linii electrice de joasa tensiune

Download Linii Electrice de Joasa Tensiune

Post on 04-Apr-2018

262 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7/30/2019 Linii Electrice de Joasa Tensiune

  1/59

  Linii electrice de joasa tensiune

  1. Notiuni introductive

  Asa cum s-a aratat, energia electrica, dupa ce a fost produsa in centralele electrice,

  pentru a fi pusa la dispozitia consumatorilor, este necesar sa fie transportata la distantemari, prin retele electrice de transport(RET), apoi distribuita, in perimetrul unor

  aglomerari urbane, rurale, sau zone industriale.

  In functie de puterea tranzitata prin retelele electrice de distributie (RED) si dedistantele la care se distribuie, aceste retele pot fi de diferite clase detensiuni(tab.1.1). Retelele electrice de distributie de medie tensiu 414e41ene(RED-MT) care au rolul de a alimenta cu energie, de regula, posturile detransformare, iar in cazul unor mari consumatori industriali, pot asigura sialimentarea cu energie a unor receptori de medie tensiune.

  Pentru consumatorii care au numai receptori de energie electrica a caror tensiunenominala se inscrie in clasa retelelor de joasa tensiune, sau au si asemenea receptori

  ( de ex.: sistemele de iluminat si receptorii electrocasnici),este necesar ca alimentarea acestor

  consumatori sa se asigure prin, sau si prin retele electrice de joasa tensiune(RE-JT).

  In cazul RE-JT, fiecare din cele doua aspecte, are o pondere insemnata

  deoarece,consumatorii de joasa tensiune sunt foarte numerosi, iar receptorii de joasa

  tensiune din cadrul acestora sunt de nelipsit (sisteme de iluminat si prizele

  monofazate) si deosebit de raspanditi.

  Particularitatea principala a unei RE-JT o reprezinta legtura electrica directa cu un

  foarte mare numar de consumatori, in primul rand si cu un imens numar de receptori in

  al doilea rand.

  Ca urmare, structura de baza a unei RE-JT este cea din fig.1 , care cuprinde reteaua

  electrica de distributie de joasa tensiune(RED-JT), pentru alimentarea consumatorilor

  (fig.1.a) si reteaua electrica de la consumator (fig.1.b),formata din reteaua electrica de

  distributie la consumator, de joasa tensiune(REDC-JT) si reteaua electrica pentru

  alimentarea receptorilor (REAR-JT).

  Elementul caracteristic al unei retele care asigura alimentarea cu energie electrica a

  consumatorilor il reprezinta racordul electric, iar in cadrul acestuia, punctul de

  delimitare (PD,fig.1.), delimiteaza domeniile de competenta in ceea ce priveste

  exploatarea retelei respectiv, ale furnizorului ,de cele ale beneficiarului (consumator).De

  regula, punctul de delimitare este constituit fizic, de contorul de tarifare a

  energiei electrice, care este al furnizorului, insa beneficiarul trebuie sa aiba posibilitatea de a

  urmari indexul.

  Retelele electrice de distributie de joasa tensiune ale furnizorului, trebuie sa

  asigure energia electrica la punctul de delimitare, iar REDA a beneficiarului la bornele

  receptorilor, la parametri de calitate stabiliti prin contract .

  Dintre acestea ,continuitatea in alimentare este direct determinata de configuratia

  retelei electrice care asigura tranzitarea energiei electrice, respectiv de posibilitatea schemelorde conexiuni de a asigura rezerva in alimentare.

 • 7/30/2019 Linii Electrice de Joasa Tensiune

  2/59

  Deoarece RED-JT reprezinta ultima componenta a unui sistem electroenergetic

  (SE), in raport cu consumatorii, cerintele privind asigurarea continuitatii in alimentare a

  acestora sunt predominante.

  Tipuri de receptori

  Pe langa clasificarile, din punct de vedere a gradului de asigurare a continuitatii in

  alimentare, din punct de vedere al rolului functional si a caracteristicilor lor de

  functionare, receptorii electrici alimentati de la REA-JT se impart si in trei tipuri din

  punct de vedere al coexistentei lor in REDA-JT.

  Receptorii de forta sunt alimentati de la un sistem electric trifazat simetric 380/220V

  (UR,US,UT) fig. 2. ,fiind caracterizati din punct de vedere electric prin trei impedante

  Z1,Z2,Z7 ce pot fi conectate in stea, fig.2.a, sau in triunghi, fig.2.b.

  Prin concepere si executie, receptorii trifazati reprezinta un sistem trifazat echilibrat si ca

  urmare nu necesita alimentarea printr-o retea electrica cu patru conductoare (nulul de lucru nu

  este necesar). Din acest motiv,(al neaccesibilitatii nulului sistemului electric trifazat al sursei),

  intr-o asemenea retea , tensiunea de faza nu este accesibila.

  In cazul in care receptorul trifazat este un utilaj, pentru care este necesar sa se asigure

  iluminare locala (strung, freza,masina de gaurit, etc.), reteaua de alimentare trebuie sa

  fie cu patru conductoare, pentru a fi accesibila si tensiunea de faza (220V), daca nu seadopta alte solutii tehnice.

  Evident, cerintele cu privire la simetrizarea sarcinilor, recomanda ca reteaua electrica

  pentru alimentarea receptorilor de forta sa fie trifazata fara nul.

  Acesta este unul dintre motivele care recomanda ca reteaua electrica trifazata pentru

  distributia energiei electrice la consumator si cea de alimentare a receptorilor trifazati de forta

  sa fie separata de cea similara pentru receptorii de iluminat si prize. Un alt motiv pentru care

  cele doua categorii de retele, la consumator , sunt separate il reprezinta regimul perturbator al

  unor receptori de forta asupra celor de iluminat, datorita variatiei curentului pe care il absorb,

  deci si a tensiunii de alimentare.

 • 7/30/2019 Linii Electrice de Joasa Tensiune

  3/59

  Din punct de vedere a asigurarii a continuitatii in alimentare, receptorii de forta pe de

  o parte si cei de iluminat si prizele, pe de alta parte, fac parte din categorii diferite, in

  sensul ca REDA-JT a receptorilor de forta este prevazuta cu un nivel de rezervare

  superior, in functie si de categoria receptorilor, fata de REDA-JT pentru iluminat si

  prize.

  Continuarea lucrului la utilaje, in cazul pierderii alimentarii de catre REDA-JT pentru

  receptorii de iluminat si prize, este asigurata de catre sistemul de iluminat de

  siguranta pentru continuarea lucrului.

  Un motiv strict economic, care impune separarea receptorilor de forta de ceilalti, este

  eventuala tarifare diferentiata a energiei electrice pentru receptorii de forta, fata de cei de

  iluminat si prize, iar altul strict tehnic este cel legat de caderile admisibile de tensiune, care

  sunt diferite pentru receptorii de forta fata de cei de iluminat si prize.

  Asa cum se va vedea, inexistenta conductorului de nul si caracterul static (de regula) alreceptoarelor de forta, impun un mod diferit de aplicare a protectiei prin legare la nul,

  pentru evitarea pericolului de electrocutare, fata de celelalte categorii de receptori.

  In cazul in care alimentarea receptorilor de forta se face de la sistemul trifazat de

  tensiuni 66o/5ooV separarea celor doua tipuri de retele se impune de la sine.

  Receptorii de iluminat sunt constituiti din corpurile de iluminat, sursa de lumina din

  cadrul sistemelor electrice de iluminat interior, sau exterior.

  Sursele electrice de lumina cu care se echipeaza un corp de iluminat au tensiunea

  nominala de 220V (si firma GENERAL ELECTRIC ,din SUA, unde se utilizeaza

  sistemul trifazat de tensiuni 220/127V, produce lampi cu tensiunea nominala de

  220V).

  Aceasta tensiune ,in cadrul sistemului electric trifazat cu tensiunile 380/220V se obtine intre o faza si nulul sistemuluielectric trifazat al sursei .

  Din acest motiv REDA-JT pentru alimentarea receptorilor de iluminat trebuie sa fie

  alimentata de la o sursa (post de transformare sau generator electric) cu infasurarile

  conectate in stea (Y), fig.7.,cu neutrul accesibil (Yo ),respectiv cu neutrul '

  prelungit' printr-un conductor de nul pana la fiecare receptor in parte.

  Fiind sarcini monofazate, incarcarea celor trei faze ale RE-JT va fi nesimetrica si ca

  urmare, la proiectarea si executia acestor retele trebuie sa se urmareasca echilibrarea

  puterii pe cele trei faze.

 • 7/30/2019 Linii Electrice de Joasa Tensiune

  4/59

  O caracteristica a receptorilor de iluminat o reprezinta, posibilitatea redusa de

  electrocutare prin atingere indirecta datorita amplasarii lor la inaltime.

  Ca urmare, pentru corpurile de iluminat, nu se aplica protectia prin legare la nul,ca in

  cazul celorlalte tipuri de receptori.

  Spre deosebire de receptorii de forta si cei alimentati de la prizele monofazate (aparate

  electrocasnice, de birou,etc.) acesti receptori absorb un curent constant in timp, deci

  nu produc socuri. Ca urmare ,nu sunt perturbatori pentru ceilalti, iar valorile

  curentilor, in functie de care se dimensioneaza caile de curent se stabilesc cu

  exactitate.

  Prizele monofazate nu reprezinta receptori propriuzisi ci, un aparat la care , prin fise,

  sunt conectati receptori monofazati a caror putere nominala nu depasesc 2 kw,respectiv, un curent absorbit de 10A.

  Receptorii monofazati alimentati, prin conectarea (bransarea) la o priza, sunt din

  categoria' debrosabili' respectiv, nu sunt conectati permanent (legatura fixa).

  Pentru comanda acestora (pornire,oprire), exista aparate de conectare speciale, incorporate in

  receptor.

  Datorita marii diversitati a receptorilor monofazati (pe seama puterii absorbite) a

  specificului lor (radio,TV,radiator electric,masina de spalat,etc.) si a caracterului

  debrosabil, probabilitatea producerii unei soc electric este foarte mare si ca urmare, in

  sistemul electric din care fac parte acesti receptori, se impune protectia prin legare la

  nul.

  Intrucat puterea si numarul receptorilor monofazati ce pot f