ion luca caragiale

9
Ion Luca Caragiale Ion Luca Caragiale Viata Viata Opera Literara Opera Literara Premii Premii Aprecieri Critice Aprecieri Critice

Upload: teo-delaport

Post on 22-Jun-2015

1.275 views

Category:

Education


46 download

DESCRIPTION

Referat liceu Ion Luca Caragiale. Se prezinta viata,cariera,opera si alte detalii despre acesta.

TRANSCRIPT

Page 1: Ion luca caragiale

Ion Luca Caragiale Ion Luca Caragiale

Viata Viata

Opera LiteraraOpera Literara

PremiiPremii

Aprecieri CriticeAprecieri Critice

Page 2: Ion luca caragiale

V i a t aV i a t a

Ion Luca Caragiale s-a nascut in comuna Ion Luca Caragiale s-a nascut in comuna Haimanale pe 30.01.1852 si a decedat la Haimanale pe 30.01.1852 si a decedat la Berlin pe 9 iunie 1912.Berlin pe 9 iunie 1912.

Comuna sa natala a fost redenumita si Comuna sa natala a fost redenumita si acum ii poarta numele.acum ii poarta numele.

A fost primul fiu al Ecaterinei si al lui Luca A fost primul fiu al Ecaterinei si al lui Luca Caragiale.Caragiale.

Primele studii le-a făcut în 1859 și 1860 cu Primele studii le-a făcut în 1859 și 1860 cu părintele Marinache, la Ploiestipărintele Marinache, la Ploiesti

Până în 1867 a urmat trei clase la Până în 1867 a urmat trei clase la Gimnaziul Gimnaziul „Sfinții Petru și Pavel”„Sfinții Petru și Pavel” din  din Ploiești, iar în 1868 a terminat clasa a V-a Ploiești, iar în 1868 a terminat clasa a V-a liceală la Bucuresti. Caragiale a liceală la Bucuresti. Caragiale a absolvit Gimnaziul “Sfintii Petru si Pavel” .absolvit Gimnaziul “Sfintii Petru si Pavel” .

A fost A fost un dramaturg,nuvelist,pamfletar,poet,scriitun dramaturg,nuvelist,pamfletar,poet,scriitor si director de teatru.or si director de teatru.

Page 3: Ion luca caragiale

Cariera de ziarist si publicistCariera de ziarist si publicist

Începutul activității jurnalistice a lui Caragiale poate fi Începutul activității jurnalistice a lui Caragiale poate fi datat, cu probabilitate, în luna octombrie 1873, la datat, cu probabilitate, în luna octombrie 1873, la ziarul ziarul TelegrafulTelegraful, din București, unde ar fi publicat rubrica , din București, unde ar fi publicat rubrica de anecdote intitulată de anecdote intitulată CuriozitățiCuriozități. Apropierea de ziaristică . Apropierea de ziaristică este confirmată, cu certitudine, odată cu colaborarea la este confirmată, cu certitudine, odată cu colaborarea la revista revista GhimpeleGhimpele . .

Între anii 1878 și 1881 a colaborat la Între anii 1878 și 1881 a colaborat la TimpulTimpul, alături , alături de Eminescu și Slavici. La 1 februarie 1880 de Eminescu și Slavici. La 1 februarie 1880 revista revista Convorbiri LiterareConvorbiri Literare a publicat comedia într-un  a publicat comedia într-un act act Conu Leonida fata cu reactiuneaConu Leonida fata cu reactiunea. Tot în 1878 a început . Tot în 1878 a început să frecventeze ședințele bucureștene ale să frecventeze ședințele bucureștene ale JunimiiJunimii, la Titu , la Titu

Maiorescu și să citească din scrierile sale.Maiorescu și să citească din scrierile sale.  

Page 4: Ion luca caragiale

O p e r aO p e r a Opera lui Ion Luca Caragiale Opera lui Ion Luca Caragiale

cuprinde cuprinde teatru (opt comedii și teatru (opt comedii și o drama), nuvele și povestiri, o drama), nuvele și povestiri, momente și schite, momente și schite, publicistică, parodii si poezii. publicistică, parodii si poezii. Caragiale nu este numai Caragiale nu este numai întemeietorul teatrului comic întemeietorul teatrului comic din România, ci și unul dintre din România, ci și unul dintre principalii fondatori ai principalii fondatori ai teatrului național teatrului național

Comedii: Comedii:

O noapte O noapte FurtunoasaFurtunoasa (1879) (1879)

Conul Leonida fata cu Conul Leonida fata cu

reactiunea(1880) reactiunea(1880)

O scrisoare O scrisoare pierdutapierduta (1884)  (1884) D-ale D-ale CarnavaluluiCarnavalului (1885) . (1885) .

Page 5: Ion luca caragiale

O P E R AO P E R A Nuvele și povestiri:Nuvele și povestiri:

In vreme de razboi (1898)In vreme de razboi (1898)

Pacat(1892)Pacat(1892)

Doua Loturi(1901Doua Loturi(1901))

Parodii:Parodii:

SmaranditaSmarandita

Da-damult…Mai da damultDa-damult…Mai da damult

Page 6: Ion luca caragiale

Momente si schite:

O zi solemna

Bubico

D-l Goe

Teatrul Nostru

Scandal

Muzica

Pomada fermecata

Page 7: Ion luca caragiale

P r e m i i P r e m i i Pentru piesele originale Pentru piesele originale

care înregistrau cele mai care înregistrau cele mai multe multe reprezentații, Teatrul reprezentații, Teatrul National din Bucuresti acNational din Bucuresti acorda în primul deceniu al orda în primul deceniu al secolului trecut premii. secolului trecut premii. Printre autorii premiați în Printre autorii premiați în luna aprilie 1912 s-a aflat luna aprilie 1912 s-a aflat si  I. L. Caragiale, pentru si  I. L. Caragiale, pentru piesele: piesele: D-ale D-ale CarnavaluluiCarnavalului, , O noapte O noapte furtunoasafurtunoasa și  și NăpastaNăpasta;.;.

La 25 ianuarie 1885, La 25 ianuarie 1885, Caragiale mai primise un Caragiale mai primise un premiu, tot de la Teatrul premiu, tot de la Teatrul National, pentru piesa National, pentru piesa D-D-ale carnavaluluiale carnavalului, din , din partea unui juriu format partea unui juriu format din Vasile Alecsandri, B.P. din Vasile Alecsandri, B.P. Hasdeu si Titu MaiorescuHasdeu si Titu Maiorescu

Page 8: Ion luca caragiale

Aprecieri criticeAprecieri critice “ “ Arvanitii sunt capatanosi,tacuti,greoi la intelegere,cam Arvanitii sunt capatanosi,tacuti,greoi la intelegere,cam

crunti ,fideli in chip obtuz. Caragiale dimpotriva e zglobiu ca un crunti ,fideli in chip obtuz. Caragiale dimpotriva e zglobiu ca un palicar ,galagios ca un barcagiu,sarcastic,mistificator.Deci trebuie palicar ,galagios ca un barcagiu,sarcastic,mistificator.Deci trebuie sa fie amestecatura in sangele lui,poate si dupa mama. (George sa fie amestecatura in sangele lui,poate si dupa mama. (George Calinescu- “Istoria Literaturii Romana de la origini pana in Calinescu- “Istoria Literaturii Romana de la origini pana in prezent”)prezent”)

“ “ Discretia clasicizanta pe care a pastrat-o Caragiale face dificila Discretia clasicizanta pe care a pastrat-o Caragiale face dificila reconstituirea biografiei sale.Caragiale a refuzat in cateva randuri reconstituirea biografiei sale.Caragiale a refuzat in cateva randuri sa dea amanunte pe care le considera fara raport cu opera: <<Ce sa dea amanunte pe care le considera fara raport cu opera: <<Ce are familia mea,care nu e nobiliara,cu operele mele?>>are familia mea,care nu e nobiliara,cu operele mele?>>

(Silvian Iosifescu in “Istoria Literaturii Romana vol III”).(Silvian Iosifescu in “Istoria Literaturii Romana vol III”).

Page 9: Ion luca caragiale

Realizat de:Angelescu AndreiDelaport Teodor

Clasa a-IX-a A