vera osoianu. "tendințe și priorități în activitatea bibliotecilor "

of 39 /39
Tendințe și priorități în activitatea bibliotecilor Vera Osoianu ctor adjunct responsabil de Cercetare și Dezvoltare în Bibliotecon Biblioteca Națională a Republicii Moldova 78, 31 August 1989 MD – 2012, Chișinău Republica Moldova Tel.: 373 22 24 04 43 Email: [email protected]

Upload: dib-ulim

Post on 23-Dec-2014

511 views

Category:

Documents


4 download

DESCRIPTION

07.02.13 DIB ULIM. Symposia Investigatio Bibliotheca.

TRANSCRIPT

Page 1: Vera Osoianu. "Tendințe și priorități în activitatea bibliotecilor "

Tendințe și priorități în activitatea bibliotecilor

Vera OsoianuDirector adjunct responsabil de Cercetare și Dezvoltare în Biblioteconomie

Biblioteca Naţională a Republicii Moldova78, 31 August 1989

MD – 2012, ChişinăuRepublica Moldova

Tel.: 373 22 24 04 43 Email: [email protected]

Page 2: Vera Osoianu. "Tendințe și priorități în activitatea bibliotecilor "

/

Page 3: Vera Osoianu. "Tendințe și priorități în activitatea bibliotecilor "

Toate schimbările mari se fac de jos în sus

Nici o lege, strategie de dezvoltare, hotărâre de guvern, etc nu va fi de succes, nu va schimba omul care refuză să se miște înainte.

Te schimbi ori dispari!

Page 4: Vera Osoianu. "Tendințe și priorități în activitatea bibliotecilor "

Biblioteca – o nouă taiectorie de dezvoltare Situație favorabilă Înțelegerea tot mai clară a valorii bibliotecii ca

resursă comunitarăHG Cu privire la Programul naţional de

informatizare a sferei culturii pentru anii 2012-2020;

Proiectului Strategiei de dezvoltare a culturii Republicii Moldova 2013-2020

Amendamente la Legea cu pribire la biblioteci, etc Proiectul pilot NOVATECA Bibliotecarii înțeleg necesitatea transformării

bibliotecii şi schimării mediului profesional

Page 5: Vera Osoianu. "Tendințe și priorități în activitatea bibliotecilor "

Tendințeîn activitatea bibliotecilor Dezvoltarea resurselor va avea la bază

necesitățile utilizatorilor și includerea unor noi tipuri de resurse

Provocările financiare vor continua Modernizarea tehnologiilor va solicita

bibliotecarilor noi competențe Va crește necesitatea evaluării activității.

Biblioteca va trebui sa-și demonstreze valoarea Va avea loc extinderea digitizării Instrumentele Web și echipamentele noi for

favoriza dezvoltarea unor servicii noi Inegalitatea digitală va fi mai accentuată Va crește rolul bibliotecii în asigurarea

comunicării Va crește importanța informației tipărite

Page 6: Vera Osoianu. "Tendințe și priorități în activitatea bibliotecilor "

2012. Top zece tendinţe şi probleme în activitatea bibliotecilor din învăţămîntul superior

ACRL. Research Planning and Review Committee

Din comitet fac parte persoane de mare prestigiu din mediul bibliotecilor universitare

Responsabil de identificare “top zece tendinţe şi probleme”. O dată la doi ani

La baza topului: literatura de specialitate, participări la conferinţe, părerile experţilor familiari cu tendinţele învăţământului superior

Page 7: Vera Osoianu. "Tendințe și priorități în activitatea bibliotecilor "

Tendinţe şi probleme (în ordine alfabetică)1.Comunicarea valorii Bibliotecile universitare trebuie să-şi dovedească

valoarea în faţa cominităţii academice Dacă fondatorii nu vor avea suficiente dovezi să

finanţeze bibliotecile ei vor fi constrânşi de realităţile economice să înceteze să facă acest lucru

Bibliotecarii americani dezvoltă strategii în ajutorul comunicării valorii bibliotecii în realizarea misiunii şi scopurilor instituţiei

IMLS prin proiectul LIB-Value dezvoltă instrumente de evaluare care vor permite bibliotecilor să demonstreze contribuţia în procesul de învăţare, cercetare, angajamentul social, profesional şi public

Page 8: Vera Osoianu. "Tendințe și priorități în activitatea bibliotecilor "

2.2.Descrierea, stocarea eficientă, managementul şi

utilizarea datelor3.Prezervarea digitală. Prezervarea pe termen lung.

(Bibliotecile încep să înţeleagă că investiţiile în crearea colecţiilor digitale trebuie să prevadă şi infrastructura de protejare a acestor conţinuturi pe termen lung.Colectarea, protejarea şi managementul conţinuturilor născute digital

4.Schimbările în învăţămîntul superior vor avea un impact serios asupra bibliotecilor, în special

asupra dezvoltării colecţiilor, livrării resurselor şi serviciilor şi asupra faptului cum biblioteca va continua să-şi demonstreze valoarea în faţa instituţiei fondatoare

Page 9: Vera Osoianu. "Tendințe și priorități în activitatea bibliotecilor "

3.5.Tehnologiile informaţionale6.Mediul mobil. Dispozitivele mobile schimbă căile de

livrare şi accesare a informaţiei. Un număr tot mai mare de biblioteci oferă servicii şi conţinuturi prin dispozitive mobile. Majoritatea studenţilor folosesc telefoane inteligente, iPod-uri, iPad-uri, alte tablete, cititoare de cărţi electronice, etc. 59% de studenţi le folosesc pentru a accesa internetul, 24% pentru a accesa resursele bibliotecare. 25% de adulţi le folosesc ca primă sursă de informare.

Four Mobile Options for Librarieshttp://www.davidleeking.com/2013/02/06/four-mobile-options-for-

libraries/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+davidleeking+%28David+Lee+King%29&utm_content=Yahoo!+Mail#.URNElVEsnGI

Page 10: Vera Osoianu. "Tendințe și priorități în activitatea bibliotecilor "

4.

7. Achziţionarea cărţilor electronice. Casarea cărţilor tipărite cu rată

redusă de solicitare în favoarea cărţilor licenţiate solicitate frecvent de utilizatori

8.Comunicarea ştiinţifică. Accesul deschis

Page 11: Vera Osoianu. "Tendințe și priorități în activitatea bibliotecilor "

5.9.Personalul. Topul problemelor Căile esenţiale prin care bibliotecile pot să-şi

creeze personalul de care au nevoie: formarea profesională continuă angajarea pe posturile vacante sau pe

posturile noi a unor persoane care deţin competenţele necesare Erei Digitale

perfecţionarea calificării personalului existent

10.Comportamentul şi aşteptările utilizatorilor

Page 12: Vera Osoianu. "Tendințe și priorități în activitatea bibliotecilor "

Cum poate arăta biblioteca viitorului

Page 13: Vera Osoianu. "Tendințe și priorități în activitatea bibliotecilor "

“Declinul și căderea Imperiului Biblioteca” Analiza proiectelor mari care se credea că pot fi

salvarea bibliotecilor: Catalogul Resurselor Online; Biblioteca 2.0, Referințele Virtuale (Reference servicis 24/7, QuestionPoint), Dotarea bibliotecilor cu computere pentru accesul public, Cărțile Electronice, Biblioteca Electronică

După 50 de ani pe piața digitală, bibliotecile au ajuns exact acolo de unde au pornit

Ceia ce rămâne foarte clar sunt cărțile fizice, spațiile, și oamenii care încă mai vin să le utilizeze

Concluzii “unicul produs pe care s-a ținut, se ține și se va ține în viitor biblioteca este cartea tipărită”.

Page 14: Vera Osoianu. "Tendințe și priorități în activitatea bibliotecilor "

Pro și contra Este o părere. Unii subscriu, alții – nu. David Lee King nu este de acord cu Steve Coffman pe

segmentul ce ține de Biblioteca 2.0 Mesajul vine de la un profesionist care cunoaște

lucrurile din interior Steve Coffman, vice președinte, compania Library

Systems & Services (LSSI), responsabil de crearea unor noi produse si servicii de bibliotecă

Cartea – marca bibliotecii Tehnologiile și internetul sunt instrumente pentru

eficientizarea activității; oferă informația mai operativ și în mai mare cantitate; facilitează promovarea informației și a conținuturilor generate de bibliotecă, facilitează comunicarea, etc, dar nu substituie și nici nu pot substitui biblioteca.

Page 15: Vera Osoianu. "Tendințe și priorități în activitatea bibliotecilor "

Cuvintele cheie care domină lumea bibliotecară:

Acces deschis Transparență Vizibilitate Cooperare. Coordonare.Parteneriate Folosirea în comun a resurselor Finanțare alternativă Necesitățile utilizatorilor Flexibilitate

Page 16: Vera Osoianu. "Tendințe și priorități în activitatea bibliotecilor "

Cum văd bibliotecariiprioritățile de activitate (Studiu OCLC, 2011)

Directorii: Demonstrarea valorii bibliotecii – 35% Asigurarea accesului adecvat la Internet – 32% Formarea parteneriatelor comunitare – 30%Managerii de divers nivel de responsabilitate: Demonstrarea valorii bibliotecii – 36% Asigurarea accesului adecvat la Internet – 34% Licențierea cărților electronice – 34%Bibliotecarii: Asigurarea accesului adecvat la Internet – 45% Acces la tehnologiile noi – 35% Licențierea cărților electronice – 32%

Page 17: Vera Osoianu. "Tendințe și priorități în activitatea bibliotecilor "

De ce atâta grijă pentru a demonstra valorea bibliotecii? Provocările financiare vor continua Respectiv va persista necesitatea

de a convinge decidenții de beneficiile pe care le poate oferi biblioteca

Page 18: Vera Osoianu. "Tendințe și priorități în activitatea bibliotecilor "

Cum poate fi obținut succesul?

Apropierea decidenților de divers nivel de problemele bibliotecilor

Înțelegerea clară a necesităților utilizatorilor Îmbunătățirea structurii organizatorice, a culturii

organizaționale Dezvoltarea responsabilităților comune Învățarea principiilor de activitate în colaborare și a relațiilor

din interiorul ierarhiilor Stabilirea unor relații de încredere reciprocă Asigurarea flexibilității instituției Îmbunătățirea proceselor de activitate Îmbunătățirea serviciilor pentru clienții interni și externi Luarea deciziilor în baza faptelor concrete Crearea structurilor, proceselor și sistemelor care susțin

viziunea, obiectivele și valorile instituției

Page 19: Vera Osoianu. "Tendințe și priorități în activitatea bibliotecilor "

2

Implicarea utilizatorilor Consultarea utilizatorilor pe diverse probleme Organizarea spațiilor în corespundere cu

necesitățile utilizatorilor Flexibilitate Și ...încă mai multă flexibilitate. Nimeni nu știe ce surprize poate oferi viitorul,

deci tot ce este creat trebuie să fie flexibil: echipa, spațiile, pereții, mobila, tehnologiile, etc.

Page 20: Vera Osoianu. "Tendințe și priorități în activitatea bibliotecilor "

Implicarea comunității La 1 august 2012 R. David Lankes, decanul Școlii de Studii

Informaționale a Universității Syracuse, SUA, un pasionat avocat al bibliotecarilor și al rolului acestora în societate a publicat pe blogul său articolul Beyond the Bullet Points: It is Time to Stop Trying to Save Libraries http://quartz.syr.edu/blog/?p=1697

Bibliotecile supravieţuiesc de peste 3.000 de ani Bibliotecile au supravieţuit foamete, epidemii, prejudecăţi,

cenzură, si anti-intelectualism cu mult înainte de venirea noastră

Bibliotecarii nu trebuie să salveze bibliotecile, trebuie să ajute la transformarea lor (Mesajul MC la intalnirea cu șefii D/C)

Testul acestei transformări depinde de succesele comunităţii Biblioteca există pentru membrii comunității, dar fără o

implicare serioasă a acestora nu poate cunoaște prosperitatea.

Page 21: Vera Osoianu. "Tendințe și priorități în activitatea bibliotecilor "

„Atlas of New Librarianship” În lucrarea „Atlas of New Librarianship”,

David Lankes, sugerează o nouă misiune pentru bibliotecari - îmbunătățirea societății prin facilitarea creării cunoștințelor în cadrul comunității

Lankes vede remodelarea biblioteconomiei și a practicii bibliotecare, utilizând un concept fundamental, conform căruia cunoștințele se formează prin dialog și comunicare.

Page 22: Vera Osoianu. "Tendințe și priorități în activitatea bibliotecilor "

Pași concreți în vederea transformării bibliotecii

regîndirea serviciilor oferite utilizatorilor

oferirea serviciilor noi sau înnobilarea cu elemente inovative a celora oferite tradițional

studierea și analiza necesităților eficientizarea costurilor dezvoltarea parteneriatelor, etc.

Page 23: Vera Osoianu. "Tendințe și priorități în activitatea bibliotecilor "

Bază pentru regândirea serviciilor

Modele alternative de finanțare Oportunitățile digitale Folosirea în comun a resurselor Dezvoltarea serviciilor în limita

resurselor existente Competențele bibliotecarilor

Page 24: Vera Osoianu. "Tendințe și priorități în activitatea bibliotecilor "

Abilităţi de mare importanță în anul 2013Publicația THE WALL STREET JOURNAL publica la 18

noiembrie 2012 un articol de Ruth Mantell Must-Have Job Skills in 2013 http://online.wsj.com/article/SB10001424127887324735104578118902763095818.html în care autoarea nominalizează câteva dintre deprinderile necesare angajaților în anul 2013:

Comunicarea Brandul personal (felul cum te reprezinți pe

tine însuți) Flexibilitatea Îmbunătățirea productivității

Page 25: Vera Osoianu. "Tendințe și priorități în activitatea bibliotecilor "

Sub același acoperiș O tendință care se conturează foarte clar și

este agreată de utilizatori este concentarea mai multor servicii publice, magazine, cofetării, stații de telefoane, centre de informații turistice, centre de plasament, centre de îngrijire a copiilor sau a bătrânilor, biblioteci, etc sub același acoperiș.

Page 26: Vera Osoianu. "Tendințe și priorități în activitatea bibliotecilor "

Experiențe În Anglia și Finlanda sunt atestate cazuri cînd o

bibliotecă combină funcțiile unei biblioteci publice și cele ale unei biblioteci universitare.

Prin concentrarea în același loc a serviciilor, resurselor, a experienței și a competențelor personalului, biblioteca poate atrage mai mulți utilizatori și poate ajunge mai ușor la non utilizatori.

Pe langă numeroase beneficii, inclusiv comoditatea clienților, favorizează și reducerea cheltuielilor de funcționare și întreținere.

Page 27: Vera Osoianu. "Tendințe și priorități în activitatea bibliotecilor "

Extinderea serviciilor în baza instrumentelor WEB

Pot fi dezvoltate fără costuri suplimentare

Asigură eficiență, transparență Promovează instituția în mediul

digital Sporește capitalul de imagine

pozitivă

Page 28: Vera Osoianu. "Tendințe și priorități în activitatea bibliotecilor "

David King is following you on SlideShareTuesday, October 23, 2012 1:01 AM

Hello National Library of Republic of Moldova, David King, Director of Digital Services at Topeka & Shawnee County Public Library is now following you on SlideShare.

Page 29: Vera Osoianu. "Tendințe și priorități în activitatea bibliotecilor "

Promovarea serviciilor... În mai 2012 Carnegie UK Trust a efectuat un sondaj privind

viitorul bibliotecii Oamenii au o închipuire foarte vagă despre serviciile și

posibilitățile oferite de biblioteci. 45% dintre respondenți susțin că oportunitatea de a căuta sau

rezerva cartea on-line va face în viitor biblioteca mai atractivă pentru ei și va spori gradul de utilizare a serviciilor bibliotecare.

Aceasta în timp ce majoritatea bibliotecilor deja oferă de mai multă vreme acest serviciu.

Raportul “Bibliotecile, utilizatorii și cărțile electronice”. Centrul Pew de Cercetare a Internetului și a Vieții Americanilor.

Organizatorii studiului au fost șocați să descopere că cei mai multi dintre americani nu cunosc faptul că bibliotecile împrumută cărți electronice.

76% din totalul bibliotecilor publice oferă acest serviciu.

Page 30: Vera Osoianu. "Tendințe și priorități în activitatea bibliotecilor "

Priorități 2013

Demonstrarea valorii bibliotecii Formarea parteneriatelor Acces la tehnologiile noi și Internet Asimilarea și utilizarea instrumentelor

WEB 2.0 Diversificarea serviciilor în conformitate

cu necesitățile utilizatorilor FPC. Dezvoltarea competențelor. Elaborarea programelor strategice.

Page 31: Vera Osoianu. "Tendințe și priorități în activitatea bibliotecilor "

Plan strategic de dezvoltare a unei biblioteci

https://docs.google.com/file/d/0B-G7vrM7m93sdUlwTUVPYkRTbS1zaVdBNEN1cFZNZw/edit?pli=1

Potenţialul unei biblioteci Nevoile comunităţii locale Misiunea si viziunea bibliotecii Zone de dezvoltare a bibliotecii Resurse locale Obiective si activităţi

Page 32: Vera Osoianu. "Tendințe și priorități în activitatea bibliotecilor "

“Bibliotecile acum! – Inspiră, Surprind. Dau Putere”

Clienții trebuie să găsească în biblioteci lucruri despre care nici prin cap nu le trecea că pot fi găsite acolo

Page 33: Vera Osoianu. "Tendințe și priorități în activitatea bibliotecilor "

Somnul în bibliotecă!? Utilizatorii care adorm în bibliotecă au fost considerați întotdeauna de

bibliotecari o mare problemă Un studiu efectuat în anul 2010 la Universitatea Berkeley, California

sugerează că dormitul înainte de începutul procesului de învățare îmbunătățește performanțele 

La 24 octombrie 2012 LibraryJournal http://lj.libraryjournal.com/2012/10/library-services/napping-in-the-library-on-purpose publica articolul “Napping in the Library—On Purpose” semnat de Meredith Schwartz – o experiență total neașteptată pentru mulți

Bibliotecarii de la Wesleyan University, au instalat în bibliotecă un dispozitiv special pentru utilizatorii care vor să se odihnească un pic. Disozitivul este conceput pentru a oferi condiții perfecte pentru un somn de 20 de minute Părerile studenților sunt divizate, dar cele mai multe sunt positive

Instalații asemănătoare sunt utilizate și de Biblioteca Publică Helsinki Unele biblioteci cumpără în acest scop scaune speciale care sunt o

variantă mult mai ieftină.

Page 34: Vera Osoianu. "Tendințe și priorități în activitatea bibliotecilor "

Dispozitive pentru “ un pui de somn”

Page 35: Vera Osoianu. "Tendințe și priorități în activitatea bibliotecilor "
Page 36: Vera Osoianu. "Tendințe și priorități în activitatea bibliotecilor "

Despre noi? Încă nu dar nu pentru multă vreme! 44%

Page 37: Vera Osoianu. "Tendințe și priorități în activitatea bibliotecilor "

Drumul fără obstacole nu duce nicăieri

Page 38: Vera Osoianu. "Tendințe și priorități în activitatea bibliotecilor "

Albert Einstein

“The only thing that you absolutely have to know, is the location of the library.”

Page 39: Vera Osoianu. "Tendințe și priorități în activitatea bibliotecilor "

Biblioteca este închisă până se va deschide