rev 01 memoriu sanitare - nuclear physics (eli-np)

22
Memoriu tehnic Pr. 26/2011 Faza: PT+CS-revizia1 Data :mai2012 Pag 1 / 21 Beneficiar :IFIN-HH Denumire : INFRASTRUCTURA DE CERCETARE ELI-NP ROMANIA Adresa : Str. Reactorului nr. 30, Magurele, ILFOV S.C. HACHIKO DESIGN S.R.L. Str. DINU VINTILA nr. 11 Etaj 8, camera 8, sector 2 BUCURESTI Proiect nr : 26/2011 Faza : P.T. + C.S.-revizia 1 Data : mai 2012 MEMORIU TEHNIC INSTALATII SANITARE 1. Date generale Prezentul proiect “Infrastructura de cercetare ELI-NP” trateaza la faza P.T.+ C.S. – revizuit, instalatiile sanitare si de incendiu aferente ansamblului de cladiri proiectate in incinta institutului. Terenul, situat in extravilanul orasului Magurele, judetul Ilfov, este liber de orice constructie. Proiectul cuprinde asigurarea utilitatilor intregului obiectiv, instalatiile interioare aferente cladirilor nou proiectate si lucrarile de retele apa, canalizare si de hidranti exteriori din incinta institutului. In cadrul acestui proiect nu sunt necesare devieri de retele. Pe amplasament propus sunt prevazute a se realiza obictive de cercetare si experimente, precum si obiective obisnuite : Cladiri speciale (destinate experimentelor si cercetarii in domeniul fizicii nucleare) -Cladire speciala LASER; -Cladire speciala Sursa GAMMA si Experimente; -Cladire speciala Laboratoare si Ateliere Cladiri obisnuite -Cladire Birouri; -Cladire Casa de oaspeti; -Cladire Cantina; -Cladire Cabina Poarta Cladiri anexe ce deservesc intreg ansamblu -Rezervor de incendiu exterior; -Statie de pompare canalizare menajera; -Statie de epurare; -Rezervor recirculare geotermic; -Posturi de transformare, etc. 2. UTILITATI Alimentare cu apa – retele exterioare Situatia existenta

Upload: others

Post on 16-Oct-2021

3 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: rev 01 Memoriu sanitare - Nuclear Physics (ELI-NP)

Memoriu tehnic

Pr. 26/2011

Faza: PT+CS-revizia1

Data :mai2012 Pag 1 / 21

Beneficiar :IFIN-HH

Denumire : INFRASTRUCTURA DE CERCETARE ELI-NP ROMANIA

Adresa : Str. Reactorului nr. 30, Magurele, ILFOV

S.C. HACHIKO DESIGN S.R.L. Str. DINU VINTILA nr. 11 Etaj 8, camera 8, sector 2 BUCURESTI

Proiect nr : 26/2011

Faza : P.T. + C.S.-revizia 1

Data : mai 2012

MEMORIU TEHNIC

INSTALATII SANITARE 1. Date generale

Prezentul proiect “Infrastructura de cercetare ELI-NP” trateaza la faza P.T.+ C.S. – revizuit, instalatiile sanitare si de incendiu aferente ansamblului de cladiri proiectate in incinta institutului. Terenul, situat in extravilanul orasului Magurele, judetul Ilfov, este liber de orice constructie. Proiectul cuprinde asigurarea utilitatilor intregului obiectiv, instalatiile interioare aferente cladirilor nou proiectate si lucrarile de retele apa, canalizare si de hidranti exteriori din incinta institutului. In cadrul acestui proiect nu sunt necesare devieri de retele. Pe amplasament propus sunt prevazute a se realiza obictive de cercetare si experimente, precum si obiective obisnuite : Cladiri speciale (destinate experimentelor si cercetarii in domeniul fizicii nucleare)

-Cladire speciala LASER; -Cladire speciala Sursa GAMMA si Experimente; -Cladire speciala Laboratoare si Ateliere

Cladiri obisnuite -Cladire Birouri; -Cladire Casa de oaspeti; -Cladire Cantina;

-Cladire Cabina Poarta Cladiri anexe ce deservesc intreg ansamblu

-Rezervor de incendiu exterior; -Statie de pompare canalizare menajera; -Statie de epurare; -Rezervor recirculare geotermic; -Posturi de transformare, etc.

2. UTILITATI Alimentare cu apa – retele exterioare Situatia existenta

Page 2: rev 01 Memoriu sanitare - Nuclear Physics (ELI-NP)

Denumire : Infrastructura de cercetare ELI-NP

Memoriu tehnic

Pr. 26/2011

Faza: PT+CS-revizia 1

Data: mai 2012 Pag 2 /22

Din punct de vedere al alimentarii cu apa, zona orasului Magurele este deservita de lucrarile executate odata cu punerea in functiune a Institutului in urma cu aproximativ 30 de ani. Sursa de apa s-a realizat prin puturi de mare adancime ce asigura debitul de apa necesar atat Institutului cat si a orasului Magurele, ca apa menajera pentru gospodariilor existente. In present, institutul existent IFIN-HH este alimentat printr-o conducta Dn 200, ampasata pe strada Reactorului. Solutia proiectata Solutia de alimenatre cu apa propusa din punct de vedere al retelelor exterioare este in concordanta cu avizul dat de Primaria Orasului Magurele – Serviciul Public de Apa si Canalizare si prevede posibilitatea realizarea unui bransament pentru alimentarea ELI–NP din conducta existenta Dn200 de pe str. Reactorului. S-a intocmit bilantul necesarului de apa pentru institutul existent IFIN-HH si cel aferent noului obiectiv, rezultand posibilitatea bransarii in conducta existenta Dn200. Conductele vor fi executate conform SR 4163/1,2 –95,STAS 1341/1 -2006, SR 8591/1-91. La capatul strazii Reactorului se va realiza un camin de bransament ce asigura necesarul de apa existent al Institutului National de Fizica si Inginerie Nucleara Horia Hulubei, cat si a noului obiectiv Extreme Light Infrastructure (ELI – NP). Caminul de apometru va contoriza apa pentru tot institutul si va fi dotat cu apometru Dn100mm, vane de concesie si admisie, dispozitiv de protectie si montaj. Conducta se va realiza din polietilena de inalta densitate PEID, avand Dn 125mm PN 10 SDR 17 PE 100. Acesta conducata va fi in exploatarea institutului. La limita drumului propus a se realiza pentru accesul noului obiectiv ELI- NP se prevede un camin de contorizare, ce va fi dotat cu apometru Dn 50mm, filtru si vane de concesie, admisie. Din acest camin de apometru se va dezvolta o retea de alimentare cu apa pe un traseu urmand drumul propus ce va deservii noile constructii. Racordare la canalizarea existenta Situatia existenta In zona amplasamentului exista un canal ovoid de 100/150cm (amplasat la limita incintei), care se varsa in raul Ciorogarla. Solutia proiectata Amenajarea suprafetei studiate necesita asigurarea evacuarii apelor uzate de pe intreaga suprafata. Reteaua de canalizare existenta in zona poate prelua debitele de ape uzate provenite de la obiectivul propus a se realiza. Pentru a rezolva canalizarea amplasamentului studiat, se va realiza in incinta o retea de canalizare gravitationala in sistem divizor, astfel: - retea de canalizare menajera cu scurgere gravitationala spre Statia de pompare si,

de aici, prin pompare in Statia de Epurare propusa in incinta; - retea de canalizare pluviala cu scurgere gravitationala spre separatorul de

hidrocarburi, amplasat in incinta ; - pentru a asigura calitatea apelor evacuate, au fost prevazute un separator de

grasimi pentru bucataria situata in parterul cladirii ”Cazare”, o statie de epurare a canalizarii menajere si un separator de hidrocarburi la limita incintei.

Calitatea apelor uzate evacuate in reteaua de canalizare se face cu respectarea conditiilor impuse de NTPA 001/2005.

Page 3: rev 01 Memoriu sanitare - Nuclear Physics (ELI-NP)

Denumire : Infrastructura de cercetare ELI-NP

Memoriu tehnic

Pr. 26/2011

Faza: PT+CS-revizia 1

Data: mai 2012 Pag 3 /22

Canalizarea proiectata este in sistem divizor, dimensionata (conf. SR 1846-1/06, SR1846-2/2007, STAS 3051/91, STAS 9470/73) astfel incat sa preia debitele de ape uzate (menajere si pluviale) si sa le conduca gravitational (canalizarea pluviala) sau pompat (canalizarea menajera) la limita amplasamentului. Evacuarea apelor uzate menajere si pluviale de la noul obiectiv se va realiza printr-un racord de canalizare menajera si pluviala in canalul ovoid 100/150cm (existent la limita ampasamentului). 3. Retele incinta 3.1. Retele de alimentare cu apa Retea de apa potabila din incinta De la caminul de bransament, amplasat in capatul str. Reactorului se alimenteaza noul obiectiv printr-o conducta PEHD 125 – vezi proiect alimentare apa . Reteaua exterioara de distributie a apei potabile din incinta va fi executata din tuburi de polietilena de inalta densitate (PEID) PE 80 Pn 6 SDR 17,6 in gama de dimensiuni De 25 – De 125. Tuburile de polietilena de inalta densitate vor fi imbinate prin polifuziune si vor fi montate ingropat, semnalizate cu banda avertizoare cu insertie metalica pe toata lungimea traseului. Pe reteaua de apa potabila, se vor prevedea camine cu robineti de sectorizare. Principalii consumatori sunt : - Cladire Birouri ; - Cladire Cazare ; - Cladire Cantina ; - Cladire Principala – Laboratoare ; - Cladire Principala – Gama ; - Rezervor apa pentru incendiu exterior si consum menajer Cladiri Speciale; - Cabina Poarta ; - Platforma gunoi ; - Bazinele ornamentale. Siguranta in exploatare si modul de asigurare Executia lucrarilor de alimentare cu apa, va respecta prevederile exigentelor de calitate din Legea 10/1995 art 5 si HG 925/96 si anume nivelul de exigenta B9 , privind siguranta in exploatare pentru conducte edilitare si gospodarie comunala, precum si A1 (A11). Rezistenta si stabilitatea la sarcinile statice, dinamice, inclusiv la cele seismice pentru constructii edilitare si gospodarie comunala. La executie se prevede amplasarea benzii de semnalizare cu insertie metalica in vederea depistarii ulterioare a traseului conductelor de polietilena. Se vor efectua probe de presiune inainte de darea in functiune. Se vor lua masuri de asigurare ale imbinarilor, (continui sau discontinui) astfel incat reteaua sa functioneze in bune conditii. Categoria de importanta a lucrarilor exterioare de alimentare cu apa este “normala“(C). Igiena si sanatate publica si protectia si refacerea mediului Se vor folosi materiale performante agrementate tehnic si sanitar pentru transportul apei potabile. Imbinarile acestor materiale sunt garantate de producatori ca fiind (conform normelor internationale in vigoare) etanse, nepermitand infiltratii sau exfiltratii.

Page 4: rev 01 Memoriu sanitare - Nuclear Physics (ELI-NP)

Denumire : Infrastructura de cercetare ELI-NP

Memoriu tehnic

Pr. 26/2011

Faza: PT+CS-revizia 1

Data: mai 2012 Pag 4 /22

Din punct de vedere al protectiei sanitare conductele vor fi amplasate conform SR 8591 / 95 respectand distantele sanitare fata de sursele de infestare. Din punct de vedere al mediului, materialele sunt nepoluante, fiind folosite in multe tari europene, in conformitate cu standardele europene si internationale . Inainte de punerea in functiune a conductelor de apa potabila va fi prevazuta spalarea si dezinfectarea acestora. 3.2. Retea de combatere a incendiului din exterior Conform Normativ NP 086-05 art. 6.1 si anexa nr. 8, tinand cont de caracteristicile constructive ale cladirilor, pentru stingerea din exterior a incendiilor este necesar prevederea unei instalatii de hidranti exteriori. Se va proiecta in incinta o retea de combatere a incendiului cu hidranti exteriori, ce cuprinde reteaua de alimentare a rezervorului de incendiu, rezervorul propriu-zis cu camera de pompe, reteaua de alimentare din incinta pentru hidranti exteriori si hidrantii propriu-zis. Rezervorul de incendiu va asigura pastrarea rezervei intagibile pentru incendiu exterior (hidranti exteriori), impreuna cu apa necesara consumului menajer pt. cladirile speciale. Conform Normativului, pentru un volum al cladirilor de peste 50.000 mc, debitul de apa pentru stingerea din exterior a incendiilor este Qie = 25 l/s. Reteaua de alimentare a hidrantilor exteriori va fi alimentata din statia de pompare. Reteaua de alimentare a hidrantilor exteriori este inelara. Debitul si presiunea necesare vor fi asigurate prin intermediul statiei de hidrofor amplasata in camera pompelor, adiacenta rezervorului de incendiu. Statia de hidrofor pentru hidranti exteriori va fi dotata cu un modul de pompare, avand in componenta un modul de pompare de incendiu (1A+1R+1pilot): Q=90mc/h ; H = 45 mCA, tablou pentru alimentare si automatizare cu protectie la lipsa de apa, armaturi, vas hidrofor cu membrana. Pentru incercarea periodica a modulului de pompare se va asigura intoarcerea apei in rezervor. Alimentarea cu energie electrica a modulului de pompare se va realiza, conform I. 7, din doua surse independente : - tabloul general de distributie al ansamblului; - grup electrogen de interventie cu intrare automata in functiune la caderea sursei de

baza. Rezerva intangibila de incendiu va asigura functionarea hidrantilor exteriori in conditii de siguranta timp de 3 ore cu debitul de 25,0 l/s, Volumul util pentru hidranti exteriori de 270mc va fi pastrat intr-un rezervor de beton armat amplasat ingropat, in exterior. Pompele de incendiu vor avea pornirea automata (manuala), oprirea facandu-se manual din statia de pompare. Se prevede oprirea automata a pompei la lipsa de apa in rezervor prin intermediul unui indicator de nivel. S-a prevazut semnalizarea auditiva si vizuala a nivelelor rezervelor de apa din rezervorul de acumulare. Alimentarea cu apa a instalatiei de hidranti exteriori se va face printr-o retea ramificata, montata ingropat la adancimea de inghet fata cota terenului amenajat de la generatoarea superioara a conductelor. Tipul, dimensionarea, necesarul si modul de amplasare a hidrantilor se stabileste conform NP086-05, astfel incat sa asigure servirea tuturor punctelor obiectulor protejat, asigurandu-se debitul maxim necesar la incendiu Qie = 25 l/s pe punct. Se va considera

Page 5: rev 01 Memoriu sanitare - Nuclear Physics (ELI-NP)

Denumire : Infrastructura de cercetare ELI-NP

Memoriu tehnic

Pr. 26/2011

Faza: PT+CS-revizia 1

Data: mai 2012 Pag 5 /22

raza de actiune a hidrantilor in raport cu lungimea furtunului de maximum 100 m. Stingerea se va asigura de la hidranti de incendiu supraterani antieruptie (STAS 695) tip “B” (Dn 100), echipat cu doua linii de furtun “B”. Hidrantii care nu sunt montati pe platforme din beton armat, se vor fixa in blocuri de beton, conform art. 6.11 din Normativul NP086-2005. Pozitia hidrantilor exteriori se va marca prin indicatoare conf. STAS 297. Accesoriile necesare pentru stingere, din componenta hidrantilor exteriori, se vor pastra in cutii fixate pe peretii constructiilor din apropiere. Alimentarea instalatiei se face din rezervorul de incendiu, care a fost dimensionat astfel incat sa asigure stocarea rezervei intangibile de incendiu. Instalatia a fost prevazuta sa fie protejata contra coroziunii prin grunduire cu un strat de grund alchidic si vopsire cu doua straturi de email alchidic rosu. Racorduri PSI:

- pentru alimentarea cu apa din rezervorul de incendiu a masinii pompierilor – doua racorduri tip "A" Circuitele de apa tehnologica (racire, apa demineralizata, etc.) nu fac obiectul acestei documentatii. 3.3. Retea de canalizare menajera Canalizarea din incinta propusa este in sistem divizor. In incinta institutului s-a prevazut o retea de canalizare menajera (conducte si camine) ce preiau apele uzate menajere deversate gravitational sau pompate din toate obiectivele ce urmeaza sa se construiasca. S-a prevazut o statie de epurare a apei uzate menajere, astfel incat apele evacuate (efluentul) sa respecte prevederile NTPA 001/2005. Reteaua de canalizare se va executa din tuburi de PVC- SN 4-8, cu dimensiuni Dn≥ 160mm, montate sub cota de inghet, pe un pat de nisip de 10 cm. S-a prevazut o statie de epurare a canalizarii menajere inainte de deversarea in caminul de racord, astfel incat apele evacuate (efluentul) sa respecte prevederile NTPA 001/2005. Diametrele tuburilor folosite vor fi stabilite pe baza calculului hidraulic, astfel incat sa fie asigurata respectarea conditiilor prevazute in STAS 3051/91. Reteaua de canalizare va avea prevazute camine de vizitare la distante conf. STAS 3051/91. 3.4. Retea de canalizare pluviala In incinta institutului se va proiecta o retea de canalizare pluviala (conducte, camine si guri de scurgere), ce colecteaza apele pluviale provenite de pe terasele imobilelor, drumuri si parcari. Apele meteorice din incinta, partial se vor infitra in teren in zona spatiilor verzi si partial vor fi conduse, prin panta naturala a terenului rezultata din sistematizarea verticala, spre gurile de scurgere ale drumurilor nou proiectate in incinta. Toate apele posibil infestate cu hidrocarburi provenite din parcari vor fi trecute printr-un separator de benzina si uleiuri minerale si avand decantor de namol incorporat, din PE si avand gradul de epurare - conf. NP 002-2005. S-a prevazut un separator de hidrocarburi care preia si epureaza apa pluviala cazuta in zona parcarilor auto. Ca si canalizarea menajera din incinta, canalizarea pluviala, va fi evacuata in canalul ovoid existent prin intermediul caminului de racord. Reteaua din incinta asigura preluarea apelor pluviale prin guri de scurgere cu sifon si depozit. Retelele de canalizare se vor executa in sapatura deschisa cu sprijiniri.

Page 6: rev 01 Memoriu sanitare - Nuclear Physics (ELI-NP)

Denumire : Infrastructura de cercetare ELI-NP

Memoriu tehnic

Pr. 26/2011

Faza: PT+CS-revizia 1

Data: mai 2012 Pag 6 /22

Tuburile folosite vor fi din PVC SN4-SN8 avand diametrul ≥Ø160mm, montate sub cota de inghet, pe un pat de nisip de 10 cm. Diametrele tuburilor folosite vor fi stabilite pe baza calculului hidraulic, astfel incat sa fie asigurata respectarea conditiilor prevazute in STAS 3051/91. Reteaua de canalizare va avea prevazute camine de vizitare la distante conf. STAS 3051/91. Pentru a asigura o buna functionalitate a canalului existent, se vor excuta lucrari de reabilitare a acestuia, care constau in: - verificarea si inlocuirea capacelor de camine; - corectarea cotei ramelor si capacelor de la camine ca urmare a imbunatatirii caii sau in urma tasarilor diferentiate; - spalarea canalului ovoid; - desfundarea canalului ovoid blocate cu material sedimentat si cimentat; -asigurarea cailor de acces la retea si la toate sectiunile de prelevare de probe, pentru determinarea calitatii apei si masurarea debitelor. Lucrarile cele mai des intâlnite sunt cele de remediere a caminelor: - reasezarea corecta a capacelor caminelor; - inlocuirea capacelor sparte/furate ere; - repararea scarilor de acces in camine; Pentru executie vor fi folosite materiale agrementate pentru acest tip de lucrari, cu respectarea normativelor si STAS-urilor in vigoare. Documentatia elaborata va tine cont de Normativele si STAS-urile in vigoare privind proiectarea si executia lucrarilor propuse. Folosirea tuburilor de canalizare din PVC-SN8, PAFS SN10000 sau beton simplu, pentru diferite adancimi de pozare va fi justificata prin Breviare de calcul static din care sa rezulte ca tuburile nu se deformeaza sub incarcari de pamant si trafic. Caminele de vizitare de pe reteaua de canalizare, precum si caminele de racord se vor executa conform STAS 2448/82, avind fundatie din beton simplu si elemente tuburi prefabricate din beton simplu cu Dn 80cm si Dn 100cm. Sapaturile se vor executa manual, iar malurile vor fi sprijinite cu dulapi metalici de inventar. Compactarea umpluturilor se va face manual in straturi de 10-20 cm grosime pana la cota patului drumului.

Materialele folosit la executia retelei de canalizare (PVC SN8 si PAFS SN10000) sunt materiale performante, cu durata de viata de cca 50ani.

Pentru realizarea lucrarilor de canalizare vor fi adoptate metode de executie cu impact minim asupra mediului. Documentatia intocmita intruneste urmatoarele cerinte : *Rezistenta si stabilitate la sarcini statice, dinamice si seismice Se vor respecta prevederile exigentelor de calitate din Legea 10 /1995 art. 5 si H.G 925/ 96 si anume : A1 (A11)- Rezistenta si stabilitatea la sarcinile statice, dinamice, inclusiv la cele seismice pentru constructii edilitare si gospodarie comunala . Reteaua de canalizare va fi proiectata conform STAS 1846/90, STAS 3051/91, STAS 9470/73 si SR 8591/97. Prin folosirea tuburilor de PVC SN8 si PAFS SN10000 ca material pentru retelele de canalizare se va proteja panza de apa freatica si mediul ambiant. PVC si PAFS sunt materiale care se impun in ultimul timp prin montajul usor de executat, durata de executie redusa, etanseitate, precum si costuri reduse, in special la investitia initiala. Importanta in asigurarea conditiilor de rezistenta si stabilitate este stabilirea programului privind receptia fazelor determinante precum si respectarea programului privind urmarirea

Page 7: rev 01 Memoriu sanitare - Nuclear Physics (ELI-NP)

Denumire : Infrastructura de cercetare ELI-NP

Memoriu tehnic

Pr. 26/2011

Faza: PT+CS-revizia 1

Data: mai 2012 Pag 7 /22

comportarii in timp a obiectivului. * Siguranta in exploatare si modul de asigurare La proiectarea lucrarilor de canalizare, s-au respectat prevederile exigentelor de calitate din Legea 10/1995 art 5 si HG 925/96 si anume nivelul de exigenta B9 privind siguranta in exploatare pentru conducte edilitare si gospodarie comunala. Reteaua de canalizare are prevazute camine de vizitare la distante conf. STAS 3051/91. Sunt prevazute prin proiect probe de etanseitate inainte de darea in functiune. O maxima siguranta in exploatare este obtinuta prin dimensionarea corespunzatoare a structurilor in acord cu solicitarile din timpul executiei si al exploatarii si prin folosirea unor materiale performante care sa asigure o durata mare de exploatare . Beneficiarul, prin consultantul lucrarii va atasa la Cartea Constructiei, procesele verbale de receptie a fazelor determinante pentru lucrari ascunse, documentele privind calitatea materialelor puse in opera, rezultatele probelor de laborator, procesele verbale de receptie provizorie si finala, precum si dispozitiile de santier emise pe timpul executiei lucrarilor. *Protectia impotriva zgomotului. Retelele de canalizare nu sunt generatoare de zgomot, fiind amplasate la adancimi cuprinse intre 1,5-3.7m. Protectia impotriva zgomotului va fi asigurata prin etansarea perfecta a spatiilor in jurul caminelor, capacelor si trapelor lucrarilor edilitare pentru reducerea zgomotului la trecerea autovehiculelor peste acestea. * Sanatatea oamenilor si protectia mediului Tuburile de PVC SN8 si PAFS SN 10000 pentru canalizare sunt imbinate etans cu inele de cauciuc, nepermitand infiltratii sau exfiltratii. La amplasarea retelei de canal sunt respectate conditiile de amplasare din SR 8591/97 si masurile referitoare la protectia sanitara din “NORME SPECIALE privind caracterul si marimea zonelor de protectie sanitara”. Materialele folosite pentru reteaua de canalizare sunt nepoluante, fiind folosite in multe tari europene, in conformitate cu standardele europene si internationale. 3.5. Constructii aferente retelelor de utilitati: Statie epurare ape uzate S-a amplasat o statie de epurare, montata ingropat, care epureaza apele uzate menajere colectate din intreaga incinta. Ape uzate menajere ce se vor introduce in statia de epurare trebuie sa fie conforme conditiilor specificate in NTPA 002. Apele rezultate dupa epurare sunt conforme conditiilor specificate in NTPA 001 si pot fi evacuate intr-un emisar (parau, rau, lac, etc). Statia de epurare trebuie sa fie agrementata MLPTL. Nu se vor introduce in statia de epurare apele pluviale. Procesele de epurare sunt biologice. Pentru buna desfasurare a procesului nu trebuie adaugate substante chimice sau aditivi. Pentru debitele de canalizare menajera estimate statia de epurare are dimensiunile 12m x 8m cu o adancime 3,50m. Nu se vor introduce reziduuri si/sau produsi incompatibili (non-biodegradabili) in sistem (materiale nebiodegradabile, plastice, pietre, metal, materiale textile, hartie, substante chimice, materiale de constructii, produs si/sau reziduu petrolier etc). Montarea se face pe o fundatie betonata de cel putin 20 cm. O data la 8-12 luni se recomanda vidanjarea partiala a sistemului pentru indepartarea namolului depus si a materialelor nebiodegradabile acumulate. Dupa vidanjare, bazinul se

Page 8: rev 01 Memoriu sanitare - Nuclear Physics (ELI-NP)

Denumire : Infrastructura de cercetare ELI-NP

Memoriu tehnic

Pr. 26/2011

Faza: PT+CS-revizia 1

Data: mai 2012 Pag 8 /22

spala cu apa curata si se reporneste sistemul. Prestatia de servicii referitoare la spalare si vidanjare nu este inclusa in pretul statiei. Statia de epurare nu necesita linie de tratare a namolului. Statie de pompare ape uzate Avand in vedere lungimea mare a traseelor canalizarii proiectate in incinta si pentru evitarea montarii statiei de epurare in zona panzei freatice (intre 4-6 m) s-a montat o statie de pompare ape uzate menajere ingropata (SPAU), inainte de intrarea in statia de epurare. Statia de pompare a fost echipata cu 2A+1R electropompe submersibile, calculate sa preia intreg debitul de canalizare menajera deversat. Statia se compune din doua compartimente: un bazin de acumulare de cca 40 mc si camera pompelor. Dimensiunile statiei sunt: 15mx5mx5m. Rezervor de apa Gospodaria de apa va fi formata din doua constructii ingropate, interconectate structural si functional: - statia de pompare 2,50m x 12m; - rezervorul de incendiu 12m x 12m;

Rezervorul de apa de incendiu impreuna cu camera de pompe este o cladire subterana. Revervorul de apa are un volum util de apa inmagazinat de 270 + 60 mc= 330mc (270mc rezerva de incendiu hidranti exteriori, 60mc ptr. consum menajer - cladiri speciale). Se va prevedea o basa de absorbtie pentru pompe (zona adancita de 40cm) in partea inferioara a rezervorului, spre camera pompelor. Rezervorul de apa va asigura pastrarea in conditii de siguranta a urmatoarelor volume: - rezerva intangibila de apa pentru combaterea incendiului cu hidranti exteriori si

interiori (se alimenteaza hidrantii interiori din cladirea Laborator din reteaua de hidranti exteriori) ;

- necesar apa pentru consum menajer - cladiri speciale. Conform STAS 1478 -09 art. 3.2.3.5. timpul minim de functionare a hidrantilor exteriori de incendiu pt. cladiri civile este Tih =180 minute. Conform STAS 1478-90, tabel 20, tinand cont de caracteristicile constructive ale cladirilor, pentru stingerea din exterior a incendiilor rezulta un debit Qie = 25,0 l/sec.= 90.0 mc/h. Vie = Qie x Tih = 90,0 mc/h x 3 ore =270,0 mc Vii = 1,50 mc/h (vezi breviar de calcul “Cladiri Speciale”). Pompele de incendiu vor avea pornirea automata (manuala), oprirea facandu-se manual din statia de pompare. Se prevede oprirea automata a pompei la lipsa de apa in rezervor prin intermediul unui indicator de nivel. S-a prevazut semnalizarea auditiva si vizuala a nivelelor rezervelor de apa din rezervorul de acumulare. Alimentarea cu apa a instalatiei de hidranti exteriori se va face printr-o retea ramificata, montata ingropat la adancimea de inghet fata cota terenului amenajat de la generatoarea superioara a conductelor. Tipul, dimensionarea, necesarul si modul de amplasare a hidrantilor se stabileste conform NP086-05, astfel incat sa asigure servirea tuturor punctelor obiectulor protejat, asigurandu-se debitul maxim necesar la incendiu Qie = 25 l/s pe punct. Se va considera raza de actiune a hidrantilor in raport cu lungimea furtunului de maximum 100 m. Stingerea se va asigura de la hidranti de incendiu supraterani antieruptie (STAS 695) tip “B” (Dn 80), echipat cu doua linii de furtun “B”.

Page 9: rev 01 Memoriu sanitare - Nuclear Physics (ELI-NP)

Denumire : Infrastructura de cercetare ELI-NP

Memoriu tehnic

Pr. 26/2011

Faza: PT+CS-revizia 1

Data: mai 2012 Pag 9 /22

Hidrantii care nu sunt montati pe platforme din beton armat, se vor fixa in blocuri de beton, conform art. 6.11 din Normativul NP086-2005. Pozitia hidrantilor exteriori se va marca prin indicatoare conf. STAS 297. Accesoriile necesare pentru stingere, din componenta hidrantilor exteriori, se vor pastra in cutii fixate pe peretii constructiilor din apropiere. Alimentarea instalatiei se face din rezervorul de incendiu, care a fost dimensionat astfel incat sa asigure stocarea rezervei intangibile de incendiu. Instalatia a fost prevazuta sa fie protejata contra coroziunii prin grunduire cu un strat de grund alchidic si vopsire cu doua straturi de email alchidic rosu. Racorduri PSI: - pentru alimentarea cu apa din rezervorul de incendiu a masinii pompierilor – racord tip "A" 4. INSTALATII SANITARE INTERIOARE 4.1. Cladiri speciale (destinate experimentelor si cercetarii in domeniul fizicii nucleare) Cladire speciala LASER Regimul de inaltime: Subsol partial + Parter + Pod tehnic Alimentarea cu apa rece a cladirii LASER Singurii consumatori apa rece sunt umidificatoarele centralelor de aer. Alimentarea cu apa rece se face din distributia cladirii « Laboratoare ». Alimentarea cu apa calda a cladirii LASER Nu exista consumatori de apa calda menajera. Instalatii interioare de canalizare menajera pentru cladirea LASER Nu exista puncte de colectare canalizare menajera. S-a prevazut o canalizare PVC_KG110 preluata pe sub pardoseala parterului coridorului tehnic al corpului « Laser» ce colecteaza punctele de consum din zona de laboratoare - cladirea « Laboratoare ». Canalizarea menajera evacuata nu necesita un tratament special. Instalatii interioare de canalizare pluviala pentru cladirea LASER Pentru zona spatiului tehnic laser, apele pluviale sunt preluate de pe acoperisul tip terasa printr-un sistem de recipienti de terasa, coloane si colectoare de canalizare si evacuate, prin intermediul caminelor, in reteaua de canalizare pluviala proiectata in incinta. S-a prevazut documentatie economica pentru cladirile speciale de racordare la canalizarea pluviala din incinta. Instalatii de preluare a condensului pentru cladirea LASER Pentru preluarea condensului de la aparatele de climatizare din zona spatiului tehnic laser (pod si parter) si din subsol, se prevede o instalatie de colectare formata din racorduri, coloane si colectoare. Condensul colectat va fi evacuat fie gravitational, prin sifoane de linie, fie prin pompare. Condensul va fi deversat in caminele de canalizare pluviala din incinta. Conductele de preluare a condensului vor fi din policlorura de vinil tip greu (PVC-G) si

Page 10: rev 01 Memoriu sanitare - Nuclear Physics (ELI-NP)

Denumire : Infrastructura de cercetare ELI-NP

Memoriu tehnic

Pr. 26/2011

Faza: PT+CS-revizia 1

Data: mai 2012 Pag 10 /22

polipropilena tip PP. Instalatii de stingere a incendiului pentru cladirea LASER Vor fi prevazute instalatii de stingere interioare cu gaze speciale. Instalatiile de stingere interioara cu gaze speciale nu fac obiectul prezentului proiect.

Cladire speciala Sursa GAMMA si Experimente Regimul de inaltime : Subsol partial + Parter Alimentarea cu apa rece a cladirii Sursa GAMMA si Experimente Alimentarea cu apa rece se face de la statia de hidrofor menajera, amplasata impreuna cu cea de hidranti exteriori Consumatorii de apa rece din aceasta cladire sunt, conform temei primite cele 11 umidificatoare amplasate in subsol. S-a proiectat o retea de distributie ramificata, amplasata in subsolul cladirii Conductele de apa rece vor fi din tevi de polipropilena tip Random PP-R. Conductele vor fi termoizolate. Conductele de legatura de la coloane la obiectele sanitare se vor izola cu banda autoadeziva din PVC. Alimentarea cu apa calda Sursa GAMMA si Experimente Nu exista consumatori de apa calda menajera. Instalatii interioare de canalizare menajera Sursa GAMMA si Experimente Nu exista puncte de colectare canalizare menajera. In punctele termice si punctele de apa racita tehnologica din subsol s-au prevazut base cu pompe submersibile pentru preluarea apelor accidentale. Canalizarea menajera evacuata nu necesita un tratament special. Instalatii interioare de canalizare pluviala Sursa GAMMA si Experimente Apele pluviale sunt preluate printr-un sistem de senouri si coloane si evacuate, prin intermediul caminelor, in reteaua de canalizare pluviala proiectata in incinta. S-a prevazut documentatie economica pentru cladirile speciale de racordare la canalizarea pluviala din incinta. Instalatii de preluare a condensului Pentru preluarea condensului de la aparatele de climatizare se prevede o instalatie de colectare formata din racorduri, coloane si colectoare la nivelul parterului. Condensul colectat va fi evacuat fie gravitational, prin sifoane de linie. Condensul preluat in subsol de la aparate, va fi colectata in basele prevazute si apoi pompat in exterior. Condensul va fi deversat in caminele de canalizare pluviala din incinta. Conductele de preluare a condensului vor fi din policlorura de vinil tip greu (PVC-G) si polipropilena tip PP. Instalatii de stingere a incendiului pentru cladirea Sursa GAMMA si Experimente Vor fi prevazute instalatii de stingere interioare cu gaze speciale.

Page 11: rev 01 Memoriu sanitare - Nuclear Physics (ELI-NP)

Denumire : Infrastructura de cercetare ELI-NP

Memoriu tehnic

Pr. 26/2011

Faza: PT+CS-revizia 1

Data: mai 2012 Pag 11 /22

Instalatiile de stingere interioara cu gaze speciale nu fac obiectul prezentului proiect. Cladire speciala Laboratoare si Ateliere Regimul de inaltime : Subsol partial + Parter Dotarea cu obiecte sanitare Cladirea a fost dotata cu : - grupuri sanitare ; - laboratoare cu puncte consum apa rece si apa calda si racord canalizare.

Grupurile sanitare sunt echipate cu :

• lavoare din portelan sanitar calitatea I, cu baterii stative cromate monobloc cu senzor;

• vase de closet din portelan sanitar calitatea I;

• rezervoare monobloc din polietilena, montate la semiinaltime (silentioase, izolare anticondens, plutitor universal), complet echipate;

• cazi de dus din acril de 90 x 90cm, cu baterie monobloc cromata cu dus flexibil ;

• accesoriile obiectelor sanitare : oglinda semicristal, etajera portelan, portprosop bara cromat, porthartie cromat, sifon de pardoseala;

Alimentarea cu apa rece se face de la reteaua de apa din incinta. S-a proiectat o retea de distributie ramificata, amplasata la plafonul coridorului, din care sunt alimentati toti consumatorii (laboratoare, ateliere si grupurile sanitare pe sexe, dar si centralele de tratare aer - umidificatoare din corpul Laser). Conductele de apa rece vor fi din tevi de polipropilena tip Random PP-R. Conductele vor fi termoizolate. Local, se vor prevedea robineti de inchidere in fiecare grup sanitar si la fiecare consummator din laboratoare. Conductele de legatura de la coloane la obiectele sanitare se vor izola cu banda autoadeziva din PVC. Conductele de distributie se vor monta dupa caz, astfel: - in ghene inchise, cu posibilitatea vizitarii, coloanele verticale sau in plafoane false, devierile de coloane; - in pereti sau dubluri de gips-carton, legaturile la obiectele sanitare. Prepararea apei calde se face local, cu boilere electrice, montate in grupurile sanitare sau in laboratoare. Instalatii interioare de canalizare menajera Instalatia interioara de canalizare serveste la colectarea apelor uzate menajere provenite de la obictele sanitare din laboratoare, ateliere si grupurile sanitare. Toate apele uzate de la obiectele sanitare montate peste cota terenului vor fi evacuate in sistem gravitational. Conductele de canalizare interioare vor fi din polipropilena tip PP, iar cele montate ingropat sub pardoseala parterului si legaturile la caminele exterioare din incinta vor fi din PVC-KG.

Punctele de consum din zona de laboratoare (cu subsol) vor fi preluate pe sub pardoseala parterului coridorului tehnic al corpului « Laser » printr-o canalizare PVC_KG110, prevazuta cu piese de curatire montate pe verticala pentru interventie. Conductele de ventilare directa a coloanelor de canalizare se vor prevedea cu 0,5 m peste nivelul acoperisului.

Canalizarea menajera evacuata nu necesita un tratament special.

Instalatii interioare de canalizare pluviala

Page 12: rev 01 Memoriu sanitare - Nuclear Physics (ELI-NP)

Denumire : Infrastructura de cercetare ELI-NP

Memoriu tehnic

Pr. 26/2011

Faza: PT+CS-revizia 1

Data: mai 2012 Pag 12 /22

Apele pluviale de pe acoperisul tip terasa sunt preluate printr-un sistem de recipienti de terasa, coloane si colectoare de canalizare si evacuate, prin intermediul caminelor, in reteaua de canalizare pluviala proiectata in incinta. S-a prevazut documentatie economica pentru cladirile speciale de racordare la canalizarea menajera si pluviala din incinta. Instalatii de preluare a condensului Pentru preluarea condensului de la aparatele de climatizare se prevede o instalatie de colectare formata din racorduri, coloane si colectoare la nivelul parterului. Condensul colectat va fi evacuat fie gravitational, prin sifoane de linie, fie prin pompare. Condensul va fi deversat in caminele de canalizare pluviala din incinta. Conductele de preluare a condensului vor fi din policlorura de vinil tip greu (PVC-G) si polipropilena tip PP. Instalatii de stingere a incendiului pentru cladirea Laboratoare si Ateliere Cladirea « Laborator » este echipata cu hidranti de incendiu interiori, conf. « Normativului pentru proiectarea, executarea si exploatarea instalatiilor de stingere a incendiilor » NP086-2005 - art. 4.1. Instalatia de stingere a incendiului cu hidranti interiori este alimentata din reteaua exterioara (conf. art.4.4. din NP 086/2005). Caracteristicile constructive ale hidrantului interior conform NP086/05 : - debit specific minim al unui jet = 2,5 l/sec

- cladirea « Laboratoare » are un volum V ~15.000 mc < 25.000 mc. Conform NP086/05 , anexa 3, numar de jeturi in functiune: 1

- debit de calcul 2,5 l/sec - furtun plat Dn 50 mm, ajutaj 13 mm, L furtun = 20 m

Volumul rezervei de incendiu inmagazinata impreuna cu cea pt. Incendiu exterior - debit specific minim al unui jet = 2,5 l/sec - numar de jeturi in functiune: 1 - timpul de actionare : 10 min. - Volum util al rezervei intangibile : 2.5 l/sec x 10 min = 1500 l= 1,5mc 4.2. Cladiri obisnuite Cladire Birouri Regimul de inaltime : Subsol + Parter + 5 Etaje Dotarea cu obiecte sanitare Cladirea va fi dotata cu grupuri sanitare pe sexe, oficii si camere de curatenie. Numarul si felul obiectelor sanitare se va stabili conform STAS 1478/90. Grupul sanitar este dotat cu :

• lavoare din portelan sanitar calitatea I, cu baterie stativa cromata monobloc;

• vase de closet din portelan sanitar calitatea I ;

• rezervoare monobloc din polietilena, montate la semiinaltime (silentioase, izolare anticondens, plutitor universal), complet echipate;

• pisoare din portelan sanitar cu robinet cromat de temporizare ingropat (in gr. sanitare pentru barbati);

• accesoriile obiectelor sanitare : oglinda semicristal, etajera portelan, portprosop bara

Page 13: rev 01 Memoriu sanitare - Nuclear Physics (ELI-NP)

Denumire : Infrastructura de cercetare ELI-NP

Memoriu tehnic

Pr. 26/2011

Faza: PT+CS-revizia 1

Data: mai 2012 Pag 13 /22

cromat, porthartie cromat, sifon de pardoseala;

• boiler electric pentru prepararea locala a apei calde ; Grupul sanitar pentru handicapati este dotat cu :

• lavoar din portelan sanitar calitatea I, cu baterie stativa cromata monobloc, complet echipat pentru handicapati;

• vase de closet din portelan sanitar calitatea I, complet echipat pentru handicapati;

• rezervoare monobloc din polietilena, montate la semiinaltime (silentioase, izolare anticondens, plutitor universal), complet echipate;

Oficiile sunt dotate cu :

• spalator inox;

• boiler electric pentru preparare locala apa calda. Alimentarea cu apa rece Alimentarea cu apa rece se face de la reteaua de apa de joasa presiune din incinta. Se prevede in subsol o statie de hidrofor menajera, care asigura debitul si presiunea necesara pana la cel mai dezavantajat consumator din cladire. Statia cuprinde : - 2 Rezervoare din polietilena de apa potabila 2 x 1,5mc; - Agregat de pompare complet echipat, avand Q =7mc/h ; H = 40mCA; - 1 Recipient de hidrofor de 750 l.

Conductele de apa rece vor fi din tevi din polipropilena tip Random PP-R. Conductele vor fi termoizolate. Se vor prevedea robineti de inchidere local, in fiecare grup sanitar. Conductele de legatura de la coloane la obiectele sanitare se vor izola cu banda autoadeziva din PVC. La baza coloanelor au fost prevazuti robineti de trecere, cu sfera, care vor putea separa diverse tronsoane ale instalatiei pentru interventii in caz de necesitate. Conductele de distributie se vor monta dupa caz, astfel: - aparent, la subsoluri si in spatiile tehnice; - in ghene inchise, cu posibilitatea vizitarii, coloanele verticale sau in plafoane false, devierile de coloane; - in pereti sau dubluri de gips-carton, legaturile la obiectele sanitare. Alimentarea cu apa calda Prepararea apei calde se face local, cu boilere electrice, montate in grupurile sanitare si oficii. Instalatii interioare de canalizare menajera Instalatia interioara de canalizare serveste la colectarea apelor uzate menajere provenite de la obictele sanitare in dotare din cladire. Toate apele uzate menajere provenite de la obiectele sanitare montate peste cota terenului vor fi evacuate in sistem gravitational. Apele uzate provenite de la obiectele sanitare montate in subsol, ca si apele accidentale si cele provenite din goliri, vor fi evacuate prin pompare. Conductele din interiorul corpurilor vor fi din polipropilena tip PP, iar cele montate ingropat, in legaturile la caminele exterioare din incinta vor fi din PVC-KG. Conductele de ventilare directa a coloanelor de canalizare se vor prevedea cu 0,5 m peste nivelul acoperisului. Instalatii interioare de canalizare pluviala Apele pluviale sunt preluate prin recipienti de terasa si coloane de canalizare de pe

Page 14: rev 01 Memoriu sanitare - Nuclear Physics (ELI-NP)

Denumire : Infrastructura de cercetare ELI-NP

Memoriu tehnic

Pr. 26/2011

Faza: PT+CS-revizia 1

Data: mai 2012 Pag 14 /22

acoperisul tip terasa. Coloanele pluviale sunt colectate in subsol si evacuate, prin intermediul caminelor, in reteaua de canalizare pluviala proiectata in incinta. Conductele din interiorul corpurilor vor fi din polipropilena tip PP, iar cele montate ingropat, in legaturile la caminele exterioare din incinta vor fi din PVC-KG. Instalatii de preluare a condensului Pentru preluarea condensului de la aparatele de climatizare se prevede o instalatie de colectare formata din racorduri, coloane si colectoare la nivelul subsolului si deversate in basele prevazute cu pompe submersibile. Conductele de preluare a condensului vor fi din policlorura de vinil tip greu (PVC-G) si polipropilena tip PP. Instalatia de stins incendiu din interior Conform « Normativului pentru proiectarea, executarea si exploatarea instalatiilor de stingere a incendiilor » NP086-2005 - art. 4.1. se prevede echiparea cladirii cu hidranti de incendiu interiori. In subsolul cladirii de Birouri, s-a amplasat o statie de hidrofor pentru combaterea incendiului interior, dotata cu rezervor tampon si un grup de pompare de incendiu. Aceasta statie de hidrofor pentru combaterea incendiului cu hidranti interiori, deserveste cladirea de birouri, casa de oaspeti si cantina. Statia de hidrofor are acces direct din exterior, conform cerintelor normativelor in vigoare privind instalatiile de incendiu. Instalatia de stins incendiul cuprinde: -conducta de distributie din subsol; -coloane; - cutiile de hidrantii complet echipate. S-au prevazut hidranti interiori, echipati cu furtun plat Dn 50 mm, ajutaj 14 mm, L furtun = 20 m, fiecare hidrant asigurand un debit Q = 2,5 l/s. Debitul si presiunea necesare functionarii instalatiei de hidranti interiori vor fi asigurate prin intermediul statiei de hidrofor pentru incendiu interior. Alimentarea cu energie electrica a modulului de pompare se va realiza din doua surse independente : - tabloul general de distributie al ansamblului; - grup electrogen de distributie cu intrare automata in functiune la caderea sursei de

baza. Pentru alimentarea instalatiei de hidranti interiori de la pompele mobile (art.4.27), pe distribuitorul retelei de alimentare se va monta o conducta Dn 100 cu robinet de inchidere, ventil de retinere si doua racorduri tip B pentru alimentarea pompelor mobile de incendiu. Statia de hidrofor pentru hidranti interiori va fi dotata cu un modul de pompare avand in componenta 2 pompe de incendiu (1A+1R) cu Q=9mc/h ; H = 55 mCA, 1pompa pilot cu Q=4mc/h ; H = 57 mCA , distribuitor colector, tablou de alimentare si automatizare. Rezerva de incendiu are volumul util Vu = 3.00 mc si va asigura functionarea hidrantilor interiori 10 min. Cladire Casa de oaspeti Regimul de inaltime : Subsol tehnic partial + Parter + 2 Etaje

Page 15: rev 01 Memoriu sanitare - Nuclear Physics (ELI-NP)

Denumire : Infrastructura de cercetare ELI-NP

Memoriu tehnic

Pr. 26/2011

Faza: PT+CS-revizia 1

Data: mai 2012 Pag 15 /22

Dotarea cu obiecte sanitare Cladirea a fost dotata cu : - grup sanitar cu dus in fiecare camera de cazare din etajele 1 si 2 ; - oficiu in P, etaj 1 si 2 ; - grupuri sanitare in parter; - grupuri sanitare pentru handicapati in parter

Grupul sanitar cu dus din fiecare camera de cazare este echipat cu :

• lavoar de portelan sanitar calitatea I, cu baterie stativa cromata monobloc;

• vas de closet din portelan sanitar calitatea I ;

• rezervor monobloc din polietilena, montat la semiinaltime (silentios, izolare anticondens, plutitor universal), complet echipat;

• cada de dus din acril, cu baterie monobloc cromata cu dus flexibil ;

• accesoriile obiectelor sanitare : oglinda semicristal, etajera portelan, portprosop bara cromat, porthartie cromat, sifon de pardoseala;

• sifon de pardoseala combinat cu 3 intrari laterale Dn 40 si 1 iesire laterala Dn 50 cu urmatoarele caracteristici :

-stut de iesire laterala Dn50, flexibil in plan orizontal si vertical; -corpul sifonului dinpolipropilena PP, cu garnitura de etansare; -piesa de aducere la cota Hmax=78mm, cu rama patrata ø110mm din ABC ; -capac patrat 100mm cu fante din otel inoxidabil ; -garda hidraulica demontabila

Grupurile sanitare din parter sunt dotate cu :

• lavoare de portelan sanitar calitatea I, cu baterie stativa cromata monobloc;

• vase de closet din portelan sanitar calitatea I ;

• rezervoare monobloc din polietilena, montate la semiinaltime (silentioase, izolare anticondens, plutitor universal), complet echipate;

• accesoriile obiectelor sanitare: oglinda semicristal, etajera portelan, portprosop bara cromat, porthartie cromat, sifon de pardoseala;

Alimentarea cu apa rece Alimentarea cu apa rece se face de la reteaua de apa de joasa presiune din incinta. S-a proiectat in subsol o statie de hidrofor menajera, care asigura debitul si presiunea necesara pana la cel mai dezavantajat consumator din cladire. Statia cuprinde : - 2 Rezervoare din polietilena de apa potabila 2 x 1,5mc ; - Agregat de pompare complet echipat, avand Q =16mc ; H = 40mCA; - 2 Recipiente de hidrofor de 750 l fiecare.

Conductele de apa rece vor fi din tevi de polipropilena tip Random PP-R sau din teava de polibutilena. Conductele vor fi termoizolate. Se vor prevedea robineti de inchidere local, in fiecare grup sanitar si oficiu. Conductele de legatura de la coloane la obiectele sanitare se vor izola cu banda autoadeziva din PVC. La baza coloanelor au fost prevazuti robineti de trecere, cu sfera, care vor putea separa diverse tronsoane ale instalatiei pentru interventii in caz de necesitate. Alimentarea cu apa calda si recirculare apa calda Prepararea apei calde se face, conf. pr. HVAC, in instalatia cu pompe de caldura. Conductele interioare de distributie a apei calde si recirculare vor fi amplasate in plasa orizontala cu traseele de apa rece menajera. Ele vor fi din tevi din polipropilena tip Random

Page 16: rev 01 Memoriu sanitare - Nuclear Physics (ELI-NP)

Denumire : Infrastructura de cercetare ELI-NP

Memoriu tehnic

Pr. 26/2011

Faza: PT+CS-revizia 1

Data: mai 2012 Pag 16 /22

PP-R. Conductele vor fi termoizolate. Se vor prevedea robineti de inchidere local, in fiecare grup sanitar. Conductele de legatura de la coloane la obiectele sanitare, se vor izola cu banda autoadeziva din PVC. Conductele de distributie apa rece, apa calda si recirculare apa calda se vor monta dupa caz, astfel: - aparent, la subsoluri si in spatiile tehnice; - in ghene inchise, cu posibilitatea vizitarii, coloanele verticale sau in plafoane false, devierile de coloane; - in pereti sau dubluri de gips-carton, legaturile la obiectele sanitare. Instalatii interioare de canalizare menajera Instalatia interioara de canalizare serveste la colectarea apelor uzate menajere provenite de la obictele sanitare in dotare din cladire. Toate apele uzate menajere provenite de la obiectele sanitare montate peste cota terenului vor fi evacuate in sistem gravitational. Apele uzate provenite de la obiectele sanitare montate in subsol, ca si apele accidentale si cele provenite din goliri, vor fi evacuate prin pompare. Conductele din interiorul corpurilor vor fi din polipropilena tip PP, iar cele montate ingropat, in legaturile la caminele exterioare din incinta vor fi din PVC-KG. Conductele de ventilare directa a coloanelor de canalizare se vor prevedea cu 0,5 m peste nivelul acoperisului. Instalatii interioare de canalizare pluviala Apele pluviale sunt preluate prin recipienti de terasa si coloane de canalizare de pe acoperisul tip terasa. Coloanele pluviale sunt colectate in subsol si evacuate, prin intermediul caminelor, in reteaua de canalizare pluviala proiectata in incinta. Conductele din interiorul corpurilor vor fi din polipropilena tip PP, iar cele montate ingropat, in legaturile la caminele exterioare din incinta vor fi din PVC-KG. Instalatii de preluare a condensului Preluarea condensului de la aparatele de climatizare amplasate in fiecare camera de cazare se face la sifonul lavoarului din baie, sifon prevazut cu racord suplimentar. Conductele de preluare a condensului vor fi din policlorura de vinil tip greu (PVC-G) si polipropilena tip PP. Instalatia de stins incendiu din interior S-a prevazut echiparea cladirii cu hidranti de incendiu interiori. Alimentarea hidrantilor se face printr-o conducta de 2’’ amplasata ingropat in exterior, de la cladirea Birouri. Instalatia de incendiu cuprinde: -conducta de distributie din subsolul tehnic; -coloane; - cutiile de hidrantii complet echipate. Bucataria La parterul cladirii Casei de oaspeti este amplasata bucataria. Dotarea cu obiecte sanitare Bucataria a fost dotata cu :

Page 17: rev 01 Memoriu sanitare - Nuclear Physics (ELI-NP)

Denumire : Infrastructura de cercetare ELI-NP

Memoriu tehnic

Pr. 26/2011

Faza: PT+CS-revizia 1

Data: mai 2012 Pag 17 /22

- grup sanitar cu dus pentru personal ; - utilajele din bucatarie (spalatoare, lavoare ptr. spalat pe maini, masina curatat cartofi,

masina de spalat vase, etc.) sunt prevazute in proiectul de tehnologie bucatarie. In proiectul de instalatii sanitare sunt prevazute racordurile de apa si canalizare pentru aceste utilaje si sifoane de pardoseala - bucataria este dotata cu masini de gatit electrice.

Grupul sanitar pentru personal din parter este dotat cu :

• lavoar de portelan sanitar calitatea I, cu baterie stativa cromata monobloc;

• vas de closet din portelan sanitar calitatea I ;

• rezervor din polietilena, montat la semiinaltime (silentios, izolare anticondens, plutitor universal), complet echipat;

• accesoriile obiectelor sanitare: oglinda semicristal, etajera portelan, portprosop bara cromat, porthartie cromat, sifon de pardoseala;

Alimentarea cu apa rece Alimentarea cu apa rece se face de la distributia amplasata in plafonul parterului. Conductele de apa rece vor fi din tevi de polipropilena tip Random PP-R sau din teava de polibutilena. Conductele vor fi termoizolate. Sau prevazut robineti de inchidere local, in grup sanitar si la fiecare utilaj. Conductele de legatura la utilajele bucatariei, montate fie in plafon, fie ingropate in sapa pardoselii, se vor izola cu banda autoadeziva din PVC. Alimentarea cu apa calda Prepararea apei calde se face, conf. pr. HVAC, din centrala termica amplasata in parterul cladirii (in instalatia cu pompe de caldura). Conductele interioare de distributie a apei calde vor fi amplasate in plasa orizontala cu traseele de apa rece menajera. Ele vor fi din tevi din polipropilena tip Random PP-R. Conductele vor fi termoizolate. Se vor prevedea robineti de inchidere local, in grupul sanitar si la fiecare utilaj. Conductele de legatura la utilajele bucatariei, montate fie in plafon, fie ingropate in sapa pardoselii, se vor izola cu banda autoadeziva din PVC. Instalatii interioare de canalizare menajera Instalatia interioara de preluare a apelor uzate menajere de la bucatarie sunt colectate separat, in canalul tehnic. Toate apele uzate menajere provenite de la bucatarie vor fi evacuate in sistem gravitational si conduse la un separator de grasimi amplasat in exterior si de aici deversate in canalizarea menajera din incinta. Conductele de canalizare de la bucatarie vor fi din polipropilena tip PP, iar cele montate ingropat, in legaturile la separator si caminul de canalizare menajer din incinta, vor fi din PVC-KG. Ventilarea canalizarii se face prin instalarea de aeratoare la capatul conductelor. Cladire Cantina Regimul de inaltime : Parter Dotarea cu obiecte sanitare Cladirea a fost dotata cu :

Page 18: rev 01 Memoriu sanitare - Nuclear Physics (ELI-NP)

Denumire : Infrastructura de cercetare ELI-NP

Memoriu tehnic

Pr. 26/2011

Faza: PT+CS-revizia 1

Data: mai 2012 Pag 18 /22

- grupuri sanitare pe sexe pentru consumatori, amplasate in parterul casei de oaspeti; Grupurile sanitare pentru consumatori sunt dotate cu :

• lavoare de portelan sanitar calitatea I, cu baterie stativa cromata monobloc;

• vase de closet din portelan sanitar calitatea I ;

• rezervoare monobloc din polietilena, montate la semiinaltime (silentioase, izolare anticondens, plutitor universal), complet echipate;

• accesoriile obiectelor sanitare : oglinda semicristal, etajera portelan, portprosop bara cromat, porthartie cromat, sifon de pardoseala;

Alimentarea cu apa rece Alimentarea cu apa rece se face de la distributia amplasata in plafonul parterului casei de oaspeti. Conductele de apa rece vor fi din tevi de polipropilena tip Random PP-R sau din teava de polibutilena. Conductele vor fi termoizolate. Sau prevazut robineti de inchidere local, in grup sanitar. Conductele de legatura la obiectele sanitare se vor izola cu banda autoadeziva din PVC. Alimentarea cu apa calda Alimentarea cu apa calda se face de la distributia amplasata in plafonul parterului casei de oaspeti. Conductele de apa calda vor fi amplasate in plasa orizontala cu traseele de apa rece menajera. Ele vor fi din tevi din polipropilena tip Random PP-R. Conductele vor fi termoizolate. Se vor prevedea robineti de inchidere local, in grupul sanitar. Conductele de legatura la obiectele sanitare se vor izola cu banda autoadeziva din PVC. Instalatii interioare de canalizare menajera Instalatia interioara de canalizare menajera este colectata la plafonul subsolului tehnic, in conductele aferente casei de oaspeti. Conductele din interiorul corpului vor fi din polipropilena tip PP, iar cele montate ingropat sub pardoseala parterului si legaturile la caminele exterioare din incinta vor fi din PVC-KG. Instalatii interioare de canalizare pluviala Apele pluviale sunt preluate prin recipienti de terasa si coloane de canalizare de pe acoperisul tip terasa. Coloanele pluviale sunt colectate pe sub placa parterului si evacuate, prin intermediul caminelor, in reteaua de canalizare pluviala proiectata in incinta. Conductele din interiorul corpurilor vor fi din polipropilena tip PP, iar cele montate ingropat, in legaturile la caminele exterioare din incinta vor fi din PVC-KG. Instalatii de preluare a condensului Pentru preluarea condensului de la aparatele de climatizare se prevede o instalatie formata din racorduri si colector la nivelul plafonului parterului si deversata in sifonul de pardoseala din grupul sanitar aferent Cantinei. Conductele de preluare a condensului vor fi din policlorura de vinil tip greu (PVC-G) si polipropilena tip PP. Instalatia de stins incendiu din interior S-a prevazut echiparea cladirii cu hidranti de incendiu interiori.

Page 19: rev 01 Memoriu sanitare - Nuclear Physics (ELI-NP)

Denumire : Infrastructura de cercetare ELI-NP

Memoriu tehnic

Pr. 26/2011

Faza: PT+CS-revizia 1

Data: mai 2012 Pag 19 /22

4. Acces, imprejmuiri, supraveghere video, drumuri, parcaj, platforme, sistematizare verticala: 4. 1. Cladire Cabina Poarta Regimul de inaltime : Parter Dotarea cu obiecte sanitare Cladirea a fost dotata cu : - grup sanitar

Grupul sanitar este echipat cu :

• lavoar din portelan sanitar calitatea I, cu baterie stativa cromate monobloc;

• vas de closet din portelan sanitar calitatea I ;

• rezervor monobloc din polietilena, montat la semiinaltime (silentios, izolare anticondens, plutitor universal), complet echipat;

• pisoare din portelan sanitar cu robinet cromat de temporizare ingropat (in gr. sanitare pentru barbati);

• accesoriile obiectelor sanitare: oglinda semicristal, etajera portelan, portprosop bara cromat, porthartie cromat.

Alimentarea cu apa rece se face de la reteaua de apa de joasa presiune din incinta. Conducta de apa rece va fi din teava de polipropilena tip Random PP-R. Conducta va fi termoizolata cu banda autoadeziva din PVC. Se prevad robineti de inchidere. Prepararea apei calde se face local, cu boiler electric, montat in grupul sanitar. Instalatia interioara de canalizare menajera Instalatia interioara de canalizare serveste la colectarea apelor uzate menajere provenite de la obictele sanitare din grupul sanitar. Canalizarea menajera vor fi evacuate gravitational. Conductele de canalizare interioare vor fi din polipropilena tip PP, iar cele montate ingropat sub pardoseala parterului ca si legatura la caminul exterior din incinta vor fi din PVC-KG. Conductele de ventilare directa a coloanelor de canalizare se vor prevedea cu 0,5 m peste nivelul acoperisului.

Instalatii interioare de canalizare pluviala Apele pluviale sunt preluate prin recipienti de terasa si coloane de canalizare de pe acoperisul tip terasa. Coloanele pluviale sunt colectate pe sub placa parterului si evacuate, prin intermediul caminelor, in reteaua de canalizare pluviala proiectata in incinta. Conductele din interiorul corpurilor vor fi din polipropilena tip PP, iar cele montate ingropat, in legaturile la caminele exterioare din incinta vor fi din PVC-KG 4.2. Parcare (200 locuri) In zona pacarii se va proiecta o retea de canalizare pluviala (conducte, camine si guri de scurgere), ce colecteaza apele pluviale cu posibile infestari cu hidrocarburi. Toate apele posibil infestate cu hidrocarburi provenite din parcari vor fi trecute printr-un separator de benzina si uleiuri minerale, avand decantor de namol incorporat, din PE si gradul de epurare - conf. NP 002-2005. Dupa epurarea apei pluviale din zona parcarilor auto, ea va fi evacuata in canalul ovoid

Page 20: rev 01 Memoriu sanitare - Nuclear Physics (ELI-NP)

Denumire : Infrastructura de cercetare ELI-NP

Memoriu tehnic

Pr. 26/2011

Faza: PT+CS-revizia 1

Data: mai 2012 Pag 20 /22

existent, prin intermediul unui camin de racord.

4.3. Platforma stocare deseuri menajere Este dotata cu un punct de apa rece pentru spalare si cu un camin cu racord la canalizarea menajera. VERIFICARI SI CERINTE DE CALITATE Instalatiile se vor proiecta in conformitate cu normele si reglementarile romanesti si trebuie sa corespunda celor sase exigente esentiale de performanta conf. Legea 10/1995, astfel: - proiectarea instalatiilor sanitare si stingere incendii se va face astfel incat sa fie

satisfacuta cerinta de « rezistenta si stabilitate », exigenta A. Prin aceasta se intelege ca actiunile susceptibile de a se exercita asupra constructiei in timpul executiei si exploatarii instalatiilor nu vor avea ca efect producerea de avarii disproportionate fata de cauza producerii lor

- asigurarea in permanenta a apei reci si apei calde sanitare la parametrii de temperatura si igiena impusi de Normativul I 9-94 si STAS 1478 si, in acelasi timp respectarea cerintelor de calitate obligatorii, exigentele B, D, E si F

- asigurarea in permanenta a evacuarii apelor uzate menajere la parametrii ceruti de NTPA 0002-2005, pentru respectarea normelor de igiena si de protectia mediului, exigentele B, D, E si F

- asigurarea in permanenta a apei pentru combaterea incendiului la parametrii de presiune si debit impusi de STAS 1478 si, in acelasi timp respectarea cerintei de calitate obligatorii, exigenta C.

Se vor respecta, de asemenea, toate normativele si standardele in vigoare la data intocmirii proiectului. LISTA NORMATIVELOR SI STAS-URILOR DE REFERINTA FOLOSITE LA PROIECTAREA, EXECUTIA, VERIFICAREA SI RECEPTIONAREA LUCRARILOR DE INSTALATII SANITARE I.9-1994 Normativ pentru proiectarea si excutarea instalatiilor sanitare. C-56-2002 Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii

si instalatii aferente. I 9 /1-1996 Normativ pentru exploatarea instalatilor sanitare Ordin MLPAT Regulament privind protectia si igiena muncii in constructii. 9/N/15.03.1993 STAS 2250-1973 Presiuni nominale, presiuni de incercare si presiuni de lucru maxim

admisibile. STAS 9154-1980 Armaturi pentru instalatii. Conditii tehnice de calitate. NP 003-1996 Normativ pentru proiectarea,executia si exploatarea instalatii lor

tehnico sanitare si tehnologice cu tevi din polipropilena. STAS 8589-1970 Culori conventionale pentru identificare conductelor. NGPM-1996 Norme generale de protectia muncii. GE032-97 anexa 2. Normativ privind executarea lucrarilor de intretinere si reparatii la

cladiri si constructii speciale STAS 8591/97 Amplasarea in localitati retelelor edilitare. STAS 6054/77 Teren de fundare. Adancimi maxime de inghet. LEGEA 10/2002 Legea calitatii in constructii.

Page 21: rev 01 Memoriu sanitare - Nuclear Physics (ELI-NP)

Denumire : Infrastructura de cercetare ELI-NP

Memoriu tehnic

Pr. 26/2011

Faza: PT+CS-revizia 1

Data: mai 2012 Pag 21 /22

Normativ NP86-05 Normativ pentru proiectarea, executarea si exploatare instalatiilor de stingere a incendiului.

I-12-1978 Normativ privind efectuarea incercarilor de presiune la conductele tehnologice din otel.

STAS 10702/1-83 Acoperiri protectoare. Conditii tehnice generale. STAS 6054/77 Teren de fundare. Adancimi maxime de inghet. NTPA 001/2005 Normativ privind stabilirea limitelor de incarcare cu poluanti a apelor

uzate industriale si orasenesti la evacuarea in receptorii naturali NTPA 002/2005 Normativ privind conditiile de descarcare a apelor uzate in retelele de

canalizare a centrelor populate. NP 50 -87 Norme tehnice pentru proiectarea si executarea prinderilor cu ancore

(expandabile) a subansamblurilor si instalatiilor pe elemente de beton armat.

ISO 9002 Standarde internationale pentru controlul calitatii conductelor PEID; SR ISO/11922-11998 - Dimensiuni si abateri dimensionale admise; ISO 12162-2009 Clasificarea marcilor uzuale PEID ISO 8075 Tevi PEID- cerinte generale de calitate, teste SR ISO 4065:1995 Tevi de materiale termoplastice. Tablou al grosimilor de perete SR EN12162:2010 Materiale termoplastice pentru tevi si fitinguri pentru aplicare sub

presiuni. Clasificare si notare. Coeficient global de calcul.. SR 8591//97 Retele edilitare subterane – conditii de amplasare SR 4163 -1/ 95 Alimentari cu apa – retele de distributie – prescriptii de proiectare SR 4163 – 2 / 95 Alimentari cu apa – retele de distributie - prescriptii de calcul SR 4163–3/96 Alimentari cu apa –retele de distributie - prescriptii de executie si exploatare SR 1342 /91 Apa potabila STAS 9821 / 5 -75 Masuratori terestre. Trasarea pe teren a retelelor de conducte , canale

si cabluri SR 9570 /1-89 Marcarea si reperarea retelelor de conducte si cabluri in localitati SR 10 898 -2005 Alimentari cu apa si canalizari . Terminologie STAS 2308/81 Capace si rame pentru camine de vizitare STAS 2448/82 Canalizare.Camine de vizitare SR 1917/2005 Canalizari. Camine de vizitare STAS 3051/91 Sisteme de canalizare.Canale ale retelelor exterioare de canalizare. STAS 6907/86 Inele de cauciuc pentru tuburi de beton STAS 3272/80 Canalizari. Gratare din fontã pentru guri de scurgere. STAS 6701/82 Canalizari. Guri de scurgere cu sifon si depozit. SR 1846-1/2006 Canalizari exterioare-Partea 1-

Determinarea debitelor de ape uzate de canalizare SR 1846-2/2006 Canalizari exterioare-Partea 2-

Determinarea debitelor de ape meteorice NE 012 -99 Cod de practica pentru executarea lucrarilor de beton, beton armat si

beton precomprimat aprobat de MLPAT cu ord. Nr. 59/N din 24 aug. 1999

SR.EN.752-5:1999 Retele de canalizare in exteriorul cladirilor. SR.EN.1343-1 Alimentari cu apa. Determinarea cantitatilor de apa potabila pentru

localitati urbane si rurale Legea nr.319/2006 Legea securitatii si sanatatii in munca; Normele metodologice de aplicare aprobate prin Hotararea de Guvern nr. 1425/2006 completate si modificate prin HG955/2010 NP120-06 Normativ privind cerintele de proiectare si executie a excavatiilor

Page 22: rev 01 Memoriu sanitare - Nuclear Physics (ELI-NP)

Denumire : Infrastructura de cercetare ELI-NP

Memoriu tehnic

Pr. 26/2011

Faza: PT+CS-revizia 1

Data: mai 2012 Pag 22 /22

adanci in zone urbane HG 300/2006 Privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele

temporare sau mobile HG 493/2006 Privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la

expunerea lucrarilor la riscurile generate de zgomot HG 971/2006 Semnalizarea de securitate si sanatate HG 1048/2006 Echipament individual de protectie la locul de munca Legea nr. 180/2006 Asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale Legea nr. 307/2006 Privind apararea impotriva incendiilor HG 1091/2006 Cerintele minime de securitate si sanatate la locul de munca HG 1425/2006 Norme metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si

sanatatii in munca nr. 319/2006 HG 355/2007 Privind supravegherea sanatatii lucratorilor OUG 96/2003 Protectia maternitatii la locurile de munca OUG nr.195/2005 inlocuieste Legea 137/1995 – Privind protectia mediului inconjurator. Legea nr. 426/2001 Privind regimul deseurilor. Legea nr. 431/2003 Privind gestionarea deseurilor reciclabile. HG 254/2000 Modificarea HG 127/94 privind stabilirea si sanctionarea unor

contraventii la normele pentru protectia mediului. OUG 61/2006 modifica Legea 426/2001 – Regimul deseurilor. OUG nr. 78/2000 Privind regimul deseurilor. HG nr. 349/2005 Privind depozitarea deseurilor. Legea nr. 655/2001 Privind protectia atmosferei. Ordin MAPN nr. 462/1993 – Pentru aprobarea conditiilor tehnice privind protectia

atmosferei si norme privind det. emisiilor de poluanti atmosferici produsi de surse stationare.

Ordin 757/26.11.2004 Mof. 86/2005 – Normativ tehnic de depozitare deseuri. SR EN ISO 14001:2005 – Sisteme de management de mediu.

Intocmit, ing. Catalina FILIUTA