controler solar a- sr500 sr500.pdf · pdf file 1 manual de instalare controler solar...

Click here to load reader

Post on 24-Feb-2020

16 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Manual de instalare Controler solar A-SR500

  Controler solar A-

  SR500 Pentru colectoare solare atmosferice, nepresurizate, de tip A

  Manual de utilizare

  v 12

 • 1

  Precauţii privind montajul

  1

  4.4

  Coduri de eroare

  1.1 Instalarea şi punerea în

  funcţiune 1 1.2 Despre acest manual 1

  5.1 Programarea orei 11

  1.3 Delimitarea responsabilităţilor 1 6 Programarea şi utilizarea

  1.4 Descrierea simbolurilor 2 controlerului 12

  2

  Instalarea

  3 6.1 Descrierea modului de

  funcţionare automat

  12 2.1 Instalarea controlerului 3 6.2 Programarea încălzirii elec- 2.2 Deschiderea şi închiderea trice în intervale orare 13

  cutiei de borne a controlerului 3 6.3 Comanda alimentării unui 2.3 Conexiunile electrice 3 încălzitor instantaneu 14

  2.3.1 Realizarea conexiunilor electrice

  4

  6.4 Comanda manuală a alimentării cu apă

  15

  2.3.2 Conectarea terminalelor 4 6.5 Încărcarea cu apă în funcţie

  temperatură şi nivel 7 6.8

  6.9

  Protecţia la îngheţ

  Menţinerea apei la

  17

  3 Introducere în montajul temperatură constantă 17

  3.1

  sistemului solar

  Modul de instalare a

  8 6.10 Protecţia la supratemperatură

  18

  controlerului 8 6.11 Protecţia la presiune scăzută 18

  4 Afişajul şi butoanele de control

  9

  6.12

  6.13

  Revenirea la parametii iniţiali

  Memorarea parametrilor

  18

  18

  Cuprins

  10

  5 Punerea în funcţiune

  2.4 Instalarea electrovalvei 5

  2.5 Verificarea electrovalvei 5

  2.6 Instalarea senzorului de

  temperatură şi nivel 6

  2.7 Conexiunile senzorului de

  de temperatura din rezervor 15

  6.6 Încărcarea cu apă în funcţie

  de nivelul apei din rezervor 16

  6.7 Comanda manuală a

  încălzirii electrice 16

  4.1 Descrierea panoului de

  control 9

  4.2 Indicaţiile afişajului 9

  4.3 Semnificaţia afişajului 10

  7 Specificaţii tehnice 19

  Talonul produsului 20

  Manual de instalare Controler solar A-SR500

 • 2 1 Manual de instalare Controler solar A-SR500

  1. Precauţii privind montajul

  1.1 Instalarea si punearea in functiune

  • Evitaţi instalarea aparatului în încăperi în care s-ar putea forma amestecuri

  inflamabile sau explozibile de gaze;

  • Evitaţi instalarea aparatului în locaţii care nu întrunesc condiţiile de mediu

  specificate (temperatură, umiditate relativă - vezi cap. 7);

  • Înainte de a conecta aparatul, asigurati-vă că parametri sursei de alimentare cu

  energie electrică sunt în conformitate cu specificaţiile tehnice ale aparatului;

  • Toate dispozitivele conectate la aparat trebuie să fie conforme cu specificaţiile

  tehnice ale acestuia (vezi cap. 7).

  1.4 Descrierea simbolurilor

  Instrucţiuni legate de siguranţă: Instrucţiunile legate de siguranţă apar in textul

  manualului precedate de un triunghi de avertizare. Aceste instrucţiuni avertizează

  asupra unor pericole care pot cauza ranirea persoanelor sau a altor riscuri.

  Un semn de exclamare într-un mic triunghi este folosit pentru a avertiza

  asupra unor proceduri care trebuie urmate pentru a realiza o operaţiune

  în condiţii de siguranţă. Acest semn indică operaţiuni care implică riscuri

  de rănire a persoanelor.

  Informaţii importante cu privire la diverse operaţiuni sau funcţii.

  Toate operaţiunile asupra aparatului deschis se fac în mod obligatoriu cu aparatul

  deconectat de la sursa de alimentare cu energie electrică. Operaţiunile care necesită

  deschiderea aparatului se vor realiza doar de către personal autorizat.

  1.2 Despre acest manual

  Acest manual descrie instalarea, modul de funcţionare şi programare al controlerului

  pentru colectoare solare cu rezervor integrat. Pentru instalarea celorlaltor componente

  consultaţi manualul sau instrucţiunile de montaj pentru fiecare produs în parte.

  Operaţiunile de instalare, punere în funcţiune şi întreţinere se vor realiza doar de către

  personal autorizat şi presupun întelegerea şi cunoaşterea acestui manual.

  1.3 Delimitarea responsabilitatilor

  Producătorul nu poate monitoriza modalitatea de punere în practică a acestor

  instrucţiuni sau circumstanţele şi metodele de instalare, punere în funcţiune, utilizare

  şi întreţinere a aparatului. Instalarea şi exploatarea defectuoasă poate cauza daune

  materiale şi accidente, motiv pentru care producătorul nu işi asumă nici un fel de

  responsabilitate în ceea ce priveste eventualele pagube rezultate în urma instalării,

  utilizării sau întreţinerii defectuoase a aparatului. În plus producătorul nu îşi asuma

  responsabilitatea pentru eventuale încălcari de brevete asociate uzului acestui aparat.

  Producătorul îşi rezervă dreptul de a aduce modificări aparatului, datelor tehnice şi

  instrucţiunilor de utilizare fără o notificare prealabilă.

  În cazul în care funcţionarea sigură a aparatului nu mai este posibilă (ex: datorită unor

  deteriorări vizibile) vă rugăm să întrerupeţi de urgenţă funcţionarea acestuia. Asiguraţi-

  vă apoi că aparatul nu poate fi pus în funcţiune accidental.

 • 4 3 Manual de instalare Controler solar A-SR500

  Alimentare cu

  tensiune 1. Ţineţi cont de caracter-

  isiticile de alimentare ale

  aparatului (vezi cap 7.);

  2. Protecţia prin legare la

  pământ este obligatorie.

  Ieşiri: h1, P2, R1, R2 1. Ieşirea H1: Releu pentru comanda

  rezistenţei electrice de încălzire, max 16 A.

  2. Conductorul de protecţie prin legare la

  pământ (galben cu verde) trebuie conectat

  în mod obligatoriu;

  3. Ieşirea P2: Releu pentru comanda pompei

  de ridicare a presiunii, max 3 A.

  3. Ieşirea R1: comanda electrovalvei, 12 Vcc;

  4. Ieşirea R2: releu comandă suplimentară,

  max 5 A. Când este folosită pentru cablul

  suplimentar de încălzire electrică, acesta se va

  conecta la bornele C şi NO; când R2 se foloseşte

  pentru comanda unei vane de trecere, aceasta

  se conectează la bornele C şi NC.

  Intrări: Borne pentru senzorul de

  temperatură şi nivel al apei

  din rezervor;

  Borna 1: conectaţi cablul

  roşu;

  Borna 2: conectaţi cablul alb;

  Borna 3: conectaţi cablul

  negru;

  2. Instalarea

  2.1 Instalarea controllerului

  Controlerul se va monta doar într-o locaţie având caracteristici de

  temperatură şi umiditate în conformitate cu cele specificate (vezi cap. 7).

  2.3.1 Pregatirea conexiunilor electrice

  Se recomandă ca alimentarea cu energie

  electrică a aparatului să se facă doar după

  ce capacul cutiei de borne a fost inchis.

  Persoana care instalează aparatul trebuie să

  aibă grijă să nu deterioreze izolaţia cablurilor

  sau a aparatului în timpul instalării. În funcţie

  de modul de instalare, cablurile pot intra

  în aparat prin spatele carcasei (1), sau prin

  partea inferioară a acesteia (2), ca în fig. 4.

  • Alegeţi o locaţie potrivită;

  • Marcaţi pe perete găurile plăcuţei de fixare (atenţie la poziţionarea corectă a

  acesteia);

  • Executaţi găurile de fixare şi intruduceţi în fiecare câte un diblu din material

  plastic (vezi fig. 1, fig. 2);

  • Fixaţi pe perete plăcuţa de prindere cu holzşuruburi în dibluri;

  • Agăţaţi controlerul de plăcuţa de prindere.

  În cazul în care cablul va intra prin spatele

  carcasei, îndepărtaţi una sau mai multe

  bucăţi de material plastic din zonele

  pretăiate din spatele carcasei folosind

  unealta potrivită.

  În cazul în care cablul va intra prin partea

  inferioară a carcasei, decupaţi bucăţile

  pretăiate din capacul carcasei folosind o

  unealtă adecvată (ex: cuter).

  Fixaţi cablul pe carcasă cu ajutorul unor cleme.

  fig. 4

  fig. 1 fig. 2

  2.2. Deschiderea si inchiderea cutiei de borne a controllerului

  • Slăbiţi şuruburile 1 şi 2 şi deschideţi capacul cu

  o mişcare verticală în sus;

  • Închideţi capacul: intruduceţi marginile

  capacului în canalele de ghidaj ale carcasei;

  • Apăs