ghidul serviciilor citv digital media | digital signage saas

of 22 /22
Digital Signage SaaS Ghidul Serviciilor

Upload: citv-digital-media

Post on 09-Mar-2016

235 views

Category:

Documents


4 download

DESCRIPTION

Ghidul serviciilor CITV Digital Media | Digital signage SaaS

TRANSCRIPT

Page 1: Ghidul serviciilor CITV Digital Media | Digital signage SaaS

Digital Signage SaaSGhidul Serviciilor

Page 2: Ghidul serviciilor CITV Digital Media | Digital signage SaaS

Servicii de broadcast pentru transmiterea de mesaje informative,servicii de streaming media, mesaje publicitare şi servicii de vizualizarea campaniilor difuzate în reţele digital signage.

DIGITAL SIGNAGE SAASCITV Digital Media

CuprinsIntroducereBanda de știriCampaniiVideoRubriciPlaylistMesaje urgente

Clienţi RapoarteRapoarte difuzăriRapoarte sistemeRapoarte rubriciSetariMesajeLogout

p.2p.5p.7p.9p.11p.13p.15

p.15p.15p.16p.18p.18p.19p.19p.19

Page 3: Ghidul serviciilor CITV Digital Media | Digital signage SaaS

Prin acest software îţi aducem la îndemână servicii de înaltă calitate,special adaptate pentru specificul clienţilor din divizia business.

Serviciile de broadcast pentru transmiterea de mesaje informativecătre clienţi, mesaje publicitare sau serviciile de vizualizarea campaniilor susţinute, sunt câteva din beneficiile de care te veiconvinge în curând.

Iar Ghidul Serviciilor CITV Digital Media îți va da informații despreutilizarea aplicaţiei de soft, te va ajuta să fii conectat cu audienţaşi să optimizezi resursele alocate activităţilor de transmiterea informaţiei exacte și la timp, esenţială oricărei relaţii de business.

SOFTWARE AS A SERVICE

2

Page 4: Ghidul serviciilor CITV Digital Media | Digital signage SaaS

Acest software a fost construit astfel încât să asigure:

> o utilizare rapidă şi eficientă pentru managementul informaţiei,

> optimizarea resurselor alocate pentru informarea audienţei,

> sprijin în îmbunătăţirea comunicării dintre întreprindere și clienţi,prin alocarea de soluţii multiple de comunicare în cadrul uneireţele de digital signage

> crearea de conţinut informativ și de divertisment pentruatragerea atenţiei audienţei

> interfaţare cu dispozitive sau componente software și hardwarestandard pentru diferite industrii și sectoare

> o adaptabilitate crescută pentru diverse sectoare și industriide activitate, prin adăugarea și personalizarea componenteloraplicaţiei în funcţie de necesităţile de comunicare și adresabilitate

3

Page 5: Ghidul serviciilor CITV Digital Media | Digital signage SaaS

BUCURĂ-TE DENOUA EXPERIENŢĂ!

Page 6: Ghidul serviciilor CITV Digital Media | Digital signage SaaS

Banda de știri

Toate informaţiile afișate pe banda de știri pot fi personalizateîn funcţie de necesităţile de comunicare. Știrile pot fi ori importateautomat prin RSS feed sau adăugate manual.

Pentru adăugarea manuală, butonul ADAUGĂ permiteurmătoarele acţiuni:

1 | Selectarea sistemelor / locaţiilor, prin bifarea lor2 | Text anunţ · adăugarea informaţiilor pentruafișarea lor în buclă (loop)3 | Tip anunţ · selectarea tipului de informaţie(curs valutar, vreme, știri, noutăţi*)4 | Etichetele Dată început şi Dată finalizare deschid uncalendar pentru selectarea intervalului de difuzare a informaţiei.Selectarea datelor fixează perioada în care anunţulva fi difuzat pe ecranele digitale.

* etichetele pot fi create, în funcţie de necesităţi

5

Page 7: Ghidul serviciilor CITV Digital Media | Digital signage SaaS

6

Page 8: Ghidul serviciilor CITV Digital Media | Digital signage SaaS

Campanii

Această secţiune permite adăugarea de campanii de comunicareîn format video și crearea unei baze de date cu informaţiile aferentefiecărei campanii în parte. Etichetele pentru interogarea diferiţilorparametri pot fi adăugate sau eliminate, în funcţie de necesităţi.

Filtrul Clienţi afișează numele clienţilor deja existenţi în baza de date,în funcţie de căutarea dorită.

7

Page 9: Ghidul serviciilor CITV Digital Media | Digital signage SaaS

Butonul ADAUGĂ CAMPANIE deschide fereastra pentru adăugareade detalii cu privire la configurarea unei campanii. Pașii sunt simpli:

1 | Selectează clientul 2 | Completează caseta albă dindreptul etichetei Nume campaniecu numele campaniei în curs, pentrua putea diferenţia foste campaniide comunicare de campanii actualesau viitoare.3 | Completează caseta albă dindreptul etichetei Număr contract4 | Selectează locaţiile unde doreștisă fie difuzată campania5 | Etichetele Dată început şiDată finalizare deschid un calendarpentru selectarea intervalului dedifuzare a spotului video. Selectareadatelor fixează perioada în care spotul video va fi difuzat pe ecranele digitale.6 | Completează valoarea contractului pentru campania configurată7 | Selectează Moneda (euro / lei) stabilită prin contract8 | Și Modalitatea de plată (numerar / cec bilet la ordin / plata la termen)9 | Apasă SALVEAZĂ pentru a definitiva configurarea campaniei sau apasăbutonul CANCEL dacă vrei să renunţi la datele introduse.

8

Page 10: Ghidul serviciilor CITV Digital Media | Digital signage SaaS

Video

Secţiunea Video permite vizualizarea și selectarea unui sistem/locaţiepentru interogarea datelor introduse la unul dintre sistemele/locaţiilealese. Toate etichetele pentru interogarea diferiţilor parametri pot fiadăugate sau eliminate, în funcţie de necesităţi.

Completarea filtrului Clienţi face ușoară interogarea bazei de datepentru un anumit client. Eticheta Nume Video facilitează căutarea uneianumite campanii după numele spotului (căutarea se poate realiza șidupă un anumit cuvânt din titlul spotului video).

9

Page 11: Ghidul serviciilor CITV Digital Media | Digital signage SaaS

Butonul ADAUGĂ VIDEO deschide fereastrapentru adăugarea unui spot video și specificareatuturor detaliilor aferente acestuia.

> Tip spot ∙ Classic / Poziţional (se referă ladifuzarea spotului conform unor coordonate geograficeși se adresează campaniilor desfășurate în reţeauade digital signage Wink Public Multimedia.

> Eticheta Campanie* permite selectarea campaniilordeja existente în baza de date sau adăugarea uneicampanii noi, potrivit instrucţiunilor de la pagina 7

> Numărul de difuzări se completează după stabilireacampaniei, pentru fiecare sisteme/locaţii în parte, înfuncţie de importanţa acordată inserţiilor de pe fiecare dintre sisteme. Totodată, numărul de difuzărieste raportat la durata unui playlist, dar nu restricţionează cu nimic acordarea unui număr mai maresau mai mic de difuzări în interiorul playlistului, ci reprezintă un număr orientativ.

> Clasa video poate fi setată la secţiunea Setări (vezi pagina 19) și își găsește utilitatea îngestionarea tipurilor de clienţi, dar și în statisticile și rapoartele săptămânale, lunare sau anuale.

> Categoria poate fi setată la secţiunea Setări (vezi pagina 19) și își găsește utilitatea îngestionarea domeniului din care face parte un client, dar și în statisticile și raportările săptămânale,lunare sau anuale.

> Data de expirare deschide un calendarpentru stabilirea perioadei de finalizarepentru spotul video uploadat**.Apasă SALVEAZĂ pentru a definitivaconfigurarea video-ului. Sau apasă butonul CANCEL dacă vrei să renunţi la datele introduse.

* La o campanie poate fi adăugat un număr nelimitat

de video-uri, care pot fi difuzate într-un playlist ori

intercalate, ori unul după altul, în funcţie de preferinţe.

** Toate video-urile și data lor de expirare se găsesc

la secţiunea video (vezi pagina), unde spoturile video

cu data de finalizare marcată cu roșu atenţionează

terminarea campaniei.

10

Page 12: Ghidul serviciilor CITV Digital Media | Digital signage SaaS

Rubrici

Template-uri diverse pentru difuzarea de conţinut informativsau divertisment.

Prin adăugarea unei rubrici ADAUGĂ RUBRICĂ se configurează apariţiaunei anumite rubrici cu diverse coordonate. Astfel, o rubrică:

> va avea un nume, pentru identificarea ei în playlist> va fi selectată pentru a rula pe ecranele dintr-o anumită locaţie> va beneficia de un Intro (video) care să anunţe conţinutul rubricii> va benefici de un fundal sonor (pentru locaţiile unde există șisuportul audio)> va avea o poză de fundal predefinită care va fi afișată în situaţiaîn care nu existăo poză aferentă unui text.Apasă SALVEAZĂ pentru a definitiva configurarea video-ului sauapasă butonul CANCEL dacă vrei să renunţi la datele introduse.

11

Page 13: Ghidul serviciilor CITV Digital Media | Digital signage SaaS

După setarea rubricii, ea va apărea în meniul Listă rubrici și va putea ficonfigurată în detaliu:> acţiunea editează deschide o fereastră care trimite la setările iniţiale ale rubricii,pentru modificarea sau actualizarea ei.> acţiunea modifică template permite configurarea modalităţii de afișarea imaginii, a casetei de text și a dimensiunii și culorii fontului și a casetei de text.> acţiunea adaugă știri* permite adăugarea manuală a unui text - titlu șiconţinut - dar și a unei poze de fundal.De asemenea, în această secţiune pot fi vizualizate toate știrile (conţinut, text, poză)și pot fi activate sau dezactivate pentru difuzarea lor pe ecranele digitale.

* ştirile pot fi ori importate prin RSS feed, ori adăugate manual* poate fi adăugat un număr nelimitat de știri, alocate unei rubrici* materialele sunt grupate în calupuri de câte 4 știri și sunt introduse în playlist manual,într-o manieră care să vină în întâmpinarea nevoilor de comunicare.

12

Page 14: Ghidul serviciilor CITV Digital Media | Digital signage SaaS

Playlist

Secţiunea Playlist este cea unde sunt alocate, programate șiordonate spoturile video și rubricile informative. Aici pot fi vizualizatetoate sistemele / locaţiile și playlisturile aferente fiecăruia.

Butonul ADAUGĂ PLAYLIST permite adăugarea unui playlist nou și stabilireaunei locaţii pentru distribuirea lui.

Editarea unui playlist presupunealocarea unui spot video sau aunei rubrici un număr de difuzăriși o poziţionare dorită în cadrullistei de spoturi video dintr-un playlist.

Editarea se face prin selectspot / rubrică și drag&drop.Durata playlistului poate fi setatăde la 10 la 60 de minute.

Sortarea spoturilor poate fi făcută după categorie sau clasă, iar procentajul domeniiloreste afișat întotdeauna, în partea de sus a paginii. După salvare, conţinutul unui playlistva fi difuzat pe ecranele sistemului ales, exact în ordinea propusă.

13

Page 15: Ghidul serviciilor CITV Digital Media | Digital signage SaaS

Un sistem / o locaţie permite difuzarea mai multor playlisturi diferentiateîn funcţie de perioada de zi:

> informaţii playlist permite

stabilirea intervalului de timp

pentru difuzarea unui playlist

> editează playlist permite

configurarea și distribuirea

spoturilor video și a rubricilor

pe durata playlistului

> clonează permite

duplicarea unui anumit playlist

și alocarea lui unui alt sistem

sau configurarea lui pe alte

coordinate

> șterge - ștergerea playlistului

14

Page 16: Ghidul serviciilor CITV Digital Media | Digital signage SaaS

Mesaje urgente

Această secţiune este dedicate sectorului Transport Public și presupunetransmisterea unui mesaj urgent din modului Partener al regiei, apariţialui în aplicaţia de soft Wink, verificarea, aprobarea și publicarea lui peecranele digitale alocate sistemelor destinate transportului public.

Clienţi

Această secţiune permite gestionarea bazei de date a clienţilor,cu datele lor de identificare (Nume, CUI, CIF), dar și crearea unui contpersonalizat de client, prin intermediul căruia fiecare client își poatevizualiza statusul campaniei (rapoarte, media plan, difuzări, nr. inserţii etc)

Rapoarte

Secţiunea Rapoarte permite vizualizarea rapoartelor spoturilor video,a sistemelor și buna lor funcţionare, dar și rapoartarea difuzărilor rubricilor.

15

Page 17: Ghidul serviciilor CITV Digital Media | Digital signage SaaS

Rapoarte difuzări

1 | Etichetele Dată început şi Dată finalizare deschid un calendar pentruselectarea intervalului pentru care se doreşte eliberarea raportului de difuzări. 2 | Selectează din lista Video numele spotului video pentru care doreştisă se facă raportarea. Prin menţinerea tastei CTRL se pot selecta mai multe spoturipentru care să fie făcută raportarea.

Eticheta Toate oferă un raport general, care va afişa toate spoturile video existente în aplicaţie,

precizarea tipului spoturilor, numărul total de difuzări.

16

Page 18: Ghidul serviciilor CITV Digital Media | Digital signage SaaS

3 | Apasă butonul FILTREAZĂ pentru iniţierea acţiunii de raportaresau apasă ÎNLĂTURĂ FILTRE dacă vrei să renunţi la datele introduse. 4 | După alocarea tuturor filtrelor, devin disponibile 2 acţiuni:a | Raport detaliat - cuprinde informaţii despre numărul de difuzăritotal / perioadă monitorizată, durata totală a campaniei, sistemele pe careeste alocat spotul video, numărul de unităţi disponibile (mijloacele detransport în comun) difuzările contractuale / playlist şi numărul de difuzăripentru fiecare sistem în parte.b | Media plan - cuprinde informaţii despre difuzările contractuale, numărulunităţilor, numele playlisturilor pe care este alocat spotul video, minutele deapariţie şi intercalarea spotului selectat cu alte spoturi video prezente în playlist.

17

Page 19: Ghidul serviciilor CITV Digital Media | Digital signage SaaS

Rapoarte sisteme

Sunt vizualizate numărul sistemului, locaţia, IP-ul,ora la care playlistul a fostactualizat, ultima solicitare a sistemului, observaţii (câmp editabil) și erori.Ultimele 2 câmpuri sunt deosebit de importante pentru departamentul tehnic șipentru cei care se ocupă de menentanţa sistemelor.

Rapoarte rubrici

Este raportat fiecare play al uneirubrici, cu statistici alocate pentrufiecare sistem / locaţie.

18

Page 20: Ghidul serviciilor CITV Digital Media | Digital signage SaaS

Setări

Sunt setate clasele și categoriilepentru spoturile video:> Clasa video își găsește utilitateaîn gestionarea tipurilor de clienţi,dar și în statisticile și rapoartelesăptămânale, lunare sau anuale.> Categoria își găsește utilitateaîn gestionarea domeniului din careface parte un client, dar și înstatisticile și raportările săptămânale,lunare sau anuale.

Setări sisteme · editarea numeluiunui playlist, dar și vizualizareaultimei editări a unui playlistSetări logo · permite upload-ul defișiere de tip SWF - logo-ul companieianimat, afișat în banda de știri.

Mesaje

Secţiunea mesaje funcţionează ca uncont de e-mail și permite transmitereade mesaje între parteneri, clienţi șiadministratorii aplicaţiei.

Logout

Apasă butonul LOGOUT pentru apărăsi aplicaţia

19

Page 21: Ghidul serviciilor CITV Digital Media | Digital signage SaaS

DIGITAL SIGNAGE SAAS CITV Digital Media

Page 22: Ghidul serviciilor CITV Digital Media | Digital signage SaaS

0740 666 609citv.ro, [email protected]