start sigur!

of 18 /18
START SIGUR! Şcoala gimnazială cu clasele I-VIII Nr. 56 José Marti, Bucureşti Sănătatea şi securitatea în sistemul de valori al tinerilor

Author: cooper-cruz

Post on 02-Jan-2016

80 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Şcoala gimnazială cu clasele I-VIII Nr. 56 Jos é Marti, Bucureşti. Sănătatea şi securitatea în sistemul de valori al tinerilor. START SIGUR!. Şcoala – partener la proiectul START SIGUR!. - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

Page 1: START SIGUR!

STARTSIGUR!STARTSIGUR!

Şcoala gimnazială cu clasele I-VIII Nr. 56 José Marti, Bucureşti

Sănătatea şi securitatea în sistemul de valori al tinerilor

Page 2: START SIGUR!

Şcoala Nr. 56 a salutat cu mult entuziasm iniţiativa Agenţiei Europene pentru Securitate şi Sănătate în Muncă de a populariza în rândul elevilor problemele legate de riscurile şi prevenirea riscurilor ca parte integrantă a procesului de educare şi de pregătire a tinerilor pentru prima zi de muncă şi pentru responsabilităţile ce le revin în viaţa profesională.

Şcoala – partener la proiectul START SIGUR!

Page 3: START SIGUR!

Colectivul şcolii:• 31 învăţători• 65 profesori•1 pedagog•1 bibliotecar•1 analist programator•2 secretare•1 administrator•4 portari•6 personal de îngrijire•2 mecanici

Structură funcţională:•26 săli de clasă•3 laboratoare (chimie, fizică, biologie)•1 cabinet informatică•1 sală de sport•1 bibliotecă•1 cabinet de consiliere•2 cabinete medicale (medicină generală, stomatologie)•1 sală internat

Page 4: START SIGUR!

Copiii noştri

1756 7-15 ani

Page 5: START SIGUR!

ADMINISTRAŢIA

ELEVII

PĂRINŢII

SELECŢIAPARTENERILOR

DISEMINAREAINFORMAŢIILOR

DECIZIA

STARTSIGUR!

Strategia activităţilor desfăşurate

Page 6: START SIGUR!

Diseminarea informaţiilor

Page 7: START SIGUR!

Lectorate cu părinţii

Diferitele aspecte legate de securitate şi sănătate în muncă, corelate cu orientarea şcolară şi profesională a elevilor, au constituit teme de dezbatere în lectoratele cu părinţii, fiind de un real folos în perspectiva alegerii unui loc de muncă.

Părinţii s-au declarat plăcut surprinşi de implicarea şcolii în probleme vizând securitatea şi sănătatea muncii şi au adus în discuţie unele întrebări şi propuneri.

Page 8: START SIGUR!

Dezbateri cu părinţii

Părinţii au cerut să se acorde o mai mare importanţă aspectelor legate de securitatea şi sănătatea muncii în contractele de angajare.

De asemenea, în cazul tinerilor sub 18 ani, angajatorul trebuie să informeze familia, în legătură cu riscurile la care se supun copiii lor.

Page 9: START SIGUR!

Şcoala noastră s-a implicat cu seriozitate în promovarea acestui demers informativ şi a organizatlecţii de dirigenţie în cadrul cărora elevii au parcurs materialele puse la dispoziţie, au discutat pe marginea lor şi au dezbătut unele dintre studiile de caz prezentate. De asemenea, unele aspecte privind securitatea şi sănătatea în muncă au figurat şi pe ordinea de zi a Consiliului Elevilor, ocazie cu care li s-a cerut reprezentanţilor elevilor să popularizeze în clasele lor problemele dezbătute.

Lecţia de dirigenţie

Page 10: START SIGUR!

Propunerile elevilor

• Cunoaşterea amănunţită a legislaţiei în domeniul asigurărilor de sănătate.

• Studierea comparativă a legislaţiei româneşti – europene.

• Invitarea unor specialişti în domeniul securităţii muncii.

• Vizitarea unor obiective economice, industriale şi culturale, cu ocazia “Zilei Porţilor Deschise”.

Page 11: START SIGUR!

Securitatea

Probleme legate de securitatea şi sănătatea muncii au figurat de mai mult timp pe agenda de lucru a conducerii şcolii. În vederea preîntâmpinării accidentelor (inerente într-o şcoală cu peste 1700 de elevi), instituţia noastră a gândit şi a pus în aplicare un sistem de supraveghere a activităţilor. Astfel, încă din anul şcolar 2005-2006, în şcoala noastră s-a montat un sistem performant de supraveghere (30 camere de înregistrare, 20 pentru interior şi 10 pentru exterior, sistem prevăzut cu senzori de mişcare şi de depistare a fumului). De asemenea, şcoala este prevăzută cu interfoane cu ajutorul cărora se poate comunica rapid în situaţii deosebite.

Page 12: START SIGUR!

Tot în sprijinul acestei idei, în şcoală activează o echipă specializată de agenţi de pază, având drept sarcină protecţia elevilor în faţa agresiunilor externe.

Evenimentele care au survenit, stocate în baza de date, au constituit material de dezbatere pentru a preveni situaţii similare ulterioare.

Prevenire

Page 13: START SIGUR!

Sănătatea

Cabinetul medical se implică activ în supravegherea sănătăţii elevilor noştri.

•diagnostic•tratament•promovare

Page 14: START SIGUR!

Sportul şi sănătatea

Activitatea sportivă este precedată de o instruire a elevilor şi de un control medical.

Sportul dezvoltă abilităţile, aptitudinile şi menţine sănătatea.

Page 15: START SIGUR!

Protecţia muncii în laboratoare

Cunoaşterea riscurilor înseamnă prevenirea incidentelor.

Page 16: START SIGUR!

Psihologul şcolar

• Studiu de caz

• Jocuri tematice

• Chestionare

• Dezbateri cu părinţii

• Informări periodice

Page 17: START SIGUR!

Propuneri

• Cadru legislativ care să reglementeze detaliat domeniul

• Fonduri şi materiale pentru a sprijini cadrele didactice

• Consolidarea parteneriatului şcoală – familie – comunitate

Page 18: START SIGUR!

Vă mulţumim!