ip - ssm gestionar - vanzator produse nealimentare

Click here to load reader

Post on 03-Aug-2015

1.277 views

Category:

Documents

25 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Aprobat, Administrator

IP-SSM INSTRUCTIUNE PROPRIE DE SCURITATE SI SANATATE A MUNCII GESTIONAR VANZATOR PRODUSE NEALIMENTARE

CUPRINSCAPITOLUL 1 PREVEDERI GENERALE................................................................................3 1.1 Continut...................................................................................................................................3 1.2 Scop.........................................................................................................................................3 CAPITOLUL 2 PREVEDERI COMUNE TUTUROR ACTIVITATILOR COMERCIALE4 2.1 Incadrarea si repartizarea personalului pe locuri de munca....................................................4 2.2 Instruirea personalului.............................................................................................................5 2.3 Dotarea cu echipament individual de protectie.........................................................................5 2.4 Organizarea locului de munca si a activitatii...........................................................................6 2.5 Protectia impotriva electrocutarii..........................................................................................10 2.6 Protectia impotriva incendiilor si exploziilor..........................................................................12 CAPITOLUL 3 PREGATIREA MARFURILOR PENTRU VANZARE...............................17 3.1 Portionarea marfurilor in vrac, prin cantarire.......................................................................17 CAPITOLUL 4 COMERCIALIZAREA MARFURILOR......................................................18 4.1 Vanzarea cu amanuntul..........................................................................................................18 CAPITOLUL 5 PREVEDERI DE PROIECTARE SPATII COMERCIALE.....................20 5.1 Cerinte privind amplasarea, constructia si amenajarea depozitelor de marfuri......................20 5.2 Cerinte privind amplasarea, constructia si amenajarea magazinelor......................................21 5.1 Cerinte privind asamblarea, constructia si amenajarea spatiilor comerciale situate la parterul blocurilor, a complexelor agroalimentare si a chioscurilor..........................................................23 CAPITOLUL 6 CERINTE DE SECURITATE A MUNCII PENTRU MANIPULAREA MANUALA A MASELOR...................................................................................................25 6.1 Obligatiile angajatorilor........................................................................................................25 6.2 Informarea, instruirea, consultarea si participarea lucratorilor.............................................26 6.3 Pericole..................................................................................................................................26 6.4 Reguli generale la manipularea greutatilor............................................................................27 6.5 Manipularea obiectelor compacte..........................................................................................31 6.6 Manipularea butoaielor..........................................................................................................32 6.7 Manipularea buteliilor de gaze tehnice...................................................................................34 6.8 Manipularea sarcinilor de forma foaie...............................................................................34 6.9 Manipularea obiectelor lungi (laminate sau profile lemnoase)...............................................35 CAPITOLUL 7 GHID TERMINOLOGIE NOTIUNI DE BAZA

Capitolul 1 PREVEDERI GENERALE

1.1 Continut Prezentele instructiuni proprii pentru comertul cu ridicata si cu amanuntul cuprind cerintele necesare pentru asigurarea securitatii si sanatatii in munca a personalului care desfasoara diverse activitati comerciale.

1.2 Scop Prevederile instructiunilor proprii au ca scop diminuarea sau eliminarea pericolelor specifice acestor activitati si desfasurarea proceselor de munca in conditii de securitate si sanatate.

Capitolul 2 PREVEDERI COMUNE TUTUROR ACTIVITATILOR COMERCIALE2.1 Incadrarea si repartizarea personalului pe locuri de munca 2.1.1 La locurile de munca in care se desfasoara activitati comerciale vor fi repartizate numai persoane care cunosc echipamentele tehnice, instalatiile si procedeele de lucru, au calificarea si autorizarea necesara si au fost instruite din punct de vedere al protectiei muncii. 2.1.2 (1) La efectuarea activitatilor comerciale vor fi repartizati numai lucratori care au corespuns controlului medical obligatoriu, conform reglementarilor Ministerului Sanatatii. (2) In functie de specificul activitatii comerciale, se interzice lucrul in cadrul acestei activitati al persoanelor care prezinta diverse afectiuni, constatate la controlul medical si care constitue contraindicatii pentru desfasurarea activitatii in conditii de protectie. (3) Controlul medical periodic este obligatoriu si se va desfasura potrivit prevederilor Ministerului Sanatatii.

(4) La repartizarea in munca a tinerilor, a femeilor precum si a persoanelor cu diverse infirmitati vor fi respectate reglementarile in vigoare, privind angajarea acestor categorii de personal. (5) Femeile gravide nu vor fi repartizate la locuri de munca care impun pozitii vicioase de lucru (pozitie ghemuita, in genunchi, ortostatism permanent etc.), vibratii sau temperaturi extreme (caldura excesiva, frig). (6) Daca sarcina survine in perioada desfasurarii unei activitati cu nivel ridicat de risc (pierderea sarcinii), conducerea persoanei juridice sau fizice va lua masuri in vederea asigurarii unui loc de munca corespunzator. 2.2. Instruirea personalului 2.2.1 Organizarea si desfasurarea activitatii de instruire a salariatilor in domeniul protectiei muncii se vor realiza conform Normelor generale de protectie a muncii. 2.2.2 Persoanele juridice sau fizice au obligatia de a elabora, prin efort propriu sau in colaborare cu institutii specializate, instructiuni proprii de protectie a muncii, in functie de specificul activitatii comerciale desfasurate, instructiuni ce vor fi supervizate de specialisti in domeniu. Aceste instructiuni vor fi afisate la loc vizibil. 2.2.3 In cadrul procesului de instruire in domeniul protectiei muncii a salariatilor care desfasoara activitati comerciale, se vor transmite toate informatiile necesare referitoare la: riscurile la care sunt expusi; partile periculoase ale echipamentelor tehnice utilizate, in functie de specificul activitatii; dispozitivele de protectie existente; mijloacele de protectie si autoprotectie; modul de interventie in caz de avarii sau accidente; sistemele de avertizare/semnalizare/alarmare; semnificatia standardelor. 2.2.4 Masurile de prim ajutor se vor stabili, in functie de specificul activitatii comerciale desfasurate, cu avizul medicului de medicina a muncii sau cu competenta de medicina a muncii, prin instructiuni proprii. marcajelor diferitelor incarcaturi, colete etc., conform

2.3. Dotarea cu echipament individual de protectie 2.3.1 Dotarea cu echipament individual de protecie si alegerea sortimentelor in functie de riscurile specifice fiecarui tip de activitate sau operatie comerciala, se va face conform Normativului-intern de acordare si utilizare a echipamentului individual de protectie aprobat

2.3.2 In zonele cu pericol potential de aparitie a electricitatii statice in mediul de munca, imbracamintea si incaltamintea vor fi antistatice; se interzice utilizarea imbracamintei sintetice, generatoare de sarcini electrice sau a incaltamintei cu accesorii metalice. De asemenea, salariatii vor fi dotati cu echipament individual de protectie fara buzunare, mansete sau cute in care s-ar putea acumula pulberi generatoare de incendii sau explozii. 2.3.3 Pe langa echipamentul individual de protectie corespunzator, salariatii care desfasoara activitati de comercializare a substantelor chimice caustice, acide, petroliere etc. vor fi dotati, dupa caz, cu unguente de protectie si solutii de neutralizare a nocivitatii. 2.3.4 Personalul salariat care lucreaza in medii cu temperaturi ridicate, i se va administra dupa caz, alimentatia de protectie necesara. 2.3.5 Pentru asigurarea unei igiene corporale corespunzatoare, salariatii care manipuleaza si comercializeaza diverse materii si materiale nocive, inainte de servirea mesei isi vor spala mainile si fata. 2.3.6 (1) La terminarea lucrului, echipamentul individual de protectie va fi depus in vestiare special amenajate. (2) Persoanele juridice sau fizice vor lua masuri, dupa caz, de curatare, denocivizare, reparare si intretinere a echipamentului individual de protectie. 2.3.7 Echipamentul individual de protectie va asigura protectia impotriva tuturor riscurilor existente la locul de munca.

2.4. Organizarea locului de munca si a activitatilor 2.4.1 Toate caile de acces ale spatiilor de lucru vor fi mentinute in stare de curatenie, libere de orice obstacol si vor fi marcate vizibil, pentru a se evita expunerea salariatilor la accidente. Caile de acces vor fi nivelate, podite sau pavate si amenajate in

vederea scurgerii apei. Iarna, caile de acces vor fi curatate de zapada si presarate cu materiale antiderapente (nisip, sare, rumegus etc.).

2.4.2 Pentru autovehicule vor fi prevazute drumuri sau spatii de intoarcere cu o raza de curbura care sa permita manevre nepericuloase. Atunci cand nu exista spatii de intoarcere, manevrele se vor face prin pilotaj. Pe caile de circulatie ale autovehiculelor, vor fi amplasate, la loc vizibil, placite cu semne de circulatie. 2.4.3 Acolo unde este cazul (diferente de nivel) se vor ameneja rampe de incarcaredescarcare, la cote de nivel corespunzatoare platformei mijloacelor de transport si prevazute cu dispozitive de egalizare sau podete de trecere cu inaltim