

  Note .....................................................................................................................................................75Tabel pentru înregistrarea valorilor .......................................................................................................................................................... 75

  IndexIndex ....................................................................................................................................................77

 • Cuprins

  6

 • 7

  1 - Declaraţie CE

  Declaraţie de conformitate CE

  declară că produsul specificat mai jos (informaţia se va completa la verificarea de dinaintea livrării - PDI);

  A. a fost produs în conformitate cu prevederile DIRECTIVEI CONSILIULUI din data de 22 iunie 1998, pe baza apropierii legislaţiilor statelor membre cu privire la siguranţa mașinilor (98/37/SEE), cu referinţă în special la Anexa 1 a directivei privind protecţia muncii și siguranţa la construcţia și producerea mașinilor.

  B. a fost produs în conformitate cu prevederile altor DIRECTIVE relevante ale CONSILIULUI.

  C. a fost produs în conformitate cu standardele actuale de implementare a standardelor armonizate, conform Articolului 5 (2) și în conformitate cu alte standarde relevante.

  Taastrup, 09. 2014

  Lars Nejsum

  Vicepreședinte, Dezvoltarea produselor

  HARDI INTERNATIONAL A/S

  Producător: Importator:

  HARDI INTERNATIONAL A/S

  Herthadalvej 10

  DK 4840 Nørre Alslev

  DANEMARCA

  Model nr.

  Nr. serie.

 • 1 - Declaraţie CE

  8

 • 9

  2 - Observaţii referitoare la siguranţă

  Siguranţa operatorului

  Simboluri

  Aceste simboluri sunt utilizate în manual pentru a indica aspectele cărora cititorul trebuie să le acorde o atenţie suplimentară. Cele patru simboluri au următoarele semnificaţii.

  ± Acest simbol înseamnă AVERTIZARE. Fiţi alert deoarece siguranţa dumneavoastră poate fi periclitată!

  μ Acest simbol înseamnă ATENŢIE. Acesta vă îndrumă pentru o operare mai eficientă, mai ușoară și mai sigură a mașinii dumneavoastră de erbicidat!

  ÷ Acest simbol înseamnă NOTĂ. Sunt oferite informaţii suplimentare.

  Informaţii generale

  Luaţi în considerare următoarele precauţii și practici de operare sigură recomandate.

  € Citiţi și asiguraţi-vă că aţi înţeles acest manual de instrucţiuni înainte de a utiliza echipamentul. Este la fel de important ca și ceilalţi operatori ai acestui echipament să citească și să înţeleagă acest manual.

  € Ţineţi copiii la distanţă de echipament.

  € Opriţi alimentarea cu energie electrică înainte de conectarea și deconectarea afișajului și a senzorilor, înainte de a efectua operaţiuni de service sau de a utiliza un încărcător de baterie.

  € Dacă la echipament se utilizează un echipament de sudură cu arc sau sunt dispozitive conectate la echipament, decuplaţi alimentarea cu energie electrică înainte de a suda.

  ± Nu utilizaţi un echipament de curăţare cu presiune ridicată pentru curăţarea componentelor electronice.

  μ Testaţi mașina de erbicidat cu apă curată înainte de umplerea cu substanţe chimice.

  μ Apăsaţi tastele cu partea de dedesubt a degetului. Nu folosiţi unghiile.

  μ Dacă după ce a fost citit, mai rămân aspecte neclare din acest manual de instrucţiuni, contactaţi distribuitorul dumneavoastră HARDI pentru mai multe clarificări, înainte de utilizarea echipamentului.

 • 2 - Observaţii referitoare la siguranţă

  10

 • 11

  3 - Descriere

  Informaţii generale

  Caracteristici controler

  Controlerul HARDI 5500 este destinat utilizării în producţia agricolă și horticolă. Controlerul face posibil controlul automat al ratei de aplicare.

  Componentele sale principale sunt:• Controler HC 5500

  • SprayBox III

  • Cutie de joncţiune pentru reglare DF4

  • Cutie de joncţiune pe rampa de erbicidat

  • Senzor pentru presiunea de erbicidare (bari)

  • Senzor pentru debitul de erbicidare (litri/min)

  • Senzor pentru viteza la sol a mașinii de erbicidat (km/h)

  • Senzor pentru turaţia pompei (rpm)

  • Senzor pentru deschiderea supapei de reglare (grade)

  Controlerul are un afișaj cu 4 rânduri care permite afișarea unui număr mare de informaţii în același timp.

  Informaţiile de pe afișaj includ: • Volum normă

  • Viteză

  • Normă lichid pe minut

  • Aria totală pe care s-a realizat erbicidarea

  • Volumul total care a fost pulverizat

  și 99 de registre pentru trasee. Include un registru de total (nr. 99) care rezumă datele din celelalte 98 de trasee înregistrate. Afișajul are o lumină internă, așa că poate fi citit și în timpul lucrului pe timp de noapte.

  SprayBox III are comenzi integrate pentru: • Funcţii de erbicidare

  • Marcare spumă

  • Control duze capăt

  • Funcţii opţionale

  Senzorii care au fost instalaţi au fost selectaţi pentru durata lor lungă de viaţă și calitatea bună a semnalului. Senzorii de viteză și cei de debit au o diodă instalată în carcasă pentru a facilita operaţiunile de service. Astfel, odată cu învârtirea roţii sau a rotorului, dioda va lumina intermitent, indicând astfel faptul că senzorul funcţionează corect.

  Controlerul este de asemenea compatibil cu aplicarea cu normă variabilă (VRA) și este pregătit pentru comunicarea cu instrumente pentru agricultură de precizie.

  Este posibil transferul de date (data dump) din registre și configuraţii pe un computer personal.

  Sistemul are o memorie nevolatilă fără baterie, fapt care simplifică stocarea. Toţi parametrii din meniuri sunt stocaţi în memoria controlerului și nu se pierd când se întrerupe alimentarea cu energie.

  Controlerul a fost dezvoltat să reziste mulţi ani, în condiţii specifice pentru agricultură.

  Printre senzorii opţionali se numără și un manometru pentru rezervor.

  Alte opţiuni sunt o imprimantă conectată la 12 V și un comutator de picior pentru PORNIRE/OPRIRE erbicidare (erbicidare PORNITĂ/OPRITĂ).

 • 3 - Descriere

  12

  Glosar și pictograme

  Textul din ferestrele dreptunghiulare umbrite va apărea pe afișajul controlerului atunci când se apasă butoanele așa cum se descrie în explicaţii. În partea dreaptă este prezentat un exemplu pentru informaţiile de pe afișaj.

  Controler Controler HARDI 5500 cu afișaj și butoane.SprayBox III Cutie de comandă HARDI din tractor cu toate funcţiile de bază pentru comandarea mașinii de

  erbicidat.Cutie de joncţiune Cutie pe mașina de erbicidat, pentru controller și SprayBox.Senzor Dispozitiv ce convertește variaţiile într-un semnal, cunoscut și sub numele de traductor.[ abc ] Text afișat pe afișajul controlerului.[ X ] sau [ Y ] Diferite cifre.PPU Pulses per unit (pulsuri per unitate). Pentru calibrarea vitezei și a debitului, unitatea de măsură este

  metrul și respectiv litrul.EFC Electric Fast Control (unitate control electric rapid). Desemnează un sistem fără presiune egală.GPS Global Positioning System (sistem de poziţionare globală), utilizat pentru navigare.VRA Variable Rate Application (aplicare cu normă variabilă, adesea împreună cu sistemul GPS).

  MENIU PRINCIPALSetări zilnice

  1

 • 3 - Descriere

  13

  Descrierea sistemului

  Componente principale

  1. Controler HC 5500

  2. SprayBox III

  3. Conexiune la alimentare 12 V

  4. Conector și cablu multifilar la mașina de erbicidat

  5. Imprimantă *

  6. Cablaj pentru viteza tractorului, comutator arie și comutator de picior PORNIRE/OPRIRE *

  7. Cutie de joncţiune pentru reglare DF4

  8. Cutie de joncţiune pe rampa de erbicidat

  9. Senzor pentru presiunea de erbicidare (bari)

  10. Senzor pentru debitul de erbicidare (litri/min)

  11. Senzor pentru viteza la sol a mașinii de erbicidat (km/h)

  12. Senzor pentru turaţia pompei (rpm)

  13. Senzor pentru deschiderea supapei de reglare (grade)

  14. Senzor pentru nivel rezervor (litri) *

  * Echipament opţional.

  10

  1112

  56

  78

  9

  13 14

 • 3 - Descriere

  14

  DynamicFluid4 ajustarea presiunii

  Procesul obișnuit de ajustare a lichidului începe atunci când duzele sunt deschise.

  Cu DynamicFluid4 (DF4), ajustarea este un proces continuu chiar dacă duzele sunt închise. Două discuri ceramice (sau din plastic) ajustează presiunea și asigură o reacţie rapidă și zero scurgeri. Viteza mașinii de erbicidat, turaţia prizei de putere și numărul de secţiuni de erbicidare activate sunt parametrii care se utilizează, avantajul fiind constituit de rate de aplicare mai precise, din secunda în care mașina de erbicidat începe pulverizarea.

  DynamicFluid4 utilizează tehnologia de informare în avans, bazată pe 5 senzori, care furnizează SprayBox III informaţiile necesare pentru ajustarea optimă. Realizează automat amorsarea rampei de erbicidat la pornire și deplasează supapa de reglare către poziţia sa finală imediat ce operatorul face modificările. De exemplu, atunci când supapele de secţiune sunt închise sau deschise, supapa de reglare este iniţializată simultan cu pornirea motoarelor pentru supapele de secţiune. Se previne astfel suprapresiunea, de exemplu atunci când rezervorul principal se golește și este reumplut.

  Cei 5 senzori funcţionează de asemenea reciproc ca rezerve, asigurându-se ajustarea continuă a sistemului, chiar dacă unul sau mai multe semnale de la senzori nu se mai transmit.

  Senzori pentru DF4:• Viteza mașinii de erbicidat (km/h)

  • Debit (l/min)

  • Presiune (bar)

  • Turaţia pompei (rpm)

  • Unghiul de deschidere al supapei de reglare (°)

  Reglarea dinamică a presiunii DynamicFluid4 presupune:• Reglare foarte rapidă și precisă, atunci când toţi senzorii funcţionează corespunzător, setările din meniuri sunt corecte

  și pompa, filtrele și supapele sunt în stare bună de funcţionare.

  • Supapă cu reacţie rapidă, atunci când secţiunile se PORNESC/OPRESC și în cazul modificărilor de viteză.

  • Optimizată pentru diferite sisteme de priză de putere.

  • Monitorizarea duzelor. Nu este necesară configurare sau reglare pentru schimbarea duzelor.

  • Avertisment pe ecran, în cazul în care apar defecţiuni la instalaţia rampei, cum ar fi înfundarea severă a liniei sau a filtrelor duzelor sau în caz de scurgeri majore din furtunuri și racorduri.

  • Toate funcţiile continuă să ruleze cu performanţă redusă (moduri de funcţionare restricţionată), atunci când:

  • Apar defecţiuni în sistemul de lichid, de exemplu defecţiuni ale pompei, filtre înfundate sau supape care prezintă scurgeri.

  • Apar defecţiuni la senzorul de presiune, la cel de debit sau la senzorul pompei.

  • Datele pentru mașina de erbicidat sunt configurate greșit în meniuri.

  • Se activează modul de urgenţă, dacă senzorul de unghi sau cel pentru viteză se defectează.

 • 3 - Descriere

  15

  Taste și afișaj

  Descriere generală a tastelor afișajului

  Tastele pentru controler sunt organizate în trei grupuri:

  1. Taste de navigare (în partea dreaptă a afișajului)

  2. Taste de scurtătură (sub afișaj)

  3. Tastă de distanţă și tasta auto (colţul din dreapta jos)

  Taste de navigareAcestea sunt utilizate iniţial pentru configurarea în sistemul meniu și ecranul de lucru.

  Pentru a naviga prin meniuri, apăsaţi pentru începerea procesului de navigare. Butoanele pot fi folosite pentru următoarele operaţiuni:

  Apăsaţi :

  • Derulare în sus,

  • Creșterea unei valori.

  Apăsaţi :

  • Derulare în jos,

  • Scăderea unei valori.

  Apăsaţi :

  • Selecţia pentru cifră se deplasează la stânga.

  Apăsaţi :

  • Selecţia pentru cifră se deplasează la dreapta.

  Apăsaţi :

  • Ieșire dintr-un meniu (menţineţi butonul apăsat pentru a ieși din toate meniurile),

  • Ieșire fără a modifica o valoare.

  Apăsaţi :

  • Ștergere valoare,

  • Resetarea registrului activ (menţineţi apăsat până la finalizarea numărătorii inverse de 5 secunde).

  Apăsaţi :

  • Accesaţi un meniu,

  • Confirmaţi (acceptaţi) o valoare.

  Atunci când sunteţi pe ecranul de lucru, tastele de navigare se pot folosi pentru următoarele:

  Apăsaţi :

  • Creșteţi volumul normei în pași sau selectaţi altă normă de aplicare setată în avans.

  Apăsaţi :

  • Scădeţi volumul normei în pași sau selectaţi altă normă de aplicare setată în avans.

  %

 • 3 - Descriere

  16

  Apăsaţi :

  • Resetarea registrului activ (menţineţi apăsat până la finalizarea numărătorii inverse).

  Apăsaţi :

  • Accesaţi un meniu.

  Taste de scurtăturăPuteţi afișa diferite funcţii apăsând tastele scurt sau mai lung.

  Tastele de scurtătură pot fi folosite pentru următoarele operaţiuni:

  :

  Apăsare scurtă: Afișează volumul normei aplicate pentru registrul activ.

  Apăsare lungă: Accesaţi meniul [1.1 VOLUME RATE] pentru a seta volumul normă dorit.

  :

  Apăsare scurtă: Afișează viteza de deplasare la momentul respectiv.

  Apăsare lungă: Accesaţi meniul [3.1.1 SPEED] pentru a calibra un senzor de viteză.

  Apăsare scurtă: Afișează nivelul efectiv din rezervor.

  Apăsare lungă: Accesaţi meniul [1.2.1 TANK CONTENTS] pentru a modifica valoarea nivelului rezervorului.

  :

  Apăsare scurtă: Arată aria acoperită pentru registrul activ.

  Apăsare lungă: Accesaţi meniul [1.3.1 SELECT REGISTER] pentru a selecta un registru și a vizualiza datele.

  :

  Apăsare scurtă: Afișează volumul de substanţă de erbicidare utilizat.

  Apăsare lungă: Accesaţi meniul [1.3.1 SELECT REGISTER] pentru a selecta un registru și a vizualiza datele.

  Tastă de distanţă

  Apăsare scurtă: Afișează distanţa rămasă pe care se poate face erbicidarea cu nivelul actual din rezervor.

  Apăsare lungă: Accesaţi meniul [4.1.1 DISTANCE] pentru a măsura distanţa de deplasare.

  Tastă auto Apăsaţi tasta pentru activarea funcţiei de erbicidare automată.

 • 3 - Descriere

  17

  Descriere generală a afișajului

  Afișajul are patru rânduri, cu simboluri, numere și text, când sunteţi în ecranul de lucru. Aspectul acestor elemente pe ecran depinde de setările controlerului și funcţiile de erbicidare.

  Primul rând

  Al doilea rând

  Valoarea curentă, așa cum este selectată de la cele cinci butoane de scurtătură de sub ecran. Valoarea implicită este debitul pentru erbicidare (litri/hectar).

  Al treilea rând

  Parametru pentru erbicidare și valoare curentă, așa cum s-au selectat din meniul de configurare. Valoarea implicită este presiunea de erbicidare (bari).

  Al patrulea rând

  Parametru pentru erbicidare și valoare curentă, așa cum s-au selectat din meniul de configurare. Valoarea implicită este ora din zi (ore:minute).

  Primul rând:

  Al doilea rând:

  Al treilea rând:

  Al patrulea rând:

  Reglarea manuală a presiunii de erbicidare a fost activată la cutia de erbicidat.

  VRA (aplicarea cu normă variabilă) este activată dintr-o sursă externă, de exemplu un sistem GPS.

  Avertisment.

  Secţiune de erbicidare = PORNITĂ. Comutator principal PORNIRE/OPRIRE = PORNIT. Erbicidarea este în curs de desfășurare.

  Secţiune de erbicidare = PORNITĂ. Comutator principal PORNIRE/OPRIRE = OPRIT. Fără erbicidare.

  Secţiune de erbicidare = OPRITĂ. Comutator principal PORNIRE/OPRIRE = PORNIT. Fără erbicidare în secţiunea care este OPRITĂ.

  Simbolul luminează intermitent atunci când comutatorul principal PORNIRE/OPRIRE este PORNIT.

  Număr registru.

 • 3 - Descriere

  18

  Descriere generală a comutatoarelor pentru SprayBox III

  1. Alimentare PORNITĂ/OPRITĂ - Acest comutator controlează și SprayBox și controlerul. Atunci când este pe poziţia pornit, becul de sub comutator va clipi în culoare roșie de trei ori și apoi va lumina permanent în culoarea verde. Dacă becul luminează permanent în culoarea roșie, există o defecţiune la SprayBox și ar trebui să contactaţi HARDI pentru asistenţă tehnică.

  2. Reglarea presiunii - Ajustarea presiunii de erbicidare manual, la o valoare mai mare sau mai mică. Atunci când acest comutator este activat, apare pictograma mână în colţul din stânga sus al afișajului controlerului. Pentru a reveni la controlul automat al presiunii, apăsaţi tasta AUTO de la controler.

  3. Comutator PORNIRE/OPRIRE erbicidare - Erbicidarea este PORNITĂ sau OPRITĂ.

  4. Control opţiuni - Selectaţi opţiunea A sau B sau niciuna, în funcţie de modul de conectare a echipamentelor opţionale (dacă este cazul).

  5. Control duză de capăt - Selectaţi partea stângă sau dreaptă pentru hotarele terenului pentru erbicidare, dacă este nevoie.

  6. Marcare spumă - Selectaţi frecvenţa marcajelor spumă pe sol. 1 = marcaje puţine, 10 = marcaje multe.

  7. Marcare spumă - Selectaţi partea stângă sau partea dreaptă pentru marcaje spumă.

  8. Supape secţiune rampă - Erbicidare PORNITĂ/OPRITĂ pentru secţiuni individuale ale rampei de erbicidare.

  12 3

  8

  7654

 • 3 - Descriere

  19

  Apăsări generale de taste, exemplu

  Mai jos se regăsește o descriere generală a apăsărilor de taste și a informaţiilor de pe afișajul controlerului. Pentru ilustrarea acestor caracteristici, în exemplul de mai jos se modifică valoarea nivelului din rezervor. Încercaţi și dumneavoastră! Aceeași metodă se folosește în toate meniurile.

  μ ATENŢIE! Rândul de sus pentru simboluri va rămâne umbrit dacă simbolurile nu sunt relevante. Atunci când se deschide un meniu, numărul sau valoarea care clipește este cea care poate fi modificată.

  Apăsaţi pentru a accesa sistemul de meniuri [1 MAIN MENU].

  Al doilea rând indică numărul meniului.

  Al treilea rând indică meniul curent.

  Al patrulea rând indică o selecţie.

  ÷ NOTĂ! Numărul meniului [1] clipește.

  Apăsaţi pentru a accesa meniul [1.1 DAILY SETTINGS].

  Apăsaţi pentru a naviga la meniul [1.2 Tank].

  ÷ NOTĂ! Ultima cifră a numărului meniului luminează intermitent [1.2].

  Apăsaţi pentru a accesa meniul [1.2.1 Tank contents].

  ÷ NOTĂ! Valoarea care se poate modifica luminează intermitent.

  Apăsaţi sau pentru a muta selecţia cifrei.

  Apăsaţi sau pentru a seta valoarea dorită în litri.

  Apăsaţi pentru confirmare.

  Apăsaţi și menţineţi pentru a ieși din sistemul de meniuri.

  1MAIN MENUDaily settings

  1.2DAILY SETTINGSTank

  1.2.1TANK CONTENTS

  XXXX L

 • 3 - Descriere

  20

  Control opţiuni pentru SprayBox III, exemplu

  Echipament opţional: Kit de diluareComutatorul de control pentru echipamentul opţional poate fi comutat în stânga sau în dreapta. Consultaţi secţiunea „Descriere generală a comutatoarelor pentru SprayBox III” pentru localizarea comutatorului.

  Atunci când comutatorul pentru controlul kitului de diluare este comutat pe partea stângă, rândurile 3 și 4 ale afișajului arată așa:

  Conţinutul rezervorului este acum diluat.

  Textul luminează intermitent - 3 secunde APRINS, 3 secunde STINS, până când se oprește diluarea din rezervor.

  Atunci când comutatorul pentru controlul kitului de diluare este comutat pe partea dreaptă, rândurile 3 și 4 ale afișajului arată așa:

  Conţinutul rampei este acum diluat.

  Textul luminează intermitent - 3 secunde APRINS, 3 secunde STINS, până când se oprește diluarea din rampă.

  ÷ NOTĂ! Selectaţi poziţia centrală a comutatorului pentru ca diluarea să nu aibă loc.

  DILUTIONTank

  DILUTIONBoom

 • 3 - Descriere

  21

  Diagramă meniu

  Mai jos sunt prezentaţi primii pași pentru selectarea unui meniu. Meniurile și submeniurile sunt descrise în secţiunile relevante din acest manual de instrucţiuni.

  Apăsaţi pentru a accesa meniul, din ecranul de pornire/ecranul de lucru.

  Apăsaţi și menţineţi pentru a ieși din sistemul de meniuri.

  5 Jurnal 5.2 Transfer de date

  5.1 Imprimare

  4 Trusă de instrumente 4.6 Simulare viteză

  4.5 Test

  4.4 Alarmă cu temporizator

  4.3 Cronometru

  4.2 Interval service

  4.1 Măsurare

  3 Calibrare 3.5 Manometru rezervor

  3.4 Constantă reg.

  3.3 Rampă

  3.2 Debit

  3.1 Viteză

  2 Configurare 2.6 Nume registre

  2.5 Alarme

  2.4 Setare ceas

  2.3 VRA/Din punct extern

  2.2 Funcţii AUTOMATE

  2.1 Informaţii de pe afișaj

  Meniu principal

  1 Setări zilnice 1.3 Selectare registru

  1.2 Nivel rezervor

  1.1 Volum normă

 • 3 - Descriere

  22

 • 23

  4 - Configurare sistem

  Instalare tractor

  Unităţi de comandă

  Găsiţi un loc corespunzător în cabina tractorului în care să fixaţi unităţile de comandă, astfel încât să nu se miște. Cea mai bună poziţie recomandată este în partea dreaptă a scaunului șoferului.

  Consola livrată este compatibilă cu majoritatea modelelor de tractor. Pot fi ascunse orificii de montare filetate în spatele capacului din colţul din faţă.

  Instalarea consolelor unităţilor de comandă

  Consola de stâlp a tractorului (A) furnizată are o spaţiere între orificii de 100 şi 120 mm. Consultaţi manualul de instrucţiuni al tractorului pentru informaţii referitoare la punctele de prindere.

  Sunt furnizate trei ţevi (B). Se pot utiliza una, două sau toate trei. Acestea pot fi îndoite şi scurtate. Este furnizat şi un distanţier (C) pentru a permite mai multe posibilităţi de ataşare. Găsiţi cea mai bună soluţie pentru tractorul sau vehiculul dumneavoastră.

  Placa ţevii (B) este eșalonată astfel încât, dacă este orientată corect, toate casetele se vor alinia.

  Se recomandă să se plaseze distanţierul (C) între cele două ţevi (B) folosite pentru controlere și cea de-a treia ţeavă (B), care se va monta în consola (A), ca în figură.

  μ ATENŢIE! Este disponibil opţional un cablu de extensie în cazul în care unitatea de comandă HC 5500 trebuie poziţionată mai departe de unitatea de comandă EFC. Contactaţi HARDI pentru mai multe detalii.

  100 -120mm

  A

  B

  C

 • 4 - Configurare sistem

  24

  Sursa de alimentare

  Alimentarea necesară este 12-15 V c.c. Respectaţi întotdeauna polaritatea!

  Firul maro este pozitiv (+)

  Firul albastru este negativ (-).

  Alimentarea cu energie electrică trebuie să se facă direct de la baterie. Pentru funcţionarea corespunzătoare a echipamentelor electrice, firele trebuie să aibă următoarele suprafeţe secţionale transversale recomandate şi siguranţele fuzibile corecte pentru a asigura o alimentare electrică suficientă. Conectorii de alimentare livraţi respectă standardele pentru majoritatea tractoarelor mai noi. Dacă aveţi un tractor cu un conector de alimentare diferit, este necesară dezasamblarea conectorului şi montarea acestuia pe conectorul efectiv al tractorului.

  Folosiţi caseta de distribuţie electrică HARDI (nr. art. 817925) dacă nu sunteţi sigur de cablarea tractorului.

  ± AVERTIZARE! Nu conectaţi la motorul de pornire sau la generator/alternator. Garanţia HARDI se anulează dacă se realizează această conexiune.

  μ ATENŢIE! Pentru mai multe informaţii despre conectarea controlerului, consultaţi secţiunea „Pornire sistem”.

  Imprimantă

  Dacă este instalată imprimanta de 12 V, atunci ţeava livrată poate fi utilizată la montarea imprimantei pe consola pentru controler/terminal.

  μ ATENŢIE! Controlerul/terminalul trebuie ferite de umezeală și ar trebui demontate când nu sunt utilizate, dacă tractorul nu are cabină.

  CONECTOR TIP TRABUC

  Unitatea de comandă a mașinii de erbicidat necesită:

  Fir 2,5 mm², siguranţă 10 A.

  Unitatea de comandă hidraulică necesită:

  Fir 4,0 mm², siguranţă 16 A.

 • 4 - Configurare sistem

  25

  Senzor de viteză pentru mașina de erbicidat

  Senzorul de viteză este localizat în interiorul roţii din dreapta a mașinii de erbicidat. Acesta măsoară viteza la sol a mașinii de erbicidat.

  Senzorul este de tip inductiv şi necesită o protuberanţă metalică care trece pe lângă el pentru a declanșa un semnal.

  Se utilizează un inel de reglare a vitezei pentru declanșarea senzorului. Acesta trebuie ajustat, astfel ca senzorul să indice spre centrul orificiilor din inelul de reglare a vitezei (direcţie verticală).

  Asiguraţi-vă că inelul de reglare a vitezei este montat corect la roată, astfel încât săgeata (A) urmează rotaţia înainte a roţii.

  Distanţa recomandată (B) între protuberanţă și senzor este de la 3 la 6 mm. Verificaţi această distanţă pe întreaga circumferinţă, la învârtirea roţii. Toleranţa pentru această distanţă este de +/- 0,5 mm.

  Montarea corectă este indicată de aprinderea intermitentă constantă a senzorului în momentul mişcării roţii.

  În figuri sunt prezentate diferite exemple de senzor cu console, acestea ar putea fi puţin diferite între ele, în funcţie de modelul mașinii de erbicidat.

  Senzor de viteză pentru tractor

  Se poate conecta un senzor de viteză de la cutia de viteze a tractorului sau sistemul radar/GPS la controler. Pentru conectarea senzorului de viteză la controler/terminal sunt necesare un cablaj (A) pentru viteză/comutator și cablul de extensie.

 • 4 - Configurare sistem

  26

  Acţionare de la distanţă comutator de picior

  Se poate instala un comutator de picior ca opţiune pentru PORNIREA/OPRIREA erbicidării. Respectaţi indicaţiile de mai jos dacă se instalează un comutator de picior cu acţionare de la distanţă.

  • Acţionarea de la distanţă trebuie activată din meniul extins al controlerului la instalare, contactaţi centrul de asistenţă HARDI.

  • Cablajul (A) pentru viteză/comutator este conectat la controler. Cuplaţi conectorul de la comutatorul de picior de PORNIRE/OPRIRE la conectorul corect de pe cablaj (A).

  μ ATENŢIE! Comutatorul de supapă PORNIRE/OPRIRE de pe SprayBox III (butonul verde din colţul din dreapta sus) suprascrie comenzile de la toate celelalte comutatoare. Acest buton trebuie setat pe PORNIT (trebuie să fie apăsat) pentru ca acţionarea de la distanţă a comutatorului de picior să funcţioneze.

  Prima pornire a sistemului

  Atunci când se conectează conectorul cu 39 de pini de la mașina de erbicidat, respectaţi orientarea consolelor din conector și fișă. Există două console diferite, una pentru conectorul pentru lichid (1) și una pentru sistemul hidraulic (2).

  μ ATENŢIE! Controlerul/terminalul trebuie ferite de umezeală și ar trebui demontate când nu sunt utilizate, dacă tractorul nu are cabină.

  Atunci când conectorul este conectat la fișă, clichetul de blocare (A) trebuie să se fixeze cu un zgomot pentru a securiza conectorul.

  La scoaterea conectorului, clichetul de blocare trebuie împins în spate înainte de a putea scoate conectorul.

  După ce se realizează conexiunea conectorilor, se face alimentarea cu energie electrică, de la comutatorul roșu de pe SprayBox conectată la controler. Becul de sub comutator va ilumina intermitent în culoarea roșie și apoi se va face verde. Apăsaţi pentru a continua.

  μ ATENŢIE! La prima pornire, trebuie setate ora și data, pentru ca registrele să funcţioneze corect (în cazul în care nu au fost setate în avans din fabrică). Consultaţi meniul [2.4 Set clock].

  Ajustarea contrastului ecranului

  Contrastul ecranului se poate ajusta apăsând și apoi se pot utiliza sau pentru a stabili setarea corectă. Această ajustare se poate face doar când „ecranul de lucru” este activ, adică atunci când nu sunt active meniuri.

  Luaţi în calcul că această funcţie va fi disponibilă doar pentru versiunea hardware 2.0 sau mai mare.

 • 4 - Configurare sistem

  27

  Setări zilnice

  Pornire sistem

  Atunci când HC 5500 este pornit, se iniţializează o secvenţă de pornire, în cadrul căreia controlerul se iniţializează.

  Dacă controlerul este pus în funcţiune pentru prima dată, va solicita setarea datei și orei. Consultaţi meniul [2.4 Set clock] pentru detalii legate de această setare.

  În timpul pornirii, afișajul listează informaţiile în ordinea de mai jos:

  1. Un ecran care indică

  • modelul de controler este HC 5500 și versiunea actuală de software se regăsește în al treilea rând al afișajului.

  • numărul de serie al controlerului este în al patrulea rând al afișajului.

  2. Un ecran care indică

  • lungimea rampei (în metri) în cel de-al treilea rând al afișajului.

  • numărul de secţiuni de erbicidare programat în controler este în al patrulea rând al afișajului.

  μ ATENŢIE! Aceste date ar trebui să corespundă mașinii de erbicidat în cauză, dacă nu, contactaţi distribuitorul dumneavoastră HARDI pentru corectare.

  HC 5500 SW X.XXS/N XXXXXXXX

  BOOM: XX.X mSECTIONS: X

 • 4 - Configurare sistem

  28

 • 29

  5 - Meniu 1, Setări zilnice

  Meniu 1.1 Volum normă

  Cum se poate modifica volumul normei

  Volumul normei (litri/hectar) se poate modifica prin una dintre cele patru operaţiuni de mai jos.

  1. Setaţi norma dorită în meniul controlerului [1.1 VOLUM RATE].

  • Acest meniu se poate accesa prin apăsarea pentru câteva secunde.

  • Deplasaţi-vă cu sau pentru a selecta cifra care trebuie modificată.

  • Folosiţi sau pentru a modifica valoarea.

  • Apăsaţi pentru a salva setarea făcută.

  • Apăsaţi și menţineţi pentru a ieși din sistemul de meniuri.

  2. Pe ecranul de lucru: Apăsaţi sau pentru a pulveriza cu un procentaj peste sau sub volumul normei setat în avans, în etape de 10 %. Al treilea rând din afișaj indică setarea curentă atunci când este activată.

  Limitele sunt +/- 99 % din volumul normei setat în avans.

  În acest exemplu, volumul normei setat în avans este 200 l/ha. Operatorul a crescut volumul cu 10 % în timpul erbicidării.

  3. Creșterea sau reducerea manuală a presiunii de la comutatorul galben de pe SprayBox III.

  4. În timpul lucrului (pe ecranul de lucru): Apăsaţi sau pentru a modifica la 1 dintre cele 3 volume de normă setate în avans.

  Dacă volumul normei este setat cu 3 norme programabile, există 3 opţiuni pentru introducerea unui volum normă.

  Meniu [1.1.1: RATE 1], implicit

  Meniu [1.1.2: RATE 2]

  Meniu [1.1.3: RATE 3]

  μ ATENŢIE! Modificarea volumului normei poate fi utilă dacă se face erbicidarea în aceste condiţii:• când se erbicidează la hotarele de teren sau la capetele de teren.

  • când se erbicidează pe zone cu multe buruieni.

  • când se schimbă viteza (opţiune utilă pentru anumite modele de tractor).

  • când se apropie finalizarea operaţiunii de erbicidare pe un teren și rezervorul principal trebuie să fie gol la finalizare.

  μ ATENŢIE! Apăsaţi pentru a reveni la ecranul normal de lucru.

  1.1VOLUME RATE

  0200 L/ha

  220 L/haP 200 +10% L/ha Time 12:00

 • 5 - Meniu 1, Setări zilnice

  30

  Cum se citește volumul normei setat în avans

  Tasta de scurtătură de la controler.

  Apăsaţi și menţineţi apăsat până când se afișează [1.1 VOLUME RATE].

  ÷ NOTĂ! Valoare implicită: 200 litri/hectar.

  Cum se folosește dozarea manuală

  Pentru dozarea manuală a substanţei folosite la erbicidat, folosiţi comutatorul de presiune de la SprayBox (comutatorul galben). Modul manual se indică prin simbolul din partea de sus a afișajului.

  Apăsaţi pentru a trece de la volumul normei setat manual la cel setat în avans

 • 5 - Meniu 1, Setări zilnice

  31

  Meniu 1.2 Nivel rezervor

  Cum să modificaţi nivelul rezervorului

  Tasta de scurtătură

  Apăsaţi și menţineţi apăsată această tastă până când se afișează meniul [1.2. TANK CONTENTS].

  Este afișată dimensiunea maximă a rezervorului.

  Apăsaţi din nou și se afișează valoarea maximă pentru nivelul rezervorului.

  Apăsaţi sau pentru a vă deplasa la cifra care trebuie modificată.

  Apăsaţi sau pentru a seta valoarea dorită.

  Apăsaţi pentru confirmare.

  Apăsaţi și menţineţi pentru a ieși din sistemul de meniuri.

  1.2TANK CONTENTS

  0000 L

 • 5 - Meniu 1, Setări zilnice

  32

  Meniu 1.3 Selectare registru

  Cum să selectaţi un registru și datele acestuia

  Registrele de la 1 la 98 se pot utiliza pentru arii individuale de erbicidare.

  Registrele sunt identificate cu un număr și se pot și denumi. Registrul activ este întotdeauna vizibil în colţul din dreapta sus al afișajului (vezi săgeata).

  Datele sunt memorate când sistemul este oprit.

  Registrul 99 este o sumă a registrelor de la 1 la 98.

  Pentru citirea sumelor totale pentru toate registreleTasta de scurtătură

  Apăsaţi și menţineţi apăsat până când se afișează meniul [1.3.1 SELECT REGISTER].

  Apăsaţi sau pentru a merge la registrul 99. Numărul este afișat în colţul din dreapta sus și numele pe al patrulea rând (dacă a fost setat).

  Apăsaţi pentru a accesa registrul.

  Apăsaţi pentru a naviga prin date.

  Apăsaţi și menţineţi pentru a ieși din sistemul de meniuri.

  Pentru a citi datele într-un registru activTasta de scurtătură

  Apăsaţi și menţineţi apăsat până când se afișează meniul [1.3.1 Register XX].

  Apăsaţi pentru a accesa registrul în meniul 1.3.1.1.

  Apăsaţi pentru a naviga prin datele din registrele selectate din meniurile 1.3.1.1 - 1.3.1.5.

  * În registrul 99, timpul total de erbicidare este afișat doar în ore.

  Apăsaţi și menţineţi pentru a ieși din sistemul de meniuri.

  Pentru a reseta un registruApăsaţi și menţineţi apăsat până la finalizarea numărătorii inverse de 5 secunde.

  Resetarea unui registru poate fi oprită dacă tasta este eliberată înainte de finalizarea numărătorii inverse.

  Pentru a modifica un registruTasta de scurtătură

  Apăsaţi și menţineţi apăsat până când se afișează meniul [1.3.1 Register XX].

  Folosiţi sau pentru a modifica registrul.

  Numărul este afișat pe primul rând și numele pe al patrulea rând, dacă a fost setat.

  Apăsaţi . Dacă este necesar, registrul poate fi resetat.

  Apăsaţi până la finalizarea numărătorii inverse.

  Apăsaţi și menţineţi pentru a ieși din sistemul de meniuri.

  μ ATENŢIE! Numărul registrului activ este întotdeauna vizibil în colţul din dreapta sus al afișajului.

  μ ATENŢIE! Consultaţi meniul 2.6 pentru denumirea registrelor.

  Număr meniu 1.3.1.1 1.3.1.2 1.3.1.3 1.3.1.4 1.3.1.5

  Text afișaj în al treilea rând

  Data și ora de începere Volumul de substanţă de erbicidat folosit (l)

  Viteza medie de deplasare (km/h)

  Distanţa pe care s-a erbicidat (km)

  Norma de erbicidare (ha/oră)

  Text afișaj în al patrulea rând

  Data și ora de finalizare Aria erbicidată (ha) Viteza max. de deplasare (km/h)

  Durata de erbicidare (hh:mm)*

  Volum normă mediu (l/ha)

  1.3.1 SELECT REGISTERRegister XXXXX

 • 33

  6 - Meniu 2, Configurare

  Meniu 2.1 Informaţii de pe afișaj

  Informaţii generale

  Atunci când citiţi explicaţiile de mai jos despre meniuri, se presupune că sunteţi deja familiarizat cu funcţiile generale ale apăsărilor de tastă și că puteţi ajunge la un anumit meniu. Dacă nu, citiţi din nou secţiunea „Taste”.

  Exemple de informaţii

  Se poate alege care funcţie să se afișeze pe rândul 3 sau 4 din ecranul de lucru.

  Selectaţi submeniurile din meniu [2.1 Display readout].

  Selectaţi un submeniu, de exemplu meniul [2.1.5 Work rate].

  Apăsaţi pentru confirmare.

  Folosiţi sau pentru a selecta care rând va afișa datele. Afișajul se va modifica după cum se vede în figură.

  Apăsaţi pentru confirmare.

  μ ATENŢIE! Deoarece anumite informaţii necesită senzori suplimentari, senzorul necesar trebuie să fie conectat pentru a obţine informaţiile respective.

  Meniu 2.1.1 Program : Reală

  Norma de aplicare programată și reală (litri la hectar).

  Meniu 2.1.2 Debit

  Debit la ieșirea din rampa de erbicidare (litri pe minut).

  2.1.5.2WORK RATEShow here

  2.1.5.1WORK RATEShow above

  2.1.1DISPLAY READOUTProgram : Actual

  2.1.2DISPLAY READOUTFlow rate

 • 6 - Meniu 2, Configurare

  34

  Meniu 2.1.3 Senzor opţional

  Sunt disponibile până la 3 opţiuni pentru senzori.

  Submeniuri:

  [2.1.3.1Pressure]. Presiune de erbicidare (bari).

  [2.1.3.2 Fan]. Turaţie ventilator TWIN (rpm).

  [2.1.3.3 RPM sensor]. Turaţia pompei (rpm).

  Meniu 2.1.4 Ora

  Ora curentă (ore și minute).

  Meniu 2.1.5 Rată de lucru

  Rată de lucru (hectare pe oră).

  Meniu 2.1.6 Debit

  Debit curent (litri pe hectar).

  Meniu 2.1.7 Nivel rezervor

  Volum rezervor principal (litri).

  2.1.3DISPLAY READOUTOptional sensor

  2.1.4DISPLAY READOUTTime

  2.1.5DISPLAY READOUTWork rate

  2.1.6DISPLAY READOUTVolume rate

  2.1.7DISPLAY READOUTTank contents

 • 6 - Meniu 2, Configurare

  35

  Meniu 2.1.8 Viteză

  Viteză de deplasare (kilometri pe oră).

  Meniu 2.1.9 Volum : Arie

  2 informaţii pe același rând pentru volum (litri) și arie (hectare).

  Meniu 2.1.10 Dimensiune rampă activă

  Dimensiunea rampei active, incluzând duzele de capăt (metri).

  2.1.8DISPLAY READOUTSpeed

  2.1.9DISPLAY READOUTVolume : Area

  2.1.10DISPLAY READOUTActive boom size

 • 6 - Meniu 2, Configurare

  36

  Meniu 2.2 Funcţii automate

  Meniu 2.2.1 PORNIRE/OPRIRE automată

  Controlerul poate fi setat să activeze funcţia principală de PORNIRE/OPRIRE erbicidare peste o anumită viteză și să o închidă dacă viteza este sub valoarea respectivă. Această opţiune permite utilizatorului să se concentreze asupra condusului. Dacă viteza este setată la zero, funcţia este dezactivată. Setarea recomandată pentru viteză este cu 20% mai mică decât viteza de erbicidare.

  Când este activă PORNIREA/OPRIREA automată și sunt comutate pe pornire comutatorul principal și cele pentru secţiuni rampă, simbolul pentru starea rampei de pe primul rând va lumina intermitent atunci când viteza este sub valoarea limită pentru declanșare.

  ± AVERTIZARE! Reţineţi să comutaţi comutatorul principal de PORNIRE/OPRIRE erbicidare pe OPRIRE înainte de a părăsi terenul deoarece în caz contrar comutatorul PORNIRE/OPRIRE erbicidare se va activa în timpul transportului!

  Meniu 2.2.2 Marcaj spumă (opţional)

  Controlerul poate fi reglat să opereze marcajul spumă HARDI automat prin intermediul supapei principale PORNIRE/OPRIRE. Atunci când comutatorul PORNIRE/OPRIRE erbicidare este PORNIT, va iniţia automat marcajul spumă.

  Mai mult, marcajul spumă poate fi reglat pentru erbicidarea înainte și înapoi sau pentru erbicidarea în circuit (în cercuri).

  Accesaţi meniul 2.2.2. Selectaţi setarea dumneavoastră de la tasta cu săgeată , pentru a selecta una din setările următoare. Apăsaţi pentru a salva setarea făcută.

  ÷ NOTĂ! Starea marcajului spumă este afișată luminând intermitent pe al patrulea rând din ecranul din acest meniu.

  Disable (Dezactivare)Marcajul spumă va respecta doar setarea de la comutatorul PORNIRE/OPRIRE erbicidare de la SprayBox.

  Same side (Pe aceeași parte)Controlerul va activa automat aceeași parte pentru erbicidarea în circuit.

  Change side (Schimbare parte)Controlerul va schimba automat partea pentru erbicidare înainte și înapoi.

  2.2.1AUTO FUNCTIONSAuto ON/OFF

  2.2.2AUTO FUNCTIONSFoam marker

 • 6 - Meniu 2, Configurare

  37

  Meniu 2.3 VRA/Din punct extern

  VRA / Control din punct extern/ AutoSectionControl

  Dacă volumul normei setat vine dintr-o sursă externă (de exemplu o hartă de aplicare specifică unei locaţii sau de la un senzor din punct extern, cum ar fi un sistem AutoSectionControl bazat pe GPS), atunci trebuie activat acest meniu.

  Accesaţi meniul 2.3. Selectaţi setarea dumneavoastră de la tasta cu săgeată , pentru a selecta una din setările următoare. Apăsaţi pentru a salva setarea făcută.

  DezactivareDezactivează sursa externă de control.

  ActivareActivează sursa externă de control.

  Pictograma din primul rând va fi vizibilă când este activată setarea.

  μ ATENŢIE! Reglarea manuală a presiunii și ajustarea procentajului peste/sub normele de aplicare sunt încă funcţionale.

  Sursa externă este conectată la COM 1 sau COM 2 printr-un conector de 9 pini D-SUB.

  Frecvenţa baud pentru echipament ar trebui setată la una dintre valorile de mai jos înainte de a transmite date:

  • baud 19200

  • baud 9600 (valoare implicită pentru HC 5500)

  • baud 4800

  • baud 2400

  • baud 1200

  μ ATENŢIE! Este posibil să fie necesară configurarea portului COM în meniul extins. Contactaţi centrul dumneavoastră de asistenţă HARDI.

  2.3SETUPVRA/Remote

  2.3VRA/REMOTEEnable

 • 6 - Meniu 2, Configurare

  38

  Meniu 2.4 Setare ceas

  Cum să setaţi ceasul

  Dacă controlerul solicită data și ora, ceasul trebuie setat pentru a activa un registru.

  Această setare trebuie făcută înainte de punerea în funcţiune a controlerului pentru prima dată, altfel nu se vor înregistra ora de pornire și de oprire în registre.

  μ ATENŢIE! Dacă nu apare nicio solicitare la pornirea controlerului, este posibil ca distribuitorul să fi făcut deja această setare.

  Accesaţi meniul 2.4. Alegeţi de la un format de oră de 24 de ore sau 12 ore.

  Apăsaţi pentru a salva setarea făcută.

  Setaţi minutele, orele, anul, luna și ziua cu și .

  Apăsaţi pentru confirmare.

  Apăsaţi și menţineţi pentru a ieși din meniuri.

  2.4SETUPSet clock

 • 6 - Meniu 2, Configurare

  39

  Meniu 2.5 Alarme

  Cum să configuraţi alarmele

  În meniurile următoare 2.5.1 - 2.1.5, se pot configura 5 alarme diferite.

  Când sunteţi în afara parametrilor de declanșare alarmă, alarma respectivă va lumina intermitent pe afișaj.

  Zgomotul emis la alarmă poate fi de asemenea ajustat ca nivel din meniu [2.5.6 Audio level].

  În meniu [2.5.7 Sections off ], se poate selecta un avertisment pentru secţiuni de erbicidare individuale OPRITE.

  Meniu 2.5.1 Debit

  Deviere de la debitul programat.

  Alarma se va afișa pe afișaj pentru mai mult de 20 de secunde în cazul în care norma de aplicare este mai mare sau mai mică faţă de limita de deviaţie.

  Ajustaţi valoarea cu și .

  Apăsaţi pentru salvare.

  Apăsaţi și menţineţi pentru a ieși din sistemul de meniuri.

  Setarea sugerată este 10%.

  Selectaţi 00% pentru nicio alarmă.

  Meniu 2.5.2 Nivel rezervor

  Nivelul minim din rezervor în litri.

  Ajustaţi valoarea limită cu și .

  Apăsaţi pentru salvare.

  Apăsaţi și menţineţi pentru a ieși din sistemul de meniuri.

  Meniu 2.5.3 Presiune de erbicidare

  Limite pentru presiunea de erbicidare în bari.

  Ajustaţi valoarea limită cu și .

  Apăsaţi pentru salvare.

  Apăsaţi și menţineţi pentru a ieși din sistemul de meniuri.

  2.5.1Volume rateActive at 00%

  2.5.2TANK CONTENTSActive at 000L

  2.5.3.1HIGH LIMIT 000.0 bar

  2.5.3.2LOW LIMIT 000.0 bar

 • 6 - Meniu 2, Configurare

  40

  Meniu 2.5.4 Viteză ventilator

  Limitele de viteză ventilator TWIN în rpm.

  Ajustaţi valoarea limită cu și .

  Apăsaţi pentru salvare.

  Apăsaţi și menţineţi pentru a ieși din sistemul de meniuri.

  Meniu 2.5.5 Viteză

  Limite pentru viteza de deplasare în km/h.

  Ajustaţi valoarea limită cu și .

  Apăsaţi pentru salvare.

  Apăsaţi și menţineţi pentru a ieși din sistemul de meniuri.

  Meniu 2.5.6 Nivel audio

  Se poate modifica nivelul volumului sonor pentru alarme.

  Setaţi nivelul de sunet prin modificarea treptei sonorului cu și .

  0 = fără sunet, 5 = volum maxim.

  Apăsaţi pentru salvare.

  Apăsaţi și menţineţi pentru a ieși din sistemul de meniuri.

  2.5.4.1HIGH LIMIT

  0000 rpm

  2.5.4.2LOW LIMIT

  0000 rpm

  2.5.5.1MAXIMUM VALUE

  00.0 km/h

  2.5.5.2MINIMUM VALUE

  00.0 km/h

  2.5.6AUDIO LEVELSound step 0

 • 6 - Meniu 2, Configurare

  41

  Meniu 2.5.7 Secţiuni oprite

  Activaţi sau dezactivaţi avertismentul din afișaj, când comutatorul PORNIRE/OPRIRE erbicidare este PORNIT (comutatorul verde din colţul din dreapta sus al SprayBox) și una sau mai multe secţiuni de erbicidare sunt OPRITE.

  ActivareAvertismentul va apărea pe afișaj.

  DezactivareFără avertisment.

  Selectaţi Activare sau Dezactivare cu .

  Apăsaţi pentru salvare.

  Apăsaţi și menţineţi pentru a ieși din sistemul de meniuri.

  2.5.7SECTIONS OFFEnable

 • 6 - Meniu 2, Configurare

  42

  Meniu 2.6 Nume registre

  Cum să denumiţi registrele

  Puteţi denumi registrele dacă doriţi. Odată configurat, un nume poate fi copiat și editat.

  Apăsaţi sau pentru a comuta între [Yes] și [No].

  Apăsaţi dacă numele nu poate fi copiat sau editat.

  Un „?” va lumina intermitent pe al treilea rând.

  Meniu 2.6.XX Copiere nume?

  Deplasează „?” cu un pas în dreapta.

  Deplasează „?” cu un pas în stânga.

  sau modifică setul de caractere.

  activează litera din al patrulea rând schimbând cu „?” în al treilea rând.

  Cu se iese din meniu.

  nu determină nicio acţiune.

  Presupunând că este apăsat, „A” va lumina intermitent și în rândul 3 și în rândul 4.

  „B” va lumina intermitent și în rândul 3 și în rândul 4.

  „P” va lumina intermitent și în rândul 3 și în rândul 4.

  sau modifică setul de caractere.

  Selectează litera și revine la rândul 3.

  A doua literă poate fi selectată acum.

  Apăsaţi pentru a selecta [Yes].

  Apăsaţi sau pentru a naviga prin diferitele nume. Numărul de registru de pe rândul 1 se va modifica în mod corespunzător.

  Apăsaţi pentru a selecta.

  Numele poate fi copiat și editat.

  Număr registru

  Număr meniu

  Al treilea rând luminează intermitent

  Litere disponibile

  2.6.XX? ABCDEFGHIJKLMNOP

  2.6.XXAABCDEFGHIJKLMNOP

  2.6.XXCOPY NAME ?YES

 • 43

  7 - Meniu 3, Calibrare

  Meniu 3.1 Calibrare viteză

  Meniu 3.1.1 Mașină de erbicidat

  Procesul de calibrare este același pentru orice tip de senzor. În exemplul de mai jos se folosește „un senzor de viteză pe mașina de erbicidat”.

  Buton de scurtătură când sunteţi pe ecranul de lucru.

  1. Apăsaţi pentru câteva secunde, până când meniul [3.1.1 Sprayer] este afișat.

  Senzorul de viteză poate fi conectat în diferite locuri. Consultaţi capitolul 4 - Configurare sistem pentru mai multe detalii. Senzorii sunt calibraţi în aceste meniuri:

  [3.1.1 Sprayer] Senzor de viteză pe mașina de erbicidat

  [3.1.2 Tractor] Senzor de viteză pe tractor

  [3.1.3 Radar] Senzor de viteză radar

  2. Selectaţi cu tastele de navigare.

  3. Apăsaţi pentru confirmare. Ultimul senzor confirmat este senzorul activ de viteză.

  Buton de scurtătură când sunteţi pe ecranul de lucru.

  4. Apăsaţi până când apare meniul [3.1.X „Speed ....”].

  5. Selectaţi senzorul de viteză (mașină de erbicidat, tractor sau radar)

  6. Apăsaţi pentru confirmare.

  7. Apăsaţi pentru a citi valoarea PPU. PPU = pulsuri per unitate.

  μ ATENŢIE! Reţineţi că valoarea PPU poate fi foarte diferită, chiar dacă senzorul pentru viteza tractorului și cel pentru viteza radar folosesc același conector.

  μ ATENŢIE! Senzorul de viteză se poate calibra teoretic sau practic. Se recomandă metoda practică.

  SPEEDSprayer

  3.1.1

 • 7 - Meniu 3, Calibrare

  44

  Meniu 3.1.1.1 Constantă

  Cu viteza teoretică constantă, pulsurile per unitate (PPU) se calculează prin această formulă:

  A = numărul de protuberanţe de metal din inelul de reglare a vitezei din roată, pe care senzorul de viteză îl înregistrează într-o rotaţie completă a roţii. Senzorul clipește o dată pentru fiecare protuberanţă de metal de pe inelul de reglare a vitezei atunci când roata se învârte.

  B = circumferinţa exterioară a roţilor mașinii de erbicidat, în metri.

  Exemplu: Circumferinţă roată = 6 metri, număr clipiri senzor = 40, rezultă o valoare PPU de 6,667.

  ÷ NOTĂ! Valoarea implicită este 6,000 când senzorul de viteză este montat pe mașina de erbicidat.

  ÷ NOTĂ! Pentru mai multe informaţii despre inelul de reglare a vitezei, consultaţi secţiunea „Senzor de viteză pentru mașina de erbicidat” din capitolul 4.

  Meniu 3.1.1.2. Practică

  Calibrarea practică a vitezei se realizează prin deplasarea pe o distanţă măsurată și corectarea afișajului, astfel încât distanţa reală și cea calculată să fie identice. Calibrarea ar trebui făcută pe teren, cu rezervorul pe jumătate umplut și cu presiune normală de lucru în anvelope, pentru a obţine raza reală „de lucru” pentru ambele roţi.

  Metodă de calibrare1. Măsuraţi o distanţă nu mai mică de 75 de metri.

  2. Parcaţi tractorul la începutul distanţei măsurate.

  3. Apăsaţi . Când este afișată distanţa zero [ 0 m ], deplasaţi-vă pe distanţă.

  4. Apăsaţi când aţi terminat deplasarea.

  5. Corectaţi distanţa indicată pe afișaj cu sau cu pentru ca aceasta să indice distanţa reală.

  6. Apăsaţi pentru confirmare. Valoarea PPU este acum ajustată.

  μ ATENŢIE! Valoarea PPU ar trebui să fie ajustată din nou dacă:• aţi modificat presiunea pneurilor

  • aţi înlocuit pneurile mașinii de erbicidat cu pneuri de alte dimensiuni.

  ÷ NOTĂ! Folosiţi tabelul de la finalul acestui manual pentru înregistrarea valorilor, pentru a le folosi ulterior.

  PPU =A

  B

  CONSTANT06.000 PPU

  3.1.1.1

  SPRAYERPractical

  3.1.1.2

  PRACTICALMeasured 0 m

  3.1.1.2

 • 7 - Meniu 3, Calibrare

  45

  Meniu 3.2 Calibrare debit

  Ce metodă să se utilizeze

  Senzorul de debit se poate calibra cu o metodă teoretică sau cu două metode practice. Se preferă metodele practice. Calibrarea se face cu apă curată. Metoda debit rezervor ia mult timp dar este mai precisă decât metoda debit duză.

  Se recomandă recalibrarea senzorului de debit atunci când se trece la duze cu o ieșire cu 100% mai mare sau mai mică.

  Se recomandă efectuarea calibrării cel puţin o dată într-un sezon de erbicidare.

  Meniu 3.2.1 Constantă debitFolosiţi butoanele de navigare pentru a modifica teoretic constanta debit.

  ÷ NOTĂ! Valoarea implicită este 60,00.

  Valorile aproximative PPU pentru diferite carcase de flux sunt cele din tabel. Diferitele carcase de flux sunt desemnate prin caneluri (A).

  ÷ NOTĂ! PPU indică numărul de pulsuri care provin teoretic de la senzorul de debit, în timp ce trece prin interior 1 litru de lichid.

  ÷ NOTĂ! Folosiţi tabelul de la finalul acestui manual pentru înregistrarea valorilor, pentru a le folosi ulterior.

  Carcasă Identificare carcasă (A) Interval debit

  l/min.

  Orificiu

  mm

  PPU

  valoare

  S/67 Trei caneluri exterioare 1-30 6 310,00

  S/67 Patru caneluri exterioare 2,5-75 9,5 180,00

  S/67 O canelură exterioară 5 -150 13,5 120,00

  S/67 Fără caneluri 10-300 20,0 60,00

  S/67 Două caneluri exterioare 35 - 600 36,0 17,00

  Scăderea de presiune la orificiul de 13,5 mm este de 1 bar la 150 l/min.

  CALIBRATIONFlow

  3.2

  FLOW CONSTANT 060.00 PPU

  3.2.1

 • 7 - Meniu 3, Calibrare

  46

  Meniu 3.2.2 Metoda duză

  În timpul calibrării practice a debitului, volumul de ieșire pentru fiecare duză de pe afișaj este comparat cu volumul real de ieșire pentru fiecare duză. Volumul afișat se corectează pentru a fi identic cu cel real.

  μ ATENŢIE! Consultaţi meniul [3.3 Boom] dacă nu s-au introdus încă date pentru rampă.

  Dacă o secţiune nu a fost deschisă sau o duză de capăt nu este închisă, atunci avertismentele de mai jos (următoarele două figuri) se vor afișa pe rândul cel mai de jos de pe afișaj. Dacă simbolul pentru rampă de pe rândul 1 clipește, setaţi meniul [2.2.1 AUTO ON/OFF] la [0.0 km/h].

  Metodă1. Deschideţi toate secţiunile de rampă. Comutaţi comutatorul

  PORNIRE/OPRIRE erbicidare pe PORNIRE. Închideţi duzele de capăt (dacă sunt instalate).

  2. Mergeţi la meniul [3.2.2 Nozzle method]. Afișajul va indica apoi volumul individual per duză, per minut.

  3. Verificaţi volumul de ieșire real din duză per minut, folosind o cană de calibrare HARDI. Se recomandă realizarea unei valori medii pentru mai multe duze.

  4. Apăsaţi .

  5. Corectaţi volumul de ieșire indicat pe afișaj cu butoanele de navigare, astfel încât valoarea de pe afișaj să fie aceeași cu cea măsurată cu cana de calibrare.

  6. Apăsaţi pentru confirmare.

  NOZZLE METHOD XX.XX L/min

  3.2.2

  NOZZLE METHODOpen all

  3.2.2

  NOZZLE METHODClose end nozzle

  3.2.2

  NOZZLE METHODXX.XX L/min

  3.2.2

 • 7 - Meniu 3, Calibrare

  47

  Meniu 3.2.3 Metoda rezervor

  În timpul calibrării practice a debitului, rezervorul este golit parţial prin duze. În timpul golirii, afișajul calculează cantitatea golită, pe baza valorii efective de calibrare (PPU). Cantitatea afișată se compară cu cantitatea care a fost de fapt dozată.

  Această metodă se poate folosi pe baza indicatorului de nivel pentru conţinutul rezervorului sau prin diferenţa de greutate de dinainte și după. Cantitatea afișată este corectată astfel încât să indice cantitatea care a fost de fapt dozată.

  Metodă1. Așezaţi rezervorul pe teren plan și umpleţi cu apă până când

  nivelul ajunge la un marcaj unic pe indicatorul de nivel pentru conţinutul rezervorului, de exemplu 1000 de litri.

  2. Deschideţi toate secţiunile de rampă.

  3. Mergeţi la meniul [3.2.3 Tank method] și comutaţi comutatorul PORNIRE/OPRIRE erbicidare pe PORNIRE.

  4. Activaţi priza de putere. Unitatea de afișare va începe apoi să contorizeze volumul evacuat prin duze.

  5. Astfel, de exemplu, când s-au evacuat 600 de litri, așa cum arată indicatorul de nivel pentru conţinutul rezervorului, dezactivaţi priza de putere și comutaţi comutatorul PORNIRE/OPRIRE erbicidare pe OPRIRE.

  6. Apăsaţi .

  7. Corectaţi volumul indicat pe afișaj cu tastele de navigare, astfel încât să indice volumul indicat de indicatorul de nivel pentru conţinutul rezervorului.

  8. Apăsaţi pentru salvare.

  FLOWTank method

  3.2.3

  TANK METHODSprayed 0 L

  3.2.3

 • 7 - Meniu 3, Calibrare

  48

  Meniu 3.3 Rampă

  Meniu 3.3.1 Lăţime

  Folosiţi tastele de navigare pentru a introduce lăţimea rampei.

  Apăsaţi pentru confirmare.

  Meniu 3.3.2 Număr de secţiuni

  Folosiţi tastele de navigare pentru a seta numărul de secţiuni ale rampei.

  Apăsaţi pentru confirmare.

  Meniu 3.3.3 Duze/secţiune

  Folosiţi tastele de navigare pentru a seta numărul corect de duze per secţiune.

  Apăsaţi pentru a continua cu următoarea secţiune de rampă.

  Apăsaţi după ultima secţiune.

  Meniu 3.3.4 Duze de capăt

  Dacă sunt montate duze de capăt, setaţi valoarea la valoarea de acoperire echivalentă cu cea a duzelor rampei.

  Exemplu Acoperirea duzei de capăt este de 2 metri. Această distanţă este echivalentă cu cea pentru 4 duze rampă.

  Valoarea este apoi ajustată la 04.

  μ ATENŢIE! Este important ca volumul aplicat de la duza de capăt să corespundă cu volumul aplicat sub rampă. Această operaţiune constituie o comparaţie de volum per minut per lungime (litru/min/metru).

  Atunci când duza de capăt este activă, aria acoperită și volumul pulverizat este calculat și înregistrat. Dacă se afișează „dimensiune rampă activă” se va indica o creștere atunci când duza de capăt este activată.

  WIDTH00.0 m

  3.3.1

  NO. OF SECTIONSsections XX

  3.3.2

  NOZZLES/SECTIONSection YY XX

  3.3.3

  END NOZZLESBoom nozzles XX

  3.3.4

 • 7 - Meniu 3, Calibrare

  49

  Meniu 3.4 Constanta de reglare

  Informaţii generale

  Sensibilitatea supapei de reglare a presiunii se poate ajusta. Supapele se vor seta în așa fel încât reglarea să fie precisă chiar dacă se defectează senzorii.

  Supapa de reglare este controlată de până la cinci senzori principali:

  Senzor de vitezăAcest senzor citește viteza de deplasare înainte a mașinii de erbicidat, care este folosită pentru a calcula volumul normei pentru toate vitezele de erbicidare.

  Senzor de debitAcest senzor citește debitul de la unitatea de operare, care este folosit pentru a calcula presiunea la toate debitele.

  Senzor de presiuneAcest senzor citește presiunea de la unitatea de operare, care este folosită pentru a calcula debitul la supapa de reglare a presiunii.

  Senzor pompăAcest senzor citește turaţia pompei (rpm) care este folosită pentru a calcula debitul de la pompă, la toate turaţiile pompei.

  Senzor supapă reglareAcest senzor citește unghiul de deschidere pentru supapa rotativă din interior.

  Atunci când unghiul de deschidere este cunoscut, se poate calcula debitul, dacă presiunea este de asemenea cunoscută. Rezultatul este că atunci când viteza de deplasare înainte, turaţia pompei etc. sunt cunoscute, supapa de reglare poate face o previziune pentru setare (informare în avans) înainte de a deschide comutatorul PORNIRE/OPRIRE erbicidare. Astfel volumul normei va fi corect chiar dacă viteza de deplasare înainte s-a modificat semnificativ, deoarece comutatorul PORNIRE/OPRIRE erbicidare era închis (fără fluctuaţii).

  Meniu 3.4.1 Restricţie pentru senzorul de debit

  Meniul definește rezistenţa în sistemul de conducte și circuite al configuraţiei respective de mașină de erbicidat. Deoarece rezistenţa variază în funcţie de carcasa de flux selectată, aceasta trebuie configurată înainte de a realiza erbicidarea.

  • Selectaţi una dintre valorile de mai jos și introduceţi-o în acest meniu. Folosiţi tastele cu săgeţi pentru a selecta și modifica cifrele de pe afișaj și apăsaţi Enter pentru a salva.

  ÷ NOTĂ! Valoare implicită: 156 l/min.

  Carcasă flux Debit (l/min)

  HARDI 13,5 mm 99

  HARDI 20 mm 156

  HARDI 36 mm 182

  FL-SENSOR RESTR.XXX

  3.4.1

 • 7 - Meniu 3, Calibr