fii la examinări (anul universitar 2011/2012)

40
Facultatea de Informatică – Universitatea Alexandru Ioan Cuzadin Iași, Romania Dr. Sabin Buraga

Upload: sabin-buraga

Post on 27-May-2015

14.480 views

Category:

Education


3 download

DESCRIPTION

O prezentare privind regulamentul și manierele de evaluare la Facultatea de Informatică, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, România (ediția pentru anul universitar 2011-2012). A se consulta și blog-ul FII Student: http://fiistudent.wordpress.com/

TRANSCRIPT

Page 1: FII la examinări (anul universitar 2011/2012)

Facultatea de Informatică – Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Romania

Dr. Sabin Buraga

Page 2: FII la examinări (anul universitar 2011/2012)

test scris

tipuri de evaluări

Page 3: FII la examinări (anul universitar 2011/2012)

proiect practic

tipuri de evaluări

Page 4: FII la examinări (anul universitar 2011/2012)

+

tipuri de evaluări

Page 5: FII la examinări (anul universitar 2011/2012)

http

://ww

w.m

on

o-1

.com

/mo

no

face/main

.htm

l

Cum știu în ce mod

voi fi evaluat?

Page 6: FII la examinări (anul universitar 2011/2012)

…consultând situl Web al facultății: www.info.uaic.ro

Page 7: FII la examinări (anul universitar 2011/2012)

cerințe

maniere de examinare

criterii de promovabilitate

fiecare disciplină are propriile sale…

Page 8: FII la examinări (anul universitar 2011/2012)

cerințe

maniere de examinare

criterii de promovabilitate

echipe didactice: profesor(i) titular(i) +

responsabil(i) de laborator/seminar

fiecare disciplină are propriile sale…

Page 9: FII la examinări (anul universitar 2011/2012)

cerințe

maniere de examinare

criterii de promovabilitate

echipe didactice: profesor(i) titular(i) +

responsabil(i) de laborator/seminar

inclusiv situl Web dedicat

fiecare disciplină are propriile sale…

Page 10: FII la examinări (anul universitar 2011/2012)
Page 11: FII la examinări (anul universitar 2011/2012)

Credit

volumul de muncă depus pentru asimilarea cunoștințelor în vederea promovării disciplinei

cuantificatori

Page 12: FII la examinări (anul universitar 2011/2012)
Page 13: FII la examinări (anul universitar 2011/2012)

Credit

fiecare disciplină are asociat un număr de 5 credite

cuantificatori

Page 14: FII la examinări (anul universitar 2011/2012)

Nota

rezultat al evaluării finale

cuantificatori

Page 15: FII la examinări (anul universitar 2011/2012)

Nota

rezultat al evaluării finale

1—10

promovare: ≥ 5

cuantificatori

Page 16: FII la examinări (anul universitar 2011/2012)

Nota

stabilită conform așa-numitei curbe a lui Gauss

cuantificatori

Page 17: FII la examinări (anul universitar 2011/2012)

Nota

primii 5% iau 10 următorii 10% iau 9 următorii 20% iau 8 următorii 30% iau 7 următorii 25% iau 6 ultimii 10% iau 5

cuantificatori

Page 18: FII la examinări (anul universitar 2011/2012)

Nota

primii 5% iau 10 următorii 10% iau 9 următorii 20% iau 8 următorii 30% iau 7 următorii 25% iau 6 ultimii 10% iau 5

cuantificatori

se aplică doar celor care au îndeplinit criteriile

de promovabilitate

Page 19: FII la examinări (anul universitar 2011/2012)

cuantificatori

Page 20: FII la examinări (anul universitar 2011/2012)

Puncte

credite * nota

cuantificatori

Page 21: FII la examinări (anul universitar 2011/2012)

Punctaj

suma punctelor acumulate la disciplinele promovate

cuantificatori

Page 22: FII la examinări (anul universitar 2011/2012)

Punctaj

suma punctelor acumulate la disciplinele promovate

calculat la fiecare final de semestru

cuantificatori

Page 23: FII la examinări (anul universitar 2011/2012)

Punctaj

fie notele următoare:

cuantificatori

Algoritmi & programare 7

Arhitectura calculatoarelor & sisteme de operare 9

Logică pentru informatică 8

Matematică 6

Comunicare în medii electronice 10

Limba engleză 10

exemplu

Page 24: FII la examinări (anul universitar 2011/2012)

Punctaj

5 * 7 + 5 * 9 + 5 * 8 + 5 * 6 + 5 * 10 + 5 * 10 = 250 puncte

cuantificatori

Algoritmi & programare 7

Arhitectura calculatoarelor & sisteme de operare 9

Logică pentru informatică 8

Matematică 6

Comunicare în medii electronice 10

Limba engleză 10

exemplu

Page 25: FII la examinări (anul universitar 2011/2012)

Punctaj

folosit la ierarhizarea studenților

cuantificatori

Page 26: FII la examinări (anul universitar 2011/2012)

Punctaj

folosit la ierarhizarea studenților

buget/taxă bursă – pentru semestrul următor

cazare în cămin – pentru anul viitor

cuantificatori

Page 27: FII la examinări (anul universitar 2011/2012)

Se realizează online via aplicația Web eSIMS

http://simsweb.uaic.ro/

consultarea notelor

Page 28: FII la examinări (anul universitar 2011/2012)

Ce pot face dacă nu am promovat?

http://www.mono-1.com/monoface/main.html

Page 29: FII la examinări (anul universitar 2011/2012)

Posibilitatea de prezentare, în mod gratuit, la două evaluări finale

re-examinarea

Page 30: FII la examinări (anul universitar 2011/2012)

Posibilitatea de prezentare, în mod gratuit, la două evaluări finale

celelalte – dacă sunt aprobate – vor putea fi susținute cu taxă

re-examinarea

Page 31: FII la examinări (anul universitar 2011/2012)

Nepromovarea a mai mult de 5 discipline conduce la repetarea anului

cu achitarea taxei pentru disciplinele nepromovate anterior

re-examinarea

Page 32: FII la examinări (anul universitar 2011/2012)

Frauda conduce la exmatriculare!

Page 33: FII la examinări (anul universitar 2011/2012)

Pot mări o notă?

http

://ww

w.m

on

o-1.co

m/m

on

oface/m

ain.h

tml

Page 34: FII la examinări (anul universitar 2011/2012)

Într-un semestru, se poate mări doar o singură notă la o disciplină din acel semestru

mărirea notei

Page 35: FII la examinări (anul universitar 2011/2012)

Într-un semestru, se poate mări doar o singură notă la o disciplină din acel semestru

rezultatul examinării este maximul dintre nota obținută în urma măririi și nota anterioară

mărirea notei

Page 36: FII la examinări (anul universitar 2011/2012)

Extra! Altceva?

http

://ww

w.m

on

o-1.co

m/m

on

oface/m

ain.h

tml

Page 37: FII la examinări (anul universitar 2011/2012)

FII la curent

Page 38: FII la examinări (anul universitar 2011/2012)
Page 39: FII la examinări (anul universitar 2011/2012)
Page 40: FII la examinări (anul universitar 2011/2012)

mult succes!

fotografii de Sabin Buraga, Adrian Mironescu & Cosmin Vârlan