unui sistem de control al temperaturii utilizÂnd … · unui sistem de control al temperaturii...

of 18 /18
DEZVOLTAREA ŞI IMPLEMENTAREA UNUI SISTEM DE CONTROL AL TEMPERATURII UTILIZÂND CONTROLER FUZZY

Author: others

Post on 22-Jan-2020

22 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • DEZVOLTAREA ŞI IMPLEMENTAREA

  UNUI SISTEM DE

  CONTROL AL TEMPERATURII

  UTILIZÂND

  CONTROLER FUZZY

 • Cuprins

  Fundamentare teoretică

  Implementare practică

  Rezultate experimentale

  Concluzii

  2

 • Fundamentare teoretică

  • 1965 - Lotfi Zadeh

  • apartenenţa unui obiect la o mulţime - valori între 0 şi 1

  • limbaj natural: dacă atunci

  • mulţime fuzzy - clasă de obiecte cu grade de apartenenţă continue

  • SLF: mulțimi (intrare, ieşire), reguli fuzzy, raționament fuzzy

  Logica fuzzy

  Mulţimi fuzzy de

  intrare (A)

  Baza de reguli

  fuzzyMulţimi fuzzy de

  ieşire (B)

  FuzzificareInferenţă

  Y*=X*○(X→Y)Defuzificare

  Baza de cunoştinţe

  x*

  Valori tranşante de intrare

  X*Y* y*

  Valori tranşante la ieşire

  Operaţii fuzzy

  Mulţimi fuzzyMulţimi fuzzy

  Flu

  x d

  e i

  nfo

  rmaţi

  i

  Flux de calcul

  3

 • eroare ∑∑ procesprescriere ieşire

  ++

  +

  +

  P

  I

  D

  )(teK p

  t

  i

  p dtteT

  K0

  )(1

  dt

  tdeTK dp

  )(

  -

  )(tuc

  Controler clasic

  Fundamentare teoretică

  ])(

  )(1

  )([0

  t

  d

  i

  p

  dt

  tdeTdtte

  Ttek

  cu

  4

 • Controler fuzzy

  • reguli definite de utilizator

  • fiecărei reguli îi corespunde o mulţime parţială de ieşire

  • ∆e = e(k) - e(k-1)

  ∑ ieşire+

  -∑

  Controler fuzzy

  Întârziere

  ∆t

  senzor

  Element de control

  *y e

  ∆e

  cu

  y

  yye *

  Fundamentare teoretică

  5

 • Implementare practică

  Incinta termică Platforma EEboard

  CAN

  CNA

  Senzor

  Execuţie

  Prelucrare

  analogică pentru

  achiziţie

  Placa de sunetMATLAB/

  Simulink

  Prelucrare

  analogică pentru

  comandă

  Flux comandă

  Flux achiziţie

  Controler

  fuzzy

  Placă de sunet - limitare cuplaj capacitiv

  valori tensiune: [-1V; +1V]

  - amplificare

  achiziţie 3:1

  comandă 1:1

  Schema de principiu

  6

 • Incinta termică

  Senzor

  LM35

  factor de scală liniar +10 mV/°C

  măsurarea temperaturii în intervalul -55°C,+125°C

  temperatura citită - diferită cu 0.01 °C de temperatura suprafeţei

  precizie 0.5 °C (la +25 °C )

  tensiune de alimentare - între 4V şi 30V

  Rezistenţă termică (element de incalzire)

  două rezistenţe ceramice conectate în paralel

  Implementare practică

  echivR

  VP

  2

  7

 • Platforma EEboard

  Flux de achiziţie

  Implementare practică

  LM741

  +

  -

  V+

  V-

  OUT LM555 GND

  TRIGGEROUTPUTRESET

  CONTROLTHRESHOLDDISCHARGE

  VCC

  Vee

  9

  0

  Vcc

  1k

  Vcc

  GND

  Vcc

  1k

  2.2u

  0

  Vcc

  -9

  0

  GND

  Vee

  Vee

  11k

  1k

  0

  LM35

  Vcc OUT

  GN

  D

  GND

  Vcc

  LM741

  +

  -

  V+

  V-

  OUT

  3k

  0

  Vcc

  Vcc

  1k

  1k

  47n

  0

  Amplificator Av=12LM555

  Repetor

  Senzor de

  temperatură

  8

 • 9/5

  Structura internă și funcționare CI 555

  Tensiunile de referinta pentru

  comparatoarele C1 si C2 sunt

  fixate de catre reteaua rezistiva

  R1- R1-R1 care divide tensiunea

  VCC:

  comV

  CCV3

  1

  Prag de sus (C1):

  Prag de jos (C2):

  Daca se utilizeaza tensiunea

  de comanda Vcom :

  2

  comV

  Prag de sus (C1):

  Prag de jos (C2):

  Vcom stabileste astfel nivelul semnalului variabil

 • Rezultate experimentale

  Semnalul preluat de la 555

  Semnalul preluat de la senzor

  Semnalul transmis spre Simulink

  Flux de achiziţie

  10

 • Platforma EEboardImplementare practică

  Flux de comandă

  9

  0

  Vcc

  -9

  0

  Vee

  LM741

  +

  -

  V+

  V-

  OUT

  LM741

  +

  -

  V+

  V-

  OUT

  D

  10u 27k

  6.8k

  Q1

  2N2221

  22k

  Q2

  BD237

  0

  0 0

  5.5k

  1k

  0

  +12

  0

  Vsursa Vcc

  Vee

  Vee

  Vcc

  Vsursa

  Detector de vârf pozitiv

  Amplificator Av=6.5

  Tranzistor Darlington

  Rezistenţa

  termică

  11

 • Semnalul provenit din Simulink

  Semnalul de la iesirea detectorul de vârf

  Rezultate experimentaleFlux de comandă

  12

 • Schemă SimulinkImplementare practică

  13

 • Controler fuzzy T-S

  Implementare practică

  Variabile de intrare: e, de3 mulţimi de tip zmf, gauss, smf

  Variabila de ieşire: du3 mulţimi singleton: Ne = -0.2

  Ze = 0

  Po = 0.2

  Baza de reguli

  e

  de

  N Z P

  N Ne Ne Ze

  Z Ne Ze Po

  P Ze Po Po

  14

 • Exemplu de activare a regulilor

  Reguli activate

  – 5: Dacă (e Є Z) şi (de Є Z) atunci (du Є Ze)

  – 8: Dacă (e Є P) şi (de Є Z) atunci (du Є Po)

  Defuzzificare - medie ponderată

  Implementare practică

  85

  8855*

  zzy

  15

 • Evoluţia temperaturii incintei:Tref=45°C

  Rezultate experimentale

  16

 • Rezultate experimentaleEvoluţia semnalelor: Tref=45°C

  Te

  cu →

  maxcu

  cdue → 0

  cu

  e, cdu cu, → const.

  17

 • Rezultate experimentaleEvoluţia temperaturii incintei:Tref-variabilă

  45°C 37°C

  18