ghid de utilizare -...

of 24 /24
GHID DE UTILIZARE Română

Upload: others

Post on 17-Oct-2019

8 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: GHID DE UTILIZARE - resource.boschsecurity.comresource.boschsecurity.com/documents/User_Guide___Instruction_Book... · fără a efectua testul Ecran Foc Semnale Controler sistem ‘Fire

GHID DE UTILIZARE

Română

User Guide Adaption_RO.qxp:0044-003-01 User Guide.qxd 2008.8.26 2:34 PM Page 1

Page 2: GHID DE UTILIZARE - resource.boschsecurity.comresource.boschsecurity.com/documents/User_Guide___Instruction_Book... · fără a efectua testul Ecran Foc Semnale Controler sistem ‘Fire

IMPORTANT

REŢINEŢI: Calea fasciculului în infraroşu TREBUIE menţinută liberă de obstacole întotdeauna!

Nerespectarea poate rezulta în iniţierea de către Detector a semnalului Foc sau Defecţiune.

User Guide Adaption_RO.qxp:0044-003-01 User Guide.qxd 2008.8.26 2:34 PM Page 2

Page 3: GHID DE UTILIZARE - resource.boschsecurity.comresource.boschsecurity.com/documents/User_Guide___Instruction_Book... · fără a efectua testul Ecran Foc Semnale Controler sistem ‘Fire

Cuprins

Instalare4 Informaţii generale5 Montare produs6 Scheme de cablare

Punere în funcţiune7 Punere sub tensiune şi introducere parolă8 Selectare mod putere şi distanţă9 Ţintire cu LASER10 Aliniere ‘Auto’ şi ‘Set’ 0/100 (Calibrare)

În funcţiune11 Setări şi teste finale12 Curăţarea sistemului, efectuarea testelor Foc şi

Defecţiune manuale

Depanare13 Coduri de eroare14 LASER invizibil15 Poziţie iniţială

Informaţii despre sistem16 Configuraţie pictograme LCD17 Indicatori stare18 Configuraţie meniu utilizator20 Configuraţie meniu inginerie21 Configuraţie meniul setări detector22 Configuraţie meniu setări controler sistem23 Parametri de funcţionare şi dimensiuni24 Informaţii specifice teritoriului şi privind autorizaţiile

User Guide Adaption_RO.qxp:0044-003-01 User Guide.qxd 2008.8.26 2:34 PM Page 3

Page 4: GHID DE UTILIZARE - resource.boschsecurity.comresource.boschsecurity.com/documents/User_Guide___Instruction_Book... · fără a efectua testul Ecran Foc Semnale Controler sistem ‘Fire

Informaţii generale

4

Instalare

• Verificaţi distanţa între fascicule în raport cu normele locale

• Poziţionaţi fasciculul cât mai sus posibil, dar cu o distanţă minimă de 0,5 m de la detector la tavan

• Montaţi Detectorul şi Reflectorul în opoziţie directă unul faţă de celălalt

• NU poziţionaţi detectorul unde personalul sau obiectele pot să intersecteze calea fasciculului

18—50m = x1

50—100m = x4

8—18m = x1 Utilizaţi masca derază scurtă

50 cm

8-100 m

50 cm

Asiguraţi o linie de vedereliberă de la Detector laReflector

Montaţi pe suprafeţe solide (perete structural sau grindă)

User Guide Adaption_RO.qxp:0044-003-01 User Guide.qxd 2008.8.26 2:34 PM Page 4

Page 5: GHID DE UTILIZARE - resource.boschsecurity.comresource.boschsecurity.com/documents/User_Guide___Instruction_Book... · fără a efectua testul Ecran Foc Semnale Controler sistem ‘Fire

Montare produs

5

Inst

ala

re

Instalare

Indicatorul LED trebuie să fie îndreptat în jos

Opţiuni pentru orientare cablajDetector

User Guide Adaption_RO.qxp:0044-003-01 User Guide.qxd 2008.8.26 2:34 PM Page 5

Page 6: GHID DE UTILIZARE - resource.boschsecurity.comresource.boschsecurity.com/documents/User_Guide___Instruction_Book... · fără a efectua testul Ecran Foc Semnale Controler sistem ‘Fire

Scheme de cablare

6

Instalare

*Rezistenţă foc - Contactaţi producătorului Panoului decontrol foc pentru valori pentru Rezistenţă foc. Unele Module interfaţă comutare şi zonă nu au nevoie deo Rezistenţă foc - înlocuiţi Rezistenţa cu un scurtcircuit.Consultaţi CD-ul furnizat pentru informaţii suplimentare.

Cablaj pentru toate celelalte fascicule (sisteme cu mai multe fascicule)

Cablaj pentru un singur sau ultimul fascicul dintr-o zonă.

LA DETECTOR

ZONĂ -ZONĂ +

ALIMENTARE -ALIMENTARE +

ÎMPĂMÂNTARE/ECRANARE

LA DETECTOR

• Utilizaţi ÎNTOTDEAUNA un cablu cu bifilar ecranatseparat pentru fiecare cap detector

• Componenta Sfârşit de linie (‘EOL’) este furnizată deproducătorul Panoului de control foc

• Verificaţi funcţionarea conexiunii Foc şi Defecţiune pePanou foc

Aplicaţi o tensiune de 5 V până la 40 V lacontactul ‘Ext Reset(Resetare ext)’ pentru aşterge o stare Foc blocat

User Guide Adaption_RO.qxp:0044-003-01 User Guide.qxd 2008.8.26 2:34 PM Page 6

Page 7: GHID DE UTILIZARE - resource.boschsecurity.comresource.boschsecurity.com/documents/User_Guide___Instruction_Book... · fără a efectua testul Ecran Foc Semnale Controler sistem ‘Fire

7

Punere sub tensiune şi introducere parolăPunere în funcţiune

1. Punere sub tensiune

Notă - un sistem pus înfuncţiune va afişa:

2. Introducere Parolă pentru a accesa Meniul inginerieApăsaţi pentru ecranul Parolă:

2 secunde

40 de secunde

Pu

ne

re î

nfu

ncţ

iun

e

• Parolă implicită: 1 2 3 4• Schimbare cifră• Trecere de la o cifră la alta• Acceptare• O Parolă incorectă va readuce afişajul la

ecranul de introducere Parolă• Trei încercări incorecte vor bloca accesul pentru trei

minute

User Guide Adaption_RO.qxp:0044-003-01 User Guide.qxd 2008.8.26 2:34 PM Page 7

Page 8: GHID DE UTILIZARE - resource.boschsecurity.comresource.boschsecurity.com/documents/User_Guide___Instruction_Book... · fără a efectua testul Ecran Foc Semnale Controler sistem ‘Fire

Selectare mod putere şi distanţă

8

Punere în funcţiune

Navigare în meniu

• Toate funcţiile pot fi efectuate în modul ‘Lo A (Curent scăzut)’ (10 mA) (implicit)

• Selectaţi ‘Hi A (Curent puternic)’ (50 mA) pentru a activa mişcarea mai rapidă a fasciculului în timpul Alinierii automate şi Ţintirii cu laser

• După instalare, setaţi sistemul înapoi la ‘Lo A’

• Selectaţi 8-50 m (implicit) sau 100 m

3. Selectare Mod putere 4. Selectare distanţa dintre Detector şi Reflector

1. Utilizaţi pentru a comuta între

pictogramele din Meniul inginerie,

pentru a evidenţia pictograma afişată

3. Utilizaţi pentru a trece la

elementul necesar

2. Apăsaţi pentru a selecta

4. Utilizaţi pentru

a schimba selecţia

5. Apăsaţi pentru a accepta

Apăsaţi pentru a anula

User Guide Adaption_RO.qxp:0044-003-01 User Guide.qxd 2008.8.26 2:34 PM Page 8

Page 9: GHID DE UTILIZARE - resource.boschsecurity.comresource.boschsecurity.com/documents/User_Guide___Instruction_Book... · fără a efectua testul Ecran Foc Semnale Controler sistem ‘Fire

Sistemul va semnala Defecţiune în acest mod

LASERUL este utilizat pentru a alinia Detectorul cuReflectorul. Acesta este doar un instrument de aliniereaproximativă. După Aliniere automată LASERUL poate să nuţintească direct Reflectorul.

• Utilizaţi pentru a deplasa LASERUL cât mai aproape de Reflector posibil

• O apăsare a unei taste săgeată are ca rezultat o mişcare a capului Detector

• Apăsaţi sau pentru a opri LASERUL şi reveniţi la meniul Setări

• Consultaţi Ghidul de utilizare pagina 14 pentru depanare dacă LASERUL nu este vizibil

Ţintire cu LASER

9

Punere în funcţiune

RADIAŢIE LASER - EVITAŢIEXPUNEREA DIRECTĂ A OCHILOR

PUTERE PRODUSĂ < 5 mW

LASER CLASA IIIa

Lungime de undă 630 - 680 nm

PERICOL

5. Ţintire cu LASER

Pu

ne

re î

nfu

ncţ

iun

e

User Guide Adaption_RO.qxp:0044-003-01 User Guide.qxd 2008.8.26 2:34 PM Page 9

Page 10: GHID DE UTILIZARE - resource.boschsecurity.comresource.boschsecurity.com/documents/User_Guide___Instruction_Book... · fără a efectua testul Ecran Foc Semnale Controler sistem ‘Fire

• Când este afişat ‘Set (Setare)’ apăsaţi • Când este afişat ‘S-00’, acoperiţi Reflectorul cu un

material care nu reflectă şi lăsaţi-l acoperit, apoi apăsaţi • Când ‘S-01’ este afişat, descoperiţi Reflectorul şi

lăsaţi descoperit, apoi apăsaţi

Punere în funcţiune Aliniere ‘Auto’ şi ‘Set’ 0/100 (Calibrare)

10

7. ‘Set’ 0/100 (Calibrare)

• Selectaţi ‘Auto’ pentru a alinia automat fasciculul în infraroşu

• Puterea semnalului va fi afişată în timpul Alinierii

6. Aliniere ‘Auto’

LoA: 18 minuteHiA: 15 minute

8. Sistemul este aliniat• Este recomandat să setaţi sistemul înapoi în modul ‘Lo A’• LED-ul verde de pe Detector va clipi la fiecare 10 secunde

şi Puterea semnalului ar trebui să fie între 99% şi 101%• Valori implicite: Prag foc 35%, întârziere 10 secunde la

Foc şi Defecţiune, mod Fără blocare• Consultaţi Ghidul de utilizare la pagina 11 - 12 pentru a

modifica setările şi pentru Test Foc şi Defecţiune

User Guide Adaption_RO.qxp:0044-003-01 User Guide.qxd 2008.8.26 2:34 PM Page 10

Page 11: GHID DE UTILIZARE - resource.boschsecurity.comresource.boschsecurity.com/documents/User_Guide___Instruction_Book... · fără a efectua testul Ecran Foc Semnale Controler sistem ‘Fire

În funcţiune Setări şi teste finale

11

În f

un

cţiu

ne

Prag focCum să schimbaţi pragulla care Detectorul vadetecta un Foc

Întârziere 1 (Foc)

Ecran ConfirmareDetectorul va semnala Foc,Controlerul de sistem varămâne Normal.Apăsaţi pentru a ieşi fără a efectua testul

Ecran FocSemnale Controler sistem ‘Fire (Foc)’ la Panoul decontrol foc Apăsaţi sau pentru a ieşi

Întârziere Foc / DefecţiuneCum să schimbaţi întârziereape care o utilizeazăControlerul de sistem înaintede semnalarea unui Foc sauDefecţiune la Panoul decontrol foc

Întârziere 2(Defecţiune)

Test focCum să efectuaţi un Testfoc din Controlerul desistem, pentru a testacablajul la Panoul decontrol foc

User Guide Adaption_RO.qxp:0044-003-01 User Guide.qxd 2008.8.26 2:34 PM Page 11

Page 12: GHID DE UTILIZARE - resource.boschsecurity.comresource.boschsecurity.com/documents/User_Guide___Instruction_Book... · fără a efectua testul Ecran Foc Semnale Controler sistem ‘Fire

În funcţiune Curăţarea sistemului, efectuarea testelor Foc şi Defecţiune manuale

12

Curăţarea sistemului

Sistemul va compensa automat pentru acumularea depraf prin schimbarea Nivelului de compensare.

Totuşi, este recomandat ca lentilele Detectorului şiReflectorului să fie curăţate periodic cu o lavetă moalenescămoşabilă.

Dacă nivelul de compensare rămâne peste 130 pentrumai multe zile aceasta arată că ar trebui efectuatăcurăţarea.

Sistemul trebuie izolat de Panoul de control focînainte de efectuarea curăţării.

După curăţare, verificaţi dacă sistemul funcţioneazănormal:

Dacă Puterea semnalului este între 90% şi 110%- lăsaţi sistemul să compenseze înapoi la 100%

(aceasta nu ar trebui să dureze mai mult de 12 ore)

Dacă puterea semnalului este peste 110% - reduceţi Nivelul de compensare până când Puterea

semnalului este 90—110% şi aşteptaţi ca sistemul să compenseze înapoi la 100%

Dacă puterea semnalului este sub 90% - efectuaţi Ţintirea cu LASER, Alinierea automată şi

Setarea.

Teste Foc şi Defecţiune manuale

După instalare sau curăţare, este recomandat să fieefectuat un test Foc şi Defecţiune manual:

Test foc: Acoperiţi Reflectorul uşor astfel încât sădureze mai mult de 2 secunde pentru a-l acoperi.Controlerul de sistem va semnala Foc la Panoul decontrol foc.

Test Defecţiune: Acoperiţi Reflectorul complet în maipuţin de 2 secunde. Controlerul de sistem va semnalaDefecţiune la Panoul de control foc.

Cum să schimbaţi Nivelul de compensare:

User Guide Adaption_RO.qxp:0044-003-01 User Guide.qxd 2008.8.26 2:34 PM Page 12

Page 13: GHID DE UTILIZARE - resource.boschsecurity.comresource.boschsecurity.com/documents/User_Guide___Instruction_Book... · fără a efectua testul Ecran Foc Semnale Controler sistem ‘Fire

Depanare Coduri de eroare

13

Detector negăsit

Controlerul de sistem nu a pututgăsi Detectorul. Este de asemeneaafişat în timpul pornirii.

• Aşteptaţi 45 de secunde pentruca sistemul să pornească

• Verificaţi cablajul dintre Controlerulde sistem şi Detector (Tensiunea la Detector ar trebui să fie 11—13 V)

Nivelul de compensare nu estezero

Compensarea trebuie să fie egalăcu zero când ‘Set (Setare)’ esteselectat.

• Realiniaţi fasciculul utilizând Alinierea automată

Putere semnal în afara intervalului.

Puterea semnalului este prea micăsau prea mare după Aliniereautomată.

• Asiguraţi-vă că distanţa corectă a fost setată

• Asiguraţi-vă că tipul corect de Reflector a fost utilizat

• Asiguraţi o linie de vedere liberă la Reflector

• Realiniaţi fasciculul utilizând LASERUL şi Alinierea automată

Reflector negăsit.

Detectorul nu s-a putut alinia cuReflector

• Asiguraţi-vă că distanţa corectă a fost setată

• Asiguraţi-vă că tipul corect de Reflector a fost utilizat

• Asiguraţi o linie de vedere liberă la Reflector

• Realiniaţi fasciculul utilizând LASERUL şi Aliniere automată

Aliniere automată eşuată

• Asiguraţi distanţa corectă dintreReflector şi structurile acoperişului

• Asiguraţi o linie de vedere liberă la Reflector

• Realiniaţi Detectorul utilizând Alinierea automată

Imposibil adus la zero în timpul ‘S-00’ în ‘Set (Setare)’

Reflectorul nu a fost acoperit sau Detectorul nu a fost aliniat peReflector.

• Asiguraţi-vă că Reflectorul a fost acoperit complet cu un material care nu reflectă

• Realiniaţi Detectorul utilizând Alinierea automată

Niciun semnal în timpul ‘S-01’în ‘Set (Setare)’

Reflectorul nu a fost descoperit în timpul ‘S-01’.

• Asiguraţi-vă că Reflectorul a fost descoperit când ‘S-01’ a fost selectat

Etapa ‘Centre (Centrare)’ a alinierii a eşuat

Detectorul este prea departe de centrul Reflectorului

• Asiguraţi o linie de vedere liberă la Reflector

• Asiguraţi distanţa corectă dintre calea fasciculului şi structurile acoperişului

De

pa

na

re

User Guide Adaption_RO.qxp:0044-003-01 User Guide.qxd 2008.8.26 2:34 PM Page 13

Page 14: GHID DE UTILIZARE - resource.boschsecurity.comresource.boschsecurity.com/documents/User_Guide___Instruction_Book... · fără a efectua testul Ecran Foc Semnale Controler sistem ‘Fire

Dacă nu este posibil să vedeţi LASERUL din cauzamediului de instalare (de exemplu, dacă nu puteţivedea Reflectorul de la Controlerul de sistem sauexistă o lumină ambientală puternică) atunci utilizaţiAlinierea ‘Hand (Manuală)’. Această opţiune afişeazăvaloarea puterii semnalului redat de Detector şipermite utilizatorului să deplaseze fasciculul

1. Porniţi Aliniere ‘Auto (Automată)’ şi apăsaţi după două secunde pentru a ieşi. (aceasta va maximiza puterea în infraroşu)

2. Selectaţi alinierea ‘Hand (Manuală)’

3. Utilizaţi pentru a direcţiona fasciculul până când puterea semnalului este mai mare de 800. Nu există funcţie de repetare automată pe nicio tastă. Pentru a muta motorul în orice direcţie dată de mai multe ori, apăsaţi tasta de mai multe ori

4. Acoperiţi Reflectorul. Dacă Puterea semnalului nu scade mai mult de jumătate, fasciculul nu este aliniat la Reflector, aşa încât repetaţi Pasul 3

5. Efectuaţi alinierea ‘Auto (Automată)’, urmată de ‘Set (Setare)’

Depanare LASER invizibil

14

User Guide Adaption_RO.qxp:0044-003-01 User Guide.qxd 2008.8.26 2:34 PM Page 14

Page 15: GHID DE UTILIZARE - resource.boschsecurity.comresource.boschsecurity.com/documents/User_Guide___Instruction_Book... · fără a efectua testul Ecran Foc Semnale Controler sistem ‘Fire

Depanare Poziţie iniţială

15

De

pa

na

re

Dacă nu se cunoaşte unde este îndreptat fasciculul, utilizaţiPoziţia iniţială pentru a direcţiona automat fasciculul în infraroşuaproximativ în centrul intervalului său de mişcare.

• Apăsaţi sau pentru a ieşi din această funcţie• Aceasta va dura până la 15 minute pentru a se încheia• La încheiere afişajul va reveni la Meniul inginerie

User Guide Adaption_RO.qxp:0044-003-01 User Guide.qxd 2008.8.26 2:34 PM Page 15

Page 16: GHID DE UTILIZARE - resource.boschsecurity.comresource.boschsecurity.com/documents/User_Guide___Instruction_Book... · fără a efectua testul Ecran Foc Semnale Controler sistem ‘Fire

Afişaj şi indicatori Configuraţie pictograme LCD

16

Blocat / Resetat

Grade

Secunde

Putere semnal

Solicitare utilizator

Nivel compensareMetri

Picioare

Foc

Putere semnaltransmisă

Neutilizat

Putere semnalprimită% / V

Stare Controler Setări

Utilitare Software

Test foc

Foc/Defecţiune Întârziere

Prag Foc

Fascicul Aliniere

ŢintireLASER

Setări detector

SetarePoziţieiniţială

Bargraf

Sistem blocat/ deblocat

Avertizare

Ocupat

Număr detector

User Guide Adaption_RO.qxp:0044-003-01 User Guide.qxd 2008.8.26 2:34 PM Page 16

Page 17: GHID DE UTILIZARE - resource.boschsecurity.comresource.boschsecurity.com/documents/User_Guide___Instruction_Book... · fără a efectua testul Ecran Foc Semnale Controler sistem ‘Fire

Afişaj şi indicatori Indicatori stare Controler de sistem şi Detector

17

Info

rma

ţii

12 3 4

5

ţ

Detector

Indicatorul clipeşte la fiecare 10 secunde.

NORMAL: VERDEDEFECŢIUNE: GALBENFOC: ROŞU

Stare ControlerIndicatorii 1 până la 4 indică starea pentru Detectorii 1 până la 4*:NORMAL: Nu clipeşteDEFECŢIUNE: GALBENFOC: ROŞUIndicatorul 5 clipeşte VERDE pentru a indica NORMALStare Controler de sistem.Toţi indicatorii clipesc la fiecare 10 secunde.

* DETECTORII 2 PÂNĂ LA 4 DISPONIBIL DOAR PE SISTEME CU CAPETE MULTIPLE

User Guide Adaption_RO.qxp:0044-003-01 User Guide.qxd 2008.8.26 2:34 PM Page 17

Page 18: GHID DE UTILIZARE - resource.boschsecurity.comresource.boschsecurity.com/documents/User_Guide___Instruction_Book... · fără a efectua testul Ecran Foc Semnale Controler sistem ‘Fire

Configuraţie meniu Meniu utilizator

18

Parametri Controler

• Apăsaţi în acest meniu pentru a introduce Parola

• Apăsaţi pentru a pune sistemul în Veghe

Parametri Detector

User Guide Adaption_RO.qxp:0044-003-01 User Guide.qxd 2008.8.26 2:34 PM Page 18

Page 19: GHID DE UTILIZARE - resource.boschsecurity.comresource.boschsecurity.com/documents/User_Guide___Instruction_Book... · fără a efectua testul Ecran Foc Semnale Controler sistem ‘Fire

Configuraţie meniu Meniu utilizator - Descrieri

19

Info

rma

ţii

Parametri Controler

Parametri Detector

Mod putere‘Hi A’ sau ‘Lo A’

Stare Controler de sistem

Stare Controler Controler de sistem

Procent semnal primit

Nivel compensare Prag foc Întârziere foc

Versiune SoftwareDetector

Stare Detector Temperatură

Grade Celsius sauFahrenheit

Distanţă

8—50 m sau 50—100 m

Întârziere Defecţiune

User Guide Adaption_RO.qxp:0044-003-01 User Guide.qxd 2008.8.26 2:34 PM Page 19

Page 20: GHID DE UTILIZARE - resource.boschsecurity.comresource.boschsecurity.com/documents/User_Guide___Instruction_Book... · fără a efectua testul Ecran Foc Semnale Controler sistem ‘Fire

• Trebuie introdusă Parola pentru a accesa Meniul inginerie

• Prin meniu se navighează cu tastele pentru a deplasa cursorul.

• Elementele sunt selectate utilizând

• La apăsarea se iese din acest meniu şi se readuce sistemul la o stare de ‘blocare’

Configuraţie meniu Meniu inginerie

20

Setări Controler

Poziţie iniţială Setări detector Ţintire cu LASER Aliniere fascicul Prag foc

Utilitare Software Test focÎntârziere Foc /

Defecţiune

User Guide Adaption_RO.qxp:0044-003-01 User Guide.qxd 2008.8.26 2:34 PM Page 20

Page 21: GHID DE UTILIZARE - resource.boschsecurity.comresource.boschsecurity.com/documents/User_Guide___Instruction_Book... · fără a efectua testul Ecran Foc Semnale Controler sistem ‘Fire

Configuraţie meniu Setări detector

21

* DISPONIBIL DOAR LA UNITĂŢI CU MAI MULŢI DETECTORI ** AVERTIZARE: UTILIZARE DOAR DE CĂTRE TEHNICIAN. MODIFICAREA POATE CAUZA AVARIA

Setare Putere TX **Setare Nivel de compensare**

Setare Amplificare RX ** Setare Zero / 100%

Motor optimizare automată Deplasare pornită / oprită

Setare Blocare foc /Resetare

Setare distanţăSetare număr Detector *

Info

rma

ţii

Implicit este Fără blocare

User Guide Adaption_RO.qxp:0044-003-01 User Guide.qxd 2008.8.26 2:34 PM Page 21

Page 22: GHID DE UTILIZARE - resource.boschsecurity.comresource.boschsecurity.com/documents/User_Guide___Instruction_Book... · fără a efectua testul Ecran Foc Semnale Controler sistem ‘Fire

Configuraţie meniu Setări Controler de sistem

22

Schimbare Parolă

Mod putere Unităţi de măsură

• Unităţi de măsurăSchimbă între ‘Metric’ şi ’Imperial (Anglo-Saxon)’• Schimbare ParolăUtilizaţi pentru a accesa fiecare cifrăUtilizaţi pentru a schimba cifraApăsaţi pentru a salva Parola nouă şi a reveni la meniul cu setăriApăsaţi pentru a anula modificarea şi a reveni la meniul Inginerie

Schimbarea Parolei trebuieefectuată cu atenţie. În cazde pierdere a parolei,unitatea nu poate fi deblocatăşi trebuie retrimisăproducătorului. Acest caz nueste acoperit de garanţie.

AVERTIZARE

User Guide Adaption_RO.qxp:0044-003-01 User Guide.qxd 2008.8.26 2:34 PM Page 22

Page 23: GHID DE UTILIZARE - resource.boschsecurity.comresource.boschsecurity.com/documents/User_Guide___Instruction_Book... · fără a efectua testul Ecran Foc Semnale Controler sistem ‘Fire

Informaţii despre sistem Parametri de funcţionare şi dimensiuni

23

Dimensiuni Lăţime, in (mm) Înălţime, in (mm) Adâncime, in (mm) Greutate, lb (kg)

Parametru Descriere ImplicitParametru ValoareParolă Cod utilizator necesar pentru a accesa Meniul inginerie 1 2 3 4

Mod putere

‘Hi A’: Sistemul va funcţiona la curent constant 50mA consum‘Lo A’: Sistemul va funcţiona la curent constant 10mAconsum

‘LoA’

CompensareNivel

Interval –50 până la +205. Nivel de amplificare aplicat lacompensare pentru acumulare de praf şi deplasarea clădirii La 75 Optimizarea automată este începută

0

Putere transmisie Interval 50 până la 4095. Indică puterea optică produsă. Setat automat de Aliniere automată -

Amplificarerecepţie

Interval 1 până la 255. Indică nivelul de amplificare aplicat de receptorSetat automat de Aliniere automată

-

Prag foc Interval 10% până la 60%. Setează cantitatea de întunecare necesară pentru ca Detectorul să semnaleze un Foc 35%

Întârziere la foc Interval 2s până la 30s. Setează timpul în care sistemul trebuie să fie sub pragul Foc înainte de a semnala un Foc

10 de secunde

Întârziere laDefecţiune

Interval 2s până la 30s. Setează timpul în care sistemul trebuie să fie sub pragul Defecţiune înainte ca un Defecţiune să fie semnalatNotaţi că semnalul trebuie să scadă la <=13% în 2s

10 desecunde

Distanţă8—50 m sau 50—100 m. Setează distanţa dintre Detector şi Reflector. Afectează puterea de transmisie iniţială la pornirea Alinierii automate

8-50 m

Optimizare automată Pornit/Oprit

Activează sau dezactivează Optimizarea automată (funcţia deplasare fascicul automată) Pornit

Blocat/fărăblocare

Setează dacă sistemul se va bloca Foc sau va reseta automat Defecţiunile sunt întotdeauna fără blocare.

Fărăblocare

Controler de sistem, inclusiv bază 7,9 (200) 9,3 (235) 2,8 (71) 2,0 (0,9)

Detector, inclusiv bază 'montare uşoară' 5,3 (135) 5,3 (135) 5,3 (135) 1,1 (0,5)

Consolă universală 5,3 (135) 5,3 (135) 2,8 (71) 0,4 (0,2)

Reflector (Individual) 3,9 (100) 3,9 (100) 0,4 (10) 2 (0,1)

Carcasă de protecţie Ø 5,4 (Ø 136) 6,2 (157) - 0,3 (0,13)

Tensiune în funcţionare 14—28V c.c.

Curent de funcţionare – Mod putere scăzută 8—12 mA

Curent de funcţionare – Mod putere ridicată 48—52 mA

Interval prag foc0.45—3.98 dB10—60%

Întârziere la foc 2—30 s

Întârziere la Defecţiune 2—30 s

Distanţă de funcţionare dintre Detector şi Reflector 8—100 m

Nealiniere unghiulară maximă a Detectorului ± 0,3 Grade

Nealiniere unghiulară maximă a Reflectorului ± 5 Grade

Deplasare unghiulară maximă a capului Detectorului ± 3,5 Grade

Lungime de undă optică 850 nm

Întunecare rapidă prag Defecţiune 87%

Temperatură de funcţionare (autorizată UL) 0—+37,8 Deg C

Temperatură de funcţionare (autorizată EN54-12) -10—+55 Deg C

Temperatură depozitare -40—+85 Deg C

Umiditate relativă (fără condens) 93%

Cod IP IP54

Tensiune de contact releu 30 V c.c.

Curent e contact releu 100 mA

Lungime maximă cablu (Controler la Detector) 100 m

Secţiune cablu24—14 AWG0.5—1.5 mm

Cod inflamabilitate carcasă UL94 V0

Info

rma

ţii

User Guide Adaption_RO.qxp:0044-003-01 User Guide.qxd 2008.8.26 2:34 PM Page 23

Page 24: GHID DE UTILIZARE - resource.boschsecurity.comresource.boschsecurity.com/documents/User_Guide___Instruction_Book... · fără a efectua testul Ecran Foc Semnale Controler sistem ‘Fire

Informaţii privind autorizaţiile Informaţii specifice teritoriului

24

Informaţii privind autorizarea în Europa

Respectă EN54-12 pentru niveluri de sensibilitate între 25%şi 35% cu o întârziere maximă la foc de 20 de secunde. Carcasa de protecţie trebuie montată pentru a respectaEN54-12.

Informaţii autorizare UL

Număr fişier UL: S3417

0832

Fire Fighting Enterprises Ltd, 9 Hunting Gate, Hitchin,SG4 0TJ, Marea Britanie

070832-CPD-0565

EN54-12Detector liniar utilizând un fascicul optic

Siguranţă împotriva incendiilorDocumentaţie: Consultaţi doc. 0044-003

Distanţă între Detector şi Reflector

Interval pragfoc

8—10 m (26,2—32,8 ft) 10—18 %

10—15 m (32,8—49,2 ft) 15—25 %

15—22 m (49,2—72,2 ft) 15—35 %

22—40 m (72,2—131,2 ft) 25—50 %

40—60 m (131,2—196,8 ft) 35—50 %

60—100 m (196,8—328,1 ft) 50 %

Toate instalaţiile trebuie să fie conforme cuNFPA72

Număr document: 0044-003-05

User Guide Adaption_RO.qxp:0044-003-01 User Guide.qxd 2008.8.26 2:34 PM Page 24