ces luca pregatitoare

of 35 /35
MINISTERUL EDUCATIEI,CERCETARII ,TINERETULUI SI SPORTULUI INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN BACAU COLEGIUL TEHNIC “LETEA” BACAU NR.............../DIN DATA........................ PLAN DE INTERVENTIE PERSONALIZAT(P.P.I) -PENTRU ELEVII CU NEVOI SPECIALE(C.E.S) COLEGIUL TEHNIC “LETEA” BACAU SPECIALITATE: LIMBA ENGLEZA PROF. DANILA IOANA IZABELA ELEV: CLASA 0 AVIZAT, APROBAT,

Upload: danila-ioana-izabela

Post on 02-Jan-2016

578 views

Category:

Documents


58 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

ces pentru grupa pregatitoare engleza

TRANSCRIPT

Page 1: CES LUCA Pregatitoare

 

MINISTERUL EDUCATIEI,CERCETARII ,TINERETULUI SI SPORTULUIINSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN BACAUCOLEGIUL TEHNIC “LETEA” BACAUNR.............../DIN DATA........................

PLAN DE INTERVENTIE PERSONALIZAT(P.P.I)-PENTRU ELEVII CU NEVOI SPECIALE(C.E.S)

COLEGIUL TEHNIC “LETEA” BACAUSPECIALITATE: LIMBA ENGLEZA

PROF. DANILA IOANA IZABELAELEV:

CLASA 0

AVIZAT, APROBAT, INSPECTOR ………… DIRECTOR, COSERARU VIOREL

Page 2: CES LUCA Pregatitoare

MINISTERUL EDUCATIEI,CERCETARII ,TINERETULUI SI SPORTULUIINSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN BACAUCOLEGIUL TEHNIC “LETEA” BACAUNR.............../DIN DATA........................

PLAN DE INTERVENTIE PERSONALIZAT(P.P.I)-PENTRU ELEVII CU NEVOI SPECIALE(C.E.S)

COLEGIUL TEHNIC “LETEA” BACAUSPECIALITATE: LIMBA ENGLEZA

PROF. DANILA IOANA IZABELAELEV:

CLASA 0

AVIZAT, APROBAT, INSPECTOR ………… DIRECTOR, COSERARU VIOREL

Page 3: CES LUCA Pregatitoare

STRUCTURA ANULUI SCOLARPE OBIECTE DE ÎNVĂTĂMÂNT

Aria curriculară: LIMBĂ SI COMUNICAREDisciplina: LIMBA ENGLEZĂNr. ore/ săptămână: 1 ora

Bugetul de timp: - semestrul I: 1 ore x 18 săptămâni = 18 ore- semestrul II: 1 oră x 16 săptămâni=16 ore-saptamana „sa stii mai multe, sa fii mai bun”

OBIECTIVE CADRU

1. Receptarea de mesaje orale simple 2. Exprimarea orală în situaţii de comunicare uzuală 3. Receptarea de mesaje scrise simple 4. Redactarea de mesaje simple în situaţii de comunicare uzuală

Page 4: CES LUCA Pregatitoare

PLAN DE INTERVENTIE PERSONALIZAT

PENTRU ELEVII CU NEVOI SPECIALE/CES

ARGUMENT SAU MOTIVATIE

Documentele internaţionale privind respectarea drepturilor copilului cu deficienţe evidenţiază ideea că toţi copiii pot şi trebuie să fie

educaţi, indifferent de posibilităţile lor fizice sau psihice. Dreptul la educaţie trebuie respectat, apărat şi valorizat într-o ţară membră a

Uniunii Europene. De aceea, unul din principiile pe care se bazează politica educaţională în România este o ,,şcoală pentru toţi’’.

Noul plan – cadru pentru clasele/grupele din învăţământul special sau de masă care şcolarizează copii/tineri cu deficienţe uşoare sau

moderate, prevede studiul Limbii Engleze pentru a oferi o şansă copiilor pentru integrarea acestora în şcolile de masă, pentru o mai bună

inserţie socială, precum şi în vederea perspectivei lărgite de comunicare într-un spaţiu European.

Curriculumul îşi propune să aducă în atenţia elevilor cu CES metode tradiţionale, dar şi moderne active – participative de predare –

învăţare – evaluare, de obţinerea informaţiilor necesare parcurgerii materiei, folosind metode, mijloace şi instrumente de lucru cât

mai adecvate acestor cazuri.

COMPETENTE GENERALE

1. Receptarea mesajelor transmise oral in diferite situatii de comunicare

2. Producerea de mesaje orale sau scrise, adecvate unor anumite context de comunicare

3. Realizarea de interactiuni in comunicarea orala sau scrisa

4. Transferul si medierea mesajelor orale sau scrise in situatii variate de comunicare specifice nivelului elevului respectiv(CES).

 

Page 5: CES LUCA Pregatitoare

Continuturi: Acte de vorbire: a saluta persoane cunoscute, a se prezenta (nume, gen, vârsta) a identifica un obiect din universul imediat

Sugestii de contexte: - obiecte din universul imediat (spaţiul clasei) - personaje de desen animat - jucării - corpul - câteva componente - comenzi simple - cântece simple, scurte

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI TIPURI DE ACTIVITĂŢI DEÎNVĂŢARE

1. Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului oral

Obiective de referinţă

1.1 Oferirea unei reacţii adecvate la salut şi la o întrebare/ instrucţiune scurtă şi simplă rostită clar şi foarte rar, care este însoţită de gesturi de către interlocutor

1.2 Recunoaşterea denumirilor unor obiecte din universul imediat, în mesaje articulate clar şi rar

Exemple de activităţi de învăţare

- oferirea răspunsului familiar la salutul uzual între prieteni

(„Bună!”, „Pa!”, formula „Ce mai faci?”)

- - realizarea unei comenzi didactice simple, amuzante; exemplu: „Vino aici!”, „Mergi la fereastră!”, „Ridică-te/ stai jos!”, „Arată-mi cartea/ jucăria!”, „Atinge-ţi nasul!”(la fiecare comandă, profesorul sprijină enunţul cu un gest care să faciliteze înţelegerea – coborârea/ ridicarea braţului, a mâinii, folosirea unui obiect) - - mimarea unei acţiuni - exemplu: „Eşti un căţel - Mimează!”, „Eşti Donald Răţoiul - Mimează!”,

- apucarea/ ridicarea unui obiect (exemplu: carte, caiet, penar, creion, jucărie), pentru a indica înţelegerea denumirii respective - indicarea obiectului cu degetul (exemplu: masă, banană, scaun) - desenarea obiectelor; exemplu: „Am un pisoi si o minge.

Page 6: CES LUCA Pregatitoare

1.3 Manifestarea curiozităţii faţă de sesizarea semnificaţiei globale a unor filme şi a unor cântece pentru copii în limba modernă respectivă

Desenează-le!”

vizionarea unor clip-uri de 2-3 minute din filme de desene animate în limba respectivă (fără traducere în limba română) - ascultarea şi mişcarea în ritmul unui cântec simplu pentru copii - ascultarea unui cântec simplu pentru copii şi acompanierea cu o jucărie muzicală - ascultarea şi mimarea unor cântece simple pentru copii

2. Dezvoltarea capacităţii de exprimare orală

Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare

2.1 Reproducerea unor informaţii simple/ cântece/poezii scurte şi simple cu sprijinul profesorului

- repetarea formulelor de salut; repetarea numerelor de la 1-10 - repetarea unei întrebări uzuale şi a răspunsului la această întrebare.; exemplu: „Ce este aceasta? O jucărie.” - repetarea după profesor a unui cuvânt, mesaj simplu individual/ în cor până la reuşirea pronunţiei, intonaţiei corecte - intonarea unor cântece însoţite de mişcare, mimă sau acompaniament cu jucării muzicale

2.2 Oferirea unor informaţii elementare, punctuale, despre sine (nume, gen, vârstă), despre universul imediat, cu sprijin din partea interlocutorului

răspuns la întrebări simple de identificare: „Eu sunt/ numele meu e...” (profesorul oferind sprijin prin completare sau prin reluare cu pronunţie şi intonaţie corecte mesajul respectiv) - participarea la jocuri în lanţ - exemplu: Elevul 1 - „Eu sunt ...., am... ani, sunt fetiţă”. Elevul 2 - „Eu sunt..., am ... ani, sunt băiat” etc. - răspuns la întrebarea: „Este aceasta/acesta ...?” (profesorul indicând obiectul) - răspuns la întrebarea: ”Ce este aceasta/ acesta?” (profesorul indicând obiectul) - ghicirea obiectului dintr-un desen/ colaj realizat de un coleg/ alt grup - ghicirea animalului mimat de un coleg - numărarea unor obiecte din clasă (creioane, caiete,

Page 7: CES LUCA Pregatitoare

jucării) - numărarea unor elemente vizuale din cărţi uriaşe

2.3 Participarea la jocuri de comunicare în care reproduce sau creează rime/ mesaje scurte

jocuri de pronunţie după modele intonatorii amuzante; exemplu (pentru vocalele rotunjite): ”cu guriţa ca un peştişor”; (pentru vocale dentale): ”ca un şerpişor, care scoate limba, printre dinţi” - găsirea de cuvinte care rimează; exemple: fox-box, la-va, zwei-drei - construirea unor mesaje trăznite; exemple: „Elefantul zboară. Pisica mănâncă un copac. Dinozaurul face o poză.”

3. Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajelor scrise simple

Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare

3.1 Manifestarea curiozităţii pentru decodarea unor mesaje scrise simple şi scurte din universul imediat

- participarea la expunerea proiectelor de grup care conţin diverse simboluri/ etichete cu mesaje scurte şi simple; reperarea etichetelor şi asocierea lor cu imaginea - căutarea unor mesaje scrise noi în spaţiul clasei/ şcolii. Exemplu: copiii caută etichetele schimbate săptămânal şi amplasate de profesor în spaţiul clasei - aducerea la şcoala a jucăriei preferate şi selectarea uneia dintre etichetele oferite de profesor pentru a indica denumirea acesteia în limba străină

4.1 Participarea la proiecte de grup/ la nivelul clasei în care elaborează cu sprijin scurte mesaje scrise

- realizarea unui colaj/ desen pe care se marchează prin lipire diverse etichete pentru a explicita forma grafică - exemplu: o casă (cu ferestre si uşă), o grădină (cu flori, copaci, animale), un dulap (cu jucării), o masă (cu fructe, obiecte uzuale) - realizarea unor afişe pentru a marca sărbători în familie sau din spaţiul de cultură respectiv - prin decuparea şi lipirea numelui sărbătorii, a unor detalii verbale scurte - exemplu: Aniversare (se pot lipi etichete pe decoruri), Carnaval (etichete pentru costumaţii), Crăciun (etichete pentru cadouri) - desenarea jucăriei preferate pe care lipeşte o etichetă oferită de profesor cu denumirea respectiva

Page 8: CES LUCA Pregatitoare

Avizat de directorul unităţii:PLANIFICARE CALENDARISTICĂ

Limba engleză

Clasa Pregătitoare Nr. ore/săpt: 1 oră pe săptămână An şcolar:2013/2014 34 de săptămâni + o săptămână „Scoala altfel: Să stii mai multe, să fii mai bun!”Manual: English with Nino, Editura Art Profesor: Danila Izabela

Page 9: CES LUCA Pregatitoare

Nr. crt.

Unitatea de învătare/ Lectia

Continuturi

Tema – Vocabular – Funcţii de comunicare

Competente specifice Nr. de ore Săptămâna Observatii

U1. HELLO, CHILDREN!

1. Lectia 1

Hello! Hello!

Salutul, prezentarea Hello, children, my name is ….. What’s your name? Goodbye A saluta, a răspunde la salut; a

se prezenta,; a-si lua la revedere

1.1 Oferirea unei reactii adecvate la salut si la o intrebare/instrucţiune scurtă si simplă rostită clar si foarte rar, care este insoţită de gesturi de către interlocutor

2.1Reproducerea unor informaţii simple/cantece/poezii scurte si simple cu sprijinul profesorului

1 S1

16-20 sept.

2. Lectia 2

My name is Nino

Prezentare This/he/she is…. Who is he/she/it ? Where is….? Here/there School, frog A cere cuiva să prezinte pe

cineva, a localiza o persoană; saluta, a se prezenta, a prezenta pe cineva; a-si lua la revedere

1.1 Oferirea unei reactii adecvate la salut si la o intrebare/instrucţiune scurtă si simplă rostită clar si foarte rar, care este insoţită de gesturi de către interlocutor

1.2 Recunoasterea denumirilor unor obiecte din universul imediat, in mesaje articulate clar si rar

1.3 Manifestarea curiozităţii faţă de sesizarea semnificaţiei globale a unor filme si a unor cantece pentru copii in limba modernă respectivă

2.1Reproducerea unor informaţii simple/cantece/poezii scurte si simple cu sprijinul profesorului

2.2 Oferirea unor informaţii elementare,

1 S2

23-27 sept.

Page 10: CES LUCA Pregatitoare

punctuale, despre sine (nume, gen, varstă), despre universul imediat, cu sprijin din partea interlocutorului

Page 11: CES LUCA Pregatitoare

3. Lectia 3

What is that?

Obiectele scolarului, culori What is this? This is… Notebook, book, Pencil A identifica obiecte din univer-

sul imediat

1.1 Oferirea unei reactii adecvate la salut si la o intrebare/instrucţiune scurtă si simplă rostită clar si foarte rar, care este insoţită de gesturi de către interlocutor

1.2 Recunoasterea denumirilor unor obiecte din universul imediat, in mesaje articulate clar si rar

1.3 Manifestarea curiozităţii faţă de sesizarea semnificaţiei globale a unor filme si a unor cantece pentru copii in limba modernă respectivă

2.1Reproducerea unor informaţii simple/cantece/poezii scurte si simple cu sprijinul profesorului

2.2 Oferirea unor informaţii elementare, punctuale, despre sine (nume, gen, varstă), despre universul imediat, cu sprijin din partea interlocutorului

1 S3

30 sept.-04 oct.

4. Lectia 4

I like to eat...

Fructe Apple, pear, banana, leaf, yel-

low

1.1 Oferirea unei reactii adecvate la salut si la o intrebare/instrucţiune scurtă si simplă rostită clar si foarte rar, care este insoţită de gesturi de către interlocutor

1.2 Recunoasterea denumirilor unor obiecte din universul imediat, in mesaje articulate clar si rar

1.3 Manifestarea curiozităţii faţă de sesizarea semnificaţiei globale a unor filme si a unor cantece pentru copii in limba modernă respectivă

1 S4

07-11 oct.

Page 12: CES LUCA Pregatitoare

2.1Reproducerea unor informaţii simple/cantece/poezii scurte si simple cu sprijinul profesorului

Page 13: CES LUCA Pregatitoare

5. Lecţia 5

I can do it!

Recapitulare lexico-tematică – unitatea 1

Prezentarea, obiectele scolarului, culori, fructe.

1.1 Oferirea unei reactii adecvate la salut si la o intrebare/instrucţiune scurtă si simplă rostită clar si foarte rar, care este insoţită de gesturi de către interlocutor

1.2 Recunoasterea denumirilor unor obiecte din universul imediat, in mesaje articulate clar si rar

1.3 Manifestarea curiozităţii faţă de sesizarea semnificaţiei globale a unor filme si a unor cantece pentru copii in limba modernă respectivă

2.1Reproducerea unor informaţii simple/cantece/poezii scurte si simple cu sprijinul profesorului

2.2 Oferirea unor informaţii elementare, punctuale, despre sine (nume, gen, varstă), despre universul imediat, cu sprijin din partea interlocutorului

1 S5

14-18 oct.

U2. COLOURFUL AUTUMN

6. Lectia 1

Autumn leaves

Toamna (frunze, fructe, culori, numere)

Autumn, plum, purple, brown, one, two, three, four

1.1 Oferirea unei reactii adecvate la salut si la o intrebare/instrucţiune scurtă si simplă rostită clar si foarte rar, care este insoţită de gesturi de către interlocutor

1.2 Recunoasterea denumirilor unor obiecte din universul imediat, in mesaje articulate clar si rar

1.3 Manifestarea curiozităţii faţă de sesizarea semnificaţiei globale a unor filme si a unor cantece pentru copii in limba modernă

1 S6

21-25 oct.

Page 14: CES LUCA Pregatitoare

respectivă

2.1Reproducerea unor informaţii simple/cantece/poezii scurte si simple cu sprijinul profesorului

Page 15: CES LUCA Pregatitoare

7. Lectia 2

Halloween

Semnificaţia sărbătorii Poezia The Ghost 1.3 Manifestarea curiozităţii faţă de sesizarea

semnificaţiei globale a unor filme si a unor cantece pentru copii in limba modernă respectivă

2.1Reproducerea unor informaţii simple/cantece/poezii scurte si simple cu sprijinul profesorului

4.1 participarea la proiecte de grup/la nivelul clasei in care se elaborează cu sprijin scurte mesaje scrise

1 S7

28 oct.-01 nov.

8. Lectia 3

Help!

Părţile feţei Eyes, nose, mouth, ears, it’s

wendy, help

1.1 Oferirea unei reactii adecvate la salut si la o intrebare/instrucţiune scurtă si simplă rostită clar si foarte rar, care este insoţită de gesturi de către interlocutor

1.2 Recunoasterea denumirilor unor obiecte din universul imediat, in mesaje articulate clar si rar

1.3 Manifestarea curiozităţii faţă de sesizarea semnificaţiei globale a unor filme si a unor cantece pentru copii in limba modernă respectivă

2.1Reproducerea unor informaţii simple/cantece/poezii scurte si simple cu sprijinul profesorului

1 S8

11-15 nov.

9. Lectia 4

What is the

Vremea Weather The weather is nice. The weather is bad.

1.1 Oferirea unei reactii adecvate la salut si la o intrebare/instrucţiune scurtă si simplă rostită clar si foarte rar, care este insoţită de

1 S9

18-22 nov.

Page 16: CES LUCA Pregatitoare

weather like? Happy. I’m happy. Sad. I’m sad. gesturi de către interlocutor

1.2 Recunoasterea denumirilor unor obiecte din universul imediat, in mesaje articulate clar si rar

2.3 Participarea la jocuri de comunicare in care se reproduce sau recreează rime/mesaje scurte

Page 17: CES LUCA Pregatitoare

10. Lectia 5

This is autumn!

Toamna, caracteristici climatice Sky, cloud, sun, it’s raininig,

blue, white, grey.

1.1 Oferirea unei reactii adecvate la salut si la o intrebare/instrucţiune scurtă si simplă rostită clar si foarte rar, care este insoţită de gesturi de către interlocutor

1.2 Recunoasterea denumirilor unor obiecte din universul imediat, in mesaje articulate clar si rar

1 S10

25-29 nov

11. Lecţia 6

I can do it!

Toamna, caracteristici climatice1.1 Oferirea unei reactii adecvate la salut si la o intrebare/instrucţiune scurtă si simplă rostită clar si foarte rar, care este insoţită de gesturi de către interlocutor

1.2 Recunoasterea denumirilor unor obiecte din universul imediat, in mesaje articulate clar si rar

1 S11

02-06 dec.

U3. WHITE WINTER

12. Lectia 1

Advent

Semnificaţia sărbătorii Advent song Confecţionarea unei coroniţe de

Advent

1.3 Manifestarea curiozităţii faţă de sesizarea semnificaţiei globale a unor filme si a unor cantece pentru copii in limba modernă respectivă

2.1Reproducerea unor informaţii simple/cantece/poezii scurte si simple cu sprijinul profesorului

3.1 manifestarea curiozităţii pentru decodarea unor mesaje scrise simple si scurte din universul imediat

4.1 participarea la proiecte de grup/la nivelul clasei in care se elaborează cu sprijin scurte mesaje scrise

1 S12

09-13 dec.

Page 18: CES LUCA Pregatitoare

13. Lectia 2

Christmas

Semnificaţia sărbătorii Confecţionarea unui colindător. 1.3 Manifestarea curiozităţii faţă de sesizarea

semnificaţiei globale a unor filme si a unor cantece pentru copii in limba modernă respectivă

2.1Reproducerea unor informaţii simple/cantece/poezii scurte si simple cu sprijinul profesorului

3.1 manifestarea curiozităţii pentru decodarea unor mesaje scrise simple si scurte din universul imediat

4.1 participarea la proiecte de grup/la nivelul clasei in care se elaborează cu sprijin scurte mesaje scrise

1 S13

16-20 dec.

14. Lectia 3

Winter is here!

Iarna Winter, snow, ice, cat, window,

it’s snowing, five, six

1.3 Manifestarea curiozităţii faţă de sesizarea semnificaţiei globale a unor filme si a unor cantece pentru copii in limba modernă respectivă

2.1Reproducerea unor informaţii simple/cantece/poezii scurte si simple cu sprijinul profesorului

2.3 Participarea la jocuri de comunicare in care se reproduce sau recreează rime/mesaje scurte

1 S14

06-10 ian.

15. The snowman Iarna Snowman, scarf, hat, dog, black,

big little

1.3 Manifestarea curiozităţii faţă de sesizarea semnificaţiei globale a unor filme si a unor cȃntece pentru copii in limba modernă respectivă

2.1Reproducerea unor informaţii simple/cantece/poezii scurte si simple cu

1 S15

13-17 ian.

Page 19: CES LUCA Pregatitoare

sprijinul profesorului

Page 20: CES LUCA Pregatitoare

16. Lectia 4

It’s cold!

Imbrăcăminte de iarnă Winter coat, cap, boots,

gloves, boy, girl, Mum, Dad

1.1 Oferirea unei reactii adecvate la salut si la o intrebare/instrucţiune scurtă si simplă rostită clar si foarte rar, care este insoţită de gesturi de către interlocutor

1.2 Recunoasterea denumirilor unor obiecte din universul imediat, in mesaje articulate clar si rar

1 S16

20-24 ian.

17. Lectia 5

Fingerplay

Părţile corpului, numere (7-10) Finger, leg, hand, seven, eight,

nine, ten.

1.3 Manifestarea curiozităţii faţă de sesizarea semnificaţiei globale a unor filme si a unor cantece pentru copii in limba modernă respectivă

2.1Reproducerea unor informaţii simple/cantece/poezii scurte si simple cu sprijinul profesorului

2.3 Participarea la jocuri de comunicare in care se reproduce sau recreează rime/mesaje scurte

1 S17

27-31 ian.

18. Lecţia 6

I can do it!

Iarna - caracteristici 1.1 Oferirea unei reactii adecvate la salut si la o intrebare/instrucţiune scurtă si simplă rostită clar si foarte rar, care este insoţită de gesturi de către interlocutor

1.2 Recunoasterea denumirilor unor obiecte din universul imediat, in mesaje articulate clar si rar

1 S18

10-14 feb.

SEM. AL-II-LEA

U4. CHILDREN’S TOY SALE

19. Lectia 1 Mijloace de transport terestre

(masină, autobuz, bicicletă) Car, bus, bike, taxi, to walk, to

1.1 Oferirea unei reactii adecvate la salut si la o intrebare/instrucţiune scurtă si simplă rostită clar si foarte rar, care este insoţită de

1 S19

Page 21: CES LUCA Pregatitoare

Let’s go!take the car/bus/taxi

gesturi de către interlocutor

1.2 Recunoasterea denumirilor unor obiecte din universul imediat, in mesaje articulate clar si rar

17-21 feb.

Page 22: CES LUCA Pregatitoare

20. Lectia 2

My toys!

Jucării (minge, păpusă, tren, ur-suleţ de plus)

Ball, doll, train, teddy bear, toy, broken, small

1.3 Manifestarea curiozităţii faţă de sesizarea semnificaţiei globale a unor filme si a unor cantece pentru copii in limba modernă respectivă

2.1Reproducerea unor informaţii simple/cantece/poezii scurte si simple cu sprijinul profesorului

1 S20

24-28 feb.

21. Lecţia 3

1, 2, 3 Fix the toys with me

Părţi ale corpului Head, arm, leg, fix, to the left, to

the right, how much does…cost?

1.2 Recunoasterea denumirilor unor obiecte din universul imediat, in mesaje articulate clar si rar

1.3 Manifestarea curiozităţii faţă de sesizarea semnificaţiei globale a unor filme si a unor cantece pentru copii in limba modernă respectivă

2.1Reproducerea unor informaţii simple/cantece/poezii scurte si simple cu sprijinul profesorului

1 S21

03-07 mart.

22. Lecţia 4

Red light, green light

Cum circulăm pe stradă Street, traffic light, Stop!, Wait!

Go!

1.1 Oferirea unei reactii adecvate la salut si la o intrebare/instrucţiune scurtă si simplă rostită clar si foarte rar, care este insoţită de gesturi de către interlocutor

1.2 Recunoasterea denumirilor unor obiecte din universul imediat, in mesaje articulate clar si rar 1.3 Manifestarea curiozităţii faţă de sesizarea semnificaţiei globale a unor filme si a unor cantece pentru copii in limba modernă respectivă

2.1Reproducerea unor informaţii simple/cantece/poezii scurte si simple cu sprijinul profesorului

1 S22

10-14 mart.

Page 23: CES LUCA Pregatitoare

23. Lecţia 5

I can do it!

Tȃrg de jucării1.1 Oferirea unei reactii adecvate la salut si la o intrebare/instrucţiune scurtă si simplă rostită clar si foarte rar, care este insoţită de gesturi de către interlocutor

1.2 Recunoasterea denumirilor unor obiecte din universul imediat, in mesaje articulate clar si rar

1 S23

17-21 mart.

U5. GREEN SPRING

24. Lecţia 1

It’s Springtime

Primăvara Spring, nest, birds, apple

tree, bee, to fly

1.3 Manifestarea curiozităţii faţă de sesizarea semnificaţiei globale a unor filme si a unor cantece pentru copii in limba modernă respectivă

2.1Reproducerea unor informaţii simple/cantece/poezii scurte si simple cu sprijinul profesorului

1 S24

24-28 mart.

25. Lecţia 2

Easter

Semnificaţia sărbătorii Poezia Bunnies 1.3 Manifestarea curiozităţii faţă de sesizarea

semnificaţiei globale a unor filme si a unor cantece pentru copii in limba modernă respectivă

2.1Reproducerea unor informaţii simple/cantece/poezii scurte si simple cu sprijinul profesorului

3.1 manifestarea curiozităţii pentru decodarea unor mesaje scrise simple si scurte din universul imediat

4.1 participarea la proiecte de grup/la nivelul clasei in care se elaborează cu sprijin scurte mesaje scrise

1 S25

31 mart.-04 apr.

S26

„Să stii mai multe, să fii mai bun”

Page 24: CES LUCA Pregatitoare

26. Lecţia 3

If a bear could dream

Vestitorii primăverii – flori, insecte

Snowdrop, to dream, lady-bird, flower, bear, to climb

1.1 Oferirea unei reactii adecvate la salut si la o intrebare/instrucţiune scurtă si simplă rostită clar si foarte rar, care este insoţită de gesturi de către interlocutor

1.2 Recunoasterea denumirilor unor obiecte din universul imediat, in mesaje articulate clar si rar

1 S27

23-25 apr.

27. Lecţia 4

Wings

Primăvară – flori, insecte Tulip, daffodil,

dragonfly,butterfly, colourful

1.3 Manifestarea curiozităţii faţă de sesizarea semnificaţiei globale a unor filme si a unor cantece pentru copii in limba modernă respectivă

2.1Reproducerea unor informaţii simple/cantece/poezii scurte si simple cu sprijinul profesorului

1 S28

28 apr.-01 mai

28. Lecţia 5

I can do it!

Primăvara, caracteristici, vestitorii primăverii 1.3 Manifestarea curiozităţii faţă de sesizarea

semnificaţiei globale a unor filme si a unor cantece pentru copii in limba modernă respectivă

2.1Reproducerea unor informaţii simple/cantece/poezii scurte si simple cu sprijinul profesorului

1 S29

05-09 mai

U6. FUN SUMMER

29. Lecţia 1

On the beach

Vara, la plajă Summer, sea, sand, swim,

it’s hot!, it’s burning hot!, play

1.1 Oferirea unei reactii adecvate la salut si la o intrebare/instrucţiune scurtă si simplă rostită clar si foarte rar, care este insoţită de gesturi de către interlocutor

1.2 Recunoasterea denumirilor unor obiecte din universul imediat, in mesaje articulate

1 S30

12-16 mai

Page 25: CES LUCA Pregatitoare

clar si rar

Page 26: CES LUCA Pregatitoare

30. Lecţia 2

In the forest

In pădure (animale sălbatice) Forest, hedgehog, rabbit,

mouse, deer, house, hunter

1.1 Oferirea unei reactii adecvate la salut si la o intrebare/instrucţiune scurtă si simplă rostită clar si foarte rar, care este insoţită de gesturi de către interlocutor

1.2 Recunoasterea denumirilor unor obiecte din universul imediat, in mesaje articulate clar si rar

2.2 Oferirea unor informaţii elementare, punctuale, despre sine (nume, gen, varstă), despre universul imediat, cu sprijin din partea interlocutorului

1 S31

19-23 mai

31. Lecţia 3

In the country

Animale domestice Duck, cow, sheep, pig, wall,

window, Grandma

1.3 Manifestarea curiozităţii faţă de sesizarea semnificaţiei globale a unor filme si a unor cantece pentru copii in limba modernă respectivă

2.1Reproducerea unor informaţii simple/cantece/poezii scurte si simple cu sprijinul profesorului

2.2 Oferirea unor informaţii elementare, punctuale, despre sine (nume, gen, varstă), despre universul imediat, cu sprijin din partea interlocutorului

1 S32

26-30 mai

32.

33.

Lecţia 4

I can do it!

Recapitulare lexico-tematică Unitatea 6 1.1 Oferirea unei reactii adecvate la salut si la

o intrebare/instrucţiune scurtă si simplă rostită clar si foarte rar, care este insoţită de gesturi de către interlocutor

1.2 Recunoasterea denumirilor unor obiecte din universul imediat, in mesaje articulate clar și rar

1

1

S33

02-06 iunie

Page 27: CES LUCA Pregatitoare

2.2 Oferirea unor informaţii elementare, punctuale, despre sine (nume, gen, varstă), despre universul imediat, cu sprijin din partea interlocutorului

2.3 Participarea la jocuri de comunicare in care se reproduce sau recreează rime/mesaje scurte

34. Final revision Toate competenţele 2 S34-35

09-20 iunie

Page 28: CES LUCA Pregatitoare

Avizat de directorul unităţii:PLANIFICARE ANUALĂ

Limba Engleză

Clasa Pregătitoare Nr. ore/săpt: 1 oră pe săptămână An şcolar:2013/2014 34 de săptămâni + o săptămână „Scoala altfel: Să Stii mai multe, să fii mai bun!”Manual: English with Nino, Editura Art Profesor: Danila Izabela

SEMESTRUL UNITATEA DE ȊNVĂŢARE SĂPTĂMÂNA OBSERVAŢII

I UNIT 1 HELLO, CHILDREN! S1-S5

UNIT 2 COLOURFUL AUTUMN S6-S11

UNIT 3 WHITE WINTER S12-S17

S18AL-II-LEA

UNIT 4 CHILDREN’S TOY SALE S19-S23

UNIT5 GREEN SPRING S24-S29

S26

07-11 APRILIE

„Să stii mai multe, să fii mai bun”

UNIT 6 FUN SUMMER S30-S33

FINAL REVISION S34-S35