meteorologie - seminar - anul i - stiinta mediului - 6.determinari asupra nebulozitatii.observatii...

of 5 /5
T 6 Determinări asupra nebulozităţii. Observaţii asupra norilor Introducere Clasificarea norilor Determinarea nebulozităţii Determinarea felului norilor Determinarea înălţimii norilor Bibliografie: Sterie Ciulache, „Meteorologie. Manual practic”, Facultatea de Geologie- Geografie, Bucureşti. http://images.google.ro Introducere  Norul reprezintă produsul primar al condensării sau sublimării vaporilor de apă, alcătuind un ansamblu vizibil de particule minuscule de apă lichidă sau de gheaţă, ori de ambele în acelaşi timp, care se găsesc în suspensie în atmosferă. De asemenea poate include particule mai mari de apă, particule neapoase sau particule solide provenite din impurificarea atmosferei. Formarea unui nor cuprinde două stadii: ascensiunea aerului umed nesaturat până la atingerea nivelului de condensare; ascensiunea aerului umed saturat după atingerea nivelului de condensare. În primul stadiu, pentru formarea unui nor, sunt necesare următoarele elemente: - condiţii care să producă aerului umed nesaturat un impuls suficient de puternic încât să imprime forţa necesară ascensiunii până la niveluri cât mai înalte din atmosferă; - condiţii de stratificare ale atmosferei, care să favorizeze mişcarea ascendentă a aerului umed nesaturat, începând de la nivelul atins, ca urmare a impulsului iniţial; - aerul antrenat în mişcarea ascendentă să fie suficient de umed, pentru ca, în timpul ascensiunii, răcirea datorată destinderii să determine creşterea umezelii lui relative, până se atinge starea de saturaţie. Stadiul saturat, care începe de la nivelul de condensare, cuprinde procesele prin care picăturile germen, formate iniţial prin condensarea vaporilor de apă pe nucleele de condensare, cresc atât numeric cât şi în mărime, astfel încât ansamblul lor să dea aspectul vizibil al norilor. De asemenea cuprinde şi procesele prin care, în interiorul norilor, se  produce creşterea particulelor de apă sau de gheaţă până la dimensiunile de la care ele încep să cadă d in nori şi să atingă suprafaţa terestră, constituind astfel precipitaţiile.

Upload: mihaela-a-halauca

Post on 07-Apr-2018

235 views

Category:

Documents


1 download

TRANSCRIPT

8/6/2019 Meteorologie - seminar - anul I - Stiinta Mediului - 6.Determinari Asupra Nebulozitatii.observatii Asupra Norilor

http://slidepdf.com/reader/full/meteorologie-seminar-anul-i-stiinta-mediului-6determinari-asupra-nebulozitatiiobservatii 1/4

T 6 Determinări asupra nebulozităţii.Observaţii asupra norilor

• Introducere

• Clasificarea norilor

• Determinarea nebulozităţii

• Determinarea felului norilor

• Determinarea înălţimii norilor

Bibliografie:

•Sterie Ciulache, „Meteorologie. Manual practic”, Facultatea de Geologie-Geografie, Bucureşti.

• http://images.google.ro

Introducere

 Norul reprezintă produsul primar al condensării sau sublimării vaporilor de apă,alcătuind un ansamblu vizibil de particule minuscule de apă lichidă sau de gheaţă, ori deambele în acelaşi timp, care se găsesc în suspensie în atmosferă. De asemenea poateinclude particule mai mari de apă, particule neapoase sau particule solide provenite din

impurificarea atmosferei.Formarea unui nor cuprinde două stadii:

• ascensiunea aerului umed nesaturat până la atingerea nivelului de condensare;• ascensiunea aerului umed saturat după atingerea nivelului de condensare.

În primul stadiu, pentru formarea unui nor, sunt necesare următoarele elemente:- condiţii care să producă aerului umed nesaturat un impuls suficient de puternic încât săimprime forţa necesară ascensiunii până la niveluri cât mai înalte din atmosferă;- condiţii de stratificare ale atmosferei, care să favorizeze mişcarea ascendentă a aeruluiumed nesaturat, începând de la nivelul atins, ca urmare a impulsului iniţial;- aerul antrenat în mişcarea ascendentă să fie suficient de umed, pentru ca, în timpulascensiunii, răcirea datorată destinderii să determine creşterea umezelii lui relative, până

se atinge starea de saturaţie.Stadiul saturat, care începe de la nivelul de condensare, cuprinde procesele prin

care picăturile germen, formate iniţial prin condensarea vaporilor de apă pe nucleele decondensare, cresc atât numeric cât şi în mărime, astfel încât ansamblul lor să dea aspectulvizibil al norilor. De asemenea cuprinde şi procesele prin care, în interiorul norilor, se produce creşterea particulelor de apă sau de gheaţă până la dimensiunile de la care eleîncep să cadă din nori şi să atingă suprafaţa terestră, constituind astfel precipitaţiile.

8/6/2019 Meteorologie - seminar - anul I - Stiinta Mediului - 6.Determinari Asupra Nebulozitatii.observatii Asupra Norilor

http://slidepdf.com/reader/full/meteorologie-seminar-anul-i-stiinta-mediului-6determinari-asupra-nebulozitatiiobservatii 2/4

Clasificarea norilor

Criteriile care stau la baza diferitelor clasificări ale sistemelor noroase sunt forma,înălţimea , geneza şi structura lor microfizică.

În funcţie de structura microfizică, norii se grupează în trei categorii:• nori de apă , alcătuiţi din picături de apă, uneori amestecate cu picături

suprarăcite: Stratus, Stratocumulus, Altocumulus;• nori de gheaţă , alcătuiţi din cristale sau particule de gheaţă: Cirrus, Cirrostratus,

Cirrocumulus, partea superioară a norilor Altostratus, Nimbostratus,Cumulonimbus;

• nori mixti, alcătuiţi dintr-un amestec de picături de apă suprarăcite şi particule degheaţă: Altostratus, Nimbostratus, Cumulonimbus, Cumulus.

În funcţie de locul de formare şi dezvoltare, există trei etaje:

• etajul inferior (0-20 km): Cumulus, Stratus, Stratocumulus, Cumulonimbus;• etajul mijlociu (2-6/7 km): Altocumulus, Altostratus, Nimbostratus;• etajul superior (6/7-12/13 km): Cirrus, Cirrostratus, Cirrocumulus.

În funcţie de aspectul exterior pe care îl îmbracă diferitele sisteme noroase,grupele de nori au căpătat numele de genuri, iar subdiviziunile lor, specii şi varietăţi:

Genuri Specii Varietăţi Nori anexă Nori origine

Genitus Mutatus

Cirrus

fibratusuncinusspissatus

castellanusfloccus

intortusradiatus

vertebratusduplicatus

mammaCirrocumulusAltocumulusCumulonimbus

Cirrostratus

Cirrocumulusstratiformislenticulariscastellanusfloccus

undulatuslacunosus

virgamamma

- CirrusCirrostratusAltocumulus

Cirrostratusfibratusnebulosus

duplicatusundulatus

- CirrocumulusCumulonimbus

CirrusCirrocumulusAltostratus

Altocumulus

stratiformislenticularis

castellanusfloccus

translucidus perlucidus

opacusduplicatusundulatusradiatuslacunosus

virgamamma

CumulusCumulonimbus

CirrocumulusAltostratus

 NimbostratusStratocumulus

Altostratus

- translucidusopacusduplicatus

virga praecipitatio pannus

AltocumulusCumulonimbus

Cirrostratus Nimbostratus

8/6/2019 Meteorologie - seminar - anul I - Stiinta Mediului - 6.Determinari Asupra Nebulozitatii.observatii Asupra Norilor

http://slidepdf.com/reader/full/meteorologie-seminar-anul-i-stiinta-mediului-6determinari-asupra-nebulozitatiiobservatii 3/4

undulatusradiatus

mamma

Nimbostratus - - praecipitatiovirga pannus

CumulusCumulonimbus

AltocumulusAltostratusStratocumulus

Stratocumulusstratiformislenticulariscastellanus

translucidus perlucidusopacusduplicatusundulatusradiatuslacunosus

mammavirga praecipitatio

Altostratus NimbostratusCumulusCumulonimbus

Altocumulus NimbostratusStratus

Stratusnebulosusfractus

opacustranslucidusundulatus

 praecipitatio NimbostratusCumulusCumulonimbus

Stratocumulus

Cumulus

humilis

mediocriscongestusfractus

radiatus

 pileusvelum

virga praecipitatioarcus panustuba

Altocumulus

Stratocumulus

Stratocumulus

Stratus

Cumulonimbus calvuscapillatus -

 praecipitatiovirga pannusincusmamma pileusvelum arcus

tuba

AltocumulusAltostratus NimbostratusStratocumulusCumulus

Cumulus

Genurile de nori:

• Cirrus (Ci) – nori separaţi sub formă de filamente albe, de bancuri sau benziînguste albe, sau în cea mai mare parte, cu aspect fibros sau luciu mătăsos sau cuambele.

• Cirrocumulus (Cc) –  banc, strat sau pătură subţire de nori albi, fără umbre,compus din elemente foarte mici având forma de granule, riduri, blană de miel.

8/6/2019 Meteorologie - seminar - anul I - Stiinta Mediului - 6.Determinari Asupra Nebulozitatii.observatii Asupra Norilor

http://slidepdf.com/reader/full/meteorologie-seminar-anul-i-stiinta-mediului-6determinari-asupra-nebulozitatiiobservatii 4/4

• Cirrostratus (Cs) – val noros, transparent şi albicios, cu aspect fibros şi neted,acoperind parţial sau total cerul, producând în general fenomenul de halou.

•  Altocumulus (Ac) –  banc, strat ori pătură de nori albi sau cenuşii ori în acelaşitimp albi şi cenuşii, având în general urme proprii (lamele, rulouri).

•  Altostratus (As) – pânză sau strat noros de culoare cenuşie sau albăstrie cu aspectstriat, fibros sau uniform, acoperind în întregime sau parţial cerul şi prezentând părţisuficient de subţiri pentru a lăsa să se vadă Soarele.

•  Nimbostratus (Ns) – pânză noroasă cenuşie, adesea întunecată, a cărei aspectdevine difuz din cauza căderilor de precipitaţii, mai mult sau mai puţin continue.