dragostea in evul mediu

Author: anastasia-tatarli

Post on 23-Feb-2018

242 views

Category:

Documents


2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7/24/2019 Dragostea in Evul Mediu

  1/8

  Partea I Exclus

  1.Textele fondatoare

  2.O liturghie a sexului

 • 7/24/2019 Dragostea in Evul Mediu

  2/8

  Societatea casatoria si dragostea

  Strategii matrimoniale

  Neiubirea

  Partea 2-a De la caaler la curte!an

 • 7/24/2019 Dragostea in Evul Mediu

  3/8

  Trubadurii i iubirea curteneasc"

  Sexul #nainte de toate

  $omanul trandafirului

 • 7/24/2019 Dragostea in Evul Mediu

  4/8

  Sexul%instruc iuni

 • 7/24/2019 Dragostea in Evul Mediu

  5/8

  &hiar dac" s'iritul contem'oran sufer" de o debilitate a con(tiin)ei istorice ce merge '#n" la atrofia sim)ului trecutului%incursiunile 'e care le facem #na'oi% sub forma lecturii unor erudite (i 'reten)ioase tomuri exegetice% au aanta*ul de a ne'une la #ndem#n" un termen de com'ara)ie. &om'ar"m cli'a de acum cu momentul de atunci% reu(ind astfel s" ne 'riim

  'rin dio'triile unei mentalit")i ce nu mai seam"n" cu a noastr". +i astfel% ne 'omenim #n 'osesia unui etalon cu care 'utema'recia stadiul mental la care am a*uns #ntre tim'. Iar dac" mai aem (i 'uterea de a nu c"dea #n is'ita m"sluirii istorieidu'" cerin)ele ideologice ale 're!entului% atunci om reu(i s" r"sturn"m unghiul de *udecare% 'roced#nd iners dec#t deobicei, #n loc s" trecem trecutul 'rin ti'arele momentului actual% a'reciem graura 're!entului du'" matri)a cultural" atrecutului reolut. rmarea a aea o #ndoit" #nf")i(are, mai #nt#i% om constata cum 'restigiul unei e'oci se m"soar" nuat#t du'" distan)a 'e care trebuie s-o str"ba)i #n tim' ca s" a*ungi la ea% c#t du'" 'r"'astia de mentalitate ce ne ru'e de'sihologia acelei e'oci% o 'r"'astie care face ca discre'an)ele 'e care curgerea tim'ului le-a s"'at s" fie ireersibile. +i% #nal doilea r#nd% reali!"m c" no)iunea de 'rogres e o moned" cal'" f"r" semnifica)ie istoric". De 'ild"% *udecat" 'rin 'rismaiubirii% e'oca actual" aduce cu o lume c"!ut" (i degenerat".

  Iat"% de 'ild"% cartea lui ean /erdon% Dragostea #n Eul 0ediu. &itind-o% r"m#i cu sen!a)ia c" tot ce a fost bun #n omenire

  #n materie de gust (i art" a iubirii a'ar)ine trecutului. n com'ara)ie cu o e'oc" 'e care ne-am obi(nuit s-o numim#ntunecat"% retardat" (i su'ersti)ioas"% cei cu ade"rat troglodi)i (i #na'oia)i nu sunt ei% tr"itorii acelor remuri% ci noi%beneficiarii cli'elor de acum. &ine a 'utut s'une c" exist" 'rogres #n materie de iubire Exist" doar o lung" (i inexorabil"a'lati!are a #rfurilor de m"re)ie care i-au 'unctat odinioar" eolu)ia. +i astfel% trecerea de la Eul 0ediu la Eul 0odernseam"n" cu s'inarea unui grafic descendent. 0oderni!area iubirii a #nsemnat bagateli!area ei.

  Primul lucru 'e care #l deduci din cartea lui /erdon este c" mediealii aeau un alt ti'ar de ex'licare a lumii dec#t noi,'entru s'iritul medieal% inferiorul era ex'licat mereu 'rin cea su'erior lui. Sensul cau!alit")ii era unul descendentdins're s'irit c"tre materie. 3(a se face c" dragostea aea dre't temei s'iritul diin% iar n"!uin)a de comuniune aoamenilor i!ora din dorin)a de unire cu Dumne!eu. +i cum orice realitate cerea o ex'lica)ie enit" de sus #n *os%

  monarhul era re're!entantul lui Dumne!eu 'e '"m#nt% biserica era mireasa lui 4ristos% (i '#n" (i feuda% latifundiul aflat #n'osesia unui nobil% era o 'relungire a rerii diine. +i la fel cu amorul, #m'reunarea tru'urilor cerea un 'rinci'iu su'eriordin a c"rui elea)ie iubi)ii #(i tr"geau noble)ea. +i astfel% cei care se #m'reunau nu o f"ceau at#t 'entru 'l"cerea lor% ci a#nd#n minte #nmul)irea neamului lui Dumne!eu% (i chiar dac" totul se reducea '#n" la urm" la o co'ula)ie biologic"% cele caren"!uiau% #naintea tru'urilor% s" se conto'easc"% erau sufletele lor. 5"r" dorin)a sufletelor de a se #m'erechea% coitultru'urilor era de 'risos. 3(adar% indiferent de tem" (i context% indiferent c" era orba de *usti)ie% de 'olitic"% de mena*ulcotidian sau de rela)ii sexuale% su'eriorul enea s" ex'lice inferiorul. &ele de sus erau inocate 'entru a da coeren)" celorde *os.

  3st"!i% a'etitul ex'licati al omenirii s-a r"sturnat, su'eriorul este ex'licat 'rin inferior% merg#ndu-se '#n" acolo c" nici nu

 • 7/24/2019 Dragostea in Evul Mediu

  6/8

  mai este neoie de entit")i su'erioare 'entru a l"muri conexiunile cau!ale. Iubirea este o chestiune biochimic" ce 'oate firedus" la hormoni (i neurotransmi)"tori% sufletul este o secre)ie a creierului% Dumne!eu este o fantasm" util"% iar credin)a eo emo)ie 'roocat" de serotonin". Ierarhia ex'licati" 'ogor#toare a dis'"rut. 3(a se face c" nu mai exist" aloriireductibile c"rora s" nu le 'o)i g"si ni(te cau!e inferioare. Profun!imea e sinonim" cu subsidiarul% cu subiacentul% adic"cu inferiorul. E ex'lica cea #nseamn" a-i demonstra structura ar"t#ndu-i 'iuli)ele din care e f"cut". Tot ce e omenesc setrage din gene% en!ime% hormoni (i microbi% iar nu din em'ireul diin al sufl"rii d"t"toare de ia)". &onsecin)a acesteii!iuni este dis'ari)ia unei bolte s're care s" ridic"m fruntea #n c"utarea unor motia)ii #nalte. Nu ne-au mai r"mas dec#tdehiscen)ele% tendoanele (i !g#rciurile de sub 'iele. 6a ele a'el"m atunci c#nd ni se cere s" ex'lic"m iubirea% (i tot ele suntsursa motia)iilor noastre. $e!ultatul, friolitate% ulgaritate (i deri!iune. &um frumos scrie Ioan P7n!aru #n 'refa)aolumului - o 'refa)" al c"rei niel intelectual #l de'"(e(te 'e cel al ean /erdon, 8&once')ia noastr" des're ia)asufleteasc" este #ntemeiat" 'e inginerie. Dac" sunt de'rimat% iau 0agne 9:% ca s"-mi combat li'sa de magne!iu% tot a(acum unui motor electric care nu mai merge bine trebuie s"-i schimb"m c"rbunii. Dac" nu-mi 'lace lumea #n care tr"iesc%mi se s'une c" trebuie s" merg la un 'sihotera'eut ca s"-mi schimb conce')iile. Dac" am im'resia c" fiul meu ori fiicamea iau% #n numele libert")ii 'ersonale% deci!ii stu'ide% sunt obligat s" m" resemne! ca orice om cu conce')ii 'rogresiste.3stfel omul 'ostmodern de fa't nu mai e liber% fiind liber doar s" abu!e!e de libertate. Nu mai 'oate decide ce estere!onabil (i ce nu% ce e moral (i ce e imoral% fiindc" aceste deci!ii - sau ab)ineri de a decide - au fost de*a stabilite #ntr-uncadru general% im'ersonal (i constr#ng"tor. n cadrul acesta general totul este tran!itoriu (i re'arabil.8 ;'.

 • 7/24/2019 Dragostea in Evul Mediu

  7/8

  cucere(te femeia% trubadurul o seduce. Primul recurge la armele ite*iei% al doilea la alen)ele talentului. De cealalt" 'arte%'reotul nici nu cucere(te femeia (i nici nu o seduce% ci o su'une sub sce'trul m#ntuirii.

  &e a mai r"mas ast"!i din aceste chi'uri ale iubirii 5elul cum Ioan P7n!aru #(i #ncheie 'refa)a d" un r"s'uns acestei#ntreb"ri, 8&itind aceast" carte% ne 'utem #ntreba dac" #nde'"rt#ndu-ne de Eul 0ediu% #n c"utarea dre'turilor naturale% aegalit")ii ;f"r" fraternitate=% a diersit")ii (i multi'licit")ii culturale - nefiind siguri c" om atinge reodat" aceste idealuri -nu ne #nde'"rt"m #n acela(i tim'% cu siguran)"% de iubire.8

  The country is named after the Czechs (Czech: echov), a Slavic tribe residing in central Bohemiawhich subdued thesurrounding tribes in the late 9th century and created the CzechBohemian state! The origin of the name of the tribe itselfis un"nown! #ccording to legend, it comes from their leader$ech, who brought them to Bohemia! %esearch regards $echas a derivative of the root el-(member of the &eo&le, "insman)!'*

  Several variants of the name have been used over the centuries, due to the evolution of the Czech language! The digra&h+cz+ was used until the th centuryreform,being eventually re&laced by +-+ bythe end of thecentury(changing Czechyto echy)! .n the late 9th century the suffi/ for the names of countries changed from 0y to 0s"o(e!g!Rakousy0Rakouskofor#ustria, Uhry0Uherskofor1ungary)! 2hile the notion of eskoa&&ears for the first time in thelate 3th century, it only came into official use in 93 as the first &art of the name of the newlyinde&endent Czechoslova"ia(esko-Slovenskoor eskoslovensko) ! 2ithin that state, the Czech Socialist

  %e&ublic(esk socialistick republika, SR)'*

  was created on 4anuary 99!'5*

  6n 7arch 99 the Czech Socialist%e&ublic was renamed the Czech %e&ublic(esk republika, R)!'8*2hen Czechoslova"ia bro"e u& in 998, the Czech&art of the name was intended to serve as the name of the Czech state! The decision started a dis&ute as many &erceivedthe +new+ word esko, which before had been only rarely used alone, as harsh sounding or as a remnantof eskoslovensko!'*The older term echywas reected by many because it was &rimarily associated with Bohemia&ro&er and to use it for the whole country was seen as ina&&ro&riate! This feeling was es&ecially &rominent among theinhabitants of7oravia!

  The use of the word +$es"o+ within the country itself has increased in recent years!';*

 • 7/24/2019 Dragostea in Evul Mediu

  8/8

  , #! $0, 0, 0

  .0!