lista proiectelor contractate programul operaţional ... · valoare eligibilă (lei) cheltuieli...

of 442 /442
Fonduri UE Buget naţional 1 Reabilitarea si extinderea Caminului de persoane varstnice Alba Iulia - serviciul social rezidential de interes regional Municipiul Alba Iulia Centru Alba Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Centre Urbane 1.752.091 384.871 43.611 1.312.952 3.493.526 2 Reparatii capitale. Strazi cu dotare tehnico-edilitara in Municipiul Alba Iulia Municipiul Alba Iulia Centru Alba Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Centre Urbane 23.322.784 5.123.175 580.530 5.529.803 34.556.292 3 Cresterea sigurantei si prevenirea criminalitatii in Municipiul Suceava, prin achizitionarea de echipamente specifice si amenajarea unui centru de supraveghere Municipiul Suceava Nord Est Suceava Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Poli de dezvoltare urbana 1.392.953 305.982 34.672 828.764 2.562.370 4 Reabilitare strazi, pod si pasaj, modernizare parcuri si creare statii modulare de transport public in comun in Municipiul Suceava Municipiul Suceava Nord Est Suceava Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Poli de dezvoltare urbana 26.901.572 5.909.306 669.610 8.340.354 41.820.842 5 Crearea de spatii publice urbane in municipiul Piatra Neamt, prin construirea unui pod si a unei arii de parcari in zona intersectiei Piata Stefan cel Mare, str. Orhei, Bdul Dacia si amenajarea complexa a Paraului Cuejdiu Municipiul Piatra Neamt Nord Est Neamt Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Centre Urbane 28.477.919 6.255.573 708.847 8.329.822 43.772.161 6 Restaurarea si punerea in valoare a zonei istorice si culturale Curtea Domneasca, din Municipiul Piatra Neamt - prin amenajari urbanistice, amenajari ale circulatiilor pietonale si carosabile - pasaj auto subteran, parcaje subterane. Municipiul Piatra Neamt Nord Est Neamt Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Centre Urbane 21.101.031 4.635.136 525.228 6.365.487 32.626.882 7 Reabilitarea si modernizarea spatiilor din Strada Stefan cel Mare nr. 23 Piatra Neamt, pentru furnizarea unor servicii sociale. Parteneriat intre Municipiul Piatra Neamt si Consiliul Judetean Neamt Nord Est Neamt Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Centre Urbane 2.183.109 479.219 54.333 637.920 3.354.581 8 Reabilitarea zonei centrale a Municipiului Suceava, prin creare parcaje subterane, reabilitare pietonal si strazi Municipiul Suceava Nord Est Suceava Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Poli de dezvoltare urbana 22.124.297 4.859.911 550.698 7.614.197 35.149.103 9 Modernizare iluminat public pe artera principala in Municipiul Suceava Municipiul Suceava Nord Est Suceava Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Poli de dezvoltare urbana 7.494.028 1.646.168 186.535 2.182.860 11.509.590 10 Centru pentru sustinerea traditiilor bucovinene Municipiul Suceava Nord Est Suceava Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Poli de dezvoltare urbana 2.258.830 495.841 2.754.671 2.005.285 7.514.626 11 Modernizare DN 74 de la km 99+870 pana la km 103+175 - Str. Zlatnei si Str. Calea Motilor Municipiul Alba Iulia Municipiul Alba Iulia Centru Alba Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Centre Urbane 14.410.273 3.165.418 358.688 3.777.658 21.712.037 12 Artera de legatura intre strada Stirbei Voda si Strada Morilor, inclusiv podul peste raul Olanesti Consiliul Local Ramnicu Valcea Sud Vest Valcea Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Poli de dezvoltare urbana 3.129.170 687.366 77.889 1.146.093 5.040.518 13 Extindere si modernizare sistem de supraveghere video cu dispecerat, pe linia sigurantei publice si prevenirea criminalitatii, la nivelul Municipiului Ramnicu Valcea Consiliul Local Ramnicu Valcea Sud Vest Valcea Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Poli de dezvoltare urbana 2.165.726 475.732 53.907 837.826 3.533.191 14 Pod peste raul Olanesti in prelungire Strada Carol I inclusiv legaturile cu Calea lui Traian si Strada Morilor Consiliul Local Ramnicu Valcea Sud Vest Valcea Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Poli de dezvoltare urbana 8.601.926 1.889.533 214.111 2.839.382 13.544.953 15 Modernizare si reabilitare accese pietonale si carosabile precum si iluminat arhitectural in Municipiul Botosani Municipiul Botosani Nord Est Botosani Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Centre Urbane 19.858.526 4.362.203 494.301 7.280.895 31.995.924 16 Reabilitarea si modernizarea strazilor inelului principal de circulatie din Municipiul Botosani Nord Est Botosani Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Centre Urbane 20.903.769 4.591.805 520.318 6.155.505 32.171.396 17 Reabilitarea modernizarea parcurilor Municipiul Botosani Nord Est Botosani Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Centre Urbane 4.761.974 1.046.034 118.531 1.404.155 7.330.694 Lista proiectelor contractate Programul Operaţional Regional 30.11.2014 Nr. crt. Titlu proiect Nume beneficiar Regiune Judeţ Nume operaţiune / DMI din care se finanţează Valoare eligibilă (LEI) Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect Finanţare acordată Contribuţia proprie a beneficiarul ui

Upload: dangbao

Post on 03-Dec-2018

277 views

Category:

Documents


1 download

TRANSCRIPT

Page 1: Lista proiectelor contractate Programul Operaţional ... · Valoare eligibilă (LEI) Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect Finanţare acordată Contribuţia ... 45.386.579

Fonduri UE Buget naţional

1 Reabilitarea si extinderea Caminului de persoane varstniceAlba Iulia - serviciul social rezidential de interes regional Municipiul Alba Iulia Centru Alba Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Centre

Urbane 1.752.091 384.871 43.611 1.312.952 3.493.526

2 Reparatii capitale. Strazi cu dotare tehnico-edilitara inMunicipiul Alba Iulia Municipiul Alba Iulia Centru Alba Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Centre

Urbane 23.322.784 5.123.175 580.530 5.529.803 34.556.292

3Cresterea sigurantei si prevenirea criminalitatii in MunicipiulSuceava, prin achizitionarea de echipamente specifice siamenajarea unui centru de supraveghere

Municipiul Suceava Nord Est Suceava Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Polide dezvoltare urbana 1.392.953 305.982 34.672 828.764 2.562.370

4Reabilitare strazi, pod si pasaj, modernizare parcuri si crearestatii modulare de transport public in comun in MunicipiulSuceava

Municipiul Suceava Nord Est Suceava Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Polide dezvoltare urbana 26.901.572 5.909.306 669.610 8.340.354 41.820.842

5

Crearea de spatii publice urbane in municipiul Piatra Neamt,prin construirea unui pod si a unei arii de parcari in zonaintersectiei Piata Stefan cel Mare, str. Orhei, Bdul Dacia siamenajarea complexa a Paraului Cuejdiu

Municipiul Piatra Neamt Nord Est Neamt Axa prioritara 1/ DMI 1.1 CentreUrbane 28.477.919 6.255.573 708.847 8.329.822 43.772.161

6

Restaurarea si punerea in valoare a zonei istorice si culturale -Curtea Domneasca, din Municipiul Piatra Neamt - prinamenajari urbanistice, amenajari ale circulatiilor pietonale sicarosabile - pasaj auto subteran, parcaje subterane.

Municipiul Piatra Neamt Nord Est Neamt Axa prioritara 1/ DMI 1.1 CentreUrbane 21.101.031 4.635.136 525.228 6.365.487 32.626.882

7Reabilitarea si modernizarea spatiilor din Strada Stefan celMare nr. 23 Piatra Neamt, pentru furnizarea unor serviciisociale.

Parteneriat intre Municipiul Piatra Neamt

si Consiliul Judetean Neamt

Nord Est Neamt Axa prioritara 1/ DMI 1.1 CentreUrbane 2.183.109 479.219 54.333 637.920 3.354.581

8 Reabilitarea zonei centrale a Municipiului Suceava, princreare parcaje subterane, reabilitare pietonal si strazi Municipiul Suceava Nord Est Suceava Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Poli

de dezvoltare urbana 22.124.297 4.859.911 550.698 7.614.197 35.149.103

9 Modernizare iluminat public pe artera principala inMunicipiul Suceava Municipiul Suceava Nord Est Suceava Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Poli

de dezvoltare urbana 7.494.028 1.646.168 186.535 2.182.860 11.509.590

10 Centru pentru sustinerea traditiilor bucovinene Municipiul Suceava Nord Est Suceava Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Polide dezvoltare urbana 2.258.830 495.841 2.754.671 2.005.285 7.514.626

11 Modernizare DN 74 de la km 99+870 pana la km 103+175 -Str. Zlatnei si Str. Calea Motilor Municipiul Alba Iulia Municipiul Alba Iulia Centru Alba Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Centre

Urbane 14.410.273 3.165.418 358.688 3.777.658 21.712.037

12 Artera de legatura intre strada Stirbei Voda si Strada Morilor,inclusiv podul peste raul Olanesti

Consiliul Local Ramnicu Valcea Sud Vest Valcea Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Poli

de dezvoltare urbana 3.129.170 687.366 77.889 1.146.093 5.040.518

13Extindere si modernizare sistem de supraveghere video cudispecerat, pe linia sigurantei publice si prevenireacriminalitatii, la nivelul Municipiului Ramnicu Valcea

Consiliul Local Ramnicu Valcea Sud Vest Valcea Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Poli

de dezvoltare urbana 2.165.726 475.732 53.907 837.826 3.533.191

14 Pod peste raul Olanesti in prelungire Strada Carol I inclusivlegaturile cu Calea lui Traian si Strada Morilor

Consiliul Local Ramnicu Valcea Sud Vest Valcea Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Poli

de dezvoltare urbana 8.601.926 1.889.533 214.111 2.839.382 13.544.953

15 Modernizare si reabilitare accese pietonale si carosabileprecum si iluminat arhitectural in Municipiul Botosani Municipiul Botosani Nord Est Botosani Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Centre

Urbane 19.858.526 4.362.203 494.301 7.280.895 31.995.924

16 Reabilitarea si modernizarea strazilor inelului principal decirculatie din Municipiul Botosani Nord Est Botosani Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Centre

Urbane 20.903.769 4.591.805 520.318 6.155.505 32.171.396

17 Reabilitarea modernizarea parcurilor Municipiul Botosani Nord Est Botosani Axa prioritara 1/ DMI 1.1 CentreUrbane 4.761.974 1.046.034 118.531 1.404.155 7.330.694

Lista proiectelor contractate Programul Operaţional Regional

30.11.2014

Nr. crt. Titlu proiect Nume beneficiar Regiune Judeţ Nume operaţiune / DMI

din care se finanţează

Valoare eligibilă (LEI)Cheltuieli neeligibile

Total valoare proiect

Finanţare acordată Contribuţia proprie a

beneficiarului

Page 2: Lista proiectelor contractate Programul Operaţional ... · Valoare eligibilă (LEI) Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect Finanţare acordată Contribuţia ... 45.386.579

18 Reutilare cladire in scopul transformarii in centru social Municipiul Botosani Nord Est Botosani Axa prioritara 1/ DMI 1.1 CentreUrbane 2.185.980 480.181 54.411 1.207.538 3.928.111

19 Cresterea sigurantei si prevenirea criminalitatii in zona Municipiul Botosani Nord Est Botosani Axa prioritara 1/ DMI 1.1 CentreUrbane 1.248.820 274.321 31.085 1.097.437 2.651.662

20 Sistem pentru Managementul Iluminatului Public inMunicipiul Alexandria UAT Mun. Alexandria Sud Teleorman Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Centre

Urbane 15.660.293 3.440.002 389.802 4.635.596 24.125.693

21 Sistem pentru Managementul Traficului Rutier in MunicipiulAlexandria UAT Mun. Alexandria Sud Teleorman Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Centre

Urbane 6.168.376 1.354.970 153.538 1.822.440 9.499.325

22 Sistem de supraveghere in vederea cresterii sigurantei siprevenirii criminalitatii in municipiul Alexandria UAT Mun. Alexandria Sud Teleorman Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Centre

Urbane 2.242.644 492.628 55.822 730.211 3.521.305

23Revitalizarea utilitatii cladirilor degradate prin infiintareaunui centru de recreere pentru pensionari si a unui centru dezi pentru persoanele cu dizabilitati in municipiul Curtea de

Consiliul Local Curtea de Arges Sud Arges Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Centre

Urbane 3.669.265 806.005 91.332 1.276.971 5.843.573

24Cresterea sigurantei si securitatii cetatenilor din municipiulCurtea de Arges, prin implementarea unui sistem desupraveghere video

Consiliul Local Curtea de Arges Sud Arges Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Centre

Urbane 1.283.630 281.967 31.951 561.494 2.159.042

25 Cresterea calitatii infrastructurii rutiere in municipiul Curteade Arges

Consiliul Local Curtea de Arges Sud Arges Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Centre

Urbane 30.496.993 6.699.091 759.104 9.694.368 47.649.555

26Dotare cu echipamente pentru cresterea sigurantei siprevenirea criminalitatii in zona de actiune urbana dinmunicipiul Targoviste, judetul Dambovita

Municipiul Targoviste Sud Dambovita Axa prioritara 1/ DMI 1.1 CentreUrbane 2.093.258 459.553 52.364 787.328 3.392.504

27Reabilitare si modernizare infrastructura utilitati publiceurbane, reabilitarea si modernizarea spatiilor publice urbanein zona "A" a zonei de actiune urbana din municipiul

Municipiul Targoviste Sud Dambovita Axa prioritara 1/ DMI 1.1 CentreUrbane 49.225.076 10.800.723 1.237.519 14.541.112 75.804.430

28Reabilitare si modernizare infrastructura utilitati publiceurbane, reabilitarea si modernizarea spatiilor publice urbanein zona "B" a zonei de actiune urbana din municipiul

Municipiul Targoviste Sud Dambovita Axa prioritara 1/ DMI 1.1 CentreUrbane 45.386.579 9.958.499 1.141.019 13.407.833 69.893.930

29 Lucrari de interventie la obiectivul DN1 Sebes -Alba Iulia,km 378+0.20, Pasaj superior peste CF Alba Iulia Municipiul Alba Iulia Centru Alba Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Centre

Urbane 10.674.798 2.344.869 265.707 4.448.442 17.733.817

30Modernizare DN 1-E81 de la km 382+400 pana la KM385+160 - Str. Alexandru Ioan Cuza inclusiv Podul pesteRaul Ampoi si Pasajul peste CF Alba Iulia

Municipiul Alba Iulia Centru Alba Axa prioritara 1/ DMI 1.1 CentreUrbane 19.399.627 4.261.399 482.878 6.231.918 30.375.822

31Reabilitarea Centrului Istoric Alba Iulia, Fortificatia de tipVauban - Cai de Acces, Iluminat Exterior si Mobilier Urban.Zona Interioara

Municipiul Alba Iulia Centru Alba Axa prioritara 1/ DMI 1.1 CentreUrbane 47.982.082 10.539.935 1.194.327 16.371.492 76.087.836

32 Axa de dezvoltare nord-sud pasaj Octav Bancila Municipiul Iasi Nord Est Iasi Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Polide Crestere 56.863.063 12.490.766 1.415.384 16.992.370 87.761.584

33 Dezvoltare retea rutiera in zona culturala, istorica si turisticaa Municipiului Iasi Municipiul Iasi Nord Est Iasi Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Poli

de Crestere 45.129.113 9.913.240 1.123.313 13.248.315 69.413.981

34 Dezvoltarea axei de transport est-vest in Municipiul Iasi Municipiul Iasi Nord Est Iasi Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Polide Crestere 50.634.107 11.122.489 1.260.339 15.472.058 78.488.993

35 Modernizare strazi in Municipiul Targu Jiu Etapa II/2 (incadrul unui proiect integrat) UAT Targu Jiu Sud Vest Gorj Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Centre

Urbane 20.794.109 4.567.716 517.588 6.099.860 31.979.273

36 Creare si modernizare spatii publice urbane zona adiacentaStazii Bicaz, Municipiul Targu Jiu UAT Targu Jiu Sud Vest Gorj Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Centre

Urbane 3.829.295 841.147 95.741 4.013.825 8.780.008

37 Sistem de supraveghere pentru cresterea sigurantei (in scoli) UAT Targu Jiu Sud Vest Gorj Axa prioritara 1/ DMI 1.1 CentreUrbane 299.389 65.764 7.452 89.425 462.030

38 Regenerarea Municipiului Husi, prin modernizarea spatiilorpublice urbane UAT Municipiul Husi Nord Est Vaslui Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Centre

Urbane 34.708.822 7.624.278 863.941 10.243.236 53.440.276

39 Creare parc nou in Municipiul Husi UAT Municipiul Husi Nord Est Vaslui Axa prioritara 1/ DMI 1.1 CentreUrbane 1.910.116 419.584 47.545 927.158 3.304.402

40 Crearea unui centru consultativ pentru cetatenii MunicipiuluiHusi UAT Municipiul Husi Nord Est Vaslui Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Centre

Urbane 1.721.306 378.109 42.845 575.925 2.718.185

41 Cresterea nivelului de securitate sociala in Municipiul Husiprin implementarea unui sistem de supraveghere video UAT Municipiul Husi Nord Est Vaslui Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Centre

Urbane 1.108.822 243.568 27.600 564.169 1.944.159

42 Reabilitare infrastructura de strazi in Municipiul Vaslui UAT Municipiul Vaslui Nord Est Vaslui Axa prioritara 1/ DMI 1.1 CentreUrbane 35.792.894 7.862.409 890.925 10.523.426 55.069.653

Page 3: Lista proiectelor contractate Programul Operaţional ... · Valoare eligibilă (LEI) Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect Finanţare acordată Contribuţia ... 45.386.579

43Reabilitare, modernizare si extindere infrastructura detransport public cu crearea unui terminal intermodal, precumsi reabilitare, extinderea iluminatului public in Municipiul

UAT Municipiul Vaslui Nord Est Vaslui Axa prioritara 1/ DMI 1.1 CentreUrbane 16.027.997 3.520.774 398.955 4.727.584 24.675.309

44 Reabilitare zona pietonala centrala si iluminat arhitectural inMunicipiul Vaslui UAT Municipiul Vaslui Nord Est Vaslui Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Centre

Urbane 6.115.702 1.343.399 152.227 3.835.926 11.447.254

45 Reabilitare si schimbare destinatie infrastructura pentruservicii sociale in Municipiul Vaslui UAT Municipiul Vaslui Nord Est Vaslui Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Centre

Urbane 1.171.479 257.332 29.159 933.183 2.391.153

46Cresterea sigurantei si prevenirea criminalitatii in zona deactiune a municipiului vaslui, prin achizitionarea deechipamente specifice si amenajarea unui centru de

UAT Municipiul Vaslui Nord Est Vaslui Axa prioritara 1/ DMI 1.1 CentreUrbane 817.051 179.477 20.337 363.224 1.380.089

47 Restaurarea ansamblului monument istoric parcul centralSimion Barnutiu si Cazino din Municipiul Cluj Municipiul Cluj Napoca Nord Vest Cluj Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Poli

de Crestere 24.364.599 5.352.025 606.462 9.731.491 40.054.576

48 Modernizarea liniei de tramvai pe ruta Piata Garii -Bulevardul Muncii in Municipiul Cluj Napoca Municipiul Cluj Napoca Nord Vest Cluj Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Poli

de Crestere 53.518.708 11.756.132 1.332.140 19.516.866 86.123.846

49 Modernizarea liniei de tramvai pe ruta Manastur - Piata Gariiin Municipiul Cluj Napoca Municipiul Cluj Napoca Nord Vest Cluj Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Poli

de Crestere 45.022.072 9.889.727 1.120.649 20.462.248 76.494.696

50 Reabilitare retele strazi urbane sector 4-Dr Tr Severin Primaria Drobeta Turnu Severin Sud Vest Mehedinti Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Centre

Urbane 5.657.800 1.237.886 145.758 2.142.395 9.183.839

51 Reabilitare si modernizare retele de strazi urbane inMunicipiul Drobeta Turnu Severin

Primaria Drobeta Turnu Severin Sud Vest Mehedinti Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Centre

Urbane 17.113.237 3.739.529 442.951 6.439.929 27.735.646

52 Siguranta si securitate sociala in Mun Dr Tr Severin prinsisteme de supraveghere video

Primaria Drobeta Turnu Severin Sud Vest Mehedinti Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Centre

Urbane 1.834.699 58.739 38.642 501.589 2.433.668

53 Sistem de supraveghere video Centru Istoric si zoneprincipale de interes Public si Social Consiliul Local Slatina Sud Vest Olt Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Centre

Urbane 807.751 177.434 20.106 481.966 1.487.256

54Reabilitare spatii verzi, alei de acces rutier si pietonal simobilier urban str.Tunari, Ec. Teodoroiu, Artileriei siA.I.Cuza (Sistematizare pe verticala Cartier Tunari strazile

Consiliul Local Slatina Sud Vest Olt Axa prioritara 1/ DMI 1.1 CentreUrbane 9.930.520 2.181.377 247.182 3.492.999 15.852.078

55Reabilitare spatii verzi, alei de acces rutier si pietonal,mobilier urban str. Cireasov, Prelungirea Tunari, A.I.Cuza(Sistematizare pe verticala Cartier cuprins intre S.C.

Consiliul Local Slatina Sud Vest Olt Axa prioritara 1/ DMI 1.1 CentreUrbane 8.473.088 1.861.232 210.905 2.962.947 13.508.172

56Construirea unui pasaj suprateran in vedereadescongestionarii traficului rutier din zona metropolitanaCraiova - realizare pasaj denivelat suprateran peste intersectia

UAT Municipiul Craiova Sud Vest Dolj Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Polide Crestere 34.960.950 7.674.355 870.108 10.749.490 54.254.903

57Cresterea capacitatii de trafic prin realizarea legaturii rutiereintre DN 1 si DN 1B prin realizarea drumului judetean decentura DJ236, in zona de nord a municipiului Ploiesti

Judetul Prahova Sud Prahova Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Polide Crestere 22.365.856 4.912.973 556.711 16.076.646 43.912.185

58 Modernizare si extindere Parcul Tineretului in MunicipiulBailesti, jud Dolj Consiliul Local Bailesti Sud Vest Dolj Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Centre

Urbane 2.824.930 620.535 70.316 834.000 4.349.782

59 Modernizarea strazilor, trotuarelor si infiintarea de parcariauto in Municipiul Bailesti Consiliul Local Bailesti Sud Vest Dolj Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Centre

Urbane 25.018.233 5.495.604 622.731 7.385.817 38.522.386

60 Sistem de supraveghere urban in Municipiul Bailesti, judDolj Consiliul Local Bailesti Sud Vest Dolj Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Centre

Urbane 812.066 178.382 20.213 294.403 1.305.064

61 Reabilitare si modernizare strazi urbane, poduri, trotuare siparcari in orasul Costesti, judetul Arges

Primaria Orasului Costesti Sud Arges Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Centre

Urbane 25.582.755 5.619.610 636.783 7.873.481 39.712.629

62Realizare sistem de supraveghere video pentru crestereasigurantei cetatenilor si prevenirea criminalitatii in orasulCostesti, judetul Arges

Primaria Orasului Costesti Sud Arges Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Centre

Urbane 771.362 169.441 19.200 278.203 1.238.206

63 Modernizare strazi si parcari in zona Cap linie Petrila-Caplinie Lonea

Consiliul Local al Orasului Petrila Vest Hunedoara Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Centre

Urbane 41.234.466 9.055.993 1.028.105 12.611.083 63.929.647

64 Reducerea infractionalitatii in zona Cap linie Petrila - Caplinie Lonea din Orasul Petrila

Consiliul Local al Orasului Petrila Vest Hunedoara Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Centre

Urbane 378.449 83.132 9.420 112.998 583.998

65 Reabilitare zona pietonala si parcuri in Centrul MunicipiuluiPetrosani Municipiul Petrosani Vest Hunedoara Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Centre

Urbane 12.668.633 2.782.842 315.336 3.737.093 19.503.905

66 Sistem de supraveghere video in zona centrala a MunicipiuluiPetrosani Municipiul Petrosani Vest Hunedoara Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Centre

Urbane 439.183 96.472 10.932 129.591 676.178

67 Reabilitare strazi in zona centrala a Municipiului Petrosani Municipiul Petrosani Vest Hunedoara Axa prioritara 1/ DMI 1.1 CentreUrbane 6.244.878 1.371.775 155.442 1.840.399 9.612.493

Page 4: Lista proiectelor contractate Programul Operaţional ... · Valoare eligibilă (LEI) Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect Finanţare acordată Contribuţia ... 45.386.579

68 Sistem de supraevghere video pentru siguranta cetatenilor inMunicipiul Hunedoara

CL Municipiul Hunedoara Vest Hunedoara Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Centre

Urbane 2.352.447 516.743 58.560 699.464 3.627.214

69 Reabiliotarea si extinderea Parcului Tineretului Hunedoara CL Municipiul Hunedoara Vest Hunedoara Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Centre

Urbane 1.249.360 274.439 31.098 570.217 2.125.114

70 Centrul Tehnologic Regional Iasi Municipiul Iasi Nord Est Iasi Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Polide Crestere 5.455.404 1.197.528 6.652.932 4.975.052 18.280.916

71Reconstruire si punere in valoare acces latura de vest CetateaAlba Carolina, Fortificatia de tip Vauban, Municipiul AlbaIulia

Municipiul Alba Iulia Centru Alba Axa prioritara 1/ DMI 1.1 CentreUrbane 41.388.899 9.091.650 1.030.215 16.836.643 68.347.407

72Modernizarea spatiilor publice urbane din cartierele Stadion,Centru si Bodea din Municipiul Campulung Moldovenesc,Judetul Suceava

Municipiul Campulung Moldovenesc Nord Est Suceava Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Centre

Urbane 15.731.133 3.455.563 391.565 5.396.367 24.974.629

73 Reabilitare si modernizare parte carosabila si trotuare dinmunicipiul Drobeta Turnu Severin, Sector 1

Primaria Drobeta Turnu Severin Sud Vest Mehedinti Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Centre

Urbane 18.883.609 4.148.049 470.034 5.870.397 29.372.089

74 Reabilitare retele strazi urbane sector 3-Dr Tr Severin Primaria Drobeta Turnu Severin Sud Vest Mehedinti Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Centre

Urbane 7.845.638 1.723.404 195.287 2.538.997 12.303.325

75 Reabilitare si modernizare parte carosabila si trotuare dinmunicipiul Drobeta Turnu Severin, Sector 2

Primaria Drobeta Turnu Severin Sud Vest Mehedinti Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Centre

Urbane 14.903.933 3.273.857 370.975 4.360.068 22.908.833

76Reabilitarea infrastructurii publice urbane a MunicipiuluiRoman - Zonele Scuar Hotel, Pietonal Stefan cel Mare,Centru Istoric Urban Stefan cel Mare, Cartierele Favorit si

Municipiul Roman Nord Est Neamt Axa prioritara 1/ DMI 1.1 CentreUrbane 17.580.923 3.861.895 437.609 5.851.475 27.731.902

77 Cresterea sigurantei si prevenirea criminalitatii in MunicipiulRoman Municipiul Roman Nord Est Neamt Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Centre

Urbane 249.722 54.855 6.216 74.490 385.283

78 Reabilitare zona prin amenajare pod Saracesti Consiliul Local Slatina Sud Vest Olt Axa prioritara 1/ DMI 1.1 CentreUrbane 3.191.059 700.961 79.429 1.192.643 5.164.092

79Reabilitare strazi zona Colegiului Agricol Carol I sireabilitare zona Colegiului National Agricol I-ManastireaStrehareti (Reabilitare strazi Colegiul Agricol Carol I)

Consiliul Local Slatina Sud Vest Olt Axa prioritara 1/ DMI 1.1 CentreUrbane 2.811.205 617.520 69.974 1.607.570 5.106.269

80 Amenajare zona Nicolae Iorga Consiliul Local Slatina Sud Vest Olt Axa prioritara 1/ DMI 1.1 CentreUrbane 5.909.945 1.298.202 147.105 2.191.924 9.547.176

81Modernizarea spatiilor publice urbane din cartierele Stadion,Centru si Bodea din Municipiul Campulung Moldovenesc,Judetul Suceava

Municipiul Campulung Moldovenesc Nord Est Suceava Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Centre

Urbane 268.666 59.016 6.687 148.986 483.355

82“Modernizarea si reabilitarea infrastructurii urbane a orasuluiSannicolau Mare prin realizarea de drumuri orasenesti sitrotuare, sisteme de gestionare a apelor pluviale de suprafata,

Consiliul Local Sannicolau Mare Vest Timis Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Centre

Urbane 52.666.762 11.568.990 1.310.934 18.095.159 83.641.845

83 Prevenirea criminalitatii si cresterea sigurantei cetateanuluiprin monitorizare video

Consiliul Local Sannicolau Mare Vest Timis Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Centre

Urbane 1.202.631 264.175 29.935 359.218 1.855.958

84 Crearea si amenajarea Spatiilor verzi din strada Cimitirului,municipiul Sfantu Gheorghe

Municipul Sfantu Gheorghe Centru Covasna Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Centre

Urbane 1.707.769 375.135 42.508 980.332 3.105.745

85 Reabilitarea si echiparea cantinei sociale din MunicipiulSfantu Gheorghe

Municipul Sfantu Gheorghe Centru Covasna Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Centre

Urbane 849.435 186.590 21.143 525.314 1.582.482

86Dezvoltarea infrastructurii publice urbane. Modernizareaspatiilor publice urbaneStr. Petofi Sandor, Piata Majlath,Gusztav Karoly si Piata Libertatii din Miercurea Ciuc

Municipiul Miercurea Ciuc Centru Harghita Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Centre

Urbane 22.571.623 4.958.172 561.833 7.762.962 35.854.589

87 Reabilitarea si modernizarea cladirilor destinate serviciilorsociale: Centru pentru tineret faza I.

Municipiul Miercurea Ciuc Centru Harghita Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Centre

Urbane 1.423.517 312.695 35.433 675.154 2.446.800

88“Reabilitare si modernizare retea stradala: Str. Avram Iancu,Str. Aurel Vlaicu, Str. Carpati, Str. Victoriei, B-dul Dacia, B-dul 1848, B-dul Libertatii, B-dul Republicii, B-dul Traian –

Municipiul Hunedoara Vest Hunedoara Axa prioritara 1/ DMI 1.1 CentreUrbane 26.860.028 5.900.180 668.576 8.102.374 41.531.158

89 Sistem de supraveghere in vederea cresterii sigurantei siprevenirii criminalitatii in municipiul Braila UAT Municipiul Braila Sud Est Braila Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Poli

de dezvoltare urbana 2.285.699 502.086 56.894 700.557 3.545.234

90Modernizarea si reabilitarea strazii Calea Galati, pe tronsonulcuprins intre Bd.Dorobantilor si str.Mircea Malaeru colt custr. Costache Negruzzi

UAT Municipiul Braila Sud Est Braila Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Polide dezvoltare urbana 6.632.579 1.456.939 165.092 1.950.160 10.204.770

91Modernizarea si reabilitarea strazii Calea Calarasilor dinmunicipiul Braila, pe tronsonul cuprins intre Bd.Dorobantilorsi Bd Independentei

UAT Municipiul Braila Sud Est Braila Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Polide dezvoltare urbana 23.897.250 5.249.365 594.829 7.587.996 37.329.440

92 Creare parc Lunca Argesului Municipiul Pitesti Sud Arges Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Polide dezvoltare urbana 15.637.224 3.434.935 389.228 21.130.679 40.592.065

Page 5: Lista proiectelor contractate Programul Operaţional ... · Valoare eligibilă (LEI) Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect Finanţare acordată Contribuţia ... 45.386.579

93Sistem de supraveghere pentru cresterea sigurantei siprevenirea criminalitatii in zona: Podul Viilor - Parc Stranddin municipiul Pitesti

Municipiul Pitesti Sud Arges Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Polide dezvoltare urbana 1.858.353 408.141 46.328 1.189.112 3.501.935

94 Amenajarea spatiilor pietonale din centrul istoric almunicipiului Sfantu Gheorghe

Municipiul Sfantu Gheorghe Centru Covasna Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Centre

Urbane 3.544.299 778.555 88.222 1.504.379 5.915.454

95 Amenajarea Piata Unirii Municipiul Brasov Centru Brasov Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Polide Crestere 3.401.952 746.016 85.949 1.172.457 5.406.374

96 Pasaj rutier calea ferata - STR Independentei/Pasaj Rutier -Str Independentei Municipiul Brasov Centru Brasov Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Poli

de Crestere 15.235.692 3.342.940 383.025 6.504.677 25.466.335

97 Modernizarea strazilor, trotuarelor si infiintarea de parcariauto in orasul Filiasi Jud. Dolj Consiliul Local Filiasi Sud Vest Dolj Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Centre

Urbane 9.350.630 2.053.997 232.747 2.759.977 14.397.351

98 Sistem de supraveghere urban in orasul Filiasi Jud. Dolj Consiliul Local Filiasi Sud Vest Dolj Axa prioritara 1/ DMI 1.1 CentreUrbane 247.380 54.340 6.158 73.891 381.769

99 Reabilitarea retelei de strazi urbane in Orasul Negresti Orasul Negresti Nord Est Vaslui Axa prioritara 1/ DMI 1.1 CentreUrbane 19.481.769 4.279.443 484.923 5.773.278 30.019.413

100 Reabilitarea si modernizarea centrului de tineret in OrasulNegresti, Judetul Vaslui Orasul Negresti Nord Est Vaslui Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Centre

Urbane 576.724 126.685 14.355 237.753 955.518

101 Parcare verde-construirea unei parcari supraetajate zonaSpital Clinic Judetean de Urgenta Jud Constanta UATM Constanta Sud Est Constanta Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Poli

de Crestere 10.983.227 2.412.619 273.385 3.229.940 16.899.171

102 Reabilitarea infrastructurii rutiere Oras Gura Humorului Orasul Gura Humorului Nord Est Suceava Axa prioritara 1/ DMI 1.1 CentreUrbane 5.406.291 1.187.568 134.569 1.597.810 8.326.238

103Realizarea unui sistem de monitorizare video pentru crestereasigurantei si prevenirea criminalitatii in orasul GuraHumorului

Orasul Gura Humorului Nord Est Suceava Axa prioritara 1/ DMI 1.1 CentreUrbane 1.806.395 396.800 44.963 550.751 2.798.910

104 Reabilitare Str. Iancu Vacarescu - Tronsonul cuprins intre B-dul Regele Carol si B-dul 16 Decembrie 1989 Municipiul Timisoara Vest Timis Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Poli

de Crestere 2.972.601 652.973 73.991 2.263.866 5.963.432

105 Reabilitare retea de drumuri si statii de transport din zona deactiune urbana a Municipiului Buzau Municipiul Buzau Sud Est Buzau Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Centre

Urbane 20.965.489 4.605.363 521.854 8.359.165 34.451.870

106Cresterea sigurantei si prevenirea criminalitatii in zona deactiune a Mun. Buzau, prin achizitionarea de echipamentespecifice si amenajarea unui centru de supraveghere

Municipiul Buzau Sud Est Buzau Axa prioritara 1/ DMI 1.1 CentreUrbane 1.783.308 391.729 44.389 530.509 2.749.934

107Reabilitarea monumentului istoric Ansamblul ConaculuiMarghiloman (Vila Albatros, parc Marghiloman) Mun.Buzau

Municipiul Buzau Sud Est Buzau Axa prioritara 1/ DMI 1.1 CentreUrbane 17.133.837 3.763.687 426.480 5.979.912 27.303.916

108 Modernizarea Parcului Rozelor din Municipiul Timisoara Municipiul Timisoara Vest Timis Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Polide Crestere 3.652.676 802.361 90.919 1.088.175 5.634.132

109Restaurarea si consolidarea cladirii monument istoric decategoria A-strada Nicolae Titulescu nr. 8-Centru de artatraditionala "Casa cu lei"

Primaria Bistrita Nord Vest Bistrita Nasaud Axa prioritara 1/ DMI 1.1 CentreUrbane 2.292.461 503.571 57.062 933.744 3.786.838

110 Reabilitarea si modernizarea strazilor din zona centrala amunicipiului Bistrita Primaria Bistrita Nord Vest Bistrita Nasaud Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Centre

Urbane 8.268.373 1.816.264 205.809 2.551.564 12.842.010

111 Sisteme de supraveghere in prevenirea criminalitatii incentrul istoric al municipiului Bistrita Primaria Bistrita Nord Vest Bistrita Nasaud Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Centre

Urbane 1.369.787 300.893 34.096 420.656 2.125.431

112Crearea unei retele de monitorizare a zonelor cu risc socialcrescut in Municipiul Tg Mures Etapa I Sistem demonitorizare pentru siguranta populatiei

Municipiul Targu Mures Centru Mures Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Polide dezvoltare urbana 2.199.993 483.259 54.760 773.537 3.511.550

113 Modernizare retea stradala la nivelul municipiului Tg. Mures– transa I Municipiul Targu Mures Centru Mures Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Poli

de dezvoltare urbana 20.756.134 4.559.375 516.643 7.715.460 33.547.612

114 Modernizare centru multifunctional de servicii sociomedicalepentru persoane varstnice UAT Municipiul Galati Sud Est Galati Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Poli

de dezvoltare urbana 2.607.758 572.830 64.910 862.016 4.107.514

115 Modernizarea gradina publica Galati UAT Municipiul Galati Sud Est Galati Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Polide dezvoltare urbana 6.806.245 1.495.087 169.415 2.079.977 10.550.724

116 Modernizarea parcului Rizer din Municipiul Galati UAT Municipiul Galati Sud Est Galati Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Polide dezvoltare urbana 3.819.107 838.920 95.062 1.373.316 6.126.405

117 Reabilitare pasaj pietonal platou Piata Independentei,Municipiul Braila UAT Municipiul Braila Sud Est Braila Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Poli

de dezvoltare urbana 3.198.508 702.597 79.614 932.769 4.913.488

Page 6: Lista proiectelor contractate Programul Operaţional ... · Valoare eligibilă (LEI) Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect Finanţare acordată Contribuţia ... 45.386.579

118 Reabiltare zona de promenada cuprinsa intre str. CaleaClarasilor si Faleza Dunarii UAT Municipiul Braila Sud Est Braila Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Poli

de dezvoltare urbana 10.150.016 2.229.593 252.645 3.006.890 15.639.144

119 Amenajare arhitecturala si peisagistica in zona Baicului Consiliul local al sectorului 2 Bucuresti Bucuresti Ilfov Bucuresti Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Centre

Urbane 2.176.002 450.580 81.235 1.078.678 3.786.495

120Sistem supraveghere video si management informationalpentru cresterea sigurantei sociale si prevenirea criminalitatiiin arealul Baicului

Consiliul local al sectorului 2 Bucuresti Bucuresti Ilfov Bucuresti Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Centre

Urbane 2.052.511 425.010 76.624 945.558 3.499.703

121Sistem de supraveghere video si management informationalpentru cresterea sigurantei sociale si prevenirea criminalitatiiin arealul Ion Creanga

Consiliul local al sectorului 2 Bucuresti Bucuresti Ilfov Bucuresti Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Centre

Urbane 2.161.786 447.962 80.714 943.383 3.633.845

122 Crearea unui parc de utilitate publica in cartierul Ion Creanga Consiliul local al sectorului 2 Bucuresti Bucuresti Ilfov Bucuresti Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Centre

Urbane 6.073.384 1.258.517 226.760 2.146.402 9.705.063

123 Modernizare strazi zona Baicului ( 24 strazi ) Consiliul local al sectorului 2 Bucuresti Bucuresti Ilfov Bucuresti Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Centre

Urbane 11.352.311 2.352.408 423.857 3.356.877 17.485.453

124 Drmuri acces zona economica CORESI Municipiul Brasov Centru Brasov Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Polide Crestere 19.983.527 4.384.687 502.386 5.928.069 30.798.669

125 Modernizare Centru de zi pentru varstnici Micalaca Municipiul Arad Vest Arad Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Polide dezvoltare urbana 256.736 56.396 6.390 126.751 446.274

126 Reabilitare pasaj rutier Micalaca Municipiul Arad Vest Arad Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Polide dezvoltare urbana 9.186.936 2.018.039 228.683 3.445.665 14.879.322

127 Reamenajare zona de agrement Padurice Municipiul Arad Vest Arad Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Polide dezvoltare urbana 5.880.136 1.291.654 146.363 2.047.562 9.365.715

128 Dezvoltare si reabilitare artera functionala sud - MunicipiulIasi Municipiul Iasi Nord Est Iasi Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Poli

de Crestere 56.906.637 12.500.338 1.416.469 16.815.106 87.638.549

129 Modernizarea Bulevardului Otelarilor, strazilor Stadionului,Frunzei si Gheorghe Asachi din Municipiul Galati UAT Municipiul Galati Sud Est Galati Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Poli

de dezvoltare urbana 33.059.993 7.262.089 822.900 9.715.572 50.860.554

130 Reabilitare infrastructura de strazi in Municipiul Moinesti Municipiul Moinesti Nord Est Bacau Axa prioritara 1/ DMI 1.1 CentreUrbane 11.073.425 2.432.432 275.630 3.361.379 17.142.866

131Cresterea sigurantei si prevenirea criminalitatii in zona deactiune a Municipiului Moinesti prin achizitionarea deechipamente specifice si amenajarea unui centru de

Municipiul Moinesti Nord Est Bacau Axa prioritara 1/ DMI 1.1 CentreUrbane 1.154.937 253.698 28.748 348.191 1.785.574

132 Modernizare strazi in Municipiul Targu Jiu Etapa II/1 (incadrul unui proiect integrat) UAT Targu Jiu Sud Vest Gorj Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Centre

Urbane 12.002.730 2.636.567 298.761 3.663.239 18.601.298

133REABILITARE INFRASTRUCTURA DRUMURI SIPODURI PRECUM SI AMENAJARE STATII DEAUTOBUZ IN ORASUL FLAMINZI

ORASUL FLAMANZI Nord Est Botosani Axa prioritara 1/ DMI 1.1 CentreUrbane 12.088.489 2.655.405 300.896 3.605.572 18.650.362

134CRESTERA SIGURANTEI SI PREVENIREACRIMINALITATII IN ORASUL FLAMINZI PRINACHIZITIONAREA DE ECHIPAMENTE SPECIFICE SI

ORASUL FLAMANZI Nord Est Botosani Axa prioritara 1/ DMI 1.1 CentreUrbane 784.118 172.242 19.518 297.608 1.273.486

135 Reabilitarea cladirii Cinematografului Patria Municipiul Brasov Centru Brasov Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Polide Crestere 7.051.776 1.547.266 177.282 2.195.740 10.972.064

136 Reabilitarea/Modernizarea si echiparea specifica a Centruluide primire in regim de urgenta "Ciresarii" Ploiesti Municipiul Ploiesti Sud Prahova Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Poli

de Crestere 5.549.441 1.219.012 138.132 1.777.803 8.684.388

137CRESTEREA SIGURANTEI SI PREVENIREACRIMINALITATII IN ZONA DE ACTIUNE AMUNICIPIULUI PASCANI PRIN ACHIZITIONAREA DE

MUNICIPIUL PASCANI Nord Est iasi Axa prioritara 1/ DMI 1.1 CentreUrbane 473.356 103.979 11.782 163.588 752.706

138 Amenajare parc in Mun Pascani MUNICIPIUL PASCANI Nord Est Iasi Axa prioritara 1/ DMI 1.1 CentreUrbane 2.260.649 496.583 56.270 1.545.743 4.359.245

139 Reabilitare infrastructura strazi si pietonal in Pascani MUNICIPIUL PASCANI Nord Est Iasi Axa prioritara 1/ DMI 1.1 CentreUrbane 12.757.296 2.802.318 317.543 4.874.208 20.751.366

140 Reabilitare, modernizare si dotare cu echipamente specifice acentrului social MUNICIPIUL PASCANI Nord Est Iasi Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Centre

Urbane 1.644.843 361.313 40.942 847.343 2.894.440

141 REUTILIZARE CLADIRE IN SCOPUL TRANSFORMARIIIN CENTRU SOCIAL IN MUNICIPIUL MOINESTI

MUNICIPIUL MOINESTI Nord Est Bacau Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Centre

Urbane 1.968.045 432.309 48.987 904.884 3.354.225

142 MODERNIZAREA SI AMENAJAREA PARCULUI BAI INMUNICIPIUL MOINESTI

MUNICIPIUL MOINESTI Nord Est Bacau Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Centre

Urbane 2.492.892 547.598 62.051 837.462 3.940.003

Page 7: Lista proiectelor contractate Programul Operaţional ... · Valoare eligibilă (LEI) Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect Finanţare acordată Contribuţia ... 45.386.579

143 Locuinte sociale de calitate (Str. Albac nr. 21) Municipiul Cluj Napoca Nord Vest Cluj Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Polide Crestere 1.329.409 292.023 33.090 407.790 2.062.312

144 Reabilitarea si modernizarea infrastructurii de interes public(strazi) Consiliul Local Panciu Sud Est Vrancea Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Centre

Urbane 8.793.864 1.931.695 218.889 2.840.559 13.785.007

145 Reabilitarea cladirior in scopul utilizarii pentru serviciisociale Consiliul Local Panciu Sud Est Vrancea Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Centre

Urbane 2.339.510 513.906 58.233 1.800.807 4.712.456

146 Instalarea de sisteme de supraveghere pentru crestereasigurantei cetatenilor si prevenirea criminalitatii Consiliul Local Panciu Sud Est Vrancea Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Centre

Urbane 770.827 169.323 19.187 1.107.102 2.066.439

147 Infrastructura regionala de afaceri si inovare in sectorul IT&C Municipiul Timisoara Vest Timis Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Polide Crestere 5.917.996 1.299.072 7.217.068 4.725.068 19.159.203

148 Sistem de informare si comunicare facil pentru cetateni -panouri informative Municipiul Timisoara Vest Timis Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Poli

de Crestere 2.918.258 641.036 72.639 890.932 4.522.865

149 Reabilitarea si modernizarea Parcului Municipal Bistrita Primaria Bistrita Nord Vest Bistrita Nasaud Axa prioritara 1/ DMI 1.1 CentreUrbane 11.460.279 2.517.410 285.259 3.375.948 17.638.896

150 Modernizare centru recuperare si reabilitare copii cuhandicap Aleea Streiu, Nr.8, Sibiu Municipiul Sibiu Centru Sibiu Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Poli

de dezvoltare urbana 1.296.950 284.893 32.283 552.307 2.166.433

151 Modernizare Strada Faurului Municipiul Sibiu Centru Sibiu Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Polide dezvoltare urbana 1.230.031 270.193 30.617 404.743 1.935.584

152 Crearea si modernizarea zonelor verzi, mobilier stradal,parcuri si zone florale Consiliul Local Panciu Sud Est Vrancea Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Centre

Urbane 3.111.593 683.505 77.451 1.899.413 5.771.962

153 modernizare strada unirii din municipiul galati UAT Municipiul Galati Sud Est Galati Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Polide dezvoltare urbana 4.981.846 1.094.332 124.004 1.468.687 7.668.869

154 Reabilitare Casa Petre Stefanescu Goanga UAT Municipiul Braila Sud Est Braila Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Polide dezvoltare urbana 1.209.397 265.660 30.104 363.796 1.868.957

155 Implementarea unui sistem de supraveghere video pentrucresterea sigurantei cetatenilor din Orasul Mioveni UAT Oras Mioveni Sud Arges Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Centre

Urbane 1.758.368 386.250 43.768 749.550 2.937.936

156 modernizarea strazii IC Bratianu din orasul Mioveni princrearea a doua benzi suplimentare UAT Oras Mioveni Sud Arges Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Centre

Urbane 4.184.620 919.210 104.160 1.237.890 6.445.880

157 Reabilitare Palat Cultural Lupeni Municipiul Lupeni Vest Hunedoara Axa prioritara 1/ DMI 1.1 CentreUrbane 5.571.304 1.223.815 138.676 2.440.870 9.374.664

Page 8: Lista proiectelor contractate Programul Operaţional ... · Valoare eligibilă (LEI) Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect Finanţare acordată Contribuţia ... 45.386.579

158 Amplasare sistem de camere de supraveghere pe strazile1,2,3,401 si zona Padurice Consiliul Local Pecica Vest Arad Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Centre

Urbane 330.793 72.663 8.234 98.806 510.496

159 Sistem de supraveghere video urbana Municipiul Lupeni Vest Hunedoara Axa prioritara 1/ DMI 1.1 CentreUrbane 513.413 112.778 12.779 193.482 832.453

160 Reabilitarea cladirii Casa Armatei si pregatirea ei pentrucentru Recreativ Orasenesc Lipova, Judet Arad Orasul Lipova Vest Arad Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Centre

Urbane 1.952.990 429.001 48.612 860.606 3.291.209

161 Sistem de monitorizare video a zonelor cu infractionalitateridicata din Lipova Orasul Lipova Vest Arad Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Centre

Urbane 390.796 85.844 9.727 245.230 731.598

162 Cresterea accesibilitatii urbane prin modernizarea straziiGranicerilor din Municipiul Baia Mare Municipiul Baia Mare Nord Vest Maramures Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Poli

de dezvoltare urbana 14.121.569 3.102.000 351.501 5.235.709 22.810.779

163 Dezvoltarea eco-retelei urbane si a infrastructurii de agrementin cartierul Vasile Alecsandri Municipiul Baia Mare Nord Vest Maramures Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Poli

de dezvoltare urbana 4.202.446 923.126 104.604 1.333.558 6.563.733

164 Modernizarea si extindrea centrului social pentru persoane cudizabilitati PHOENIX Municipiul Baia Mare Nord Vest Maramures Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Poli

de dezvoltare urbana 1.416.014 311.047 35.246 788.605 2.550.913

165 Reabilitarea si promovarea identitatii culturale si istoricePiata Cetatii - Turnul Stefan Municipiul Baia Mare Nord Vest Maramures Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Poli

de dezvoltare urbana 5.640.778 1.239.076 140.405 2.157.211 9.177.471

166 Modernizarea strada Clo?ca ?i extinderea la 4 benzi - sectorBulevardul Ceta?ii - strada Ovidiu Balea Municipiul Timisoara Vest Timis Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Poli

de Crestere 6.275.659 1.378.536 156.208 2.071.870 9.882.273

167 Reabilitare pasaj rutier Gradiste Municipiul Arad Vest Arad Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Polide dezvoltare urbana 10.780.650 2.368.120 268.342 4.144.752 17.561.865

Page 9: Lista proiectelor contractate Programul Operaţional ... · Valoare eligibilă (LEI) Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect Finanţare acordată Contribuţia ... 45.386.579

168 Amenajare treceri la nivel cu liniile de tramvai Municipiul Arad Vest Arad Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Polide dezvoltare urbana 12.426.009 2.729.547 309.297 3.675.503 19.140.356

169 Legatura rutiera Campul Linistii - Centura Arad Municipiul Arad Vest Arad Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Polide dezvoltare urbana 6.687.146 1.468.925 166.450 2.013.580 10.336.101

170 Reabilitare si modernizare strazi in Orasul Lipova Orasul Lipova Vest Arad Axa prioritara 1/ DMI 1.1 CentreUrbane 20.213.723 4.440.227 503.142 5.969.505 31.126.595

171 Modernizare Centru Urban Orasul Pecica Consiliul Local Pecica Vest Arad Axa prioritara 1/ DMI 1.1 CentreUrbane 18.171.567 3.991.639 452.310 5.370.005 27.985.521

172Realizarea parcului municipal Ploiesti Vest inclusiv a cailorde acces si a retelelor edilitare specifice - Parc MunicipalPloiesti Vest

Municipiul Ploiesti Sud Prahova Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Polide Crestere 57.999.450 12.740.389 1.443.670 21.501.441 93.684.950

173 Modernizarea arhitecturala si peisagistica a Parcului DrumulTaberei, Sector 6, Bucuresti

Consiliul sectorului 6 al municipiului Bucuresti Bucuresti Ilfov Bucuresti Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Centre

Urbane 48.845.163 10.729.522 1.215.810 14.397.682 75.188.177

174Achizitionarea si instalarea sistemului de supraveghere videopentru cresterea sigurantei si prevenirea criminalitatii inParcul Drumul Taberei, Sector 6, Bucuresti

Consiliul sectorului 6 al municipiului Bucuresti Bucuresti Ilfov Bucuresti Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Centre

Urbane 1.002.599 220.235 24.956 558.678 1.806.468

175Reabilitarea infrastructurii rutiere din zona de Nord-Vest apolului de crestere craiova, in vederea fluidizarii traficului inZona Metropolitana Craiova

UAT Municipiul Craiova Sud Vest Dolj Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Polide Crestere 34.359.459 7.547.535 855.245 10.108.016 52.870.255

176

Construirea unui pasaj subteran in vederea descongestionariitraficului rutier din Zona Metropolitana Craiova - realizarepasaj denivelat subteran pe sub intersectia strazii aries custrada A. I Cuza si respectiv cu str. Imparatul Traian invederea preluarii traficului auto pe Bvd Carol, str. Aries

UAT Municipiul Craiova Sud Vest Dolj Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Polide Crestere 43.168.227 9.482.504 1.074.505 12.311.194 66.036.430

177 Pasaj denivelat suprateran pe Bulevardul Tudor Vladimirescu Rm Valcea Sud Vest Valcea Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Polide dezvoltare urbana 22.265.226 4.890.868 554.206 6.571.621 34.281.921

Page 10: Lista proiectelor contractate Programul Operaţional ... · Valoare eligibilă (LEI) Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect Finanţare acordată Contribuţia ... 45.386.579

178 Modernizare Strada Turnului si Piateta Targul Pestelui Municipiul Sibiu Centru Sibiu Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Polide dezvoltare urbana 4.407.223 968.108 109.701 1.556.411 7.041.443

179 Crearea unui centru de sprijinire a afacerilor in orasulFlaminzi Orasul Flamanzi Nord Est Botosani Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Centre

Urbane 527.566 115.807 643.373 1.138.204 2.424.951

180 Regenerarea urbana a centrului istoric Bistrita, Axa turistica1, 2, 3 Primaria Bistrita Nord Vest Bistrita Nasaud Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Centre

Urbane 29.243.620 6.423.770 727.906 8.600.875 44.996.171

181Cresterea calitatii vietii prin modernizarea spatiilor verzi siiluminatului public in cartierele Mihai Viteazu I, MihaiViteazu II si Republicii din municipiul Carei

Primaria Carei Nord Vest Satu Mare Axa prioritara 1/ DMI 1.1 CentreUrbane 2.200.603 483.393 54.775 656.484 3.395.255

182 Reabilitare si modernizare cantina sociala Carei Primaria Carei Nord Vest Satu Mare Axa prioritara 1/ DMI 1.1 CentreUrbane 986.513 216.578 24.678 283.947 1.511.716

183 Reintegrarea vechii cazarmi prin infiintarea Centrlui socialCarei Primaria Carei Nord Vest Satu Mare Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Centre

Urbane 5.576.910 1.225.046 138.815 1.637.599 8.578.370

184Program de dezvoltare a infrastructurii publice urbane:Modernizarea spatiilor verzi Parcul Central din MiercureaCiuc

Municipiul Miercurea Ciuc Centru Harghita Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Centre

Urbane 2.742.828 602.501 68.272 819.264 4.232.865

185 Modernizare centrala termica strada Borsecului sirefunctionalizare in centru social integrat Municipiul Toplita Centru Harghita Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Centre

Urbane 3.637.846 799.104 90.550 1.081.290 5.608.790

186 Reabilitare retele strazi urbane sector 5-Dr Tr Severin Primaria Drobeta Turnu Severin Sud Vest Mehedinti Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Centre

Urbane 12.092.553 2.656.298 300.997 3.834.342 18.884.190

187 reabilitarea si modernizarea cladirii destinate furnizariiserviciilor sociale Municipiul Dorohoi Nord Est Botosani Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Centre

Urbane 821.652 180.487 20.452 438.175 1.460.766

Page 11: Lista proiectelor contractate Programul Operaţional ... · Valoare eligibilă (LEI) Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect Finanţare acordată Contribuţia ... 45.386.579

188 REABILITARE SI MODERNIZARE URBANA INMUNICIPIUL DOROHOI Municipiul Dorohoi Nord Est Botosani Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Centre

Urbane 22.238.753 4.885.053 553.547 6.568.798 34.246.151

189 Intarirea sigurantei publice prin instalarea de camere desupraveghere Municipiul Toplita Centru Harghita Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Centre

Urbane 1.177.888 258.740 29.319 405.147 1.871.094

190 Modernizarea Podului Arges Municipiul Pitesti Sud Arges Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Polide dezvoltare urbana 7.279.603 1.599.066 181.197 3.615.264 12.675.131

191Imbunatatirea transportului public urban prin extinderearetelei de troleibuz si a infrastructurii aferente in MunicpiulBaia Mare - cartier Vasile Alecsandri

Municipiul Baia Mare Nord Vest Maramures Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Polide dezvoltare urbana 9.786.313 2.149.700 243.592 5.727.903 17.907.508

192 Reabiliare strada 1 Decembrie 1918 - axa de dezvoltare Primaria Carei Nord Vest Satu Mare Axa prioritara 1/ DMI 1.1 CentreUrbane 4.935.941 1.083.634 123.475 1.457.951 7.601.002

193 Largire pasaj Hervil, pasaj inferior pe CF, Piatra Olt - PoduOlt, km 293 + 808

Consiliul Local Ramnicu Valcea Sud Vest valcea Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Poli

de dezvoltare urbana 1.672.958 367.489 41.642 1.146.254 3.228.342

194 Retea de statii self-service de inchiriere de biciclete Municipiul Cluj Napoca Nord Vest Cluj Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Polide Crestere 8.926.310 1.960.789 222.186 3.312.802 14.422.086

195CRESTEREA ACCESIBILITATII SPRE ZONAECONOMICA SI COMERCIALA A POLULUI DECRESTERE IASI

MUNICIPIUL IASI Nord Est Iasi Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Polide Crestere 5.862.026 1.287.676 145.912 1.794.018 9.089.632

196 Reabilitarea unei strazi din zona de actiune urbana amunicipiului Sfantu Gheorghe

Municipul Sfantu Gheorghe Centru Covasna Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Centre

Urbane 9.771.435 2.146.432 243.222 2.886.132 15.047.221

197 Restaurarea , refunctionalizarea "Casei Bene" din municipiulSfantu Gheorghe

Municipul Sfantu Gheorghe Centru Covasna Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Centre

Urbane 1.169.681 256.937 29.115 458.487 1.914.218

Page 12: Lista proiectelor contractate Programul Operaţional ... · Valoare eligibilă (LEI) Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect Finanţare acordată Contribuţia ... 45.386.579

198 Siguranta publica in municipiul Zalau prin sisteme desupraveghere video amplasate in spatii publice

Primaria Municipiului Zalau Nord Vest Salaj Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Centre

Urbane 601.014 132.020 14.960 199.720 947.714

199 Amenajare peisagera a parcului central municipal Zalau,judetul Salaj

Primaria Municipiului Zalau Nord Vest Salaj Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Centre

Urbane 3.068.347 674.005 76.375 887.511 4.706.237

200 Reabilitarea cladirii monument istoric - cladirea"Transilvania"

Primaria Municipiului Zalau Nord Vest Salaj Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Centre

Urbane 3.922.479 861.627 97.635 1.564.068 6.445.809

201 Modernizare re?ea stradal? la nivelul municipiului Tg. Mure?– tran?a II Municipiul Targu Mures Centru Mures Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Poli

de dezvoltare urbana 26.105.006 5.734.329 649.782 7.894.885 40.384.003

202Imbunatatirea infrastructurii serviciilor sociale respectivachizionarea de echipamente pentru cresterea sigurantei siprevenirea criminalitatii, zona urbana vest municipiul Tulcea

Primaria Municipiului Tulcea Sud Est Tulcea Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Centre

Urbane 1.249.415 274.451 31.099 1.416.159 2.971.125

203 Imbunatatirea serviciilor urbane, infrastructura publicaurbana, zona urbana vest municipiul Tulcea

Primaria Municipiului Tulcea Sud Est Tulcea Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Centre

Urbane 17.479.551 3.839.628 435.085 7.812.294 29.566.558

204Achizitionarea si instalarea de echipamente necesare pentrucresterea sigurantei si prevenirea criminalitatii (sisteme desupraveghere video)

UAT Macin Sud Est Tulcea Axa prioritara 1/ DMI 1.1 CentreUrbane 1.352.050 296.997 33.654 446.849 2.129.550

205Consolidarea, reabilitarea si modernizarea cladirii din str.Cetatii nr.19 corp A si B in scopul utilizarii acestora pentruservicii sociale destinate copiilor - centru de zi

UAT Macin Sud Est Tulcea Axa prioritara 1/ DMI 1.1 CentreUrbane 2.511.460 551.677 62.513 749.646 3.875.297

206 Modernizarea parcului Cartier Chitila Consiliul local al Orasului Chitila Bucuresti Ilfov Ilfov Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Centre

Urbane 773.861 169.989 19.262 922.708 1.885.820

207Introducerea si implementarea sistemului de supravegherevideo pentru cresterea sigurantei si prevenirea criminalitatiiin orasul Chitila

Consiliul local al Orasului Chitila Bucuresti Ilfov Ilfov Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Centre

Urbane 2.130.762 468.052 53.037 1.110.552 3.762.402

Page 13: Lista proiectelor contractate Programul Operaţional ... · Valoare eligibilă (LEI) Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect Finanţare acordată Contribuţia ... 45.386.579

208 Regenerarea infrastructurii rutiere si edilitare in orasulChitila, jud. Ilfov

Consiliul local al Orasului Chitila Bucuresti Ilfov Ilfov Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Centre

Urbane 29.863.491 6.559.933 743.335 17.805.477 54.972.237

209 Reabilitarea si reamenajarea cartierului „Orasul Nou” dinlocalitatea Bals, judetul Olt Consiliul Local Bals Sud Vest Olt Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Centre

Urbane 10.239.832 2.249.322 254.881 4.186.960 16.930.995

210 Montat camere de luat vederi in cartierul „Orasul Nou” dinlocalitatea Bals, judetul Olt Consiliul Local Bals Sud Vest Olt Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Centre

Urbane 503.275 110.551 12.527 279.534 905.888

211 Modernizarea strazii Teis, orasul Bals, judetul Olt Consiliul Local Bals Sud Vest Olt Axa prioritara 1/ DMI 1.1 CentreUrbane 2.399.829 527.156 59.734 725.634 3.712.353

212 Modernizarea strazii Mainesti, orasul Bals, judetul Olt Consiliul Local Bals Sud Vest Olt Axa prioritara 1/ DMI 1.1 CentreUrbane 1.404.459 308.509 34.959 438.260 2.186.187

213 Reabilitare si modernizare "Centrul de recuperare sireabilitare persoane cu handicap Tuicani", municipiul Moreni Municipiul Moreni Sud Dambovita Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Centre

Urbane 1.651.225 362.715 41.101 495.362 2.550.404

214 Reabilitarea/modernizarea si extinderea spatiilor publiceurbane, strazi si spatii verzi in municipiul Moreni Municipiul Moreni Sud Dambovita Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Centre

Urbane 8.109.772 1.781.425 201.861 2.519.756 12.612.815

215Cresterea sigurantei si prevenirea criminalitatii in municipiulMoreni prin achizitionarea de echipamente specifice siamenajarea unui centru de supraveghere

Municipiul Moreni Sud Dambovita Axa prioritara 1/ DMI 1.1 CentreUrbane 490.421 107.728 12.207 149.798 760.154

216 Modernizarea parcurilor din Macin, parc Primarie si ParcCasa de Cultura; crearea spatiilor verzi in zona blocurilor UAT Macin Sud est Tulcea Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Centre

Urbane 1.417.237 311.316 35.277 465.959 2.229.789

217

Modernizarea spatiilor publice urbane: strazile Victoriei, I.H.Radulescu, M. Bravu, G.Cosbuc, G. Vernescu; trotuare,scuaruri, zone pietonale si parcari aferente strazilor din zonablocurilor A1, A2, A4, 13, 14, 15

UAT Macin Sud Est Tulcea Axa prioritara 1/ DMI 1.1 CentreUrbane 3.929.660 863.205 97.814 1.175.624 6.066.302

Page 14: Lista proiectelor contractate Programul Operaţional ... · Valoare eligibilă (LEI) Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect Finanţare acordată Contribuţia ... 45.386.579

218Achizitionarea si instalarea de echipamente necesare pentrucresterea sigurantei si prevenirea criminalitatii (sistem desupraveghere video)

Consiliul Local Tecuci Sud Est Galati Axa prioritara 1/ DMI 1.1 CentreUrbane 1.008.109 221.445 25.093 501.758 1.756.405

219 Dezvoltarea si modernizarea spatiilor verzi (gradini publice,parcuri, mobilier urban) - Parc Dendrologic - Tecuci Consiliul Local Tecuci Sud Est Galati Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Centre

Urbane 4.990.051 1.096.134 124.208 2.367.036 8.577.429

220 Cresterea sigurantei si prevenirea criminalitatii in sectorul 3 Consiliul local al sectorului 3 Bucuresti Bucuresti Ilfov Bucuresti Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Centre

Urbane 810.252 177.983 20.168 242.017 1.250.420

221 Accesul cetatenilor la informatii de interes public Consiliul local al sectorului 3 Bucuresti Bucuresti Ilfov Bucuresti Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Centre

Urbane 2.359.647 518.329 58.734 706.670 3.643.381

222 Modernizarea spatiilor publice urbane din cartierele MihaiViteazu I si Mihai Viteazu II Primaria Carei Nord Vest Satu Mare Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Centre

Urbane 1.993.372 437.624 49.865 584.279 3.065.141

223 Implementarea unui sistem de supraveghere video urban inlocalitatea Viseu de Sus Primaria Viseu de Sus Nord Vest Maramures Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Centre

Urbane 632.782 138.999 15.751 250.152 1.037.684

224 Reabilitarea infrastructurii si imbunatatirea serviciilor urbaneorasul Viseu de Sus, judetul Maramures Primaria Viseu de Sus Nord Vest Maramures Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Centre

Urbane 9.341.784 2.052.053 232.527 3.069.170 14.695.535

225 Sistem de supraveghere pentru cresterea sigurantei siprevenirea criminalitatii in Mun. Focsani Municipiul Focsani Sud Est Vrancea Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Centre

Urbane 2.222.961 488.304 55.332 729.725 3.496.322

226 Modernizare si extindere spatii verzi in zona de actiune sud-est Municipiul Focsani Sud Est Vrancea Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Centre

Urbane 8.173.565 1.795.438 203.449 2.448.485 12.620.936

227 Reabilitare si modernizare spatii publice urbane in zona deactiune sud-est Municipiul Focsani Sud Est Vrancea Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Centre

Urbane 27.918.878 6.132.772 694.932 8.393.896 43.140.477

Page 15: Lista proiectelor contractate Programul Operaţional ... · Valoare eligibilă (LEI) Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect Finanţare acordată Contribuţia ... 45.386.579

228 Modernizare infrastructura publica urbana Primaria orasului Targu Lapus Nord Vest Maramures Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Centre

Urbane 8.065.164 1.771.626 200.751 3.390.993 13.428.534

229 Reabilitarea, modernizarea si extinderea spatiilor verzi inmunicipiul Marghita

Primaria municipiului Marghita Nord Vest Bihor Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Centre

Urbane 2.058.866 452.259 51.247 645.681 3.208.053

230 Reabilitare spatii verzi, alei de acces rutier si pietonal, amobilierului urban-zona strazii Cornisei-Spital Consiliul Local Slatina Sud Vest Olt Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Centre

Urbane 2.111.936 463.916 52.568 852.822 3.481.243

231Cresterea sigurantei si prevenirea criminalitatii in orasul BaiaSprie prin achizitionarea de echipamente specifice siamenajarea unui centru de supraveghere

Primaria Baia Sprie Nord Vest Maramures Axa prioritara 1/ DMI 1.1 CentreUrbane 1.441.057 316.548 35.870 447.811 2.241.286

232 Reabilitarea Muzeului viei si vinului, monument istoric inMun Dragasani

UAT Municipiul Dragasani Sud Vest Valcea Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Centre

Urbane 3.410.137 749.084 84.882 1.015.901 5.260.005

233 Modernizarea infrastructurii fizice a serviciilor sociale inMun Dragasani

UAT Municipiul Dragasani Sud Vest Valcea Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Centre

Urbane 2.234.461 490.831 55.618 822.704 3.603.614

234 Reabilitare si modernizare centru de servicii sociale pentrutinerii in situatii de dificultate

Primaria orasului Targu Lapus Nord Vest Maramures Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Centre

Urbane 2.218.729 487.375 55.227 694.475 3.455.806

235 Reabilitarea strazilor din zona de nord a municipiuluiMarghita

Primaria municipiului Marghita Nord Vest Bihor Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Centre

Urbane 6.900.834 1.515.965 171.769 2.082.255 10.670.823

236 Centru Comunitar Judetean - complex de servicii socialepentru copii si adulti Cluj Municipiul Cluj Napoca Nord Vest Cluj Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Poli

de Crestere 5.977.279 1.312.993 148.781 1.822.576 9.261.630

237 Structuri locale pentru sprijinirea afacerilor in ComunaDumbr?vi?a- Incubator de afaceri Municipiul Timi?oara Vest Timis Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Poli

de Crestere 1.456.545 319.729 1.776.274 1.288.124 4.840.672

Page 16: Lista proiectelor contractate Programul Operaţional ... · Valoare eligibilă (LEI) Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect Finanţare acordată Contribuţia ... 45.386.579

238 Modernizare Centru Social Multifunctional de Zi pentruVarstnici Borsa, Maramures

Consiliul Local Borsa, jud. Maramures Nord Vest Maramures Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Centre

Urbane 1.285.575 282.395 31.999 379.332 1.979.302

239 Reabilitare Drum DC8 Borsa, Maramures Consiliul Local Borsa, jud. Maramures Nord Vest Maramures Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Centre

Urbane 14.104.733 3.098.302 351.082 4.299.454 21.853.571

240 Reabilitare infrastructura strazi, accese carosabile si petonale,precum si amenajare spatii verzi in orasul Baia Sprie Primaria Baia Sprie Nord Vest Maramures Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Centre

Urbane 12.572.951 2.761.824 312.955 3.707.379 19.355.109

241 Renasterea Centrului Cultural al municipiului Carei Primaria Carei Nord Vest Satu Mare Axa prioritara 1/ DMI 1.1 CentreUrbane 6.507.544 1.428.663 162.790 1.838.070 9.937.066

242 Realizarea unui sistem de monitorizare video in vedereareducerii infractionalitatii din municipiul Marghita

Primaria municipiului Marghita Nord Vest Bihor Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Centre

Urbane 456.866 100.357 11.372 196.443 765.038

243 Reabilitarea cladirii Centrului Municipal de Cultura "GeorgeCosbuc"-Bistrita, monument istoric din categoria A Primaria Bistrita Nord Vest Bistrita Nasaud Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Centre

Urbane 12.885.448 2.830.469 320.733 4.323.778 20.360.427

244Reabilitare spatii verzi, alei de acces rutier si pietonal simobilier urban adiacent strazilor Sergent Major DorobantuConstantin, Basarabilor, Centura Basarabilor si Arcului

Consiliul Local Slatina Sud Vest Olt Axa prioritara 1/ DMI 1.1 CentreUrbane 8.901.111 1.955.253 221.558 3.219.861 14.297.783

245

Reabilitare spatii verzi, alei de acces rutier si pietonal,mobilier urban adiacent str. Unirii, Libertatii,Crisan(Sistematizare pe verticala Cartier Unirii, str Libertatii, str.Crisan)

Consiliul Local Slatina Sud Vest Olt Axa prioritara 1/ DMI 1.1 CentreUrbane 3.479.650 764.354 86.612 1.436.758 5.767.374

246 Sistem de supravegere video in zona de actiune urbana aMunicipiului Deva Municipiul Deva Vest Hunedoara Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Poli

de dezvoltare urbana 2.264.271 497.379 56.360 684.925 3.502.935

247 Sistem integrat de managemet al traficului rutier inmunicipiul Deva Municipiul Deva Vest Hunedoara Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Poli

de dezvoltare urbana 10.752.164 2.361.863 267.633 3.693.018 17.074.678

Page 17: Lista proiectelor contractate Programul Operaţional ... · Valoare eligibilă (LEI) Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect Finanţare acordată Contribuţia ... 45.386.579

248 Reabilitarea parcului Municipal "Cetate" Municipiul Deva Vest Hunedoara Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Polide dezvoltare urbana 3.472.583 762.801 86.436 1.025.941 5.347.762

249Achizitionarea si instalarea sistemului de supraveghere videopentru cresterea sigurantei si prevenirea criminalitatii in zonade actiune Voluntari

Orasul VoluntariConsiliul Local Ilfov Bucuresti Ilfov Ilfov Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Centre

Urbane 2.196.664 482.528 54.677 864.622 3.598.491

250 Amenajare Piata Victoriei din Municipiul Deva Municipiul Deva Vest Hunedoara Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Polide dezvoltare urbana 7.204.998 1.582.678 179.340 2.153.543 11.120.560

251 Reabilitare caminul pentru persoane varstnice Municipiul Brasov Centru Brasov Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Polide Crestere 4.467.341 981.314 111.197 1.334.364 6.894.216

252 Amenajare centru social pentru varstnici in orasul Negresti -Oas Primaria Negresti Oas Nord Vest Satu Mare Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Centre

Urbane 1.544.727 339.321 38.450 476.090 2.398.588

253 Modernizarea strazilor: Oasului, Vraticel, Unirii, Cornetului,Morii, Valea Cerbului Primaria Negresti Oas Nord Vest Satu Mare Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Centre

Urbane 9.605.609 2.110.006 239.094 2.904.524 14.859.233

254 Modernizarea strazilor din municipiul Toplita judetulHarghita, in vederea dezvoltarii cailor de circulatie Municipiul Toplita Centru Harghita Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Centre

Urbane 27.022.171 5.935.797 672.612 8.870.260 42.500.840

255Achizitia si instalarea de echipamente de supravegherenecesare pentru cresterea sigurantei si prevenireacriminalitatii in orasul Sinaia, judetul Prahova

Orasul Sinaia Sud Prahova Axa prioritara 1/ DMI 1.1 CentreUrbane 1.130.083 248.238 28.129 343.252 1.749.702

256Reabilitarea peisagera a parcului Pescarus si a spatiilor verziaferente strazii Republicii si strazii Funicular, oras Bocsa,judetul Caras-Severin

Consiliul Local al Orasului Bocsa Vest Caras Severin Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Centre

Urbane 2.762.608 606.845 68.764 900.341 4.338.559

257 Modernizare Strazi in orasul Bocsa Consiliul Local al Orasului Bocsa Vest Caras Severin Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Centre

Urbane 11.399.767 2.504.118 283.753 3.373.905 17.561.543

Page 18: Lista proiectelor contractate Programul Operaţional ... · Valoare eligibilă (LEI) Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect Finanţare acordată Contribuţia ... 45.386.579

258 Achizitia de sistem de supraveghere in vederea cresteriisigurantei si prevenirii criminalitatii in cartier Bocsa Romana

Consiliul Local al Orasului Bocsa Vest Caras Severin Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Centre

Urbane 261.829 57.514 6.517 84.407 410.268

259 Reabilitare/modernizare spatii verzi si parcuri in Mun.Medgidia Municipiul Medgidia Sud Est Constanta Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Centre

Urbane 8.239.300 1.809.877 205.085 2.614.323 12.868.585

260Cresterea sigurantei si prevenirea criminalitatii in MunicipiulMedgidia prin achizitionarea de echipamente specifice siamenajarea unui centru de supraveghere

Municipiul Medgidia Sud Est Constanta Axa prioritara 1/ DMI 1.1 CentreUrbane 1.120.895 246.220 27.900 492.394 1.887.410

261 Reabilitarea infrastructurii publice urbane oras Sinaia "ViaSinaia Design - verde - deschis" Orasul Sinaia Sud Prahova Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Centre

Urbane 52.354.760 11.500.454 1.303.168 16.697.738 81.856.120

262 Modernizare drumuri in orasul Voluntari, judetul Ilfov Orasul VoluntariConsiliul Local Ilfov Bucuresti Ilfov Ilfov Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Centre

Urbane 46.555.469 10.226.559 1.158.817 17.895.448 75.836.293

263 Sistem de management al traficului in municipiul Zalau Primaria Municipiului Zalau Nord Vest Salaj Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Centre

Urbane 10.014.928 2.199.919 249.283 2.966.419 15.430.549

264 Modernizare Strazi In Cartierul Lanul Garii, MunicipiulOnesti Municipiul Onesti Nord Est Bacau Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Centre

Urbane 5.550.451 1.219.234 138.157 1.948.183 8.856.025

265 Amenajare Spatii Verzi In Municipiul Onesti, Judetul Bacau Municipiul Onesti Nord Est Bacau Axa prioritara 1/ DMI 1.1 CentreUrbane 1.490.566 327.424 37.102 505.677 2.360.768

266

Reabilitare ansamblu strazi str. Basarabilor, Banului,Manastirii, Milcovului, Poenii, Cuza Voda, (Reabilitare inelsecundar str. Basarabilor- str. Banului- str. Cuza Voda- strPoenii),

Consiliul Local Slatina Sud Vest Olt Axa prioritara 1/ DMI 1.1 CentreUrbane 11.765.266 2.584.405 292.850 3.830.731 18.473.251

267 Modernizare retele stradale zona T-uri Consiliul Local Motru Sud Vest Gorj Axa prioritara 1/ DMI 1.1 CentreUrbane 2.217.498 487.104 55.196 723.567 3.483.365

Page 19: Lista proiectelor contractate Programul Operaţional ... · Valoare eligibilă (LEI) Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect Finanţare acordată Contribuţia ... 45.386.579

268 Modernizare retele stradale zona L-uri+M-uri Consiliul Local Motru Sud Vest Gorj Axa prioritara 1/ DMI 1.1 CentreUrbane 2.729.036 599.471 67.929 809.506 4.205.942

269 Modernizare retele stradale zona Aleea Muncii bl. B1G-B2G-J2-J5 (zona H-uri) Consiliul Local Motru Sud Vest Gorj Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Centre

Urbane 1.317.316 289.367 32.789 386.555 2.026.027

270 Sistem de supraveghere video a orasului Motru Consiliul Local Motru Sud Vest Gorj Axa prioritara 1/ DMI 1.1 CentreUrbane 878.445 192.963 21.865 260.227 1.353.500

271 Sistem De Monitorizare Pentru Prevenirea Infractionalitatii InMunicipiul Onesti Municipiul Onesti Nord Est Bacau Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Centre

Urbane 414.571 91.066 10.319 122.970 638.927

272 Reabilitare Centru Istoric, Strazile Lipscani si MihailEminescu Consiliul Local Slatina Sud Vest Olt Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Centre

Urbane 7.475.286 1.642.051 186.068 3.445.046 12.748.451

273Prelungire B-dul Tineretului spre sud cu B-dul DemRadulescu de la intersectia cu Str. Ostroveni pana laintersectia DN67

Consiliul Local Ramnicu Valcea Sud Vest valcea Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Poli

de dezvoltare urbana 7.946.032 1.754.457 197.785 5.375.106 15.273.380

274 Reabilitare ansamblu strazii zona Strehareti si NicolaeBalcescu) Consiliul Local Slatina Sud Vest Olt Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Centre

Urbane 10.463.055 2.298.356 260.437 3.390.378 16.412.225

275Dezvoltarea Si Modernizarea Infrastructurii UtilitatilorPublice Urbane Si A Spatiilor Verzi Din Cartierul De Vest AlOrasului Buhusi

Orasul Buhusi Nord Est Bacau Axa prioritara 1/ DMI 1.1 CentreUrbane 1.407.452 309.166 35.033 764.296 2.515.947

276 Reabilitarea, Modernizarea Infrastructurii Sociale DinCartierul De Vest Al Orasului Buhusi Orasul Buhusi Nord Est Bacau Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Centre

Urbane 536.828 117.922 13.362 283.588 951.701

277 Modernizarea Spatiilor Publice Urbane Din Cartierul De VestAl Orasului Buhusi Orasul Buhusi Nord Est Bacau Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Centre

Urbane 8.196.883 1.800.560 204.029 2.613.832 12.815.304

Page 20: Lista proiectelor contractate Programul Operaţional ... · Valoare eligibilă (LEI) Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect Finanţare acordată Contribuţia ... 45.386.579

278Implementarea Unui Sistem De Supraveghere SiMonitorizare Video Pentru Cresterea Sigurantei Populatiei InCartierul De Vest Al Orasului Buhusi

Orasul Buhusi Nord Est Bacau Axa prioritara 1/ DMI 1.1 CentreUrbane 806.822 177.230 20.283 255.142 1.259.477

279Modernizarea infrastructurii de transport in comun pentrufluidizarea traficului fortei de munca intre cele douaplatforme industriale ale Polului de Crestere Craiova

UAT Municipiul Craiova Sud Vest Dolj Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Polide Crestere 38.330.714 8.419.877 954.094 11.522.844 59.227.529

280Achizitionarea si instalarea de echipamente de supravegherepentru cresterea sigurantei si prevenirea criminalitatii inorasul de frontiera Jimbolia

Consiliul Local al Orasului Jimbolia vest Timis Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Centre

Urbane 2.481.716 545.116 61.800 751.678 3.840.311

281

Reabilitarea cladire existenta in vederea reutilizarii pentruservicii sociale, dotarea acesteia cu echipamente specificeinclusiv echipamente de informare si comunicare: Centrucomunitar pentru persoane de varsta a 3-a

Consiliul Local Adjud Sud Est Vrancea Axa prioritara 1/ DMI 1.1 CentreUrbane 1.111.278 244.094 27.675 556.360 1.939.406

282 Centru de afaceti in orasul Negresti-Oas Primaria Negresti Oas Nord Vest Satu Mare Axa prioritara 1/ DMI 1.1 CentreUrbane 401.338 88.099 489.437 726.058 1.704.931

283Achziitionarea si instalarea de echipamente necesare pentrucresterea sigurantei si prevenirea criminalitatii (sistem desupreveghere video)

Consiliul Local Adjud Sud Est Vrancea Axa prioritara 1/ DMI 1.1 CentreUrbane 2.019.669 443.623 50.297 648.304 3.161.893

284 Amenajare complex rutier zona Michelangelo Municipiul Timisoara vest Timis Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Polide Crestere 44.694.807 9.817.839 1.112.503 13.366.594 68.991.743

285 Reabilitarea spatiilor publice din Centrul Istoric alMunicipiului Timisoara Municipiul Timisoara vest Timis Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Poli

de Crestere 42.013.146 9.228.774 1.045.756 13.300.504 65.588.178

286 Modernizare strazi, infiintare piste pentru biciciclete simodernizare iluminat public in orasul Jimbolia

Consiliul Local al Orasului Jimbolia vest Timis Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Centre

Urbane 15.303.575 3.361.644 380.923 4.523.759 23.569.902

287 Modernizarea Unor Strazi In Orasul Ovidiu UAT Ovidiu Sud Est Constanta Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Polide Crestere 6.157.211 1.352.517 153.260 1.968.036 9.631.025

Page 21: Lista proiectelor contractate Programul Operaţional ... · Valoare eligibilă (LEI) Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect Finanţare acordată Contribuţia ... 45.386.579

288 Crearea si modernizarea spatiilor publice urbane: Straziorasenesti si trotuare: Str. Constructorilor Consiliul Local Adjud Sud Est Vrancea Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Centre

Urbane 1.709.952 375.594 42.584 565.191 2.693.320

289 Modernizare parcare Bowling Municipiul Pitesti Sud Arges Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Polide dezvoltare urbana 2.064.312 453.455 51.383 860.599 3.429.749

290 Modernizare pod peste Raul Doamnei, Pitesti Municipiul Pitesti Sud Arges Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Polide dezvoltare urbana 2.545.951 559.254 63.372 913.496 4.082.072

291

Creare parc in zona blocurilor Agentie Nationale de LocuinteStr. Constructorilor, Modernizare parc zona Garii Str. Siret,Modernizare spatii verzi pe aliniamente DN1, DN2 si straziorasenesti

Consiliul Local Adjud Sud Est Vrancea Axa prioritara 1/ DMI 1.1 CentreUrbane 1.285.188 282.293 32.006 415.733 2.015.220

292 Parcare drum centura Municipiul Galati UAT Municipiul Galati Sud Est Galati Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Polide dezvoltare urbana 3.328.176 731.080 82.842 979.356 5.121.455

293 Realizarea unui centru de afaceri in orasul Comarnic Consiliul Local Comarnic Sud Prahova Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Centre

Urbane 1.727.706 379.252 2.106.958 2.179.593 6.393.509

294 Modernizarea unor tronsoane de drum din orasul Comarnic Consiliul Local Comarnic Sud Prahova Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Centre

Urbane 6.327.971 1.390.027 157.510 1.871.284 9.746.793

295 Modernizarea unor portiuni de drum din cartierele Ghiosesti,Vatra Sat, Poiana si Podul Lung in orasul Comarnic

Consiliul Local Comarnic Sud Prahova Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Centre

Urbane 4.672.585 1.026.399 116.306 1.374.843 7.190.132

296 Dezvoltarea si modernizarea sistemului de iluminat public inorasul Chitila

Consiliul local al Orasului Chitila Bucuresti Ilfov Ilfov Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Centre

Urbane 1.639.333 360.102 40.805 659.511 2.699.750

297 Centrul Tehnologic de Inovare si de Afaceri in municipiulSatu Mare Primaria Satu Mare Nord Vest Satu Mare Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Poli

de dezvoltare urbana 1.135.769 249.315 1.385.084 1.102.169 3.872.336

Page 22: Lista proiectelor contractate Programul Operaţional ... · Valoare eligibilă (LEI) Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect Finanţare acordată Contribuţia ... 45.386.579

298 Sistem de supraveghere video pentru siguranta spatiilorpublice din municipiul Satu Mare Primaria Satu Mare Nord Vest Satu Mare Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Poli

de dezvoltare urbana 1.073.623 235.836 26.724 431.871 1.768.054

299 Centru multifunctional social al serviciului public deasistenta sociala (SPAS) Satu Mare Primaria Satu Mare Nord Vest Satu Mare Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Poli

de dezvoltare urbana 1.826.269 401.166 45.458 639.352 2.912.245

300Achizitionarea de echipamente de informare si comunicarepentru accesul larg al cetatenilor la informatii de interespublic (tabele de afisaj), in orasul Harsova, jud. Constanta

CL Harsova Sud est Constanta Axa prioritara 1/ DMI 1.1 CentreUrbane 1.341.962 294.781 33.403 399.736 2.069.882

301 Achizitionarea si instalarea de sisteme de supravegherepentru cresterea sigurantei publice si prevenirea criminalitatii CL Harsova Sud est Constanta Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Centre

Urbane 2.300.212 505.274 57.255 683.539 3.546.279

302 Modernizarea strazii M Viteazul, orasul Bals, judetul Olt Consiliul Local Bals Sud Vest Olt Axa prioritara 1/ DMI 1.1 CentreUrbane 2.577.520 566.188 64.157 771.534 3.979.400

303 Reabilitare cladire cu destinatie de locuinte sociale inMunicipiul Brasov Municipiul Brasov Centru Brasov Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Poli

de Crestere 3.005.807 660.267 74.818 887.695 4.628.587

304

Achizitia si instalarea echipamentelor specifice pentrucresterea siguranti si prevenirea criminalitatii in unitatile deinvatamant si pe domeniul public din localitatile Codlea,Sacele, Rasnov, Predeal si Ghimbav

Agentia Metropolitana pentru dezvoltare durabila Brasov

Centru Brasov Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Polide Crestere 1.760.130 386.637 43.812 525.023 2.715.601

305 Dublare pasaj rutier Fartec Municipiul Brasov Centru Brasov Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Polide Crestere 12.417.361 2.727.647 309.082 4.011.653 19.465.743

306 Modernizare Parc Zavoi in Municipiul Ramnicu Valcea Consiliul Local Ramnicu Valcea Sud Vest Valcea Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Poli

de dezvoltare urbana 16.404.852 3.603.555 408.335 4.840.007 25.256.748

307 Reabilitare, modernizare si refacere scuaruri in Piata Unirii Municipiul Oradea Nord Vest Bihor Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Polide dezvoltare urbana 13.658.412 3.000.261 339.973 4.036.097 21.034.743

Page 23: Lista proiectelor contractate Programul Operaţional ... · Valoare eligibilă (LEI) Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect Finanţare acordată Contribuţia ... 45.386.579

308Cresterea calitatii vietii si asigurarea unor conditii la niveleuropean prin regenerarea sustinuta a Zonei RezidentialeSolidaritatii din municipiul Satu Mare - Solidreg

Primaria Satu Mare Nord Vest Satu Mare Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Polide dezvoltare urbana 7.329.210 1.609.963 182.432 2.696.282 11.817.888

309 Centrul multicultural "Dunarea de Jos"str. Domneasca nr.91,Municipiul Galati UAT Municipiul Galati Sud Est Galati Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Poli

de dezvoltare urbana 3.836.442 842.728 95.493 2.112.301 6.886.964

310Reabilitare si modernizare anexa Camin persoane varstnice "Sf. Petru si Pavel" str Zambilelor nr1A(fost nr.2), Braila,municipiul Braila

UAT Municipiul Braila Sud Est Braila Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Polide dezvoltare urbana 1.172.155 257.480 29.176 341.639 1.800.451

311Reabilitarea, modernizarea si extinderea spatiilor publiceurbane: Strazi orasenesti, trotuare, scuaruri, zone pietonale,parcari

Consiliul Local Tecuci Sud Est Galati Axa prioritara 1/ DMI 1.1 CentreUrbane 11.266.731 2.474.892 280.444 4.188.039 18.210.106

312 restaurarea si consolidarea cladirii teatrului Maria Filotti UAT Municipiul Braila Sud Est Braila Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Polide dezvoltare urbana 13.063.230 2.869.521 325.158 3.861.675 20.119.584

313 Crearea parcului de interes public Pipera, din orasulVoluntari

Orasul VoluntariConsiliul Local Ilfov Bucuresti Ilfov Ilfov Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Centre

Urbane 6.954.822 1.527.724 173.113 4.089.520 12.745.178

314 Amenajare Zona turistica Poiana Brasov - amenajare spatiiagrement si divertisment Municipiul Brasov Centru Brasov Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Poli

de Crestere 14.062.730 3.086.941 17.149.671 10.186.488 44.485.830

315 Proiect integrat de reactualizare si medernizare urbana -Centrul Istoric Rasnov UAT Rasnov Centru Brasov Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Poli

de Crestere 11.774.398 2.586.411 293.078 3.595.879 18.249.765

316 Modernizare Strada Ocnei Municipiul Sibiu Centru Sibiu Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Polide dezvoltare urbana 2.499.524 549.055 62.216 758.855 3.869.650

317Amenajare si modernizare strada Aurelian Sacerdoteanu sistrada Patriarh Iustinian Marina, Municipiul Ramnicu Valcea,judetul Valcea

Consiliul Local Ramnicu Valcea Sud Vest Valcea Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Poli

de dezvoltare urbana 8.220.794 1.805.812 204.625 4.696.595 14.927.826

Page 24: Lista proiectelor contractate Programul Operaţional ... · Valoare eligibilă (LEI) Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect Finanţare acordată Contribuţia ... 45.386.579

318 Reabilitarea patrimoniului istoric si cultural din municipiulSatu Mare - Teatrul de Nord Primaria Satu Mare Nord Vest Satu Mare Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Poli

de dezvoltare urbana 8.944.221 1.964.723 222.632 3.022.546 14.154.122

319 Cresterea calitatii vietii urbane prin amenajarea ParculuiPublic Central Municipiul Baia Mare Nord Vest Maramures Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Poli

de dezvoltare urbana 10.114.404 2.221.735 251.794 3.333.882 15.921.815

320

Decongestionarea traficului in zona centrala a municipiuluiSatu Mare prin reabilitarea si dezvoltarea infrastructuriiurbane intre pasajul peste calea ferata, platforma industrialapentru accesarea centurii de ocolire nordica

Primaria Satu Mare Nord Vest Satu Mare Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Polide dezvoltare urbana 14.900.998 3.273.212 370.902 5.408.164 23.953.276

321 Modernizare urbanistica: spatii verzi in cartierul Militari,zona 1

Consiliul local al sectorului 6 Bucuresti Bucuresti Ilfov Bucuresti Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Centre

Urbane 17.612.979 3.868.937 438.406 5.260.877 27.181.199

322 Modernizare urbanistica: strazi, trotuare, parcari in cartierulMilitari, zona 1

Consiliul local al sectorului 6 Bucuresti Bucuresti Ilfov Bucuresti Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Centre

Urbane 19.096.697 4.194.856 475.338 8.103.143 31.870.033

323 Creare parc tineret in orasul Chitila Consiliul local al Orasului Chitila Bucuresti Ilfov Ilfov Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Centre

Urbane 1.521.287 334.172 37.867 1.262.185 3.155.511

324 Modernizare arhitecturala si peisagistica a spatiilor verzi dinzona de blocuri aferenta strazii Lotusului din orasul Voluntari

Orasul VoluntariConsiliul Local Ilfov Bucuresti Ilfov Ilfov Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Centre

Urbane 3.058.813 671.911 76.137 1.184.414 4.991.276

325 Modernizare arhitecturala si peisagistica a aliniamentelorverzi stradale din orasul Voluntari

Orasul VoluntariConsiliul Local Ilfov Bucuresti Ilfov Ilfov Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Centre

Urbane 9.170.518 2.014.432 228.264 3.394.791 14.808.006

326 Modernizarea podului peste raul Argesel prin crearea a 2benzi suplimentare de acces in orasul Mioveni Orasul Mioveni Sud Arges Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Centre

Urbane 6.094.495 1.338.741 151.699 2.048.513 9.633.448

327 Cresterea accesibilitatii cetatenilor la servicii de utilitati prinextinderea sistemului de iluminat public in orasul Mioveni Orasul Mioveni Sud Arges Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Centre

Urbane 1.184.427 260.100 29.558 473.141 1.947.227

Page 25: Lista proiectelor contractate Programul Operaţional ... · Valoare eligibilă (LEI) Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect Finanţare acordată Contribuţia ... 45.386.579

328

Reabilitarea Pasajului Vulturul Negru (Sistem de canalizaresi pavaj interior) si iluminat arhitectural in vederea uneioptime exploatari turistice si a inscrierii acestui monument incircuitul al Secessionului

Municipiul Oradea Nord Vest Bihor Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Polide dezvoltare urbana 2.196.261 482.441 54.667 1.302.828 4.036.197

329 Reabilitarea Si Dotarea Cu Echipamente A Centrului SocialPentru Ingrijire Persoane Varstnice Municipiul Bacau Nord Est Bacau Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Poli

de dezvoltare urbana 2.886.694 634.103 71.853 924.000 4.516.650

330 Modernizare Calea Moinesti UAT Municipiul Bacau Nord Est Bacau Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Polide dezvoltare urbana 24.332.714 5.345.021 605.668 8.687.074 38.970.476

331 Reabilitare Pasaj Letea Din Municipiul Bacau Municipiul Bacau Nord Est Bacau Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Polide dezvoltare urbana 4.694.396 1.031.190 116.849 1.405.806 7.248.240

332Reabilitarea, extinderea si dotarea unei cladiri din ZonaMetropolitana Constanta, Localitatea Lumina, in vedereautilizarii acesteia drept centru pentru tineret

Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara "Zona

Metropolitana Constanta"Sud Est Constanta Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Poli

de Crestere 1.915.650 420.799 47.683 756.775 3.140.906

333 Restaurarea si reamenajarea promenadei si a spatiilor verzidin zona Vraja Marii-Cazino-Port Tomis UAT Constanta Sud Est Constanta Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Poli

de Crestere 9.560.835 2.100.171 237.980 2.891.113 14.790.098

334 Restaurarea si reamenajarea integrata a zonei istorice - PiataOvidiu UAT Constanta Sud Est Constanta Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Poli

de Crestere 7.470.816 1.641.069 185.957 2.318.437 11.616.279

335Achizitia si instalarea echipamentelor specifice pentrucresterea siguranti si prevenirea criminalitatii in unitatile deinvatamant si pe domeniul public Municipiul Brasov

Municipiul Brasov Centru Brasov Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Polide Crestere 2.547.504 559.595 63.410 774.578 3.945.087

336 Reamenajarea integrata a zonei pietonale din centrul istoric alMunicipiului Constanta UAT Constanta Sud Est Constanta Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Poli

de Crestere 30.851.671 6.777.001 767.932 9.410.229 47.806.832

337 Cantina Sociala Si Centru De Zi In Localitatea Navodari-Reabilitare Si Modernizare Uat Navodari Sud Est Constanta Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Poli

de Crestere 3.094.394 679.727 77.023 913.856 4.765.000

Page 26: Lista proiectelor contractate Programul Operaţional ... · Valoare eligibilă (LEI) Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect Finanţare acordată Contribuţia ... 45.386.579

338 Modernizarea Unor Strazi In Orasul Murfatlar UAT Murfatlar Sud Est Constanta Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Polide Crestere 4.556.673 1.000.937 113.421 1.471.176 7.142.206

339 Centru regional de excelenta pentru industrii creative Municipiul Cluj Napoca Nord Vest Cluj Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Polide Crestere 18.038.112 3.959.586 21.997.698 14.402.815 58.398.211

340 Case sociale integrate pentru comunitate (Iuliu Coroianu nr.5) Municipiul Cluj Napoca Nord Vest Cluj Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Polide Crestere 3.812.513 837.472 94.898 1.161.645 5.906.528

341 Centrul multifunctional de servicii sociale integrate-"TARAMINUNILOR" Municipiul Cluj Napoca Nord Vest Cluj Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Poli

de Crestere 2.625.263 576.676 65.346 796.425 4.063.709

342 Modernizarea si extinderea sistemului de transport public incomun in zona metropolitana Cluj - etapa 1 Municipiul Cluj Napoca Nord Vest Cluj Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Poli

de Crestere 22.644.524 4.922.642 562.595 11.837.304 39.967.065

343 Amenajare zona centrala in Municipiul Onesti, Judetul Bacau Municipiul Onesti Nord Est Bacau Axa prioritara 1/ DMI 1.1 CentreUrbane 7.049.216 1.548.459 175.463 2.172.049 10.945.187

344Reabilitarea/modernizarea/extinderea si echiparea specifica acentrului de ingrijire si asistenta pentru persoane adulte cuhandicap Liliesti-Baicoi

UAT Orasul Baicoi Sud Prahova Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Polide Crestere 5.680.070 1.247.707 141.383 1.828.902 8.898.062

345 Reabilitarea, modernizarea si echiparea infrastructuriiServiciului pentru Protectia Copilului si Familiei Timisoara Municipiul Timisoara Vest Timis Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Poli

de Crestere 808.669 177.635 20.129 538.933 1.545.365

346 Modernizarea Strada 9Mai Municipiul Sibiu Centru Sibiu Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Polide dezvoltare urbana 4.474.631 982.915 111.379 1.715.342 7.284.267

347 Reabilitarea centrului de zi pentru copii cu dizabilitati „PodulLung” Timisoara Municipiul Timi?oara Vest Timis Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Poli

de Crestere 3.319.674 729.213 82.630 1.031.044 5.162.561

Page 27: Lista proiectelor contractate Programul Operaţional ... · Valoare eligibilă (LEI) Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect Finanţare acordată Contribuţia ... 45.386.579

348 Reabilitare Si Modernizare Imobil Strada Henri Coanda Nr. 9Cu Destinatia De Locuinte Sociale Municipiul Bacau Nord Est Bacau Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Poli

de dezvoltare urbana 1.952.249 428.839 48.594 707.185 3.136.866

349

Imbunatatirea calitatii mediului si a serviciilor urbane in zonaperiferica strada I.L. Caragiale a municipiului Satu Mare -zone de locuinte si platforme industriale - prin reabilitarea sidezvoltarea infrastructurii urbane

Primaria Satu Mare Nord Vest Satu Mare Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Polide dezvoltare urbana 4.779.806 1.049.951 118.975 2.264.068 8.212.799

350 Utilitati platforma industriala IMM - Slobozia Consiliul Local Slobozia Sud Ialomita Axa prioritara 1/ DMI 1.1 CentreUrbane 5.421.999 1.190.195 6.612.194 4.196.491 17.420.878

351 Modernizarea si dotarea centrului maternal Luminita Consiliul Judetean Cluj Nord Vest Cluj Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Polide Crestere 523.465 114.983 13.030 154.849 806.330

352

Reabilitare spatii verzi, alei de acces rutier si pietonal,amobilierului urban-zona strazilor Arcului, Manastirii, C-tinBrancoveanu (Sistematizare pe verticala Cartier Arcului,strazile Manastirii, C-tin Brancoveanu

Consiliul Local Slatina Sud Vest Olt Axa prioritara 1/ DMI 1.1 CentreUrbane 2.323.170 510.317 57.826 955.582 3.846.895

353 Amenajare si revitalizare centrul istoric al municipiluluiCraiova UAT Municipiul Craiova Sud Vest Dolj Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Poli

de Crestere 49.374.464 10.845.791 1.228.985 14.590.848 76.040.088

354 Reabilitare spatiu urban in zona centrala a MunicipiuluiDeva, str. Avram Iancu si trotuar adiacent Parcului Cetate Municipiul Deva Vest Hunedoara Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Poli

de dezvoltare urbana 3.371.402 740.576 83.918 1.160.906 5.356.802

355 Reabilitare functionala a pietei revolutiei - Slobozia Consiliul Local Slobozia Sud Ialomita Axa prioritara 1/ DMI 1.1 CentreUrbane 30.858.454 6.734.092 812.500 13.235.353 51.640.399

356 Sistem de management de trafic in Municipiul Iasi Municipiul Iasi Nord Est Iasi Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Polide Crestere 59.041.089 12.969.200 1.469.598 17.593.402 91.073.289

357 Centru multifunctional de servicii sociale Municipiul Brasov Centru Brasov Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Polide Crestere 7.054.300 1.549.576 175.589 2.093.285 10.872.750

Page 28: Lista proiectelor contractate Programul Operaţional ... · Valoare eligibilă (LEI) Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect Finanţare acordată Contribuţia ... 45.386.579

358 Modernizarea spatiilor publice urbane: zona Casa de Cultura Consiliul Local Adjud Sud Est Vrancea Axa prioritara 1/ DMI 1.1 CentreUrbane 2.408.246 528.705 60.244 798.682 3.795.877

359 Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilorcanalului Bega Municipiul Timisoara Vest Timis Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Poli

de Crestere 27.967.707 6.143.498 696.147 14.400.036 49.207.388

360 Reabilitarea, modernizarea si extinderea caminului depensionari sf. Cuvioasa Parascheva Municipiul Iasi Nord Est Iasi Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Poli

de Crestere 7.125.663 1.565.251 177.366 2.129.359 10.997.639

361Achizitionarea si instalarea sistemului de supraveghere videopentru cresterea sigurantei si prevenirea criminalitatii inorasul Bragadiru

Orasul Bragadiru Bucuresti Ilfov Ilfov Axa prioritara 1/ DMI 1.1 CentreUrbane 2.266.313 497.827 56.411 817.866 3.638.418

362 Modernizarea arhitecturala si peisagistica a spatiilor verziaferente zonelor de locuinte din orasul Bragadiru Orasul Bragadiru Bucuresti Ilfov Ilfov Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Centre

Urbane 11.404.537 2.505.166 283.871 3.422.940 17.616.515

363Reabilitarea infrastructurii rutiere pe relatia Nord - Sud - Esta Polului de Crestere Craiova in vederea fluidizarii traficuluiin Zona Metropolitana Craiova

UAT Municipiul Craiova Sud Vest Dolj Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Polide Crestere 34.410.216 7.558.685 856.508 12.132.738 54.958.148

364 Imbunatatirea accesului in statiunea Mamaia prin construireaunor pasarele pietonale UAT Constanta Sud Est Constanta Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Poli

de Crestere 6.880.808 1.511.466 171.271 2.504.294 11.067.838

365 Restaurarea si consolidarea Muzeului ceasului NicolaeSimache UAT Judetul Prahova Sud Prahova Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Poli

de Crestere 3.369.892 740.244 83.880 1.341.928 5.535.944

366 Modernizarea din punct de vedere arhitectural si peisagistic aParcului de agrement din orasul Bragadiru Orasul Bragadiru Bucuresti Ilfov Ilfov Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Centre

Urbane 14.884.593 3.269.609 370.494 4.468.079 22.992.775

367 Parcul Seniorilor UAT Constanta Sud Est Constanta Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Polide Crestere 4.086.938 897.709 101.773 1.206.118 6.292.538

Page 29: Lista proiectelor contractate Programul Operaţional ... · Valoare eligibilă (LEI) Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect Finanţare acordată Contribuţia ... 45.386.579

368 Promenada turistica Mamaia UAT Constanta Sud Est Constanta Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Polide Crestere 39.615.525 8.702.104 986.074 19.382.178 68.685.880

369 Centru regional de competente si dezvoltarte a furnizorilor insectorul automotive

UAT Municipiul Timisoara Vest Timis Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Poli

de Crestere 4.023.129 883.126 4.906.255 2.812.797 12.625.307

370 Modernizare urbanistica : spatii verzi in cartierul DrumulTaberei, zona 1

Consiliul local al sectorului 6 Bucuresti Bucuresti Ilfov Bucuresti Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Centre

Urbane 22.482.498 4.938.595 559.614 6.752.318 34.733.026

371 Modernizare iluminat public in zona podul Viilor - CaleaCampulung Municipiul Pitesti Sud Arges Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Poli

de dezvoltare urbana 1.133.860 249.068 28.223 341.538 1.752.689

372 Modernizare strazi Lanariei, Targul din Vale, Costache Negridin Municipiul Pitesti Municipiul Pitesti Sud Arges Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Poli

de dezvoltare urbana 12.187.416 2.677.136 303.358 3.647.918 18.815.828

373 Reabilitare si Modernizare Centru de Ingrijire Copii din Piata1 Decembrie nr. 9 Oradea Municipiul Oradea Nord Vest Bihor Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Poli

de dezvoltare urbana 1.979.204 434.760 49.265 616.919 3.080.147

374

Reabilitarea si refunctionalizarea Corpurilor B, C, D si E dinCETATEA ORADEA in vederea demararii celei de-a II-aetape de reabilitare si refunctionalizare si introducerii incircuitul turistic al CETATII ORADEA CETATEAORADEA, CENTRU MULTICULTURALMULTICONFESIONAL EUROPEAN - ETAPA II

Municipiul Oradea Nord Vest Bihor Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Polide dezvoltare urbana 32.149.163 5.661.614 2.200.627 11.069.411 51.080.815

375 Modernizare Parc Strand (Pitesti Arges) Municipiul Pitesti Sud Arges Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Polide dezvoltare urbana 4.349.791 955.492 108.271 1.540.130 6.953.684

376Reabilitare/modernizare strazi orasenesti si reabilitare retelede apa in zona de interventie urbana a Municipiului Rm.Sarat, loc. Rm. Sarat, jud. Buzau

Consiliul Local Rm. Sarat Sud Est Buzau Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Centre

Urbane 14.962.557 3.286.735 372.435 9.778.452 28.400.178

377Cresterea sigurantei si prevenirea criminalitatii in zona deactiune urbana a Municipiului Rm Sarat, loc. Rm Sarat, jud.Buzau

Consiliul Local Rm. Sarat Sud Est Buzau Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Centre

Urbane 603.597 132.589 15.024 325.541 1.076.751

Page 30: Lista proiectelor contractate Programul Operaţional ... · Valoare eligibilă (LEI) Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect Finanţare acordată Contribuţia ... 45.386.579

378 Centrul de afaceri multifunctional Lumina Verde Ploiesti,judetul Prahova UAT Judetul Prahova Sud Prahova Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Poli

de Crestere 11.987.654 2.631.436 14.619.090 11.212.099 40.450.278

379

Reabilitarea/modernizarea si echiparea specifica a Centruluide Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica pentruPersoane Adulte cu Handicap, comuna Aricestii Rahtivani(sat Nedelea)

U.A.T Judetul Prahova Sud Prahova Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Polide Crestere 5.043.400 1.107.853 125.536 1.581.734 7.858.523

380 Dezvoltarea si modernizarea iluminatului public inmunicipiul Adjud Consiliul Local Adjud Sud Est Vrancea Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Centre

Urbane 3.714.259 815.889 92.452 4.117.620 8.740.220

381Reabilitarea extinderea dotarea unei cladiri din ZMClocalitatea Corbu in vederea utilizarii acesteia drept centrupentru tineret

UAT Constanta Sud Est Constanta Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Polide Crestere 1.649.235 362.277 41.051 552.993 2.605.556

382 Centru de dezvoltare tehnologica UAT Craiova Sud Vest Dolj Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Polide Crestere 1.343.526 294.920 1.638.447 947.269 4.224.162

383Achizitionarea si instalarea sistemului de supraveghere videopentru cresterea sigurantei si prevenirea criminalitatii inorasul Pantelimon

Orasul Pantelimon Bucuresti Ilfov Ilfov Axa prioritara 1/ DMI 1.1 CentreUrbane 2.132.186 468.364 53.072 885.114 3.538.737

384 Dezvoltarea si modernizarea sistemului de iluminat public, curetea subterana, in orasul Pantelimon Orasul Pantelimon Bucuresti Ilfov Ilfov Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Centre

Urbane 9.971.956 2.190.480 248.213 3.394.383 15.805.032

385 Parc Tehnologic pentru Energie Alternativa Timisoara Cosiliul Judetean Timis Vest Timis Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Polide Crestere 15.891.085 3.488.287 19.379.372 11.120.843 49.879.587

386O sansa pentru o noua raza de soare -reabilitarea/modernizarea si echiparea specifica acomplexului de servicii comunitare Raza de soare - Baicoi

U.A.T Judetul Prahova Sud Prahova Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Polide Crestere 2.243.889 492.902 55.853 1.021.029 3.813.673

387 Parc de recreere in Orasul Techirghiol UAT Oras Techirghiol Sud Est Constanta Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Polide Crestere 1.667.106 366.203 41.496 569.987 2.644.792

Page 31: Lista proiectelor contractate Programul Operaţional ... · Valoare eligibilă (LEI) Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect Finanţare acordată Contribuţia ... 45.386.579

388 Business Center Sud Craiova UAT Municipiul Craiova Sud Vest Dolj Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Polide Crestere 1.088.670 238.976 1.327.647 800.201 3.455.495

389 Reabilitare si dotare Camin Cultural Mischii UAT Municipiul Craiova Sud Vest Dolj Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Polide Crestere 848.968 186.488 21.132 264.628 1.321.216

390 Centru de sprijin al IMM-urilor si institutelor de cercetare siinovare UAT Municipiul Craiova Sud Vest Dolj Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Poli

de Crestere 1.153.786 253.270 1.407.057 873.963 3.688.077

391Reabilitarea, extinderea si dotarea unei cladiri din ZonaMetropolitana Constanta, Localitatea Mihail Kogalniceanu,in vederea utilizarii acesteia drept centru pentru tineret

Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara "Zona

Metropolitana Constanta"Sud Est Constanta Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Poli

de Crestere 4.802.949 1.055.035 119.551 1.417.280 7.394.814

392Reabilitarea, extinderea si dotarea unei cladiri din ZonaMetropolitana Constanta, Localitatea Poarta Alba, in vedereautilizarii acesteia drept centru pentru tineret

Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara "Zona

Metropolitana Constanta"Sud Est Constanta Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Poli

de Crestere 1.716.835 377.127 42.734 587.207 2.723.903

393 Modernizare strazi in Orasul Techirghiol, jud. Constanta UATM Techirghiol Sud Est Constanta Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Polide Crestere 3.135.931 688.851 78.057 1.055.696 4.958.536

394 Modernizare urbanistica : strazi trotuare parcari in CartierulDrumul Taberei, zona1

Consiliul local al sectorului 6 Bucuresti Bucuresti Ilfov Bucuresti Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Centre

Urbane 18.146.272 3.986.082 451.681 7.486.274 30.070.309

395 Reabilitarea Si Modernizarea Cladirii Centrului 5 In OrasulComanesti, Judetul Bacau Orasul Comanesti Nord Est Bacau Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Centre

urbane 2.159.790 474.428 53.760 632.411 3.320.388

396 Reabilitare Retele De Strazi Urbane, Trotuare Si IluminatPublic In Orasul Comanesti, Judetul Bacau Orasul Comanesti Nord Est Bacau Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Centre

Urbane 34.510.843 7.580.789 859.013 10.095.500 53.046.145

397 Reabilitare Infrastructura Urbana, Zona I. L. Caragiale -Milcov - Intersectie Strada Letea Din Municipiul Bacau Municipiul Bacau Nord Est Bacau Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Poli

de dezvoltare urbana 19.445.025 4.271.371 484.008 5.915.040 30.115.444

Page 32: Lista proiectelor contractate Programul Operaţional ... · Valoare eligibilă (LEI) Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect Finanţare acordată Contribuţia ... 45.386.579

398 Reabilitare Infrastrcutura Urbana Zona Mioritei - 9 Mai-Vantului- Vadu Bistritei Municipiul Bacau Nord Est Bacau Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Poli

de dezvoltare urbana 12.195.185 2.678.843 303.552 3.713.019 18.890.598

399 Reabilitare consoliddare extindere si dotare camin cultural 1Pielesti

Uat Mun Craiova - Uat Comuna Pielesti Sud Vest Dolj Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Poli

de Crestere 1.262.456 277.316 31.424 434.395 2.005.590

400 Asigurarea sigurantei publice in cartierele Drumul Taberei siMilitari

Consiliul local al sectorului 6 Bucuresti Bucuresti Ilfov Bucuresti Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Centre

Urbane 2.308.755 507.150 57.467 773.554 3.646.927

401Imbunatatirea accesului intre Municipiul Constanta siplatforma industriala Navodari prin largirea si modernizareaBulevardului Mamaia-Navodari

UAT Navodari Sud Est Constanta Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Polide crestere 37.601.181 8.259.625 935.935 11.146.671 57.943.411

402 Dezvoltarea si modernizarea sistemului de iluminat public, curetea subterana, in orasul Voluntari

Orasul VoluntariConsiliul Local Ilfov Bucuresti Ilfov Ilfov Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Centre

Urbane 15.297.221 3.360.248 380.765 5.725.424 24.763.657

403 Modernizarea retelei de linii tramvai in polul de crestere UAT Municipiul Iasi Nord Est Iasi Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Polide crestere 71.857.340 15.784.469 1.788.608 0 89.430.416

404Reabilitarea, extinderea si dotarea unei cladiri din ZonaMetropolitana Constanta, Localitatea Valu Lui Traian, invederea utilizarii acesteia drept centru pentru tineret

Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara "Zona

Metropolitana Constanta"Sud Est Constanta Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Poli

de crestere 1.167.979 256.562 29.073 461.707 1.915.321

405 Amenajare Zona turistica Poiana Brasov - extinderecapacitate parcare si constructie terminal transport public Municipiul Brasov Centru Brasov Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Poli

de Crestere 11.480.500 2.521.852 285.762 3.776.427 18.064.541

406 Reabilitarea si modernizarea Centrului de tineret in orasulComanesti, Judetul Bacau Orasul Comanesti Nord Est Bacau Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Centre

urbane 704.226 154.693 17.529 206.848 1.083.295

407 Centru comunitar in comuna Vulcan Municipiul BrasovComuna Vulcan Centru Brasov Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Poli

de Crestere 1.567.404 344.302 39.014 473.253 2.423.973

Page 33: Lista proiectelor contractate Programul Operaţional ... · Valoare eligibilă (LEI) Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect Finanţare acordată Contribuţia ... 45.386.579

408 Reabilitare si dotare Camin Cultural Constantin Argetoianu UAT Municipiul Craiova Sud Vest Dolj Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Polide Crestere 312.404 68.624 7.776 101.468 490.272

409 Centru de agrement si SPA Predeal, Orasul Predeal, jud.Brasov Orasul Predeal Centru Brasov Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Poli

de Crestere 16.524.863 3.627.409 20.152.271 2.538.797 42.843.340

410 Video Buftea UAT Oras Buftea Bucuresti Ilfov Ilfov Axa prioritara 1/ DMI 1.1 CentreUrbane 1.617.060 355.210 40.250 635.239 2.647.759

411 Amenajare parcare subterana in zona Teatrului National UAT Municipiul Craiova Sud Vest Dolj Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Polide Crestere 50.497.252 11.092.427 1.256.932 697.005 63.543.616

412 Contructie viaduct Calea Surii Mici - Kogalniceanu, inmunicipiul Sibiu Municipiul Sibiu Centru Sibiu Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Poli

de dezvoltare urbana 30.839.531 6.774.334 767.630 4.155 38.385.650

413 Realizarea unui sistem de supraveghere in vederea cresteriisigurantei si prevenirii criminalitatii Consiliul Local Ianca Sud Est Braila Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Centre

Urbane 964.758 211.923 24.014 361.748 1.562.442

414Cresterea accesibilitatii catre partea de nord a Polului deCrestere, in special catre Spitalul judetean Prahova, prinrealizarea pasajului rutier in continuarea DJ102 peste DN1B

U.A.T Judetul Prahova Sud Prahova Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Polide crestere 50.206.881 11.028.643 1.249.705 1.469.403 63.954.631

415 Centrul de excelenta in turism si servicii Tomis UAT Judetul Constanta Sud Est Constanta Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Polide crestere 1.662.039 360.914 2.030.800 1.899.248 5.953.001

416 Reabilitare si modernizare camin pentru persoane varstnice inmunicipiul Craiova UAT Municipiul Craiova Sud Vest Dolj Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Poli

de crestere 4.112.225 903.308 120.358 1.276.437 6.412.327

417 Cresterea atractivitatii turistice a complexului muzeal destiinte ale naturii Constanta UAT Judetul Constanta Sud Est Constanta Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Poli

de crestere 4.007.089 879.607 4.886.705 2.523.245 12.296.646

Page 34: Lista proiectelor contractate Programul Operaţional ... · Valoare eligibilă (LEI) Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect Finanţare acordată Contribuţia ... 45.386.579

418 Reabilitare strada Iancu Vacarescu - tronsonul cuprins intre B-dul Regele Carol si splaiul Tudor Vladimirescu Municipiul Timisoara Vest Timis Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Poli

de crestere 5.378.135 1.181.382 133.868 1.588.179 8.281.564

419 Reabilitare si modernizare Parc Monument UAT Municipiul Braila Sud Est Braila Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Polide dezvoltare urbana 6.026.290 1.323.759 150.001 1.853.484 9.353.534

420 Realizare centru multifunctional Municipiul Pitesti Sud Arges Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Polide dezvoltare urbana 5.693.178 1.250.586 141.709 10.218.745 17.304.218

421 Realizarea unui sistem de supraveghere in orasul Dabuleni CL Dabuleni Sud Vest Dolj Axa prioritara 1/ DMI 1.1 CentreUrbane 509.769 109.067 15.600 178.068 812.503

422 Modernizarea statiilor de transport public intermodal lanivelul Polului de Crestere Timisoara Municipiul Timisoara Vest Timis Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Poli

de crestere 4.542.529 997.830 113.069 2.195.798 7.849.226

423 Extindere retea troleibuz Dumbravita (accesibilizarea zoneiprin extinderea retelei de troleibuze Timisoara - Dumbravita)

Municipiul Timisoara Comuna Dumbravita si

Consiliul Judetean TimisVest Timis Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Poli

de crestere 13.838.640 3.039.851 344.459 5.745 17.228.694

424 Trafic management si supraveghere video Municipiul Timisoara Vest Timis Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Polide crestere 35.133.046 7.717.464 874.500 37.346 43.762.357

425 Modernizarea cailor pietonale, amenajarea unor parcari siamenajarea unei zone verzi in orasul Dabuleni Judetul Dolj Consiliul Local Dabuleni Sud Vest Dolj Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Centre

Urbane 5.348.159 1.174.798 133.122 2.252.392 8.908.471

426 Reabilitarea extinderea si dotarea unei cladiri din ZonaMetropolitana Constanta, Tuzla

ADI Zona Metropolitana Constanta Sud Est Constanta Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Poli

de crestere 3.143.017 689.931 78.224 94.564 4.005.736

427 Accese si parcari in zona catedralei ortodoxe si pe str. Marly,Orasul Gura Humorului, Judetul Suceava Orasul Gura Humorului Nord Est Suceava Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Centre

Urbane 2.015.106 442.646 50.158 597.452 3.105.362

Page 35: Lista proiectelor contractate Programul Operaţional ... · Valoare eligibilă (LEI) Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect Finanţare acordată Contribuţia ... 45.386.579

428

Reabilitare linie de tramvai si modernizare trame stradale peStrada Stefan cel Mare in Municipiul Timisoara - Traseu 1 -tronsonul cuprins intre Str. St. O. Iosif si intersectia cu Str. 1Decembrie

Municipiul Timisoara Vest Timis Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Polide crestere 19.817.179 4.353.120 493.271 32.046 24.695.616

429 Modernizare strazi zona II Calea Campulung din MunicipiulPitesti Municipiul Pitesti Sud Arges Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Poli

de dezvoltare urbana 2.818.173 619.051 70.147 827.887 4.335.259

430 Centru multifunctional de servicii sociale integrate pentrupersoane varstnice nr. 1, str.Sf.O.Iosef, nr.1-3 Municipiul Cluj Napoca Nord Vest Cluj Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Poli

de crestere 4.281.612 940.516 106.574 70.752 5.399.454

431 Sistem de supraveghere pentru cresterea sigurantei siprevenirea criminalitatii in Municipiul Timisoara Municipiul Timisoara Vest Timis Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Poli

de crestere 2.554.515 561.135 63.585 820.485 3.999.720

432 CONSOLIDARE SI RESTAURARE IMOBIL IN VEDEREAINFIINTARII MUZEULUI MUNICIPAL IASI MUNICIPIUL IASI Nord Est Iasi Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Poli

de crestere 15.560.316 3.418.155 387.326 122.820 19.488.617

433 Crearea parcului "dintre Flori" - amenajarea arhitecturala sipeisagistica a acestuia, orasul Buftea

Orasul BufteaConsiliul Local Ilfov Bucuresti Ilfov Ilfov Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Centre

Urbane 9.887.317 2.171.887 246.106 2.933.051 15.238.361

434

Cresterea mobilitatii transportului public prin reabilitareatraseului tramvaiului 101 cu lucrari vizand calea de rulare ,statii cu peroane adaptate persoanelor cu dizabilitatii,material rulant, elemente de semnalizare si automatizare -etapa I

UAT Municipiul Ploiesti Sud Prahova Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Polide crestere 21.895.277 4.809.604 544.998 8.391.506 35.641.385

435 Crearea unei zone verzi de utilitate publica pentru cartierulFlamanzeni, din orasul Buftea

Orasul BufteaConsiliul Local Ilfov Bucuresti Ilfov Ilfov Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Centre

Urbane 3.609.601 792.899 89.847 1.182.642 5.674.989

436 PROIECT URBAN - Reabilitare infrastructura urbana inMunicipiul Pitesti Municipiul Pitesti Sud Arges Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Poli

de dezvoltare urbana 70.565.983 15.500.804 1.756.465 2.162.827 89.986.079

437 Cresterea accesibilitatii urbane prin modernizarea straziiOborului din Municipiul Baia Mare Municipiul Baia Mare Nord Vest Maramures Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Poli

de dezvoltare urbana 8.304.437 1.824.186 206.707 3.111.078 13.446.407

Page 36: Lista proiectelor contractate Programul Operaţional ... · Valoare eligibilă (LEI) Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect Finanţare acordată Contribuţia ... 45.386.579

438

Cresterea mobilitatii transportului public prin reabilitareatraseului tramvaiului 102 cu lucrari vizand calea de rulare,statii cu peroane adaptate persoanelor cu dizabilitati, materialrulant, elemente de semnalizare si automatizare – etapa I:Bucla Nord ÷ Intersectie Republicii

UAT Municipiul Ploiesti Sud Prahova Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Polide crestere 37.960.927 8.338.648 944.889 22.538.341 69.782.806

439 Pasaj rutier Podul Viilor din Municipiul Pitesti Municipiul Pitesti Sud Arges Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Polide dezvoltare urbana 26.236.489 5.763.211 653.055 8.215.475 40.868.231

440 Modernizare Complex de Educatie Interculturala pentru copiisi tineret "Curcubeu" Municipiul Arad Vest Arad Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Poli

de dezvoltare urbana 435.978 95.769 10.852 103.707 646.306

441 Centru de zi pentru ingrijirea copiilor in Comuna Dumbravita Municipiul TimisoaraComuna Dumbravita Vest Timis Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Poli

de crestere 5.653.417 1.241.852 140.720 862.480 7.898.468

442 Reabilitare cladire pentru persoane aflate in dificultate Municipiul Timisoara Vest Timis Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Polide crestere 2.404.462 528.174 59.850 2.728 2.995.213

443Dezvoltarea integrata a orasului Ianca- Modernizarea spatiilorpublice urbane si modernizarea spatiilor verzi in UAT aorasului Ianca

Consiliul Local Ianca Sud Est Braila Axa prioritara 1/ DMI 1.1 CentreUrbane 34.990.585 7.686.171 870.954 10.544.563 54.092.273

444

Cresterea mobilitatii transportului public prin reabilitareatraseului tramvaiului 102 cu lucrari vizand calea de rulare,statii cu peroane adaptate persoanelor cu dizabilitati, materialrulant, elemente de semnalizare si automatizare – etapa II:intersectie Republicii - Bucla Vest

UAT Municipiul Ploiesti Sud Prahova Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Polide crestere 40.954.863 8.996.308 1.019.412 19.682.024 70.652.607

445 Cresterea accesibilitatii urbane prin modernizarea straziiElectrolizei din Municipiul Baia Mare Municipiul Baia Mare Nord Vest Maramures Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Poli

de dezvoltare urbana 6.505.622 1.429.051 161.932 2.668.882 10.765.486

446 Managementul informatizat al sistemului de transport incomun Municipiul Brasov Centru Brasov Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Poli

de crestere 16.671.247 3.662.072 414.966 10.847.820 31.596.106

447 Reabilitare teatru de vara din Parcul Romanescu UAT Municipiul Craiova Sud Vest Dolj Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Polide crestere 2.784.342 611.620 69.305 7.359 3.472.626

Page 37: Lista proiectelor contractate Programul Operaţional ... · Valoare eligibilă (LEI) Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect Finanţare acordată Contribuţia ... 45.386.579

448 Amenajare de statii capat de linie pentru mijloacele detransport in comun Municipiul Brasov Centru Brasov Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Poli

de crestere 12.954.518 2.845.641 322.452 4.463.586 20.586.197

449 Modernizare si dotare complex de servicii pentru recuperareasi reabilitarea copiilor cu handicap sever Pinochio Consiliul Judetean Cluj Nord Vest Cluj Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Poli

de crestere 939.677 206.413 23.390 0 1.169.480

450 Modernizarea tramei stradale de acces in zona industriala Municipiul Cluj Napoca Nord Vest Cluj Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Polide crestere 58.506.938 12.851.866 1.456.302 17.797.587 90.612.693

451Reabilitarea / modernizarea, dezvoltarea si echiparea Cantineide Ajutor Social pentru dezvoltarea unui Centru Social deurgenta pentru persoanele fara adapost

Municipiul Timisoara Vest Timis Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Polide crestere 2.593.595 569.719 64.557 766.461 3.994.334

452 Extindere UAMS Agigea prin infiintarea unui centru deingrijire a persoanelor cu afectiuni Alzheimer CJ Constanta Sud Est Constanta Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Poli

de crestere 4.070.712 894.013 101.500 1.611.776 6.678.001

453

Cresterea mobilitatii transportului public prin reabilitareatraseului tramvaiului 101 cu lucrari vizand calea de rulare ,statii cu peroane adaptate persoanelor cu dizabilitatii,material rulant, elemente de semnalizare si automatizare -etapa II

UAT Municipiul Ploiesti Sud Prahova Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Polide crestere 39.630.960 8.705.494 986.458 15.822.537 65.145.449

454 Centrul Multifunctional educativ pentru tineret UAT Judetul Constanta Sud Est Constanta Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Polide crestere 8.403.790 1.845.744 209.445 2.918.786 13.377.766

455 Parc industrial Tetarom IV Consiliul Judetean Cluj Nord Vest Cluj Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Polide crestere 14.335.016 3.146.711 17.481.727 19.948.808 54.912.262

456Centru TEAM (Tehnologie, evolutie, antreprenoriet,microintreprindere) - Zona Metropolitana Cluj - de sprijinirea afacerilor

Municipiul Cluj Napoca Nord Vest Cluj Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Polide crestere 19.195.544 4.213.656 23.409.200 2.892.123 49.710.523

457 Modernizare spatiu public zona centrala cartier Tiglari(strada Cuptorului) UAT Sibiu Centru Sibiu Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Poli

de dezvoltare urbana 3.382.207 742.949 84.187 0 4.209.343

Page 38: Lista proiectelor contractate Programul Operaţional ... · Valoare eligibilă (LEI) Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect Finanţare acordată Contribuţia ... 45.386.579

458 Centru de afaceri, transfer tehnologic si incubator de afaceri Municipiul Brasov Centru Brasov Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Polide crestere 20.985.590 4.606.593 25.592.183 19.714.075 70.898.442

459 Reabilitarea si modernizarea Centrului Comunitar pentruTineret CETIN-Strada Liviu Rebreanu nr. 18 Primaria Bistrita Nord Vest Bistrita Nasaud Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Centre

Urbane 1.608.098 353.241 40.027 599.229 2.600.596

460 Dezvoltare Parc Industrial Tetarom I - edificare cladiri,extindere si modernizare infrastructura Consiliul Judetean Cluj Nord Vest Cluj Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Poli

de crestere 25.200.331 5.531.780 30.732.111 7.672.711 69.136.933

461 Sistem integrat de parcari - parcare Spitalul Militar ReginaMaria Municipiul Brasov Centru Brasov Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Poli

de crestere 15.853.552 3.482.454 394.612 513.507 20.244.126

462 Parc recreere in Orasul Navodari UAT Oras Navodari Sud Est Constanta Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Polide crestere 1.668.513 366.512 41.531 570.157 2.646.713

463Reabilitarea, extinderea si dotarea unei cladiri din ZonaMetropolitana Constanta, Localitatea Agigea, in vedereautilizarii acesteia drept centru pentru tineret

Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara "Zona

Metropolitana Constanta"Sud Est Constanta Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Poli

de crestere 1.794.195 394.119 44.600 610.374 2.843.288

464 Reablitare pod peste raul Olt Consiliul Local Ramnicu Valcea Sud Vest Valcea Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Poli

de dezvoltare urbana 17.471.898 3.837.946 434.895 30.000 21.774.739

465Realizarea parcului municipal Ploiesti Vest inclusiv a cailorde acces si a retelelor edilitare specifice - Centru de excelentain afaceri pentru tinerii intreprinzatori

UAT Municipiul Ploiesti Sud Prahova Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Polide crestere 3.341.955 733.600 4.075.555 3.906.836 12.057.946

466 Reabilitarea centru istoric in Municipiul Codlea Municipiul Codlea Centru Brasov Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Polide crestere 10.278.067 2.257.721 255.832 272.589 13.064.210

467Reabilitarea, extinderea si dotarea unei cladiri din ZonaMetropolitana Constanta,localitatea Cumpana, in vedereautilizarii acesteia drept centru pentru tineret

Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara "Zona

Metropolitana Constanta"Sud Est Constanta Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Poli

de crestere 2.651.887 582.524 66.008 855.629 4.156.049

Page 39: Lista proiectelor contractate Programul Operaţional ... · Valoare eligibilă (LEI) Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect Finanţare acordată Contribuţia ... 45.386.579

468 Centrul productiv mestesugaresc pentru sustinereaactivitatilor turistice si de agrement Ovidiu UAT Judetul Constanta Sud Est Constanta Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Poli

de crestere 2.303.889 505.353 2.810.000 1.951.811 7.571.053

469 Parc de recreere in Orasul Eforie UAT Oras Eforie Sud Est Constanta Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Polide crestere 1.948.257 427.962 48.494 682.883 3.107.597

470 Construire parcare multietajata P+7E+T in statiunea Mamaia,zona Cazino- Albatros

UAT Municipiul Constanta Sud Est Constanta Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Poli

de crestere 18.891.792 4.149.846 470.238 8.550 23.520.425

471Centru multifunctional de servicii sociale integrate pentrupersoane varstnice nr. 2, str. Decebal nr. 21, B-dul 21Decembrie 1989, nr. 108

Municipiul Cluj Napoca Nord Vest Cluj Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Polide crestere 4.140.348 909.485 103.058 1.246.637 6.399.529

472 Modernizare strazi in Municipiul Sibiu: Strada Magheranului,Strada Calea Gusteritei, Strada Macaralei si Strada Otelarilor Municipiul Sibiu Centru Sibiu Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Poli

de dezvoltare urbana 13.338.100 2.929.900 332.000 11.930.126 28.530.126

473 Reabilitare, modernizare strazi, parcari, pod si statii detransport in Mun. Medgidia Municipiul Medgidia Sud Est Constanta Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Centre

urbane 8.935.289 1.962.761 222.409 2.681.552 13.802.011

474 Modernizarea infrastructurii rutiere si a aliniamentelorstradale din orasul Pantelimon Orasul Pantelimon Bucuresti Ilfov Ilfov Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Centre

urbane 30.084.879 6.608.564 748.846 16.534.614 53.976.902

475 Modernizarea drumului judetean 228A Poarta Alba - Ovidiu UAT Judetul Constanta Sud Est Constanta Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Polide crestere 18.596.650 4.085.014 462.891 6.797.766 29.942.321

476 Reabilitarea Manastirii Golia - Etapa Ii Judetul Iasi Nord Est Iasi Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Polide crestere 20.033.983 4.400.737 498.667 206.031 25.139.418

477 Modernizarea arhitecturala si peisagistica a spatiilor verziaferente aliniamentelor stradale din orasul Buftea Orasul Buftea Bucuresti Ilfov Ilfov Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Centre

urbane 6.971.725 1.531.437 173.534 2.120.604 10.797.300

Page 40: Lista proiectelor contractate Programul Operaţional ... · Valoare eligibilă (LEI) Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect Finanţare acordată Contribuţia ... 45.386.579

478 Modernizarea infrastructurii rutiere si refacerea suprafeteicarosabile, in orasul Buftea

Orasul BufteaConsiliul Local Ilfov Bucuresti Ilfov Ilfov Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Centre

urbane 39.269.433 8.626.080 977.459 12.795.879 61.668.852

479 Reabilitare Strazi, Poduri Si Pasaj Municipiul Suceava Nord Est Suceava Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Polide dezvoltare urbana 27.860.799 6.120.014 693.486 1.002.746 35.677.045

480 Proiect ascensor plan inclinat acces Cetatea Rasnov Orasul Rasnov Centru Brasov Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Polide crestere 5.941.458 1.304.222 7.245.680 866.253 15.357.614

481 Modernizarea integrata a sistemelor de iluminat public sicrestere a sigurantei publice din Municipiul Brasov Municipiul Brasov Centru Brasov Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Poli

de Crestere 8.734.069 1.918.560 217.401 0 10.870.030

482 Creare Si Modernizare Spatii Verzi In Municipiul Bacau Municipiul Bacau Nord Est Bacau Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Polide dezvoltare urbana 11.999.663 2.635.894 298.685 3.720 14.937.962

483 Modernizarea spatiilor publice urbane in Dragasani UAT Municipiul Dragasani Sud Vest Valcea Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Centre

urbane 5.676.042 1.246.822 141.283 1.829.706 8.893.853

484 Accesibilitate si fluidizare trafic catre zona industrialaPloiesti Vest si Platforma industriala Brazi

UAT Municipiul PloiestiUAT Judetul Prahova Sud Prahova Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Poli

de Crestere 72.222.410 15.864.661 1.797.695 948.732 90.833.498

485 Promenada Turistica Eforie Nord UAT Oras Eforie Sud Est Constanta Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Polide crestere 6.400.067 1.405.864 159.305 1.930.598 9.895.834

486 Amenajarea integrata a zonei de acces in portul turistic Tomissi Plaja Modern

UAT Municipiul Constanta Sud Est Constanta Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Poli

de crestere 27.643.748 6.072.335 688.083 8.178.011 42.582.178

487 Dezvoltarea si modernizarea iluminatului public si spatiilorverzi in Dragasani

UAT Municipiul Dragasani Sud Vest Valcea Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Centre

urbane 5.104.948 1.121.373 127.068 1.523.003 7.876.393

Page 41: Lista proiectelor contractate Programul Operaţional ... · Valoare eligibilă (LEI) Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect Finanţare acordată Contribuţia ... 45.386.579

488 Accesibilitate in zona turistica Clabucet-Cioplea Predeal Orasul Predeal Centru Brasov Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Polide Crestere 44.256.882 9.721.642 1.101.603 190.092 55.270.218

489 Dezvoltarea si modernizarea sistemului de iluminat public, curetea subterana, in orasul Buftea

Orasul BufteaConsiliul Local Ilfov Bucuresti Ilfov Ilfov Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Centre

urbane 12.953.723 2.845.466 322.432 3.832.256 19.953.877

490 Amenajare piste de biciclete in Municipiul Arad Municipiul Arad Vest Arad Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Polide dezvoltare urbana 22.397.968 4.920.027 557.510 0 27.875.504

491 Reabilitare si modernizare baza de agrement Ostroveni inMunicipiul Ramnicu Valcea

Consiliul Local Ramnicu Valcea Sud Vest Valcea Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Poli

de dezvoltare urbana 12.742.090 2.797.044 15.539.134 897.030 31.975.299

492 Refacerea infrastructurii Orasului Comoara, modernizare caide acces spre centrul istoric Municipiul Cluj Napoca Nord Vest Cluj Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Poli

de Crestere 24.972.689 5.485.600 621.598 0 31.079.887

493 Incluziunea grupurilor defavorizate prin crearea de locuri demunca durabile in zona Pata Rat Municipiul Cluj Napoca Nord Vest Cluj Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Poli

de Crestere 646.798 141.980 788.778 245.413 1.822.968

494 Centru multicultural si educational in Municipiul Sacele, jud.Brasov Municipiul Sacele Centru Brasov Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Poli

de Crestere 13.243.178 2.909.049 329.637 154.166 16.636.030

495 Dezvoltarea transportului ecologic in municipiul Craiova UAT Municipiul Craiova Sud Vest Dolj Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Polide Crestere 26.189.551 5.752.901 651.887 2.652.920 35.247.259

496 Extindere retea troleibuz Ghiroda Municipiul Timisoara Vest Timis Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Polide Crestere 19.782.290 4.345.456 492.403 5.750 24.625.899

497 Amenajarea Plajei Din Zona Nicolina Municipiul Iasi Nord Est Iasi Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Polide Crestere 7.649.025 1.679.054 9.328.080 1.698.474 20.354.633

Page 42: Lista proiectelor contractate Programul Operaţional ... · Valoare eligibilă (LEI) Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect Finanţare acordată Contribuţia ... 45.386.579

498 Reorganizarea si amenajarea spatiului public central dinMunicipiul Ramnicu Valcea

Consiliul Local Ramnicu Valcea Sud Vest Valcea Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Poli

de dezvoltare urbana 52.786.618 11.615.088 1.316.157 90.000 65.807.864

499 Modernizare si dotare centru de recuperare si reabilitareneuropsihiatrica Jucu Consiliul Judetean Cluj Nord Vest Cluj Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Poli

de Crestere 4.261.591 936.118 106.076 0 5.303.785

500 Regenerare Urbana Zona Lapusneanu - Piata Unirii Municipiul Iasi Nord Est Iasi Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Polide Crestere 10.771.851 2.366.188 268.123 182.188 13.588.350

501 Reabilitare Infrastructura Urbana Strada Stefan Cel Mare,Municipiul Bacau Municipiul Bacau Nord Est Bacau Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Poli

de dezvoltare urbana 10.957.368 2.406.939 272.741 84.577 13.721.626

502Reabilitare imobil str. Milcov, cu destinatia de centru decazare temporara a persoanelor fara adapost din MunicipiulBacau

Municipiul Bacau Nord Est Bacau Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Polide dezvoltare urbana 1.203.840 264.440 29.965 276.880 1.775.126

503 Realizare infrastructura rutiera in Municipiul Braila UAT Municipiul Braila Sud Est Braila Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Polide dezvoltare urbana 13.005.633 2.856.869 323.725 62.000 16.248.227

504 Extindere centru social multifunctional Lacu Dulce UAT Municipiul Braila Sud Est Braila Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Polide dezvoltare urbana 422.156 92.733 10.508 111.373 636.770

505 Renovarea imobilului situat in str Ancorei nr. 12 (P+1) pentruasigirarea unor locuinte solciale de calitate UAT Municipiul Braila Sud Est Braila Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Poli

de dezvoltare urbana 2.603.499 571.895 64.804 34.720 3.274.918

506 Realizarea Centrului Comunitar "Bunici si nepoti" dinmunicipiul Braila UAT Municipiul Braila Sud Est Braila Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Poli

de dezvoltare urbana 3.973.967 872.911 98.943 34.720 4.980.541

507 Reabilitarea Castelului cu Apa din Gradina Publica Braila UAT Municipiul Braila Sud Est Braila Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Polide dezvoltare urbana 5.481.996 1.204.197 136.453 0 6.822.646

Page 43: Lista proiectelor contractate Programul Operaţional ... · Valoare eligibilă (LEI) Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect Finanţare acordată Contribuţia ... 45.386.579

508Renovarea imobilului situat in Municipiul Braila Str.Ramnicu Sarat nr. 115, in vederea amenajarii unor locuintesociale de calitate

UAT Municipiul Braila Sud Est Braila Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Polide dezvoltare urbana 2.934.830 644.676 73.051 0 3.652.557

509 Imbunatatirea accesului intre E60 si platforma industrialaNavodari prin modernizarea caii rutiere UAT Oras Navodari Sud Est Constanta Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Centre

urbane 40.230.640 8.837.222 1.001.385 6.200 50.075.447

510Modernizarea arhitecturala si peisagistica a spatiilor verzi dinzona de locuinte colective - Calea Bucurestilor, din orasulOtopeni

Orasul Otopeni Bucuresti Ilfov Ilfov Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Centreurbane 8.276.938 1.818.145 206.022 3.266.802 13.567.908

511 Dezvoltarea si modernizarea sistemului de iluminat public, curetea subterana, in orasul Otopeni Orasul Otopeni Bucuresti Ilfov Ilfov Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Centre

urbane 3.253.579 714.694 80.985 1.178.397 5.227.656

512Achizitionarea si instalarea sistemului de supraveghere videopentru cresterea sigurantei si prevenirea criminalitatii inorasul Otopeni

Orasul Otopeni Bucuresti Ilfov Ilfov Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Centreurbane 2.367.645 520.086 58.933 920.386 3.867.051

513 Modernizarea infrastructurii rutiere in orasul Otopeni Orasul Otopeni Bucuresti Ilfov Ilfov Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Centreurbane 28.019.352 6.154.842 697.433 9.980.794 44.852.420

514

Modernizarea/extinderea functionala a Hipodromului dinPloiesti(titlul vechi: Reabilitarea/modernizarea hipodromului dinPloiesti -Centru hipic si de agrement Municipiul Ploiesti,judetul Prahova)

UAT Municipiul Ploiesti Sud Prahova Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Centreurbane 2.751.950 604.087 72.782.822 12.820.531 88.959.389

515 Construire parcari multietajate automatizate aferente zonelorde locuinte colective - Calea Bucurestilor Orasul Otopeni Bucuresti Ilfov Ilfov Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Centre

urbane 57.174.890 12.559.263 1.423.146 20.307.361 91.464.660

516Sisteme inteligente pentru managementul traficului invederea cresterii fluentei si sigurantei circulatiei si preveniriicriminalitatii

UAT Municipiul Galati Sud Est Galati Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Polide dezvoltare urbana 15.438.886 3.391.367 384.291 0 19.214.544

517 Centru de asistenta pentru persoane aflate in dificultate-reabilitare camin social Consiliul Local Motru Sud Vest Gorj Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Centre

urbane 1.592.349 349.782 39.635 643.256 2.625.022

Page 44: Lista proiectelor contractate Programul Operaţional ... · Valoare eligibilă (LEI) Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect Finanţare acordată Contribuţia ... 45.386.579

518Amenajare intersectie prin pasaj denivelat intre drumul decentura al Municipiului Oradea si drumul national DN 76 -relatia Deva

Municipiul Oradea Nord Vest Bihor Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Polide dezvoltare urbana 16.011.096 3.514.631 3.550.585 1.571.363 24.647.674

519Amenajare intersectie prin pasaj denivelat intre drumul decentura al Municipiului Oradea si drumul national DN 79Arad - Oradea

Municipiul Oradea Nord Vest Bihor Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Polide dezvoltare urbana 16.573.578 3.638.102 4.735.175 573.146 25.520.001

520

Modernizarea infrastructurii rutiere, refacerea suprafeteicarosabile, trotuare cu piste pentru biciclete, statii de autobuz,parcari, indicatoare de directie in orasul Bragadiru, judetulIlfov

Orasul Bragadiru Bucuresti Ilfov Ilfov Axa prioritara 1/ DMI 1.1 CentreUrbane 28.132.728 6.179.747 700.252 12.385.819 47.398.545

521 Dezvoltarea si modernizarea sistemului de iluminat public, curetea subterana, in orasul Bragadiru Orasul Bragadiru Bucuresti Ilfov Ilfov Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Centre

Urbane 7.604.380 1.670.408 189.281 3.666.202 13.130.272

522 Creare strada de legatura Spitatul Judetean Mures – stradaLivezeni Municipiul Targu Mures Centru Mures Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Centre

Urbane 17.735.902 3.893.247 4.747.862 19.424.807 45.801.817

523 Asigurarea accesibilitatii catre zona economica Brosov- SudEst Municipiul Brasov Centru Brasov Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Poli

de Crestere 12.114.973 2.661.223 301.555 968.112 16.045.864

524 Centru comunitar de servicii sociale din Str. Stiintei nr. 26Municipiul Galati UAT Municipiul Galati Sud Est Galati Axa prioritara 1/ DMI 1.1 Poli

de dezvoltare urbana 10.106.609 2.218.524 251.533 82.063 12.658.730

525 Reabilitarea termica a blocului de locuinte LIRA CRISTALdin municipiul Zalau, constituite in asociatii de proprietari Primaria Zalau Nord Vest Salaj Axa prioritara 1/ DMI 1.2

Eficienta energetica 1.519.998 333.658 1.235.771 180.093 3.269.520

526Reabilitarea termica a blocurilor de locuinte LIRA, N3 siD115 din municipiul Zalau, constituite in asociatii deproprietari

Primaria Zalau Nord Vest Salaj Axa prioritara 1/ DMI 1.2Eficienta energetica 841.054 184.622 683.784 254.497 1.963.957

527 Reabilitarea termica a blocurilor de locuinte PTTR si P+10din municipiul Zalau, constituite in asociatii de proprietari Primaria Zalau Nord Vest Salaj Axa prioritara 1/ DMI 1.2

Eficienta energetica 1.080.921 237.275 878.797 148.552 2.345.545

Page 45: Lista proiectelor contractate Programul Operaţional ... · Valoare eligibilă (LEI) Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect Finanţare acordată Contribuţia ... 45.386.579

528 Imbunatarirea eficientei energetice a blocurilor de locuinte -Bistrita 1 Primaria Bistrita Nord Vest Bistrita Nasaud Axa prioritara 1/ DMI 1.2

Eficienta energetica 1.691.465 371.297 1.375.174 247.073 3.685.009

529 Cresterea eficientei energetice a blocurilor de locuinte dinmunicipiul Cluj-Napoca Primaria Cluj-Napoca Nord Vest Cluj Axa prioritara 1/ DMI 1.2

Eficienta energetica 1.227.066 269.353 997.617 216.066 2.710.102

530 Reabilitarea termica a blocurilor de locuinte O1, O2 si OMdin municipiul Zalau, constituite in asociatii de proprietari Primaria Zalau Nord Vest Salaj Axa prioritara 1/ DMI 1.2

Eficienta energetica 1.294.503 284.159 1.052.441 185.109 2.816.212

531 Cresterea performantei energetice la blocurile de locuinte dinPiata Soarelui Primaria Satu-Mare Nord Vest Satu Mare Axa prioritara 1/ DMI 1.2

Eficienta energetica 963.550 211.511 783.374 89.036 2.047.471

532 Solutii de eficientizare energetica la blocurile de locuinte Primaria Satu-Mare Nord Vest Satu Mare Axa prioritara 1/ DMI 1.2Eficienta energetica 1.288.943 282.939 1.047.921 121.732 2.741.534

533 Masuri de eficienta la blocurile de locuinte Primaria Satu-Mare Nord Vest Satu Mare Axa prioritara 1/ DMI 1.2Eficienta energetica 1.207.295 265.016 981.541 127.191 2.581.042

534 Reabilitarea termica a blocului de locuinte A28 dinmunicipiul Zalau, constituite in asociatii de proprietari Primaria Zalau Nord Vest Salaj Axa prioritara 1/ DMI 1.2

Eficienta energetica 1.043.444 229.049 848.328 193.211 2.314.032

535 Reabilitarea termica a blocului de locuinte D din municipiulZalau, constituit in asociatie de proprietari Primaria Zalau Nord Vest Salaj Axa prioritara 1/ DMI 1.2

Eficienta energetica 1.197.898 262.953 973.901 121.476 2.556.228

536REABILITARE TERMICA IN VEDEREA CRESTERIIEFICIENTEI ENERGETICE A 3 BLOCURI DINMUNICIPIUL BOTOSANI

MUNICIPIUL BOTOSANI Nord Est Botosani Axa prioritara 1/ DMI 1.2

Eficienta energetica 1.484.488 325.863 1.206.901 403.877 3.421.128

537 Reabilitarea termica a blocului de locuinte E1, E2 si E3 dinmunicipiul Zalau, constituit in asociatie de proprietari Primaria Zalau Nord Vest Salaj Axa prioritara 1/ DMI 1.2

Eficienta energetica 812.429 178.338 660.511 90.883 1.742.162

Page 46: Lista proiectelor contractate Programul Operaţional ... · Valoare eligibilă (LEI) Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect Finanţare acordată Contribuţia ... 45.386.579

538 Cresterea eficientei energetice a blocurilor de locuinte dinMunicipiul Cluj-Napoca grup I Primaria Cluj-Napoca Nord Vest Cluj Axa prioritara 1/ DMI 1.2

Eficienta energetica 1.044.569 229.293 849.243 134.336 2.257.441

539 Reabilitarea termica a blocurilor de locuinte HOREA, R si Ndin municipiul Zalau, constituite in asociatii de proprietari Primaria Zalau Nord Vest Salaj Axa prioritara 1/ DMI 1.2

Eficienta energetica 880.650 193.313 715.975 289.731 2.079.670

540 Cresterea performantei energetice la blocurile de locuinte dincentru vechi Primaria Satu-Mare Nord Vest Satu Mare Axa prioritara 1/ DMI 1.2

Eficienta energetica 1.369.185 300.553 1.113.159 121.226 2.904.122

541 Reabilitarea termica a blocurilor de locuinte in municipiulOradea - malul stang al Crisului Repede Primaria Oradea Nord Vest Bihor Axa prioritara 1/ DMI 1.2

Eficienta energetica 836.162 183.548 679.806 376.147 2.075.663

542Reabilitarea termica a blocurilor de locuinte C1, M10, D48,G1 si IJGCL din municipiul Zalau, constituite in asociatii deproprietari

Primaria Zalau Nord Vest Salaj Axa prioritara 1/ DMI 1.2Eficienta energetica 1.304.520 286.358 1.060.586 200.470 2.851.934

543

Reabilitare Termica Blocuri De Locuinte: Bloc 59, StradaMilcov Nr. 59; Bloc 61, Strada Milcov Nr.61; Bloc 63,Strada Milcov Nr. 63; Bloc 65, Strada Milcov Nr 65; Bloc 32,Strada Razboieni Nr. 32, Municipiul Bacau, Judetul Bacau

Municipiul Bacau Nord Est Bacau Axa prioritara 1/ DMI 1.2Eficienta energetica 1.477.952 324.429 1.201.587 1.074.452 4.078.420

544 Reabilitarea termica a blocurilor de locuinte in municipiulOradea - zona Maresal Averescu Primaria Oradea Nord Vest Bihor Axa prioritara 1/ DMI 1.2

Eficienta energetica 885.262 194.326 719.725 317.485 2.116.797

545 Reabilitarea blocurilor de locuinte A9, A20, A21 si A23 dinMunicipiul Calarasi UAT Municipiul Calarasi Sud Calarasi Axa prioritara 1/ DMI 1.2

Eficienta energetica 1.108.332 243.292 901.083 237.175 2.489.883

546 Reabilitarea termica a blocului de locuinte B120 dinmunicipiul Zalau, constituit in asociatie de proprietari Primaria Zalau Nord Vest Salaj Axa prioritara 1/ DMI 1.2

Eficienta energetica 990.433 217.412 805.230 141.422 2.154.498

547 Reabilitarea termica a blocurilor de locuinte M9, M12, P12 siT1 din municipiul Zalau, constituite in asociatii de proprietari Primaria Zalau Nord Vest Salaj Axa prioritara 1/ DMI 1.2

Eficienta energetica 833.355 182.932 677.525 167.758 1.861.569

Page 47: Lista proiectelor contractate Programul Operaţional ... · Valoare eligibilă (LEI) Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect Finanţare acordată Contribuţia ... 45.386.579

548 Cresterea eficientei energetice a blocurilor de locuinte dinMunicipiul Cluj-Napoca grup IIII Primaria Cluj-Napoca Nord Vest Cluj Axa prioritara 1/ DMI 1.2

Eficienta energetica 2.856.105 626.944 2.322.042 354.182 6.159.273

549

Reabilitare Termica Blocuri De Locuinte: Bloc 169 E2,Strada Marasesti Nr. 169; Bloc 187 E7, Strada Marasesti Nr.187; Bloc 40, Strada Razboieni Nr. 40; Bloc 44, StradaRazboieni Nr. 44, Municipiul Bacau, Judetul Bacau

Municipiul Bacau Nord Est Bacau Axa prioritara 1/ DMI 1.2Eficienta energetica 1.073.932 235.741 873.115 771.213 2.954.001

550 Reabilitare termica a cladirii de locuit - Str. Kossuth Lajosnr.28-30-32-34-36

Municipiul Miercurea Ciuc Centru Harghita Axa prioritara 1/ DMI 1.2

Eficienta energetica 1.228.740 269.723 998.975 207.402 2.704.840

551 Imbunatarirea eficientei energetice a blocurilor de locuinte -Bistrita 3 Primaria Bistrita Nord Vest Bistrita Nasaud Axa prioritara 1/ DMI 1.2

Eficienta energetica 7.190.427 1.578.386 5.845.876 1.073.635 15.688.325

552

Reabilitare Termica Blocuri De Locuinte: Bloc 21, StradaEnergiei Nr. 21; Bloc 54 C3, Strada Garii Nr.54; Bloc 58 C1,Strada Garii Nr. 58; Bloc 15, Strada Mioritei Nr.15; Bloc 26,Strada Mioritei Nr.26; Bloc 38, Strada Mioritei Nr.38,; Bloc40, Strada Mi

Municipiul Bacau Nord Est Bacau Axa prioritara 1/ DMI 1.2Eficienta energetica 2.931.856 643.578 2.383.623 2.101.825 8.060.882

553 Cresterea eficienfei energetice ablocurilor de locuinte din Municipiul-Cluj Napoca, Grup IV Primaria Cluj-Napoca Nord Vest Cluj Axa prioritara 1/ DMI 1.2

Eficienta energetica 1.269.254 278.617 1.031.914 189.490 2.769.275

554 Reabilitarea termica a blocurilor de locuinte in municipiulOradea - zona Pod Sovata Primaria Oradea Nord Vest Bihor Axa prioritara 1/ DMI 1.2

Eficienta energetica 993.809 218.153 807.975 365.317 2.385.253

555 Imbunatarirea eficientei energetice a blocurilor de locuinte -Bistrita 2 Primaria Bistrita Nord Vest Bistrita Nasaud Axa prioritara 1/ DMI 1.2

Eficienta energetica 8.400.608 1.844.036 6.829.763 633.591 17.707.998

556Sprijinirea investitiilor in eficienta energetica a blocurilor delocuinte din Municipiul Slatina, pentru familii cu un venitmediu sub 350 euro/luna

UAT Municipiul Slatina Sud Vest Olt Axa prioritara 1/ DMI 1.2Eficienta energetica 1.398.792 307.052 1.137.229 101.721 2.944.794

557 Cresterea eficientei energetice ablocurilor de locuinte din Municipiul-Cluj Napoca, Grup VII Primaria Cluj-Napoca Nord Vest Cluj Axa prioritara 1/ DMI 1.2

Eficienta energetica 2.066.976 453.726 1.680.468 297.027 4.498.197

Page 48: Lista proiectelor contractate Programul Operaţional ... · Valoare eligibilă (LEI) Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect Finanţare acordată Contribuţia ... 45.386.579

558 Reabilitare termica a cladirii de locuit - Str Harghita nr.2-4-6-8

Municipiul Miercurea Ciuc Centru Harghita Axa prioritara 1/ DMI 1.2

Eficienta energetica 1.235.049 271.108 1.004.105 256.262 2.766.524

559 Reabilitarea termica a blocurilor de locuinte din MunicipiulArad (cererea nr. 1) Municipiul Arad Vest Arad Axa prioritara 1/ DMI 1.2

Eficienta energetica 2.337.012 513.003 1.900.010 533.854 5.283.879

560 Cresterea eficientei energetice a blocurilor de locuinte dinMunicipiul Deva Municipiul Deva Vest Hunedoara Axa prioritara 1/ DMI 1.2

Eficienta energetica 83.556 183.416 679.320 788.453 1.734.745

561 Cresterea eficientei energetice ablocurilor de locuinte din Municipiul-Cluj Napoca, Grup VI Primaria Cluj-Napoca Nord Vest Cluj Axa prioritara 1/ DMI 1.2

Eficienta energetica 1.392.037 305.569 1.131.737 180.643 3.009.985

562 Cresterea eficientei energetice ablocurilor de locuinte din Municipiul-Cluj Napoca, Grup V Primaria Cluj-Napoca Nord Vest Cluj Axa prioritara 1/ DMI 1.2

Eficienta energetica 2.291.838 503.086 1.863.283 299.006 4.957.214

563 Cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte dinMunicipiul Baia Mare Primaria Baia Mare Nord Vest Maramures Axa prioritara 1/ DMI 1.2

Eficienta energetica 2.436.460 534.833 1.980.862 421.264 5.373.419

564

Reabilitare blocuri "Program Operational Regional pentrudomeniul major de interventie 1.2 - Sprijinirea investitiior ineficienta energetica a blocurilor de locuinte "MunicipiulResita

Municipiul Resita Vest Hunedoara Axa prioritara 1/ DMI 1.2Eficienta energetica 846.794 185.882 688.450 151.889 1.873.015

565 Reabilitarea termica a blocurilor de locuinte din MunicipiulArad (cererea nr. 2) Municipiul Arad Vest Arad Axa prioritara 1/ DMI 1.2

Eficienta energetica 4.029.017 884.418 3.275.624 982.867 9.171.927

566

REABILITARE TERMICA BLOCURI DE LOCUINTE:BLOC 4, STRADA MILCOV NR.4; BLOC 44, STRADAREPUBLICII NR. 44; BLOC 70, STRADA REPUBLICIINR. 70; BLOC 2, STRADA NARCISELOR NR. 2; BLOC 9,STRADA NARCISELOR NR. 9, MUNICIPIUL BACAU,JUDETUL BACAU

Municipiul Bacau Nord Est Bacau Axa prioritara 1/ DMI 1.2Eficienta energetica 2.505.033 549.885 2.036.612 1.806.168 6.897.698

567

REABILITARE TERMICA BLOCURI DE LOCUINTE:BLOC 67, STRADA MILCOV NR. 67; BLOC 140,STRADA MILCOV NR.140; BLOC 142 , STADA MILCOVNR.142; BLOC19, STADA REPUBLICII NR.19; BLOC 54,STRADA REPUBLICII NR.54, MUNICIPIUL BACAU,JUDETUL BACAU

Municipiul Bacau Nord Est Bacau Axa prioritara 1/ DMI 1.2Eficienta energetica 2.218.973 487.092 1.804.043 1.514.734 6.024.842

Page 49: Lista proiectelor contractate Programul Operaţional ... · Valoare eligibilă (LEI) Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect Finanţare acordată Contribuţia ... 45.386.579

568Sprijinirea investitiilor in eficienta energetica a blocurilor delocuinte din Municipiul Slatina, pentru familii cu un venitmediu sub 150 euro/luna

UAT Municipiul Slatina Sud Vest Olt Axa prioritara 1/ DMI 1.2Eficienta energetica 1.340.631 294.285 1.089.944 124.704 2.849.565

569 Cresterea eficientei energetice a blocurilor de locuinte dinsectorul 3 - eficienta energetica 3 EE3 UAT Sector 3 Bucuresti Bucuresti Ilfov Bucuresti Axa prioritara 1/ DMI 1.2

Eficienta energetica 18.873.039 4.142.862 15.343.934 2.042.647 40.402.483

570

REABILITARE TERMICA BLOCURI DE LOCUINTE:BLOC 114, STRADA MARASESTI NR.114; BLOC 165 E1,STRADA MARASESTI NR.165; BLOC 179 E5, STRADAMARASESTI NR. 179; BLOC 33, STRADA CORNISABISTRITA NR.33; BLOC 34, STRADA CORNISABISTRITA NR.34; BLOC 8, STRADA NARCIS

MUNICIPIUL BACAU Nord Est Bacau Axa prioritara 1/ DMI 1.2Eficienta energetica 2.635.300 578.480 2.142.520 1.950.185 7.306.485

571

REABILITARE TERMICA BLOCURI DE LOCUINTE:BLOC 53, STRADA MILCOV NR. 53; BLOC 55, STRADAMILCOV NR. 55; BLOC 57, STRADA MILCOV NR. 57;BLOC 71, SRADA MILCOV NR. 71, MUNICIPIULBACAU, JUDETUL BACAU

MUNICIPIUL BACAU Nord Est Bacau Axa prioritara 1/ DMI 1.2Eficienta energetica 1.628.478 357.471 1.323.966 1.223.399 4.533.314

572 Cresterea eficientei energetice ablocurilor de locuinte din Municipiul-Cluj Napoca, Grup VIII Primaria Cluj-Napoca Nord Vest Cluj Axa prioritara 1/ DMI 1.2

Eficienta energetica 1.553.651 341.045 1.263.131 193.220 3.351.046

573 Cresterea performantei energetice la blocurile de locuinte dinMunicipiul Tg-Jiu lot 1 UAT Municipiul Tg Jiu Sud Vest Gorj Axa prioritara 1/ DMI 1.2

Eficienta energetica 1.906.060 418.403 1.549.642 509.743 4.383.849

574 Reabilitarea termica a 28 blocuri de locuinte in Tirgu Mures,LOT II Municipiul Tirgu Mures Centru Mures Axa prioritara 1/ DMI 1.2

Eficienta energetica 8.533.729 1.873.258 6.937.991 1.162.365 18.507.343

575Sprijinirea investitiilor in eficienta energetica a blocurilor delocuinte din Municipiul Slatina, pentru familii cu un venitmediu sub 350 euro/luna (III)

UAT Municipiul Slatina Sud Vest Olt Axa prioritara 1/ DMI 1.2Eficienta energetica 5.997.041 1.316.424 4.875.643 461.888 12.650.995

576

REABILITAREA TERMICA BLOCURI DE LOCUINTE:BLOC 56 C2, STRADA GARII NR.56; BLOC 60 C4,STRADA GARII NR.60; BLOC 98, STRADAMARASESTI NR. 98; BLOC 102, STRADA MARASESTINR.102; BLOC 171 E3, STRADA MARASESTI NR.171;BLOC 185 E6, STRADA MARASESTI NR. 185;

MUNICIPIUL BACAU Nord Est Bacau Axa prioritara 1/ DMI 1.2Eficienta energetica 3.130.595 687.204 2.545.199 2.473.863 8.836.861

577 Implementarea masurilor de eficienta energetica la blocurilede locuinte din Municipiul Satu Mare 2 Primaria Satu-Mare Nord Vest Satu Mare Axa prioritara 1/ DMI 1.2

Eficienta energetica 875.694 192.226 711.946 184.000 1.963.866

Page 50: Lista proiectelor contractate Programul Operaţional ... · Valoare eligibilă (LEI) Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect Finanţare acordată Contribuţia ... 45.386.579

578 Cresterea eficientei energetice a blocurilor de locuinte dinsectorul 3 - eficienta energetica 4 EE4 UAT Sector 3 Bucuresti Bucuresti Ilfov Bucuresti Axa prioritara 1/ DMI 1.2

Eficienta energetica 10.351.380 2.272.254 8.415.756 1.236.267 22.275.657

579 Reabilitarea termica a blocurilor de locuinte in municipiulOradea - zona Iosia Nord Primaria Oradea Nord Vest Bihor Axa prioritara 1/ DMI 1.2

Eficienta energetica 974.362 213.884 792.165 472.432 2.452.843

580

Reabilitare termica a cladirii de locuit - B-dul Fratiei nr.22/B,Str Libertatii nr.10 A/B/C, Str. Culmei nr.16, Str. Culmeinr.17, Str. Mihai Eminesc nr.1, Str. Culmei nr.14 dinMunicipiul Miercurea Ciuc

Municipiul Miercurea Ciuc Centru Harghita Axa prioritara 1/ DMI 1.2

Eficienta energetica 2.620.055 575.134 2.130.126 582.975 5.908.290

581 Reabilitare termica a 10 blocuri de locuinte-Tirgu Mures -LOT I- municipiul Tirgu Mures Judetul Mures Municipiul Tirgu Mures Centru Mures Axa prioritara 1/ DMI 1.2

Eficienta energetica 3.405.247 747.493 2.768.494 674.686 7.595.920

582Sprijinirea investitiilor in eficienta energetica a blocurilor delocuinte din Municipiul Timisoara, pentru familii cu un venitmediu sub 500 euro/luna

Municipiul Timisoara Vest Timis Axa prioritara 1/ DMI 1.2Eficienta energetica 2.612.064 573.380 2.123.629 334.807 5.643.879

583 Reabilitarea termica a blocurilor de locuinte din MunicipiulArad (cererea nr.4) Municipiul Arad Vest Arad Axa prioritara 1/ DMI 1.2

Eficienta energetica 451.421 99.092 367.009 93.047 1.010.570

584Sprijinirea investitiilor in eficienta energetica a blocurilor delocuinte din Municipiul Timisoara, pentru familii cu un venitmediu sub 350 euro/luna - faza 2

Municipiul Timisoara Vest Timis Axa prioritara 1/ DMI 1.2Eficienta energetica 3.965.287 870.429 3.223.810 313.564 8.373.090

585 Efiencienta energetica prin Facilitati de FinantarE pentruCresTerea economica a municipiului Craiova - EFFECT 30.1 UAT Municipiul Craiova Sud Vest Dolj Axa prioritara 1/ DMI 1.2

Eficienta energetica 918.895 201.709 747.069 114.466 1.982.139

586 Cresterea eficientei energetice a blocurilor de locuinte M3 -Aleea Crinzatemelor din Municipiul Deva UAT Municipiul Deva Vest Hunedoara Axa prioritara 1/ DMI 1.2

Eficienta energetica 610.869 134.093 496.642 54.692 1.296.296

587 Cresterea eficientei energetice a blocului de locuinte 64 -Aleea Streiului din municipiul Deva UAT Municipiul Deva Vest Hunedoara Axa prioritara 1/ DMI 1.2

Eficienta energetica 939.331 206.195 763.683 38.807 1.948.016

Page 51: Lista proiectelor contractate Programul Operaţional ... · Valoare eligibilă (LEI) Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect Finanţare acordată Contribuţia ... 45.386.579

588Sprijinirea investitiilor in eficienta energetica a blocurilor delocuinte din Municipiul Timisoara, pentru familii cu un venitmediu sub 350 Euro/luna -faza 3

Municipiul Timisoara Vest Timis Axa prioritara 1/ DMI 1.2Eficienta energetica 2.148.073 471.528 1.746.401 111.481 4.477.483

589REABILITAREA TERMICA A BLOCURILOR DINSTRADA ALEEA ARCULUI NR. 4, SAVENILOR NR. 42SI CALEA NATIONALA NR. 56

MUNICIPIUL BOTOSANI Nord Est Botosani Axa prioritara 1/ DMI 1.2

Eficienta energetica 985.583 216.348 801.287 191.268 2.194.486

590Reabilitarea termica a blocurilor de locuinte in vederearidicarii performantei energetice- 2 blocuri de locuinte dinMunicipiul Miercurea Ciuc cu regim de inaltime P+10E

Municipiul Miercurea Ciuc Centru Harghita Axa prioritara 1/ DMI 1.2

Eficienta energetica 938.477 206.007 161.204 762.990 2.068.678

591Sprijinirea investitiilor in eficienta energetica a blocurilor delocuinte din Municipiul Timisoara, pentru familii cu un venitmediu sub 350 Euro/luna - faza 4

Municipiul Timisoara Vest Timis Axa prioritara 1/ DMI 1.2Eficienta energetica 4.112.643 902.775 3.343.612 457.064 8.816.095

592 Eficienta energetica prin Facilitati de Finantare pentruCresterea economica a Municipiului Craiova - EFFECT 20.3 UAT Municipiul Craiova Sud Vest Dolj Axa prioritara 1/ DMI 1.2

Eficienta energetica 2.631.765 577.704 2.139.646 427.530 5.776.645

593Eficienta energetica prin Facilitati de FinantarE pentruCresTerea economica a Municipiului Craiova – EFFECT20.1

UAT Municipiul Craiova Sud Vest Dolj Axa prioritara 1/ DMI 1.2

Eficienta energetica 4.600.304 1.009.823 3.740.085 537.708 9.887.920

594

"Reabilitarea termica a blocurilor de locuinte:Bloc S3-Str.General Magheru,nr. 14,Bloc 5-Aleea Ciorcarliei,nr.2 ,BlocH2 -str. Republicii,nr.18, Bloc 130- Str. Matei Basarab,nr.19,Bloc R4 -str. Henri Coanda,nr.7, Bloc 51 A- Str. Radu de laAfumati,nr.1, Bloc 113-Str. Matei Basarab,nr.28, Bloc 129-Str. Matei Basarab,nr.17, Bloc 131- Str. Matei Basarab,nr.21,BLoc 132-Str. Matei Basarab,nr. 23, Bloc A1-Str. Doctor

UAT Rm. Valcea Sud Vest Valcea Axa prioritara 1/ DMI 1.2Eficienta energetica 4.296.942 943.231 3.493.449 1.123.198 9.856.819

595 Reabilitarea termica a blocurilor de locuinte din RamnicuValcea UAT Rm. Valcea Sud Vest Valcea Axa prioritara 1/ DMI 1.2

Eficienta energetica 1.815.256 398.471 1.475.818 488.385 4.177.930

596 Eficienta energetica prin Facilitati de FinantarE pentruCresTerea economica a Municipiului Craiova –EFFECT 10.1

UAT Municipiul Craiova Sud Vest Dolj Axa prioritara 1/ DMI 1.2

Eficienta energetica 4.553.960 999.650 3.702.407 447.386 9.703.403

597 Cresterea performantei energetice a unor blocuri de locuintedin Municipiul Alba Iulia Municipiul Alba Iulia Centru Alba Axa prioritara 1/ DMI 1.2

Eficienta energetica 1.184.449 260.001 962.967 367.696 2.775.113

Page 52: Lista proiectelor contractate Programul Operaţional ... · Valoare eligibilă (LEI) Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect Finanţare acordată Contribuţia ... 45.386.579

598 Cresterea performantei energetice a blocului de locuinte Laferent asociatiei de proprietari nr. 306 din Mun. Galati UATM Galati Sud Est Galati Axa prioritara 1/ DMI 1.2

Eficienta energetica 1.061.941 233.109 863.367 107.709 2.266.125

599Cresterea performantei energetice a blocului de locuinte A7aferent asociatiei de proprietar nr. 396 si A 21 aferentasociatiei de proprietari nr. 881 din Mun. Galati

UATM Galati Sud Est Galati Axa prioritara 1/ DMI 1.2Eficienta energetica 1.330.802 292.127 1.081.953 128.726 2.833.608

600REABILITAREA TERMICA IN VEDEREA CRESTERIIEFICIENTEI ENERGETICE A 2 BLOCURI DINMUNICIPIUL BOTOSANI

MUNICIPIUL BOTOSANI Nord Est Botosani Axa prioritara 1/ DMI 1.2

Eficienta energetica 1.189.904 261.199 967.402 512.671 2.931.176

601 Reabilitarea termica a blocurilor de locuinte din RamnicuValcea

Muncipilul Ramnicu Valcea Sud Vest Valcea Axa prioritara 1/ DMI 1.2

Eficienta energetica 5.891.567 1.293.271 4.789.892 1.472.051 13.446.782

602

SPRIJINIREA INVESTITIILOR IN EFICIENTAENERGETICA A BLOCURILOR DE LOCUINTE DINMUNICIPIUL IASI PENTRU FAMILII CU UN VENITMEDIU SUB 350 EURO/LUNA

MUNICIPIUL IASI Nord Est Iasi Axa prioritara 1/ DMI 1.2Eficienta energetica 1.529.384 335.718 1.243.402 860.739 3.969.243

603 Cresterea eficientei energetice a blocurilor de locuinte dinsectorul 3 - eficienta energetica 2 EE2 UAT Sector 3 Bucuresti Bucuresti Ilfov Bucuresti Axa prioritara 1/ DMI 1.2

Eficienta energetica 7.419.352 1.628.638 6.031.993 758.473 15.838.456

604Sprijinirea investitiilor in eficienta energetica a blocurilor delocuinte din Municipiul Slatina, pentru familii cu un venitmediu sub 350 euro/luna (VII)

UAT Municipiul Slatina Sud Vest Olt Axa prioritara 1/ DMI 1.2Eficienta energetica 920.055 201.963 748.012 374.561 2.244.592

605Eficienta energetica prin Facilitati de FinantarE pentruCresTerea economica a Municipiului Craiova – EFFECT20.2

UAT Municipiul Craiova Sud Vest Dolj Axa prioritara 1/ DMI 1.2

Eficienta energetica 8.156.991 1.790.559 6.631.700 1.077.958 17.657.207

606 Reabilitarea termica a blocului K17 din Municipiul Calarasi UAT Municipiul Calarasi Sud Calarasi Axa prioritara 1/ DMI 1.2Eficienta energetica 492.620 108.202 400.748 98.657 1.100.227

607 Implementarea masurilor de eficienta energetica la blocurilede locuinte din Municipiul Satu Mare 1 Primaria Satu-Mare Nord Vest Satu Mare Axa prioritara 1/ DMI 1.2

Eficienta energetica 1.532.515 336.406 1.245.947 147.444 3.262.312

Page 53: Lista proiectelor contractate Programul Operaţional ... · Valoare eligibilă (LEI) Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect Finanţare acordată Contribuţia ... 45.386.579

608 Reabilitarea termica a blocurilor de locuinte PERLA, V2 SI15 din municipiul Zalau, constituite in asociatii de proprietari Primaria Zalau Nord Vest Salaj Axa prioritara 1/ DMI 1.2

Eficienta energetica 1.893.456 415.637 1.539.395 539.342 4.387.830

609Reabilitarea termica a blocurilor de locuinte in vederearidicarii performantei energetice- 10 blocuri de locuinte dinMunicipiul Miercurea Ciuc cu regim de inaltime P+4E

Municipiul Miercurea Ciuc Centru Harghita Axa prioritara 1/ DMI 1.2

Eficienta energetica 4.387.055 963.012 3.566.712 2.239.676 11.156.455

610 Implementarea masurilor de eficienta energetica la blocurilede locuinte din Municipiul Satu Mare 3 Primaria Satu-Mare Nord Vest Satu Mare Axa prioritara 1/ DMI 1.2

Eficienta energetica 1.487.553 326.536 1.209.392 242.008 3.265.488

611 Reabilitarea termica a blocurilor de locuinte din MunicipiulArad (cererea nr.3) Municipiul Arad Vest Arad Axa prioritara 1/ DMI 1.2

Eficienta energetica 5.177.950 1.136.623 4.209.715 1.065.879 11.590.167

612 Cresterea eficientei energetice a blocurilor de locuinte dinsectorul 3 - eficienta energetica 5 EE5 UAT Sector 3 Bucuresti Bucuresti Ilfov Bucuresti Axa prioritara 1/ DMI 1.2

Eficienta energetica 2.797.379 614.059 2.274.292 333.516 6.019.246

613 Cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinteY5, Y6, Y7 aferent Asociatiei 818 din Municipiul Galati UATM Galati Sud Est Galati Axa prioritara 1/ DMI 1.2

Eficienta energetica 1.432.427 314.435 1.164.575 265.055 3.176.492

614 Reabilitare drumuri judetene DJ 665 km 0+000-54+500 si DJ675C km 0+000-4+300 UAT Jud Gorj Sud Vest Gorj Axa prioritara 2/ DMI 2.1

Drumuri judetene/ strazi urbane 40.791.337 5.423.126 943.152 10.580.386 57.738.001

615 Reabilitare DJ 132 UAT Jud. Harghita Centru Harghita Axa prioritara 2/ DMI 2.1Drumuri judetene/ strazi urbane 47.138.697 6.266.995 1.089.912 12.976.736 67.472.340

616 Ranforsarea si modernizarea drumului judetean DJ 201B, km.0+000-km.19+000, pe traseul Ciochina-Orezu-Rasi UAT Jud. Ialomita Sud Ialomita Axa prioritara 2/ DMI 2.1

Drumuri judetene/ strazi urbane 25.971.103 3.452.806 600.488 6.438.504 36.462.901

617 Restructurare si largire a drumului judetean Viziru, Cuza-Voda, Mihai Bravu UAT Jud. Braila Sud Est Braila Axa prioritara 2/ DMI 2.1

Drumuri judetene/ strazi urbane 46.340.155 5.880.279 1.352.000 11.227.063 64.799.497

Page 54: Lista proiectelor contractate Programul Operaţional ... · Valoare eligibilă (LEI) Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect Finanţare acordată Contribuţia ... 45.386.579

618 Reabilitarea si modernizarea DJ652, DN65 - Lacrita-Cosoveni-Ghindeni-DN55 UAT Jud. Dolj Sud Vest Dolj Axa prioritara 2/ DMI 2.1

Drumuri judetene/ strazi urbane 18.651.140 2.479.631 431.240 4.101.120 25.663.131

619 Ocolirea municipiului Dragasani UAT M. Dragasani Sud Vest Valcea Axa prioritara 2/ DMI 2.1Drumuri judetene/ strazi urbane 16.211.385 2.155.271 374.830 4.037.559 22.779.045

620 Modernizarea infrastructurii de acces in zona Rachitele-Prislop-Ic Ponor UAT Jud. Cluj Nord Vest Cluj Axa prioritara 2/ DMI 2.1

Drumuri judetene/ strazi urbane 43.058.139 5.724.492 995.564 26.075.034 75.853.229

621 Reabilitare drum Ciucea-Crasna-Varsolt UAT SaLAJ - UAT Cluj Nord Vest Salaj - Cluj Axa prioritara 2/ DMI 2.1Drumuri judetene/ strazi urbane 62.087.253 8.254.375 1.435.543 13.851.213 85.628.385

622 Modernizarea infrastructurii de transport catre zona turisticaMurighiol-Uzlina-Dunavat-lacul Razim

UAT TL, UATM TL, UAT Nufaru, UAT Com.

Bestepe, UAT Com. Mahmudia, UAT Com

Murighiol

Sud Est Tulcea Axa prioritara 2/ DMI 2.1Drumuri judetene/ strazi urbane 58.075.428 7.438.795 1.625.000 13.711.503 80.850.726

623 Centura Sud Ineu Orasul Ineu Vest Arad Axa prioritara 2/ DMI 2.1Drumuri judetene/ strazi urbane 12.131.148 1.612.812 280.489 2.925.096 16.949.545

624 Modernizare Tronson Julita - Madrigesti, componentatraseului turistic E68 - Moneasa UAT Jud. Arad Vest Arad Axa prioritara 2/ DMI 2.1

Drumuri judetene/ strazi urbane 40.205.449 5.345.233 929.606 9.844.246 56.324.534

625 Modernizarea drumurilor de rocada pentru municipiul TarguJiu UAT Mun. Tg. Jiu Sud Vest Gorj Axa prioritara 2/ DMI 2.1

Drumuri judetene/ strazi urbane 29.552.970 3.929.008 683.306 9.613.003 43.778.286

626 Modernizare DJ 668: DN 66- Bucium Orlea - Gantaga, km1+200-9+200 UAT Hunedoara Vest Hunedoara Axa prioritara 2/ DMI 2.1

Drumuri judetene/ strazi urbane 9.492.272 1.261.978 219.475 2.056.050 13.029.775

627 Valorificarea potentialului turistic si economic al vaii Aiudprin reabilitarea infrastructurii de transport DJ 107M UAT Jud. Alba Centru Alba Axa prioritara 2/ DMI 2.1

Drumuri judetene/ strazi urbane 19.418.201 2.581.611 448.976 5.390.787 27.839.574

Page 55: Lista proiectelor contractate Programul Operaţional ... · Valoare eligibilă (LEI) Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect Finanţare acordată Contribuţia ... 45.386.579

628 Fluidizarea traficului rutier in Municipiul Craiova, pe axa Est-Vest prin reabilitarea Bvd. Decebal-Dacia UAT Mun. Craiova Sud Vest Dolj Axa prioritara 2/ DMI 2.1

Drumuri judetene/ strazi urbane 24.224.138 3.220.550 560.096 5.310.900 33.315.683

629 Reabilitarea si modernizarea drumului de interes regional DJ208, limita Judetului Neamt - Iasi - limita Judetului Suceava UAT Iasi Nord Est Iasi Axa prioritara 2/ DMI 2.1

Drumuri judetene/ strazi urbane 29.654.197 3.942.466 685.646 8.896.044 43.178.352

630 Reabilitarea si modernizarea drumului interjudetean DJ 248Iasi-Vaslui UAT Iasi si UAT Vaslui Nord Est Iasi - Vaslui Axa prioritara 2/ DMI 2.1

Drumuri judetene/ strazi urbane 51.053.676 6.787.483 1.180.432 11.095.661 70.117.252

631 Reabilitare DJ 682 limita judet Arad - Periam - Saravale -Sannicolau Mare, L = 24 km UAT Jud. Timis Vest Timis Axa prioritara 2/ DMI 2.1

Drumuri judetene/ strazi urbane 31.035.770 4.126.143 717.590 7.453.205 43.332.708

632 Reabilitare drum judetean DJ 592, Buzias - Lugoj, km25+000-54+200, L=29,2 km UAT Jud. Timis Vest Timis Axa prioritara 2/ DMI 2.1

Drumuri judetene/ strazi urbane 41.090.233 5.440.833 972.094 14.027.476 61.530.636

633 Modernizare DJ 651B Balcesti Gorunesti - Limita Judet Oltkm 0+000 - 12+500, Loc. Balcesti, Jud. Valcea CJ Valcea Sud Vest Valcea Axa prioritara 2/ DMI 2.1

Drumuri judetene/ strazi urbane 13.538.178 1.799.873 313.021 2.943.427 18.594.500

634 Reabilitarea si modernizarea DJ606 Craiova (DN65) - limitaJudetului Mehedinti UATJud. Dolj Sud Vest Dolj Axa prioritara 2/ DMI 2.1

Drumuri judetene/ strazi urbane 62.277.661 8.279.689 1.439.946 13.707.831 85.705.126

635 Reabilitarea si modernizarea infrastructurii rutiere de drumuriin statiunea balneara Amara Amara Sud Ialomita Axa prioritara 2/ DMI 2.1

Drumuri judetene/ strazi urbane 11.299.972 1.502.308 261.271 3.583.359 16.646.910

636 Modernizarea drum judetean 106 Sibiu - Cornatel-Altana-Berghis-Agnita UAT Jud Sibiu Centru Sibiu Axa prioritara 2/ DMI 2.1

Drumuri judetene/ strazi urbane 42.977.193 5.713.731 993.692 12.145.193 61.829.809

637Reabilitare si modernizare DJ 763 Sudrigiu-Pietroasa-CabanaPadis, Km 0+000-13+100 si 19+650-35+100, L=28,550 kmjudetul Bihor

UAT Jud. Bihor Nord Vest Bihor Axa prioritara 2/ DMI 2.1Drumuri judetene/ strazi urbane 55.513.036 7.380.346 1.283.538 15.561.354 79.738.274

Page 56: Lista proiectelor contractate Programul Operaţional ... · Valoare eligibilă (LEI) Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect Finanţare acordată Contribuţia ... 45.386.579

638 Modernizarea si reabilitarea drumului de centura almunicipiului Targoviste Targoviste Sud Dambovita Axa prioritara 2/ DMI 2.1

Drumuri judetene/ strazi urbane 62.026.901 8.246.351 1.434.148 17.081.646 88.789.047

639Reabilitarea si modernizare strazi in municipiul Orsova, B-dul 1 Decembrie 1918, B-dul Portile de Fier, Str. Coramnic,Str. Herculane, Municipiul Orsova, Judetul Mehedinti

UAT Mun. Orsova Sud Vest Mehedinti Axa prioritara 2/ DMI 2.1Drumuri judetene/ strazi urbane 6.776.163 900.877 156.674 1.488.406 9.322.121

640 Reabilitarea DJ 670 Negoiesti-Floresti (DJ67) KM 64+180-89-890, Judetul Mehedinti UAT Jud. Mehedinti Sud Vest Mehedinti Axa prioritara 2/ DMI 2.1

Drumuri judetene/ strazi urbane 38.455.484 5.112.579 889.144 10.792.645 55.249.852

641 Reabilitare si modernizare drum judetean DJ 604, Km36+717-74+749, judetul Olt UAT Jud Olt Sud Vest Olt Axa prioritara 2/ DMI 2.1

Drumuri judetene/ strazi urbane 15.791.697 2.099.474 365.126 4.341.574 22.597.870

642 Reabilitarea si modernizarea drumului judetean DJ 142C UAT Jud. Mures Centru Mures Axa prioritara 2/ DMI 2.1Drumuri judetene/ strazi urbane 16.143.480 2.146.243 373.260 5.359.066 24.022.048

643 Reabilitarea si modernizarea zonei industriale est dinmunicipiul Tulcea Tulcea Sud Est Tulcea Axa prioritara 2/ DMI 2.1

Drumuri judetene/ strazi urbane 22.398.346 2.977.815 517.881 6.664.391 32.558.433

644Modernizarea strazilor 1 Decembrie 1918 continuata cuStrada Cetatea Neamtului, care va asigura legaturaMunicipiului Piatra Neamt cu viitoarea autostrada Est - Vest

UAT mun. Piatra Neamt Nord Est Neamt Axa prioritara 2/ DMI 2.1Drumuri judetene/ strazi urbane 15.426.381 2.050.906 356.697 4.875.810 22.709.795

645 Modernizare DJ 208 S, Dolhasca - Probota, km 0+000 -8+000 UAT Jud. Suceava Nord Est Suceava Axa prioritara 2/ DMI 2.1

Drumuri judetene/ strazi urbane 4.122.307 548.052 95.313 905.459 5.671.131

646 Reabilitare si modernizare DJ205R Cotesti - Poiana Cristei UAT Jud. Vrancea Sud Est Vrancea Axa prioritara 2/ DMI 2.1Drumuri judetene/ strazi urbane 7.663.611 982.404 213.651 2.078.945 10.938.611

647 Reabilitare si modernizare DJ 204E Marasesti - Panciu km24+200-43+050 UAT Jud. Vrancea Sud Est Vrancea Axa prioritara 2/ DMI 2.1

Drumuri judetene/ strazi urbane 30.597.278 3.895.661 879.637 8.138.026 43.510.602

Page 57: Lista proiectelor contractate Programul Operaţional ... · Valoare eligibilă (LEI) Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect Finanţare acordată Contribuţia ... 45.386.579

648 Moderinizare si consolidare DJ 670 Marga (DJ607B)- Baiade Arama (DN 67D) Km 21+350-56+650, Judetul Mehedinti UAT Jud. Mehedinti Sud Vest Mehedinti Axa prioritara 2/ DMI 2.1

Drumuri judetene/ strazi urbane 29.136.634 3.873.657 673.679 8.690.910 42.374.880

649 Reabilitare si modernizare drum judetean DJ 648, limita judetValcea - Vitomiresti UAT Jud. Olt Sud Vest Olt Axa prioritara 2/ DMI 2.1

Drumuri judetene/ strazi urbane 2.861.861 380.479 66.170 728.864 4.037.373

650 Modernizare Strada Basarabiei intre Piata Energiei siBulevardul George Cosbuc UAT Mun.Galati Sud Est Galati Axa prioritara 2/ DMI 2.1

Drumuri judetene/ strazi urbane 9.378.992 1.246.918 216.855 2.703.300 13.546.065

651 Imbracaminte bituminoasa pe DJ 235 Km 18+436 - Km29+800 Cudalbi - Baleni jud. Galati

Consiliul Judetean Galati Consiliul Local Cudalbi, Consiliul Local Baleni

Sud Est Galati Axa prioritara 2/ DMI 2.1Drumuri judetene/ strazi urbane 11.351.543 1.470.048 301.580 2.460.042 15.583.213

652 Modernizare DJ 290, Km 0+000 - 13+000, Km 17+000 -22+225 Salcea - Veresti - Roscani, Judetul Suceava UAT Jud. Suceava Nord Est Suceava Axa prioritara 2/ DMI 2.1

Drumuri judetene/ strazi urbane 10.062.304 1.337.763 232.654 2.193.225 13.825.946

653

Reabilitarea si dezvoltarea infrastructurii generale si deturism in arealul turistic Marginimea Sibiului – ValeaSebesului (Judetele Sibiu si Alba) - Modernizarea drumuluide interes turistic DJ 106E pe tronsonul Jina - Sugatag/Valea Sebesului/ DN 67

UAT Jud Sibiu Centru Sibiu-Alba Axa prioritara 2/ DMI 2.1Drumuri judetene/ strazi urbane 15.422.783 2.050.428 356.596 5.143.217 22.973.024

654 Reabilitarea si modernizarea strazi urbane in municipiulBotosani UAT Botosani Nord Est Botosani Axa prioritara 2/ DMI 2.1

Drumuri judetene/ strazi urbane 30.868.270 4.103.874 713.717 7.980.175 43.666.036

655 Reabilitarea si modernizarea retea de strazi urbane inmunicipiul Falticeni UAT Mun, Falticeni Nord Est Suceava Axa prioritara 2/ DMI 2.1

Drumuri judetene/ strazi urbane 9.694.742 1.288.896 224.156 3.723.975 14.931.768

656 Modernizare DJ 209 D, Darmanesti - Calafindesti - Siret, km21+500-48+340, Judetul Suceava

Consiliul Judetean Suceava Nord Est Suceava Axa prioritara 2/ DMI 2.1

Drumuri judetene/ strazi urbane 11.939.172 1.587.289 276.050 2.987.025 16.789.535

657 Modernizare DJ 175 B (reclasat din DC 90 A , in baza H-G-nr- 540/2000), km 0+000 - 15+800, Pojorata - Rarau

Consiliul Judetean Suceava Nord Est Suceava Axa prioritara 2/ DMI 2.1

Drumuri judetene/ strazi urbane 22.687.218 3.016.220 524.560 5.948.373 32.176.371

Page 58: Lista proiectelor contractate Programul Operaţional ... · Valoare eligibilă (LEI) Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect Finanţare acordată Contribuţia ... 45.386.579

658 Modernizare Dj 291 B Lozna - Dersca - Mihaileni, km 7+900- 20+750

Consiliul Judetean Botosani Nord Est Botosani Axa prioritara 2/ DMI 2.1

Drumuri judetene/ strazi urbane 16.407.340 2.181.323 379.360 4.056.824 23.024.847

659 Modernizare DJ 294 Mihalaseni - DN 24C, km 22+100 -29+160

Consiliul Judetean Botosani Nord Est Botosani Axa prioritara 2/ DMI 2.1

Drumuri judetene/ strazi urbane 8.241.097 1.095.637 190.546 2.160.385 11.687.665

660 Pasaj rutier subteran Oituz - Stefan Guse, Municipiul Bacau,Judetul Bacau UAT Mun. Bacau Nord Est Bacau Axa prioritara 2/ DMI 2.1

Drumuri judetene/ strazi urbane 21.709.154 2.886.188 501.946 5.667.885 30.765.173

661 Reabilitarea arterei principale : drum catre accelerareapulsului economic buhusean UAT Mun. Buhusi Nord Est Bacau Axa prioritara 2/ DMI 2.1

Drumuri judetene/ strazi urbane 6.452.391 857.832 149.188 1.430.304 8.889.716

662Reabilitarea DJ 701, limita jud Dambovita – Gratia - Poieni –Silistea – Scurtu Mare – Slavesti – Ciolanesti – Zambreasca -Dobrotesti, km 44+240-104+890 (55,450 km)

UAT Jud Teleorman Sud Teleorman Axa prioritara 2/ DMI 2.1Drumuri judetene/ strazi urbane 79.668.525 10.591.769 1.842.047 26.681.658 118.783.999

663Ranfosarea si modernizarea drumurilor judetene 701, DJ401A si DJ 711A pe traseul Dobra – Cornatelu – Branistea –Titu – Salcuta– Odobesti – Potlogi – Corbii Mari

UAT Jud Dambovita Sud Dambovita Axa prioritara 2/ DMI 2.1Drumuri judetene/ strazi urbane 47.635.443 6.333.036 1.101.398 14.215.223 69.285.099

664 Reabilitare si modernizare drum judetean Dj 244 B CretestiiDe Sus - Murgeni km 0 + 000 - km 55 + 780 UAT Jud. Vaslui Nord Est Vaslui Axa prioritara 2/ DMI 2.1

Drumuri judetene/ strazi urbane 44.834.649 5.960.676 1.036.639 11.761.319 63.593.284

665 Reparatii capitale (reabilitare si modernizare) pe DJ 116,Targu Ocna - Oituz Km 15+800 - 26+700, Judetul Bacau UAT Jud Bacau Nord Est Bacau Axa prioritara 2/ DMI 2.1

Drumuri judetene/ strazi urbane 9.990.586 1.328.228 230.996 2.712.359 14.262.170

666 Reabilitarea drumului judetean 11 9 F, Caiuti - Pralea Km0+000 - 14+300, Judetul Bacau UAT Jud Bacau Nord Est Bacau Axa prioritara 2/ DMI 2.1

Drumuri judetene/ strazi urbane 8.662.494 1.151.661 200.289 2.130.727 12.145.171

667 Modernizarea infrastructurii drumurilor judetene in judetulSatu Mare - DJ109 L Negresti Oas-Turt UAT Jud Satu Mare Nord Vest Satu Mare Axa prioritara 2/ DMI 2.1

Drumuri judetene/ strazi urbane 42.629.517 5.667.508 985.654 11.291.908 60.574.586

Page 59: Lista proiectelor contractate Programul Operaţional ... · Valoare eligibilă (LEI) Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect Finanţare acordată Contribuţia ... 45.386.579

668 Centura Nord-Vest de ocolire a orasului Buzias L=4.3km Buzias Vest Timis Axa prioritara 2/ DMI 2.1Drumuri judetene/ strazi urbane 13.872.477 1.844.318 320.751 4.102.462 20.140.008

669 MODERNIZARE DJ 174, VATRA DORNEI - SARUDORNEI - PANACI, KM- 0+000 - 22+000

CONSILIUL JUDETEAN SUCEAVA Nord Est Suceava Axa prioritara 2/ DMI 2.1

Drumuri judetene/ strazi urbane 23.706.028 3.151.669 548.116 6.165.311 33.571.124

670Reabilitare traseu de drum judetean Baia Sprie(DN18)-Cavnic(DJ184)-Ocna Sugatag(DJ109F)-Calinesti(DJ185)-Barsana(DJ185)

Consiliul Judetean Maramures Nord Vest Maramures Axa prioritara 2/ DMI 2.1

Drumuri judetene/ strazi urbane 67.535.904 8.978.762 1.561.524 14.870.176 92.946.366

671 Modernizarea infrastructurii de acces la zonele turistice cupotential demonstrate ale judetului Buzau

Consiliul Judetean Buzau si UAT Merei Sud Est Buzau Axa prioritara 2/ DMI 2.1

Drumuri judetene/ strazi urbane 67.436.788 8.965.584 1.559.232 19.110.517 97.072.121

672 Modernizarea si reabilitarea drumului judetean DJ301tronsonul Fundeni – Budesti, km 13+000 – km 36+578

Consiliul judetean Calarasi Sud Calarasi Axa prioritara 2/ DMI 2.1

Drumuri judetene/ strazi urbane 17.980.178 2.369.566 436.589 4.988.720 25.775.053

673 Reabilitarea si modernizarea Str- Grivita in Municipiul Braila Consiliul Local Municipal Braila Sud Est Braila Axa prioritara 2/ DMI 2.1

Drumuri judetene/ strazi urbane 17.935.948 2.384.548 414.704 4.974.767 25.709.967

674 Modernizarea strazi in Municipiul Targu Mures Municipiul Targu Mures Centru Mures Axa prioritara 2/ DMI 2.1Drumuri judetene/ strazi urbane 43.286.872 5.754.902 1.000.853 14.028.715 64.071.341

675Modernizare DJ734: Voinesti (DN 73) – Leresti – Voina invederea imbunatatirii si dezvoltarii infrastructurii de turism,km 0+000 – 19+840, L=19,840 km

Consiliul judetean Arges Sud Arges Axa prioritara 2/ DMI 2.1Drumuri judetene/ strazi urbane 36.499.404 4.852.522 843.917 11.068.060 53.263.902

676

Modernizare DJ730: Podul Dambovitei (DN 73) –Dambovicioara – Ciocanu – limita jud. Brasov in vedereaimbunatatirii si dezvoltarii infrastructurii de turism, km0+000 – 9+550, L=9,550 km

Consiliul judetean Arges Sud Arges Axa prioritara 2/ DMI 2.1Drumuri judetene/ strazi urbane 11.027.123 1.466.034 254.962 2.992.462 15.740.581

677 Reabilitare DJ 151 km 45+810-126+712 limita de judetMures -Bistrita Nasaud judetul Bistrita Nasaud

Consiliul Judetean Bistrita Nasaud Nord Vest Bistrita Nasaud Axa prioritara 2/ DMI 2.1

Drumuri judetene/ strazi urbane 71.761.989 7.250.865 3.948.983 21.375.401 104.337.238

Page 60: Lista proiectelor contractate Programul Operaţional ... · Valoare eligibilă (LEI) Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect Finanţare acordată Contribuţia ... 45.386.579

678

Reabilitare DJ101G Tatarani (DJ 101D) – Brazi – Tinosu –Sirna – Habud – Crivatu (DN 1A) km 0+000 – km 24+020,judetul Prahova, km 24+020 – km 30+120, judetulDambovita

Consiliul judetean Prahova Sud Prahova Axa prioritara 2/ DMI 2.1Drumuri judetene/ strazi urbane 33.229.951 4.417.855 768.323 7.385.960 45.802.088

679 Varianta de ocolire a Municipiului Brasov - Faza 1 Primaria Municipiului Brasov Centru Brasov Axa prioritara 2/ DMI 2.1Drumuri judetene/ strazi urbane 19.638.799 2.606.398 458.617 59.058.159 81.761.973

680 Reabilitarea si modernizarea retelei de strazi urbane, orasMizil UAT Orasul Mizil Sud Prahova Axa prioritara 2/ DMI 2.1

Drumuri judetene/ strazi urbane 6.697.266 885.742 159.496 1.938.889 9.681.393

681

Modernizare DJ703I: Musatesti (DN 73C) – Bradulet –Bradetu – Poienile Valsanului in vederea imbunatatirii sidezvoltarii infrastructurii de turism, km 28+822 – 53+600,L=24,778 km

Consiliul judetean Arges Sud Arges Axa prioritara 2/ DMI 2.1Drumuri judetene/ strazi urbane 10.073.204 1.339.212 232.906 3.773.101 15.418.423

682 Modernizare sistem rutier pe DJ 301B, DN3 - ManastireaPasarea - Cozieni, km 0+000 - km 4+ 500 Consiliul Judetean Ilfov Bucuresti Ilfov Ilfov Axa prioritara 2/ DMI 2.1

Drumuri judetene/ strazi urbane 2.829.445 376.169 65.421 642.447 3.913.482

683 Modernizare sistem rutier pe DJ 100, tronson VI, Branesti -limita de judet Calarasi, km 28 + 700 - km 35 + 000 Consiliul Judetean Ilfov Bucuresti Ilfov Ilfov Axa prioritara 2/ DMI 2.1

Drumuri judetene/ strazi urbane 8.748.398 1.163.082 202.275 1.921.613 12.035.368

684 Reabilitarea si modernizarea DJ 561, tronsonul Segarcea -Carna (Dunareni), judetul Dolj Consiliul Judetean Dolj Sud Vest Dolj Axa prioritara 2/ DMI 2.1

Drumuri judetene/ strazi urbane 31.773.261 4.224.191 734.642 8.762.913 45.495.007

685

Imbunatatirea accesului la reteaua rutiera europeana detransport TEN-T7 in judetul Calarasi, prin reabilitarea simodernizarea DJ201B, km 19+000 - km 39+950 pe traseullimita judet Ialomita - Valea A

UAT Jud Calarasi Sud Calarasi Axa prioritara 2/ DMI 2.1Drumuri judetene/ strazi urbane 32.669.633 4.304.729 794.000 9.048.109 46.816.471

686 Reabilitarea si modernizarea Drumului Judetean Dj 156 A ,km 43+700 - 56+640, Judetul Neamt Consiliul Judetean Neamt Nord Est Neamt Axa prioritara 2/ DMI 2.1

Drumuri judetene/ strazi urbane 14.909.490 1.982.186 344.728 3.635.533 20.871.938

687 Reabilitare si modernizare DJ 251 intre municipiile Tecuci siGalati sector Km 24+000-53+350 Consiliul Judetean Galati Sud Est Galati Axa prioritara 2/ DMI 2.1

Drumuri judetene/ strazi urbane 42.663.407 5.672.014 986.437 10.395.798 59.717.655

Page 61: Lista proiectelor contractate Programul Operaţional ... · Valoare eligibilă (LEI) Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect Finanţare acordată Contribuţia ... 45.386.579

688 Modernizare (ranforsare) Strada Republicii - Cimpa dinorasul Petrila Consiliul Local al Orasului Petrila Vest Hunedoara Axa prioritara 2/ DMI 2.1

Drumuri judetene/ strazi urbane 16.664.965 2.215.573 385.317 3.874.570 23.140.426

689 Modernizare DJ 582 Valiug - Slatina Timis CJ caras Severin Vest Caras Severin Axa prioritara 2/ DMI 2.1Drumuri judetene/ strazi urbane 78.596.001 10.449.179 1.817.249 30.275.233 121.137.662

690 Reabilitare trama stradala in municipiul Medgidia, judetulConstanta Primaria Municipiului Medgidia Sud Est Constanta Axa prioritara 2/ DMI 2.1

Drumuri judetene/ strazi urbane 15.307.298 2.035.074 353.926 4.064.357 21.760.655

691 Modernizarea Bulevardul Dorobantilor Consiliul Local Municipal Braila Sud Est Braila Axa prioritara 2/ DMI 2.1

Drumuri judetene/ strazi urbane 82.151.927 0 20.103.397 27.534.839 129.790.162

692 Modernizare sistem rutier pe DJ 101, DN 1 - Buftea, km 0+000 - km 12 + 000 Consiliul Judetean Ilfov Bucuresti Ilfov Ilfov Axa prioritara 2/ DMI 2.1

Drumuri judetene/ strazi urbane 16.269.201 2.162.957 376.166 3.573.582 22.381.906

693 Modernizare sistem rutier pe DJ 100, tronson IV, Afumati -Ganeasa, km 17+ 200 - km 21 + 500 Consiliul Judetean Ilfov Bucuresti Ilfov Ilfov Axa prioritara 2/ DMI 2.1

Drumuri judetene/ strazi urbane 5.948.663 790.863 137.541 1.306.643 8.183.710

694 Reabilitare si modernizare de drumuri judetene, tronsonulDJ228: DN22C (Nazarcea) - DN 2A (Ovidiu)

Consiliul Judetean Constanta Sud Est Constanta Axa prioritara 2/ DMI 2.1

Drumuri judetene/ strazi urbane 36.025.412 4.789.506 832.958 10.917.401 52.565.276

695 Reabilitarea si modernizarea arterei principale a OrasuluiAgnita Orasul Agnita Centru Sibiu Axa prioritara 2/ DMI 2.1

Drumuri judetene/ strazi urbane 18.546.252 2.465.687 428.815 5.063.875 26.504.629

696 Modernizarea infrastructurii rutiere in orasul Chitila, judetulIlfov - Etapa I Consiliul Local Chitila Bucuresti Ilfov Ilfov Axa prioritara 2/ DMI 2.1

Drumuri judetene/ strazi urbane 7.771.528 1.033.209 179.689 2.429.037 11.413.462

697 Reabilitarea si modernizarea infrastructurii rutiereinterjudetene DJ 282C, DJ 282, DJ 282B, Iasi - Botosani Consiliul Judetean Iasi Nord Est Iasi Axa prioritara 2/ DMI 2.1

Drumuri judetene/ strazi urbane 50.375.042 6.697.260 1.164.741 19.362.693 77.599.736

Page 62: Lista proiectelor contractate Programul Operaţional ... · Valoare eligibilă (LEI) Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect Finanţare acordată Contribuţia ... 45.386.579

698 Modernizare strazi in vederea fluidizarii traficului de accesintre zone rezidentiale si functionale din municipiul Oradea

Primaria Municipiului Oradea Nord Vest Bihor Axa prioritara 2/ DMI 2.1

Drumuri judetene/ strazi urbane 19.004.156 2.526.564 439.402 6.635.852 28.605.975

699 Modernizare sistem rutier pe DJ 100, tronson V, Ganeasa -Branesti, km 20+ 485 - km 25 + 985 Consiliul Judetean Ilfov Bucuresti Ilfov Ilfov Axa prioritara 2/ DMI 2.1

Drumuri judetene/ strazi urbane 9.865.320 1.311.574 228.100 2.166.949 13.571.943

700 Modernizare Calea Daciei Consiliul Local Campina Sud Prahova Axa prioritara 2/ DMI 2.1Drumuri judetene/ strazi urbane 17.925.422 2.383.149 414.461 5.811.657 26.534.688

701 Reabilitare drum judetean DJ 123A Tusnad - Sancraieni km0+000 - 14+600

Consiliul Judetean Harghita Centru Harghita Axa prioritara 2/ DMI 2.1

Drumuri judetene/ strazi urbane 33.882.255 4.504.577 783.405 8.069.147 47.239.384

702Reabilitare drum judetean DJ121 Covasna - Zabala - Imeni -Catalina - Tg. Secuiesc, km 32+000 - 49+100, judetulCovasna

Consiliul Judetean Covasna Centru Covasna Axa prioritara 2/ DMI 2.1

Drumuri judetene/ strazi urbane 44.225.605 5.879.705 1.022.557 9.968.616 61.096.483

703 Reabilitare DJ506, Cervenia-Vitanesti-Babaita, km 17+400 -km 58+000

Consiliul judetean Teleorman Sud Teleorman Axa prioritara 2/ DMI 2.1

Drumuri judetene/ strazi urbane 45.071.422 5.992.154 1.042.114 12.994.905 65.100.595

704 Modernizarea si rebilitarea drumului judetean DJ303tronsonul Calareti - Valea Argovei, km 0+000 - 26+294

Consiliul judetean Calarasi Sud Calarasi Axa prioritara 2/ DMI 2.1

Drumuri judetene/ strazi urbane 40.384.258 5.320.744 982.001 11.192.868 57.879.871

705 Reabilitarea si modernizarea arterei principale din MunicipiulPetrosani Municipiul Petrosani Vest Hunedoara Axa prioritara 2/ DMI 2.1

Drumuri judetene/ strazi urbane 8.094.651 1.076.167 187.160 1.758.422 11.116.400

706Modernizare DJ 687D: Teliucu Inferior, Toplita, Dabaca,Hasdau, Lunca Cernii de Sus - Gura Bordului, Limita JudetCaras-Severin, km 15+100-45+380, Judetul Hunedoara

Consiliul Judetean Hunedoara Vest Hunedoara Axa prioritara 2/ DMI 2.1

Drumuri judetene/ strazi urbane 76.707.407 10.198.094 1.773.582 16.692.021 105.371.104

707 Reabilitarea si modernizarea de drumuri in statiuneaTechirghiol

Consiliul Judetean Constanta Sud Est Constanta Axa prioritara 2/ DMI 2.1

Drumuri judetene/ strazi urbane 9.523.060 1.243.977 242.281 2.363.415 13.372.734

Page 63: Lista proiectelor contractate Programul Operaţional ... · Valoare eligibilă (LEI) Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect Finanţare acordată Contribuţia ... 45.386.579

708 Reabilitare si modernizare drum judetean DJ 643A, Bals-limita judet Dolj Consiliul Judetean Olt Sud Vest Olt Axa prioritara 2/ DMI 2.1

Drumuri judetene/ strazi urbane 14.655.881 1.948.470 338.864 3.265.483 20.208.698

709Modernizare Strada Petru Movila din Municipiul PiatraNeamt care asigura singura iesire din oras spre zona de nordvest a Judetului Neamt

Municipiul Piatra Neamt Nord Est Neamt Axa prioritara 2/ DMI 2.1Drumuri judetene/ strazi urbane 12.375.420 1.645.287 286.137 3.127.606 17.434.450

710 Reabilitarea si modernizarea drumului judetean DJ 156 A, km28 + 000 - 40 + 700, Judetul Neamt Judetul Neamt, Piatra Neamt Nord Est Neamt Axa prioritara 2/ DMI 2.1

Drumuri judetene/ strazi urbane 11.990.367 1.594.095 277.234 3.433.685 17.295.381

711 Modernizare DJ 708 Vetel-Muncelu Mic - Poenita Tomii -Feregi km 14+900-25+760 UAT jud Hunedoara Vest Hunedoara Axa prioritara 2/ DMI 2.1

Drumuri judetene/ strazi urbane 21.159.348 2.812.326 490.000 4.581.123 29.042.797

712 Modernizarea DJ 106 D Rasinari - Poplaca - Orlat km14+413 - 31+340 Consiliul Judetean Sibiu Centru Sibiu Axa prioritara 2/ DMI 2.1

Drumuri judetene/ strazi urbane 12.273.600 1.631.750 283.783 3.400.125 17.589.258

713 Modernizarea DJ 105G Sadu - Rau Sadului - Sadurel KM21+250 - 41+425 UAT jud Sibiu Centru Sibiu Axa prioritara 2/ DMI 2.1

Drumuri judetene/ strazi urbane 38.344.334 5.097.802 886.574 10.859.000 55.187.710

714 Modernizare strazi urbane Tudor Vladimirescu si MihailKogalniceanu in municipiul Blaj, judetul Alba Municipiul Blaj Centru Alba Axa prioritara 2/ DMI 2.1

Drumuri judetene/ strazi urbane 6.692.974 889.817 154.751 1.490.807 9.228.349

715 Reabilitare si modernizare drum judetean DJ 677, limitajudetului Valcea-Piatra Olt Consiliul Judetean Olt Sud Vest Olt Axa prioritara 2/ DMI 2.1

Drumuri judetene/ strazi urbane 19.433.728 2.583.675 449.335 4.355.269 26.822.007

716 Modernizare sistem Rutier DJ101B DN1-Snagov-Gruiu km17+000-35+000 Consiliul Judetean Ilfov Bucuresti Ilfov Ilfov Axa prioritara 2/ DMI 2.1

Drumuri judetene/ strazi urbane 37.530.858 4.989.652 867.766 9.067.892 52.456.167

717 Reabilitare DJ 606C - limita judetul Dolj - Tantaru - Buicesti -DN6 DN67, Judetul Mehedinti

Consiliul Judetean Mehedinti Sud Vest Mehedinti Axa prioritara 2/ DMI 2.1

Drumuri judetene/ strazi urbane 9.098.490 1.197.839 222.157 2.806.726 13.325.211

Page 64: Lista proiectelor contractate Programul Operaţional ... · Valoare eligibilă (LEI) Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect Finanţare acordată Contribuţia ... 45.386.579

718 Valorificarea turistica a manastirilor tulcene prinimbunatatirea infrastructurii de acces si de mediu

Consiliul Judetean Tulcea, in parteneriat cu

Consiliul Local al Municipiului Tulcea,

Consiliul Local al Comunei Frecatei, Consiliul Local al

Sud Est Tulcea Axa prioritara 2/ DMI 2.1Drumuri judetene/ strazi urbane 29.988.387 3.986.895 693.373 9.277.560 43.946.215

719 Modernizarea sistemului rutier central al MunicipiuluiVulcan Consiliul Local Vulcan Vest Hunedoara Axa prioritara 2/ DMI 2.1

Drumuri judetene/ strazi urbane 20.867.906 2.774.346 482.495 6.193.118 30.317.864

720 Modernizare sistem rutier pe DJ 101C, DN1-Caldarusani, km0+000-km 10+780 si km 14+700-km 21+072 Consiliul Judetean Ilfov Bucuresti Ilfov Ilfov Axa prioritara 2/ DMI 2.1

Drumuri judetene/ strazi urbane 19.431.881 2.583.429 449.292 4.268.274 26.732.877

721 Modernizare sistem rutier pe DJ 602, Centura - Domnesti, km5+000 - km 9+975 CJ Ilfov Bucuresti Ilfov Ilfov Axa prioritara 2/ DMI 2.1

Drumuri judetene/ strazi urbane 13.072.647 1.737.982 302.258 3.661.523 18.774.410

722 Modernizare sistem rutier pe DJ 401 D Darasti - 1Decembrie, km 0+000-km 5+500 CJ Ilfov Bucuresti Ilfov Ilfov Axa prioritara 2/ DMI 2.1

Drumuri judetene/ strazi urbane 8.236.100 1.094.973 190.430 2.319.153 11.840.655

723 Modernizare sistem rutier pe DJ 301, Pantelimon (DN3)-Cernica-Tanganu, Km 0+000 – Km 13+000 Consiliul Judetean Ilfov Bucuresti Ilfov Ilfov Axa prioritara 2/ DMI 2.1

Drumuri judetene/ strazi urbane 38.117.340 5.067.623 881.326 9.043.694 53.109.983

724 Reabilitarea drumului judetean 252 Huruiesti-Gaiceana -Parancea-Bibiresti-Buhoci Bacau Jud Bacau Nord Est Bacau Axa prioritara 2/ DMI 2.1

Drumuri judetene/ strazi urbane 68.102.623 9.054.106 1.574.627 19.308.517 98.039.873

725 Reabilitarea drumului judetean DJ 108 A :DN 1F - Romanasi-Creaca-Jibou-Benesat Consiliul Judetean Salaj Nord Vest Salaj Axa prioritara 2/ DMI 2.1

Drumuri judetene/ strazi urbane 49.208.500 6.542.171 1.137.769 13.617.955 70.506.395

726 Modernizare sistem rutier pe DJ 200, Centura Stefanesti-Dascalu-Gradistea, km 6+200 - km 27+000 Consiliul Judetean Ilfov Bucuresti Ilfov Ilfov Axa prioritara 2/ DMI 2.1

Drumuri judetene/ strazi urbane 23.788.437 3.162.625 550.022 6.600.260 34.101.344

727 Modernizarea infrastructurii rutiere in orasul Chitila, judetulIlfov - Etapa a II-a Consiliul Local Chitila Bucuresti Ilfov Ilfov Axa prioritara 2/ DMI 2.1

Drumuri judetene/ strazi urbane 17.467.749 2.322.302 403.879 5.203.176 25.397.105

Page 65: Lista proiectelor contractate Programul Operaţional ... · Valoare eligibilă (LEI) Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect Finanţare acordată Contribuţia ... 45.386.579

728 Reabilitarea si modernizarea retelei de strazi urbane, orasBreaza, Judetul Prahova Orasul Breaza Sud Prahova Axa prioritara 2/ DMI 2.1

Drumuri judetene/ strazi urbane 33.526.199 4.457.240 775.172 9.450.648 48.209.259

729 Drumul Vinului: Paulis – Ghioroc – Covasant - Siria Consiliul Judetean Arad Vest Arad Axa prioritara 2/ DMI 2.1Drumuri judetene/ strazi urbane 42.721.859 5.679.784 987.789 11.964.119 61.353.551

730 Reabilitare DJ 606 Km 55+086 (limita judet Dolj) – 119+795(intersectie DJ 566), judetul Mehedinti

Consiliul Judetean Mehedinti Sud Vest Mehedinti Axa prioritara 2/ DMI 2.1

Drumuri judetene/ strazi urbane 96.285.310 12.800.937 2.226.250 26.801.506 138.114.003

731 Strazi: Deal II, Tuguiata II, Bariera Puiesti, Complex ScolarTrestiana, Extindere Cartier Complex Scolar

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BARLAD Nord Est Vaslui Axa prioritara 2/ DMI 2.1

Drumuri judetene/ strazi urbane 44.092.816 5.862.051 1.019.487 19.660.985 70.635.339

732 Modernizare DJ 177, Poiana Micului - Sucevita, Km 10 +000 - 20 + 875, Judetul Suceava Judetul Suceava, Suceava Nord Est Suceava Axa prioritara 2/ DMI 2.1

Drumuri judetene/ strazi urbane 12.328.495 1.639.048 285.052 3.546.802 17.799.398

733 Modernizare DJ 291 D, km 18+000 - 31+000 Cristinesti -Suharau - Oroftiana

Judetul Botosani, Botosani Nord Est Botosani Axa prioritara 2/ DMI 2.1

Drumuri judetene/ strazi urbane 26.933.557 3.580.762 622.741 7.472.725 38.609.785

734 Modernizare drum de ocolire in zona de sud (DJ194),SatuMare

Consiliul Judetean Satu Mare Nord Vest Satu Mare Axa prioritara 2/ DMI 2.1

Drumuri judetene/ strazi urbane 15.638.124 2.079.057 361.575 4.802.352 22.881.107

735

Reabilitare si modernizare DJ411: Limita judet Calarasi -Hotarele - Isvoarele - Teiusu - Mironesti - Comana - Budeni -Branistari - Calugareni - Cranguri - Singureni - Iepuresti -Bulbucata - Podu Doamnei - Clejani (DN61)

Consiliul Judetean Giurgiu Sud Giurgiu Axa prioritara 2/ DMI 2.1

Drumuri judetene/ strazi urbane 76.078.833 10.114.527 1.759.048 21.263.782 109.216.190

736 Reabilitarea si modernizarea drumului judetean DJ 208G km30 + 238 - 57 + 251 Hanu Ancutei - Girov, Judetul Neamt

Judetul Neamt, Piatra Neamt Nord Est Neamt Axa prioritara 2/ DMI 2.1

Drumuri judetene/ strazi urbane 20.951.112 2.785.408 484.419 5.906.473 30.127.412

737 Reabilitare si modernizare strazi in orasul Zlatna silocalitatile apartinatoare, jud Alba Orasul Zlatna Centru Alba Axa prioritara 2/ DMI 2.1

Drumuri judetene/ strazi urbane 28.576.872 3.799.237 660.737 8.086.640 41.123.486

Page 66: Lista proiectelor contractate Programul Operaţional ... · Valoare eligibilă (LEI) Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect Finanţare acordată Contribuţia ... 45.386.579

738Reabliltare si modernizare DJ 648 Ionesti - Olanu - limitaJudet Olt, km 0+000 - 8+900 si constructie doua poduri dinbeton armat

Consiliul Judetean Valcea Sud Vest Valcea Axa prioritara 2/ DMI 2.1

Drumuri judetene/ strazi urbane 18.464.329 2.454.795 426.921 5.055.702 26.401.746

739 Modernizarea si reabilitarea retelei de strazi urbane in orasulTopoloveni Orasul Topoloveni Sud Arges Axa prioritara 2/ DMI 2.1

Drumuri judetene/ strazi urbane 15.407.211 2.048.358 356.236 6.898.699 24.710.503

740 Reabilitare drum judetean DJ 675, km 0+000 - 25+000, TarguCarbunesti - Ticleni - Pesteana Jiu. Consiliul Judetean Gorj Sud Vest Gorj Axa prioritara 2/ DMI 2.1

Drumuri judetene/ strazi urbane 19.450.176 2.585.862 449.715 5.693.449 28.179.202

741 Modernizarea DJ 178, Ilisesti - Ciprian Porumbescu, KM 36+ 150 - 44 + 000, Judetul Suceava Judetul Suceava Nord Est Suceava Axa prioritara 2/ DMI 2.1

Drumuri judetene/ strazi urbane 23.762.355 3.159.157 549.419 6.745.675 34.216.606

742 Reabilitare si modernizare strazi urbane, poduri si sosea decentura in Municipiul Lupeni, judetul Hunedoara

Consiliul Local al Municipiului Lupeni Vest Hunedoara Axa prioritara 2/ DMI 2.1

Drumuri judetene/ strazi urbane 23.112.220 3.072.723 534.387 6.479.871 33.199.200

743 Reabilitarea si modernizarea unor strazi urbane din orasulMagurele Orasul Magurele Bucuresti Ilfov Ilfov Axa prioritara 2/ DMI 2.1

Drumuri judetene/ strazi urbane 15.013.122 1.995.964 347.124 4.823.253 22.179.463

744 Modernizare strada Stefan cel Mare - tronson 1 in orasulCovasna

Consiliul Local al Orasului Covasna Centru Covasna Axa prioritara 2/ DMI 2.1

Drumuri judetene/ strazi urbane 7.302.087 970.798 168.834 5.550.750 13.992.469

745 Modernizarea infrastructurii rutiere in orasul Chitila, judetulIlfov, Etapa a III a Orasul Chitila Bucuresti Ilfov Ilfov Axa prioritara 2/ DMI 2.1

Drumuri judetene/ strazi urbane 4.804.262 638.717 111.081 1.313.871 6.867.931

746 Reabilitarea, modernizarea DJ 135 Magherani-Sarateni Consiliul Judetean Mures Centru Mures Axa prioritara 2/ DMI 2.1Drumuri judetene/ strazi urbane 33.008.474 4.388.410 763.202 14.338.878 52.498.963

747Reabilitarea si modernizarea strazii Sigmirului si a pasajuluidenivelat peste calea ferata - legatura intre DN 17 si DN -Sosea ocolitoare, municipiul Bistrita

Municipiul Bistrita Nord vest Bistrita Nasaud Axa prioritara 2/ DMI 2.1Drumuri judetene/ strazi urbane 7.068.039 939.681 163.423 2.418.361 10.589.504

Page 67: Lista proiectelor contractate Programul Operaţional ... · Valoare eligibilă (LEI) Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect Finanţare acordată Contribuţia ... 45.386.579

748 Dezvoltarea economica, sociala si durabila a localitatiiSangeorgiu de Padure prin modernizarea unor strazi din oras

Orasul Sangeorgiu de Padure Centru Mures Axa prioritara 2/ DMI 2.1

Drumuri judetene/ strazi urbane 10.073.312 1.339.226 232.909 2.766.796 14.412.243

749 MODERNIZARE DJ 208 H PADURENI - COSULA -BUDA , KM 34+150 - 39+150

JUDETUL BOTOSANI, BOTOSANI, PIATA REVOLUTIEI 1 - 3

Nord Est Botosani Axa prioritara 2/ DMI 2.1Drumuri judetene/ strazi urbane 10.232.423 1.360.380 236.588 2.837.231 14.666.621

750 Modernizarea infrastructurii rutiere Piata Sudului Municipiul Bucuresti Bucuresti Ilfov Bucuresti Axa prioritara 2/ DMI 2.1Drumuri judetene/ strazi urbane 85.125.468 11.317.259 1.968.219 28.729.815 127.140.762

751 Realizarea lucrarilor de infrastructura pentru reabilitarea simodernizarea bulevardului Pipera Orasul Voluntari Bucuresti Ilfov Ilfov Axa prioritara 2/ DMI 2.1

Drumuri judetene/ strazi urbane 53.102.019 7.059.806 1.227.792 22.544.671 83.934.288

752 Modernizarea infrastructurii rutiere str. Macului, oras Chitila,jud. Ilfov Oras Chitila Bucuresti Ilfov Ilfov Axa prioritara 2/ DMI 2.1

Drumuri judetene/ strazi urbane 2.766.430 367.791 63.964 899.057 4.097.242

753 Reabilitare si modernizare strazi urbane si poduri in OrasulUricani, judetul Hunedoara

Consiliul Local al Orasului Uricani Vest Hunedoara Axa prioritara 2/ DMI 2.1

Drumuri judetene/ strazi urbane 10.958.464 1.456.906 253.375 3.021.965 15.690.709

754Reabilitare si modernizare DJ603: Naipu (DN6) - Schitu -Mirau - Stoenesti - Ianculesti - Uzunu - Mihai Bravu -Comana (DJ411)

Consiliul Judetean Giurgiu Sud Giurgiu Axa prioritara 2/ DMI 2.1

Drumuri judetene/ strazi urbane 52.028.215 6.917.046 1.202.965 14.971.616 75.119.841

755 Modernizare DJ 191 Marghita-Tasnad

Consiliul Judetean BihorConsiliul Jud. Satu Mare, Consiliul Local Tasnad,

Consiliul Local Marghita

Nord Vest Bihor Axa prioritara 2/ DMI 2.1Drumuri judetene/ strazi urbane 58.544.459 7.783.367 1.353.629 16.209.291 83.890.746

756 Modernizare DJ 664: PAS Vulcan - Vulcan km 38 + 000 - 41+ 700

Consiliul Judetean Hunedoara Vest Hunedoara Axa prioritara 2/ DMI 2.1

Drumuri judetene/ strazi urbane 8.434.297 1.121.323 195.013 2.312.528 12.063.160

757Reabilitare drum judetean DJ 672, KM 0+000- 43+623,

Ciuperceni - Godinesti - Tismana - Pestisani - Bradiceni -Buduhala (DN 67)

Consiliul Judetean Gorj Sud Vest Gorj Axa prioritara 2/ DMI 2.1Drumuri judetene/ strazi urbane 60.705.782 8.070.711 1.403.602 17.516.245 87.696.340

Page 68: Lista proiectelor contractate Programul Operaţional ... · Valoare eligibilă (LEI) Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect Finanţare acordată Contribuţia ... 45.386.579

758Reabilitare si modernizare DJ 665 limita judetului Gorj -

Marita - Izvorul Rece - Vaideeni - Horezu, KM 53+650 -69+169, judetul Valcea

Consiliul Judetean Valcea Sud Vest Valcea Axa prioritara 2/ DMI 2.1

Drumuri judetene/ strazi urbane 37.316.610 4.961.168 862.812 10.265.720 53.406.310

759 Reabilitarea si modernizarea retelei de strazi urbane in orasulHateg (ang 208) Orasul Hateg Vest Hunedoara Axa prioritara 2/ DMI 2.1

Drumuri judetene/ strazi urbane 20.333.237 2.703.263 470.133 5.993.416 29.500.048

760 Reabilitare infrastructura municipala - Strada Decebal Brad,jud Hunedoara Consiliul Local Brad Vest Hunedoara Axa prioritara 2/ DMI 2.1

Drumuri judetene/ strazi urbane 5.341.627 710.158 123.506 1.463.700 7.638.991

761 Reabilitare si modernizare DJ 677 Madulari - Susani - Limitajudetului Olt, km 0+000 - 23+850, Judetul Valcea

Consiliul Judetean Valcea Sud Vest Valcea Axa prioritara 2/ DMI 2.1

Drumuri judetene/ strazi urbane 41.167.433 5.473.127 951.848 11.321.450 58.913.858

762 Modernizare DJ 142 E Dirlos (intersectie DJ 142A)-Alma-Dumbraveni-Hoghilag-DN14, km 0+000-20+130 CJ Sibiu Centru Sibiu Axa prioritara 2/ DMI 2.1

Drumuri judetene/ strazi urbane 23.551.585 3.131.136 544.545 6.926.971 34.154.237

763Reabilitarea si modernizarea drumului judetean DJ 223;Tronsonul Cernavoda – Rasova – Aliman - Ion Corvin, km55+100 – 75+250; 77+000 – 93+420

Consiliul Judetean Constanta Sud Est Constanta Axa prioritara 2/ DMI 2.1

Drumuri judetene/ strazi urbane 97.729.612 12.992.954 2.259.644 26.791.370 139.773.580

764 Modernizare Dj 207 N, Botosani - Curtesti - Cristesti - Dn 28B, Km 0+900 - 13+900 Judetul Botosani Nord Est Botosani Axa prioritara 2/ DMI 2.1

Drumuri judetene/ strazi urbane 23.550.582 3.131.002 544.522 6.453.016 33.679.122

765 Modernizare Dj 282 H Calarasi - Libertatea - Dn 24 C, Km6+540 - 11+540

Judetul Botosani, Botosani Nord Est Botosani Axa prioritara 2/ DMI 2.1

Drumuri judetene/ strazi urbane 4.410.384 586.352 101.974 1.208.678 6.307.387

766 Modernizare Dj 208 H, Dn 28B (E58) - Copalau - Cerbu -Dracsani Dj 297, Km 39+150 - 46+850

Judetul Botosani, Botosani Nord Est Botosani Axa prioritara 2/ DMI 2.1

Drumuri judetene/ strazi urbane 14.041.401 1.866.776 324.657 3.846.875 20.079.709

767 Reabilitarea si modernizarea retelei de strazi urbane aorasului Primaria Harsova Sud Est Constanta Axa prioritara 2/ DMI 2.1

Drumuri judetene/ strazi urbane 18.830.875 2.503.527 435.396 5.280.736 27.050.534

Page 69: Lista proiectelor contractate Programul Operaţional ... · Valoare eligibilă (LEI) Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect Finanţare acordată Contribuţia ... 45.386.579

768

Reabilitarea si modernizarea retelei de strazi: strada Dragana,strada 1 Mai, strada Mihai Viteazu, strada Avram Iancu,strada Vasile Alecsandri, strada 21 Decembrie, strada RaulMic si strada Eorilor - Vinerea, orasul Cugir, judetul Alba

Orasul Cugir Centru Alba Axa prioritara 2/ DMI 2.1Drumuri judetene/ strazi urbane 14.204.469 1.888.455 328.427 4.009.335 20.430.687

769 Modernizare strazi in municipiul DEJ Primaria Municipiului Dej Nord Vest Cluj Axa prioritara 2/ DMI 2.1

Drumuri judetene/ strazi urbane 52.972.370 7.042.569 1.224.795 14.524.143 75.763.876

770 Drum de centura Est Jibou Primaria Orasului Jibou Nord Vest Salaj Axa prioritara 2/ DMI 2.1Drumuri judetene/ strazi urbane 17.759.894 2.361.142 410.633 5.175.032 25.706.702

771 Reabilitarea si modernizarea ambulatoriului Corp "F" -Hidroterapie al Spitalului Clinic de Recuperare, Cluj-Napoca Consiliul Judetean Cluj Nord Vest Cluj

Axa prioritara 3/ DMI 3.1Reabilitarea /modernizarea/echiparea infrastructuriiserviciilor de sanatate

2.266.941 346.709 53.340 534.396 3.201.386

772 Dezvoltarea ambulatoriului Spitalului Municipal dinDragasani

Consiliul Local Dragasani Sud Vest Valcea

Axa prioritara 3/ DMI 3.1Reabilitarea /modernizarea/echiparea infrastructuriiserviciilor de sanatate

1.548.572 236.840 36.437 413.003 2.234.853

773 MODERNIZARE AMBULATORIU INTEGRAT ALSPITALULUI MUNICIPAL DE URGENTA MOINESTI

CONSILIUL LOCAL MOINESTI Nord Est Bacau

Axa prioritara 3/ DMI 3.1Reabilitarea /modernizarea/echiparea infrastructuriiserviciilor de sanatate

3.262.087 498.907 76.755 1.416.508 5.254.257

774Reabilitare si modernizare corp policlinica ambulatoriu laspitalul clinic municipal Dr- Gavril Curteanu – Corp BOradea

Municipiul Oradea Nord Vest Bihor

Axa prioritara 3/ DMI 3.1Reabilitarea /modernizarea/echiparea infrastructuriiserviciilor de sanatate

3.097.161 473.683 72.874 838.055 4.481.774

775MODERNIZARE AMBULATORIU INTEGRAT ALSPITALULUI DE RECUPERARE "SF. GHEORGHE"BOTOSANI

MUNICIPIUL BOTOSANI BOTOSANI Nord Est Botosani

Axa prioritara 3/ DMI 3.1Reabilitarea /modernizarea/echiparea infrastructuriiserviciilor de sanatate

2.698.126 412.655 63.485 1.037.772 4.212.038

776 Echiparea ambulatoriului de specialitate integrat in cadrulspitalului de pneumoftiziologie - Braila Consiliul Judetean Braila Sud Est Braila

Axa prioritara 3/ DMI 3.1Reabilitarea /modernizarea/echiparea infrastructuriiserviciilor de sanatate

1.817.484 270.732 50.000 787.918 2.926.134

777 Modernizarea ambulatoriului Spitalului de Obstetrica siGinecologie Braila Consiliul Judetean Braila Sud Est Braila

Axa prioritara 3/ DMI 3.1Reabilitarea /modernizarea/echiparea infrastructuriiserviciilor de sanatate

1.866.598 274.400 55.000 414.107 2.610.105

Page 70: Lista proiectelor contractate Programul Operaţional ... · Valoare eligibilă (LEI) Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect Finanţare acordată Contribuţia ... 45.386.579

778 Modernizarea ambulatoriului de specialitate integrat in cadrulspitalului judetean de urgenta Braila Consiliul Judetean Braila Sud Est Braila

Axa prioritara 3/ DMI 3.1Reabilitarea /modernizarea/echiparea infrastructuriiserviciilor de sanatate

29.007.370 4.238.488 880.459 10.500.672 44.626.989

779Reabilitarea Infrastructurii, modernizarea, dezvoltarea siechiparea ambulatoriului de specialitate TBC din cadrulSpitalului Clinic de Pneumoftiziologie Constanta

Consiliul Judetean Constanta Sud Est Constanta

Axa prioritara 3/ DMI 3.1Reabilitarea /modernizarea/echiparea infrastructuriiserviciilor de sanatate

8.008.951 1.224.898 188.446 2.531.635 11.953.931

780Ambulatoriu integrat din cadrul spitalului Judetean deUrgenta Deva modernizarea si echiparea cu aparatura despecialitate

Consiliul Judetean Hunedoara Vest Hunedoara

Axa prioritara 3/ DMI 3.1Reabilitarea /modernizarea/echiparea infrastructuriiserviciilor de sanatate

3.731.300 570.669 87.795 1.249.104 5.638.868

781 Modernizarea si echiparea ambulatoriului de specialitate alspitalului clinic de urgenta pentru copii "-Sf. Ioan- Galati Consiliul Local Galati Sud Est Galati

Axa prioritara 3/ DMI 3.1Reabilitarea /modernizarea/echiparea infrastructuriiserviciilor de sanatate

9.983.850 1.526.858 234.998 2.305.274 14.050.980

782Medical Brezoi - Modernizarea, echiparea, dezvoltarea siimbunatatirea calitatii infrastructurii serviciilor de asistentamedicala ambulatorie din Judetul Valcea

Consiliul Local Brezoi Sud Vest Valcea

Axa prioritara 3/ DMI 3.1Reabilitarea /modernizarea/echiparea infrastructuriiserviciilor de sanatate

2.163.166 330.837 50.898 635.970 3.180.871

783 Modernizarea, dezvoltarea si echiparea ambulatoriului dincadrul Spitalului Judetean de Urgenta Slatina Consiliul Judetean Olt Sud Vest Olt

Axa prioritara 3/ DMI 3.1Reabilitarea /modernizarea/echiparea infrastructuriiserviciilor de sanatate

13.287.039 2.032.135 312.636 4.018.293 19.650.103

784 AMBULATORIUL INTEGRAT AL SPITALULUI CLINICDE URGENTE SF. IOAN - IASI

JUDETUL IASI, IASI, BULEVARDUL

STEFAN CEL MARE SI SFANT NR 69

Nord Est Iasi

Axa prioritara 3/ DMI 3.1Reabilitarea /modernizarea/echiparea infrastructuriiserviciilor de sanatate

1.270.073 194.246 29.884 1.607.605 3.101.809

785

MODERNIZARE, DEZVOLTARE SI ECHIPARE AAMBULATORIULUI DE SPECIALITATE LA SPITALULJUDETEAN DE URGENTA SF. IOAN CEL NOUSUCEAVA

JUDETUL SUCEAVA, SUCEAVA, STR.

STEFAN CEL MARE, NR. 36

Nord Est Suceava

Axa prioritara 3/ DMI 3.1Reabilitarea /modernizarea/echiparea infrastructuriiserviciilor de sanatate

2.467.524 377.386 58.059 693.253 3.596.223

786 Modernizarea, dezvoltarea si echiparea ambulatoriului despecialitate a Spitalului Municipal Rm Sarat, Jud. Buzau

Consiliul Local Ramnicu Sarat, jud.Buzau Sud Est Buzau

Axa prioritara 3/ DMI 3.1Reabilitarea /modernizarea/echiparea infrastructuriiserviciilor de sanatate

3.038.796 464.757 71.501 1.615.334 5.190.388

787REABILITARE, MODERNIZARE SI ECHIPAREAMBULATORIU INTEGRAT AL SPITALULUIORASENESC SIRET

ORASUL SIRET, SIRET, STR. 28

NOIEMBRIE, NR. 1Nord Est Suceava

Axa prioritara 3/ DMI 3.1Reabilitarea /modernizarea/echiparea infrastructuriiserviciilor de sanatate

2.110.745 322.820 49.665 665.191 3.148.420

Page 71: Lista proiectelor contractate Programul Operaţional ... · Valoare eligibilă (LEI) Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect Finanţare acordată Contribuţia ... 45.386.579

788Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echipareaAmbulatoriului de specialitate al Spitalului Clinic Judeteande Urgenta Craiova

Consiliul Judetean Dolj Sud Vest Dolj

Axa prioritara 3/ DMI 3.1Reabilitarea /modernizarea/echiparea infrastructuriiserviciilor de sanatate

24.178.151 3.697.835 568.898 6.061.456 34.506.339

789 Reabilitarea, modernizarea si echiparea ambulatoriuluiintegrat al Spitalului Judetean de Urgenta Calarasi

Consiliul judetean Calarasi Sud Calarasi

Axa prioritara 3/ DMI 3.1Reabilitarea /modernizarea/echiparea infrastructuriiserviciilor de sanatate

12.859.100 1.950.348 318.905 4.655.278 19.783.632

790 Modernizare, reabilitare si echiparecorp cladire ambulatoriude spital Abrud Consiliul Local Abrud Centru Alba

Axa prioritara 3/ DMI 3.1Reabilitarea /modernizarea/echiparea infrastructuriiserviciilor de sanatate

1.365.617 208.859 32.132 363.881 1.970.490

791REABILITAREA, MODERNIZAREA, DEZVOLTAREA SIECHIPAREA AMBULATORIULUI DIN CADRULSPITALULUI MUNICIPAL RADAUTI

MUNICIPIUL RADAUTI, RADAUTI, PIATA UNIRII, NR. 2-4

Nord Est Suceava

Axa prioritara 3/ DMI 3.1Reabilitarea /modernizarea/echiparea infrastructuriiserviciilor de sanatate

4.650.781 711.296 109.430 1.477.678 6.949.185

792 Modernizarea, dezvoltarea si echiparea Ambulatoriului dincadrul Spitalului orasenesc Bals, Judetul Olt Consiliul Local Bals Sud Vest Olt

Axa prioritara 3/ DMI 3.1Reabilitarea /modernizarea/echiparea infrastructuriiserviciilor de sanatate

3.306.277 557.312 26.149 997.584 4.887.322

793 Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echipareaambulatoriului nr.1 al Spitalului Clinic Judetean Sibiu CJ Sibiu Centru Sibiu

Axa prioritara 3/ DMI 3.1Reabilitarea /modernizarea/echiparea infrastructuriiserviciilor de sanatate

5.129.912 784.575 120.704 1.537.006 7.572.196

794 Modernizare, extindere si dotare ambulatoriu integrat despecialitate al Spitalului clinic" SF Apostol Andrei" Consiliul Judetului Galati Sud Est Galati

Axa prioritara 3/ DMI 3.1Reabilitarea /modernizarea/echiparea infrastructuriiserviciilor de sanatate

8.059.999 1.232.353 190.000 2.242.267 11.724.618

795 Modernizare ambulatoriu integrat al spitalului orasenescNegresti-Oas

Consiliul Judetean Satu Mare Nord Vest Satu Mare

Axa prioritara 3/ DMI 3.1Reabilitarea /modernizarea/echiparea infrastructuriiserviciilor de sanatate

1.919.941 293.638 45.175 626.630 2.885.384

796 Modernizarea ambulatoriului din cadrul Spitalului orasenescSimleu Silvaniei

Orasul Simleu Silvaniei Nord Vest Salaj

Axa prioritara 3/ DMI 3.1Reabilitarea /modernizarea/echiparea infrastructuriiserviciilor de sanatate

2.643.027 404.228 62.189 852.015 3.961.459

797Reabilitarea, reamenajarea, modernizarea si dotareaambulatoriului integrat al Spitalului Judetean de UrgentaMiercurea Ciuc

Judetul Harghita Centru Harghita

Axa prioritara 3/ DMI 3.1Reabilitarea /modernizarea/echiparea infrastructuriiserviciilor de sanatate

4.663.497 713.241 109.729 1.158.015 6.644.481

Page 72: Lista proiectelor contractate Programul Operaţional ... · Valoare eligibilă (LEI) Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect Finanţare acordată Contribuţia ... 45.386.579

798 Reabilitare spital judetean de urgenta Alexandria, judetulTeleorman

Consiliul Judetean Teleorman Sud Teleorman

Axa prioritara 3/ DMI 3.1Reabilitarea /modernizarea/echiparea infrastructuriiserviciilor de sanatate

57.737.872 8.830.498 1.358.538 15.569.153 83.496.062

799Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echipareaAmbulatoriului Spitalului Clinic de Boli Infectioase siPneumoftiziologie "Dr. Victor Babes", Timisoara

Municipiul Timisoara Vest Timis

Axa prioritara 3/ DMI 3.1Reabilitarea /modernizarea/echiparea infrastructuriiserviciilor de sanatate

2.584.227 395.235 60.805 749.779 3.790.046

800 Reabilitarea si modernizarea Spitalului Judetean Dambovita Consiliul Judetean Dambovita Sud Dambovita

Axa prioritara 3/ DMI 3.1Reabilitarea /modernizarea/echiparea infrastructuriiserviciilor de sanatate

56.619.277 8.659.419 1.332.218 16.495.770 83.106.685

801 Reabilitarea, modernizarea si echiparea ambulatoriului despecialitate al Spitalului de boli cronice-Smeeni

Consiliul Local Smeeni, jud. Buzau Sud Est Buzau

Axa prioritara 3/ DMI 3.1Reabilitarea /modernizarea/echiparea infrastructuriiserviciilor de sanatate

3.937.035 602.135 92.636 1.500.607 6.132.414

802 Reabilitarea Spitalului Judetean de Urgenta"dr.ConstantinOpris" Baia Mare

Consiliul Judetean Maramures Nord Vest Maramures

Axa prioritara 3/ DMI 3.1Reabilitarea /modernizarea/echiparea infrastructuriiserviciilor de sanatate

48.242.446 7.378.256 1.135.116 13.871.922 70.627.740

803Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echipareaambulatorului clinicii de chirurgie cranio-maxilo-faciala dincadrul spitalului clinic Municipal de urgenta Timisoara

UAT Municipiul Timisoara Vest Timis

Axa prioritara 3/ DMI 3.1Reabilitarea /modernizarea/echiparea infrastructuriiserviciilor de sanatate

2.262.582 346.042 53.237 658.271 3.320.132

804Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echipareaambulatoriilor din cadrul Spitalului de Psihiatrie Dr. Gh.Preda Sibiu

CJ Sibiu Centru Sibiu

Axa prioritara 3/ DMI 3.1Reabilitarea /modernizarea/echiparea infrastructuriiserviciilor de sanatate

1.673.863 256.003 39.385 649.134 2.618.384

805 Reabilitarea spitalului judetean de urgenta MavromatiBotosani UAT judetul Botosani Nord Est Botosani

Axa prioritara 3/ DMI 3.1Reabilitarea /modernizarea/echiparea infrastructuriiserviciilor de sanatate

41.939.560 6.414.286 986.813 11.738.848 61.079.507

806 Modernizare si echipare ambulatoriu Spital Municipal Dej Primaria Municipiului Dej Nord Vest Cluj

Axa prioritara 3/ DMI 3.1Reabilitarea /modernizarea/echiparea infrastructuriiserviciilor de sanatate

1.468.144 224.540 34.545 425.994 2.153.222

807 Reabilitare, modernizare si dotare ambulatoriu de specialitateal spitalului orasenesc Jibou oras Jibou Nord Vest Salaj

Axa prioritara 3/ DMI 3.1Reabilitarea /modernizarea/echiparea infrastructuriiserviciilor de sanatate

1.002.791 153.368 23.595 317.498 1.497.252

Page 73: Lista proiectelor contractate Programul Operaţional ... · Valoare eligibilă (LEI) Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect Finanţare acordată Contribuţia ... 45.386.579

808 REABILITAREA, MODERNIZAREA SI ECHIPAREASPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA VASLUI

JUDETUL VASLUI, VASLUI, STR. STEFAN

CEL MARE, NR. 79Nord Est Vaslui

Axa prioritara 3/ DMI 3.1Reabilitarea /modernizarea/echiparea infrastructuriiserviciilor de sanatate

48.763.103 7.457.886 1.147.367 13.633.759 71.002.116

809 Reabilitarea corpurilor A si B ale spitalului judetean deurgenta Zalau Consiliul Judetean Salaj Nord Vest Salaj

Axa prioritara 3/ DMI 3.1Reabilitarea /modernizarea/echiparea infrastructuriiserviciilor de sanatate

17.123.961 2.618.959 402.917 4.803.735 24.949.571

810 Reabilitarea, modernizarea si echiparea ambulatoriuluiSpitalului Judetean de urgenta Targu Jiu Consiliul Judetean Gorj Sud vest Gorj

Axa prioritara 3/ DMI 3.1Reabilitarea /modernizarea/echiparea infrastructuriiserviciilor de sanatate

11.022.339 1.685.770 259.349 3.190.854 16.158.312

811 Modernizare si reabilitare cabinete ambulatorii SpitalOrasenesc Alesd Primaria Orasului Alesd Nord Vest Bihor

Axa prioritara 3/ DMI 3.1Reabilitarea /modernizarea/echiparea infrastructuriiserviciilor de sanatate

1.436.364 219.679 33.797 483.279 2.173.119

812 Modernizarea, dezvoltarea si echiparea ambulatoriului despecialitate al spitalului Mun. Adjud

Consiliul Local al Municipiului Adjud, jud.

VranceaSud Est Vrancea

Axa prioritara 3/ DMI 3.1Reabilitarea /modernizarea/echiparea infrastructuriiserviciilor de sanatate

4.118.007 629.328 97.379 1.523.997 6.368.712

813Reabilitarea, modenizarea, echiparea Ambulatoriului Integratde Specialitate al Spitalului Orasenesc Dr. Karl Diel dinJimbolia

Orasul Jimbolia Vest Timis

Axa prioritara 3/ DMI 3.1Reabilitarea /modernizarea/echiparea infrastructuriiserviciilor de sanatate

3.400.031 520.005 80.001 970.420 4.970.457

814 Modernizarea si dotarea ambulatoriului Spitalului ClinicJudetean Mures CJ Mures Centru Mures

Axa prioritara 3/ DMI 3.1Reabilitarea /modernizarea/echiparea infrastructuriiserviciilor de sanatate

7.532.706 1.152.061 177.240 2.406.599 11.268.606

815Reabilitarea infrastructurii, modernizarea, dezvoltarea siechiparea Ambulatoriului din cadrul Spitalului ClinicJudetean de Urgenta Constanta - Policlinica 2

UAT Judetul Constanta Sud Est Constanta

Axa prioritara 3/ DMI 3.1Reabilitarea /modernizarea/echiparea infrastructuriiserviciilor de sanatate

13.696.044 2.094.689 322.260 5.457.404 21.570.396

816

Modernizarea, reabilitarea si dotarea cu echipamente despecialitate a cabinetelor ce functioneaza in localitateaUricani, aferente ambulatoriului integrat al SpitaluluiMunicipal Lupeni

Consiliul Local al Orasului Uricani Vest Hunedoara

Axa prioritara 3/ DMI 3.1Reabilitarea /modernizarea/echiparea infrastructuriiserviciilor de sanatate

4.243.956 649.076 99.858 1.480.824 6.473.713

817 Reabilitare, modernizare si achizitionare echipamente pentruambulatoriul de specialitate al Spitalului de Urgenta Petrosani Municipiul Petrosani Vest Hunedoara

Axa prioritara 3/ DMI 3.1Reabilitarea /modernizarea/echiparea infrastructuriiserviciilor de sanatate

12.575.303 1.923.282 295.889 3.972.781 18.767.255

Page 74: Lista proiectelor contractate Programul Operaţional ... · Valoare eligibilă (LEI) Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect Finanţare acordată Contribuţia ... 45.386.579

818 Reabilitarea Spitalului Judetean de Urgenta Valcea Consiliul Judetean Valcea Sud Vest Valcea

Axa prioritara 3/ DMI 3.1Reabilitarea /modernizarea/echiparea infrastructuriiserviciilor de sanatate

50.638.991 7.714.999 1.221.293 14.266.663 73.841.946

819 Modernizarea si echiparea Ambulatoriului integrat alSpitalului Orasenesc Hateg

Consiliul Local al Orasului Hateg Vest Hunedoara

Axa prioritara 3/ DMI 3.1Reabilitarea /modernizarea/echiparea infrastructuriiserviciilor de sanatate

3.876.060 592.809 91.201 1.342.950 5.903.021

820 Reabilitarea Spitalului Judetean de Urgenta “Dr. FogolyanKristof” –Sf. Gheorghe

Consiliul Judetean Covasna Centru Covasna

Axa prioritara 3/ DMI 3.1Reabilitarea /modernizarea/echiparea infrastructuriiserviciilor de sanatate

59.729.436 9.135.090 1.405.399 16.954.024 87.223.949

821 Reabilitarea, modernizarea si dotarea Policlinicii MoldovaNoua

Primaria orasului Moldova Noua Vest Caras Severin

Axa prioritara 3/ DMI 3.1Reabilitarea /modernizarea/echiparea infrastructuriiserviciilor de sanatate

6.933.278 1.060.384 163.136 2.083.718 10.240.516

822 Reabilitare, modernizare si dotare ambulatorii spitalulorasenesc in localitatea Sannicolau Mare, judetul Timis Oras Sannicolau Mare Vest Timis

Axa prioritara 3/ DMI 3.1Reabilitarea /modernizarea/echiparea infrastructuriiserviciilor de sanatate

3.268.298 499.857 76.901 944.225 4.789.282

823 Modernizarea si echiparea ambulatoriului integrat alSpitalului Municipal Orastie Consiliul Local Orastie Vest Hunedoara

Axa prioritara 3/ DMI 3.1Reabilitarea /modernizarea/echiparea infrastructuriiserviciilor de sanatate

4.924.692 753.188 115.875 1.906.941 7.700.697

824 Reabilitare, modernizare si dotare ambulatoriu spitalorasenesc in localitatea Otelu Rosu, judetul Caras-Severin Orasul Otelu Rosu Vest Caras Severin

Axa prioritara 3/ DMI 3.1Reabilitarea /modernizarea/echiparea infrastructuriiserviciilor de sanatate

3.646.566 557.710 85.802 1.024.140 5.314.218

825 Reabilitarea, modernizarea si echiparea Spitalului ClinicJudetean de Urgenta Ilfov Consiliul Judetean Ilfov Bucuresti Ilfov Ilfov

Axa prioritara 3/ DMI 3.1Reabilitarea /modernizarea/echiparea infrastructuriiserviciilor de sanatate

59.782.199 9.143.160 1.406.640 17.645.392 87.977.391

826 Modernizarea ambulatoriului de specialitate integrat in cadrulspitalului judetean de urgenta Buzau Consiliul Judetean Buzau Sud Est Buzau

Axa prioritara 3/ DMI 3.1Reabilitarea /modernizarea/echiparea infrastructuriiserviciilor de sanatate

562.778 86.072 13.242 709.759 1.371.851

827Modernizarea, reabilitarea si dotarea cu echipamente despecialitate a ambulatoriului integrat al spitalului municipalLupeni

Consiliul Local al Municipiului Lupeni Vest Hunedoara

Axa prioritara 3/ DMI 3.1Reabilitarea /modernizarea/echiparea infrastructuriiserviciilor de sanatate

13.072.416 1.999.311 307.586 4.336.497 19.715.810

Page 75: Lista proiectelor contractate Programul Operaţional ... · Valoare eligibilă (LEI) Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect Finanţare acordată Contribuţia ... 45.386.579

828 Reabilitarea, modernizarea si echiparea ambulatoriuluiintegrat al Spitalului Clinic de Copii Dr. Victor Gomoiu Municipiul Bucuresti Bucuresti Ilfov Bucuresti

Axa prioritara 3/ DMI 3.1Reabilitarea /modernizarea/echiparea infrastructuriiserviciilor de sanatate

6.293.148 962.481 148.074 3.117.446 10.521.150

829 Reabilitarea si modernizarea ambulatoriului SpitaluluiJudetean UAT Jud Bacau Nord Est Bacau

Axa prioritara 3/ DMI 3.1Reabilitarea /modernizarea/echiparea infrastructuriiserviciilor de sanatate

10.192.830 1.558.903 239.831 4.294.228 16.285.793

830 Ambulatoriu integrat al Spitalului Municipal "EpiscopNicolae Popovici" - reabilitare, modernizare, echipare

Primaria municipiului Beius Nord Vest Bihor

Axa prioritara 3/ DMI 3.1Reabilitarea /modernizarea/echiparea infrastructuriiserviciilor de sanatate

1.905.566 291.439 44.837 809.364 3.051.206

831 Reabilitarea ambulatoriului Spitalului Municipal Orsova Consiliul Local Orsova Sud Vest Mehedinti

Axa prioritara 3/ DMI 3.1Reabilitarea /modernizarea/echiparea infrastructuriiserviciilor de sanatate

1.564.700 239.307 36.816 724.312 2.565.135

832 Reabilitare modernizare dotare ambulatoriu de specialitate incadrul Spitalului Orasenesc George Trifon Nasaud Consiliul Local Nasaud Nord Vest Bistrita Nasaud

Axa prioritara 3/ DMI 3.1Reabilitarea /modernizarea/echiparea infrastructuriiserviciilor de sanatate

1.805.996 276.183 42.252 698.152 2.822.584

833 Reabilitare si refunctionalizare Ambulatoriului de specialitateintegrat Spitalul Oras Corabia, Judetul Olt Primaria Oras Corabia Sud Vest Olt

Axa prioritara 3/ DMI 3.1Reabilitarea /modernizarea/echiparea infrastructuriiserviciilor de sanatate

3.801.536 581.411 89.478 1.194.253 5.666.678

834 Modernizare a Ambulatoriului Spitalului Vadu Lat Consiliul Judetean Giurgiu Sud Giurgiu

Axa prioritara 3/ DMI 3.1Reabilitarea /modernizarea/echiparea infrastructuriiserviciilor de sanatate

968.131 148.067 22.780 269.385 1.408.362

835 Modernizare a ambulatoriului integrat al Spitalului orasenescLehliu-Gara Orasul Lehliu-Gara Sud Calarasi

Axa prioritara 3/ DMI 3.1Reabilitarea /modernizarea/echiparea infrastructuriiserviciilor de sanatate

6.708.839 1.026.058 157.855 2.490.442 10.383.194

836 Reabilitarea, modernizarea si dotarea ambulatoriului laSpitalul Orasanesc Horezu Consiliul Local Horezu Sud Vest Valcea

Axa prioritara 3/ DMI 3.1Reabilitarea /modernizarea/echiparea infrastructuriiserviciilor de sanatate

5.835.702 892.519 137.311 1.812.762 8.678.293

837 Reabilitarea, modernizarea si echiparea ambulatoriuluiSpitalului de Psihiatrie Sapunari, judetul Calarasi

Consiliul Judetean Calarasi Sud Calarasi

Axa prioritara 3/ DMI 3.1Reabilitarea /modernizarea/echiparea infrastructuriiserviciilor de sanatate

1.423.042 217.642 33.483 529.623 2.203.790

Page 76: Lista proiectelor contractate Programul Operaţional ... · Valoare eligibilă (LEI) Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect Finanţare acordată Contribuţia ... 45.386.579

838Modernizarea, reabilitarea si dotarea cu echipamente despecialitate a ambulatoriului integrat al spitalului OrasuluiMacin, Judetul Tulcea

Consiliul Local al Orasului Macin Sud Est Tulcea

Axa prioritara 3/ DMI 3.1Reabilitarea /modernizarea/echiparea infrastructuriiserviciilor de sanatate

12.035.619 1.840.741 283.191 3.388.283 17.547.834

839Reabilitarea, modernizarea si echiparea ambulatoriuluiintegrat - corp A - al Spitalului Judetean de Urgenta PiatraNeamt

Judetul Neamt Nord Est Neamt

Axa prioritara 3/ DMI 3.1Reabilitarea /modernizarea/echiparea infrastructuriiserviciilor de sanatate

3.143.434 480.760 73.963 924.127 4.622.284

840 Reabilitare, modernizare, dezvoltare si echipare Ambulatoriuspital Baia de Arama, Judetul Mehedinti

Primaria Oras Baia de Arama Sud Vest Mehedinti

Axa prioritara 3/ DMI 3.1Reabilitarea /modernizarea/echiparea infrastructuriiserviciilor de sanatate

2.340.478 357.956 55.070 956.791 3.710.295

841 Reabilitare si dotare ambulatoriu spital orasenesc Nehoiu,jud. Buzau Primaria Orasului Nehoiu Sud Est Buzau

Axa prioritara 3/ DMI 3.1Reabilitarea /modernizarea/echiparea infrastructuriiserviciilor de sanatate

1.909.283 292.008 44.924 550.163 2.796.379

842 Modernizarea, dezvoltarea si echiparea AmbulatoriuluiSpitalului de Urgenta al Judetului Bistrita-Nasaud

Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud Nord Vest Bistrita Nasaud

Axa prioritara 3/ DMI 3.1Reabilitarea /modernizarea/echiparea infrastructuriiserviciilor de sanatate

21.121.907 3.230.409 496.986 11.283.709 36.133.012

843Modernizarea, reabilitarea si echiparea infrastructuriiserviciilor de sanatate din cadrul Ambulatoriului – SpitaluluiClinic de Obstetrica Ginecologie Dr. I. A. Sbarcea – Brasov

Judetul Brasov prin

Consiliul Judetean Brasov

Centru Brasov

Axa prioritara 3/ DMI 3.1Reabilitarea /modernizarea/echiparea infrastructuriiserviciilor de sanatate

1.445.170 221.026 34.004 468.920 2.169.120

844 Reabilitarea ambulatoriului integrat al spitalului de bolicronice din orasul Petrila, judetul Hunedoara

Unitatea Administrativ Teritoriala Orasul Petrila Vest Hunedoara

Axa prioritara 3/ DMI 3.1Reabilitarea /modernizarea/echiparea infrastructuriiserviciilor de sanatate

6.487.155 992.153 152.639 2.131.733 9.763.680

845 Reabilitare si modernizare Spital de Urgenta Tulcea UATJ Tulcea Sud Est Tulcea

Axa prioritara 3/ DMI 3.1Reabilitarea /modernizarea/echiparea infrastructuriiserviciilor de sanatate

10.190.712 1.558.580 239.781 3.048.345 15.037.418

846 Ambulatoriul de specialitate al Spitalului Clinic dePneumoftiziologie Iasi JUDETUL IASI Nord Est Iasi

Axa prioritara 3/ DMI 3.1Reabilitarea /modernizarea/echiparea infrastructuriiserviciilor de sanatate

6.637.404 1.015.132 156.174 1.946.127 9.754.838

847 Reabilitarea, extinderea, modernizarea si echipareaambulatoriului integrat al spitalului orasenesc Bumbesti - Jiu

Consiliul Local Bumbesti Jiu Sud Vest Gorj

Axa prioritara 3/ DMI 3.1Reabilitarea /modernizarea/echiparea infrastructuriiserviciilor de sanatate

3.314.642 506.945 77.992 1.091.851 4.991.430

Page 77: Lista proiectelor contractate Programul Operaţional ... · Valoare eligibilă (LEI) Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect Finanţare acordată Contribuţia ... 45.386.579

848 Reabilitare modernizare si echipare ambulatoriu despecialitate la Spitalul orasenesc Campeni Consiliul Local Campeni Centru Alba

Axa prioritara 3/ DMI 3.1Reabilitarea /modernizarea/echiparea infrastructuriiserviciilor de sanatate

4.008.734 613.101 94.323 1.214.747 5.930.905

849

Reabilitarea spatiior necesare functionarii laboratorului deimagistica medicala compartiment tomograf si dotarea cutomograf a ambulatoriului integrat al spitalului Panciu,judetul Vrancea

Consiliul Local al orasului Panciu Sud Est Vrancea

Axa prioritara 3/ DMI 3.1Reabilitarea /modernizarea/echiparea infrastructuriiserviciilor de sanatate

3.439.413 526.028 80.927 1.161.719 5.208.087

850 Reabilitare, modernizare si echiparea infrastructurii desanatate - Ambulatoriu Spital Oras Gaesti, judetul Dambovita Orasul Gaesti Sud Dambovita

Axa prioritara 3/ DMI 3.1Reabilitarea /modernizarea/echiparea infrastructuriiserviciilor de sanatate

1.418.450 216.939 33.375 707.761 2.376.525

851 AMBULATORIUL INTEGRAT AL SPITALULUI CLINICDE URGENTA PROF. DR. NICOLAE OBLU IASI JUDETUL IASI Nord Est Iasi

Axa prioritara 3/ DMI 3.1Reabilitarea /modernizarea/echiparea infrastructuriiserviciilor de sanatate

4.208.881 643.711 99.032 1.242.982 6.194.606

852 Reabilitarea, modernizarea si echiparea ambulatoriuluiSpitalului Clinic judetean de urgenta Tirgu Mures Consiliul Judetean Mures Centru Mures

Axa prioritara 3/ DMI 3.1Reabilitarea /modernizarea/echiparea infrastructuriiserviciilor de sanatate

13.739.044 2.101.265 323.272 3.857.030 20.020.610

853 Reabilitarea, modernizarea si echiparea ambulatoriului despecialitate al Spitalului Orasenesc Rovinari Consiliul Local Rovinari Sud Vest Gorj

Axa prioritara 3/ DMI 3.1Reabilitarea /modernizarea/echiparea infrastructuriiserviciilor de sanatate

3.207.180 490.510 75.463 1.006.744 4.779.897

854 Modernizare Centru de sanatate multifunctional Calan,judetul Hunedoara

Unitatea Administrativ Terioriala Orasul Calan Vest Hunedoara

Axa prioritara 3/ DMI 3.1Reabilitarea /modernizarea/echiparea infrastructuriiserviciilor de sanatate

1.202.967 183.983 28.305 607.587 2.022.842

855 Modernizarea si dotarea cu echipamente de specialitate aambulatoriului integrat al spitalului Panciu UAT Panciu Sud Est Vrancea

Axa prioritara 3/ DMI 3.1Reabilitarea /modernizarea/echiparea infrastructuriiserviciilor de sanatate

4.526.395 692.272 106.503 1.296.425 6.621.596

856 AMBULATORIUL DE SPECIALITATE OBSTRETICA SIGINECOLOGIE CUZA VODA IASI JUDETUL IASI Nord Est Iasi

Axa prioritara 3/ DMI 3.1Reabilitarea /modernizarea/echiparea infrastructuriiserviciilor de sanatate

6.043.475 924.296 142.199 1.754.242 8.864.212

857

Reabilitarea, modernizarea si dezvoltarea activitatilor deambulatoriu in specialitatea radiologie-imagistica medicala siTBC din Spitalul Municipal de Urgenta Caransebes, jud.Caras-Severin

Consiliul Local al Municipiului Caransebes Vest Caras Severin

Axa prioritara 3/ DMI 3.1Reabilitarea /modernizarea/echiparea infrastructuriiserviciilor de sanatate

13.708.860 2.096.649 322.561 3.911.492 20.039.563

Page 78: Lista proiectelor contractate Programul Operaţional ... · Valoare eligibilă (LEI) Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect Finanţare acordată Contribuţia ... 45.386.579

858 Modernizare, dezvoltare si echipare a Ambulatoriului Curteade Arges

Consiliul Local Curtea de Arges Sud Arges

Axa prioritara 3/ DMI 3.1Reabilitarea /modernizarea/echiparea infrastructuriiserviciilor de sanatate

4.338.913 663.599 102.092 1.286.994 6.391.598

859 Reabilitarea, modernizarea si echiparea ambulatoriuluiintegrat al Spitalului Clinic de Ortopedie Foisor Municipiul Bucuresti Bucuresti Ilfov Bucuresti

Axa prioritara 3/ DMI 3.1Reabilitarea /modernizarea/echiparea infrastructuriiserviciilor de sanatate

14.544.872 2.224.510 342.232 5.212.375 22.323.989

860

Modernizarea si echiparea ambulatoriului din cadrulspitalului clinic municipal Cluj Napoca, in vedereaimbunatatirii calitatii infrastructurii serviciilor de asistentamedicala

Primaria Municipiului Cluj Napoca Nord Vest Cluj

Axa prioritara 3/ DMI 3.1Reabilitarea /modernizarea/echiparea infrastructuriiserviciilor de sanatate

19.221.798 2.939.804 452.278 9.692.390 32.306.270

861 Reabilitarea, modernizarea si echiparea Ambulatoriului despecialitate al Spitalului de Boli Cronice Crasna, judetul Salaj Comuna Crasna Nord Vest Salaj

Axa prioritara 3/ DMI 3.1Reabilitarea /modernizarea/echiparea infrastructuriiserviciilor de sanatate

1.486.699 227.378 34.981 503.563 2.252.620

862Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiapreaAmbulatoriului de specialitate din cadrul Spitalului SfSpiridon Racovita, oras Mioveni, judetul Arges

Consiliul Local al Orasului Mioveni Sud Arges

Axa prioritara 3/ DMI 3.1Reabilitarea /modernizarea/echiparea infrastructuriiserviciilor de sanatate

2.378.490 363.769 55.964 876.493 3.674.717

863 Reabilitarea, modernizarea si echiparea ambulatoriuluiintegrat al Spitalului Municipal Campina Municipiul Campina Sud Prahova

Axa prioritara 3/ DMI 3.1Reabilitarea /modernizarea/echiparea infrastructuriiserviciilor de sanatate

7.593.782 1.161.402 178.677 2.463.196 11.397.057

864Reabilitare si modernizare ambulatoriu la Spitalul deOrtopedie, Traumatologie si Recuperare Medicala -Loc.Eforie Sud, jud. Constanta

Consiliul Judetean Constanta, jud. Constanta Sud Est Constanta

Axa prioritara 3/ DMI 3.1Reabilitarea /modernizarea/echiparea infrastructuriiserviciilor de sanatate

6.291.117 962.171 148.026 2.145.202 9.546.517

865Ambulatoriu integrat din structura Spitalului Judetean deUrgenta Arad – reabilitare/modernizare, dezvoltare siechipare cu aparatura de specialitate

Consiliul Judetean Arad Vest Arad

Axa prioritara 3/ DMI 3.1Reabilitarea /modernizarea/echiparea infrastructuriiserviciilor de sanatate

22.117.346 3.382.653 520.408 8.737.328 34.757.734

866 Modernizarea si echiparea ambulatorului SpitaluluiOrasenesc Cugir Consiliul Local Cugir Centru Alba

Axa prioritara 3/ DMI 3.1Reabilitarea /modernizarea/echiparea infrastructuriiserviciilor de sanatate

3.979.093 608.567 93.626 1.320.142 6.001.428

867Reabilitarea, modernizarea si dotarea Ambulatoriului despecialitate Spitalul de Psihiatrie Sf. Pantelimon MunicipiulBraila

UAT Braila Sud Est Braila

Axa prioritara 3/ DMI 3.1Reabilitarea /modernizarea/echiparea infrastructuriiserviciilor de sanatate

12.885.936 1.970.790 303.199 0 15.159.925

Page 79: Lista proiectelor contractate Programul Operaţional ... · Valoare eligibilă (LEI) Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect Finanţare acordată Contribuţia ... 45.386.579

868Reabilitarea, Modernizarea, Dezvoltarea si echipareaAmbulatoriului Spitalului Clinic de Obstetrica si Ginecologie"Dr Dumitru Popescu" Timisoara

Municipiul Timisoara Vest Timis

Axa prioritara 3/ DMI 3.1Reabilitarea /modernizarea/echiparea infrastructuriiserviciilor de sanatate

7.304.680 1.117.186 171.875 2.100.678 10.694.419

869Reabilitare, modernizare si echiparea ambulatoriului integratal Spitalului Municipal "Dr Alexandru Simionescu"Hunedoara

Municipiul Hunedoara Vest Hunedoara

Axa prioritara 3/ DMI 3.1Reabilitarea /modernizarea/echiparea infrastructuriiserviciilor de sanatate

315.733 474.994 73.076 3.840.426 4.704.230

870

REABILITAREA, REAMENAJAREA, MODERNIZAREASI DOTAREA AMBULATORIULUI INTEGRAT ALSPITALULUI ORASENESC "IOAN LASCAR" DINORASUL COMANESTI, JUDETUL BACAU

ORASUL COMANESTI Nord Est Bacau

Axa prioritara 3/ DMI 3.1Reabilitarea /modernizarea/echiparea infrastructuriiserviciilor de sanatate

14.023.853 2.144.825 329.973 4.146.412 20.645.062

871 Reabilitarea si modernizarea caminului pentru persoanevarstnice Constanta UAT Mun Constanta Sud Est Constanta

Axa prioritara 3/ DMI 3.2Reabilitarea /modernizarea/dezvoltarea si echipareainfrastructurii serviciilor sociale

2.064.058 302.061 62.185 457.518 2.885.821

872 Reabilitarea si dotarea cu echipament specific a corpurilor D,E,F ale Centrului de asistenta paliativa Sfanta Maria" Braila

Consiliul Local Municipal Braila Sud Est Braila

Axa prioritara 3/ DMI 3.2Reabilitarea /modernizarea/dezvoltarea si echipareainfrastructurii serviciilor sociale

2.329.787 356.320 54.819 611.296 3.352.222

873MODERNIZAREA, DEZVOLTAREA SI DOTAREACENTRULUI REZIDENTIAL PENTRU BATRANI SIPERSOANE CU NEVOI SPECIALE "GEANA"

FUNDATIA UMANITARA GEANA Nord Est Suceava

Axa prioritara 3/ DMI 3.2Reabilitarea /modernizarea/dezvoltarea si echipareainfrastructurii serviciilor sociale

2.499.107 382.216 58.803 558.624 3.498.750

874 CENTRUL SOCIAL EDUCATIV PENTRU PERSOANECU DIZABILITATI - IASI CONSILIUL JUDETEAN IASI Nord Est Iasi

Axa prioritara 3/ DMI 3.2Reabilitarea /modernizarea/dezvoltarea si echipareainfrastructurii serviciilor sociale

1.564.877 239.334 36.821 741.367 2.582.399

875 Extinderea, Dezvoltarea si Echiparea Centrului de AsistentaMedico Sociala Bacesti Centrul de asistenta Medico Sociala BacestiNord Est Vaslui

Axa prioritara 3/ DMI 3.2Reabilitarea /modernizarea/dezvoltarea si echipareainfrastructurii serviciilor sociale

2.503.506 382.889 58.906 637.308 3.582.609

876

Cresterea eficientei energetice la Caminul pentru persoanevarstnice „Dr- Carl Wolff” din Sibiu prin izolarea termicapartiala a cladirii si modernizarea instalatiei de incalzire aapei menajere

Asociatia Dr- Carl Wolff a Bisericii Evanghelice C Centru Sibiu

Axa prioritara 3/ DMI 3.2Reabilitarea /modernizarea/dezvoltarea si echipareainfrastructurii serviciilor sociale

570.492 87.252 13.423 127.522 798.689

877 Modernizarea dezvoltarea si echiparea caminului rezidentialpentru persoane varstnice si vulnerabiel Todiresti Consiliul Local Todiresti, Todiresti Sat Nord Est Suceava

Axa prioritara 3/ DMI 3.2Reabilitarea /modernizarea/dezvoltarea si echipareainfrastructurii serviciilor sociale

488.547 74.719 11.495 130.069 704.830

Page 80: Lista proiectelor contractate Programul Operaţional ... · Valoare eligibilă (LEI) Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect Finanţare acordată Contribuţia ... 45.386.579

878 Reabilitarea si modernizarea caminului pentru persoanevarstnice din Jimbolia Consiliul Local Jimbolia Vest Timis

Axa prioritara 3/ DMI 3.2Reabilitarea /modernizarea/dezvoltarea si echipareainfrastructurii serviciilor sociale

1.103.330 168.744 25.961 407.240 1.705.275

879 Camin pentru persoane varstnice Focsani Consiliul local Focsani Sud Est Vrancea

Axa prioritara 3/ DMI 3.2Reabilitarea /modernizarea/dezvoltarea si echipareainfrastructurii serviciilor sociale

2.372.472 362.849 55.823 799.328 3.590.472

880 Modernizarea cladirilor caminului pentru persoane varstniceSF Spiridon Galati Consiliul Local Galati Sud Est Galati

Axa prioritara 3/ DMI 3.2Reabilitarea /modernizarea/dezvoltarea si echipareainfrastructurii serviciilor sociale

2.498.176 381.976 58.879 560.415 3.499.445

881 CENTRU DE SPRIJIN SI ASISTENTA SPECIALIZATAPENTRU COPII

MUNICIPIUL PIATRA NEAMT Nord Est Neamt

Axa prioritara 3/ DMI 3.2Reabilitarea /modernizarea/dezvoltarea si echipareainfrastructurii serviciilor sociale

1.830.588 279.972 43.073 628.536 2.782.169

882 Centrul social Slobozia, municipiul Onesti, judetul BacauPRIMARIA ONESTI ONESTI BD. OITUZ,

NR. 17Nord Est Bacau

Axa prioritara 3/ DMI 3.2Reabilitarea /modernizarea/dezvoltarea si echipareainfrastructurii serviciilor sociale

1.480.454 226.422 34.834 924.053 2.665.764

883 Modernizare camin de bratani Mangalia UAT mun. Mangalia Sud Est Constanta

Axa prioritara 3/ DMI 3.2Reabilitarea /modernizarea/dezvoltarea si echipareainfrastructurii serviciilor sociale

1.952.041 298.547 45.930 666.346 2.962.865

884 Servicii Integrate pentru Persoane cu Nevoi Speciale Alba Consiliul Judetean Alba Centru Alba

Axa prioritara 3/ DMI 3.2Reabilitarea /modernizarea/dezvoltarea si echipareainfrastructurii serviciilor sociale

2.413.156 369.071 56.780 645.427 3.484.434

885 GOSPODINA (CRRN SASCA) JUDETUL SUCEAVA Nord Est Suceava

Axa prioritara 3/ DMI 3.2Reabilitarea /modernizarea/dezvoltarea si echipareainfrastructurii serviciilor sociale

1.030.836 157.657 24.255 475.761 1.688.509

886Modernizarea si extinderea Complexului de serviciicomunitare Cehu Silvaniei prin infiintarea de atelierevocationale pentru tinerii iesiti din sistemul rezidential

Consiliul Judetean Salaj Nord Vest Salaj

Axa prioritara 3/ DMI 3.2Reabilitarea /modernizarea/dezvoltarea si echipareainfrastructurii serviciilor sociale

2.406.783 368.096 56.630 667.933 3.499.442

887 O VIATA NORMALA IN CENTRU - O POARTADESCHISA SPRE SOCIETATE (CRRN SASCA) JUDETUL SUCEAVA Nord Est Suceava

Axa prioritara 3/ DMI 3.2Reabilitarea /modernizarea/dezvoltarea si echipareainfrastructurii serviciilor sociale

1.980.908 302.962 46.610 827.154 3.157.633

Page 81: Lista proiectelor contractate Programul Operaţional ... · Valoare eligibilă (LEI) Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect Finanţare acordată Contribuţia ... 45.386.579

888 Modernizare centru de recupereare persoane cu handicapCezieni Consiliul Judetean Olt Sud Vest Olt

Axa prioritara 3/ DMI 3.2Reabilitarea /modernizarea/dezvoltarea si echipareainfrastructurii serviciilor sociale

1.262.714 185.693 37.139 620.692 2.106.238

889 Modernizarea complexelor de servicii sociale pentru copii dinJibou, Simleul Silvaniei si Zalau Consiliul Judetean Salaj Nord Vest Salaj

Axa prioritara 3/ DMI 3.2Reabilitarea /modernizarea/dezvoltarea si echipareainfrastructurii serviciilor sociale

2.401.776 367.330 56.512 672.170 3.497.789

890 Centru rezidential pentru persoane varstnice Dumbrava -suncuius

Fundatia Hexagon - Energia Nord Vest Bihor

Axa prioritara 3/ DMI 3.2Reabilitarea /modernizarea/dezvoltarea si echipareainfrastructurii serviciilor sociale

2.494.367 381.198 58.984 558.403 3.492.952

891 Centrul de servicii sociale integrat - Centrul de Asistentapentru Batrani, municipiul Targu Jiu Consiliul Local Targu Jiu Sud Vest Gorj

Axa prioritara 3/ DMI 3.2Reabilitarea /modernizarea/dezvoltarea si echipareainfrastructurii serviciilor sociale

1.755.698 268.519 41.311 477.302 2.542.829

892 Modernizare Centrul de Ingrijire si Asistenta Slatina Consiliul Judetean Olt Sud Vest Olt

Axa prioritara 3/ DMI 3.2Reabilitarea /modernizarea/dezvoltarea si echipareainfrastructurii serviciilor sociale

1.009.130 154.338 23.744 452.814 1.640.026

893 Extindere camin persoane varstnice - Magherani Primaria Comunei Magherani, jud. Mures Centru Mures

Axa prioritara 3/ DMI 3.2Reabilitarea /modernizarea/dezvoltarea si echipareainfrastructurii serviciilor sociale

1.250.806 191.300 29.431 326.678 1.798.215

894 Modernizare si extindere centru social pentru persoanevarstnice C.A.R.P. - Deva Casa de Ajutor Reciproc Pensionari Deva Vest Hunedoara

Axa prioritara 3/ DMI 3.2Reabilitarea /modernizarea/dezvoltarea si echipareainfrastructurii serviciilor sociale

2.349.005 359.260 55.271 702.760 3.466.296

895Dezvoltarea centrului de primire a copilului in regim deurgenta prin extinderea cu un modul destinat primirii in regimde urgenta a mamei si copilului

DG Asistenta Sociala si Protectia Copilului

ConstantaSud Est Constanta

Axa prioritara 3/ DMI 3.2Reabilitarea /modernizarea/dezvoltarea si echipareainfrastructurii serviciilor sociale

1.501.112 225.343 39.559 528.073 2.294.087

896Acces social - reabilitarea , modernizarea, dezvoltarea siechiparea centrului social de zi pentru persoane varstnice"Mitropolitul Firmilian"

Arhiepiscopia Craiovei Sud Vest Dolj

Axa prioritara 3/ DMI 3.2Reabilitarea /modernizarea/dezvoltarea si echipareainfrastructurii serviciilor sociale

2.501.625 382.601 58.862 663.661 3.606.748

897 Mansardarea si actualizarea exigentelor de performanta alecladirii centrului rezidential pentru varstnici, ceh Silvaniei

Fundatia Rainbow cehu Silvaniei Nord Vest Salaj

Axa prioritara 3/ DMI 3.2Reabilitarea /modernizarea/dezvoltarea si echipareainfrastructurii serviciilor sociale

2.052.915 313.975 48.304 642.628 3.057.822

Page 82: Lista proiectelor contractate Programul Operaţional ... · Valoare eligibilă (LEI) Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect Finanţare acordată Contribuţia ... 45.386.579

898Modernizare si extindere Centru de recuperare si reabilitare apersoanelor cu handicap adulte nr.1 (fost centru de plasamentnr.1)

Consiliul Judetului Galati Sud Est Galati

Axa prioritara 3/ DMI 3.2Reabilitarea /modernizarea/dezvoltarea si echipareainfrastructurii serviciilor sociale

1.459.162 223.166 34.333 1.251.585 2.968.246

899 Reabilitarea caminului pentru persoane varstnice-utilitati sicorp cantina Consiliul Local Constanta Sud Est Constanta

Axa prioritara 3/ DMI 3.2Reabilitarea /modernizarea/dezvoltarea si echipareainfrastructurii serviciilor sociale

2.436.502 372.641 57.329 759.208 3.625.681

900 AMENAJAREA SI REABILITAREA UNITATII DEASISTENTA MEDICO - SOCIALA MIHAILENIJUDETUL BOTOSANI, BOTOSANI, PIATA REVOLUTIEI 1 - 3Nord Est Botosani

Axa prioritara 3/ DMI 3.2Reabilitarea /modernizarea/dezvoltarea si echipareainfrastructurii serviciilor sociale

1.272.488 194.616 29.941 402.077 1.899.122

901

Centrul Comunitar Romanii - reabilitarea, modernizarea siechiparea cladirii in care va functiona centrul rezidentialpentru romi - dezvoltarea si modernizarea infrastructuriiserviciilor sociale din Baia Mare

Serviciul Public "Asistenta Sociala" Baia

MareNord Vest Maramures

Axa prioritara 3/ DMI 3.2Reabilitarea /modernizarea/dezvoltarea si echipareainfrastructurii serviciilor sociale

2.234.540 341.753 52.577 869.897 3.498.768

902REABILITAREA SI MODERNIZAREA CENTRULUI DERECUPERARE SI REABILITARE A PERSOANELOR CUHANDICAP PASTRAVENI

JUDETUL NEAMT Nord Est Neamt

Axa prioritara 3/ DMI 3.2Reabilitarea /modernizarea/dezvoltarea si echipareainfrastructurii serviciilor sociale

2.296.324 351.203 54.031 640.187 3.341.745

903MODERNIZAREA PAVILIOANELOR DE CAZARE SICENTRALA TERMICA PENTRU CENTRUL DEINGRIJIRE SI ASISTENTA TIRGU NEAMT

UAT jud Neamt si Centrul de Ingrijire si Asistenta Sociala Tg

Neamt

Nord Est Neamt

Axa prioritara 3/ DMI 3.2Reabilitarea /modernizarea/dezvoltarea si echipareainfrastructurii serviciilor sociale

2.458.365 375.985 57.844 703.681 3.595.875

904 REABILITAREA SI MODERNIZAREA CENTRULUI DEINGRIJIRE SI ASISTENTA OSLOBENI JUDETUL NEAMT Nord Est Neamt

Axa prioritara 3/ DMI 3.2Reabilitarea /modernizarea/dezvoltarea si echipareainfrastructurii serviciilor sociale

1.953.753 298.809 45.971 545.980 2.844.513

905REABILITAREA, MODERNIZAREA SI EXTINDEREACENTRULUI DE RECUPERARE SI REABILITARENEUROPSIHIATRICA RAZBOIENI

JUDETUL NEAMT Nord Est Neamt

Axa prioritara 3/ DMI 3.2Reabilitarea /modernizarea/dezvoltarea si echipareainfrastructurii serviciilor sociale

2.082.749 318.538 49.006 1.298.596 3.748.889

906 Extinderea si dotarea centrului de recuperare si reabilitareneuropsihiatrica Brancovenesti

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului

Mures

Centru Mures

Axa prioritara 3/ DMI 3.2Reabilitarea /modernizarea/dezvoltarea si echipareainfrastructurii serviciilor sociale

2.412.568 368.981 56.766 700.958 3.539.273

907 REABILITAREA, MODERNIZAREA SI ECHIPAREACOMPLEXULUI DE SERVICII "ROMANITA" ROMAN

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA

SOCIALA SI PROTECTIA

COPILULUI NEAMT, P. NEAMT

Nord Est Neamt

Axa prioritara 3/ DMI 3.2Reabilitarea /modernizarea/dezvoltarea si echipareainfrastructurii serviciilor sociale

951.901 145.585 22.398 218.166 1.338.049

Page 83: Lista proiectelor contractate Programul Operaţional ... · Valoare eligibilă (LEI) Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect Finanţare acordată Contribuţia ... 45.386.579

908 REABILITAREA, MODERNIZAREA SI EXTINDEREACENTRULUI DE INGRIJIRE SI ASISTENTA ROMAN

JUDETUL NEAMT, P. NEAMT Nord Est Neamt

Axa prioritara 3/ DMI 3.2Reabilitarea /modernizarea/dezvoltarea si echipareainfrastructurii serviciilor sociale

1.730.875 264.722 40.726 656.156 2.692.479

909 CENTRU SOCIAL DE TIP REZIDENTIAL GALATA, IASI

DIR GEN DE ASIST SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI

Nord Est Iasi

Axa prioritara 3/ DMI 3.2Reabilitarea /modernizarea/dezvoltarea si echipareainfrastructurii serviciilor sociale

1.734.774 263.073 43.063 620.141 2.661.052

910 Extinderea si modernizarea Centrului Medico-Social Pechea Centrul Medico-Social Pechea Sud Est Galati

Axa prioritara 3/ DMI 3.2Reabilitarea /modernizarea/dezvoltarea si echipareainfrastructurii serviciilor sociale

1.875.725 286.876 44.135 509.138 2.715.873

911 Extindere bucatarie, spalatorie la centrul de zi PrichindelComuna Punghina

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului

Mehedinti

Sud Vest Mehedinti

Axa prioritara 3/ DMI 3.2Reabilitarea /modernizarea/dezvoltarea si echipareainfrastructurii serviciilor sociale

713.791 109.168 16.975 208.472 1.048.406

912REABILITAREA, MODERNIZAREA SI EXTINDEREACLADIRII DESTINATA "CAMINULUI PENTRUBATRANI" IN MUNICIPIUL ROMAN

MUNICIPIUL ROMAN Nord Est Neamt

Axa prioritara 3/ DMI 3.2Reabilitarea /modernizarea/dezvoltarea si echipareainfrastructurii serviciilor sociale

1.769.610 270.646 41.638 746.982 2.828.876

913 Amenajare Centrul comunitar al persoanelor in varsta dinmunicipiul Slobozia, judetul Ialomita Consiliul Local Slobozia Sud Ialomita

Axa prioritara 3/ DMI 3.2Reabilitarea /modernizarea/dezvoltarea si echipareainfrastructurii serviciilor sociale

714.848 108.489 17.660 204.018 1.045.015

914 MODERNIZAREA, EXTINDEREA SI ECHIPAREACOMPLEXULUI DE SERVICII "OZANA" TIRGU NEAMT

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA

SOCIALA SI PROTECTIA

COPILULUI NEAMT, P. NEAMT

Nord Est Neamt

Axa prioritara 3/ DMI 3.2Reabilitarea /modernizarea/dezvoltarea si echipareainfrastructurii serviciilor sociale

496.970 76.007 11.693 119.826 704.496

915REABILITAREA, MODERNIZAREA SI ECHIPAREACENTRULUI DE RECUPERARE SI REABILITARE ACOPILULUI CU HANDICAP PIATRA NEAMT

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA

SOCIALA SI PROTECTIA

COPILULUI NEAMT, P. NEAMT

Nord Est Neamt

Axa prioritara 3/ DMI 3.2Reabilitarea /modernizarea/dezvoltarea si echipareainfrastructurii serviciilor sociale

1.046.031 159.981 24.613 292.583 1.523.208

916Extindere capacitate, prin amenajare si modernizare etaj III lacomplexul de recuperare si reabilitare neuropsihiatrica pentruadulti "Bilteni" - judetul Gorj

Consiliul Judetean Gorj Sud Vest Gorj

Axa prioritara 3/ DMI 3.2Reabilitarea /modernizarea/dezvoltarea si echipareainfrastructurii serviciilor sociale

605.119 92.548 14.238 261.027 972.931

917 Extindere centru de asistenta medico-sociala Cujmir -pavilion central

Centru de Asistenta Medico-Sociala Cujmir Sud Vest Mehedinti

Axa prioritara 3/ DMI 3.2Reabilitarea /modernizarea/dezvoltarea si echipareainfrastructurii serviciilor sociale

1.909.366 292.021 44.926 422.280 2.668.593

Page 84: Lista proiectelor contractate Programul Operaţional ... · Valoare eligibilă (LEI) Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect Finanţare acordată Contribuţia ... 45.386.579

918 Dezvoltarea si extinderea Centrului Medico-Social Galati Centrul Medico-Social Galati Sud Est Galati

Axa prioritara 3/ DMI 3.2Reabilitarea /modernizarea/dezvoltarea si echipareainfrastructurii serviciilor sociale

2.427.698 371.295 57.122 568.979 3.425.094

919 Extindere si dotare centrul de ingrijire si asistenta Dobrita,judetul Gorj Consiliul Judetean Gorj Sud Vest Gorj

Axa prioritara 3/ DMI 3.2Reabilitarea /modernizarea/dezvoltarea si echipareainfrastructurii serviciilor sociale

2.303.097 355.824 50.604 785.361 3.494.886

920 Complex servicii pentru varstnici Consiliul Local al municipiului Orastie Vest Hunedoara

Axa prioritara 3/ DMI 3.2Reabilitarea /modernizarea/dezvoltarea si echipareainfrastructurii serviciilor sociale

2.302.491 352.146 54.176 759.751 3.468.563

921 CENTRU SOCIAL MULTIFUNCTIONAL "EPISCOPMELCHISEDEC" ROMAN

FUNDATIA "EPISCOP MELCHISEDEC",

ROMANNord Est Neamt

Axa prioritara 3/ DMI 3.2Reabilitarea /modernizarea/dezvoltarea si echipareainfrastructurii serviciilor sociale

2.355.377 360.234 55.421 700.021 3.471.054

922 Centru de zi pentru copii din familii in dificultate "EpiscopMelchisedec"

Fundatia "Episcop Melchisedec" Nord Est Neamt

Axa prioritara 3/ DMI 3.2Reabilitarea /modernizarea/dezvoltarea si echipareainfrastructurii serviciilor sociale

2.426.768 371.153 57.100 813.529 3.668.551

923 Extindere sediu unitate de asistenta medico sociala Saliste,jud. Sibiu CJ Sibiu Centru Sibiu

Axa prioritara 3/ DMI 3.2Reabilitarea /modernizarea/dezvoltarea si echipareainfrastructurii serviciilor sociale

2.266.948 346.710 53.340 734.542 3.401.540

924 Amenajarea de noi spatii de cazare si dotarea noului sediu alcentrului social Pietricica

UAT Municipiul Piatra Neamt Nord Est Neamt

Axa prioritara 3/ DMI 3.2Reabilitarea /modernizarea/dezvoltarea si echipareainfrastructurii serviciilor sociale

2.114.172 323.344 49.745 678.037 3.165.298

925 Reabilitarea si extinderea Centrului de ingrijire si AsistentaPecica

Directia Generala de Asistenta Sociala si

Protectia Copilului AradVest Arad

Axa prioritara 3/ DMI 3.2Reabilitarea /modernizarea/dezvoltarea si echipareainfrastructurii serviciilor sociale

2.498.368 370.935 69.953 688.697 3.627.953

926 Centrul de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu -Dragasani

Primaria Municipiului Dragasani Sud Vest Valcea

Axa prioritara 3/ DMI 3.2Reabilitarea /modernizarea/dezvoltarea si echipareainfrastructurii serviciilor sociale

2.103.201 321.666 49.487 728.897 3.203.251

927REABILITAREA, MODERNIZAREA SI ECHIPAREACLADIRII DESTINATE SERVICIILOR SOCIALE INMUNICIPIUL ROMAN

MUNICIPIUL ROMAN, ROMAN, PIATA

ROMAN VODA, NR. 1Nord Est Neamt

Axa prioritara 3/ DMI 3.2Reabilitarea /modernizarea/dezvoltarea si echipareainfrastructurii serviciilor sociale

2.329.898 356.337 54.821 889.964 3.631.021

Page 85: Lista proiectelor contractate Programul Operaţional ... · Valoare eligibilă (LEI) Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect Finanţare acordată Contribuţia ... 45.386.579

928 Modernizarea caminului pentru varstnici Municipiul Tirgu Mures Centru Mures

Axa prioritara 3/ DMI 3.2Reabilitarea /modernizarea/dezvoltarea si echipareainfrastructurii serviciilor sociale

2.271.555 347.414 53.448 966.193 3.638.610

929 Reabilitare centru pt persoane cu dizabilitati Oravita CJ caras Severin Vest Caras Severin

Axa prioritara 3/ DMI 3.2Reabilitarea /modernizarea/dezvoltarea si echipareainfrastructurii serviciilor sociale

2.314.256 353.414 54.984 903.904 3.626.558

930 Reabilitarea si amenajarea centrului de ingrijire si asistentadin localitatea Adaseni, Judetul Botosani

Directia generala de asistenta sociala si protectia copilului

Botosani

Nord Est Botosani

Axa prioritara 3/ DMI 3.2Reabilitarea /modernizarea/dezvoltarea si echipareainfrastructurii serviciilor sociale

2.434.781 372.378 57.289 683.786 3.548.234

931 Extindere camin de batrani Asociatia Amicus, sat Campenita, jud. Mures Centru Mures

Axa prioritara 3/ DMI 3.2Reabilitarea /modernizarea/dezvoltarea si echipareainfrastructurii serviciilor sociale

2.429.638 371.592 57.168 734.791 3.593.189

932 Extindere casa de tip familial-Sf. StefanAsociatia Possibilitas

(Sat Vita, com. Nuseni nr.216, BN)

Nord vest Bistrita Nasaud

Axa prioritara 3/ DMI 3.2Reabilitarea /modernizarea/dezvoltarea si echipareainfrastructurii serviciilor sociale

298.993 45.728 7.035 113.910 465.666

933 Centrul rezidential de asistenta medico-sociala pentrupersoane varstnice

Asociatia "Suflet pentru oameni" Sud Dambovita

Axa prioritara 3/ DMI 3.2Reabilitarea /modernizarea/dezvoltarea si echipareainfrastructurii serviciilor sociale

1.973.920 301.894 46.445 880.286 3.202.545

934 Extindere centru multifunctional de batrani la Marghita Asociatia Caritas Catolica Oradea Nord vest Bihor

Axa prioritara 3/ DMI 3.2Reabilitarea /modernizarea/dezvoltarea si echipareainfrastructurii serviciilor sociale

2.497.708 382.002 58.770 696.883 3.635.363

935Modernizare si extindere camin pentru persoane in varsta laFundatia Filadelfia Noom din localitatea Salard, judetulBihor

Fundatia Filadelfia Noom Nord Vest Bihor

Axa prioritara 3/ DMI 3.2Reabilitarea /modernizarea/dezvoltarea si echipareainfrastructurii serviciilor sociale

2.515.108 384.664 59.179 657.167 3.616.117

936 Reabilitare, modernizare si extindere pe verticala Centrul deCazare Temporara Nr. 1

Municipiul Oradea, in parteneriat cu

Administratia Sociala-Comunitara Oradea

Nord Vest Bihor

Axa prioritara 3/ DMI 3.2Reabilitarea /modernizarea/dezvoltarea si echipareainfrastructurii serviciilor sociale

2.494.287 381.479 58.689 708.188 3.642.643

937 Centru de noapte si cazare pentru persoane fara adapost Primaria Municipiului Bistrita Nord Vest Bistrita Nasaud

Axa prioritara 3/ DMI 3.2Reabilitarea /modernizarea/dezvoltarea si echipareainfrastructurii serviciilor sociale

1.120.862 171.426 26.373 569.865 1.888.526

Page 86: Lista proiectelor contractate Programul Operaţional ... · Valoare eligibilă (LEI) Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect Finanţare acordată Contribuţia ... 45.386.579

938 Reabilitare, modernizare si dotare "Centrul de integrare printerapie ocupationala Tantava"

Consiliul Judetean Giurgiu Sud Giurgiu

Axa prioritara 3/ DMI 3.2Reabilitarea /modernizarea/dezvoltarea si echipareainfrastructurii serviciilor sociale

2.245.412 343.416 52.833 994.621 3.636.282

939Reabilitare si extindere imobil situat in Louis Pasteur nr. 42,pentru obiectivul: Centru de zi Iedera pentru copiii sindromDown

Municipiul OradeaAsociatia Down Nord Vest Bihor

Axa prioritara 3/ DMI 3.2Reabilitarea /modernizarea/dezvoltarea si echipareainfrastructurii serviciilor sociale

1.331.373 203.622 31.326 370.430 1.936.751

940 Reabilitare, modernizare si extindere cladire in vedereaamenajarii unui centru de reintegrare sociala

Municipiul Oradea Administratia Sociala-

Comunitara OradeaNord Vest Bihor

Axa prioritara 3/ DMI 3.2Reabilitarea /modernizarea/dezvoltarea si echipareainfrastructurii serviciilor sociale

2.367.075 362.023 55.696 859.625 3.644.418

941 REABILITAREA SI AMENAJAREA CENTRULUI DEPLASAMENT PRIETENIA BOTOSANI

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA

SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI BOTOSANI,

BOTOSANI, STR.

Nord Est Botosani

Axa prioritara 3/ DMI 3.2Reabilitarea /modernizarea/dezvoltarea si echipareainfrastructurii serviciilor sociale

1.978.427 302.583 46.551 621.751 2.949.312

942 Centru social pentru recuperare persoane varstnice orasZimnicea

Consiliul Local al Orasului Zimnicea

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului

Teleorman

Sud Teleorman

Axa prioritara 3/ DMI 3.2Reabilitarea /modernizarea/dezvoltarea si echipareainfrastructurii serviciilor sociale

1.900.956 290.734 44.728 620.654 2.857.073

943

Reabilitare , modernizare si dotare la Centrul de recuperare sireabilitare neuropsihiatrica Techirghiol - Corpul C, invederea infiintarii unui centru de ingrijire si asistentaTechirghiol - Romania

Consiliul Judetean Constanta

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului

Constanta

Sud Est Constanta

Axa prioritara 3/ DMI 3.2Reabilitarea /modernizarea/dezvoltarea si echipareainfrastructurii serviciilor sociale

2.091.012 319.802 49.200 615.528 3.075.542

944 Reabilitarea caminului Zathurecky Berta din MunicipiulSfantu Gheorghe

Municipiul Sfantu Gheorghe Centru Covasna

Axa prioritara 3/ DMI 3.2Reabilitarea /modernizarea/dezvoltarea si echipareainfrastructurii serviciilor sociale

2.434.783 372.379 57.289 700.554 3.565.004

945Reabilitare, extindere si modernizare Centre de zi pentrucopii si persoane varstnice din cadrul Parohiei Reformate Nr.1 Carei

Parohia Reformata Nr. 1 Carei Nord Vest Satu Mare

Axa prioritara 3/ DMI 3.2Reabilitarea /modernizarea/dezvoltarea si echipareainfrastructurii serviciilor sociale

981.940 150.179 23.104 283.791 1.439.015

946 Reabilitare Centru de ingrijire si asistenta Soparlita CJ OLT Sud Vest Olt

Axa prioritara 3/ DMI 3.2Reabilitarea /modernizarea/dezvoltarea si echipareainfrastructurii serviciilor sociale

1.380.096 211.073 32.473 715.399 2.339.041

947 Rivulus Pueris-Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea siechiparea infrastructurii serviciilor sociale din Baia Mare

Serviciul Public "Asistenta Sociala" Baia

Mare Nord Vest Maramures

Axa prioritara 3/ DMI 3.2Reabilitarea /modernizarea/dezvoltarea si echipareainfrastructurii serviciilor sociale

1.761.887 269.465 41.456 786.297 2.859.104

Page 87: Lista proiectelor contractate Programul Operaţional ... · Valoare eligibilă (LEI) Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect Finanţare acordată Contribuţia ... 45.386.579

948 Reabilitare , modernizare si dotare la Centrul de recuperare sireabilitare neuropsihiatrica Techirghiol - Corpul A

Consiliul Judetean Constanta

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului

Constanta

Sud Est Constanta

Axa prioritara 3/ DMI 3.2Reabilitarea /modernizarea/dezvoltarea si echipareainfrastructurii serviciilor sociale

2.105.632 322.038 49.544 631.424 3.108.638

949 EXTINDEREA SI MODERNIZAREA CLADIRII UNITATIIDE ASISTENTA MEDICO-SOCIALA SAVENI

CONSILIUL LOCAL SAVENI, SAVENI, STR.

1 DECEMBRIE, NR. 1Nord Est Botosani

Axa prioritara 3/ DMI 3.2Reabilitarea /modernizarea/dezvoltarea si echipareainfrastructurii serviciilor sociale

1.289.455 197.211 30.340 472.828 1.989.834

950 Modernizarea si extinderea Centrului Multifunctional derecuperare KiDS Galati

Primaria Municipiului Galati Sud Est Galati

Axa prioritara 3/ DMI 3.2Reabilitarea /modernizarea/dezvoltarea si echipareainfrastructurii serviciilor sociale

2.345.754 358.762 55.194 647.934 3.407.644

951 Centrul de zi Christian - asistenta pentru persoanele tinere siadulte cu handicap Municipiul Targu Jiu Sud Vest Gorj

Axa prioritara 3/ DMI 3.2Reabilitarea /modernizarea/dezvoltarea si echipareainfrastructurii serviciilor sociale

2.248.381 343.870 52.903 728.569 3.373.723

952 Centru de servicii sociale integrat - Centru Ingrijire Copii Consiliul Local Targu Jiu Sud Vest Gorj

Axa prioritara 3/ DMI 3.2Reabilitarea /modernizarea/dezvoltarea si echipareainfrastructurii serviciilor sociale

1.655.157 253.142 38.945 603.201 2.550.445

953 Centrul multifunctional pentru tineri-DELFINUL Asociatia Casa noastra, jud. Galati Sud Est Galati

Axa prioritara 3/ DMI 3.2Reabilitarea /modernizarea/dezvoltarea si echipareainfrastructurii serviciilor sociale

2.743.615 419.612 64.556 767.912 3.995.694

954 Centru multifunctional de asistenta socio-medicala Cumpana Consiliul Local Cumpana Sud Est Constanta

Axa prioritara 3/ DMI 3.2Reabilitarea /modernizarea/dezvoltarea si echipareainfrastructurii serviciilor sociale

2.189.061 334.798 51.507 1.008.469 3.583.835

955 Reabilitare si Dotare centru de plasament Traian Consiliul Judetean Constanta Sud Est Constanta

Axa prioritara 3/ DMI 3.2Reabilitarea /modernizarea/dezvoltarea si echipareainfrastructurii serviciilor sociale

2.323.695 354.107 55.957 900.352 3.634.111

956 Reabilitare, modernizare, extindere centru de zi pentrupersoane cu scleroza multipla din Mun. Oradea

Primaria Municipiului Oradea

, jud. BihorFundatia de Scleroza

Multipla Bihor Societatea de Scleroza Multipla din Romania

Nord Vest Bihor

Axa prioritara 3/ DMI 3.2Reabilitarea /modernizarea/dezvoltarea si echipareainfrastructurii serviciilor sociale

2.083.679 318.680 49.028 0 2.451.387

957 Reabilitarea Centrului de asistenta medico-sociala Pogoanele CJ Buzau Sud Est Buzau

Axa prioritara 3/ DMI 3.2Reabilitarea /modernizarea/dezvoltarea si echipareainfrastructurii serviciilor sociale

2.353.783 359.990 55.383 1.220.504 3.989.660

Page 88: Lista proiectelor contractate Programul Operaţional ... · Valoare eligibilă (LEI) Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect Finanţare acordată Contribuţia ... 45.386.579

958 MODERNIZAREA, EXTINDEREA SI DOTAREACENTRULUI SOCIAL "IMPREUNA"

MUNICIPIUL PIATRA NEAMT, P. NEAMT, STR. STEFAN CEL

MARE, NR. 8Fundatia de Initiativa

Locala Petrodava, filiala Darmanesti

Nord Est Neamt

Axa prioritara 3/ DMI 3.2Reabilitarea /modernizarea/dezvoltarea si echipareainfrastructurii serviciilor sociale

2.552.527 390.387 60.059 749.301 3.752.274

959 Cancerul, prioritate absoluta – dezvoltarea unui sistem real deservicii sociale Fundatia Sfanta Irina Bucuresti Ilfov Ilfov

Axa prioritara 3/ DMI 3.2Reabilitarea /modernizarea/dezvoltarea si echipareainfrastructurii serviciilor sociale

2.503.961 382.959 58.917 699.228 3.645.064

960 Centrul de servicii de asistenta sociala pentru persoanevarstnice

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului, sector 2, Bucuresti

Bucuresti Ilfov Bucuresti

Axa prioritara 3/ DMI 3.2Reabilitarea /modernizarea/dezvoltarea si echipareainfrastructurii serviciilor sociale

2.356.969 360.478 55.458 802.197 3.575.103

961 Reabilitare si modernizare Centrul de Cazare Temporara Nr.3

Municipiul Oradea Administratia Sociala-

Comunitara OradeaNord Vest Bihor

Axa prioritara 3/ DMI 3.2Reabilitarea /modernizarea/dezvoltarea si echipareainfrastructurii serviciilor sociale

2.395.274 366.336 56.359 688.774 3.506.743

962 Reabilitare si modernizare Centrul de Cazare Temporara Nr.2

Municipiul Oradea Administratia Sociala-

Comunitara OradeaNord Vest Bihor

Axa prioritara 3/ DMI 3.2Reabilitarea /modernizarea/dezvoltarea si echipareainfrastructurii serviciilor sociale

2.094.091 320.272 49.273 603.496 3.067.133

963 Centrul multifunctional pentru persoane varstnice "Tineretefara batrinete" din Municipiul Zalau

Primaria Municipiului Zalau

, Jud. SalajNord Vest Salaj

Axa prioritara 3/ DMI 3.2Reabilitarea /modernizarea/dezvoltarea si echipareainfrastructurii serviciilor sociale

909.343 139.076 21.396 277.962 1.347.777

964

REABILITARE SI EXTINDERE CONSTRUCTIEDESTINATA CENTRULUI DE ZI PENTRU COPII DINFAMILII DEFAVORIZATE SOCIAL SI PERSOANEVARSTNICE AFLATE IN SITUATII DE RISC

COMUNITATEA PENTICOSTALA

PIATRA NEAMT, P. NEAMT, STR.

LOTRULUI, NR. 5

Nord Est Neamt

Axa prioritara 3/ DMI 3.2Reabilitarea /modernizarea/dezvoltarea si echipareainfrastructurii serviciilor sociale

2.366.499 362.083 55.685 850.875 3.635.142

965 Reabilitarea ?i modernizarea azilului de b?trani Re?i?a Consiliul Jude?ean Cara?-Severin Vest Caras Severin

Axa prioritara 3/ DMI 3.2Reabilitarea /modernizarea/dezvoltarea si echipareainfrastructurii serviciilor sociale

2.235.919 341.964 52.610 1.000.598 3.631.091

966Centrul social pentru copii din familii defavorizate dinJimbolia (inclusiv Clarii VII), Comlosu Mic, Comlosu Mare,Grabati, Lenauheim

Asocia?ia „Societatea de Caritate Blythswood

Romania” Filiala BanatVest Timis

Axa prioritara 3/ DMI 3.2Reabilitarea /modernizarea/dezvoltarea si echipareainfrastructurii serviciilor sociale

2.487.484 380.439 58.529 688.718 3.615.170

967 Reabilitare si extindere centru de zi pentru persoane varstnice Consiliul Local Alesd jud.Bihor Nord Vest Bihor

Axa prioritara 3/ DMI 3.2Reabilitarea /modernizarea/dezvoltarea si echipareainfrastructurii serviciilor sociale

1.331.154 203.588 31.321 518.160 2.084.223

Page 89: Lista proiectelor contractate Programul Operaţional ... · Valoare eligibilă (LEI) Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect Finanţare acordată Contribuţia ... 45.386.579

968 Reabilitarea, extinderea si echiparea centrului de zi pentrucopii cu dizabilitati "Nu ma uita" din Jimbolia

Consiliul Local al Orasului Jimbolia Vest Timis

Axa prioritara 3/ DMI 3.2Reabilitarea /modernizarea/dezvoltarea si echipareainfrastructurii serviciilor sociale

2.476.993 378.833 58.283 733.213 3.647.323

969 Extinderea si Reamenajarea Centrului de ingrijire si asistentaGheorgheni si asigurarea dotarilor necesare

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA

SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI HARGHITA

Centru Harghita

Axa prioritara 3/ DMI 3.2Reabilitarea /modernizarea/dezvoltarea si echipareainfrastructurii serviciilor sociale

2.361.318 361.143 55.561 732.025 3.510.046

970Extinderea si Reamenajarea Centrului de recuperare sireabilitare neuropsihiatrica Tulghes si asigurarea dotarilornecesare

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA

SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI HARGHITA

Centru Harghita

Axa prioritara 3/ DMI 3.2Reabilitarea /modernizarea/dezvoltarea si echipareainfrastructurii serviciilor sociale

1.151.003 176.036 27.082 378.511 1.732.632

971 Reabilitare, modernizare, dezvoltare si echipare a centrului dezi pentru copii cu dizabilitati "Dumbrava minunata" Buzau

Directia Generala de Asistenta Sociala si

protectia Copilului BuzauSud Est Buzau

Axa prioritara 3/ DMI 3.2Reabilitarea /modernizarea/dezvoltarea si echipareainfrastructurii serviciilor sociale

1.659.994 253.881 39.059 476.410 2.429.344

972 Reamenajare pavilion cazare - administrativ in centrul deintegrare prin terapie ocupationala Burila Mare

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului

Mehedinti

Sud Vest Mehedinti

Axa prioritara 3/ DMI 3.2Reabilitarea /modernizarea/dezvoltarea si echipareainfrastructurii serviciilor sociale

961.581 147.065 22.625 329.546 1.460.817

973 Reabilitare, modernizare si dotare Centru social de zi pentrupersoane varstnice

Comuna Cretesti, Primaria Vaslui prin

DPAS VasluiNord Est Vaslui

Axa prioritara 3/ DMI 3.2Reabilitarea /modernizarea/dezvoltarea si echipareainfrastructurii serviciilor sociale

1.026.400 156.979 24.151 356.284 1.563.814

974 Modernizarea infrastructurii serviciilor sociale a FundatieiSolidaritate si Speranta

Fundatia solidaritate si speranta, Iasi Nord Est Iasi

Axa prioritara 3/ DMI 3.2Reabilitarea /modernizarea/dezvoltarea si echipareainfrastructurii serviciilor sociale

2.355.240 360.213 55.417 795.630 3.566.500

975

Responsabilitate sociala durabila-prin modernizarea,dezvoltarea si echiparea cladirii centrului de ingrijire siasistenta pentru persoane cu handicap din cadrul complexuluide servicii sociale comunitare pentru adulti - Nuseni

Consiliul Judetean Bistrita Nasaud Nord Vest Bistrita Nasaud

Axa prioritara 3/ DMI 3.2Reabilitarea /modernizarea/dezvoltarea si echipareainfrastructurii serviciilor sociale

1.754.098 268.274 41.273 952.128 3.015.773

976 Centru social multifunctional Best - Life pentru copiidezavantajati social Arhiepiscopia Craiovei Sud Vest Dolj

Axa prioritara 3/ DMI 3.2Reabilitarea /modernizarea/dezvoltarea si echipareainfrastructurii serviciilor sociale

2.469.979 377.761 58.117 739.218 3.645.075

977 Centru Social Multifunctional de Servicii Sociale Fartatesti,Judetul Valcea

Consiliul Local FartatestiDirectia generala de asistenta sociala si

protectia copilului Valcea

Sud Vest Valcea

Axa prioritara 3/ DMI 3.2Reabilitarea /modernizarea/dezvoltarea si echipareainfrastructurii serviciilor sociale

1.081.620 162.034 28.840 484.286 1.756.779

Page 90: Lista proiectelor contractate Programul Operaţional ... · Valoare eligibilă (LEI) Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect Finanţare acordată Contribuţia ... 45.386.579

978Modernizare retele utilitati, facilitati de acces si dotari cuechipamente specifice nevoilor beneficiarilor de servicii dinC.I.A.P.A.H Mislea, judetul Prahova

Centrul de Ingrijire si Asistenta pentru

Persoane Adulte cu Handicap Mislea,

comuna Scorteni, sat Mislea, judetul Prahova

Sud Prahova

Axa prioritara 3/ DMI 3.2Reabilitarea /modernizarea/dezvoltarea si echipareainfrastructurii serviciilor sociale

2.102.276 321.524 49.465 1.082.151 3.555.416

979 Schimbare destinatie din cazarma in camin de batrani,recompartimentare interioara

Consiliul Local al Municipiului PloiestiFundatia pentru copii

"Sfantul Sava"

Sud Prahova

Axa prioritara 3/ DMI 3.2Reabilitarea /modernizarea/dezvoltarea si echipareainfrastructurii serviciilor sociale

2.189.354 334.842 51.514 1.048.745 3.624.455

980 Extindere Centrul de Asistenta pentru recuperarea tinerilor cuhandicap CARTHA, Adjud, Jud Vrancea

Consiliul Local al Municipiului Adjud Sud Est Vrancea

Axa prioritara 3/ DMI 3.2Reabilitarea /modernizarea/dezvoltarea si echipareainfrastructurii serviciilor sociale

1.695.537 259.098 40.115 791.761 2.786.510

981Modernizare/ reabilitare cladire pentru infiintarea unui"Centru de servicii de asistenta sociala pentru persoanevarstnice"

Consiliul Local al Municipiului Resita Vest Caras Severin

Axa prioritara 3/ DMI 3.2Reabilitarea /modernizarea/dezvoltarea si echipareainfrastructurii serviciilor sociale

2.309.427 353.206 54.339 706.204 3.423.176

982 Reabilitare cladire Centru de zi pentru copii aflati in situatiide risc

Primaria Municipiului Sacele Centru Brasov

Axa prioritara 3/ DMI 3.2Reabilitarea /modernizarea/dezvoltarea si echipareainfrastructurii serviciilor sociale

2.455.107 361.334 71.920 679.035 3.567.396

983 Reabilitare, modernizare, extindere si dotare Centru deAsistenta Medico-Sociala Mogosesti, judetul Giurgiu

Consiliul Judetean Giurgiu

Centrul de asistenta medico-sociala

Mogosesti

sud Giurgiu

Axa prioritara 3/ DMI 3.2Reabilitarea /modernizarea/dezvoltarea si echipareainfrastructurii serviciilor sociale

2.456.155 375.647 57.792 757.719 3.647.313

984 Lucrari de modernizare, retele utilitati, facilitati acces sidotari la C.I.T.O.P.A.H. Urlati, judetul Prahova

Centrul de Integrare prin Terapie Ocupationala

pentru Persoane Adulte cu Handicap Urlati

Sud Prahova

Axa prioritara 3/ DMI 3.2Reabilitarea /modernizarea/dezvoltarea si echipareainfrastructurii serviciilor sociale

2.251.950 344.416 52.987 757.056 3.406.409

985Extindere, si reabilitare cladire existenta in vederea infiintariiunui centru de asistenta si suport pentru persoane varstniceFitionesti, Jud. Vrancea

Consiliul Local FitionestiFundatia Pro Armonia Sud Est Vrancea

Axa prioritara 3/ DMI 3.2Reabilitarea /modernizarea/dezvoltarea si echipareainfrastructurii serviciilor sociale

2.552.697 390.413 60.063 817.461 3.820.635

986Reabilitarea, modernizarea si dotarea cantinei sociale dinOrasul Mioveni si a centrului de sprijin la domiciliu pentrupersoanele varstnice, Mioveni, judetul Arges

UAT Oras Mioveni Sud Arges

Axa prioritara 3/ DMI 3.2Reabilitarea /modernizarea/dezvoltarea si echipareainfrastructurii serviciilor sociale

1.155.735 176.759 27.194 379.595 1.739.283

987 Centru Multifunctional de Servicii Sociale Budesti - Ruda,Judetul Valcea

Consiliul Local BudestiDirectia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului

Valcea

Sud Vest Valcea

Axa prioritara 3/ DMI 3.2Reabilitarea /modernizarea/dezvoltarea si echipareainfrastructurii serviciilor sociale

1.114.265 165.265 31.370 585.577 1.896.476

Page 91: Lista proiectelor contractate Programul Operaţional ... · Valoare eligibilă (LEI) Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect Finanţare acordată Contribuţia ... 45.386.579

988 Reabilitarea caminului internat Malu Mare si transformarealui in Centru Social

Consiliul Local Malu Mare

Directia generala de asistenta sociala si

protectia copilului Dolj

Sud Vest Dolj

Axa prioritara 3/ DMI 3.2Reabilitarea /modernizarea/dezvoltarea si echipareainfrastructurii serviciilor sociale

1.885.499 280.759 51.976 1.472.289 3.690.523

989Extinderea serviciului de evaluare si ingrijire a copilului carea savarsit fapte penale prin infiintarea unui centrumultifunctional de consiliere si educatie

Directia Generala de Asistenta Sociala si

Protectia Copilului AradVest Arad

Axa prioritara 3/ DMI 3.2Reabilitarea /modernizarea/dezvoltarea si echipareainfrastructurii serviciilor sociale

1.244.370 190.315 29.280 951.102 2.415.067

990 Extinderea si dotarea cu echipamente specifice a centruluiscolar pentru educatie incluziva Arad

Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva Arad Vest Arad

Axa prioritara 3/ DMI 3.2Reabilitarea /modernizarea/dezvoltarea si echipareainfrastructurii serviciilor sociale

2.479.751 379.256 58.347 1.003.759 3.921.113

991 Reabilitare, amenajare, etajare si schimbare destinatie dincasa parohiala in centru social Arhiepiscopia Craiovei Sud Vest Dolj

Axa prioritara 3/ DMI 3.2Reabilitarea /modernizarea/dezvoltarea si echipareainfrastructurii serviciilor sociale

2.275.795 348.063 53.548 643.817 3.321.222

992 Centru social multifunctional in Targu Jiu, Judetul Gorj Arhiepiscopia Craiovei Sud Vest Gorj

Axa prioritara 3/ DMI 3.2Reabilitarea /modernizarea/dezvoltarea si echipareainfrastructurii serviciilor sociale

2.577.141 394.151 60.639 738.745 3.770.676

993 Modernizare/reabilitare cladire pentru infiintarea centrului dezi ABC Municipiul Resita Vest Caras Severin

Axa prioritara 3/ DMI 3.2Reabilitarea /modernizarea/dezvoltarea si echipareainfrastructurii serviciilor sociale

1.821.501 278.583 42.859 531.167 2.674.109

994 Centrul multifunctional de resurse si servicii pentru adulti cuhandicap Dambovita

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului

Dambovita

Sud Dambovita

Axa prioritara 3/ DMI 3.2Reabilitarea /modernizarea/dezvoltarea si echipareainfrastructurii serviciilor sociale

2.440.954 373.323 57.434 675.043 3.546.753

995 Centru rezidential de ingrijire sociala Sfanta Elisabeta Asociatia Caritas Catolica Oradea Nord vest Bihor

Axa prioritara 3/ DMI 3.2Reabilitarea /modernizarea/dezvoltarea si echipareainfrastructurii serviciilor sociale

2.707.366 414.068 63.703 747.406 3.932.543

996 Centru multifunctional Neri Szent Fulop Municipal SfantuGheorghe

Municipiul Sfantu Gheorghe Centru Covasna

Axa prioritara 3/ DMI 3.2Reabilitarea /modernizarea/dezvoltarea si echipareainfrastructurii serviciilor sociale

1.004.097 153.568 23.626 317.241 1.498.531

997 Reabilitare, modernizare si dotare cladire pentru infiintarecentru de recuperare si reabilitare neuropsihiatrica Ludus

Directia Generala de asistenta sociala si

protectia copilului MuresCentru Mures

Axa prioritara 3/ DMI 3.2Reabilitarea /modernizarea/dezvoltarea si echipareainfrastructurii serviciilor sociale

2.315.981 354.209 54.494 989.102 3.713.785

Page 92: Lista proiectelor contractate Programul Operaţional ... · Valoare eligibilă (LEI) Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect Finanţare acordată Contribuţia ... 45.386.579

998 Infiintarea Centrului de Recuperare si Reabilitare Neuro-Psihica pentru Adulti Movila

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului

Ialomita

Sud Ialomita

Axa prioritara 3/ DMI 3.2Reabilitarea /modernizarea/dezvoltarea si echipareainfrastructurii serviciilor sociale

2.488.025 380.521 58.542 782.936 3.710.024

999 Reabilitare si extindere Complex de servicii sociale Giurgiu Consiliul Judetean Giurgiu Sud Giurgiu

Axa prioritara 3/ DMI 3.2Reabilitarea /modernizarea/dezvoltarea si echipareainfrastructurii serviciilor sociale

2.350.145 359.434 55.298 874.416 3.639.292

1.000 Extindere, reabilitare termica si dotare "Centru ingrijire siasistenta", Municipiul Slobozia, judetul Ialomita

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului

Ialomita

Sud Ialomita

Axa prioritara 3/ DMI 3.2Reabilitarea /modernizarea/dezvoltarea si echipareainfrastructurii serviciilor sociale

2.325.402 355.650 54.715 710.593 3.446.360

1.001 Reabilitarea, modernizarea, dotarea complexului de ingrijiresi asistenta Suseni, judetul Gorj

Directia generala de asistenta si protectia

copilului GorjSud Vest Gorj

Axa prioritara 3/ DMI 3.2Reabilitarea /modernizarea/dezvoltarea si echipareainfrastructurii serviciilor sociale

2.332.320 355.610 55.976 685.322 3.429.228

1.002 Imbunatatirea serviciului social de cresa din Mun MiercureaCiuc

Consiliul local al Mun Miercurea Ciuc Centru Harghita

Axa prioritara 3/ DMI 3.2Reabilitarea /modernizarea/dezvoltarea si echipareainfrastructurii serviciilor sociale

2.289.258 350.122 53.865 724.684 3.417.929

1.003 Reabilitare, modernizare, extindere si dotare Centru deAsistenta Sociala Hotarele, judetul Giurgiu

Consiliul Judetean Giurgiu Sud Giurgiu

Axa prioritara 3/ DMI 3.2Reabilitarea /modernizarea/dezvoltarea si echipareainfrastructurii serviciilor sociale

2.435.483 372.486 57.305 788.551 3.653.825

1.004 infiintarea unui nou centru social pentru persoane varstnice insatul Valea Izvoarelor, comuna Sanpaul, judetul Mures

Comuna SanpaulAsociatia Caritas

Asistenta Sociala Targu Mures - Filiala

Organizatiei Caritas Alba Iulia

Centru Mures

Axa prioritara 3/ DMI 3.2Reabilitarea /modernizarea/dezvoltarea si echipareainfrastructurii serviciilor sociale

2.231.626 341.308 52.509 841.875 3.467.318

1.005 Reabilitare, modernizare, dezvoltare, extindere si echipareCentrul Maternal Saftica, jud. Ilfov Consiliul Judetean Ilfov Bucuresti Ilfov Ilfov

Axa prioritara 3/ DMI 3.2Reabilitarea /modernizarea/dezvoltarea si echipareainfrastructurii serviciilor sociale

2.411.353 368.795 56.738 701.507 3.538.393

1.006 Modernizare spatii existente si extindere constructie parter"Centru social Gaesti"

Directia generala de asistenta sociala si protectia copilului

Dambovita

Sud Dambovita

Axa prioritara 3/ DMI 3.2Reabilitarea /modernizarea/dezvoltarea si echipareainfrastructurii serviciilor sociale

2.464.324 376.897 57.984 726.822 3.626.027

1.007 Reabilitarea si extinderea asezamant social pentru persoanevarstnice "Sfantul Andrei" Barabant

Asociatia "Sfantul Andrei" Barabant Centru Alba

Axa prioritara 3/ DMI 3.2Reabilitarea /modernizarea/dezvoltarea si echipareainfrastructurii serviciilor sociale

2.588.502 395.888 60.906 894.081 3.939.377

Page 93: Lista proiectelor contractate Programul Operaţional ... · Valoare eligibilă (LEI) Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect Finanţare acordată Contribuţia ... 45.386.579

1.008 Extindere si modernizare Centru de zi pentru persoane cuhandicap

Consiliul Local CalarasiAsociatia de Sprijin a Copiilor Handicapati

Fizic - Romania, Filiala Calarasi

Sud Calarasi

Axa prioritara 3/ DMI 3.2Reabilitarea /modernizarea/dezvoltarea si echipareainfrastructurii serviciilor sociale

916.817 140.219 21.572 272.374 1.350.982

1.009Extindere si reabilitare centrul saptamanal pentru copii scolar7-18 ani si peste 18 ani, sat Lopatari, Comuna Lopatari, jud.Buzau

Consiliul Local Lopatari Sud Est Buzau

Axa prioritara 3/ DMI 3.2Reabilitarea /modernizarea/dezvoltarea si echipareainfrastructurii serviciilor sociale

1.735.371 265.410 40.832 510.269 2.551.882

1.010Reabilitarea, modernizarea si echiparea infrastructuriiserviciilor sociale din cadrul centrului de recuperare sireabilitare neuropsihiatrica Horia

Directia Generala de Asistenta Sociala si protectia Copilului

Tulcea

Sud Est Tulcea

Axa prioritara 3/ DMI 3.2Reabilitarea /modernizarea/dezvoltarea si echipareainfrastructurii serviciilor sociale

2.086.762 298.242 70.000 595.130 3.050.134

1.011 Centru Terapie Ocupationala Draganesti - Olt

Consilul Judetean OltConsiliul Local

Draganesti Olt; Consiliul Judetean Prahova

Sud Vest Olt

Axa prioritara 3/ DMI 3.2Reabilitarea /modernizarea/dezvoltarea si echipareainfrastructurii serviciilor sociale

1.951.721 298.498 45.923 716.840 3.012.983

1.012 amenajare centru social multifunctional sat Orboiesti comAndrasesti Ialomita UAT com Andrasesti Sud Ialomita

Axa prioritara 3/ DMI 3.2Reabilitarea /modernizarea/dezvoltarea si echipareainfrastructurii serviciilor sociale

1.226.459 186.434 30.000 398.497 1.841.389

1.013 Modernizarea, dezvoltarea si echiparea modulului " SfantaMaria"

Directia generala de Asistenta Sociala si

Protectia Copilului DoljSud Vest Dolj

Axa prioritara 3/ DMI 3.2Reabilitarea /modernizarea/dezvoltarea si echipareainfrastructurii serviciilor sociale

2.665.340 407.640 62.714 746.173 3.881.867

1.014 lucrari d modernizare cladiri, retele utilitati, facilitati d accessi dotari al CRRNPAH Urlati CRRNPAH Urlati Sud Prahova

Axa prioritara 3/ DMI 3.2Reabilitarea /modernizarea/dezvoltarea si echipareainfrastructurii serviciilor sociale

2.442.379 373.540 57.468 919.245 3.792.631

1.015 Dezvoltarea complexului social de servicii " Sf Andrei" prinlucrari de mansardare

Directia Generala de Asisitenta Sociala si Protectia Copilului Sector 1, Bucuresti

Bucuresti Ilfov Bucuresti

Axa prioritara 3/ DMI 3.2Reabilitarea /modernizarea/dezvoltarea si echipareainfrastructurii serviciilor sociale

1.792.426 273.310 43.000 581.878 2.690.614

1.016 Centru social multifunctional in Gradinari, judetul Olt Arhiepiscopia Craiovei Sud Vest Olt

Axa prioritara 3/ DMI 3.2Reabilitarea /modernizarea/dezvoltarea si echipareainfrastructurii serviciilor sociale

2.602.666 398.055 61.239 739.233 3.801.193

1.017 Consolidare, reabilitare si extindere Scoala speciala ValeaMare

Scoala Speciala Valea Mare Sud Arges

Axa prioritara 3/ DMI 3.2Reabilitarea /modernizarea/dezvoltarea si echipareainfrastructurii serviciilor sociale

2.488.250 380.556 58.547 694.852 3.622.205

Page 94: Lista proiectelor contractate Programul Operaţional ... · Valoare eligibilă (LEI) Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect Finanţare acordată Contribuţia ... 45.386.579

1.018 Reabilitare, modernizare, dezvoltare, extindere si echipareCentrul de Ingrijire si Asistenta Ciolpani, jud. Ilfov Consiliul Judetean Ilfov Bucuresti Ilfov Ilfov

Axa prioritara 3/ DMI 3.2Reabilitarea /modernizarea/dezvoltarea si echipareainfrastructurii serviciilor sociale

2.482.231 379.635 58.405 737.334 3.657.606

1.019 Reabilitare, modernizare, dezvoltare, extindere si echipareCentru de Plasament nr.5 Peris, jud. Ilfov Consiliul Judetean Ilfov Bucuresti Ilfov Ilfov

Axa prioritara 3/ DMI 3.2Reabilitarea /modernizarea/dezvoltarea si echipareainfrastructurii serviciilor sociale

2.650.726 405.405 62.370 790.768 3.909.269

1.020 Reabilitare, modernizare, dezvoltare, extindere si echipareCentrul de Plasament nr. 6 Voluntari, jud. Ilfov Consiliul Judetean Ilfov Bucuresti Ilfov Ilfov

Axa prioritara 3/ DMI 3.2Reabilitarea /modernizarea/dezvoltarea si echipareainfrastructurii serviciilor sociale

1.991.930 304.648 46.869 1.324.842 3.668.289

1.021 Centru rezidential pentru persoane varstniceAsociatia Samaritenii

Orastieni, Orastie, Judetul Hunedoara

Vest Hunedoara

Axa prioritara 3/ DMI 3.2Reabilitarea /modernizarea/dezvoltarea si echipareainfrastructurii serviciilor sociale

2.524.351 386.077 59.397 703.028 3.672.853

1.022Modernizarea si compartimentare mansarda in Centrul derecuperare si tratament pentru persoane cu dizabilitati "DonOrione"

Asociatia Don Orione Bucuresti Ilfov Ilfov

Axa prioritara 3/ DMI 3.2Reabilitarea /modernizarea/dezvoltarea si echipareainfrastructurii serviciilor sociale

2.661.069 406.987 62.613 755.802 3.886.471

1.023 Extindere si modernizare Centru rezidential pentru persoanevarstnice comuna Contesti, sat Mereni, judetul Dambovita Comuna Contesti Sud Dambovita

Axa prioritara 3/ DMI 3.2Reabilitarea /modernizarea/dezvoltarea si echipareainfrastructurii serviciilor sociale

2.430.140 371.668 57.180 785.061 3.644.050

1.024EXTINDERE, SUPRAETAJARE C2 SI AMENAJARECURTE - FUNDATIA "SF. IOAN BOSCO", CENTRU DEZI "DOMINIC SAVIO"

FUNDATIA "SFANTUL IOAN BOSCO",

BACAUNord Est Bacau

Axa prioritara 3/ DMI 3.2Reabilitarea /modernizarea/dezvoltarea si echipareainfrastructurii serviciilor sociale

2.288.402 349.991 53.845 750.175 3.442.413

1.025 Adapost de urgenta pe timp de noapte Municipiul Deva Vest Hunedoara

Axa prioritara 3/ DMI 3.2Reabilitarea /modernizarea/dezvoltarea si echipareainfrastructurii serviciilor sociale

1.290.554 197.374 30.366 436.032 1.954.330

1.026Lucrari de modernizare, retele utilitati, facilitati acces sidotari la Centrul de Plasament Filipestii de Targ, judetulPrahova

Directia generala de asistenta sociala si protectia copilului

Prahova

Sud Prahova

Axa prioritara 3/ DMI 3.2Reabilitarea /modernizarea/dezvoltarea si echipareainfrastructurii serviciilor sociale

2.381.992 364.305 56.047 1.114.851 3.917.194

1.027Modernizarea si extinderea Centrului Social MultifunctionalHarap-Alb, componenta a noilor politici de asistenta socialainterdisciplinara

Directia Generala de Asistenta Sociala si

Protectia Copilului sect 6,Bucuresti

Bucuresti Ilfov Bucuresti

Axa prioritara 3/ DMI 3.2Reabilitarea /modernizarea/dezvoltarea si echipareainfrastructurii serviciilor sociale

2.695.813 412.301 63.431 825.817 3.997.363

Page 95: Lista proiectelor contractate Programul Operaţional ... · Valoare eligibilă (LEI) Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect Finanţare acordată Contribuţia ... 45.386.579

1.028Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea, extinderea siechiparea infrastructurii sociale la Centrul Medico-SocialDomnesti - Judetul Ilfov

Consiliul Judetean Ilfov Bucuresti Ilfov Ilfov

Axa prioritara 3/ DMI 3.2Reabilitarea /modernizarea/dezvoltarea si echipareainfrastructurii serviciilor sociale

2.700.335 412.992 63.537 786.134 3.962.999

1.029 Centrul de recuperare si reabilitare neuropsihiatrica PeriamDirectia Generala de Asistenta Sociala si

Protectia Copilului TimisVest Timis

Axa prioritara 3/ DMI 3.2Reabilitarea /modernizarea/dezvoltarea si echipareainfrastructurii serviciilor sociale

2.625.337 401.522 61.773 843.219 3.931.851

1.030 Modernizarea centrului de zi din cadrul complexului de tipfamilial Valea Mare Stefanesti

Directia Generala de Asistenta Sociala si

Protectia Copilului ArgesSud Arges

Axa prioritara 3/ DMI 3.2Reabilitarea /modernizarea/dezvoltarea si echipareainfrastructurii serviciilor sociale

764.215 116.880 17.988 271.586 1.170.662

1.031 Infiintarea centrului Alzheimer si reabilitarea serviciilorconexe centrului medico-social Galati

Centrul Multfunctional de servcii sociale Galati Sud Est Galati

Axa prioritara 3/ DMI 3.2Reabilitarea /modernizarea/dezvoltarea si echipareainfrastructurii serviciilor sociale

2.402.879 367.499 56.538 672.753 3.499.670

1.032 Extindere servicii comunitarein cadrul Centrului de zi "HarapAlb"

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului, sector 4, Bucuresti

Bucuresti Ilfov Bucuresti

Axa prioritara 3/ DMI 3.2Reabilitarea /modernizarea/dezvoltarea si echipareainfrastructurii serviciilor sociale

1.835.476 280.720 43.188 1.535.269 3.694.653

1.033 Reabilitarea centrului de plasament "Casa De Copii subcurcubeu" si reabilitare si reamenajare

Asociatia Umanitara Crestina Ora International

Centru Harghita

Axa prioritara 3/ DMI 3.2Reabilitarea /modernizarea/dezvoltarea si echipareainfrastructurii serviciilor sociale

1.380.878 211.193 32.491 422.517 2.047.080

1.034 Centrul social pentru persoane varstnice "Renasterea":reabilitare, modernizare, mansardare pod existent si dotare Arhiepiscopia Craiovei Sud vest Dolj

Axa prioritara 3/ DMI 3.2Reabilitarea /modernizarea/dezvoltarea si echipareainfrastructurii serviciilor sociale

2.660.856 406.954 62.608 766.189 3.896.608

1.035 Mansardarea, renovarea, modernizarea si dotarea cladiriigradinitei Gosen, calea Aurel Vlaicu, nr.121-125, Arad"

Asociatia Crestina de Caritate"Gosen" Vest Arad

Axa prioritara 3/ DMI 3.2Reabilitarea /modernizarea/dezvoltarea si echipareainfrastructurii serviciilor sociale

2.399.151 366.929 56.451 676.080 3.498.610

1.036 Dezvoltarea Centrului social al Asociatiei Casa SperanteiCampina Asociatia Casa Sperantei Sud Prahova

Axa prioritara 3/ DMI 3.2Reabilitarea /modernizarea/dezvoltarea si echipareainfrastructurii serviciilor sociale

2.201.655 336.465 52.068 704.405 3.294.588

1.037 Extiderea complexului de servicii pentru copii cu handicapTrivale, Pitesti

Directia Generala de Asistenta Sociala si

Protectia Copilului ArgesSud Arges

Axa prioritara 3/ DMI 3.2Reabilitarea /modernizarea/dezvoltarea si echipareainfrastructurii serviciilor sociale

695.551 106.422 16.367 266.828 1.085.167

Page 96: Lista proiectelor contractate Programul Operaţional ... · Valoare eligibilă (LEI) Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect Finanţare acordată Contribuţia ... 45.386.579

1.038 Centru Social Multifunctional de Servicii Sociale Jupanesti,Judetul Gorj

Consiliul Local JupanestiDirectia Generala de Asistenta Sociala si

protectia Copilului Gorj

Sud Vest Gorj

Axa prioritara 3/ DMI 3.2Reabilitarea /modernizarea/dezvoltarea si echipareainfrastructurii serviciilor sociale

653.028 99.337 15.903 266.494 1.034.762

1.039 Modernizare si extindere cladire pentru infiintare CentruSocial in sat Plosca, comnuna Bistret, judetul Dolj Primaria Bistret Sud Vest Dolj

Axa prioritara 3/ DMI 3.2Reabilitarea /modernizarea/dezvoltarea si echipareainfrastructurii serviciilor sociale

1.027.239 157.107 24.170 1.057.595 2.266.112

1.040 Cresterea calitatii si numarului serviciilor sociale oferite deDirectia de asistenta sociala a orasului Voluntari Orasul Voluntari Bucuresti Ilfov Ilfov

Axa prioritara 3/ DMI 3.2Reabilitarea /modernizarea/dezvoltarea si echipareainfrastructurii serviciilor sociale

2.392.625 365.931 56.297 807.698 3.622.551

1.041

Lucrari de consolidare, extindere, supraetajare sirefunctionalizare pentru realizarea Centrului multifunctionalFortuna, in Bucuresti, sector 1 pentru persoanele cudizabilitati

ASOCIATIA ALTERNATIVA 2003 Bucuresti Ilfov Bucuresti

Axa prioritara 3/ DMI 3.2Reabilitarea /modernizarea/dezvoltarea si echipareainfrastructurii serviciilor sociale

938.454 143.528 22.081 267.825 1.371.889

1.042REABILITAREA SI MODERNIZAREA UNITATII DEASISTENTA MEDICO-SOCIALA LOCALITATEAZVORISTEA, JUD. SUCEAVA

COMUNA ZVORISTEA JUD. SUCEAVA Nord Est Suceava

Axa prioritara 3/ DMI 3.2Reabilitarea /modernizarea/dezvoltarea si echipareainfrastructurii serviciilor sociale

823.801 125.993 19.384 249.159 1.218.337

1.043Extindere Centru Social Halchiu prin mansardare cu functiunimultiple si constructie unitati locative pentru persoanevarstnice in curtea centrului

Comuna Hlchiu Centru Brasov

Axa prioritara 3/ DMI 3.2Reabilitarea /modernizarea/dezvoltarea si echipareainfrastructurii serviciilor sociale

2.414.611 369.293 56.814 773.160 3.613.879

1.044 Extinderea si reabilitarea Centrului de crizaDirectia Generala de Asistenta Sociala si

Protectia Copilului AradVest Arad

Axa prioritara 3/ DMI 3.2Reabilitarea /modernizarea/dezvoltarea si echipareainfrastructurii serviciilor sociale

2.229.156 340.930 52.451 699.329 3.321.865

1.045 INFIINTARE CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANEVARSTNICE, STANILESTI Comuna Stanilesti Nord Est Vaslui

Axa prioritara 3/ DMI 3.2Reabilitarea /modernizarea/dezvoltarea si echipareainfrastructurii serviciilor sociale

825.979 126.326 19.435 351.641 1.323.381

1.046 Reabilitarea, modernizarea, dotarea complexului de serviciicomunitare pentru copilul in dificultate Targu - Carbunesti

Directia generala de Asistenta Sociala si

Protectia Copilului GorjSud Vest Gorj

Axa prioritara 3/ DMI 3.2Reabilitarea /modernizarea/dezvoltarea si echipareainfrastructurii serviciilor sociale

1.881.045 287.689 44.260 805.849 3.018.843

1.047 Reabilitare, reparatii curente si amenajari Centru deRecuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica Gherla

Directia Generala de Asistenta Sociala si

Protectia Copilului Cluj Nord Vest Cluj

Axa prioritara 3/ DMI 3.2Reabilitarea /modernizarea/dezvoltarea si echipareainfrastructurii serviciilor sociale

2.305.337 352.581 54.243 773.303 3.485.464

Page 97: Lista proiectelor contractate Programul Operaţional ... · Valoare eligibilă (LEI) Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect Finanţare acordată Contribuţia ... 45.386.579

1.048 Centru social multifunctional pentru persoane varstnice dinMunicipiul Hunedoara Municipiul Hunedoara Vest Hunedoara

Axa prioritara 3/ DMI 3.2Reabilitarea /modernizarea/dezvoltarea si echipareainfrastructurii serviciilor sociale

2.439.943 373.168 57.410 737.586 3.608.108

1.049 Modernizare casa de copii Fundatia Kiwi Casa Bucuriei Centru Mures

Axa prioritara 3/ DMI 3.2Reabilitarea /modernizarea/dezvoltarea si echipareainfrastructurii serviciilor sociale

447.468 68.436 10.529 160.744 687.177

1.050 Reabilitare, modernizare, extindere si dotare Caminul pentruPersoane Varstnice Mironesti, judetul Giurgiu

Consiliul Judetean Giurgiu Sud Giurgiu

Axa prioritara 3/ DMI 3.2Reabilitarea /modernizarea/dezvoltarea si echipareainfrastructurii serviciilor sociale

2.381.052 364.161 56.025 739.224 3.540.462

1.051 Dezvoltarea serviciilor sociale de cresa cu program de lucruzilnic din Sf. Gheorghe

Directia de asistenta comunitara Sfantu

GheorgheCentru Covasna

Axa prioritara 3/ DMI 3.2Reabilitarea /modernizarea/dezvoltarea si echipareainfrastructurii serviciilor sociale

1.358.920 207.835 31.975 666.771 2.265.500

1.052REABILITARE, MODERNIZARE, DEZVOLTARE SIECHIPARE CENTRUL DE ASISTENTA MEDICO-SOCIALA CODAESTI

JUDETUL VASLUI Nord Est Vaslui

Axa prioritara 3/ DMI 3.2Reabilitarea /modernizarea/dezvoltarea si echipareainfrastructurii serviciilor sociale

2.725.777 416.884 64.136 588.131 3.794.928

1.053Construire si dotare Centru de zi pentru copilul cu autism -P+E, reabilitare si modernizare Centru de plasament pentrucopilul cu dizabilitati, Drobeta Turnu-Severin, jud. Mehedinti

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului

Mehedinti

Sud Vest Mehedinti

Axa prioritara 3/ DMI 3.2Reabilitarea /modernizarea/dezvoltarea si echipareainfrastructurii serviciilor sociale

1.744.546 266.813 41.048 535.541 2.587.948

1.054 Centrul social de recuperare si reabilitare neuromotoriepentru persoane adulte

UAT Oras Panciu Serviciul Public Local de

Asistenta SocialaSud Est Vrancea

Axa prioritara 3/ DMI 3.2Reabilitarea /modernizarea/dezvoltarea si echipareainfrastructurii serviciilor sociale

1.029.936 157.520 24.234 340.743 1.552.432

1.055 Extinderea Centrului de ingrijire medico social Niraj Orasul Miercurea Nirajului Centru Mures

Axa prioritara 3/ DMI 3.2Reabilitarea /modernizarea/dezvoltarea si echipareainfrastructurii serviciilor sociale

2.026.383 309.917 47.680 758.620 3.142.600

1.056Reabilitarea si modernizarea constructiei existente pe teren inregim de inaltime S+P+2E, cu functiunea de camni debatrani, inclusiv organizarea executiei lucrarilor

Federatia Comunitatilor Evreiesti din Romania,

Cultul MozaicBucuresti Ilfov Bucuresti

Axa prioritara 3/ DMI 3.2Reabilitarea /modernizarea/dezvoltarea si echipareainfrastructurii serviciilor sociale

2.705.218 263.202 214.190 814.961 3.997.570

1.057 Reabilitarea si modernizarea Centrului de plasament Casanoastra

Consiliul Judetean Caras - Severin Vest Caras Severin

Axa prioritara 3/ DMI 3.2Reabilitarea /modernizarea/dezvoltarea si echipareainfrastructurii serviciilor sociale

2.022.064 309.257 47.578 672.986 3.051.885

Page 98: Lista proiectelor contractate Programul Operaţional ... · Valoare eligibilă (LEI) Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect Finanţare acordată Contribuţia ... 45.386.579

1.058 Modernizare si extindere cladire "Kolping" in vederainfintarii unui centru social rezidential

Caritas ingrijire la domiciliu Centru Harghita

Axa prioritara 3/ DMI 3.2Reabilitarea /modernizarea/dezvoltarea si echipareainfrastructurii serviciilor sociale

1.643.629 251.379 38.674 599.456 2.533.137

1.059 Centrul rezidential pentru persoane varstnice "Sf. Ioan"Panciu UAT Oras Panciu Sud Est Vrancea

Axa prioritara 3/ DMI 3.2Reabilitarea /modernizarea/dezvoltarea si echipareainfrastructurii serviciilor sociale

2.716.574 415.476 63.919 795.688 3.991.657

1.060 Centru rezidential de gazduire si ingrijire a persoanelor aflatein dificultate Asistmed

Asociatia de ajutor familial ASISTMED Nord Vest Cluj

Axa prioritara 3/ DMI 3.2Reabilitarea /modernizarea/dezvoltarea si echipareainfrastructurii serviciilor sociale

2.634.386 402.906 61.986 749.466 3.848.744

1.061 Modernizarea si mansardarea Centrului de Ingrijire siAsistenta pentru Persoanele Adulte - Vitan

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului

Sector 3

Bucuresti Ilfov Bucuresti

Axa prioritara 3/ DMI 3.2Reabilitarea /modernizarea/dezvoltarea si echipareainfrastructurii serviciilor sociale

2.414.811 369.324 56.819 754.909 3.595.863

1.062 Centru multifunctional de servicii sociale Creteni, judetulValcea

Consiliul Local CreteniDirectia generala de asistenta sociala si

protectia copilului Valcea

Sud Vest Valcea

Axa prioritara 3/ DMI 3.2Reabilitarea /modernizarea/dezvoltarea si echipareainfrastructurii serviciilor sociale

1.063.123 162.595 25.015 456.494 1.707.227

1.063 Modernizarea si extinderea complexului de servicii socialeCasa Soarelui

Directia generala de asistenta sociala si protectia copilului

Dambovita

Sud Dambovita

Axa prioritara 3/ DMI 3.2Reabilitarea /modernizarea/dezvoltarea si echipareainfrastructurii serviciilor sociale

2.572.776 393.483 60.536 832.715 3.859.510

1.064 Modernizarea Centrului de asistenta medico-sociala Calarasi Centrul de Asistenta Medico-Sociala Calarasi Sud Calarasi

Axa prioritara 3/ DMI 3.2Reabilitarea /modernizarea/dezvoltarea si echipareainfrastructurii serviciilor sociale

439.380 66.682 10.855 247.372 764.290

1.065 Centru social pentru copii Aripi de lumina Arhiepiscopia Craiovei Sud Vest Dolj

Axa prioritara 3/ DMI 3.2Reabilitarea /modernizarea/dezvoltarea si echipareainfrastructurii serviciilor sociale

2.477.909 378.974 58.304 696.117 3.611.304

1.066

Reabilitarea si dotarea Centrului de Plasament "Floare deColt" in vederea accesului beneficiarilor la servicii dedezvoltare a deprinderilor de viata independenta si acompetentelor profesionale

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului a judetului Satu Mare

Nord Vest Satu Mare

Axa prioritara 3/ DMI 3.2Reabilitarea /modernizarea/dezvoltarea si echipareainfrastructurii serviciilor sociale

1.038.201 158.784 24.428 360.251 1.581.664

1.067 Centru multifunctional de servicii sociale Sutesti, judetulValcea

Consiliul Local SutestiDirectia generala de asistenta sociala si

protectia copilului Valcea

Sud Vest Valcea

Axa prioritara 3/ DMI 3.2Reabilitarea /modernizarea/dezvoltarea si echipareainfrastructurii serviciilor sociale

978.050 149.584 23.013 449.322 1.599.969

Page 99: Lista proiectelor contractate Programul Operaţional ... · Valoare eligibilă (LEI) Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect Finanţare acordată Contribuţia ... 45.386.579

1.068 Centru multifunctional de servicii sociale, Popesti, JudetulValcea

Consiliul Local PopestiDirectia generala de asistenta solciala si

protectia copilului Valcea

Sud Vest Valcea

Axa prioritara 3/ DMI 3.2Reabilitarea /modernizarea/dezvoltarea si echipareainfrastructurii serviciilor sociale

740.801 113.299 17.431 424.188 1.295.719

1.069 Centru multifunctional de asistenta sociala in municipiulDragasani

UAT Municipiul Dragasani

Directia generala de asistenta sociala si

protectia copilului Valcea

Sud Vest Valcea

Axa prioritara 3/ DMI 3.2Reabilitarea /modernizarea/dezvoltarea si echipareainfrastructurii serviciilor sociale

1.632.818 249.725 38.419 967.068 2.888.030

1.070 "Copilarie implinita" Asociatia "Congregatia Surorile Piariste" Carei Nord Vest Satu Mare

Axa prioritara 3/ DMI 3.2Reabilitarea /modernizarea/dezvoltarea si echipareainfrastructurii serviciilor sociale

2.628.760 402.046 61.853 867.379 3.960.038

1.071 Amenajare pavilion bucatarie - spalatorie cu extindere salonUAMSN Balcescu - Flamanzi

Unitatea De Asistenta Medico Sociala Dr Elena

Popovici, FlamanziNord Est Botosani

Axa prioritara 3/ DMI 3.2Reabilitarea /modernizarea/dezvoltarea si echipareainfrastructurii serviciilor sociale

1.091.090 166.873 25.673 468.266 1.751.901

1.072 Modernizare si extindere cantina camin de batrini Asociatia Diakonia Evanghelica Nadlac Vest Arad

Axa prioritara 3/ DMI 3.2Reabilitarea /modernizarea/dezvoltarea si echipareainfrastructurii serviciilor sociale

1.686.664 257.960 39.686 458.971 2.443.281

1.073Dezvoltarea serviciilor sociale furnizate de Parohia OrtodoxaRomana Simleu Silvaniei prin infiintarea centrului de serviciisociale cu destinatie multifunctionala "Filantropia"

Parohia Ortodoxa Romana Simleu Silvaniei Nord vest Salaj

Axa prioritara 3/ DMI 3.2Reabilitarea /modernizarea/dezvoltarea si echipareainfrastructurii serviciilor sociale

1.707.422 261.135 40.175 527.292 2.536.024

1.074 Modernizare si extindere cladire existenta in vedereainfiintarii Centrului Social Multifunctional

Comuna Jaristea si DGASPC Vrancea,

Judetul VranceaSud Est Vrancea

Axa prioritara 3/ DMI 3.2Reabilitarea /modernizarea/dezvoltarea si echipareainfrastructurii serviciilor sociale

1.029.322 157.426 24.219 327.177 1.538.144

1.075 Infiintare Centru Multifunctional Targu Frumos Orasul Targu Frumos Nord Est Iasi

Axa prioritara 3/ DMI 3.2Reabilitarea /modernizarea/dezvoltarea si echipareainfrastructurii serviciilor sociale

2.559.395 391.437 60.221 714.709 3.725.762

1.076Amenajare Centru pentru Persoane Varstnice prin reabilitareasi extinderea unei cladiri situate in satul Oncesti, comunaStanesti, judetul Giurgiu

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului

Giurgiu

Sud Giurgiu

Axa prioritara 3/ DMI 3.2Reabilitarea /modernizarea/dezvoltarea si echipareainfrastructurii serviciilor sociale

2.128.535 325.541 50.083 995.711 3.499.870

1.077 Centru social multifunctional in Bucuresti Arhiepiscopia Craiovei Bucuresti Ilfov Bucuresti

Axa prioritara 3/ DMI 3.2Reabilitarea /modernizarea/dezvoltarea si echipareainfrastructurii serviciilor sociale

2.587.985 395.809 60.894 742.047 3.786.734

Page 100: Lista proiectelor contractate Programul Operaţional ... · Valoare eligibilă (LEI) Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect Finanţare acordată Contribuţia ... 45.386.579

1.078 Amenajare Camin Pentru Persoane Varstnice, MunicipiulOnesti, Judetul Bacau Municipiul Onesti Nord Est Bacau

Axa prioritara 3/ DMI 3.2Reabilitarea /modernizarea/dezvoltarea si echipareainfrastructurii serviciilor sociale

2.404.294 367.716 56.572 805.965 3.634.546

1.079 Centrul Multifunctional Help - Modernizare cantina de ajutorsocial

UAT Municipiul GalatiCantina de Ajutor Social

GalatiSud Est Galati

Axa prioritara 3/ DMI 3.2Reabilitarea /modernizarea/dezvoltarea si echipareainfrastructurii serviciilor sociale

1.968.708 301.097 46.323 551.978 2.868.105

1.080 Reabilitare adapost pentru familii, persoane adulte si copiiaflati in dificultate

Consiliul Local Alexandria Sud Teleorman

Axa prioritara 3/ DMI 3.2Reabilitarea /modernizarea/dezvoltarea si echipareainfrastructurii serviciilor sociale

2.671.322 408.555 62.855 846.728 3.989.460

1.081 Centru social pentru batrani in Calimanesti, judetul Valcea Arhiepiscopia Craiovei Sud Vest Valcea

Axa prioritara 3/ DMI 3.2Reabilitarea /modernizarea/dezvoltarea si echipareainfrastructurii serviciilor sociale

2.686.887 410.936 63.221 758.183 3.919.226

1.082 Centrul de zi pentru copii cu autism in Municipiul GalatiUAT Municipiul GalatiCentrul Medico Social

GalatiSud Est Galati

Axa prioritara 3/ DMI 3.2Reabilitarea /modernizarea/dezvoltarea si echipareainfrastructurii serviciilor sociale

2.033.367 310.986 47.844 802.718 3.194.915

1.083 Camin pentru personae varstnice” sfintii Constantin siElena”, sat Costesti, jud. Buzau

Primaria comunei Costesti, jud Buzau cu

DGASC BuzauSud Est Buzau

Axa prioritara 3/ DMI 3.2Reabilitarea /modernizarea/dezvoltarea si echipareainfrastructurii serviciilor sociale

2.586.832 395.633 60.867 900.945 3.944.276

1.084 Modernizarea reabilitarea si extinderea Centrului deplasament Gulliver Sibiu

Directia Generala de Asistenta Sociala si

Protectia Copilului SibiuCentru Sibiu

Axa prioritara 3/ DMI 3.2Reabilitarea /modernizarea/dezvoltarea si echipareainfrastructurii serviciilor sociale

2.735.219 418.328 64.358 764.843 3.982.748

1.085 Centru social pentru ingrijire batrani si persoane cu nevoispeciale comuna Saelele, sat Pleasov, judetul Teleorman

Consiliul Local Saelele Consiliul Judetean

Teleorman si DGASPC Teleorman

Sud Teleorman

Axa prioritara 3/ DMI 3.2Reabilitarea /modernizarea/dezvoltarea si echipareainfrastructurii serviciilor sociale

1.653.122 252.830 38.897 642.724 2.587.573

1.086 Modernizarea reabilitarea centrului de plasament Turnu RosuDirectia generala de asistenta sociala si

protectia copilului SibiuCentru Sibiu

Axa prioritara 3/ DMI 3.2Reabilitarea /modernizarea/dezvoltarea si echipareainfrastructurii serviciilor sociale

2.570.837 393.187 779.887 0 3.743.911

1.087Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si dotarea cuechipamente specifice nevoilor beneficiarilor de servicii dinCITOPAH Tatarai, judetul Prahova

Centrul de Integrare prin Terapie Ocupationala

pentru Persoane Adulte cu Handicap Tatarai

Sud Prahova

Axa prioritara 3/ DMI 3.2Reabilitarea /modernizarea/dezvoltarea si echipareainfrastructurii serviciilor sociale

2.428.686 371.446 57.146 1.131.873 3.989.151

Page 101: Lista proiectelor contractate Programul Operaţional ... · Valoare eligibilă (LEI) Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect Finanţare acordată Contribuţia ... 45.386.579

1.088 Centrul de prevenire a abandonului si a separarii copilului defamilia sa in Comuna Gradina, jud. Constanta

Primaria Comunei Gradina, jud Constanta Sud Est Constanta

Axa prioritara 3/ DMI 3.2Reabilitarea /modernizarea/dezvoltarea si echipareainfrastructurii serviciilor sociale

1.506.125 230.349 35.438 628.126 2.400.038

1.089

Achizitionare echipamente specifice pentru imbunatatireacapacitatii si calitatii sistemului de interventie in situatii deurgenta si pentru acordarea asistentei medicale de urgenta si aprimului ajutor calificat, in Regiunea 7 Centru

ADI Centru Centru Mures

Axa prioritara 3/ DMI 3.3imbunatatirea dotarii cuechipamente a bazeloroperationale pentru interventii insituatii de urgenta

30.456.860 4.658.108 716.632 6.824.004 42.655.604

1.090

Achizitionare Echipamente Specifice Pentru ImbunatatireaCapacitatii si Calitatii Sistemului de Interventie in Situatii deUrgenta, Acordarii Asistentei Medicale de urgenta si aPrimului Ajutor

Asociatia de Dezvoltare Intercomunitare Euronest Nord Est Iasi

Axa prioritara 3/ DMI 3.3imbunatatirea dotarii cuechipamente a bazeloroperationale pentru interventii insituatii de urgenta

31.276.246 4.783.426 735.912 8.860.141 45.655.725

1.091Imbunatatirea dotarii cu echipamente a bazelor operationalepentru interventii in situatii de urgenta in regiunea Sud VestOltenia

Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Sud vest

OlteniaSud Vest Dolj

Axa prioritara 3/ DMI 3.3imbunatatirea dotarii cuechipamente a bazeloroperationale pentru interventii insituatii de urgenta

34.965.714 5.347.697 822.723 7.932.866 49.069.000

1.092

Achizitionare echipamente specifice pentru imbunatatireacapacitatii si calitatii sistemului de interventie in situatii deurgenta si pentru acordarea asistentei medicale de urgenta si aprimului ajutor calificat in Regiunea Vest”

Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Vest Vest Arad

Axa prioritara 3/ DMI 3.3imbunatatirea dotarii cuechipamente a bazeloroperationale pentru interventii insituatii de urgenta

34.848.300 5.329.740 819.960 8.723.770 49.721.770

1.093

Achizitie echipamente specifice pentru imbunatatireacapacitatii si calitatii sistemului de interventie in situatii deurgenta si pentru acordarea asistentei medicale de urgenta si aprimului ajuor calificat, in Regiunea Sud Muntenia

Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara "Situatii

de urgenta Sud Muntenia"

Sud Teleorman

Axa prioritara 3/ DMI 3.3imbunatatirea dotarii cuechipamente a bazeloroperationale pentru interventii insituatii de urgenta

35.696.437 5.459.455 839.916 7.999.434 49.995.242

1.094Imbunatatirea dotarii cu echipamente a bazelor operationalepentru interventii in situatii de urgenta din Transilvania deNord

Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara

"Transilvania de Nord" Nord Vest Cluj

Axa prioritara 3/ DMI 3.3imbunatatirea dotarii cuechipamente a bazeloroperationale pentru interventii insituatii de urgenta

35.620.401 5.447.826 838.127 10.057.525 51.963.878

1.095 Dezvoltarea si dotarea serviciilor profesioniste pentruinterventii in situatii de urgenta in regiunea Bucuresti-Ilfov

Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Bucuresti-Ilfov

Bucuresti Ilfov Ilfov

Axa prioritara 3/ DMI 3.3imbunatatirea dotarii cuechipamente a bazeloroperationale pentru interventii insituatii de urgenta

30.919.022 4.728.792 727.506 9.181.329 45.556.649

1.096

Achizitionarea echipamente specifice pentru imbunatatireacapacitatii si calitatii sistemului de interventie in situatii deurgenta, acordarea asistentei medicale de urgenta si aprimului ajutor calificat, in regiunea Sud-Est

Asociatia Intercomunitara "Sud Est"pentru Situatii de

Urgenta

Sud Est Constanta

Axa prioritara 3/ DMI 3.3imbunatatirea dotarii cuechipamente a bazeloroperationale pentru interventii insituatii de urgenta

31.762.211 4.857.750 747.346 8.968.154 46.335.461

1.097

Achizitionare echipamente specifice pentru imbunatatireacapacitatii si calitatii sistemului de interventie in situatii deurgenta, acordarii asistentei medicale de urgenta si a primuluiajutor calificat in Regiunea Nord-Est

Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Euronest, Iasi

Nord Est Iasi

Axa prioritara 3/ DMI 3.3imbunatatirea dotarii cuechipamente a bazeloroperationale pentru interventii insituatii de urgenta

22.252.171 3.403.273 523.581 6.338.766 32.517.791

Page 102: Lista proiectelor contractate Programul Operaţional ... · Valoare eligibilă (LEI) Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect Finanţare acordată Contribuţia ... 45.386.579

1.098 Echipamente pentru imbunatatirea interventilor in situatii deurgenta

Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara "Centrul Transilvaniei", Tg. Mures

Centru Mures

Axa prioritara 3/ DMI 3.3imbunatatirea dotarii cuechipamente a bazeloroperationale pentru interventii insituatii de urgenta

13.897.605 1.867.511 585.007 3.939.630 20.289.753

1.099Imbunatatirea dotarii cu echipamente a bazelor operationalepentru interventii in situatii de urgenta din Transilvania deNord-etapa II

Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara

"Transilvania de Nord" (B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 108, Cluj-

Napoca)

Nord Vest Cluj

Axa prioritara 3/ DMI 3.3imbunatatirea dotarii cuechipamente a bazeloroperationale pentru interventii insituatii de urgenta

6.929.115 1.059.747 163.038 1.956.456 10.108.356

1.100

Achizitionare echipamente specifice pentru imbunatatireacapacitatii si calitatii sistemului de interventie in situatii deurgenta si pentru acordarea asistentei medicale de urgenta si aprimului ajutor calificat in Regiunea Vest -etapa a 2-a

Asociatia de dezvoltare intercomunitara pentru

managementul situatiilor de urgenta (ADI Vest)

Vest Arad

Axa prioritara 3/ DMI 3.3imbunatatirea dotarii cuechipamente a bazeloroperationale pentru interventii insituatii de urgenta

1.912.500 292.500 45.000 804.959 3.054.959

1.101Extinderea dotarii cu echipamente a bazelor operationalepentru interventii in situatii de urgenta in Regiunea Sud -Vest Oltenia

Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Sud vest

OlteniaSud Vest Dolj

Axa prioritara 3/ DMI 3.3imbunatatirea dotarii cuechipamente a bazeloroperationale pentru interventii insituatii de urgenta

15.143.388 2.316.048 356.315 4.300.580 22.116.330

1.102Imbunatatirea dotarii cu autospeciale de interventie si salvarede la inaltime a bazelor operationale pentru situatii de urgentain Regiunea Nord-Est

Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Euronest, Iasi

Nord Est Iasi

Axa prioritara 3/ DMI 3.3imbunatatirea dotarii cuechipamente a bazeloroperationale pentru interventii insituatii de urgenta

14.200.884 3.119.423 353.476 0 17.673.782

1.103 Dezvoltarea si dotarea serviciilor specializate pentruinterventii in situatii de urgenta in regiunea Bucuresti-Ilfov

Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Bucuresti-Ilfov

Bucuresti Ilfov Ilfov

Axa prioritara 3/ DMI 3.3imbunatatirea dotarii cuechipamente a bazeloroperationale pentru interventii insituatii de urgenta

12.251.509 1.873.760 288.271 3.991.743 18.405.283

1.104

Achizitie echipamente specifice pentru imbunatatireacapacitatii si calitatii sistemului de interventie in situatii deurgenta si pentru acordarea asistentei medicale de urgenta si aprimului ajuor calificat, in Regiunea Sud Muntenia

Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara "Situatii

de urgenta Sud Muntenia"

Sud Teleorman

Axa prioritara 3/ DMI 3.3imbunatatirea dotarii cuechipamente a bazeloroperationale pentru interventii insituatii de urgenta

18.326.000 2.802.800 431.200 0 21.560.000

1.105Imbunatatirea dotarii cu echipamente a bazelor operationalepentru interventii in situatii de urgenta din Transilvania deNord-etapa III

Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara

"Transilvania de Nord" Nord Vest Cluj

Axa prioritara 3/ DMI 3.3imbunatatirea dotarii cuechipamente a bazeloroperationale pentru interventii insituatii de urgenta

9.860.000 1.508.000 232.000 0 11.600.000

1.106 Imbunatatirea capacitatii si calitatii Sistemului de interventiein situatii de urgenta in conditii de iarna

Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Euronest, Iasi

Nord Est Iasi, Bacau

Axa prioritara 3/ DMI 3.3imbunatatirea dotarii cuechipamente a bazeloroperationale pentru interventii insituatii de urgenta

17.719.237 2.710.001 416.923 66.960 20.913.121

1.107 Imbunatatirea interventilor in situatii de urgenta in zone greuaccesibile

Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara "Centrul Transilvaniei", Tg. Mures

Centru Mures

Axa prioritara 3/ DMI 3.3imbunatatirea dotarii cuechipamente a bazeloroperationale pentru interventii insituatii de urgenta

2.145.048 328.066 20.472 193.680 2.687.266

Page 103: Lista proiectelor contractate Programul Operaţional ... · Valoare eligibilă (LEI) Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect Finanţare acordată Contribuţia ... 45.386.579

1.108

Achizitionare echipamente specifice pentru imbunatatireacapacitatii si calitatii sistemului de interventie in situatii deurgenta si pentru acordarea asistentei medicale de urgenta si aprimului ajutor calificat in Regiunea 5 Vest - Etapa a 3-a

Asociatia de dezvoltare intercomunitara pentru

managementul situatiilor de urgenta (ADI Vest)

Vest Arad, Caras Severin, Hunedoara, Timis

Axa prioritara 3/ DMI 3.3imbunatatirea dotarii cuechipamente a bazeloroperationale pentru interventii insituatii de urgenta

2.845.547 435.201 66.954 0 3.347.702

1.109Achizitie echipamente pentru interventii de urgenta inconditii de iarna (autofreze de zapada), in Regiunea SudMuntenia

Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara "Situatii

de urgenta Sud Muntenia"

Sud Teleorman

Axa prioritara 3/ DMI 3.3imbunatatirea dotarii cuechipamente a bazeloroperationale pentru interventii insituatii de urgenta

5.401.410 826.098 127.092 0 6.354.600

1.110 Optimizarea capacitatii de interventie in situatii de urgenta inregiunea Sud Vest Oltenia

Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Sud vest

OlteniaSud Vest Dolj

Axa prioritara 3/ DMI 3.3imbunatatirea dotarii cuechipamente a bazeloroperationale pentru interventii insituatii de urgenta

5.244.245 802.061 123.394 169.500 6.339.200

1.111 Modernizarea Centrului Scolar pentru educatie incluzivaElena Doamna UAT Jud Vrancea Sud Est Vrancea

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

6.564.194 917.443 240.945 2.580.278 10.302.859

1.112 Modernizare, extindere si dotare Centrul Scolar pentrueducatie incluziva Mihalceni UAT Jud Vrancea Sud Est Vrancea

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

1.309.865 184.460 46.693 344.496 1.885.513

1.113 Modernizarea si reabilitarea Scolii nr. 38 din MunicipiulGalati

Consiliul Local Municipal Galati Sud Est Galati

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

1.637.968 250.348 38.705 364.158 2.291.180

1.114 Reabilitare si modernizare la Colegiul National Elena Cuzadin municipiul Craiova Consiliul Local Craiova Sud Vest Dolj

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

6.038.428 923.524 142.081 1.662.833 8.766.866

1.115 Reabilitarea si extinderea scolii cu clasele I-IV din satulGalanesti UAT Comuna Galanesti Nord Est Suceava

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

1.399.309 214.012 32.924 545.779 2.192.025

1.116 Extindere colegiu de industrie alimentara Elena Doamna simodernizarea utilitatilor existente UAT municipiul Galati Sud Est Galati

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

4.539.330 693.296 107.762 1.006.154 6.346.542

1.117 Reabilitarea si Modernizarea Campusului "TudorVladimirescu" Universitatea Technica "Gheorghe Asachi " IasiNord Est Iasi

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

47.443.821 7.256.114 1.116.325 13.183.667 68.999.927

Page 104: Lista proiectelor contractate Programul Operaţional ... · Valoare eligibilă (LEI) Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect Finanţare acordată Contribuţia ... 45.386.579

1.118 Consolidare si reabilitare scoala cu cls.I-VIII, nr.17, EcaterinaTeodoroiu

Unitatea Administrativ Teritoriala Braila Sud Est Braila

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

1.389.463 212.506 32.693 310.586 1.945.248

1.119 Consolidarea si reabilitarea grupului scolar Grigore Moisil Unitatea Administrativ Teritoriala Braila Sud Est Braila

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

4.217.792 645.074 99.242 942.801 5.904.909

1.120 Extindere Scoala Speciala Nr- 2 Consiliul Judetean Constanta Sud Est Constanta

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

600.722 91.875 14.135 209.463 916.195

1.121 Extindere Complex Terapeutic Centrul Albatros Consiliul Judetean Constanta Sud Est Constanta

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

3.424.904 523.809 80.586 1.170.285 5.199.584

1.122 REABILITARE SCOALA CU CLASELE I - VIII "GEORGECALINESCU" PRIMARIA ONESTI Nord Est Bacau

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

2.692.558 411.803 63.354 711.051 3.878.765

1.123 REABILITARE SCOALA CU CLASELE I - VIII NR. 7 PRIMARIA ONESTI Nord Est Bacau

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

2.540.286 388.514 59.771 680.020 3.668.592

1.124 Consolidare, reabilitare si modernizare Colegiul National„Constantin Carabella” (corp A+B) Targoviste Municipiul Targoviste Sud Dambovita

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

7.347.976 1.123.702 173.000 1.971.334 10.616.012

1.125 Extindere Complex de Integrare prin terapii specifice Consiliul Judetean Constanta Sud Est Constanta

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

649.627 98.973 15.667 229.374 993.641

1.126 Modernizarea Scolilor General Sinmartinul de Cimpie siUlies, comuna Riciu, jud. Mures Comuna Riciu Centru Mures

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

1.035.895 158.431 24.374 493.228 1.711.928

1.127 Reabilitarea, modernizarea si echiparea liceelor "MartonAron" si "Segito Maria" din Miercurea Ciuc

UAT Municipiului Miercurea Ciuc Centru Harghita

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

17.940.210 2.743.797 422.123 5.363.621 26.469.751

Page 105: Lista proiectelor contractate Programul Operaţional ... · Valoare eligibilă (LEI) Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect Finanţare acordată Contribuţia ... 45.386.579

1.128Modernizare camine, modernizare sala de festivitati,amenajare baza sportiva – Liceul teoretic Iancu C. Vissarion,Oras Titu

Orasul Titu Sud Dambovita

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

10.210.245 1.560.884 240.924 2.296.992 14.309.045

1.129 Modernizare scoala generala nr. 2 cu clasele I-VIII BistritaBirgaului, comuna Bistrita Birgaului, judetul Bistrita Nasaud

Consiliul Local al comunei Bistrita

BirgauluiNord Vest Bistrita Nasaud

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

2.581.975 394.890 60.752 1.065.146 4.102.763

1.130 Reabilitare si extindere Scoala cu Clasele I-VIII Nr. 1 Carei Primaria Municipiului Carei Nord Vest Satu Mare

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

817.352 124.045 20.193 249.564 1.211.155

1.131 Extindere si reabilitare la Liceul teoretic Carei Consiliul local Carei Nord Vest Satu Mare

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

3.160.822 479.701 78.091 739.080 4.457.694

1.132

Rebilitare campus universitar Complex Mecanica - Lucrari deschimbare de destinatie a cantinei in biblioteca, extinderecladire pentru asigurarea de spatii de invatamant si facilitaticonexe

Universitatea din Craiova Sud Vest Dolj

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

39.834.024 6.050.086 979.448 13.257.337 60.120.895

1.133 Extindere scoala generala nr. 1 Titu Orasul Titu Sud Dambovita

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

1.144.638 175.062 26.933 429.117 1.775.750

1.134 Reabilitare scoala cu cls. I-VIII nr.18 Mihu Dragomir Unitatea Administrativ Teritoriala Braila Sud Est Braila

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

3.056.519 467.468 71.918 813.800 4.409.705

1.135 Reparatii capitale la Liceul cu program sportiv Braila Unitatea administrativ teritoriala Braila Sud Est Braila

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

1.957.265 299.346 46.053 651.365 2.954.030

1.136 O SCOALA LA INALTIMECONSILIUL LOCAL

PALANCA, JUD. BACAU

Nord Est Bacau

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

1.506.910 230.469 35.457 596.737 2.369.573

1.137 Reabilitarea infrastructurii educationale in comuna Balan,judetul Salaj

Consiliul local al Comunei Balan Nord Vest Salaj

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

929.711 142.191 21.876 244.622 1.338.400

Page 106: Lista proiectelor contractate Programul Operaţional ... · Valoare eligibilă (LEI) Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect Finanţare acordată Contribuţia ... 45.386.579

1.138 Scoala gimnaziala Iorgu Iordan - Reabilitare si modernizarein folosul elevilor si a cadrelor didactice Consiliul Local Tecuci Sud Est Galati

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

1.885.572 288.382 44.366 417.816 2.636.136

1.139 REABILITARE COLEGIUL TEHNIC "GHEORGHEASACHI" PRIMARIA ONESTI Nord Est Bacau

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

5.487.155 839.212 129.110 1.748.535 8.204.011

1.140Reabilitarea, modernizarea si echiparea infrastructuriieducationale preuniversitare din Comuna Leresti, satulVoinesti, jud Arges

Consiliul Local Leresti Sud Arges

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

1.495.295 228.692 35.183 403.288 2.162.459

1.141 O scoala pentru viitor Municipiul Petrosani Vest Hunedoara

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

4.926.855 753.519 115.926 1.101.297 6.897.597

1.142 Modernizare scoala generala OV Calan si scoala generala str.Unirii - corpuri A si B Mun. Calan Vest Hunedoara

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

3.114.046 476.266 73.272 1.071.219 4.734.803

1.143 Consolidarea si modernizarea ateliere scoala Liceul cuprogram sportiv Municipiul Bistrita Nord Vest Bistrita Nasaud

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

1.642.224 251.125 38.679 411.638 2.343.667

1.144 Scoala-emblema comunitatii Consilul Local Topolog Sud Est Tulcea

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

819.075 125.270 19.272 183.087 1.146.705

1.145 Supraetajare si reabilitare termica la Scoala Generala "MihaiEminescu" din municipiul Zalau Consiliul Local Zalau Nord Vest Salaj

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

2.984.261 456.419 70.218 874.475 4.385.373

1.146 Consodlidarea si modernizarea scolii generaleViisoara+municipiul Bistrita Municipiul Bistrita Nord Vest Bistrita Nasaud

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

2.362.432 361.285 55.615 942.294 3.721.625

1.147 Ateliere scoala-Grup Scolar Forestier Primaria Municipiului Bistrita Nord Vest Bistrita Nasaud

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

1.832.689 280.294 43.122 489.198 2.645.302

Page 107: Lista proiectelor contractate Programul Operaţional ... · Valoare eligibilă (LEI) Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect Finanţare acordată Contribuţia ... 45.386.579

1.148 Mansardare corp existent Liceul de arte „Balasa Doamna” din Municipiul Targoviste, judetul Dambovita Municipiul Targoviste Sud Dambovita

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

2.515.459 384.421 59.483 973.795 3.933.159

1.149Reabilitarea, modernizarea si echiparea infrastructuriieducationale preuniversitare din Comuna Leresti, satulPojorata, jud Arges

Consiliul Local Leresti Sud Arges

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

510.710 78.109 12.017 126.221 727.056

1.150Construire scoala cu 22 sali de clasa si reabilitare simodernizare cladire internat la Grupul scolar Goga Ionescudin orasul Titu, jud Dambovita

Orasul Titu Sud Dambovita

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

4.558.976 697.255 107.270 1.541.060 6.904.561

1.151 Consolidarea si modernizarea internatului Colegiului tehnicINFOEL Municipiul Bistrita Nord Vest Bistrita Nasaud

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

3.070.941 469.673 72.257 1.330.073 4.942.944

1.152 Reabilitare Liceul de Arta I. ST Paulian Primaria Municipiului Drobeta Turnu Severin Sud Vest Mehedinti

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

1.403.118 214.595 33.015 347.896 1.998.623

1.153 Reabilitare si mansardare corp vechi, reabilitarea bazeisportive -Scoala nr. 2 Titu Orasul Titu Sud Dambovita

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

4.953.049 757.525 116.542 1.312.165 7.139.282

1.154 Reabilitarea si dotarea scolii speciale ajutatoare Bals Consiliul Judetean Olt Sud Vest Olt

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

1.708.157 261.248 40.192 386.888 2.396.484

1.155 Consolidarea si modernizarea cladirii cls.I-IV"ColegiulAndrei Muresanu"

Primaria Municipiului Bistrita Nord Vest Bistrita Nasaud

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

1.579.900 241.632 37.174 434.099 2.292.805

1.156 Reabilitare scoala CU CLASELE I - VIII "EMILRACOVITA PRIMARIA ONESTI Nord Est Bacau

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

2.060.069 315.069 48.472 580.778 3.004.388

1.157 Reabilitarea scolii generale "Gheorghe Lazar", Zalau Consiliul Local Zalau Nord Vest Salaj

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

3.493.950 534.369 82.211 923.403 5.033.933

Page 108: Lista proiectelor contractate Programul Operaţional ... · Valoare eligibilă (LEI) Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect Finanţare acordată Contribuţia ... 45.386.579

1.158 Reabilitarea, modernizarea si extinderea cladirilor LiceuluiTeoretic Szekely Miko din Municipiul Sfantu Gheorghe

Municipiul Sfantu Gheorghe, jud. Covasna Centru Covasna

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

6.605.179 590.581 575.039 2.339.586 10.110.385

1.159 Reabilitare, extindere si dotarea Scolii Generale cu cl. I-VIII,Insuratei. Locatia nr. 1 Consiliul Local Insuratei Sud Est Braila

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

2.141.346 327.500 50.385 556.807 3.076.038

1.160 Campus Universitar de Vara Universitatea "Eftimie Murgu" Vest Caras Severin

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

2.001.538 306.118 47.095 1.432.828 3.787.578

1.161 Extindere si modernizare Scoala cu clasele I - VIII Sat CorbuNou, Comuna Maxineni, Judetul Braila

Unitatea administrativ teritoriala a Comunei

MaxineniSud Est Braila

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

989.090 149.545 25.000 314.375 1.478.010

1.162 Reabilitare si modernizare cladire Colegiul NationalAlexandru Lahovari

Consiliul Local al municipiului Ramnicu

ValceaSud Vest Valcea

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

12.163.607 1.860.316 286.203 2.695.489 17.005.614

1.163 CONSOLIDARE SI REABILITARE SCOALA NR. 3,CLASELE I - VIII, MUNICIPIUL VASLUI MUNICIPIUL VASLUI Nord Est Vaslui

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

3.487.325 533.356 82.055 770.181 4.872.916

1.164 CONSOLIDARE SI EXTINDERE SCOALA BRODOC MUNICIPIUL VASLUI VASLUI Nord Est Vaslui

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

2.211.206 338.184 52.028 716.845 3.318.264

1.165 REABILITAREA, MODERNIZAREA SI DOTAREASCOLILOR SPECIALE DIN JUDETUL IASI JUDETUL IASI Nord Est Iasi

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

21.186.918 3.240.352 498.516 7.359.280 32.285.065

1.166Extindere, mansardare corp B si refacere sarpanta corp A laLiceul teoretic "Gheorghe Lazar" Avrig str Horea nr. 27 siasigurarea dotarilor necesare

Consiliul Local Avrig, jud. Sibiu Centru Sibiu

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

3.050.646 466.569 71.780 1.853.375 5.442.370

1.167 Campus scolar Scoala de Arte si Meserii Izvoarele UAT Izvoarele Sud Vest Olt

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

11.162.651 1.707.229 262.651 2.733.309 15.865.840

Page 109: Lista proiectelor contractate Programul Operaţional ... · Valoare eligibilă (LEI) Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect Finanţare acordată Contribuţia ... 45.386.579

1.168 Reabilitarea scolii cu cls. I-VIII nr.24 Unitatea administrativ teritoriala Braila Sud Est Braila

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

2.473.631 378.320 58.203 686.144 3.596.298

1.169 Consolidarea si modernizarea corpului A(cladirea veche)Colegiul National"Andrei Muresanu",municipiul Bistrita Municipiul Bistrita Nord Vest Bistrita Nasaud

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

5.964.936 912.284 140.351 1.365.620 8.383.192

1.170 Consolidare, modernizare, extindere si dotare la Scoala cuclasele I - IV, Lungesti, Judetul Valcea Consiliul Local Lungesti Sud Vest Valcea

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

1.187.362 181.596 27.938 508.121 1.905.017

1.171 Modernizarea si reabilitarea Grupului Scolar "GheorgheAsachi Consiliul Local Galati Sud Est Galati

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

5.904.438 903.032 138.928 1.625.324 8.571.722

1.172 Modernizare, extindere si dotare scoala generala cu clasele I -VIII, sat Raca, comuna Raca, judetul Arges Consiliul Local Raca Sud Arges

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

1.336.002 204.200 31.565 369.257 1.941.024

1.173Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationale - Scoala cu clasele I -VIII PaulBanica din Municipiul Targoviste

Municipiul Targoviste Sud Dambovita

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

5.527.439 844.373 131.058 1.884.526 8.387.396

1.174Modernizare si extindere cladire principala Liceul AlexandruPapiu Ilarian cu un corp de cladire D+P+2E si modernizareteren sport cu anexe

Consiliul Local Dej Nord Vest Cluj

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

4.558.890 697.242 107.268 1.118.030 6.481.430

1.175 Reabilitarea, extinderea si dotarea scolii generale cu cls I-VIII, Insuratei, Locatie 2 Consiliul Local Insuratei Sud Est Braila

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

1.378.189 210.782 32.428 913.888 2.535.286

1.176 Consolidare, modernizare, extindere si dotare la scoala cuclasele I-VIII, Brebeni UAT Brebeni Sud Vest Olt

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

1.437.891 219.913 33.833 645.698 2.337.334

1.177 Consolidare, reabilitare si extindere scoala cu clasele I - VIII,Sat Valcele, Comuna Valcele, Judetul Olt Consiliul Local Valcele Sud Vest Olt

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

1.292.081 197.613 30.402 845.239 2.365.336

Page 110: Lista proiectelor contractate Programul Operaţional ... · Valoare eligibilă (LEI) Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect Finanţare acordată Contribuţia ... 45.386.579

1.178 Reabilitare Scoala cu clasele I-VIII Comuna Teslui, SatPreajba de Padure Consiliul Local Teslui Sud Vest Dolj

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

1.128.685 172.622 26.557 283.851 1.611.716

1.179

Reabilitarea, modernizarea,retehnologizarea si reechipareainfrastructurii educationale universitare in vederea creerii laGalati a unui pol de educatie si de cercertare tehnologica indomeniul stiintei si ingineriei alimentelor

Universitatea Dunarea de Jos Galati Sud Est Galati

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

10.042.609 1.535.928 236.297 2.257.508 14.072.342

1.180 Reabilitare si extindere Scoala cu clasele I-IV si gradinita ,sat Barcanesti UAT Vilcele Sud Vest Olt

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

1.368.398 209.284 32.198 1.464.034 3.073.914

1.181 REABILITARE COLEGIUL NATIONAL "DIMITRIECANTEMIR" PRIMARIA ONESTI Nord Est Bacau

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

4.922.096 752.791 115.814 1.367.802 7.158.503

1.182 Extindere pe verticala (mansardare) scoala cu clasele I-VIIIVlaicu Voda

Unitatea administrativ teritoariala a

Municipiului BrailaSud Est Braila

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

3.304.992 505.469 77.765 916.404 4.804.630

1.183 Reabilitarea ansamblului de cladiri si echiparea infrastructuriieducationale a Colegiului national Decebal Deva Municipiul Deva Vest Hunedoara

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

6.380.991 975.916 150.141 1.869.412 9.376.460

1.184 CONSOLIDARE SI EXTINDERE SCOALA VIISOARA -VASLUI MUNICIPIUL VASLUI Nord Est Vaslui

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

1.359.567 207.934 31.990 466.893 2.066.383

1.185 Reabilitare, modernizare, extindere si dotari la scoala cuclasele I-VIII "Avram Iancu", Corp B si Corp C, Oradea Municipiul Oradea Nord Vest Bihor

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

5.473.884 837.182 128.797 1.772.113 8.211.977

1.186 Reabilitarea Liceului Teologic Reformat "LorantffyZsuzsanna" Oradea Municipiul Oradea Nord Vest Bihor

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

5.212.281 797.172 122.642 1.507.432 7.639.527

1.187 Reabilitarea si modernizarea Colegiului National Ioan Slavicidin Municipiul Satu Mare

Primaria municipiului Satu Mare Nord Vest Satu Mare

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

4.717.929 721.566 111.010 1.327.735 6.878.239

Page 111: Lista proiectelor contractate Programul Operaţional ... · Valoare eligibilă (LEI) Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect Finanţare acordată Contribuţia ... 45.386.579

1.188 Mansardare scoala generala cls. I-VIII Hodac, dotare cuechipamente didactice si echipamente IT

Comuna Hodac, jud. Mures Centru Mures

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

1.173.415 179.464 27.610 396.027 1.776.516

1.189 Reabilitare si modernizare scoala cu clasele I -VIII Bratesti,comuna Albestii de Arges, judetul Arges

Comuna Albestii de Arges Sud Arges

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

1.427.340 218.299 33.584 428.832 2.108.056

1.190Reabilitarea, modenizarea cladirilor si echipareainfrastructurii educationale a Liceului Pedagogic "SabinDragoi" Deva

Municipiul Deva Vest Hunedoara

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

2.150.582 328.912 50.602 523.361 3.053.457

1.191 Cresterea calitatii serviciului educational-premisa a unuisistem de invatamant competitiv pe plan european

Primaria Comunei Buntesti jud.Bihor Nord Vest Bihor

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

1.911.929 292.413 44.987 921.238 3.170.566

1.192 Consolidare cu demolare partiala Colegiul National Unireadin Municipiul Turnu Magurele, judetul Teleorman

Consiliul Local Turnu Magurele Sud Teleorman

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

8.855.093 1.354.308 208.355 2.078.593 12.496.350

1.193 Extindere, mansardare, modernizare si dotare Scoala cuclasele I-VIII, loc. Livada, comuna Iclod Comuna Iclod Nord Vest Cluj

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

1.927.532 294.799 45.354 476.768 2.744.452

1.194 Reabilitare, modernizare si extindere liceului teoretic IONGHICA, oras Racari, judetul Dambovita Oras Racari Sud Dambovita

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

6.230.422 952.888 146.598 1.664.162 8.994.070

1.195 Consolidare, modernizarea si dotarea cu echipamentedidactice a Centrului scolar Maicanesti

Consiliul Judetean Vrancea Sud Est Vrancea

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

2.154.909 292.149 88.129 523.532 3.058.719

1.196 Reabilitarea, modernizarea si dotarea Scolii cu Clasele I-VIIIMikes Kelemen Comuna Zagon Judetul Covasna

Consiliul Local al Comunei Zagon Centru Covasna

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

2.570.392 393.119 60.480 860.956 3.884.947

1.197 Extindere spatii de studiu si reabilitare corp de scoala existentla Colegiul Economic al Banatului Montan. Municipiul Resita Vest Caras Severin

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

7.597.035 1.161.899 178.754 1.826.717 10.764.405

Page 112: Lista proiectelor contractate Programul Operaţional ... · Valoare eligibilă (LEI) Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect Finanţare acordată Contribuţia ... 45.386.579

1.198 Extindere cladire scoala cu clasele I - VIII sat Bucovat,Comuna Bucovat, Judetul Dolj Consiliul Local Bucovat Sud Vest Dolj

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

747.762 114.364 17.594 201.847 1.081.567

1.199 Sunet drag de clopotel Primaria Comunei Turulung Nord Vest Satu Mare

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

2.054.937 314.284 48.351 636.736 3.054.309

1.200 Scoala naste valori si in mediul rural Primaria Comunei Petresti jud.Satu Mare Nord Vest Satu Mare

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

2.951.800 451.452 69.454 770.333 4.243.038

1.201Reabilitarea si dotarea spatiilor de invatamant din corpurile Csi D si baza sportiva a Colegiului National I. C .Bratianu, orasHateg

Consiliul Local Hateg Vest Hunedoara

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

2.376.180 363.416 55.910 1.269.711 4.065.217

1.202 Extinderea si reabilitarea scolilor din comuna Livezeni, judMures UAT com Livezeni Centru Mures

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

1.784.827 272.973 41.996 839.395 2.939.191

1.203Reabilitare, dezvoltare si modernizare campus pentruinvatamantul profesional si tehnic Colegiu Tehnic RemusRadulet din Brasov

Municipiul Brasov Centru Brasov

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

10.512.889 1.604.143 251.073 3.020.354 15.388.459

1.204Reabilitare, extindere, modernizare si dotare laboratortehnologic la Grupul Scolar "Zimmenthausen", Borsec, jud.Harghita

Orasul Borsec, jud. Harghita Centru Harghita

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

1.048.416 160.346 24.669 352.154 1.585.585

1.205 Reabilitarea scoala cu clasele I-VIII RamniceluUnitatea Administrativ teritoariala a comunei Ramnicelu, Jud. Braila

Sud Est Braila

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

2.506.302 383.279 59.009 795.972 3.744.562

1.206 Extindere si reabilitare scoala cu cls. I-VIII "Emil Dragan" Unitatea administrativ teritoriala Gradistea Sud Est Braila

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

1.356.017 204.519 34.778 410.633 2.005.947

1.207Consolidare, reabilitare si modernizare grup scolar"Voievodul Mircea" din Municipiul Targoviste, jud.Dambovita

Municipiul Targoviste Sud Dambovita

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

2.857.868 437.086 67.244 1.642.292 5.004.490

Page 113: Lista proiectelor contractate Programul Operaţional ... · Valoare eligibilă (LEI) Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect Finanţare acordată Contribuţia ... 45.386.579

1.208 Consolidare,reablitare Colegiul Pedagogic „Carol I" Municipiul Campulung Sud Arges

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

8.324.075 1.273.094 195.861 2.344.222 12.137.251

1.209 Reparatii scoala si amenajare centrala termica la scoala cuclasele I-VIII Matei Basarab, comuna Turnu Rosu CL Comuna Turnu Rosu Centru Sibiu

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

1.900.622 290.404 45.000 710.582 2.946.608

1.210 Reabilitarea incalzirii grupului scolar "Horia Vintila" OrasSegarcea, judetul Dolj Consiliul Local Segarcea Sud Vest Dolj

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

370.947 56.733 8.728 97.369 533.778

1.211 Centru de formare - Colegiul Tehnic Campulung Colegiul Tehnic Campulung Sud Arges

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

2.628.889 402.065 61.856 897.814 3.990.625

1.212REABILITAREA, MODERNIZAREA SI EXTINDEREACENTRULUI SCOLAR PENTRU EDUCATIE INCLUZIVA"ALEXANDRU ROSCA"

JUDETUL NEAMT, P. NEAMT, STR.

ALEXANDRU CEL BUN, NR. 27

Nord Est Neamt

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

18.058.637 2.761.909 424.909 5.419.818 26.665.273

1.213 Dotare modernizare si extindere scoala cu clasele I-VIII, satCocu, comuna Cocu UAT Comuna Cocu Sud Arges

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

1.366.208 208.949 32.146 483.405 2.090.708

1.214 Dotare si extindere scoala cu clasele I-VIII, sat Piscani,comuna Darmanesti, judetul Arges

Consiliul Local Darmanesti Sud Arges

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

1.140.661 174.454 26.839 441.332 1.783.286

1.215 Reabilitare, modernizarea, dezvoltarea, echiparea structuriieducationale, scoala cu clasele I - VIII, Ocnele Mari, Valcea

Consiliul Local Ocnele Mari Sud Vest Valcea

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

6.014.484 919.862 141.517 1.998.874 9.074.737

1.216Reabilitarea, modernizarea si echiparea infrastructuriieducationale preuniversitare din Comuna Leresti, satulLeresti, jud Arges

Consiliul Local Leresti Sud Arges

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

2.523.409 382.980 62.327 887.861 3.856.578

1.217REABILITAREA, MODERNIZAREA SI EXTINDEREACENTRULUI SCOLAR PENTRU EDUCATIE INCLUZIVATIRGU NEAMT

JUDETUL NEAMT Nord Est Neamt

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

16.705.304 2.554.929 393.066 4.994.173 24.647.472

Page 114: Lista proiectelor contractate Programul Operaţional ... · Valoare eligibilă (LEI) Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect Finanţare acordată Contribuţia ... 45.386.579

1.218CAMPUS SCOLAR LA GRUPUL SCOLAR"DEMOSTENE BOTEZ", LOCALITATEA TRUSESTI,JUDETUL BOTOSANI

CONSILIUL LOCAL TRUSESTI, COMUNA

TRUSESTINord Est Botosani

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

27.080.452 4.141.716 637.187 8.860.989 40.720.344

1.219 Reabiltare si extindere cladiri si retea de canalizare - Liceulcu program sportiv, municipiul Slatina, judetul Olt Consiliul Local Slatina Sud Vest Olt

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

3.785.948 579.027 89.081 2.022.147 6.476.203

1.220 Reabilitarea scoala nr. 7 Drobeta Turnu Severin UAT Drobeta Turnu Severin Sud Vest Mehedinti

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

5.580.455 853.481 131.305 1.909.602 8.474.843

1.221 Reabilitare cladire Colegiul National Moise Nicoara Arad UAT Municipiul Arad Vest Arad

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

34.365.396 5.255.884 808.598 10.693.430 51.123.308

1.222 Extindere si modernizare scoala generala Ioan Slavici Siria Consiliul Local al comunei Siria Vest Arad

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

2.394.507 366.219 56.341 1.457.571 4.274.639

1.223 Infrastructura pentru educatie de calitate la Colegiul National"Gib Mihaescu

UAT Municipiul Dragasani Sud Vest Valcea

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

4.882.278 746.701 114.877 1.394.638 7.138.494

1.224 Reabilitarea, modernizarea si echiparea Scolii Generale "KosKaroly" din municipiul Gheorgheni Reabilitarea

UAT Municipiul Gheorgheni Centru Harghita

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

1.113.823 170.349 26.208 321.683 1.632.063

1.225Reabilitare, modernizare, dezvoltare si echipareainfrastructurii educationale- Colegiul National "IenachitaVacarescu" din Municipiul Targoviste, jud. Dambovita

Municipiul Targoviste Sud Dambovita

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

4.085.229 624.800 96.123 2.402.032 7.208.183

1.226 Extindere cladire cu dotarile corespunzatoare si modernizareutilitati la Centrul scolar de educatie incluziva Buzau Consiliul Judetean Buzau Sud Est Buzau

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

1.990.238 304.389 46.829 699.613 3.041.069

1.227O scoala europeana – Lucrari de interventie la ScoalaGenerala nr. 2, str. Victoriei nr. 1, Steirdorf, Anina, JudetulCaras-Severin

Consiliul Local Anina Vest Caras Severin

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

2.359.586 360.878 55.520 721.756 3.497.740

Page 115: Lista proiectelor contractate Programul Operaţional ... · Valoare eligibilă (LEI) Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect Finanţare acordată Contribuţia ... 45.386.579

1.228O scoala europeana – Lucrari de interventie la scoalaGenerala nr.1, str. Andrei Muresanu nr.2, Anina, JudetulCaras-Severin

Consiliul Local Anina Vest Caras Severin

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

1.913.213 292.609 45.017 534.736 2.785.575

1.229 Reabilitare Grup Scolar Corbeni, comuna Corbeni, judetulArges Comuna Corbeni Sud Arges

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

2.415.627 369.449 56.838 959.201 3.801.115

1.230 Reabilitare si doatre scoala Calotesti, comuna Budeasa,judetul Arges Comuna Budeasa Sud Arges

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

2.635.937 403.143 62.022 1.001.230 4.102.332

1.231

Extindere cu patru Sali de clasa - Sat Ruganesti , ComunaSimonesti si spatiu multifunctional prin mansardare la scoalagenerala "Marosi Gergely" sat Simonesti , ComunaSimonesti, jud Harghita

Consiliul Local Simonesti Centru Harghita

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

2.652.202 405.631 62.405 1.273.914 4.394.152

1.232 Consolidare, modernizare, extindere si dotarea centruluiscolar pentru educatie incluziva, Babeni - Judetul Valcea

Consiliul Judetean Valcea Sud Vest Valcea

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

4.024.645 613.166 97.065 1.667.895 6.402.771

1.233Reabilitare, modernizare, extindere si echipare infrastructuraeducationala Scoala GHERGANI, oras Racari, judetulDambovita

Oras Racari Sud Dambovita

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

5.513.940 843.308 129.740 2.690.124 9.177.112

1.234 Reabilitare,modernizare, extindere,echipare infrastructuraeducationala Scoala Generala Inau,nr.106,jud. Maramures

Primaria Orasului Targu Lapus Nord Vest Maramures

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

654.967 100.171 15.411 226.679 997.228

1.235Reabilitare, modernizare, dezvoltare si echipareainfrastructurii educationale- Colegiul National "ConstantinCantacuzino" din Municipiul Targoviste, jud. Dambovita

Municipiul Targoviste Sud Dambovita

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

9.238.512 1.412.949 217.377 2.971.638 13.840.476

1.236

Consolidare si reabilitare Scoala generala Balazs Jeno ,extindere si reabilitare Scoala Generala Frater Gyorgy,inclusiv dotarea acestora in satul Remetea, Comuna Remetea, jud. Harghita

Consiliul Local al Comunei Remetea Centru Harghita

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

3.033.641 463.969 71.380 948.381 4.517.371

1.237 Consolidare, reabilitare, extindere si modernizare scoala cls I -VIII "Coresi" din Municipiul Targoviste Municipiul Targoviste Sud Dambovita

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

7.914.364 1.209.501 187.151 2.479.208 11.790.225

Page 116: Lista proiectelor contractate Programul Operaţional ... · Valoare eligibilă (LEI) Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect Finanţare acordată Contribuţia ... 45.386.579

1.238 Modernizare, extindere si dotare Scoala cu clasele I-VIII, satRobaia, comuna Musatesti, judetul Arges Consiliul Local Musatesti Sud Arges

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

2.044.160 312.636 48.098 683.724 3.088.618

1.239 Reabilitarea, modernizarea si dotarea Grupului Scolar"Andrei Saguna" Oradea Municipiul Oradea Nord Vest Bihor

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

3.967.058 606.726 93.343 1.300.106 5.967.233

1.240Reabilitarea structurala si reparatii capitale la ColegiulNational Bethlen Gabor-AB II-m-A-000171-din Aiud, judAlba

CL Aiud Centru Alba

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

20.363.985 3.114.492 479.153 5.698.596 29.656.225

1.241 Reabilitare Colegiul Andrei Muresanu Consiliul Local Dej Nord Vest Cluj

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

12.366.764 1.891.387 290.982 3.847.563 18.396.697

1.242REABILTAREA, EXTINDEREA SI MODERNIZAREACENTRULUI SCOLAR PENTRU EDUCATIE INCLUZIVAROMAN

JUDETUL NEAMT Nord Est Neamt

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

12.973.574 1.984.194 305.261 3.949.652 19.212.681

1.243 Extindere cladire cu dotarile corespunzatoare si modernizareutilitati la Liceul pentru deficienti de vedere Buzau Consiliul Judetean Buzau Sud Est Buzau

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

1.565.190 239.382 36.828 500.667 2.342.068

1.244O scoala europeana - Lucrari de interventie la ScoalaGenerala nr. 1 din Anina, Str. Sadoveanu nr.1, judetul Caras -Severin

Consiliul Local Anina Vest Caras Severin

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

2.166.797 331.392 50.983 620.450 3.169.623

1.245Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationale – Grup Scolar Industrial „NicolaeCioranescu” – Municipiul Targoviste

Municipiul Targoviste Sud Dambovita

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

10.196.865 1.556.401 243.045 2.988.729 14.985.041

1.246 Modernizare si extindere scoala cu clasele I-VIII localitateaBeregsau Mare Consiliul Local Sacalaz Vest Timis

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

8.937.332 1.366.886 210.290 3.140.764 13.655.273

1.247 Reabilitarea, extinderea si echiparea Scolii Generale Floresti,Nr 1 Consiliul Local Tantareni Sud Vest Gorj

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

1.676.747 256.444 39.453 717.955 2.690.599

Page 117: Lista proiectelor contractate Programul Operaţional ... · Valoare eligibilă (LEI) Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect Finanţare acordată Contribuţia ... 45.386.579

1.248 Reabilitare si extindere scoala cu clasele I-ViII, localitateaDulcesti, Comuna 23 August, Judetul Constanta

Consiliul Local 23 August, jud. Constanta Sud Est Constanta

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

3.362.802 514.311 79.125 2.113.294 6.069.531

1.249Modernizarea unitatilor de inavatamant: Scoala Generalanr.1, Scoala Generala nr.3, Scoala Generala nr.4, ScoalaGenerala nr.5, Scoala Generala nr.6 din Municipiul Vulcan

Consiliul Local Vulcan Vest Hunedoara

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

12.027.901 1.839.561 283.009 3.736.567 17.887.039

1.250 Extindere Liceu "Alexandru Rosetti" comuna Vidra, jud.Ilfov Consiliul Local Vidra Bucuresti Ilfov Ilfov

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

2.914.856 445.802 68.585 1.090.712 4.519.954

1.251Extinderea cladirilor in vederea modernizarii atelierelorscolare si a laboratoarelor la Grupul Scolar Puskas Tivadardin Municipiul Sfantu Gheorghe

Municipiul Sfantu Gheorghe, jud. Covasna Centru Covasna

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

3.150.206 481.796 74.123 1.042.747 4.748.872

1.252 Reabilitarea, modernizare si dotare scolara generala cu cls. I-VIII Campineanca CL Campineanca Sud Est Vrancea

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

2.668.196 408.076 62.782 1.626.256 4.765.310

1.253 Reabilitare si extindere coala cu clasele I-VIII, localitateaMosneni, Comuna 23 August, judetul Constanta

Consiliul Local 23 August, jud. Constanta Sud Est Constanta

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

2.998.450 458.587 70.552 2.059.038 5.586.627

1.254 Reabilitare cladire principala Colegiul National Aurel Vlaicu UAT Municipiul Orastie Vest Hunedoara

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

3.992.210 610.573 93.934 1.198.077 5.894.794

1.255Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationale - Scoala cu clasele I -VIIISmaranda Gheorghiu Targoviste

Municipiul Targoviste Sud Dambovita

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

3.908.432 597.757 91.967 1.467.787 6.065.942

1.256 Extinderea scolii cu clasele I-VIII Borod Comuna Borod Nord Vest Bihor

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

2.149.056 328.679 50.566 716.279 3.244.580

1.257 Reabilitare fatade si tamplarie exterioara Scoala generala Nr.11 Nicolae Balcescu Municipiul Arad Vest Arad

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

1.340.602 205.033 31.544 555.023 2.132.202

Page 118: Lista proiectelor contractate Programul Operaţional ... · Valoare eligibilă (LEI) Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect Finanţare acordată Contribuţia ... 45.386.579

1.258 Creare si Dezvoltare Campus Scolar Scoala de Arte siMeserii Crampoia

Consiliul Local Crampoia Sud Vest Olt

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

5.992.461 916.494 140.999 1.874.621 8.924.575

1.259 modernizarea si extinderea scoala nr 3, clase I-VIII,modernizare scoala nr. 2, clasele I-VIII, comuna Liesti, Galati Comuna Liesti Sud Est Galati

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

2.208.955 329.264 60.551 716.798 3.315.569

1.260

Modernizarea, dotarea spa?iilor de cazare ?i construirea uneis?li de sport in campusul pentru inv???mantul profesional ?itehnic preuniversitar pentru zona de Nord Vest a jude?uluiDambovi?a, in comuna Voine?ti

Consiliul Local Voinesti Sud Dambovita

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

4.544.548 690.948 111.031 1.560.567 6.907.094

1.261 Reabilitare si extindere Scoala Generala Jabenita, ComunaSolovastru, Judetul Mures Comuna Solovastru Centru Mures

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

898.845 137.470 21.149 403.990 1.461.454

1.262 Extindere cladire cu dotarile corespunzatoare si modernizareutilitati la Scoala speciala nr.2 Consiliul Judetean Buzau Sud Est Buzau

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

1.496.420 228.864 35.210 696.295 2.456.789

1.263 Reabilitare fatade si tamplarie exterioara cladire camin -internat la Liceul Teoretic Vasile Goldis Municipiul Arad Vest Arad

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

555.835 85.010 13.078 305.270 959.193

1.264 Modernizare si extinderea corp A scoala gimnazialaFantanele, Comuna Scanteiesti, Jud.Galati

Consiliul Local Scanteiesti, jud. Galati Sud Est Galati

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

1.486.973 227.419 34.988 653.591 2.402.971

1.265EDU-PANCIU-Proiect pentru extinderea, dotarea sireabilitarea liceului "Ioan Slavici" din orasul Panciu,jud.Vrancea

Consiliul Local Panciu Sud Est Vrancea

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

20.555.057 3.143.715 483.648 6.311.658 30.494.078

1.266 Reabilitarea, modernizarea si extinderea cladirilor la scolileprimare Miercurea Mirajului

orasul Miercurea Nirajului Centru Mures

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

4.572.921 699.388 107.598 2.373.215 7.753.122

1.267 Reabilitare Scoala Generala Solovastru, Comuna Solovastru ,Judetul Mures Comuna Solovastru Centru Mures

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

550.782 84.237 12.960 215.944 863.923

Page 119: Lista proiectelor contractate Programul Operaţional ... · Valoare eligibilă (LEI) Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect Finanţare acordată Contribuţia ... 45.386.579

1.268 O scoala europeana - Lucrari de interventie la Liceu Anina,Str. Sadoveanu nr.1, judetul Caras - Severin Consiliul Local Anina Vest Caras Severin

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

2.915.565 445.910 68.602 816.424 4.246.500

1.269 Reabilitarea si consolidarea scolii cu clasele I-VIII GlodeanuSarat, jud. Buzau

Consiliul Local Glodeanu Sarat, jud Buzau Sud Est Buzau

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

3.770.746 576.702 88.723 1.070.340 5.506.512

1.270 Reabilitare, modernizare, extindere si dotare Scoala cuclasele I-VIII, sat Urluieni, comuna Birla, judetul Arges Consiliul Local Barla Sud Arges

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

4.326.593 661.700 101.816 1.439.300 6.529.409

1.271 Extindere Scoala Generala nr. 2 Rasnov Orasul Rasnov Centru Brasov

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

5.905.511 903.196 138.953 1.991.684 8.939.344

1.272 Reabilitare-modernizare-extindere corp multifunctionalColegiul National "Gh. Sincai" Baia Mare

Consiliul Local al Municipiului Baia Mare Nord Vest Maramures

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

3.613.781 552.696 85.030 1.989.722 6.241.229

1.273 Modernizare, reabilitare si doatre scoala nr 1 de arte simeserii "Al. Vlahuta" Gugesti

Consiliul Local Gugesti, jud. Vrancea Sud Est Vrancea

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

2.078.861 317.943 48.915 842.777 3.288.496

1.274 Extindere Colegiul Economic "Nicolae Titulescu Baia Mare" Consiliul Local al Municipiului Baia Mare Nord Vest Maramures

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

3.237.272 495.112 76.171 1.379.667 5.188.222

1.275 Reabilitarea,modernizarea si eficientizarea energetica acolegiului national Mihai Viteazul, Turda Municipiul Turda Nord Vest Cluj

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

6.236.000 953.741 146.729 2.160.074 9.496.545

1.276 Traditie si modernizare la scoala Tudor Vladimirescu UAT Municipiul Dragasani Sud Vest Valcea

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

2.982.347 456.124 70.173 833.627 4.342.270

1.277Reabilitare, modernizare, extindere si dotare Scoala cuclasele I-VIII, sat Mozaceni-Vale, comuna Birla, judetulArges

Consiliul Local Barla Sud Arges

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

4.538.288 694.091 106.783 1.420.929 6.760.091

Page 120: Lista proiectelor contractate Programul Operaţional ... · Valoare eligibilă (LEI) Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect Finanţare acordată Contribuţia ... 45.386.579

1.278 Reabilitare, modernizare, extindere si dotare Scoala cuclasele I-VIII nr.18 Municipiul Sibiu Centru Sibiu

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

3.706.465 566.871 87.211 1.042.031 5.402.578

1.279 Etajare, mansardare si extindere corp 4 Scoala GeneralaGhimbav, str. Pietii nr.70 Orasul Ghimbav Centru Brasov

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

1.961.611 300.011 46.156 646.995 2.954.773

1.280 Reabilitare si extindere cladiri - Colegiul National AgricolCarol I din municipiul Slatina, judetul Olt Consiliul Local Slatina Sud Vest Olt

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

5.286.563 808.533 124.390 2.115.999 8.335.485

1.281Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationale – Liceul Teoretic „Petru Cercel”– Municipiul Targoviste

Municipiul Targoviste Sud Dambovita

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

3.573.014 546.461 84.071 1.240.592 5.444.137

1.282

Imbunatatirea infrastructurii educationaleScoala gimnazialaHoroatu Crasnei,con.Horoatu Crasnei,jud.Salaj - Extindereacladirii scolii cu o sala de sport, lucrari de reabilitare termica,instalatii de incalzire centrala, lucrari de reparatii interioare

Consiliul Local al comunei Horoatu Crasnei Nord Vest Salaj

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

3.304.562 505.407 77.754 1.189.944 5.077.667

1.283

Imbunatatirea infrastructurii educationaleScoala gimnazialaStirciu,jud.Salaj - Extinderea cladirii scolii cu o sala de sport,lucrari de reabilitare termica, instalatii de incalzire centrala,lucrari de reparatii interioare, etajare partiala

Consiliul Local al comunei Horoatu Crasnei Nord Vest Salaj

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

3.909.223 597.881 91.982 1.361.584 5.960.670

1.284 Reabilitare si extindere scoala Dimitrie Grecescu Primaria Drobeta Turnu Severin Sud Vest Mehedinti

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

2.913.277 445.559 68.548 897.325 4.324.708

1.285 Reabilitare Colegiu Tehnic Lorin Salagean Primaria Municipiului Drobeta Turnu Severin Sud Vest Mehedinti

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

3.200.706 489.520 75.311 1.002.505 4.768.041

1.286

Reabilitare termica cladiri aferente la 2 unitati de invatamantpreuniversitar-scoli generale-din municipiul Orastie siimbunatatirea procesului instructiv-educativ prin utlizareatehnologiei informatiei si comunicarii

Consiliul Local Orastie Vest Hunedoara

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

2.300.411 351.828 54.127 873.441 3.579.807

1.287 Modernizare corp A, B si Internat si extindere intre corp A siB la Colegiul Tehnic "Al.P. Ilarian" din municipiul Zalau

Consiliul local al municipiului Zalau Nord Vest Salaj

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

7.246.124 1.108.231 170.497 2.197.331 10.722.183

Page 121: Lista proiectelor contractate Programul Operaţional ... · Valoare eligibilă (LEI) Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect Finanţare acordată Contribuţia ... 45.386.579

1.288 Reabilitare scoala cu clasele I - VIII, Comuna Piscu Vechi,Judetul Dolj

Consiliul Local Piscu Vechi Sud Vest Dolj

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

2.504.183 382.993 58.922 1.013.145 3.959.243

1.289 Reabilitare Colegiul National „Dinicu Golescu" Municipiul Campulung Sud Arges

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

1.707.870 261.204 40.185 681.791 2.691.050

1.290 Reabilitare, modernizare si extindere liceul Teoretic "MirceaEliade" Oras Intorsura Buzaului Centru Covasna

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

6.954.400 1.063.614 163.633 2.110.158 10.291.805

1.291 Consolidare, reabilitare, extindere si dotare grupul scolarSover Elek, sat Joseni, jud Harghita Consiliul Local Joseni Centru Harghita

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

2.304.917 352.517 54.233 999.692 3.711.359

1.292 Modernizare, extindere si dotare scoala speciala EmilGarleanu, Municipiul Galati, Jud Galati Consiliul Judetean Galati Sud Est Galati

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

4.913.311 751.448 115.607 2.351.255 8.131.621

1.293 Reabilitarea si dotarea scolii profesionale speciale Bals Consiliul Judetean Olt Sud Vest Olt

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

741.419 113.394 17.445 237.673 1.109.930

1.294 Consolidare, extindere, reparatii si dotari la Scoala de arte simeserii Greci, Jud.Tulcea, Corp Stejaru

Consiliul Local Greci, Judetul Tulcea Sud Est Tulcea

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

2.432.890 372.090 57.244 824.142 3.686.366

1.295 Rebilitarea si modernizarea centului scolar pentru educatieincluziva Turnu Rosu UATjud Sibiu Centru Sibiu

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

2.753.895 421.184 64.798 977.537 4.217.414

1.296Reabilitarea,modernizarea, dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationale preuniversitare a ColegiuluiNational "Iulia Hasdeu"

Consiliul Local al sectorului 2 al

municipiului BucurestiBucuresti Ilfov Bucuresti

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

33.103.874 5.062.945 778.915 9.367.260 48.312.994

1.297Reabilitare,modernizare, dezvoltare si echipareainfrastructurii educationale preuniversitare a LiceuluiTeoretic "C.A.Rosetti"

Consiliul Local al sectorului 2 al

municipiului BucurestiBucuresti Ilfov Bucuresti

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

6.984.210 1.068.173 164.334 2.120.696 10.337.413

Page 122: Lista proiectelor contractate Programul Operaţional ... · Valoare eligibilă (LEI) Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect Finanţare acordată Contribuţia ... 45.386.579

1.298 Reabilitare, extindere , modernizare si echipare ScoalaGenerala Poiana - Seciuri

Consiliul Local Bustuchin Sud Vest Gorj

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

3.244.138 496.162 76.333 1.585.304 5.401.937

1.299Reabilitare,refunctionalizare,reparatie capitala, consolidare simansardare"Camin I Observator" str.Observatorului,nr.24,Cluj-Napoca

Universitatea de Medicina si Farmacie

"Iuliu Hatieganu" Cluj-Napoca

Nord Vest Cluj

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

7.628.114 1.166.653 179.485 4.143.952 13.118.203

1.300 Consolidare, modernizare, extindere si dotare Scoala de Artesi Meserii - Localul B, comuna Bistret, Judetul Dolj Consiliul Local Bistret Sud Vest Dolj

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

817.403 125.015 19.233 1.034.687 1.996.337

1.301 Reabilitarea, extinderea si dotari scoala cu cls. I-VIII St. celMare- Focsani

Unitatea administrativ Teritoriala a

Municipiului Focsani, Jud. Vrancea

Sud Est Vrancea

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

11.153.588 1.705.843 262.437 4.316.292 17.438.160

1.302 Consolidarea, Reabilitarea, Extinderea si Dotarea Scolii cuclasele I-VIII, nr. 1, Dascalu Consiliul Local Dascalu Bucuresti Ilfov Ilfov

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

2.792.251 427.017 65.733 821.684 4.106.686

1.303 Dezvoltare, modernizare si dotare Scoala nr. 1 cu clasele I-VIII, comuna Cernica Consiliul Local Cernica Bucuresti Ilfov Ilfov

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

3.559.495 544.393 83.753 1.114.990 5.302.631

1.304

Reabilitare termica cladire laboratoare si ateliere scoala GrupScolar "Nicolaus Olahus" din municipiul Orastie siimbunatatirea procesului instructiv-educativ prin utlizareatehnologiei informatiei si comunicarii

Consiliul Local Orastie Vest Hunedoara

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

1.537.379 235.128 36.174 545.745 2.354.425

1.305 Reabilitare, construire si extindere Campus Scolar ColegiulMihai Viteazu, orasul Bumbesti Jiu, judetul Gorj

Consiliul Local Bumbesti Jiu Sud Vest Gorj

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

6.279.864 960.450 147.762 2.475.691 9.863.757

1.306 Reabilitarea si modernizarea scolii cu clasele I-VIII dincomuna Simisna,jud.Salaj

Primaria Comunei Simisna Nord Vest Salaj

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

1.095.660 167.571 25.780 631.073 1.920.085

1.307 Reabilitarea, extinderea si utilarea scolii cu cls. I-VIIIMatesti, Comuna Sapoca, jud. Buzau

Consiliul Local Sapoca, jud. Buzau Sud Est Buzau

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

1.697.864 259.673 39.950 789.429 2.786.916

Page 123: Lista proiectelor contractate Programul Operaţional ... · Valoare eligibilă (LEI) Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect Finanţare acordată Contribuţia ... 45.386.579

1.308Reabilitarea cladirii si dotarea laboratoarelor si cabinetelorsituate in str. Nicolae Balcescu nr.2 A, ce apartin Gr. ScolarAgricol Rm Sarat

Consiliul Local Ramnicu Sarat, Jud. Buzau Sud Est Buzau

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

7.999.174 1.223.403 188.216 2.347.227 11.758.020

1.309Reabilitare,modernizare, extindere,echipare infrastructuraeducationala Scoala Generala Catun-Razoare,nr.15,jud.Maramures

Primaria Orasului Targu Lapus Nord Vest Maramures

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

609.113 93.158 14.332 194.045 910.648

1.310Reabilitare, modernizare si dotari-Colegiul National UnireaUnitatea Administrativ Teritoriala a Municipiului Focsani,Jud. Vrancea

Unitatea Administrativ Teritoriala a

Municipiului Focsani, Jud. Vrancea

Sud Est Vrancea

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

4.057.558 620.568 95.472 1.439.747 6.213.345

1.311Extindere si reamenajare cladire liceu, cladire internat, salade sport, amenajare curte Liceu M. Kogalniceanu, com.Snagov

Consiliul Local Snagov Bucuresti Ilfov Ilfov

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

13.688.552 2.093.543 322.084 4.095.664 20.199.843

1.312 Constructia, Extinderea, Consolidarea, ModernizareaCladirilor Campusului pentru Grupul Scolar Vintila Bratianu

Consiliul Local Dragomiresti Vale Bucuresti Ilfov Ilfov

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

23.006.712 3.518.674 541.334 17.907.332 44.974.052

1.313 Consolidare, Reabilitare, Extindere, Modernizare si DotareGrup Scolar Dumitru Dumitrescu Consiliul Local Buftea Bucuresti Ilfov Ilfov

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

16.719.376 2.555.114 395.364 4.960.628 24.630.482

1.314 Reabilitare campus-Facultatea de Educatie fizica si sport dincadrul Universitatii Babes-Bolyai,Cluj-Napoca

Universitatea Babes-Bolyai Cluj-Napoca Nord Vest Cluj

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

21.289.446 3.256.033 500.928 6.666.282 31.712.689

1.315 Campus Eftimie Murgu Universitatea Eftimie Murgu Vest Caras Severin

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

16.863.686 2.579.152 396.793 4.713.768 24.553.399

1.316 Mansardare,reabilitare,modernizare,dotare scoala cu clasele I-VIII - localitatea Catina,comuna Catina,judetul Cluj Comuna Catina Nord Vest Cluj

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

857.887 131.206 20.186 413.246 1.422.525

1.317 Campus Scolar Grup Scolar Cumpana Consiliul Local Cumpana, jud. Constanta Sud Est Constanta

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

23.508.140 3.595.363 553.133 8.642.797 36.299.431

Page 124: Lista proiectelor contractate Programul Operaţional ... · Valoare eligibilă (LEI) Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect Finanţare acordată Contribuţia ... 45.386.579

1.318 Consolidare si modernizare, scoala nr.2, comuna Sotanga,judetul Dambovita

Comuna Sotanga, jud. Dambovita Sud Dambovita

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

4.156.392 635.683 97.797 1.371.003 6.260.876

1.319 Extinderea si reabilitarea termica a scolii nr.19 din Pitesti Municipiul Pitesti Sud Arges

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

12.214.327 1.868.074 287.396 5.407.251 19.777.048

1.320Reabilitarea ansamblului de cladiri si echiparea infrastructuriieducationale a Colegiului Tehnic energetic "DragomirHurmuzescu"

Municipiul Deva Vest Hunedoara

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

10.684.937 1.634.834 251.424 2.968.021 15.539.216

1.321Modernizare si extindere corpuri de cladire, amenajareincinta si dotarea cu echipamente TIC, a grupului scolar JosefGregor Tajovsky Nadlac

Consiliul Local al Orasului Nadlac Vest Arad

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

2.529.226 386.823 59.511 1.506.629 4.482.190

1.322Reabilitare, modernizare, extindere si echipare infrastructuraeducationala - Scoala Balteni, localitatea Contesti, comunaContesti, jud Dambovita

Comuna Contesti, jud Dambovita Sud Dambovita

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

4.518.740 683.425 114.000 1.587.373 6.903.537

1.323 Reabilitare scoala generala, sat Valea Popii si scoala satDraghici, comuna Mihaesti, jud.Arges

Comuna Mihaesti, jud.Arges Sud Arges

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

2.582.323 394.944 60.761 752.599 3.790.626

1.324 Reabilitare si extindere scoala cu clasele I-VIII, localitateaValu lui Traian, jud. Constanta

Consiliul Local Valu lui Traian, jud. Constanta Sud Est Constanta

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

6.214.916 950.517 146.233 2.987.836 10.299.502

1.325 Reabilitare scoala in satul Cicanesti Comuna Cicanesti, jud.Arges Sud Arges

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

2.303.251 352.262 54.194 804.524 3.514.231

1.326 Reabilitare scoala cu clasele I - VIII in localitatea Dorolt UAT Comuna Dorolt Nord Vest Satu Mare

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

1.230.212 188.150 28.946 387.396 1.834.704

1.327Reabilitare, modernizare, extindere si echipare infrastructuraeducationala - Scoala Contesti, localitatea Contesti, comunaContesti, jud Dambovita

Comuna Contesti, jud Dambovita Sud Dambovita

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

4.545.068 695.071 107.000 1.714.319 7.061.458

Page 125: Lista proiectelor contractate Programul Operaţional ... · Valoare eligibilă (LEI) Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect Finanţare acordată Contribuţia ... 45.386.579

1.328 Modernizarea si reabilitarea Scolii nr.9 "Calistrat Hogas"dinMunicipiul Galati Consiliul Local Galati Sud Est Galati

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

2.363.183 361.428 55.604 853.368 3.633.583

1.329 Reabilitarea, modernizare si dotari - Scoala nr.1 "NicolaeIorga"

Unitatea administrativ Teritoriala Focsani Sud Est Vrancea

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

2.242.902 343.032 52.774 1.007.637 3.646.345

1.330 Consolidare reabilitare extindere Scoala Generala nr. 4 KolloMiklos UAT Comuna Ciumani Centru Harghita

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

2.542.753 388.892 59.829 866.612 3.858.086

1.331 Modernizare, extindere si reabilitare a campusului GrupScolar Industrial Energetic Oras Turceni, Judetul Gorj Consiliul Local Turceni Sud Vest Gorj

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

19.532.478 2.987.320 459.588 7.706.754 30.686.139

1.332 Reabilitarea, modernizarea, extinderea si echiparea LiceuluiTeoretic „Petru Rares” Feldioara Corp C Clasele I – IV

Consiliul local al Comunei Feldioara Centru Brasov

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

4.991.992 763.481 117.459 1.478.112 7.351.044

1.333 Reabilitarea, scoala cu cls. I-VIII “Sfantul Andrei”, Braila

Unitatea administrativ Teritoriala a

Municipiului Braila, jud Braila

Sud Est Braila

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

2.666.247 407.779 62.735 740.692 3.877.452

1.334Extinderea si reabilitarea scolilor Generale din localitatileVargata, Vadu, Mitresti si Griusor, comuna Vargata, judetulMures

Comuna Vargata Centru Mures

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

3.345.467 511.660 78.717 1.504.892 5.440.735

1.335 Reabiliare, consolidare, extindere Grup Scolar Maneciu,Prahova

Comuna Maneciu, jud Prahova Sud Prahova

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

5.696.599 871.245 134.038 1.887.903 8.589.785

1.336Consolidare, modernizare, extindere si dotare infrastructurade invatamant cu caracter obligatoriu - scoala cu clasele I -VIII, comuna Nucet, judetul Dambovita

Comuna Nucet, judetul Dambovita Sud Dambovita

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

1.283.673 194.830 31.700 787.156 2.297.359

1.337Reabilitare, modernizare si extindere spatii de invatamant sicazare Facultatea de Mecanica Craiova P+4, D+4 sidesfiintare constructie C4

Universitatea din Craiova Sud Vest Dolj

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

30.113.505 4.605.595 708.553 12.279.489 47.707.142

Page 126: Lista proiectelor contractate Programul Operaţional ... · Valoare eligibilă (LEI) Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect Finanţare acordată Contribuţia ... 45.386.579

1.338 Reabilitarea si modernizarea Centrului Scolar pentru educatieincluziva Stefan Cel Mare Judetul Neamt Nord Est Neamt

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

16.909.225 2.586.117 397.864 5.593.160 25.486.366

1.339Imbunatatirea calitatii infrastructurii si a procesuluieducational in comuna Hodod prin extinderea si dotareascolii Wessellenyi (ang 206)

Consiliul Local Hodod Nord Vest Satu Mare

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

1.134.308 173.482 26.690 353.514 1.687.994

1.340 Modernizare si extindere scoala nr.4 Elena DoniciCantacuzino din orasul Pucioasa, judetul Dambovita

Orasul Pucioasa, jud. Dambovita Sud Dambovita

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

1.535.810 234.889 36.137 672.222 2.479.058

1.341 Extindere si dotare scoala generala cu clasele I-IV, sat ValeaCorbului, comuna Calinesti, judetul Arges

Consiliul Local Calinesti, judetul Arges Sud Arges

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

624.853 95.566 14.702 264.886 1.000.007

1.342 Modernizare si dotare scoala generala cu clasele I - VIIIUrlucea, sat Rancaciov, comuna Calinesti, judetul Arges Comuna Calinesti Sud Arges

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

682.672 104.409 16.063 327.621 1.130.764

1.343 Implementarea masurilor de eficienta energetica la scoala cuclasele I - VIII Avram Iancu din Municipiul Satu Mare Municipiul Satu Mare Nord Vest Satu Mare

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

1.439.021 220.086 33.859 421.832 2.114.798

1.344Modernizare, reabilitare si sistematizare verticala scoala cucls.I-IV str.Independentei nr.15, oras Negru Voda, jud.Constanta

Consiliul Local al Orasului Negru Voda Sud Est Constanta

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

2.021.288 309.138 47.560 705.397 3.083.383

1.345 Extinderea pe verticala scoala cu cls. I-VIII Ion CreangaUnitatea Administrativ

Teritoriala a Municipiului Braila

Sud Est Braila

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

3.024.315 462.542 71.160 839.949 4.397.966

1.346 Reabilitare si extindere Scoala cu clasele I-VIII localitateaPoarta Alba

Consiliul Local Poarta Alba, jud. Constanta Sud Est Constanta

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

6.490.978 992.738 152.729 2.687.453 10.323.898

1.347 Reabilitarea, consolidarea, extinderea si dotarea scolii cuclasele I-VIII Sic, comuna Sic, judetul Cluj

Consiliul Local al comunei Sic,judetul Cluj Nord Vest Cluj

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

2.346.560 358.886 55.213 938.234 3.698.894

Page 127: Lista proiectelor contractate Programul Operaţional ... · Valoare eligibilă (LEI) Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect Finanţare acordată Contribuţia ... 45.386.579

1.348 Modernizarea Grupului Scolar Mihai Viteazu din MunicipiulVulcan Consiliul Local Vulcan Vest Hunedoara

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

5.705.219 872.563 134.240 1.602.658 8.314.681

1.349Reabilitarea , modernizarea extinderea si echipareainfrastructurii de invatamant scolar - comuna Fitionesti,judetul Vrancea

Consiliul Local Fitionesti, Jud Vrancea Sud Est Vrancea

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

5.748.882 879.241 135.268 1.940.416 8.703.807

1.350 Reabilitare, modernizare si extindere cu sala de gimnasticaScoala generala Tartasesti, judetul Dambovita

Comuna Tartasesti, jud Dambovita Sud Dambovita

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

2.905.438 444.019 68.705 1.016.254 4.434.416

1.351Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationale - Colegiul National "VladimirStreinu" Gaesti

Orasul Gaesti Sud Dambovita

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

4.286.668 655.608 100.863 1.449.622 6.492.761

1.352 Campus invatamant profesional si tehnic Comuna Arieseni Centru Alba

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

11.993.140 1.834.245 282.192 4.727.653 18.837.230

1.353 Extindere si dotare scoala cu clasele I-VIII Purcareni, satPurcareni, comuna Micesti, judetul Arges Comuna Micesti Sud Arges

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

939.586 143.701 22.108 404.104 1.509.499

1.354 Reabilitare si modernizare scoala nr. 1 Mihai ViteazuPucioasa

Orasul Pucioasa, jud Dambovita Sud Dambovita

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

1.074.346 164.312 25.279 501.495 1.765.432

1.355 Consolidarea, reabilitarea si extinderea Scolii cu clasele I -VIII, in comuna Cuza Voda, judetul Calarasi

Comuna Cuza Voda, judetul Calarasi Sud Calarasi

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

3.751.086 573.695 88.261 1.464.988 5.878.030

1.356 Implementarea masurilor de eficienta energetica la scoala cuclasele I-VIII Balcescu-Petofi din municipiul Satu Mare

Primaria Municipiului Satu Mare Nord Vest Satu Mare

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

1.406.928 215.177 33.104 529.495 2.184.705

1.357 Extindere si dotare scoala cu clasele I-VIII Micesti, satMicesti, comuna Micesti, judetul Arges Comuna Micesti Sud Arges

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

1.037.158 158.624 24.404 429.340 1.649.526

Page 128: Lista proiectelor contractate Programul Operaţional ... · Valoare eligibilă (LEI) Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect Finanţare acordată Contribuţia ... 45.386.579

1.358 Extindere si dotare scoala cu clasele I - IV Troislav, satPauleasa, comuna Micesti, judetul Arges Comuna Micesti Sud Arges

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

644.641 98.592 15.168 315.206 1.073.607

1.359 Reabilitare Scoala generala din Bascov Centru, judetul Arges Comuna Bascov, jud Arges Sud Arges

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

2.187.361 334.538 51.467 2.032.129 4.605.495

1.360 Reabilitare Scoala generala cu clasele I - VIII Valea Ursului -comuna Bascov, judetul Arges

Comuna Bascov, jud Arges Sud Arges

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

1.885.967 288.442 44.376 1.161.083 3.379.869

1.361 Implementarea masurilor de eficienta energetica la scoala cuclasele I-VIII, Ion Creanga din Municipiul Satu Mare

Primaria Municipiului Satu Mare Nord Vest Satu Mare Axa prioritara 1/ DMI 1.2

Eficienta energetica 1.600.946 244.851 37.669 571.289 2.454.755

1.362Reabilitarea, modernizarea dezvoltarea si echiparea cladirilorgrupului scolar Liviu Rebreanu_Balan si asigurarea dotarilornecesare

Consiliul Local al Orasului Balan Centru Harghita

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

7.964.465 1.218.095 187.399 2.963.373 12.333.332

1.363Reabilitare si modernizare cladire scoala nr 2 cu clasele I-IVdin sat Nicolae Balcescu, comuna Alexandru Odobescu,judetul Calarasi

UAT Comuna Alexandru Oddobescu

Scoala gimnaziala nr 1Nicolae Balcescu

Sud Calarasi

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

525.142 80.316 12.356 66.126 683.940

1.364 Consolidare si reabilitare Scoala cu clasele I -IV sat CepariUngureni, judetul Arges Consiliul Local Cepari Sud Arges

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

985.707 150.755 23.193 441.080 1.600.735

1.365 Extinderea si dotarea cu echipament didactic a scolii cuclasele I-VIII Comuna Cornetu Bucuresti Ilfov Ilfov

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

4.761.946 728.298 112.046 2.047.020 7.649.309

1.366 Reabilitare si consolidare Colegiul National IC Bratianu UAT municipiul Pitesti- lider Sud Arges

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

4.264.729 652.253 100.347 128.920 5.146.248

1.367 Modernizare Scoala Gimnaziala in Comuna BistritaBirgaului, str Principala nr.1327, judetul Bistrita-Nasaud

Parteneriat intre Comuna Bistrita Birgaului si

Scoala Gimnaziala nr 1 Bistrita Birgaului

Nord Vest Bistrita Nasaud

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

458.838 70.175 10.796 34.800 574.609

Page 129: Lista proiectelor contractate Programul Operaţional ... · Valoare eligibilă (LEI) Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect Finanţare acordată Contribuţia ... 45.386.579

1.368 Consolidare cladire Colegiul National Ion Maiorescu UAT municipiul Giurgiu Sud Giurgiu

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

2.991.943 457.522 70.388 23.050 3.542.903

1.369 Extindere Scoala Primara nr. 1, comuna Clinceni UAT Clinceni Bucuresti Ilfov Ilfov

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

460.249 70.391 10.829 34.975 576.445

1.370REABILITARE SI MODERNIZARE SCOALA CUCLASELE I - VIII LOCALITATEA RACAUTI, COMUNABUCIUMI, JUDETUL BACAU

CONSILIUL LOCAL BUCIUMI, BUCIUMI, COMUNA BUCIUMI,

JUDETUL BACAU

Nord Est Bacau

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

1.181.673 180.726 27.804 921.421 2.311.625

1.371 Modernizare scoala clasele I-VIII, sat Gurra Sutii UAT Comuna Gura Sutii Sud Dambovita

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

497.693 76.118 11.710 144.082 729.603

1.372 Reabilitare grup scolar agricol Voinesti Comuna Voinesti Sud Dambovita

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

549.968 84.113 12.940 360.662 1.007.683

1.373 Campus scolar, Grup Scolar Agricol Barsesti, MunicipiulTargu Jiu

UAT Municipiul Targu Jiu Sud Vest Gorj

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

11.590.966 1.772.736 272.729 1.234.892 14.871.323

1.374 Reabilitare, modernizare s echipare Scoala GimnazialaPristol, Judetul Mehedinti UAT Pristol Sud Vest Mehedinti

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

436.456 66.752 10.270 31.267 544.744

1.375 Reabilitare Scoala Gimnaziala, Comuna Branistea, judetulMehedinti UAT Comuna Branistea Sud Vest Mehedinti

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

445.951 68.204 10.493 74.115 598.763

1.376Imbunatatirea calitatii infrastructurii de educatie in comunaBilteni, judetul Gorj prin reabilitare cladire Scoala GeneralaBilteni

UAT Comuna Bailteni Sud Vest Gorj

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

491.575 75.182 11.566 90.577 668.900

1.377 Reabilitare termica corp principal scoala Colegiul NationalOctavian Goga

Municipiul Miercurea Ciuc Centru Harghita

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

1.546.088 236.460 36.379 902.824 2.721.751

Page 130: Lista proiectelor contractate Programul Operaţional ... · Valoare eligibilă (LEI) Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect Finanţare acordată Contribuţia ... 45.386.579

1.378

Lucrari de constructii la Scoala cu clasele I-VIII "NicolaePopoviciu", Beius - constructie noua corp de cladire cu 7 Salide clasa si anexe, 600 mp suprafata construita, cod CPV45000000-7 Lucrari constructii

Primaria Municipiului Beius ( Piata Samuil

Vulcan nr. 14)Scoala Gimnaziala

"Nicolae Popoviciu"

Nord Vest Bihor

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

2.064.170 315.697 48.569 512.229 2.940.664

1.379 Edificare si Construire Campus Scolar Colegiul NationalLiviu Rebreanu UAT Municipiul Bistrita Nord Vest Bistrita Nasaud

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

17.276.616 2.642.306 406.509 10.366.670 30.692.101

1.380 Lucrari de consolidare si reabilitare Corp Cladire C – OrasBeclean

UAT Oras Beclean, Liceul Tehnologic Agricol Beclean

Beclean, Al Ghiocelului nr 6, jud. Bistrita-Nasaud

Nord Vest Bistrita Nasaud

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

849.980 129.997 20.000 367.561 1.367.538

1.381 Reabilitare Cladire Scoala Generala Cl.I-IV + Gradinita, Loc.Coldau, nr 145

UAT Oras Beclean, Scoala Gimnaziala

Grigore Silasi Beclean, Al Ghiocelului nr 6, jud.

Bistrita-Nasaud

Nord Vest Bistrita Nasaud

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

491.885 75.246 11.576 287.501 866.209

1.382 Executie sala de sport scoala Constantin Stere UAT comuna Bucov Sud Prahova

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

1.007.688 154.117 23.710 1.159.060 2.344.575

1.383 Reabilitare si extindere cladire, scoala Ulmet, sat Ulmet,comuna Dobrun, judetul Olt UAT Comuna Dobrun Sud Vest Olt

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

487.604 74.575 11.473 49.361 623.013

1.384 Reabilitare si constructie Campus Scolar Liceul “PredaBuzescu” Berbesti , judetul Valcea UAT Berbesti Sud Vest Valcea

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

13.553.589 2.072.902 318.908 4.116.095 20.061.495

1.385 Reabilitarea si modernizarea Scolii Generale cu clasele I - IIXAchim Popescu

UAT Comuna Pausesti - Maglasi, Rm Valcea Sud Vest Valcea

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

489.154 74.812 11.510 78.658 654.134

1.386 Reabilitare acoperis cladire Liceul Teoretic Carol IUAT Municipiul FetestiLiceul teoretic Carol I

FetestiSud Ialomita

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

482.736 78.830 11.359 41.732 614.657

1.387 Campus scolar Liceul teoretic Carol I FetestiUAT Municipiul FetestiLiceul teoretic Carol I

FetestiSud Ialomita

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

22.382.821 3.423.255 526.655 1.403.880 27.736.610

Page 131: Lista proiectelor contractate Programul Operaţional ... · Valoare eligibilă (LEI) Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect Finanţare acordată Contribuţia ... 45.386.579

1.388 Campus scolar Oras Bechet, judetul Dolj UAT Bechet Sud vest Dolj

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

16.345.907 2.499.962 384.609 3.043.132 22.273.610

1.389 Reabilitare si Extindere Scoala Gimnaziala cu clasele I-VIII,Sat Dobrun, Comuna Dobrun, Jud. Olt UAT Comuna Dobrun Sud vest Olt

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

478.533 73.187 11.260 49.136 612.117

1.390Reparatii capitale si sporirea gradului de confort termic laScoala Generala cu Clasele I-VIII CURTISOARA, JudetulOlt

Uat Comuna Curtisoara Sud vest Olt

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

430.190 65.794 10.122 169.920 676.026

1.391 Reabilitare campus scolar Scoala de Arte si Meserii GrupScolar Industrial “Constantin Brancoveanu Baia de Arama’’ UAT Baia de Arama Sud vest Mehedinti

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

9.520.163 1.456.025 223.179 7.865.113 19.064.480

1.392 Infiintare si modernizare Scoala de arte si meserii - FIerbinti UAT Fierbinti-Targ Sud Ialomita

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

11.362.439 1.737.636 267.500 2.589.702 15.957.277

1.393 "Reabilitare unitate de invatamant - scoala si gradinita in loc.Milova, comuna Conop, jud.Arad" Comuna Conop Vest Arad

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

241.252 36.897 5.677 352.929 636.754

1.394 Reabilitare si modernizare scoala Generala cu clasele I-VIIIGalsa Comuna siria Vest Arad

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

516.988 79.069 12.164 35.560 643.781

1.395 Reabilitare si modernizare scoala Generala cu clasele I-VIIIDieci Comuna Dieci Vest Arad

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

515.306 78.812 12.125 5.208 611.451

1.396 "Reabilitare Scoala Generala clasele I-VIII, Comuna SinteaMare" Comuna Sintea Mare Vest Arad

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

851.279 130.196 20.303 595.890 1.597.668

1.397 Reabilitare Scoala Generala Raci, sat Condeiesti, comunaNegomir, judetul Gorj UAT Negomir Sud Vest Gorj

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

463.148 70.834 10.898 55.180 600.060

Page 132: Lista proiectelor contractate Programul Operaţional ... · Valoare eligibilă (LEI) Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect Finanţare acordată Contribuţia ... 45.386.579

1.398 Reabilitare si modernizare scoala generala comuna Rotunda,judetul Olt UAT Comuna Rotunda Sud Vest Olt

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

1.833.057 280.350 43.131 1.417.662 3.574.199

1.399 Extindere Scoala generala Lopadea Noua, Com. LopadeaNoua, jud. Alba Comuna Lopadea Noua Centru Alba

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

275.899 42.196 6.492 317.599 642.187

1.400LUCRaRI DE REABILITARE sCOALA GENERALaCRaIEsTI (CONTRUIRE TEREN DE SPORT, CENTRALaTERMICa, VESTIARE sI GRUPURI SANITARE)

Comuna Craiesti Centru Mures

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

746.024 114.098 17.554 114.629 992.304

1.401 "Extindere scoala araci" Consiliul Local Valcele, judetul Covasna Centru Covasna

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

909.253 139.177 22.161 376.679 1.447.270

1.402 Campus scolar comuna Osica de Sus, Judetul Olt UAT comuna Osica de Sus Sud Vest Olt

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

7.940.823 1.214.396 186.830 4.523.782 13.865.831

1.403 Modernizare sala de sport cu 300 de locuri la Liceultehnologic Petrol Moreni UAT Municipiul Moreni Sud Dambovita

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

2.252.520 344.503 53.000 2.201.722 4.851.745

1.404 Extindere scoala - Fantanele Consiliul Local Cojasca Sud Dambovita

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

526.444 80.502 12.400 665.903 1.285.249

1.405 Ferma Grup Scolar Agricol UAT Municipiul Alexandria Sud Teleorman

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

13.192.691 2.017.706 310.416 824.835 16.345.649

1.406 Reabilitare Scoala Generala Mihail Campeanu, ComunaBatos, Sat De-drad, nr. 46, Jud. Mures UAT Comuna Batos Centru Mures

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

861.705 131.790 20.275 313.302 1.327.073

1.407 Inlocuire tamplarie la Colegiul National I.L. Caragiale UAT Municipiul Ploiesti Sud Prahova

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

3.261.869 498.874 76.750 221.219 4.058.712

Page 133: Lista proiectelor contractate Programul Operaţional ... · Valoare eligibilă (LEI) Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect Finanţare acordată Contribuţia ... 45.386.579

1.408 Reabilitare si modernizare cladire Scoala cu clasele I-VIII,comuna Nana, judetul Calarasi

UAT Comuna NanaScoala cu clasele I-VIII

NanaSud Calarasi

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

518.007 79.225 12.188 64.772 674.192

1.409 Reabilitare si modernizare cladire Scoala gimnaziala nr 1 dincomuna Curcani, judetul Calarasi

UAT Comuna CurcaniScoala gimnaziala nr 1

CurcaniSud Calarasi

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

529.365 80.962 12.456 67.199 689.981

1.410 Sistematizare verticala si amenajari exterioare la LiceulTehnologic Puskas Tivadar in Municipiul Sfantu Gheorghe

UAT Municipiul Sfantu Gheorghe, judetul

CovasnaCentru Covasna

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

395.482 60.485 9.305 1.086.142 1.551.414

1.411 Sistematizare verticala si amenajari exterioare la LiceulTeoretic Mikes Kelemen din Municipiul Sfantu Gheorghe

UAT Municipiul Sfantu Gheorghe, judetul

CovasnaCentru Covasna

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

356.829 54.574 8.396 556.738 976.537

1.412 Reabilitarea, modernizarea cladirilor Liceului TehnologicKos Karoly din Municipiul Sfantu Gheorghe

UAT Municipiul Sfantu Gheorghe, judetul

CovasnaCentru Covasna

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

905.096 138.426 21.296 2.957.528 4.022.347

1.413 Reabilitare Grup Scolar ICM George Bibescu Craiova cascoala de arte meserii

UAT Municipiul Craiova,

Grup Scolar ICM George Bibescu Craiova

Sud Vest Dolj

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

10.912.213 1.668.927 256.758 2.118.282 14.956.180

1.414 Reabilitare scoala generala comuna Tatarani UAT Comuna Tatarani Sud Dambovita

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

487.094 74.497 11.461 86.350 659.401

1.415 Consolidare, reabilitare si extindere Scoala cu clasele I-VIIINR. 1 Orasul Pantelimon, judetul Ilfov UAT Pantelimon Bucuresti Ilfov Ilfov

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

10.300.448 1.575.363 242.363 1.070.490 13.188.664

1.416 Reabilitare scoala cu clasele I-VIII comuna Cornesti, satCornesti, jud Dambovita UAT Comuna Cornesti Sud Dambovita

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

497.045 79.019 11.695 83.883 671.642

1.417Reabilitare pentru cresterea eficientei energetice a scoliiprimare nr. 5, satul Poiana lui Stanga, comuna VanatoriiMici, jud. Giurgiu

UAT Vanatorii Mici Sud Giurgiu

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

433.676 66.327 10.204 17.029 527.237

Page 134: Lista proiectelor contractate Programul Operaţional ... · Valoare eligibilă (LEI) Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect Finanţare acordată Contribuţia ... 45.386.579

1.418 "Reabilitare Scoala Gimnaziala "Maria Brindea" din ComunaPesac, judetul Timis" Comuna Pesac Vest Timis

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

497.080 75.965 11.754 35.000 619.800

1.419 Reabilitare cladire "scoala Primara Peciu Nou" Comuna Peciu Nou Vest Timis

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

433.532 66.254 10.252 85.000 595.037

1.420 "Reabilitare Scola gimnaziala "Sorin Leia" in satul ColoniaFabricii nr.14, comuna Tomesti, judetul Timis" Comuna Tomesti Vest Timis

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

483.684 73.918 11.438 35.000 604.040

1.421 "Reabilitare Scoala Gimnaziala "Theodor Bucurescu" nr.1din Orasul Sannicolau Mare, judetul Timis" Orasul Sannicolau Mare Vest Timis

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

485.467 74.191 11.480 74.000 645.138

1.422 "Reabilitare Liceu Teoretic "ioan Jebelean" din OrasulSannicolau Mare, judetul Timis" Orasul Sannicolau Mare Vest Timis

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

499.238 76.295 11.806 74.000 661.339

1.423 "Extindere scoala Mosnita Veche" UAT Comuna Mosnita Veche Vest Timis

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

481.899 73.702 11.339 62.924 629.864

1.424 Reabilitare si modernizare cladire Scoala cu clasele I-VIII,comuna Luica, judetul Calarasi

UAT Comuna LuicaScoala Luica Sud Calarasi

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

519.901 79.514 12.233 65.428 677.076

1.425 “Reabilitare scoala cu clasele I-VIII si construire grupurisanitare localita-tea Berghin, Comuna Berghin Judetul Alba”

Comuna Berghin, judetul Alba Centru Alba

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

117.017 17.934 3.000 508.597 646.547

1.426 "Reabilitare Liceu Tehnologic "Cristofor Nako" din OrasulSannicolau Mare, judetul Timis" Orasul Sannicolau Mare Vest Timis

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

499.384 76.318 11.809 74.000 661.510

1.427 Mansardare Colegiul Nartional Mircea Eliade -Sighisoara Municipiul Sighisoara Centru Mures

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

633.488 96.886 14.906 885.655 1.630.935

Page 135: Lista proiectelor contractate Programul Operaţional ... · Valoare eligibilă (LEI) Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect Finanţare acordată Contribuţia ... 45.386.579

1.428 "Extindere scoala Mosnita Noua" UAT Comuna Mosnita Noua Vest Timis

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

481.281 73.608 11.324 63.484 629.697

1.429 Reabilitare scoala gimnaziala Gemeni din comuna Dirvari,judetul Mehedinti UAT Comuna Dirvari Sud Vest Mehedinti

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

417.030 63.781 912 75.778 557.502

1.430 Reabilitare scoala gimnaziala, comuna Dumbrava, judetulMehedinti UAT Comuna Dumbrava Sud Vest Mehedinti

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

442.352 67.654 10.408 69.258 589.672

1.431 Reabilitare si dotare Scoala Primara Noaptesa, judetulMehedinti Uat Sisesti Sud Vest Mehedinti

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

435.302 66.575 10.242 33.729 545.848

1.432 Reabilitarea si modernizarea Colegiului National DoamnaStanca din Municipiul Satu Mare

UAT Municipiul Satu Mare Nord Vest Satu Mare

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

2.802.627 428.637 65.944 2.587.027 5.884.235

1.433 Sala de gimnastica Liceul pedagogic "Matei Basarab" - LotulIV, Slobozia

UAT Municipiul Slobozia Sud Ialomita

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

886.693 135.612 20.863 358.047 1.401.216

1.434 Reabilitare, modernizare si schipare scoala primara localitateIzvorul Anestilor, judetul Mehedinti

UAT Comuna Livezile, judetul Mehedinti Sud Vest Mehedinti

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

431.455 65.987 10.152 38.150 545.744

1.435 Reabilitare, modernizare si echipare scoala primara din satCrivina, Comuna Burila Mare, Jud. Mehedinti

UAT Comuna Burila Mare Sud Vest Mehedinti

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

437.367 66.891 10.291 30.195 544.744

1.436 Reabilitare, modernizare si echipare Scoala GimnazialaRogova, judetul Mehedinti UAT Rogova Sud Vest Mehedinti

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

436.787 66.803 10.277 30.877 544.744

1.437 Reparatie capitala si instalare centrala termica la GrupulScolar Petris, Comuna Cetate, judetul Bistrita - Nasaud

Comuna Cetate, jud Bistrita Nasaud Nord Vest Bistrita-Nasaud

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

909.172 139.050 21.392 296.547 1.366.161

Page 136: Lista proiectelor contractate Programul Operaţional ... · Valoare eligibilă (LEI) Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect Finanţare acordată Contribuţia ... 45.386.579

1.438 Reabilitare, modernizare si echipare scoala gimnazialaCorlatel, judetul Mehedinti UAT Comuna Corlatel Sud Vest Mehedinti

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

434.833 66.512 10.233 33.167 544.744

1.439 Edificare si Construire Campus Scolar

UAT Oras Beclean, Colegiul National Petru

Rares, Liceul Tehnologic Henri Coanda Beclean,

Al Ghiocelului nr 6, jud. Bistrita-Nasaud

Nord Vest Bistrita-Nasaud

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

22.600.767 3.456.588 531.783 1.213.687 27.802.826

1.440 Reabilitare, modernizare si echipare Scoala Gimnaziala dincomuna Burila Mare, judetul Mehedinti

UAT Comuna Burila Mare Sud Vest Mehedinti

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

437.700 66.891 10.291 29.862 544.744

1.441 Campus scolar Liceul de Arta Ionel Perlea - Slobozia UAT Municipiul Slobozia Sud Vest Ialomita

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

8.802.426 1.346.253 207.116 1.000.602 11.356.397

1.442 Reabilitare, modernizare si echipare Scoala Primara NicolaeBalcescu, judetul Mehedinti UAT Vanju Mare Sud Vest Mehedinti

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

433.835 66.351 10.208 34.350 544.744

1.443 Reparatie generala si modernizare Liceul Mihai Viteazulcladire cu clasele IX-XII, in Oras Ineu, judetul Arad Orasul Ineu Vest Arad

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

516.643 79.016 12.156 47.724 655.540

1.444 Lucrari de reparatii capitale corp laboratoare la Colegiul“Stefan Odobleja Craiova”

UAT Municipiul Craiova Colegiul Stefan Odobeja

CraiovaSud Vest Dolj

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

2.193.164 335.425 51.604 164.780 2.744.973

1.445 "Reabilitare si extindere sala sport la Scoala Generala nr.5Arad"

Municipiul Arad si Scoala Gimnaziala nr.5

AradVest Arad

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

1.011.998 157.776 23.812 316.664 1.510.250

1.446Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationale a Liceului Teoretic NIKOLAUSLENAU Timisoara

UAT Municipiul Timisoara Vest Timis

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

5.579.315 853.307 131.278 183.333 6.747.233

1.447 Constructie scoala generala cu 4 Sali de clasa in localitateaBorozel, comuna Borod

Comuna BorodScoala cu clasele I-VIII

BorodNord Vest Bihor

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

218.580 33.430 5.143 316.632 573.784

Page 137: Lista proiectelor contractate Programul Operaţional ... · Valoare eligibilă (LEI) Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect Finanţare acordată Contribuţia ... 45.386.579

1.448 REABILITARE FINISAJE LA CLADIREA PRINCIPALaLA SCOALA GENERALa BETHLEN GABOR

Municipiul Odorheiul Secuiesc SCOALA

GENERALa BETHLEN GABOR

Centru Harghita

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

1.727.131 264.149 40.638 331.129 2.363.047

1.449 MODERNIZARE SCOALA NR. 1 CIUTURESTI, SCOALANR. 2 CIUTURESTI SI SCOALA NR. 3 CIUTURESTI COMUNA ODOBESTI Nord Est Bacau

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

457.027 69.898 10.754 113.391 651.070

1.450Imbunatatirea calitatii infrastructurii de educatie in comunaUrdari, judetul Gorj prin reabilitare scoala generala cu claseleV-VIII din satul Fintinele, comuna Urdari

UAT Comuna Urdari Sud Vest Gorj

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

352.268 53.876 8.289 237.696 652.128

1.451Lucrari de reabilitare, modernizare si dezvoltare ainfrastructurii educationale preuniversitare - LiceulTehnologic Dan Mateescu Calarasi

UAT Municipiul CalarasiLiceul tehnologic Dan

MateescuSud Calarasi

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

3.588.025 548.757 84.424 3.607.577 7.828.782

1.452 Schimbare invelitoare, realizare grupuri sanitare si amenajaremansarda la Scoala Generala nr. 1 Brezoi UAT Oras Brezoi Sud Vest Valcea

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

495.347 75.759 11.655 103.023 685.784

1.453 Reabilitare, modernizare si echipare scoala primara PoroinaMare, judetul Mehedinti

UAT Comuna Poroina Mare, judetul Mehedinti Sud Vest Mehedinti

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

433.824 66.350 10.300 34.271 544.744

1.454 CONSOLIDARE SCOALA GIMNAZIALA GEORGEAPOSTU STANISESTI COMUNA STANISESTI Nord Est Bacau

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

474.418 72.558 11.163 68.193 626.332

1.455 Reabilitare, modernizare si echipare scoala gimnazala PredaBuzescu comuna Vladaia, judetul Mehedinti UAT Comuna Vladaia Sud Vest Mehedinti

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

435.734 66.642 10.253 32.117 544.745

1.456 REABILITARE SCOALA GIMNAZIALA GALANESTI COMUNA GALANESTI Nord Est Suceava

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

489.492 74.863 11.517 49.481 625.353

1.457 Reabilitare si modernizare cladire Scoala nr. 1, comunaManastirea, judetul Calarasi

UAT Comuna ManastireaScoala Manastirea Sud Calarasi

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

530.264 81.100 12.477 66.321 690.162

Page 138: Lista proiectelor contractate Programul Operaţional ... · Valoare eligibilă (LEI) Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect Finanţare acordată Contribuţia ... 45.386.579

1.458 Reabilitare si dotare Scoala Primara Ostrovu Mare, judetulMehedinti UAT Gogosu Sud Vest Mehedinti

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

427.339 65.358 10.055 87.610 590.361

1.459

REABILITAREA, MODERNIZAREA SI DEZVOLTAREACOLEGIULUI NATIONAL "ROMAN VODA" - CORP B,IN VEDEREA IMBUNATATIRII CALITATIIINFRASTRUCTURII EDUCATIONALE

MUNICIPIUL ROMAN Nord Est Neamt

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

3.870.814 592.007 91.078 579.233 5.133.131

1.460 Reabilitare termica in vederea eficientizarii energetice aScolii Petrachioaia UAT Petrachioaia Bucuresti Ilfov Ilfov

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

490.227 74.976 11.535 9.920 586.657

1.461 AMENAJARE SI EXTINDERE SCOALA CHETRIS COMUNA TAMASI Nord Est Bacau

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

483.496 73.946 11.376 77.381 646.200

1.462 Reabilitare si extindere scoala Rosienii Mari, comunaDobrun, judetul Olt, Clasele I-VIII, a doua sansa UAT Comuna Dobrun Sud Vest Olt

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

482.717 73.827 11.358 46.687 614.589

1.463 "Constructie corp anexa cu 8 clase in incinta ScoliiGimnaziale "Dominic Stanca" din Municipiul Orastie"

Consiliul Local Orastie Scoala Gimnaziala "Dominic Stanca",

Orastie

Vest Hunedoara

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

1.048.847 160.412 24.679 1.232.722 2.466.660

1.464 Reabilitare scoala Corp A, Grup scolar Edmond Nicolau

UAT Municipiul Braila in parteneriat cu Grupul scolar Edmond NicolauGrupul scolar Edmond

Nicolau

Sud Est Braila

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

1.298.086 198.531 30.543 219.999 1.747.159

1.465 Campus Scolar la G.S.E.A.S. Calimanesti UAT Oras Calimanesti Sud Vest Valcea

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

4.861.064 743.457 114.378 5.432.382 11.151.281

1.466 Lucrari de reabilitare Scoala Generala clasele I -IV, Valeni,Comuna Pogaceaua

UAT Comuna Pagaceaua, judetul Mures Centru Mures

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

439.113 67.458 10.332 239.574 756.478

1.467 Lucrari de reabilitare la Scoala Generala din satul Salcud,Orasul Iernut, judetul Mures

Orasul Iernut, judetul Mures Centru Mures

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

676.497 103.464 15.918 178.535 974.414

Page 139: Lista proiectelor contractate Programul Operaţional ... · Valoare eligibilă (LEI) Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect Finanţare acordată Contribuţia ... 45.386.579

1.468 Extindere corp cladire la Scoala gimnaziala nr. 13, Sibiu,Judetul Sibiu

Parteneriat intre Municipiul Sibiu si

scoala gimnaziala nr.13 Sibiu

Centru Sibiu

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

2.237.402 342.191 52.645 288.163 2.920.401

1.469 Constructie campus scolar si lucrari de extindere a LiceuluiUdriste Nasturel Comuna Hotarele Sud Giurgiu

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

11.120.276 1.700.748 261.254 380.560 13.462.838

1.470 Reabilitare, modernizare si extindere Scoala Sat Nou incomuna Negoi, judetul Dolj UAT Comuna Negoi Sud Vest Dolj

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

475.494 72.723 11.188 108.575 667.980

1.471Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationale a Colegiului National C.D. LOGA Timisoara

Municipiul Timisoara Vest Timis

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

6.060.789 926.944 142.607 216.296 7.346.636

1.472 Reabilitarea partiala a Unitatii Scolare de Invatamant Special -Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva nr. 2 - Sibiu

UAT Judetul Sibiu, Judetul Sibiu Centru Sibiu

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

472.587 72.278 11.120 8.440 564.425

1.473 Reabilitare si extindere scoala cu clasele I - VIII (utilitati -teren sport), Comuna Prigoria, Judetul Gorj UAT Comuna Prigoria Sud Vest Gorj

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

412.762 63.128 9.712 64.128 549.730

1.474 Extindere scoala cu clasele I-VIII Crevedia Mare, judetulGiurgiu

UAT Comuna Crevedia Mare

Scoala gimnaziala Nicolae Crevedia

Sud Giurgiu

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

167.644 21.051 3.239 708.790 900.725

1.475 "Scoala de arte si meserii Oravita" Oras Oravita Vest Caras Severin

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

8.631.193 1.320.065 203.087 9.204.217 19.358.562

1.476 Reabilitare scoala gimnaziala Harsesti din satul Harsesti,comuna Harsesti, judetul Arges UAT Comuna Harsesti Sud Arges

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

338.641 51.579 7.968 651.136 1.049.325

1.477 Lucrari de extindere 4 (patru) sali de clasa pentru Scoala satMalu oras Bolintin Vale

UAT Orasul Bolintin Vale

Scoala MatasaruSud Giurgiu

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

750.739 114.819 17.664 377.524 1.260.746

Page 140: Lista proiectelor contractate Programul Operaţional ... · Valoare eligibilă (LEI) Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect Finanţare acordată Contribuţia ... 45.386.579

1.478 Reabilitare, modernizare si echipare Scoala Primara din SatStignita, comuna Poroina Mare, judetul Mehedinti

UAT Comuna Poroina Mare, judetul Mehedinti Sud Vest Mehedinti

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

433.824 66.350 10.208 34.363 544.744

1.479 Reparatie generala si modernizare Scoala gimnazialaConstantin Gurgu, in comuna Gura Ialomitei, judetul Ialomita

UAT Comuna Gura Ialomitei Sud Ialomita

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

530.244 81.096 12.476 48.895 672.711

1.480 Reabilitare scoala cu clasele I-VIII "Duiliu Zamfirescu",comuna Dumbraveni, judetul Vrancea

UAT Comuna Dumbraveni Sud Est Vrancea

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

601.789 92.038 14.160 1.226.461 1.934.448

1.481 Campus scolar - SAM - Grupul Scolar Mihai Eminescu UAT Municipiul Slobozia Sud Ialomita

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

17.540.415 2.682.652 412.716 1.374.441 22.010.223

1.482 Campus scolar - Grup Scolar "J.G. TAJOVSKY" Orasul Nadlac Vest Arad

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

23.500.109 3.594.134 552.944 6.436.249 34.083.437

1.483 REPARATII CAPITALE SI REABILITARE LA SCOALACU CLASELE I-VIII (CORP A+CORP B) SAT TIMISESTI COMUNA TIMISESTI Nord Est Neamt

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

583.352 89.218 13.726 568.093 1.254.389

1.484Utilitati: Centrala termica, instalatii incalzire, grupurisanitare, reparatii scoala cu Clasele I –IV Ghirbom, ComunaBerghin, Judetul Alba

Comuna Berghin, judetul Alba Centru Alba

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

183.600 27.799 4.601 288.979 504.979

1.485 Reparatie generala si modernizare Scoala gimnaziala incomuna Gornet, judetul Prahova UAT Comuna Gornet Sud Prahova

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

532.032 81.370 12.518 49.036 674.956

1.486Construire baza sportiva multifunctionala, teren de sport, fosaseptica, bransamente utilitati, comuna Jugureni - judetulPrahova

Consiliul Local Jugureni Sud Prahova

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

405.721 62.051 9.546 202.358 679.677

1.487 Reparatie generala si modernizare Scoala gimnaziala Slon,comuna Cerasu, judetul Prahova UAT Comuna Cerasu Sud Prahova

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

522.970 79.984 12.305 48.861 664.119

Page 141: Lista proiectelor contractate Programul Operaţional ... · Valoare eligibilă (LEI) Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect Finanţare acordată Contribuţia ... 45.386.579

1.488REABILITARE SI MODERNIZARE SCOALAGIMNAZIALA SAT CIUREA, COMUNA CIUREA,JUDETUL IASI

COMUNA CIUREA CIUREA SAT CIUREA,

COMUNA CIUREANord Est Iasi

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

494.132 75.573 11.627 48.100 629.431

1.489 MODERNIZARE SCOALA ODOBESTI CLASELE I-IV COMUNA ODOBESTI Nord Est Bacau

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

433.697 66.330 10.205 109.274 619.506

1.490 Reabilitare pentru cresterea eficientei energetice a scoliigimnaziale Nichifor Crainic UAT Comuna Bulbucata Sud Giurgiu

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

426.425 65.218 10.034 17.094 518.771

1.491 Reabilitare constructii si asigurare utilitati la Scoala primaraGheorghe Toma, Tuculesti, comuna Suseni UAT Comuna Suseni Sud Arges

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

1.364.238 208.648 32.100 224.844 1.829.831

1.492REABILITARE SCOALA GENERALA CU CLASELE I-VIII, SAT SILISTEA, ORAS LITENI, JUDETULSUCEAVA

ORASUL LITENI Nord Est Suceava

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

550.418 84.182 12.951 411.377 1.058.928

1.493Lucrari de izolare termica si lucrari de instalare deechipamente de incalzire centrala la Liceul Tehnologic"Eremia Grigorescu" corp A Oras Targu Bujor, judetul Galati

UAT Oras Targu Bujor Sud Est Galati

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

527.639 80.698 12.415 0 620.751

1.494 Reparatii generale si modernizare cladire si imprejmuireScoala gimnaziala Dimitrie Cantemir UAT Municipiul Fetesti Sud Ialomita

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

527.777 80.719 12.418 50.543 671.457

1.495 Modernizarea terenurilor de sport ale unitatilor de invatamantdin municipiul Ploiesti UAT Municipiul Ploiesti Sud Prahova

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

3.179.433 486.266 74.810 239.175 3.979.685

1.496CONSOLIDARE, REPARATII CAPITALE SIMODERNIZARE SCOALA GIMNAZIALA "IORGURADU" BARLAD

MUNICIPIUL BARLAD PARTENERIATUL

DINTRE UAT MUNICIPIUL BARLAD

SI SCOALA GIMNAZIALA "IORGU

RADU" BARLAD

Nord Est Vaslui

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

8.514.593 1.302.232 200.343 986.637 11.003.806

1.497 Reabilitari si dotari investitionale Scoala de arte si meseriiColegiul agricol "N. Cornateanu" - mun. Tulcea UAT Municipiul Tulcea Sud Est Tulcea

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

10.661.938 1.630.649 250.869 6.885.792 19.429.249

Page 142: Lista proiectelor contractate Programul Operaţional ... · Valoare eligibilă (LEI) Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect Finanţare acordată Contribuţia ... 45.386.579

1.498 MODERNIZARE CONSTRUCTIE SCOALA COMUNA VULTURENI Nord Est Bacau

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

447.213 68.397 10.523 69.567 595.700

1.499CONSTRUIRE SI REABILITARE CAMPUS SCOLAR -SAM - "GEORGETA JURGEA CANCICOV", SATPARINCEA, COMUNA PARINCEA, JUDET BACAU

COMUNA PARINCEA Nord Est Bacau

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

22.387.605 3.423.987 526.767 3.893.889 30.232.248

1.500 Reparatie generala si modernizare Scoala cu clasele I - VIIIGaldau, in comuna Jegalia, judetul Calarasi UAT Comuna Jegalia Sud Calarasi

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

527.488 80.675 12.411 49.186 669.760

1.501 Lucrari de reabilitare si extinderi la Scoala Generala Sinpetrude Cimpie

UAT Comuna Sinpetru de Cimpie, judetul Mures Centru Mures

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

474.694 72.600 11.169 703.646 1.262.109

1.502 Reparatie generala si modernizare Scoala gimnaziala clasele I-VIII, in comuna Modelu, judetul Calarasi UAT Comuna Modelu Sud Calarasi

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

528.171 80.779 12.428 49.240 670.618

1.503 Reabilitare si dotare Scoala Primara Scapau, comunaDevesel, judetul Mehedinti UAT Devesel Sud Vest Mehedinti

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

459.864 70.317 10.818 36.846 577.845

1.504 Reparatie generala si modernizare Scoala gimnaziala clasele I-VIII, in comuna Chiselet, judetul Calarasi UAT Comuna Chiselet Sud Calarasi

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

529.105 80.922 12.450 49.315 671.791

1.505 Extindere scoala generala Gurghiu, Comuna Gurghiu, judetulMures Comuna Gurghiu Centru Mures

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

257.236 39.342 6.053 792.895 1.095.525

1.506 Reabilitare scoala cu clasele I-VIII in sat Glodeanu Silistea,Com. Glodeanu Silistea, Jud. Buzau

UAT Comuna Glodeanu Silistea Sud Est Buzau

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

137.741 21.137 3.524 1.606.053 1.768.454

1.507 REPARATIE CAPITALA SCOALA GIMNAZIALA NR. 1,CORP B, LOCALITATEA BACESTI

COMUNA BACESTI BACESTI SAT

BACESTI, COMUNA BACESTI

Nord Est Vaslui

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

1.706.099 260.933 40.144 237.861 2.245.036

Page 143: Lista proiectelor contractate Programul Operaţional ... · Valoare eligibilă (LEI) Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect Finanţare acordată Contribuţia ... 45.386.579

1.508 Reparatie generala si modernizare Scoala nr. 3, in comunaChirnogi, judetul Calarasi UAT Comuna Chirnogi Sud Calarasi

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

530.440 81.126 12.481 49.423 673.470

1.509 Reparatie generala si modernizare Scoala cu clasele I-VIII, incomuna Galbinasi, judetul Calarasi UAT Comuna Galbinasi Sud Calarasi

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

530.034 81.064 12.471 49.390 672.959

1.510 Reparatie generala si modernizare Scoala gimnaziala nr. 1, incomuna Plataresti, judetul Calarasi UAT Comuna Plataresti Sud Calarasi

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

530.235 81.095 12.476 48.896 672.702

1.511 "Reabilitare Colegiu "Emanuil Gojdu", Campus scolar dinmunicipiul Hunedoara" Municipiul Hunedoara Vest Hunedoara

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

4.999.453 764.622 117.634 4.045.052 9.926.762

1.512 REABILITARE SCOALA GIMNAZIALA ASAU - CORPNOU, COMUNA ASAU, JUDETUL BACAU

COMUNA ASAU ASAU COMUNA ASAU Nord Est Bacau

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

418.135 63.950 9.838 22.140 514.064

1.513 Reparatie generala si modernizare Scoala gimnaziala NicolaePetrescu, in comuna Crivat, judetul Calarasi UAT Comuna Crivat Sud Calarasi

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

523.139 80.010 12.309 48.315 663.773

1.514Consolidare, modernizare, extindere si dotare scoala cuclasele I-VIII, Stolnici, comuna Stolnici, sa Stolnici, judetulArges

UAT Comuna Stolnici Sud Arges

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

459.392 70.260 10.809 59.760 600.221

1.515 Reabilitare scoala cu clasele I-VIII in sat Cotorca, Com.Glodeanu Silistea, Jud. Buzau

UAT Comuna Glodeanu Silistea Sud est Buzau

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

676.067 103.193 16.113 710.039 1.505.412

1.516 "Atelierele "Hermes" Petrosani - sanse reale in formareaprofesionala" Municipiul Petrosani Vest Hunedoara

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

2.272.901 347.620 53.480 961.622 3.635.623

1.517 Eficientizarea sistemului de incalzire la Scoala GimnazialaAxente Sever Aiud UAT Municipiul Aiud Centru Alba

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

162.132 24.797 3.815 324.831 515.575

Page 144: Lista proiectelor contractate Programul Operaţional ... · Valoare eligibilă (LEI) Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect Finanţare acordată Contribuţia ... 45.386.579

1.518 Reabilitare Colegiu Economic "Virgil Madgearu" Galati UAT Municipiul Galati Sud Est Galati

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

851.060 130.162 20.025 67.456 1.068.703

1.519MODERNIZARE SCOALA GENERALA "GHEORGHEVRANCEANU" SAT VALEA HOGEI, COMUNA LIPOVA,JUDETUL BACAU

COMUNA LIPOVA Nord Est Bacau

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

465.293 71.163 10.948 64.308 611.712

1.520

“Activitati de extindere a scolii cu clasele I-VIII Orasu Nou -corp cladire scoala noua, amenajare curte si gard; retea decanalizare exterioara cu statie de epurare” loc.Orasu Nou,jud.Satu Mare

U.A.T.Orasu Nou, jud.Satu Mare

scoala gimnaziala Orasu Nou, jud.Satu Mare

Nord Vest Satu Mare

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

1.168.615 178.729 27.497 959.468 2.334.309

1.521 Refunctionalizare si supraetajare scoala cu clasele I-VIII -Terebesti, jud.Satu Mare

Comuna Terebesti , judetul Satu MareScoala Gimnaziala

Terebesti

Nord Vest Satu Mare

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

1.263.367 193.221 29.726 740.182 2.226.497

1.522 Construire internat, cantina si locuinte de serviciu la LiceulTeoretic "Kemeny Janos", Toplita

UAT Municipiul Toplita, judetul Harghita Centru Harghita

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

2.320.617 354.918 54.603 267.493 2.997.631

1.523Reabilitare, modernizare si echipare Scoala GimnazialaGheorghe Dumitrescu Bistrita, comuna Hinova, judetulMehedinti

UAT Hinova Sud Vest Mehedinti

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

437.367 66.891 10.291 30.195 544.744

1.524 Sistematizare verticala si amenajari exterioare la ScoalaGimnaziala Nicolae Colan din Municipiul Sfantu Gheorghe

UAT Municipiul Sfantu Gheorghe, judetul

CovasnaCentru Covasna

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

1.804.082 275.918 42.449 100.584 2.223.033

1.525 Reabilitare, refunctionalizare, reparatii capitale, consolidaresi mansardare Camin VI Observator

Universitatea de Medicina si Farmacie Nord Vest Cluj

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

7.045.718 1.077.580 165.782 4.047.936 12.337.016

1.526 Extindere cladire existent Liceul tehnologic agroindustrial“Tamasi Aron” Bors, judetul Bihor

Comuna Bors , judetul Bihor

Liceul tehnologic agroindustrial “Tamasi Aron” Bors, jud.Bihor

Nord Vest Bihor

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

2.284.655 349.418 53.757 163.976 2.851.806

1.527 Reparatii capitale la scoala cu clasele I-VIII(P) si extindere(Cladire noua P+1E) Olcea, comuna Olcea

Comuna Olcea, jud.Bihorscoala gimnaziala nr.1

Comuna OlceaNord Vest Bihor

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

184.295 28.186 4.336 839.013 1.055.831

Page 145: Lista proiectelor contractate Programul Operaţional ... · Valoare eligibilă (LEI) Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect Finanţare acordată Contribuţia ... 45.386.579

1.528 Executia de lucrari de constructii si instalatii ateliere silaboratoare la scoala de arte si meserii Tarna Mare

Comuna Tarna Mare, jud.Satu Mare Nord Vest Satu Mare

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

708.401 108.344 16.668 732.594 1.566.007

1.529 Extindere, reabilitare si modernizare scoala Selymes Peter,Ilisua, com.Sarmasag, jud.Salaj

Comuna Sarmasag, jud.Salaj Nord Vest Salaj

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

488.155 74.659 11.486 38.940 613.240

1.530 Reabilitare cladire scoala generala clasele V-VIII Micestii deCampie nr.14 jud.Bistrita-Nasaud

Comuna Micestii de Campie,jud.Bistrita

NasaudNord Vest Bistrita Nasaud

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

602.709 92.179 14.181 815.402 1.524.471

1.531 Reabilitare corp D al liceului tehnologic Cserey-GogaCrasna, jud.Salaj

Comuna Crasna, jud.Salaj Nord Vest Salaj

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

496.875 75.993 11.691 41.806 626.365

1.532

Construire corp cladire pentru punct termic si grupurisanitare, bazine de apa, puturi de foraj, alei pietonale sicarosabile, zid de sprijin, gard imprejmure pentru scoalagimnaziala Maldaresti, judetul Valcea

UAT Maldarasti Sud Vest Valcea

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

1.748.939 267.485 41.152 1.179.410 3.236.986

1.533 Reabilitarea Scolii cu clasele I-VIII, nr. 1 din orasul Buftea,jud. Ilfov UAT Buftea Bucuresti Ilfov Ilfov

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

452.064 69.139 10.637 69.606 601.446

1.534 AMENAJARE GRUPURI SOCIALE SI INSTALATIITERMICE LA SCOALA SAGNA

COMUNA SAGNA SAGNA COMUNA

SAGNANord Est Neamt

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

469.713 71.838 11.052 171.711 724.315

1.535 Infiintarea si modernizarea Scoala de Arte su Meserii - GrupScolar Agricol Fundulea

Primaria Orasului Fundulea Sud Calarasi

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

14.702.247 2.248.579 345.935 5.491.918 22.788.679

1.536 Reabilitare si modernizare Grup Scolar Agricol Scornicesti,judetul Olt UAT Scornicesti Sud Vest Olt

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

3.042.273 465.289 71.583 7.073.553 10.652.698

1.537 Reabilitare Liceul nr.1 corp A cladire veche si corp B cladirenoua din comuna Peris, jud. Ilfov UAT Peris Bucuresti Ilfov Ilfov

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

466.638 71.368 71.368 -39.911 569.463

Page 146: Lista proiectelor contractate Programul Operaţional ... · Valoare eligibilă (LEI) Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect Finanţare acordată Contribuţia ... 45.386.579

1.538 Mansardarea Cladirii Scolii Generale Sercaia Comuna Sercaia, judetul Brasov Centru Brasov

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

532.912 81.504 12.539 360.242 987.197

1.539 Reabilitare Scoala gimnaziala Oreavul, com. ValeaRimnicului, jud. Buzau

UAT Comuna Valea Rimnicului Sud Est Buzau

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

636.584 97.360 14.978 787.834 1.536.756

1.540 Construire sala de educatie fizica si anexa prin extindereascolii existente

Comuna Garbau, judetul Cluj Nord vest Cluj

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

662.419 101.311 15.586 161.100 940.417

1.541

EXTINDERE, MODERNIZARE SIREFUNCTIONALIZARE SALA DE SPORT LACOLEGIUL NATIONAL STEFAN CEL MARE,SUCEAVA, JUDETUL SUCEAVA

MUNICIPIUL SUCEAVA Nord Est Suceava

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

4.717.705 721.531 111.005 2.168.991 7.719.232

1.542 Reabilitare Scoala Generala Dumitru Gafton, comunaGalautasi, judetul Harghita

Comuna Galautasi, judetul Harghita Centru Harghita

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

662.572 101.335 15.590 650.614 1.430.111

1.543 Reabilitarea si extinderea Grupului Scolar Gabor Aron UAT Municipiul Targu Secuiesc Centru Covasna

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

16.858.321 2.578.331 396.666 4.948.411 24.781.730

1.544 Reabilitare scoala cu clasele I-VIII sat Vilcelele, comunaVilcelele, judetul Buzau UAT Comuna Vilcelele Sud Est Buzau

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

844.104 129.098 19.861 709.632 1.702.695

1.545 Reabilitare scoala Generala Ghioroc Comuna Ghioroc Vest Arad

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

513.548 78.543 12.083 6.573 610.747

1.546 Modernizarea Scolii Gimnaziale Voivodeni, ComunaVoivodeni, judetul Mures

Comuna Voivodeni, judetul Mures Centru Mures

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

446.682 68.317 10.510 188.693 714.202

1.547 PROIECTARE SI EXECUTIE CAMPUS SCOLAR LALICEUL CU PROGRAM SPORTIV SUCEAVA

MUNICIPIUL SUCEAVA Nord Est Suceava

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

9.143.951 1.398.487 215.152 7.142.203 17.899.791

Page 147: Lista proiectelor contractate Programul Operaţional ... · Valoare eligibilă (LEI) Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect Finanţare acordată Contribuţia ... 45.386.579

1.548 Reabilitare scoala gimnaziala Urechesti, jud. Vrancea UAT Comuna Urechesti Sud Est Vrancea

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

952.146 145.622 22.403 147.363 1.267.534

1.549 Reabilitare si dotare scoala gimnaziala Devesel, comunaDevesel, jud. Mehedinti UAT Devesel Sud Vest Mehedinti

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

463.077 70.822 10.896 36.962 581.756

1.550SCOALA CU CLASELE I-VIII, CORP A BIRZESTI,COMUNA STEFAN CEL MARE, JUDETUL VASLUI-CONSOLIDARE SI EXTINDERE

COMUNA STEFAN CEL MARE Nord Est Suceava

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

653.604 99.963 15.379 561.747 1.330.693

1.551 Reabilitare CNV Nicolae Titulescu, municipiul Slatina,judetul Olt

UAT SlatinaCNV Nicolae Titulescu,

municipiul Slatina, judetul Olt

Sud Vest Olt

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

1.082.336 165.534 25.467 443.314 1.716.651

1.552 Grup Scolar Auto Curtea de Arges - Consolidare si reabilitareConsiliul Local al

Municipiului Curtea de Arges

Sud Arges

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

4.021.605 615.069 94.626 1.414.220 6.145.520

1.553Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationale a Liceului Teoretic J.L.CALDERON

Municipiul Timisoara Vest Timis

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

8.643.936 1.322.014 203.387 218.188 10.387.525

1.554 Reparatie generala si modernizare Scoala cu clasele I-VIII,nr. 2, in comuna Spantov, judetul Calarasi UAT Comuna Spantov Sud Calarasi

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

526.785 80.567 12.395 49.139 668.886

1.555REABILITARE SCOALA DE ARTE SI MESERIIZAMOSTEA, COMUNA ZAMOSTEA, JUDETULSUCEAVA

COMUNA ZAMOSTEA Nord Est Suceava

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

378.453 57.881 8.905 554.048 999.288

1.556REABILITARE SCOALA GIMNAZIALA "VASILEALECSANDRI" SAT IUGANI, COM. MIRCESTI, JUD.IASI

COMUNA MIRCESTI Nord Est Iasi

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

489.845 74.918 11.526 43.000 619.289

1.557DESFIINTARE PARTIALA, CONSOLIDARE,REABILITARE SI REAMENAJARE SCOALA PRIMARA"CAROL I" - CORP A

MUNICIPIUL IASI Nord Est Iasi

Axa prioritara 3/ DMI 3.4Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echipareainfrastructurii educationalepreuniversitare, universitare si ainfrastructurii pentru formareprofesionala continua

2.380.135 364.021 56.003 736.738 3.536.897

Page 148: Lista proiectelor contractate Programul Operaţional ... · Valoare eligibilă (LEI) Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect Finanţare acordată Contribuţia ... 45.386.579

1.558 Centru de afaceri Sibiu SC Transcar International SRL, Sibiu Centru Sibiu

Axa prioritara 4/ DMI 4.1Dezvoltarea durabila astructurilor de sprijinire aafacerilor de importantaregionala si locala

40.516.850 6.199.223 20.021.174 22.252.303 88.989.549

1.559 Extindere + etajare + mansardare Centru de Afaceri dinstrada Victoriei nr.17, Buzau

SC Activ Expert Cons si Servicii SRL Sud Est Buzau

Axa prioritara 4/ DMI 4.1Dezvoltarea durabila astructurilor de sprijinire aafacerilor de importantaregionala si locala

1.309.736 200.394 647.199 969.055 3.126.384

1.560 CENTRU DE SPRIJINIRE SI DEZVOLTARE AAFACERILOR

SC TESTER GROUP SRL IASI Nord Est Iasi

Axa prioritara 4/ DMI 4.1Dezvoltarea durabila astructurilor de sprijinire aafacerilor de importantaregionala si locala

16.613.322 2.541.898 9.014.221 8.798.952 36.968.392

1.561 Centru Multifunctional de dezoltare a afacerilor S.C. Camion Logistic S.R.L. Sud Giurgiu

Axa prioritara 4/ DMI 4.1Dezvoltarea durabila astructurilor de sprijinire aafacerilor de importantaregionala si locala

7.378.076 1.128.872 3.664.867 3.834.140 16.005.955

1.562 Lucrari de modernizare a infrastructurii la SC Moreni ParcIndustrial SA

Consiliul Judetean Dambovita Sud Dambovita

Axa prioritara 4/ DMI 4.1Dezvoltarea durabila astructurilor de sprijinire aafacerilor de importantaregionala si locala

15.501.179 2.371.736 17.872.915 16.758.971 52.504.800

1.563 AXA - CENTRU VERDE DE CONSULTANTA INAFACERI

SC AXA PLUS SRL IASI Nord Est Iasi

Axa prioritara 4/ DMI 4.1Dezvoltarea durabila astructurilor de sprijinire aafacerilor de importantaregionala si locala

4.473.006 684.386 2.210.311 2.916.851 10.284.554

1.564 CENTRU DE SPRIJINIRE SI DEZVOLTARE AAFACERILOR "CAROL"

SC CARTIERUL CAROL SRL, IASI Nord Est Iasi

Axa prioritara 4/ DMI 4.1Dezvoltarea durabila astructurilor de sprijinire aafacerilor de importantaregionala si locala

4.328.845 662.329 3.468.443 2.960.376 11.419.992

1.565 Centrul Multifunctional Craiova Pavilion Central Consiliul Local Craiova Sud Vest Dolj

Axa prioritara 4/ DMI 4.1Dezvoltarea durabila astructurilor de sprijinire aafacerilor de importantaregionala si locala

28.153.856 4.307.641 32.461.497 21.847.378 86.770.372

1.566Dezvoltare Structura de Sprijinire a Afacerilor - Etapa I,Construire Infrastructura: - Cladire pentru Servicii - Cladirepentru Productie si Depozitare

SC Arc Parc Industrial SRL Nord Vest Cluj

Axa prioritara 4/ DMI 4.1Dezvoltarea durabila astructurilor de sprijinire aafacerilor de importantaregionala si locala

9.396.515 1.437.700 4.643.235 4.354.242 19.831.693

1.567 Centrul de dezvoltare a serviciilor in afaceri Nord Oltenia SC Niva SRL Sud Vest Valcea

Axa prioritara 4/ DMI 4.1Dezvoltarea durabila astructurilor de sprijinire aafacerilor de importantaregionala si locala

3.558.889 544.523 1.766.991 1.718.552 7.588.955

Page 149: Lista proiectelor contractate Programul Operaţional ... · Valoare eligibilă (LEI) Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect Finanţare acordată Contribuţia ... 45.386.579

1.568 City Business Development Centre – Structura de sprijinpentru afacerile inovative din Timisoara

Modatim Business Facility S.R.L. Vest Timis

Axa prioritara 4/ DMI 4.1Dezvoltarea durabila astructurilor de sprijinire aafacerilor de importantaregionala si locala

25.419.569 3.889.285 19.539.236 22.779.786 71.627.877

1.569 Centrul de afaceri - RPF Development - Municipiul Bucuresti SC RPF Development SRL Bucuresti Ilfov Bucuresti

Axa prioritara 4/ DMI 4.1Dezvoltarea durabila astructurilor de sprijinire aafacerilor de importantaregionala si locala

5.742.511 878.625 4.414.091 3.363.680 14.398.907

1.570 Parc de afaceri Simeria Consiliul Judetean Hunedoara Vest Hunedoara

Axa prioritara 4/ DMI 4.1Dezvoltarea durabila astructurilor de sprijinire aafacerilor de importantaregionala si locala

6.781.390 1.037.577 7.818.967 5.628.729 21.266.662

1.571Centru de Afaceri ROMCOM-structura de sprijinire aafacerilor mici si mijlocii si a initiativelor antreprenoriale dinJudetul Bihor

SC ROMCOM INVEST SRL Nord Vest Bihor

Axa prioritara 4/ DMI 4.1Dezvoltarea durabila astructurilor de sprijinire aafacerilor de importantaregionala si locala

2.719.949 416.162 1.344.048 2.142.296 6.622.455

1.572 Bursa de cereale in orasul Corabia, judetul Olt Consiliul Judetean OltConsiliul Local Corabia Sud Vest Olt

Axa prioritara 4/ DMI 4.1Dezvoltarea durabila astructurilor de sprijinire aafacerilor de importantaregionala si locala

1.679.501 256.970 1.936.471 1.938.046 5.810.988

1.573Construirea unui Centru de Afaceri in municipiul Dej destinatIMM din domeniul serviciilor suport pentru initierea sidezvoltarea afacerilor

SC Lemnul Verde Cofetarie SRL Nord Vest Cluj

Axa prioritara 4/ DMI 4.1Dezvoltarea durabila astructurilor de sprijinire aafacerilor de importantaregionala si locala

1.659.529 253.914 820.047 1.705.892 4.439.382

1.574 Construire cladire de birouri pentru sprijinirea afacerilor inmunicipiul Targu Mures

SC Multinvest SRL, Targu Mures, jud. Mures Centru Mures

Axa prioritara 4/ DMI 4.1Dezvoltarea durabila astructurilor de sprijinire aafacerilor de importantaregionala si locala

12.832.018 1.963.345 6.340.870 8.051.630 29.187.862

1.575Crearea unei infrastructuri de afaceri in municipiul Oradea siasigurarea cu utilitati publice a parcului industrialEurobusiness Oradea-etapa I

Municipiul Oradea Nord Vest Bihor

Axa prioritara 4/ DMI 4.1Dezvoltarea durabila astructurilor de sprijinire aafacerilor de importantaregionala si locala

26.540.111 4.060.732 30.600.843 17.758.854 78.960.539

1.576 Centru pentru sprijinirea afacerilor "West Gate BusinessCenter" SC ALMA TRADE SRL Bucuresti Ilfov Ilfov

Axa prioritara 4/ DMI 4.1Dezvoltarea durabila astructurilor de sprijinire aafacerilor de importantaregionala si locala

35.140.506 5.376.623 28.155.971 19.624.235 88.297.336

1.577 Infiintare centru de afaceri de catre SC Romex SRL Sc Romex SRL - jud. Mures Centru Mures

Axa prioritara 4/ DMI 4.1Dezvoltarea durabila astructurilor de sprijinire aafacerilor de importantaregionala si locala

1.221.948 186.962 603.819 768.557 2.781.286

Page 150: Lista proiectelor contractate Programul Operaţional ... · Valoare eligibilă (LEI) Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect Finanţare acordată Contribuţia ... 45.386.579

1.578 Centru de dezvoltare a afacerilor S.C. SANVA CONSTRUCT S.R.L. Sud Teleorman

Axa prioritara 4/ DMI 4.1Dezvoltarea durabila astructurilor de sprijinire aafacerilor de importantaregionala si locala

2.285.078 349.625 1.129.158 1.200.703 4.964.564

1.579 Centru pentru dezvoltarea serviciilor si afacerilor Blue Wings SC Reysol SRL Sud Vest Dolj

Axa prioritara 4/ DMI 4.1Dezvoltarea durabila astructurilor de sprijinire aafacerilor de importantaregionala si locala

8.245.393 1.261.575 4.093.844 3.930.590 17.531.401

1.580 Complex multifunctional pentru sprijinirea afacerilor SC Remservice SRL Sud Vest Valcea

Axa prioritara 4/ DMI 4.1Dezvoltarea durabila astructurilor de sprijinire aafacerilor de importantaregionala si locala

3.086.146 472.191 2.382.126 1.741.931 7.682.394

1.581

Modernizare si recompartimentare cladire spatii productie siservicii, modernizare si extindere utilitati de baza si dotare cuechipamente in vederea crearii unei structuri de sprijinire aafacerilor

SC Grinexim Com SRL Sud Vest Dolj

Axa prioritara 4/ DMI 4.1Dezvoltarea durabila astructurilor de sprijinire aafacerilor de importantaregionala si locala

2.660.264 407.030 1.314.555 1.558.762 5.940.611

1.582 Dezvoltare Centru de afaceri "Hamilton" S.C. OCH LOGISTIC AG S.R.L. sud Ialomita

Axa prioritara 4/ DMI 4.1Dezvoltarea durabila astructurilor de sprijinire aafacerilor de importantaregionala si locala

18.451.311 2.823.116 9.117.612 9.464.584 39.856.622

1.583 Structur de sprijinire a afacerilor municipiului Giurgiu, strada1 Decembrie 1918, nr.2, judetul Giurgiu/municipiul Giurgiu

S.C Omega Impex S.R.L Giurgiu Sud Giurgiu

Axa prioritara 4/ DMI 4.1Dezvoltarea durabila astructurilor de sprijinire aafacerilor de importantaregionala si locala

6.384.638 976.872 3.154.933 3.313.131 13.829.575

1.584 Arcvia sud structura de sprijinuire a afacerilor Mara Com Vest Arad

Axa prioritara 4/ DMI 4.1Dezvoltarea durabila astructurilor de sprijinire aafacerilor de importantaregionala si locala

8.892.640 1.360.606 4.394.248 6.303.089 20.950.583

1.585 Birouri centru pentru sprijinirea si dezvoltarea afacerilor Almar House Sud Est Constanta

Axa prioritara 4/ DMI 4.1Dezvoltarea durabila astructurilor de sprijinire aafacerilor de importantaregionala si locala

2.755.468 421.597 1.361.599 2.085.358 6.624.023

1.586 Centru de afaceri multicultural Cacica UAT Comuna Cacica Nord Est Suceava

Axa prioritara 4/ DMI 4.1Dezvoltarea durabila astructurilor de sprijinire aafacerilor de importantaregionala si locala

708.486 108.401 816.887 605.250 2.239.023

1.587 Structura de sprijinire a afacerilor Ared Ared S.A. Vest Arad

Axa prioritara 4/ DMI 4.1Dezvoltarea durabila astructurilor de sprijinire aafacerilor de importantaregionala si locala

8.888.383 1.359.954 4.392.145 6.645.597 21.286.079

Page 151: Lista proiectelor contractate Programul Operaţional ... · Valoare eligibilă (LEI) Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect Finanţare acordată Contribuţia ... 45.386.579

1.588 Amenajare Incubator pentru afaceri in municipiul TarguSecuiesc

Municipiul Targu Secuiesc Centru Covasna

Axa prioritara 4/ DMI 4.1Dezvoltarea durabila astructurilor de sprijinire aafacerilor de importantaregionala si locala

521.463 79.786 601.249 529.540 1.732.038

1.589 Extindere centru medical - centru de afaceri SC SELF ACTIV MEDICA SRL Sud Vest Valcea

Axa prioritara 4/ DMI 4.1Dezvoltarea durabila astructurilor de sprijinire aafacerilor de importantaregionala si locala

3.654.021 559.078 1.805.614 2.141.968 8.160.682

1.590 Centrul de Sprijinire si Dezvoltare a Afacerilor Siriului SC SIRIULUI RESIDENCE SRL Bucuresti Ilfov Bucuresti

Axa prioritara 4/ DMI 4.1Dezvoltarea durabila astructurilor de sprijinire aafacerilor de importantaregionala si locala

9.756.693 1.492.809 7.499.668 8.114.714 26.863.883

1.591 CONSTRUIRE CENTRU DE AFACERI, LOC. IASI, JUD.IASI

SC SORANA SRL, IASI, BD. NICOLAE IORGA,

NR. 40Nord Est Iasi

Axa prioritara 4/ DMI 4.1Dezvoltarea durabila astructurilor de sprijinire aafacerilor de importantaregionala si locala

2.936.403 449.280 1.451.007 1.918.974 6.755.665

1.592Project Wise (Construire cladire de birouri si spatiimultifunctionale cu destinatia servicii si productie S+P+11 siimprejmuire teren)

SC P.A.M. Capital STL Sud Vest Dolj

Axa prioritara 4/ DMI 4.1Dezvoltarea durabila astructurilor de sprijinire aafacerilor de importantaregionala si locala

10.862.972 1.662.074 5.393.475 5.303.715 23.222.236

1.593 Infiintare centru de afaceri in municipiul Pitesti, judetulArges

S.C FAST FINANCE FINDER S.R.L Sud Arges

Axa prioritara 4/ DMI 4.1Dezvoltarea durabila astructurilor de sprijinire aafacerilor de importantaregionala si locala

35.418.467 5.419.152 17.501.837 20.349.338 78.688.793

1.594 Centrul de Sanatate, recuperare, intretinere si birouriS+D+P+2E

S.C. ADM INSTAL TEHNOLOGY S.R.L. Sud Arges

Axa prioritara 4/ DMI 4.1Dezvoltarea durabila astructurilor de sprijinire aafacerilor de importantaregionala si locala

2.733.303 418.205 1.350.646 1.211.972 5.714.126

1.595 Business CenterPitesti, ArgesS.C. IMOBILIAR DEVELOPMENT TRADING S.R.L.

Sud Arges

Axa prioritara 4/ DMI 4.1Dezvoltarea durabila astructurilor de sprijinire aafacerilor de importantaregionala si locala

6.135.979 938.827 3.032.060 2.777.341 12.884.207

1.596 infiintare structura de sprijinire afaceri S.C. Decan Consulting S.R.L. Vest Arad

Axa prioritara 4/ DMI 4.1Dezvoltarea durabila astructurilor de sprijinire aafacerilor de importantaregionala si locala

2.121.909 324.660 1.048.529 1.392.293 4.887.391

1.597 Infiintare spatii de productie, comuna Bradu, judetul Arges S.C. INF PROCAS PROD S.R.L. Sud Arges

Axa prioritara 4/ DMI 4.1Dezvoltarea durabila astructurilor de sprijinire aafacerilor de importantaregionala si locala

3.663.133 560.472 1.810.117 2.344.959 8.378.681

Page 152: Lista proiectelor contractate Programul Operaţional ... · Valoare eligibilă (LEI) Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect Finanţare acordată Contribuţia ... 45.386.579

1.598 Continuare lucrari cu modificare de proiect, construire cladirisi birouri (Centru de afaceri ) SC Interconstruct SRL Sud Est Constanta

Axa prioritara 4/ DMI 4.1Dezvoltarea durabila astructurilor de sprijinire aafacerilor de importantaregionala si locala

2.256.626 345.272 1.115.099 1.661.448 5.378.445

1.599 Infiintare structura de sprijinire a afacerilor in comuna PoartaAlba

SC TRITECH GROUP SRL, jud. Constanta Sud Est Constanta

Axa prioritara 4/ DMI 4.1Dezvoltarea durabila astructurilor de sprijinire aafacerilor de importantaregionala si locala

3.009.788 460.508 1.487.270 1.922.728 6.880.294

1.600Constructie imobil cu inaltime S+P+9E cu destinatia centruregional pentru sprijinirea structurilor de afaceri - birouri siservicii, utilitati, amenajare incinta si organizare santier

SC INTEGRAL INVEST SRL Bucuresti Ilfov Bucuresti

Axa prioritara 4/ DMI 4.1Dezvoltarea durabila astructurilor de sprijinire aafacerilor de importantaregionala si locala

14.877.011 2.276.236 11.435.498 13.888.888 42.477.633

1.601 CONSTRUIRE CENTRU DE AFACERI IASI

SC BURSA MOLDOVEI SA, IASI, BD.

DIMITRIE MANGERON, NR. 55B

Nord Est Iasi

Axa prioritara 4/ DMI 4.1Dezvoltarea durabila astructurilor de sprijinire aafacerilor de importantaregionala si locala

9.136.881 1.397.975 4.514.939 5.203.601 20.253.396

1.602 Centrul de afaceri TRIO B, Pitesti, Arges S.C. TRIO B S.R.L. Sud Arges

Axa prioritara 4/ DMI 4.1Dezvoltarea durabila astructurilor de sprijinire aafacerilor de importantaregionala si locala

3.881.631 593.903 1.918.086 2.021.508 8.415.129

1.603 Optica Business Center - structura de sprijinire a afacerilor SC Bega Invest SRL Vest Timis

Axa prioritara 4/ DMI 4.1Dezvoltarea durabila astructurilor de sprijinire aafacerilor de importantaregionala si locala

6.962.712 1.065.320 5.352.021 5.068.665 18.448.718

1.604

Ice Logistic Parc – proiect de realizare a unei structuri desprijinire a afacerilor din domeniul alimentar prin construireaunei hale frigorifice P+2E si spatii de birouri in JudetulBrasov, Orasul Ghimbav, Zona Transilana

SC Keller Steak House SRL, Brasov Centru Brasov

Axa prioritara 4/ DMI 4.1Dezvoltarea durabila astructurilor de sprijinire aafacerilor de importantaregionala si locala

19.885.207 3.042.508 9.826.164 10.356.762 43.110.641

1.605 PARC LOGISTIC COMUNA LETCANI - JUDETUL IASISC SOLO SRL, IASI,

CALEA CHISINAULUI, NR. 23

Nord Est Iasi

Axa prioritara 4/ DMI 4.1Dezvoltarea durabila astructurilor de sprijinire aafacerilor de importantaregionala si locala

11.819.143 1.808.371 5.840.363 9.310.566 28.778.444

1.606 Centru pentru sprijinirea afacerilor intreprinderilor mici simijlocii

SC IBIZA GOLF LIGHT SRL Bucuresti Ilfov Ilfov

Axa prioritara 4/ DMI 4.1Dezvoltarea durabila astructurilor de sprijinire aafacerilor de importantaregionala si locala

5.256.063 804.196 6.060.259 6.917.043 19.037.562

1.607

Bussiness Centrum Milenium 3: Reabilitare, modernizare siextindere, structura de sprijinire a afacerilor prin:Consolidare, mansardare partiala cladire existenta parter;Extindere cu un corp de cladire D+P+2E

SC Amaradia - Servicii Clince SRL Sud Vest Dolj

Axa prioritara 4/ DMI 4.1Dezvoltarea durabila astructurilor de sprijinire aafacerilor de importantaregionala si locala

2.107.310 322.426 1.046.281 966.133 4.442.149

Page 153: Lista proiectelor contractate Programul Operaţional ... · Valoare eligibilă (LEI) Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect Finanţare acordată Contribuţia ... 45.386.579

1.608 Desfiintare constructie existenta si construire "Centru deafaceri"

SC MECFLEX SRL, Judetul Constanta Sud est Constanta

Axa prioritara 4/ DMI 4.1Dezvoltarea durabila astructurilor de sprijinire aafacerilor de importantaregionala si locala

7.678.898 1.174.899 3.794.484 5.376.611 18.024.892

1.609 Construire Centru de Afaceri SC Gradina Ecologica SRL Vest Arad

Axa prioritara 4/ DMI 4.1Dezvoltarea durabila astructurilor de sprijinire aafacerilor de importantaregionala si locala

2.686.875 317.234 1.287.475 1.421.677 5.713.261

1.610 Centru de sprijinire a afacerilor furnizorilor de sevicii ladistanta SC Vicexpert SRL Sud Vest Valcea

Axa prioritara 4/ DMI 4.1Dezvoltarea durabila astructurilor de sprijinire aafacerilor de importantaregionala si locala

9.934.609 1.172.959 7.405.045 6.400.736 24.913.350

1.611Crearea unei infrastructuri de afaceri in municipiul Oradea siasigurarea cu utilitati publice a parcului industrialEurobusiness Oradea-etapa II

Municipiul Oradea Nord Vest Bihor

Axa prioritara 4/ DMI 4.1Dezvoltarea durabila astructurilor de sprijinire aafacerilor de importantaregionala si locala

6.777.003 800.147 7.577.151 4.576.153 19.730.454

1.612 Crearea Centrului Logistic si de birouri ANDRETIS incomuna Osorhei, judetul Bihor SC ANDRETIS SRL Nord Vest Bihor

Axa prioritara 4/ DMI 4.1Dezvoltarea durabila astructurilor de sprijinire aafacerilor de importantaregionala si locala

8.883.460 1.048.852 4.256.705 6.745.557 20.934.574

1.613 Construire centru de afaceri UAT Oras Navodari Sud Est Constanta

Axa prioritara 4/ DMI 4.1Dezvoltarea durabila astructurilor de sprijinire aafacerilor de importantaregionala si locala

9.708.611 1.146.276 10.854.887 7.255.439 28.965.213

1.614 Birouri si hala multifunctionala structura de sprijinire aafacerilor

SC EUROPARTS SRL,Constanta Sud Est Constanta

Axa prioritara 4/ DMI 4.1Dezvoltarea durabila astructurilor de sprijinire aafacerilor de importantaregionala si locala

2.031.592 239.866 973.482 1.383.732 4.628.672

1.615Incubator si Centru de afaceri destinat sustinerii mediului deafaceri si crearii unui mediu propice autosustenabilitatii sidezvoltarii economice a companiilor incubate

SC Profile Business Consulting SRL Nord Est Iasi

Axa prioritara 4/ DMI 4.1Dezvoltarea durabila astructurilor de sprijinire aafacerilor de importantaregionala si locala

20.083.412 2.371.208 9.623.409 14.586.333 46.664.362

1.616 Centru pentru sprijinirea si dezvoltarea afacerilor Bornemizsa-Municipiul Tirgu Mures, jud Mures

Sc Veritas Development SRL Centru Mures

Axa prioritara 4/ DMI 4.1Dezvoltarea durabila astructurilor de sprijinire aafacerilor de importantaregionala si locala

7.215.225 851.887 3.457.334 5.620.296 17.144.742

1.617 Centru de afaceri pentru IMM-uri SC CHANDLER International SRL Bucuresti Ilfov Bucuresti

Axa prioritara 4/ DMI 4.1Dezvoltarea durabila astructurilor de sprijinire aafacerilor de importantaregionala si locala

5.477.468 646.714 4.082.788 4.761.300 14.968.270

Page 154: Lista proiectelor contractate Programul Operaţional ... · Valoare eligibilă (LEI) Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect Finanţare acordată Contribuţia ... 45.386.579

1.618 Amenajarea Centrului de Afaceri „Smart Business Center” inmunicipiul Zalau, judetul Salaj SC SIM Consulting SRL Nord Vest Salaj

Axa prioritara 4/ DMI 4.1Dezvoltarea durabila astructurilor de sprijinire aafacerilor de importantaregionala si locala

1.661.755 196.200 796.267 1.226.445 3.880.667

1.619 Parc Industrial Bistrita Sud Municipiul Bistrita Nord Vest Bistrita Nasaud

Axa prioritara 4/ DMI 4.1Dezvoltarea durabila astructurilor de sprijinire aafacerilor de importantaregionala si locala

11.585.860 1.367.919 12.953.779 9.262.884 35.170.443

1.620 Centrul de afaceri Maris - Structura de sprijinire a afacerilormici si initiativelor antreprenoriale SC Comagro Vest SRL Vest Arad

Axa prioritara 4/ DMI 4.1Dezvoltarea durabila astructurilor de sprijinire aafacerilor de importantaregionala si locala

3.030.393 357.792 1.452.080 1.789.887 6.630.152

1.621 City Business Excellence Center - Structura de sprijin aafacerilor

SC Modatim Business Facility SA Vest Timis

Axa prioritara 4/ DMI 4.1Dezvoltarea durabila astructurilor de sprijinire aafacerilor de importantaregionala si locala

26.365.669 3.112.941 19.652.407 23.157.144 72.288.160

1.622 Centru de afaceri Oradea SC Tradecenter SRL Nord Vest Bihor

Axa prioritara 4/ DMI 4.1Dezvoltarea durabila astructurilor de sprijinire aafacerilor de importantaregionala si locala

41.789.781 4.934.035 20.024.492 21.402.325 88.150.633

1.623 STRUCTURA DE SPRIJINIRE A AFACERILOR MIRAVI SC INVEST PLUS SRL Nord Est Neamt

Axa prioritara 4/ DMI 4.1Dezvoltarea durabila astructurilor de sprijinire aafacerilor de importantaregionala si locala

3.084.562 364.188 1.478.036 1.714.441 6.641.226

1.624 CONSTRUIRE CENTRU DE AFACERI SC BESTAL SA, BACAU Nord Est Bacau

Axa prioritara 4/ DMI 4.1Dezvoltarea durabila astructurilor de sprijinire aafacerilor de importantaregionala si locala

7.091.244 837.249 3.397.925 3.890.340 15.216.758

1.625 CONSTRUIRE CENTRU DE SPRIJINIRE SIDEZVOLTARE A AFACERILOR

SC RAP MAR SRL, SAVENI Nord Est Botosani

Axa prioritara 4/ DMI 4.1Dezvoltarea durabila astructurilor de sprijinire aafacerilor de importantaregionala si locala

4.403.235 519.881 3.282.078 4.066.666 12.271.860

1.626 CONSTRUIRE CENTRU DE SPRIJINIRE A AFACERILORPENTRU IMM

SC TERRAMED BABY SRL, IASI Nord Est Iasi

Axa prioritara 4/ DMI 4.1Dezvoltarea durabila astructurilor de sprijinire aafacerilor de importantaregionala si locala

5.911.797 697.994 2.832.768 3.747.020 13.189.579

1.627

INFIINTARE STRUCTURA DE SPRIJINIRE AAFACERILOR IN VEDEREA VALORIFICARIIPOTENTIALULUI MATERIAL SI UMAN ALMUNICIPIULUI IASI PRIN MODERNIZARE CLADIREEXISTENTA SI AMENAJARI INTERIOARE

S.C. JAD GROUP S.R.L., IASI Nord Est Iasi

Axa prioritara 4/ DMI 4.1Dezvoltarea durabila astructurilor de sprijinire aafacerilor de importantaregionala si locala

29.023.663 3.426.765 13.907.326 17.948.531 64.306.285

Page 155: Lista proiectelor contractate Programul Operaţional ... · Valoare eligibilă (LEI) Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect Finanţare acordată Contribuţia ... 45.386.579

1.628 Centru de Afaceri si Servicii Cluj Industrial M&A Consulting SRL Nord Vest Cluj

Axa prioritara 4/ DMI 4.1Dezvoltarea durabila astructurilor de sprijinire aafacerilor de importantaregionala si locala

11.366.635 1.342.036 5.446.573 8.529.845 26.685.089

1.629 Infiintarea structurii de sprijinire a afacerilor Hanover decatre SC Hanover SRL in Timisoara, judetul Timis SC Hanover SRL Vest Timis

Axa prioritara 4/ DMI 4.1Dezvoltarea durabila astructurilor de sprijinire aafacerilor de importantaregionala si locala

11.983.113 1.414.822 5.741.972 2.256.766 21.396.673

1.630 Construire centru de afaceri "Club Bucovina" SC Lucosilv SRL Nord Est Suceava

Axa prioritara 4/ DMI 4.1Dezvoltarea durabila astructurilor de sprijinire aafacerilor de importantaregionala si locala

14.426.117 1.703.262 6.912.591 9.390.102 32.432.072

1.631 AMENAJARE SI MODERNIZARE HALE INDUSTRIALESC INSTCOMP

CONSTRUCT SRL, SUCEAVA

Nord Est Suceava

Axa prioritara 4/ DMI 4.1Dezvoltarea durabila astructurilor de sprijinire aafacerilor de importantaregionala si locala

4.899.804 578.510 2.347.849 2.185.183 10.011.346

1.632Consolidarea, reabilitarea si amenajarea centrului de afaceripentru sprijinul si promovarea logisticii transportuluimultimodal Galati

SC HIDROTEHNICA SA Sud Est Braila

Axa prioritara 4/ DMI 4.1Dezvoltarea durabila astructurilor de sprijinire aafacerilor de importantaregionala si locala

2.559.254 302.166 1.226.323 1.793.429 5.881.171

1.633 Construirea si dotarea unei structuri regionale de sprijinire aafacerilor - Centrul de Afaceri - Eurowest Business Center SC Profit Plus SRL Nord Vest Bihor

Axa prioritara 4/ DMI 4.1Dezvoltarea durabila astructurilor de sprijinire aafacerilor de importantaregionala si locala

13.337.860 1.574.774 6.391.129 7.668.473 28.972.237

1.634 Structura de sustinere a afacerilor de tip logistic SC Dynamic Logistics Center SRL Nord Vest Cluj

Axa prioritara 4/ DMI 4.1Dezvoltarea durabila astructurilor de sprijinire aafacerilor de importantaregionala si locala

9.565.292 1.129.355 4.583.420 4.862.396 20.140.462

1.635Restaurare, consolidare si refunctionalizare imobil in spatiucu functiuni complementare. Amenajare mansarda in podexistent

SC IN TECH SERVICE EXISTENT Vest Timis

Axa prioritara 4/ DMI 4.1Dezvoltarea durabila astructurilor de sprijinire aafacerilor de importantaregionala si locala

5.305.843 626.450 2.542.411 3.757.696 12.232.400

1.636Structura de sprijinire a afacerilor destinata IMM-urilor simicrointreprinderilor Sibiu Vest (construire spatii servicii,birouri, logistica, productie)

SC TRANS MONTANA SRL Centru Sibiu

Axa prioritara 4/ DMI 4.1Dezvoltarea durabila astructurilor de sprijinire aafacerilor de importantaregionala si locala

9.403.670 1.110.272 4.527.463 4.715.519 19.756.924

1.637Construirea unui centru de afaceri Stil Business Center inmunicipiul Dej destinat IMM din domeniul serviciilor suportpentru initierea si dezvoltarea afacerilor

SC Stil Impex SRL Nord Vest Cluj

Axa prioritara 4/ DMI 4.1Dezvoltarea durabila astructurilor de sprijinire aafacerilor de importantaregionala si locala

2.150.381 253.891 1.030.402 1.653.841 5.088.515

Page 156: Lista proiectelor contractate Programul Operaţional ... · Valoare eligibilă (LEI) Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect Finanţare acordată Contribuţia ... 45.386.579

1.638 Targoviste Business Park S.C. PRINCO GROUP S.A. Sud Dambovita

Axa prioritara 4/ DMI 4.1Dezvoltarea durabila astructurilor de sprijinire aafacerilor de importantaregionala si locala

21.548.125 2.544.144 16.061.513 13.390.453 53.544.234

1.639 Construire Centru de Afaceri, anexe aferente, racorduriutilitati, organizare de santier

SC ENVIRO CONSTRUCT SRL,

IASINord Est Iasi

Axa prioritara 4/ DMI 4.1Dezvoltarea durabila astructurilor de sprijinire aafacerilor de importantaregionala si locala

5.589.033 659.886 2.678.108 3.269.905 12.196.932

1.640 Casa Doja- Bussines Center SC GRIMMING HOLDING SRL Vest Timis

Axa prioritara 4/ DMI 4.1Dezvoltarea durabila astructurilor de sprijinire aafacerilor de importantaregionala si locala

7.780.777 918.661 3.728.330 4.684.162 17.111.929

1.641 Construire centru de sprijinire si dezvoltare a afacerilor printransformare si extindere constructie existenta

Sc International Orient Expres Srl, Municipiul

RadautiNord Est Suceava

Axa prioritara 4/ DMI 4.1Dezvoltarea durabila astructurilor de sprijinire aafacerilor de importantaregionala si locala

6.529.190 770.888 3.128.605 4.387.655 14.816.338

1.642Centru de afaceri si sustinere a mediului de afaceri, in specialal intreprinderilor micro si al IMM-urilor, prin incubare siajutor logistic

SC SPEDEX PREST SRL Centru Sibiu

Axa prioritara 4/ DMI 4.1Dezvoltarea durabila astructurilor de sprijinire aafacerilor de importantaregionala si locala

14.947.568 1.764.829 7.162.456 10.220.056 34.094.909

1.643 Reabilitarea sitului industrial de pe fosta platformaindustriala Calan si pregatirea lui pentru noi activitati Orasul Calan Vest Hunedoara

Axa prioritara 4/ DMI 4.2Reabilitarea siturilor industrialepoluate şi neutilizate şipregătirea pentru noi activităţi

51.129.714 7.823.029 9.073.350 20.857.483 88.883.577

1.644 Amenajare Sit Industrial in Mun Targu Secuiesc pe platformaunei foste fabrici de prelucrare si industrializare a lemnului

Municipiul Targu SECUIESC Centru Covasna

Axa prioritara 4/ DMI 4.2Reabilitarea siturilor industrialepoluate şi neutilizate şipregătirea pentru noi activităţi

5.275.814 622.905 4.737.830 3.968.075 14.604.623

1.645 Reabilitarea sitului industrial Hunedoara si pregatirea sapentru noi activitati Municipiul Hunedoara Vest Hunedoara

Axa prioritara 4/ DMI 4.2Reabilitarea siturilor industrialepoluate şi neutilizate şipregătirea pentru noi activităţi

33.967.524 4.010.477 9.605.012 14.805.108 62.388.121

1.646 Centru inovativ de dezvoltare economica in Judetul Harghita" Harghita Business Center' incubator de afaceri

Consiliul Judetean Harghita Centru Harghita

Axa prioritara 4/ DMI 4.2Reabilitarea siturilor industrialepoluate şi neutilizate şipregătirea pentru noi activităţi

3.964.212 468.047 2.551.473 2.510.381 9.494.113

1.647Dezvoltarea mediului de afaceri in Municipiul SfantuGheorghe prin reabilitarea sitului Industrial poluat si creareaunei structuri de sprijinire a afacerilor

Municipiul Sfantu Gheorghe Centru Covasna

Axa prioritara 4/ DMI 4.2Reabilitarea siturilor industrialepoluate şi neutilizate şipregătirea pentru noi activităţi

8.530.493 1.007.178 6.649.893 8.402.568 24.590.131

Page 157: Lista proiectelor contractate Programul Operaţional ... · Valoare eligibilă (LEI) Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect Finanţare acordată Contribuţia ... 45.386.579

1.648 Amenajare sit industrial in Municipiul Targu Secuiesc prinreabilitarea unei statii de epurare poluate si abandonate

Municipiul Targu Secuiesc Centru Covasna

Axa prioritara 4/ DMI 4.2Reabilitarea siturilor industrialepoluate şi neutilizate şipregătirea pentru noi activităţi

11.538.966 1.362.382 2.251.515 4.604.667 19.757.530

1.649 Achizitionarea de utilaje pentru sectia de prelucrare benziadezive

SC PHOENIX INVEST SRL Bucuresti Ilfov Bucuresti

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

187.274 0 80.260 64.676 332.210

1.650 Cresterea capacitatii serviciilor prestate clientilor prinmodernizarea FMMC

SC FM MANAGEMENT CONSULTANCY SRL Bucuresti Ilfov Bucuresti

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

168.972 0 72.416 82.124 323.512

1.651 Dezvoltarea capacitatilor de thermoforare si de finisarepostprelucrare la RESIN COMPOSITES CONSTRUCT SRL

SC RESIN COMPOSITES

CONSTRUCT SRLBucuresti Ilfov Bucuresti

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

551.845 0 247.930 150.557 950.332

1.652Asistenta operationala pentru implementarea contractului deperformanta energetica la consumatorii medii si mari deenergie electrica

SC HR – CREATIVE ENERGY SRL Bucuresti Ilfov Bucuresti

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

521.150 0 223.350 159.546 904.046

1.653 Achizitionarea echipamentelor performante pentrudezvoltarea societatii-SC FILM FACTOR SRL SC FILM FACTOR SRL Bucuresti Ilfov Bucuresti

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

152.128 0 152.128 57.809 362.066

1.654 Modernizare clinica oftalmologica prin achizitia deechipamente medicale la SC INFOSAN SRL Bucuresti SC INFOSAN SRL Bucuresti Ilfov Bucuresti

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

382.673 0 164.003 116.879 663.554

1.655 Imbunatatirea dotarii operationale SC HOLMED CONSULTANTA SRL Bucuresti Ilfov Bucuresti

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

83.650 0 35.850 22.705 142.205

1.656 Achizitionarea de aparatura medicala pentru diagnosticarea sitratarea bolilor de piele in cadrul Centrului medical Euromed

SC CENTRUL MEDICAL EUROMED

SRLBucuresti Ilfov Bucuresti

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

531.660 0 227.854 159.921 919.434

1.657 Centru pentru Colectarea si Prelucrarea Statistica ainformatiilor de marketing

SC NEOMAR CONSULTING SRL Bucuresti Ilfov Bucuresti

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

106.607 0 45.689 28.936 181.232

Page 158: Lista proiectelor contractate Programul Operaţional ... · Valoare eligibilă (LEI) Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect Finanţare acordată Contribuţia ... 45.386.579

1.658 Cresterea competivitatii SC TENTA CONS SRL prinachizitia de echipamente tehnologice SC TENTA CONS SRL Bucuresti Ilfov Bucuresti

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

236.205 0 101.231 72.656 410.092

1.659 Road Technology SRL – ROAD CONSTRUCTOR –achizitie echipament tehnologic

SC ROAD TECHNOLOGY SRL Bucuresti Ilfov Bucuresti

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

728.900 0 546.494 344.801 1.620.195

1.660 Infiintare birou consultanta pentru afaceri si management SC DINAMIC FINANS SRL Bucuresti Ilfov Bucuresti

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

116.320 0 49.851 31.573 197.744

1.661 Infiintare birou de traduceri SC INFRA DEVELOPMENT SRL Bucuresti Ilfov Bucuresti

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

154.855 0 66.366 42.032 263.253

1.662 Infiintare birou de consultanta tehnica SC FORENG CONSULT SRL Bucuresti Ilfov Bucuresti

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

251.530 0 107.799 68.272 427.601

1.663 Reconstructie versus reabilitare pentru o economie de piatadinamica si durabila SC AGRESIV ART SRL Bucuresti Ilfov Bucuresti

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

117.182 0 50.221 36.591 203.993

1.664Achizitionare de echipament stomatologic nou, mobilier debirou nou si tehnica de calcul pentru modernizare cabinet SCDANIELA COSTACHESCU – MEDICAL SRL

SC DANIELA COSTACHESCU –

MEDICAL SRLBucuresti Ilfov Bucuresti

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

246.903 0 105.815 122.227 474.945

1.665 Dezvoltare activitate de call-center prin achizitii de bunuri siechipamente IT specializate

SC BLUE POINT TELECOM SRL Bucuresti Ilfov Bucuresti

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

306.138 0 131.202 83.641 520.981

1.666 Un centru digital modern de multiplicare a documentelor SC DAVID SRL Bucuresti Ilfov BucurestiAxa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

268.269 0 178.846 118.292 565.407

1.667 Jurnalism inovator in regiunea de dezvoltare Bucuresti - Ilfov SC HOTNEWS.RO SRL Bucuresti Ilfov BucurestiAxa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

575.000 0 246.881 156.157 978.038

Page 159: Lista proiectelor contractate Programul Operaţional ... · Valoare eligibilă (LEI) Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect Finanţare acordată Contribuţia ... 45.386.579

1.668 Achizitie utilaj digital de decupare si stantare SC CTP PRODUCTIE PUBLICITARA SRL Bucuresti Ilfov Bucuresti

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

667.975 0 286.275 181.307 1.135.557

1.669 Modularitete si naturalete in spatiile de birouri –compartimentari din lemn si sticla

SC A&M PROFESIONAL MONTAJ SRL

Sud PrahovaAxa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

720.820 0 329.380 425.290 1.475.490

1.670 Calea spre lumina – Diversificarea gamei de produse a S.C.ATERAPLAST S.R.L.

S.C. ATERA PLAST S.R.L. Sud Prahova

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

177.312 0 75.992 47.871 301.175

1.671 Modernizare hala de fabricatie prin achizitie de utilaje la SCCONTAS SERV TaRGOVISTE

S.C. CONTAS SERV S.R.L. Sud Dambovita

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

199.209 0 85.375 54.071 338.655

1.672 Cresterea productivitatii societatii AVIGEO SRL – factoreconomic important pentru dezvoltarea locala si regionala S.C. AVIGEO S.R.L. Sud Dambovita

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

728.879 0 398.893 413.306 1.541.078

1.673 Infiintarea centrului de excelenta in informatica siautomatizari soft control SC Soft Control SRL Sud Est Buzau

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

449.003 0 192.430 158.160 799.593

1.674 Investim azi pentru a fi mai siguri maine – serviciicompetitive de paza si protectie SC Alfaro Security SRL Sud Est Galati

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

199.020 0 87.000 54.344 340.364

1.675 O fabrica competitiva pe piata confectiilor mecanice SC Almar Logistic SRL Sud Est ConstantaAxa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

615.399 0 276.484 191.594 1.083.477

1.676 Spalatorie; Curatatorie si Vopsitorie textile si blanuri, Tulcea SC Memphis SRL Sud Est TulceaAxa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

728.900 0 757.633 282.442 1.768.975

1.677 Modernizarea microintreprinderii Autorex prin achizitie deutilaje specifice.jud.Constanta SC Autorex SRL Sud Est Constanta

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

118.230 0 50.670 32.091 200.991

Page 160: Lista proiectelor contractate Programul Operaţional ... · Valoare eligibilă (LEI) Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect Finanţare acordată Contribuţia ... 45.386.579

1.678 Investitii pentru servicii contabile de calitate-Constanta SC Romaudit SRL Sud Est ConstantaAxa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

69.741 0 29.889 23.690 123.320

1.679 Constructie sediu social si achizitie calculatoare si mobilier SC Contaudit SRL Sud Est BuzauAxa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

575.364 0 246.585 213.171 1.035.120

1.680 Achizitie echipament tehnologic pentru efectuarea lucrarilorde constructii de complexitate ridicata

SC Imperial Construct SRL Buzau Sud Est Buzau

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

435.032 0 186.443 118.080 739.555

1.681 Dezvoltarea bazei tehnico-materiale a societatii ConsumcoopGalati

SC Consumcoop-Galati Societate Cooperativa Sud Est Galati

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

704.869 0 302.087 191.322 1.198.277

1.682 Dotarea noului sediu cu mobilier si echipament IT performantptr.extinderea activitatii- Tulcea SC Evexem SRL Sud Est Tulcea

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

68.643 0 68.645 26.085 163.373

1.683 Modernizarea retelei cablu in vederea imbunatatirii calitatiiserviciilor SC TV Sat 2002 SRL Sud Est Buzau

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

403.580 0 172.963 109.543 686.086

1.684 Octavia Ecol- servicii ecologice de curatatorie si splalatorieMangalia SC Octavia Ecol SRL Sud Est Constanta

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

229.459 0 98.340 62.282 390.080

1.685 Achizitia de echipamente si programe informatice specificeactivitatii de topometrie si cadastru, mun.Buzau, jud.Buzau SC Teta Cons SRL Sud Est Buzau

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

196.803 0 85.281 53.596 335.680

1.686 Linie tehnologica pentru productie tamplarie cu geamtermopan Buzau, jud.Buzau SC Andi Cons Prest SRL Sud Est Buzau

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

524.496 0 224.785 142.363 891.644

1.687Dotarea firmei SC Prier Company SRLcu echipament despecialitate in vederea dezvoltarii companiei si castigareaunei cote de piata superioare

SC Prier Company SRL Sud Est BrailaAxa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

101.213 0 43.377 40.398 184.988

Page 161: Lista proiectelor contractate Programul Operaţional ... · Valoare eligibilă (LEI) Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect Finanţare acordată Contribuţia ... 45.386.579

1.688 ACHIZITIE ECHIPAMENTE SI SOFT IT, LOCALITATEAIASI,JUD. IASI

SC ARH-LINE STUDIO SRL Nord Est Iasi

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

74.057 0 33.272 20.393 127.722

1.689 CONSTRUIRE SEDIU FIRMA PENTRU ACTIVITATIPROIECTARE, MUN. IASI, JUD. IASI SC ARTCA SRL Nord Est Iasi

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

703.876 0 305.000 514.758 1.523.633

1.690

UTILIZAREADE NOI TEHNOLOGII SIDIVERSIFICAREA ACTIVITATII PRINACHIZITIONAREA UNEI INSTALATII DE FORAJMODERNE IN VEDEREA REALIZARIIPUTURILORPENTRU ALIMENTARE CU APA

SC NORD - EST CONSULTING SRL Nord Est Neamt

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

510.230 0 218.670 138.491 867.391

1.691 Stil si eleganta SC Imonanis SRL Sud Est GalatiAxa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

120.283 0 51.550 31.021 202.854

1.692 Management financiar on line SC Decontex SRL Sud Est ConstantaAxa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

133.889 0 57.381 36.341 227.611

1.693 Start pentru succes-competitivitate si profesionalism pe piataconstructiilor Timisene prin standarde europene

SC Valman Construct SRL Vest Timis

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

390.000 0 171.250 106.738 667.988

1.694 Profi Beton -Baza Constructiilor Durabile la StandardeEuropene SC Profi Beton SRL Vest Arad

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

647.248 0 277.725 216.561 1.141.534

1.695 Dotarea cu mobilier si echipamente specifice consultanteipentru afaceri si management

SC Morar Expert&Investment SRL Vest Timis

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

304.196 0 130.370 82.564 517.130

1.696

ACHIZITIONARE DE ECHIPAMENTE SI UTILAJE NOI,MODERNE PENTRU PRODUCTIA DE CONFECTIIMETALICE PENTRU INDUSTRIA DETELECOMUNICATII

SC DIACET CO SRL Nord Est BacauAxa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

361.371 0 154.874 410.351 926.596

1.697 PERFORMANTA IN CONSULTANTA SC LUCID EXPERT SRL Nord Est Suceava

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

96.310 0 41.291 26.145 163.746

Page 162: Lista proiectelor contractate Programul Operaţional ... · Valoare eligibilă (LEI) Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect Finanţare acordată Contribuţia ... 45.386.579

1.698 UN PLUS DE SANATATE SI FRUMUSETE SC MICHELLE SRL Nord Est SuceavaAxa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

112.795 0 49.000 29.792 191.587

1.699 infiintarea unui centru SPA in Baile Herculane SC Arcos SRL Vest Caras SeverinAxa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

714.322 0 363.721 204.828 1.282.871

1.700 Dotarea cu utilaje a unei firme de prelucrari mecanice SC Centrul de prelucrari mecanice Bocsa SRL Vest Caras Severin

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

489.311 0 209.705 132.813 831.828

1.701 DEZVOLTARE CAPACITATE PRESTARI SERVICII SCCOMPANIA EMO SRL VASLUI

SC COMPANIA EMO SRL Nord Est Vaslui

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

493.909 0 211.675 134.061 839.645

1.702

CRESTEREA PERFORMANTELOR ECONOMICE INCADRUL SC NEW TEH SRL PRIN CONSTRUIREA NOIIHALE DE PRODUCTIE SI ACHIZITIONAREA DETEHNOLOGIE MODERNA SI EVOLUTIVA PENTRUDEZVOLTAREA DURABILA A MEDIULUI DE AFACERIINDUSTRIAL REGIONAL

SC NEW TEH SRL Nord Est NeamtAxa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

571.403 0 244.887 195.444 1.011.734

1.703SC ANTOHI MEDICVET SRL - EXTINDEREA SIDOTAREA CABINETULUI VETERINAR CUAPARATURA PERFORMANTA

SC ANTOHI MEDICVET SRL Nord Est Neamt

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

198.600 0 198.600 75.468 472.668

1.704CONSTRUCTIE HALA DE PRODUCTIE SI ACHIZITIEUTILAJE PENTRU SC INTINEX SRL, IN LOCALITATEAPIATRA NEAMT, JUDET NEAMT

SC INTINEX SRL Nord Est NeamtAxa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

680.528 0 291.655 184.715 1.156.898

1.705 ACHIZITII DE ECHIPAMENTE SI PROGRAMEINFORMATICE PENTRU SC PENCRAFT SRL SC PENCRAFT SRL Nord Est Iasi

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

68.881 0 29.520 18.696 117.098

1.706DEZVOLTAREA SERVICIILOR DE PROIECTARE PRINMODERNIZARE LA SOCIETATEA SC IDEAL PROIECTSRL SUCEAVA

SC IDEAL PROIECT SRL Nord Est Suceava

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

66.521 0 28.509 18.056 113.086

1.707 ACHIZITIE ECHIPAMENTE MEDICALE,ECHIPAMENTE IT SI SOFTURILE AFERENTE SC CARDIOR SRL Nord Est Neamt

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

246.700 0 105.728 66.961 419.389

Page 163: Lista proiectelor contractate Programul Operaţional ... · Valoare eligibilă (LEI) Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect Finanţare acordată Contribuţia ... 45.386.579

1.708

DOTARE ATELIER PRELUCRARI MECANICE CUMASINI UNELTE CU COMANDA NUMEIRCA SI CUSISTEM INFORMATIZAT DE PROGRAMARE 3D DE TIPCAD - CAM

SC CNC - BT SRL Nord Est BotosaniAxa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

84.000 0 85.360 41.590 210.950

1.709 Cresterea gradului de utilizare a tehnologiilor noi inproducerea de euro paleti prin achizitii de utilaje performante SC VARPATAKA SRL Centru Harghita

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

96.529 0 41.369 26.201 164.099

1.710 Echipament modern- Servicii eficiente SC GTC MAP SERV SRL Centru Sibiu

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

83.663 0 35.856 22.709 142.227

1.711 NEWTON 2008- Noul ton in prelucrari mecanice SC FILDES SRL Centru BrasovAxa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

264.336 0 113.287 88.411 466.034

1.712 ACHIZITIE DE ECHIPAMENTE PENTRUDEZVOLTAREA AFACERII LA SC U 2 SERV COM SRL SC U 2 SERV COM SRL Nord Est Suceava

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

82.191 0 35.225 51.024 168.440

1.713 SECTIE DEBITARI NECONVENTIONALE ALEMETALELOR SC SCAROM SRL Nord Est Botosani

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

647.329 0 277.427 225.578 1.150.334

1.714 Achizitionare utilaje pentru prelucrari mecanice SC EURO COMPUTER SRL Centru Alba

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

167.486 0 71.780 44.227 283.492

1.715Dezvoltarea echilibrata a intreprinderii si consolidareapozitiei pe piata serviciilor geodezice si topografice prinmodernizarea echipamentelor utilitare

SC MS-CAD SRL Vest TimisAxa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

264.893 0 113.526 71.899 450.318

1.716Dezvoltarea si cresterea calitatii serviciilor medicalestomatologice oferite de SC PHILIP GRAND AKRAV SRL,Timisoara, judetul Timisoara

SC PHILIP GRAND AKRAV SRL Vest Timis

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

726.304 0 341.789 202.936 1.271.029

1.717 Achizitia unui ecograf performant pentru diagnosticareaanomaliilor fetale si materne SC OBSTETRIX SRL Vest Arad

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

163.138 0 69.919 105.136 338.193

Page 164: Lista proiectelor contractate Programul Operaţional ... · Valoare eligibilă (LEI) Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect Finanţare acordată Contribuţia ... 45.386.579

1.718Achizitia unui utilaj performant pentru lucrari de foraj si testegeotehnice necesare proiectarii infrastructurilor la constructiicivile industriale , drumuri, poduri si cai ferate,jud. Arad

SC GEOPROIECT SRL Vest AradAxa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

322.903 0 138.387 87.645 548.935

1.719 Extinderea volumului productivitatii la SC Band Metal SRL SC BAND METAL SRL Vest TimisAxa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

174.160 0 74.640 60.957 309.757

1.720 Achizitie utilaj fabricare tub flexibil pentru instalatii electriceprin extrudare SC PRIMA PLUS SRL Vest Arad

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

386.981 0 165.849 32.018 584.848

1.721 Dezvoltarea economica a SC Brodconf SRl prin crestereaproductivitatii si eficientizarea costurilor SC Brodconf SRL Vest Arad

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

714.322 0 306.138 279.073 1.299.533

1.722 Pentru cele mai frumoase nunti-rochii de mireasa unice prindotari europene SC BIA-FILM SRL Vest Timis

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

75.000 0 32.730 20.509 128.239

1.723 BIO T.E.S.T. - TEHNOLOGII NOI PENTRU EXCELENTAIN SANATATE SI TRATAMENT SC BIOTEST SRL Nord Est Suceava

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

418.687 0 188.106 130.272 737.066

1.724 MODERNIZAREA ACTIVITATII DE TIPARIRE PRINASIMILAREA DE NOI TEHNOLOGII SC INTER-PRINT SRL Nord Est Bacau

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

728.762 0 327.415 230.598 1.286.775

1.725 Dotarea tehnologica a SC LASER DT SRL cu masiniautomate de executat formele de stantare plane SC LASER DT SRL Centru Covasna

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

728.877 0 419.141 218.123 1.366.141

1.726 Dotarea cu utilaje pt executia de lucrari de constructii AlbaIulia, jud. Alba

SC P&H CLUB SRL Loc. Alba Iulia Centru Alba

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

343.965 0 147.414 93.362 584.741

1.727 Extindere si utilare spatiu de productie in cadrul SC DEVIPLUS SRL SC DEVI PLUS SRL Centru Alba

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

716.413 0 540.452 313.006 1.569.871

Page 165: Lista proiectelor contractate Programul Operaţional ... · Valoare eligibilă (LEI) Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect Finanţare acordată Contribuţia ... 45.386.579

1.728 Dezvoltarea capacitatii societatii SC DANCOR PROIECTSRL de a oferi servicii integrate de consultanta si publicitate

SC DANCOR PROIECT SRL Centru Alba

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

143.653 0 61.565 38.992 244.210

1.729 Dotarea service auto cu utilaje si echipamente specifice SC OTY SERVICE SRL Centru AlbaAxa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

231.820 0 99.351 62.923 394.094

1.730 Eficientizarea serviciilor in constructii prin implementareanoilor tehnologii in domeniu

SC LUX CONSTRUCT SRL Centru Mures

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

728.863 0 428.302 407.893 1.565.058

1.731Introducerea tehnologiei de varf in serviciile de topografie sicadastru- dezvoltare durabila, calitate sicompetitivitateAbrud, jud. Alba

SC AXIS MOONDY SRL Centru Alba

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

93.450 0 40.050 27.365 160.865

1.732 Utilaje pentru pavele competitive in regiunea Sud - Vest SC Paraschiv SNC Sud Vest OltAxa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

695.273 0 358.171 349.537 1.402.981

1.733 Infiintarea unui complex de servicii auto SC SANT DENIS SRL Nord Vest Satu MareAxa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

682.022 0 292.296 282.870 1.257.188

1.734 Solutii de impact moderne pentru productia publicitara SC AMIDECO SRL Nord Vest MaramuresAxa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

190.300 0 81.558 51.653 323.511

1.735 Dezvoltarea activitatii de catering prin achizitia deechipamente specifice la Yoffi SRL Baia Mare SC YOFFI SRL Nord Vest Maramures

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

76.427 0 32.754 22.402 131.583

1.736 Dezvoltarea activitatilor de consultanta in afaceri simanagement la SC ORGMAN SRL Baia Mare SC ORGMAN SRL Nord Vest Maramures

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

97.615 0 41.835 26.496 165.946

1.737Achizitie aparatura hi-tech pentru lucrari dentare de ceramicape suport de zirconiu si metalo-ceramice, municipiul Oradea,judetul Bihor

SC DENTGLASS SRL Nord Vest BihorAxa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

292.632 0 125.414 79.428 497.474

Page 166: Lista proiectelor contractate Programul Operaţional ... · Valoare eligibilă (LEI) Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect Finanţare acordată Contribuţia ... 45.386.579

1.738 Competitivitate prin dezvoltarea de noi produse SC AMAPREST SRL Nord Vest SalajAxa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

264.436 0 113.330 71.775 449.541

1.739Internalizarea activitatii de executie fundatii cladiri sipregatire teren pentru drumuri prin achizitia de utilaje,Oradea, Bihor

SC VOX BRIO CONSTRUCT SRL Nord Vest Bihor

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

403.145 0 172.777 111.485 687.407

1.740 Infiintarea centrului de chirurgie oftalmologica diagnosticaprin achizitionare de echipamente medicale, Oradea, Bihor SC DIAGNOSTICA SRL Nord Vest Bihor

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

690.086 0 295.751 187.327 1.173.164

1.741 Dezvoltarea economica a SC Mobi-lux Team SRL SC Mobi-lux Team SRL Nord Vest MaramuresAxa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

650.543 0 278.804 192.046 1.121.393

1.742 Modernizarea si echiparea atelierului service SC ILE SERVSRL SC ILE SERV SRL Nord Vest Salaj

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

70.661 0 30.283 21.914 122.858

1.743 Dezvoltarea unei linii moderne de productie in domeniulconfectiilor metalice in orasul Huedin, judetul Cluj

SC PROMINTER EXPERT SRL Nord Vest Cluj

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

310.887 0 133.237 84.384 528.508

1.744 Servicii de sanatate performanteSC GASTROENDOS PRESTARI SERVICII

SRLNord Vest Cluj

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

106.401 0 45.600 28.880 180.881

1.745Investitii pentru cresterea capacitatii de productie siinfiintarea serviciului de design tipografic la SC IDEALTEAM SRL din Baia Mare, judetul Maramures

SC IDEAL TEAM SRL Nord Vest MaramuresAxa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

728.900 0 324.543 205.142 1.258.584

1.746 Clinica privata de obstetrica si ginecologie dr MUNCEAN,localitatea Satu-Mare, judetul Satu-Mare SC Manitou Med SRL Nord Vest Satu Mare

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

728.900 0 420.850 218.452 1.368.202

1.747

Modernizarea si diversificarea serviciilor firmei SCAUTOAS SERVICE SRL - intretinere si reparareaautovehiculelor- prin utilizarea de echipamente si sisteme ITinovative (localitatea Satu Mare)

SC AUTOAS SERVICE SRL Nord Vest Satu Mare

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

594.280 0 273.338 317.919 1.185.537

Page 167: Lista proiectelor contractate Programul Operaţional ... · Valoare eligibilă (LEI) Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect Finanţare acordată Contribuţia ... 45.386.579

1.748Cresterea competitivitatiisocietatii LORANT SRL, prineficientizarea si modernizarea procesului de productie (Carei,judetul Satu Mare)

SC LORANT SRL Nord Vest Satu MareAxa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

281.078 0 132.273 156.894 570.245

1.749

SC COROLI CONSULT SRL - Achizitionarea deechipamente de specialitate moderne pentru COROLICONSULT SRL in vederea asigurarii unor servicii de calitatein domeniul topografiei - cadastru - Cluj Napoca, jud. Cluj

SC COROLI CONSULT SRL Nord Vest Cluj

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

158.620 0 67.980 43.054 269.654

1.750 Program investitional pentru dezvoltarea capacitatilortehnologice de producere a etichetelor speciale SC ELTRONIS SRL Nord Vest Bihor

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

466.881 0 200.092 127.045 794.018

1.751 Relocarea si modernizarea activitatii la SC GUL CAR SRL,Municipiul Carei, Judetul Satu Mare SC GUL CAR SRL Nord Vest Satu Mare

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

612.449 0 262.478 221.389 1.096.317

1.752 Dezvoltarea activitatii de catering la SC NC TODEA SNC,Baia Mare, Maramures SC NC TODEA SNC Nord Vest Maramures

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

76.816 0 32.921 20.850 130.587

1.753Constructie atelier de vulcanizare si achiztii de utilajeaferente la SC RIFAX COM SRL din localitatea SimleulSilvaniei, judetul Salaj

SC RIFAX COM SRL Nord Vest SalajAxa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

198.764 0 85.185 56.890 340.839

1.754 Spre o economie competitiva SC PSALMI SRL Nord Vest BihorAxa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

52.170 0 22.359 17.335 91.864

1.755Utilizarea noilor tehnologii in cadrul SC PREFCON SRLZalau, jud. Salaj - Garantia eficientei si competitivitatii inproiectare

SC PREFCON SRL Nord Vest SalajAxa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

423.236 0 181.387 114.878 719.501

1.756 Achizitionarea de echipamente si aparatura pentru cabinetuloftalmologic si optica al Centrului Medical Dr. Stanila

SC Centrul Medical Dr. Stanila SRL Centru Sibiu

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

430.609 0 184.547 116.880 732.035

1.757 Modernizarea firmei Izoglass SRLTargu Secuiesc, jud.Covasna SC Izoglass SRL Centru Covasna

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

196.252 0 84.108 53.268 333.628

Page 168: Lista proiectelor contractate Programul Operaţional ... · Valoare eligibilă (LEI) Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect Finanţare acordată Contribuţia ... 45.386.579

1.758 Achizitionarea echipamentelor performante pentru a raspundecerintelor pietii-Autoworkshop S & M SRL

SC Autoworkshop S & M SRL Centru Harghita

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

138.088 0 59.180 37.481 234.749

1.759 Laborator mobil de realizare si diagnosticare retele de cablusi fibra optica SC Amibios SRL Sud Est Braila

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

177.330 0 76.000 48.133 301.463

1.760 Hala Service Auto, localitatea Macin SC Silfar - Service SRL Sud Est TulceaAxa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

277.725 0 119.025 82.561 479.311

1.761 Cresterea calitatii serviciilor medicale prestate de cabinetulveterinar al SC Vet Consult SRL SC Vet Consult SRL Sud Est Braila

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

73.430 0 31.470 19.931 124.831

1.762

O sansa in plus in cresterea competitivitatii firmei ClimaService SRL Tulcea pe piata regionala a serviciilor de proiectsi executia instalatiilor tehnice, sanitare, electrice si declimatizare

SC Clima Service SRL Sud Est TulceaAxa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

717.634 0 312.118 270.849 1.300.600

1.763 Utilizarea tehnologiei de varf in serviciile de radiologiedentara –dezvoltare durabila, calitate si competitivitate

AS.F. Trandafirescu S.R.L. Sud Arges

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

179.991 0 77.139 48.855 305.985

1.764Achizitie de echipamente si tehnologii noi, moderne pentruactivitatea SC MEDEXCELA SRL in localitatea Alexandria,judetul Teleorman

S.C. MEDEXCELA S.R.L. Sud Teleorman

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

158.131 0 67.771 42.921 268.823

1.765NET GROUP COMMUNICATIONS SRL- crestereacompetitivitatii si a calitatii serviciilor prestate prin achizitiade sisteme IT, echipamente si tehnologii noi

SC NET GROUP COMMUNICATIONS

SRLSud Arges

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

82.173 0 35.217 25.950 143.340

1.766Cresterea gradului de utilizare a tehnologiilor noi – modernprin achizitionarea de echipamente specific pentru studioul deteleviziune DIVA TV – Municipiul Giurgiu

S.C. ROMPROD S.R.L. Sud GiurgiuAxa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

71.662 0 30.713 19.451 121.826

1.767Cresterea gradului de utilizare a echipamentelor noi – modernprin achizitionarea unui buldoexcavator de 100 CP la SCMuntenia INVEST – Municipiul Giurgiu

S.C. MUNTENIA INVEST S.R.L. Sud Giurgiu

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

177.939 0 76.260 48.298 302.497

Page 169: Lista proiectelor contractate Programul Operaţional ... · Valoare eligibilă (LEI) Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect Finanţare acordată Contribuţia ... 45.386.579

1.768 Dezvoltarea de noi capacitati de productie pentru executiaprin extrudare de repere din mase plastice si cauciuc

SC Holding Startrom Invest MG S.R.L. Sud Arges

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

487.542 0 208.947 132.333 828.822

1.769 Dezvoltarea activitatii microintreprinderii Style ConstructSRL Galati prin dotarea cu utilaje performante SC Style Construct SRL Sud Est Galati

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

465.197 0 200.321 126.448 791.966

1.770Eficientizarea si cresterea capacitatii productive a SC Mobilasi Binale SRL prin achizitia unui sistem flexibil de prelucrarecu comanda numerica a palului si a lemnului masiv

SC Mobila si Binale SRL Vest Caras SeverinAxa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

440.998 0 189.900 119.871 750.769

1.771 Extindere si modernizare atelier pentru fabricarea articolelordin sticla ceramica SC Cerglass SRL Vest Hunedoara

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

675.320 0 289.423 183.301 1.148.044

1.772 Construire si dotare atelier confectii lenjerie de corp si de pat SC Cata Conf Srl Vest HunedoaraAxa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

261.702 0 112.158 71.033 444.893

1.773 Dreptul de a vedea SC Oftalmologica SRL Vest TimisAxa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

283.177 0 121.363 83.368 487.908

1.774Dezvoltarea Genuine Advertising SRL prin constructia uneihale si achizitiade echipamente pt eficientizarea productiei destructuri si confectii metalice utilizate in industria publicitara

SC Genuine Advertising SRL Vest Timis

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

728.864 0 801.004 290.675 1.820.543

1.775 Crearea unui Data Centre in folosul intreprinderilor mici simijlocii din Regiunea Vest SC Target SRL Vest Hunedoara

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

328.135 0 140.890 89.115 558.140

1.776 Cresterea performantelor calitative si de productie prinimplementarea unui sistem tehnologic performant SC Klar Design SRL Nord Vest Maramures

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

568.756 0 243.753 154.377 966.886

1.777 Achizitie echipamente hardware si software pentru proiectareSC Archicraft SRL Satu Mare SC Archicraft SRL Nord Vest Satu Mare

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

133.424 0 74.079 39.426 246.929

Page 170: Lista proiectelor contractate Programul Operaţional ... · Valoare eligibilă (LEI) Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect Finanţare acordată Contribuţia ... 45.386.579

1.778 Dent As Med SRL - Achizitionarea aparaturii medicalepentru modernizarea centrului medical - Oradea, jud. Bihor SC Dent As Med SRL Nord Vest Bihor

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

136.435 0 58.473 37.032 231.940

1.779SC M Termic SRL - Achizitionarea echipamentelorperformante pentru dezvoltarea societatii - Satu Mare, jud.Satu Mare

SC M Termic SRL Nord Vest Satu MareAxa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

98.958 0 98.958 37.604 235.521

1.780 Achizitia unui stand universal de probat pompe de injectie,Localitatea Carei, Judetul Satu Mare SC Dacar Motor S.R.L. Nord Vest Satu Mare

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

68.387 0 29.309 18.562 116.258

1.781 Optimizarea si eficientizarea productiei de mobila din cadrulSC Rotsin Prod Com SRL, Nasaud, judetul Bistrita Nasaud

SC Rotsin Prod Com SRL Nord Vest Bistrita Nasaud

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

461.815 0 197.921 410.667 1.070.402

1.782Dezvoltarea si retehnologizare a pentru crestereacompetitivitatii si productivitatii tipografiei SC Tiporom SRLZalau, jud. Salaj

SC Tiporom SRL Nord Vest SalajAxa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

293.080 0 125.606 79.550 498.236

1.783 ARTIS 3 - o clinica europeana intr-un oras romanesc detraditie SC ART ESTET SRL Nord Vest Cluj

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

192.440 0 82.475 65.033 339.948

1.784 Viziune optica SC Starnet Consulting SRL Nord Vest Cluj

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

79.414 0 34.035 26.320 139.769

1.785 Dezvoltarea activitatii prin dotarea cu echipamente despecialitate si IT Municipiul Oradea, judetul Bihor SC Marmorat Exim SRL Nord Vest Bihor

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

217.438 0 93.188 59.019 369.644

1.786Dezvoltarea de servicii integrate medicale si IT in medicinamuncii pentru promovarea unei abordari centrate pebeneficiar in actul medical (e-MEDSAN)

SC Medsan SRL Nord Vest ClujAxa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

370.469 0 158.773 103.492 632.734

1.787Extinderea capacitatii de productie prin achizitionarea deechipamente IT, de utilaje performante pentru tipar digital siutilaje de finisare

SC Eleron Com SRL Nord Vest BihorAxa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

67.435 0 28.901 18.304 114.640

Page 171: Lista proiectelor contractate Programul Operaţional ... · Valoare eligibilă (LEI) Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect Finanţare acordată Contribuţia ... 45.386.579

1.788Cresterea calitatii informatiei economice prin modernizareaaplicatiilor informatice dezvoltate de SC SKYDISTRIBUTION SRL

SC SKY DISTRIBUTIONS SRL Centru Harghita

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

80.458 0 34.482 21.839 136.779

1.789Cresterea capacitatii de productie si a calitatii produselor"tricotaje" in cadrul SC RUNNING TEX SRL , mun.Petrosani, Jud. Hunedoara

SC RUNING TEX SRL Vest HunedoaraAxa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

595.150 0 255.064 161.541 1.011.755

1.790

Achizitionarea de aparatura medicala, mobilier, sisteme IT, sisoftware pentru laboratorul medical, precum si aparaturaspeciala pentru deschiderea unui cabinet stomatologic al M.CMEDICAL din Timisoara

SC M.C. MEDICAL SRL Vest TimisAxa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

423.480 0 181.492 114.945 719.917

1.791 Dezvoltarea economica a societatii comerciale Ecomed SRL SC ECOMED SRL Vest AradAxa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

131.826 0 56.522 34.055 222.403

1.792 Dezvoltarea economica a societatii comerciale Minola SRL SC MINOLA SRL Vest TimisAxa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

226.568 0 97.101 59.420 383.089

1.793 Dotarea cu echipamente in vederea realizarii de implanturidentare SC MKM DENT SRL Vest Timis

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

63.446 0 27.191 16.439 107.076

1.794 Prevenirea cancerului de col uterin, cancerului ovarian si alcancerului de san

SC Obstetrica si Ginecologie dr. Romeo

Stanescu SRLVest Hunedoara

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

202.895 0 86.955 52.488 342.338

1.795 EXTINDEREA ACTIVITATII LA SC AXA OPTIC SRLBARLAD SC AXA OPTIC SRL Nord Est Vaslui

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

508.782 0 239.427 233.645 981.854

1.796CRESTERA COMPETITIVITATII SC PROIECTCONSULT SRL PRIN ACHIZITIONAREA DEECHIPAMENTE NOI

SC PROIECT CONSULT SRL Nord Est Iasi

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

130.664 0 55.999 35.466 222.129

1.797CRESTEREA CALITATII SERVICIILOR A.B.V. -TOTALPROIECT PRIN ACHIZITIONAREA DEECHIPAMENTE

SC A.B.V. - TOTAL PROIECT SRL Nord Est Iasi

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

264.978 0 113.562 71.923 450.462

Page 172: Lista proiectelor contractate Programul Operaţional ... · Valoare eligibilă (LEI) Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect Finanţare acordată Contribuţia ... 45.386.579

1.798 DOTAREA FIRMEI CU ECHIPAMENTE SC VIORA DENTAL SRL Nord Est Bacau

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

224.444 0 96.190 72.226 392.860

1.799

DEZVOLTAREA CAPACITATII TEHNICE ACABINETULUI MULTIFUNCTIONAL DE SERVICIIMEDICALE "CRIZANTEMA SERVMED"DIN PIATRANEAMT

SC CRIZANTEMA SERVMED SRL Nord Est Neamt

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

237.761 0 103.000 64.745 405.506

1.800DEZVOLTAREA CALITATII SERVICIILORTOPOGRAFICE SI CADASTRALE LA SC MULTICADSRL ROMAN

SC MULTICAD SRL Nord Est NeamtAxa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

523.126 0 224.197 141.991 889.314

1.801INVESTITIE IN DOMENIUL REALIZARII DE PRODUSEPREFABRICATE DIN BETON PENTRU AMENAJARIINTERIOARE SI EXTERIOARE

SC PRO DOMUS SRL Nord Est NeamtAxa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

163.582 0 73.493 45.044 282.119

1.802 SC GEOTER SRL - DEZVOLTARE PRINTEHNOLOGIZARE SC GEOTER SRL Nord Est Suceava

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

418.597 0 188.065 112.416 719.078

1.803 MODERNIZARE CABINETSTOMATOLOGIC,MUNICIPIUL IASI, JUDETUL IASI SC SURMUR SRL Nord Est Iasi

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

384.453 0 164.766 106.376 655.595

1.804

DOTARE SALON COAFURA SI INFRUMUSETARE CUECHIPAMENTE SI DOTARI SPECIFICE SIECHIPAMENTE IT LA SC BLUE LINE CENTER SRL,LOALITATEA SUCEAVA, JUDETUL SUCEAVA

SC BLUE LINE CENTER SRL Nord Est Suceava

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

131.774 0 56.475 35.767 224.016

1.805CRESTEREA COMPETITIVITATII FIRMEI SC URBANSRL SUCEAVA PRIN ACHIZITIONAREA DEECHIPAMENTE IT SI DOTARI

SC URBAN SRL Nord Est SuceavaAxa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

128.629 0 55.127 34.914 218.670

1.806 Achizitia de utilaje si echipamente moderne, necesareactivitatii de productie la SC JDER SRL SC JDER SRL Centru Covasna

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

226.512 0 97.076 61.482 385.070

1.807 Achizitionare echipamente stomatologice, radiologie dentarasi tehnica dentara SC DENTOMAX SRL Centru Mures

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

283.361 0 121.440 75.126 479.927

Page 173: Lista proiectelor contractate Programul Operaţional ... · Valoare eligibilă (LEI) Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect Finanţare acordată Contribuţia ... 45.386.579

1.808

Dezvoltarea microintreprinderii Data Manangement solutionSRL din Medias, jud. Sibiu prin achizitia si operationalizareade sisteme informatice(hardware si software) specificeactivitatii de administrare a arhivelor electronice

SC DATA MANAGEMENT SOLUTIONS SRL

Centru SibiuAxa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

376.138 0 161.202 102.095 639.435

1.809 Achizitie si implementare soft licentiat de proiectare asistatade calculator, agreat in industria auto si aeronautica

SC GEOPROIECT MODELING SRL Centru Brasov

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

153.283 0 65.693 41.606 260.582

1.810 Imbunatatirea serviciilor deproiectare la SC GEOPLANCONSULTING SRL

SC GEOPLAN CONSULTING SRL Centru Mures

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

58.018 0 24.865 15.747 98.630

1.811 Extinderea serviciilor de intretinere si reparare aautovehiculelor la GUMIREX SRL SC GUMIREX SRL Centru Mures

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

63.687 0 27.294 22.968 113.949

1.812 Cresterea capacitatii de productie la SC KOALA SRL SC KOALA SRL Centru BrasovAxa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

728.864 0 312.370 197.834 1.239.068

1.813 Cresterea competitivitatii prin achizitia de tehnologiiperformante

SC CONSTRUCTII INGINERESTI SRL Centru Mures

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

214.588 0 91.966 58.245 364.800

1.814 Diversificarea activitatii prin achizitionarea unei liniiautomate de debitat busteni SC PRO LEGNO SRL Centru Harghita

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

670.245 0 315.409 187.274 1.172.928

1.815 DEZVOLTAREA SOCIETATII SC MALG PROIECT SRLSUCEAVA PRIN ACHIZITIA DE NOI TEHNOLOGII

SC MALG PROIECT SRL Nord Est Suceava

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

619.930 0 265.685 207.738 1.093.353

1.816DEZVOLTAREA UNOR SERVICII COMPLETE DEPROIECTARE SI ARHITECTURA PRIN INTEGRAREADE NOI ECHIPAMENTE SI TEHNOLOGII

SC ASIMETRIC SRL Nord Est BacauAxa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

171.635 0 77.111 50.487 299.233

1.817

CRESTEREACAPACITATII PRODUCTIVE A FIRMEI SIACCESAREA DE NOI PIETE DE DESFACERE PRINDIVERSIFICAREA SERVICIILOR, CRESTREACALITATII ACESTORA SI REDUCEREA DURATEI DEREALIZARE

SC EURO PROJECT CONSULTING SRL Nord Est Iasi

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

52.715 0 35.143 16.693 104.552

Page 174: Lista proiectelor contractate Programul Operaţional ... · Valoare eligibilă (LEI) Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect Finanţare acordată Contribuţia ... 45.386.579

1.818 Centrul de training pentru proiectanti, SC CONSOFT SRL SC CONSOFT SRL Centru HarghitaAxa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

140.195 0 60.083 38.053 238.331

1.819 Modernizarea societatii comerciale HIPPOPROJECT SRLprin achizitie de masini de birou si software specializat

SC HIPPOPROJECT SRL Centru Covasna

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

66.691 0 28.582 18.102 113.374

1.820 Modernizare linie de fabricatie tamplarie PVC si aluminiu SC SORISER SRL Centru BrasovAxa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

268.126 0 114.911 72.777 455.814

1.821 Investitii in echipamente si tehnologii moderne pentrucresterea productivitatii

SC MARCO CONTROL SHOES SRL Nord Vest Bihor

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

577.949 0 247.692 243.611 1.069.252

1.822 Dezvoltare durabila si competitiva a microintreprinderii SC PETRE CONSTRUCT SRL Nord Vest Maramures

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

293.014 0 125.578 79.532 498.124

1.823Cresterea competitivitatii productiei de accesorii medicalepentru implantologie prin achizitia unui centru de prelucrarimecanice cu comanda numerica

SC BIO MICRON TRANSILVANIA SRL Nord Vest Cluj

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

507.448 0 217.478 147.736 872.661

1.824 Construire spalatorie auto si sediu administrativZlatna Jud.Alba

SC CARISMA PLUS SRL Centru Alba

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

219.473 0 94.060 213.016 526.549

1.825Construire atelier reparatii si echipamente electriceelectrocasnice masini si uz casnic operatiuni de mecanicagenerala si imprejmuire

SC YANA IUS SRL Centru AlbaAxa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

624.598 0 267.685 332.401 1.224.684

1.826 Optimizarea unitatilor de productie prin retehnologizarea simodernizarea liniei productive SC SALATERM SRL SC SALATERM SRL Centru Brasov

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

497.293 0 213.126 8.766 719.185

1.827 Productivitate pe baze tehnologice moderne si gestiuneoptima a resurselor materiilor prime SC BREDNIS SRL SC BREDNIS SRL Centru Brasov

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

525.588 0 225.252 346 751.186

Page 175: Lista proiectelor contractate Programul Operaţional ... · Valoare eligibilă (LEI) Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect Finanţare acordată Contribuţia ... 45.386.579

1.828Achizitionare de echipamente si sisteme IT moderne ptactivitateaprestare de serviciide consultanta in managementsiactivitati de arhitectura si inginerie

SC EVALUAR SRL Centru AlbaAxa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

55.000 0 24.476 15.100 94.576

1.829Realizarea unei linii de productiepanouri pentru industria demobila prin refolosirea deseurilor de lemn- investitie noua inlocalitateaToplita Jud Harghita

SC DORTOPFOREST SRL Centru Harghita

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

462.849 0 198.365 125.631 786.845

1.830Cresterea eficientei activitatii SC MEDIA GRUP SRL, jud.Salaj, prin diversificarea ofertei si dezvoltarea de produsecross-media

SC MEDIA GRUP SRL Nord Vest SalajAxa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

55.730 0 23.898 15.129 94.757

1.831 Modernizarea intreprinderii GENERAL CONSULTING SRLprin dotarea cu echipamente IT

SC GENERAL CONSULTING SRL Nord Vest Satu Mare

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

62.304 0 26.703 16.911 105.918

1.832 Adaptarea serviciilor de topografie si cadastru a SC TOPOEXPERT SRL la standarde europene SC TOPO EXPERT SRL Nord Vest Maramures

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

249.757 0 107.039 67.792 424.588

1.833 Tehnologii noi si performante - garantia competitivitatii pepiata SC TERM SERV SRL Nord Vest Maramures

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

419.883 0 179.950 113.968 713.801

1.834 Servicii noi si mai performante (Cluj-Napoca, Cluj) SC ARHIPRO ARHITECTURA SRL Nord Vest Cluj

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

221.157 0 94.782 60.028 375.967

1.835Cresterea calitatii si productivitatii serviciilor de proiectare -o conditie esentiala pentru dezvoltarea regionala, Baia Mare,Maramures

SC PROVIA SRL Nord Vest MaramuresAxa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

104.312 0 49.088 29.146 182.546

1.836 M&M Consult, Know-How to be smart SC M&M CONSULT SRL Nord Vest Cluj

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

203.115 0 87.050 52.430 342.595

1.837 Investitii in dezvoltarea serviciilor pentru copii si familii SC ADVENTURE CAMPS SRL Nord Vest Cluj

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

113.440 0 48.617 30.449 192.506

Page 176: Lista proiectelor contractate Programul Operaţional ... · Valoare eligibilă (LEI) Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect Finanţare acordată Contribuţia ... 45.386.579

1.838 Achizitionarea echipamentelor performante pentrudezvoltarea societatii- NOVATRIX COM SRL

SC NOVATRIX COM SRL Centru Mures

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

706.413 0 302.749 191.741 1.200.903

1.839 SC Nicomedica SRL - Achizitionarea aparaturii medicalepentru modernizarea centrului medical SC NICOMEDICA SRL Centru Mures

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

259.450 0 111.193 70.422 441.065

1.840 Hipocrat SRL Dotarea noului centru medical cu aparaturaperformanta SC HIPOCRAT SRL Centru Brasov

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

229.400 0 98.314 62.266 389.979

1.841Imbunatatirea nivelului de asistenta medicala preventivaoncologica in judetul Harghita prin exploatarea unui sistemultrasonografic cu modul de sonoelastrografie

SC HUMANITAS SRL Centru HarghitaAxa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

374.221 0 160.380 101.692 636.294

1.842 Productie show-uri laser SC ADVERTIGO SRL Centru BrasovAxa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

622.222 0 266.667 168.889 1.057.778

1.843 Achizitionare echipament traducere simultana SC EURO EDUCATIONAL SRL Centru Brasov

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

231.000 0 99.000 68.765 398.765

1.844Modernizarea fluxului tehnologic al SC PROD COM IMPEXSRL prin introducerea de tehnologii noi, moderne cu rolimportant in Dezvoltarea Durabila

SC PROD COM IMPEX HL SRL Centru Harghita

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

91.866 0 39.371 24.935 156.172

1.845Modernizarea cabinetului stomatologic prin achizitionarea deechipamente si a unei licente pentru sistem de operare siantivirus pentru SC POMADENT SRLTg. Mures, jud. Mures

SC POMADENT SRL Centru MuresAxa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

55.297 0 23.700 15.009 94.006

1.846

Diversificarea si extinderea activitatii la SC NATI COMSRLprin deschiderea unui complex format din service auto,linie ITP, spalatorie auto, vulcanizare anvelope si centrareroti

SC NATI COM SRL Centru MuresAxa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

541.272 0 231.974 147.917 921.163

1.847 Modernizarea cabinetului stomatologic CORLAMED SRLLudus SC CORLA MED SRL Centru Mures

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

132.383 0 56.736 36.933 226.052

Page 177: Lista proiectelor contractate Programul Operaţional ... · Valoare eligibilă (LEI) Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect Finanţare acordată Contribuţia ... 45.386.579

1.848 Dezvoltarea activitatii SC ECOROM SRL in domeniulproiectarii si ingineriei mediului prin modernizarea dotarilor SC ECOROM SRL Centru Mures

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

75.326 0 32.283 22.850 130.459

1.849 Modernizarea cabinetului stomatologic COMVIVTg. Mures SC COMVIV SRL Centru MuresAxa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

104.087 0 44.609 29.252 177.948

1.850 Achizitie software si hardware la E & M CONSULT SRL ,Sf. Gheorghe, jud. Covasna

SC E & M CONSULT SRL Centru Covasna

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

67.446 0 29.500 18.419 115.365

1.851 Servicii complete competitive la SC AUTO CROSS SRL SC AUTO CROSS SRL Centru SibiuAxa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

219.720 0 94.166 59.638 373.524

1.852 Achizitionarea de aparatura medicala de imagistica si delaborator pentru complexul medical Dr. Rogojan Aurel

COMPLEX MEDICAL DR. ROGOJAN AUREL

SRLCentru Sibiu

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

158.516 0 67.936 43.026 269.478

1.853 Dezvoltare si diversificare servicii ortopedie-traumatologie

SC CABINET MEDICAL DE ORTOPEDIE

TRAUMATOLOGIE DR. VARI ANDRAS

SRL

Centru BrasovAxa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

343.000 0 147.000 93.100 583.100

1.854 Cresterea calitatii serviciilor de arhitectura si inginerie prinachizitionarea de noi tehnologii si echipamente SC TOP FORM SRL Centru Brasov

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

242.413 0 103.891 65.798 412.103

1.855Dezvoltarea activitatii de amenajari si crestereaproductivitatii SC REUTLICOM SRL prin achizitia deechipamente performante

SC REUTLICOM SRL Centru BrasovAxa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

169.159 0 72.497 51.986 293.642

1.856 Extindere si modernizare baza materiala PoliclinicaStomatologica SC Arca Med SRL Sud Vest Dolj

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

614.753 0 263.465 166.861 1.045.079

1.857 Dezvoltarea capacitatii tehnice a firmei SC Toposurvey prinachizitionarea de echipamente moderne SC Toposurvey SRL Sud Vest Dolj

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

235.805 0 101.541 64.186 401.533

Page 178: Lista proiectelor contractate Programul Operaţional ... · Valoare eligibilă (LEI) Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect Finanţare acordată Contribuţia ... 45.386.579

1.858 Dezvoltarea si cresterea competitivitatii SC Doctor VancuSRL prin achizitia unui echipament medical SC Doctor Vancu SRL Sud Vest Dolj

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

364.163 0 163.560 102.171 629.894

1.859 Constructie hala si crestere capacitate de productie, RamnicuValcea, jud.Valcea

SC Cofrarom Flex CO SRL Sud Vest Valcea

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

670.104 0 287.187 644.541 1.601.832

1.860 Dezvoltarea si modernizarea laboratorului de analizemedicale SC Ultratest SRL Craiova SC Ultratest SRL Sud Vest Dolj

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

145.320 0 62.280 39.444 247.044

1.861Construirea unui imobil cu destinatia "Centrul de asistentamedicala ambulatorie si mentorat medical" si dotarea acestuiacu mobilier specific unitatilor sanitare si cu echipamente IT

SC Centrul medical Sama SRL Sud Vest Dolj

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

728.900 0 710.006 301.392 1.740.298

1.862 Dotare clinica stomatologica cu aparatura si mobilier SC Ancodent SRL Sud Vest DoljAxa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

288.400 0 123.600 78.280 490.280

1.863 Achizitie aparatura medicala laborator - SC Lami SRL - SC Lami SRL Sud Vest ValceaAxa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

423.640 0 181.560 116.800 722.000

1.864

Dezvoltarea microinteprinderii SC Total Automobile SRL dinTargu Jiu, diversificarea activitatii prin achizitia sioperationalizarea unei linii tehnologice specifice intretineriisi operatiilor auto

SC Total Automobile SRL Sud Vest Gorj

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

180.210 0 77.233 48.914 306.357

1.865 Diversificarea serviciilor oferite de SC Dioptria SRL, prindotarea unui centru de microchirurgie oculara SC Dioptria SRL Sud Vest Valcea

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

650.101 0 278.615 176.457 1.105.173

1.866 Publicitate pe intelesul tuturor SC M.K.R. Transport 2000 SRL Sud Vest Olt

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

129.639 0 55.600 35.195 220.434

1.867 Ecocardiografia - diagnosticare eficienta pentru bolilecardiovasculare SC Cardinvest SRL Sud Vest Dolj

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

162.773 0 69.760 44.181 276.715

Page 179: Lista proiectelor contractate Programul Operaţional ... · Valoare eligibilă (LEI) Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect Finanţare acordată Contribuţia ... 45.386.579

1.868 Dotarea Centrului medical Sfantul Nicolae SC Mecclinic SRL Sud Vest DoljAxa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

439.304 0 197.368 120.968 757.640

1.869 Modernizare spatiu de productie - SC ATN Consult Srl SC ATN Consult Srl Sud Vest DoljAxa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

72.047 0 30.877 19.556 122.480

1.870 Cresterea calitatii serviciilor medicale prin modernizareadotarii de specialitate la SC Mogosmed SRL SC Mogosmed SRL Sud Vest Dolj

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

692.008 0 310.902 190.552 1.193.462

1.871 Euroservice SC Nurvil Tuning SRL Sud Vest ValceaAxa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

728.900 0 761.036 278.206 1.768.142

1.872 Eficientizarea activitatii de prestari servicii prin introducereade noi tehnologii moderne SC Iris-Cosm SRL Sud Vest Dolj

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

169.597 0 76.196 46.701 292.493

1.873 SC Medoc SRL - Achizitie echipamente medicale SC Medoc SRL Sud Vest DoljAxa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

184.536 0 82.908 52.814 320.258

1.874 Vivas Dent - Dens Sana in Corpore Sano - diversificareaserviciilor si cresterea calitatii asistentei stomatologice SC Vivas Dent S.R.L. Vest Arad

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

832.920 0 386.602 303.406 1.522.928

1.875 Dezvoltare microintreprindere prin construire hala pentruprelucrat hartie S.C. ALMIMOS S.R.L. Sud Prahova

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

853.080 0 132.528 260.119 1.245.727

1.876Cresterea competitivitatii si productivitatii SC POWERSOFT CONSULTING SRL prin achizitionarea deechipamente si dotari

SC TOPQUEST SRL Bucuresti Ilfov BucurestiAxa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

853.080 0 354.849 295.246 1.503.175

1.877Achizitia de aparatura medicala performanta pentru dotareacabinetului oftalmologic apartinand SC SMART DATASERVICES SRL

SC SMART DATA SERVICES SRL Bucuresti Ilfov Bucuresti

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

145.692 0 0 34.966 180.658

Page 180: Lista proiectelor contractate Programul Operaţional ... · Valoare eligibilă (LEI) Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect Finanţare acordată Contribuţia ... 45.386.579

1.878

CONSTRUIRE SEDIU FIRMA SI ACHIZITIE UTILAJE SIECHIPAMENTE PENTRU ACTIVITATI DE FABRICAREA GOBLENURILOR SI BRODERIEI DE CATRE SCDOREXIM SRL IN LOCALITATEA RADAUTI, JUDETULSUCEAVA

SC DOREXIM SRL Nord Est SuceavaAxa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

853.080 59.855 311.096 1.224.031

1.879MODERNIZAREA SI EXTINDEREA UNIQUE SPACENTER CENTRU DE RECUPERARE,INFRUMUSETARE SI MODELARE CORPORALA

SC CONSULTING PARTENER SRL Nord Est Iasi

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

757.600 0 0 276.924 1.034.524

1.880Cresterea competitivitatii SC Bluesys SRL din Timisoara prinachizitionarea de echipamente moderne pentru activitatea deproductie

SC BLUESYS SRL Vest TimisAxa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

154.032 0 0 36.968 191.000

1.881 Cresterea eficientei economice la S.C. Dam Service S.R.L. S.C. Dam Service S.R.L. Vest TimisAxa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

830.838 0 383.045 310.156 1.524.039

1.882Achizitia de echipamente pentru dotarea centrului regional dediagnostic precoce si de supraveghere a cancerului de colonsi a starilor precanceroase colonice

S.C. Policlinica Praxis S.R.L. Vest Timis

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

247.975 0 0 60.072 308.047

1.883 Servicii online, servicii de prelucrare electronica a datelor,servicii de administrare web si imprimare personalizata

SC Partner Consulting S.R.L. Vest Hunedoara

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

832.920 0 32.212 207.632 1.072.764

1.884"Cresterea performantelor si a calitatii produselor siserviciilor firmei SC Ornella Design SRL, prinimplementarea de noi tehnologii

SC Ornella Design S.R.L. Vest TimisAxa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

832.920 0 321.488 277.058 1.431.465

1.885Cresterea capacitatii de productie prin dotarea laboratoruluidentar al SC Degu Dentis Labor SRL cu echipamentetehnologice de ultima generatie

SC DEGU DENTIS LABOR SRL Vest Timis

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

701.564 0 0 182.239 883.803

1.886 Tamplarie de tip termopan - o solutie practica pentru olocuinta moderna

S.C. Stentor D.S.D. S.R.L. Vest Timis

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

832.920 0 370.080 288.720 1.491.720

1.887 Realizare hala de productie si dotarea cu echipamente SC Stantobanat Productie SRL Vest Timis

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

832.920 0 344.514 362.732 1.540.166

Page 181: Lista proiectelor contractate Programul Operaţional ... · Valoare eligibilă (LEI) Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect Finanţare acordată Contribuţia ... 45.386.579

1.888 Bozi.ro - portal de comert electronic in regiunea Nord-Vest S.C. Smartseed S.R.L. Nord Vest ClujAxa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

610.400 0 0 144.840 755.240

1.889 Dotarea cu echipament in vederea cresterii productivitatiieconomice

SC ORTODENTTES CLINIC SRL Bucuresti Ilfov Bucuresti

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

112.572 0 0 27.236 139.808

1.890Linie de productie mase plastice (dibluri, doze electrice,capace pentru corpuri de iluminat) si linie de asamblare cui indiblu Plast-Prod

S.C. ROMCONSULTING

C&R 2001 S.R.L. Bucuresti Ilfov Bucuresti

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

578.540 0 0 138.850 717.390

1.891 Achizitia de echipamente la SC Emipavdent SRL dinTimisoara SC Emipavdent SRL Vest Timis

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

202.567 0 0 48.616 251.183

1.892Achizitie de echipamente noi pentru punerea in functiune aunei linii de productie solventi, diluanti si dizolvantipurificati din solventi uzati

SC Territory Commerce SRL Vest Timis

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

430.370 0 0 103.289 533.659

1.893 Construire Policlinica Mindrescu Dorin cu regim de inaltimeP+1

SC Policlinica Mindrescu Dorin SRL Craiova Sud Vest Dolj

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

785.277 0 0 255.329 1.040.605

1.894 Investitii in dotarea cabinetului medical la SC Medoly SRL SC Medoly SRL Sud Vest GorjAxa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

476.252 0 0 121.446 597.698

1.895Achizitie de echipamente medicale pentru imbunatatireacalitatii si complexitatii serviciilor oferite de CabinetParticular Policlinic Algomed SRL

Cabinet Particular Policlinic Algomed SRL Vest Timis

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

244.610 0 0 58.706 303.316

1.896 Dotarea cu echipament in vederea cresterii competitivitatiieconomice Vital Dent SRL Vest Hunedoara

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

119.058 0 0 28.793 147.850

1.897 Dezvoltarea societatii SC Tomipex R.G. SRL prin infiintareasectiei de productie pelleti si brichete din rumegus SC Tomipex R.G. SRL Vest Arad

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

831.508 0 374.000 379.893 1.585.401

Page 182: Lista proiectelor contractate Programul Operaţional ... · Valoare eligibilă (LEI) Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect Finanţare acordată Contribuţia ... 45.386.579

1.898 Achizitie de utilaje la SC Polmar Contruct Serv SRL dinMunicipiul Resita

SC Polmar Construct-Serv SRL Vest Caras Severin

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

832.920 0 283.701 267.561 1.384.182

1.899Tratarea moderna a afectiunilor endocrinologice-confortpentru femeile la menopauza

SC Ilie Horia Sanodent SRL Vest Timis

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

162.400 0 0 38.976 201.376

1.900 Introducerea tehnologiei sinterizare - laser in cadrullaboratorului de tehnica dentara SC Radent SRL Timisoara SC Radent SRL Vest Timis

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

795.758 0 0 190.982 986.740

1.901 Extinderea activitatii SC Astom SRL prin dezvoltareaspecialitatii de endodontie si de radiologie dentara digitala SC ASTOM SRL Vest Hunedoara

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

428.168 0 0 102.438 530.606

1.902 Dezvoltarea activitatii de constructii de drumuri prin achizitiade utilaje si echipamente noi Eurocons Expert SRL Vest Hunedoara

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

832.920 0 344.640 282.114 1.459.675

1.903 Igiena si confort, necesitate zilnica S.C. Softsense S.R.L. Sud CalarasiAxa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

557.420 0 0 133.781 691.201

1.904 Investitie in echipamente si utilaje pentru finisaje inconstructii SC T&V INSTAL SRL Bucuresti Ilfov Bucuresti

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

846.000 0 470.754 358.677 1.675.431

1.905 Dotare cu echipamente a cabinetului de obstretica-ginecologie SC PELTECU MEDICAL SRL

SC PELTECU MEDICAL SRL Bucuresti Ilfov Bucuresti

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

846.800 0 301.668 275.632 1.424.100

1.906 CENTRUL DE FITNESS PENTRU COMPANII – « WESTLIFE SC WEST IT Grup SRL Bucuresti Ilfov Bucuresti

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

846.880 0 454.438 413.836 1.715.154

1.907 Achizitionare aparat tiparit True Press 344 RL S.C. ROTATIP S.R.L. Sud IalomitaAxa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

846.880 0 377.820 293.928 1.518.628

Page 183: Lista proiectelor contractate Programul Operaţional ... · Valoare eligibilă (LEI) Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect Finanţare acordată Contribuţia ... 45.386.579

1.908 Inovatie in stomatologie modernizarea cabinetuluistomatologic Dr Joo Csilla-Eniko

SC Productie Sy Co SRL - Judet Covasna Centru Covasna

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

182.162 0 0 43.719 225.880

1.909 Amenajarea/Reamenajare extindere mansardare cladireHotel SC Euro Powertec SRL Centru Harghita

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

832.916 0 396.998 1.162.615 2.392.529

1.910 Dotarea cabinetului medical al S.C. TECNO DOCTORENDOSCOPY S.R.L. cu aparatura moderna

S.C. TECNO DOCTOR ENDOSCOPY S.R.L. Sud Arges

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

462.367 0 0 110.968 573.335

1.911 COMPETITIVITATE PENTRU SERVICII INTEGRATE -SERVICE-AUTO SC TRUSTO - BIL SRL Nord Est Iasi

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

826.229 0 0 321.257 1.147.486

1.912

CRESTEREA COMPETITIVITATII SOCIETATII SCHOLDING BIT TELECOM SRL PRIN DEZVOLTAREASERVICIULUI DE ACCES BROADBAND LA INTERNETPRIN RETELE WIRELESS

SC HOLDING BIT TELECOM SRL Nord Est Suceava

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

711.692 0 0 177.006 888.698

1.913Achizitionarea unor utilaje si echipamente pentru crestereaproductivitatii si competitivitatii economice a societatiiTOYLAND INTERNATIONAL S.R.L.

S.C. TOYLAND INTERNATIONAL

S.R.L.Sud Calarasi

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

609.861 0 0 146.156 756.017

1.914 Achizitii de echipamente high-tech pentru servicii pre-presscompetitive SC Graficor SRL Oradea Nord Vest Bihor

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

520.300 0 0 130.824 651.124

1.915 Dezvoltarea activitatii de constructii speciale prinachizitionarea de utilaje si echipamente tehnologice noi. FERART SRL Vest Hunedoara

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

832.920 0 370.829 288.400 1.492.149

1.916 Dezvoltarea SC World Telecom International SRL prinachizitia de echipamente specifice activitatii desfasurate

SC WORLD TELECOM INTERNATIONAL SRL Vest Timis

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

540.520 0 318.720 218.415 1.077.655

1.917

Diversificarea domeniului de activitate al SC Instal Lux SVSRL prin achizitionarea de echipamente si tehnologii noipentru dotari de specialitate in vederea prestarii de servicii decazare

SC Instal Lux SV SRL Vest TimisAxa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

229.156 0 0 54.945 284.101

Page 184: Lista proiectelor contractate Programul Operaţional ... · Valoare eligibilă (LEI) Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect Finanţare acordată Contribuţia ... 45.386.579

1.918 Executie si dotare pensiune turistica SIVA SC Siva Trans SRL Sud Vest ValceaAxa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

846.880 0 349.720 331.080 1.527.680

1.919 ECHIPAMENTE PERFORMANTE PENTRU SERVICII DERECUPERARE MEDICALA SC ALEX - CLINIC SRL Nord Est Iasi

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

374.871 0 0 112.104 486.976

1.920 Clinica dentara Dr. Vladau StudioSC Dr. Vladau Dental

Laboor SRL - judet Brasov

Centru BrasovAxa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

846.880 0 368.759 291.753 1.507.392

1.921 ACHIZITIONAREA DE UTILAJE LA SC GEOFORTEHNIC SRL

SC GEOFOR TEHNIC SRL Nord Est Suceava

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

840.000 0 65.690 216.936 1.122.626

1.922

ACHIZITIONARE DE ECHIPAMENTE TEHNOLOGICESI MOBILIER SPECIFIC PENTRU CRESTEREACOMPETITIVITATII SI PRODUCTIVITATII SCDAROCONSTRUCT SRL

SC DAROCONSTRUCT SRL Nord Est Iasi

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

846.880 0 379.631 310.430 1.536.942

1.923 Extinderea capacitatii de cazare la Hotel Sucidava SC Danubium Trans Com SRL Sud Vest Olt

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

846.880 0 144.270 237.876 1.229.026

1.924 Dezvoltarea si modernizarea cabinettului medical Mediab SC MEDIAB SRL - Judet Mures Centru Mures

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

413.700 0 0 99.288 512.988

1.925DEZVOLTAREA SI MODERNIZAREA ACTIVITATII DEREPARATII SI INTRETINERE A ECHIPAMENTELOR DECOMUNICATII

SC ONLINESHOP SRL Nord Est NeamtAxa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

846.880 0 318.862 321.361 1.487.103

1.926 Cresterea calitatii serviciilor furnizate de SC Fidd Trade SRLprin modernizarea dotarii de specialitate SC Fidd Trade SRL Sud Vest Dolj

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

420.000 0 0 100.800 520.800

1.927Cresterea competitivitatii firmei HIDROGEOFOR SRLBucuresti prin achizitionarea de echipamente moderne pentruactivitatea de geologie

SC HIDROGEOFOR SRL Bucuresti Ilfov Bucuresti

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

846.880 0 380.320 316.028 1.543.228

Page 185: Lista proiectelor contractate Programul Operaţional ... · Valoare eligibilă (LEI) Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect Finanţare acordată Contribuţia ... 45.386.579

1.928 Dezvoltarea si cresterea competitivitatii SC Servsistem SRLprin achizitionarea de utilaje noi SC Servsistem SRL Sud Vest Dolj

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

846.880 0 381.185 294.736 1.522.801

1.929 Amenajare si dotare autoservice SC Bocman SRL Sud Vest ValceaAxa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

846.880 0 101.120 582.850 1.530.850

1.930 Achizitie utilaje catering SC Coriluc SRL Sud Vest ValceaAxa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

846.880 0 229.120 277.800 1.353.800

1.931Achizitionarea de echipamente si sisteme IT pentruactivitatea de constructii a microintreprinderii SC DematConstruct SRL

SC Demat Construct SRL Sud Vest DoljAxa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

404.474 0 0 97.074 501.548

1.932 MODERNIZARE A CENTRULUI OFTALMOLOGIC DUOSTIL SUCEAVA SC DUO STIL SRL Nord Est Suceava

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

543.081 0 0 130.339 673.420

1.933 MOBIPREST - lider pe piata mobilierului prin diversificareagamei de productie

SC MOBIPREST TEX SRL, Judetul Vrancea Sud Est Vrancea

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

276.190 0 0 66.105 342.295

1.934 Centru stomatologic de excelenta din Buzau SC PRAXIS DENT SRL , Judetul Buzau Sud Est Buzau

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

618.122 0 0 148.169 766.290

1.935 Achizitionare vibropresa de produs paveleSC ADM PROD CONS

SERV SRL, Judetul Buzau

Sud Est BuzauAxa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

840.000 0 452.000 310.080 1.602.080

1.936 Achizitionare linie tehnologica pentru produs polistirenexpandat

SC ALUMINIU SISTEM SRL, Judetul Buzau Sud Est Buzau

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

840.000 0 357.000 287.280 1.484.280

1.937 Cresterea competitivitatii S.C. MIROPTIC MED S.R.L. prinachizitionarea unor echipamente medicale inovative

S.C. MIROPTIC MED S.R.L. Sud Prahova

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

840.000 0 130.966 237.124 1.208.090

Page 186: Lista proiectelor contractate Programul Operaţional ... · Valoare eligibilă (LEI) Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect Finanţare acordată Contribuţia ... 45.386.579

1.938 Achizitie echipamente pentru service roti auto S.C. PARA-CONTROL S.R.L. Sud Arges

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

385.523 0 0 92.526 478.049

1.939 Construire service auto si utilitati S.C. RBR IMPORT EXPORT S.R.L. Sud Teleorman

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

840.000 263.606 410.935 1.514.541

1.940 Prinde de veste din mers SC Comind Gorj SRL Sud Vest GorjAxa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

630.000 0 0 158.200 788.200

1.941 Constructie pensiune P+1E+M SC Erd Com Impex SRL Sud Vest ValceaAxa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

836.500 0 386.014 799.684 2.022.198

1.942 Retehnologizare atelier confectii metalice SC Mecatech Serv SRL Sud Vest GorjAxa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

444.490 0 0 117.838 562.328

1.943 Dezvoltarea societatii Dorimer SRL prin infiintarea uneisectii de productie geam termoizolator SC Dorimer SRL Sud Vest Olt

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

840.000 0 343.912 284.139 1.468.051

1.944 Dezvoltarea activitatii SC Rom Electronic Company SRL SC Rom Electronic Company SRL Sud Vest Dolj

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

334.863 0 0 85.577 420.441

1.945 Achizitie mijloace fixe pentru dezvoltarea societatii MagConstruct SRL SC Mag Construct SRL Sud Vest olt

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

840.000 0 378.857 292.526 1.511.383

1.946 Investitii in dotarea cabinetului cardiologic la SC CardiomedSRL

SC Cardiomed SRL Craiova Sud Vest Dolj

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

458.768 0 0 110.104 568.873

1.947 Dotarea cu echipamente de ultima generatie in vedereacresterii competitivitatii economice SC Omniadent SRL Vest Hunedoara

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

166.900 0 0 40.275 207.175

Page 187: Lista proiectelor contractate Programul Operaţional ... · Valoare eligibilă (LEI) Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect Finanţare acordată Contribuţia ... 45.386.579

1.948 Retele de canalizare mai fiabile echipate cu produse fabricatede S.C. Valman Construct S.R.L.

SC Valman Construct SRL Vest Timis

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

418.122 0 76.878 168.725 663.725

1.949 Achizitia de echipament IPL pentru tratamente leziunicutanate cu fototermoliza selectiva, la standarde europene

Centru Medical Dr Mihalceanu SRL Vest Timis

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

139.687 0 0 32.776 172.464

1.950 Dreptul la sanatate prin investigatii perfomante SC Bioexplomed SRL Vest TimisAxa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

432.298 0 0 118.504 550.802

1.951 Modernizarea si dezvoltarea activitatii S.C. Handsome S.R.L. S.C. Handsome S.R.L. Vest AradAxa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

175.040 0 0 41.883 216.923

1.952 Achizitie aparatura medicala pentru S.C. Klass KineticaS.R.L.

S.C. Klass Kinetica S.R.L. Vest Timis

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

371.301 0 0 102.863 474.164

1.953 Centru de infrumusetare si intretinere corporala "BeautySucces" SC Doma SRL Vest Hunedoara

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

832.920 0 354.410 291.685 1.479.015

1.954Competitivitate in industria prelucrarii lemnului la SCNovirom Com SRL Anina, prin achizitia utilajelortehnologice performante

SC NOVIROM COM SRL Vest Caras Severin

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

294.202 0 0 80.303 374.505

1.955 Dezvoltarea serviciilor medicale prin dotarea cabinetelor despecialitate ale Centrului Medical "Sf. Stefan" din Timisoara

Centrul Medical "Sf. Stefan" SRL Vest Timis

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

832.920 0 73.528 284.731 1.191.178

1.956 Dezvoltarea societatii Agata SRL prin construire ateliervopsitorie si tinichigerie SC Agata SRL Vest Caras Severin

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

593.583 0 0 142.006 735.588

1.957 Servicii suport pentru intreprindere cu livrare electronica, peplan local, in timp util

SC ARCHIMEDES ACCOUNTING SRL Vest Timis

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

90.959 0 0 21.830 112.790

Page 188: Lista proiectelor contractate Programul Operaţional ... · Valoare eligibilă (LEI) Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect Finanţare acordată Contribuţia ... 45.386.579

1.958 Extinderea activitatii SC FOLIRAF SRL prin achizitie deutilaje si echipamente SC Foliraf SRL Nord Vest Salaj

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

766.400 0 0 186.590 952.990

1.959 Modernizarea si extinderea activitatii SC Inovativ SRL SC Inovativ SRL Nord Vest Satu MareAxa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

125.802 0 0 35.196 160.998

1.960 Centrul Wellness Casa Ema - o oaza de binefacere in mijloculorasului Bistrita

SC Geodensis Transcom SRL Nord Vest Bistrita Nasaud

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

840.000 0 284.027 1.639.035 2.763.061

1.961 Modernizarea microintreprinderii Foseta SRL prin achizitiade echipamente si tehnologii noi SC Foseta SRL Nord Vest Bihor

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

296.563 0 0 71.175 367.738

1.962 Servicii competitive de tiparire in tiraje mici si medii pentruzona Olteniei

SC Insight Media Advertising SRL Sud Vest Dolj

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

332.530 0 0 79.807 412.337

1.963Media Young, un concept inovativ de integrare a activitatii deproductie prin achizitionarea de echipamente si tehnologiinoi, moderne si de sisteme IT

SC Media Young SRL Nord Vest ClujAxa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

840.000 0 385.292 294.070 1.519.362

1.964 Investitii in dotarea cabinetului stomatologic la SCDENTESTET SRL SC DENTESTET SRL Sud Vest Dolj

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

293.713 0 0 75.863 369.576

1.965 MODERNIZARE SERVICII MEDICALE SC DECO PRAXIS SRL - judet Brasov Centru Brasov

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

320.053 0 91.011 411.064

1.966 Cresterea competitivitatii economice a SC Gazonul GardenSRL, prin dotarea cu utilaje si echipamente performante

SC Gazonul Garden SRL- jud Brasov Centru Brasov

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

840.000 0 225.654 255.757 1.321.411

1.967Extinderea activitatii productive a SC Termoglass SRL incadrul unui nou spatiu de productie, prin achizitionarea deutilaje si echipamente specializate

SC Termoglass SRL - Jud Mures Centru Mures

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

840.000 0 340.603 298.553 1.479.157

Page 189: Lista proiectelor contractate Programul Operaţional ... · Valoare eligibilă (LEI) Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect Finanţare acordată Contribuţia ... 45.386.579

1.968 Cresterea capacitatii de productie in cadrul SC FortuneConstruct SRL

SC Fortune Construct SRL - jud covasna Centru Covasna

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

840.000 0 388.250 294.780 1.523.029

1.969Servicii integrate pentru medicina muncii in judetulConstanta la standarde europene - mai bine pentru angajatmai eficient pentru angajator

SC MED MUNCII SRL, Judetul Constanta Sud Est Constanta

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

846.880 0 82.891 238.221 1.167.992

1.970 Centru medical Policlinic SC Medchim Policlinica SRL Sud Vest Mehedinti

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

846.800 0 9.153 268.571 1.124.525

1.971 Cresterea competitivitatii intreprinderii S.G.A. ConstructS.R.L. prin achizitia de noi utilaje

S.C. S.G.A Construct S.R.L. Vest Timis

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

832.920 0 112.695 226.948 1.172.562

1.972 Achizitie de utilaje si echipamente pentru activitati de taiere,fasonare si finisare piatra S.C. CBM Telnet S.R.L. Nord Vest Cluj

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

840.000 0 276.544 585.816 1.702.360

1.973 Dezvoltarea economica a SC Deico Games SRL - 2009 SC Deico Games SRL- judet covasna Centru Covasna

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

840.000 0 15.000 560.832 1.415.832

1.974 Achizitionare buldoexcavator pentru dezvoltareamicrointreprinderii SC Contrast SRL

SC CONTRAST SRL, Judetul Vrancea Sud Est Vrancea

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

296.669 0 0 70.484 367.152

1.975 SC IDEAL STANDARD SRL - Instalatii de climatizareinovative la standarde europene

SC IDEAL STANDARD SRL, Judetul Tulcea Sud Est Constanta

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

840.000 0 389.780 347.375 1.577.155

1.976 Constructie pensiuneS.C. EST-TRANS

INTERNATIONAL S.R.L.

Sud PrahovaAxa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

840.000 0 382.514 293.403 1.515.918

1.977 Dotare cu echipamente si utilaje SC Longreen Prod SRL SC Longreen Prod SRL, Craiova Sud Vest Dolj

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

840.000 0 0 300.113 1.140.113

Page 190: Lista proiectelor contractate Programul Operaţional ... · Valoare eligibilă (LEI) Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect Finanţare acordată Contribuţia ... 45.386.579

1.978 Achizitie utilaje autoservice SC BUS GLASS SRL Sud Vest ValceaAxa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

846.800 0 211.200 263.220 1.321.220

1.979 Extinderea capacitatii de catering la SC PIRVU CAT SRLCraiova SC Pirvu Cat SRL Sud Vest Dolj

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

127.762 0 0 89.624 217.386

1.980 Modernizarea activitatii firmei prin achizitia de tehnologiiperformante

SC CRIS CONSTANT SRL , Judetul Buzau Sud Est Buzau

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

339.700 0 0 81.528 421.228

1.981 Achizitie echipamente specializate pentru asistentastomatologica

SC Prestari Servicii Dentabel SRL jud

Covasna Centru CovasnaAxa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

112.799 0 0 39.883 152.682

1.982Modernizare tehnologica in cadrul SC Imago Picta SRL SC Imago Picta SRL -

jud Mures Centru MuresAxa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

133.062 0 0 49.947 183.009

1.983 Modernizare tehnologica la SC Gold Company SRL SC Gold Company SRL jud Harghita Centru Harghita

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

211.551 0 0 50.772 262.323

1.984Achizitionarea de echipamente medicale pentru furnizarea deservicii de urologie la SC Uro – Litho – San SRL, TirguMures

SC Uro – Litho – San SRL - jud Mures Centru Mures

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

840.000 0 207.840 256.429 1.304.269

1.985 Achizitionare echipamente si utilaje pentru service auto SC Hinode Service SRL - judet Harghita Centru Harghita

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

840.000 0 379.247 305.953 1.525.200

1.986 Ecomedica-Diversificare servicii Medicale SC ECOMEDICA SRL - jud. Brasov Centru Brasov

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

160.645 0 0 40.657 201.302

1.987 Dotare laborator de analize medicale cu echipamentespecifice

SC TERRA MED LABORATOR LAB

SRL - Jud AlbaCentru Alba

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

194.888 0 0 46.773 241.661

Page 191: Lista proiectelor contractate Programul Operaţional ... · Valoare eligibilă (LEI) Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect Finanţare acordată Contribuţia ... 45.386.579

1.988 Investitie in echipamente de productie audio-video siorganizare evenimente

SC SKY STUDIO 21 PRODUCTION SRL Bucuresti Ilfov Bucuresti

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

239.461 0 0 57.471 296.932

1.989Modernizarea serviciilor medicale specifice afectiunilordermatologice prin achizitionarea de aparatura medicala siigienizarea cabinetului

SC EUROCLINIC 2002 SRL Bucuresti Ilfov Bucuresti

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

695.301 0 0 339.633 1.034.934

1.990 Investitie echipamente pentru optimizare asistenta medicalaspecializata cardiologica

SC CARDIO CLINIC SRL Bucuresti Ilfov Bucuresti

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

840.000 0 311.900 287.430 1.439.330

1.991 Executie si dotare Cabana Turistica Cristinel SC Covrescu SRL Sud Vest ValceaAxa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

840.000 0 298.380 400.620 1.539.000

1.992 Construire si dotare vila turistica in orasul Sulina SC AL&CIP SRL, Judetul Tulcea Sud Est Tulcea

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

840.000 0 383.806 322.222 1.546.028

1.993 Achizitionarea de echipamente medicale pentru tehnica dereproducere umana asistata

SC SAPIENS MEDICAL CENTER SRL Bucuresti Ilfov Bucuresti

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

840.000 0 386.083 294.260 1.520.343

1.994Modernizare fatade, extindere partiala salon prin acoperireterasa si amenajare interioara activitati recreative sidistractive in cadrul complexului Danubiu

SC PARTY PASS SRL TULCEA, Judetul Tulcea Sud Est Tulcea

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

840.000 0 161.550 240.372 1.241.922

1.995 Linie de spalatorie - curatatorie textile SC Ro-Consult SRL Sud Vest OltAxa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

206.400 0 0 49.536 255.936

1.996 Construire Hotel P+ 1E SC MERCUR TRANSIT SRL Centru Alba

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

840.000 0 389.014 732.837 1.961.851

1.997 Modernizarea activitatii si cresterea productivitatii firmei prinachizitia de utilaje si echipamente performante

SC GO PRINT MEDIA SRL Bucuresti Ilfov Bucuresti

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

840.000 0 396.402 303.282 1.539.684

Page 192: Lista proiectelor contractate Programul Operaţional ... · Valoare eligibilă (LEI) Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect Finanţare acordată Contribuţia ... 45.386.579

1.998Construirea, utilarea, amenajarea si dotarea unei cladiri caresa permita o mai buna interactiune cu clinetii SC CrisInstelect SRL

SC Cris Instelect SRL - jud Mures Centru Mures

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

343.486 0 0 90.447 433.933

1.999 Dezvoltarea si diversificarea activitatilor la intreprinderea SCTopjoy Olimpcom SRL prin achizitionare de utilaje

SC TOPJOY OLIMPCOM SRL - jud.

MuresCentru Mures

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

840.000 0 371.836 290.841 1.502.677

2.000 Cresterea eficientei activitatii Dr. Sandesc SRL prinimbunatatirea si completarea dotarii de specialitate SC Dr. Sandesc SRL Vest Timis

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

393.115 0 0 94.348 487.463

2.001 Achizitionarea de aparatura medicala de imagistica pentrucabinetul radiologie Razedent

SC RAZEDENT SRL, Judetul Buzau Sud Est Buzau

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

840.000 0 0 277.895 1.117.895

2.002Consolidare, etajare si mansardare imobil existent pentrurealizare pensiune turistica in oras Calimanesti, judetulValcea

SC Ralcosm SRL Sud Vest ValceaAxa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

846.800 0 384.283 1.093.493 2.324.576

2.003 Cresterea competitivitatii economice a S.C. QSOUND SoftS.R.L. prin achizitia de echipamente performante

S.C. QSOUND Soft S.R.L. Nord Vest Cluj

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

161.898 0 0 46.169 208.067

2.004 DEZVOLTAREA ACTIVITATII DE INTRETINERE SIREPARATII A AUTOVEHICOLELOR SC LITTLE STAR SRL Nord Est Suceava

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

831.600 0 388.146 302.659 1.522.405

2.005 Cresterea competitivitatii de piata a SC Autoland SRL SC Autoland SRL Nord Vest MaramuresAxa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

195.072 0 0 113.904 308.976

2.006 Cresterea competitivitatii firmei ROMINTUR prin investitiiin vederea modernizarii activitatii

SC ROMINTUR SRL , Judetul Vrancea Sud Est Vrancea

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

839.000 0 259.515 542.144 1.640.659

2.007Dezvoltarea societii PRESTARII SERVICII FLOR &COSRL prin achizitionarea autovidanjei MANTGS 26360 6x2-2BL

SC PRESTARII SERVICII FLOR & CO

SRLBucuresti Ilfov Bucuresti

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

840.000 0 386.339 294.321 1.520.661

Page 193: Lista proiectelor contractate Programul Operaţional ... · Valoare eligibilă (LEI) Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect Finanţare acordată Contribuţia ... 45.386.579

2.008 Laborator de incercari si etalonari retele de date, voce siteleviziune

SC AMIBIOS SRL, Judetul Braila Sud Est Braila

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

163.700 0 0 39.288 202.988

2.009 Finalizarea unei pensiuni turistice in orasul Novaci - pentruun altfel de turism SC Teosilva SRL Sud Vest Gorj

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

392.183 0 0 94.124 486.306

2.010 SC Lukacs Alpins SRL – Achizitionare de echipamentetehnologice si IT pentru cresterea competitivitatii

SC Lukacs Alpins SRL - jud Haghita Centru Harghita

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

119.309 0 0 28.634 147.943

2.011 Achizitie echipamente stomatologicesi radiologie dentara SC EURODENTA SIX SRL Bucuresti Ilfov Bucuresti

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

517.377 0 0 206.640 724.017

2.012 Retehnologizarea procesului e fabricatie a bijuteriilor la SCSmarald Tech SRL

SC SMARALD TECH SRL, Jud Galati Sud Est Galati

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

858.000 0 14.736 211.706 1.084.442

2.013 Modernizare service auto S.C. AUTO LAUREL S.R.L. TurnuMagurele

S.C. AUTO LAUREL S.R.L. Sud Teleorman

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

797.141 0 0 191.314 988.455

2.014 Cresterea rentabilitatii societatii comerciale Euro Nova prinintroducerea de servicii noi SC Euro Nova SRL Centru Brasov

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

824.423 0 0 226.642 1.051.065

2.015 Dezvoltarea societatii COSMIN S.R.L. prin investitii inactivitatea de intretinere si reparare a autovehiculelor S.C. COSMIN S.R.L. Sud Dambovita

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

840.000 0 373.832 315.868 1.529.700

2.016 Extinderea capacitatii de cazare a pensiunii "Casa Veche",Hateg, judetul Hunedoara

SC Palmira Servimpex SRL Vest Hunedoara

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

839.500 0 390.415 1.063.706 2.293.621

2.017 Construire si amenajare atelier service auto parter SC VIPER SRL, Judetul Braila Sud Est Braila

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

837.624 0 243.398 1.081.022

Page 194: Lista proiectelor contractate Programul Operaţional ... · Valoare eligibilă (LEI) Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect Finanţare acordată Contribuţia ... 45.386.579

2.018 Complex sportiv tenis OTTI'S SRL SC OTTI'S SRL Sud Est ConstantaAxa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

810.000 0 0 225.400 1.035.400

2.019 Diversificarea activitatii si cresterea indicatorilor economicila SC Vladi Consulting SRL

SC Vladi Consulting SRL Sud Vest Valcea

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

840.000 0 651.960 358.070 1.850.030

2.020 Diversificarea serviciilor stomatologice SC V & V Dental SRL Centru HarghitaAxa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

186.699 0 0 44.598 231.297

2.021 Construirea atelier service auto SC BOGCAR QUALITY SRL Sud Est Galati

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

728.330 0 0 322.270 1.050.600

2.022 Construire si dotare hala servicii si depozitare+imprejmuireteren

SC SPIRU ELECTRA SRL Sud Est Tulcea

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

840.000 0 659.008 647.237 2.146.245

2.023 Extindere bufet Dorulet SC GEMARIS TRADE SRL Sud Est Constanta

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

786.948 0 0 2.223.998 3.010.946

2.024 Cresterea competitivitatii SC Campack SRL SC Campack SRL Centru BrasovAxa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

192.358 0 0 46.166 238.524

2.025

Modernizarea si dezvoltarea durabila a SC RadiologyExcellence Center SRL prin achizitionarea unor echipamentesi tehnologii noi ce conduc la consolidarea si crestereacompetitivitatii firmei pe piata

SC RADIOLOGY EXCELLENCE CENTER SRL

Bucuresti Ilfov BucurestiAxa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

606.113 0 0 147.823 753.936

2.026 Supraetajare constructie existenta si schimbare destinatie invila turistica - Vila Karol

SC 2909 Corso Trading SRL Sud Est Constanta

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

593.062 0 0 142.335 735.397

2.027 RECICLAREA - ECOLOGIE SI TEHNOLOGIE PENTRUVIITOR! SC ALL GREEN SRL Nord Est Iasi

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

840.000 0 391.857 300.455 1.532.311

Page 195: Lista proiectelor contractate Programul Operaţional ... · Valoare eligibilă (LEI) Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect Finanţare acordată Contribuţia ... 45.386.579

2.028EXTINDERE SI DOTARE CU MOBILIER SIECHIPAMENTE PENTRU DEZVOLTAREAMICROINTREPRINDERII BRAINER CONSULTING SRL

SC BRAINER CONSULTING SRL Nord Est Iasi

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

576.159 0 152.986 729.146

2.029DEZVOLTAREA SC TESS SRL PRIN INFIINTAREAUNUI CENTRU DE INTRETINERE CORPORALA SISPORTURI DE DIVERTISMENT

SC TESS SRL Nord Est NeamtAxa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

830.695 0 0 258.879 1.089.574

2.030 DOTARE SERVICE AUTO LA COT FAUR PROD,FALTICENI, SUCEAVA

SC COT FAUR PROD SRL Nord Est Suceava

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

346.362 0 0 85.196 431.558

2.031 INFIINTAREA UNEI SPALATORII AUTO MODERNE LASC LEXCON CONSULTING SRL

SC LEXCON CONSULTING SRL Nord Est Bacau

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

840.000 0 379.350 302.564 1.521.914

2.032 Dezvoltarea activitatii de telecomunicatii a SC Alter-Net SRL SC Alter-Net SRL Centru CovasnaAxa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

291.313 0 0 69.915 361.228

2.033 Un zambet frumos

SC CABINET STOMATOLOGIC

ADDENT DR PURDEA ADRIAN SRL, Judetul

Galati

Sud Est GalatiAxa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

479.665 0 0 114.870 594.535

2.034 Dotarea unei clinici dentare cu echipamentede inaltaperformanta SC HQ MEDICAL SRL Bucuresti Ilfov Bucuresti

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

840.000 0 13.852 204.925 1.058.777

2.035 Investitie noua, Clinica Stomatologica si Radiologie Dentarain Municipiul Brasov

SC Dentexpert Magic SRL Centru Brasov

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

840.000 0 381.987 328.399 1.550.386

2.036 Construire Centru Spa SC Dinamic Media SRL Centru AlbaAxa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

840.000 0 390.581 432.399 1.662.980

2.037 Construire centru agrement SC Turism Agrement SRL Centru Alba

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

695.558 0 0 277.073 972.631

Page 196: Lista proiectelor contractate Programul Operaţional ... · Valoare eligibilă (LEI) Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect Finanţare acordată Contribuţia ... 45.386.579

2.038 Diversificarea si modernizarea activitatii SC Agropop ServiceSRL prin achizitionarea de echipamente performante SC Agropop Service SRL Centru Brasov

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

487.296 0 0 137.048 624.344

2.039 Dezvoltarea si diversificarea activitatilor la intreprinderea SCCrataegus SRL prin achizitionare de utilaje SC Crataegus SRL Centru Mures

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

92.594 0 0 70.618 163.211

2.040

Dezvoltarea microintreprinderii Data Management SolutionSRL din Medias, jud Sibiu, prin achizitionarea sioperationalizarea de sisteme informatice hardware specificeactivitatii de digitizare a documentelor

SC Data Management Solutions SRL Centru Sibiu

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

257.928 0 0 61.903 319.831

2.041 Achizitie de utilaje si echipamente specifice activitatii dereparare si intretinere autovehicule SC Auto-Livorno SRL Centru Covasna

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

367.736 0 0 161.476 529.212

2.042

Pensiunea Fortuna - mai mult confort si siguranta pentrufamilii si oameni de afaceri. Ridicarea nivelului de comfortsi securitate la Pensiunea Fortuna *** , in scopul cresteriicompetitivitatii pe piata de turism si servicii si al dezvoltariisocietati

SC Concret Solutions SRL Centru Sibiu

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

217.300 0 0 56.430 273.730

2.043 Achizitie echipamente in domeniul cardiologiei SC Cardinvest SRL Sud Vest DoljAxa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

270.803 0 0 64.993 335.796

2.044

Achizitie de echipamente medicale pentru dotarea simodernizarea centrului medical in cadrul unor programe decombatere a obezitatii, de recuperare fizica si psihica indiverse afectiuni si de antiaging

S.C. GHETSBI S.R.L. Sud IalomitaAxa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

790.754 0 196.103 986.857

2.045 Lucrari de constructie si dotari, Pensiunea Iulia SC ICF Grup SRL Sud Vest ValceaAxa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

840.000 0 644.600 676.549 2.161.149

2.046

Modernizarea si dezvoltarea durabila a SC Centrul MedicalOM SRL prin achizitionarea unor echipamente si tehnologiinoi ce conduc la consolidarea si cresterea competitivitatiifirmei pe piata.

SC Centrul Medical OM SRL Sud Vest Dolj

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

157.470 0 0 40.149 197.619

2.047 Retehnologizarea postului de televiziune Olt TV SC Enero Prod SRL Sud Vest OltAxa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

840.000 0 86.636 222.393 1.149.029

Page 197: Lista proiectelor contractate Programul Operaţional ... · Valoare eligibilă (LEI) Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect Finanţare acordată Contribuţia ... 45.386.579

2.048 Achizitionare de echipamente performante audio-video SC FILM FACTOR SRL Bucuresti Ilfov BucurestiAxa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

356.786 0 0 85.629 442.414

2.049 Achizitie echipamente in vederea diversificarii serviciilor decatre SC SIGMA SOFT SRL SC SIGMA SOFT SRL Bucuresti Ilfov Bucuresti

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

858.000 0 288.438 327.866 1.474.305

2.050Achizitie utilaje necesare desfasurarii activitatii deconstructie la SC LUCIAN LKW SRL, loc. Buzau, jud.Buzau

SC LUCIAN - LKW SRL , Judetul Buzau Sud Est Buzau

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

840.000 0 378.420 353.654 1.572.074

2.051 Finalizarea investitiei prin realizarea dotarilor pentru HostelAstra-Brasov SC CONSOFT SRL Centru Brasov

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

858.000 0 59.174 602.445 1.519.619

2.052ACHIZITIONARE ECHIPAMENTE DE SPECIALITATE,MOBILIER SPECIFIC SI AMENAJARE CLINICASTOMATOLOGICA DR. DOBREA CLINIC SRL

SC DR. DOBREA CLINIC SRL Nord Est Iasi

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

840.000 0 328.799 294.964 1.463.762

2.053

CLINICA DE CHIRURGIE ESCULAP - NOIOPORTUNITATI PENTRU DEZVOLTAREASERVICIILOR MEDICALE PRIVATE IN REGIUNEANORD EST

SC CLINICA DE CHIRURGIE ESCULAP

SRLNord Est Iasi

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

840.000 0 454.484 310.676 1.605.160

2.054 SERVICII SUPORT PENTRU AFACERI DE SUCCES SC TRUMAN CONSULTANTS SRL Nord Est Iasi

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

85.540 0 0 23.940 109.480

2.055

CONSTRUCTIE SPATIU DE PRESTARI DE SERVICII(SPALATORIE AUTO SI VULCANIZARE) SIACHIZITIONARE DE ECHIPAMENTE SI UTILAJEPENTRU DOTAREA ACESTUI SPATIU

SC MUNDEVI INVEST SRL Nord Est Neamt

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

840.000 0 382.262 293.343 1.515.605

2.056ACHIZITIONARE APARATURA MODERNA PENTRUSERVICII DE STOMATOLOGIE - EVELIN IMPEX COMSRL

SC EVELIN IMPEX COM SRL Nord Est Botosani

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

241.349 0 0 57.774 299.123

2.057Extinderea activitatii SC Nati Com SRL prin deschidereaunui atelier de vopsire si service mobil roti camioane sitractoare

SC Nati Com SRL Centru MuresAxa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

216.224 0 73.353 210.008 499.585

Page 198: Lista proiectelor contractate Programul Operaţional ... · Valoare eligibilă (LEI) Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect Finanţare acordată Contribuţia ... 45.386.579

2.058 DEZVOLTAREA SOCIETATII TERMO-GLASS SRL PRINACHIZITIONARE ECHIPAMENT PERFORMANT

SC TERMO-GLASS SRL Nord Est Suceava

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

96.124 0 0 22.899 119.023

2.059 Dezvoltarea infrastructurii IT - suport pentru serviciile oferitemicrointreprinderilor si IMM-urilor din regiunea Nord-Vest

SC ACCESA IT CONSULTING SRL Nord Vest Cluj

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

119.240 0 0 35.520 154.760

2.060 "Fun house" - Impreuna crestem mai frumosi S.C. Project Construct S.R.L. Sud Ialomita

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

798.303 0 0 394.950 1.193.253

2.061Extinderea activitatii firmei SC NEDCOM PUB SRL prininfiintarea unei structuri de cazare cu restaurant in municipiulFocsani

SC NEDCOM PUB SRL, Judetul Vrancea Sud Est Vrancea

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

820.000 0 196.596 906.321 1.922.917

2.062

DIVERSIFICAREA ACTIVITATII SC OMEGACONSTRUCT SRL PRIN ACHIZITIONAREA UNEIINSTALATII DE FORAJ MODERNE IN VEDEREAREALIZARII PUTURILOR PENTRU ALIMENTARE CUAPA

SC OMEGA CONSTRUCT SRL Nord Est Bacau

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

431.088 0 0 103.461 534.549

2.063DEZVOLTAREA CENTRULUI DE ZI PENTRUTRATAMENTUL ARITMIILOR CARDIACE PRINMETODE INVAZIVE (TACAMI)

SC TESTARE SRL Nord Est IasiAxa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

827.200 0 375.756 288.709 1.491.665

2.064FIX MEDIA ADVERTISING IASI: EFICIENTA SIPROFESIONALISM IN PRODUCTIA PUBLICITARA SIDE TELEVIZIUNE

SC FIX MEDIA ADVERTISING SRL Nord Est Iasi

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

518.368 0 0 124.408 642.777

2.065 Dotare laborator de ecografie SC Medimage Lois SRL Centru AlbaAxa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

362.432 0 0 86.984 449.416

2.066

Constructia pentru sanatate a unui nou spatiu pentru centrumedical "Advitam Medicis SRL" prin extindere, modificariinterioare, creerea acces din strada, mansardarea, schimbareade destinatie a casei in cabinete medicale, a imobilului situatin Timisoara

SC Advitam-Medicis SRL Vest Timis

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

388.456 0 0 94.470 482.926

2.067 Cresterea competivitatii SC Doctor Vancu SRL prin achizitiaunui echipament medical nou SC Doctor Vancu SRL Sud Vest Dolj

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

475.000 0 42.212 124.131 641.342

Page 199: Lista proiectelor contractate Programul Operaţional ... · Valoare eligibilă (LEI) Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect Finanţare acordată Contribuţia ... 45.386.579

2.068 Extinderea serviciilor oferite de SC Cor Top Services SRL SC Cor Top Services SRL Sud Vest Olt

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

219.186 0 0 65.729 284.915

2.069 Achizitia de aparatura medicala de diagnostic in clinicamedicala Biaci Med S.C. BIACI MED S.R.L. Sud Teleorman

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

840.000 0 333.589 283.521 1.457.110

2.070 Plaza Cinema Tulcea - noua experienta 3D SC PERFORMANCE SRL Sud Est Tulcea

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

858.000 0 39.300 215.352 1.112.652

2.071 Dezvoltarea si modernizarea bazei de productie SC MEDIA OUTPOST SRL, Judetul Constanta Sud Est Constanta

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

839.400 0 0 229.480 1.068.880

2.072 Fabrica de panouri solare fotovoltaice SC APD PROPERTY INC SRL, Bucuresti Sud Est Vrancea

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

785.204 0 0 188.449 973.653

2.073 Servicii organizare evenimente la nivel european in JudetulTulcea

SC EXPERT FONDURI STRUCTURALE SRL Sud Est Tulcea

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

339.870 0 0 81.569 421.439

2.074 Dezvoltare activitate de inscriptionare prin printare,tampografie, sergrafie si gravura

S.C. Direct & Partners S.R.L. Sud Ialomita

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

733.766 0 0 176.104 909.870

2.075Diversificarea activitatii SC Dental Top SRL prindeschiderea unui cabinet medical de medicina generala si aunui laborator pentru efectuarea analizelor medicale

SC Dentaltop SRL Centru MuresAxa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

630.747 0 0 159.682 790.429

2.076 Achizitie de echipamente la SC ARTDENT SRL dinlocalitatea Oradea, judetul Bihor SC ARTDENT SRL Nord Vest Bihor

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

262.348 0 0 62.863 325.211

2.077Cresterea competitivitatii SC Varpataka SRL prinachizitionarea de utilaje performante necesare certificariiEPAL

SC VARPATAKA SRL, Harghita Centru Harghita

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

730.493 0 27.995 182.037 940.526

Page 200: Lista proiectelor contractate Programul Operaţional ... · Valoare eligibilă (LEI) Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect Finanţare acordată Contribuţia ... 45.386.579

2.078

Eficentizarea si dezvoltarea activitatii firmei Ecorom SRL indomeniul constructiilor de proiecte utilitare pentru fluide,prin modernizarea echipamentelor si a software-ului necesarpt efectuarea lucrarilor

SC Ecorom SRL - jud Mures Centru Mures

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

114.660 0 0 28.560 143.220

2.079Imbunatatirea si diversificarea capacitatii de prestare serviciiprin achizitionarea de noi echipamente tehnologice si softuriinformatice pentru intreprinderea SC General Top Art SRL

SC General Top Art SRL Sud Vest DoljAxa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

629.415 0 0 151.060 780.475

2.080 Centru Medical Stomatologic - Servicii integrate destomatologie si Radiologie Dentara SC Gecodent SRL Centru Mures

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

428.704 0 0 152.730 581.435

2.081 Performanta prin diversificarea activitatii societatii SC IdealFoodpack SRL SC Ideal Foodpack SRL Centru Mures

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

840.000 0 108.829 233.919 1.182.747

2.082 Dotare cabinet stomatologic la standarde europene SC Meg Dent SRL Nord Vest MaramuresAxa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

231.572 0 0 55.242 286.814

2.083 Dezvoltarea societatii Balsec prin achizitia de echipamente defotocopiere, multiplicare si alte activitati specializare SC BALSEC SRL Nord Vest Maramures

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

116.011 0 0 27.843 143.854

2.084Achizitionarea de echipamente pentru crestereacompetitivitatii si productivitatii firmei SC Cosmopolitan -Art SRL

SC Cosmopolitan-Art SRL Vest Timis

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

565.234 0 0 130.919 696.153

2.085 Laborator de explorari functionale oftalmologice SC Optomed SRL - jud Mures Centru Mures

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

311.893 0 0 77.478 389.371

2.086 Dezvoltarea activitatii SC Eurobuilding SRL prin achizitia deutilaje noi si crearea de locuri de munca SC Eurobuilding SRL Centru Covasna

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

823.935 0 353.115 282.492 1.459.543

2.087 Diversificarea activitatii de productie a SC Multiscreen prestSRL

Sc Multi Screen Prest SRL Centru Covasna

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

365.795 0 0 87.791 453.586

Page 201: Lista proiectelor contractate Programul Operaţional ... · Valoare eligibilă (LEI) Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect Finanţare acordată Contribuţia ... 45.386.579

2.088 Dezvoltarea aplicatilor informatice pentru retele de apapotabila si canalizare SC Pecta SRL Centru Harghita

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

123.684 0 0 31.630 155.314

2.089Cresterea competitivitatii si dezvoltarea firmei SC ExposibInternational Travel SRL (organizator de evenimente) prininvestitii in dotari

SC Exposib International Travel SRL - jud Sibiu Centru Sibiu

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

709.000 0 0 170.160 879.160

2.090 Achizitionarea de aparatura specializata pentru cabinetuloftalmologic si optica al Centrului Medical Dr. Stanila

SC Centrul Medical Dr. Stanila SRL - jud sibiu Centru Sibiu

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

470.228 0 30.835 116.967 618.031

2.091 Achizitia de aparatura medicala de inalta tehnologie in clinicamedicala UROPRAXIS

SC Uropraxis SRL - jud harghita Centru Harghita

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

858.000 0 323.631 285.080 1.466.711

2.092 Achizitie echipamente tehnica dentara SC Odontotehnica SRL Centru MuresAxa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

146.342 0 0 41.182 187.524

2.093 Dezvoltarea SC RA & CO SRL prin achizitia de utilajetehnologice SC RA & CO SRL Sud Vest Dolj

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

411.362 0 0 98.727 510.089

2.094 Retehnologizare atelier de tamplarie SC Eredin Company SRL Sud Vest GorjAxa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

174.588 0 0 66.701 241.289

2.095 Dezvoltarea prin investitii a firmei CLINICA UNU Sc Clinica Unu SRL - jud brasov Centru Brasov

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

128.459 0 0 31.083 159.542

2.096 Diversificarea activitatii si cresterea indicatorilor economicila SC Tedrom SRL SC Tedrom SRL Sud Vest Valcea

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

840.000 0 338.400 282.816 1.461.216

2.097Achizitionare echipamente tehnologice de specialitate siprogram informatic pentru dezvoltarea productiei depasmanterie a SC AVETEX COMPANY SRL

SC Avetex Company SRL- jud Brasov Centru Brasov

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

840.000 0 339.400 290.496 1.469.896

Page 202: Lista proiectelor contractate Programul Operaţional ... · Valoare eligibilă (LEI) Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect Finanţare acordată Contribuţia ... 45.386.579

2.098 Laborator de procesare a celulelor stem placentare (Stempla) SC Medico Science SRL Sud Vest DoljAxa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

770.097 0 0 184.823 954.920

2.099 Tehnologii performante pentru cresterea calitatii serviciuluimedical SC Krondent SRL Centru Brasov

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

190.962 0 0 45.831 236.793

2.100Achizitie echipamente, instalatii si mobilier specific pentrucentrul de intretinere si relaxare - Salina Artificiala Slatina,Olt

SC Interbanc Consult SRL Sud Vest Olt

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

280.000 0 0 73.400 353.400

2.101 Dezvolatrea microintreprinderii Media Impact SRL, Sibiu SC Media Impact SRL Centru SibiuAxa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

259.115 0 0 66.404 325.519

2.102 Dezvoltarea microintreprinderii prin achizitia de utilajepentru fabricarea foliilor din material plastic SC Multiplast SRL Centru Brasov

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

858.000 0 57.558 223.950 1.139.508

2.103Imbunatatirea si diversificarea capacitatii de productie prinachizitionarea de noi echipamente tehnologice si pentruintreprinderea SC Alumin Plast SRL

SC Alumin Plast SRL Sud Vest ValceaAxa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

577.979 0 0 138.715 716.694

2.104 Finalizarea si punerea in circuitul turistic a cabanei Phoenixdin localitatea Ranca SC Ecopneu SRL Sud Vest Gorj

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

800.000 0 295.521 329.575 1.425.096

2.105 Flux tehnologic modern prin dotare tehnica complexa la SCDavmet Tech SRL SC Davmet Tech SRL Centru Brasov

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

858.000 0 420.278 19.507 1.297.785

2.106 Modernizare clinica ambulatorie pentru servicii de sanatateumana SC Lisimed SRl Sud Vest Olt

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

383.220 0 0 91.973 475.193

2.107Cresterea competitivitatii a SC Art-Haus SRL prindezvoltarea activitatii de fabricare a produselor din lemnpentru constructii

SC Art-Haus SRL Centru CovasnaAxa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

407.145 0 8.715 99.806 515.666

Page 203: Lista proiectelor contractate Programul Operaţional ... · Valoare eligibilă (LEI) Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect Finanţare acordată Contribuţia ... 45.386.579

2.108 Investitii la SC Hotel Continental SRL SC Hotel Continental SRL Sud Vest Dolj

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

814.300 0 251.604 376.985 1.442.889

2.109 Achizitie strung CNC la SC Prelco Met SRL SC Prelco Met SRL - jud Alba Centru Alba

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

439.150 0 0 105.396 544.546

2.110Cresterea competitivitatii SC AVETEXT LABELS SRL prinextinderea activitatii de productie si achizitionare detehnologii noi si moderne

SC AVETEXT LABELS SRL Centru Brasov

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

858.000 0 322.500 290.760 1.471.260

2.111Cresterea competitivitatii SC FOORI SRL prin achizitia de echipamente foraj SC Foori SRL Centru Sibiu

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

858.000 0 245.034 265.596 1.368.630

2.112 Modernizare cabinet de stomatologie SC Mad Dent SRL Sud Vest GorjAxa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

356.660 0 0 95.518 452.178

2.113 Dezvoltarea durabila firmei Gema Cons SRL SC Gema Cons SRL Sud Vest DoljAxa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

382.000 0 0 91.680 473.680

2.114 Dezvoltarea durabila a firmei SC Truck Service & Parts SRL SC Truck Service & Parts SRL Sud Vest Dolj

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

832.900 0 0 199.896 1.032.796

2.115Crestera capacitatii de productie si diversificarea produselorobtinute prin achizitionarea de noi utilaje si echipamentetehnologice pentru intreprinderea SC Salgomob SRL

SC Salgomob SRL Sud Vest ValceaAxa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

857.402 0 0 205.776 1.063.178

2.116 Dezvoltarea afacerilor societatii "SC Softurism SRL" prinprestarea de servicii de catering si organizare evenimente SC Softurism SRL Sud Vest Valcea

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

840.000 0 409.500 299.880 1.549.380

2.117 Dezvoltarea activitatii SC Sunny Plast SRL prinachizitionarea de echipamente

SC Sunny Plast SRL - jud mures Centru Mures

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

858.000 0 52.300 218.472 1.128.772

Page 204: Lista proiectelor contractate Programul Operaţional ... · Valoare eligibilă (LEI) Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect Finanţare acordată Contribuţia ... 45.386.579

2.118 Dezvoltare si diversificare servicii de diagnostic imagisticSC Centrul de Diagnostic

Imagistic Radiomedic SRL

Centru CovasnaAxa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

825.192 0 355.805 283.439 1.464.436

2.119

ACHIZITIONAREA DE ECHIPAMENTE SI UTILAJE INVEDEREA CRESTERII SI DIVERSIFICARII DEPRODUSE SI SERVICII OFERITE IN DOMENIULTELECOMUNICATIILOR

SC DIACET CO SRL Nord Est BacauAxa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

342.165 0 0 82.120 424.284

2.120DEZVOLTAREA SERVICIILOR PRESTATE INCENTRUL STOMATOLOGIC DENTA SRL PRINACHIZITIA UNUI COMPUTER TOMOGRAF DENTAR

SC DENTA SRL Nord Est BacauAxa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

527.600 0 0 126.624 654.224

2.121 ACHIZITIE UTILAJE LA VIVACONS, CAMPULUNGMOLDOVENESC, SUCEAVA SC VIVACONS SRL Nord Est Suceava

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

270.000 0 0 97.262 367.262

2.122ACHIZITIONARE ECHIPAMENT TEHNOLOGIC DESPECIALITATE PENTRU CRESTEREACOMPETITIVITATII SC ANDCOSM SRL MOINESTI

SC ANDCOSM SRL Nord Est BacauAxa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

840.000 0 326.894 300.407 1.467.301

2.123 Hydras-Un spor de vitalitate in constructii la standardeeuropene SC HYDRAS SRL Vest Arad

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

420.000 0 60.960 115.009 595.969

2.124 Amenajare cabinet de obstetrica - ginecologie si achizitionareaparatura medicala de specialitate SC Nicodin Gyn SRL Vest Timis

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

387.630 0 0 101.761 489.391

2.125 Datacenter - dezvoltarea serviciilor electronice moderne inregiunea de nord vest SC Alpis Product SRL Nord Vest Cluj

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

840.000 0 106.000 333.680 1.279.680

2.126

DEZVOLTAREA SC MALUK CO SRL PRINMODERNIZARE SPATIU DE PRESTARI SERVICII SIACHIZITIONARE ECHIPAMENTE TEHNICE, IT,SOFTWARE SI MOBILIER MODERN

SC MALUK CO SRL Nord Est SuceavaAxa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

732.519 0 0 340.097 1.072.616

2.127 ACHIZITII DE UTILAJE LA SC GLOBAL INSTAL SRL SC GLOBAL INSTAL SRL Nord Est Suceava

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

192.495 0 0 89.150 281.645

Page 205: Lista proiectelor contractate Programul Operaţional ... · Valoare eligibilă (LEI) Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect Finanţare acordată Contribuţia ... 45.386.579

2.128 Pensiune turistica in oras Nucet, judetul Bihor SC Skipass SRL Nord Vest BihorAxa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

840.000 0 0 1.382.876 2.222.876

2.129 CEPROMIT – Centru de productie de utilaje mecanice printehnologii IT SC Sosta SRL Centru Brasov

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

858.000 0 801.297 483.425 2.142.722

2.130 Policlinica Stomatologica Dentimage SC Dentimage Invest SRL Nord Vest Cluj

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

497.911 0 0 146.213 644.124

2.131Achizitionarea utilajelor si echipamentelor in vedereamodernizarii si diversificarii activitatii de productie indomeniul constructiilor de drumuri si autostrazi.

SC GEDA COM SRL Sud Est BuzauAxa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

858.000 0 0 399.699 1.257.699

2.132

ACHIZITIONARE ECHIPAMENTE DE SPECIALITATE,ECHIPAMENTE INFORMATICE SI MOBILIER SPECIFICPENTRU DEZVOLTAREA SERVICIILOR MEDICALE LASC MEDIS TEST SRL

SC MEDIS TEST SRL Nord Est IasiAxa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

428.604 0 183.687 162.955 775.246

2.133Achizitie de utilaje si echipamente pentru lucrari de pardosiresi servicii conexe, la SC Princeps Studio INC, in loc. Oradea,jud. Bihor

SC Princeps Studio INC SRL Nord Vest Bihor

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

811.579 0 0 349.920 1.161.499

2.134 Dezvoltarea SC Gradics Magus SRL prin procurarea uneilinii tehnologice de brichetare

SC Gradics Magus SRL - jud Harghita Centru Harghita

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

840.000 0 321.630 278.641 1.440.272

2.135Cresterea competitivitatii SC Intercom Select Urs prindezvoltarea activitatii de fabricare a elementelor din betonpentru constructii

SC Intercom Select Urs SRL - jud Brasov Centru Brasov

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

719.010 0 0 172.562 891.572

2.136 Infiintare centru de diagnostic si tratament al infertilitatii decuplu SC Antalmed SRL Nord Vest Bihor

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

858.000 0 323.959 454.789 1.636.748

2.137 Cresterea competitivitatii in domeniul serviciilor medicale aSC Semmel Med SRL

SC Semmel Med SRL - jud covasna Centru Covasna

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

151.964 0 0 36.471 188.435

Page 206: Lista proiectelor contractate Programul Operaţional ... · Valoare eligibilă (LEI) Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect Finanţare acordată Contribuţia ... 45.386.579

2.138 Dotare cabinet Stomatologic Dr Fruman SC DR Fruman SRL - Jud Sibiu Centru Sibiu

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

363.099 0 0 89.349 452.449

2.139 Dezvoltare Clinica de Angiologie si Chirurgie vasculara SC Centrul Vascular Venus SRL Nord Vest Bihor

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

858.000 0 374.940 803.080 2.036.020

2.140 Casa " Domeniile Vinului" SC Glueckspilz SRL - jud Alba Centru Alba

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

858.000 0 180.500 820.170 1.858.670

2.141ACHIZITIONARE DE ECHIPAMENTE TEHNOLOGICESI MOBILIER SPECIFIC PENTRU CRESTEREACOMPETITIVITATII "SC BUCIUM BUILDING SRL"

SC BUCIUM BUILDING SRL Nord Est Iasi

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

845.172 0 363.425 290.063 1.498.660

2.142 Modernizarea si diversificarea productiei in domeniulreciclarii DEEE

S.C. GREENTRONICS S.R.L. Sud Teleorman

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

840.000 0 157.820 465.380 1.463.200

2.143 EXCELENTA IN CARDIOLOGIE SC CARDIO-PRAXIS SRL Nord Est Iasi

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

840.000 0 0 440.387 1.280.387

2.144 Vederea-diagnostic si tratamente performante SC OPTIKOOS SRL Vest TimisAxa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

383.600 0 0 92.064 475.664

2.145 Restaurare Reamenajare Pensiune Turistica Casa GeorgiusKrauss SC Hedgehog SRL Centru Mures

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

858.000 0 14.842 834.540 1.707.382

2.146 Construire pensiune turistica P+E+M SC Archimpex Profile SRL Centru Brasov

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

827.200 0 0 1.981.126 2.808.326

2.147 Transformare cladire existenta in pensiune turistica SC Mar SRL Sud Vest ValceaAxa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

858.000 0 320.027 282.726 1.460.753

Page 207: Lista proiectelor contractate Programul Operaţional ... · Valoare eligibilă (LEI) Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect Finanţare acordată Contribuţia ... 45.386.579

2.148 Dezvoltarea firmei SC Laudrag Construct SRL prin achizitieutilaje si modernizare hala

SC Laudrag Construct SRL Sud Vest Gorj

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

204.338 0 0 575.400 779.738

2.149 Infiintarea locului de joaca pentru copii Kinder Paradise inMun Gheorgheni SC Galconsult SRL Centru Harghita

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

332.001 0 0 80.176 412.177

2.150 Achizitie utilaje constructii SC Iulcom SRL Sud Vest ValceaAxa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

858.000 0 345.000 302.150 1.505.150

2.151 Dezvoltarea microintreprinderii si diversificarea serviciilormedicale prin achizitionarea unor echipamente performante SC TVM Med Serv SRL Nord Vest Cluj

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

858.000 0 175.446 248.027 1.281.473

2.152 Tehnologie moderna=calitate si performanta SC Monbris SRL Nord Vest BihorAxa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

858.000 0 284.141 274.114 1.416.255

2.153 Andy 15 SC Pensiunea Andy SRL - jud Brasov Centru Brasov

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

784.622 0 0 212.551 997.173

2.154 Construirea si dotarea cu echipamente a spatiului de prestareservicii pentru SC Lider Mobile RO SRL

SC Leader Mobile RO SRL Sud Vest Dolj

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

858.000 0 322.394 356.417 1.536.811

2.155 "Printuri de mari dimensiuni" - redimensionare acompetitivitatii SC Spot Image SRL SC Spot Image SRL Nord Vest Cluj

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

304.921 0 0 90.789 395.710

2.156 Dezvoltarea societatii Fiberserv prin dotarea hotelului Batca SC Fiberserv SRL Sud Vest ValceaAxa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

839.500 0 44.753 227.106 1.111.359

2.157 Achizitionare utilaje tehnologice de ultima generatie pentrudezvoltarea societatii – SC LTP PRODUCTION SRL SC LTP Production SRL Centru Harghita

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

719.649 0 0 696.348 1.415.997

Page 208: Lista proiectelor contractate Programul Operaţional ... · Valoare eligibilă (LEI) Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect Finanţare acordată Contribuţia ... 45.386.579

2.158 Construre pensiune turistica 4**** "Popeci" in zona montanaRanca, Strada Gilort, Numarul 31, oras Novaci, Judetul Gorj SC Popeci Alpina SRL Sud Vest Gorj

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

858.000 0 321.055 1.848.153 3.027.208

2.159 Solutii tehnologice avansate pentru cresterea competitivitatiiSC ABIMED SRL SC Abimed SRL Centru Brasov

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

858.000 0 228.175 260.682 1.346.857

2.160 Dezvoltarea firmei SC Octogon Invest SRL prin ExtindereaCapacitatii de Cazare prin Construirea a Patru Bungalouri

SC Octogon Invest SRL - jud harghita Centru Harghita

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

374.494 0 0 207.338 581.832

2.161 Dezvoltarea firmei SC SZAZSZORSZEP SRL prin achizitieechipamente si tehnica de calcul

SC SZAZSZORSZEP SRL Centru Covasna

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

840.000 0 149.631 254.364 1.243.995

2.162

ACHIZITIONARE ECHIPAMENTE DE SPECIALITATE,ECHIPAMENTE INFORMATICE SI MOBILIER SPECIFICPENTRU IMBUNATATIREA SERVICIILOR TURISTICEOFERITE DE SC IRISTAR SRL

SC IRISTAR SRL Nord Est SuceavaAxa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

481.268 0 0 175.746 657.014

2.163Dezvoltarea societatii SC Teo Lunch SRL prin achizitionareade echipamente si mobilier necesare desfasurarii activ decatering

SC Teo Lunch SRL Centru BrasovAxa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

432.261 0 0 103.743 536.004

2.164IMPLEMENTAREA TEHNOLOGIILOR MODERNE DEDIAGNOSTIC SI TRATAMENT LA SC CENTRULMEDICAL ANTARES CT SRL

SC CENTRUL MEDICAL ANTARES

CT SRLNord Est Neamt

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

840.000 0 345.478 284.515 1.469.993

2.165 Retehnologizarea proceselor de executie a produselor optice SC Optimobil SRL Centru CovasnaAxa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

203.757 0 0 48.902 252.658

2.166 Construire pensiune turistica SC Victoria Over Top Investment SRL Sud Vest Olt

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

858.000 0 431.834 748.124 2.037.958

2.167Armonizarea cu standardele Uniunii Europene a serviciilor deradiologie dentara prin cresterea competitivitatii, introducereade servicii noi si retehnologizare

S.C. AS. F. Trandafirescu S.R.L. Sud Arges

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

240.400 0 0 57.696 298.096

Page 209: Lista proiectelor contractate Programul Operaţional ... · Valoare eligibilă (LEI) Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect Finanţare acordată Contribuţia ... 45.386.579

2.168 Echipamente si utilaje tehnologice performante in activitateade fabricare a combustibilului solid SC Elladi Fashion SRL Sud Vest Mehedinti

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

846.500 0 0 351.960 1.198.460

2.169 Achizitie utilaje pentru dezvoltarea durabila a firmei FiselyCom SRL SC Fisely Com SRL Sud Vest Mehedinti

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

793.000 0 0 190.320 983.320

2.170 Achizitie utilaje pentru dezvoltarea durabila a firmei SCPatru Auto SRL SC Patru Auto SRL Sud Vest Dolj

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

356.500 0 0 85.560 442.060

2.171Investitii in tehnologii one-stop-shop pentru dezvoltareaofertei de servicii de afaceri a SC ECO-TERRA SRL inMunIcipiul Galati

SC ECO TERRA, Jud Galati Sud Est Galati

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

144.700 0 0 34.728 179.428

2.172 Dezvoltarea SC AMM MED STAR SRL prin achizitionareaunui echipament medical performant

SC AMM MED STAR SRL Sud Est Vrancea

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

858.000 0 256.848 267.563 1.382.411

2.173 Achizitionarea de echipamente si sisteme IT la SCPrimulportal SRL SC Primulportal SRL Sud Vest Dolj

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

858.000 0 32.317 213.676 1.103.993

2.174 Dotare clinica medicala obstetrica - ginecologie la SCRogadent SRL SC Rogadent SRL Sud Vest Dolj

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

858.000 0 53.684 218.804 1.130.488

2.175 Dezvoltarea SC Marmolux SRL prin achizitionarea deechipamente tehnologice SC Marmolux SRL Sud Vest Dolj

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

858.000 0 33.309 213.914 1.105.223

2.176 Dotarea cu noi tehnologii a microintreprinderii SCCARPREST IMPEX SRL

SC CARPREST IMPEX SRL Sud Est Galati

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

369.624 0 0 88.710 458.334

2.177 Dezvoltarea si consolidarea societatii S.C. FIX TOUR S.R.L.prin modernizarea activitatilor din domeniul turismului S.C. FIX TOUR S.R.L. Sud Ialomita

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

152.603 0 0 36.625 189.228

Page 210: Lista proiectelor contractate Programul Operaţional ... · Valoare eligibilă (LEI) Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect Finanţare acordată Contribuţia ... 45.386.579

2.178 Dezvoltarea durabila a firmei SC Can Construct SRL SC Can Construct SRL Sud Vest DoljAxa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

832.900 0 0 199.896 1.032.796

2.179 Dezvoltarea SC Dariteo SRL prin achizitionarea deechipamente tehnologice, Craiova SC Dariteo SRL Sud Vest Dolj

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

858.000 0 45.555 216.853 1.120.408

2.180 Achizitie utilaje pentru dezvoltarea durabila a firmei EYVIOEXIM PROD SRL, Tg jiu

SC Elyvio Exim Prod SRL Sud Vest Gorj

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

570.000 0 0 136.800 706.800

2.181 Extinderea activitatii S.C. J.B.E. MANAGEMENTCONSULTANCY AND INVEST S.R.L.

S.C. J.B.E. MANAGEMENT

CONSULTANCY AND INVEST S.R.L.

Sud ArgesAxa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

858.000 0 33.782 236.884 1.128.665

2.182 Diversificarea activitatiii societatii SC CARTEL S.R.L. prindemararea activitatilor de productie S.C. CARTEL S.R.L. Sud Arges

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

858.000 0 7.167 324.126 1.189.293

2.183 Modernizarea firmei S.C. EUROTEHNIC INDUSTRIESS.R.L. prin achizitia de utilaje si echipamente tehnologice noi

S.C. EUROTEHNIC INDUSTRIES S.R.L. Sud Arges

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

858.000 0 11.813 241.388 1.111.202

2.184 Extindere portofoliu de servicii si activitati suport pentruimplementare birou digital S.C. SINERGY S.R.L. Sud Teleorman

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

576.900 0 0 138.456 715.356

2.185 Productie sisteme de compartimentare S.C. MAUSMANN CONSULTING S.R.L. Sud Prahova

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

852.500 0 0 204.600 1.057.100

2.186 Achizitie de echipamente profesionale pentru evenimente SC INMARTEXTIL SRL, Jud. Vrancea Sud Est Vrancea

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

858.000 0 8.784 208.028 1.074.812

2.187SC MEDIA BUSINESS SRL - COMPETITIVITATE SIPRODUCTIVITATE PRIN DEZVOLTARE SIRETEHNOLOGIZARE

SC MEDIA BUSINESS SRL Nord Est Iasi

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

840.000 0 338.530 281.824 1.460.354

Page 211: Lista proiectelor contractate Programul Operaţional ... · Valoare eligibilă (LEI) Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect Finanţare acordată Contribuţia ... 45.386.579

2.188 Achizitie utilaj in vederea cresterii productivitatii muncii incadrul societati Aktivort SRL, loc reghin, jud Mures

SC Aktivort SRL - jud Mures Centru Mures

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

858.000 0 345.251 290.585 1.493.836

2.189 Dezvoltarea durabila a afacerii prin achizitia de echipamentenoi si modernizarea spatiului de servicii SC Roservice SRL Nord Vest Salaj

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

65.550 0 0 68.772 134.322

2.190

Achizitionarea de echipamente de specialitate modernepentru SC PLAN B SRL in vederea asigurarii unor servicii decalitate in domeniul serviciilor de infrumusetare si tratamentecorporale

SC PLAN B SRL, Judetul Constanta Sud Est Constanta

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

825.200 0 0 303.396 1.128.596

2.191 Diversificarea ofertei firmei Mihaly Srl prin introducereaserviciilor de cazare in portofoliul de servicii SC Mihaly SRL Centru Harghita

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

745.355 0 0 297.243 1.042.598

2.192 Modernizare hotel “Poienita 2006”, Rm. Sarat, jud. Buzau SC Poienita Societate Cooperativa Sud Est Buzau

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

772.240 0 0 259.738 1.031.978

2.193 Diversificarea activitatii S.C. BALNICANI TRAVEL S.R.L.prin infiintarea unui cinematograf

S.C. BALNICANI TRAVEL S.R.L. Sud Prahova

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

757.220 0 0 300.599 1.057.819

2.194

Modernizarea, extinderea si dezvoltarea sustenabila a firmeiLAST TIME STUDIO S.R.L. prin achizitionarea deechipamente si programe informatice necesare realizariiactivitatii de post-productie cinematografica, video si deteleviziune

S.C. LAST TIME STUDIO S.R.L. Sud Prahova

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

489.400 0 0 124.276 613.676

2.195 Dezvoltarea activitatii Mondo Computers SRL prinmodernizarea si achizitionarea de noi echipamente

SC MONDO COMPUTERS SRL Sud Est Galati

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

858.000 0 166.254 364.763 1.389.018

2.196 Achizitii utilaje pentru fabricarea de pesticide si alte produseagrochimice

SC MIFALCHIM GROUP SRL, Judetul

VranceaSud Est Vrancea

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

792.837 0 0 191.521 984.358

2.197Cresterea competitivitatii si calitatii serviciilor oferite de SCAUTONIS SERVICE SRL prin achizitie de echipamenteperformante

SC AUTONIS SERVICE SRL Nord Vest Maramures

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

196.419 0 0 89.305 285.724

Page 212: Lista proiectelor contractate Programul Operaţional ... · Valoare eligibilă (LEI) Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect Finanţare acordată Contribuţia ... 45.386.579

2.198 DENT_INO - Servicii integrate, inovative de medicinadentara SC Medartis Dent SRL Nord Vest Cluj

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

858.000 0 308.422 298.689 1.465.110

2.199 Dezvoltare in domeniul metrologic SC METRON SERV SRL, Judetul Vrancea Sud Est Vrancea

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

858.000 0 134.050 450.405 1.442.455

2.200 Achizitii buldozer pentru constructia de drumuri SC Rolydan Construct SRL Nord Vest Salaj

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

858.000 0 281.800 275.722 1.415.522

2.201 Dezvoltarea activitatii desfasurate de catre SC GNA GroupSRL prin achizitionarea de echipamente SC GNA Group SRL Nord Vest Cluj

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

228.822 0 0 61.578 290.400

2.202 infiintarea unei unitati de spalatorie si curatatorie ecologica SC Evol Consult SRL - jud Harghita Centru Harghita

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

824.937 0 79.502 509.253 1.413.692

2.203 Cresterea Competitivitatii pe piata constructiilor si aserviciilor conexe

SC DAVIDANA SRL, Judetul Buzau Sud Est Buzau

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

812.264 0 327.756 298.848 1.438.868

2.204 Cresterea competitivitatii pentru activitatea de productieconfectii metalice prin tehnologii noi S.C. ELCRIS S.R.L. Sud Calarasi

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

858.000 0 228.758 439.340 1.526.098

2.205 Cresterea productivitatii firmei SCM CENTRAL FOTO -RADUC

SCM CENTRAL FOTO-RADUC SRL Sud Est Vrancea

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

675.675 0 0 164.828 840.503

2.206 Dezvoltarea activitatii firmei prin introducerea de tehnologiimoderne

SC CASPRO PUBLICITATE SRL Sud Est Vrancea

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

658.448 0 0 169.594 828.042

2.207 Cresterea competitivitatii firmei prin achizitionarea de utilajesi echipamwente specifice constructiilor hidrotehnice

ASA EXPERT SRL judetul Tulcea Sud Est Tulcea

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

858.000 0 27.200 212.448 1.097.648

Page 213: Lista proiectelor contractate Programul Operaţional ... · Valoare eligibilă (LEI) Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect Finanţare acordată Contribuţia ... 45.386.579

2.208 Statie de inspectie tehnica periodica si service auto inMunicipiul Constanta, Judetul Constanta

SC COMAT SERVICE SA Sud Est Constanta

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

858.000 0 22.330 271.722 1.152.052

2.209 Linie de utilaje pentru repararea echipamentelor periferice SC COPY CLINICS SRL, Judetul Galati Sud Est Galati

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

96.300 0 0 23.112 119.412

2.210 Achizitie echipamente pentru intretinere si reparatiiautovehicule

S.C. AMRO AUTO S.R.L. Sud Prahova

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

342.835 0 0 144.000 486.835

2.211 Dezvoltarea activitaii firmei prin constructia unui spatiu desortare si prelucrare a deseurilor si dotarea cu utilaje moderne

SC ALBATROS IMPEX SRL Sud Est Vrancea

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

799.644 0 0 286.772 1.086.416

2.212 Dotarea cu noi tehnologii a SC Tescani Impex SRL SC Tescani Impex SRL Sud Est GalatiAxa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

832.920 0 0 199.901 1.032.821

2.213Investitiile permanente in echipamente moderne la CentrulMedical Prolife S.R.L. - cheia oferirii de serviciistomatologice la standarde europene

S.C. CENTRUL MEDICAL PROLIFE

S.R.L.Sud Dambovita

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

775.660 0 0 186.158 961.818

2.214 Hala de productie tabla profilata pentru invelitori cu birouri SC JEES CONSTRUCT SRL Sud Est Tulcea

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

840.000 0 154.315 313.927 1.308.243

2.215 Partener pentru siguranta la drum S.C. ENGINE BODY S.R.L. Sud Calarasi

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

858.000 0 108.610 231.986 1.198.596

2.216 Cresterea competitivitatii SC Prepelita S.R.L. prinachizitionarea de noi utilaje performante S.C. PREPELITA S.R.L. Sud Dambovita

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

858.000 0 73.740 223.618 1.155.358

2.217 Dotare spatiu intretinere corporala S.C. BYAMAX GROUP S.R.L. Sud Prahova

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

827.468 0 0 228.284 1.055.752

Page 214: Lista proiectelor contractate Programul Operaţional ... · Valoare eligibilă (LEI) Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect Finanţare acordată Contribuţia ... 45.386.579

2.218Investitii in lansarea unui nou produs tip data center pentrudezvoltarea microintreprinderii din mediul urban Club InfoS.R.L.

S.C. CLUB INFO S.R.L. Sud ArgesAxa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

853.006 0 0 204.721 1.057.727

2.219 Linie tehnologica de fabricatie piese din material plastic prininjectie S.C. THUGS S.R.L. Sud Calarasi

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

746.957 0 0 392.679 1.139.636

2.220 Modernizarea editurii Gimnasium pentru cresterea accesuluila o carte de calitate

S.C. GIMNASIUM S.R.L. Sud Dambovita

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

634.010 0 0 158.114 792.124

2.221 Diversificarea activitatii firmei prin dezvoltarea prindezvoltarea segmentului de divertisment-bowling si biliard SC Sial Tour SRL Vest Hunedoara

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

858.000 0 46.920 217.181 1.122.101

2.222 Achizitie instalatie de forare pentru dezvoltarea durabila afirmei Simomar Compani SRL

SC Simomar Compani SRL Sud Vest Dolj

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

832.900 0 0 199.896 1.032.796

2.223 Chirurgia minim invaziva - chirurgia unui viitor sanatos SC ARTESTET SRL Nord Vest ClujAxa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

353.545 0 0 84.743 438.288

2.224 Modernizarea SC Dekor Consulting SRL prin achizitia deechipamente

SC Dekor & Consulting SRL Vest Timis

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

170.634 0 0 40.952 211.586

2.225 Dezvoltarea economica a policlinicii Narmedica SRL SC Policlinica Narmedica SRL Vest Timis

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

142.443 0 0 34.186 176.629

2.226 Echipamente flexibile de productie pentru Ma System SRLTimisoara Ma System SRL Vest Timis

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

858.000 0 69.400 222.576 1.149.976

2.227 O investitie pentru sanatate la S.C Flavi Cont S.R.L Deva S.C. Flavi Cont S.R.L Vest HunedoaraAxa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

690.300 0 0 165.672 855.972

Page 215: Lista proiectelor contractate Programul Operaţional ... · Valoare eligibilă (LEI) Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect Finanţare acordată Contribuţia ... 45.386.579

2.228 Diversificarea activitatii SC Euroagregate SRL SC Euroagregate SRL Centru BrasovAxa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

840.000 0 370.609 290.546 1.501.156

2.229 Dezvoltarea activitatii ITSIRC SRL prin imbunatatirea dotariicu echipamente SC ITSIRC SRL Vest Timis

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

855.557 0 0 205.334 1.060.891

2.230 Sprijinirea initiativei antreprenoriale a SC Scriptoria PrintSRL SC Scriptoria Print SRL Centru Brasov

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

697.990 0 0 264.684 962.674

2.231 Achizitionare linie tehnologica de brichetare pentru SCTransylpellet SRL SC Transylpellet SRL Centru Harghita

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

858.000 0 256.907 267.578 1.382.485

2.232 Investitii pentru modernizarea si cresterea competitivitatiieconomice SC Data Print International

SC Data Print International SRL Vest Timis

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

165.490 0 0 42.176 207.666

2.233 Dotare cabinet oftalmologic si optica medicala SC OptizanSRL Targu Mures

SC OPTIZAN SRL, Mures Centru Mures

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

350.129 0 0 99.678 449.806

2.234 Siguranta si fiabilitate in constructii prin armaturi realizate lastandarde europene

SC Cotnareanu Constructii SRL Vest Timis

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

746.725 0 0 188.018 934.743

2.235 Construire si dotare hala pentru productie si depozitare SC Adral SRL Centru AlbaAxa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

848.190 0 0 384.898 1.233.088

2.236 Pensiune turistica 4 stele, S+P+2E SC Olariu Agroturism SRL Vest Timis

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

857.996 0 193.750 305.551 1.357.297

2.237 Cresterea calitatii serviciilor medicale prestate de S.CStomacom SRL Hunedoara, prin achizitia de echipamente S.C. Stomacom S.R.L Vest Hunedoara

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

373.800 0 0 89.712 463.512

Page 216: Lista proiectelor contractate Programul Operaţional ... · Valoare eligibilă (LEI) Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect Finanţare acordată Contribuţia ... 45.386.579

2.238 ABEMAR-NATURAL-FABRICA PRODUCTIECOSMETICE SI PARAFARMACEUTICE NATURISTE SC Abemar Med SRL Centru Brasov

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

858.000 0 348.037 775.093 1.981.130

2.239

DEZVOLTAREA INTREPRINDERII SC CMCCONSULTING SRL PRIN IMPLEMENTAREA UNUISISTEM PENTRU TELECITIREA INTELIGENTA ACONTORILOR

SC CMC CONSULTING SRL Nord Est Neamt

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

819.900 0 0 196.776 1.016.676

2.240 Centru de fitness SC VILCOMEX PROIECT SRL Centru Alba

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

853.960 0 0 748.643 1.602.603

2.241

MODERNIZAREA ACTIVITATII DE PRESTARISERVICII DE INTRETINERE SI INFRUMUSETAREMASINI PRIN ACHIZITIA UNEI UNITATI DE SPALAREAUTO ECOLOGICA, PENTRU SC M&COV'93 SRL DINIASI, JUDETUL IASI

SC M&COV' 93 SRL Nord Est IasiAxa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

814.260 0 0 195.422 1.009.682

2.242 DEZVOLTAREA DE NOI ACTIVITATI LA SC GREENSITE SRL - SPALATORIE SI CURATATORIE CHIMICA SC GREEN SITE SRL Nord Est Suceava

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

313.005 0 134.145 109.796 556.946

2.243

DEZVOLTAREA SERVICIILOR DE INTRETINERE SIREPARATII AUTO PRESTATE IN CADRUL SCAUTOMEISTER TH SRL PRIN ACHIZITIA DEECHIPAMENTE SPECIFICE

SC AUTO MEISTER TH SRL Nord Est Neamt

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

818.969 0 0 224.936 1.043.905

2.244 DEZVOLTAREA SI DOTAREA UNEI CLINICIMEDICALE IN CADRUL SC MEDICLINIC SRL SC MEDICLINIC SRL Nord Est BACAU

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

840.000 0 903.227 418.374 2.161.601

2.245 REALIZAREA UNEI STRUCTURI DE PRIMIRETURISTICA IN MOINESTI DE CATRE SC SILTUR SRL SC SILTUR SRL Nord Est BACAU

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

826.310 0 354.133 313.691 1.494.134

2.246 Dezvolatrea si reabilitarea bazei sportive SC Fair play ClubSRL SC Fair Play Club SRL Centru Alba

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

815.445 0 0 195.707 1.011.152

2.247

MODERNIZARE SERVICII TURISTICE SI DEAGREMENT PRIN CONSTRUCTIE CENTRU SPA SISPATII DE CAZARE LA PENSIUNEA TURISTICA"CASA HUMOR"

SC FORESTUNG SRL Nord Est SuceavaAxa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

443.518 0 196.228 552.423 1.192.169

Page 217: Lista proiectelor contractate Programul Operaţional ... · Valoare eligibilă (LEI) Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect Finanţare acordată Contribuţia ... 45.386.579

2.248 Cresterea capacitatii de cazare si imbunatatirea calitatiiserviciilor turistice a pensiunii rainer SC Brasrom SRL Centru Brasov

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

405.718 0 0 458.209 863.928

2.249ACHIZITIONAREA DE ECHIPAMENTE IN VEDEREADEZVOLTARII SI DIVERSIFICARII SERVICIILOROFERITE DE CATRE SC WINTECH GROUP SRL

SC WINTECH GROUP SRL Nord Est Iasi

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

347.201 0 0 83.328 430.529

2.250 Achizitie echipamente necesare desfasurarii activitatii incentrul medical Plus 2009 SC Cosamext SRL Centru Mures

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

858.000 0 343.845 388.059 1.589.904

2.251DEZVOLTAREA DE NOI ACTIVITATI LA SCMODELING & MEDIA SERVICES SRL - SPALATORIEAUTO SI VULCANIZARE

SC MODELING & MEDIA SERVICES SRL Nord Est Neamt

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

825.000 0 353.571 295.913 1.474.484

2.252CONSTRUCTIE HALA DE PRODUCTIE MOBILIER SIACHIZITIE UTILAJE PENTRU SC ALPO SRL, INLOCALITATEA CAMPULUNG MOLDOVENESC

SC ALPO SRL Nord Est SuceavaAxa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

840.000 0 42.256 270.075 1.152.331

2.253 Cresterea competitivitatii firmei Trepte prin construirea sidotarea unei structuri de primire turistica SC Trepte SRL Centru Brasov

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

858.000 0 219.278 331.455 1.408.733

2.254 Imbunatatirea serviciilor medicale oferite de SC DentaprodSRL prin achizitia de echipamente moderne SC Dentaprod SRL Vest Timis

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

321.957 0 0 93.463 415.420

2.255ACHIZITIE ECHIPAMENTE PENTRU MODERNIZAREASI DEZVOLTAREA MICROINTREPRINDERII STOMALUX SRL IASI

SC STOMA LUX SRL Nord Est IasiAxa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

142.755 0 0 40.659 183.414

2.256 Dezvoltarea durabila a firmei SC Dias-Termofrig SRL SC Dias-Termofrig SRL Sud Vest DoljAxa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

223.000 0 0 53.520 276.520

2.257 Extinderea SC ARDENT TOTAL SRL printr-o noua clinicastomatologica la standarde europene

SC ARTDENT TOTAL SRL Bucuresti Ilfov Bucuresti

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

602.813 0 0 159.744 762.557

Page 218: Lista proiectelor contractate Programul Operaţional ... · Valoare eligibilă (LEI) Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect Finanţare acordată Contribuţia ... 45.386.579

2.258Achizitie de echipamente tehnologice pentru activitati deproductie cinematografica, video si de programe deteleviziune in cadrul SC Green Film SRL

SC GREEN FILM SRL Bucuresti Ilfov BucurestiAxa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

858.000 0 349.171 289.721 1.496.892

2.259 Construire pensiune turistica P+2E+M in Mun. Rm. Valcea,Judetul Valcea SC Arhimarian SRL Sud Vest Valcea

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

858.000 0 305.171 408.406 1.571.577

2.260Construirea unui spatiu de productie modern si achizitionareade echipamente inovative in vederea cresterii competitivitatiisi productivitatii microintreprinderii SC ORCA TRADE SRL

SC ORCA TRADE SRL Bucuresti Ilfov BucurestiAxa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

858.000 0 544.049 347.131 1.749.180

2.261 Infiintare Service Auto in orasul Magurele, judetul Ilfov SC FD CARS TEAM SRL Bucuresti Ilfov Bucuresti

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

858.000 0 340.739 408.924 1.607.663

2.262 Cresterea competitivitatii Centrului Medical Promed SRLprin modernizarea serviciilor de medicina a muncii

Centrul Medical Promed SRL Vest Hunedoara

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

725.100 0 0 173.688 898.788

2.263 Dezvoltarea durabila a firmei SC Amis SRL SC Amis SRL Sud Vest DoljAxa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

858.000 0 331.300 285.432 1.474.732

2.264 Un pas spre competivitate SC Grup Tara SRL, Dr. Tr. Severin Sud Vest Mehedinti

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

832.105 0 0 199.705 1.031.810

2.265 Dotare cabinet servicii medicale SC Yanni M. ConsultingSRL

SC Yanni M. Consulting SRL Sud Vest Dolj

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

403.568 0 0 96.856 500.424

2.266 Imbunatatirea activitatii de productie cinematografica printehnologii noi SC INTELIFOCUS SRL Bucuresti Ilfov Bucuresti

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

858.000 0 322.835 283.400 1.464.235

2.267 EXTINDERE SI MODERNIZARE CABINET MEDICAL,ACHIZITIE APARATURA MEDICALA

SC NUTRITION & DIABETES SRL Nord Est BACAU

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

208.383 0 0 91.229 299.612

Page 219: Lista proiectelor contractate Programul Operaţional ... · Valoare eligibilă (LEI) Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect Finanţare acordată Contribuţia ... 45.386.579

2.268 Achizitie echipamente in domeniul medical, Craiova SC Sanocare SRL Sud Vest DoljAxa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

214.700 0 0 51.528 266.228

2.269 Reparatie capitala si schimbare de destinatie din spatiucomercial in hotel 3*** S+P+1E+M SC Francexim SRL Sud Vest Valcea

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

858.000 0 316.793 281.950 1.456.743

2.270 Dezvoltarea durabila a firmei SC RTD Imvest SRL SC RTD Invest SRL Sud Vest DoljAxa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

858.000 0 352.000 290.400 1.500.400

2.271 Dezvoltarea durabila a firmei SC Quadrat Prod Food SRL,Craiova

SC Quadrat Prod Food SRL Sud Vest Dolj

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

747.308 0 0 399.196 1.146.504

2.272 Dezvoltarea activitatii prin achizitia unui echipament la SCWEBNET SOLUTIONS SRL Constanta

SC WEBNET SOLUTIONS SRL, Jud

ConstantaSud Est Constanta

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

849.981 0 0 203.995 1.053.976

2.273 PERFORMANTA SI DEZVOLTARE IN TEHNOLOGIAINFORMATIEI

SC ELECTROCONS SRL Nord Est Iasi

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

742.157 0 0 191.906 934.063

2.274DEZVOLTAREA SC DEV CENTER SRL PRININFIINTAREA UNUI ATELIER DE PRELUCRARESTICLA

SC DEV CENTER SRL Nord Est NeamtAxa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

858.000 0 274.587 318.770 1.451.357

2.275Reorientarea si modernizarea S.C.Star Office S.R.LTimisoara in sectorul serviciilor de asistenta medicala despecialitate

S.C. Star Office S.R.L Vest TimisAxa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

212.529 0 0 70.887 283.416

2.276 Achizitionare echipamente pentru dezvoltarea serviciilor desecuritate informatica la SC Ahead SRL Timisoara S.C. Ahead SRL Vest Timis

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

858.000 0 265.247 269.579 1.392.827

2.277 Dezvoltarea societatii Loly Serv Trans Com SRL prinachizitionarea de utilaje performante

SC Loly Serv Trans Com SRL Vest Hunedoara

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

84.690 0 14.948 26.842 126.481

Page 220: Lista proiectelor contractate Programul Operaţional ... · Valoare eligibilă (LEI) Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect Finanţare acordată Contribuţia ... 45.386.579

2.278Achizitia de echipamente performante pentru crestereacalitatii serviciilor stomatologice oferite de Mondent SRLTimisoara

SC Mondent SRL Vest TimisAxa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

119.675 0 0 28.722 148.397

2.279 Dotare centru de psihiatrie Pshihomedica SRL

SC CABINET DE PSIHIATRIE

PSIHOMEDICA SRL, Judetul Buzau

Sud Est BuzauAxa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

858.000 0 0 639.175 1.497.175

2.280CONSTRUIREA SI DOTAREA TEHNICA A UNUISPATIU PENTRU DEZVOLTAREA SERVICIILOR DETELECOMUNICATII OFERITE DE SC C&E CO SRL

SC C&E CO SRL Nord Est BotosaniAxa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

840.000 0 329.660 351.908 1.521.568

2.281 Dotare centru de recreere si divertisment pentru copii cuechipamente bazate pe ultimele tehnologii SC Business Group SRL Centru Sibiu

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

331.700 0 0 101.556 433.256

2.282 Achizitie de echipamente la S.C. Mark'us Unltd SRL dinMunicipiul Arad S.C. Mark'us Unltd SRL Vest Arad

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

781.101 0 0 193.272 974.373

2.283 Cresterea competitivitatii si productivitatii la SC DESIGNPRODUCT SRL

SC DESIGN PRODUCT SRL, Jud. Buzau Sud Est Buzau

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

840.000 0 5.405 202.897 1.048.302

2.284 Modernizarea Centrului Medical Dentestet pentru crestereacompetitivitatii SC Dentestet SRL Nord Vest Bihor

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

169.398 0 0 40.656 210.054

2.285 Modernizarea si extinderea activitatii SC Datum D SRL SC Datum D SRL Nord Vest ClujAxa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

752.467 0 0 183.456 935.922

2.286

ACHIZITIA DE ECHIPAMENTE SI DOTARI PENTRIINFIINTAREA UNUI CENTRU DE INTRETINERECORPORALA, RECREERE SI INFRUMUSETARE LA SCEUROTREND TEAM SRL DIN LOCALITATEA BACAU,JUDETUL BACAU

SC EUROTREND TEAM SRL Nord Est BACAU

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

359.129 0 0 86.191 445.320

2.287Achizitionarea echipamentelor tehnologice de ultimageneratie si dotarea cabinetului stomatologic SC Makai SRL,orasul Baia Sprie, jud. Maramures

SC Makai SRL Nord Vest MaramuresAxa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

729.200 0 0 351.850 1.081.050

Page 221: Lista proiectelor contractate Programul Operaţional ... · Valoare eligibilă (LEI) Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect Finanţare acordată Contribuţia ... 45.386.579

2.288

ACHIZITIA DE ECHIPAMENTE SI DOTARI PENTRUDIVERSIFICAREA SI MODERNIZAREA UNUI CENTRUDE INTRETINERE CORPORALA, RECREERE,INFRUMUSETARE, RECUPERARE SI MODELARECORPORALA LA SC SERVROM SRL DINLOCALITATEA IASI, JUDETUL IASI

SC SERVROM SRL Nord Est IasiAxa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

840.000 0 129.623 232.709 1.202.332

2.289 DOTAREA FIRMEI CU ECHIPAMENTE PERFORMANTE SC VIVADENT SRL Nord Est BACAUAxa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

275.785 0 7.013 67.872 350.671

2.290

CRESTEREA COMPETITIVITATII SC VEREBCEANUSRL PRIN ACHIZITIONAREA DE ECHIPAMENTE NOIIN VEDEREA EXTINDERII ACTIVITATII IN DOMENIULSERVICIILOR DE INTRETINERE CORPORALA

SC VEREBCEANU SRL Nord Est IasiAxa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

840.000 0 154.740 255.068 1.249.808

2.291 CENTRU DE INTRETINERE CORPORALA SC LASER INVEST SRL Nord Est Iasi

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

827.400 0 857.600 1.154.789 2.839.789

2.292 Constructie si dotare motel SC DUNAROM SRL, Judetul Tulcea Sud Est Tulcea

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

752.600 0 0 180.624 933.224

2.293DEZVOLTAREA ACTIVITATII DE INTRETINERE SIREPARARE A MASINILOR SI UTILAJELOR AGRICOLEA FIRMEI GREEN EXPERT SRL

SC GREEN EXPERT SRL Nord Est Iasi

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

840.000 0 34.424 209.862 1.084.286

2.294 Imbunatatirea activitatii SC Profil Media SRL din Timisoaraprin achizitionarea de echipamente moderne S.C. Profil Media S.R.L Vest Timis

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

742.064 0 0 177.880 919.944

2.295ACHIZITIE INSTALATIE DE FORAJ SI ECHIPAMENTESPECIFICE FORAJULUI PENTRU REALIZAREA DEMINIPILOTI SI PUTURI DE ADANCIME

SC TERRA NORD 2005 SRL Nord Est Iasi

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

840.000 0 265.205 265.249 1.370.454

2.296Cresterea productivitatii in activitatea de colectare,valorificare a deseurilor de ambalaje reciclabile la SCMondorek SRL utilizand tehnologii moderne

S.C. Mondorek S.A. Nord Vest Satu MareAxa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

759.713 0 0 187.911 947.624

2.297

DEZVOLTAREA MICROINTREPRINDERII SCDUMILEX SRL PRIN ACHIZITIA DE UTILAJE SIDOTARI PERFORMANTE PENTRU CRESTEREACOMPETITIVITATII SI PRODUCTIVITATII INDOMENIUL CATERINGULUI IN REGIUNEA DEDEZVOLTARE NORD-EST, LOCALITATEA ROMAN,JUDETUL NEAMT

SC DUMILEX SRL Nord Est NeamtAxa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

208.757 0 0 53.852 262.608

Page 222: Lista proiectelor contractate Programul Operaţional ... · Valoare eligibilă (LEI) Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect Finanţare acordată Contribuţia ... 45.386.579

2.298 Cresterea competivitatii ziarului "Obiectiv", prin dotarea cuechipamente informatice si mobilier de birou SC MEGA GROUP SRL Sud Est Tulcea

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

451.200 0 0 108.288 559.488

2.299Dezvoltarea activitatii S.C." Carpathic Business" S.R.L indomeniul serviciilor medicale-medicina interna, prin achizitiade echipamente performante

S.C. Carpatic Business S.R.L Vest Hunedoara

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

798.100 0 0 243.500 1.041.600

2.300 Modernizare clinica medicala prin dotarea cu aparaturamedicala performanta la SC ASCLEPIOS SRL Constanta

SC ASCLEPIOS SRL Judetul Constanta Sud Est Constanta

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

313.413 0 0 241.776 555.189

2.301MODERNIZAREA ACTIVITATII DESFASURATE DE SCALCAROM SRL PRIN ACHIZITIONAREA DE UTILAJETEHNOLOGICE

SC ALCAROM SRL Nord Est SuceavaAxa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

840.000 0 20.174 206.442 1.066.616

2.302 Modernizare cabinet stomatologic si diversificare deactivitate in domeniul medical – ANDODENT S.R.L S.C ANDODENT S.R.L Sud Prahova

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

230.662 0 0 111.336 341.998

2.303 Dotari moderne pentru cresterea competitivitatii SC Ameri Dental SRL Vest HunedoaraAxa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

101.850 0 0 24.063 125.913

2.304 Investitie in echipamente de productie audio-video S.C. PROTON PRODUCTION S.R.L. Sud Prahova

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

535.915 0 0 128.620 664.535

2.305 Modernizare si extindere cabinet stomatologic - SCCHARMADENTAL Enachescu SNC

S.C. CHARMADENTAL ENACHESCU S.N.C. Sud Prahova

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

136.048 0 0 35.542 171.590

2.306Achizitionare echipamente de specialitate, echipamenteinformatice, mobilier specific si modernizare cabinetstomatologic SC DENTICARE IMPLANTOLOGY CENTER

SC DENTICARE IMPLANTOLOGY

CENTER SRLBucuresti Ilfov Bucuresti

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

840.000 0 15.891 290.594 1.146.485

2.307 Achizitie utilaje si echipamente necesare activitatii deexecutie si amenajari interioare in constructii

SC REYNA DESIGN SRL, Judetul Constanta Sud Est Constanta

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

757.211 0 0 181.421 938.632

Page 223: Lista proiectelor contractate Programul Operaţional ... · Valoare eligibilă (LEI) Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect Finanţare acordată Contribuţia ... 45.386.579

2.308 Retehnologizare pentru cresterea competitivitatii in domeniulprelucrarii materialelor metalice

SC IONATAN TOOL SRL Bucuresti Ilfov Bucuresti

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

388.739 0 0 93.297 482.036

2.309 Dotarea si echiparea cabinetului stomatologic medical DentalBlue

S.C. MEDICAL DENTAL BLUE S.R.L. Sud Ialomita

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

465.318 0 0 115.511 580.829

2.310 Dezvoltarea si modernizarea activitatii de service auto prinachizitionarea de echipamente performante S.C. BEBEUS S.R.L. Sud ARGES

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

751.607 0 0 379.362 1.130.969

2.311 Achizitie de utilaje pentru activitatea de reciclare deseuri S.C. INDECO GRUP S.R.L. Sud Prahova

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

837.592 0 0 641.055 1.478.647

2.312 Dezvoltarea durabila a firmei SC Viocris Impex SRL SC Viocris Impex SRL Sud Vest MehedintiAxa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

858.000 0 324.700 291.660 1.474.360

2.313 Achizitie utilaje pentru dezvoltarea durabila a firmei LubservSRL SC Lubserv SRL Sud Vest Dolj

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

540.330 0 0 129.679 670.009

2.314 Program de investitii pentru optimizarea si dezvoltareaactivitatii firmei

SC MG STEVENS FINANCE SRL Bucuresti Ilfov Bucuresti

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

858.000 0 307.129 279.631 1.444.759

2.315 TrafficGuide - Sistem de informare in timp real asupraconditiilor de trafic rutier

SC Electronic Solutions SRL Bucuresti Ilfov Bucuresti

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

858.000 0 285.520 274.445 1.417.965

2.316Dotarea cu utilaje performante de productie piese a SC SkyZepp SRL in vederea diversificarii activitatii si cresteriicompetitivitatii

SC Sky Zepp SRL Nord Vest ClujAxa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

858.000 0 4.310 249.480 1.111.790

2.317Achizitie de echipamente medicale de inalta performantapentru dezvoltarea activitatii SC Centrul Medical TuculanuSRL Timisoara

SC Centrul Medical Tuculanu SRL Vest Timis

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

431.640 0 0 103.594 535.234

Page 224: Lista proiectelor contractate Programul Operaţional ... · Valoare eligibilă (LEI) Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect Finanţare acordată Contribuţia ... 45.386.579

2.318Diversificarea activitatii SC DELTA MOSAICS SRL prinachizitionarea unei linii tehnologice de productie dalemozaicate

SC DELTA MOSAICS SRL Sud Est Tulcea

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

840.000 0 659.908 359.978 1.859.886

2.319 Laborator de radiologie dentara la standarde europene SC ELITE DENT ACTIV SRL Bucuresti Ilfov Bucuresti

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

858.000 0 1.427.430 709.703 2.995.133

2.320Diversificarea productiei in cadrul S.C. ROOTSOFTSOLUTIONS S.R.L. prin achizitie linie de fabricat ambalajedin carton

S.C. ROOTSOFT SOLUTIONS S.R.L. Sud ARGES

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

858.000 0 43.066 216.256 1.117.322

2.321 Dezvoltarea si retehnologizarea firmei SC ROFLOR OILSRL

SC ROFLOR OIL SRL, Judetul Buzau Sud Est Vrancea

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

840.000 0 0 201.600 1.041.600

2.322 Construire baza sportiva SC VECTOR IMPEX SRL Sud Est Braila

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

832.773 0 290.148 479.674 1.602.594

2.323 Dezvoltarea activitatii SC EVOLLO S.R.L. prin achizitia denoi echipamente si tehnologii si crearea de locuri de munca S.C. EVOLLO S.R.L. Sud Dambovita

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

426.489 0 0 102.357 528.847

2.324 DEZVOLTARE SERVICII CABINET STOMATOLOGICSMILE DENT SC SMILE DENT SRL Nord Est Iasi

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

765.970 0 0 183.833 949.803

2.325

ACHIZITIONARE ECHIPAMENTE SI PROGRAMEINFORMATICE, MOBILIER SPECIFIC PENTRUDEZVOLTAREA SERVICIILOR SOFTWARE ALE SCKIA ORA SRL

SC KIA-ORA SRL Nord Est IasiAxa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

840.000 0 315.778 310.627 1.466.405

2.326Cresterea competitivitatii firmei Robotsnet Consulting SRLBucuresti prin achizitionarea de echipamente moderne pentruimplementarea de solutii robotizate de inalta tehnologie

SC ROBOTSNET CONSULTING SRL Bucuresti Ilfov Bucuresti

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

858.000 0 449.292 309.282 1.616.574

2.327 Centru de date "Spacebox" SC Spacebox SRL Vest HunedoaraAxa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

817.375 0 0 205.718 1.023.093

Page 225: Lista proiectelor contractate Programul Operaţional ... · Valoare eligibilă (LEI) Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect Finanţare acordată Contribuţia ... 45.386.579

2.328ECHIPAREA SECTIEI DE TRICOTAT CIORAPI CUTEHNOLOGII PERFORMANTE IN VEDEREACRESTERII COMPETITIVITATII PE PIATA

SC START CONSULT 2007 SRL Nord Est Neamt

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

840.000 0 335.910 282.218 1.458.128

2.329 Retehnologizare pentru cresterea calitatii serviciilor indomeniul instalatiilor pentru constructii SC 2M INSTAL SRL Bucuresti Ilfov Bucuresti

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

536.248 0 0 128.700 664.948

2.330 REALIZARE SALON INTRETINERE CORPORALA"MORO"

SC MORO CONSTRUCT SRL Nord Est Suceava

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

858.000 0 15.758 209.702 1.083.460

2.331 Achizitionarea de echipamente performante pentru crestereacompetitivitatii SC ROJO BUSINESS GROUP SRL

SC ROJO BUSINESS GROUP SRL Bucuresti Ilfov Bucuresti

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

124.693 0 0 29.926 154.619

2.332 INVESTITII IN TEHNOLOGII MODERNE DEREALIZARE A CIORAPILOR TRICOTATI

SC CONMANS PRO SRL Nord Est Neamt

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

840.000 0 10.573 204.137 1.054.710

2.333

CRESTEREA COMPETITIVITATII SC ELITINSTAL SRLPRIN ACHIZITIONAREA DE MOBILIER, PROGRAMEINFORMATICE SI ECHIPAMENTE NOI IN VEDEREAEXTINDERII ACTIVITATII IN DOMENIULSERVICIILOR SPECIFICE CENTRELOR DE FITNES

SC ELITINSTAL SRL Nord Est IasiAxa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

821.458 0 213.146 349.816 1.384.420

2.334 Modernizare Centrul Medical Sfanta Maria SRL pentrucresterea competitivitatii si dezvoltarea durabila

Centrul Medical Sfanta Maria SRL Vest Timis

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

858.000 0 384.505 293.236 1.535.741

2.335ACHIZITIONAREA DE ECHIPAMENTE PENTRUCRESTEREA COMPETITIVITATII SI PRODUCTIVITATIIFIRMEI SC DACRI SRL

SC DACRI SRL Nord Est VasluiAxa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

588.008 0 252.003 196.717 1.036.728

2.336 DOTAREA FIRMEI CU ECHIPAMENTE SI UTILAJEPERFORMANTE

SC GIM ELECTRONICS SRL Nord Est BACAU

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

131.359 0 0 31.526 162.886

2.337

Dezvoltarea capacitatii de productie a SC DANI COMEXSRL BUZAU in domeniul fabricarii structurilor metalice,prin modernizarea si echiparea unei hale de productie siconstruire spatii social-administrative

SC DANI COMEX SRL Sud Est BrailaAxa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

858.000 0 0 244.960 1.102.960

Page 226: Lista proiectelor contractate Programul Operaţional ... · Valoare eligibilă (LEI) Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect Finanţare acordată Contribuţia ... 45.386.579

2.338CONSOLIDAREA ACTIVITATII DE CONSTRUCTIIDESFASURATE DE SC ROGLAS IND SRL PRINACHIZITIONAREA DE UTILAJE TEHNOLOGICE

SC ROGLAS IND SRL Nord Est NeamtAxa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

826.938 0 32.462 206.256 1.065.656

2.339

CONSTRUCTIE SPATIU DE PRESTARI SERVICII(SPALATORIE AUTO, SERVICE AUTO SIVULCANIZARE) SI ACHIZITIA DE ECHIPAMENTE SIUTILAJE PENTRU DOTAREA ACESTUI SPATIU

SC LUMIBIORAD SRL Nord Est NeamtAxa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

741.826 0 0 178.038 919.864

2.340 DOTAREA FIRMEI CU ECHIPAMENTE PERFORMANTE SC PRESTIMED SRL Nord Est BACAUAxa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

244.999 0 30.219 66.052 341.271

2.341 MODERNIZARE SI INOVARE IN CADRUL SCCOMMERCIALE EDILIZIA SRL

SC COMMERCIALE EDILIZIA SRL Nord Est Iasi

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

301.213 0 0 72.291 373.504

2.342Dotarea cabinetului de medicina dentara THB-Group cutehnologie moderna in vederea extinderii si diversificariiactivitatii

THB-Group SRL Vest TimisAxa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

858.000 0 151.630 293.542 1.303.172

2.343

MODERNIZAREA SI DEZVOLTAREA ACTIVITATII DECONSTRUCTII, PRIN ACHIZITIONAREA DE UTILAJESI SOLUTII IT LA SC ROMSERV SRL, DINLOCALITATEA BACAU, JUDETUL BACAU

SC ROMSERV SRL Nord Est BACAUAxa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

840.000 0 25.458 211.167 1.076.625

2.344

Dezvoltarea microintreprinderii SC REAL EXPERTADVERTISING S.R.L. prin achizitia de echipamenteperformante pentru productia de mobilier specializat pentrumagazine

S.C. REAL EXPERT ADVERTISING S.R.L. Sud Dambovita

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

858.000 0 14.893 216.899 1.089.793

2.345 Construire centru medical si dotare cu echipamente medicalespecializate

SC ROM MED 2000 SRL Bucuresti Ilfov Bucuresti

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

858.000 0 336.342 299.337 1.493.679

2.346 Hotel demisol+parter, statiunea Calimanesti Caciulata,judetul Valcea SC Marcos Travel SRL Sud Vest Valcea

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

858.000 0 105.163 480.140 1.443.303

2.347 Dezvoltarea SC OWT Trading SRL prin infiintarea unuiservice auto

SC OWT Trading SRL - jud brasov Centru Brasov

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

858.000 0 312.268 653.708 1.823.976

Page 227: Lista proiectelor contractate Programul Operaţional ... · Valoare eligibilă (LEI) Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect Finanţare acordată Contribuţia ... 45.386.579

2.348 Dotare laborator tehnica dentara S.C. ARTES-DENT S.R.L. Sud Dambovita

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

787.173 0 0 188.921 976.094

2.349Cresterea competitivitatii microintreprinderii S.C. AXDROMS.R.L. prin dezvoltarea activitatii principale in domeniullucrarilor de constructii a drumurilor

S.C. AXDROM S.R.L. Sud PrahovaAxa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

858.000 0 26.671 268.701 1.153.373

2.350Dezvoltarea activitatii microintreprinderii EUROZONE COM S.R.L. in domeniul reparatiilor utilajelor pentru constructii,agricultura, minerit si logistica

S.C. EURO ZONE COM S.R.L. Sud Calarasi

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

858.000 0 16.746 580.674 1.455.420

2.351 Dezvoltarea activitatii SC H.I.CO.A Productie si servicii SRLprin achizitia de utilajenoi si creare de locuri de munca

SC H.I.CO.A Productie si Servicii SRL - jud

CovasnaCentru COVASNA

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

858.000 0 297.656 277.357 1.433.014

2.352 Sustinerea capacitatii S.C. ACZ CONSULTING S.R.L de apresta servicii in domeniul realizarii de software la comanda

S.C. ACZ CONSULTING S.R.L Sud Vest Dolj

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

416.137 0 0 99.873 516.010

2.353Dezvoltarea serviciilor de asistenta stomatologica a SCE.A.M.C. Dent SRL prin constructia unei clinici dentare despecialitate in Craiova

SC E.A.M.C. Dent SRL Sud Vest DoljAxa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

858.000 0 638.078 453.948 1.950.025

2.354Imbunatatirea capacitatii de productie si diversificarea gameide produse prin achizitionarea de noi utilaja si echipamentepentru Inteprinderea SC Zeno Consulting SRL

SC Zeno Consulting SRL Sud Vest ValceaAxa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

839.000 0 124.490 382.592 1.346.082

2.355 Dezvoltarea capacitatii de productie si executie lucrari S.C. EURO-AUDIT SERVICE S.R.L. Sud Dambovita

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

858.000 0 26.569 206.105 1.090.674

2.356 Construirea si dotarea unui service competitiv pentru roti deautoturisme si autoutilitare

S.C AUTO LENIED A.N.M S.R.L Sud ARGES

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

770.884 0 0 286.872 1.057.756

2.357 Achizitie echipamente si utilaje pentru lucrari de instalatiisanitare si de incalzire

S.C. PLUS MOBILE S.R.L. Sud Teleorman

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

858.000 0 13.640 209.194 1.080.834

Page 228: Lista proiectelor contractate Programul Operaţional ... · Valoare eligibilă (LEI) Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect Finanţare acordată Contribuţia ... 45.386.579

2.358 Investitii pentru dezvoltare si cresterea competitivitatii SCEntec SRL SC Entec SRL Vest Timis

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

264.224 0 0 105.153 369.377

2.359 SC CODRU SERV SRL - NEAMT: SERVICE AUTOCOMPETITIV SC CODRU SERV SRL Nord Est Neamt

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

210.298 0 0 50.472 260.770

2.360DEZVOLTAREA SERVICIILOR SI CRESTEREACOMPETITIVITATII PRIN ACHIZITIE DEECHIPAMENTE PERFORMANTE LA SC ALSIDO SRL

SC ALSIDO SRL Nord Est NeamtAxa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

858.000 0 4.312 206.955 1.069.267

2.361 INFIINTAREA UNEI UNITATI MODERNE DE INGRIJIREZILNICA A COPIILOR DE TIP AFTER SCHOOL

SC DANDU INVEST SRL Nord Est Neamt

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

825.132 0 199.548 447.479 1.472.159

2.362 Achizitia unui utilaj performant de catre SC ALTCEVA SRL SC ALTCEVA SRL, Judetul Galati Sud Est Galati

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

858.000 0 321.080 282.979 1.462.059

2.363 SPRIJINIREA DEZVOLTARII MICROINTREPRINDERIISC ECOBETON BACAU SRL

SC ECOBETON BACAU SRL Nord Est BACAU

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

858.000 0 2.000 318.372 1.178.372

2.364 SERVICII TIPOGRAFICE COMPETITIVE SC CARTEX SRL Nord Est NeamtAxa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

151.910 0 0 36.458 188.368

2.365ACHIZITIONAREA DE ECHIPAMENTE SI UTILAJETEHNOLOGICE IN CADRUL SC RAABRO CONSTRUCTSRL IN SCOPUL EFICIENTIZARII ACTIVITATII

SC RAABRO CONSTRUCT SRL Nord Est Neamt

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

858.000 0 16.400 209.856 1.084.256

2.366

CRESTEREA COMPETITIVITATII SERVICIILOR INCONSTRUCTII LA SC TEC COMPLETE SOLUTIONS,DIN LOCALITATEA IASI, JUDETUL IASI, PRINACHIZITIONAREA DE UTILAJE, ECHIPAMENTE SISOLUTII INFORMATICE

SC TEC COMPLETE SOLUTIONS SRL Nord Est Iasi

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

858.000 0 4.835 208.972 1.071.807

2.367 Imbunatatire dotarii de specialitate a SC Centrul de MedicinaMuncii Dr. Bacean SRL

SC Centru de Medicina Muncii Dr. Bacean SRL Vest Timis

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

858.000 0 22.488 211.317 1.091.805

Page 229: Lista proiectelor contractate Programul Operaţional ... · Valoare eligibilă (LEI) Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect Finanţare acordată Contribuţia ... 45.386.579

2.368DIVERSIFICAREA ACTIVITATII FIRMEI SC PABORETAIL SRL PRIN CONSTRUIREA UNEI BAZESPORTIVE IN ORASUL PASCANI

SC PABO RETAIL SRL Nord Est IasiAxa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

858.000 0 478.476 323.466 1.659.942

2.369 Achizitie de echipamente si utilaje specializate, necesarelucrarilor de instalatii si studii geotehnice SC Protherm SRL Centru Harghita

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

598.511 0 0 143.643 742.153

2.370 Tehnologie pentru zambet Dental Experts SRL Vest TimisAxa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

389.900 0 0 93.576 483.476

2.371Dezvoltarea activitatii de depistare a cancerului de col uterinprin imbunatatirea dotarii de specialitate a SC Genesium CoSRL

S.C. Genesium Co S.R.L. Vest TimisAxa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

858.000 0 285.782 568.447 1.712.230

2.372 Achizitii de utilaje la SC Calor Autentic S.H. SRL dinmunicipiul Timisoara, jud. Timis

SC Calor Autentic S.H. SRL Vest Timis

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

836.303 0 278.768 267.239 1.382.309

2.373 Achizitie utilaje tehnologice pentru constructii SC ROM-AIDA IMPEX SRL Sud Est Constanta

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

858.000 0 444.372 312.569 1.614.941

2.374 Constructie spatiu de depozitare cu instalatie frigorifica SC SCALI SRL Sud Est GalatiAxa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

858.000 0 20.200 210.768 1.088.968

2.375 SPALATORIE AUTO MARIKO AUTOMATIC CARWASH

SC FIESTA CONSTRUCT SRL Nord Est Neamt

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

840.000 0 338.600 329.399 1.507.999

2.376CRESTEREA PERFORMANTELOR ECONOMICE ALESC UTILAJ CONSTRUCT SRL PRIN ACHIZITIA DEECHIPAMENTE NOI

SC UTILAJ CONSTRUCT SRL Nord Est Suceava

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

858.000 0 423.972 307.673 1.589.645

2.377 Dezvoltarea activitatii SC MEDICONST PLUS SRL prinachizitia unui sistem de video gastro/colonoscopie

SC MEDICONST PLUS SRL, Judetul Constanta Sud Est Constanta

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

195.913 0 0 265.754 461.667

Page 230: Lista proiectelor contractate Programul Operaţional ... · Valoare eligibilă (LEI) Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect Finanţare acordată Contribuţia ... 45.386.579

2.378 CONSTRUIRE PENSIUNE TURISTICA URBANA"CEZARA" DIN BACAU

SC MONDODRAGON SRL Nord Est BACAU

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

832.919 0 0 639.882 1.472.801

2.379 REALIZARE PENSIUNE TURISTICA, IN ORAS BICAZ,JUDETUL NEAMT SC ECAROM SRL Nord Est Neamt

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

839.900 0 0 400.472 1.240.372

2.380

MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE BAZA A SCHEALTHIS SRL PRIN ACHIZITIONAREA DEECHIPAMENTE MODERNE SI MOBILIER, SPECIFICEACTIVITATILOR DE MEDICINA DENTARA, INVEDEREA CRESTERII COMPETITIVITATII PE PIATAREGIONALA NORD-EST

SC HEALTHIS SRL Nord Est IasiAxa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

371.215 0 159.092 144.215 674.522

2.381 DOTARE CLINICA MEDICALA SC ELDIMED MATERNA SRL Nord Est BACAU

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

746.296 0 0 179.111 925.407

2.382Dezvoltarea si modernizarea societatii SC After Hours ShopSRL prin achizitionarea de echipamente tehnologice, licentesoftwar

SC After Hours Shop SRL Bucuresti Ilfov Bucuresti

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

581.734 0 0 185.959 767.693

2.383 Achizitie de utilaje de constructii la SC Instal Nord SRL SC Instal Nord SRL Nord Vest SalajAxa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

653.423 0 0 156.722 810.145

2.384 EXTINDEREA SI MODERNIZAREA LABORATORULUIDE ANALIZE MEDICALE LA SC KATIMED SRL SC KATIMED SRL Nord Est Neamt

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

858.000 0 16.000 456.639 1.330.639

2.385 Modernizarea si extinderea activitatii S.C. Bio Sal S.R.L. S.C. Bio Sal S.R.L. Nord Vest Satu MareAxa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

804.907 0 0 220.430 1.025.337

2.386DEZVOLTAREA SI CONSOLIDAREA SC GREEN SITESRL PRIN ACHIZITIONAREA DE NOI ECHIPAMENTEPENTRU CONSTRUCTII DE DRUMURI

SC GREEN SITE SRL Nord Est SuceavaAxa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

411.800 0 0 98.832 510.632

2.387

ACHIZITIONARE ECHIPAMENT TEHNOLOGICPENTRU PRESTAREA SERVICIILOR DE STANTARE,EMBOSARE, BIGUIRE SI PERFORARE IN CADRUL SCKAMA CUTTING SRL

SC KAMA CUTTTING SRL Nord Est Iasi

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

858.000 0 316.889 284.677 1.459.566

Page 231: Lista proiectelor contractate Programul Operaţional ... · Valoare eligibilă (LEI) Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect Finanţare acordată Contribuţia ... 45.386.579

2.388Extindere activitate SC COMECA PROIECT SRL, prinachizitionare echipamente de postproductie cinematografica,video si programe de televiziune

SC COMECA PROIECT SRL Bucuresti Ilfov Bucuresti

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

858.000 0 302.937 278.625 1.439.562

2.389 CABINET STOMATOLOGIC DDD SERVICII MEDICALE SC DDD SERVICII MEDICALE SRL Nord Est Iasi

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

858.000 0 16.045 209.771 1.083.816

2.390Inovatie si eficienta - dezvoltarea de servicii profesionale decall center prin achizitionarea de echipamente si dotaripermanente

SC EUROANSWER OUTSOURCING SRL Sud Est Galati

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

770.000 0 0 222.000 992.000

2.391 Integrarea unui departament de tiparituri neconventionale incadrul SC Advertising Solution SRL

SC Advertising Solution SRL Nord Vest Cluj

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

290.987 0 0 79.219 370.207

2.392CRESTEREA COMPETITIVITATII ECONOMICE PRINACHIZITA DE ECHIPAMENTE LA SC AUDIOSAN SRLDIN MUNICIPIUL VASLUI, JUDETUL VASLUI

SC AUDIOSAN SRL Nord Est VasluiAxa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

832.895 0 287.642 273.365 1.393.901

2.393Dezvoltarea microintreprinderii RAV CONTRACTORS.R.L. prin achizitia de echipamente performante pentruproductia de mobilier specializat pentru magazine

S.C. RAV CONTRACTOR S.R.L. Sud Dambovita

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

858.000 0 14.925 216.907 1.089.831

2.394 DOTAREA FIRMEI CU ECHIPAMENTE PERFORMANTE SC STOMDAS SRL Nord Est BACAUAxa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

858.000 0 39.754 215.461 1.113.215

2.395 Dotare cabinete stomatologiceS.C. STOMATOLOGIE

DR TANASE JEAN S.R.L.

Sud ArgesAxa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

309.498 0 0 78.583 388.081

2.396Introducerea tehnologiilor inovative, ecoeficiente decuratenie si achizitionarea de echipamente IT si software-e infirma Ecoserv S.R.L. din Cluj-Napoca, judetul Cluj

SC Ecoserv SRL Nord Vest ClujAxa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

858.000 0 167.900 259.283 1.285.183

2.397 Orizonturi medicale tulcene SC INTER-MED-ECHO SRL, Judetul Tulcea Sud Est Tulcea

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

373.697 0 168.956 542.653

Page 232: Lista proiectelor contractate Programul Operaţional ... · Valoare eligibilă (LEI) Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect Finanţare acordată Contribuţia ... 45.386.579

2.398 Achizitia de aparatura medicala performanta pentru dotareaSC MEDECO SRL SC MEDECO SRL Sud Est Vrancea

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

675.393 0 0 162.094 837.487

2.399Program de modernizare prin achizitie de echipament moderncu IT si cresterea competitivitatii serviciilor de opticamedicala

SC OPTICA JULIA SRL Sud Est BrailaAxa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

176.000 0 0 42.240 218.240

2.400 Modernizarea microintreprinderii SC ANTORA TRANSS.R.L. prin extinderea activitatilor de productie

S.C. ANTORA TRANS S.R.L. Sud Arges

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

429.000 0 421.881 204.212 1.055.093

2.401 Modernizare si extindere activitati de asistenta stomatologicapentru SC CLINICA 32 SRL SC CLINICA 32 SRL Bucuresti Ilfov Bucuresti

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

516.425 0 0 129.274 645.699

2.402 Achizitie de echipamente la SC Alfa Publishing SRL dinTimisoara SC Alfa Publishing SRL Vest Timis

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

290.089 0 0 69.621 359.710

2.403 Fabrica de ecopellets SC Vilella Inter SRL Vest Caras SeverinAxa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

857.996 0 216.660 305.211 1.379.868

2.404 „PRO CUTIS SANA - Pentru o piele mai sanatoasa si o viatalipsita de complexe” S.C. Dermadent S.R.L. Vest Timis

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

205.100 0 0 49.224 254.324

2.405Cresterea competitivitatii a SC Sss Auto Moto Company SRLprin diverificarea activitatii si achizitionarea de utilaje deconstructii

SC SSS Auto Moto Company SRL Vest Timis

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

858.000 0 146.980 241.195 1.246.175

2.406Vest Production Media - Dezvoltarea Bau Center Vest prinachizitionarea de echipamente performante de inregistrariaudio-video

SC Bau Center Vest SRL Vest TimisAxa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

819.963 0 0 196.791 1.016.755

2.407 Modernizarea activitatii la SC Metal Brand Trading SRL SC Metal Brand Trading SRL Sud Vest Mehedinti

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

811.930 0 0 194.863 1.006.793

Page 233: Lista proiectelor contractate Programul Operaţional ... · Valoare eligibilă (LEI) Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect Finanţare acordată Contribuţia ... 45.386.579

2.408 Construire cladire sediu si achizitie de echipamente IT invederea dezvoltarii societatii EM2SOFT SRL SC EM2SOFT SRL Centru Sibiu

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

858.000 0 467.650 342.336 1.667.986

2.409 Dezvoltarea de servicii inovative de tehnologie a informatiei SC Astino SRL Sud Vest DoljAxa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

295.234 0 0 79.456 374.690

2.410 Achizitie echipamente pentru dezvoltarea durabila firmei SCHelping Hand SRL, Craiova SC Helping Hand SRL Sud Vest Dolj

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

802.700 0 0 192.648 995.348

2.411 Achizitie utilaje forare, Rm Valcea SC Soneco SRL Sud Vest ValceaAxa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

842.000 0 0 202.080 1.044.080

2.412 Achizitie utilaje catering, Rm. Valcea SC Silvoturist SRL Sud Vest ValceaAxa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

858.000 0 41.600 226.320 1.125.920

2.413Implementarea unei linii tehnologice de taiere, roluire siinspectie a materialelor autoadezive si ambalajelor flexibile,Rm Valcea

SC Multinvest SRL Sud Vest ValceaAxa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

858.000 0 18.073 210.257 1.086.330

2.414 Achizite utilaje pentru dezvoltarea durabila a firmei SC AdyCompany SRL, Turceni, Gorj SC Ady Company SRL Sud Vest Gorj

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

858.000 0 0 225.760 1.083.760

2.415 Clinica urologie - asistenta spitaliceasca pe termen scurt SC Kio Energy SRL Centru AlbaAxa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

858.000 0 325.020 367.069 1.550.089

2.416 Cresterea competitivitatii A SC Vilacon Almar SRL prindezvoltarea activitatii de constructii SC Vilacon Almar SRL Centru Brasov

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

620.124 0 0 153.265 773.389

2.417 Dezvoltarea durabila a firmei Expomat SRL SC Expomat SRL Sud Vest ValceaAxa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

492.840 0 0 932.416 1.425.256

Page 234: Lista proiectelor contractate Programul Operaţional ... · Valoare eligibilă (LEI) Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect Finanţare acordată Contribuţia ... 45.386.579

2.418 Investitii in dotarea cabinetului de chirurgie la SCTopmedical SRL SC Topmedical SRL Sud Vest Dolj

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

858.000 0 312.942 281.026 1.451.969

2.419 Investitii la SC BC Group SRL SC BC Group SRL Sud Vest DoljAxa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

858.000 0 165.924 326.434 1.350.358

2.420 Achizitie de echipamente la SC SAM & RRR SRL dinMunicipiul Targu - Jiu, judetul Gorj SC Sam & RRR SRL Sud Vest Gorj

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

165.268 0 0 39.664 204.932

2.421 Hala foliere profile PVC, Rm Valcea SC Klass Coating System SRL Sud Vest Valcea

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

774.646 0 0 320.728 1.095.374

2.422 Cresterea capacitatii de cazare si diversificarea ofertei deservicii la SC Super Max SRL, Jibou, jud. Salaj SC Super Max SRL Nord Vest Salaj

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

834.804 0 372.150 382.188 1.589.142

2.423 Achizitie de utilaje si echipamente pentru constructiaretelelor de fluide SC ATS Proiect SRL Nord Vest Cluj

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

857.779 0 338.566 286.712 1.483.057

2.424 Dezvoltarea durabila a firmei SC G.M.E Serv SRL, Craiova SC G.M.E Serv SRL Sud Vest DoljAxa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

495.000 0 0 118.800 613.800

2.425Diversificarea activitatii microintreprinderii Bridge EuropeConsulting S.R.L. in domeniul lucrarilor de pregatire aterenului pentru constructii

S.C. Bridge Europe Consulting S.R.L. Sud Giurgiu

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

785.036 0 0 188.409 973.445

2.426 Dezvoltarea afacerii S.C. NEOS INVEST S.R.L. prininfiintarea unei capacitati de productie a mobilei

S.C. NEOS INVEST S.R.L. Sud Ialomita

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

858.000 0 0 207.219 1.065.219

2.427 Achizitie echipamente pentru dezvoltarea durabila firmei SCFrisco SRL, Craiova SC Frisco SRL Sud Vest Dolj

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

477.677 0 0 126.203 603.880

Page 235: Lista proiectelor contractate Programul Operaţional ... · Valoare eligibilă (LEI) Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect Finanţare acordată Contribuţia ... 45.386.579

2.428 Dezvoltarea durabila a afacerii TERMOCENTER prinrealizarea unui service auto modern, performant

S.C. TERMOCENTER S.R.L. Sud Ialomita

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

212.143 0 0 50.914 263.058

2.429 Dezvoltarea durabila a firmei A-Z SYSTEM SRL, Craiova SC A-Z SYSTEM SRL Sud Vest DoljAxa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

768.700 0 0 184.488 953.188

2.430 Dezvoltarea activitatii de productie video si multimedia -filme, spoturi, videoclipuri, Craiova SC Autentic Art SRL Sud Vest Dolj

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

126.503 0 0 30.361 156.864

2.431 Dezvoltarea unui centru de dermatologie estetica si decercetare medicala SC Dr. Ianosi SRL Sud Vest Dolj

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

858.000 0 303.000 284.840 1.445.840

2.432 Dezvoltarea SC DANI INTERNATIONAL S.R.L. prinachizitia de utilaje performante

S.C. DANI INTERNATIONAL

S.R.L.Sud Giurgiu

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

852.000 0 0 206.978 1.058.978

2.433 Diversificarea ofertei Sc Idol Import Export SRL prinintroducerea servicilor de catering

SC Idol Import Export SRL Centru covasna

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

249.240 0 0 134.960 384.200

2.434 Achizitie utilaj la S.C. SMART TRADING S.R.L. S.C. SMART TRADING S.R.L. Sud Giurgiu

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

853.080 0 0 364.999 1.218.079

2.435 Infiintare Centru medical ORTOGYN OANA S.C. ORTOGYN OANA S.R.L. Sud arges

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

843.326 0 0 241.214 1.084.540

2.436 Achizitia de aparatura stomatologica performanta pentrudotarea SC SANMEDICA DENT SRL

SC SANMEDICA DENT SRL, Judetul Buzau Sud Est Buzau

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

513.411 0 0 123.219 636.630

2.437 Achizitie echipamente pentru S.C. INDEXMEDIA S.R.L. S.C. INDEXMEDIA S.R.L. Sud Prahova

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

762.689 0 0 267.708 1.030.397

Page 236: Lista proiectelor contractate Programul Operaţional ... · Valoare eligibilă (LEI) Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect Finanţare acordată Contribuţia ... 45.386.579

2.438 Achizitie utilaje de constructii SC Sincer Com SRL Sud Vest ValceaAxa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

841.000 0 0 201.840 1.042.840

2.439 Achizitie macara SC Ada & Roby Consulting SRL Sud Vest Dolj

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

803.450 0 227.071 250.090 1.280.611

2.440 Achizitionarea de echipamente si tehnologii moderne pentrucresterea competitivitatii atelierului service Autovip SC AUTOVIP SRL Sud Est Vrancea

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

100.349 0 0 24.084 124.433

2.441Achizitionare echipamente pentru hidroizolare/impermeabilizare structuri beton si inspectii video inconducte si canale

SC BIO TECH SRL, Judetul Constanta Sud Est Constanta

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

581.000 0 0 132.720 713.720

2.442Cresterea competitivitatii firmei prin achizitionarea unei statiimobile de preparare betoane specifica pentru constructiilehidrotehnice

SC STUDIO FORMA SRL Sud Est Tulcea

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

858.000 0 37.200 214.848 1.110.048

2.443 SC EDITGRAPH SRL, Achizitionare de echipamentetehnlogice pentru cresterea productivitatii

SC EDITGRAPH SRL, Buzau Sud Est Buzau

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

793.685 0 0 190.484 984.170

2.444 Unitate de productie organe de asamblare metalice SC TECO SRL, Judetul Tulcea Sud Est Tulcea

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

834.120 0 0 226.229 1.060.349

2.445 Achizitie masina de tipar pentru S.C. INFOALIMENT S.R.L. S.C. INFOALIMENT S.R.L. Sud Prahova

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

853.080 0 42.654 262.578 1.158.312

2.446 Achizitie de utilaje la SC Electric Still SRL din MunicipiulTimisoara SC Electric Still SRL Vest Timis

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

857.926 0 49.932 217.886 1.125.744

2.447 Dezvoltarea si cresterea competitivitatii pe piata a serviciilormedicale din jud. Salaj a firmei SC Bio-Lab SRL Zalau SC Bio-Lab SRL Nord Vest Salaj

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

858.000 0 103.134 787.113 1.748.247

Page 237: Lista proiectelor contractate Programul Operaţional ... · Valoare eligibilă (LEI) Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect Finanţare acordată Contribuţia ... 45.386.579

2.448 Achizitie de echipamente la SC Vaida Dent SRL SC Vaida Dent SRL Nord Vest SalajAxa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

154.378 0 0 37.323 191.701

2.449 Echipamente performante pentru dotarea cabinetului destomatologie "Borudent" S.C. Borudent S.R.L Vest Timis

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

555.255 0 0 134.501 689.756

2.450Achizitie de echipamente la SC Banat Truck SRL la punctulde lucru din Timisoara, Str.Sfintii Apostoli Petru si Pavelnr.34, judetul Timis

SC Banat Truck SRL Vest TimisAxa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

575.479 0 0 261.403 836.883

2.451 Extindere spatiu pentru promovare alte activitati de tipariren.c.a, cod CAEN 1812 SC Musty&HD SRL Vest Caras Severin

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

308.403 0 0 79.227 387.630

2.452 Pensiune turistica in statiunea Calimanesti - Caciulata,judetul Valcea SC Stardecor SRL Sud Vest Valcea

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

853.080 0 0 257.805 1.110.885

2.453 Dotarea S.C A.B.A. Management S.R.L. cu echipamentemoderne pentru centru radiologie dentara

SC A.B.A. Management SRL Vest Caras Severin

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

185.294 0 0 55.023 240.317

2.454 Dezvoltarea capacitatii in mass-media din Banat S.C. Banat Media S.R.L Vest Caras SeverinAxa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

854.191 0 0 205.006 1.059.197

2.455 Imbunatatirea dotarii S.C. Confort Proiect S.R.L. in vedereaeficientizarii activitatii SC Confort Proiect SRL Vest Hunedoara

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

802.763 0 0 192.663 995.426

2.456Construire pensiune DS+P+1E+M, foisor gradina, terensport, loc joaca copii, parcare 2 auto, parcare 15 auto, cabinapaza, Baile olanesti

SC Seven Production Impex SRL Sud Vest Valcea

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

858.000 0 48.535 694.794 1.601.328

2.457 Dezvoltarea durabila a firmei SC Cassas SRL SC Cassas SRL Sud Vest DoljAxa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

832.900 0 0 199.896 1.032.796

Page 238: Lista proiectelor contractate Programul Operaţional ... · Valoare eligibilă (LEI) Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect Finanţare acordată Contribuţia ... 45.386.579

2.458 Achizitia de echipamente moderne specifice activitatii dereparatii si intretinere autovehicule SC Multisistem SRL Sud Vest Valcea

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

509.217 0 0 122.212 631.429

2.459 Centru de tehnologie 3D, Craiova SC Cad Works MFG SRL Sud Vest Dolj

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

506.046 0 0 576.127 1.082.173

2.460 Infiintare pensiune turistica in statiunea Ranca, oras Novaci,judetul Gorj SC Nicela SRL Sud Vest Gorj

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

832.920 0 0 199.901 1.032.821

2.461 Modernizarea activitatii la S.C. GENERAL INVEST S.R.L.prin achizitia de utilaje

S.C. General Invest S.R.L. Sud Teleorman

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

858.000 0 16.760 212.919 1.087.678

2.462Dezvoltarea activitatii in cadrul centrului medical Dr.Patrascu prin achizitia de achipamente specifice activitatiidesfasurate

SC Centru Medical Doctor Patrascu SRL Vest Timis

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

782.752 0 0 187.860 970.612

2.463 Dezvoltarea activitatii de alimentatie (catering) pentruevenimente in cadrul S.C. POWER FOREVER S.R.L.

S.C. POWER FOREVER S.R.L. Sud arges

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

845.831 0 0 206.248 1.052.079

2.464

DEZVOLTAREA SI CRESTEREA COMPETITIVITATIISERVICIILOR IN CONSTRUCTII LA SC PATCM SRL,DIN LOCALITATEA TARGU NEAMT, JUDETULNEAMT

SC PATCM SRL Nord Est NeamtAxa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

840.000 0 32.506 212.319 1.084.825

2.465 Dezvoltarea microintreprinderii S.C. SINCO SP S.R.L. prininvestitii in pensiunea turistica ROSEMARIE S.C. SINCO SP S.R.L. Sud Prahova

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

849.057 0 0 208.324 1.057.381

2.466SPATIU DE PRODUCTIE SI ACHIZITIE UTILAJEPENTRU FABRICAREA PUNGILOR ECOLOGICE DINHARTIE SI A CUTIILOR DIN CARTON ONDULAT

SC KATERMOB SRL Nord Est BotosaniAxa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

840.000 0 324.023 1.488.167 2.652.190

2.467 Implementare sistem de instruire la distanta in securitatea sisanatatea in munca

SC EUROFIN CONSULT SRL Bucuresti Ilfov Bucuresti

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

826.451 0 0 199.415 1.025.866

Page 239: Lista proiectelor contractate Programul Operaţional ... · Valoare eligibilă (LEI) Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect Finanţare acordată Contribuţia ... 45.386.579

2.468 Dezvoltarea societatii Dr. Lazar Sorin Cabinet StomatologicSRL priu achizitionare echipament stomatologic si mobilier

SC LAZAR SORIN Cabinet Stomatologic

SRLBucuresti Ilfov Bucuresti

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

86.285 0 0 20.708 106.993

2.469 Extinderea activitatii in domeniul productiei echipamentelorde ventilatie si climatizare SC O.M.C. KLIMA SRL Bucuresti Ilfov Bucuresti

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

858.000 0 13.261 209.103 1.080.364

2.470 Achizitie echipamente performante pentru crestereacompetitivitatii clinicii Leodent SC LEODENT SRL Bucuresti Ilfov Bucuresti

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

801.071 0 0 193.044 994.115

2.471 Imbunatatirea calitatii si eficientei serviciilor oferite prindezvoltarea structurilor interne

SC FERGUS GREEN INVESTMENT SRL Bucuresti Ilfov Bucuresti

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

858.000 0 16.760 209.942 1.084.702

2.472 Achizitia de aparatura medicala de diagnostic si tratament inClinica Medicala Sanys

SC SANYS MEDICAL SRL Bucuresti Ilfov Bucuresti

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

742.044 0 0 179.951 921.995

2.473 Dezvoltarea si modernizarea infrastructurii de productie desuporturi informatice magnetice

SC SOLUTIONS CENTER SRL, Judetul

ConstantaSud Est Constanta

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

384.747 0 0 242.016 626.763

2.474 Infiintare laborator analize medicaleSC HEALTH

SERVICES COMPANY SRL

Bucuresti Ilfov IlfovAxa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

858.000 0 46.597 222.383 1.126.980

2.475 Sprijin pentru dezvoltarea societatii comerciale TIDA-ROSRL SC TIDA-RO SRL Bucuresti Ilfov Bucuresti

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

808.213 0 0 193.971 1.002.184

2.476 Instalatorul european S.C. ALICSTAL HIDRO S.R.L. Sud Prahova

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

435.072 0 0 104.417 539.489

2.477 Cresterea capacitatii de executie lucrari de constructii prinachizitie de utilaje

S.C. CONSUL PRESTCOM TRANS

S.R.L.sud arges

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

853.000 0 13.137 207.873 1.074.010

Page 240: Lista proiectelor contractate Programul Operaţional ... · Valoare eligibilă (LEI) Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect Finanţare acordată Contribuţia ... 45.386.579

2.478

Dezvoltarea S.C. ELITECOM S.R.L. prin achizitionarea deechipamente si utilaje performante in vederea realizarii deconstructii si lucrari de constructii ale proiectelor utilitarepentru electricitate

S.C. ELITECOM S.R.L. sud DambovitaAxa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

846.880 0 48.900 216.599 1.112.379

2.479 Dezvoltarea activitatilor de asistenta medicala S.C. RYTMOMED S.R.L. sud Dambovita

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

838.902 0 0 211.108 1.050.010

2.480 Tehnologii moderne in cadrul tipografiei ANTET-TIPOCOM S.C. ANTET-TIPOCOM S.R.L. sud Dambovita

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

854.800 0 0 205.152 1.059.952

2.481 Achizitie echipamente tipografice S.C. DESIGN MEDIA S.R.L. sud arges

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

852.828 0 0 232.620 1.085.448

2.482Dezvoltare S.C. ROWEB MEDIA PRODUCTION S.R.L.prin edificarea unui punct de lucru si dotarea cu echipamentede ultima generatie

S.C. ROWEB MEDIA PRODUCTION S.R.L. sud arges

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

851.961 0 0 232.438 1.084.398

2.483 Cresterea competitivitatii SC BRILLIANTIS GROUP 2003S.R.L. prin achizitia de echipamente tehnologice performante

S.C. BRILLIANTIS GROUP 2003 S.R.L. sud arges

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

161.696 0 0 40.128 201.824

2.484 Achizitie de utilaje pentru SC Metalplast Prodinvest S.R.L. S.C. METALPLAST PRODINVEST S.R.L. sud Calarasi

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

853.076 0 132.040 236.428 1.221.544

2.485 Modernizarea activitatii S.C. 2D BARCODE SOLUTIONSS.R.L. in Pitesti

S.C. 2D BARCODE SOLUTIONS S.R.L. sud arges

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

853.080 0 0 99.532 952.612

2.486 Centru IT- Service hardware si software S.C. FLAX COMPUTERS S.R.L. sud Dambovita

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

820.504 0 0 281.590 1.102.094

2.487Dezvoltarea firmei de constructii SC SPECTRAL INVESTSRL prin achizitionarea de utilaje si echipamenteperformante

SC SPECTRAL INVEST SRL, Judetul Vrancea Sud Est Vrancea

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

858.000 0 254.298 326.646 1.438.943

Page 241: Lista proiectelor contractate Programul Operaţional ... · Valoare eligibilă (LEI) Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect Finanţare acordată Contribuţia ... 45.386.579

2.488 Infiintarea unui atelier de intretinere si reparatii auto inmunicipiul Borsa, judetul Maramures SC Marco-Tim SRL Nord Vest Maramures

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

839.947 0 0 432.355 1.272.302

2.489 Infiintare atelier productie mobilier comercial in cadrul SCMonopoly Construct SRL

SC MONOPOLY DIGITAL SRL Bucuresti Ilfov Bucuresti

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

858.000 0 252.549 266.532 1.377.081

2.490 Dezvoltarea microintreprinderii prin infiintarea unei structuride primire turistica cu functiuni de cazare si servicii specifice

SC FINANCIAL & BUSINESS

CONSULTING GROUP SRL, Judetul Vrancea

Sud Est VranceaAxa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

858.000 0 296.942 356.298 1.511.240

2.491 Constructie hala de productie si achizitie utilaje performantepentru productie mobilier

S.C. KOALA DESIGN S.R.L. sud Dambovita

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

858.000 0 15.244 417.032 1.290.276

2.492Dezvoltarea activitatii S.C. TOMEXIM PRO S.R.L. prinachizitia de noi echipamente si tehnologii si crearea de locuride munca

S.C. TOMEXIM PRO S.R.L. Sud Prahova

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

422.172 0 0 101.321 523.493

2.493 Extindere service auto cu hala tinichigerie - vopsitorie S.C. PROFESIONAL SERVICE S.R.L. Sud Ialomita

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

853.081 0 0 204.739 1.057.820

2.494 Achizitie de utilaje si echipamente pentru activitatea deconstructii

SC Electric Solutions SRL Sud Est Buzau

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

633.893 0 0 1.057.208 1.691.101

2.495 Pensiunea un baiat si o fata S.C. ALEX & THEO PARTY S.R.L. Sud Arges

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

790.380 0 0 199.214 989.594

2.496

MODERNIZAREA SC ECOREC RECYCLING SRL PRINACHIZITIA DE MIJLOACE FIXE NECESARE INACTIVITATEA DE TRATARE A DESEURILORELECTRICE SI ELECTRONICE

SC ECOREC RECYCLING SRL Nord Est bacau

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

531.306 0 0 343.645 874.951

2.497 Dezvoltarea activitatii SC TRANSELENA D&F SRL indomeniul prelucrarii lemnului

SC TRANSELENA D&F SRL Sud Est Vrancea

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

840.000 0 437.897 306.485 1.584.382

Page 242: Lista proiectelor contractate Programul Operaţional ... · Valoare eligibilă (LEI) Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect Finanţare acordată Contribuţia ... 45.386.579

2.498 INFIINTARE SERVICE AUTO PASCAR EXIM INORASUL CAJVANA, JUDETUL SUCEAVA SC PASCAR EXIM SRL Nord Est Suceava

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

847.000 0 0 239.574 1.086.574

2.499 Extinderea, modernizarea si dotarea pensiunii turistice Floarede Colt din statiunea balneara Baile Herculane SC Seven SRL Vest Caras Severin

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

858.000 0 0 207.063 1.065.063

2.500 Optimizarea procedurilor tehnologice de pregatire aterenurilor pentru lucrari de constructii

SC Girosil Master Construct SRL - jud

BrasovCentru Brasov

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

480.920 0 0 115.421 596.341

2.501 Sistem informatic de management al datelor si interfetei decomunicare cu piata

SC RIVER SOFTWARE INC SRL Sud Est Constanta

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

858.000 0 319.849 282.726 1.460.575

2.502 Cresterea competitivitatii prin imbunatatirea infrastructuriitehnologice

SC Girosil Master Construct SRL -jud

BrasovCentru Brasov

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

374.072 0 366.548 177.749 918.369

2.503 Modernizarea si dotarea Pensiunii Jojo din statiunea BaileHerculane SC Jojo SRL Vest Caras Severin

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

858.000 0 160.006 354.830 1.372.836

2.504 Cresterea competitivitatii si productivitatii prin diversificarela S.C. Oviplast S.R.L. SC Oviplast SRL Nord Vest Maramures

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

835.600 0 346.635 471.367 1.653.601

2.505 ENNA - Pensiune turistica SC ENNA CHER SRL , Brasov Centru Brasov

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

757.785 0 0 262.651 1.020.436

2.506

IMPLEMENTAREA UNUI SISTEM INTEGRAT PENTRUTELECITIRE INTELIGENTA A CONTORILOR CUAPLICATIE IN ACTIVITATI DE PRESTARI SERVICII INVEDEREA DEZVOLTARII SC AXA CONSULTING SRL

SC AXA CONSULTING SRL Nord Est Neamt

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

828.450 0 355.050 284.040 1.467.540

2.507 Solutii performante pentru operatiuni complexe de procesaredocumente

SC SMART SERVICE SOLUTIONS SRL Bucuresti Ilfov Bucuresti

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

785.900 0 0 206.100 992.000

Page 243: Lista proiectelor contractate Programul Operaţional ... · Valoare eligibilă (LEI) Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect Finanţare acordată Contribuţia ... 45.386.579

2.508 Dotare tehnica centru medical, specialitate - chirurgia plasticareconstructiva, chirurgia mainii, microchirurgie si arsuri SC Che. Cosmedica SRL Nord Vest Maramures

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

540.525 0 0 130.794 671.318

2.509 Dezvoltarea si modernizarea serviciilor de catering la SCTunyogi SRL, Zalau, jud. Salaj SC Tunyogi SRL Nord Vest Salaj

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

858.000 0 49.906 268.987 1.176.893

2.510Dezvoltarea microintreprinderii SC WIDE TELECOM SRLprin implementarea noii tehnologii IPTV pe piataBucurestiului

SC WIDE TELECOM SRL Bucuresti Ilfov Bucuresti

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

830.112 0 0 199.227 1.029.338

2.511 Dezvoltarea durabila a SC Acumen Integrat SRL SC Acumen Integrat SRL Nord Vest ClujAxa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

84.471 0 0 20.273 104.744

2.512Dezvoltarea progresiva a companiei, modernizarea siretehnologizarea acesteia pentru cresterea cotei de piata siasigurarea sustenabilitatatii pe termen mediu si lung

SC VENT CONSULTING TEAM

SRLBucuresti Ilfov Bucuresti

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

697.766 0 0 167.464 865.230

2.513 Cresterea eficientei si a calitatii activitatii microintreprinderiiSC CREATIVE BAGS SRL

SC CREATIVE BAGS SRL Bucuresti Ilfov Ilfov

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

858.000 0 17.377 224.351 1.099.728

2.514 Achizitia de aparatura stomatologica performanta pentrudotarea SC Advanced Gentle Dentist SRL

SC ADVANCED GENTLE DENTIST SRL Bucuresti Ilfov Bucuresti

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

858.000 0 15.491 209.638 1.083.129

2.515 Cresterea competitivitatii SC AM MEDICAL BEAUTYESTETIC SRL prin achizitionarea de echipamente moderne

SC AM MEDICAL BEAUTY ESTETIC SRL Bucuresti Ilfov Bucuresti

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

543.626 0 0 130.470 674.096

2.516 Dezvoltarea societatii STIL GARDEN SRL - afacereagradinarilor cu stil SC STIL GARDEN SRL Bucuresti Ilfov Ilfov

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

820.949 0 0 196.857 1.017.805

2.517 Dezvoltarea durabila firmei Remex SRL SC Remex SRL Sud Vest DoljAxa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

858.000 0 16.000 209.760 1.083.760

Page 244: Lista proiectelor contractate Programul Operaţional ... · Valoare eligibilă (LEI) Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect Finanţare acordată Contribuţia ... 45.386.579

2.518 Completare dotare utilaje la SC Tipografia ARGUS SRL, Dr.Tr severin

SC TIPOGRAFIA ARGUS SRL Sud Vest Mehedinti

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

638.100 0 0 155.624 793.724

2.519 Dezvoltare sistem integrat de gestiune a deseurilor SC JT GRUP SRL Sud Est TulceaAxa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

840.000 0 453.874 391.597 1.685.471

2.520 Dezvoltarea de noi capacitati de productie in domeniulconfectiilor metalice la SC Construct Beta SRL Zalau SC Construct Beta SRL Nord Vest Salaj

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

694.348 0 0 219.725 914.073

2.521 Achizitii utilaje de constructii pentru executia canalizari siaductiuni de apa SC Bed Auto SRL Nord Vest Salaj

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

858.000 0 308.450 282.118 1.448.568

2.522 Achizitionarea de echipamente de specialitate pentrudezvoltarea activitatii Belsberg SRL SC Belsberg SRL Nord Vest Bihor

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

187.446 0 0 44.987 232.433

2.523 LAOFFICE - BIROU MODERN DE MANAGEMENTULPROIECTELOR SC LACONSEIL SRL Nord Est Iasi

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

238.375 0 0 57.210 295.585

2.524

CRESTEREA COMPETITIVITATII SI DEZVOLTAREASERVICIILOR IN CADRUL SC ESTHETIQUE BEAUTYCENTER SRL PRIN ACHIZITIONAREA DEECHIPAMENTE SPECIFICE ACTIVITATII

SC ESTHETIQUE BEAUTY CENTER SRL Nord Est Bacau

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

856.712 0 0 208.482 1.065.194

2.525 Dezvoltarea activitatii de screening si diagnostic medical prinimbunatatirea dotarii SC TamiClinic SRL SC TAMI CLINIC SRL Vest Timis

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

858.000 0 1.899 206.500 1.066.399

2.526Construirea, utilare, amenajarea si dotarea unui service autocare sa permita o mai buna interactiune cu clientii - SC BiamiAuto SRL

SC Biami-Auto SRL Nord Vest Bistrita NasaudAxa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

597.352 0 0 453.945 1.051.297

2.527Cresterea competitivitatii SC Ir Business Services Prest SRLin domeniul serviciilor medicale - dermatologie, prin achizitiade echipamente

SC Ir Business Services Prest SRL Vest Timis

Axa prioritara 4/ DMI 4.3Sprijinirea dezvoltariimicrointreprinderilor

380.730 0 0 115.679 496.409