megaprofil panou sandwich poliuretan acoperis

4
3-1 PANOURI SANDWICH DE ACOPERIŞ DIN POLIURETAN Vă rugăm indicaţi lungimea panoului şi lungimea izolaţiei. Lungime minimă izolaţie: 2,50m Lungime maximă panou: 13,50m Despumare: min. 50mm (standard) max. 350m APLICAŢIE Panou izolant pentru acoperişuri înclinate Clădiri industriale CARACTERISTICI TEHNICE Lăţime utilă a panoului 1000 mm Lungimea de producţie a panoului min. 2500mm - max. 13.500mm Panta manimă °5 Despumarea standard 50mm CARACTERISTICI GROSIME GREUTATE MOMENT DE INCOVOIERE MAX. REACTIA PE REAZAM COEFICIENT DE TRANSFER TERMIC (U) COEFICIENT DE CONDUCTIVITATE TERMICA (λ) TRANSFER TERMIC (R) mm kg/m 2 kgm/m kg/m W/m 2 W/m 2 M 2 k/W 30 9,53 225 1220 0,76 0,023 1,31 40 9,93 276 1320 0,58 0,023 1,72 50 10,44 322 1403 0,46 0,023 2,17 60 10,72 371 1485 0,38 0,023 2,63 80 11,48 471 1600 0,29 0,023 3,44 100 12,30 571 1815 0,23 0,023 4,34 125 13,33 670 2015 0,18 0,023 5,55 TAN Lungime Izolaţel Despumare Lungime panouri

Upload: miko-tamas

Post on 09-Aug-2015

170 views

Category:

Documents


3 download

TRANSCRIPT

Page 1: Megaprofil Panou Sandwich Poliuretan Acoperis

3-1

panouri sandwich

dE aCoPERiŞ din PoliuRETan

Vă rugăm indicaţi lungimea panoului şi lungimea izolaţiei.Lungime minimă izolaţie: 2,50mLungime maximă panou: 13,50mDespumare: min. 50mm (standard)max. 350m

APLICAŢIE

Panou izolant pentru acoperişuri înclinate

Clădiri industriale

CArACtErIstICI tEhNICE

Lăţime utilă a panoului 1000 mm

Lungimea de producţie a panoului min. 2500mm - max. 13.500mm

Panta manimă °5

Despumarea standard 50mm

CArACtErIstICI

Grosime GreUTaTemomeNT De

iNCoVoiere maX.reaCTia Pe

reaZam

CoeFiCieNT De TraNsFer TermiC

(U)

CoeFiCieNT DeCoNDUCTiViTaTe

TermiCa (λ)

TraNsFerTermiC

(r)

mm kg/m2 kgm/m kg/m W/m2K° W/m2K° M2k/W

30 9,53 225 1220 0,76 0,023 1,31

40 9,93 276 1320 0,58 0,023 1,72

50 10,44 322 1403 0,46 0,023 2,17

60 10,72 371 1485 0,38 0,023 2,63

80 11,48 471 1600 0,29 0,023 3,44

100 12,30 571 1815 0,23 0,023 4,34

125 13,33 670 2015 0,18 0,023 5,55

din PoliuRETan din PoliuRETan

Lungime Izolaţel Despumare

Lungime panouri

Page 2: Megaprofil Panou Sandwich Poliuretan Acoperis

MRR

O01

1-0

panouri sandwich

3-2

dE aCoPERiŞ din PoliuRETan

CArACtErIstICI PrODUs

Lungime Lungime standard între 2,50m - max. 13,5m

Metal Tablă oţel S 250 GD

Accesorii

Finisare placăexterioară

Profile de finisare, benzi de etansare,… consultaţi capitolul despre accesorii

Grosimea plăcii de oţel: 0.40-0,60mm

Formă profi l: 45.333.1000

Galvanizare : 225 g/m2 , fi nisare: Poliester 25μ

sau Plastisol 200μ, opţional: PVDF 25μ

Culori conform paletei de culori

Finisare izolaţieSpumă rigidă din poliuretan (PUR) Densitate: 40 ± 1,5 kg/m3

Clasifcare la foc a panoului: D-s3, d0 (EN 13501-1),nu conţine CFK-HCFK

Spumă poliizocianurat (PIR) la cerere Densitate: 40 ± 1,5 kg/m3

Clasifcare la foc a panoului: B-s3, d0 (EN 13501-1),nu conţine CFK-HCFK

Grosime miez: 30, 40, 50, 60, 80, 100 ,125 mm

Finisare placă

interioară

Grosime tablă din oţel: 0,40mm

Formă profl : OPTIC

Galvanizare: 100 g/m2 ,Finisare: strat intern de acoperire 15μ RAL 9002

Bandă de etanşare Bandă de etanşare fl exibilă din poliuretan

stANDArDE DE rEFErINŢĂ

Condiţii tehnice de execuţie SR EN 14509 : 2007/AC 2009

Condiţii tehnice de tabla EN 10169-1

AsAMBLArE

Panourile se montează în special pe structuri de suport din lemn sau metal.Fixarea se realizează cu ajutorul unor şuruburi modificate şi al consolelor dereazem. Toate elemente de finisare sunt disponibile în aceleaşi culori ca şipanourile.Panourile standard sunt livrate cu o suprapunere pe partea dreaptă şi o supra-punere transversală de 50mm, care nu este tratată cu spumă. Panourile pot fi comandate şi cu o suprapunere transversală mai mare, netratată cu spumă. Vărugăm specificaţi lungimea plăcii şi lungimea izolaţiei.

Şurub suprapunere

Bridă

Page 3: Megaprofil Panou Sandwich Poliuretan Acoperis

tABELA DEsChIDErILOr UtILIzAtE (M)Grosimea 180 kG/m²

mm m m

L LL

L/150 L/200 L/250 L/300 L/150 L/200 L/250 L/300

40 3,50 3,27 3,04 2,86 3,50 3,50 3,50 3,50

50 3,78 3,67 3,41 3,21 3,78 3,78 3,78 3,78

60 4,06 4,06 3,77 3,55 4,06 4,06 4,06 4,06

80 4,57 4,57 4,46 4,20 4,57 4,57 4,57 4,57

100 5,00 5,00 4,96 4,70 5,00 5,00 5,00 5,00

Grosimea 200 kG/m²

mm m m

L LL

L/150 L/200 L/250 L/300 L/150 L/200 L/250 L/300

40 3,32 3,16 2,93 2,76 3,32 3,32 3,32 3,32

50 3,59 3,55 3,29 3,10 3,59 3,59 3,59 3,59

60 3,85 3,85 3,64 3,43 3,85 3,85 3,85 3,85

80 4,34 4,34 4,31 4,05 4,34 4,34 4,34 4,34

100 4,85 4,85 4,81 4,55 4,85 4,85 4,85 4,85

Grosimea 225 kG/m²

mm m m

L LL

L/150 L/200 L/250 L/300 L/150 L/200 L/250 L/300

40 3,13 3,04 2,82 2,65 3,13 3,13 3,13 3,13

50 3,38 3,38 3,17 2,98 3,38 3,38 3,38 3,38

60 3,63 3,63 3,50 3,30 3,63 3,63 3,63 3,63

80 4,09 4,09 4,09 3,90 4,09 4,09 4,09 4,09

100 4,59 4,59 4,59 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50

Grosimea 250 kG/m²

mm m m

L LL

L/150 L/200 L/250 L/300 L/150 L/200 L/250 L/300

40 2,97 2,93 2,72 2,56 2,97 2,97 2,97 2,97

50 3,21 3,21 3,06 2,88 3,21 3,21 3,21 3,21

60 3,44 3,44 3,38 3,18 3,44 3,44 3,44 3,44

80 3,88 3,88 3,88 3,76 3,88 3,88 3,88 3,88

100 4,20 4,20 4,20 4,10 4,20 4,20 4,20 4,20

panouri sandwich

3-3

dE aCoPERiŞ din PoliuRETan

Page 4: Megaprofil Panou Sandwich Poliuretan Acoperis

tABELA DEsChIDErILOr UtILIzAtE (M)Grosimea 275 kG/m²

mm m m

L LL

L/150 L/200 L/250 L/300 L/150 L/200 L/250 L/300

40 2,83 2,83 2,64 2,48 2,83 2,83 2,83 2,83

50 3,06 3,06 2,96 2,79 3,06 3,06 3,06 3,06

60 3,29 3,29 3,28 3,08 3,29 3,29 3,29 3,29

80 3,70 3,70 3,70 3,64 3,70 3,70 3,70 3,70

100 4,20 4,20 4,20 4,10 4,20 4,20 4,20 4,20

Grosimea 300 kG/m²

mm m m

L LL

L/150 L/200 L/250 L/300 L/150 L/200 L/250 L/300

40 2,71 2,71 2,56 2,41 2,71 2,71 2,71 2,71

50 2,93 2,93 2,88 2,71 2,93 2,93 2,93 2,93

60 3,14 3,14 3,14 2,99 3,14 3,14 3,14 3,14

80 3,54 3,54 3,54 3,54 3,54 3,54 3,54 3,54

100 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00

Grosimea 325 kG/m²

mm m m

L LL

L/150 L/200 L/250 L/300 L/150 L/200 L/250 L/300

40 2,61 2,61 2,49 2,35 2,61 2,61 2,61 2,61

50 2,82 2,82 2,80 2,64 2,82 2,82 2,82 2,82

60 3,02 3,02 3,02 2,92 3,02 3,02 3,02 3,02

80 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40

100 3,90 3,90 3,90 3,90 3,90 3,90 3,90 3,90

MRR

O01

1-0

panouri sandwich

3-4

dE aCoPERiŞ din PoliuRETan