constructii civila si industriale c @@[[email protected] [[fi) · pdf filedeviz 1 bd. transilvania deviz...

of 3 /3
constructiicivilasi industriale C @@[[email protected] [[fi) fax/tel. 0361401522 RO 3737385, Satu Mare Intocmire anteca1.cu1.atie pentru RENOVARECLADIREACONSILIULUI Obiect 0000 MUNICIPALSATUMARE Deviz 1 Bd. TRANSILVANIA Deviz analitic PozifIe- Cod J:esursa Corectii Denumire resursa Observatii liste anexa UlM Pret materiale Pret manopera Pret utilaj Pret transport GreutatelUM 'al. matenale Val. manopera Val. utilaj Val. transport TOTALA Greutate totala CBUCl 82 MP 890.00 SUSTIN ERI DIN SCHELA METALlCA,SARCINA 1000 DAN/MP, CU INALTlMEA DE 6-9M,LA PARTER 2 CBUGl 82 MP 890:00 SUSTINERI DIN SCHELA METALICA,SARCINA 1000 DAN/MP, CU INALTIMEA DE 3-6M,LA ETAJ,LA CTII CU H<20M 3 CB47A1 82 MP MONTAREA SI DEMONTARE SCHELEI MET TUBULARE PT LUCR ARI PE SUPRAFETE VERTICALE H<30,OM 4 lU'CT14Cl 82 MP 651)~OlJ DESFACEREA TENC LA FATADE EXEC IN PRAF DE PIATRA C U MORTAR DE CIMENT. 5 CF06Bl 82 MP 0.0' TENCUIELI EXTERIOARE OBISNUITE,DRISCUITE PE ZIDURI ,IN GROSIME MEDIE DE 2,5CM grosimea medie de 3cm L:10174 -OO22:CZ0204A1 -PREPARARE MORTAR CIMENT PT ZID M100-z CU CIMENT M30 IN INSTAlATII CENTRAlIZATE FARA ADAOS DE VAR $ 6 CJ05A1 82 M 40.00 PROFILURI EXTERIOARE LA SOLBANCURI,ANCADRAMENTE <5 OCM,CU PRAF DE PIATRA,DRISCUITE FIN. reparare pervaze profilate 25% L:10174 -OO22:CZ0204A1 -PREPARARE MORTAR CIMENT PT ZID M100-Z CU CIMENT M30 IN INSTAlATII CENTRAlIZATE FARA ADAOS DE VAR $ 7 lU'CJ16Cl 82 M REP.CRAPATURILOR DIN TENC.lNT LA PERETI,SCLIVISITE EXECUTATE CU MORTAR DE CIMENT MARCA M100- T spaleti ferestre 25%-1at 16cm - -- - -

Author: phamkien

Post on 31-Jan-2018

246 views

Category:

Documents


1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: constructii civila si industriale C @@[JU@XD [[fi) · PDF filedeviz 1 bd. transilvania deviz analitic pozifie ... cz0204a1 -preparare mortar ciment pt zid m1og-z cu ciment m30 in instalatii

constructiicivilasi industriale C

@@[[email protected][[fi)fax/tel. 0361401522

RO 3737385, Satu Mare

Intocmire anteca1.cu1.atiepentruRENOVARECLADIREACONSILIULUI

Obiect 0000 MUNICIPALSATU MAREDeviz 1 Bd. TRANSILVANIA Deviz analitic

PozifIe- Cod J:esursaCorectiiDenumire resursaObservatiiliste anexa

UlM Pret materiale

Pret manopera

Pret utilaj

Pret transport

GreutatelUM

'al. matenaleVal. manopera

Val. utilajVal. transport

TOTALAGreutate totala

CBUCl 82 MP 890.00

SUSTIN ERI DIN SCHELA METALlCA,SARCINA 1000 DAN/MP,

CU INALTlMEA DE 6-9M,LA PARTER

2 CBUGl 82 MP 890:00

SUSTINERI DIN SCHELA METALICA,SARCINA 1000 DAN/MP,

CU INALTIMEA DE 3-6M,LA ETAJ,LA CTII CU H<20M

3 CB47A1 82 MP

MONTAREA SI DEMONTARE SCHELEI MET TUBULARE PT LUCR

ARI PE SUPRAFETE VERTICALE H<30,OM

4 lU'CT14Cl 82 MP 651)~OlJ

DESFACEREA TENC LA FATADE EXEC IN PRAF DE PIATRA C

U MORTAR DE CIMENT.

5 CF06Bl 82 MP 0.0'

TENCUIELI EXTERIOARE OBISNUITE,DRISCUITE PE ZIDURI

,IN GROSIME MEDIE DE 2,5CM

grosimea medie de 3cm

L:10174 -OO22:CZ0204A1 -PREPARARE MORTAR CIMENT PT ZID M100-z CU CIMENT M30 IN INSTAlATII CENTRAlIZATE FARA ADAOS DE VAR $

6 CJ05A1 82 M 40.00

PROFILURI EXTERIOARE LA SOLBANCURI,ANCADRAMENTE <5OCM,CU PRAF DE PIATRA,DRISCUITE FIN.

reparare pervaze profilate 25%

L:10174 -OO22:CZ0204A1 -PREPARARE MORTAR CIMENT PT ZID M100-Z CU CIMENT M30 IN INSTAlATII CENTRAlIZATE FARA ADAOS DE VAR $

7 lU'CJ16Cl 82 M

REP.CRAPATURILOR DIN TENC.lNT LA PERETI,SCLIVISITEEXECUTATE CU MORTAR DE CIMENT MARCA M100-T

spaleti ferestre 25%-1at 16cm

- -- - -

Page 2: constructii civila si industriale C @@[JU@XD [[fi) · PDF filedeviz 1 bd. transilvania deviz analitic pozifie ... cz0204a1 -preparare mortar ciment pt zid m1og-z cu ciment m30 in instalatii

-- -----

Pozitie Cod resursaCorectiiDenumire resursaObservatiiListe anexa

UlM Pret materiale

Pret manoperaPret utilaj

Pret transport

GreulatelUM

'al. matenaleVal. manopera

Val. utilajVal. transport

TOTALAGreutate totala

8 CJ07Bl 82 M 157.00

PROFILURI EXTERIOARE LA CORNISE 75-12OCM PE RABITCU PRAF DE PIATRA DRISCUITE FIN

reparatie streasina 25%+brauri intermediar et1

L:1017" -OO22:CZ0204A1 -PREPARARE MORTAR CIMENT PT ZID M1OG-ZCU CIMENT M30 IN INSTAlATII CENTRAUZATE FARA ADAOS DE VAR $

10 CE15Bl 82 M 380.00

GLAF,COPERTINA LAT 15-3OCM,LUNG<2M-CARTON BITUM

tabla deasupra la cele 2 comise

L:10174 -OO22:CZ0204A1 -PREPARARE MORTAR CIMENT PT ZID M1OG-ZCU CIMENT M30 IN INSTAlATII CENTRAUZATE FARA ADAOS DE VAR $

11 RPC:nOl 82 MP 40.00

INV.DIN TB.ZINCATA PLANA CU INCHEIET.DUBLE CU FOI

DE 0,5 GROS. FIXATA PE AST.CU CITE DOUA COPCI.pervaz tabla zincata

12 RPCJ64A1 82 MP 45.00

REP.TENC.EXT.SPECIALEDINPIATRAARTlF.FRECATEINCIMP CONT.CU GROS.STRAT.SUPERIOR DE 5-8 MM .rep. soclu

13 RPCXJ:04A 99 M 180JO

INLOCUIRE JGHIAB.SAU BURLANE DIN TABLAZINCATA DE

0.5MM.TOATE FORMELE CU CARLlGE, BRATARI SUSTINERE.REPARATIE, SCHIMBAT JGEABURI SI BURLANE

14 CFl6A1 82 MP 1,285.00

TENCUIELIDECORATIVEEXECUTATECU VOPSEACU EFECTDECORATIVSIMBOL8203,APLICATEMECANIZATTENCUIALAFINALA

L:101~ -0003:6104690 -VOPSEAEFECT DECORATIV

15 er09Cl 82 MP

SR.8203-6B NTR 4741-71

155.00

TENC.EXTER.SPEC.TlP STO CU PIETRIS MARGARITAR(GRAU

NTE) -NORMA MODIFICATA-ACTUALIZATA

graunte-zidarie soclu

L:1017" -OO22:CZ0204A1 -PREPARARE MORTAR CIMENT PT ZID M100-Z CU CIMENT M30 IN INSTAlATII CENTRAUZATE FARA ADAOS DE VAR $

16 CEOlAl 82 MP

INVELITOARE DIN TIGLA PROFILATA DIN ARGILA ARSA

L:10145..Q0Q2:2303Q04 -TIGLACUJGHEAB LAT.CU4 CIOC C1 405X230X11 8515

17 RPCXBOlA 99 MP 1,080.00

SARPANTA ACOPERIS.DIN SCINDURA RASINOASE DE 24 MM.GROS BATUTE IN CUIE DESC.

--- - ----- ---- - -

Page 3: constructii civila si industriale C @@[JU@XD [[fi) · PDF filedeviz 1 bd. transilvania deviz analitic pozifie ... cz0204a1 -preparare mortar ciment pt zid m1og-z cu ciment m30 in instalatii

---.--------

pozitie cod resursaCorectii

Denumire resursa

ObservatiiListe anexa

UlM :e Pret mafiii8iePret manopera

Pret utilajPret transport

18 82 MPCE23A1

PLASA DE SIGURANTA REFOLOS.LA EXEC.lNVEUTORI CONSTRUCTlI-PLASA PROTECTIE

GreutatelUM

1,800.00

19 82 TONETRA01A10P

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU

AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM $

40.00

20 82 TONETRA01A10

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM. $

50.00

21 82 KGRPCT34A1

DEMONTAREA USILOR SI FERESTRELOR METAUCE *

usile de la fatada universitati

22 1tPC067Bl 82 KG

MONTARE USI METAUCE DIN TABLA OTEL,INDOITA LA RECE IN UNUL SAU DOUA CANATURI*

*usi din aluminiu-termopan

23 CF09Fl 82 MP

TENCUIELI EXT.SP.LA FATADE CU PRAF DE PIATRA PE ZI

DARIE GRUND M25T 2CM,STR VIl.DRISC.PRAF PlATRA1CM

70.00

80.0

~.oo

L:10174 -OO24:CZ0204C1 -PREPARARE MORTAR CIMENT PTZID.M100-Z CU CIM.M30 1N INST.CENTRAUZATE CU ADAOS DE VAR HIDRATAT $

24 YCOl 82 LEI 6,900.00

DIFERENTAPRETMATERIAL,-ACHIZITIEUSI, PENTRUPOZITIA22, PRETMEDIULUATIN CALCUL-98 EUROIMP

Greutate to1:a1.a

--- - --- - - ---