digital signage saas | citv digital media

12
Digital Signage SaaS

Upload: citv-digital-media

Post on 09-Mar-2016

230 views

Category:

Documents


4 download

DESCRIPTION

Digital signage SaaS | CITV Digital Media general

TRANSCRIPT

Page 1: Digital signage SaaS | CITV Digital Media

Digital Signage SaaS

Page 2: Digital signage SaaS | CITV Digital Media

DIGITAL SIGNAGE SAAS CITV Digital Media

Page 3: Digital signage SaaS | CITV Digital Media

Soluţia dezvoltată de CITV Digital Media permite crearea,managementul şi distribuirea de conţinut electronic în reţelede ecrane digitale care sunt gestionate centralizat, de la distanţăși care sunt utilizate pentru transmiterea de informaţii utile,entertainment sau advertising.

Aplicaţia de soft dezvoltată de CITV Digital Media permite șifurnizează într-o manieră adaptată, flexibilă și personalizată fiecăruitip de client servicii de streaming media, servicii de broadcastpentru transmiterea de mesaje informative, mesaje publicitare şiservicii de vizualizare a campaniilor difuzate în cadrul unor reţelede digital signage.

În funcţie de nevoile de comunicare, softwareulfurnizează soluţii adaptate și personalizate industriei pentrucare se dorește un canal de comunicare digital.

Page 4: Digital signage SaaS | CITV Digital Media

Toate componentele disponibile în cadrul softului dezvoltat deCITV Digital Media sunt scalabile și customizabile și pot fi adăugate,eliminate sau utilizate separat, în funcţie de nevoile de comunicare.

MANAGEMENTUL INFORMAŢIEI

Aplicaţia de soft pentru managementul informaţiei permiteconfigurarea, programarea și distribuirea de conţinut pe ecrane digitale.

Aplicaţia utilizează o interfaţă web prin care conţinutul poatefi uploadat, modificat și actualizat în orice moment al zilei și de laorice computer conectat la internet de oriunde în ţară sau din lume.

Page 5: Digital signage SaaS | CITV Digital Media

Modul integrat în aplicaţia de soft care permite realizareade rubrici multimedia informative și de divertisment.

Acestea pot fi ori importate prin RSS feed sau adăugate manual.

Aplicaţia permite realizarea de conţinut dinamic prin utilizareade culori, grafică, text, video, sunet și efecte speciale pentrudifuzarea unui conţinut care atrage atenţia și generează impactîn rândul audienţei.

CREAREA DE CONŢINUT

Conţinutul difuzat estefie programat în prealabilpentru difuzare standardîn buclă, fie programat pentrua fi declanșat de inserţiipoziţionale (GPS trigger) sauinserţii temporale (Time trigger).

Page 6: Digital signage SaaS | CITV Digital Media

Playerele sunt proiectate pentru uz industrial (automotiveîn cazul transportului public) și sunt rezistente în cazul unorcondiţii ostile de funcţionare:· temperatura de funcţionare între - 20°C și 40°C· rezistenţă crescută la: vibraţii, praf, umiditate, șocuri de tensiune

PLAYER ȘI ECRANE DIGITALE

Page 7: Digital signage SaaS | CITV Digital Media

Playerele folosesc serviciul de tip cloud oferit de serverul CITV, princonexiune permanenta 3G, sau prin conexiune principală de mareviteză prin Wi-fi. Informaţia este stocată local și actualizată la minut.

Managementulinformaţiei

Transmiterea şidifuzarea informaţiei

Crearea deconţinut

Interfaţare cu dispozitivesau componente software

și hardware standard pentrudiferite industrii și sectoare

Producţia și încărcareaconţinutului multimedia

Page 8: Digital signage SaaS | CITV Digital Media

DIGITAL SIGNAGE SOFTWAREde la CITV Digital Media

Atrage atenţia audienţei

Apariţiile dinamice atrag atenţia publicului, iar reacţia și expunereala mesajul dinamic devine mult mai probabilă

Raportul preţ / calitate

Sunt eliminate costurile de print și distribuţie a mesajului sau pentrumodificările aduse unei oferte sau unei campanii. Operaţiile pot firealizate in house sau outsourced. Fără logistică îngreunată sau timppierdut pentru reprintul materialelor vechi sau a celor cu mici erori.

Flexibilitate și centralizare

Inserare de mesaje multiple și actualizarea mesajului simultan,pe sute de ecrane, în câteva minute, asigurând aceeași calitateși consistenţă a mesajului transmis, cu un minim de resursepentru operarea unei reţele de ecrane digitale.

Page 9: Digital signage SaaS | CITV Digital Media

Ușor adaptabil

De la locaţii cu puncte fixe (meniuri electronice, bănci, corporate lobbies etc),la sectorul transport public sau retail – software-ul pentru digital signagedezvoltat de CITV Digital Media se poate adapta oricărui mediu și oferăsoluţii versatile pentru a comunica mesajele companiei către audienţă.

Ușor de utilizat

Aplicaţie disponibilă de la orice computer conectat la internet din ţarăsau din lume, managementul, programarea sau planificarea conţinutuluiintrodus în aplicaţie este simplificat și necesită resurse minime pentrucontrolul și mentenanţa reţelei de ecrane digitale.

Scalabil

Softwareul permite gestionarea de reţele de digital signage carecuprind de la un display la sute sau mii de display-uri, toate cu aceeașiplatformă software și cu aceeași funcţionalitate bogată.

Page 10: Digital signage SaaS | CITV Digital Media

este operator de reţele de ecrane digitaleși dezvoltator de software și platforme pentruindustria de digital signage din 2006.

În mai 2012 lansează Wink Public Multimedia,o reţea de ecrane digitale activă în sectorultransport public, retail și spaţii publice.

Gestionează și administrează un număr de peste900 ecrane digitale din 11 orașe din România.

CITV Digital Media

Page 11: Digital signage SaaS | CITV Digital Media

· afișează staţiile următoare pe ecraneledigitale din mijloacele de transport publicîn comun· afișează legăturile de linii· anunţă minutele până la venirea următoruluimijloc de transport în staţiile de așteptare· permite un dialog direct a regiei de transport cu publicul călător prin transmiterea de mesajeurgente (prin Modulul Partener – RATP Iași)· este conectat și la camerele video dininteriorul mijloacelor de transport în comunși permite vizualizarea acestora de cătrereprezentanţii RATP Iași· emite rapoarte personalizate cu privire la funcţionarea sistemelor și difuzarea clipurilorpartenerului RATP Iași

Din mai 2012 este pus în funcţiune sistemul de informarepentru călători, un modul special adaptat sectoruluitransport public dezvoltat pentru nevoile de comunicareale RATP Iași:

Page 12: Digital signage SaaS | CITV Digital Media

0740 666 609citv.ro, [email protected]