capitolul 11 executiainstalatiilor electrice de joasa tensiune

Click here to load reader

Post on 20-Jan-2016

52 views

Category:

Documents

8 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

11

TRANSCRIPT

 • 1CAPITOLUL 11 :EXECUTIA INSTALATIILOR ELECTRICE DE JOASA TENSIUNE

  Instalatiile electrice trebuie sa fie astfel realizate incat sa asigure, functionarea corecta sisigura a receptoarelor de iluminat si forta alimentate .Executiaia instalatiei trebuie sa fie facuta in asa fel incat sa asigure o productivitate a munciicat mai mare si un consum de materiale cat mai redus. In acest sens se recornanda utilizareasemifabricatelor.La alegerea tipului si modului de executie al instalatiilor electrice trebuie sa se tina seamade: gradul de rezistenta la foc al cladirilor. Combustibilitatea sistemelor pe care se monteazaaceste instalatii electrice, categoria de pericol de incendiu sau explozie a procesuluitehnologic, mediul ambiant, gradul de pericol de electrocutare.Ca exemplificare se precizeaza ea in incaperile cu pericol de incendiu nu se admite montareaaparenta a tuburilor, a conductoarelor sau cablurilor nearmate care au invelisul exterior dinmateriale combustibile, deoarece in caz de avarii acestea pot provoca incendii. Nu se admitemontarea direct pe elementele combustibile ale constructiilor a cordoanelor, cablurilor curnanta din materiale combustibile sau greu combustibile nearmate si a tuburilor din PVC.Aceste cabluri se pot monta fie pe un strat incombustibil (zidarie, beton, tencuiala, foi deazbest etc.), fie pe console incombustibile care se distanteaza fata de elementelecombustibile.In incaperile cu materiale combustibile care se pot aprinde usor (bumbac,hartie etc.) corpurilede iluminat si instalatia electrica interioara trebuie sa fie etanse.Pentru diferite categorii de medii utilajele, aparatele si executia instalatiilor electrice trebuiesa corespunda gradului de protectie stabilit prin standarde si sa prezinte o stabilitatecorespunzatoare la actiunea agentilor care caracterizeaza mediul respectiv (coroziune,solicitari mecanice, actiune termica etc.).O deosebita atentie trebuie acordata alegerii echipamentului electric si a tipului de executie inlocurile cu pericol de explozie. In cazul cane nu se pot procura echipamente si materialepentru executii sigure la explozii, in incaperile respective nu se prevad instalatii electrice.In functie de gradul de pericol de electrocutare pe care il prezinta incaperile si locurile demunca trebuie sa se aleaga tipurile corespunzatoare de echipamente si instalatii electriceasigurandu-se securitatea muncii.Se va evita amplasarea instalatiilor electrice pe trasee comune cu celelalte instalatii (apa,incalzire, gaze etc.). Daca acest lucru nu este posibil instalatiile electrice se vor montadeasupra conductelor de apa. Canalizare si gaze lichefiate si sub conductele calde si de gazenaturale respectandu-se distantele minime de vecinatate.La alegerea traseelor instalatiilor electrice se va evita strapungerea elementelor de rezistentaale constructiilor.

 • 211.1 Executia instalatiilor electrice interioare de joasa tensiuneDin punct de vedere al exploatarii instalatiilor electrice constructiile se impart in cladiri delocuit, industriale, social-culturale si agricole. In tabelul 11.1 se prezinta principalele tipuride instalatii electrice interioare recomandate pentru diferite tipuri de constructii.

  Tabelul 11.1Tipul de constructieTipul instalatiei

  De locuit industriale Social-culturale

  agricole

  Sub tencuiala x x x -In tencuiala x x x -Pe tencuiala x x x xIn pardoseala xx xx xx xIn scafe - x x -In plafon fals xx xx xx xxIn canale ingropate xx x xx -In canale suspendate x xx x xxIn plinte xx x xx -Pe poduri - xx x xIn tevi autoportante - x x -Specificatia notatiilor : xx- preferabil; x- permis; - nedmis.

  a) Instalalii sub tencuialaAceste instalatii se caracterizeaza prin faptut ca se trag conductoarele tuburi, iar tuburile sepozeaza in canale executate in zidarie.La trasarea instalatiilor electrice se va urmari, ca sa se evite intersectarea cu alte tipuri deinstalatii. Traseele vor fi orizontale sau verticale si in exceptional oblice pe tavan (fig.11.1).Se executa strapungerile si locurile de fixare a dozelor de ramificatie si de aparat, precum sicanalele in zidilrie.Pozarea tuburilor de protectie (fig.11.3) si a elementelor de imbinare se face cu bratari dinsarma prinse in cuie sau cu copci din ipsos. astfel incat tuburile sa nu depaseasca suprafataperetelui cu mai mult de 5 mm pentru a putea fi acoperite cu un strat de 10 - 15 mm detencuiala.

  Fig. 11.1 Trasarea instalatiilor Fig. 11.2. Pozarea tuburilorsub tencuiala a dozelor de aparat si ramificatie

 • 3Fig. 11.3 Pozarea tuburilor de protectie1- Tub din PVC; 2- bratara de sarma; 3- cui

  Montarea dozelor de ramificatie si aparat se face odata cu montarea tuburilor. Tuburile seintroduc in doze pe o distanta de 5 mm si dozele se fixeaza cu ipsos. In cazul tuburilormetalice (IPE, PEL) se realizeaza filetarea la capete a tuburilor, mufele se monteaza prininsurubare, iar dozele se fixeaza cu presetupe.Tragerea conductoarelor in tuburi (fig.11.4) se face simultan pentru acelasi circuit prinimpingere sau prin tragere prin intermediul unei sarme sau benzi prevazute la capat cu o bila.

  Fig. 11.4 Tragerea conductoarelor electrice in tuburi de protectie1- conductoarele unui circuit; 2- sarma sau banda de tragere; 3- bila;4- tub de protectie.

  Executarea legaturilor in doze pentruconductoarele de cupru ( fig. 11.5.) se face prin rasucirecositorire urmata de izolarea cu banda izolatoare, introducerea in doza si montareacapacului.In cazul conductoarelor din aluminiu se introduc capetele dezizolate in cleme speciale, sestrange surubul clemei si se izoleaza, apoi se introduc lagaturile in doza si se monteazacapacul dozei.

  Fig 11.5. Executarea legaturilor in doze pentru conductoarele din cupru

 • 4 Montarea aparatelor de conectare se face numai pe conductoarele de faza. Intrerupatarele sicomutatoarele de tip ingropat se fixeaza la inaltimea de 1,5 m de nivelul pardoselii, iarprizele se monteaza la inaltimea 0, 15 - 0,5 m de pardoselile izolate.In cazul cand se monteaza mai multe aparate unele sub altele, ordinea de montare de sus injos va fi: iIntreruptor, comutator sau buton lumina, buton de sonerie priza pentru. curenti tari,prize de curenti slabi (telefon, radio-tv).Montarea intreruptorului de tip ingropat (fig.11.6) se face prin demontarea capaculuiaparatului, racordarea conductoarelor dezizolate la bornele aparatului, introducerea aparatuluiin doza de aparat, blocarea acestuia cu ajutorul ghearelor de fixare si fixarea capacului cuajutorul suruburilor.Aparatele de conectare (tntreruptoare. comutatoare, prize) se monteaza la o distanta deminimum 0,8 m de elementele metalice in legatura cu pamantul ( calorifer).In incaperile de categoriile U1 ,U2 si U3 se interzice montarea intreruptoarelor si prizelor cuexceptia prizelor speciale pentru masini de ras.

  Fig. 11.6 Montarea intrerupatorului de tip ingropat sub tencuiala1- capacul aparatului; 2- suruburi pentru fixarea capacului; 3- conductori conectati labornele aparatului; 4- doza de aparat; 5- gheare de fixare a aparatului; 6- suruburipentru fixarea ghearelor.

  In figura 11.7 se arata modul de realizare a legaturilor electrice in dozele de ramificatie si deaparat pentru intreruptoarele si comutatoarele utilizate frecvent in instalatiile interioare deiluminat si prize, iar in figura 11.8 se prezinta realizarea legaturilor la doze pentru o instalatiede automat pe scara.

 • 5Fig. 11.7 Realizarea legaturiloe electrice in doze pentru intrerupatoare si comutatoarea) unipolare; b) bipolare; c) dublu; d) serie; e) de scara;f) - in cruce si scara.

 • 6 Fig. 11.8 Realizarea legaturilor pentru un automat de scara

  In figura 11.9,a si b se prezinta schema monofilara si realizarea legaturilor pentru un tabloude apartament.

 • 7Fig. 11.9.Instalatia electrica interioara a unui tablou de apartament cu patru camere;a) schema monofilara; b) executia legaturilor la dozele de ramificatie si de aparat.

 • 8b) Instalatii in tencuiala se executa cu conductoare INTEC asezate direct pe zidariesau pe alte elemente necombustibile ale constructiei la cel putin 5 mm subtencuiala. Conductoarele se fixeaza pe pereti cu cuie sau copci de ipsos.Seutilizeaza doze de ramificatie si de aparat, lagaturile facandu-se similar ca lainstalatiile sub tencuia. Avantajul acestor instalatii fata de cele sub tencuialaconsta in aceea ca se evita saparea santurilor, pozarea tuburilor si tragereaconductoarelor in tuburi. In schimb prezinta dezavantajul ca inlocuirea unorconductoare necesita lucrari de anvergura.

  c) Instalatii pe tencuiala se realizeaza dupa executarea lucrarilor de tencuire.Trasarea traseelor si pozarea tuburilor se face astfel incat sa se asigure si o micadistanta fata de tencuiala cu ajutorul unor dibluri, conespanduri sau a unor consolemetalice

  Fig. 11.10 Pozarea tuburilor PVC si metalice pe console din banda de otel.

  In cazul instalatiei electrice executate cu cablu fixarea cablului se face cu ajutorul unorconsole din otel lat de 40x3 mm montate pe zidarie. Distantele dintre console pe orizontala seiau de 1 m iar pe verticala aceste distante pot fi mai mari.

  Fig. 11.11. Montarea cablurilor pe console metalice

  Montarea dozelor din PVC sau fonta se face odata cu tubul prin insurubarea presetupeifiletate la capatul tubului, asigurandu-se astfel etanseitatea.Montarea aparenta pe tencuiala a aparatelor de conectare (fig.11.12} se face pe elemente deconstructie din beton sau pe constructii metalice.In cazul montajului pe elemente din beton sau caramida aparatul se fixeaza dibluri dinmaterial plastic cu ajutorul unor suruburi si saibe.In cazul montajului pe constructii metalice aparatul se monteaza pe o consola prinintermediul unui suport, a suruburitor si saibelor. Ulterior se realizeaza racordareaconductoarelor la bornele aparatului.lnstalatia electrica