identificarea norilor

of 21 /21

Upload: any

Post on 28-Nov-2015

50 views

Category:

Documents


2 download

TRANSCRIPT

Page 1: Identificarea Norilor
Administrator
Draft
Page 2: Identificarea Norilor

Norii sunt un fenomen al vremii ce pot apare numai introposfera. Astfel, norii se pot întinde de la nivelulsolului pana la altitudini foarte mari, dar numai panap , pla nivelul tropopauzei ce marcheaza limita troposferei.Aceasta altitudine variază funcție de situare si dețasemenea funcție de sezonul din an.

Administrator
Draft
Page 3: Identificarea Norilor

H(km)

EXOSFERA

GAZ INTERPLANETAR

EXOSFERA

500

TERMOSFERA

MEZOSFERA

MEZOPAUZA

-95OC135

STRATOPAUZA

MEZOSFERA

-50OCSUPERIOR

STRATOSFERA

50

32

-55OCTROPOPAUZA

INFERIOR

STRATOSFERA

20 MIJLOCIU

55 C

-50OCMIJLOCIU

TROPOPAUZA

SUPERIOR

TROPOSFERA

11

6

2INFERIOR

2

Structura atmosferei

Administrator
Draft
Page 4: Identificarea Norilor

Etajul inferior – De la nivelul solului pana la 2000 m

Etajul mijlociu – De la 2000 m pana la 7000 mEtajul mijlociu – De la 2000 m pana la 7000 m

Nori inalti ‐ Peste 7000 m

Un alt grup poate fi diferențiat aici: nori cu mare extindere Un alt grup poate fi diferențiat aici: nori cu mare extindere 

verticala (Cumulonimbus capillatus – se poate întinde de 

aproape de nivelul solului pana la tropopauza)

Nota: Aceasta este doar o apreciere grosiera tinand cont ca troposfera se poate întinde de la 8000 m in zona polilor p p ppana la 18000m in zona ecuatorială.

Administrator
Draft
Page 5: Identificarea Norilor

Cumulus humilisCumulus mediocrisCumulus congestusCumulonimbus calvusCumulonimbus calvusCumulonimbus capillatusSStratusCeațaStratocumulus 

Administrator
Draft
Page 6: Identificarea Norilor

Sunt norii tipici de vara, numiţi chiar de unii “nori de vreme frumoasa”. Ei se formează în timpul zilei, la început pufoşi si cu baza dreaptă, dar in mod normal, d pă amiaza se dispersează sa chiar dispardupă-amiaza se dispersează sau chiar dispar.

Administrator
Draft
Page 7: Identificarea Norilor

Când un nor humilis creşte în înălţime se transforma in nor cumulus mediocris, de obicei după-amiaza când mişcarea verticala a aerului datorată încălziriide obicei după amiaza când mişcarea verticala a aerului datorată încălzirii pământului transporta umiditate in aer.

Administrator
Draft
Page 8: Identificarea Norilor

Cumulus congestus prezintă baze orizontale, puternic umbrite, cu protuberanţe verticale importante de forma neregulataprotuberanţe verticale importante, de forma neregulata.

Administrator
Draft
Page 9: Identificarea Norilor

Cumulonimbus calvus se prezintă ca o masă noroasă importantă, ce tinde sa ia formă de nicovală; în timp ce contururile se destramă baza tinde sa ia un aspectformă de nicovală; în timp ce contururile se destramă, baza tinde sa ia un aspect neted.

Administrator
Draft
Page 10: Identificarea Norilor

Stratocumulus se prezintă ca un strat compus din elemente de dimensiuni mari, sudate intre ele, plate si de formă neregulată.

Administrator
Draft
Page 11: Identificarea Norilor

Acest tip de nor are o forma tipică de nicovală, cu aspect striat specific si aproape lipsit de umbra proprie. Este singurul nor care se poate întinde de aproape de nivelul solului până aproape de tropopauză. Acest tip de nor produce ploi puternice si grindină.

Administrator
Draft
Page 12: Identificarea Norilor

AltocumulusAltostratus Altostratus NimbostratusAltocumulus lenticularisAltocumulus lenticularis

Î t t i l i ii lÎn acest grup sunt incluşi norii ce au numeleîncepând cu alto, cum sunt altocumulus şialtostratus Tot aici este inclus si norul de ploaiealtostratus. Tot aici este inclus si norul de ploaieputernică nimbostratus ce este destul de de grospentru a fi inclus în orice grup, dar este incluspentru a fi inclus în orice grup, dar este inclusaici pentru ca este in relație cu altostratus

Administrator
Draft
Page 13: Identificarea Norilor

Este un tip foarte comun de nor, este de fapt acelaşi nor ca un stratocumulus dar la o altitudine mai mare. Specific acestui tip de nor este modelul, foarte vizibil în această f t fi A f d t ti d lt t t d l l ti ifotografie. A nu se confunda acest tip de nor cu un altostratus care nu are modelul tipic.

Administrator
Draft
Page 14: Identificarea Norilor

Norul altostratus este de culoare cenuşiu-albăstruie, cu cea mai mare partesuficient de opacă pentru a masca Soarele complet. Poate conţine si cristale degheaţă si picături de apă. Foarte des este însoţit de alţi nori, cum ar fi în aceastăimagine cumulus fractus.

Administrator
Draft
Page 15: Identificarea Norilor

Are aspect de pătură noroasă de culoare cenuşie-închisă cu aspect uşor striat. Se poate spune ca un nimbostratus este un nor altostratus dar are numele nimboâ d l d i i iicând norul produce precipitaţii.

Administrator
Draft
Page 16: Identificarea Norilor

Acest tip de nor este destul de neobişnuit. Se formează în zonele muntoase si are în zonacentrală puternice umbre proprii. Numele vine de la aspectul de lentilă. Un alt aspectinteresant este că aceşti nori sunt staţionari şi nu se mişcă datorită vântului cum facinteresant este că aceşti nori sunt staţionari şi nu se mişcă datorită vântului, cum facceilalţi nori.

Administrator
Draft
Page 17: Identificarea Norilor

Cirrus fibratus Cirrus uncinusCirrus uncinusCirrocumulusCiCirrostratus

Norii cirrus se formează la înălțime mare şidatorită temperaturilor scăzute conțin mai alesdatorită temperaturilor scăzute conțin mai alescristale de gheață. În combinație cu vânturileputernice specifice iau aspect de pană sauputernice specifice iau aspect de pană saufibre.

Administrator
Draft
Page 18: Identificarea Norilor

Au o structură filamentară, vizibilă în ansamblul norului, cu filamentele încâlcite. Se distinge în plus o oarecare organizare în benzi paralele.g p g p

Administrator
Draft
Page 19: Identificarea Norilor

Elementele noroase, fără umbre proprii, prezintă aspectul tipic de virgule(uncinus), dintre care unele sunt terminate în partea de sus prin smocuri maimult sau mai puţin dense.

Administrator
Draft
Page 20: Identificarea Norilor

Au aspect de pătură aproape continuă (stratiformis) ce comportă riduri fine sau foarte fine si elemente rotunjite dispuse mai mult sau mai puţin în şirurifoarte fine si elemente rotunjite dispuse mai mult sau mai puţin în şiruri.

Administrator
Draft
Page 21: Identificarea Norilor

Se prezintă ca un văl subţire, destul de dificil de identificat, cu un aspect fibros în p ţ pansamblu. Specific norilor cirrostratus este apariţia halo-ului solar.

Administrator
Draft