rezumat studiu calitativ. contribuţia remitenţelor la dezvoltarea imm

of 22 /22
Chișinău, 2013 Hilfswerk Austria International CONTRIBUŢIA REMITENŢELOR LA DEZVOLTAREA ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII Studii de Caz Centrul de Investigaţii Sociologice şi Marketing “CBS-AXA”

Upload: hwa-international-moldova

Post on 24-May-2015

200 views

Category:

Documents


2 download

DESCRIPTION

Studiu calitativ. Contribuţia remitenţelor la dezvoltarea IMM. Elaborat în cadrul proiectului "Remitenţele Dezvoltă Comunităţile din Moldova", implementat de Hilfswerk Austria în Moldova, cu suportul Uniunii Europene. www.migranti.md Opiniile exprimate în acest material nu reflectă necesar punctul de vedere al Comisiei Europene.

TRANSCRIPT

Page 1: Rezumat Studiu calitativ. Contribuţia remitenţelor la dezvoltarea IMM

Chișinău, 2013

Hilfswerk Austria International

CONTRIBUŢIA REMITENŢELOR LA DEZVOLTAREA

ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII

Studii de Caz

Centrul de Investigaţii Sociologice şi Marketing “CBS-AXA”

Page 2: Rezumat Studiu calitativ. Contribuţia remitenţelor la dezvoltarea IMM

Context

Republica Moldova, Populaţie: 3,6 mil. (Sursa: BNS)

- În jur de 600 mii sunt implicaţi în procesul de emigrare, aproximativ 350 mii se află concomitent peste hotarele ţării.

Circa 1,5 mil. de cetăţeni trăiesc în gospodării care primesc remitenţe.

Fiecare al zecelea cetățean în vârstă aptă de muncă muncește la moment peste hotarele țării.

Page 3: Rezumat Studiu calitativ. Contribuţia remitenţelor la dezvoltarea IMM

Transferurile de mijloace băneşti în RM, efectuate de persoanele fizice prin intermediul băncilor , (mil. USD)

Sursa: BNM

Page 4: Rezumat Studiu calitativ. Contribuţia remitenţelor la dezvoltarea IMM

Beneficii pentru Republica MoldovaNivel naţional (1)

reducerea sărăciei, creşterea potenţialului economic al populaţiei;

influx de valută străină; creşterea sistemului financiar şi aprecierea reală a

valutei naţionale; scăderea presiunii pe piaţa muncii, a numărului de

şomeri şi respectiv a cheltuielilor pentru indemnizaţiile de şomaj;

creşterea veniturilor la bugetul de stat din contul taxelor de import şi TVA, pe seama orientării preponderent a remitenţelor către consum.

Page 5: Rezumat Studiu calitativ. Contribuţia remitenţelor la dezvoltarea IMM

Beneficii pentru Republica Moldova, Nivel naţional (2)

mărirea posibilităţilor cetăţenilor pentru investiţii în afaceri mici şi mijlocii;

schimb de experienţă, transfer de practici şi tehnologii (caracteristic în special domeniului construcţiilor);

dezvoltarea domeniului imobiliar; reducerea presiunii asupra sistemul de

asistenţă socială (migranţii îşi susţin financiar propriile gospodării, dar şi părinţii, copiii şi alte rude).

Page 6: Rezumat Studiu calitativ. Contribuţia remitenţelor la dezvoltarea IMM

Beneficii la nivel comunitar

Imaginea comunităţii: case mai frumoase, automobile mai luxoase;

Contribuţia migranţilor la reparaţia unor edificii publice (biserica, şcoala, casa de cultură etc.);

Implicarea remitenţelor în proiecte comunitare de dezvoltare a infrastructurii (reţeaua de aprovizionare cu apă, drumurile etc.);

Apariţia unor necesităţi de servicii la nivel comunitar (magazine, localuri pentru distracţii, persoane angajate pentru prelucrarea pământului din afara gospodării care primeşte remitenţe etc.).

Page 7: Rezumat Studiu calitativ. Contribuţia remitenţelor la dezvoltarea IMM

Beneficii la nivel de gospodărie

Beneficii economice, situaţie financiară mai bună comparativ cu majoritatea gospodăriilor care nu au pe nimeni plecat peste hotare.

Îmbunătăţirea condiţiilor de trai şi accesul la diferite obiecte de uz îndelungat.

Posibilitatea de a avea acces la anumite servicii care necesită resurse financiare (de sănătate, educaţionale etc.).

Creşterea economiilor gospodăriilor.

Page 8: Rezumat Studiu calitativ. Contribuţia remitenţelor la dezvoltarea IMM

Dependenţa de remitenţe, ponderea remitenţelor în veniturile totale ale gospodăriilor recipiente

13.5%

10.5%

9.6%

6.0% 5.8%

10.5%

5.1%

7.1%

9.1%

12.7%

10.0%

<10% 10%-20% 20%-30% 30%-40% 40%-50% 50%-60% 60%-70% 70%-80% 80%-90% >90% NŞ/NR

21.8%

50.4%

Sursa: OIM/CBS AXA, 2009

Page 9: Rezumat Studiu calitativ. Contribuţia remitenţelor la dezvoltarea IMM

Proiectul ”Remitenţele Dezvoltă Comunităţile din Moldova”

Durata proiectului:1 aprilie 2011 – 30 iunie 2013 (27 luni)

Aria de implementare:Raioanele: Teleneşti, Şoldăneşti, Orhei şi Rezina.

 Scopul studiului sociologic calitativ: prezentarea exemplelor de investiție a remitențelor în dezvoltarea afacerilor în Republica Moldova.

Page 10: Rezumat Studiu calitativ. Contribuţia remitenţelor la dezvoltarea IMM

Subiecții cercetării:

Migranţi care au investit remitenţe în activități antreprenoriale în Republica Moldova;

Participanţi la concursul de granturi mici în cadrul proiectului „Remitenţele Dezvoltă Comunităţile din Moldova” care intenţionau să lanseze o afacere în Moldova sau să dezvolte o afacere existentă;

Câștigătorii concursului, ai căror microproiecte au beneficiat de finanțare.

Page 11: Rezumat Studiu calitativ. Contribuţia remitenţelor la dezvoltarea IMM

Metodologie

- au fost intervievaţi 25 de antreprenori;

Perioada de colectare a datelor: - mai – septembrie 2012 (etapa I)- martie 2013 (etapa II).

Page 12: Rezumat Studiu calitativ. Contribuţia remitenţelor la dezvoltarea IMM

Limite, provocări ale studiului

reținerea antreprenorilor de a discuta sincer despre activitatea acestora;

investirea remitențelor în activități care aduc venit, dar nu au un statut oficial;

ponderea mică a celor care au investit remitențele în inițierea unor afaceri (sub 2%).

Page 13: Rezumat Studiu calitativ. Contribuţia remitenţelor la dezvoltarea IMM

Bariere în inițierea și dezvoltarea afacerilor (1)

resurse financiare limitate şi teamă, reticenţă privind împrumuturile bancare;

educaţie insuficientă privind iniţierea şi dezvoltarea unei afaceri;

alegerea inadecvată a domeniului de activitate;

nu cunosc subtilităţile activităţilor în domeniul în care au iniţiat afacerea;

supra-estimarea pieţei de desfacere;

Page 14: Rezumat Studiu calitativ. Contribuţia remitenţelor la dezvoltarea IMM

Bariere în inițierea și dezvoltarea afacerilor (2)

diversificarea exagerată a domeniilor de activitate fără a avea resurse suficiente pentru acoperirea necesităţilor de investiţie;

lipsa practicii contorizării investiţiilor şi veniturilor;

neînțelegerea necesității de cooperare, avantajele acesteia cu alți antreprenori din domeniu;

politica fiscală;

Page 15: Rezumat Studiu calitativ. Contribuţia remitenţelor la dezvoltarea IMM

Bariere în inițierea și dezvoltarea afacerilor (3)

lipsă de cunoştinţe în relaţiile cu instituţiile statului;

dificultăţi şi standarde echivoce în obţinerea autorizaţiilor de construcţii şi acelor de dare în exploatare a unei construcţii;

infrastructură slab dezvoltată; resursele umane;

Page 16: Rezumat Studiu calitativ. Contribuţia remitenţelor la dezvoltarea IMM

Bariere în inițierea și dezvoltarea afacerilor (4)

Invidia şi atitudinea duşmănoasă a unor persoane din anturaj;

Piaţă de desfacere mică în RM, cantităţi insuficiente pentru export;

Cheltuieli de producere mari raportate la preţul de realizare a producţiei;

Cunoştinţe limitate în strategii de marketing şi de menţinere, atragere a clienţilor;

Aşteptarea ca resursele investite să aducă rapid venit, să se recupereze rapid;

Page 17: Rezumat Studiu calitativ. Contribuţia remitenţelor la dezvoltarea IMM

Bariere în inițierea și dezvoltarea afacerilor (5)

Nu sunt protejaţi de escroci şi alţi profitori, iar în instituţiile statului care ar putea să-i ajute nu au încredere;

Parteneri de afacere care nu-şi respectă prevederile contractuale;

Lipsa experienței de comportament și management corporativ (cu referire în special la cei care gestionează afaceri ale rudelor).

Page 18: Rezumat Studiu calitativ. Contribuţia remitenţelor la dezvoltarea IMM

Oportunităţile antreprenoriale au revenit în ţară din diferite motive şi pentru

aș asigura activitatea de mai departe, au iniţiat afaceri în RM;

principalii investitori sunt alţi membri ai familiei care continuă să se afle la muncă peste hotare;

afacerile în Republica Moldova au fost iniţiate anterior migraţiei;

au iniţiat afaceri fiind stimulaţi de proiectele, programele existente (PNAET, PARE 1+1, Remitenţele Dezvoltă Comunităţile din Moldova, etc).

Page 19: Rezumat Studiu calitativ. Contribuţia remitenţelor la dezvoltarea IMM

Domeniile în care au fost inițiate afaceri

Agricultură și zootehnie; Comerț; Servicii (turism, sală pentru ceremonii;

activități de petrecere a timpului liber; servicii on-line etc.);

Producere (produse de patiserie; prelucrarea lemnului și fierului forjat).

Page 20: Rezumat Studiu calitativ. Contribuţia remitenţelor la dezvoltarea IMM

Concluzii și recomandări (1) Migranţii necesită un suport informaţional şi de

consultanţă, să fie ghidaţi privind modul de conlucrare cu instituţiile statului şi totodată să li se evalueze gradul de risc al investiţiei.

Este necesară o campanie de comunicare amplă care să se axeze pe îmbunătăţirea imaginii oamenilor de afaceri şi totodată să promoveze respectarea proprietăţii private şi a responsabilităţii, disciplinei în muncă.

Promovarea proiectelor, programelor ce oferă oportunități pentru cei care inițiază sau doresc să-și dezvolte afacerea. Sporirea încrederii populației în aceste programe prin prezentarea studiilor de caz.

Page 21: Rezumat Studiu calitativ. Contribuţia remitenţelor la dezvoltarea IMM

Concluzii și recomandări (2)

Oamenii trebuie învățați cum să coopereze, care sunt riscurile, avantajele și care sunt regulile, principiile pe care trebuie să le respecte.

Funcţionarii publici trebuie să-şi schimbe atitudinea faţă de antreprenori, iar legislaţia să nu lase loc de interpretări.

Întreprinderile mici au nevoie de susţinere şi abordare fiscală privilegiată, practicile de impozitare şi de menţinere a relaţiilor cu statul sunt complicate, neclare.

Page 22: Rezumat Studiu calitativ. Contribuţia remitenţelor la dezvoltarea IMM

„să vină cu idei inovative, care sunt preluate de pe piețele externe, fiindcă toate domeniile noi sunt un pic saturate, piața are nevoie de aer nou, oxigen, servicii noi…”

Vă mulţumesc!

„Cea mai bună lecție este că nu trebuie să aștepți pe nimeni să-ți propună ceva, singur să ai încredere în tine și să faci ceva.”

„Pe urmă ce faci mănânci din casă și din mașină? Fă bani ca mai apoi banii să-ți aducă bani mai departe…Cu banii care o să-ți aducă bani o să faci casă și o să-ți cumperi mașină. Am foarte mulți colegi care au venit de peste hotare și au construit o casă și gata, are o mașină și continuă să muncească peste hotare…”