,,valenţele patrimoniale ale publicaţiilor periodice – studiu de caz … · 2014. 12. 16. ·...

of 20 /20
Colecţiile de patrimoniu în era digitală ,,Valenţele patrimoniale ale publicaţiilor periodice – studiu de caz «Anuarul Comercial pe anul 1906 …», Craiova’’ Biblioteca Academiei Române Bălăican Iuliana Delia [email protected] Bucureşti, 25 noiembrie 2014

Author: others

Post on 26-Jan-2021

3 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Colecţiile de patrimoniu în era digitală

  ,,Valenţele patrimoniale ale

  publicaţiilor periodice – studiu de caz

  «Anuarul Comercial pe anul 1906 …», Craiova’’

  Biblioteca Academiei Române Bălăican Iuliana [email protected]

  Bucureşti, 25 noiembrie 2014

 • PATRIMONIUL

  • Miză într-un război

  • Imbold al memorieicolective

  • Instrument de propagandă

  • Modă

  Moştenire-Etimologic-

  din lat. patrimonium

  fr. patrimoine.

  Vector de identitatenaţională

  Resursăeconomică

  Sursaprimară încercetare

 • Cui îi revine responsabilitatea în privinţa

  conservării şi valorizării patrimoniului?

  Arhiva naţională

  legea depozitului legal, legea patrimoniului, legea

  drepturilor de autor

  biblioteci, arhive, muzee

 • Arhiva Naţională Documentară

  Periodice

  Manuscrise, cărţi rare

  Documenteistorice

  Hărţi

  Stampe, desene, tablouri

  Numismatică

  Fotografii

 • Crearea unei Arhive Naţionale a Periodicelor

  ţărilor bogate?exclusivăEste o preocupare

 • http://www.freenewspaperarchives.us/

 • http://www.britishnewspaperarchive.co.uk/

 • http://www.bnf.fr/fr/collections_et_services/presse/s.presse_nu

  merisee.html?first_Art=non

 • Arhiva Naţională a Periodicelor

  Desiderat Necesitate

 • Valenţele patrimoniale alepublicaţiilor periodice

  Presa

  • Indicator al valorilor trecutului şi prezentului, din punctde vedere simbolic, afectiv, social, politic, economic, cultural şi ştiinţific, o componentă determinantă a istoriei.

  Presa• Un maker al timpului, care se dezvoltă din şi pentru

  istorie.

  Presa • Sursă primară în cercetarea ştiinţifică

 • Valorizarea periodicelor –

  punerea în circuitul ştiinţific

  Bibliografierea

  Catalogare, clasificare, indexare

  Digitizare

 • Anuarul pe anul 1906al Camerei de Comerţ şi Industrie din Craiova

  Expoziţia

  de la Bucureşti din 1906

  ,, Anuarul (…) o lucrare meritorie, vrednică de toată lauda’’

  (,,Curierul Expoziţiei’’,

  18 iunie 1906)

 • Anuarul Meseriilor pe anul 1906, Camera de Comerciu şiIndustrie Circonscripţiunea I Craiova, cuprinzând cele 5 judetedin regiune Dolj, Gorj, Mehedinţi, Romanaţi, Vâlcea

  1.Corporaţia Ferarilor- ferari, careţaşi, rotari, lemnari şi căldărari.

  2.Corporaţia Plăpumarilor- plăpumari, boiangii, pălărieri, tapiţeri, abagii, lumânărari şi săpunari.

  3. Corporaţia Cismarilor- cismari, pantofari şi curelari.

  4. Corporaţia Cojocarilor- cojocari, bărbieri, brutari şi perieri.

  5. Corporaţia Tipografilor- tipografi, legători de cărţi, litografi, cofetari, argintari şi poleitori.

  6. Corporaţia Mecanicilor- mecanici, turnători, strungari în fier, ceasornicari, cuţitari, giuvaergii, alămari şi armurari.

  7. Corporaţia Croitorilor- croitori, ţesători, ceaprazari, umbrelari, sforari, modiste şi corsetieri.

  8. Corporaţia Constructorilor- tâmplari, sculptori, cufărari, scărari, mozaişti, cioplitori în piatră, pavatori, zugravi, vopsitori, tinichigii, dogari, zidari, dulgheri, strungari, ceramişti, ornamentişti, teracotişti şi sobari

 • Anuarul comerciului

  Cumpărarea de produse sau mărfuri spre a le vinde, incluzându-se obligaţiunile de Stat sau alte titluri de credit;

  Vânzările de produse, închirierile de mărfuri;

  Contractele de report asupra obligaţiunilor de Stat sau altor titluri de credit circulând în comerţ;

  Cumpărarea sau vânzarea de părţi sau de acţiuni ale societăţilor comerciale;

  Orice întreprinderi sau furnituri;

  Întreprinderile de spectacole publice;

 • Întreprinderile de comisioane, agenţii şi oficii de afaceri;

  Întreprinderile de construcţii;

  Fabricile, de manufacturile şi imprimeriile;

  Editurile, librăriile şi obiectele de artă, când le vinde altcineva decât autorul;

  Operaţiunile de bancă şi schimb;

  Operaţiunile de mijlocire (samsărie) în afaceri;

  Firmele de transporturi de persoane sau mărfuri pe apă sau pe uscat;

  Cambiile şi ordinele în produse şi mărfuri;

 • Construirea, cumpărarea, vânzarea şi revânzarea de vase pentru navigareainterioară şi exterioară şi tot ce priveşte echiparea, armarea şi aprovizionareaunui vas

  Expediţiile maritime, închirierile de vase, împrumuturile maritime şi toatecontractele privind comerţul maritim şi navigaţia;

  Asigurările de viaţă;

  Asigurările pentru riscurile de navigaţie;

  Depozitele comerciale;

  Depozitele în docuri şi toate operaţiunile asupra recipiselor de depozit

 • Anuarul Agriculturii pe anul 1906cuprinzând cele 5 judeţe din regiune:Dolj,Gorj, Mehedinţi, Romanaţi, Vâlcea

  numele proprietarilor care au un număr mai mare de o sutăde hectare de pământ

  numărul total al locuitorilor comunei cu numărul de hectare de pământ deţinut în proprietate;

  numele arendaşilor pentru marile proprietăţi

 • Importanţa ştiinţifică a Anuarelor –

  Clasificarea informaţiilor

  numele proprietarului

  tipului de meşteşug sau comerţ practicat

  etnia proprietarului sau a lucrătorului

  sediul principal şi sucursalele firmei

  casele din străinătate cu care aveau colaborări

  moşiile aveau notată producţia anului 1905 (element important în evaluarea lor)

 • Concluzii

  � Publicaţiile periodice sunt surse valoroase pentru cercetare.

  � Arhiva Naţională digitală a Periodicelor ar putea deveni instrument

  important pentru cercetători.

  � Varianta digitală a Arhivei Periodicelor sporeşte accesibilitatea

  documentelor.

 • Vă mulţumesc pentru atenţia acordată!