panou de incalzire

14
Panou de incalzire 10032809 10032810 10032811 10032812 10032813 10032814 10032815 10032816 Notă: Acest dispozitiv nu este potrivit pentru utilizarea ca sursă primară de căldură.

Upload: others

Post on 20-Nov-2021

12 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Panou de incalzire

Panou de incalzire

10032809 10032810 10032811 10032812 10032813 10032814 10032815 10032816

Notă: Acest dispozitiv nu este potrivit pentru utilizarea ca sursă primară de căldură.

Page 2: Panou de incalzire

2

Page 3: Panou de incalzire

Stimate cumparator,

Felicitări pentru achiziționarea acestui produs. Citiți cu

atenție manualul și urmați instrucțiunile de mai jos

pentru a evita deteriorarea dispozitivului. Orice

defecțiune care rezultă din ignorarea instrucțiunilor și a

avertismentelor enumerate în manualul de instrucțiuni

nu se aplică garanției și răspunderii noastre. Scanați

codul QR pentru a avea acces la cel mai recent

manual de utilizare și la alte informații despre produs.

CUPRINS

Fișa cu informații despre produs 2 Instrucțiuni de siguranță 3 Instrucțiuni de montare pe perete 4 Descrierea dispozitivului și panoul de control 6 Display 6 Operarea 7 Depanarea 9 Curățarea și îngrijirea 9 Instrucțiuni de reciclare 10

CARACTERISTICI TEHNICE

Numar produs Alimentare Alimentare Dimensiuni

10032809 720 W 60 x 120 cm

10032810 600 W 60 x 100 cm

10032811 220-240 V

360 W 50 x 90 cm 50/60 Hz

10032812 360 W 60 x 60 cm

10032813 300 W 30 x 100 cm

10032814 Accesorii x x

10032815 220-240 V 960 W 80 x 120 cm

10032816 50/60 Hz 1200 W 100 x 120 cm

1

Page 4: Panou de incalzire

INFORMAȚII DESPRE PRODUS

Identificator (e) de model: 10032809, 10032810, 10032811, 10032812, 10032813, 10032814, 10032815, 10032816

Produs Simbol Valoare Unitate Produs Unitate

Producția de căldură Tip de intrare termică, numai pentru încălzire electrică

Puterea termică nominală

kW

Tipul de energie termică / controlul temperaturii camerei

Nu este disponibil

Puterea termică minimă (orientativa)

kW

Controlul temperaturii manual prin masurarea temperaturii camerei și / sau exterioare

Nu este disponibil

Puterea maximă de căldură

kW

Controlul temperaturii manual prin masurarea temperaturii camerei și / sau exterioare

Nu este disponibil

Consumul suplimentar de energie electrică Producția de căldură cu ajutorul ventilatorului

Nu este disponibil

La ieșirea nominală a căldurii (motor ventilator)

Nu este

disponibil

kW

Tipul de energie termică / controlul temperaturii camerei

Cu puterea minimă de căldură (motor ventilator)

i

Nu este disponibil

kW

ieșirea de căldura și controlul temperaturii în încăpere

Nu

În modul de așteptare

W

Două sau mai multe etape manuale fără control al temperaturii în cameră

Nu

cu termostat mecanic și controler de temperatură în cameră

Nu

cu control electronic al temperaturii camerei

Nu

control electronic al temperaturii camerei plus cronometru zilnic

Nu

control electronic al temperaturii camerei, plus cronometru săptămânal

Da

Alte opțiuni de control (opțiuni multiple)

Controlul temperaturii camerei cu detectarea mișcării

Nu

Controlul temperaturii camerei cu detectarea ferestrei deschise

Nu

cu opțiunea de control de la distanță Nu

cu un control adaptiv de pornire

Da

cu un limitator de timp Nu

Cu senzor pentru bec Nu

Informații de contact Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179, Berlin, Nemčija

2

Page 5: Panou de incalzire

3

ATENȚIE

Risc de arsuri! Unele părți ale acestui produs sunt

fierbinți și pot provoca arsuri. O atenție deosebită

trebuie acordată copiilor și persoanelor vulnerabile.

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ · Nu utilizați acest dispozitiv decât dacă este atașat ferm, așa cum este descris în instrucțiunile de utilizare. · Înainte de a conecta aparatul la rețea, verificați dacă tensiunea de alimentare de la domiciliu corespunde celei indicate pe eticheta dispozitivului. · Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de producător sau la un centru de service autorizat. · Încălzitorul nu trebuie să fie amplasat direct sub priză. · Păstrați mobilierul, perdelele și alte materiale inflamabile la cel puțin 1 metru distanță fata de dispozitiv. · Nu lăsați niciodată aparatul nesupravegheat. · Nu lăsați aparatul nesupravegheat când acesta este încă conectat la sursa de alimentare. · Nu lăsați dispozitivul la îndemâna copiilor și nu le permiteți să opereze acest dispozitiv. · Acest sistem de încălzire este destinat numai pentru uz casnic și nu trebuie utilizat în scopuri comerciale. · Nu utilizați produsul după ce cade sau este deteriorat în vreun fel. · Reparațiile pot fi efectuate numai de catre electricieni calificați. · Repararea incorectă a dispozitivului poate duce la defecțiuni și riscuri. · Nu puneți cablul de alimentare sub covor si nu il acoperiti. · Asigurați-vă că cablul de alimentare nu intră în contact cu muchiile ascuțite și suprafețele fierbinți. · Nu acoperiți încălzitorul pentru a preveni supraîncălzirea. · Nu utilizați un încălzitor cu temporizator programat, telecomandă sau alt dispozitiv, deoarece există un risc de aprindere dacă încălzitorul este în funcțiune si este plasat incorect. · Nu scufundați niciodată acest produs în apă sau în alt lichid. · Nu utilizați acest încălzitor în imediata apropiere a unei băi, a unui duș sau a unei piscine. · Nu utilizați aparatul în aer liber. · Nu utilizați dispozitivul dacă aveți mâinile ude. · Nu folosiți niciodată echipamentul în apropierea suprafețelor fierbinți · Nu utilizați dispozitivul dacă cablul de alimentare a fost deteriorat. · Înainte de a curăța aparatul, asigurați-vă că acesta este deconectat de la rețeaua de alimentare și că acesta s-a răcit complet. · Nu curățați dispozitivul cu agenți de curățare abrazivi. · Nu folosiți niciodată accesorii care nu sunt recomandate de producător. Ar putea cauza un pericol pentru utilizator sau deteriorarea dispozitivului. · Acest dispozitiv nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacitati fizice, mentale reduse sau cu lipsa de experiență și de cunoștințe, numai dacă sunt sub supraveghere și au primit instrucțiuni privind utilizarea acestui dispozitiv de către persoana responsabilă pentru siguranța acestora. · Copiii trebuie supravegheați pentru a va asigura că nu se joacă cu dispozitivul.

Page 6: Panou de incalzire

4

INSTRUCȚIUNI PENTRU MONTAREA PE PERETE

Marcați pozițiile celor patru găuri de pe perete șifaceți găurile cu burghiul. Asigurați-vă că distanța dintre găurile individuale este aceeași cu găurile rotunde din suportul din spatele încălzitorului.

Introduceți dopurile de plastic în

orificiile de perete.

Introduceți șuruburile metalice în dopurile din plastic.

Ridicați aparatul și direcționati cele patru găuri rotunde de pe suportul de pe partea din spate a încălzitorului la cele 4 șuruburi pe perete.

Page 7: Panou de incalzire

5

Fixați șurubul din poziția A în poziția B mișcând ușor încălzitorul. Când montați încălzitorul, asigurați-vă că distanța dintre partea inferioară a încălzitorului și podea nu este mai mică de 20 cm.

Montați consola panoului de control pe peretele de lângă încălzitor.

Introduceți panoul de control în suport

Page 8: Panou de incalzire

6

Panoul de control

Intrerupator principal

Suport panou de control

Buton pentru iluminare

Corpul de incalzire

Cronometru

Afise temperatura ON/OFF Incalzire

Zilele saptamanii Orele Minutele

DESCRIEREA ECHIPAMENTULUI ȘI A PANOULUI DE CONTROL

DISPLAY

Page 9: Panou de incalzire

7

OPERAREA

· Asigurați-vă că încălzitorul nu este deteriorat.

· Apoi conectați-l și porniți comutatorul ON / OFF de pe partea laterala a

încălzitorului.

Există două moduri de utilizare a încălzitorului:

(1) Pornire / oprire

Apăsați butonul de pornire / oprire de pe panoul de control și încălzitorul va

începe să funcționeze până când temperatura din încăpere va atinge

temperatura setată. Dacă este necesar să opriți încălzitorul, apăsați din nou

butonul de pornire / oprire.

(2) Mod temporizator săptămânal

Pornirea încălzitorului cu temporizatorul săptămânal: Apăsați butonul "Set",

apoi apăsați butonul ON / OFF

Cum se configurează cronometrul săptămânal:

1. Când încălzitorul este oprit, apăsați butonul temporizatorului (asigurați-

vă că luminile de fundal principale sunt aprinse).

2. După pasul 1, simbolul WEEK (WEEK) clipește pe ecranul LCD, puteți

selecta ziua în care doriți să setați cronometrul apăsând [+] sau [-]. Apăsați

din nou butonul SET..

3. Simbolul de setare a programului clipește pe afișaj, apăsați [+] sau [-]

pentru a selecta programul pe care doriți să îl setați. Puteți configura patru

programe pe zi, selectând P1 până la P4. Apăsați din nou butonul SET

pentru a porni ora de setare pentru programul selectat.

· Simbolul ON de pe afișaj va porni , apasati [-] pentru a seta ceasul care

va clipi. Apăsați [+] sau [-] pentru a selecta ora la care doriți încălzirea să se

aprindă. Apăsați din nou butonul SET.

· Apăsați [+] sau [-] pentru a selecta un minut. Apăsați din nou butonul

SET pentru a seta ora pentru a opri încălzirea. Simbolul OFF de pe afișaj va

porni din nou, iar ceasul va clipi.

· Apăsați [+] sau [-] pentru a selecta o oră pentru a opri încălzirea. Apăsați

din nou butonul SET.

· Apăsați [+] sau [-] pentru a selecta un minut. Primul program este setat

cu succes.

· Apăsați din nou butonul SET, simbolul WEEK se aprinde intermitent și

puteți seta un alt program temporizat în aceeași zi pe care l-ați setat anterior

sau alegeți o altă zi pentru a seta cronometrul. Modul de funcționare este

același cu cel explicat mai sus.

Page 10: Panou de incalzire

8

4. După pasul 3, puteți apăsa butonul TIME sau puteți lăsa încălzitorul sa

functioneze neîntrerupt timp de mai mult de 10 secunde pentru a finaliza

setarea săptămânală a cronometrului.

Setarea timpul sistemului.

Când încălzitorul este pornit, apăsați butonul TIME, iar ceasul [-] clipește.

Apăsați [+] sau [-] pentru a seta ora corectă. Apăsați din nou butonul SET

și acesta clipește [-] cateva minute. Apăsați [+] sau [-] pentru a seta

minutele. Apăsați din nou butonul SET și simbolul WEEK (săptămână)

începe să clipească. Apăsați [+] sau [-] pentru a seta săptămâna corectă.

Apăsați din nou butonul SET pentru a seta ora.

Cum să setați temperatura.

Apăsați butonul TEMP pentru a porni setarea și apăsați [+] sau [-] pentru

a selecta temperatura dorită.

Apăsați butonul SET pentru a confirma setarea.

Deschideti funcția de detectare a ferestrelor deschise

Acest sistem de încălzire are o funcție de detectare a ferestrei deschise

care oprește automat încălzitorul (indiferent de modul sau programul in

care se afla ) dacă temperatura camerei scade cu 5 ° C (sau mai mult de

5 ° C) în 5 minute.

Page 11: Panou de incalzire

9

Notă: Dacă există o problemă cu încălzitorul, citiți informațiile de garanție. Nu

încercați să deschideți sau să reparați singur încălzitorul. Într-un astfel de caz,

garanția poate fi încălcată și se poate cauza deteriorarea dispozitivului sau

vătămarea corporală. Dacă problema persistă, contactați distribuitorul.

SOLUȚIONAREA PROBLEMELOR

Dacă încălzitorul dvs. nu funcționează, urmați acești pași: · Asigurați-vă că întreruptorul sau siguranța funcționează corect. · Asigurați-vă că încălzitorul este conectat și că priza electrică funcționează corect. · Dacă comutatorul ON / OFF nu este iluminat în poziția ON, trimiteți încălzitorul la un centrul de service pentru reparații.

CURĂȚAREA ȘI ÎNTREȚINEREA

Înainte de a curăța încălzitorul, opriți încălzitorul și lăsați-l să se răcească.

Deconectați sursa de alimentare din aparat. Puteți curăța exteriorul cu o

cârpă moale și umedă și lăsați aparatul să se usuce complet după curățare.

Nu folosiți detergenți abrazivi sau spray-uri de mobilier, deoarece acestea ar

putea deteriora suprafața. Pentru a scoate încălzitorul din perete, atunci

când curățați sau vopsiți, deschideți capacul șurubului, deșurubați șuruburile

și scoateți încălzitorul din perete.

Pentru depozitarea pe termen scurt, deconectați încălzitorul și opriți-l; în

timpul depozitării pe termen lung, îl puteți îndepărta de pe perete sau il

puteți acoperi cu material de acoperire.

Page 12: Panou de incalzire

10

RECICLAREA

Conform Regulamentului european al deșeurilor 2012/19 /

UE simbolul de pe produs sau de pe ambalajul său

înseamnă că produsul nu aparține deșeurilor menajere.

Bazat pe din directivă acesta ar trebui să fie înmânat

autorității competente de la punct de colectare pentru

reciclarea aparatelor electrice și a dispozitivelor electronice.

Asigurarea eliminarii corecte a produsului va ajuta la

prevenirea posibilelor cauze negative asupra mediului și

asupra sănătății umane, care altfel ar putea rezulta din

eliminarea incorecta a produsului. Pentru informații mai

detaliate despre reciclarea acestui produs, contactați

autoritatea locală de reciclare din zona dvs)

DECLARATIA DE CONFORMITATE

Producător:

Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Nemčija.

Acest produs respectă următoarele

standarde europene:

2014/30/EU (EMC)

2014/35/EU (LVD)

2011/65/EU (RoHS)

2009/125/EC (ErP)

Page 13: Panou de incalzire
Page 14: Panou de incalzire

10