calaigiu dumitru -intreruptoare, contactoare, de joasa tensiune

Download CALAIGIU DUMITRU -Intreruptoare, Contactoare,  de Joasa Tensiune

Post on 06-Jul-2018

228 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/17/2019 CALAIGIU DUMITRU -Intreruptoare, Contactoare, Separatoare.aparate de Joasa Tensiune

  1/24

  Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Liceul Tehnolgic de Electrotehnică şi Telecomunicaţii

  PROIECT DE CERTIFICARE A COMPETENŢELOR PROFESIONALE

  NIVEL 4

  ÎNTRERUPTOARE, CONTACTOARE, SEPARATOARE. APARATE DE JOASĂ TENSIUNE

  Îndrumător proiect Prof ing Cheran Constantin

  Candidat, Calaigiu !umitru

  Clasa a "II# $

  #%&'(#

  &

 • 8/17/2019 CALAIGIU DUMITRU -Intreruptoare, Contactoare, Separatoare.aparate de Joasa Tensiune

  2/24

  CUPRINS

  )*+ME-T %

  C)PIT.LL I / )parate de 0oasă tensiune

   I' *olul aparatelor electrice111111111111112

   I% Clasificarea aparatelor electrice11111111112

   I 3 Mărimile caracteristice unui aparat electric1111114

  C)PIT.LL II/ Întreruptoare5

  C)PIT.LL III/ Contactoare'%

  C)PIT.LL I6/ 7eparatoare'4

  C)PIT.LL 6 / Măsuri de protecţie a muncii1111111'8

  9I9LI.+*)$IE1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11111%&

  )-E"E%'

  '

 • 8/17/2019 CALAIGIU DUMITRU -Intreruptoare, Contactoare, Separatoare.aparate de Joasa Tensiune

  3/24

  ARGUMENT

    )m ales tema :Întreruptoare, contactoare,separatoare )parate de

   0oasă tensiune; deoarece prentr#o instalaţie electrică şi este structurată pe patru capitole

  În prima parte a lucrării am pre

 • 8/17/2019 CALAIGIU DUMITRU -Intreruptoare, Contactoare, Separatoare.aparate de Joasa Tensiune

  4/24

  felul curentului continuu sau alternativ şi frecvenţa, u

 • 8/17/2019 CALAIGIU DUMITRU -Intreruptoare, Contactoare, Separatoare.aparate de Joasa Tensiune

  5/24

   

  CAPITOLUL I

  APARATE DE JOASĂ TENSIUNE

  I.1. Rolul apaa!"lo "l"#!$#"

  Prin apaa!" "l"#!$#" se >nţeleg aparatele de comutaţie Bconectare şi

  deconectare, aparatele de pornire şi reglare, aparatele de protecţie, aparatele

  de măsură, de control şi de reglare automată, cum şi completele de aparate, utilin domeniul producerii, transportului, distri=uţiei şi transformării

  energiei electrice

  )paratele electrice >ndeplinesc >n instalaţii una dintre următoarele

  funcţii/

  # >nchiderea, deschiderea sau comutarea, voite sau automate, ale

  circuitelor electriceD # supravegherea şi protecţia instalaţiilor şi receptoarelor B>mpotriva

  suprasarcinilor, scurtcircuitelor, supratensiunilor

  I. %. Cla&$'$#a"a apaa!"lo "l"#!$#"

  !upă funcţia pe care o >ndeplinesc şi după principiul de construcţie,

  aparatele electrice pot fi clasificate >n următoarele categorii principale/ # aparate de conectare Bde comutaţie/

  # separatoare

  # separatoare de sarcină

  # >ntreruptoare/ cu pArghie, pachet, cu came

  2

 • 8/17/2019 CALAIGIU DUMITRU -Intreruptoare, Contactoare, Separatoare.aparate de Joasa Tensiune

  6/24

  # >ntreruptoare automate

  # contactoare

  # contactoare cu relee

  # aparate pentru istalaţii interioare/ # >ntreruptoare şi comutatoare

  # pri

 • 8/17/2019 CALAIGIU DUMITRU -Intreruptoare, Contactoare, Separatoare.aparate de Joasa Tensiune

  7/24

  Tensiunea nominală de comandă este valoarea tensiunii pentru care

  este dimensionat dispol >ntrerupă su= o tensiune dată şi prin curentul de închidere, cel mai mare

  curent pe care aparatul >l poate sta=ili su= o tensiune dată 7e dau >n valori

  efective

  Cu"+$ l$*$!)

  Curentul limită termic Bsau curentul admisi=il de scurtă durată este

  curentul pe care aparatul >l poate suporta >n ponchis un interval de timp

  scurt B'#4 s fără ca >ncăll poate suporta >n ponchis fără ca solicitările electrodinamice să afecte

 • 8/17/2019 CALAIGIU DUMITRU -Intreruptoare, Contactoare, Separatoare.aparate de Joasa Tensiune

  8/24

  F"lul #u"+!ulu$ F continuu sau alternativ F şi frecvenţa B>n can care contactele principale ale aparatului

  sunt stră=ătute de curent un timp destul de lung pentru atingerea echili=rului

  termic, dar nu mai mult de  ore

  Serviciul continuu (de durată) este cel >n care contactele principale ale

  aparatului sunt stră=ătute de curent fără >ntrrupere, un interval de timp mai

  mare de  ore

  Serviciul intermitent   este caracterintrerupere În perioadele de lucru aparatul nu atinge

  echili=rul termic, >n perioadele de >ntrerupere nu atinge temperature

  am=iantă

  Serviciul de scurtă durată este serviciul >n care contactele principale

  al aparatului sunt stră=ătute de curent un timp insuficient de lung pentru a

   permite atingerea echili=rului termic, dar perioada de >ntrerupere este

  suficient de lungă pentru a permite atingerea temperaturii am=iante

  R"/$&!"+a la u/u) *"#a+$#)  este numărul de manevre >n gol pe care

  aparatul le poate efectua pAnă la apariţia unei defecţiuni mecanice

  R"/$&!"+a la u/u) &u0 &a#$+) este numărul de manevre su= sarcină pe

  care aparatul le poate efectua pAnă la apariţia unei umpiedice funcţionarea aparatului >n continuare

  8

 • 8/17/2019 CALAIGIU DUMITRU -Intreruptoare, Contactoare, Separatoare.aparate de Joasa Tensiune

  9/24

  Apaa!"l" -" oa&) !"+&$u+" se pot construi >n mai multe variante de

   protecţie Pentru tipin mişcare aflate >n interiorul aparatuluiD

  # protecţia aparatului >mpotriva pătrunderii corpurilor solide >n

  interiorul acestuiaD

  #protecţia aparatului >mpotriva pătrunderii apei >n interiorul

  acestuiaD

  # protecţia aparatului >mpotriva loviturilor Ba deteriorărilor 

  mecanice

 • 8/17/2019 CALAIGIU DUMITRU -Intreruptoare, Contactoare, Separatoare.aparate de Joasa Tensiune

  10/24

  CAPITOLUL II

  ÎNTRERUPTOARE

  Întreruptoarele automate sunt aparate electrice de comutaţie, care >n

  regim normal de funcţionare permit conectarea şi deconectarea cu frecvenţa

  redusă a circuitelor electrice

  În ca< de suprasarcină, scurtcircuit, scăderea sau dispariţia tensiunii,

  asigura protecţia prin intermediul declanşatoarelor, >ntrerupAnd automat

  circuitele aflate >n regim de avarie A+"2a 1

  Elemente constructive a >ntreruptoarelor automate de 0oasă tensiune

  # Circuitul principal de curent/ contacte principale şi =orne de racordD

  # Camere de stingere/ limitea

 • 8/17/2019 CALAIGIU DUMITRU -Intreruptoare, Contactoare, Separatoare.aparate de Joasa Tensiune

  11/24

  asupra [email protected] şi ar putea să menţină >ntrerupătorul >nchis sau să#l

  >nchidăD

   #asigură vitenchidere şi deschidere a contactelor 

  tili

 • 8/17/2019 CALAIGIU DUMITRU -Intreruptoare, Contactoare, Separatoare.aparate de Joasa Tensiune

  12/24

  7e construiesc >n următoarele variante de intreruptoare automate/

  # Î+!"up!oa" p"+!u $+&!ala$$ $+!"$oa" avand curenti nominali În G

  B(1'( ) şi curentul de rupere Ir G B'1% H)

  Î+!"up!oa" #o*pa#!" #u p"'o*a+" *"-$$ În G B(&1%4& ) Î+!"up!oa" -" *a" pu!"" #u p"'o*a+" &up"$oa"/ Î n G

  B'&&&12&&& ), Ir G B4&144 H)

  # Î+!"up!oa" l$*$!a!oa", #a" a#op") 3+!"aa a*) -" #u"+$

  +o*$+al$ În G B(1%4&& ), Ir G B%41'&& H)

  ''

 • 8/17/2019 CALAIGIU DUMITRU -Intreruptoare, Contactoare, Separatoare.aparate de Joasa Tensiune

  13/24

  CAPITOLUL III

  CONTACTOARE

  ROLUL 5I PRINCIPIUL DE FUNCŢIONARE

  Contactoarele sunt aparate de comutaţie fără comandă manuală ,cu o

  singură pontrerupe curenţii >n

  condiţii normale de [email protected] ale unui circuit ,inclusiv curenţi de

  scurtcircuit

  Prin intermediul unui =uton se >nchide circuitul de alimentare al

   =o=inei electromagnetice Dastfel >ncAt armatura mo=ila este atrasă şi circuitul

  se >nchide prin deplasarea unui contact mo=il ,care este solitar cu armatura

  mo=