controler solar a- sr500 sr500.pdf · 1 manual de instalare controler solar a-sr500 2 1. precauţii...

of 12 /12
Controler solar A- SR500 Pentru colectoare solare atmosferice, nepresurizate, de tip A Manual de utilizare v 12

Author: others

Post on 24-Feb-2020

19 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Manual de instalare Controler solar A-SR500

  Controler solar A-

  SR500 Pentru colectoare solare atmosferice, nepresurizate, de tip A

  Manual de utilizare

  v 12

 • 1

  Precauţii privind montajul

  1

  4.4

  Coduri de eroare

  1.1 Instalarea şi punerea în

  funcţiune 1 1.2 Despre acest manual 1

  5.1 Programarea orei 11

  1.3 Delimitarea responsabilităţilor 1 6 Programarea şi utilizarea

  1.4 Descrierea simbolurilor 2 controlerului 12

  2

  Instalarea

  3 6.1 Descrierea modului de

  funcţionare automat

  12 2.1 Instalarea controlerului 3 6.2 Programarea încălzirii elec- 2.2 Deschiderea şi închiderea trice în intervale orare 13

  cutiei de borne a controlerului 3 6.3 Comanda alimentării unui 2.3 Conexiunile electrice 3 încălzitor instantaneu 14

  2.3.1 Realizarea conexiunilor electrice

  4

  6.4 Comanda manuală a alimentării cu apă

  15

  2.3.2 Conectarea terminalelor 4 6.5 Încărcarea cu apă în funcţie

  temperatură şi nivel 7 6.8

  6.9

  Protecţia la îngheţ

  Menţinerea apei la

  17

  3 Introducere în montajul temperatură constantă 17

  3.1

  sistemului solar

  Modul de instalare a

  8 6.10 Protecţia la supratemperatură

  18

  controlerului 8 6.11 Protecţia la presiune scăzută 18

  4 Afişajul şi butoanele de control

  9

  6.12

  6.13

  Revenirea la parametii iniţiali

  Memorarea parametrilor

  18

  18

  Cuprins

  10

  5 Punerea în funcţiune

  2.4 Instalarea electrovalvei 5

  2.5 Verificarea electrovalvei 5

  2.6 Instalarea senzorului de

  temperatură şi nivel 6

  2.7 Conexiunile senzorului de

  de temperatura din rezervor 15

  6.6 Încărcarea cu apă în funcţie

  de nivelul apei din rezervor 16

  6.7 Comanda manuală a

  încălzirii electrice 16

  4.1 Descrierea panoului de

  control 9

  4.2 Indicaţiile afişajului 9

  4.3 Semnificaţia afişajului 10

  7 Specificaţii tehnice 19

  Talonul produsului 20

  Manual de instalare Controler solar A-SR500

 • 2 1 Manual de instalare Controler solar A-SR500

  1. Precauţii privind montajul

  1.1 Instalarea si punearea in functiune

  • Evitaţi instalarea aparatului în încăperi în care s-ar putea forma amestecuri

  inflamabile sau explozibile de gaze;

  • Evitaţi instalarea aparatului în locaţii care nu întrunesc condiţiile de mediu

  specificate (temperatură, umiditate relativă - vezi cap. 7);

  • Înainte de a conecta aparatul, asigurati-vă că parametri sursei de alimentare cu

  energie electrică sunt în conformitate cu specificaţiile tehnice ale aparatului;

  • Toate dispozitivele conectate la aparat trebuie să fie conforme cu specificaţiile

  tehnice ale acestuia (vezi cap. 7).

  1.4 Descrierea simbolurilor

  Instrucţiuni legate de siguranţă: Instrucţiunile legate de siguranţă apar in textul

  manualului precedate de un triunghi de avertizare. Aceste instrucţiuni avertizează

  asupra unor pericole care pot cauza ranirea persoanelor sau a altor riscuri.

  Un semn de exclamare într-un mic triunghi este folosit pentru a avertiza

  asupra unor proceduri care trebuie urmate pentru a realiza o operaţiune

  în condiţii de siguranţă. Acest semn indică operaţiuni care implică riscuri

  de rănire a persoanelor.

  Informaţii importante cu privire la diverse operaţiuni sau funcţii.

  Toate operaţiunile asupra aparatului deschis se fac în mod obligatoriu cu aparatul

  deconectat de la sursa de alimentare cu energie electrică. Operaţiunile care necesită

  deschiderea aparatului se vor realiza doar de către personal autorizat.

  1.2 Despre acest manual

  Acest manual descrie instalarea, modul de funcţionare şi programare al controlerului

  pentru colectoare solare cu rezervor integrat. Pentru instalarea celorlaltor componente

  consultaţi manualul sau instrucţiunile de montaj pentru fiecare produs în parte.

  Operaţiunile de instalare, punere în funcţiune şi întreţinere se vor realiza doar de către

  personal autorizat şi presupun întelegerea şi cunoaşterea acestui manual.

  1.3 Delimitarea responsabilitatilor

  Producătorul nu poate monitoriza modalitatea de punere în practică a acestor

  instrucţiuni sau circumstanţele şi metodele de instalare, punere în funcţiune, utilizare

  şi întreţinere a aparatului. Instalarea şi exploatarea defectuoasă poate cauza daune

  materiale şi accidente, motiv pentru care producătorul nu işi asumă nici un fel de

  responsabilitate în ceea ce priveste eventualele pagube rezultate în urma instalării,

  utilizării sau întreţinerii defectuoase a aparatului. În plus producătorul nu îşi asuma

  responsabilitatea pentru eventuale încălcari de brevete asociate uzului acestui aparat.

  Producătorul îşi rezervă dreptul de a aduce modificări aparatului, datelor tehnice şi

  instrucţiunilor de utilizare fără o notificare prealabilă.

  În cazul în care funcţionarea sigură a aparatului nu mai este posibilă (ex: datorită unor

  deteriorări vizibile) vă rugăm să întrerupeţi de urgenţă funcţionarea acestuia. Asiguraţi-

  vă apoi că aparatul nu poate fi pus în funcţiune accidental.

 • 4 3 Manual de instalare Controler solar A-SR500

  Alimentare cu

  tensiune 1. Ţineţi cont de caracter-

  isiticile de alimentare ale

  aparatului (vezi cap 7.);

  2. Protecţia prin legare la

  pământ este obligatorie.

  Ieşiri: h1, P2, R1, R2 1. Ieşirea H1: Releu pentru comanda

  rezistenţei electrice de încălzire, max 16 A.

  2. Conductorul de protecţie prin legare la

  pământ (galben cu verde) trebuie conectat

  în mod obligatoriu;

  3. Ieşirea P2: Releu pentru comanda pompei

  de ridicare a presiunii, max 3 A.

  3. Ieşirea R1: comanda electrovalvei, 12 Vcc;

  4. Ieşirea R2: releu comandă suplimentară,

  max 5 A. Când este folosită pentru cablul

  suplimentar de încălzire electrică, acesta se va

  conecta la bornele C şi NO; când R2 se foloseşte

  pentru comanda unei vane de trecere, aceasta

  se conectează la bornele C şi NC.

  Intrări: Borne pentru senzorul de

  temperatură şi nivel al apei

  din rezervor;

  Borna 1: conectaţi cablul

  roşu;

  Borna 2: conectaţi cablul alb;

  Borna 3: conectaţi cablul

  negru;

  2. Instalarea

  2.1 Instalarea controllerului

  Controlerul se va monta doar într-o locaţie având caracteristici de

  temperatură şi umiditate în conformitate cu cele specificate (vezi cap. 7).

  2.3.1 Pregatirea conexiunilor electrice

  Se recomandă ca alimentarea cu energie

  electrică a aparatului să se facă doar după

  ce capacul cutiei de borne a fost inchis.

  Persoana care instalează aparatul trebuie să

  aibă grijă să nu deterioreze izolaţia cablurilor

  sau a aparatului în timpul instalării. În funcţie

  de modul de instalare, cablurile pot intra

  în aparat prin spatele carcasei (1), sau prin

  partea inferioară a acesteia (2), ca în fig. 4.

  • Alegeţi o locaţie potrivită;

  • Marcaţi pe perete găurile plăcuţei de fixare (atenţie la poziţionarea corectă a

  acesteia);

  • Executaţi găurile de fixare şi intruduceţi în fiecare câte un diblu din material

  plastic (vezi fig. 1, fig. 2);

  • Fixaţi pe perete plăcuţa de prindere cu holzşuruburi în dibluri;

  • Agăţaţi controlerul de plăcuţa de prindere.

  În cazul în care cablul va intra prin spatele

  carcasei, îndepărtaţi una sau mai multe

  bucăţi de material plastic din zonele

  pretăiate din spatele carcasei folosind

  unealta potrivită.

  În cazul în care cablul va intra prin partea

  inferioară a carcasei, decupaţi bucăţile

  pretăiate din capacul carcasei folosind o

  unealtă adecvată (ex: cuter).

  Fixaţi cablul pe carcasă cu ajutorul unor cleme.

  fig. 4

  fig. 1 fig. 2

  2.2. Deschiderea si inchiderea cutiei de borne a controllerului

  • Slăbiţi şuruburile 1 şi 2 şi deschideţi capacul cu

  o mişcare verticală în sus;

  • Închideţi capacul: intruduceţi marginile

  capacului în canalele de ghidaj ale carcasei;

  • Apăsaţi capacul în jos;

  • Fixaţi capacul cu ajutorul şuruburilor de

  strângere.

  fig. 3

  2.3 Conexiunile electrice

  Deconectaţi aparatul de la sursa de alimentare cu energie electrică

  înaintea deschiderii carcasei! Ţineţi cont de toate recomandările şi regulile

  furnizorului de energie electrică.

 • 6 5 Manual de instalare Controler solar A-SR500

  Defectiunea Ce se verifica Cum se remediaza

  Conexiunile cordonului electric

  inadecvate

  Verificaţi conexiunile

  Reconectaţi cordonul electric

  Bobina electrovalvei nu

  funcţionează Verificaţi continutitatea bobinei

  cu un ohmmetru Înlocuiţi electrovalva sau bobina

  ei

  Tensiunea de alimentare este

  instabilă

  Măsuraţi tensiunea

  Inlocuiţi sursa de alimentare cu

  energie electrică sau instalaţi un

  stabilizator de tensiune Presiunea apei este sub 0,12 bar

  Deschideţi robinetul şi estimaţi

  presiunea

  Instalaţi un hidrofor sau o

  pompă de ridicare a presiunii

  sau înlocuiţi electrovalva cu o

  altă electrovalvă pentru presiune

  redusă

  Filtul este înfundat Verficaţi vizual Curăţaţi filtrul în mod regulat

  Presiunea apei depăşeşte 8 bar

  Deschideţi robinetul şi estimaţi

  presiunea

  Instalaţi un regulator de presiune

  sau înlocuiţi electrovalva cu o

  altă electrovalvă de putetre mai

  mare (aprox. cu 10% în plus).

  2.3.2 Conectarea terminalelor

  Butonul ReSeT este poziţionat tot pe cutia de borne. În cazul în care

  2.5 Verificarea electrovalvei

  ReSeT aparatul nu funcţionează corect, apăsaţi acest buton pentru a reveni la

  parametri programaţi din fabrică.

  2.4 Instalarea electrovalvei

  • Înainte de a instala electrovalva curăţaţi bine ţeava.

  • Dacă presiunea apei este asigurată de la un turn de apă sau rezervor suspendat

  este necesară selecţia unei electrovalve cu rezistenţă hidraulică redusă pentru

  a nu diminua debitul de apă.

  • Verificaţi dacă tensiunea de ieşire a controlerului coincide cu tensiunea

  specificată pe eticheta electrovalvei. Deasemenea verificaţi existenta filtrului

  e impurităţi. Electrovalva se instalează întotodeauna cu filtrul pe intrare,

  iar direcţia curgerii apei prin

  electrovalvă trebuie să fie în

  sensul săgeţii înscrise pe carcasa

  acesteia.

  • Electrovalva trebuie instalată

  într-o locaţie în care accesul este

  facil pentru o uşoară întreţinere.

  Locaţia trebuie să fie ferită de

  îngheţ, intemperii şi radiaţii

  solare pentru a prelungi durata de

  viaţă a electrovalvei. Electrovalva

  trebuie instalată cu bobina în sus

  (vezi fig. 5).

  se montează cu bobina în sus

  intrare ieşire

  filtru fig. 5

  • Este interzisă înşurubarea electrovalvei prin aplicarea forţei asupra parţilor

  din plastic ale acesteia. Admisia si evacuarea electrovalvei trebuie să fie la

  acelaşi nivel pentru a evita deteriorarea acesteia. Trebuie ţinut cont de faptul

  că electrovalva nu suportă momentul de torsiune cauzat prin montarea

  inadecvată a racordurilor de legatură.

  • Electrovalva se va alimenta printr-un cordon electric bifilar cu secţiunea de 1,5

  mm2.

  • Montarea şi demontarea racordurilor de legătură ale electovalvei trebuie să se

  poată face facil pentru a inlesni operaţiunile de curăţare a filtrului. Utilizaţi de

  preferinţă ţeavă flexibilă.

  • După instalarea electrovalvei daţi drumul la alimentarea cu energie electrică şi

  verificaţi buna funcţionare a acesteia.

  Electrovalva are şi funcţie de supapă de sens, deci nu mai este necesară

  instalarea unei supape de sens suplimentare.

 • 8 7 Manual de instalare Controler solar A-SR500

  • Dacă rezervorul este echipat cu racord lateral de supraplin, atunci este de

  • În cazul instalării unui senzor destinat

  pentru poziţionare pe partea inferioară

  a rezervorului, acest senzor trebuie

  montat pe racodrul de evacuare iar

  strângerea inelului său de fixare trebuie

  să fie adecvată pentru a nu curge apă din

  INTRODUCERE

  în montajul sistemului solar

  3. Modul de instalare al controllerului

  rezervor pe lângă acest inel. fig. 7

  • Vârful senzorului destinat poziţionării pe partea inferioară a rezervorului

  trebuie să fie cu 1...2 cm sub nivelul racordului de supraplin (vezi fig. 7).

  După utilizarea senzorului pentru o perioadă mai lungă de timp (câteva

  luni sau mai mult), poate apărea o eroare de măsurare a nivelului datorată

  temperaturii şi umidităţii ridicate, eroare pe care aparatul o va compensa

  automat pentru a indica nivelul corect al apei. În momentul în care

  alimentarea controlerului cu energie electrică este întreruptă sau când

  este folosit butonul RESET, controlerul va indica un nivel al apei de 20% sau

  50%. Această situaţie este normală. În acest caz, odată ce rezervorul se va

  reumple până la limita maximă, controlerul va ajusta automat nivelul şi

  afişajul va indica nivelul corect.

  Diagrama de conexiuni:

  fig. 9

  Acest sistem este destinat colectoarelor solare nepresurizate cu boiler integrat şi asigură

  funcţiile de umplere automată şi comanda rezistenţei electrice în funcţie de timp şi

  temperatură. Montarea se face facil, după descrierea din diagrama de mai sus (fig. 9).

  1. senzor de temperatură şi nivel destinat poziţionării în lateral sau în partea superioară

  a rezervorului;

  2. senzor de temperatură şi nivel destinat pentru poziţionare în partea inferioară a

  rezervorului (opţional);

  3. Rezistenţă electrică de încălzire;

  4. Electrovalvă umplere automată;

  5. Cablu rezistiv pentru încălzire pe ţeavă (opţional).

 • 10 9 Manual de instalare Controler solar A-SR500

  PoZ Descrierea Poz Descrierea

  1 buton de ajustare “-” 6 buton pentru alimentare cu apă

  2 buton de ajustare “+” 7 buton pentru încălzire electrică

  3 Buton de transfer 8 buton pentru încălzirea pe ţeavă

  4 Buton de transfer 9

  buton pt. vană de trecere

  5 buton “Set”

  CoD Descrierea codului

  E0 Conexiune defectuoasă între controler şi senzorul de temperatură

  E4 Regim de protecţie la supratemperatură a încălzirii ţeavii de apă

  E6 Senzorul de temperatură defect

  E7 Senzorul de nivel defect

  AH ON Vana de trecere comutată pe circuitul intermediar (încălzitor instantaneu)

  AH OFF Vana de trecere comutată pe circuitul primar (direct din rezervor)

  4. Afişajul 4.3 Semnificatia pictogramelor de afisaj

  şi butoanele de control

  4.1 Descrierea panoului de control

  primul interval orar

  al doilea interval orar al treilea interval orar

  temperetura apei din rezervor

  nivelul de apă din rezervor

  alimentare cu apă

  încălzire electrică

  încălzirea ţevii de apă

  AUTO

  funcţionare automată

  alimentare cu apă în funcţie de

  temperatură

  semnalizarea nivelului de apă

  prea mic (presiune prea mică)

  4.4 Coduri de eroare

  4.2 Indicatiile afisajului

 • 12 11 Manual de instalare Controler solar A-SR500

  5. Punerea în funcţiune 6. Programarea şi utilizarea controlerului

  Conectaţi senzorii, rezistenţele, pompele şi electrovalvele la controler

  înainte de alimentarea aparatului cu energie electrică! Imediat după

  pornire va trebui programată ora.

  5.1 Programarea orei

  • Apăsaţi tasta “SET”. Cifrele 00 care indică ora vor clipi.

  • Cu ajutorul tastelor “+” şi “-” ajustaţi ora.

  • Apăsaţi tasta . Cifrele 00 care indică

  minutele vor clipi.

  Cu ajutorul tastelor “+” şi “-” ajustaţi minutele.

  După opt secunde controlerul salvează

  configuraţia automat, iar ora programată va

  fi afişată pe ecran.

  6.1 Descrierea modului de functionare automata

  După pornirea aparatului, acesta intră în modul de funcţionare automată.

  Timp de 24 de ore valorile implicite ale parametrilor vor fi următoarele:

  • Pentru primul interval orar aparatul va alimenta cu apă rezervorul până la 50%

  din capacitate la ora 3:00 şi va porni rezistenţa electrică de încălzire la ora 4:00.

  Rezistenţa va funcţiona până temperatura apei din rezervor va atinge 50°C. Apa

  caldă astfel preparată este destinată utilizării dimineaţa.

  • Pentru al doilea interval orar aparatul va alimenta cu apă rezervorul până la 100%

  din capacitate la ora 9:00 fără a porni rezistenţa electrică pentru a utiliza cât mai

  multă energie solară pentru încălzirea apei.

  • Pentru al treilea interval orar aparatul va alimenta cu apă rezervorul până la 100%

  din capacitate la ora 16:00 şi va porni rezistenţa electrică de încălzire la ora 17:00.

  Rezistenţa va funcţiona până temperatura apei din rezervor va atinge 60°C. Apa

  caldă astfel preparată este destinată utilizării seara.

  Parametri de mai sus pot fi programaţi în funcţie de nevoile personale

  (vezi capitolul 6.2).

  Pornirea/oprirea încălzirii automate în timpul unuia dintre cele trei intervale orare:

  Pentru a opri funcţia de încălzire automată:

  • Apăsaţi tasta timp de trei secunde pentru a opri această funcţie; pictograma nu

  va mai fi afişată;

  • Apăsaţi tasta timp de trei secunde pentru a reactiva această funcţie.

  Pornirea/oprirea umplerii automate a rezervorului în timpul unuia dintre cele trei

  intervale orare:

  Pentru a opri funcţia de umplere automată:

  • Apăsaţi tasta timp de trei secunde pentru a opri funcţia de umplere automată;

  pictograma pentru umplere automată nu va mai fi afişată iar aparatul va comuta

  automat pe funcţia de umplere în funcţie de temperatură.

  • Apăsaţi tasta timp de trei secunde pentru a reporni funcţia de umplere automată;

  pictograma pentru umplere automată va fi afişată iar aparatul îşi va relua funcţia

  de umplere automată.

 • 14 13 Manual de instalare Controler solar A-SR500

  6.2 Programarea incalzirii electrice in intervalele orare

  Sistemul solar poate fi completat cu un încălzitor electric, iar controlerul este capabil

  de a regla automat temperatura pe durata a trei intervale orare diferite. Pe durata

  acestor intervale încălzitorul electric intră în funcţiune dacă temperatura apei din

  rezervor este sub limita programată pentru acel interval şi este oprit în momentul în

  care temperatura apei din rezervor depăşeşte acea valoare. Înafara intervalelor orare

  programate încălzitorul electric nu funcţionează automat, chiar dacă temperatura din

  rezervor este sub limita programată.

  Alimentarea automată cu apă pe durata celor trei intervale orare:

  Pe durata a 24 de ore se pot programa trei intervale orare pentru alimenatrea automată

  cu apă. Când ceasul ajunge la ora programată pentru încărcare controlerul deschide

  electrovalva şi alimentează rezervorul cu apă până la nivelul dorit.

  Paşi de urmat pentru programarea parametrilor:

  • Apăsaţi tasta “SET”. Valoarea parametrului programat va clipi intermitent, moment

  în care se poate trece la ajustarea acestuia.

  • Folosiţi tastele “+” şi “-” pentru a programa ora

  • Apăsaţi tasta pentru a trece la

  programarea minutelor

  • Folosiţi tastele“+”şi“-”pentru a programa

  minutele

  • Apăsaţi tasta pentru a trece la

  programarea temperaturii

  • Folosiţi tastele“+”şi“-”pentru a programa

  temperatura pană la care va fi încălzită apa din rezervor (în gama 0...80°C, valoarea

  implicită fiind 50°C)

  • Apăsaţi tasta pentru a trece la

  programarea orei alimentării cu apă

  • Folosiţi tastele“+”şi“-”pentru a programa

  ora

  • Apăsaţi tasta pentru a trece la

  programarea minutelor

  • Folosiţi tastele “+” şi “-” pentru a programa minutele

  • Apăsaţi tasta pentru a trece la programarea nivelului

  • Folosiţi tastele “+” şi “-” pentru a programa nivelul dorit de apă în rezervor

  După 8 secunde controlerul savează automat parametri astfel programaţi. Urmând

  paşii prezentaţi mai sus se pot programa parametri pentru cele trei intervale orare.

  valori implicite (cu care aparatul este programat din fabrică):

  • Pentru primul interval orar aparatul va alimenta cu apă rezervorul până la 50%

  din capacitate la ora 3:00 şi va porni rezistenţa electrică de încălzire la ora 4:00.

  Rezistenţa va funcţiona până temperatura apei din rezervor va atinge 50°C. Apa

  caldă astfel preparată este destinată utilizării dimineaţa.

  • Pentru al doilea interval orar aparatul

  va alimenta cu apă rezervorul până la

  100% din capacitate la ora 9:00 fără a

  porni rezistenţa electrică pentru a utiliza

  cât mai multă energie solară pentru

  încălzirea apei.

  • Pentru al treilea interval orar aparatul

  va alimenta cu apă rezervorul până la 100% din capacitate la ora 16:00 şi va

  porni rezistenţa electrică de încălzire la ora 17:00. Rezistenţa va funcţiona până

  temperatura apei din rezervor va atinge 60°C. Apa caldă astfel preparată este

  destinată utilizării seara.

  Controlerul memorează valorile programate. Nu e necesar să le reprogramaţi zilnic.

  Valorile programate pot fi verificate apăsând tasta “SET”.

  6.3 Comanda pentru alimentarea unui incalzitor instantaneu

  Când temperatura apei din rezervor este sub

  valoarea AH:on, circuitul R2 comandă circuitul

  auxiliar al unei unei vane de trecere care

  redirecţioneză apa din rezervor printr-un încălzitor

  instantaneu înainte de a o furniza consumatorului.

  Când temperatura apei creşte peste limita AH:of

  vana de trecere este comutată pe circuitul primar

  al vanei de trecere, apa caldă fiind furnizată

  consumatorului direct din rezervor, fără a mai

  trece prin încălzitorul instantaneu.

  Paşi de urmat pentru programarea parametrilor:

  • Apăsaţi tasta “SET” până când indicativul

  AH:on apare în partea din dreapta jos

  a afişajului. Valoarea implicită care va

  apărea pe afişaj pentru acest parametru

  este de 40°C.

  • Folosiţi tastele “+” şi “-” pentru a modifica

  valoarea temperaturii de comutare pe

  circuitul intermediar (prin încălzitorul

  instantaneu) al vanei de trecere. Gama

  de reglaj: 20...80°C.

  • Apăsaţi tasta “SET” până când indicativul

  AH:of apare în partea din dreapta jos

  a afişajului. Valoarea implicită care va

  apărea pe afişaj pentru acest parametru

  este de 45°C.

 • 16 15 Manual de instalare Controler solar A-SR500

  ww

  w.s

  ola

  ra.r

  o/d

  oc

  • Folosiţi tastele “+” şi “-” pentru a modifica valoarea temperaturii de comutare pe

  circuitul primar (direct) al vanei de trecere. Gama de reglaj: 20...80°C.

  Pentru a activa sau dezactiva această funcţie:

  • Apăsaţi tasta pentru a activa această funcţie; indicativul AH va apărea pe afişaj.

  Când temperatura apei din rezervor este sub limita AH:on, vana de trecere va fi

  comutată pe circuitul intermedia iar indicativul AH va clipi intermitent pe afişaj.

  • Apăsaţi din nou tasta pentru a dezactiva această funcţie.

  Comanda vanei de trecere şi a cablului electic pentru protecţie la îngheţ

  folosesc aceeaşi ieşire R2. Când funcţia de comandă a vanei de trecere

  este activată, funcţia de protecţie la îngheţ este dezactivată automat.

  6.4 Comanda manuala a alimentarii cu apa

  Funcţia de încărcare manuală cu apă se foloseşte când rezervorul de apă nu este plin

  şi utilizatorul doreşte încărcarea imediată a acestuia. Pentru a comanda încărcarea

  manuală a rezervorului apăsaţi tasta .

  Pentru a activa sau dezactiva această funcţie:

  • Apăsaţi tasta pentru a activa această

  funcţie; pictogama cu nivelul apei va

  clipi intermitent.

  • Apăsaţi tasta în mod repetat pentru a

  programa nivelul apei dorit (50...100%)

  • Apăsaţi tasta din nou pentru a

  deazactiva această funcţie

  6.5 Incarcarea cu apa in functie de temperatura din rezervor

  Când această funcţie este activată încărcarea rezervorului cu apă se va face în funcţie

  de o limită de temperatură prestabilită. În cazul în care rezervorul nu este plin, dacă

  temperatura apei din interiorul acestuia este peste limita de temperatură prestabilită,

  controlerul va alimenta automat cu apă rezervorul până când temperatura apei din

  acesta va scădea cu 5°C sub limita de temepratură prestabilită. În cazul în care nivelul

  afişat al apei nu s-a schimbat, încărcarea automată va fi reluată după 60 de minute;

  astfel se evită răcirea apei din rezervor sub limita de confort. Această funcţie este utilă

  doar între orele 8:00 şi17:00 zilnic.

  Pentru a activa sau dezactiva această funcţie:

  • Apăsaţi tasta timp de trei secunde

  pentru a activa această funcţie

  • Folsiţi tastele “+” şi “-” pentru a ajusta

  limita de temperatura pentru încărcare

  cu apă. Gama de reglaj: 35...95°C;

  valoarea implicită: 60°C.

  • Apăsaţi tasta timp de trei secunde pentru a dezactiva această funcţie.

  Dacă această funcţie este activată, funcţia de încărcare automată în cele

  trei intervale orare este dezactivată automat.

  6.6 Incarcarea cu apa in functie de nivelul apei din rezervor

  Această funcţie este utilă în următoarele situaţii:

  1. Când nivelul apei din rezervor scade de la poziţia maximă la poziţia minimă

  controlerul indică acest lucru pe afişaj. După 30 de minute aparatul va comanda

  încărcarea automată cu apă până la nivelul prestabilit. Aceasta este funcţia

  implicită.

  2. Utilizatorul doreşte să menţină în

  permanenţă rezervorul plin. Dacă nivelul

  apei din rezervor scade la 80% controlerul

  va începe să încarce rezervorul cu apă

  până când nivelul va ajunge la 100%.

  Pentru a activa sau dezactiva această funcţie:

  • Apăsaţi tasta timp de trei secunde pentru a activa această funcţie; pictograma

  cu nivelul apei va apărea în partea din dreapta jos a afişajului.

  • Apăsaţi tasta timp de trei secunde pentru a dezactiva această funcţie.

  6.7 Comanda manuala a incalzirii electrice

  Când temperatura apei din rezervor este prea scăzută şi utilizatorul are nevoie de apă

  caldă, încălzirea electrică a apei din rezervor se poate activa manual apăsând tasta .

  Pentru a activa sau deazctiva această funcţie:

  • Apăsaţi tasta pentru a activa această funcţie; pictograma va apărea pe

  afişajul aparatului

  • Folosiţi tastele “+” şi “-” pentru a ajusta temperatura dorită. Gama de reglaj: 0...80°C;

  valoarea implicită: 50°C.

  • Apăsaţi tasta pentru a dezactiva această funcţie şi a opri încălzirea electrică.

  Condiţii de funcţionare pentru rezistenţa

  electrică de încălzire:

  Dacă încălzirea electrică este activată însă

  nivelul apei din rezervor este sub 50%,

  controlerul va începe să încarce rezervorul cu

  apă până când nivelul acesteia ajunge la 50%;

  doar după aceea va porni încălzirea electrică.

  Dacă nivelul apei scade sub 50% în timpul funcţionării rezistenţei electrice datorită

  consumului, încălzirea electrică este dezactivată automat pentru a preveni funcţionarea

  rezistenţei în gol şi deteriorarea acesteia.

  http://www.solara.ro/doc

 • 18 17 Manual de instalare Controler solar A-SR500

  ww

  w.s

  ola

  ra.r

  o/d

  oc

  Încălzirea manuală poate fi activată doar o singură dată şi va funcţiona

  până când temperatura apei ajunge la limita de temperatură prestabilită.

  Dacă temperatura apei din rezervor depăşeşte această limită, funcţia de

  încălzire electrică nu va putea fi activată.

  6.8 Functia de protectia la inghet a tevilor

  Ieşirea R2 poate fi folosită pentru a proteja ţevile de alimentare şi evacuare ale

  colectorului împotriva îngheţului folosind un cablu de încălzire rezistiv care va menţine

  temperatura tevilor deasupra limitei de îngheţ. Pentru a activa această funcţie apăsaţi

  tasta . Cablul de încălzire va funcţiona timp de 10 minute după care va fi oprit timp

  de 30 de minute; acest ciclu va fi reluat în mod repetat. Ciclul de funcţionare este gândit

  astfel pentru a economisi pe cât posibil energia electrică, pentru a prelungi durata de

  viaţă a cabllui încălzitor şi pentru a preveni eventualele incendii datorate supraîncălzirii

  cablului.

  Pentru a activa sau dezactiva această funcţie:

  • Apăsaţi tasta pentru a activa această funcţie; pictograma va apărea pe

  afişaj

  • Folosiţi tastele “+” şi “-” pentru a ajusta

  durata de nefuncţionare a cablului de

  încălzire. Gama de reglaj: 0...90 min;

  valoarea implicită: 30 min. În cazul în

  care se va alege valoarea 0 min, cablul

  va funcţiona în mod continuu (nu este

  recomandat decât în cazul unui cablu

  autoregulator).

  • Apăsaţi tasta pentru a dezactiva aceată funcţie.

  Comanda cablului electic pentru protecţie la îngheţ şi vanei de trecere

  folosesc aceeaşi ieşire R2. Când funcţia de protecţie la îngheţ este activată,

  funcţia de comandă a vanei de trecere este dezactivată.

  6.9 Mentinerea apei din rezervor la o anumita temperatura

  Când această funcţie este activată controlerul va activa rezistenţa electrică de încălzire

  în funcţie de temperatură programată de către utilizator. În cazul în care temperatura

  apei din rezervor este cu 8°C sub limita

  de temperatura prestabilită, rezistenţa

  electrică de încălzire este activată imediat

  şi va funcţiona până când temperatura apei

  va ajunge la această limită. Acest ciclu de

  reia automat pentru a menţine în rezervor o

  temperatură constantă.

  Pentru a activa sau dezactiva această funcţie:

  • Apăsaţi tasta timp de trei secunde pentru a activa această funcţie; pictograma

  şi indicaţia “Constant temperature” vor apărea pe afişajul aparatului.

  • Folosiţi tastele “+” şi “-” pentru a ajusta temperatura dorită în rezervor. Gama de

  reglaj: 0...80°C; valoarea implicită: 50°C.

  • Apăsaţi tasta timp de trei secunde pentru a dezactiva funcţia de termostatare.

  În cazul în care nivelul apei din rezervor este sub 50% controlerul va

  alimenta automat cu apă rezervorul până când nivelul acesteia ajunge

  la 50%; doar după aceea va porni încălzirea electrică. Acest mod de

  funcţionare preîntâmpină funcţionarea rezistenţei în gol care ar duce la

  eventuala deteriorare a acesteia. Când funcţia de temrostatare a apei din

  rezervor este activată, funcţia de încălzire electrică pe durata a celor trei

  intervale orare este dezactvată automat.

  6.10 Functia de protectie la supratemperatura

  Dacă indicatorul de nivel indică sub 20% iar temperatura este de peste 99°C, butonul de

  încărcare cu apă este invalidat iar pe ecran apare codul de eroare E4. Alimentarea cu apă

  este blocată până când temperatura scade sub 80°C. Acest mod de funcţionare are rolul

  de a preveni distrugerea tuburilor vidate din cauza diferenţei mari de temperatură.

  6.11 Functia de protectie la temperatura scazuta

  În timpul încărcării cu apă, datorită presiunii scăzute sau a debitului redus (când nivelul

  apei din rezervor creşte doar cu o unitate timp de 60 de minute) controlerul va intra

  în modul de protecţie la presiune scăzută. Pictograma pentru presiune scăzută va fi

  afişată pe ecran iar controlerul va sista alimentarea cu apă după 30 de minute pentru a

  proteja electrovalva şi a preveni scurgerea apei din rezervor în conducta de admisie.

  6.12 Revenirea la parametrii initiali

  • Menţineţi apăsată tasta “SET” timp de trei secunde pentru a reveni la parametri

  iniţiali (valorile implicite programate de către producător).

  6.13 Memorarea parametrilor

  În cazul unei pene de curent contolerul va reţine parametri programaţi de către

  utilizator, nemaifiind necesară reprogramarea ulterioară a acestora.

  http://www.solara.ro/doc

 • 20 19 Manual de instalare Controler solar A-SR500

  fabricant:

  Tipul produsului Controler solar A-SR500

  Seria produsului

  Data fabricaţiei:

  Distribuitor:

  Data vânzării

  Numărul documentului de vânzare

  Numele, adresa şi ştampila distribuitorului

  Numele şi prenumele vânzătorului

  Semnătura vânzătorului

  7. Specificaţii tehnice şi performanţe

  Talonul produsului

  DenumIReA CARACTeRISTICI

  Dimensiuni 210 x 145 x 48 mm

  Tensiunea de alimentare 230 V ±10%, 50 Hz

  Consumul propriu de energie electrică: