curs i analiza financiara

of 38 /38
ANALIZĂ FINANCIARĂ Titular de curs Conf. dr. Fănuţa POP

Upload: delia08

Post on 17-Aug-2015

30 views

Category:

Documents


3 download

DESCRIPTION

Analiza Financiara

TRANSCRIPT

ANALIZ FINANCIARTitular de cursConf. dr. Fnua POPANALIZA SITUAI!I FINANCIAR! A !NTITII !CONO"IC!#. ANALIZA $! ANSA"%LU A POZII!I FINANCIAR! Perioada 1999 2000, cu prelungire pn n anul 2006, se identific cu perioada marii deschideri acontailit!ii romne"ti, perioadncares#ancercat armoni$areasistemului contail romnesccunormelesau%tandardele&nterna!ionalede'ontailitate(&)%*+ ,inpunct de-ederelegislati-,acestproces de compatiili$are a sistemului contailit!ii romne"ti cu %tandardele &nterna!ionale de'ontailitate, s#a reali$at pn acum n urmtoarele etape.# prima etap a constat n elaorarea OMFP nr. 403/22.04.1999 pentru aprobarea Reglemantrilorcontabile armonizate cu Directia a !"#a a $omunit%ii &conomice &uropene '$&&( )i cu*tan+ar+ele !nterna%ionale +e $ontabilitate '!,*(, aplicat asupra situa!iilor financiare ale anului1999, pe un e"antion de 12 societ!i comerciale, cotate la /ursa de 0alori /ucure"ti+# a doua etap a constat n elaorarea OMFP nr. 94/29.01.2001 (1onitorul 2ficial al 3omniei nr+45620+02+2001*pentruaprobareaReglementrilor contabilearmonizatecuDirectiaa!"#aa$omunit%ii &conomice &uropene '$&&( )i cu *tan+ar+ele !nterna%ionale +e $ontabilitate '!,*( ,carel arogpecel precedent, dar caresea$ea$n marepartepeacesta+ )ceastreglementares#aaplicat pesitua!iilefinanciarealeanului 2000, deunnumr mai maredentreprinderi, "i anume.#societ!ile comerciale cotate la /ursa de 0alori /ucure"ti#unele regii autonome, companii "i societ!i na!ionale, alte ntreprinderi de interes na!ional#unele categorii specifice de societ!i care operea$ pe pia!a de capital (pia!a 3)%,)7*3mneau nafara reglementrilor 218Pnr+ 99629+01+2001 numai ntreprinderile care, potri-itlegisla!iei n-igoare la aceadat, se ncadrauncategoria ntreprinderilor mici"i mi:locii+ )cestentreprinderi aplicau pre-ederile 218P nr+ ;066august 2002+# a treia etap a constat n elaorarea OMFP nr. 1-.2/1-.11.200./ pulicat in 1onitorul2ficial,Partea & nr+ 1040 din ;0+11+2005pentru aprobarea reglementrilor contabile con0orme cu+irectiele europene 'Reglementrile contabile con0orme cu Directia a !"#a a $omunit%i!&conomice&uropene)i Reglementrilecontabilecon0ormecuDirectiaa "!!#aa$omunit%i!&conomice &uropene(/ modificat prin OM&F nr. 23-4/12.12.200-, pulicat n 1onitorul 2ficial, nr+25 din 19+01+2004+#ultima mo+i0icare 1#a realizat prin OMFP nr. 30../29.10.2009pulicat in 1onitorul 2ficial nr+ egea contailit!ii nr+ 4261991, repulicat+Persoanele:uridicecareladatailan!uluide&'escli(iteleadoudintreur(toarele)criterii, denumite n continuare criterii de mrime. # total acti-e. ;+650+000 euro? # cifra de afaceri net. )EC=&+%tocuri&&+ 'rean!e&&&+&n-esti!ii pe termen scurt&0+'asa "i conturi la nci'+ 'F=>CA&=>& BE )0)E%,+ ,)C23&&. %A1=>= ')3= C3=/A&= P>GC&C= BEC3#2 P=3&2),G ,= PHEG >) AE )E=+ )'C&0= '&3'A>)EC= E=C= 6 ,)C23&& 'A3=EC= E=C=8+ C2C)> )'C&0= 1&EA% ,)C23&& 'A3=EC=I+ ,)C23&&. %A1=>= ')3= C3=/A&= P>GC&C= BEC3#2 P=3&2),G 1)& 1)3= ,=AE )EF+ P320&D&2)E= &+0=E&CA3& BE )0)E%J+ ')P&C)> K& 3=D=30=&+ 'apital&&+Prime de capital&&&+ 3e$er-e din ree-aluare&0+ 3e$er-e0+Profitul sau pierderea reportat(a*0&+ Profitul sau pierderea e@ercitiului financiar')P&C)>A3& P32P3&& # C2C)>Patrimoniul pulic')P&C)>A3& C2C)>&lementele +e acti sunt grupate +up natur/ +e1tina%ie )i lic2i+itate, iar elementele +e capitaluriproprii )i +atoriisunt grupate +up natur/ proenien% )i e3igibilitate+ 1+ ,up natura lor elementele de acti- pot fi grupate n.a*+ )cti-e imoili$ate*+ )cti-e circulantec*+ 'heltuieli n a-ans=lementele de datorii "i capitaluri proprii pot fi grupate dup acela"i criteriu n.a*+ ,atorii ce treuie achitate fa! de ter!i*+ Pro-i$ioane c*+ 0enituri n a-ansd*+ 'apital "i re$er-e2+ ,up destinaie0 elementele de acti- pot fi structurate n.a*+ )cti-e utili$ate n mai multe cicluri financiare, formate din acti-e imoili$ate *+ )cti-e utili$ate ntr#un singur ciclu financiar, care includ acti-ele circulante "i cheltuielilen a-ans;+ ,up provenien/ elementele de datorii "i capitaluri proprii se grupea$ n.a*+ ,atorii fa! de ter!i, n care se includ. datorile totale, pro-i$ioanele "i -eniturile n a-ans*+ ,atorii fa! de ac!ionari, care includ capitalul "i re$er-ele9+ ,up lichiditate0 elementele de acti- se clasific n.a*+)cti-eculichiditateredus, careincludacti-eleimoili$ate, acror lichiditateestecuprins ntre 20#50L *+ )cti-e cu lichiditate par!ial, formate din. stocuri, crean!e "i cheltuieli n a-ans, care potfi transformate n lichidit!i n propor!ie de 50#&82, costmediu ponderat etc+ meninerea ritmului de evoluie a stocurilor de materii prime i materiale consumabile nparametrii comparaili cu cei ai perioadei precedente (&%1PP100L*, n ca$ul. unei apro-i$ionri ritmice unui consum specific constant unor costuri de achi$i!ie constante men!inerii structurii de farica!ie n aceea"i parametridiminuarea nivelului stocurilorde materii prime i materiale consumabile(&%1PN100L*,prin. ritmul superior al produc!iei n raport cu cel al apro-i$ionrii apro-i$ionarea neritmic utili$area stocului de siguran! n produc!ie reducerea costului de achi$i!ie a materiilor prime modificri n structura de farica!ie, fie prin renun!area la faricarea unorsortimentemaipu!in rentaile saupentrucare nu mai e@ist cerere pe pia!, fiedatorit cre"terii ponderii sortimentelor care necesit materii prime mai ieftine +6. Anali.a 1n dina(ic a celor trei indicatori 5stocuri de (aterii &ri(e 'i (ateriale consu(a+ile0c:eltuieli (ateriale'i cifradeafaceri net60 &er(itee/ideniereaur(toarelor as&ecte(aii(&ortante4 &%1PO100L, &'1O100L, &')EO100L "i &')EO&'1, nseamn c are loc o cre"tere a -alorii stocurilorca urmare a unor comen$i suplimentare, n condi!iile cre"terii cheltuielilor materiale, prin sporirea fie aconsumurilor specifice normate,fie acostului de achi$i!ie a materiilor prime,pe fondulunui gradde-alorificare a materiilor prime, n cre"tere+ 'orela!ia reflect o situa!ie fa-orail pentru ntreprindere,deoarece ritmul de cre"tere al cifrei de afaceri nete (efectul o!inut* este superior ritmului de cre"tere acheltuielilor materiale (efortul depus*+&%1PO100L, &'1O100L, &')EO100L"i &')EN&'1, ca$ncarestocurilecrescdatoritdep"iriinormelor de consum, n condi!iile unuigrad sc$ut de -alorificare a materiilor prime+ %itua!ia se maipoatee@plica"i prinsporireacostului deachi$i!ie, ncondi!iilemen!inerii neschimateacantit!iiapro-i$ionate"i apre!urilorde-n$areaproduselorfa!deperioadaprecedent, sauncondi!iilecre"terii pre!urilor de -n$are ntr#un ritm inferior ritmului de cre"tere a costurilor de achi$i!ie a materiilorprime+ %itua!ia reflect o utili$are ineficient a stocurilor de materii prime "i materiale consumaile+$o1tul +e ac2izi%ieal unui un este egal cu pre!ul de cumprare, ta@ele nerecuperaile,cheltuielile de transport#apro-i$ionare "ialte cheltuieliaccesoriinecesare pentru punerea n stare deutili$are sau intrare n gestiune a unului respecti-+&%1PO100L, &'1O100L, &')EO100L"i &')EP&'1, situa!ie e@plicat prin faptul c stocurilenregistrea$osporiree@clusi- -aloric, princre"tereacostului deachi$i!ieamateriilor prime"imaterialelor, iar pre!urile de -n$are aleproduselor e-oluea$ n acela"i ritm+&%1PO100L, &'1O100L, &')EN100L"i e-ident &')EN&'1, situa!ie nefa-orail pentru firm,e@plicatprinfaptul cstocurileaucrescut peseamareducerii -n$rilor, normeledeconsum"icosturiledeachi$i!ienregistrndocre"terefa!deperioadaprecedent+ Iradul de-alorificareamateriilor prime este n scdere, ntreprinderea fiind pus n situa!ia de a nu#"i putea recupera integralcheltuielile cu materiile prime+&%1PN100L, &'1N100L, &')EO100L"i e-ident &')EO&'1, situa!iefoartefa-orailpentrufirm,deoarece ea se e@plic prin diminuarea stocurilor, att prin reducerea consumurilor de materii prime, ct"i prin sporirea gradului de -alorificare al acestora, reflectnd o eficien! crescut n ceea ce pri-e"teutili$area stocurilor de materii prime+Cotu"iaceast situa!ie, de"i este cea mai fa-orail pentru ntreprindere, are pn la un punct:ustificareeconomic, adicntreprinderea, pedeoparte, nutreuiesreducstocuriledemateriiprime, nct s se afle n situa!ia de a apela la stocurile de siguran!, sau s nu ai stocurile necesarereali$rii comen$ilor, iar pe de alt parte, nu treuie s reduc cheltuielile materiale astfel nct s fieafectat ni-elul calitati- al produselor, situa!ii care pot duce la scderea cifrei de afaceri, ca$ reflectat deurmtoarea corela!ie &%1PN100L, &'1N100L, &')EN100L(situa!ie ne:ustificat din punct de -edereeconomic*+ &%1PP100L, &'1P100L, &')EOP100L, situa!ie foarte rar ntlnit n cadrul unei ntreprinderi, sauntmpltoare, care se e@plic prin faptul c stocurile se men!in constante n condi!iile acelora"i -n$ri"i consumuri specifice comparaile cu cele ale perioadei precedente+ -roducia n curs de execuie (2-C4) este de regul e-aluat la cost de produc!ie+ ,ac -aloareareali$ail net a produc!iei n curs de e@ecu!ie este mai mic dect costul de produc!ie, atunci acea-aloare reali$ail net corespun$toare acti-ului circulant este cea care treuie pre$entat n situa!iilefinanciare, adic -aloarea acti-ului, mai pu!in pro-i$ionul legal constituit+Produc!ia n curs de e@ecu!ie este influen!at de patru factori, "i anume.# -olumul fi$ic al produc!iei# durata ciclului de farica!ie# structura sortimental# costul de produc!ie,incomparareain+icelui pro+uc%iei 4ncur1+ee3ecu%ie'!*P$&(cuin+icelepro+uc%iei 0inite'!*PF(/ re$ult urmtoarele conclu$ii. &%P'=O&%P8, corela!ia arat c are loc o mrire a duratei ciclului de farica!ie "i o sporire acostului de produc!ie &%P'=N&%P8, corela!ia arat c are loc o reducere a duratei ciclului de farica!ie n paralelcu reducerea costului de produc!ie+ &%P'=P&%P8, -aloarea produc!iei n curs de e@ecu!ie se modific n acela"i ritm cu -aloareaproduselor finite+ Bn ca$ul sporirii +uratei ciclului +e 0abrica%ie -a re$ulta o cre"tere a imoili$rilor financiare nstocuri "i deci o recuperare mai lent a in-esti!iei financiare+ ,ac durata ciclului de farica!ie se reduce,atunci se -a recupera mai rapid in-esti!ia financiar ini!ial+ *tuctura 1ortimental influen!ea$ ni-elul "i dinamica produc!iei n curs de e@ecu!ie astfel.dac structura se modific n fa-oarea unor sortimente cu un cost de produc!iecomparail mai mic, arelocdiminuareantermeni reali a-alorii produc!iei ncursdee@ecu!iedac structura se modific n fa-oarea unor sortimente cu un cost de produc!iecomparail mai mare, atunci se-anregistraosporirea-alorii produc!iei ncursdee@ecu!ie, cu consecin!e financiare negati-e asupra lichidit!ii ntreprinderii+ $o1tul +e pro+uc%ie influen!ea$ ni-elul "i dinamica produc!iei n curs de e@cu!ie, astfel.n sensulcre"teriiacesteia, dac costulde produc!ie nregistrea$ o ma:orare fa! deperioada precedentn sensul scderii acesteia, dac costul de produc!ie curent este situat la un ni-el inferiorcelui comparail (al perioadei precedente*+$o1tul +e pro+uc%ie al unui un cuprinde att costul de achi$i!ie al materiei prime "i materialelorconsumaile, celelalte cheltuieli directe de produc!ie, precum "i cota cheltuielilor indirecte de produc!iealocate ra!ional ca fiind legate de farica!ia acestuia+$2eltuielile generale +e a+mini1tra%ie )icele 0inanciarenu se includ n costulde produc!ie, cuunelee@cep!ii+$o1turile4n+atorrii, respecti-c2eltuielile0inanciarecu+ob:nzile, diferen!eledecursaferente don$ilor pri-ind mprumuturile care sunt direct atriuite costului de achi$i!ie, pot fi capitali$ateca parte a costului de produc!ie a unui acti-+$2eltuielile +e +e10acere nu se includ n costul de produc!ie+ '# -rodusele finite i mrfurile (2-))semnific imoili$rile financiare temporare, care suntnregistrate n conturile ce reflect aceste -alori materiale+'#%# 8actorii de influen! a ni-elului stocurilor de produse finite sunt.# termenele de li-rare "i durata ciclului de farica!ie # -olumul fi$ic al produc!iei# structura sortimental# costul de produc!ieBn situa!ia n care termenele +e lirare ale produselor finite sunt respectate, atunci n dinamic,stocul nregistrea$ o scdere+Bnca$ul ncaresemifaricatelesunt folositenprocesul producti-, dimensiuneastoculuidepinde de +urata ciclului +e 0abrica%ie. "olumul 0izic al acestor produse influen!ea$ mrimea stocului de produse finite astfel.n situa!ia sporirii -olumului fi$ic, n condi!iile e-alurii acestuia n costuri comparaile, se-a nregistra o cre"tere a -alorii stocului de produse finite+ n situa!ia diminurii -olumului fi$ic, dac costul de produc!ie nu se modific n termenireali, atunci are loc o diminuare a -alorii acestor stocuri+*tructura 1ortimental are un impact asupra modificrii stocurilor n urmtoarele condi!ii.dacstructurasortimentalsemodificnfa-oareaunor sortimentecuuncost deproduc!ie comparail mai mare, se -a nregistra o cre"tere a -alorii stocurilor de produsefinite+dac structura sortimental se modific n fa-oarea unor sortimente cu un costcomparail mai mic, atunci are loc o diminuare a ni-elului -aloric al acestor stocuri+$o1tul +e pro+uc%ie poate influen!a stocurile de produse finite n sensul cre"terii sau scderii-alorii acestora+'# 4fectivele de animale constituie o component a acestor categorii de stocuri care se e-aluea$ ncontailitate la costuri de produc!ie sau de achi$i!ie "i includ.# -aloarea efecti-elor de animale "i psri, respecti- a animalelor nscute, a celor tinere de oricefel, n -ederea cre"terii "i folosirii lor pentru munc "i reproduc!ie+# -aloarea animalelor "i psrilor la ngr"at pentru -alorificare# -aloarea coloniilor de aline# -aloarea animalelor pentru produc!ia de carne, lapte, ln, lan etc+8actorii de influen! a modificrii -alorii acestor efecti-e sunt.# raportul dintre ritmul intrrilor "i cel al ie"irilor de animale n decursul e@erci!iului financiar# structura efecti-elor de animale # costul de produc!ie6achi$i!ie a animalelor# mrimea pro-i$ioanelor aferente efrecti-elor de animale)stfel, n situa!ia n care ritmul lirriloreste superior6inferior ritmului intrrilorde animale, -aa-ea loc o diminuare6cre"tere a -alorii acestor stocuri+,ac 1tructura e0ectielor +e animalese modific n fa-oarea categoriilor e-aluate la costuricomparaile mai mici6mari, -a a-ea loc diminuarea6cre"terea -alorii efecti-elor+Bnsitua!iancareefecti-eleseo!in6achi$i!ionea$launco1t +epro+uc%ie/ac2izi%iemaimic6mare, atunci -a a-ea loc o scdere6cre"tere a -alorii acestor efecti-e+Bnca$ul ncare arelococre"tere6scdere aproizioanelorconstituitepentruefecti-eledeanimale, se nregistrea$ o scdere6cre"tere a -alorii acestora+'#'# 3rfurile i ambalajele -i$ea$ aspecte legate de latura comercial a firmei+1odificarea stocului final de mrfuri "i amala:e depinde de urmtorii factori.# raportul dintre ritmul apro-i$ionrii "i cel al desfacerilor de mrfuri# structura mrfurilor -ndute# adaosul comercial practicat# mrimea pro-i$ioanelor constituite# regimul circula!iei amala:elor (amala:e refolosiile "i nerefolosiile*+)stfel, nca$ul ncareritmul +e10acerilorestesuperior6inferiorritmului aproizionrilor, senregistrea$ o diminuare6ma:orare a -alorii stocurilor de mrfuri "i amala:e+,ac 1tructura :nzrilorse modific n fa-oarea unor grupe de mrfuri cu o cot de adaoscomercial mai mare6mic, atunci se -a nregistra o diminuare6ma:orare a -alorii acestor stocuri+Bnsitua!iancarea+ao1ul comercialestenscdere6cre"tere, atunci se-anregistraodiminuare6ma:orare a -alorii stocurilor de mrfuri "i amala:e+,iminuarea6ma:orarea alorii proizioanelor con1tituite -a nsemna o cre"tere6scdere a -aloriimrfurilor "i amala:elor aflate n stoc+Preluarea6nepreluarea operati- de ctre furni$oria ambala;elor re0olo1ibile, a cror pre! nueste inclus n cel al mrfii -ndute, -a determina scderea6cre"terea -alorii acestor stocuri+(# Avansurile pentru cumprri de stocuri repre$int sumele a-ansate pentru cumprarea de stocuri"i sunt active nemonetare 'adic aceste crean!e asupra furni$orilor de natura a-ansurilorse -or stingeprin punerea la dispo$i!ia ntreprinderii de ctre furni$or a materiilor prime pentru care ntreprinderea aefectuat asemenea a-ansuri, "i nu prin ncasarea unei sume de ani*++II. Creanele repre$int sumele ne"ti imoili$ate temporar la ter!i+8actorii de influen! a crean!elor sunt.# cifra de afaceri net# pre-ederile contractuale pri-ind termenele de li-rare# garan!ii materiale constituite n ca$ul insol-ailit!ii clien!ilor (deitorilor di-er"i*# structura -n$rilor# calitatea produselor6ser-iciilor -ndute6prestateBn general, sporirea ci0rei +e a0aceridetermin o cre"tere a -olumuluicrean%elor comerciale,care pe termen mediu "i lung poate crea proleme de lichiditate financiar atunci cnd facturile emisenu sunt ncasate la termen+ 2 alt categorie de crean!e o repre$int +ebitorii +ier)i+ Bn situa!ia n care deitoriinu sunturmri!i operati-nconformitatecupree+erilelegale(Decretul nr. 221/1980cupriirelae3ecutarea1ilit4mpotria per1oanelor 0izice/ a pl%ii impozitelor )i ta3elor neac2itate 4n termen/ a crean%elor bne)ti organiza%iilor 1ociali1te )icu priire la e3ecutarea con0i1crii, pulicat n /uletinul 2ficial nr+ 1061960 repulicat n /uletinul 2ficial nr+ 199615+12+1969 "i5.6.M. nr. -92/1980pentruaprobareaD. nr. 221/1980*,atunci e@istriscul nerecuperrii sumelor imputatepentru di-erse pague cu consecin!e nefa-oraile asupra lichidit!ii financiare a ntrprinderii+,ac 1tructura +e10acerilor, se modific n fa-oarea unor produse cu o -aloare mai mare6mic,atunci are loc o cre"tere6diminuare a soldului crean!elor+Bn categoria crean!elor se includ "i alte elemente, cum ar fi.# sume de ncasat de la entit!ile afiliate# sume de incasat de la entit!ile de care compania este legat n -irtutea intereselor de participare# alte crean!e# capitalul suscris "i ne-rsatBn general, sporirea -alorii acestor crean!e poate crea serioase proleme de lichiditate financiarpentru ntreprindere dac, sumele pre-$ute a se ncasa, nu sunt nscrise n grafice de recuperare+Bnca$ul unor produse6ser-icii decalitateinferioar, saucudefecteascunse, pot apreaproleme de ncasarea crean!elor, cau$ate de remedierea defectelor+ Bn situa!ia unor produse6ser-iciidecalitatesuperioarntreprinderea-aa-eaoputeredenegocieremai mareasupraclien!ilor, cutermene de ncasare mai reduse, lucru care -a a-ea influen!e fa-oraile asupra lichidit!ii financiare aacesteia+III. Tre.oreria ntreprinderii cuprinde disponibilitile bneti, investiiile financiare pe termen scurt"i alte valori aflate temporar n casieria firmei+,nvestiiile pe termen scurt cuprind.# ac!iuni de!inute la entit!ile afiliate# alte in-esti!ii financiare pe termen scurt care pot fi. oliga!iuni emise "i rscumprate, oliga!iunicotate6necotate, actiuni cotate6necotate,alte in-esti!ii financiare pe termen scurt "i crean!easimilate+>a data intrrii n patrimoniu, aceste in-esti!ii se e-aluea$ la cost de achi$i!ie, -aloare corectatcu pro-i$ionul constituit pentru aceast in-esti!ie+2 sporire a -alorii acestor in-esti!ii semnific o direc!ionare a surplusului monetar al ntreprinderrispre pia!a financiar de capital+Bn dinamic, o sporire a tre$oreriei (&C3O100L*, determin att consolidarea strilor de lichiditate"i sol-ailitate financiar, ct "i men!inerea ntr#un echiliru monetar a ntreprinderii "i, pe aceast a$,are loc ntrirea capacit!ii de plat "i autofinan!are a ei+C. C;!LTUI!LIL!9N A7ANS5CA76sunt cheltuieli careurmea$sfieinclusencosturi nperioadele urmtoare (de e@emplu. cheltuieli cu aonamentele, cheltuieli pri-ind plata chiriilor ctre unter!, cheltuieli pri-ind repara!iile capitale la utila:e, primele de asigurare la mi:loacele de transport etc+*+ Bngeneral, osporireaacestor cheltuieli repre$intodirec!ionareasurplusului monetarspreeneficii-iitoare+ ,inpunctul de-edereal retratrii acti-ului, cheltuielilena-anssunt considerateactivenemonetare(adicacestecrean!edenaturacheltuielilor na-ansse-or stingeprinpunerealadispo$i!ia ntreprinderii de ctre un ter! a unor unuri pentru care ntreprinderea a efectuat asemeneacheltuieli, "i nu prin ncasarea unei sume de ani*+,e asemenea, aceste Cheltuieli n avans mpreun cu Activele circulante formea$ Activelecurente ale entit!ii economice+)dicAC< = AC > CA7unde. )'Q # repre$int )cti-e curente )' #repre$int )cti-e circulante')0 # repre$int 'heltuieli n a-ans#.#.?. Anali.a e/oluiei datoriilor 'i ca&italurilor &ro&rii 5Anali.a dina(icii datoriilor 'i ca&italurilor &ro&rii6,atoriile "i capitalurile proprii formea$ sursele de finan!are ale ntreprinderii "i sunt grupate nilan! dup gradul lor de e@igiilitate+ )cestea cuprind urmtoarele grupe de posturi.,+ ,atorii. %umelecare treuie pltite ntr#o perioad de pn la un anI+ ,atorii. %umele care treuie pltite ntr#o perioad mai mare de un anF+ Pro-i$ioane&+ 0enituri n a-ans J+ 'apital "i re$er-ePatrimoniul pulic$.>@. $ATORIIL!TOTAL! 5$T6ale ntreprinderii, indiferent de perioada de referin!, sestructurea$ n.1+ Bmprumuturi din emisiunea de oliga!iuni2+ %ume datorate institu!iilor de credit ;+ )-ansuri ncasate n contul comen$ilor9+ ,atorii comerciale # furni$ori5+ =fecte de comer! de pltit6+ %ume datorate entit!ilor afiliate 7a/A # anunde. ,C%Q # repre$int ,atorii curente,C% # repre$int ,atorii. %umele care treuie pltite ntr#o perioad de pn la un an (totalulgrupei , din ilan!*0a-N 1 an # repre$int 0enituri nregistrate n a-ans de tipul %ume de reluat ntr#o perioad de pnla un anC.CAPITALUL DIR!Z!R7!L!5CPR6cuprind fondurile propriiale unei ntreprinderi,caresestructurea$ n urmtoarele elemente.&+ 'apital&&+Prime de capital&&&+ 3e$er-e din ree-aluare&0+ 3e$er-e 0+Profitul sau pierderea reportat(a*0&+ Profitul sau pierderea e@ercitiului financiarI. Ca&italul unei ntreprinderi se structurea$ n capitalul 1ub1cri1 )i/1au r1at "i n patrimoniul regiei.Capitalul social (C2)cuprinde aportul pe care ac!ionarii sau asocia!ii l#au adus nntreprindere la constituirea acesteia+ 'apitalul social poate fi suscris "i6sau -rsat+Capitalul socialsubscris nevrsat este un segment al capitalului social total care nu s#a materiali$at n lichidit!i sau nacti-emateriale+Capitalul social subscrisi vrsatrepre$int, defapt, materiali$areaaportuluianga:at de ac!ionari sau asocia!i la nfiin!area ntreprinderii+Bnconformitatecupre-ederilelegale(>egeanr+ ;161990repulicatnmonitorul 2ficial al3omniei nr+ ;;629+01+1994*,capitalulsocialalsociet!ilor cu raspundere limitat (%+3+>+* este de 2milioane lei, iar alsociet!ilor pe ac!iuni(%+)+* este de 25+000 de euro (conform >egiinr+ ;0262005pentru modificarea "icompletarea >egiinr+ ;161990 pri-ind societ!ile comerciale pulicat in 12 nr+95; din data de 2