grile licenta

Click here to load reader

Post on 14-Dec-2014

332 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

tt

TRANSCRIPT

UNIVERSITATEA CRETIN "DIMITRIE CANTEMIR"

FACULTATEA DE MANAGEMENT TURISTIC 1 COMERCIAL

TESTE GRILPENTRU EXAMENUL DE LICENJ LA SPECIALIZAREA ECONOMIA COIUIERJULUI, TURISMULUI 1 SERVICIILOR"

TESTE - GRILPENTRU EXAMENUL DE LICENT LA SP EC lAlAZAREA ECONOMIA COMER TUL UI, TURISMULUIISERVICIILOR"

Elaborare: Prof. univ. dr. Cprrescu Gheorghita Prof. univ. dr. Ionacu Viorica Prof. univ. dr. Neacu Nicolae Prof. univ. dr. Prian Elena Prof. univ. dr. Popescu Manoela Prof. univ. dr. Stanciu Ion Conf. univ. dr. Bltretu Andreea Lect. univ. dr. Drgut Bogdnel Lect. univ. dr. Pascu Emilia Lect. univ. dr. Pavel Camelia Asist. univ. drd. Neacu Monica

Redactor ef: Lect. univ. dr. Pavel Camelia

Reproducerea acestei lucrri, chiar i partala, prin orice procedeu, este strict interzis fr permisiunea editorului i intra sub incidenta Legii nr. 8/1996 privind drepturile de autor drepturi conexe.

UNI VERS IT ATE A CREATINA "MMITRIE CANTEMIR"Acreditai prin Legea nr. 238/23.04,2007 FACULTATEA DE MANAGEMENT TURISTIC 1 COMERCIAL

TESTE - GRILAPENTRU EXAMENUL DE LICENT LA SPECIALIZAREA ECONOMIA COMER TUL UI, TURISMULUI

1 SERVICIILOR"

B y c y i? E 5 T i

Copyright 2011, Editura Pro Universitaria Tate drepturile asupra prezentei editii apartin Editurii Pro Universitaria Nicio parte din acest volum nu poate f copiat far acordul scris al Editurii Pro UniversitariaEDITURA RECUNOSCUT DE CONSILIUL NAJIONAL AL 5TIINTIFICE DIN NVTMNTUL SUPERIOR (C.N.C.S.I.S.). CERCETRII

Descrierea CIP a Bibliotecii Nationale a Romniei Teste-gril pentru examen] de licent la specializarea "Economa comertului, turismiilui i serviciilor" / prof. univ. dr. Cprrescu Gheorghita, prof, univ. dr. lona^cu Viorica, prof. univ. dr, Neacu Nicolae,... Bucuresti : Pro Universitaria, 2011 Bibliogr. ISBN 978-973-129-875-7 I. Cprrescu, Gheorghita II. lonascu, Viorica III. Neacsu, "Nicolae 339.1(075.8)(079J) 338.48(075.8)(079.) 338.46(075.8)(079.1)

Cuprins

INTRODUCERE

.............

7

CAPITOLUL 1. T E M A T I C A E X A M E N U L U I DE LICEISTA LA SPECIALIZAREA E C O N O M I A C O M E R T U L U I , T U R I S M U L U I 1 SERVICIILOR"... ...... CAPITOLUL 2. B I B L I O G R A F I E . CAPITOLUL 3. TESTE - GRIL.............. CAPITOLUL 4. R S P U N S U R LA T E S T E L E - G R I L

11 21 25 301

5

INTRODUCEREUniver sita tea Creatina Diraitrie Cantemir" a fost acreditat prin Legea nr. 238/23.04.2002 devenind parte component a Sistemului National de nvatamnt superior. Universitatea noastr a obtinut, In luna iulie 2010, calificativul GRAD DE NCREDERE RIDICAT" n urrna evalurii institutional din partea Agentiei Romne de Asigiirare a Calittii n nvatmntuf Superior (ARACIS). Acreditarea Universittii i a Faculttilor de Management Turistic i Comercial din Bucureti, Timioara i Cluj-Napoca a conferit dreptul de a organiza, n premier, examenul de licent pentru promotia 2002. In luna februarie 2011, Facultatea de Management Turistic i Comercial din Bucureti a tost reacreditat. n vederea sprijinirii absolventilor, n scopul obtinerii unor rezultate deosebite la licent, un colectiv de cadre didactice de la Facultatea de Management Turistic i Comercial din Bucureti a laborai o culegere de TESTE-GRIL PENTRU EXAMENUL DE LICENT LA SPEC1ALIZAREA ECONOMIA COMERTULUI, TURISMULUI 1 SERVICILOR" care confine 1500 de testegril (eu patru variante de rspuns, din care o singur variant este corect), cuprinznd tematica, bibliografa, testele-gril i rspunsurile corecte specifce mai multor discipline cuprinse n planul de nvtmnt i parcurse de-a lungul celor trei ani de studii la zi i la freevent redus. Este vorba de: Economia serviciilor; Fundamntele tiintei mrfurilor; Economie comercial; Economia turismului; Resurse i destinatii turistice; Amenajarea turstica a teritoriului; Economia i gestiunea ntreprinderii; Management; Management stratgie; M a n a g e m e n t s resurselor umane; Managements calittii totale; Marketing: Cercetri de marketing; Tehnici promotionale; Comunicare i negociere n afaceri. Autorii i exprima convingerea c aceast culegere ofer celor interesati posibilitatea de aprofundare a problemelor complexe din domeniul comertului, turismului i serviciilor. Precizm faptul c aceste teste-gril cuprinse n volum reprezint un exercitiu n pregtirea corespunztoare a examenului de licent al viitorilor absolvent!. n speranta obtinerii unor rezultate foarte bune, dorim s adresm tuturor absolventilor Faculttii de Management Turistic i Comercial - Bucureti i Constanta succs la examenul de licent i o carier profesional reuit. Autorii

7

DMTRE CANTEMIR(1673-1723)DMTRE CANTEMIR, fiul lui Constantin Cantemir, s-a nscut la 26 octombrie 1673 i a murit !n ziua de 21 august 1723. La 20 de ani, n anu 1693, devine pentru o scurt perioad (mart ie-apri lie), domn al Moldovei, unde avea s revin n anii 1710-1711. De a stat ostatic la Constantinopol peste 17 ani, turcii socotindu-1 om de ncredere n poltica externa, s-a oriental spre Rusia, ncheind la Lutk (1711) un tratat secret de abanta cu Petru I, n speranta eberrii trii de sub dominatia trceasc. n rzboiul ruso-ture, din 1711, Cantemir a trecut fati de partea trupelor ruseti. Dupa nfrngerea armatelor ruso-moldovene la Stni leti, Cantemir s-a refugiat n Rusia, unde a devenit consilier intim a lui Petru I i a desfaurat o rodnic activitate tiintific. In anu 1714 Cantemir a fost ales membru al Academiei din Berlin. n opera lui Cantemir, influentat de Umanismul Renaterii i de gndirea naintat din Rusia, s-a oglindit cele mai importante probleme ridicate de dezvoltarea social-storic a Moldovei de la sfritul secolului al XVII-lea i nceputu secolului al XVIII-lea. Dimitrie Cantemir a fost primul autor romn de lucrri filosofce propriuzise. Gndirea lui filosfica reflecta lupta dintre conceptiile religioase, medievale i cele Iaice moderne, vdind tendinte naintate, rationaliste. El a afirmat existenta cauzalitatii i legittii n natura i societate, exprimndu-i ncrederea n puterea tiintei i a ratiunii omenet, cautnd sa delimiteze domeniul tiintei de cel al teologiei. Este autoru! uneia dintre primele istorii ale Imperiului Otoman Incrementa atque decrementa aulae othomanice" (Creterea i desereterea Crtii Otomane"), lucrare tradus n limba englez, francez i germana i care a fost timp de un veac lucrare de baza prin care Europa a cunoscut istoria Turciei. n Hronicul vechimii romano-moldo-vlahilor', Dimitrie Cantemir a cutat s lmureasc problema originii poporului romn i a unittii sale etnice i s dovedeasc continuitatea lui pe teritoriul Daciei, Opera sa de istorie i geografe este strbtut de ideea eliberrii poporului ostru de sub jugul turcesc. Lucrarea lui Dimitrie Cantemir Descriptio Moldaviae" seris n 1716, la cererea Academiei din Berlin, reprezint prima monografe geografc romneasc.

9

In Tstoria Ieroglifie" (1705), prima incercare de romn social din literatura romana, Dimitrie Cantemir satirizeaz, recurgnd la alegorie, boierimea intrigan ta i acaparatoare a pmnturilor tranilor. Printre lucrrile de seam ale lui Dimitrie Cantemir se mai numr: Divanul", Prescurtare a sistemului logicii generale", Cercetarea natural a monarhiilor', Sistema religiei mahomecane" etc. Pentru studentii i cadrele didactice din Universitatea noastr este o mndrie c aceasta functioneaz sub efigia marelui enciclopedist al civilizatiei nationale din secolul al XVIll-lea. DIMITRIE CANTEMIR, domnitor al Moldovei, membru al Academiei din Berlin, istoric, geograf, orientalist i folclorist, fiosof i teolog, naturalist i matematician, muzician i orator, lolog i literat, intruchipnd nsu^irile unuia dintre cei mai mar umaniti ai epocii sale.

10

CAPITOLUL 1. TEMATICA EXAMENULUI DE LICENT LA SPECIALIZAREA ECONOMIA COMERTULUI, TURISMULUI 1 SERVICIILOR"1. CONTINUTUL SERVICIILOR - Conceptul de servicii; - Caracteristiciie serviciilor; - Tipologa serviciilor. 2. ASPECTE ALE GNDIRII ECONOMICE 1EVOLUTIA SERVICIILOR - nceputurile, gndirea clasica i contemporan privind serviciile; - Evolutia i dimensiunile macroeconomice ale serviciilor. 3. PIATA SERVICIILOR - Globalizarea pietelor contextul international; - Caracteristici particularitti ale pietei serviciilor; - Cererea de servicii; - Oferta de servicii; - Conjunctura serviciilor, 4. SERVICII DE PIAT - Servicii de piat pentru populatie; - Servicii de piat prestate in principal pentru intreprinderi. 5. EFICIENTA ECONOMICA 1 SOCIAL A SERVICIILOR - Particularitti privind eficienta in sectorul serviciilor; - Criterii de evaluare i indicatori de exprimare a eficientei serviciilor; - Rezultate performante ale intreprinderi lor de servicii de piat. 6. LCUL, ROLUL 1 IMPORT ANTA COMERTULUI N ECONOMIA NATIONAL - Comertul: defmire, istoric, continut, functii, rol, important, utilitate; - Acte de comert; Comerciantul: defmire, restrictii, obligatii i prerogative. 7. COMERTUL CU IUDICATA, CU AMNUNTUL 1 COMERTUL ELECTRONIC Principii de organizare; - Continutul activittii, trsturile i caracteristiciie comertului cu ridicata; Rolul economic al comertuiui cu ridicata; Functiile comertului cu ridicata; Baza tehnico-material a comertului cu ridicata; Continutul activittii, rolul economic functiile comertului cu amnuntul; - Baza tehnico-material a comertului cu amnuntul;

11

Comertul electronic: definirea, avantaje, dezavantaje, comer tul electronic prin Internet. 8. MODALITTI DE ORGANIZARE A APARATULUI COMERCIAL Comertul independent; Comertul asociat; Comertul intgrt; Sistemul acordului de franciz: definire, avantaje, dezavantaje, tipologie. 9. LOCUL PIETEI BUNURILOR 1 SERVICIILOR N CADRUL ECONOMIEI DE PIAT Continutu i structura pietei bunurilor i serviciilor; - Factori de influent ai dinamicii pietei bunurilor i serviciilor; Globalizarea pietei, 10. CONSUMUL. STRUCTURA CONSUMULUI LEGILE SALE ECONOMICE - Conceptul de consum i sistemul nevoilor de consum; - Stmctura i particularittile consumului de mrfuri i servicii; - Limitele consumului; - Propensiunea consumului; - Legile Engel sau legittile dinamicii modificrii n timp a structurii consumului. 11. CEREREA DE MRFURI - Cadrul conceptual de definire a cererii de mrfuri; - Continutu cererii de mrfuri i frmele ei de manifestare; - Factorii de influent ai cererii i cumprrii de mrfuri. 12. OFERTA DE MRFURI Continutu ofertei de mrfuri i sursele de formare ale acesteia; Structura ofertei de mrfuri; Innoirea produselor i diversificarea ofertei de mrfuri. 13. RELATIILE DE PIAT GENERATE DE CTRE STRUCTURILE COMERCIALE Relatiile comerciantilor eu productorii; Relatia cumprtor-vnztor. Personalul comercial; Rolul importanta parteneriateIor m cadrul structurilor comerciale; - Necesitatea dezvoltrii unor relatii etice n domeniul comertului. 14. ELEMENTE DE EFICIENTA A ACTIVITTII COMERCIALE Continutu eficientei activittii comerciale; Elemente de calcul i apreciere a eficientei activittii comerciale; Ci de sporire a eficientei activittii comerciale. 15. ELEMENTE INTRODIJCTIVE PRIVIND "ECONOMIA 1 GESTIUNEA NTREPRINDERII" Ipostaze aie ntreprinderii.

12

16. NTREPRINDEREA - AGENT ECONOMIC IMPORTANT N CADRUL ECONOMIEI INFORMATION ALE - Tipologa ntreprinderilor; - Locul i rolul IMM-urilor n economa informational. 17. IMPACTUL MEDIULU1 ASUPRA ACTIVITTII NTREPRINDERILOR N ECONOMIA CONTEMPORAN - Mediul ambiant al ntreprinderii; - Consideratii generale cu privire la relatia ntreprindere-mediu ambiant; - Relatia ntreprindere - piafa; - Obiectivele economice ale ntreprinderilor n conditiile noii economii. 18. PREMISELE DE FUNCTIONARE 1 DEZVOLTARE A NTREPRINDERII - Notiunea de resursa a ntreprinderii; Clasificarea resurselor ntreprinderii: resurse umane, resurse materiale, resurse financiare, resurse informationale, resurse turistice, cultura firmei, 19. ABORDAREA FUNCTIONAL A NTREPRINDERII - Functiunile - componente ale sistemului organizrii procesuale a ntreprinderii; Interdependenta i dmamica functiunilor ntreprinderii. 20. GESTIUNEA ACTIVITTII CREATIV-INOVATIVE A FACTORILOR DE C OMPETITI VIT ATE Gestiunea investitiilor: definire. clasificare, criterii de evaluare, indicatori. 21. GESTIUNEA FUNCTIUNII COMERCIALE N CADRUL NTREPRINDERII Aprovizionarea tehnico-material a ntreprinderii; Depozitarea i gestiunea stocurilor; - Activitatea de vnzare a ntreprinderii. 22. GESTIUNEA FUNCTIUNII DE PERSONAL N CADRUL NTREPRINDERII Gestiunea previzional a resurselor umane; Gestiunea carierelor (formarea, evaluarea, promovarea) i gestiunea satisfactiei n munc; Gestiunea recompenselor n cadrul ntreprinderilor; Utilizarea resurselor umane. 23. GESTIUNEA FINANCIAR A NTREPRINDERII - Analiza structurale a rezultatelor dupa natura veniturilor i cheltuielilor; indicatori de structura i gestionare ai patrimoniului; - Indicatori folositi n analiza financiar. Echilibrul financiar al ntreprinderii.

13

24. LOCUL 1 R O L U L T U R I S M U L U I N ECONOMIE Contributia turismului la creterea economic; Turismul international i comertul mondial. 25. FORMELE DE TURISM Criterii de clasificare i particularitti aie formelor de turism. 26. PARTICULARITTILE 1 STRUCTURA PIETEITURISTICE Coordonate conceptale; Actiuni practice impuse de piata turstica; Cererea turstica: continut i structura; tipologii de cerere turistic; comportamente generatoare de cerere turstica; Indicatorii i metodologa de msurare a volumului activittii turistice: preocupan pentru elaborarea unei metodologii statistice necesare msurrii volumului activittii turistice; Oferta turistic: caracterizare conceptala; resursele turistce-naturale i antropice - aie Romniei. Principalele statiuni turistice din Romnia (balneare, montane, de litoral). 27. BAZA MATERIAL A TURISMULUI Caracteristici i structura; - Criteriile de clasificare a unittilor cu activitate de cazare i alimentare pentru turism. 28. SERVICIILE HOTELIERE - Capacittile de cazare n industria hotelier, continut i clasificare; Functiile hotelurilor; Piata serviciilor hoteliere. 29. SERVICIILE PRESTATE N UNITTILE DE ALIMENTATIE Continutul i structura activittii de alimentare; Tipuri de unitti de alimentatie; Ospitalitatea - obiectiv major al unittilor de alimentatie. 30. SERVICIILE DE AGREMENT N INDUSTRIA TURISTICA - Mutatiile n consumul turistic i orientarea cererii spre formlele de vacante active; Conceptul de animatie turistic; Clasificarea serviciilor de agrement. 31. SEZONALITATEA SERVICIILOR TURISTICE - Variatiile sezoniere aie fenomenului turistic; Ciclurile de sezonalitate n activitatea turistic; Implicatiile sezonalittii i posibilitadle de diminuare a efectelor economice n industria turistic. 32. TRANSPORTURILE TURISTICE Rolul i importanta transporturilor turistice; Transporturile turistice rutiere; Transporturile turistice aeriene;

14

Transporturile turistice feroviare; Transportrile turistice navale (maritime i fluviale). 33. ORGANIZAREA CONDUCEREA TURISMULUI - Organisme internationale de turism; Organizarea i coordonarea activitatilor turistice; Tnstitutionalizarea organizara i coordonrii turismului; Asociatiile profesionale de turism din Romnia. 34. EFICIENT ECONOMIC SOCIAL A ACTIVITTII DE TURISM - Conceptul de eficient; Sistemul de indicatori ai efcientei economice In turism; Ci de cretere a efcientei economice In turism; Eficient social a activittii de turism. 35. ELEMENTE INTRODUCTIVE PRIYIND RESURSELE DESTINATIILE TURISTICE - Potentialul turistic i resursele turistice; - Destinatia turstica: defin ire, continut, tipologie; - Imaginea i brand-ul destinatiei turistice. 36. RESURSELE I PRINCIPALELE DESTINATII TURISTICE DIN ROMANA - Regiunea de Dezvoltare NORD-EST; - Regiunea de Dezvoltare SUD-EST; - Regiunea de Dezvoltare SUD-MUNTENIA; Regiunea de Dezvoltare SUD-VEST OLTENIA; - Regiunea de Dezvoltare VEST; - Regiunea de Dezvoltare NORD-VEST; - Regiunea de Dezvoltare CENTRU; - Regiunea de Dezvoltare BUCURETI-ILFOV. 37. RESURSELE PRINCIPALELE DESTINATII TURISTICE DIN EUROPA - Resursele i principalele destinatii turistice din Franta; - Resursele i principalele destinatii turistice din Italia; - Resursele i principalele destinatii turistice din Span i a; - Resursele i principalele destinatii turistice din Grecia. 38. AMEN A JARE A TERITORIULUI Terminologie i definitii; Procesul de ameajare a teritoriului la nivel european; Amenajarea teritoriului n context national. 39. AMENAJAREA TURISTICA A TERITORIULUI Elemente introductive; Frmele i caracteristicile amenajrilor turistice; Metodologa amenajrii turistice a teritoriului;

40.

41.

42.

43.

44.

45.

Prmcipiile de amenajare a zonelor turistice; Capacitatea de incrcare turstica; Previziunea nevoilor de cazare. ORAMELE 1 S P A T I U L AMENAJAT Geneza oraelor; Etimologe, deflniri. componente; - Relatia spatiu amenajat-ora (Tipologa oraelor i modul lor de evolutie; Reteaua national de localitti; Problema spatiului In dezvoltarea urbana. Dezvoltarea durabil a oraelor); Dezvoltarea metropolitana a RomnieL AMENAJAREA TURISTICA A ZONELOR DE LITORAL Caracteristicile actale ale turismului de litoral; Etapele amenajarii zonelor de litoral la nivel internacional (Faza de pionierat; Debutu turismului de masa; Explozia contemporan); Amenajarea litoralului romnese; - Programul Bine Flag"; Criterii de autorizare a plajelor din Romana In scop turistic; Modal itti de degradare i de pro tejare a litoralului; Modele de amenajare turstica a litoralului. AMENAJAREA TURISTICA A ZONELOR BALNEARE Tendintele turismului balnear la nivel national i internacional; Turismul de sntate; Tipologia principalelor statiuni balneare din Romana dupa profil. Aspecte pozitive i negative; Tipuri de clientela a statiunilor balneare caracteristicile acesteia; Modele de amenajare turistic a zonelor balneare. AMENAJAREA TURISTICA A ZONELOR MONTANE Etapele de dezvoltare a turismului montan (Faza initial; Faza de tranzitie; Marea faza de dezvoltare); Poltica zonelor montane; Protejarea mediului in zonele montane; Clasificarea statiunilor de altitudine; Turismul montan in Romana; Caracteristicile clientelei statiunilor montane; Modele de amenajare turistic a zonelor montane; Determinarea capacitad i optime de primire a partidor de schi. AMENAJAREA TURISTICA A ALTOR TIPURI DE ZONE Amenajarea zonelor periurbane; - Amenajarea peterilor, PROCESUL DE M A N A G E M E N T >I FUNCTIILE SALE Definire i componente; - Functiile managementului;

16

Caracteristicie procesului de management. 46. MANAGERII $1 STILUL DE MANAGEMENT Definire, caracteristici, clasificare; - Competente, calitti, aptitudini; Stilul de management. 47. CULTURA O R G A N I Z A T I O N A L ! Concept i componente; Factori ai aparitiei evolutiei culturii organizational; Tipuri de culturi. 48. DECIZIA DE MANAGEMENT Conceptul de decizie de management; Tipologa deciziilor; Structura procesului decizional. 49. CADRUL CONCEPTUAL AL MANAGEMENTULUI STRATEGIC Definirea managementului strategic; - Evolutia tehnicilor specifice; Cadrul conceptual specific. 50. STRATEGIA, INSTRUMENT CENTRAL AL MANAGEMENTULUI STRATEGIC - Conceptul de Strategie; Componentele strategiei. 51. ANALIZA CAPABILITTII STRATEGICE A FIRME! DE C O M E R ! ITURISM - Analiza diagnostic; Analiza vocatiei firmei; Segmentarea strategic. 52. ANALIZA MEDIULUI EXTERN - Defmirea, caracteristicile i variabilele mediului extern; Componente influente ale mediului extern general asupra firmei; Analiza mediului extern specific al firmei. 53. ANALIZA CORELAT A CAPABILITTII STRATEGICE 1 A MEDIULUI EXTERN AL FIRMEI Analiza matricial; - Analiza portofoliului de activitti; Segmentarea domeniului de activitate strategic. 54. TIPURI DE S TRATE G i l Strategii la nivelul firmei; Strategii de afaceri. 55. CADRUL CONCEPTUAL AL MANAGEMENTULUI RESURSELOR UMAN - De fin i rea managementului resurselor umane; - Scopuri i obiective specifice managementului resurselor umane;

17

- Continu tul managementuhii- resurseior umane. 56. P L A N I F I C A R E A 1 O R G A N I Z A R E A R E S U R S E L O R U M A N E - Defmirea i importanta planificrii strategice a resurseior umane; - Etape, metode tehnici aie planificrii strategice a resurseior umane; - Analiza i defmirea postului; - Proiectarea i evaiuarea postului. 57. R E C R U T A R E A , SELECT1A $ 1 I N S E R T I A P R O F E S I O N A L - Recrutarea resurseior umane; - Selectia resurseior umane; - Insertia profesional i social. 58. F O R M A R E A 1 D E Z V O L T A R E A P R O F E S I O N A L A R E S U R S E L O R UMANE - Cadrul conceptual al formrii profesionale; - Metodologa formrii-profesionale; - Dezvoltarea profesional a personalului. 59. M A N A G E M E N T U L C A R I E R E - Conceptul de cariera; - Tipuri de cariere.i ancore carierale; - M a n a g e m e n t s carierei. 60. C O M U N I C A R E U M A N : T R E C U T , P R E Z E N T 1 V I I T O R Defmirea conceptului; - Axiomele comunicrii. 61. C O M U N I C A R E N A F A C E R I - C O M P O N E N T A C U L T U R I I PROFESIONALE Relajia comunicare-cultura organizational n afaceri; Cultura profesional i cultura organizational. 62. T I P U R I D E C O M U N I C A R E . D U A L S M U L 1 D E O N T O L O G I A COMUNICRII N AFACERI Comunicarea verbal; Comunicarea nonverbal; Comunicarea scrisn afaceri; Comunicarea on-line; Dualismul comunicrii; - Etica comunicrii. 63. D I F I C U L T T I 1 C O N S T R N G E R I N C O M U N I C A R E Obstacole n gndirea i comunicarea verbal; Constrngeri n comunicare. 64. S T R A T E G I I D E C O M U N I C A R E N A F A C E R I - Defmirea i importanta strategiei n comunicarea de afaceri; Tipuri de strategii de comunicare n afaceri. 65. N E G O C I E R E A N A F A C E R I : C O N T I N U T , S T R U C T U R , F U N C T I I - Negocierea - forma principal de comunicare n relatiile interumane

18

- Continutul i clasificarea negocierilor. Functiile negocieriior 6 6 . ABORDARE P R O C E S U A L A N E G O C I E R I I N A F A C E R I Pregtirea negocien i; Stabilirea pozitiilor; - Derularea negocierii; Finalizarea negocierii. 67. TEHNICI DE C O M U N I C A R E 1 N E G O C I E R E N A F A C E R I Tehnici de comunicare eficient; - Tehnici de negociere constructiva. 68. M O D A L I T T ! DE A B O R D A R E A NEGOCIERII - Argumentada i demonstrada; Stilul personal de negociere; - Abordarea negocierii bazat pe principii. 69. STRATEGII DE N E G O C I E R E - Alegerea strategiei de negociere; Elaborarea strategiei; - Tipuri fundamentale de strategii de negociere. 70. F U N D A M E N T E A L E M A R K E T I N G U L U I Conceptul i functiile marketingului; Specializarea marketingului in activittile economice i n domenii noneconomice; - Mediul de marketing; Piata ntreprinderii; 71. C O O R D O N A T E A L E POLITICII DE M A R K E T I N G Strategia de piafa i mixul de marketing; Politica de produs; Poltica de prt; Politica de distribue; Politica promotional. 72. C O N D U C E R E A ACTIVITTII DE M A R K E T I N G . Organizarea activittii de marketing; Sistemul informational de marketing; Planifcarea i planul de marketing. 73. C E R C E T R I DE M A R K E T I N G - Tipologa procesul cercetrilor de marketing; - Msurarea fenomenelor n cercetarea de marketing; - Cercetari calitative de marketing; - Sondajul i proiectarea chestionarului. 74. SISTEMUL C O M U N I C A T I I L O R DE M A R K E T I N G - Alctuirea sistemului comunicatiilor de marketing al organizatiei; Procesul de comunicare.

19

75. TEHNICI UTILIZATE N PROCESUL COMUNICRII DE MARKETING Tehnici de comunicare de natura promotionai; Tehnici de comunicare de natura continua. 76. METODE DE CERCETARE A CALITTIIMRFURILOR Principii de baz ale metodologiei de cercetare a calittii mrfurilor; Clasificarea ?i caracterizarea principalelor metode de cercetare a calittii mrfurilor. 77. ELEMENTE DE TEORIA CALITTII MRFURILOR Conceptul de calitate; Caracterul complex dinamic al calittii; Ipostazele calittii; Relatia: calitate - utiltate (valoare de ntrebumtare)-nevoi; Eiementele componente ale calittii: cerinte, proprietti, caracteristici, functii; - Modalitti de exprimare a calittii: parametri, indici i indicatori; Factori care determin i influenteaz calitatea produselor. 78. STANDARDIZAREA LA NIVEL NATIONAL, EUROPEAN 1 INTERNATIONAL - Asigurarea i imbunttirea calittii produselor/serviciilor-obiectiv principal al standardizrii. 79. MARCAREA - Marca de calitate. 80. CALITATEA 1 PROTECTIA CONSUMATORILOR - Drepturile ftmdamentale ale consumatorilor. 81. CALITATEA 1 PROTECTIA CONSUMATORILOR - Imbunttirea calittii produselor din punct de vedere ecologic. 82. M A N A G E M E N T U L CALITTII TOTALE (TQM) Dezvoltarea unui sistem de management al calittii; - Auditul calittii; Certificarea i acreditarea; Calitatea total; - Managementul calittii totale (TQM); - Implementarea TQM; - TQM in serviciile de turism,

20

CAPITOLUL 2. BIBLIOGRAFIE1. Balaiire, V. (coordonator). Marketing, Editia a Il-a revizuit i adugit, Editura Uranus, Bucureti, 2002, pag. 19-27; 33-39; 61-106; 313-560; 575-618. Amenajarea turstica i dezvoltarea urbana, Editura Universitar, Bucureti, 2010, pag. 1121; 22-39; 40-71; 72-90; 91-102; 103-126; 174-181; 219-226. Economa turismului. Studii de caz. Statistic!. Legislatie, Editura Uranus, Bucureti, 2008 (2010), pag. 137-156, 210271. Management, Editura Pro Universitaria, Bucureti, 2007, pag. 31-44; 56-62; 68-96; 181-189. Managementul strategic al firmei de comert i turism, Editura Rosetti, Bucureti, 2005, pag. 9-26; 28-50; 60-64; 76-94; 100-142; 143166; 167-188. sau Managementul strategic al firmei de comert i turism, Editia a I-a, Editura Wolters Kluvver, Bucureti, 2009, pag. 9-46; 52-57; 6884; 89-172. Fundamentarea strategiei microeconomice, Editura Universitar, Bucureti, 2006. Managementul resurselor umane, Editura Pro Universitaria, Bucureti, 2008, pag. 1217, 31-132 Managementul resurselor umane. Sinteze, Grile, Studii de caz. Editura Universitar, Bucureti, 2009 Cercetari de marketing-Tratat, Editura Uranus, Bucureti, 2009, pag. 73-92; 149-155; 275-348; 493-498. Marketing - Dictionar explicativ, Editura Economic, Bucureti, 2003 (pentru clarificarea notiunilor de marketing abrdate n tematic).

2. Bltretu A.,

3, Bltretu A., Neacu N., Neacu M.,

4. Cprrescu, G., Chendi, B,, G., Militaru, C., 5. Cprrescu, G.,

sau Cprrescu, G.,

6, Cprrescu, G., 7. Cprrescu G.,

8. Cprrescu G., Stancu D., Anghel G. 9. Ctoiu I. (coord.)

10. Florescu, C., Mcomete, P.,Pop,AL, N. (coordonatori),

11. Ionacu, V., Pavel, C.,

12. Iona^cu V., Pavel C,, 13. Ionescu, I., Ionacu, V., Popescu,M., 14. Ionescu, I., Popescu, M.,

15. Neacu N., Bltretu A., Neacu M., Drghil M.,

16. Popescu, M., Ionacu, V.

17. Popescu, M., Coconoiu, D.,

18. Popescu, M., Coconoiu, D-,

19. Popescu, M.,

20. Popescu I. C.,

Economa serviciilor, Editia a Il-a revzuta i adugit, Editura Pro Universitaria, Bucureti, 2009, pag. 9-153; 216-235. Marketing-Teste gril, Editura Universitar, Bucure^ti, 2009 Economa intreprinderii de turism i comert, Editura Uranus, Bucureti, 2002, pag. 41-55; 56-64; 65-75; 102-108; 109-123. Economa intreprinderii de turism i comert, Studii de caz. Metodologie. Legislatie, Editura Oscar Print, Bucureti, 2005, pag. 5-55, 167-205, 205-236, 265-293, 293-304. Resurse si destinatii turistice-interne i internationale, Editura Universitar, Bucure?ti, 2009, pag. 15-48; 67-75; 83-119; 151-170; 175-186; 230-244; 294-306; 311-355; 361-371; 379-398; 421-509: 521-534; 542-557; 577-591. Bazele comertului, Editura Oscar Print, Bucure^ti, 2006,' pag. 14-24: 26-27; 56-59; 6276; 91-94; 101-108; 116-120; 130-134; 155160; 160-165; 178-187; 206-211; 220-225; 244-256. Economa comertului. Sinteze. Probleme. Studii de caz, Editura Pro Universitaria, Bucureti, 2006, pag. 86-89; 94-100; 192-195; 198-203; 214-219. Economa i gestiunea Intreprinderii, Editura Pro Universitaria, Bucure^ti, 2008, pag. 31-49; 55-88; 91-97; 125-136; 141-179; 183-195; 203-228; 232-249; 251-254. Comunicare i negociere tn afaceri, Editura Pro Universitaria, Bucuregti, 2007, pag. 15-21; 49-60; 66-103; 111-115; 118-121; 125-132; 145-162; 168-189; 195-214; 219-237; 243-256. Comunicarea in marketing, Editia a T-a revzut i adugit. Editura Uranus, Bucureti, 2003, pag. 72-97: 115-168.

22

21. Snak, O., Baron, P., Neacu, N.

sau Neacu, N., Baron, P., Snak, O.,

22. Stanciu, L, Paralan E.,

23. Stanciu, I.

24. Biblioteca digital

Economa turismului, Editura Expert, Bucureti, 2001, pag. 31-46, 61-71; 95-99; 107-108; 127-130; 139-144; 147-207; 320-371; 480-518. sau Economa turismului, Editura Pro Universitaria, Editia a I-a, Bucureti, 2006, pag. 29-42; 57-66; 87-92; 99-100; 103-107; 118-120; 128-156; 167-190; 269-342; 441-475. Bazele tiintei mrfurilor, Editura Renaissance, Bucureti, 2008, pag. 22-26; 6583; 89-91; 96-100; 105-107; 187-188; 231; 239-241; 256-258. Managementul calitatii totale, Editia a Il-a, Editura Pro Universitaria, Bucureti, 2007, pag. 109-195; 213-233; 284-293. http://www.ucdc.info/bv/

CAPITOLL 3. TESTE - GRIL1. Care este factorul ce nu a determinat dezvoltarea sectorului tertir? a) dificult determinate de creterea omajului; b) intensificarea relatiilor dintre intreprinderi: c) amploarea relatiilor dintre intreprinderi; (p clarifican conceptale ale dezvoltrii economice. 2. Care din enumeradle urmtoare constituie sectorului tertir? ^ J ) crearea de locuri de munc; b) creterea sperantei de viat; c) dezvoltarea tehnologic; d) dezvoltarea relatiilor dintre intreprinderi. 3. Care din enumerrile urmtoare constituie sectorului tertir? a) creterea sperantei de viat; f5) cre^terea competitivittii intreprinderi lor; c) dezvoltarea tehnologic; d) dezvoltarea relatiilor dintre intreprinderi. consecinfa dezvoltrii

consecinta

dezvoltrii

4. Paralel cu dezvoltarea sectorului tertir s-au intensificat preocupadle pentru definirea conceptului de: a) marketing; tivitate; d) omologare, 5. Produsul drept concept generic desemneaz tot ceea ce este oferit de natura sau de piata, astfel nct pentru satisfacerea unei nevoi, poate fi: a) remarcat; b) achizitionat; c) i consumat; /d) )tate variantele enumerate. Termenul de produs ("productus") nu este sinonim cu: a) "marfa"; b) "articol";

6.

25

7.

Termenul produs" nu este sinonim eu inarf" n situatia existentei unui: rezultat material al unui procs social sau natural; consum casnic; c) produs de schimb; d) bun material ce a rezultat dintr-un procs.

8.

Termenul produs" nu este sinonim eu marf" n situatia existentei unui: a) bun material rezultat al unui procs de munc; b) produs de schimb; (cj) autoconsum; d) rezultat material al unui procs social sau natural. n practic n literatura de speciaitate nu se regsete ipostaza categoriei de produs" pentru: a) produs unicat; b) produs de serie; c) produs de lux; (cf)j productie proprie.

9.

10. Produs" poate fi considrt un: (T>om politic/actor a crui imagine este promovat; b) personaj dintr-un film; c) salariat; d) membru dintr-o familie. 11. Produs" poate fi considrt: a) o portiune dintr-o lucrare; b) un personaj dintr-o pies; o localitate balneoclimateric; o parte dintr-o familie. 12. Produs" poate fi considrt o: idee (alimentatia vegetarian); persoan dintr-un film; c) parte dintr-o familie; d) salariat.

f

13. Bunurile reale sunt numai: a) bani; b) hrtii de valoare: tt ce poate fi perceput direct eu simturile; d) dobnzi.

26

14. Bunurile materiale sunt: (a)> obiecte; D) servicii; c) licente; d) know-how. 15. Bunurile imateriale nu sunt: (ajybunuri nomnale; D) bunuri reale; c) servicii; d) drepturi. 16. Drepturile, ca produse, nu sunt: servicii; b) brevete; c) licente; d) know-how. 17. Bunurile nomnale sunt: bani, hrtii de valoare; V) bunuri materiale; c) servicii; d) brevete. 18. Definirea produsului ca fiind orice lucru care poate fi oferit pe piat n scopul captrii interesului, achizitionarii, utilizrii sau consumului i care poate satisface o dorint sau o nevoie" apartine:

d) A. Palmer. 19. Definirea produsului ca fiind un rezultat al unui proces, respectiv a unui ansamblu de activitti corelate sau n interactiune, care transforma intrrile in ieiri" o regsim n: a) Dictionarul Academiei de $tiinte Economice din Franta; b) Vocabularul practic al tiintelor Sociale din Franta; 0 S.R. EN ISO 9000:2001; o Dictionarul Explicativ al Marketinguui.

27

20. "ntr-o era in care produsele devin din ce mai putin diferentiabile pe baza atributelor intrinseci, caiitatea serviciului reprezint una din cele mai promitatoare surse de diferentiere i singularizare" apartine lui: a) Th. Levitt; 0 Ph. Kotler; c) Tp. Hill; d) J. Gadrey. 21. "Nu exista sectoare de servicii ca atare. Exista doar sectoare ale cror component de servicii sunt mai mari sau mai mici dect ale altor sectoare. Toat lumea servente pe cineva", apartine: a) Ph. Kotler; f f ^ T h , Levitt; V) Tp. Hill; d) A. Palmer. 22. Paralel cu dezvoltarea sectorului de servicii, s-au intensificat aparitiile in literatura de specialitate a definitiilor conceptului de servicii, in cadrul crora predomina faptul c: serviciile nu se concretizeaz Tntr-un produs, adic sunt activitti al ^ cror rezultat este imaterial; b) serviciile se concretizeaz ntr-un produs; c) serviciile au ca rezultat un bun material; d) serviciile nu au niciun rezultat. 23. Serviciul ca act reprezint o prestare: (a)) efectiva; b) prognozat; c) previzional; d) conjunctural, 24. Serviciul ca act realizeaz relatia dintre: a) resursele, activitatea i informatiile prestatorului; b) mijloacele materiale de prestatie, resursele prestatorului i obiectul serviciului respectiv; activitatea prestatorului, mijloacele materiale de prestatie i obiectul serviciului respectiv; d) obiectul serviciului respectiv, resursele i activitatea prestatorului.

28

25. Ca i n cazul bunurilor materiale, pentru prestarea serviciilor nu este nevoie de: a) m n d e lucru; b) capital tehnic; c) client; (cl}) salariile personalului puse pe card. 26. n general, spre deosebire de producerea bunurilor materiale, in procesul de productie a serviciilor, clientul: (an face parte din sistemul de productie; V) nu face parte din sistemul de productie; c) poate fi absent; d) se identific eu productorul. 27. Rezultatele activittilor de servicii se regsesc sub urmtoarea forma: a) niciun serviciu; b) niciun bun material; serviciu pur, bun pur; previziuni.

f

28. Serviciile nu provoac consumatorilor/utilizatorilor: a) utilitate; b) beneficii; c) avantaje, satisfactii; jkfj disconfort. 29. Productia, consumul i utilitatea serviciilor sunt: simultan; b) continue; c) n relatie reciproc; d) post factum. 30. In schema lui Palmer care definete conceptul de serviciu, activittile liniilor aeriene, reparative, constructiile sunt prezentate drept: servicii pure; b) bunuri pure; c) rezultate tangibile; d) prestatii n afara primelor trei variante.

29

31. Dificulttile intmpinate in definirea conceptului de serviciu, i-au del ' J_ *" ialiti s defineasc serviciul prin: eniului respectiv; c) ignorarea diculttilor respective; d) vaiorificarea graduiui de cunoa^tere. 32. Corespunztor defmitiilor negative, serviciiie sunt definite drept activitti economice care nu sunt: a) nici m linca fizic, nici pro duct i e, nici agricultura; b) nici productie industrala, nici munc intelectual, nici agricultura; c) nici productie industrala; nici minerit, nici activitate concurential; ( (IT) nici productie industrala, nici minerit, nici agricultura. 33. Definitiile negative date serviciilor au afectat: a) dinamica dezvoltarii serviciilor; b) structura serviciilor; ( c j ) rolul i contributia sei*viciilor la crearea PIB; d) tipologa serviciilor. 34. Literatura de specialitate evidentiaz intangibilitatea ca fiind p e n t r u servicii o caracterstica: a) nu este cazul; c) obinuita; d) de efect. 35. Unii specialiti, in locul nestocabilittii, o trstur esential a serviciilor, utilizeaz termenul: a) imaterialitate; b) intangibilitate; (c) perisabilitate; (y simultaneitate. 36. Serviciiie bazate pe informatii, care pot ft mregistrate, stocate pe diverse suporturi i oferite ulterior la cerere au fost denumite de T. H. Hill: a) bunuri tangibile"; Q bunuri intangibile"; c) bunuri imateriale"; d) bunuri eterogene".

30

37. Simultaneitatea productiei fi consumului unui serviciu decurge din: w perisabilitatea serviciului; b) materialitatea serviciului; c) tangibilitatea serviciului; d) intangibilitatea serviciului. 38. Nondurabilitatea serviciilor dnota: consumul serviciilor n momentul producerii; b) consumul serviciilor dupa producere; c) nonconsumul; d) consumul serviciilor dupa un timp precizal 39. Inseraarabilitatea serviciilor de persoana prestatorului reflect: {ay simultaneitatea livrrii i consumului serviciilor; b) precedarea consumului; c) nesimultaneitatea producerii i consumului serviciilor; d) consumul nu se produce. 40. La care din urmtoarele servicii productia precede consumul iar clientii nu trebuie sa fie prezenti: ajj> reparatii, ntretinere, curtenie, asigurri; b) sntate, nvtmnt, frizerie; c) transport feroviar, auto, naval, aerian; d) teatru, radio. 41. Eterogenitatea ca o caracteristic a serviciilor, nu are sens de: a) diferentiere; b) variabilitate; diversitate; complexitate. 42. Variabilitatea este sensul eterogenittii folosit: a) mai putin; b) sinonim; cel mai frecvent; destac,

f

43. Eterogenitatea serviciilor reflect: a) nondurabilitatea lor; b) nestocabilitatea lor; (c) potentialul unei variabilitti ridicate n livrarea serviciilor; d) materialitatea i intangibilitatea serviciilor.

31

44. Eterogenitatea reprezint o problema particular a serviciilor, deoarece: productia este simultana cu consumul; acestea sunt oferite de persoane diferite, a cror performanta nu este constant; c) serviciile nu se pot stoca; d) serviciile sunt nondurabile. 45. Sec^orul tertir are un continut: ^ foarte diversifcat; b) mai putin diversifcat; c) complicat; d) simplu. 46. Etp*ogenitatea serviciilor determina: f a j dificultti in standardizarea uniformizarea serviciilor; (?) clarifican terminologice; c) complicarea metodologiei de evident; d) valorifcarea resurselor organizatiei.A

47. Imbunttirea calittii practicar serviciilor a dus la: (a)) reducerea variabilittii serviciilor; b) lipsa propriettii; c) nestocabilitatea serviciilor; d) nondurabilitatea serviciilor. 48. Rezultatul unui servidu nu se poate concretiza printr-un t r a n s f e r ai dreptului de proprietate deoarece: @ serviciul ofer consumatorului o satisfactie inrala; b) serviciul se consuma concomitent cu producerea lui; c) serviciul este eterogen; d) serviciul este intangibil. 49. Termenul de tipologie" semnific: a) ....enumerarea sortimentelor produselor sau a grapelor de produse, clasifcate dupa un anumit criteriu"; (()) studiul tiintific al trsturilor tipice sau al relatiilor reciproce dintre diversele tipuri ale unor obiecte sau fenomene"; c) actiunea de a (se) clasifica i rezultatul ei; distribuir, repartizare sortimentala pe clase sau intr-o anumita ordine"; d) rezultatul a cel putin unei activitti necesare, realizat la interfata dintre furnizori clienti".

32

50. Termenul de nomencltor" semnifc: Q) ,.,.enumerarea sortmentelor produseior sau a grupelor de produse, clasifcate dupa un anumit criteriu"; b) studiul tiintific al trsturilor tipice sau al relatiilor reciproce dintre di verse le tipuri ale unor obiecte sau fenomene"; c) actiunea de a clasifica i rezultatul ei; distribuir, repartizare sortimental pe ciase sau intr-o anumit ordine"; d) rezultatul a cel putin unei activitti necesare realizat la interfata dintre furnizori i clienti". 51. Termenul clasificare" semnifc: a) ....enumerarea sortimentelor produseior sau a grupelor de produse, clasifcate dupa un anumit criteriu"; b) studiul tiintific al trsturilor tipice sau al relatiilor reciproce dintre diversele tipuri ale unor obiecte sau fenomene''; {lc)J actiunea de a (se) clasifica i rezultatul ei; distribuir, repartizare sortimental pe clase sau intr-o anumit ordine"; d) rezultatul a cel putin unei activitti necesare realizat la interfata dintre furnizori i clienti". 52. Clasificarea serviciilor prezint dificultad deosebite datorit: a) materialittii; eterogenittii; tangibilittii; d) nondurabilittii.

f

53. Principala institutie care elaboreaz clasificrile i nomendatoarele unice pe tara este: Institutul National de Statistic; b) Organizatia Natiunilor Unite; c) Consiliul Uniunii Europene; d) Camera de Comert i Industrie a Romniei. 54. Principalele clasifican i nomenclatoare folosite n activitatea statistic a bunurilor i serviciilor sunt: a} CAEN i C.C.I.R.; CAEN i CPSA; c) C.C.I.R. i CPSA; d) C.C.I.R..

33

55. Corespunztor CAEN, activittile economico-sociale sunt grupate n cinci niveluri, constituite dupa principiul: a) complexittii; b) structurii; c) eterogenitatii; /@>omogenitatii. 56. Care din atribtele prezentate nu sunt specifice clasificrii activittilor economico-sociale CAEN? a) natura bunurilor i serviciilor prstate; b) modul de utilizare a bunurilor $i serviciilor: c) materia prima, procesele tehnologice, organizarea i finantarea productiei; / t ) } obtinerea de proft i o pozitie recunoscut pe piat, 57. Corespunztor CAEN, activittile economico-sociale sunt grupate pe urmtoarele niveluri: a) sectiuni, subsectiuni, diviziuni, clase, echipe; b) diviziuni, grupe, clase, sectiuni, subsectii; c) grupe i clase, sectiuni, subsectiuni, subgrupe; sectiuni, subsectiuni, diviziuni, grupe, clase. 58. Dupa a) b) c) ) fy sursele de procurare (provenient) serviciile pot fi: private publice; intermediare finale; consum individual i sei*vicii publice; mar la 5 i nemarfa.

59. Dupa natura nevoilor satisfcute, serviciile pot fi: a) marta i nemarfa; ( b y private i publice; c) intermediare i finale; d) consum individual. 60. In functie de beneficiar/utilizator, serviciile pot fi: pij) intermediare i finale; o) private i publice; c) marfa i ne-marfa; d) consum individual.

34

61. Dupa functiile economice ndeplinite, serviciile pot fi: a)i de distributie, de productie, sociale i personale; bj materiale i nemateriale: c) bunuri pur tangibile i bunuri insotite de servicii; d) servicii din sectorul public, sectorul asociativ i sectorul privat. 62. n functie de natura efectelor, serviciile pot fi: a) de distributie, de productie, sociale i personale; f 1 ^ materiale i nemateriale; c) bunuri intangibile i bunuri insotite de servicii; d) servicii din sectorul public, sectorul asociativ i sectorul privat. 63. Dupa opinia lui Philip Kotier oferta de piata a unei firme include urmtoarele: a) serviciile de distributie, de productie, sociale i personale; b) materiale i nemateriale; j f z j ) bunuri pur tangibile i bunuri tangibile insotite de servicii, hibrid, 1 serviciu de baza Tnsotit de bunuri servicii secundare i servicju pur; d) servicii din sectorul public, sectorul asociativ i sectorul privat. 64. In functie de forma de proprietate modul de organizare a prestatorului de servicii, se disting urmtoarele categorii de servicii: a) de distributie, de productie, sociale i personale; b) materiale i nemateriale; c) bunur intangibile i bunuri insotite de servicii; servicii din sectorul public, sectorul asociativ < i sectorul privat. 65. Dup momentul aparitiei in sfera vietii economice, se disting: |J) servicii traditionale i servicii moderne sau noi; b) servicii livrate permanent i servicii dscrete; c) servicii care necesita prezenta consumatorului in timpul prestrii i servicii care nu necesit prezenta consumatorului in timpul prestrii; d) servicii publice, servicii asociative, servicii private. 66. Serviciile de sntate, cercetare etc. necesita: a) personal necalificat; personal calificat; personal specializat; d) personal cu studii medii.

35

67. Dupa a) tJ| c) d)

natura relatiilor cu clientii, serviciile pot fi: servicii publice, servicii asociative i servicii private; servicii livrate permanent i servicii discrete; servicii traditionale servicii moderne sau noi; servicii transferabile i servicii netransferabile.

68. Asigurrie, telecomunicatiile, protectia populatiei de catre politic sunt servicii: /"fT) livrate permanent; D) discrete; c) asociative; d) transferabile. / 69. Abonamentul de teatru, abonamentul de club, tax|/pe autostrada sunt servicii: a) livrate permanent; (Ej7discrete; c) asociative; d) transferabile. 70. Pasagerii unei linii aeriene pe o distan ta foarte mare solicita: a) bunuri tangibile pure; b) bunuri tangibile cu servicii insotitoare; c) oferte hbride; ^ servicii de baza nsotite de bunuri sei'vicii secundare. 71. In cadrul economiei nationale, rolul i importanta serviciilor este att de mare inct neglijarea acestora pot avea: urmri dezastroase asupra dezvoltrii, mergnd pana la regresul economic; b) o influent pozitiv asupra dezvoltrii sectoarelor de productie industrale; c) o influent pozitiv asupra dezvoltrii agriculturii; d) nico influent. 72. Cate faze s-au conturat in evolutia serviciilor? a) o faz; b) dou faze; c) trei faze; ,d|) patru faze.

36

73. n directia contientizrii aportului serviciilor la dezvoltarea economic i teoretizrii unor aspecte aie gndirii privind evolutia serviciilor s-au conturat mai multe faze. Ultima faz a fost marcat de intrarea n vigoare n anul 1995 a Acordului General privind Comertul eu servicii (GATS) i prin care s-a realizat: a) creterea importante] strategice a serviciilor In alocarea resurselor; b) dobndirea unui internationale; c) impulsionarea puternic a cercetrii tiintifice; d) liberalizarea progresiva a schimburilor internationale eu servicii. statut oficial a serviciilor tn cadrul relatiilor

74. ntre

realittile economice

referitoare la dezvoltarea

serviciilor

i

recunoaterea potentialului acestora exista: Q)) o discrepant eloevent; b) nicio discrepant; c) o corelatie; d) o corelatie perfecta.

75. Din perspectiva istoriei gndirii economice, se disting trei modalitti de abordare a serviciilor: ^aj clasica, traditional i moderna; 5) capitalista i conomie n tranzitie; c) clasica, rezidual i specific economiei n tranzitie; d) capitalista i moderna. 76. Necesitatea i oportunitatea abordrii interdisciplinare a serviciilor eu disciplnele de marketing, cercetri de marketing, studiul comportamentului consumatorului, sociologa, psihologia etc. sunt determinate de o serie de cauze. Marcati varianta fals: a) caracterul intangibil al serviciilor; b) abordarea serviciilor ntr-un context social institutional; c) dependenta valorii serviciului pentru consumator de personalitatea prestatorului/ furnizorului serviciului respectiv; f d ) fluctuatia preturilor/tarifelor i materiilor prime pe piata regional n conditiile globalizrii.

37

77. Corespunztor abordrii clasice, serviciile: a) se fimdamenteaz pe diviziunea economiei nationale in sectoarele ^ primar, secundar i tertir; / b ) / e r a u tncadrate In categoria activittilor din care rezultau cheltuieli neproductive i care constituiau o frn in calea acumulrii capitalului; c) nu constituiau o preocupare pentru speciali^ti; d) erau incluse in categoria activittilor economice reziduale, 78. Activittile agricole, extractive i exploatrile forestiere apartin: / a j ) sectorului primar; "15) sectorului secundar; c) sectorului tertir; d) niciunui sector. 79. Industriile prelucrtoare sunt cuprinse in: a) sectorului primar; b) sectorului secundar; Y) sectorului tertir; d) niciunui sector. 80. Activittile bncilor, asigurrile, comertui, activittile meteugreti, activittile de repara til apartin: a) sectorului primar; b) sectorului secundar: ( z j sectorului tertir; d) niciunui sector. 81. Incadrarea activittilor economice in unul din cele trei sectoare - primar, secundar, tertir - se face in functie de: a) dinamica productivittii muncii; b) nivelul progresului tehnic; i de progresul tehnic;

82. Din punctul de vedere al productivittii munci i al progresului tehnic, sectorul primar al activittilor economice se caracterizeaza printr-un: (a)) ritm mediu; b) ritm inalt; c) grad redus de receptivitate fat de progresul tehnic i productivitatea sub medie; d) nu prezint important.

38

83. Din punctul de vedere al productivitatii i nunc i i i al progresului tehnic, se< " " ar al activitatilor economice se caracterizeaz printr-un: b) ritm mediu; c) sub medie; d) nu prezint important, 84. Din punctul de vedere al productivitatii muncii i al progresului tehnic, sectorul tertir al activitatilor economice se caracterizeaz printr-un: a) ritm mediu; b)^ ritm inalt; c) grad redus de receptivitate fat de progresul tehnic i productivitatea sub medie: d) nu prezint importanta. 85. Sectorul cuaternar nu este un sector al: a) materiei cenuii"; b) cercetrii tiintifice: c) dezvoltrii tehnologiei cunoaterii tiintifce; modernizar bazei tehnico-materiale. 86. Primul autor care a utilizat sintagma economa serviciilor" a fost: a) D. Bell; f b ) ) v . R . Fuchs; V ) T.P.Hill; d) J. Gadrey. 87. Dupa a^ (bj c) d) 88. Dupa @ b) c) d) opinia unor specialiti, economia informationala constituie viitorul: sectorului primar; societtii neo-industriale: sectorului secundar; sectorului tertir. opinia unor speciali^ti, informatia devine: resursa fundamntala a societtii; important pentru societate; mai putin importanta; nu are insemntate.

39

89. In ultmele doua decenii ale secolului XX, tot mai multi specialiti i-au exprimat opinia c n viitor, va 11 o conomie: a) n tranzitie; (b)) a serviciilor; c) a valorificrii resurselor naturale; d) a cercetrii tiintifice. 90. Indicele de volum al PIB-ului pe locuitor pentru Romania, fat de acelai indicator realizat pe ansamblul XJE - 27, In prezent, se situeaz: a) mult sub acest nivel; b) la acelai nivel; c) peste acest nivel; d) aproape de acest nivel. 91. n ce interval se situeaz, n prezent, ponderea populatiei ocpate n activitatea de servicii pe ansamblul XJE- 27: a) 35 - 4 0 % ; b) 4 1 - 5 0 % ; c) 5 1 - 6 0 % ; ^ 6 1 -75%. 92. Ponderea populatiei ocpate in activitatea de servicii din Romania, fata de acelai indicator realizat pe ansamblul UE -27, in prezent se situeaza; mult sub acest nivel; la acelai nivel; c) peste acest nivel; d) aproape de acest nivel. 93. In prezent, contribuya serviciilor la realizarea valorii adugate brute n Romana, comparativ cu nivelul din trile dezvoltate din Europa, s-a situat in una din urmtoarele variante: (f aj mult sub acest nivel; " D) la acelai nivel; c) peste acest nivel; d) aproape de acest nivel, 94. Abordarea traditional sau rezidual a serviciilor se fundamenteaz pe: / a ) / diviziunea economiei nationale in sectoareie primar, secundar i tertiar; b) crearea de valoare, de avutie national doar n domeniul productiei de bunuri; c) aprecierea unei activitti ca fiind productoare sau neproductoare de valoare; d) existenta unei nevoi i a unei cereri corespunztoare.

40

95. Caracterul tertir al societtii post-industriale este determinat de: a) beneficiile petrecerii timpului liber; ( b j populada majoritar care i desfaoara activitatea m acest sector; c) creterea rolului informatiei; d) implicatiile progresului tiintific i tehnic. 96. Fenomeneie care marcheaz evolutia pietei mondiale n ultmele decenii stau sub sernnul: a) globalizrii; b) crizei energetice; c) dezvoltarii culturale; d) evolutiei dinamice a progresului tehnic. 97. Procesul globalizrii este de data: a) ndepartata In trecut;

%

recenta: c) viitoare; d) strvechi timpuri.

98. O dezvoltare spectaculoas a procesului globalizrii s-a realizat mai aies dupa anii: a)i imediat dupa al doilea rzboi mondial; (B)) 80 ai secolului trecut; c) 90 ai secolului trecut; d) 2000. 99. Dezvoltarea spectaculoas a procesului globalizrii s-a realizat odat eu: a) dezvoltarea economic; b) creterea importantei infrastructurii; (x> globalizarea pietelor financiare; "j intensificarea eforturilor de aprare. 100. Pe lng efectele negative, globalizarea nseamn ns oportunitti. Marcati varianta falsa: a) mobilizarea capitalurilor i internationalizarea produetiei; b) libera circulatie a mrfurilor; c) sporirea concurentei; 1 ch intensificarea colonialismului corporatist \ J i multe

41

101. Piata a) b) c) d)

serviciilor nu se caracterizeaz prin: omogenitate; diversitate; includerea numai a serviciilor marfa; dificultatea evalurilor cantitative privind structura i dinamica.

102. Diversitatea, o caracterstica a pietei serviciilor este determinat de: a) materialitatea i imaterialitatea serviciilor; b) diversitatea defmitiilor date notiunii de serviciu; c) diversitatea categoriilor de servicii i a modului de manifestare a concurentei; d) tangibilitatea i intangibilitatea serviciilor. 103. Printre particularit tile pietei serviciilor rezultate din modul de manifestare a concurentei nu se enumera: a) neomogenitatea majoritti serviciilor; b) afectarea atomicittii; c) existenta unor bariere la ptrunderea (lansarea) serviciilor pe piat; d) lipsa propriettii. 104. Printre particularittile pietei serviciilor rezultate din modul manifestare a concurentei nu se enumera: a) neomogenitatea majorittii serviciilor; b) existenta unor bariere la ptrunderea (lansarea) serviciilor pe piat; c) limitarea transparentei d) reducerea variabilittii serviciilor. de

105. Printre restrictiile de natura birocratic impuse la lansarea pe piat a unor servicii nu se regsete: a) licenta de emisie; b) capitalul necesar; c) brevetul de turism; d) licenta de distribue. 106. Printre restrictiile de natur birocratic impuse la lansarea pe piat a unor servicii nu se regsete: a) capitalul minim foarte mare; b) licenta de emisie; c) licenta de distribue; d) autorizarea sau acreditarea.

42

107. Drept restrictie de natura economic impus pentru prestarea pe piat a unui servieiu de telecomunicatii se refera la: a) capitalul necesar; b) licenta de emisie; c) brevetul de turism; d) acreditarea. 108. Printre restrictiile de natura economic impuse la lansarea pe piat a unui servieiu bancar se regsete: a) capitalul minim foarte mare; b) licenta de emisie; c) brevetul de turism; d) licenta de distributie. 109. Limitarea transparenfei reprezint o particularitate a pietei serviciilor este cauzat de: a) afectarea atomicittii; b) existenta unor bariere la ptrunderea (lansarea) serviciilor pe piat; c) imaterialitatea perisabilitatea serviciilor; d) capitalul minim obligatoriu. 110. Cererea de servicii este determinat de trei conditii esentiale de existenta, Marcati varianta falsa: a) disponibilitatea de a cumpra serviciul respectiv; b) existenta dorintei clientului de a consuma ntr-o anumit cantitate un servieiu; c) posibilitatea de a acbizitiona serviciul respectiv, determinat n principal de solvabilitatea consumatorului; d) existenta unor bariere la ptrunderea (lansarea) pe piat a serviciilor. 111. Din punctul de vedere al solvabilittii, cererea de servicii poate fi: a) efectiva potentlal; b) curent, sezonier, ocazionala sau rara; c) satistacuta nesatisfacut; d) constant, descresctoare i cresctoare. 112. Dupa modul de manifestare tn timp, cererea poate f: a) efectiv i potential; b) curent, sezonier, ocazional sau rara; c) satisfacut i nesatisfacut; d) constant, descresctoare cresctoare. 43

113. Dupa gradul de eorelare cu oferta, cererea de servicii poate f: a) efectiva i potential; b) curent, sezonier, ocazionai sau rar; c) satisfacut i nesatisfacut; d) constant, descresctoare cresctoare. 114. Din punctul de vedere al manifestrii n tirap, cererea de servicii poate f: a) efectiv i potenfial; b) curent, sezonier, ocazionai sau rar; c) satisfacut i nesatisfacut; d) constant, descresctoare i cresctoare. 115. Marcati categoriile de factori de influent ai cererii de servicii: a) generali i specific!; b) generali i particulari; c) obiectivi i subiectivi; d) generali. 116. Tarifele practcate, veniturile consumatorilor, tarifele serviciilor substituibile sunt factori de influent ai cererii de servicii cu caracter: a) general; b) specific; c) obiectiv; d) subiectiv. 117. Modificrile cererii de servicii in functie de tarifele practcate nu depind de: a) nivelul initial al tarifului; b) calitatea serviciilor; c) structura veniturilor consumatorului; d) elasticitatea cererii in raport cu tariful practica! 118. Veniturile consumatorilor reprezint un factor de influent a cererii de servicii cu caracter: a) specific; b) general; c) obiectiv; d) subiectiv.

44

119. n functie eje evolutia cererii, determinat de modificarea veniturilor consumatorilor, serviciile pot fi: a) simple i complexe; b) normale i inferioare; c) frecvente i rare; d) obinuite. 120. n functie de gradul de substituibilitate, serviciile pot fi: a) general i partial substituibile; b) obinuit substituibile; c) nesubstituibile; d) perfect i partial substituibile. 121. Tarifele serviciilor complementare reprezint un factor de intluent al cererii de servicii, eu caracter: a) specific; b) general; c) obiectiv; d) subiectiv. 122. n functie de gradul de complementaritate serviciile pot fi: a) strict i partial complementare; b) general partial complementare; c) necomplementare; d) strict complementare. 123. n cazul serviciilor strict complementare, gradul de complementaritate este: a) indiferent; b) gal cu 1 ; c) mai mare dect I ; d) apropiat de 1. 124. n cazul serviciilor partial complementare, gradul de complementaritate este: a) diferit de 1 ; b) nu are semnificatie; c) gal cu 1 ; d) nu se poate determina.

45

125. Preferintele con su mato ru lu i, ca factor de influent a cererii de servicii, nu prezint una din valentele enumerate: a) determina creterea veniturilor personale; b) evidentiaz anumite aspecte calitative eu influente asupra cererii de servicii; c) stau la baza criteriilor de segmentare a cererii de servicii; d) permite evaiuarea cantitativa a cererii de servicii. 126. Factorul timp influenteaz cererea de servicii doar n msura: a) distribuirii serviciilor; b) promovrii serviciilor; c) pregtirii productorului; d) puterii de cumprare a clientului. 127. Specificitatea factorilor de influent asupra cererii de servicii nu se diferentiaz pentru: a) servicii prestate n spcial pentru populatie; b) servicii cu caracter general; c) servicii prestate n spcial pentru ntreprinderi; d) servicii internationale. 128. Factorii demografici i socio-culturali ai cererii de servicii fac parte din categora: a) factorilor specifici cererii de servicii pentru ntreprinderi; b) factorilor specifici cererii de servicii a populatiei; c) factorilor generali ai ofertei de servicii; d) factorilor specifici ai ofertei de servicii, 129. Din categora factorilor demografici eu influent directa asupra structurii i dinamicii cererii de servicii a populatiei, nu fac parte: a) numrul populatiei; b) structura pe sexe si pe grupe de vrst; c) urbanismul; d) repartizarea teritorial a populatiei, att din punct de vedere numeric ct i al structurii pe sexe i pe grupe de vrst. 130. Din categora factorilor socio-culturali ce influenteaz cererea de servicii nu se evidentiaz: a) schimbrile sociale; b) urbanismul; c) apartenenta la un grup cultural, ce dispune de traditii, obiceiuri i mentalitfi proprii; d) repartizarea teritorial a populatiei, pe total, sexe i grupe de vrst.

46

131. Care din urmtoarele enumerri constituie factor specific de influent a cererii de servicii pentru populatie: a) amplificarea concurentei; b) efectele tehnologiei moderne; c) complexitatea mediului; d) raportul timp liber-venituri. 132. In functie de modalitatea de abordare modul de rezolvare, metodele de studiere a cererii de servicii nu cuprind: a) metode analitice; b) metoda anchetei pilot; c) metode statistice; d) metode normative. 133. Metodele analitice utilzate n studierea cererii de servicii prezint urmtoarele demente specifice: a) obtinerea de solutii optime la diferite obiective stabilit, n functie de valorile parametrilor avufi in vedere; b) analiza seriilor de timp, care caracterizeaz evolutia cererii efective; c) utilizarea unor norme" de consum determinate de regul statistic; d) realizarea de scenarii privind consumid de servicii. 134. Metodele statistice utilzate n studierea cererii de servicii prezint urmtoarele elemente specifice: a) obtinerea de solutii optime la diferite obiective stabilit. n functie de valorile parametrilor avuti n vedere; b) analiza seriilor de date (cronologice sau de timp), care caracterizeaz evolutia cererii efective: c) utilizarea unor norme" de consum determinate de regul statistic; d) realizarea de scenarii privind consumul de servicii. " 135. Metodele normative utilzate n studierea cererii de servicii prezint urmtoarele demente specifice: a) obtinerea de solutii optime la diferite obiective stabilit, n functie de valorile parametrilor avuti n vedere; b) analiza seriilor de timp, care caracterizeaz evolutia cererii efective; c) utilizarea unor norme" de consum determinate de regul statistic; d) realizarea de scenarii privind consumul de servicii.

47

136. Pentru ca o ntrep rinde re prestatoare de servieii s-i formeze o oferta de servieii, trebuiesc ndeplinite mai multe conditii. Mareati varianta falsa: a) disponibilitatea; b) capabilitatea; c) managementul performant; d) amplasarea in localitti urbane. 137. Netransferabilitatea ofertei de servieii deriva din: a) nematerialitatea intangibiltatea serviciilor; b) materialitatea nematerialitatea serviciilor; c) materialitatea intangibilitatea serviciilor; d) nematerialitatea i nestocabilitatea serviciilor, 138. Oferta de servieii are o serie de particularitti. Mareati varianta falsa: a) netransferabilitatea ofertei; b) diicultatea protectiei juridice a serviciulni; c) materialitatea i imaterialitatea ofertei; d) implicarea consumatorului n producerea serviciului. 139. Oferta de servieii este o oferta: a) efectiva; b) frecvent; c) potential; d) ocazionala. 140. Dificulta tea protectiei juridice a serviciilor rezult din: a) nematerialitatea i intangibilitatea unor servieii; b) nestocabilitatea serviciilor; c) simultaneitatea productiei i consumului; d) intensificarea concurentei pe piata serviciilor. 141. Implicarea consumatorului in producerea unui serviciu genereaz: a) inseparabilitatea serviciului de prestator consumator; b) producerea unor servieii personalzate i stabilirea unui sistem aparte de relatii intre prestator i consumator; c) intensificarea concurentei pe piata serviciilor i nestocabilitatea serviciului; d) cantitti mari de servieii puse la dispozitia consumatorilor finali sau utilizatorilor la un moment dat.

48

142. Excludeti din urmtoarele enumeran factorii care nu influenteaz oferta de servicii: a) volumul i structura cererii de servicii; b) costurile de productie; c) tari fui de piat al servie i ului; d) volumul i structura veniturilor. 143. Sfritul secolului XX i tnceputul secoiului XXI au fost marcate de o serie de tendinte n evolutia ofertei de servicii. Marcati varianta fas: a) creterea n ritm superior a ofertei de servicii n raport cu oferta celorlalte sectoare; b) asocierea respectiv disocierea ofertei de bunuri i de servicii; c) creterea rolului i importantei calittii serviciilor i dinamicii diferentiate pe categorii de servicii; d) influenta pozitiva sau negativa a preturilor cantittile de servicii complementare. 144. Cea mai sustinut dinamic a preturilor de consum s-a nregistrat la urmtoarele servicii: a) chirii, ap, canal, salubritate, servicii postale; b) abonamente radio - TV; c) servicii cu caracter industrial; d) transport urban. 145. Soldul conjunctural exprim: a) creterea n ritm superior a ofertei de servicii n raport cu oferta celorlalte sectoare: b) tendinta de evolutie a indicatorilor fat de perioada de referint; c) asocierea, respectiv disocierea ofertei de bunuri i de servicii; d) dinamici diferentiate pe categorii de servicii. 146. Indicatorul de confident se determin ca o media aritmtica simpl a soldurilor conjuncturale pentru tre componente. Marcati varianta falsa: a) aprecierea situatiei economice; b) aprecierea cererii de servicii; c) aprecierea numrului de salariati; d) estimarea cererii de servicii. 147. n contextul globalizrii, rolu statului tinde: a) sa se minimizeze; b) sa se maximizeze; c) sa rmn la acelai nivel; d) sa nu fie afectat.

49

148. Viteza deosebit cu care globalizarea a cuprins ntreaga lume i-a fcut pe unii specialiti (R. Reich, R. Fetzgerald etc.) s aprecieze ca: a) trim transforman care vor rearanja poltica i economa secolului urmtor"; b) nu va mai fi economii nationale, atunci cnd acest procs va fi nchiriat"; c) tt ceea ce va ramne n cadrul unei granit vor fi oamenii. care vor cuprinde natiunile,.." d) tate cele trei variante, 149. Dupa unii autori (P. Dicken), principala fort n modelarea eeonomiei mondiale, n procesul globalizrii, se refera la institutiile: a) politice; b) sindcale; c) economice; d) sociale. 150. Dupa anii '80 ai secolului XX, dezechilibrele ce trebuie gestionate n perioada globalizrii pietelor lumii sunt de natura: a) macroeconomic; b) microeconomic; c) financiara; d) zonal. 151. Pentru prima data existenta proeesului globalizrii pietelor lumii a fost semnalat de: a) Ph. Koiler; b) P. Dicken; c) Th. Levitt; d) R. Reich. 152. n procesul globalizrii, productia international are dimensiuni. Marcati caracterstica fals: a) productia mare realizat de societtile transnationale; b) fluxurile tehnologice joac un roi important; c) creterea populatiei urbane; d) cercetarea-dezvoltarea constitue secretul succesului. mai multe

50

153. n procesul globalizrii, dinamismul cel mai mare s-a nregistrat in domeniul: a) fluxurilor financiare internationale; b) comertului cu bunuri; c) comertului cu servic-ii; d) circulatiei de persoane. 154. Procesul globalizrii a fost accentuat de revolutia: a) industrala; b) transporturilor de persoane; c) informationai; d) transporturilor de mrfuri. 155. Beneficiile aderrii noilor state la U.E. nu vizeaz: a) imbunttirea calitativ a produselor i serviciilor; b) intensificare a participrii acestor state la distribuya international de bunuri i servicii: c) creterea inflatiei; d) ameliorarea datoriilor externe. 156. Printre factorii specifci cererii de servicii internationale nu se inscrie: a) creterea veniturilor i modiflcarea cheltuielilor de consum ale populatiei; b) dezvoitarea i liberalizarea comertului cu bunuri; c) stagnarea progresului ^tiintifc i tehnic; d) expansiunea activittii companiilor internationale. 157. In studierea cererii de servicii, metodele nu se utilizeaz: a) n functe de situatiile concrete; b) In functie de informatiile dsponibile; c) izolat; d) n functie de mrimea esantionului. 158. Oferta individala de servicii reprezint: a) oferta de servicii la nivelul unui agent economic sau cantittile dintr-un serviciu pe care un agent economic le pune la dispozitia clentilor spre vnzare; b) oferta de servicii existent ntr-o localitate; c) oferta de servicii pus la dispozitia clientilor cu dizabilitti; d) oferta de servicii dintr-un depozit en gros.

51

159. Oferta agregat reprezint: a) tate serviciile puse la dispozitia consumatorilor finali i utilizatorilor la un moment dat; b) ntreaga oferta a unui agent economic; c) un serviciu de acelai fel oferit de toate ntreprinderile prestatoare; d) toate serviciile puse la dispozitia consumatorilor la un moment dat. 160. Marcati facto rul care nu influenteaz oferta de servicii: a) volumul i structura cererii; b) costurile de productie; c) tariful de piat al serviciului; d) implicarea consumatorului in producerea serviciului. 161. Creterea volumului i diversificrii cererii efective de servicii nu se poate realiza prin: a) reducerea tarifelor; b) mbunttirea raportului calitate-pret; c) reducerea numrului surselor de informare; d) creterea numrului de prestatori. 162. n raportul dintre cererea i ndeplinete: a) un roi mai putin important; b) un roi foarte important; c) niciun roi; d) un roi conditionat. oferta de servicii, factorul timp

163. Asocierea, respectiv disocierea ofertei de bunuri i de servicii prezint tendinte contradictorii n prezent, dar datorita desfaurrii i dinamismului fenomenelor economico-sociaie, aceste tendinte sunt considrate: a) normale; b) anormale; c) tara important; d) indiferente.A

164. In sectorul tertiar, tendinta de disociere se manifesta: a) att intre oferta de servicii i oferta de bunuri, ct i n cadrul ofertei de servicii: b) datorita intensificrn ptrunderii progresului tehnic n toate domeniile societtii; c) n conditiile creterii nivelului de trai; d) datorita diversificrii nevoilor sociale.

52

165. Indicatorul de confdent mediu pentru Romnia are valori superioare fat de mrimile realzate pentru trile Uniunii Europene i indica o situatie: a) pozitiv; b) negativa; c) nensemnat; d) contradictorie. 166. Intr-o conomie de piata, creterea roluiui i importantei calittii serviciilor devine un obiectiv: a) esencial; b) important; c) indiferent; d) nensemnat. 167. Pe o piata competitiva, n care frmele se ntrec m produse, servicii, preturi, calitatea constituie una din conditiile necesare ctigrii: a) de noi nie de piata; b) nui avantaj competitiv; c) altor segmente de consumatori; d) unor profituri mai mari. 168. n literatura de specialitate sunt recunoscute mai multe metode cantitative de stabilire a tarifelor serviciilor pe o piafa cu concurenta imperfecta. Marcati varianta falsa: a) metoda marjei de profit adugat la costuri; b) metoda pragului de renabilitate; c) metoda costului marginal gal eu venitul marginal;. d) metoda creterii veniturilor populatiei, 169. Metoda marjei de profit adugat la costuri, ca metod de stabilire a tarifelor de consum a serviciilor, ofer productorului: a) cele mai reduse garantii; b) cele mai mari garantii; c) nicio garantie; d) asigura rentabilitatea activittii.

53

170. Metoda marjei de profit adugat la costri, ca metod de stabilire a tarifelor de consum a servieiilor, nu tine cont de: a) cumprtorul potential, cerintele i posibilittile financiare ale acestuia; b) nivelul profitului realizat; c) costurile realzate: d) oferta de servicii de pe piafa, 171. Metoda pragului de rentabilitate, ca metod de stabilire a tarifelor de consum a servieiilor, pornete de la ipoteza c: a) proftl realizat este egal cu cel planificat; b) este cea mai simpl metod: c) veniturile realzate din prestarea unui anumit volum de servicii s fie egal cu valoarea costurilor; d) productorul s detin pe piat o pozitie relativ monopolist, 172. Metoda costului marginal cu venitul marginal, ca metod de stabilire a tarifelor servieiilor pe o piat cu concurent imperfecta, se aplica cel mai bine n conditiile n care: a) productorul detine o pozitie relativ monopolist; b) consumatorul ii exprima cereri foarte mari de servicii; c) productorul ofer servicii diversifcate; d) cererea de servicii este nesatisfacut; 173. Metoda costului marginal egal cu venitul marginal, ca metod de stabilire a tarifelor servieiilor pe o piat cu concurent imperfecta, spre deosebire de celelate metode, se diferentiaz prin faptul c tine seama de: a) att de comportamentul consumatorului ct i de cel al productorului; b) numai de comportamentul consumatorului; c) numai de comportamentul productorului; d) atitudinea indiferent. 174. Metoda pragului de rentabilitate ca metod de stabilire a tarifelor servieiilor pe piata cu concurent imperfecta, se poate aplica prin procedeele: a) determinarea nivelului cererii de servicii a populatiei; b) determinarea produetiei minime i determinarea tarifului minim; c) cercetarea cererii nesatisfacute de servicii a populatiei; d) cercetarea cererii de servicii a ntreprinderilor.

54

175. Activittile ce fac obiectul vnzrii i curaprrii pe piat, indiferent de momentul plti, tipul de prt practicat (prt de vnzare, tarif etc.) i modalittile de ncasare reprezint servicii: a) de piat; b) traditionaie; c) livrate permanent; d) discrete. 176. Serviciile de piat pentru popuatie se pot grupa n functie de mai multe criterii. Marcati varianta fals: a) caracteristiciie beneficiarului serviciului; b) natura relatiilor economice i financiare ce intervin ntre prestator i beneficiar; c) continutul activittii prestatiei; d) dimensiunie cererii nesatisfacute. 177. Serviciile pentru popuatie se pot grupa m: a) servicii personale (individale) i servicii colective; b) servicii din sectorul public, asociativ i privt; c) servicii traditionaie, servicii moderne sau noi; d) servicii livrate permanent i servicii discrete. 178. Serviciile privind, n principal, bunurile serviciilor: a) eu efect direct asupra persoanelor; b) personale (individale); c) colective; d) personalzate. 179. nchirierile de iocuinte, nchirierile autoturisme sunt servicii: a) de reparatii i ntretinere; b) eu efect direct asupra persoanelor; c) personalzate (individualizate); d) eu caracter locativ. de fac parte din categora

bunuri,

mchirierile

de

180. Repararea bunurilor de uz ndelungat, spltorii, curttorii sunt servicii: a) de reparatii i ntretinere; b) eu efect direct asupra persoanelor; c) personalzate (individualizate); d) eu caracter locativ.

serviciile

dupa

vnzare,

55

181. Serviciile cu efect asimilabil investitiiior sunt servicii: a) cu efect asupra persoanelor; b) asimilabile consumului; c) privind in principal bunuriie; d) personalzate. 182. Serviciile asimilabile consumului sunt servicii: a) cu efect asupra persoanelor; b) cu efect asimilabil investitiiior; c) privind in principal bunuriie; d) personalzate. 183. Serviciile de nvtmnt, informtica i sntate sunt servicii: a) cu carcter locativ; b) cu efect asimilabil investitiiior; c) asimilabile consumului; d) de reparatii i ntretinere. 184. Serviciile de transport, telecomunicatii i turism sunt servicii: a) cu caracter locativ; b) cu efect asimilabil investitiiior; c) asimilabile consumului; d) de reparatii i ntretinere. 185. Aprarea national, relatiile externe, mentinerea ordinii, protejarea mediului sunt servicii: a) destnate colectivittii n ansamblul su; b) personalzate; c) cu caracter lucrativ; d) personale. 186. Serviciile de piat pentru populatie, n prezent, sunt priva tizate n: a) totalitate; b) mica proportie; c) cea mai mare proportie; d) cea mai mica proportie.

56

187. Marcati categora de servicii colective pentru populatie: a) personalzate (individualzate) i sei*vicii destnate coectivittii in ansamblul su; b) privind in principal bunurile i servicii le cu efect direct asupra persoanelor; c) cu caracter locativ i servicii de reparatii i mtretinere; d) cu efect asimilabil investitiilor i servicii asimilate consumului. 188. Serviciile de piat nu cuprind: a) servicii prestate in principal pentru populatie; b) servicii prestate in principal pentru operatorii economici; c) servicii de transporturi, depozitare i comunicatii; d) servicii destnate coectivittii in ansamblul su. 189. n cadrul serviciilor de piat prestate in principal pentru ntreprinderi, in ultimii ani, cea mai mare pondere o detin: a) tranzactiile imobiliare; b) informtica activittile conexe; c) activittile juridice, contabilitate i revizie contabil; d) arhitectur, nginerie i alte consultatii tehnice. 190. Prin eficient se intelege: a) obtinerea unui anumit rezultat cu cele mai mici intrri (input-uri) posibile sau obtinerea unui rezultat (output) maxim cu un nivel dat al resurseior; b) expresia raportului dintre efectul til (rezultatul) i efortul depus (resursele utilzate i consmate); c) masura in care efectul realizat se apropie de cel dorit; d) relatia dintre efectele sociale obtinute i efortul facut, la nivel micro i macroeconomic. 191. Prin eficient economic se intelege: a) obtinerea unui anumit rezultat cu cele mai mici intrri (input-uri) posibile sau obtinerea unui rezultat (output) maxim cu un nivel dat al resurseior; b) expresia raportului dintre efectul til (rezultatul) i efortul depus (resursele utilzate i consmate); c) msura in care efectul realizat se apropie de cel dorit; d) relatia dintre efectele sociale obtinute i efortul facut, la nivel micro i macroeconomic.

57

192. Prin eficacitate se intelege: a) obtinerea unui anumit rezultat cu cele mai mici intrri (input-uri) posibile sau obtinerea unui rezultat (output) raaxim cu un nivel dat al resurselor; b) expresia raportului dintre efectul til (rezultatul) i efortul depus (resursele utilzate i consmate); c) msura in care efectul realizat se apropie de cel dorit; d) relatia dintre efectele sociale obtinute efortul facut, la nivel micro i macroeconomic. 193. Prin eficienta social se intelege: a) obtinerea unui anumit rezultat cu cele mai mici intrri (input-uri) posibile sau obtinerea unui rezultat (output) maxim cu un nivel dat al resurselor; b) expresia raportului dintre efectul til (rezultatul) i efortul depus (resursele utilizate i consmate); c) msura in care efectul realizat se apropie de cel dorit; d) relatia dintre efectele sociale obtinute i efortul facut, la nivel micro i macroeconomic. 194. Eterogenitatea i complexitatea efectelor utile rezultate din activittile de servicii confer efcientei: a) calitti deosebite, greu de comensurat; b) o sfer mult mai larg de cuprindere si evaluare; c) o sfer restrns de cuprindere i evaluare; d) calitti identice cu ale bunurilor materiale. 195. La nivel macroeconomic, eficienta sectorului tertiar este influentat de modul de alocare a resurselor in economieintre: a) diferite sectoare ale economiei i intre consum i investitii; b) diferite ramuri industrale productoare de bunuri materiale i intre investitii; c) sectoarele primar, secundar i tertiar; d) diferite categorii de servicii cuprinse in sectorul tertiar. 196. Eficienta sectorului de servicii prezint o serie de particularitti privind: a) semnificatia i modalitatea de evaluare; b) continutul; c) complexitatea metodologiei de calcul; d) modalitatea de evaluare.

58

197. Unele dintre particularit tile eficientei serviciilor se refera la: a) existenta efectelor directe i a efectelor indirecte; b) puterea de cumprare a clientilor; c) dimensiunie timpului iiber al populatiei; d) stilul de viaja al consumatorului. 198. mbunttirea calittii serviciilor contribuie la sporirea gradului de satisacere a nevoilor consumatorului, cu urmri pozitive n planul: a) relatiilorde familie i societate; b) social, cultural i economic; c) relatiilor cu pia|a i in interiorul intreprinderilor; d) managementuiui. 199. Performanta reprezint: a) desfaurarea unei activittii in conditii de profitabilitate; b) o stare de competitivitate a unei ntreprinderi care ii asigur o prezent durabil pe piat; c) acoperirea tuturor cheltuielilor din veniturile realizate; d) realizarea de indicatori economico-financiari la nivelurile prognozate. 200. Performanta este sinnima cu: a) eficienta economic; b) eficienta social; c) eficacitatea; d) avantaj competitiv. 201. Indicati principiu de baza al metodologiei de cercetare a calittii mrfurilor, prin care se are n vedere obtinerea unui rezultat final ct mai exact privind calitatea produselor: a) stabilirea concordante} dintre necesitate i produs; * , b) prelucrarea i analiza datelor; c) integrarea rezultatelor partiale; d) completarea reciproca a metodelor. 202. Calitatea este rezultatul: a) caracteristicilor izolate aie produselor\serviciilor luate separat; b) nsumrii valorilor caracteristicilor unui produs\serviciu; c) asamblarii mecanice a unor componente ale calittii; d) unittii\sintezei caracteristicilor unui produs\serviciu.

59

203. Care dintre metodele de cercetare a calittii mrfurilor urmarete stabilirea unei corelatii rationale intre gradul de satisfacere a nevoiior (calitate) i costuri: a) analiza morfolgica; b) analiza valorii; c) analiza structurii; d) metoda brainstorming. 204. Care dintre metodele clasice de cercetare a calittii se aplica produselor complexe, cu grad nalt de tehnicitate: a) metodele experimental; b) analiza functional; c) analiza structurii; d) analiza comparativa. 205. Identifiearea celor mai bune idei de produse i servicii noi culese de la un grup de subiecti, se realizeaz aplicnd: a) metoda brainstorming; b) metoda morfologica; c) analiza comparativa; d) metoda experimentis. 206. Conceptul de calitate definit prin lnsuirile esentiale ale unui obiect care ti fac s se disting de tate celelalte, exprima: a) sensul tehnic al conceptului; b) sensul flozofic; c) sensul economic; d) sensul social. 207. Calitatea exprimat prin gradul de satisfacere a nevoilor clientului, indic: a) sensul economic al conceptului; b) sensul social; c) sensul tehnic; d) sensul fdozofic. 208. Calitatea exprimat prin gradul de utilitate optim in cheltuielile ocazionate la productor i client, indic: a) sensul social al conceptului; b) sensul tehnic; c) sensul economic; d) sensul fdozofic. raport cu

60

209. Ierarhizarea produselor in funetie de nivelul calitfii atins pe piaa interna $i externa se poate efecta prin: a) indicii de calitate ai produselor; b) analiza comparativa; c) analiza structurii; d) analiza morfolgica. 210. Defnitia conceptului de calitate in care se pune accent i pe componente extracalitative se refera la: a) calitatea reala; b) calitatea de excelent; c) calitatea contractat; d) calitatea total. 211. Multitudinea caracteristicor de calitate ale produselor determina: a) caracterul dinamic al calittii; b) caracterul complex al calittii; c) caracterul istoric al calittii; d) caracterul social al calittii. 212. Precizati varianta de rspuns necorespunztoare in legtura cu factorii care determina caracterul dinamic al calittii: a) evaluarea costurilor noncalittii; b) progresul tiintific i tehnic; c) exigentele crescnde ale consumatorilor; d) concurenta. 213. Care dintre cile de creyere continu a calittii este concretizat prin imtaunttirea nivelului unor earacteristici de calitate: a) extensiva; b) intensiva; c) obiectiv; d) exhaustiva. 214. Care dintre ipostazele calittii indica nivelul limitativ al valorilor individale ale propriettilor unui produs: a) calitatea proiectat; b) calitatea omologat; c) calitatea prescris, specificat; d) calitatea reala.

61

215. Care este ipostaza calittii productoruhii: a) calitatea comercial; b) calitatea proiectat; c) calitatea contractat; d) calitatea tehnic.

care

exprima

punctul

de vedere

ai

216. Ipostaza calittii cu important n luarea decziei de cumprare este: a) calitatea prescris; b) calitatea contractat; c) calitatea comercial; d) calitatea livrat. 217. Ipostaza calittii produselor care exprim gradu! de conformitate a valorilor individale ale caracteristicilor tehnico-incfionale cu prescriptiile standardelor i normelor tehnice in vigoare este: a) calitatea ptima; b) calitatea tehnic; c) calitatea comercial; d) calitatea omologat. 218. Existenta unui decalaj redus Intre calitatea tehnic i calitatea comercial determin: a) necesitatea cunoaterii permanente a cerintelor i exigentelor clientilor; b) creterea stocurilor; c) imobilizarea fondurilor; d) alte efecte negative. 219. Indicati varianta de rspuns necorespunztoare referitoare la relatia dintre calitatea tehnic i cea comercial a produselor: a) se interconditioneaz reciproc; b) intre ele exist o tendint de apropiere; c) decalajul relativ mare dintre ele indica o concordant intre cerere i oferta in privinta calittii; d) decalajul redus dintre ele indica rolul stimulativ al cerintelor clientilor in creterea nivelului calitativ. 220. CaracteruI dinamic este specific(indicati rspunsul incorect): a) nevoilor oamenilor; b) valorii de intrebuintare(utilittii); c) numai calittii produselor; d) dezvoltrii gradului de cultur i civilizatie.

62

221. Calitatea proiectat i realzala se poate modifica de regula n sens negativ datorit(indicati rspunsul incorect): a) conditiilor de productie; b) conditiilor de am balare; c) actiunii factorilor specifici depozitarii; d) actiunii factorilor din operatiie de manipulare i transport 222. Care dintre urmtoarele notiuni exprima n cea mai mare masura gradul de satisfacere a unor nevoi sau a unor segmente importante aie acestora: a) propriettile; b) caracteristiciie de calitate; c) indicii de calitate; d) functiile calittii. 223. Care dintre modalittile de exprimare a calittii au sfera de cuprindere cea mai mare: a) parametrii; b) indicii; c) caracteristiciie; d) indicatorii calittii. 224. Care sunt caracteristiciie de calitate aie produselor a cror important este n cretere i pentru care se impun n prezent reglementri stricte pe piata externa: a) caracteristiciie economice; b) caracteristiciie ecologice; c) caracteristiciie ergonomice: d) caracteristiciie functionale. 225. Care a) b) c) d) dintre urmtoarele caracteristici sunt caracteristici ergonomice: gradul de poluare; biodegradabilitatea; gradul de confort, uurinta n foiosire,comoditatea; consumul de energie.

226. Precizati varianta neadevrat privind componentele ce alctuiesc calitatea ca vector rezultant: a) tehnic; b) economic; c) statistic; d) social

63

227. Indicati ordinea corect a relatiei dintre conceptele de mai jos: a) functii - calitate - proprietati - caracteristici - cerinte; b) calitate - proprietti - functii - caracteristici; c) cerinte - proprietati - caracteristici - functii - calitate; d) proprietti-cerinte-caracteristici-calitate -functii, 228. Masura utilitatii produselor este exprimat prin: a) valoarea de ntrebuintare; b) an um ite proprietati; c) calitate; d) destinatie. 229. Punctul de pornire n realizarea produselor i serviciilor l constituie: a) proiectarea; b) receptia materiilor prime; c) cunoaterea nevoilor sociale; d) aprovizionarea. 230. Utilitatea marfurilor (valoarea de ntrebuintare) i calitatea sunt concepte; a) ce se pot nlocui unul cu altul; b) identice; c) independente; d) aflate n strnsa interdependent 231. In functie de utilitate (valoare de ntrebuintare), produsele sunt diferentiate ntre ele, pe: a) grupe i subgrupe; b) categorii de calitate; c) clase; d) caracteristici de calitate. 232. Precizati varianta de rspuns necorespunztoare n legtur cu caracteristicile de calitate ale unui produs: a) sunt cele mai importante proprietati; b) sunt selectionate dup aportul lor la stabilirea gradului de utilitate al produsului la un moment dat; c) ele reprezint ultima treapt a sintezei n evaluarea calittii; d) cuprind un numr restrns de proprietati.

64

233. Care dintre urmtorii factori influenteaz calitatea: a) ambalarea, transportul, pstrarea; b) cercetarea i proiectarea; c) materiile prime; d) managementul calitafii. 234. Care dintre urmtoarele conceptului de ealitate: a) caiitatea relativa; b) nivelul calitatii; c) msura cattii; d) clasa de ealitate, notiuni exprima sensul cantitativ al

235. Termenul de clas" de ealitate exprima: a) rangul unor entitti care ndeplinesc aceeai functie n utilizare; b) sensul calitativ al entittilor; c) sensul tehnic al cattii; d) sensul social al calitatii. 236. Care dintre ipostazele calitatii are un roi hotrtor n prevenirea defectelor i n economisirea de resurse materiale i umane: a) calitatea prescris; b) calitatea proiectat; c) calitatea contractat; d) calitatea reala. 237. Cerintele elientului prevzute n doeumentatia tehnic de proiectare a produselor dar nerealizat n productie reprezint: a) neconformitafi; b) risip; c) inutilitate; d) superficialitate. 238. Supracalitatea nesolicitat de client i nespecifcata n doeumentatia tehnic de realizare a produselor reprezint: a) neconformitate; b) risip; c) insatisfactie; d) superficialitate.

65

239. Rezultatul gruprii a dou sau mai multe earacteristici de calitate de regula complementare este reprezentat de: a) functiile calittii; b) eerintee de calitate; c) propretti; d) nivelul calittii. 240. Precizati functia calittii reprezentat de caracteristiciie psihosenzoriale, ergonomice i estetice; a) functia tehnic; b) functia economica; c) functia social; d) functia de disponibilitate, 241. Care dintre caracteristiciie tehnico-functionale ale produselor folosint tndelungat exprima functionalitatea n timp a aeestora: a) caracteristiciie fizice; b) fabilitatea i mentenabilitatea; c) caracteristiciie fzico-mecanice; d) caracteristiciie tehnice. de

242. Care dintre urmtoarele caracteristici de calitate ale produselor sunt obiective: a) caracteristiciie psihosenzoriale; b) caracteristiciie tehnice; c) caracteristiciie ergonomice; d) caracteristiciie ecologice. 243. Care dintre ipostazele calittii exprima gradul in care un produs ndeplinete serviciul specificat, n conditii de cost global minim: a) calitatea reala; b) calitatea prescris; c) calitatea omologat; d) calitatea optima. 244. Care dintre componentele calittii exprima optiunile consumatorilor formulate ca expresii generale ale necesittilor aeestora: a) propriettile; b) caracteristiciie de calitate; c) cerintele de calitate; d) functiile calittii.

66

245. Care este varianta de rspuns necorespiinztoare referitoare atribuirea mreii de ealitate: a) se acord pe timp nelimitat; b) este atribuit prin certificatul de marca; c) atribuirea se face de catre organisme nafionale i Internationale; d) poate fi retrasa cnd nu se mai respecta conditiile din contract.

la

246. Precizati afirmatia neadevrat privind obiectivul standardizrii de asigurare i mbunttire a calittii produseior/seryiciilor: a) standardele sunt cele mai bune surse de documentare in domeniul calittii produselor/serviciiior; b) !n standarde nu sunt specicate conditiile generale de ealitate ale produselor; c) asigur protectia consumatorilor a mediului prin fixarea limitelor elementelor nocive din produse; d) constituie ci de reducere a pierderilor cauzate de noncalitate i supracalitate; 247. Care dintre modalittile de exprimare a calittii reprezint sinteza functiilor calittii: a) parametrii; b) indicii; c) indicatorii; d) caracteristicile calittii. 248. Care dintre urmtoarele drepturi fundamntale ale consumatorilor se refera la situatiile in care produsele nu corespund calitativ n utilizare: a) dreptul de satisfacere a n