instalatii electrice de joasa tensiune de iluminat si forta.doc

Download Instalatii Electrice de Joasa Tensiune de Iluminat si Forta.doc

Post on 08-Jul-2018

238 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/19/2019 Instalatii Electrice de Joasa Tensiune de Iluminat si Forta.doc

  1/43

  Instalaţii electrice de joasă tensiune de iluminat şi forţă

  CUPRINS

  Memoriu justificativ 4 Capitolul.I. GENERAI!A!I

  "

 • 8/19/2019 Instalatii Electrice de Joasa Tensiune de Iluminat si Forta.doc

  2/43

  Instalaţii electrice de joasă tensiune de iluminat şi forţă

  MEMORIU JUSTIFICATIV

    #rin studii s$a constatat ca iluminatul influentea%a direct calitatea muncii. &n iluminat 'un (corect dimensionat ) contri'uie la diminuarea o'oselii oc*ilor + la cresterea eficientei si calitatii acesteia+ implicit la micsorarea riscului de accidente de munca. ,eose'im iluminatul natural (lumina %ilei) si iluminatul artificial (surse de lumina electrtice).   Cand lumina este trimisa pe suprafata de iluminat+ iluminarea se numes te directa + iar cand este reflectata de pereti si tavan este iluminare indirecta . In ateliere se recomada iluminatul mi-t (direct com'inat cu indirect)+

  fiind tipul de iluminat optim. In ca%ul unor lucrari de mare preci%ie se recomanda iluminatul local reali%at de corpul de iluminat montete c*iar pe standul de lucru.

  #entru a fi un iluminat corespun%ator se calculea%a in preala'il numarul de corpuri de iluminat si nivelul de iluminare al acestora in raport cu marimea suprafetei de iluminat si natura activitatii. ,e mentionat ca un iluminat oprea puternic este daunator.

  Iluminatul electric se reali%ea%a cu ajutorul unor corpuri de iluminat in care se montea%a lampi+ instalatia fiind alimentata de la un ta'lou de

  distrtri'utie prin conductoare de cupru i%olate (/) sau de aluminiu (A/).Instalatia se poate e-ecuta in0ropat (in tencuiala) sau aparent (conductor   protejat in tu' de protectie fi-at pe pereti si tavan).

  In constructiile moderne se prefera a doua varianta care permite depistarea si remedierea cu usurinta a efectelor.

  #entru comanda aprinderi+ respectiv stin0eri lampilor+ se intercalea%a  pe conductorul de fa%a un intrerupator sau un comutator de iluminat.

  4

 • 8/19/2019 Instalatii Electrice de Joasa Tensiune de Iluminat si Forta.doc

  3/43

  Instalaţii electrice de joasă tensiune de iluminat şi forţă

  Capitolul.I. GENERALITATI

   I.1. Noţiuni de luminotehnica

    Luminoteca este un domeniu al stiintei care se ocupa cu studiul iluminatului 1 acesta este deose'it de important in activitatea omului. Multa vreme omul si$a desfasurat activitatea numai la lumina naturala. din dorinţa de a$si desfasura activitatea si pe durata in care lumina naturala era insuficienta sau in locurile fara lumina naturala. omul a descoperit si perfecţionat in timp sursele

  de iluminat artificial. 2ncep3nd din a doua jumătate a secolului al I$lea+ au apărut sursele de lumina electrice+ care s$au perfecţionat intr$at3t+ 5nc3t in

   pre%ent iluminatul artificial este practic in totalitate electric.   ,in studiile care s$au făcut+ a re%ultat ca iluminatul influientea%a direct calitatea muncii depuse de om. Astfel+ un iluminat 'un (corect dimensionat+ e-ecutat si intretinut ) contri'uie la diminuarea o'oselii (in special oc*ilor)in timpul lucrului+ la ridicarea calitatii produselor reali%ate+ la mărirea

   productivitatii muncii+ la diminuarea numărului de accidente de munca etc. prin studii si cecetari s$au sta'ilit condiţiile concrete 6 cantitative si calitative 6 pe care tre'uie sa le 5ndeplinească iluminatul pentru fiecare loc de munca. Aceste condiţii (cuprinse in norme si standarde) au un caracter te*nico$economic si de aceea ele diferă relativ mult de la tara la tara.

   I.2. Lumina – radiaţie vizibila

    7'iectele 5nconjurătoare devin vi%i'ile datorita radiaţiei electroma0netice emise sau reflectate de către acestea si care este interceptata de c3tre or0anul vederii.   ,upă cum este cunoscut din teoria ondulatorie a radiaţiilor 

  electroma0netice+ acestea pot fi caracteri%ate prin frecventa (măsurata in 8%) sau prin lun0imea de unda λ (măsurata in m )  

  λ9 v

  c

    (I.:.;)

  c repre%ent3nd vite%a de propa0are a undelor electroma0netice in vid (c=  

  !"

  m  

  # ). #entru comoditatea a e-promarii numerice+ se utili%ea%ă curent ca

  unitate de măsura a lun0imii de unda+ se modifica si proprietatile calitative aleradiaţiilor.

 • 8/19/2019 Instalatii Electrice de Joasa Tensiune de Iluminat si Forta.doc

  4/43

  Instalaţii electrice de joasă tensiune de iluminat şi forţă

    =tudiind spectrul radiaţiilor electroma0netice+ se constata ca numai radiaţiile ca anumite lun0imi de unda sunt capa'ile sa e-cite direct or0anul vederii+ produc3nd o sen%aţie vi%uala. &ndele respective poarta numele de unde luminoase.   umina este deci o radiaţie considerata din punctul de vedere al

  capacitatii sale de a e-cita or0anul vederii+ iar undele luminoase constituie un domeniu restr3ns din spectrul undelor elecroma0netice (fi0. I.:.;) denumit

   spectrul vizibil   si limitat de lun0imile de unda ">? si @>?mm.

  i0. I. :. ; i0.I.:.:.

    Ener0ia emisa+ transportata sau primita su' forma de radiaţie este denumita energie radianta ()+ unitatea de măsura fiind joule.

  lu-ul ener0etic Φe repre%intă puterea emisa+ transportata sau primita su' forma de radiaţie si se măsoară in Baţi.

    Φ9 dt 

  dW    (I.:.:)

    Radiaţiile caracteri%ate printr$o sin0ura lun0ime de unda sunt denumite radiaţii monocromatice+ 5ntruc3t fiecărui lun0imi de unda din spectrul vi%i'il ii corespunde sen%aţia anumitei culori. !ot in cate0oria radiaţiilor  monocromatice pot fi considerate si radiaţiile ce se e-tind pe un domenii foarte restr3ns de lu0imi de unda si pot fi caracteri%ate prin indicarea unei sin0ure

  lun0imi de unda. Alături de lun0imea de unda+ flu-ul ener0etic corespun%ător  este+ de asemenea+ o caracteristica a radiaţiilor monocromatice.   Radiaţiile compuse din mai multe radiaţii monocromatice se numesc radiaţii complexe. Compo%iţia unei radiaţii comple-e este indicata prin spectrul  sau (conţinutul de radiaţii monocromatice). =pectrul unei radiaţii poate fi un

   spectru continuu+ atunci c3nd este constituit din radiaţii monocromatice av3nd toate lun0imile de unda dintr$o %ona a spectrului (de e-emplu+ spectrul unei lămpi cu incandescenta)+ sau un spectru de linii+ format din radiaţii cu una sau mai multe lun0imi de unda discrete (ca%ul lămpilor cu descărcări cu vapori

  metalici). ,istri'uţia ener0iei in spectrul unei radiaţii comple-e se reda su' forma unui 0rafic. =pectrului de linii ii corespund+ intr$un sistem de coordonate

 • 8/19/2019 Instalatii Electrice de Joasa Tensiune de Iluminat si Forta.doc

  5/43

  Instalaţii electrice de joasă tensiune de iluminat şi forţă

  λ+ Φe  (fi0. I.:.:+a)+o serie de lini verticale de inaltime proporţionala flu-ul ener0etic corespun%ător fiecărui radiaţii monocromatice componente+ flu-ul ener0etic total re%ult3nd din 5nsumarea flu-urilor ener0etice componente.

  De9   ( )∑= Φ

  n

  i ie

  ; λ    (I.:.".)

    #entru un spectru continuu+ se defineşte densitatea spectrala de flux

  energetic Φe+ λ  ca raportul dintre flu-ul ener0etic considerat intr$un interval infinit mic in jurul unei lun0imi de unda λ si mărimea acestui interval

  Φe+λ9 ?

  lim

  →∆λ    λ ∆

  ∆Φ e

  9 λ d 

  d  eΦ

  +m

  $;

    (I.:.4.)

    ,istri'uţiei ener0iei in spectru ii corespunde+ in acest ca%+ cur'a Φe+λ9f(λ) (fi0. I.:.:.+') denumita curba de repartiţie  (distri'uţie)  spectrala+ care se trasea%ă fie in valori a'solute+ fie in valori relative (raportate la o valoare oarecare Φe+λ din domeniul considerat sau valoarea corespun%ătoare lun0imii de unda

 • 8/19/2019 Instalatii Electrice de Joasa Tensiune de Iluminat si Forta.doc

  6/43

  Instalaţii electrice de joasă tensiune de iluminat şi forţă

    =ensi'ilitatea spectrala a oc*iului omenesc este ma-ima pentru o radiaţie cu lun0imea de unda λm9

 • 8/19/2019 Instalatii Electrice de Joasa Tensiune de Iluminat si Forta.doc

  7/43

  Instalaţii electrice de joasă tensiune de iluminat şi forţă

   I.3 Tipuri de surse de lumina

    ,upă ori0inea radiaţiei luminoase+ sursele de lumina se 5mpart in

  doua cate0oriiF $$surse primare+ repre%entate prin o'iecte sau suprafeţe care imit flu-ul luminos ca urmare a unei transportări de ener0ie (radiaţia termica+ electroluminoscenta+ fotoluminescenta1etc.) $$surse secundare+ constituite de o'iecte sau suprafeţe care+ nefiind corespun%ătoare+ primesc flu-ul luminos si il restitue+ cel puţin parţial prin refe-ie sau transmisie.   In raport cu dimensiunile 0eometrice+ sursele de lumina pot fi considerate caF

    $$ surse punctiforme+ ale căror dimensiuni sunt suficient de mici (in practica+ de cel puţin de cinci ori) fata de distantele la care se anali%ea%ă acţiunea lor1   $$ surse de suprafaţa, ale căror dimensiuni sunt compara'ile cu distanta pana la receptor.   #unctul in care poate fi considerata concentrata o sursa de lumina este denumit centrul luminos al sursei. #entru majoritatea surselor de lumina utili%ate in practica+ se poate considera o a-a de referinţa care+ de re0ula+ este o verticala.

   I.4 Mrimi si unitati !otometrice

    2ntruc3t sensi'ilitatea oc*iului a fost definita pentru un o'servator de referinţa reacţia capata un caracter sta'il+