cu panou izolant preformat (plotat)

of 23 /23

Upload: others

Post on 01-Oct-2021

6 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: CU PANOU IZOLANT PREFORMAT (PLOTAT)
Page 2: CU PANOU IZOLANT PREFORMAT (PLOTAT)

�� In esenta, o astfel de instalatie In esenta, o astfel de instalatie consta in inglobarea unei serpentine, consta in inglobarea unei serpentine, prin care circula apa calda, intrprin care circula apa calda, intr--o sapa o sapa de beton turnata peste un strat de de beton turnata peste un strat de material izolator asezat pe placa de material izolator asezat pe placa de betonbeton

Page 3: CU PANOU IZOLANT PREFORMAT (PLOTAT)

CU PANOU IZOLANT PREFORMAT (PLOTAT)

Page 4: CU PANOU IZOLANT PREFORMAT (PLOTAT)

CU PANOU IZOLANT NEPLOTAT (CU FETE PLANE)

SAPA DIN BETON

SERPENTINA

PLASA SUDATA DE

ARMARE

PANOU IZOLANT

SUPORT (PLACA BETON)

Page 5: CU PANOU IZOLANT PREFORMAT (PLOTAT)

�� ���������� ����������������

�� ��������������� ����������������������� ���������� ��������������������������� ��������������������������������� �������������� ������������� �������������� ����� ���������������������� ����������������������

�� cu cu ambeleambele fete plane fete plane �� cu cu fatafata inferioarainferioara planaplana sisi ceacea

superioarasuperioara profilataprofilata((preformatapreformata))

�� �������������� ��� ��������������������� ��� ���������������������������������������������������������������������� ����������������������� ���������������� ������������������ ����������

Page 6: CU PANOU IZOLANT PREFORMAT (PLOTAT)

MONTARE TUB PE PLACA DE POLISTIREN PREFORMATA

Page 7: CU PANOU IZOLANT PREFORMAT (PLOTAT)

MONTARE TUB PE PLACA DE POLISTIREN CU AMBELE FETE PLANE (VAR. 1)

Page 8: CU PANOU IZOLANT PREFORMAT (PLOTAT)

MONTARE TUB PE PLACA DE POLISTIREN CU AMBELE FETE PLANE (VAR. 2)

Page 9: CU PANOU IZOLANT PREFORMAT (PLOTAT)

�� ������ ���������������������������������� �������������������������������������������� ����������

������������������������������ ������������������������������ ������������������������������

��������������������������������������� �������������������������������������� ���������������

��������������������� ����������������� ������������������������������ ����������������� ���������

� ������!"����� �����������������������#������������ ������!"����� �����������������������#�����������

���������� �������$����� ���������� �������$�����

�� %��������������������������� ����%��������������������������� ����&&��������������������

������� ��������������������������������!����'��������� ��������������������������������!����'��

���#���������������������������������� ����������#���������������������������������� �������

���������! ����������������! �������(('�'�)) *#�*#�

�� +�����������,����������������-�������������+�����������,����������������-�������������

��������������

Page 10: CU PANOU IZOLANT PREFORMAT (PLOTAT)

.������,����������� ������.������,����������� �������������������������������� �������������������� ������������������������������������������������������������������������������������ ������ ��������������������������������������������

��� ������� ������������� ��������� ������� ������������� �������������!���������� �������������#��������!���������� �������������#������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������� ����������������������������������������-/�����������������������������������-/������������

Page 11: CU PANOU IZOLANT PREFORMAT (PLOTAT)

EXEMPLE DE AMPLASARE A SERPENTINELOR IN PARDOSEALA

Pasul intretuburi estecuprins, in general, intre5 si 30 cm.

Page 12: CU PANOU IZOLANT PREFORMAT (PLOTAT)

EXEMPLE DE AMPLASARE A SERPENTINELOR IN PARDOSEALA

UNEI BAI

Nu este permisaamplasarea tuburilor sub cazide baie, cadite de picioaresau de dus, vase WC, bideuri

Page 13: CU PANOU IZOLANT PREFORMAT (PLOTAT)

�� plasaplasa metalicametalica sudatasudataAre Are dubludublu rolrol::

•• armareaarmarea sapeisapei de de betonbeton•• repartizarearepartizarea cat cat maimai uniformauniforma a a calduriicaldurii pepe

suprafatasuprafata pardoseliipardoselii

In general are In general are ochiuriochiuri de 5 x 5 de 5 x 5 sausau 10 x10 10 x10 cm, cm, iariar sarmasarma are are diametruldiametrul de 2 ÷ 4 mm, de 2 ÷ 4 mm, zincatazincata..

Page 14: CU PANOU IZOLANT PREFORMAT (PLOTAT)

�� �������� � �� � ��� ���

�� Are grosimea de 45 Are grosimea de 45 –– 60 mm si 60 mm si inglobeza tubul si plasa metalica.inglobeza tubul si plasa metalica.

�� La prepararea betonului se folosesc La prepararea betonului se folosesc aditivi speciali care confera sapei o aditivi speciali care confera sapei o rezistenta sporita si o buna prelucrabilitate rezistenta sporita si o buna prelucrabilitate in faza de turnare.in faza de turnare.

Page 15: CU PANOU IZOLANT PREFORMAT (PLOTAT)

�� �������� � ��� ������ ��� �����

�� EsteEste o o bandabanda izolatoareizolatoare, de , de grosimegrosime mica mica ((ccacca 6 6 -- 8 mm), din 8 mm), din elastomerielastomeri, , autoadezivaautoadeziva, , care care separasepara pardosealapardoseala incalzitoareincalzitoare de de peretipereti, , permitandpermitand dilatariledilatarile ((pardosealapardoseala incalzitoareincalzitoareesteeste de tip de tip daladala flotantaflotanta).).

Page 16: CU PANOU IZOLANT PREFORMAT (PLOTAT)

�� ���������������������������������� �� ��� ������� ����

������ ������ ���� ������������������������ ������������������

�� � ����� ���� �������������������� ������������ ��� ����� ��

�� ���������������� ����������������������

�� ����������������������������

�� ���������������� ������ ����� ���

�� ����������

�� ����������������������������������������������������������������������������

�� ����������������������� �������������������������������������� ���������������

�������������� ���������������������������������� ��������������������

����� ����� �������������������������������� ����� ���������������������������

��� �������������������� �����������������

Page 17: CU PANOU IZOLANT PREFORMAT (PLOTAT)

Ansamblu de distributie cu 6 circuite (cu ventile de reglaj sitermometre de retur pe fiecare circuit), fabricatie CALEFFI.

Page 18: CU PANOU IZOLANT PREFORMAT (PLOTAT)

Ansamblu de distributie cu ventile de reglaj si debitmetre pe fiecare circuit, fabricatie CALEFFI.

Page 19: CU PANOU IZOLANT PREFORMAT (PLOTAT)

�� ������������ ����������� ������������ �����������

Reprezinta ansamblul componentelor ce Reprezinta ansamblul componentelor ce concura la realizarea parametrilor de concura la realizarea parametrilor de temperatura proiectati si consta in:temperatura proiectati si consta in:

�� -- Regulatoare Regulatoare �� -- Sonde de temperaturaSonde de temperatura�� -- Vane de amestecVane de amestec�� -- Ventile de reglaj cu cap termostaticVentile de reglaj cu cap termostatic

Page 20: CU PANOU IZOLANT PREFORMAT (PLOTAT)

Grup de reglaj Thermorama(PRANDELLI)

Page 21: CU PANOU IZOLANT PREFORMAT (PLOTAT)

Grup de reglaj si ansamblu de distributie mixt (pardoseala siradiatoare) RBM

Page 22: CU PANOU IZOLANT PREFORMAT (PLOTAT)

Grup de reglaj siansamblu de distributiepardoseala tip CALEFFI (cu compensareclimatica)

Page 23: CU PANOU IZOLANT PREFORMAT (PLOTAT)

Grup de reglaj siansamblu de distributiepardoseala tip CALEFFI (cu reglaj de temperaturala punct fix)