tehnici de negociere si vanzari in logistica internationala_curs 4

Upload: iulia-laura

Post on 06-Jul-2018

230 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

 • 8/17/2019 Tehnici de Negociere Si Vanzari in Logistica Internationala_Curs 4

  1/27

  Academia de Studii Economice din București Facultatea de Relații Economice Internaționale 

  Tehnici de negociere şi vânzări în logistica internaţională 

  Curs 4: Negocierea î n domeniul logisticii internaționale 

  Lect. univ. dr. Ramona Țarțavulea 

  Program de masterat “LOGISTICA INTERNAȚIONALĂ” 

 • 8/17/2019 Tehnici de Negociere Si Vanzari in Logistica Internationala_Curs 4

  2/27

  Obiectivele cursului

  • Dezvoltarea abilităților de negociere în domeniul

  logisticii internaționale 

  • Pregătirea negociatorului în vederea unei întânirii cupartenerul

  • Definirea ariilor de negociere în domeniul logisticii 

  • Planificarea unei negocieri în domeniul logisticii

  •  Înțelegerea

 • 8/17/2019 Tehnici de Negociere Si Vanzari in Logistica Internationala_Curs 4

  3/27

  Negociatorul în domeniul logisticii-obiective

  • Creștea profiturilor prin negocieri cooperativebine planificate și  executate, cu furnizorii de

  servicii de logistică • Maximizarea eficienței  în negocieri din punct

  de vedere strategic și  tactic, indiferent dacă 

  acestea au loc la telefon și/sau față- în-față • Creștea  încrederii  în  sine ca negociatori prin

  practica de succes

 • 8/17/2019 Tehnici de Negociere Si Vanzari in Logistica Internationala_Curs 4

  4/27

  Negociatorul în domeniul logisticii - abilități (1) 

  •  Învațați  să  negociați   în  mod eficient adăugând valoare pe termen lung pentru firmă  și  pentrufurnizori/clienți 

  •  Învățați  să  descoperiți  obiective furnizorilor și  să folosiți  aceste informații  pentru a  îmbunătăți rezultatele negocierii

  • Recunoașteți  importanța  cercetării  opțiunilor care

  vizează  obținerea  de rezultate de succes la cel maimic cost total

  •  Învațați  să  vă  concentrați  pe interese și  probleme și  nu

  luați poziții “periculoase” 

 • 8/17/2019 Tehnici de Negociere Si Vanzari in Logistica Internationala_Curs 4

  5/27

  Negociatorul în domeniul logisticii - abilități (2) 

  • Deprindeți  abilitățile  necesare pentru a gestionanegocierile  în  domeniul logisticii, minimizând conflictele și blocajele

  •  Învățați  să  gestionați  în  mod eficient relațiile  cufurnizorii în timpul și după negocieri dificile

  • Integrați  abilitățile   învățate  pentru a vă  sporieficiența personală ca negociatori

  •  Învățați  să  coordonați  procesul de negociere  în cadrul organizației 

  •  Învățați  să  comunicați  cu partenerul de negocieriprin dezvoltarea unui limbaj comun

 • 8/17/2019 Tehnici de Negociere Si Vanzari in Logistica Internationala_Curs 4

  6/27

  Pregătirea pentru negociere 

  • Recunoașterea  importanței  pregătirii  înainte  denegociere

  • Studierea contextului pieței  și  a potențialilor furnizori

  • Identificarea opțiunilor  existente pentrucontractarea de servicii logistice

  •  Înțelegerea scopului partenerului de negociere

  • Stabilirea obiectivelor proprii și  a limitelor denegociere impuse de mandatul primit

 • 8/17/2019 Tehnici de Negociere Si Vanzari in Logistica Internationala_Curs 4

  7/27

  Studierea partenerului de negociere

  • Culegerea de informații  privind firma cu careurmează  să  ne angajăm   într-un proces denegociere

  • Identificarea stilului de negociere alpartenerului

  • Recunoașterea  strategiei alese de partener

  pentru negocierea curentă • Pe parcursul negocierii, recunoașterea tehnicilor și  tacticilor utilizate de partener și neutralizarea celor de tip manipulativ

 • 8/17/2019 Tehnici de Negociere Si Vanzari in Logistica Internationala_Curs 4

  8/27

  4 REGULI PENTRU O NEGOCIERE DE

  SUCCES ÎN LOGISTICĂ- Dr. Jeanette Nyden

  • TRANSPARENȚA  – Comunicare deschisă privind propria firmă, strategia

  acesteia și obiectivele afacerii 

  • AUTENTICITATEA

   – Crearea unui parteneriat pe termen lung prin dezvăluireaintențiilor viitoare

  • SISTEM COMUN DE MĂSURARE 

   – Trebuie adoptat un sistem comun de evaluare a costurilor• LIMBAJ COMUN PENTRU CONTRACTARE

   – Trebuie înțelese de la început rezultatele așteptate de cătrefiecare parte și obligațiile care le revin 

  http://www.logisticsmgmt.com/article/new_tricks_for_contract_negotiation

 • 8/17/2019 Tehnici de Negociere Si Vanzari in Logistica Internationala_Curs 4

  9/27

  Domenii de negociere în logistică 

  • Achiziții de materii prime, materiale, componente,produse sau utilaje/mașini/tehnică de calcul 

  • Cerere de ofertă pentru transport

  • Cerere de ofertă pentru depozitare

  • Activități conexe precum sortare, ambalare,marcare, etichetare

  • Livrare completă door-to-door

  • Solicitare servicii logistice complexe de gestiune a

  relațiilor cu clienții 

 • 8/17/2019 Tehnici de Negociere Si Vanzari in Logistica Internationala_Curs 4

  10/27

  Negocierea în cadrul procesului deachiziții 

  • Se referă la procesul care are loc din momentul primului contact

   între  firma-cumpărător  și  firma-furnizor până  la momentul

  semnării contractului

  • Un negociator profesionist  își va propune să obțină cel mai bun

  preț și cele mai favorabile condiții pentru fiecare material/produs

  achiziționat 

  • Negociatorul trebuie să  se informeze cu privire la mediul de

  afaceri, ciclurile economice, cererea și oferta, evoluția prețurilor, 

  posibile discount-uri legate de cantitate

 • 8/17/2019 Tehnici de Negociere Si Vanzari in Logistica Internationala_Curs 4

  11/27

  Tendințe curente 

  • Acum câteva  decade cea mai buna soluție  eracompararea prețurilor de listă din cataloage.

  •  În  prezent, tendința  este de a raționaliza  baza defurnizori, prin crearea de legături  pe termen lungcu un număr  limitat de furnizori. Această  soluție 

  permite negocierea unor prețuri  mai mici pentrufiecare item, deoarece se cumpără  mai multecategorii de item-uri de la același furnizor.

 • 8/17/2019 Tehnici de Negociere Si Vanzari in Logistica Internationala_Curs 4

  12/27

  Optimizarea achizițiilor 

  • Obiectivul trebuie să fie reducerea cheltuieliloragregate cu achizițiile și nu obținerea celui maimic preț pentru fiecare item necesar separat.

  • Este necesară  o viziune de ansamblu asupraachizițiilor,  astfel  încât  găsind  o firmă  carepoate furniza mai multe item-uri necesare, se

  poate solicita și  o calitate ridicată  a serviciiloraferente, precum și  condiții  favorabile delivrare și plată.

 • 8/17/2019 Tehnici de Negociere Si Vanzari in Logistica Internationala_Curs 4

  13/27

  Măsurarea eficienței procesului de achiziții 

  • O reducere a costurilor cu aprovizionarea cu

  materii prime și a serviciilor aferente permitecompaniilor să  stabilească  prețuri  mai

  competitive pe piețele  lor de vânzare  aproduselor finite.

  • Cea mai simplă  metodă  de măsurare  a

  performanței departamentului de achiziții estebazată pe cantitatea de bani economisită.

 • 8/17/2019 Tehnici de Negociere Si Vanzari in Logistica Internationala_Curs 4

  14/27

  Ce înseamnă eficiența achizițiilor? 

  • Departamentul de achziții trebuie să se  încadreze  în bugetul alocat.

  • Materiile/produsele achiziționate  și  necesarepentru derularea activității  curente a firmeitrebuie să  fie disponibile atunci când este nevoiede ele – lichiditatea inventarului.

  • Furnizorii selectați  trebuie să  fie de  încredere, să ofere materii/produse de calitate și  să  permită firmei să  beneficieze de discount-urile oferite

  altor parteneri.

 • 8/17/2019 Tehnici de Negociere Si Vanzari in Logistica Internationala_Curs 4

  15/27

  Criterii de măsurare a performanței 

  • Economii de costuri (produse mai ieftine  – furnizor diferit, produs substitut, un noucontract negociat)

  • Calitate crescută 

  • Metode moderne de realizare a procesului de

  achiziție  (e-procurement systems, vendormanaged inventory)

  • Reducerea costurilor de transport

 • 8/17/2019 Tehnici de Negociere Si Vanzari in Logistica Internationala_Curs 4

  16/27

  7 factori ai succesului în negocierea achizițiilor - A. T. Kearney

  1. Pregătirea negocierii este o sarcină interdisciplinară, în care trebuie să seimplice și top management-ul

  2. Comunicarea externă cu furnizorii trebuie atribuită unui negociator sauunei echipe de negociatori (comunicare coerentă, unitară) 

  3.Este necesar să se folosească instrumente analitice

  4. Trebuie să se elaboreze o strategie adaptată pentru fiecare categorie deaprovizionare , în scopul de a reduce costurile și de a adăuga valoare 

  5.Procesul de achiziții trebuie să fie integrat în mod direct cu vânzările și cuproducția din punct de vedere al cererii și planificării capacităților

  productive6. Departamentul de achiziții trebuie să poată stabili, în orice moment "cese cumpără, de la care furnizor."

  7.Departamentul de achiziții trebuie să aibă un număr suficient de personaltehnic și comercial competent și trebuie să fie văzut ca o etapă de dorit îndezvoltarea carierei în cadrul companiei. 

 • 8/17/2019 Tehnici de Negociere Si Vanzari in Logistica Internationala_Curs 4

  17/27

  Procesul de achiziții - etape

   Aprobarea f acturii de plată a furnizor ului

   Închiderea comenzii Finalizare, analiza rapoartelor

  Emiterea comenzii

  Urmărirea comenzii Primirea materialelor

  Stabilirea necesarului de materii / plan de achiziții 

  Selectarea potențialilor furnizori Selectarea celui mai potrivit furnizor

 • 8/17/2019 Tehnici de Negociere Si Vanzari in Logistica Internationala_Curs 4

  18/27

  Planul de achiziții – vizează:

  • Stabilirea standardelor, a funcționalităților detaliate și  specificațiilor  tehnice pentrumateriile/produsele ce urmează  să  fie

  achiziționate 

  • Stabilirea aspectelor ce urmează să fie negociate:

   – Condițiile comerciale dorite

   – Condiții tehnice și de calitate

   – Aspecte etice

 • 8/17/2019 Tehnici de Negociere Si Vanzari in Logistica Internationala_Curs 4

  19/27

  Selectarea potențialilor furnizori 

  • Furnizorii pot fi selectați  dintre cei deja

  cunoscuți sau alte firme noi

  • Etape de pregătire:

   – Documentare privind date macro/microeconomice

   – Colectarea și interpretarea informațiilor relevante

   – Realizarea listei cu potențiali furnizori

 • 8/17/2019 Tehnici de Negociere Si Vanzari in Logistica Internationala_Curs 4

  20/27

  Criterii generale de selecție afurnizorilor într-o primă fază 

  • Competență 

  • Capacitate

  • Seriozitate

  • Control

  • Lichiditate

  • Cost

  • Compatibilitate cu nevoile firmei• Cultură 

  • Comunicare

  • Etică

 • 8/17/2019 Tehnici de Negociere Si Vanzari in Logistica Internationala_Curs 4

  21/27

  Selecția celui mai potrivit furnizor (1) 

  • Cerere de informații (RFI - Request of Information)

  •  Obținerea  informațiilor  relevante de la un număr cât  mai mare de furnizori compatibili cu nevoile

  firmei; Trimiterea unei scrisori care să  cuprindă următoarele secțiuni: – O scurtă descriere a companiei

   – O secțiune  în  care se solicită  informații  privind câteva aspecte-cheie precum cifra de afaceri, capacitate,număr de angajați, clienți cu care colaborează 

   – O secțiune  în  care sunt descrise detaliat specificațiile 

  categoriei de achiziții care se urmărește a fi furnizată 

 • 8/17/2019 Tehnici de Negociere Si Vanzari in Logistica Internationala_Curs 4

  22/27

  Selecția celui mai potrivit furnizor (1) 

  • După prima etapă se selecționează acei furnizoricare  îndeplinesc cel mai bine criteriile inițiale deselecție definite.

  • Urmează  transmiterea de cereri de ofertă  către firmele-furnizoare reținute,  care va cuprindeurmătoarele elemente:

   – Descrierea contextului în care se desfășoară achiziția 

   – Recomandări generale privind procesul de selecție 

   – Termeni și condiții 

   – Termenul limită de trimitere a ofertelor

 • 8/17/2019 Tehnici de Negociere Si Vanzari in Logistica Internationala_Curs 4

  23/27

  Criterii specifice de alegere a ofertei în fazafinală a procesului de selecție a furnizorilor

  • Calitatea  – Companii care dețin certificări decalitate ISO, TMQ (Total Quality Management)

  • Costul real total (preț+costuri legate decalitate+ costuri logistice)

  • Termenele de livrare

  •  Alte criterii – managementul riscului, riscuri etice

 • 8/17/2019 Tehnici de Negociere Si Vanzari in Logistica Internationala_Curs 4

  24/27

  Reguli pentru acordarea de punctaje

  • Aspecte financiare

  • Aspecte tehnice

  • Stabilirea unei scheme de acordare depunctaje pentru aspecte legate atât de costuri,cât și de calitate

  • Trebuie stabilite limitele de preț   în  caretrebuie să  se  încadreze ofertele,  în  funcție decalitatea oferită 

 • 8/17/2019 Tehnici de Negociere Si Vanzari in Logistica Internationala_Curs 4

  25/27

  Principii pentru o negociere strategicăa achizițiilor 

  • Previzionarea necesarului de achiziții 

  • Trimiterea de cereri de ofertă 

  • Consolidarea cererii  –  pentru obținerea economiilor de scală 

  • Negociere strategică - măsurarea cu regularitate acalității  furnizorilor, negociere cu furnizoripreferențiali

  • Contractele trebuie revizuite atât  deresponsabilul cu achizițiile,  cât  și  de beneficiarul

  intern

 • 8/17/2019 Tehnici de Negociere Si Vanzari in Logistica Internationala_Curs 4

  26/27

  Tipuri de obiective pentru

  alegerea strategiei de achiziție 

  • Optimizarea lanțului logistic 

  • Capacitatea de stocare a furnizorilor

  • Livrări în termene foarte scurte 

 • 8/17/2019 Tehnici de Negociere Si Vanzari in Logistica Internationala_Curs 4

  27/27

  Strategii de achiziție 

  • Matricea Kraljic

  • Tabla de șah pentru achziții

  propusă de A.T. Kearney