standarde Și standarde de referinȚĂ versiunea …

of 44 /44
1 cInvestește în oameni! FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Axa prioritară 1: "Educația și formarea profesională în sprijinul creșterii economice și dezvoltării societății bazate pe cunoaștere" Domeniul major de intervenție: 1.1. "Accesul la educație și formare profesională inițială de calitate" Titlul proiectului: ”Sprijinirea școlilor pentru creșterea calității serviciilor educaționale" Cod Contract: POSDRU/153/1.1/S/138879 Beneficiar: Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar STANDARDE ȘI STANDARDE DE REFERINȚĂ VERSIUNEA PENTRU PILOTARE Noile standarde și standarde de referință 1 reprezintă aplicarea celei de-a doua Declarații de principii a ARACIP 2 și, totodată, rezultatul activității grupurilor de lucru constituite în cadrul proiectului ”Sprijinirea școlilor pentru creșterea calității serviciilor educaționale" al cărui beneficiar este Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar. Pornind de la rezultatele evaluării externe a calității educației, realizată de ARACIP în ultimii 7 ani, de la rezultatele evaluărilor naționale și internaționale, precum și de la politicile și strategiile de dezvoltare a învățământului preuniversitar, ”A doua declarație de principii” își propune să reorienteze activitatea de evaluare instituțională în următoarele direcții: Concentrarea activității școlare pe promovarea bunăstării (ante)preșcolarului / elevului. Concentrarea activității școlare pe îmbunătățirea continuă a rezultatelor învățării. Valorizarea resursei umane în educație. Promovarea răspunderii sociale și a bunei guvernări. Fundamentarea funcționării și dezvoltării instituției școlare pe dovezi. Consolidarea dialogului și a colaborării între instituția de învățământ, părinți, autoritate locală și cu întreaga comunitate, în beneficiul (ante)preșcolarilor / elevilor. Din punctul de vedere al conținutului, noile standarde se vor concentra pe 10 aspecte esențiale, evaluând modul în care instituția de învățământ asigură și îmbunătățește: 1. Comunicarea cu beneficiarii de educație, cu personalul instituției de învățământ, cu instituții și persoane din comunitate și din afara acesteia. 2. Rezultatelor învățării obținute de (ante)preșcolari și elevi. 3. Bunăstarea la nivelul (ante)preșcolarilor și al elevilor, dar și al personalului instituției de învățământ. 4. Rezultatele învățării și bunăstarea (ante)preșcolarilor și elevilor aparținând categoriilor defavorizate pe criterii economice, educaționale, culturale, etnice sau de orice altă natură. 5. Rezultatele învățării și bunăstarea (ante)preșcolarilor și elevilor cu dizabilități / cu cerințe educaționale speciale. 6. Rezultatele învățării și bunăstarea (ante)preșcolarilor și elevilor talentați și / sau capabili de performanțe înalte. 7. Capacitatea managerială și instituțională. 8. Capacitatea profesională a corpului profesoral. 9. Combaterea discriminării, asigurarea drepturilor minorităților și interculturalitatea vieții școlare. 10. Dimensiunea europeană a educației oferite. În tabelul de mai jos, prezentăm modul în care cele 10 dimensiuni prezentate sunt reflectate la nivelul fiecărui indicator de performanță: 1 Vor fi pilotate numai standardele pentru acreditare și cele de referință. 2 http://www.edu.ro/index.php/articles/c629/

Author: others

Post on 21-Nov-2021

3 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Microsoft Word - DRAFT FinalcInvestete în oameni! FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operaional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Axa prioritar 1: "Educaia i formarea profesional în sprijinul creterii economice i dezvoltrii societii bazate pe cunoatere" Domeniul major de intervenie: 1.1. "Accesul la educaie i formare profesional iniial de calitate" Titlul proiectului: ”Sprijinirea colilor pentru creterea calitii serviciilor educaionale" Cod Contract: POSDRU/153/1.1/S/138879 Beneficiar: Agenia Român de Asigurare a Calitii în Învmântul Preuniversitar
STANDARDE I STANDARDE DE REFERIN VERSIUNEA PENTRU PILOTARE
Noile standarde i standarde de referin1 reprezint aplicarea celei de-a doua Declaraii de principii a ARACIP2 i, totodat, rezultatul activitii grupurilor de lucru constituite în cadrul proiectului ”Sprijinirea colilor pentru creterea calitii serviciilor educaionale" al crui beneficiar este Agenia Român de Asigurare a Calitii în Învmântul Preuniversitar.
Pornind de la rezultatele evalurii externe a calitii educaiei, realizat de ARACIP în ultimii 7 ani, de la rezultatele evalurilor naionale i internaionale, precum i de la politicile i strategiile de dezvoltare a învmântului preuniversitar, ”A doua declaraie de principii” îi propune s reorienteze activitatea de evaluare instituional în urmtoarele direcii: • Concentrarea activitii colare pe promovarea bunstrii (ante)precolarului / elevului. • Concentrarea activitii colare pe îmbuntirea continu a rezultatelor învrii. • Valorizarea resursei umane în educaie. • Promovarea rspunderii sociale i a bunei guvernri. • Fundamentarea funcionrii i dezvoltrii instituiei colare pe dovezi. • Consolidarea dialogului i a colaborrii între instituia de învmânt, prini, autoritate local
i cu întreaga comunitate, în beneficiul (ante)precolarilor / elevilor.
Din punctul de vedere al coninutului, noile standarde se vor concentra pe 10 aspecte eseniale, evaluând modul în care instituia de învmânt asigur i îmbuntete: 1. Comunicarea cu beneficiarii de educaie, cu personalul instituiei de învmânt, cu instituii i persoane din
comunitate i din afara acesteia. 2. Rezultatelor învrii obinute de (ante)precolari i elevi. 3. Bunstarea la nivelul (ante)precolarilor i al elevilor, dar i al personalului instituiei de învmânt. 4. Rezultatele învrii i bunstarea (ante)precolarilor i elevilor aparinând categoriilor defavorizate pe
criterii economice, educaionale, culturale, etnice sau de orice alt natur. 5. Rezultatele învrii i bunstarea (ante)precolarilor i elevilor cu dizabiliti / cu cerine educaionale
speciale. 6. Rezultatele învrii i bunstarea (ante)precolarilor i elevilor talentai i / sau capabili de
performane înalte. 7. Capacitatea managerial i instituional. 8. Capacitatea profesional a corpului profesoral. 9. Combaterea discriminrii, asigurarea drepturilor minoritilor i interculturalitatea vieii colare. 10. Dimensiunea european a educaiei oferite.
În tabelul de mai jos, prezentm modul în care cele 10 dimensiuni prezentate sunt reflectate la nivelul fiecrui indicator de performan:
1 Vor fi pilotate numai standardele pentru acreditare i cele de referin. 2 http://www.edu.ro/index.php/articles/c629/
2
2. Organizarea intern a unitii de învmânt
3. Existena i funcionarea sistemului de comunicare intern i extern
4. Funcionarea curent a unitii de învmânt
5. Existena i funcionarea sistemului de gestionare a informaiei; înregistrarea, prelucrarea i utilizarea datelor i informaiilor.
6. Asigurarea serviciilor medicale pentru elevi
7. Asigurarea securitii tuturor celor implicai în activitatea colar, în timpul desfurrii programului
8. Asigurarea serviciilor de orientare i consiliere pentru elevi.
9. Existena i caracteristicile spaiilor colare
10. Dotarea spaiilor colare
11. Accesibilitatea spaiilor colare
12. Utilizarea spaiilor colare
15. Accesibilitatea spaiilor auxiliare
16. Utilizarea spaiilor auxiliare
17. Dotarea cu mijloacele de învmânt i cu auxiliare curriculare
18. Existena i dezvoltarea fondului bibliotecii colare / centrului de informare i documentare
19. Dotarea cu tehnologie informatic i de comunicare.
20. Accesibilitatea echipamentelor, materialelor, mijloacelor de învmânt i auxiliarelor curriculare
21. Procurarea i utilizarea documentelor colare i a actelor de studii
22. Managementul personalului didactic i de conducere
23. Managementul personalului didactic auxiliar i personalului nedidactic
24. Definirea i promovarea ofertei educaionale
25. Existena parteneriatelor cu reprezentani ai comunitii
26. Proiectarea curriculumului
27. Realizarea curriculumului
30. Activitatea tiinific
32. Constituirea bugetului colii
35. Existena i aplicarea procedurilor interne de asigurare a calitii
36. Dezvoltarea profesional a personalului
37. Revizuirea ofertei educaionale i a proiectului de dezvoltare
38. Existena i aplicarea procedurilor de optimizare a evalurii învrii
39. Evaluarea calitii activitii corpului profesoral
40. Optimizarea accesului la resursele educaionale
41. Constituirea bazei de date a unitii de învmânt
42. Asigurarea accesului la oferta educaional a colii
43. Constituirea si funcionarea structurilor responsabile cu evaluarea intern a calitii
Din punct de vedere tehnic, noile standarde i standarde de referin realizeaz, în acelai
timp, i simplificarea activitii de evaluare intern i extern a calitii educaiei prin: • Reorientarea activitii de îmbuntire a calitii spre aspectele eseniale (detaliate mai sus). • Utilizarea datelor i a documentelor deja existente în instituia de învmânt. • Informatizarea activitii de evaluare intern (prin aplicaia informatic https://calitate.aracip.eu) i
de evaluare extern (printr-o aplicaie care va fi dezvoltat în cadrul acestui proiect i care va fi ataat platformei existente).
Tot din punct de vedere tehnic, noile standarde vor asigura i o evaluare mai nuanat a
unitilor colare, prin: • Scderea numrului de descriptori - scderea drastic a numrului standardelor de acreditare
(care, reamintim, reprezint nivelul minim acceptabil de calitate), de la 6113 la 133, la care se adaug o scdere uoar a numrului standardelor de referin de la 450 la 403 – deci, o diminuare cu 536 de descriptori (standarde).
• Creterea puternic a ponderii standardelor generale – pentru a putea compara mai uor performanele diferitelor niveluri i tipuri de instituii de învmânt – de la 28% la 94%, în cazul standardelor, i de la 24% la 98% în cazul standardelor de referin.
• Creterea exigenei în evaluare i în certificarea nivelului de calitate – prin creterea numrului cerinelor pe care o instituie de învmânt va trebui s le îndeplineasc, la fiecare din cei 43 de indicatori de performan, pentru a primi calificative de ”Foarte bine” i ”Excelent”.
Noul format propus pentru standarde i standarde de referin va asigura mai uoara lor
folosire – atât la evaluarea intern, cât i la cea extern -, prin aducerea la un loc, pentru fiecare indicator de performan, a standardelor i a standardelor de referin, a standardelor comune i a celor specifice. În acest scop, formatul propus este urmtorul: • Enumerarea celor 43 de indicatori, în ordinea domeniilor i a criteriilor stabilit de lege. • La fiecare indicator, sunt menionate standardele comune i standardele specifice (dac este cazul,
pentru diferitele niveluri de învmânt i tipuri de instituii de învmânt). Au fost identificate
3 Conform Standardelor Generale aprobate prin HG Nr. 21/2007 i a celor specifice, aprobate prin OM 4688/2012. Am luat, ca exemplu, standardele specifice pentru învmântul liceal tehnologic, învmântul profesional i învmântul postliceal, care au, în prezent, cel mai mare numr de standarde specifice.
4
standarde specifice pentru: învmântul liceal, vocaional i tehnologic, învmântul profesional i învmântul postliceal (t), învmântul anteprecolar / precolar (a/p), învmântul special (s) i învmântul special care funcioneaz în cadrul centrelor de reeducare / penitenciarelor / centrelor de detenie (s-r).
• La fiecare indicator i la fiecare categorie de standarde (comune, respectiv specifice), sunt prezentate, în format tabelar (literele ”A” i ”B” fiind asociate standardelor, respectiv standardelor de referin):
o Standardele (cerinele minimale, obligatorii, care determin nivelul ”satisfctor” pentru indicatorul respectiv) – numerotate dup sistemul ”numrul indicatorului”.A.”numrul standardului”. De exemplu 18.A.1. înseamn c este vorba de primul standard de la indicatorul cu nr. 18. La standardele specifice sunt adugate i simbolurile corespunztoare nivelului / tipului de instituie de învmânt: 18.A.1.t este standardul specific (cerina minimal) suplimentar pentru învmântul liceal, vocaional i tehnologic, învmântul profesional i învmântul postliceal.
o Standardele de referin (cerinele care indic nivelurile ”bine”, ”foarte bine” sau ”excelent” de realizare pentru indicatorul respectiv) – numerotate dup sistemul ”numrul indicatorului”.B.”numrul standardului asociat”.”numrul standardului de referin”. De exemplu 18.B.1.1. înseamn c este primul standard de referin, asociat cu primul standard, de la indicatorul cu nr. 18. În situaia în care un grup de standarde de referin este asociat unui grup de standarde, în mod nedistinct, numerotarea va fi ”numrul indicatorului”.B.”numrul standardului de referin”. De exemplu, standardele de la 7.B.1. pân la 7.B.7. vor fi asociate, indistinct, cu toate standardele corespunztoare indicatorului cu nr. 7 (de la 1 la 4, în acest caz).
o Surse de informare – pentru dovedirea îndeplinirii standardelor – grupate în trei categorii: Documente; Interviuri / chestionare; Observare.
În sfârit, trebuie s menionm experii care au contribuit la realizarea acestor standarde (ca
membri în grupurile de lucru sau ca experi: 1. Experi în evaluare i acreditare:
• Mihaela Liliana Beca • Carmen Maria Chiiu • Nicoleta Adriana Florea • Oana Ichim • Daniela Iluc • Neculai-Eusebiu Munteanu • Anca Maria Pcurar • Claudiu ular Igna
2. Experi pe domenii i niveluri de învmânt • Laura Elena Cpi • Veronica Chirea • Laura Ciolan • Irina Horga • Anca Petrescu • Viorica Preda
• Dana Stroie • Lucian Voinea
3. Experi „coordonatori tematici” • Cristian Bucur • Monica Ileana Calot • Lucian Ciolan • Olivia Jidveian • Roxana Mihail • Anca Nedelcu • Viorica Livia Pop • Ctlina Ulrich
Coordonator tehnic, din partea ARACIP – Constana Valentina Mihil
Coordonator de activitate – Constantin erban Iosifescu
5