model fisa lunara de monitorizare - tasuleasa social · web viewpartenerrivind cheltuielile altele...

of 28 /28
Raport de progres trimestrial – Trimestrul I Cod proiect SMIS-CSNR 36094 Anexa II d din contractul de finantare RAPORT DE PROGRES TRIMESTRIAL – Trimestrul III Nr. 14/13.10.2015 Perioada de Referinta: 01.07.2015 - 30.09.2015 I. PROIECT: Îmbunătăţirea stării de conservare a speciilor și habitatelor de importanță comunitară din Parcul Naţional Călimani Axa prioritară: 4 COD CCI: SMIS-CSNR 36094 COD SMIS: SMIS-CSNR 36094 Contract de Finanțare: 134322/20.10.2011 Valoare (Lei la data semnarii): 3810725 (lei, fara TVA) Perioada Contractului de Finanțare (data semnare/data finalizare): 20.10.2011 / 19.01.2015 II. Beneficiar: Adresa: Asociația Tășuleasa Social; Str. Intrarea Fagului, bl.4, sc.C, ap.45, Bistrița, cod poștal 420105, jud. Bistrița-Năsăud Persoana de contact: Alexandru Marian TONIUC Funcție: Manager de Proiect Telefon: 0745-931362 Fax: 0363-100445 E-mail: [email protected] ; [email protected] CUI/ Codul fiscal: 13681966 III. Valoarea Devizului General la aprobarea SF : 3.613.049 lei, fara TVA, in preturi valabile la data de 25.03.2011 (valoarea eligibilă a proiectului) IV. Valoarea ultimului Devizului General aprobat de Beneficiar la data ………….. cu IPC (perioada) ………………. (nu este cazul) V. Prefinanțare în valoare de 762.144,00 lei plătită la data de 07.12.2012

Author: others

Post on 26-Jan-2020

5 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Model Fisa Lunara de Monitorizare

Raport de progres trimestrial – Trimestrul I

Cod proiect SMIS-CSNR 36094

Anexa II d din contractul de finantare

RAPORT DE PROGRES TRIMESTRIAL – Trimestrul III

Nr. 14/13.10.2015

Perioada de Referinta: 01.07.2015 - 30.09.2015

I. PROIECT: Îmbunătăţirea stării de conservare a speciilor și habitatelor de

importanță comunitară din Parcul Naţional Călimani

Axa prioritară:

4

COD CCI:

SMIS-CSNR 36094

COD SMIS:

SMIS-CSNR 36094

Contract de Finanţare:

134322/20.10.2011

Valoare (Lei la data semnarii):

3810725 (lei, fara TVA)

Perioada Contractului de Finanţare

(data semnare/data finalizare):

20.10.2011 / 19.01.2015

II. Beneficiar:

Adresa:

Asociația Tășuleasa Social; Str. Intrarea Fagului, bl.4, sc.C, ap.45, Bistrița, cod poștal 420105, jud. Bistrița-Năsăud

Persoana de contact:

Alexandru Marian TONIUC

Funcţie:

Manager de Proiect

Telefon:

0745-931362

Fax:

0363-100445

E-mail:

[email protected]; [email protected]

CUI/ Codul fiscal:

13681966

III. Valoarea Devizului General la aprobarea SF : 3.613.049 lei, fara TVA, in preturi valabile la data de 25.03.2011

(valoarea eligibilă a proiectului)

IV. Valoarea ultimului Devizului General aprobat de Beneficiar la data ………….. cu IPC (perioada) ……………….(nu este cazul)

V. Prefinanţare în valoare de 762.144,00 lei plătită la data de 07.12.2012

Valoarea prefinanţării recuperată fără TVA: 525.882,51 lei până la data de 30.06.2015

VI. DESCRIEREA PROIECTULUI

Prin intermediul acestui proiect se doreşte revizuirea (îmbunătăţirea) planului de management actual al Parcului Naţional Călimani, în ceea ce priveşte măsurile speciale de conservare care se impun pentru speciile şi habitatele de importanţă comunitară aflate pe suprafaţa acestuia. Revizuirea planului de management este absolut necesară din perspectiva dublei administrări a sitului ROSCI0019 Călimani- Gurghiu (Administraţia Parcului Naţional Călimani - 20% şi Administraţia Ocolului Silvic de Regim Gheorghieni S.A.- 80%), pentru viitoarele raportăti către Comisia Europeană.

În prezent, Administraţia Parcului Naţional Călimani, a înaintat la Ministerul Mediului şi Pădurilor, Direcţia Biodiversitate, Planul de management al Parcului Naţional Călimani, urmând să parcurgă etapele necesare aprobării acestuia.

Proiectul va completa baza de date cu informaţii despre specii şi habitate de importanţă comunitară iniţiată prin proiectul SMIS CSNR 1265 “Îmbunătăţirea statutului de conservare a speciei Tetrao tetrix (cocoşul de mesteacăn) din Parcul Naţional Călimani” proiect co-finanţat prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională, POS Mediu- sesiunea 1. Scopul proiectului SMIS CSNR 1265 era îmbunătăţirea statutului de conservare al speciei Tetrao tetrix în Munţii Călimani şi realizarea studiului ştiinţific pentru reintroducerea speciei.

Locul de implementare a proiectului: Parcul Naţional Călimani (numele ariei protejate); ROSCI0019 Călimani- Gurghiu(codul sitului Natura 2000); Regiunea de dezvoltare: 1 Nord Est, 7 Centru, 6 Nord Vest; UAT: Vatra Dornei, Dorna Cândrenilor, Poiana Ştampei, Poiana Negri, Şaru Dornei, Panaci, Lunca Bradului, Răstoliţa, Batoş, Brâncoveneşti, Aluniş, Dumitriţa, Deda, Ideciu de Jos, Stânceni, Vătava, Mărişel, Josenii Bârgăului, Prundu Bârgăului, Monor, Şieuţ, Bistriţa Bârgăului, Tiha Bârgăului, Topliţa.

Obiectiv general: Asigurarea starii de conservare favorabilă a speciilor și habitatelor de interes național/comunitar din Parcul Național Călimani;

Obiectivele specifice sunt:

O1. Eficientizarea managementului Parcului Național Călimani prin revizuirea și avizarea planului de management în concordanţă cu legislaţia în vigoare.

O2. Imbunatățirea nivelului de informare şi conştientizare în rândul populației din zonele limitofe, ariei protejate și a grupurilor interesate cu privire la necesitatea protejarii patrimoniului natural al Parcului Național Călimani .

O3. Întărirea capacităţii instituţionale a Administrației Parcului Național Călimani în vederea implementării planului de management și a informării şi conştientizării factorilor interesați.

VI.1. LISTA CONTRACTELOR

Nr.

Denumire contract

Valoarea estimata a contractului

lei fără TVA

Valoarea contractului in urma procedurii de achizitie publica lei fără TVA

Data semnare contract

Data de incepere

(ordinul de incepere)

Durata conform contract

Extindere de timp/ durata toală

(luni)

Dată finală

Componenta eligibilă

1

Contract de servicii pentru ”Elaborarea planului de comunicare pentru Parcul Național Călimani”

(inclus în activitatea E2.1.) (CS1)

15.000

15.000

24.01.2011

24.01.2011

2 luni

2 luni

24.03.2011

2

Contract pentru închirierea sediului UIP (activitatea MP.1) CS 2

40.500

40.500

15.12 2011

15.12.2011

25 luni

27 luni

15.03.2014

3

Contract furnizare bunuri pentru functionarea UIP” (activitatea MP.1) CF3

42.750

33.172

24.01.2012

24.01.2012

3 luni

3 luni

martie 2012

4

Contract servicii pentru ”Organizare întâlniri de lucru și activități de informare publică pentru Parcul Național Călimani” (include activitatea A2.2, A2.3, E1, E2.2, E2,4, E3) CS4

327.000

324.195

02.05.2012

09.05.2012

38 luni

38 luni

24.11.2014

5.1

Contract de servicii pentru ,,Realizarea studii de inventariere, si evaluare a stării de conservare a speciilor și habitatelor și recomandări de management, realizare și gestionare baza date, cartare colectare date GIS, elaborare hărți GIS, elaborare planuri de monitorizare și management și instruire pentru Parcul Național Călimani”. (Include activitatile A1.3, A1.4, A1.6) CS 5.1 – LOT 1

1.120.000

671.000

22.03.2013

22.03.2013

17 luni

17 luni

22.08.2014

5.2

Contract de servicii pentru ,,Realizarea studii de inventariere, si evaluare a stării de conservare a speciilor și habitatelor și recomandări de management, realizare și gestionare baza date, cartare colectare date GIS, elaborare hărți GIS, elaborare planuri de monitorizare și management și instruire pentru Parcul Național Călimani”. (Include activitatile A1.1, A1.2, A1.5,A2.1) CS 5.2–LOT 2

412.000

330.555

14.03.2013

14.03.2013

21 luni

21 luni

14.09.2014

5.3

Contract de servicii pentru ,,Realizarea studii de inventariere, si evaluare a stării de conservare a speciilor și habitatelor și recomandări de management, realizare și gestionare baza date, cartare colectare date GIS, elaborare hărți GIS, elaborare planuri de monitorizare și management și instruire pentru Parcul Național Călimani”. (Include activitatile A2.2, A2.3, F1) CS 5.3 – LOT 3

116.000

75.000

14.03.2013

14.03.2013

32 luni

32 luni

14.11.2015

6

Anunturi si comunicate de presa (include activitatea E1, E3) CS6

7.800

7.150

23.01.2012

23.01.2012

46 luni

46 luni

23.10.2015

8

Contract servicii pentru ”Elaborarea studiului de evaluare adecvata pentru planul de management al Parcului Național Călimani” (include activitatea A2.4) CS8

31.500

31.000

25.11.2013

25.11.2013

25 luni

25 luni

25.10.2015

9

Contract servicii pentru ”Tipărire materiale informative, inscripționare DVD-uri pentru Parcul Național Călimani” (include activitățile E1, E2.1.) CS9

463.885

430.190

23.04.2012

23.04.2012

10 luni

24 luni

23.04.2014

10

Contract servicii pentru ”Realizare filme documentare scurte pentru Parcul Național Călimani” (include activitățile E2.1.) CS10

45.000

44.652

18.07.2012

18.07.2012

4,5 luni

4,5 luni

30.11.2012

11

Contract servicii pentru ”Evaluarea impactului activităţilor de informare şi conştientizare Parcul Național Călimani” (include activitățile E4.) CS11

50.000

50.000

10.05.2012

10.05.2012

20 luni

20 luni

decembrie 2013

12

Contract furnizare bunuri – autovehicul teren (Activitatea F1) CF12

114.000

113.980

11.05.2012

11.05.2012

1 luna

1 luna

31.05.2012

13

Contract servicii auditare financiară (activitatea MP2) CS13

63.000

19.000

26.10.2012

26.10.2012

36 luni

36 luni

26.10.2015

Componenta neeligibilă

VI.1.1. Contracte de servicii

CS 6 Contractul de servicii nr: 01/23.01.2012 (inreg. la Asoc. Tasuleasa Soc. sub nr. 56/23.01.2011)

Titlu contract: Contract de servicii pentru întocmire și publicare anunțuri și comunicate de presă

Contractant:

SC PSIQUEST TEST&HUMAN RESOURCES SRL

Rapoarte predate si activitati prestate aprobate pana la data de:30.09.2015

· Proces-verbal de predare-primire din 25.09.2015

· Raport de activitate din 25.09.2015

În cursul perioadei de raportare s-au desfasurat ultimele activitati prevazute în contract. Astfel, în data de 23.09.2015 la sediul Parcului Ntional Calimani s-a organizat conferința de presa organizata cu ocazia finalizarii proiectului „Imbunataţirea stării de conservare a speciilor și habitatelor de importanță comunitara din Parcul Naţional Calimani”.

A fost elaborat si transmis presei un anunț de presă care aparut în publicația „Monitorul de Dorna” în data de 07.10.2015. În mod suplimentar fața de prevederile contractului de finanțare informațiile privind proiectul au mai fost preluate în publicațiile „Timp Online” si „Gazeta de Bistrita” si „Comisarul”.

Aferent serviciilor prestate in perioada de raportare a fost platit în data 07.10.2015 restul de plata aferent contractului de 2.384 lei. Nu exista alte cheltuieli aferente contractului.

Probleme/Intârzieri: Nu e cazul.

CS 8 Contractul de servicii nr:

787/25.11.2013

Titlu contract: Elaborarea studiului de evaluare adecvata pentru planul de management al

Parcului National Calimani

Contractant:

P.F.A. Zaharia Lacrimioara Gabriela

Rapoarte predate si activitati prestate aprobate pana la data de: 30.09.2015

In cursul perioadei de raportare prestatorul de servicii a continuat analiza documenatiei transmise, a acordat consultanta beneficiarului in privinta parcurgerii etapelor in vederea aprobarii planului de management revizuit a Parcului National Calimani si in vederea elaborarii raspunsurilor solicitate de catre ANPM si platit, conform prevederilor contractului de finantare, a caietului de sarcini si a contractului incheiat intre parti, taxa de 500 de lei in pentru analizarea si avizarea de catre ANPM a planului de management revizuit a Parcului National Calimani.

Valoarea totala a contractului este de 31.000 lei fara TVA. Aferent serviciilor prestate in perioada de raportare a fost platit în data 07.10.2015 suma de 1000 de lei.

Nu exista alte cheltuieli in afara celor eligibile aferente contractului.

Probleme/Intârzieri: Nu e cazul.

CS 13 Contractul de servicii nr

300/26.10.2012

Titlu contract: Contract de servicii pentru auditul financiar al proiectului

Contractant:

SC C&C Count SRL

Rapoarte predate si activitati prestate aprobate pana la data de: 30.06.2015

Contract in derulare. In cursul perioadei de raportare nu s-au desfasurat activitati sau plati aferente contractului. Din valoarea totala a contractului de 19.000 lei fara TVA, pana la sfarsitul perioadei de raportare a fost platita suma de 9.500 lei. Rest de plata 9.500 lei.

Nu exista alte cheltuieli in afara celor eligibile aferente contractului.

Probleme/Intârzieri: Nu e cazul.

VI.1.2. Contracte de lucrări …………….

Nu e cazul

VI.1.3. Contracte de furnizare

Cele doua contracte de furnizare bunuri incheiate in cadrul proiectului: CF3 – contract numarul 70/24.01.2012 si CF 12 954/11.05.2012 au fost integral finalizate anterior perioadei de raportare.

VI.1.4. Contracte altele decat cele eligibile

Nu e cazul

VI.1.5. Activitati implementate de beneficiar/partener (daca este cazul)

Entitatea care presteaza activitatea: Asociatia Tasuleasa Social

Activitati prestate pana la data de:

30.06.2015

In cursul perioadei de raportare membrii U.I.P. au fost implicati in activitatile de management al proiectului.

Asociatia intreprinde in prezent demersurile legale necesare in vederea eliberării avizului de mediu către Agenția pentru Protecția Mediului. Urmare adresei Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor nr.15562/MF/04.05.2015 înregistrată la Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului cu nr.5576/05.05.2015 prin care se deleagă competenţa instituţiei noastre pentru aplicarea prevederilor H.G. nr.1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe, pentru “Planul de management revizuit al Parcului Naţional Călimani”, Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului a transmis Asociatiei Tasuleasa Social adresa nr.1-1370 18.05.2015 prin care s-au solicitat urmatoarele:

1.       Clarificarea denumirii planului

2.       Transmiterea planului asumat de titular - semnat şi ştampilat

3.       Dovada publicării celor 2 anunţuri publice la interval de 3 zile calendaristice conform prevederilor art.29, alin. (2) din HG nr.1076/2004;

4.       Dovada afişării pe pagina de Internet a planului.

5.       Dovada plăţii tarifului etapei de încadrare în valoare de 500 de lei conform prevederilor Ord. nr.1108/2007. 

6.        Harta cu zonarea parcului pe care să se regăsească obiectivele economice din zonă (ex.: perimetre miniere, cariere, etc., închise sau în exploatare, etc.).

7.        Înregistrarea  electronică pe site-ul ANPM.

Asociatia a raspuns tuturor solicitarilor, asteptand in prezent publicarea anunturilor care va avea loc in editia nationala a ziarului Adevarul in zilele de 17 si 20 Iulie dupa care va retransmite Planul de management revizuit al Parcului Naţional Călimani catre Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului.

V.2. INFORMATII PRIVIND CONTRACTELE

A. Informaţii privind contractele în derulare şi plăţile efectuate de Beneficiar

Contract

Valoare Contract fara TVA

Valoare platită fără TVA

Rest

Stadiul implementării

Cumulat

la zi

Cumulat perioada precedent

În perioada curenta

Fizic

%

Valoric

%

CS 1

15.000

15.000

15.000

0

0

100%

100%

CS 2

40.500

40.500

40.500

0

0

100%

100%

CF 3

33.172

33.172

33.172

0

0

100 %

100%

CS 4

246.945

244.719

244.719

0

0

100 %

100%

CS 5.1

671.000

671.000

671.000

0

0

100%

100%

CS 5.2

350.555

350.555

350.555

0

0

100%

100%

CS 5.3

75.000

75.000

75.000

0

0

100%

100%

CS 6

7.150

7.150

4.766

2384

0

100%

100%

CS 8

31.000

1000

0

0

30.000

0%

0%

CS 9

430.190

430.190

430.190

0

0

100%

100%

CS 10

44.652

44.652

44.652

0

0

100%

100%

CS 11

50.000

50.000

50.000

0

0

100%

100%

CF 12

113.980

113.980

113.980

0

0

100%

100%

CS 13

19.000

9.500

9.500

0

9.500

50%

50%

AVIZE/TAXE

0

0

0

0

0

0 %

0 %

SALARII

849.420

849.420

849.420

0

0

100%

100%

B. Informaţii privind actele aditionale

Contract

Act adiţional/Ordin administrativ

Justificări

Număr/Data

Obiectul modificării

01/23.01.2012

Act ad. nr. 1 din 31.01.2012

Se adauga contul bancar al furnizorului de servicii

Nota Justificativa 56/a/23.01.2012

01/23.01.2012

Act ad. nr. 2 din 27.02.2013

Se precizeaza ca cel de-al doilea anunt de presa va fi dat in cursul lunii august 2013

Nota Justificativa 428/a/27.02.2013

140/02.05.2012le decat acte aditionalectelor, alt:

partenerrivind cheltuielile altele decat cele eligibile aferente contractului) constientiz

Act ad. Nr.1 din 24.08.2012

S-a amanat cu o saptamana termenul limita de furnizare a primei conferinte de presa pentru promovarea proiectului si pentru organizarea intal. de consultare.

Nota Justificativa 251/a/24.08.2012

154/23.04.2012

Act ad. Nr.1 din 24.08.2012

Se prelungeste durata contractului la 20 de luni si se modifica termenele de predare pentru cele trei ghiduri

Nota Justificativa 374/a/21.01.2013

140/02.05.2012le decat acte aditionalectelor, alt:

partenerrivind cheltuielile altele decat cele eligibile aferente contractului) constientiz

Act ad. Nr.2 din 03.07.2013

Se prelungeste durata contractului la 19 luni; termenele de livrare ale serviciilor si modalitatea de plata

Nota Justificativa 563/27.06.2013

01/23.01.2012

Act ad. nr. 3 din 25.09.2013

Se precizeaza ca cel de-al doilea anunt de presa (al contr., si al treilea al proiectului) va fi dat in cursul lunii octombrie 2013

Nota Justificativa 699/14.08.2013

140/02.05.2012le decat acte aditionalectelor, alt:

partenerrivind cheltuielile altele decat cele eligibile aferente contractului) constientiz

Act aditional nr.3 din 25.09.2013

Se precizeaza ca cea de-a doua conf de presa (a contr., si a treia a proiectului) va avea loc in cursul lunii octombrie 2013

Nota Justificativa 700/14.08.2013

154/23.04.2012

Act ad. Nr.2 din 23.12.2012

Se prelungeste durata contractului la 24 de luni si se modifica termenele de predare pentru ultimele doua ghiduri

Nota Justificativa 808/23.12.2013

300/26.10.2012

Act Ad. Nr. 1 din 26.12.2013

Se prelungeste durata contractului la 24 de luni

Nota Justificativa 811/26.12.2013

140/02.05.2012le decat acte aditionalectelor, alt:

partenerrivind cheltuielile altele decat cele eligibile aferente contractului) constientiz

Act aditional nr. 4 din 02.12.2013

S-a prelungit durata contractului pana la limita contractului de finantare nr.134322/20/10/2011

Nota Justificativa 794/a/02.12.2013

140/02.05.2012le decat acte aditionalectelor, alt:

partenerrivind cheltuielile altele decat cele eligibile aferente contractului) constientiz

Act adit. nr. 5 din 02.01.2013

S-a prelungit durata contractului la 24 de luni, pana la data de 07.05.2014

Nota Justificativa 813/02.01.2014

787/25.11.2013

Act adit. nr. 1 din 03.01.2013

S-a prelungit durata contractului la 8 luni, pana la data de 25.07.2014

Nota Justificativa 814/02.01.2014

452/22.03.2013

Act adit. nr. 1 din 08.01.2013

S-a prelungit durata contractului la 13 luni, pana la data de 22.04.2014

Nota Justificativa 815/03.01.2014

440/14.03.2013

Act adit. nr. 1 din 08.01.2013

S-a prelungit durata contractului la 14 luni, pana la data de 14.05.2014

Nota Justificativa 817/06.01.2014

441/14.03.2013

Act adit. nr. 1 din 08.01.2013

S-a prelungit durata contractului la 14 luni, pana la data de 14.05.2014

Nota Justificativa 818/06.01.2014

01/23.01.2012

Anexa Nr.4 din 15.01.2014

S-a prelungit durata contractului la 35 luni, pana la data de 23.12.2014

Nota Justificativa 820/07.01.2014

452/22.03.2013

Act adit. nr. 2 din 18.04.2014

S-a prelungit durata contractului la 17 luni, pana la data de 22.08.2014

Nota Justificativa 870/14.05.2014

440/14.03.2013

Act adit. nr. 2 din 14.05.2014

S-a prelungit durata contractului la 18 luni, pana la data de 14.09.2014

Nota Justificativa 879/06.05.2014

441/14.03.2013

Act adit. nr. 2 din 14.05.2014

S-a prelungit durata contractului la 18 luni, pana la data de 14.09.2014

Nota Justificativa 880/06.05.2014

140/02.05.2012le decat acte aditionalectelor, alt:

partenerrivind cheltuielile altele decat cele eligibile aferente contractului) constientiz

Act adit. nr. 6 din 06.05.2014

S-a prelungit durata contractului la 28 de luni, pana la data de 07.09.2014

Nota Justificativa 876/30.04.2014

787/25.11.2013

Act adit. nr. 2 din 24.07.2013

S-a prelungit durata contractului la 11 luni, pana la data de 25.10.2014

Nota Justificativa 898/21.07.2014

140/02.05.2012le decat acte aditionalectelor, alt:

partenerrivind cheltuielile altele decat cele eligibile aferente contractului) constientiz

Act adit. nr. 7 din 03.09.2014

S-a prelungit durata contractului la 32 de luni, pana la data de 07.01.2015

Nota Justificativa 933/01.09.2014

440/14.03.2013

Act adit. nr. 3 din 12.09.2014

S-a prelungita durata contractului la 18 luni, pana la data de 14.12.2014

Nota Justificativa 931/01.09.2014

441/14.03.2013

Act adit. nr. 3 din 12.09.2014

S-a prelungita durata contractului la 18 luni, pana la data de 15.12.2014

Nota Justificativa 932/01.09.2014

441/14.03.2013

Act adit. nr. 4 din 12.12.2014

S-a prelungita durata contractului pana la finalizarea contractului de finantare

Nota Justificativa 983/11.12.2014

787/25.11.2013

Act adit. nr. 3 din 17.12.2014

S-a prelungita durata contractului pana la finalizarea contractului de finantare

Nota Justificativa 986/12.12.2014

01/23.01.2012

Anexa Nr.5 din 17.12.2014

S-a prelungita durata contractului pana la finalizarea contractului de finantare

Nota Justificativa 987/12.12.2014

300/26.10.2012

Act adit. nr. 2 din 17.12.2014

S-a prelungita durata contractului pana la finalizarea contractului de finantare

Nota Justificativa 984/11.12.2014

C. Informatii privind modificarile contractelor, altele decat acte aditionale

Contract

Act aditional

Justificări

Numar/data

Valoare (daca este cazul)

-

-

-

-

D. Programul de executie initial aprobat de inginer (daca este cazul)

Contract

Date intermediare conform primului program de lucru aprobat de Inginer

Realizat

Observaţii

-

-

-

-

*Date intermediare in conformitate cu prevederile conditiilor contractuale suplimentare, subclauza 8.6

E. Diferente inregistrate in programul de executie fata de primul program de executie aprobat de inginer* (daca este cazul)

Contract

Termene

Diferente Inregistrate

Observaţii

-

-

-

-

-

-

-

*Date intermediare in conformitate cu prevederile conditiilor contractuale suplimentare, subclauza 8.6

VII. Implementarea proiectului respectă calendarul cuprins în Contractul de Finanţare:

FORMCHECKBOX DA

( NU

Dacă NU: Descriere motive/Masuri luate

Activitatile principale ale proiectului sunt practic finalizate si principalele livrabile care trebuiau realizate in cadrul proiectului au fost realizate de catre furnizori si transmise catre Administratia Parcului National Calimani. Planul de management revizuit a fost transmis in format electronic de catre furnizorul de servicii catre membrii U.I.P. si catre administratia Parcului National Calimani in data de 28.10.2014. Toate livrabilele realizate in cadrul contractului de servicii CS 5 - realizare studii de inventariere si evaluare a stării de conservare a speciilor și habitatelor și recomandări de management (lot 1), realizare și gestionare bază date, cartare colectare date GIS, elaborare hărți GIS (lot 2), elaborare planuri de monitorizare și management, și instruire pentru Parcul Național Călimani (lot 3) au fost prezentate de catre specialistii implicati in realizarea contractelor membrilor Consiliului Stiintific al Parcului intruniti in 31.10.2014 la sediul Administratiei Parcului National. S-a discutat cu aceasta ocazie pe marginea acestora si s-a solicitat transmiterea eventualelor observatii cu privire la planul de management revizuit in cel mai scurt timp posibil pentru a putea fi integrate planului revizuit in vederea transmiterii acestuia in termenul cel mai scurt catre ANPM. Nu s-au primit observatii cu privire la Planul de Management revizuit acesta urmand sa fie transmis in termenul cel mai scurt catre ANPM. Implementarea proiectului este insa in urma fata de graficul aprobat in urma incheierii actului aditional nr.3 la contractul de finantare. Avand in vedere ca, in conformitate cu indicatorii de output fixati in proiect, planul de management revizuit al ariei protejate realizat in cadrul activitatii A.2, trebuie aprobat de catre autoritatea de mediu in interiorul duratei contractului de finantare s-a solicitat prelungirea duratei proiectului prin incheierea Actului Aditional numarul 4 la Contractul de Finantare.

Prin adresa cu numarul 966 din 18.11.2014 s-a solicitat acordul Autoritatii de Management pentru prelungirea cu inca 10 luni a duratei contractului de finantare nr 134322/20.10.2011 in vederea aprobarii planului de management de catre autoritatea de mediu.

Modificări apărute pe parcursul implementării dacă este cazul: Contractului de finantare nr.134322/20/10/2011 incheiat intre Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice (MMSC) si Asociatia Tasuleasa Social a fost prelungit pana in data de 30.11.2015 prin incheierea actului aditional nr.4 inregistrat cu nr. 154990/16.01.2015 la MMSC.

Justificări aprobate: Notificarea privind prelungirea duratei contractului - Nr. Inregistrare la Asociatia Tasuleasa Social: 975/18.11.2013. Aprobata de Autoritatea de management prin incheierea Actului adiţional 4/16.01.2015 la contractul de finanţare care prelungeşte durata de implementare a proiectului până la data de 30.11.2015.

VIII. Implementarea proiectului conform Contractul de Finanţare:

VIII.1. Indicatori fizici

VIII.1.1 Indicatori fizici totali ai proiectului (se vor completa de catre Beneficiar conform cu decizia de finanţare a proiectului/ordinului de finantare – dupa caz)

Indicator

UM

Cantitate

Conform Deciziei de Finanţare

Cantitate Realizată

Stadiu fizic realizat

%

Raportare precedentă

În luna raportării

Cumu- lat

Rest de realizat

UM

Număr hărți geologice in format GIS

buc

1

1

0

1

0

100%

Număr de seturi de câte 3 hărţi actualizate în format GIS, a formelor de proprietate asupra terenurilor, a regimului de administrare şi a folosinţei terenului.

set

1

1

0

1

0

100%

Număr de studii de evaluare a starii de conservare (incluzand date despre efectivele populatiilor) pentru speciile de importanta comunitara si/sau nationala

stu-diu

1

1

0

1

0

100%

Număr de seturi de date cu informaţii GPS cu privire la localizarea în sit a speciilor de importanta comunitara si/sau nationala

set date

1

1

0

1

0

100%

Număr de studii de evaluare a starii de conservare (incluzand date despre gradul de degradare) pentru tipurile de habitate de importanta comunitara si/sau nationala.

stu-diu

1

1

0

1

0

100%

Număr de seturi de date cu informaţii GPS cu privire la localizarea punctelor de evaluare a habitatelor.

set date

1

1

0

1

0

100%

Număr de seturi hărți GIS de distribuția pentru speciile și habitatele de importanță comunitară;

set

harti

1

1

0

1

0

100%

Număr de studii privind amenintarile + seturi măsuri de management

stu-diu

1

1

0

1

0

100%

Număr de baze de date informații complete

baza de date

1

1

0

1

0

100%

Număr de “Planuri de monitorizare a eficientei masurilor de management în conservarea speciilor si habitatelor”

plan

mo-nito-riza-re

1

1

0

1

0

100%

Număr de planuri de management revizuite

plan

Mg.

1

1

0

1

0

100%

Număr de planuri de management aprobate de autoritatea de mediu

plan

Mg.

1

0

0

0

1

0

Număr de conferinţe de presă

conf.

4

3

1

4

0

Număr de comunicate de presa realizate de UIP

comunicat

4

3

1

4

0

100%

Număr de articole scrise în presă

articole

4

3

1

4

0

100%

Număr de ghiduri specii si habitate distribuite

buc.

6000

5500

200

6000

0

100%

Număr de ghiduri vizitatorului distribuite

buc.

5000

4800

100

5000

0

100%

Număr de pliante distribuite

buc.

6000

6000

0

6000

0

100%

Număr de afișe postate

buc.

50

50

0

50

0

100%

Numărul de locații pentru postarea prin rotație a roll-up banner-ului caravane adulți

lo-catii

22

22

0

22

0

100%

Număr de ghiduri tematice copii distribuite

buc.

6000

6000

0

6000

0

100%

Numărul de locații pentru postarea prin rotație a a roll-up banner-ului caravane copii

lo-catii

31

31

0

31

0

100%

Număr de calendare distribuite

buc.

5000

5000

0

5000

0

100%

Numărul difuzării celor 3 filme scurte în public

difuzari

100

255

0

255

0

255%

Număr de DVD-uri cu filmele scurte distribuite

buc.

3000

3000

0

3000

0

100%

Număr de sesiuni de informare-conștientizare publică

sesiuni

24

22

0

22

22

100%

Număr de sesiuni de informare/conștientizare (de căte 3 zile) în școli

sesiuni

31

31

0

31

0

100%

Număr de sesiuni de informare-conștientizare în teren;

sesiuni

31

31

0

31

0

100%

Număr de întâlniri de consultare – plan de management

Întâl-niri

3

1

2

3

0

100%

Număr de rapoarte privind nivelul de constientizare în cadrul comunităţii locale înainte de startul campaniei de conştientizare

ra-poarte

1

1

0

1

0

100%

Număr de rapoarte privind nivelul de conştientizare în cadrul comunităţii după realizarea campaniei de conştientizare

ra-poarte

1

1

0

1

0

100%

Numărul de angajaţi ai Administraţiei Parcului Naţional Călimani instruiţi pentru implementarea planului de management și pentru informarea și comunicarea cu diferitele categorii de factori interesaţi.

pers.

14

15

0

15

0

107%

Numărul de autovehicule care asigură întarirea capacităţii administraţiei de aplicare a planului de management în gestionarea ariei protejate

buc.

1

1

0

1

0

100%

Număr de rapoarte de audit

raport

2

1

0

1

1

50%

VIII.1.2 Indicatori fizici totali pe contracte (se vor completa de catre Beneficiar conform cu decizia de finanţare a proiectului/ordinului de finantare – dupa caz)

Indicator

UM

Cantitate

Conform Deciziei de Finanţare

Cantitate Realizată

Stadiu fizic realizat

%

Raportare precedentă

În luna raportării

Cumu- lat

Rest de realizat

UM

CS5

Număr hărți geologice in format GIS

buc

1

1

0

1

0

100%

Număr de seturi de câte 3 hărţi actualizate în format GIS, a formelor de propr. asupra terenurilor, a regimului de adm. şi a folosinţei terenului.

set

1

1

0

1

0

100%

Număr de studii de evaluare a starii de conservare (incluzand date despre efectivele populatiilor) pentru speciile de importanta comunitara si/sau nationala

stu-diu

1

1

0

1

0

100%

Număr de seturi de date cu informaţii GPS cu privire la localizarea în sit a speciilor de importanta comunitara si/sau nationala

set date

1

1

0

1

0

100%

Nr. de studii de evaluare a starii de conservare (incluzand date despre gradul de degradare) pentru tipurile de habitate de importanta comunitara si/sau nationala.

stu-diu

1

1

0

1

0

100%

Număr de seturi de date cu informaţii GPS cu privire la localizarea punctelor de evaluare a habitatelor.

set date

1

1

0

1

0

100%

Număr de seturi hărți GIS de distribuția pentru speciile și habitatele de importanță comunitară;

set

harti

1

1

0

1

0

100%

Număr de studii privind amenintarile + seturi măsuri de management

stu-diu

1

1

0

1

0

100%

Număr de baze de date informații complete

baza de date

1

1

0

1

0

100%

Număr de “Planuri de monitorizare a eficientei masurilor de management în conservarea speciilor si habitatelor”

plan

mo-nito-riza-re

1

1

0

1

0

100%

Număr de planuri de management revizuite

plan

Mg.

1

1

0

1

0

100%

Număr de planuri de management aprobate de autoritatea de mediu

plan

Mg.

1

0

0

0

1

0

CS6/ CS4

Număr de conferinţe de presă

conf.

4

3

1

4

0

100%

Număr de comunicate de presa realizate de UIP

comu-nicat

4

3

1

4

0

100%

Număr de articole scrise în presă

articole

4

3

1

4

0

100%

CS4/CS9/

Număr de ghiduri specii si habitate distribuite

buc.

6000

5500

200

6000

0

100%

Număr de ghiduri vizitatorului distribuite

buc.

5000

4800

100

5000

0

100%

Număr de pliante distribuite

buc.

6000

6000

0

6000

0

100%

Număr de afișe postate

buc.

50

50

0

50

0

100%

Numărul de locații pentru postarea prin rotație a roll-up banner-ului caravane adulți

lo-catii

22

22

0

22

0

100%

Număr de ghiduri tematice copii distribuite

buc.

6000

6000

0

6000

0

100%

Numărul de locații pentru postarea prin rotație a a roll-up banner-ului caravane copii

lo-catii

31

31

0

31

0

100%

Număr de calendare distribuite

buc.

5000

5000

0

5000

0

100%

CS4/CS9/CS

10

Numărul difuzării în celor 4 filme scurte în public

difuzari

100

255

0

255

0

255%

Număr de DVD-uri cu filmele scurte distribuite

buc.

3000

3000

0

3000

0

100%

CS 4

Număr de sesiuni de informare-conștientizare publică

sesiuni

24

22

0

22

22

100%

Număr de sesiuni de informare/conștientizare (de căte 3 zile) în școli

sesiuni

31

31

0

31

0

100%

Număr de sesiuni de informare-conștientizare în teren;

sesiuni

31

31

0

31

0

100%

Număr de întâlniri de cons. – plan de management

Întâl-niri

3

1

2

3

0

100%

CS 11

Număr de rapoarte privind nivelul de constientizare în cadrul comunităţii locale înainte de startul campaniei de conştientizare

ra-poarte

1

1

0

1

0

100%

Număr de rapoarte privind nivelul de conştientizare în cadrul comunităţii după realizarea campaniei de conştientizare

ra-poarte

1

1

0

1

0

100%

CS 4

Numărul de angajaţi ai Administraţiei Parcului Naţional Călimani instruiţi pentru implementarea planului de management și pentru informarea și comunicarea cu diferitele categorii de factori interesaţi.

pers.

14

15

0

15

0

107%

CF 12

Numărul de autovehicule care asigură întarirea capacităţii administraţiei de aplicare a planului de management în gestionarea ariei protejate

buc.

1

1

0

1

0

100%

CS13

Număr de rapoarte de audit

raport

2

1

0

1

1

50%

VIII.2. Indicatori financiari - Anexa 2 (se vor completa anual in trimestrul I)

Categorii de cheltuieli

Valoare proiect

Sursa de finantare

BUGET PROIECT conform CF

Valori 2012

Valori 2013

platite in perioada precedenta

Total rambursat

platite in perioada precedenta

Total rambursat

0

1

2

3

4

5

6

7

Categorii de cheltuieli eligibile

Valoare proiect eligibila conform POS

FC/FEDR

2.464.447

451.303,05

321.659,68

0

0

BUGET DE STAT

616.112

112.825,76

80.414,92

0

0

BUGET PROPRIU

0

0

0

0

0

TOTAL

3.080.559

564.128,82

402.074,61

0

0

Categorii de cheltuieli altele decat cele eligibile

Valoare proiect alta decat cea eligibila conform POS

IMPRUMUT

0

0

0

0

BUGET PROPRIU

0

0

0

0

TVA aferent valorii eligibile cf. POS

532.490

73.537,99

48.890,54

0

0

TVA aferent altor cheltuieli decat cele eligibile

0

0

0

0

TOTAL

532.490

14.056,20

28.014,56

0

0

VIII.3. Indicatori de performanţă

Indicator de performanţă

U.M.

Înainte de proiect

(an de referinţă)

La data raportării cumulat de la începere

Prognozat la finalizarea proiectului

Persoane informate despre proiect și conștientizate asupra necesității protecţiei şi conservării biodiversităţii în aria protejată

nr persoane

0

65

80

Persoane conștientizate asupra necesității protecţiei şi conservării biodiversităţii în aria protejată

nr persoane

0

7804

6000

Copii și adolescenți conștientizati prin aplicații practice asupra necesității protecţiei şi conservării biodiversităţii în aria protejată

nr persoane

0

935

930

Persoane conștientizate care au acceptat prevederile planului de management revizuit al ariei protejate

nr persoane

0

154

135

Creșterea gradului de informare și conștientizare a grupurilor țintă

%

0

8%

10%

VIII.4. Respectarea actelor de reglementare; Avize/Autorizaţii

Tipul actelor de reglementare

care conţin prevederi de mediu

Stadiul implementării

Actualizare/comentarii

-

-

-

-

-

-

VIII.5. Cresteri de tarife conform Contractului de Finantare (pentru axele 1,2 si 3)

Localitatea

Cresteri de tarife conform Contractului de Finantare

(in anul raportarii – lei/mc)

Tarif utilizat la data raportarii –lei/mc-

Realizat

-

-

-

Realizat sau justificare diferente nerealizate fata de anexa la Contract de finantare + plan de implementare

VIII.6. Implementare plan de actiuni pretatare ape uzate provenite de la agentii economici (doar pentru axa 1)

Termen de revizuire plan de actiune ape uzate industriale conf. Contract de finantare

Realizat

Aprobat de Beneficiar

-

-

-

VIII.7. Implementare strategie de eliminare a namolului (doar pentru axa 1)

Termen de revizuire plan de actiune ape uzate industriale conf. Contract de finantare

Realizat

Aprobat de Beneficiar

-

-

-

VIII.8. Implementare strategie de reducere a pierderilor (doar pentru axele 1 si 3)

Termen de revizuire strategie pentru managementul pierderilor in retele conf. Contract de finantare

Realizat

Aprobat de Beneficiar

-

-

-

IX. Aspecte legate de egalitatea de şanse (dacă este cazul)

(

Da

Nu

Au fost angajate sapte persoane in echipa de management a proiectului. Din echipa de management fac parte trei persoane de sex feminin si patru persoane de sex masculin. Echipa de implementare a proiectului este un argument al respectarii principiului egalitatii de sanse si de tratament intre femei si barbati in domeniul relatiilor de munca.

X. În perioada de referinţă Proiectul intra sub incidenţa ajutorului de stat „de minimis”?

Da

(

Nu

XI. În această perioada de referinţă Proiectul a generat venit?

Da

(

Nu

Total venituri rezultate până la momentul elaborării cererii de rambursare:

Total venituri obţinute pentru perioada de referinţă:

XII. Informaţiile privind misiunile de verificare/audit/control

Data misiunii

Cine a realizat misiunea

Recomandări

Stadiul implementării actiunilor

08.03.2012

OI POS Mediu

Ciprian MOCANASU

Nu e cazul

Nu e cazul

12.04.2012

OI POS Mediu

Ciprian MOCANASU

Nu e cazul

Nu e cazul

07-08.05.2012

OI POS Mediu

Iulian CONSTANDACHE

Daniela

POCOVNICU

Revizuirea fiselor de post pentru personalul UIP

Desemnarea unui responsabil cu arhivarea documentelor referitoare la proiect

Angajarea responsabilului informare, promovare si comunicare

Revizuirea procedurilor: organizarea UIP, cererii de rambursare, autorizare plati, contabilitate.

Revizuirea pistei de audit generala

Intocmirea unui plan de actiune pentru managementul riscurilor economico-financiare

Elaborarea planului de actiune aferent intaririi capacitatii institutionale

Intocmirea necesarului de instruire pentru personalul economico-financiar.

Realizat – termen 30.06.2012

Realizat – termen 30.06.2012

Ana Szekely –este responsabila cu arhivarea

Realizat – termen 15.06.2012

Dan Grigoroaea– r. info-com

Realizat – termen 30.06.2012

Realizat – termen 30.06.2012

Realizat – termen 30.06.2012

Realizat – termen 30.06.2012

09-11.05.2012

OI POS Mediu

Iuliana ZUGRAVU

Nu e cazul

Nu e cazul

19.06.2012

OI POS Mediu

Ciprian MOCANASU

Nu e cazul

Nu e cazul

14.08.2012

OI POS Mediu

Ciprian MOCANASU

Nu e cazul

Nu e cazul

24.09.2012

OI POS Mediu

Ciprian MOCANASU

Nu e cazul

Nu e cazul

08-10.10

2012

OI POS Mediu

Iuliana ZUGRAVU

Nu e cazul

Nu e cazul

12.11.2012

OI POS Mediu

Ciprian MOCANASU

Nu e cazul

Nu e cazul

22.02.2013

OI POS Mediu

Ciprian MOCANASU

Nu e cazul

Nu e cazul

15-17.05

2013

OI POS Mediu

Iuliana ZUGRAVU

Daniela POCOVNICU

Nu e cazul

Nu e cazul

07-09.10.2013

OI POS Mediu

Iuliana ZUGRAVU

Daniela POCOVNICU

Revizuirea inregistrarilor contabile ptr. Contractele 452/22.03.2013 si 440/14.03.2013 de pe contul contabil 213 pe contul 628

Realizat – termen 15.11.2013

31.10.2013

OI POS Mediu

Ciprian MOCANASU

Nu e cazul

Nu e cazul

19-21.05 2014

OI POS Mediu

Iuliana ZUGRAVU

Liliana PASLA

Nu e cazul

Nu e cazul

27.11.2014

OI POS Mediu

Ciprian MOCANASU

Nu e cazul

Nu e cazul

XIII. Măsuri de informare şi publicitate

Termen de realizare

a Planului anual privind măsurile de informare şi publicitate conf. Contract de finanţare

Realizat

Aprobat de Beneficiar

3 luni de la semnarea Contractului de Finantare

Planul anual privind măsurile de informare şi publicitate a fost transmis la Autoritatea de Management in 09.02.2012

Aprobat de Beneficiar in 08.02.2012

Pana la data de 30 Ianuarie 2013

Planul anual privind măsurile de informare şi publicitate a fost transmis la Autoritatea de Management in 20.02.2013

Aprobat de Beneficiar in 30.01.2013

Pana la data de 20 Ianuarie 2014

Planul anual privind măsurile de informare şi publicitate a fost transmis la Autoritatea de Management in 17.01.2014

Aprobat de Beneficiar in 17.01.2014

Pana la data de 20 Ianuarie 2015

Planul anual privind măsurile de informare şi publicitate a fost transmis la Autoritatea de Management in 20.01.2015

Aprobat de Beneficiar in 20.01.2015 modificat in 02.04.2015

XIV. Plan de acţiune privind implementarea recomandărilor referitoare la organizarea Beneficiarului

Recomandare

Termen

Persoană responsabilă

Stadiul implementării

Pentru personalul UIP implicat în activităţi economico-financiare.

30.06.2012

Alexandru Marian Toniuc

Realizat

Pentru personalul UIP implicat în activităţi tehnice

30.06.2012

Alexandru Marian Toniuc

Realizat

Alte tipuri de recomandări

15.06.2012

Gyongy Fazakas

Realizat

XV. Graficul de achiziţii actualizat la data 30.06.2015

Nr. crt.

Contract / Componentă

Valoare estimată contract

Tip contract

Dată anunţ

de intenţie

Dată anunţ de participare

Dată limită depunere ofertă

Dată semnare contract

Dată începere contract

Dată finalizare contract

1

Contract de servicii pentru ”Elaborarea planului de comunicare pentru Parcul Național Călimani”(inclus în activitatea E2.1.)

15.000

Contract de servicii

10.01.2011

ianuarie 2011

ianuarie

2011

24.01.2011

24.01.2011

24.03.2011

2

Contract pentru închirierea sediului UIP (activitatea MP.1)

40.500

Contract de servicii

05.12.2011

05.12 2011

13.12.2011

15.12.2011

15.12.2011

15.03.2014

3

Contract furnizare bunuri pentru functionarea UIP” (activitatea MP.1)

42.750

Contract furnizare

09.01.2012

09.01

2012

18.01.2012

24.01.2012

24.01.2012

martie 2012

4

Contract servicii pentru ”Organizare întâlniri de lucru și activități de informare publică pentru Parcul Național Călimani” (include activitatea A2.2, A2.3, E1, E2.2, E2,4, E3)

327.000

Contract de servicii

27.03 2012

27.03 2012

04.04.2012

02.05.2012

07.05.2012

24.11.2014

5.1

Contract de servicii pentru ,,Realizarea studii de inventariere, si evaluare a stării de conservare a speciilor și habitatelor și recomandări de management, realizare și gestionare baza date, cartare colectare date GIS, elaborare hărți GIS, elaborare planuri de monitorizare și management și instruire pentru Parcul Național Călimani”. (A1.3, A1.4, A1.6) CS 5.1 – LOT 1

1120000

Contract de servicii

08.08

2012

31.10.

2012

20.12.2012

22.03.2013

Lot 1

22.03.2013

Lot 1

22.08.2014

5.2

Contract de servicii pentru ,,Realizarea studii de inventariere, si evaluare a stării de conservare a speciilor și habitatelor și recomandări de management, realizare și gestionare baza date, cartare colectare date GIS, elaborare hărți GIS, elaborare planuri de monitorizare și management și instruire pentru Parcul Național Călimani”. (A1.1, A1.2, A1.5,A2.1) CS 5.2–LOT 2

412.000

Contract de servicii

08.08

2012

31.10.

2012

20.12.2012

14.03.2013

Lot 2

14.03.2013

Lot 2

14.09.2014

5.3

Contract de servicii pentru ,,Realizarea studii de inventariere, si evaluare a stării de conservare a speciilor și habitatelor și recomandări de management, realizare și gestionare baza date, cartare colectare date GIS, elaborare hărți GIS, elaborare planuri de monitorizare și management și instruire pentru Parcul Național Călimani”. (A2.2, A2.3, F1) CS 5.3 – LOT 3

116.000

Contract de servicii

08.08

2012

31.10.

2012

20.12.2012

14.03.2013

Lot 3

14.03.2013

Lot 3

14.11.2015

6

Anunturi si comunicate de presa (include activitatea E1, E3)

7.800

Contract servicii

09.01.2012

09.01.

2012

18.01.2012

23.01.2012

23.01.2012

23.10.2015

8

Contract servicii pentru ”Elaborarea studiului de evaluare adecvata pentru planul de management al Parcului Național Călimani” (include act. A2.4)

31.500

Contract de servicii

aprilie 2012

06.11.

2013

22.11.2013

25.11.2013

25.11.2013

25.10.2015

9

Contract servicii pentru ”Tipărire materiale informative, inscripționare DVD-uri pentru Parcul Național Călimani” (include activitățile E1, E2.1.)

463.885

Contract de servicii

26.03.2012

26.03.

2012

23.04.2012

23.04.2012

23.04.2012

23.04.2014

10

Contract servicii pentru ”Realizare filme documentare scurte pentru Parcul Național Călimani” (include activ.E2.1.)

45.000

Contract de servicii

aprilie 2012

25.06.

2012

05.07.2012

18.07.2012

18.07.2012

30.11.2012

11

Contract servicii pentru ”Evaluarea impactului activităţilor de informare şi conştientizare Parcul Național Călimani” (include activ. E4.)

50.000

Contract de servicii

27.03.2012

27.03.

2012

05.04.2012

10.05.2012

10.05.2012

decembrie 2013

12

Contract furnizare bunuri – autovehicul teren (Activitatea F1)

114.000

Contract furnizare

18.04.2012

18.04.

2012

26.04.2012

11.05.2012

11.05.2012

31.05.2012

13

Contract servicii auditare financiară (activitatea MP2)

63.000

Contract servicii

09.10.2012

09.10. 2012

18.10.2012

26.10.2012

26.10.2012

26.10.2015

Probleme apărute in procesul de atribuire a contractelor:

Contractul nr................. Demersuri întreprinse pentru soluţionare:

Data soluţionării:

Contestatii (nr. /data) inclusiv informatii cu privire la decizia autoritatii componente de solutionare a contestatiei.

Alte probleme (nr. /data) – Nu a fost cazul

Data: 13.10.2015

Beneficiar:

Manager de proiect: Alexandru Marian TONIUC

Reprezentant legal: Alin UHLMANN - USERIU

Data transmiterii la OI: 13.10.2015

5