proiect analiza financiara

of 12 /12
Proiect Programul de studii: MANAGEMNENTUL INOVĂRII ȘI DEZVOLTĂRII TEHNOLOGICE PROIECT ANALIZA ȘI LANSAREA PE PIAȚĂ A BURGIULUI CU GĂURI PENTRU LUBREFIERE COORDONATOR, MASTERAND,

Upload: razvanel-cata

Post on 16-Aug-2015

247 views

Category:

Documents


2 download

DESCRIPTION

Proiect Master

TRANSCRIPT

Proiect Programul de studii: MANAGEMNENTUL INOVRII IDEZVOLTRII TENOLOGI!EPROIECTANALIZA I LAN"AREA PE PIA# A$URGIULUI !U GURI PENTRULU$RE%IERE COORDONATOR,MASTERAND,Proiect &'()Desfurarea activitii economice intr-o ntreprindere, pe tot traiectul ei, ncepnd de la procesul deaprovizionare i pn la desfacerea rezultatelor activit ii desf urate, este influenat de o serie de factori, cu ar fi: procesul tehnologic aplicat, tehnologia aplicat, modul de organizare a produciei, tipologia produselor obinute, durata ciclului de fabricaie etc.I. EFECTELE INOVRII TEHNOLOGICEDezvoltareaeconomic,indiferentderegimulsocial-politic,presupuneolargimplicarea tehnologiei,ntoatedomeniiledeactivitate. fortulpropriuicooperareainternaionalsuntpremizede baz ale unei economii sntoase, ele nsemnnd inovare permanenta respectiv transfer detehnologie. Inovareaderod!"!dezvoltaredeprodus" #oreacieaunei firmei fademodificareacerinelor pieei schimb de concepia funcional i$sau tehnologic schimb materiile prime, materialele i componentele folosite schimb forma, aspectul, dimensiunile !un nou design" unui produs conduce la creterea numrului de noi utilizri a unui produs creeaz noi servicii care nsoesc un produs I.1 Rulmentul electromagnetici rolul acestuia Fig. I.1.Rulmentul electromagnetic.Proiect %ulmentul electromagnetic reprezint partea principal a acestui proict care spre deosebire delagrele de alunecare nu este afectat de impurit ile lubrifiantuluii nici de vibra ii. &deea rulmentului electromagnetic are la baz un produs de'a e(istenti anume, frnele electromagnetice, acestea fiind implementate pe ma'oritatea camioanelor, astfel eliminnd mentenan ai repara iile frnelor obi nuite. I.2 Analiza SWOT aRulmentul electromagnetic)naliza *+,- este o metod folosit n mediul de afaceri, pentru a a'uta la proiectarea uneiviziuni de ansamblu asupra firmei sau asupra unui produs. a func ioneaz ca o radiografie a firmei sauaideii deafaceri i evalueaznacela i timpfactorii deinfluen interni i e(terni ai unei organiza ii, precumi pozi ia acesteia pe pia sau n raport cu ceilal i competitor cu scopul de a pune n lumin punctele tarii slabe ale unei companii, n rela ie cu oportunit ilei amenin rile e(istente la un moment dat pe pia . S # P!ncte tari%ulmentul electromagnetic inbunat e te radical performan ele i durata de via a turbosuflantei eliminndprincipalacauzaadefectrii acestora, i anumedistrugereabuc elor de bronz sau a rulmentilor cu role in lipsa lubrefierii. -ehnologia folosit in proiectarea acestui produsestedeultimageneratie, ianumesefaceproiectareaacestui caformat.Din/0, undesepoate calcula si rezisten a acestuia, pentru a optimiza cantitateai tipul de material necesar. $ # P!ncte "%a&e 1n punct slab al acestei inovri poate fi reprezentat de faptul ca acest rulment necesit unelemodificari care trebuie facute in interiorul turbosuflantei, pentru a putea fi implementat. O # Oort!nit' i ,portunitateaacestei inovatii estereprezentatfaptul casepot faceuneleimbunt iri ale acestui electromgnet, prin adaugarea dispozitiv electronic de control al rota iilor turbosuflantei. T # A(enin 'ri )menin rile care ar putea afecta productia acestui rulment electromagnetic ar fi doar cele din partea constructorilor de automobile care nu vor dori implementarea rulmentului electromagnetic inturbosfuflante.I.3 Diagrama GANTT aRulmentul electromagnetic,diagrama2)/--esteoreprezentaregraficaaduratei unei sarcini intimpul progresieitimpului. 3asafiemai peintelesul tuturor, nearatacat timpneiasafacemunanumit lucru.Deoarece rulmentul electromagnetic trebuie s difere in func ie de tipul de turbosuflant, astfel inct modificarilecetrebuiefacuteturbosuflantei safieminime, pentruanuii afectarezisten a, constructia rulmentului electromagnetic se va face conform urmtorului tabel.Proiect -impii prezenta i sunt apro(imativi, acestia putnd avea unele varia ii in func ie de marimea turbosuflantei.Denumirea operaieium Norma de timp(T)Matriare h 0h15Turntorie h 0h104nfurare cupru h 0h30Strunire h 0h!5"ecti#care h 0h$5%eri#care h 0h$$&'am()are h 1hT*T&+T,M- -".+/0"&".1 *+&,-5agr cu alunecare %ulment electromagnetic3ostul de produc ie !5ei" 6,6 78,9:3ost mentenan $ modificri;.6,6 6,;;COST)RI TOTALE;