prezentare licenta, irina luca

25
UNIVERSITATEA “Alexandru Ioan Cuza” Iaşi FACULTATEA DE BIOLOGIE Specializarea Ecologie şi protecţia mediului Efectul tratamentului cu azidă de sodiu asupra activităţii unor enzime oxidoreducătoare la plantele de Anethum graveolens Conducător ştiinţific, Lector dr. Oprică Lăcrămioara Candidat,

Upload: calinescu-viorel

Post on 20-May-2015

2.416 views

Category:

Education


1 download

TRANSCRIPT

Page 1: Prezentare licenta, irina luca

UNIVERSITATEA “Alexandru Ioan Cuza” IaşiFACULTATEA DE BIOLOGIE

Specializarea Ecologie şi protecţia mediului

Efectul tratamentului cu azidă de sodiu asupra activităţii unor enzime oxidoreducătoare la plantele

de Anethum graveolens

Conducător ştiinţific,

Lector dr. Oprică Lăcrămioara

Candidat,Luca Irina

Page 2: Prezentare licenta, irina luca

CUPRINS• INTRODUCERE• CAPITOLUL I-Date generale privind biologia speciei Anethum graveolens

I.1. Încadrarea sistematică a speciei Anethum graveolens-I.2. Caracterizarea morfologică şi anatomică a speciei Anethum graveolens I.2.1. Date generale privind biologia speciei Anethum graveolens I.2.2. Caracterizare morfologică şi anatomică a speciei Anethum

graveolensI.3. Tehnica culturii mărarului

I.4. Importanţa culturii mărarului-• CAPITOLUL II-Aspecte biochimice şi fiziologice ale speciei Anethum

graveolensII.1. Compoziţia chimică a speciei Anethum graveolensII.2. Influenţa a diferiţi factori asupra compoziţiei chimice a planteiII.3. Relaţiile plantei cu factorii de mediuII.4. Fiziologia germinării seminţelor de mărar

Page 3: Prezentare licenta, irina luca

• CAPITOLUL III- Noţiuni privind enzimele oxidoreducătoare din planteIII.1. Consideraţii şi caractere generale privind enzimeleIII.2. Proprietătile fizico-chimice şi catalitice ale enzimelor III.3. Structura enzimelorIII.4. Nomenclatura şi clasificarea enzimelorIII.5. Clasificarea enzimelor oxidoreducătoare

• CAPITOLUL IV-Materiale şi metode de cercetareIV.1. Material biologicIV.2. Caracterizarea agentului chimic utilizatIV.3. Materiale de laboratorIV.4. Metode biochimice de analizăIV.4.1. Determinarea activităţii superoxid-dismutazeiIV.4.2. Determinarea activităţii catalazeiIV.4.3. Determinarea activităţii peroxidazeiIV.4.4. Prelucrarea statistică a datelor experimentale obţinute

• CAPITOLUL V- Rezultate şi discuţiiV.1. Variaţia activităţii superoxid dismutazei la plantule de .Anethum graveolens sub influenţa azidei de sodiuV.2. Variaţia activităţii catalazei la plantule de Anethum graveolens sub influenţa azidei de sodiuV.3. Variaţia activităţii peroxidazei la plantule de Anethum graveolens sub influenţa azidei de sodiu

• CONCLUZII

• BIBLIOGRAFIE

Page 4: Prezentare licenta, irina luca

Obiectivul lucrării

Scopul cercetării ale cărui rezultate vor fi prezentate în continuare, a fost investigarea răspunsurilor biochimice (superoxid dismutaza, catalaza, peroxidaza) ale plantulelor de Anethum graveolens la tratamentul cu azidă de sodiu.

Page 5: Prezentare licenta, irina luca

Sistematica speciei Anethum graveolens

• Regnul Plantae• Încrengătura Magnoliophyta

(Angiospermatophyta) Clasa Magnoliatae (Dicotyledonatae)• Subclasa Rosidae• Ordinul Araliales Familia Apiaceae (Umbelliferae) Genul Anethum L

Page 6: Prezentare licenta, irina luca

Aspecte privind rădăcina şi tulpina de mărar

Page 7: Prezentare licenta, irina luca

Aspecte privind frunza de mărar

Aspecte privind floarea de mărar

Page 8: Prezentare licenta, irina luca

Aspectele seminţei de mărar

Page 9: Prezentare licenta, irina luca

Compoziţia chimică a mărarului

• Principalele componente sunt: • carvon (60 %),• limonen, • alfa- si beta-felandrina, • terpinen,• apiol, • p-cimen, • alfa-pinen, • un derivat de hexahidro- benzofuran, care dă aromă tipică.

Page 10: Prezentare licenta, irina luca

Alte componente

ZaharuriVitamina B1 şi B2

Acid ascorbic Caroteni

MĂRAR

Apă

Ulei eteric

Page 11: Prezentare licenta, irina luca

Importanţa măraruluiMărarul este una dintre cele mai

întrebuinţate plante condimentare. Frunzele tinere de mărar se folosesc la condimentarea diferitelor salate, la prepararea unor paste de brânzeturi, a produselor de patiserie, la condimentarea ciorbelor şi supelor.

În industria farmaceutică fructele de mărar se întrebuinţează ca aromatizant sau carminativ, în medicina populară ca tonic împotriva insomniilor.

Page 12: Prezentare licenta, irina luca

• Uz intern:- seminţe - meteorism abdominal, colici

abdominali, stimularea secreţiei lactate, inflamaţii ale aparatului urinar, sindrom de colon iritabil, dispepsie, cistite, frigiditate, insomnie, sindrom premenstrual, retenţii hidrice, edeme,  simptome ale menopauzei, osteoporoza, lauzie, aerofagie, previne complicaţiile diabetului, boli cardiace - sub formă de infuzie, pulbere, tinctură.

• Uz extern:- seminţele - seboree, dermatite

pruriginoase, pigmentaţii cutanate, hemoroizi - sub formă de comprese, băi locale

Page 13: Prezentare licenta, irina luca

Planta întreagă (frunze, tulpini, seminţe), în stare uscată, se întrebuinţează la prepararea unor murături de castraveţi sau murăturilor asortate, precum şi a unor marinate. Seminţele de mărar au o largă întrebuinţare în industria conservelor de legume şi carne, cărora le imprimă un gust specific, plăcut.

Aspecte privind cultura mărarului

Page 14: Prezentare licenta, irina luca

Materiale şi metode de cercetare• Seminţe aparţinând speciei Anethum

graveolens, provenite de la Staţiunea de Cercetări pentru Plante Medicinale si Aromatice, Fundulea.

• Aplicarea tratamentului s-a realizat astfel:- seminţele de Anethum graveolens L. au

fost imersate în soluţie de azidă de sodiu cu diferite diluţii (diluţii de 10-7M/l; 10-5 M/l şi 10-3 M/l) pentru o perioadă de 6 ore şi respectiv, 12 ore la temperatura camerei;

Page 15: Prezentare licenta, irina luca

- îndepărtarea agentului chimic s-a realizat prin spălarea materialului biologic cu apă distilată, timp de o oră, la intervale de 10 minute;

- seminţele au fost plasate în cutii Petri tapetate cu hârtie de filtru umectată în apă distilată, la termostat (22±20C);

- pentru varianta (martor) control seminţele au fost menţinute, în aceleaşi condiţii, în apă distilată;

- pentru determinările biochimice plantulele au fost menţinute în microfitotron timp de 14 zile.

Page 16: Prezentare licenta, irina luca

• Agentul chimic utilizat este reprezentat de azida de sodiu- sarea de sodiu a acidului azothidric este un agent mutagen chimic ce acţionează direct asupra acizilor nucleici în repaus.

• Structura chimică:

N N+

N-2

Na+

Page 17: Prezentare licenta, irina luca

Metode biochimice de analiză

• Determinarea activităţii superoxid dismutazei prin metoda Winterbourn, Hawkins, Brian şi Carrell adaptată de Vlad Artenie.

• Determinarea activităţii catalazei prin metoda Sinha.

• Determinarea activităţii peroxidazei prin metoda L.V. Gudkova şi R.G. Degtiari.

Page 18: Prezentare licenta, irina luca

REZULTATE ŞI DISCUŢII

Page 19: Prezentare licenta, irina luca

• Radicalii de oxigen reprezintă principalii mediatori ai deteriorării celulare fiind investigaţi pe scară largă.

• Genotoxicitatea, denaturarea proteică, alterarea activităţilor enzimatice, precum şi peroxidarea lipidelor, reprezintă consecinţe ale expunerii celulelor la cantităţi sporite de specii reactive de oxigen (ROS - reactive oxygen species), fapt ce indică existenţa unui stres oxidativ.

• În plante, speciile reactive de oxigen se produc continuu ca

urmare a desfăşurării diverselor căi metabolice în compartimentele celulare, dar în condiţii de stres biotic sau abiotic, formarea lor poate depăşi capacitatea antioxidativă de „curăţare” a lor, fiind generat, astfel, stresul oxidativ.

Page 20: Prezentare licenta, irina luca

• Stresul oxidativ este consecinţa unui dezechilibru între generarea şi distrugerea speciilor reactive de oxigen, ceea ce conduce la niveluri mari de ROS, cu efecte nocive asupra tuturor biomoleculelor soldate cu apariţia unor boli şi moartea celulelor.

• Pentru controlul ROS şi protecţia celulelor, plantele şi-au dezvoltat mecanisme de protecţie antioxidativă enzimatice (superoxid dismutaza, catalaza, peroxidaza) şi non-enzimatice (antioxidanţi cu greutate moleculară mică - acid ascorbic, glutation redus, carotenoizi, tocoferoli, flavonoizi, alcaloizi) prin care diminuează efectele nocive ale ROS.

Page 21: Prezentare licenta, irina luca

0

5

10

15

20

25

30

35

Control 10-7 Azidă 10-5 Azidă 10-3 Azidă

USOD/g/min

6 ore 12 ore

Variaţia activităţii superoxid dismutazei în plantule de mărar

după tratamentul cu azidă de sodiu

Page 22: Prezentare licenta, irina luca

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

Control 10-7 Azidă 10-5 Azidă 10-3 Azidă

UCat/g/min

6 ore 12 ore

Variaţia activităţii catalazei în plantule de mărar,

după tratamentul cu azidă de sodiu

Page 23: Prezentare licenta, irina luca

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

Control 10-7 Azidă 10-5 Azidă 10-3 Azidă

UP/g/min

6 ore 12 ore

Variaţia activităţii peroxidazei în plantule de mărar,

după tratamentul cu azidă de sodiu

Page 24: Prezentare licenta, irina luca

Concluzii• Rezultatele cercetărilor sugerează că aplicarea

tratamentului cu azidă de sodiu la plantulele de Anethum graveolens induce modificări ale răspunsului oxidativ a căror intensitate este dependentă de concentraţiile agentului chimic, precum şi, de durata tratamentului utilizat.

• Tratamentele cu azidă de sodiu aplicate exogen seminţelor de mărar au indus efecte asupra activităţii SOD, a căror amplitudine este comparabilă cu martorul la tratamentul de lungă durată; tratamentul de scută durată determină o stimulare a activităţii SOD.

Page 25: Prezentare licenta, irina luca

• Activitatea catalazei prezintă, în general, acelaşi tendinţă la concentraţiile de azidă de sodiu utilizate, la ambele tipuri de tratament; se remarcă o intensificare a activităţii enzimatice la tratamentul de lungă durată, doar la martor şi concentraţia 10-7 azidă .

• Activitatea peroxidazei prezintă la majoritatea variantele investigate valori comparabile cu martorul, la cele două tipuri de tratament utilizate.