c ~ } z | z ~ z z z, z z z z z ~ !!! f z z z z ~ z z · pdf filedin fericire, a scapat doar cu...

of 4 /4
”ඌං ඉඈඍൺ ർൾ-ൺආ ඉඈඍංඍ !” Asa cum am mai scris, sunt convins că Arpasu a fost ce a fost, cândva, în mare parte, datorită « Târgului », activitate fără egal in zona de la Sibiu la Brasov : două târguri de porci in fiecare lună, patru târguri de animale, pe an. Dreptul de a organiza ase- menea târguri, l-au obtinut arpasenii, bătând la poarta lui Franz Josef, la Viena. Drep- tul acesta era să-l pierdem noi, în nemernicia noastră, ca într-o glumă, în vremurile tulburi şi nesigure în care trăim. Am scris în timpul ultimei campanii pentru alegerile de primari că, indiferent cine va ajunge în fruntea bucatelor la Arpas va avea în mine un adversar implacabil dacă nu îşi da silinţa să autorizeze « Târgul Arpasului ». Iata mai jos ce s-a obtinut : Asta-i « pohta ce-am pohtit », dupa cum spunea cronicarul !. Cൾ ൽൺർൺ ඏංඇൾ ඉඋංආൺඏൺඋൺ, ൺඍൺඍൺ ංൺඋඇൺ ൾ ංඇ ඇඈං !!! Aඉൺඋൾ ංඇ 1 ඌං 15 ൺඅൾ අඎඇංං අൺ ൺඋඉൺඌඎ ൽൾ ඃඈඌ Vඈඅඎආඎඅ 8, ඇඋ,157, 1 ආൺඋඍංൾ 2015 Fඈൺංൺ ൺඋඉൺඌൾൺඇൺ

Upload: vuxuyen

Post on 16-Feb-2018

318 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: C ~ } z | z ~ z z z, z z z z z ~ !!! F z z z z ~ z z · PDF fileDin fericire, a scapat doar cu spaima ! Devine tot mai periculoasa aceasta sosea supraaglo-merata, care trece prin centrul

… ” - !”

Asa cum am mai scris, sunt convins că Arpasu a fost ce a fost, cândva, în mare parte, datorită « Târgului », activitate fără egal in zona de la Sibiu la Brasov : două târguri de porci in fiecare lună, patru târguri de animale, pe an. Dreptul de a organiza ase-menea târguri, l-au obtinut arpasenii, bătând la poarta lui Franz Josef, la Viena. Drep-tul acesta era să-l pierdem noi, în nemernicia noastră, ca într-o glumă, în vremurile tulburi şi nesigure în care trăim. Am scris în timpul ultimei campanii pentru alegerile de primari că, indiferent cine va ajunge în fruntea bucatelor la Arpas va avea în mine un adversar implacabil dacă nu îşi da silinţa să autorizeze « Târgul Arpasului ». Iata mai jos ce s-a obtinut : Asta-i « pohta ce-am pohtit », dupa cum spunea cronicarul !.

C , !!!

A 1 15 V 8, ,157, 1 2015

F

Page 2: C ~ } z | z ~ z z z, z z z z z ~ !!! F z z z z ~ z z · PDF fileDin fericire, a scapat doar cu spaima ! Devine tot mai periculoasa aceasta sosea supraaglo-merata, care trece prin centrul

Am fost duminca, 1 martie 2015, la Adunarea Generala a satului, sa vad ce si cum hotarasc arpasenii pentru anul ce a inceput. Nicio idee de vai, Doamne, nicio propunere inteleapta care sa le rezolve problemele. Un haos si o debandada de nedescris. In afara de faptul ca s-a pre-lungit contractul fostului ciurdar, nimc ! Zero taiat ! « Sa faca Primaria » ! Pai, oameni buni, Primaria « s-a ocupat « de pamanturile dumneavoastra in vremea comunistilor, mai vreti şi acum ? Pai, daca nu sunteti in stare sa va administrati terenu-rile, cedati-le la stat si poate se va ocupa atunci Primaria !

M ,

P 2 F

Page 3: C ~ } z | z ~ z z z, z z z z z ~ !!! F z z z z ~ z z · PDF fileDin fericire, a scapat doar cu spaima ! Devine tot mai periculoasa aceasta sosea supraaglo-merata, care trece prin centrul

AMINTIRI, AMINTIRI, AMINTIRI –G . V ( )

PODEIUL !!!

P 3 V 8, ,157, 1 2015

In data de 29 martie 2015, la ora 17, se va tine Adunarea Generala de dare de seama a Composesoratului Podeiul. Ordinea de zi : 1)Dare de seama a Comisiei de Cenzori pe anul 2014, 2)Dare de seama a Comitetului director, 3) Adoptarea unei hotarari privind recuperarea cheltuielilor de judecata de la membrii care deschid actiuni im-potriva asociatiei, 4) Adoptarea unei hotarari privind paza teritoriului, 5)Adoptarea unei hotarari privind pasunatul si lucrarile de intretinere pe anul 2015.

Page 4: C ~ } z | z ~ z z z, z z z z z ~ !!! F z z z z ~ z z · PDF fileDin fericire, a scapat doar cu spaima ! Devine tot mai periculoasa aceasta sosea supraaglo-merata, care trece prin centrul

IOAN VULCAN-AGNITEANUL, LA “FOAIA ARPASEANA”

Teribil accident de circulatie, in centrul Arpasului. O masina a intrat prin zidul casutei de la « Stancioaia », fosta casa a lui Ghita Jujan. In casuta era un copil, care se uita la televizor. Din fericire, a scapat doar cu spaima ! Devine tot mai periculoasa aceasta sosea supraaglo-merata, care trece prin centrul satului !

Prin neastâmpărul minţii sale iscusite, un învăţat elen… A „inventat”, în vechime, un cuvânt grecesc nefiresc de expresiv şi de plăcut în exprimare şi în scriere, menit să definească, atât calităţile cât şi defectele semenilor săi. Căutându-i un cât mai nimeriti nume i-a spus empatie, ceea ce ar înseamna, în principal, capacitatea fiinţei umane (şi se pare că nu numai) de a participa emoţional, instantaneu şi involuntar, la diferitele stări psihice şi fiziologice ale oricărei persoane. Stări care pot defini sau exprima, în împrejurări diferite: fericirea şi dragostea, bucuria şi zâmbetul, râsul şi plânsul, suspinul şi supărarea, tristeţea şi compasiunea, hărnicia şi dărnicia, înţelepciunea minţii şi a gesturilor, blândeţea şi melodicitatea glasului, sinceritatea vorbelor . Şi nu în ultimul rând, credinţa în Dumnezeu a sufletului. Numai că, aşa stând lucrurile, mereu surprinzătorul neom, în neastâmpărul şi inventivitatea lui, a avut năstruşnica părere că pe Pământ, între oameni, ar fi mult prea multă fericire, bunătate şi sensibilitate Ca urmare, a fost suficent să iscodească doar o mică fărâmă de îndoială în binefacerile credinţei. Îndeajuns, ca să urmeze toate cele rele, posibile şi imposibile: nedreapta judecată, ura, hoţia, minciuna, sărăcia, boala, strigătul răstit, ţipătul revoltat şi strident, strâmbătura în gesturi, înjurătura în vorbe, scârba mimată, duşmănia declarată sau ascunsă, invidia, preacurvia, beţia, puturoşenia, zgârcenia, infidelitatea conjugală, intoleranţa, bârfa, răutatea, brutalitatea şi ferocitatea. De cumva îl întrebi:Cine a statornicit în firea şi în caracterul omului bun şi înţelept urarea „Cele bune să se adune, cele relele să se spele”, pentru a ocoli răspunsul aşteptat, omul rău se preface a nu înţelege nici întrebarea şi nici răspunsul. Şi atunci, n-am ce face. Vă şoptesc eu acel răspuns, rugându-vă să nu mă pârâţi acelui neom pus pe fapte rele. Este acel personaj hidos căruia îi spunem când „Michiduţă” când „Drăcuşorul’. El este responsabil de păcătoasa ispitire a celor două personaje biblice, Adam şi Eva, de a gusta din fructul oprit din Grădina Railui!Un posibil prolog: Este un astfel de neom încât dacă îi devi doar antipatic, nu şi duşman, e suficent ca să îţi faci singur testamentul!