etica in jurnalismul online

12
Etica in jurnalismul online. UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA Facultatea Jurnalism Prof. Coordonator: Prof. Univ. Sergiu Corlat Studenta: Laura Tugarev Drepturi de autor, licenţe, veridicitatea datelor.

Upload: laura-tugarev

Post on 27-Jan-2015

1.833 views

Category:

Self Improvement


12 download

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

Page 1: Etica in jurnalismul online

Etica in jurnalismul online.Etica in jurnalismul online.

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA

Facultatea JurnalismFacultatea Jurnalism

Prof. Coordonator:Prof. Univ. Sergiu CorlatProf. Coordonator:Prof. Univ. Sergiu Corlat Studenta: Laura TugarevStudenta: Laura Tugarev

Drepturi de autor, licenţe, veridicitatea datelor.

Page 2: Etica in jurnalismul online

• Pentru a familiariza colegii cu Pentru a familiariza colegii cu

subiectul jurnalism online si ce subiectul jurnalism online si ce

presupune etica in jurnalismul presupune etica in jurnalismul

online;online;

• înțelegerea rolulînțelegerea rolul eticii eticii in in mediamedia

onlineonline;;

• reflecția asupra relației reflecția asupra relației

jurnalistului jurnalistului online online cu teoria cu teoria

etică, cu filosofia morală.etică, cu filosofia morală.

Jurnalismul constă în faptul de a spune "Lordul John a murit!" unor oameni care n-au ştiut niciodată că Lordul John trăia. (G.K.Chesterton)

Jurnalismul constă în faptul de a spune "Lordul John a murit!" unor oameni care n-au ştiut niciodată că Lordul John trăia. (G.K.Chesterton)

De ce această temă ?De ce această temă ?

Page 3: Etica in jurnalismul online

Jurnalism = activitatea de a strânge, a analiza, a verifica şi a prezenta informaţii referitoare la evenimentele curente, incluzând tendinţe, rezultate şi persoane

Jurnalism online = jurnalism ce se desfasoara pe Internet, sub forma site-urilor publicistice sau a blog-urilor

Etica = totalitate a normelor de conduită morală.

Page 4: Etica in jurnalismul online

Argumentul 1: Jurnalismul online prezinta avantaje economice si ecologice

(nu se tipareste, ci se pastreaza intr-un format virtual, astfel se evita cheltuilelile tiparirii, editarii si a publicitizarii)

Argumentul 2: Informatia redata de catre publicatiile online sunt mai eficiente decat cele scrise = == (articolele online pot contine si fisiere audio sau videom, se poate mentine un feedback, modificarea si corectarea in permanenta )

Argumentul 3: Informatiile online sunt arhivate si stocate mai bine intr-o biblioteca virtuala ==(Web si poate fi accesata oricand de catre oricine, astfel incat informatiile mai vechi sunt pastrate, lucru ce nu este valabil si la ziarele scrise. Ziarele online detin mai multe informatii care pot fi accesate oricand, pe gratis, intr-un mod rapid, cititorul putand sa se documenteze )

Page 5: Etica in jurnalismul online

Etica in jurnalismul online nu este fundamental

diferita de etica jurnalistica in general. Cu toate eforturile de a reglementa deontologic profesia de jurnalism, exista inca perspective diferite asupra eticii jurnalistice.

Problemele de etica sunt de 2 tipuri:

1. cele care apar la nivel personal (de obicei regelmentate prin cod deontologic).

2. 2. cele determinate de functionarea sistemului mass-media

Etica in jurnalismul online nu este fundamental

diferita de etica jurnalistica in general. Cu toate eforturile de a reglementa deontologic profesia de jurnalism, exista inca perspective diferite asupra eticii jurnalistice.

Problemele de etica sunt de 2 tipuri:

1. cele care apar la nivel personal (de obicei regelmentate prin cod deontologic).

2. 2. cele determinate de functionarea sistemului mass-media

Etica online Etica online

DefinitieDefinitie

David Randall afirma ca etica depinde de cati bani castigi, de organizatia in care lucrezi si de societatea in care traiesti.

David Randall afirma ca etica depinde de cati bani castigi, de organizatia in care lucrezi si de societatea in care traiesti.

Page 6: Etica in jurnalismul online

Publicul crede că principala datorie a jurnalistului este aceea de a spune adevărul, deşi de cele mai multe ori, atunci când receptează informaţia, acelaşi public este sceptic şi neîncrezător în privinţa felului în care jurnalistul şi produsul jurnalistic rămân fideli principalei lor îndatoriri. În această convingere şi aşteptare a publicului îşi găseşte fundamentarea necesitatea existenţei principiilor etice care trebuie să guverneze activitatea presei, a media.

Reflecţia etică se hrăneşte din două sisteme diferite: pe de o parte, regulile deontologice dominante, adică cele recunoscute într-un mod foarte general ca fiind aplicabile diferitelor situaţii (conflictul de interese, nerespectarea vieţii private, sursele anonime); pe de altă parte, valorile ce caracterizează societatea (interesul public, dreptul la reputaţie, respectarea vieţii private, compasiunea, onestitatea). Când cele două sisteme intră în conflict, jurnalistul se găseşte în situaţia complexă în care regula deontologică dominantă se poate dovedi inadecvată, situaţie devastatoare pentru interesul public, pentru individ şi grupurile sociale.

Publicul crede că principala datorie a jurnalistului este aceea de a spune adevărul, deşi de cele mai multe ori, atunci când receptează informaţia, acelaşi public este sceptic şi neîncrezător în privinţa felului în care jurnalistul şi produsul jurnalistic rămân fideli principalei lor îndatoriri. În această convingere şi aşteptare a publicului îşi găseşte fundamentarea necesitatea existenţei principiilor etice care trebuie să guverneze activitatea presei, a media.

Reflecţia etică se hrăneşte din două sisteme diferite: pe de o parte, regulile deontologice dominante, adică cele recunoscute într-un mod foarte general ca fiind aplicabile diferitelor situaţii (conflictul de interese, nerespectarea vieţii private, sursele anonime); pe de altă parte, valorile ce caracterizează societatea (interesul public, dreptul la reputaţie, respectarea vieţii private, compasiunea, onestitatea). Când cele două sisteme intră în conflict, jurnalistul se găseşte în situaţia complexă în care regula deontologică dominantă se poate dovedi inadecvată, situaţie devastatoare pentru interesul public, pentru individ şi grupurile sociale.

Rolul eticii in media online

Page 7: Etica in jurnalismul online

Etică şi morală – definiţii filosofice şi semnificaţii uzuale Etică şi morală – definiţii filosofice şi semnificaţii uzuale

„etică” „ēthos” „caracter” eudaimonia „etică” „ēthos” „caracter” eudaimonia

„morală” „moralis” „moravuri” „mores” „morală” „moralis” „moravuri” „mores”

Jurnalist - distincţia dintre „etică” şi „morală” este obligatorie Jurnalist - distincţia dintre „etică” şi „morală” este obligatorie

„Etica este ştiinţa care se ocupă cu studiul teoretic al valorilor şi condiţiei umane din perspectiva principiilor morale şi cu rolul lor în viaţa socială; totalitatea normelor de conduită morală corespunzătoare” (din fr. éthique, lat. ethicus)

„Morala este ansamblul normelor de convieţuire, de comportare a oamenilor unii faţă de alţii şi faţă de colectivitate şi a căror încălcare nu este sancţionată de lege, ci de opinia publică” (din lat. moralis, fr. morale)

„Etica este ştiinţa care se ocupă cu studiul teoretic al valorilor şi condiţiei umane din perspectiva principiilor morale şi cu rolul lor în viaţa socială; totalitatea normelor de conduită morală corespunzătoare” (din fr. éthique, lat. ethicus)

„Morala este ansamblul normelor de convieţuire, de comportare a oamenilor unii faţă de alţii şi faţă de colectivitate şi a căror încălcare nu este sancţionată de lege, ci de opinia publică” (din lat. moralis, fr. morale)

„Binele omului este să aibă o activitate a sufletului în conformitate cu virtutea” Aristotel„Binele omului este să aibă o activitate a sufletului în conformitate cu virtutea” Aristotel

„Ce înseamnă să trăieşti fericit?” Socrate„Ce înseamnă să trăieşti fericit?” Socrate

Page 8: Etica in jurnalismul online

Probleme de etica in spatiul virtualProbleme de etica in spatiul virtual1. Jurnalismul online functioneaza non-stop, fara deadline pentru publicarea unui articol.

1. Jurnalismul online functioneaza non-stop, fara deadline pentru publicarea unui articol.

2. Un articol de jurnalism online poate fi modificat/amendat/corectat permanent

2. Un articol de jurnalism online poate fi modificat/amendat/corectat permanent3. Responsabilitatea autorului pentru linkurile exterioare folosite intr-un articol.

4. Putem culege informatii de pe forumuri sau camere dar tb sa ne anuntam explicit prezenta si calitatea de jurnalist

3. Responsabilitatea autorului pentru linkurile exterioare folosite intr-un articol.

4. Putem culege informatii de pe forumuri sau camere dar tb sa ne anuntam explicit prezenta si calitatea de jurnalist

5. Limita admisibila a prelucrarii digitale a unei fotografii sau a altui material multimedia este fara sa modifice in esenta continutul .

6. “Undercover”-ul e periculos si mai ales joaca impotriva principiilor jurnalismului

7. Manifestarea personalitatii intr-un blog personal publicat in paralel cu materialele de jurnalism publicate pe site-ul organizatiei care ne plateste poate duce la concedierea datorita parerilor publicate in webloguri, pareri care nu coincideau cu politica editoriala a organizatiilor media din care faceau parte.

5. Limita admisibila a prelucrarii digitale a unei fotografii sau a altui material multimedia este fara sa modifice in esenta continutul .

6. “Undercover”-ul e periculos si mai ales joaca impotriva principiilor jurnalismului

7. Manifestarea personalitatii intr-un blog personal publicat in paralel cu materialele de jurnalism publicate pe site-ul organizatiei care ne plateste poate duce la concedierea datorita parerilor publicate in webloguri, pareri care nu coincideau cu politica editoriala a organizatiilor media din care faceau parte.

Page 9: Etica in jurnalismul online

Copyright digitalCopyright digital

Important: (drepturile de autor digitale ) exista copyright doar pentru produse, structuri sau proiecte. Nu exista copyright pentru idei..

Important: (drepturile de autor digitale ) exista copyright doar pentru produse, structuri sau proiecte. Nu exista copyright pentru idei.. 1. “Fair use” – utilizari

permise fara consimtamantul autorului Acest aspect e important pentru jurnalism, acolo unde presiunea “deadline-ului” face uneori imposibila contactarea autorilor.

1. “Fair use” – utilizari permise fara consimtamantul autorului Acest aspect e important pentru jurnalism, acolo unde presiunea “deadline-ului” face uneori imposibila contactarea autorilor.Exista 4 factori care trebuie luati in

considerare:a. Pentru ce utilizam copia/citatul?b. Ce fel de lucrare copiem/citam?c. Cat de mult vom copia?d.Ce efect ar avea ceea ce facem noi daca toata lumea ar copia asa?

Exista 4 factori care trebuie luati in considerare:a. Pentru ce utilizam copia/citatul?b. Ce fel de lucrare copiem/citam?c. Cat de mult vom copia?d.Ce efect ar avea ceea ce facem noi daca toata lumea ar copia asa?

Page 10: Etica in jurnalismul online

Etica Jurn. online permite un Software liberEtica Jurn. online permite un Software liber

Software-ul liber -e caracterizat de libertatea acordata utilizatorilor sai de a-l utiliza, copia, distribui, studia, modifica si îmbunatati. Mai exact, e vorba de patru forme de libertate a utilizatorilor:

Software-ul liber -e caracterizat de libertatea acordata utilizatorilor sai de a-l utiliza, copia, distribui, studia, modifica si îmbunatati. Mai exact, e vorba de patru forme de libertate a utilizatorilor:

1. 1.Libertatea de a utiliza programul, în orice scop

2. Libertatea de a studia modul de functionare a programului, si de a-l adapta nevoilor proprii

3. 3. Libertatea de a redistribui copii, în scopul ajutorarii aproapelui tau

4. 4.Libertatea de a îmbunatati programul, si de a pune îmbunatatirile la dispozitia publicului, în folosul întregii societati (libertatea 3). Accesul la codul-sursa este o preconditie pentru aceasta

1. 1.Libertatea de a utiliza programul, în orice scop

2. Libertatea de a studia modul de functionare a programului, si de a-l adapta nevoilor proprii

3. 3. Libertatea de a redistribui copii, în scopul ajutorarii aproapelui tau

4. 4.Libertatea de a îmbunatati programul, si de a pune îmbunatatirile la dispozitia publicului, în folosul întregii societati (libertatea 3). Accesul la codul-sursa este o preconditie pentru aceasta

Page 11: Etica in jurnalismul online

Dreptul de autor si InternetulDreptul de autor si InternetulObtinerea protectiei Notita de copyright. © . Toate drepturile rezervateMesajele trimise in discutiile publice (forum, liste discutii, etc) Numele de domeniu Pagina web .Elemente din pagina web ( text, imagini, muzica, etc)

Obtinerea protectiei Notita de copyright. © . Toate drepturile rezervateMesajele trimise in discutiile publice (forum, liste discutii, etc) Numele de domeniu Pagina web .Elemente din pagina web ( text, imagini, muzica, etc)

Limitarile dreptului de autor:

Domeniul publicCitarea Copia privataScop educativCritica

Limitarile dreptului de autor:

Domeniul publicCitarea Copia privataScop educativCritica

Plata remuneratiei Drepturile morale

Page 12: Etica in jurnalismul online

Tehnica - DRM (Digital Rights Management) - Protectia Software

Juridica - Protectia directa - Plata unei remuneratii pe mijloacele de reproducere a operelor (CD-RW, Fotocopiator, etc)

Tehnica - DRM (Digital Rights Management) - Protectia Software

Juridica - Protectia directa - Plata unei remuneratii pe mijloacele de reproducere a operelor (CD-RW, Fotocopiator, etc)

Protectia drepturilor de autorProtectia drepturilor de autor

- Legea nr 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe( partea 2)

Veridicitatea datelor si informatiilor de pe netCând a venit vorba de etică, în cazul jurnalismului si de veridicitatea mereu s-au

pus semne de întrebare, în special în cazul de investigațiilor. Dacă unim termenii jurnalism și Internet, dilemele se amplifică. Jurnalismul online a ridicat automat o

serie probleme de natura etică..