ghid de utilizare -...

of 24/24
GHID DE UTILIZARE Română

Post on 17-Oct-2019

6 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • GHID DE UTILIZARE

  Română

  User Guide Adaption_RO.qxp:0044-003-01 User Guide.qxd 2008.8.26 2:34 PM Page 1

 • IMPORTANT

  REŢINEŢI: Calea fasciculului în infraroşu TREBUIE menţinută liberă de obstacole întotdeauna!

  Nerespectarea poate rezulta în iniţierea de către Detector a semnalului Foc sau Defecţiune.

  User Guide Adaption_RO.qxp:0044-003-01 User Guide.qxd 2008.8.26 2:34 PM Page 2

 • Cuprins

  Instalare4 Informaţii generale5 Montare produs6 Scheme de cablare

  Punere în funcţiune7 Punere sub tensiune şi introducere parolă8 Selectare mod putere şi distanţă9 Ţintire cu LASER10 Aliniere ‘Auto’ şi ‘Set’ 0/100 (Calibrare)

  În funcţiune11 Setări şi teste finale12 Curăţarea sistemului, efectuarea testelor Foc şi

  Defecţiune manuale

  Depanare13 Coduri de eroare14 LASER invizibil15 Poziţie iniţială

  Informaţii despre sistem16 Configuraţie pictograme LCD17 Indicatori stare18 Configuraţie meniu utilizator20 Configuraţie meniu inginerie21 Configuraţie meniul setări detector22 Configuraţie meniu setări controler sistem23 Parametri de funcţionare şi dimensiuni24 Informaţii specifice teritoriului şi privind autorizaţiile

  User Guide Adaption_RO.qxp:0044-003-01 User Guide.qxd 2008.8.26 2:34 PM Page 3

 • Informaţii generale

  4

  Instalare

  • Verificaţi distanţa între fascicule în raport cu normele locale

  • Poziţionaţi fasciculul cât mai sus posibil, dar cu o distanţă minimă de 0,5 m de la detector la tavan

  • Montaţi Detectorul şi Reflectorul în opoziţie directă unul faţă de celălalt

  • NU poziţionaţi detectorul unde personalul sau obiectele pot să intersecteze calea fasciculului

  18—50m = x1

  50—100m = x4

  8—18m = x1 Utilizaţi masca derază scurtă

  50 cm

  8-100 m

  50 cm

  Asiguraţi o linie de vedereliberă de la Detector laReflector

  Montaţi pe suprafeţe solide (perete structural sau grindă)

  User Guide Adaption_RO.qxp:0044-003-01 User Guide.qxd 2008.8.26 2:34 PM Page 4

 • Montare produs

  5

  Inst

  ala

  re

  Instalare

  Indicatorul LED trebuie să fie îndreptat în jos

  Opţiuni pentru orientare cablajDetector

  User Guide Adaption_RO.qxp:0044-003-01 User Guide.qxd 2008.8.26 2:34 PM Page 5

 • Scheme de cablare

  6

  Instalare

  *Rezistenţă foc - Contactaţi producătorului Panoului decontrol foc pentru valori pentru Rezistenţă foc. Unele Module interfaţă comutare şi zonă nu au nevoie deo Rezistenţă foc - înlocuiţi Rezistenţa cu un scurtcircuit.Consultaţi CD-ul furnizat pentru informaţii suplimentare.

  Cablaj pentru toate celelalte fascicule (sisteme cu mai multe fascicule)

  Cablaj pentru un singur sau ultimul fascicul dintr-o zonă.

  LA DETECTOR

  ZONĂ -ZONĂ +

  ALIMENTARE -ALIMENTARE +

  ÎMPĂMÂNTARE/ECRANARE

  LA DETECTOR

  • Utilizaţi ÎNTOTDEAUNA un cablu cu bifilar ecranatseparat pentru fiecare cap detector

  • Componenta Sfârşit de linie (‘EOL’) este furnizată deproducătorul Panoului de control foc

  • Verificaţi funcţionarea conexiunii Foc şi Defecţiune pePanou foc

  Aplicaţi o tensiune de 5 V până la 40 V lacontactul ‘Ext Reset(Resetare ext)’ pentru aşterge o stare Foc blocat

  User Guide Adaption_RO.qxp:0044-003-01 User Guide.qxd 2008.8.26 2:34 PM Page 6

 • 7

  Punere sub tensiune şi introducere parolăPunere în funcţiune

  1. Punere sub tensiune

  Notă - un sistem pus înfuncţiune va afişa:

  2. Introducere Parolă pentru a accesa Meniul inginerieApăsaţi pentru ecranul Parolă:

  2 secunde

  40 de secunde

  Pu

  ne

  re î

  nfu

  ncţ

  iun

  e

  • Parolă implicită: 1 2 3 4• Schimbare cifră• Trecere de la o cifră la alta• Acceptare• O Parolă incorectă va readuce afişajul la

  ecranul de introducere Parolă• Trei încercări incorecte vor bloca accesul pentru trei

  minute

  User Guide Adaption_RO.qxp:0044-003-01 User Guide.qxd 2008.8.26 2:34 PM Page 7

 • Selectare mod putere şi distanţă

  8

  Punere în funcţiune

  Navigare în meniu

  • Toate funcţiile pot fi efectuate în modul ‘Lo A (Curent scăzut)’ (10 mA) (implicit)

  • Selectaţi ‘Hi A (Curent puternic)’ (50 mA) pentru a activa mişcarea mai rapidă a fasciculului în timpul Alinierii automate şi Ţintirii cu laser

  • După instalare, setaţi sistemul înapoi la ‘Lo A’

  • Selectaţi 8-50 m (implicit) sau 100 m

  3. Selectare Mod putere 4. Selectare distanţa dintre Detector şi Reflector

  1. Utilizaţi pentru a comuta între

  pictogramele din Meniul inginerie,

  pentru a evidenţia pictograma afişată

  3. Utilizaţi pentru a trece la

  elementul necesar

  2. Apăsaţi pentru a selecta

  4. Utilizaţi pentru

  a schimba selecţia

  5. Apăsaţi pentru a accepta

  Apăsaţi pentru a anula

  User Guide Adaption_RO.qxp:0044-003-01 User Guide.qxd 2008.8.26 2:34 PM Page 8

 • Sistemul va semnala Defecţiune în acest mod

  LASERUL este utilizat pentru a alinia Detectorul cuReflectorul. Acesta este doar un instrument de aliniereaproximativă. După Aliniere automată LASERUL poate să nuţintească direct Reflectorul.

  • Utilizaţi pentru a deplasa LASERUL cât mai aproape de Reflector posibil

  • O apăsare a unei taste săgeată are ca rezultat o mişcare a capului Detector

  • Apăsaţi sau pentru a opri LASERUL şi reveniţi la meniul Setări

  • Consultaţi Ghidul de utilizare pagina 14 pentru depanare dacă LASERUL nu este vizibil

  Ţintire cu LASER

  9

  Punere în funcţiune

  RADIAŢIE LASER - EVITAŢIEXPUNEREA DIRECTĂ A OCHILOR

  PUTERE PRODUSĂ < 5 mW

  LASER CLASA IIIa

  Lungime de undă 630 - 680 nm

  PERICOL

  5. Ţintire cu LASER

  Pu

  ne

  re î

  nfu

  ncţ

  iun

  e

  User Guide Adaption_RO.qxp:0044-003-01 User Guide.qxd 2008.8.26 2:34 PM Page 9

 • • Când este afişat ‘Set (Setare)’ apăsaţi • Când este afişat ‘S-00’, acoperiţi Reflectorul cu un

  material care nu reflectă şi lăsaţi-l acoperit, apoi apăsaţi • Când ‘S-01’ este afişat, descoperiţi Reflectorul şi

  lăsaţi descoperit, apoi apăsaţi

  Punere în funcţiune Aliniere ‘Auto’ şi ‘Set’ 0/100 (Calibrare)

  10

  7. ‘Set’ 0/100 (Calibrare)

  • Selectaţi ‘Auto’ pentru a alinia automat fasciculul în infraroşu

  • Puterea semnalului va fi afişată în timpul Alinierii

  6. Aliniere ‘Auto’

  LoA: 18 minuteHiA: 15 minute

  8. Sistemul este aliniat• Este recomandat să setaţi sistemul înapoi în modul ‘Lo A’• LED-ul verde de pe Detector va clipi la fiecare 10 secunde

  şi Puterea semnalului ar trebui să fie între 99% şi 101%• Valori implicite: Prag foc 35%, întârziere 10 secunde la

  Foc şi Defecţiune, mod Fără blocare• Consultaţi Ghidul de utilizare la pagina 11 - 12 pentru a

  modifica setările şi pentru Test Foc şi Defecţiune

  User Guide Adaption_RO.qxp:0044-003-01 User Guide.qxd 2008.8.26 2:34 PM Page 10

 • În funcţiune Setări şi teste finale

  11

  În f

  un

  cţiu

  ne

  Prag focCum să schimbaţi pragulla care Detectorul vadetecta un Foc

  Întârziere 1 (Foc)

  Ecran ConfirmareDetectorul va semnala Foc,Controlerul de sistem varămâne Normal.Apăsaţi pentru a ieşi fără a efectua testul

  Ecran FocSemnale Controler sistem ‘Fire (Foc)’ la Panoul decontrol foc Apăsaţi sau pentru a ieşi

  Întârziere Foc / DefecţiuneCum să schimbaţi întârziereape care o utilizeazăControlerul de sistem înaintede semnalarea unui Foc sauDefecţiune la Panoul decontrol foc

  Întârziere 2(Defecţiune)

  Test focCum să efectuaţi un Testfoc din Controlerul desistem, pentru a testacablajul la Panoul decontrol foc

  User Guide Adaption_RO.qxp:0044-003-01 User Guide.qxd 2008.8.26 2:34 PM Page 11

 • În funcţiune Curăţarea sistemului, efectuarea testelor Foc şi Defecţiune manuale

  12

  Curăţarea sistemului

  Sistemul va compensa automat pentru acumularea depraf prin schimbarea Nivelului de compensare.

  Totuşi, este recomandat ca lentilele Detectorului şiReflectorului să fie curăţate periodic cu o lavetă moalenescămoşabilă.

  Dacă nivelul de compensare rămâne peste 130 pentrumai multe zile aceasta arată că ar trebui efectuatăcurăţarea.

  Sistemul trebuie izolat de Panoul de control focînainte de efectuarea curăţării.

  După curăţare, verificaţi dacă sistemul funcţioneazănormal:

  Dacă Puterea semnalului este între 90% şi 110%- lăsaţi sistemul să compenseze înapoi la 100%

  (aceasta nu ar trebui să dureze mai mult de 12 ore)

  Dacă puterea semnalului este peste 110% - reduceţi Nivelul de compensare până când Puterea

  semnalului este 90—110% şi aşteptaţi ca sistemul să compenseze înapoi la 100%

  Dacă puterea semnalului este sub 90% - efectuaţi Ţintirea cu LASER, Alinierea automată şi

  Setarea.

  Teste Foc şi Defecţiune manuale

  După instalare sau curăţare, este recomandat să fieefectuat un test Foc şi Defecţiune manual:

  Test foc: Acoperiţi Reflectorul uşor astfel încât sădureze mai mult de 2 secunde pentru a-l acoperi.Controlerul de sistem va semnala Foc la Panoul decontrol foc.

  Test Defecţiune: Acoperiţi Reflectorul complet în maipuţin de 2 secunde. Controlerul de sistem va semnalaDefecţiune la Panoul de control foc.

  Cum să schimbaţi Nivelul de compensare:

  User Guide Adaption_RO.qxp:0044-003-01 User Guide.qxd 2008.8.26 2:34 PM Page 12

 • Depanare Coduri de eroare

  13

  Detector negăsit

  Controlerul de sistem nu a pututgăsi Detectorul. Este de asemeneaafişat în timpul pornirii.

  • Aşteptaţi 45 de secunde pentruca sistemul să pornească

  • Verificaţi cablajul dintre Controlerulde sistem şi Detector (Tensiunea la Detector ar trebui să fie 11—13 V)

  Nivelul de compensare nu estezero

  Compensarea trebuie să fie egalăcu zero când ‘Set (Setare)’ esteselectat.

  • Realiniaţi fasciculul utilizând Alinierea automată

  Putere semnal în afara intervalului.

  Puterea semnalului este prea micăsau prea mare după Aliniereautomată.

  • Asiguraţi-vă că distanţa corectă a fost setată

  • Asiguraţi-vă că tipul corect de Reflector a fost utilizat

  • Asiguraţi o linie de vedere liberă la Reflector

  • Realiniaţi fasciculul utilizând LASERUL şi Alinierea automată

  Reflector negăsit.

  Detectorul nu s-a putut alinia cuReflector

  • Asiguraţi-vă că distanţa corectă a fost setată

  • Asiguraţi-vă că tipul corect de Reflector a fost utilizat

  • Asiguraţi o linie de vedere liberă la Reflector

  • Realiniaţi fasciculul utilizând LASERUL şi Aliniere automată

  Aliniere automată eşuată

  • Asiguraţi distanţa corectă dintreReflector şi structurile acoperişului

  • Asiguraţi o linie de vedere liberă la Reflector

  • Realiniaţi Detectorul utilizând Alinierea automată

  Imposibil adus la zero în timpul ‘S-00’ în ‘Set (Setare)’

  Reflectorul nu a fost acoperit sau Detectorul nu a fost aliniat peReflector.

  • Asiguraţi-vă că Reflectorul a fost acoperit complet cu un material care nu reflectă

  • Realiniaţi Detectorul utilizând Alinierea automată

  Niciun semnal în timpul ‘S-01’în ‘Set (Setare)’

  Reflectorul nu a fost descoperit în timpul ‘S-01’.

  • Asiguraţi-vă că Reflectorul a fost descoperit când ‘S-01’ a fost selectat

  Etapa ‘Centre (Centrare)’ a alinierii a eşuat

  Detectorul este prea departe de centrul Reflectorului

  • Asiguraţi o linie de vedere liberă la Reflector

  • Asiguraţi distanţa corectă dintre calea fasciculului şi structurile acoperişului

  De

  pa

  na

  re

  User Guide Adaption_RO.qxp:0044-003-01 User Guide.qxd 2008.8.26 2:34 PM Page 13

 • Dacă nu este posibil să vedeţi LASERUL din cauzamediului de instalare (de exemplu, dacă nu puteţivedea Reflectorul de la Controlerul de sistem sauexistă o lumină ambientală puternică) atunci utilizaţiAlinierea ‘Hand (Manuală)’. Această opţiune afişeazăvaloarea puterii semnalului redat de Detector şipermite utilizatorului să deplaseze fasciculul

  1. Porniţi Aliniere ‘Auto (Automată)’ şi apăsaţi după două secunde pentru a ieşi. (aceasta va maximiza puterea în infraroşu)

  2. Selectaţi alinierea ‘Hand (Manuală)’

  3. Utilizaţi pentru a direcţiona fasciculul până când puterea semnalului este mai mare de 800. Nu există funcţie de repetare automată pe nicio tastă. Pentru a muta motorul în orice direcţie dată de mai multe ori, apăsaţi tasta de mai multe ori

  4. Acoperiţi Reflectorul. Dacă Puterea semnalului nu scade mai mult de jumătate, fasciculul nu este aliniat la Reflector, aşa încât repetaţi Pasul 3

  5. Efectuaţi alinierea ‘Auto (Automată)’, urmată de ‘Set (Setare)’

  Depanare LASER invizibil

  14

  User Guide Adaption_RO.qxp:0044-003-01 User Guide.qxd 2008.8.26 2:34 PM Page 14

 • Depanare Poziţie iniţială

  15

  De

  pa

  na

  re

  Dacă nu se cunoaşte unde este îndreptat fasciculul, utilizaţiPoziţia iniţială pentru a direcţiona automat fasciculul în infraroşuaproximativ în centrul intervalului său de mişcare.

  • Apăsaţi sau pentru a ieşi din această funcţie• Aceasta va dura până la 15 minute pentru a se încheia• La încheiere afişajul va reveni la Meniul inginerie

  User Guide Adaption_RO.qxp:0044-003-01 User Guide.qxd 2008.8.26 2:34 PM Page 15

 • Afişaj şi indicatori Configuraţie pictograme LCD

  16

  Blocat / Resetat

  Grade

  Secunde

  Putere semnal

  Solicitare utilizator

  Nivel compensareMetri

  Picioare

  Foc

  Putere semnaltransmisă

  Neutilizat

  Putere semnalprimită% / V

  Stare Controler Setări

  Utilitare Software

  Test foc

  Foc/Defecţiune Întârziere

  Prag Foc

  Fascicul Aliniere

  ŢintireLASER

  Setări detector

  SetarePoziţieiniţială

  Bargraf

  Sistem blocat/ deblocat

  Avertizare

  Ocupat

  Număr detector

  User Guide Adaption_RO.qxp:0044-003-01 User Guide.qxd 2008.8.26 2:34 PM Page 16

 • Afişaj şi indicatori Indicatori stare Controler de sistem şi Detector

  17

  Info

  rma

  ţii

  12 3 4

  5

  ţ

  Detector

  Indicatorul clipeşte la fiecare 10 secunde.

  NORMAL: VERDEDEFECŢIUNE: GALBENFOC: ROŞU

  Stare ControlerIndicatorii 1 până la 4 indică starea pentru Detectorii 1 până la 4*:NORMAL: Nu clipeşteDEFECŢIUNE: GALBENFOC: ROŞUIndicatorul 5 clipeşte VERDE pentru a indica NORMALStare Controler de sistem.Toţi indicatorii clipesc la fiecare 10 secunde.

  * DETECTORII 2 PÂNĂ LA 4 DISPONIBIL DOAR PE SISTEME CU CAPETE MULTIPLE

  User Guide Adaption_RO.qxp:0044-003-01 User Guide.qxd 2008.8.26 2:34 PM Page 17

 • Configuraţie meniu Meniu utilizator

  18

  Parametri Controler

  • Apăsaţi în acest meniu pentru a introduce Parola

  • Apăsaţi pentru a pune sistemul în Veghe

  Parametri Detector

  User Guide Adaption_RO.qxp:0044-003-01 User Guide.qxd 2008.8.26 2:34 PM Page 18

 • Configuraţie meniu Meniu utilizator - Descrieri

  19

  Info

  rma

  ţii

  Parametri Controler

  Parametri Detector

  Mod putere‘Hi A’ sau ‘Lo A’

  Stare Controler de sistem

  Stare Controler Controler de sistem

  Procent semnal primit

  Nivel compensare Prag foc Întârziere foc

  Versiune SoftwareDetector

  Stare Detector Temperatură

  Grade Celsius sauFahrenheit

  Distanţă

  8—50 m sau 50—100 m

  Întârziere Defecţiune

  User Guide Adaption_RO.qxp:0044-003-01 User Guide.qxd 2008.8.26 2:34 PM Page 19

 • • Trebuie introdusă Parola pentru a accesa Meniul inginerie

  • Prin meniu se navighează cu tastele pentru a deplasa cursorul.

  • Elementele sunt selectate utilizând

  • La apăsarea se iese din acest meniu şi se readuce sistemul la o stare de ‘blocare’

  Configuraţie meniu Meniu inginerie

  20

  Setări Controler

  Poziţie iniţială Setări detector Ţintire cu LASER Aliniere fascicul Prag foc

  Utilitare Software Test focÎntârziere Foc /

  Defecţiune

  User Guide Adaption_RO.qxp:0044-003-01 User Guide.qxd 2008.8.26 2:34 PM Page 20

 • Configuraţie meniu Setări detector

  21

  * DISPONIBIL DOAR LA UNITĂŢI CU MAI MULŢI DETECTORI ** AVERTIZARE: UTILIZARE DOAR DE CĂTRE TEHNICIAN. MODIFICAREA POATE CAUZA AVARIA

  Setare Putere TX **Setare Nivel de compensare**

  Setare Amplificare RX ** Setare Zero / 100%

  Motor optimizare automată Deplasare pornită / oprită

  Setare Blocare foc /Resetare

  Setare distanţăSetare număr Detector *

  Info

  rma

  ţii

  Implicit este Fără blocare

  User Guide Adaption_RO.qxp:0044-003-01 User Guide.qxd 2008.8.26 2:34 PM Page 21

 • Configuraţie meniu Setări Controler de sistem

  22

  Schimbare Parolă

  Mod putere Unităţi de măsură

  • Unităţi de măsurăSchimbă între ‘Metric’ şi ’Imperial (Anglo-Saxon)’• Schimbare ParolăUtilizaţi pentru a accesa fiecare cifrăUtilizaţi pentru a schimba cifraApăsaţi pentru a salva Parola nouă şi a reveni la meniul cu setăriApăsaţi pentru a anula modificarea şi a reveni la meniul Inginerie

  Schimbarea Parolei trebuieefectuată cu atenţie. În cazde pierdere a parolei,unitatea nu poate fi deblocatăşi trebuie retrimisăproducătorului. Acest caz nueste acoperit de garanţie.

  AVERTIZARE

  User Guide Adaption_RO.qxp:0044-003-01 User Guide.qxd 2008.8.26 2:34 PM Page 22

 • Informaţii despre sistem Parametri de funcţionare şi dimensiuni

  23

  Dimensiuni Lăţime, in (mm) Înălţime, in (mm) Adâncime, in (mm) Greutate, lb (kg)

  Parametru Descriere ImplicitParametru ValoareParolă Cod utilizator necesar pentru a accesa Meniul inginerie 1 2 3 4

  Mod putere

  ‘Hi A’: Sistemul va funcţiona la curent constant 50mA consum‘Lo A’: Sistemul va funcţiona la curent constant 10mAconsum

  ‘LoA’

  CompensareNivel

  Interval –50 până la +205. Nivel de amplificare aplicat lacompensare pentru acumulare de praf şi deplasarea clădirii La 75 Optimizarea automată este începută

  0

  Putere transmisie Interval 50 până la 4095. Indică puterea optică produsă. Setat automat de Aliniere automată -

  Amplificarerecepţie

  Interval 1 până la 255. Indică nivelul de amplificare aplicat de receptorSetat automat de Aliniere automată

  -

  Prag foc Interval 10% până la 60%. Setează cantitatea de întunecare necesară pentru ca Detectorul să semnaleze un Foc 35%

  Întârziere la foc Interval 2s până la 30s. Setează timpul în care sistemul trebuie să fie sub pragul Foc înainte de a semnala un Foc10 de

  secunde

  Întârziere laDefecţiune

  Interval 2s până la 30s. Setează timpul în care sistemul trebuie să fie sub pragul Defecţiune înainte ca un Defecţiune să fie semnalatNotaţi că semnalul trebuie să scadă la

 • Informaţii privind autorizaţiile Informaţii specifice teritoriului

  24

  Informaţii privind autorizarea în Europa

  Respectă EN54-12 pentru niveluri de sensibilitate între 25%şi 35% cu o întârziere maximă la foc de 20 de secunde. Carcasa de protecţie trebuie montată pentru a respectaEN54-12.

  Informaţii autorizare UL

  Număr fişier UL: S3417

  0832

  Fire Fighting Enterprises Ltd, 9 Hunting Gate, Hitchin,SG4 0TJ, Marea Britanie

  070832-CPD-0565

  EN54-12Detector liniar utilizând un fascicul optic

  Siguranţă împotriva incendiilorDocumentaţie: Consultaţi doc. 0044-003

  Distanţă între Detector şi Reflector

  Interval pragfoc

  8—10 m (26,2—32,8 ft) 10—18 %

  10—15 m (32,8—49,2 ft) 15—25 %

  15—22 m (49,2—72,2 ft) 15—35 %

  22—40 m (72,2—131,2 ft) 25—50 %

  40—60 m (131,2—196,8 ft) 35—50 %

  60—100 m (196,8—328,1 ft) 50 %

  Toate instalaţiile trebuie să fie conforme cuNFPA72

  Număr document: 0044-003-05

  User Guide Adaption_RO.qxp:0044-003-01 User Guide.qxd 2008.8.26 2:34 PM Page 24

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 300 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile () /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure false /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles false /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice