lista publicaţiilor tipărite la editura conspressconspress.utcb.ro/files/carti universitare...

40
Lista publicaţiilor tipărite la Editura Conspress Nr. Crt. Coperta Autor, Titlul An apariţie ISBN 1. D. Stematiu – Mecanica rocilor pentru constructori 2008 978-973-100-017-8 2. M. Ionescu – Writing – theory and practice 2008 978-973-100-021-6 3. C. Gavrilă, C. Nartea, N Teodorescu LATEX 2008 978-973-100-022-4 4. P. Matei, L. Cărăbăneanu, A.N. Marcoci, A.D. Matei Probleme de ecuaţii diferenţiale, ecuţii cu derivate parţiale, calcul variaţional şi teoria probabilităţilor 2008 978-973-100-026-7 5. G. Păltineanu – Algebră liniară : culegere de probleme 2008 978-973-100-027-5 6. A. Purnuş – Sisteme informatice de managementul proiectelor 2008 978-973-100-028-3 7. I. Bucur, R. Gogu Problems in mathematical analysis 2008 978-973-100-029-1 8. M. Alexanderescu, C. Văcărescu Mecanică teoretică. Statică. Sisteme echivalente 2008 978-973-100-030-5

Upload: others

Post on 11-Sep-2019

33 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Lista publicaţiilor tipărite la Editura Conspressconspress.utcb.ro/files/carti universitare tiparite intre anii 2008-2016.pdf · Lista publicaţiilor tipărite la Editura Conspress

Lista publicaţiilor tipărite la Editura Conspress Nr. Crt.

Coperta Autor, Titlul An apariţie

ISBN

1.

D. Stematiu – Mecanica rocilor pentru constructori

2008 978-973-100-017-8

2.

M. Ionescu – Writing – theory and practice 2008 978-973-100-021-6

3.

C. Gavrilă, C. Nartea, N Teodorescu – LATEX

2008 978-973-100-022-4

4.

P. Matei, L. Cărăbăneanu, A.N. Marcoci, A.D. Matei – Probleme de ecuaţii diferenţiale, ecuţii cu derivate parţiale, calcul variaţional şi teoria probabilităţilor

2008 978-973-100-026-7

5.

G. Păltineanu – Algebră liniară : culegere de probleme

2008 978-973-100-027-5

6.

A. Purnuş – Sisteme informatice de managementul proiectelor

2008 978-973-100-028-3

7.

I. Bucur, R. Gogu – Problems in mathematical analysis

2008 978-973-100-029-1

8.

M. Alexanderescu, C. Văcărescu – Mecanică teoretică. Statică. Sisteme echivalente

2008 978-973-100-030-5

Page 2: Lista publicaţiilor tipărite la Editura Conspressconspress.utcb.ro/files/carti universitare tiparite intre anii 2008-2016.pdf · Lista publicaţiilor tipărite la Editura Conspress

9.

A. Sărăcin – Ridicări topografice speciale 2008 978-973-100-031-2

10.

M. Zoran, D. Mateciuc, I. Neuner, C. Ciucu – Tehnici geospaţiale de investigare a zonelor seismice

2008 978-973-100-032-9

11.

M. Zoran, M. Caian, V. Gancz – Tehnici de teledetecţie şi modelare matematică pentru evaluarea şi predicţia stării vegetaţiei forestiere

2008 978-973-100-033-6

12.

C. Ardelean – Topics of British and American Culture an Civilisation

2008 978-973-100-034-3

13.

*** – Urbanwater: manual de bune practice 2008 978-973-100-035-0

14.

D. Ciuiu – Teoria probabilităţilor în statică matematică

2008 978-973-100-036-7

15.

M. Popescu, Al. Simion – Lucrări practice de chimie

2008 978-973-100-037-4

16.

E. Vulpaşu – Tatarea apei – coagularea – flocularea suspensiilor din apă

2008 978-973-100-038-1

17.

*** – Seminarul ştiinţific anual A. Steopoe 2008 978-973-100-039-8

Page 3: Lista publicaţiilor tipărite la Editura Conspressconspress.utcb.ro/files/carti universitare tiparite intre anii 2008-2016.pdf · Lista publicaţiilor tipărite la Editura Conspress

18.

L. Olan – Schimbătoare de căldură –bazele teoretice

2008 978-973-100-040-4

19.

L. Olan – Echangeurs de chaleur – fondement theoretiques

2008 978-973-100-041-1

20.

R. Pascu – Beton precomprimat 2008 978-973-100-042-8

21.

R. Pascu – Comportarea şi calculul elementelor din beton armat

2008 978-973-100-043-5

22.

D. Enache – Climatizarea clădirilor multizonale

2008 978-973-100-044-2

23.

V. Petrehuş – Forma Poincare – Cartan şi scheme numerice conservative

2008 978-973-100-045-9

24.

D. Ianculescu, V. Ianculescu – Ingineria deşeurilor solide

2008 978-973-100-046-6

25.

E. Tulei – Rezistenţa materialelor, vol. I 2008 978-973-100-048-0

26.

S. Burchiu – Instalaţii de încălzire

2008 978-973-100-049-7

Page 4: Lista publicaţiilor tipărite la Editura Conspressconspress.utcb.ro/files/carti universitare tiparite intre anii 2008-2016.pdf · Lista publicaţiilor tipărite la Editura Conspress

27.

E. Vulpaşu – Chimia apei: lucrări de laborator

2009 978-973-100-051-0

28.

G. Pop, L. Turdeanu – Bazele geometrice ale fotogrametriei

2009 978-973-100-052-7

29.

Şt. Lazăr, M. Lobază, M. Dicu – Căi de comunicaţii rutiere : îndrumător didactic de proiectare

2009 978-973-100-053-4

30.

S.A. Popescu – Mathematical Analysis, vol.I

2009 978-973-100-054-1

31.

V. Truţă – Fizica poluanţilor atmosferici 2009 978-973-100-055-8

32.

V. Truţă – Mecanică 2009 978-973-100-056-5

33.

O. Luca – Ingineria traficului urban 2009 978-973-100-057-2

34.

D. Stematiu – Dam Saftey Management 2009 978-973-100-058-9

35.

S. Perju – Staţii de pompare 2009 978-973-100-059-6

Page 5: Lista publicaţiilor tipărite la Editura Conspressconspress.utcb.ro/files/carti universitare tiparite intre anii 2008-2016.pdf · Lista publicaţiilor tipărite la Editura Conspress

36.

L. Niculiţă – Aplicaţii ale managementului calităţii

2009 978-973-100-060-2

37.

P.D. Stănescu, N.N. Antonescu – Gestiunea şi tratarea deşeurilor urbane

2009 978-973-100-061-9

38.

H. Popa – Recomandări privind calculul pereţilor de susţinere a excavaţilor adânci şi evaluarea riscului asociat asupra mediului construit

2009 978-973-100-062-6

39.

I.F. Iatan – Curs de algebră liniară, geometrie analitică şi diferenţială cu aplicaţii

2009 978-973-100-063-3

40.

L. Niculiţă – Proceduri şi documentaţii pentru managementul proceselor educaţionale

2009 978-973-100-064-0

41.

R. Fruzulică – Cogenerare de mică putere 2009 978-973-100-065-7

42.

R. Frunzulică – Indrumător de proiectare pt. sisteme de alimentare centralizată cu energie termică

2009 978-973-100-066-4

43.

C. Ruşanu – Structură în cadre de beton armat cu două niveluri

2009 978-973-100-067-1

44.

G. Vlaicu, T. Pascu – Calculul elementelor de beton armat

2009 978-973-100-068-8

Page 6: Lista publicaţiilor tipărite la Editura Conspressconspress.utcb.ro/files/carti universitare tiparite intre anii 2008-2016.pdf · Lista publicaţiilor tipărite la Editura Conspress

45.

G. Stoicescu – Suprastuctura căii ferate 2009 978-973-100-070-1

46.

R. Jalbă – Instalaţii hidroedlitare: aplicaţii 2009 978-973-100-071-8

47.

M. Draganovici – Deutschland über Land und Leute

2009 978-973-100-072-5

48.

*** – Simpozion ştiinţific – Cercetare, administrare rutieră – CAR 2009

2009 978-973-100-073-2

49.

S. Manea, L. Jianu – Geotehnica mediului înconjurător

2009 978-973-100-075-6

50.

G. Păltineanu, G. Groza, P. Matei, V. Petrehuş – Rezolvarea numerică a problemelor la limită pentru ecuaţii diferenţiale de tip eliptic

2009 978-973-100-076-3

51.

C. Coşarcă – Sisteme de măsurare în industrie

2009 978-973-100-077-0

52.

*** – The second Romanian – South Korean Colloquium Buckling Criterion for Arches Structures

2009 978-973-100-078-7

53.

C. Ardelean – Exploring translation studies 2009 978-973-100-079-4

Page 7: Lista publicaţiilor tipărite la Editura Conspressconspress.utcb.ro/files/carti universitare tiparite intre anii 2008-2016.pdf · Lista publicaţiilor tipărite la Editura Conspress

54.

P. Matei – Probleme de algebră liniară, geometrie analitică şi diferenţială

2009 978-973-100-080-0

55.

Al. Mănescu – Ingineria apelor subterane 2009 978-973-100-081-7

56.

P.I. Dragomir – Bazele măsurătorilor inginereşti

2009 978-973-100-082-4

57.

M. Nicolae – Posescu – Topografie : note de curs, lucrări practice şi practică topografică

2009 978-973-100-083-4

58.

F. Ardelean, A. Vartires – Meteorologie şi climatologie: lucrări practice de laborator

2009 978-973-100-084-8

59.

A. Stănescu – Bâtiments 2009 978-973-100-085-5

60.

L. Dăuş – Algebră liniară şi geometrie analitică

2009 978-973-100-086-2

61.

Al. Mănescu – Alimentări cu apă 2009 978-973-100-088-6

62.

I. Iatan – Îndrumător de laborator în Matlab 7.0

2009 978-973-100-089-3

Page 8: Lista publicaţiilor tipărite la Editura Conspressconspress.utcb.ro/files/carti universitare tiparite intre anii 2008-2016.pdf · Lista publicaţiilor tipărite la Editura Conspress

63.

L. Niculiţă – Managementul proiectelor cercetare ştiinţifică

2009 978-973-100-090-9

64.

C. Didulescu – Infografică pentru măsurători terestre şi cadastru

2009 978-973-100-091-6

65.

Şt. Ionescu – Siguranţa funcţională a evacuatorilor de ape mari

2009 978-973-100-092-3

66.

M. Dicu, C. Răcănel – Căi de comunicaţii –îndrumător didactic

2009 978-973-100-093-0

67.

E. Diaconu, M. Dicu, C. Răcănel – Căi de comunicaţii rutiere: principii constructive

2009 978-973-100-094-7

68.

A. Filip – Geometrie descriptivă 2009 978-973-100-095-4

69.

*** – A 4- a Conferinţă Naţională de Inginerie Seismică, vol. I

2009 978-973-100-096-1 978-973-100-097-8

70.

*** – A 4- a Conferinţă Naţională de Inginerie Seismică, vol. II

2009 978-973-100-096-1 978-973-100-098-5

71.

C. Coşarcă, A. Sărăcin – Topografie – curs, aplicaţii practice

2010 978-973-100-099-2

Page 9: Lista publicaţiilor tipărite la Editura Conspressconspress.utcb.ro/files/carti universitare tiparite intre anii 2008-2016.pdf · Lista publicaţiilor tipărite la Editura Conspress

72.

M. Popescu, L. Meliţă, C. Mitu – Chimie –Bazele fizico-chimice ale studiului materialelor de construcţii

2010 978-973-100-100-5

73.

D. Stematiu, Şt. Ionescu, A. Abdulamit – Siguranţa barajelor şi managementul riscului

2010 978-973-100-101-2

74.

A. Călin – Microbiologie şi toxicologie 2010 978-973-100-102-9

75.

I.S. Simulescu – Lectures in Mechanics of Materials II

2010 978-973-100-103-6 978-973-100-104-3

76.

E. Olinic – Eficienţa sistemelor de etanşare de bază ale depozitelor ecologice de deşeuri

2010 978-973-100-105-0

77.

C. Moldoveanu – Bazele geodeziei fizice

2010 978-973-100-106-7

78.

M. Gheorghe – Materiale de construcţii I

2010 978-973-100-107-4 978-973-100-108-1

79.

I. Toma – Analiză matematică 2010 978-973-100-109-8

80.

I.A. Ionescu – Soluţii clasice în construcţia motoarelor termice

2010 978-973-100-110-4

Page 10: Lista publicaţiilor tipărite la Editura Conspressconspress.utcb.ro/files/carti universitare tiparite intre anii 2008-2016.pdf · Lista publicaţiilor tipărite la Editura Conspress

81.

A. Chirică, A. Olteanu, M.S. Şerbulea, I. Boţi – Aplicaţii în Geotehnică: laborator şi proiectare - exemple de calcul

2010 978-973-100-111-1

82.

*** – Educaţie fizică şi sport Interdisciplinitatea, calitatea şi eficenţă îcontextual actual. Sesiune de comunicăştiinţifice16.04.2010

2010 978-973-100-112-8

83.

M. Giurgiu – Fizică: note de curs

2010 978-973-100-113-5

84.

M. Levai – Applications au cours de physique II

2010 978-973-100-114-2

85.

F. Iordache – Energetica echipamentelor şi sistemelor termice din instalaţii

2010 978-973-100-115-9

86.

M. Sandu, Al. Mănescu – Construcţii hidroedilitare

2010 978-973-100-116-6

87.

O.M. Stan – Statica construcţiilor : structuri static determinate

2010 978-973-100-117-3

88.

L. Niculiţă – Proceduri şi documentaţii pentru managementul proceselor educaţionale, ediţia a II - a

2010 978-973-100-118-0

89.

M.E. Teodorescu – Stabilitatea structurilor 2010 978-973-100-119-7

Page 11: Lista publicaţiilor tipărite la Editura Conspressconspress.utcb.ro/files/carti universitare tiparite intre anii 2008-2016.pdf · Lista publicaţiilor tipărite la Editura Conspress

90.

D. Bena – Ecuaţii diferenţiale 2010 978-973-100-120-3

91.

Şt. Mititelu – Ecuaţii diferenţiale şi derivate parţiale

2010 978-973-100-121-0

92.

*** – Al VIII-lea simpozion naţional de căi ferate, cu participare internaţională

2010 978-973-100-122-7

93.

A. Popovici – Ghid de proiectare privind hidraulica podurilor

2010 978-973-100-127-2

94.

*** – Simpozion ştiinţific: Cercetare,administrare rutieră – CAR 2010

2010 978-973-100-128-9

95.

M. Stefănescu – Freze rutiere 2010 978-973-100-130-2

96.

O. Luca – Ingineria traficului urban - curs 2010 978-973-100-131-9

97.

V. Banuţ, M. Teodorescu – Calcul geometric neliniar al structurilor

2010 978-973-100-132-6

98.

G. Păltineanu, P. Matei, G.D. Mateescu – Analiză numerică

2010 978-973-100-133-3

Page 12: Lista publicaţiilor tipărite la Editura Conspressconspress.utcb.ro/files/carti universitare tiparite intre anii 2008-2016.pdf · Lista publicaţiilor tipărite la Editura Conspress

99.

M. Dicu – Artere de circulaţie urbană 2010 978-973-100-134-0

100.

F.E. Dabija – Building Design, vol.III 2010 978-973-100-135-7

101.

Catedra de fizică – Caiet de Lucrări de Laborator

2010 978-973-100-136-4

102.

M. Dicu – Sisteme manageriale la infrastucturi de transport rutier, vol. I

2010 978-973-100-137-1

103.

A. Vartires, I. Năstase – Instalaţii de ventilare şi climatizare.

2010 978-973-100-138-8

104.

G. Groza – Linear algebra and analityc geometrie

2010 978-973-100-139-5

105.

I. Manoliu, N. Rădulescu – Geotehnică, I 2010 978-973-100-142-5 978-973-100-143-2

106.

R. Dumiterscu, F. Chiriac – Lecţii de termodinamică şi transfer de căldură

2010 978-973-100-145-6

107.

G. Păltineanu, Şt. Donescu, M. Zamfir – Geometrie analitică şi diferenţială

2011 978-973-100-147-0

Page 13: Lista publicaţiilor tipărite la Editura Conspressconspress.utcb.ro/files/carti universitare tiparite intre anii 2008-2016.pdf · Lista publicaţiilor tipărite la Editura Conspress

108.

V. Zevedei – Introducere în elasticitatea lineară şi rezistenţa materialelor

2011 978-973-100-148-7

109.

I. Ionescu – Soluţii moderne pentru protecţia mediului la motoare termice cu ardere internă

2011 978-973-100-150-0

110.

I. Toma, V. Moşneguţu – Analiză matematică – ecuaţii diferenţiale ordinare, calcul integral

2011 978-973-100-151-7

111.

A. Popovici, C. Ilinca – Dinamica structurilor şi inginerie seismică : volumul 1 : aplicaţii în dinamica structurilor

2011 978-973-100-152-4 978-973-100-153-1

112.

POSDRU – Reţea naţională de centre pentru dezvoltarea progamelorde studii cu rute flexibile şi a unor insrumente didactice la specializarea de licenţă şi masterat din domeniul îngineria şistemelor – Lucrări prezentate în cadrul atelierului nr.1

2011 978-973-100-154-8

113.

S. A. Popescu – Mathematical analysis II 2011 978-973-100-155-5

114.

Şt. Lazăr – Tehnologia lucrărilor de construcţii: ghid didactic

2011 978-973-100-156-2

115.

T. Bugnariu – Clădiri: îndrumător de proiect

2011 978-973-100-157-9

116.

*** – Al IX-lea Simpozion Naţional de Căi Ferate cu participare internaţională

2011 978-973-100-158-6

Page 14: Lista publicaţiilor tipărite la Editura Conspressconspress.utcb.ro/files/carti universitare tiparite intre anii 2008-2016.pdf · Lista publicaţiilor tipărite la Editura Conspress

117.

Al. Vlădeanu – Maşini de terasamente, fundaţii şi betoane : Îndrumar de laborator – Partea I : Construcţia şi funcţionarea maşinilor

2011 978-973-100-159-3

118.

*** – Abordări contemporane, realităţi şi perspective în didactica educaţiei fizice şi sportului : Sesiuni Naţionale de Comunicări Ştiinţifice

2011 978-973-100-160-9

119.

M. Dicu – Tehnologii specifice de realizare şi reabilitare la străzi : suport de curs

2011 978-973-100-161-6

120.

*** – GeoPreVi 2011 : Geodezie prezent şi viitor – volumul lucrărilor simpozionului cu participare internaţională 12-13 mai 2011

2011 978-973-100-162-3

121.

M. Gheorghe, N. Saca – Materiale de construcţii, II

2011 978-973-100-163-0

122.

A.G. Ghiauş – Termodinamică: note de curs

2011 978-973-100-164-7

123.

Şt. Ionescu – Ghid de elaborarea evaluărilor de risc la construcţii de baraje prin metode probabilistice

2011 978-973-100-165-4

124.

Al. Mănescu – Alimentări cu apă – 200 întrebări şi răspunsuri

2011 978-973-100-166-1

125.

D. Iordache – Curs de rezistenţa materialelor, I

2011 978-973-100-167-8 978-973-100-168-5

Page 15: Lista publicaţiilor tipărite la Editura Conspressconspress.utcb.ro/files/carti universitare tiparite intre anii 2008-2016.pdf · Lista publicaţiilor tipărite la Editura Conspress

126.

S. Hâncu – Fluid mechanics – Mecanique des fluides

2011 978-973-100-169-2

127.

C. Didulescu, A.C. Badea, A. Savu, A.F.C. Negrilă, A.F. Jocea, D. Badea – Caiet de practică topografică

2011 978-973-100-170-8

128.

C. Costinescu – Algébre linéaire et géométrie analytique

2011 978-973-100-171-5

129.

M.E. Teodorescu, C.A. Ganea – Statica construcţiilor : aplicaţii rezolvate la calculator

2011 978-973-100-172-2

130.

Fl. Macavei, O.M. Stan – Dynamics and eartquake engineering introduction

2011 978-973-100-173-9 978-973-100-174-6

131.

Z. Manolescu, A. Bârcă – Contemporary english : phonetics and phonology spelling and punctuation – caiet

2011 978-973-100-175-3

132.

Z. Manolescu – Contemporary english : phonetics and phonology spelling and punctuation – curs

2011 978-973-100-176-0

133.

POSDRU – Reţea naţională de centre pentru dezvoltarea progamelorde studii cu rute flexibile şi a unor insrumente didactice la specializarea de licenţă şi masterat din domeniul îngineria şistemelor – Lucrări prezentate în cadrul atelierului nr.2

2011 978-973-100-177-7

134.

A. Davidescu - Organe de maşini 2011 978-973-100-178-4

Page 16: Lista publicaţiilor tipărite la Editura Conspressconspress.utcb.ro/files/carti universitare tiparite intre anii 2008-2016.pdf · Lista publicaţiilor tipărite la Editura Conspress

135.

A.C. Badea – Reprezentări geometrice ale suprafeţelor topografice

2011 978-973-100-179-1

136.

E. Popescu – Equations differentielles et aux derives partielles

2011 978-973-100-180-7

137.

Ghe. Picol – Algebră liniară, geometrie analitică şi diferenţială

2011 978-973-100-181-4

138.

D. Köber – Calculul elementelor de beton armat la stari limită, vol. I

2011 978-973-182-182-1 978-973-100-183-8

139.

S. Perju, Al. Mănescu – Exploatarea sistemelor de alimentare

2011 978-973-100-184-5

140.

M. Stoian – Eficienţa economică în compania de construcţii

2011 978-973-100-185-2

141.

*** – Conferinţa Naţională Ingineria clădirilor : 29-30 Septembrie 2011

2011 978-973-100-186-9

142.

M. N. Posescu – Topografie – ediţia a II - a 2011 978-973-100-187-6

143.

*** – 130 de ani de învăţământ tehnic românesc

2011 978-973-100-188-3

Page 17: Lista publicaţiilor tipărite la Editura Conspressconspress.utcb.ro/files/carti universitare tiparite intre anii 2008-2016.pdf · Lista publicaţiilor tipărite la Editura Conspress

144.

*** – 130 de ani de învăţământ tehnic românesc: Simpozion ştiinţific: Cercetare, administrare rutieră – CAR 2011

2011 978-973-100-189-0

145.

*** – 130 de ani de învăţământ tehnic românesc : Concepţia siguranţa podurilor

2011 978-973-100-190-6

146.

*** – Al X-lea Simpozion Naţional de Căi Ferate cu participare internaţională

2011 978-973-100-191-3

147.

M. Petrescu – Tehnologia materialelor 2011 978-973-100-192-0

148.

M. Nicolae – Posescu – Topografie – ediţie bilingvă: lucrări practice şi practică topografică pentru FILS

2011 978-973-100-194-4

149.

C. Gavrilă – Sisteme bazate pe cunoştinţe 2011 978-973-100-196-8

150.

C. Văcărescu, M. Alexandrescu – Mecanică teoretică – Statică: Starea de echilibru static al punctului material şi al solidului rigid

2011 978-973-100-197-5

151.

C. Văcărescu, M. Alexandrescu – Mecanică teoretică – Statică: Starea de echilibru static al sistemelor mecanice

2011 978-973-100-198-2

152.

M. Popescu, C. Mitu, L. Meliţă – Materiale de instalaţii : Lucrări de laborator

2012 978-973-100-199-9

Page 18: Lista publicaţiilor tipărite la Editura Conspressconspress.utcb.ro/files/carti universitare tiparite intre anii 2008-2016.pdf · Lista publicaţiilor tipărite la Editura Conspress

153.

I.A.M. Bene – Evaluarea bunurilor imobile 2012 978-973-100-200-2

154.

O.F. Avornicesei – The literariness of John Fowles’s Journal and their translation,from a semiotic perspective

2012 978-973-100-201-9

155.

D. Furiş, M.E. Teodorescu, L. Sorohan – Caculul structurilor pentru transportul apei

2012 978-973-100-203-3

156.

M. Popescu – Chimia poluantilor : lucrări de laborator

2012 978-973-100-204-0

157.

*** – International workshop: solving contaminant problems

2012 978-973-100-205-7

158.

O. Păucescu – Rezistenţa materialelor, vol.I

2012 978-973-100-207-1 978-973-100-208-8

159.

O. Păucescu – Rezistenţa materialelor, vol.II

2012 978-973-100-209-5

160.

A.G. Ghiauş – Transfer de căldură – note de curs

2012 978-973-100-210-1

161.

I.A. Ionescu – Îndrumar de laborator pentru motare termice

2012 978-973-100-211-8

162.

N. Postăvaru – Marketing integrat în activitatea inginerească – curs

2012 978-973-100-212-5

Page 19: Lista publicaţiilor tipărite la Editura Conspressconspress.utcb.ro/files/carti universitare tiparite intre anii 2008-2016.pdf · Lista publicaţiilor tipărite la Editura Conspress

163.

*** – Proceduri şi documentaţie pentru sistemele de control managerial – Direcţia bibliotecă + Editura CONSPRESS

2012 978-973-100-213-2 978-973-100-214-9

164.

*** – Proceduri şi documentaţie – Direcţia tehnică

2012 978-973-100-213-2 978-973-100-216-3

165.

D. Iordache – C ours Résistance des materiaux, I

2012 978-973-100-217-0 978-973-100-218-7

166.

*** – Proceduri şi documentaţie – Şcoala Doctorală

2012 978-973-100-213-2 978-973-100-219-4

167.

N. Postăvaru, C. Badiu, Ghe. Ionaşcu, M. Ionescu-Vlăşceanu – Management în construcţii, vol. I

2012 978-973-100-220-0 978-973-100-221-7

168.

M. Butucea – Explicaţia pragmatică în ştiinţele educaţiei

2012 978-973-100-222-4

169.

*** – Simpozion ştiinţific: Cercetare,administrare rutieră – CAR 2012

2012 978-973-100-223-1

170.

*** – Acţionări electice şi electronice ale motorului electric – descriere şi experimente practice: îndrumar de laborator

2012 978-973-100-224-8

171.

*** – Primele trei sesiuni studenţeşti de comunicări ştiintifice: Lucrări prezentate

2012 978-973-100-225-5

Page 20: Lista publicaţiilor tipărite la Editura Conspressconspress.utcb.ro/files/carti universitare tiparite intre anii 2008-2016.pdf · Lista publicaţiilor tipărite la Editura Conspress

172.

*** – Automatizări. Scheme de comanda. Circuite logice secvenţiale. Panou didactic LOGO – descriere şi experimente: Îndrumar de laborator

2012 978-973-100-226-2

173.

M.D. Nistea – Româna azi: privire în ansamblu

2012 978-973-100-227-9

174.

E. Draganovici -Ǜberstzungen audio visueller werbung für deutsche konsumgüter

2012 978-973-100-228-6

175.

I.R. Caluianu – Reglări automate: îndrumător de laborator

2012 978-973-100-229-3

176.

M. Dicu – Preocupări în domeniul analizei procesului de fisurare la îmbrăcăminţi rutiere

2012 978-973-100-230-9

177.

T. Catalina – Acustica clădirilor şi a instalaţiilor: culegere de probleme

2012 978-973-100-231-6

178.

R. Pascu, A. Zybaczinski – Beton precomprimat: calculul după Eurocode 2

2012 978-973-100-232-3

179.

*** – Proceedings 1st International Workshop on Mathematics and ICT : Education, Research and Application

2012 978-973-100-233-0

180.

Ghe. Niculache – De ce? De ce nu? 2012 978-973-100-234-7

Page 21: Lista publicaţiilor tipărite la Editura Conspressconspress.utcb.ro/files/carti universitare tiparite intre anii 2008-2016.pdf · Lista publicaţiilor tipărite la Editura Conspress

181.

Ghe. Niculache – Istorie interzisă 2012 978-973-100-235-4

182.

V. Cârjă – Globalizare şi cultură 2012 978-973-100-236-1

183.

*** – Proceduri şi documentaţii pentru management, ediţia a 3 a

2012 978-973-100-237-8

184.

R. Pecsi – Electrotehnică, maşini şi acţionări electrice : note de curs

2012 978-973-100-238-5

185.

R. Pecsi – Automatizarea maşinilor de construcţii : îndrumător de laborator

2012 978-973-100-239-2

186.

Fl. Uţă – Educaţia fizică nonformală – aspecte teoretice şi demersuri aplicative

2012 978-973-100-240-8

187.

M. Darie, I. Pană, M Briciu – Acoperişuri cu pante mari : curs

2012 978-973-100-241-5

188.

*** – Al XI-lea Simpozion Naţional de Căi Ferate cu participare internaţională

2012 978-973-100-242-2

189.

I. Toma, V. Petrehuş, N. Teodorescu, I. Popescu – Matematici speciale : curs şi aplicaţii

2012 978-973-100-243-9

Page 22: Lista publicaţiilor tipărite la Editura Conspressconspress.utcb.ro/files/carti universitare tiparite intre anii 2008-2016.pdf · Lista publicaţiilor tipărite la Editura Conspress

190.

I. Bucur – Analyse mathematique 2012 978-973-100-244-6

191.

M. Amăreanu – Materiale de construcţie: aspecte de rezistenţă şi durabilitate pentru betoane şi metale

2013 978-973-100-245-3

192.

Departamentul de fizică – Caiet de lucrări de laborator

2013 978-973-100-246-0

193.

G. Burlacu – Tehnologii de fabricaţie şi materiale pentru instalaţii

2013 978-973-100-247-7

194.

POSDRU – Reţea naţională de centre pt. dezvoltarea programului de studii cu rute flexibile şi a unor instrumente didactice la specializarea de licenţă şi masterat,din domeniul Ingineria sistemelor – Lucrări prezentate în cadrul atelierului nr.3

2013 978-973-100-248-4

195.

*** – A IV-a Sesiune studenţească de comunicări ştiinţifice

2013 978-973-100-249-1

196.

M. Voicu – Introducere în automatică: suport de curs

2013 978-973-100-250-7

197.

C. Iacoboea – Salubrizare urbană 2013 978-973-100-251-4

198.

Departamentul Drumuri, Căi Ferate şi Materiale de construcţii – Lucrări practice de materiale de construcţii

2013 978-973-100-252-1

Page 23: Lista publicaţiilor tipărite la Editura Conspressconspress.utcb.ro/files/carti universitare tiparite intre anii 2008-2016.pdf · Lista publicaţiilor tipărite la Editura Conspress

199.

R. Pascu, D. Georgescu, T. Pascu – Executarea şi încercarea grinzilor din beton armat la încovoiere cu forţă tăietoare

2013 978-973-100-253-8

200.

D. Georgescu, R. Pascu, T. Pascu – Evaluarea rezistenţei betonului din structuri existente din beton armat

2013 978-973-100-254-5

201.

POSDRU – Ghid curricular pentru domeniul Ingineria Sistemelor

2013 978-973-100-255-2

202.

POSDRU – Ghid de practică : versiunea a 3 a

2013 978-973-100-256-9

203.

A. Vlădeanu, G. Vlădeanu – Echipamente tehnologice pt.demolarea construcţiilor

2013 978-973-100-257-6

204.

D.A. Păunescu, C.M. Pascal – Programare bazată pe reguli: îndrumător de laborator

2013 978-973-100-258-3

205.

M. Darie, M. Briciu, L. Pană – Acoperişuri cu pante mari curs – a 2-a ediţie

2013 978-973-100-259-0

206.

D. Iordache – Rezistenţa materialelor, vol. II

2013 978-973-100-260-6

207.

G.D. Mateescu – Linux : utilizare şi administrative

2013 978-973-100-261-3

Page 24: Lista publicaţiilor tipărite la Editura Conspressconspress.utcb.ro/files/carti universitare tiparite intre anii 2008-2016.pdf · Lista publicaţiilor tipărite la Editura Conspress

208.

D.A. Păunescu – Knowledge representation and reasoning

2013 978-973-100-262-0

209.

I. Filip – Programare WEB 2013 978-973-100-263-7

210.

L. Ferariu – Sisteme inteligibile hibride 2013 978-973-100-264-4

211.

M. Postolache – Sisteme de microprocesoare

2013 978-973-100-265-1

212.

Şt. Preitl, Z. Preitl – Introducere în automatică

2013 978-973-100-266-8

213.

G. Varvara – Programare independentă de platformă

2013 978-973-100-267-5

214.

POSDRU – Raport de analiză adocumentelor curriculare europene si deevaluare a curriculelor actuale din facultatilepartenere din domeniul Ingineria Sistemelor

2013 978-973-100-268-2

215.

L. Mastacan, I. Olah – Echipamente si structuri de reglare automată. Îndrumător de laborator

2013 978-973-100-269-9

216.

A. Albu – Computer programming. The C language

2013 978-973-100-270-5

Page 25: Lista publicaţiilor tipărite la Editura Conspressconspress.utcb.ro/files/carti universitare tiparite intre anii 2008-2016.pdf · Lista publicaţiilor tipărite la Editura Conspress

217.

S.S. Iliescu, I. Făgărăşan, N. Arghira, I. Dumitru – Formule, simboluri, tabele şi diagrame utilizate în analiza şi proiectarea sistemelor de reglare automată

2013 978-973-100-271-2

218.

D. Cârstoiu – Sisteme de baze de date distribuite

2013 978-973-100-272-9

219.

I. Robu – Curs de chimie : bazele fizico – chimice ale studiului materialelor de construcţie

2013 978-973-100-273-6

220.

D. Hossu, I. Făgărăşan, I. Dumitru, N. Arghira, S.S. Iliescu – Ghid practic de proiectare şi implementare a aplicaţiilor SCADA

2013 978-973-100-275-0

221.

Al. Aldea, C. Neagu, C. Arion – Îndrumător pentru evaluarea încărcării din zăpadă conform CR 1-1-3/2012

2013 978-973-100-276-7

222.

D. Georgescu, R. Pascu – Beton armat - curs : Partea I : Bazele proiectării, materiale, durabilitate, acţiunea de compozit

2013 978-973-100-277-4 978-973-100-278-1

223.

R. Văcăreanu, F. Pavel, Al. Aldea – Îndrumător pentru evaluarea acţiunii vântului asupra construcţiilor conform CR 1-1-4 / 2012

2013 978-973-100-279-9

224.

C. Soare, S.S. Iliescu, I. Făgărăşan, N. Arghira, I. Dumitru – Sisteme neliniare şi eşantionate: îndrumar

2013 978-973-100-281-1

225.

S. Nanu – Microcontrolere : Aplicaţii 2013 978-973-100-282-8

Page 26: Lista publicaţiilor tipărite la Editura Conspressconspress.utcb.ro/files/carti universitare tiparite intre anii 2008-2016.pdf · Lista publicaţiilor tipărite la Editura Conspress

226.

A. Pricop, M. Postolache, L. Mastacan – Platforma de automatizare si simulare a proceselor industrial – suport de instruire cadre didactice şi studenti

2013 978-973-100-283-5

227.

G. Varvara – Suport de curs pt. disciplina Ingineria Programării I. Dezvoltarea sistemelor software critice

2013 978-973-100-284-2

228.

F. Ostafi, F.C. Brăescu, G. Varvara – Ghid de uitilizare a platformei educaţionale Moodle

2013 978-973-100-285-9

229.

L. Ferariu – Lecture Notes for Hybrid Intelligent Systems

2013 978-973-100-286-6

230.

S.F. Ostafi – Baze de date. Suport de curs 2013 978-973-100-287-3

231.

POSDRU – Ghid curricular orientativ pentru domeniul Ingineria Sistemelor – versiunea a II a

2013 978-973-100-288-0

232.

*** – Simpozion ştiinţific: Cercetare,administrare rutieră – CAR 2013

2013 978-973-100-289-7

233.

M. Popescu – Materiale de instalaţii 2013 978-973-100-291-0

234.

M. Popescu – Chimie appliquée aux matériaux de construction

2013 978-973-100-292-7

Page 27: Lista publicaţiilor tipărite la Editura Conspressconspress.utcb.ro/files/carti universitare tiparite intre anii 2008-2016.pdf · Lista publicaţiilor tipărite la Editura Conspress

235.

POSDRU – Ghid orientativ curricular pentru domeniul Ingineria Sistemelor - versiunea finală (0)

2013 978-973-100-293-4

236.

R. Pascu, D. Georgescu – Beton armat - curs : Partea a II – a : Calculul la stări limită

2013 978-973-100-294-1

237.

A. Aldea – Fiabilité des structures, partea I 2013 978-973-100-295-8 978-973-100-296-5

238.

R. Trandafir, FI. Iatan – Modelare şi simulare

2013 978-973-100-297-2

239.

G. Groza – Linear algebra and analytic geometry – second edition

2013 978-973-100-298-9

240.

I. Tecuci, E. Oprişan – Scurtă incursiune în istoria legăturilor dintre om şi apă pe teritoriul României

2013 978-973-100-299-6

241.

H. Asanache – Clădiri : vol. I 2013 978-973-100-300-9 978-973-100-301-6

242.

POSDRU – Portofoliu de compentenţe pentru domeniul ingineria sistemelor

2013 978-973-100-302-3

243.

POSDRU – Reţea naţională de centre pt. dezvoltarea programului de studii cu rute flexibile şi a unor instrumente didactice la specializarea de licenţă şi masterat,din domeniul Ingineria sistemelor – Lucrări prezentate în cadrul atelierului nr. 4

2013 978-973-100-303-0

Page 28: Lista publicaţiilor tipărite la Editura Conspressconspress.utcb.ro/files/carti universitare tiparite intre anii 2008-2016.pdf · Lista publicaţiilor tipărite la Editura Conspress

244.

POSDRU – Utilizarea tehnologiilor GRID 2013 978-973-100-304-7

245.

*** – A V-a sesiune studenţească de comunicări ştiinţifice

2013 978-973-100-305-4

246.

*** – Tendinţe actuale în ingineria structurilor metalice

2013 978-973-100-306-1

247.

POSDRU – Reţea naţională de centre pt. dezvoltarea programului de studii cu rute flexibile şi a unor instrumente didactice la specializarea de licenţă şi masterat,din domeniul Ingineria sistemelor – Lucrări prezentate în cadrul atelierului nr. 5

2013 978-973-100-307-8

248.

Ghe. Badea, A. C. Badea – Aplicaţii cadastru:îndrumător de lucrări practice

2013 978-973-100-308-5

249.

Ghe. Badea, Ana C. Badea – Aplicaţii sisteme informaţionale specifice domeniilor de activitate

2013 978-973-100-309-2

250.

A. C. Badea, Ghe. Badea – Cadastru, bănci de date şi aplicaţii GIS în zone urbane

2013 978-973-100-310-8

251.

Ghe. Badea – Cadastru 2013 978-973-100-311-5

252.

I. Toma – Analyse mathématique: calcul différentiel

2013 978-973-100-312-2

Page 29: Lista publicaţiilor tipărite la Editura Conspressconspress.utcb.ro/files/carti universitare tiparite intre anii 2008-2016.pdf · Lista publicaţiilor tipărite la Editura Conspress

253.

*** – Reţea naţională de centre pt. dezvol-tarea programului de studii cu rute flexibile şi a unor instrumente didactice la speciali-zarea de licenţă şi masterat,din domeniul Ingineria sistemelor: lucrări prezentate în cadrul sesiunilor: 7 - 10 noiembrie 2013.

2013 978-973-100-313-9

254.

D.V. Iordache – Resistance materiaux, II 2013 978-973-100-314-6

255.

R. Pecsi – Automate şi microprogramare 2013 978-973-100-315-3

256.

A. C. Badea – Proiectare manageriala şi organizarea lucrărilor

2014 978-973-100-316-0

257.

M. Butucea – Elemente de sociologie 2014 978-973-100-319-1

258.

N. Postăvaru, G. Drăghici, A. Radwan, D. Galan, A. Cristescu – Management în construcţii, vol.II

2014 978-973-100-320-7

259.

M. Popescu – Materiaux d'installations: cours

2014 978-973-100-321-4

260.

M. Popescu – Travaux pratiques de materiaux d'installations

2014 978-973-100-322-1

261.

I. F. Iatan, B. Sebacher – Aplicaţii de laborator în matematica şi matchad

2014 978-973-100-323-8

Page 30: Lista publicaţiilor tipărite la Editura Conspressconspress.utcb.ro/files/carti universitare tiparite intre anii 2008-2016.pdf · Lista publicaţiilor tipărite la Editura Conspress

262.

C. Mitu – Materiale de instalaţii 2014 978-973-100-324-5

263.

I. Bucur – Analyse mathematique: calcul integral

2014 978-973-100-325-2

264.

C. Coşarcă, A. Sărăcin, P.I. Dragomir, D.C. Docan, T.S. Clinci – Măsurători geodezice inginereşti: îndrumător pentru lucrări practice şi proiect

2014 978-973-100-326-9

265.

Departamentul de limbi străine – Limbă –punte de legatură între oameni şi culturi

2014 978-973-100-327-6

266.

*** – Solving Contaminant Problems for a Sustainable Environment through Application of Environmental Engineering and Science Concepts: International Workshop

2014 978-973-100-328-3

267.

I. Manoliu – 55 de ani pentru învaţământul superior în construcţii

2014 978-973-100-329-0

268.

M. Alămoreanu – Introducere în analiza experimentală a tensiunilor prin tensiometrie electrică rezistivă

2014 978-973-100-330-6

269.

D. Stanciu – Scurtă istorie a bisericii din Vlădeni-Dâmboviţa

2015 978-973-100-331-3

270.

C.R. Gogu – Soluţii viabile în hidrogeologia urbană

2014 978-973-100-332-0

Page 31: Lista publicaţiilor tipărite la Editura Conspressconspress.utcb.ro/files/carti universitare tiparite intre anii 2008-2016.pdf · Lista publicaţiilor tipărite la Editura Conspress

271.

A. Mihai – Algebra liniară şi geometrie analitică : I : note de curs

2014 978-973-100-333-7 978-973-100-334-4

272.

G. Păltineanu, P. Matei, Şt. Donescu, M. Zamfir – Matematici superioare 3

2014 978-973-100-335-1

273.

F. Petrescu, A. Davidescu, A.I. Popovici – Metode experimentale în tribologie

2014 978-973-100-337-5

274.

C. Didulescu, A.C. Badea, A. Savu, A.F.C. Negrilă, A.F. Jocea – Îndrumător de practică topografică

2014 978-973-100-338-2

275.

C. E. Bucurescu – Fiabilitatea, mentenanţa şi disponibilitatea utilajelor tehnologice pentru construcţii

2014 978-973-100-339-9

275.

A. Sărăcin – Teoria sistemelor şi prelucrarea semnalelor în Geomatică

2014 978-973-100-340-5

277.

*** – Proceedings 5th National Conference on Earthquake Engineering & 1st National Conference on Earthquake Engineering and Seismology

2014 978-973-100-342-9

278.

D.C. Docan – Modelare spatială şi topologie

2014 978-973-100-343-6

279.

M. Iancovici – Dynamics of structures : lecture notes: Master degree course on stuctural engineering

2014 978-973-100-345-0

Page 32: Lista publicaţiilor tipărite la Editura Conspressconspress.utcb.ro/files/carti universitare tiparite intre anii 2008-2016.pdf · Lista publicaţiilor tipărite la Editura Conspress

280.

M. Iancovici – Dynamics of stuctures : applications: Master degree course on structural engineering

2014 978-973-100-346-7

281.

A.C. Olteanu, C. Tomşa – Acţiunea de monitorizare în ingineria geotehnică

2014 978-973-100-347-4

282.

A.C. Olteanu – Geotehnică: curs 2014 978-973-100-348-1

283.

A.C. Olteanu, C. Tomşa – Îndrumător pentru lucrări de laborator geotehnic

2014 978-973-100-349-8

284.

R. Pecsi, E. Darie – Îndrumar practic de utilizare a standului de încercare de laborator a masinilor electrice trifazate asincrone EEM 41

2014 978-973-100-350-4

285.

R. Pecsi, E. Darie – Îndrumar practic de utilizare a standului de încercare de laborator a masinilor electrice de curent continuu EEM 02

2014 978-973-100-351-1

286.

R. Pecsi, I. Caluianu – Automate programabile

2014 978-973-100-352-8

287. A.A. Stănescu, A.M. Ghiţă, M. Bârnaure – Îndrumător pentru proiectarea clădirilor de locuit cu regim mic de înălţime, vol. I

2014 978-973-100-353-5 978-973-100-354-2

288.

O.R. Beuran – Legislaţie în activitatea de construcţii: note de curs

2014 978-973-100-355-9

Page 33: Lista publicaţiilor tipărite la Editura Conspressconspress.utcb.ro/files/carti universitare tiparite intre anii 2008-2016.pdf · Lista publicaţiilor tipărite la Editura Conspress

289.

C. Gavrilă, V. Petrehuş, N.c Teodorescu, C. Nartea, I. Popescu, A.E. Sandu – Matchad: aplicaţii – modelare şi simulare

2014 978-973-100-356-6

290.

Al. N. Dimache, I. Iancu – Elemente generale de hidraulică

2014 978-973-100-357-3

291.

C. Ardelean – Localisation : the new challenge for translators : a course for 1st year master studies

2014 978-973-100-358-0

292.

A. Purnuş – Sisteme informatice de managementul proiectelor, ediţia a II-a

2014 978-973-100-359-7

293.

P. I. Dragomir, T. Clinci – Tehnici de măsurare şi poziţionare în domeniul apropiat

2014 978-973-100-360-3

294.

C. D. Voiniţchi – Chimie pentru constructori

2014 978-973-100-361-0

295.

M. Dicu, M.M. Stoian, T. Boghian, A.F. Lighean – Aplicaţie la sisteme manageriale pentru lucrări de construcţii : ghid didactic

2014 978-973-100-362-7

296.

I. Toma, V. Moşnegut, Şt. Constantinescu – Analyse mathématique : équation différentielles ordinaries : calcul intégral : cours, applications et exercices

2015 978-973-100-363-4

297.

M. Stoian, A.M. Nica – Managementul lucrărilor de construcţii: îndrumător proiect specializare poduri

2015 978-973-100-364-1

Page 34: Lista publicaţiilor tipărite la Editura Conspressconspress.utcb.ro/files/carti universitare tiparite intre anii 2008-2016.pdf · Lista publicaţiilor tipărite la Editura Conspress

298.

P.I. Dragomir – Măsurători geodezice inginereşti în construcţii

2015 978-973-100-365-8

299.

C. Ardelean – Think twice! Risk management : the hidden side of translation

2015 978-973-100-366-5

300

A. Vasilescu, C. Văcărescu – Mécanique : Notions théoriques et applications statique

2015 978-973-100-367-2

301.

S. Perju – Staţii de pompare: aplicaţii 2015 978-973-100-368-9

302.

B.I.N. Geman – Terminologia arhictecturii: nivele de utilizare

2015 978-973-100-369-6

303.

M. Iancovici – Dinamica stucturilor. Abordări energetice

2015 978-973-100-370-2

304.

I . Robu, C. Mazilu – Materiale de construcţie : I

2015 978-973-100-371-9 978-973-100-372-6

305.

M. Alexe, V. Cojocaru – 151 de Ani de Învăţămant de Construcţii : Expoziţie omagială martie – mai 2015

2015 978-973-100-373-3

306.

B. Oprea – Dispute Adjudication Bords Practical Aspects

2015 978-973-100-374-0

Page 35: Lista publicaţiilor tipărite la Editura Conspressconspress.utcb.ro/files/carti universitare tiparite intre anii 2008-2016.pdf · Lista publicaţiilor tipărite la Editura Conspress

307.

C. Iacoboaea – Teoria şi practica urbanismului şi amenajării teritoriului Partea I

2015 978-973-100-375-7 978-973-100-376-4

308.

G. Groza – Analiza combinatorică şi algoritmica grafurilor

2015 978-973-100-377-1

309.

M. Şercaianu – Sisteme informaţionale geografice în urbanism şi amenajarea teritoriului

2015 978-973-100-378-8

310.

Al. Dimache, I. Iancu, L. Batali – Evaluarea interacţiunii dintre apele subterane şi lucrările de infrastructură

2015 978-973-100-379-5

311.

S. A. Popescu, M. Jianu – A course in differential equations, calculus of variations and probabilities, vol.1. Differential equations

2015 978-973-100-380-1 978-973-100-381-8

312.

S. A. Popescu, M. Jianu – A course in differential equations, calculus of variations and probabilities, vol.2. Calculus of variations and probabilites.

2015 978-973-100-382-5

313.

M. Daraban – Poduri metalice : ghid de proiectare

2015 978-973-100-383-2

314.

R. Pécsi – Maşini şi acţionări electrice : culegere de probleme

2015 978-973-100-384-9

315.

A. Purnuş – Modelarea proiectelor în construcţii : aplicaţii în managementul proiectelor

2015 978-973-100-385-6

Page 36: Lista publicaţiilor tipărite la Editura Conspressconspress.utcb.ro/files/carti universitare tiparite intre anii 2008-2016.pdf · Lista publicaţiilor tipărite la Editura Conspress

316.

R. Văcăreanu, Fl. Pavel, Al. Aldea, C. Arion, C. Neagu – Elemente de analiză a hazardului seismic

2015 978-973-100-386-3

317.

R. Ghenţulescu – A guide to terminology 2015 978-973-100-387-0

318.

C. Coşarcă, A. Sărăcin, T.S. Clinci – Măsurători geodezice inginereşti în construcţii şi industrie: îndrumător pentru lucrări practice

2015 978-973-100-388-7

319.

M. Stoian, A.N. Nica – Managementul lucrărilor de construcţii: îndrumător de proiect specializare drumuri

2015 978-973-100-390-0

320.

E. Stângaciu – Ghid pentru pregătirea examenului de bacalaureat

2015 978-973-100-391-7

321.

V. H. Guţu – Tratat: calculul curbelor pe baza echilibrului spaţial al deplasări auto la drumuri moderne. Vol. I : Elemente teoretice

2015 978-973-100-392-4 978-973-100-393-1

322.

V. H. Guţu – Tratat: calculul curbelor pe baza echilibrului spaţial al deplasări auto la drumuri moderne. Vol. II: Aplicaţi practice

2015 978-973-100-394-8

323.

A. Mihai, L. Niţu – Ecuaţii diferenţiale şi cu derivate parţiale.

2015 978-973-100-395-5

324.

P. I. Dragomir D. C. Docan, T. S. Clinci – Bazele măsurătorilor geodezice inginereşti

2015 978-973-100-396-2

Page 37: Lista publicaţiilor tipărite la Editura Conspressconspress.utcb.ro/files/carti universitare tiparite intre anii 2008-2016.pdf · Lista publicaţiilor tipărite la Editura Conspress

325.

*** – National Sympozium „75 years from November 10th 1940 Vrancea” Earthquake : Book of Abstracts

2015 978-973-100-397-9

326.

D. Ţăpuşi, S. Constantinescu, M. Darie – Constructiv en bris : guide d’application Partie I. Poutre en bois lamelle colle

2015 978-973-100-398-6 978-973-100-399-3

327.

N. Dăscălescu – Amintiri dintr-o breaslă 2015 978-973-100-400-6

328.

G. Păltineanu, M. Zamfir – Matematici superioare: calcul diferenţial

2015 978-973-100-401-3

329.

M. Bălan, R.I. Cruciat, A.Gh. Pricopie – Rezistenţa materialelor: culegere de probleme : partea a II a

2015 978-973-100-402-0 978-973-100-403-7

330.

C.D. Voiniţchi – Materiale şi produse utilizate în construcţii: propietăţi generale

2015 978-973-100-404-4

331.

N. Rădulescu, I. Manoliu – Geotehnică II 2015 978-973-100-405-1

332.

C. Frâncu – Mecanisme : Indrumar pentru proiecyul de an – Tema : Incărcător de pneuri

2016 978-973-100-406-8

333.

G. Păltineanu, M. Jianu, L. Majercsik, A.N. Marcoci, A.D. Matei – Culegere de probleme de analiză matematică : vol. I – Calcul diferenţial

2016 978-973-100-408-2 978-973-100-409-9

Page 38: Lista publicaţiilor tipărite la Editura Conspressconspress.utcb.ro/files/carti universitare tiparite intre anii 2008-2016.pdf · Lista publicaţiilor tipărite la Editura Conspress

334.

L. G. Miclea – Nociones de morfologia 2016 978-973-100-410-5

335.

L. G. Miclea – Limba spaniolă 2016 978-973-100-411-2

336.

D. Furiş, R. Erbaşu, M. Şandru, B.A. Butnaru – Stării de eforturii şi deformaţii în plăci circulare

2016 978-973-100-412-9

337.

I.A. Drobot – Limba engleză : teste de admitere

2016 978-973-100-413-6

338.

I.A. Drobot – Limba engleză : teste de competenţă

2016 978-973-100-414-3

339.

M. Anghel – Elemente de limba română : profil tehnic

2016 978-973-100-415-0

340.

A.E. Sandu – Algebră liniară, geometrie analitică şi diferenţială: note de curs şi aplicaţii

2016 978-973-100-416-7

341.

M. Alexe – ARIPI : albumul expoziţiei de arte vizuale dedicat zilei de 1 iunie : Iunie 2015

2016 978-973-100-417-4

342.

I. Spătărelu – Tehnologia lucrărilor de construcţii : îndrumător de proiect

2016 978-973-100-418-1

Page 39: Lista publicaţiilor tipărite la Editura Conspressconspress.utcb.ro/files/carti universitare tiparite intre anii 2008-2016.pdf · Lista publicaţiilor tipărite la Editura Conspress

343.

I. Spătărelu, A. Duţu, M. Niste – Construction Engineering : project guideline

2016 978-973-100-419-8

344.

C. Răcănel, A. Burlacu – Materiale compozite pentru straturi rutiere : alcătuire şi particularităţi : mixturi asfaltice

2016 978-973-100-420-4

345.

*** - 25th European Young Geotechnical Engineers Conference, 21st – 24th of June 2016, Sibiu, Romania

2016 978-973-100-421-1

346.

C. Racanel, A. Burlacu – Transport engineering

2016 978-973-100-422-8

347.

A. Burlacu - Tehnologii de execuţie a structurilor rutiere suple şi mixte

2016 978-973-100-423-5

348.

C. Petcu, M. Dicu – Voies de communication routiere : guide pratique pour les étudians

2016 978-973-100-424-2

349.

G. Păltineanu, M. Zamfir – Matematici superioare: calcul integral

2016 978-973-100-425-9

350.

M. Alexe, V. Cojocaru-Coverg - Ferestrele Bucureştiului

2016 978-973-100-426-6

351.

L. Niţă, M.V. Popescu – Analiză matematică : teste de examen

2016 978-973-100-427-3

Page 40: Lista publicaţiilor tipărite la Editura Conspressconspress.utcb.ro/files/carti universitare tiparite intre anii 2008-2016.pdf · Lista publicaţiilor tipărite la Editura Conspress

352.

*** - 135 de ani de învăţământ tehnic românesc în domeniul infrastructurii de transport : Bucureşti 1881-2016

2016 978-973-100-428-0

353.

M. Alexe – Vise în Balcani

2016 978-973-100-429-7

354.

O. Bogdan – Mecanica construcţiilor 2016 978-973-100-430-3