termometru digital

of 9 /9
7/15/2019 Termometru Digital http://slidepdf.com/reader/full/termometru-digital 1/9  Figura 2. – Termometrul digital  termometrul digital Modulul de conversie Analog-Numeric Placa de dezvoltare BIGPic3 are, pentru studiu, un modul de alimentare cu tensiune analogică a pinilor microcontrolerului, destinaţi conversiei. Există două potenţiometre P1 cu ajutorul căruia se stabileşte tensiunea pentru alimentarea  pinului RA2 şi P2 cu ajutorul căruia se stabileşte tensiunea la pinul RA3. Ambele  potenţiometre pot fi active sau inactive cu ajutorul comutatoarelor J10 şi respectiv J11.  Figura1. – Schema de conectare a convertorului analog numeric la porturile microcontrolerului Termometrul digital Termometrul digital DS1820 este un echipament folosit pentru măsurarea temperaturii mediului, Acesta măsoară temperaturi între -50 şi 125C cu o precizie de 0.5C. Sezorul trebuie aplicat în slotul special conceput, aşa cum este indicat în fig. 2 şi 3. La fel ca şi celălalte module, acest modul trimite semnalele către porturile microcontrolerului printr-un comutator J13. Astfel poate fi activat su inactivat termometrul digital.

Upload: momitza

Post on 30-Oct-2015

112 views

Category:

Documents


4 download

DESCRIPTION

q

TRANSCRIPT

Page 1: Termometru Digital

7/15/2019 Termometru Digital

http://slidepdf.com/reader/full/termometru-digital 1/9

 Figura 2. – Termometrul digital 

  termometrul digitalModulul de conversie Analog-Numeric

Placa de dezvoltare BIGPic3 are, pentru studiu, un modul de alimentare cu tensiuneanalogică a pinilor microcontrolerului, destinaţi conversiei.

Există două potenţiometre P1 cu ajutorul căruia se stabileşte tensiunea pentru alimentarea

 pinului RA2 şi P2 cu ajutorul căruia se stabileşte tensiunea la pinul RA3. Ambele potenţiometre pot fi active sau inactive cu ajutorul comutatoarelor J10 şi respectiv J11.

 Figura1. – Schema de conectare a convertorului analog numeric la porturile microcontrolerului

Termometrul digitalTermometrul digital DS1820 este un

echipament folosit pentru măsurareatemperaturii mediului, Acesta măsoarătemperaturi între -50 şi 125C cu o precizie de0.5C.

Sezorul trebuie aplicat în slotul specialconceput, aşa cum este indicat în fig. 2 şi 3.

La fel ca şi celălalte module, acest

modul trimite semnalele către porturilemicrocontrolerului printr-un comutator J13.Astfel poate fi activat su inactivat termometrul digital.

Page 2: Termometru Digital

7/15/2019 Termometru Digital

http://slidepdf.com/reader/full/termometru-digital 2/9

 Figura 1. – Matricea de butoane

 Figura 3. – Schema de conectare a termometrului digital la porturile microcontrolerului

Citirea starilor unor senzori folosind liniile directe de intrare

Matricea de butoane

Placa de dezvoltare BIGPic3 conţine 46 de butoane de tipul „push button” utile pentrusimularea diferitelor intrări la porturile microcontrolerului. În fig. 1. este prezentată matricea de

 butoane, iar schema electronică a acestei matrice este prezentată în fig. 2.În cele două figuri se observă existenţa

comutatorului J12 care are rolul de stabilire anivelului logic trimis la portul microcontrolerului înmomentul apăsării unui buton. Astfel putem obta

 pentru nivel logic „0”, adică 0 V sau nivel logic „1”,adică 5V.

Cele 46 de butoane ajung la porturile RA, RB,RC, RD, RE şi RF ale microcontrolerului.

Page 3: Termometru Digital

7/15/2019 Termometru Digital

http://slidepdf.com/reader/full/termometru-digital 3/9

 Figura 1. –Afişajul grafic

 Figura 2. – Schema de conectare a matricei de butoane la porturile microcontrolerului

Moduri de afişare cu ajutorul placii de dezvoltare BIGPIC3Afişajul grafic

Afişajul grafic permitediferitelor mesaje să fie afişate. Cuacest afişaj se pot reprezenta caracterealfanumerice dar şi obiecte grafice

 precum puncte, cercuri, linii, etc.În figura 1. este prezentat

afişajul grafic, iar în figura 2 este prezentată schema de conectare aacestui afişaj la porturilemicrocontrolerului.

În ambele figuri se observă comutatorul J9 care face posibilă conectarea la placa dedezvoltare pe lângă afişajul grafic şi un afişaj text. Potenţiometrul P3, amplasat în dreaptaafişajului, permite reglarea contrastului.

Afişajul grafic folosit pentru această placă este un afişaj de rezoluţie 128x64 şi este detipul KS0108.

Page 4: Termometru Digital

7/15/2019 Termometru Digital

http://slidepdf.com/reader/full/termometru-digital 4/9

 Figura 3. –Afişajul pentru modul text 

 Figura 2. – Schema de conectare a unui afişaj grafic la porturile microcontrolerului

Afişajul grafic pentru modul text

Afişajul pentru modul text (fig.3) permite

mesajelor text să fie afişate. Acest afişaj seconectează la placa de dezvoltare cu ajutorul a 14

 pini, iar după conectare comutatorul J9 trebuiemodificat pentru folosirea afişajului în mod text. Deasemenea nu trebuie uitată şi reglarea contrastului lafel ca în cazul afişajului grafic.

Trebuie menţionat faptul că cele două afişajenu pot folosii în acelaşi timp, deoarece seconeactează la aceiaşi pini ai microcontrolerului.

 Figura 4. – Schema de conectare a unui afişaj grafic la porturile microcontrolerului

1. Prezentare Placa de dezvoltare BIGPic3

Page 5: Termometru Digital

7/15/2019 Termometru Digital

http://slidepdf.com/reader/full/termometru-digital 5/9

Placa de dezvoltare BIGPIC 3 (fig.1.) este o produsă de firma Mikroelektronika. Fiind o placă de dezvoltare complexă, este realizată pentru o serie de microcontrolere de tipul PIC,realizate de firma MICROCHIPS. Aşa cum spun producătorii, placa a fost concepută pentru castudenţi să cerceteze şi să realizeze diferite aplicaţii cu ajutorul microcontrolerului de tip PIC.

Principalele module de dezvoltare pe placă sunt :

- Programator de microcontrolere PIC, conectabil la calculator cuajutorul portului USB versiunea 2.0

- Modulul pentru conectarea microcontrolerului la placa de dezvoltare.- Matrice de leduri pentru verificarea răspunsului microcontrolerului la

diferite instrucţiuni- Matrice de butoane de tipul „push buttons” pentru simularea unei

tastaturi pentru comanda diferitelor procese- Afişaj în mod text pe două linii şi 16 coloane- Afişaj grafic cu o rezoluţie de 128x64.

- Două module de comunicare RS-232- Termometru digital DS1820- Intrări pentru convertorul Analgo-Numeric- Conector PS2 pentru tastatură- Conectori pentru carduri de memorie MMC/SD şi Compact flash

 Figura1. – Placa de dezvoltare BIGPIC 3

Page 6: Termometru Digital

7/15/2019 Termometru Digital

http://slidepdf.com/reader/full/termometru-digital 6/9

 Figura 3. – Modulul de programare PIC 

Operatii de setare, configurare si programare BIGPIC3

Programator microcontroler PIC

Modulul de programare, inclus pe placa de dezvoltare, face ca să fie posibilă programarea microcontrolerelor direct pe placa de dezvoltare. Este necesară conectarea plăci de

dezvoltare la calculator printr-un cablu USB standard, inclus în kitul plăci de dezvoltare.Pentru programarea microcontrolerului este necesară folosirea unui software specializat

PICFlash2, inclus în kitul plăci.

 Figura 2. – Schema modulului pentru programarea microcontrolerului

Modulul de alimentare

Alimentare plăci de dezvoltare este foarte importantă. Aceasta putându-se face în douăfeluri

- de la portul USB. Avantajul este că nu e nevoie de o sursă separată de alimentare, dar totodata este obligatorie legatura între placa de dezvoltare şi un calculator personal.

- extern, de la o sursă separată de 8-12V AC/DC. Acest mod de alimentare este unul

avantajos după ce programarea microcontrolerului, precum şi setările întregii plăci sunt făcute pentru o aplicaţie specifică, iar placa nu mai este conectată la un PC cu ajutorul modului de programare pe portul USB.

Page 7: Termometru Digital

7/15/2019 Termometru Digital

http://slidepdf.com/reader/full/termometru-digital 7/9

 Figura 5. – Conectarea microcontrolerului la

 Placa de dezvoltare BIGPIC3

Alegerea sursei de alimentare se face (aşa cum se vede şi în figura 4) cu ajutorulcomutatorului J14.

 Figura 4 – Schema modulului de alimentare pentru placa de dezvoltare

Microcontrolerul PIC18Fxxxx

Lăsat la sfărşitul descrierii plăcii dedezvoltare, dar poate cel mai important, este

microcontrolerul folosit pentru această placă.Conectarea microcontrolerului la placa de

dezvoltare BigPic3 se face cu ajutorul unei plăciintermediare având 80 de pini. Astfel pot fi folositemai multe tipuri de microcontrolere ex.PIC18F8520 sau PIC18F8722.

Placa intermediară, conţinemicrocontrolerul, legăturile cu pinii de conectare la

 placa de dezvoltare precum şi condensatorii de filtrare şi generatorul de semnal de tact.

În figura 6 este prezentat modul în care se conectează placa intermediară la placa dedezvoltare.

Page 8: Termometru Digital

7/15/2019 Termometru Digital

http://slidepdf.com/reader/full/termometru-digital 8/9

 Figura6. – Modul de conectare al plăcii

intermediare cu microcontrolerul, la placa

de dezvoltare

Plăcile primite sunt dotate cu microcontroler de tipul PIC 18F8520 cu un oscilator de 10MHz. Principalele caracteristici ale acestui microcontroler sunt : - memorie program internă

32Kb- memorie de date 2 Kocteţi- memorie de date EEPROM 1Kocteţi

- ferecvenţa de lucru în mod standard 40MHz

- frecvenaţa de lucru în mod PLL 4-10Mhz

- instrucţiuni pe 16 biţi şi adresare date pe8 biţi

- adresare memorie externă până la2Mocteţi

- 4 surse de întrerupere externe

- timere pe 8/16 biţi : 2/3- Oscilatoar secundar pentru

timerul1/timerul3- 5 module CCP

(Capture/Compare/PWM)- modul Master Synchronous Serial Port

(MSSP) cu două tipurio de funcţionare : SPI şiI2C

- două module de comunicare USART ce

suportă RS232 şi RS485- modul paralel slave port- convertor analog-numeric cu până la 16 canale de 10 biţi conversie- microcontroler realizat cu ajutorul tehnologiei CMOS- tensiunea de lucru este de 2 până la 5V

Page 9: Termometru Digital

7/15/2019 Termometru Digital

http://slidepdf.com/reader/full/termometru-digital 9/9

 Figura 7. – Schema modulului de alimentare pentru placa de dezvoltare