biblioteca centralĂ universitarĂ „lucian...

of 523/523
REFERINŢE CRITICE ISTORIE ŞI CRITICĂ LITERARĂ 2008

Post on 04-Sep-2019

3 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • REFERINŢE CRITICE

  ISTORIE ŞI CRITICĂ LITERARĂ 2008

 • BIBLIOTECA CENTRALĂ UNIVERSITARĂ „Lucian Blaga” Cluj-Napoca

  REFERINŢE CRITICE

  ISTORIE ŞI CRITICĂ LITERARĂ

  2008

  Coordonator:

  Dr. ANA MARIA CĂPÂLNEANU

 • BIBLIOTECA CENTRALĂ UNIVERSITARĂ „Lucian Blaga” Cluj-Napoca

  REFERINŢE CRITICE

  ISTORIE ŞI CRITICĂ LITERARĂ

  2008

  Indice de semnalare a articolelor şi studiilor apărute în ţară referitoare la scriitorii din România

  şi diaspora

  AUTORI:

  Kinga Biriş, Ana Maria Căpâlneanu, Robert Meister, Anca Nemeş, Ramona Pîrţoc, Mihaela Rădulescu, Daniela Todor

  ARGONAUT Cluj-Napoca

  2015

 • BIBLIOTECA CENTRALĂ UNIVERSITARĂ „Lucian Blaga” Cluj-Napoca

  Tehnoredactare: Ana Maria Căpâlneanu

 • V

  NOTĂ ASUPRA LUCRĂRII

  Volumul Referinţe Critice. Istorie şi critică literară, 2008, cuprinde informaţii bibliografice referitoare la scriitorii de limbă română, maghiară şi germană din România şi diaspora, înscriindu-se într-o serie cu apariţie anuală începută în anul 1966. Volumul de faţă cuprinde 8878 referinţe critice extrase din 65 publicaţii periodice literare şi culturale apărute în România şi din 109 monografii, culegeri de studii de critică literară, volume de comunicări prezentate la sesiuni ştiinţifice de specialitate, prefeţe ale volumelor de autor etc. publicate în anul 2008. Referinţele bibliografice sunt ordonate alfabetic după numele scriitorilor referenţiaţi. Lucrarea mai include şi indicele autorilor de referinţe cu trimiterile aferente, listele revistelor şi cărţilor prelucrate care semnalează cotele publicaţiilor şi, unde este cazul, adresele paginilor Web.

 • VII

  EDITORIAL NOTES

  The volume Referinţe Critice. Istorie şi critică literară, 2008 includes bibliographical information on the Romanian, Hungarian and German writers from Romania and abroad, as part of an annual series starting 1966. The present volume includes 8878 critical references processed from 65 literary and cultural serials published in Romania and 109 monographs, volumes of literary criticism studies and of research papers delivered at different scientific manifestations, prefaces included in original literary creations etc., all of them being published in 2008. The bibliographical references are organized in alfabethical order of the writers names. This information reference tool also offers an alphabetical index comprising the names of the authors writing critical materials, a list of the processed serials and monographs with their call numbers and their URLs, where the case.

 • IX 

   

  LISTA   PERIODICELOR   BIBLIOGRAFIATE 

  22 [Douăezci şi doi] P.III.1585 http://www.revista22.ro Academica P.III.2218 Acolada P.II.1604 Analele Ştiinţifice ale Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi. Literatură 904563 Analele Universităţii Bucureşti. Limba şi literatura română 492141 Analele Universităţii "Hyperion". Filologie 904563 Analele Universităţii "Spiru Haret". Filologie. Limba şi literatura română 492141 Apostrof P.III.1525 http://www.revista-apostrof.ro Arca 900483 Astra blăjeană P.III.2410 Bucovina literară 900963 Caiete Silvane 901829 Caietele Columna P.IV.2668 Cetatea Culturală 903123 http://cetateaculturala.wordpress.com Contemporanul - ideea europeană P3833 http://www.contemporanul.ro Contrapunct P.IV.2101 http://www.contrapunctpress.ro/?arhiva Convorbiri literare 490364 http://convorbiri-literare.dntis.ro Cultura P.IV.2794 http://revistacultura.ro/ Cuvântul P.IV.2096 http://www.cuvantul.ro/ Dacia literară 279102 http://www.dacialiterara.ro

  Dealul Melcilor 903242 Dilema veche P.IV.2285 http://www.dilemaveche.ro/ Discobolul 496747 http://www.revista-discobolul.ro/ Drama 902061 Echinox P.III.128 Euphorion 900592 Ex Ponto 902592 http://www.romdidac.ro/Arhiva/ Familia 279290 http://www.revistafamilia.ro/ Helikon P.III.1479 Idei în Dialog P.II.1388 Jurnalul literar P.I.611 Korunk 247328 http://www.korunk.org Látó 494769 Lettre internationale 900654 Lingua B. Cultură şi civilizaţie  http://lingua.ubbcluj.ro/index.php?menuid=95&lang=RO Litere 901858 Luceafărul P.2180/11 http://www.revistaluceafarul.ro/ Művelődés 490299 Nord Literar 902366 http://www.nord-literar.ro/ Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények 454442 Observator cultural P.II.1053

  http://www.revista22.ro/http://www.revista-apostrof.ro/http://cetateaculturala.wordpress.com/http://www.contemporanul.ro/http://www.contrapunctpress.ro/?arhivahttp://convorbiri-literare.dntis.ro/http://revistacultura.ro/http://www.cuvantul.ro/http://www.dacialiterara.ro/http://www.dilemaveche.ro/http://www.revista-discobolul.ro/http://www.romdidac.ro/Arhiva/http://www.revistafamilia.ro/http://www.korunk.org/http://lingua.ubbcluj.ro/index.php?menuid=95&lang=ROhttp://www.revistaluceafarul.ro/http://www.nord-literar.ro/

 •  

  Oglinda literară 902126 http://www.oglindaliterara.ro Orizont 453114 http://www.revistaorizont.ro/arhiva/ Paradox 902848 Poezia 496660 Pro Saeculum 903351 http://www.pro-saeculum.ro/ Ramuri P.III.40 ; P. 746 Reflex 901871 ; P. 1370 Revista de etnografie şi folclor 453699 ; P. 533 Revista de istorie şi teorie literară 453056 România literară P.III.114 http://www.romlit.ro/ Scrisul Românesc P.II.1560 http://www.revistascrisulromanesc.ro/ Steaua 450765/2 http://www.revisteaua.ro Studia Universitatis "Babeş-Bolyai". Dramatica. Teatre, film, media

  http://studia.ubbcluj.ro/arhiva/ Studia Universitatis "Babeş-Bolyai". Philologica 491295 http://studia.ubbcluj.ro/arhiva/ Studii de ştiinţă şi cultură 903111 http://www.revista-studii-uvvg.ro/ Suplimentul de cultură P.II.1666 ; P. 1366 (Polirom şi "Ziarul de Iaşi") http://www.suplimentuldecultura.ro/index/ Synthesis 494186 ; P. 550 Székelyföld 902330 Timpul P.I.1018 http://www.timpul.ro/magazines/66.pdf Tomis P.II.45 ; P. 747 Transilvania 279996 http://www.revistatransilvania.ro Tribuna P.2037/1 ; P. 738/1 http://www.revistatribuna.ro Vatra P.III.142 Viaţa Românească 453058 http://www.viataromaneasca.eu/arhiva/

  http://www.oglindaliterara.ro/http://www.revistaorizont.ro/arhiva/http://www.pro-saeculum.ro/http://www.romlit.ro/http://www.revistascrisulromanesc.ro/http://www.revisteaua.ro/http://studia.ubbcluj.ro/arhiva/http://studia.ubbcluj.ro/arhiva/http://www.revista-studii-uvvg.ro/http://www.revista-studii-uvvg.ro/http://www.suplimentuldecultura.ro/index/http://www.timpul.ro/magazines/66.pdfhttp://www.revistatransilvania.ro/http://www.revistatribuna.ro/http://www.viataromaneasca.eu/arhiva/

 • XI 

   

   LISTA  CĂRȚILOR  BIBLIOGRAFIATE 

    

  1. 1984 : ultima generaţie a comunismului românesc ;

  coordonator Ion Manolescu ; antologie îngrijită şi indice de nume de Igor Mocanu. Bucureşti : Editura Universităţii din Bucureşti, 2008, 195 p.

  Cota BCU: 740/2009

  2. Biruinţa unei iubiri. Dinu & Nelli Pillat : pagini de corespondenţă ; cuvânt înainte de H.-R. Patapievici ; ediţie îngrijită de Monica Pillat. Bucureşti : Humanitas, 2008, 383 p.

  Cota BCU: 5162/2008

  3. Între intenţia autorului şi interpretare ; coordonare şi cuvânt înainte de Gabriela Chiciudean. Sibiu : Imago, 2008, 231 p.

  Cota BCU: 730250

  4. Literatura în epoca totalitarismului : perioada 1945-1965 în cultura română ; coordonatori: Lucian Chişu, Laurenţiu Hanganu. Bucureşti : Printech, 2008, 354 p.

  Cota BCU: 9782/2009

  5. Adameşteanu, Gabriela, Opere. Vol. 1 : Dimineaţa pierdută ; prefaţă de Sanda Cordoş. Iaşi : Polirom, 2008, 480 p.

  Cota BCU: 3398/2009

  6. Alui Gheorghe, Adrian, O dramă la vînătoare : (antologie de poezie 1985-2008) ; cuvînt înainte de Al. Cistelecan ; fişă de dicţionar şi selecţie critică de Vasile Spiridon. Piteşti : Paralela 45, 2008, 336 p.

  Cota BCU: 730093

  7. Anania, Valeriu, Memorii, Iaşi : Polirom, 2008, 696 p.

  Cota BCU: 571378

  8. Anghelescu, Mircea, Mistificţiuni : falsuri, farse, apocrife, pastişe, pseudonime şi alte mistificaţii în literatură, Bucureşti : Polirom, 2008, 205 p.

  Cota BCU: 3398/2009

  9. Antal Balázs, Stílusok és irányzatok a Forrás-nemzedék prózájában: Mózes Attila. Universitatea "Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca. Facultatea de Litere. Teză de doctorat. Conducător

  ştiinţific: Prof. univ. dr. Cs. Gyímesi Éva. Kolozsvár : [s.n.], 2008, 214 f.

  Cota BCU: TEZE1385

  10. Ardelean, Laura Teodora, Mircea Nedelciu -

  prozator sau seducţia povestirii şi a construcţiei. Universitatea "Babeş-Bolyai". Facultatea de litere. Teză de doctorat. Conducător ştiinţific: prof. dr. Vasile Fanache Cluj-Napoca : [s.n.], 2008, 227 f.

  Cota: TEZE400

  11. Balotă, Nicolae, Opera lui T udor Arghezi, Bucureşti : EuroPress Group, 2008, 612 p.

  Cota: 7496/2009

  12. Barbu, Marian, Trăind printre cărţi  : (articole, studii, eseuri, cronici literare, recenzii, interviuri, evocări, glose, note). Vol. 5. Iaşi : Junimea, 2008, 490 p.

  Cota BCU: 879157

  13. Bădescu, Horia, Memoria Fiinţei : poezia şi sacrul, Iaşi : Junimea, 2008 , 212 p.

  Cota BCU: 832722

  14. Blaga-Brediceanu, Cornelia, Jurnale : 1919 ; 1936-1939 ; 1939-1940 ; 1950-1960, Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă, 2008, 193 p.

  Cota: 878364

  15. Boboc, Anamaria ; Sandu, Antonio, Iaşul în literatură, Iaşi : Lumen, 2008, 220 p.

  Cota BCU: 681541

  16. Bodiu, Andrei, Evadarea din vid : (studii despre poezia românească de la sfârşitul secolului XX şi începutul secolului XXI), Piteşti : Paralela 45, 2008, 176 p.

  Cota BCU: 878586

  17. Brad, Ion, Dincoace de munţi, Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă, 2008, 523 p.

  Cota BCU: 625464

  18. Braga, Mircea, V. Voiculescu : măştile căutării de sine : (o hermeneutică a orizonturilor creaţiei), Bucureşti : Editura Academiei Române, 2008, 387 p.

  Cota: 730271

  19. Brudaşcu, Dan, Receptarea artei poetice a lui Octavian Goga în critica literară românească. Universitatea "Babeş-Bolyai". Facultatea de litere. Teză de doctorat. Conducător ştiinţific: prof. dr. V. Fanache. Cluj-Napoca : [s.n.], 2008, 400 p.

  Cota: TEZE395

 • XII 

   

  20. Buciu, Marian Victor, Celălalt Arghezi : eseu de poetică retorică a prozei. Ediţia a 2-a. Bucureşti : EuroPress Group, 2008, 208 p.

  Cota: 832146

  21. Cardaş, Gheorghe, Poeţii şi prozatorii Basarabiei până la Unire (1812-1918) : antologie şi studiu ; [prefaţă:] Horia Muntenuş. Cluj-Napoca : Paradigma, 2008, 467 p.

  Cota BCU: 730053

  22. Chioaru, Dumitru, Poetica temporalităţii : eseu asupra poeziei româneşti. Ediţia a 2-a, revăzută. Bucureşti : EuroPress Group, 2008, 235 p.

  Cota BCU: 7822/2008

  23. Cojocaru, Mihaela, Literatura română modernă : ultimele decenii ale secolului al XIX-lea, Ploieşti : Editura Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti, 2008, 148 p.

  Cota BCU: 7246/2009

  24. Cornea, Paul, Originile romantismului românesc : spiritul public, mişcarea ideilor şi literatura între 1780-1840, Bucureşti : Cartea Românească, 2008, 624 p.

  Cota BCU: 8330/2008

  25. Cosaşu, Radu, Opere Vol. 1: Maimuţele personale ; Poveşti pentru a-mi îmblînzi iubita ; Alţi doi ani pe un bloc de gheaţă. Iaşi : Polirom, 2008, 544 p.

  Cota BCU: 780062

  26. Costache, Iulian, Eminescu. Negocierea unei imagini : construcţia unui canon, emergenţa unui mit, Bucureşti : Cartea Românească, 2008, 368 p.

  Cota: 626095

  27. Crăciun, Maria, Metafora biblică în poezia religioasă, Sibiu : Editura Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu, 2008, 414 p.

  Cota BCU: 2522/2010

  28. Creţu, Bogdan, Utopia negativă în literatura română, Bucureşti : Cartea Românească, 2008, 280 p.

  Cota BCU: 780277

  29. Cristea, Dan, Poezia vie, Bucureşti : Cartea Românească, 2008, 304 p.

  Cota BCU: 5268/2008

  30. Cubleşan, Constantin, Pasiunea lecturii, Cluj-Napoca : Napoca Star, 2008, 190 p.

  Cota BCU: 780873

  31. Dărăbuş, Carmen, Comparatismul, întâlnire a

  spaţiilor culturale  : studii aplicate, Baia Mare : Editura Universităţii de Nord, 2008, 189 p.

  Cota BCU: I. 29880

  32. Diaconu, Mircea A., Poezia de la "Gândirea". Ediţia a 2-a, revăzută. Bucureşti : Ideea Europeană, 2008, 206 p.

  Cota BCU: 832069

  33. Dima, Simona-Grazia, Labirint fără minotaur, Bucureşti : Ideea Europeană, 2008, 190 p.

  Cota BCU: 7932/2008

  34. Dumitraşcu, Aurel ; Alui Gheorghe, Adrian, Frig : sau Despre cum poezia ne-a furat moartea : epistoler (1978-1990), Piatra-Neamţ : Conta, 2008, 518 p.

  Cota BCU: 626825

  35. Dutkon, Alexandru, Pastel ; [prefaţă de Călin Manilici]. Cluj-Napoca : Pro Vita, 2008, 59 p.

  Cota BCU: 780714

  36. Elek Tibor, Magatartások és formák. Magyar irodalom Erdélyben tegnap és ma, Csíkszereda : Pallas-Akadémia, 2008, 306 p.

  Cota BCU: 831665

  37. Enăchescu, Adina, Ecoul anotimpurilor : poeme în stil haiku ; prefaţă de Marcel Crihană ; traducere engleză-franceză: Ion Untaru. Bucureşti : Editura Perpessicius, 2008, 17 p.

  Cota BCU: 4930/2008

  38. Faifer, Florin, Incursiuni în istoria literaturii dramatice româneşti : regăsiri, Iaşi : Universitas XXI, 2008, 272 p.

  Cota BCU: 730516

  39. Firan, Florea, Tudor Arghezi : treptele devenirii, Craiova : Scrisul Românesc, 2008 , 294 p.

  Cota: 2830/2009

  40. Ghica, Marius, Geneza operei literare : repere spre o poietică, Piteşti : Paralela 45, 2008, 312 p.

  Cota BCU: 6276/2008

  41. Ghiţulescu, Mircea, Istoria literaturii române : dramaturgia, Bucureşti : Tracus Arte, 2008, 918 p.

  Cota BCU: 9317/2009

  42. Glasu, Dan, Dramaturgia lui Lucian Blaga : note de lectură, Sibiu : Editura Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu, 2008, 174 p.

  Cota: 9725/2009

  43. Goga, Mircea, Golgota - Octavian Goga, între

 • XIII 

   

  apologeţi şi detractori, Bucureşti : RAO International Publishing Company, 2008, 352 p.

  Cota: 571957

  44. Golopenţia, Sanda, Emigranţii Carter, Bucureşti : Paideia, 2008, 396 p.

  Cota BCU: 9792/2009

  45. Gregori, Ilina, Ştim noi cine a fost Eminescu? : fapte, enigme, ipoteze, Bucureşti : Art, 2008, 335 p.

  Cota: 831598

  46. Grigoriu, Florin and Enăchescu, Adina, Autoare de haiku din România, Bucureşti : Editura Societăţii Scriitorilor Români, 2008, 180 p.

  Cota BCU: 878687

  47. Handoca, Mircea, Mircea Eliade : un uriaş peste timp, Bucureşti : Orizonturi, 2008, 263 p.

  Cota: 832670

  48. Hergyán Tibor, Confesiunea în romanul românesc interbelic. Universitatea "Babeş-Bolyai". Facultatea de Litere. Teză de doctorat. Conducător ştiinţific: prof. univ. dr. Ion Pop Cluj-Napoca : Universitatea "Babeş-Bolyai". Facultatea de Litere. Cluj-Napoca : [s.n.], 2008, 205 f.

  Cota BCU: TEZE407

  49. Ilie, Rodica, Manifestul literar : poetici ale avangardei în spaţiul cultural românesc, Braşov : Editura Universităţii "Transilvania", 2008, 350 p.

  Cota BCU: 9424/2009

  50. Jianu, Alina Felicia, Epica lui Mircea Eliade : lucrare ştiinţifică, Craiova : Sitech, 2008, 100 p.

  Cota: 10281/2009

  51. Kántor Lajos (szerk.), A költő (régi és új) életei. Szilágyi Domokos (1938-1976), Kolozsvár : Kriterion, 2008, 415+VIII p.

  Cota: 571-402

  52. Korondi Ágnes ; Szabó T. Levente, Értékek és ideológiák, Kolozsvár : Kolozsvári Láthatatlan Kollégium , 2008, p.

  53. Láng Zsolt, Tója vagy tottja? "A" "romániai" "magyar" irodalom" "története", Kolozsvár : Koinónia, 2008, 204 p.

  Cota BCU: 625483

  54. Luţai, Vasile, Taina haijin  : [haiku], Cluj-Napoca : Limes, 2008, 75 p.

  Cota BCU: 779995

  55. Manea, Norman, Întoarcerea huliganului  ; prefaţă de Matei Călinescu. Ediţia a 2-a. Iaşi : Polirom, 2008, 392 p.

  Cota BCU: 5970/2008

  56. Manolescu, Nicolae, Istoria critică a literaturii române : 5 secole de literatură. Ediţie princeps. Piteşti : Paralela 45, 2008, 1527 p.

  Cota BCU: 522785

  57. Marin Curticeanu, Valentina, Configurări ale prozei româneşti în secolul XX, Bucureşti : Editura Fundaţiei “România de Mâine”, 2008, 239 p.

  Cota BCU: 2870/2008

  58. Mărgineanu, Ion ; Cubleşan, Constantin, Bădia, sau brazda ce-şi rescrie Fiii / fereastră deschisă de Ion Mărgineanu şi Constantin Cubleşan. Alba Iulia : Altip, 2008, 102 p.

  Cota: 780951

  59. Mihăilescu, Florin, Critica sau judecata fără sfârşit, Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale Libra, 2008, 272 p.

  Cota BCU: 4241/2010

  60. Miheţ, Marius, Proza lui Constantin Ţoiu între marea şi mica istorie. Universitatea "Babeş-Bolyai". Facultatea de litere. Teză de doctorat. Conducător ştiinţific: prof. dr. V. Fanache. Cluj-Napoca : [s.n.], 2008, 412 f.

  Cota: TEZE396

  61. Mureşanu Ionescu, Marina, Eminescu et Nerval : un intertexte possible, Iaşi : Institutul European, 2008, 274 p.

  Cota: 878550

  62. Muthu, Mircea, Balcanismul literar românesc, Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă, 2008, 785 p.

  Cota BCU: 2552/2009 ; I. 29633

  63. Nedelcovici, Bujor, Opere complete.  Vol. 6: Oratoriu pentru imprudenţă : nuvele. Bucureşti : Allfa, 2008, 837 p.

  Cota BCU: 6281/2009

  64. Nedelcovici, Bujor, Opere complete. Vol. 7: Un tigru de hârtie : eu, Nica şi Secutritatea : eseu: Polemici: Cochilia şi melcul sau Fericirea interzisă. Bucureşti : Allfa, 2008, 855 p.

  Cota BCU: 6281/2009

  65. Omăt, Gabriela, Modernismul literar românesc în date (1880-2000 şi texte (1880-1949)  ; cuvânt introductiv, selecţia, îngrijirea textelor şi cronologie de Gabriela Omăt. 2 vol. Bucureşti : Editura

 • XIV 

   

  Institutului Cultural Român, 2008. Vol. 1, 676 p. Vol. 2, 422 p.

  Cota BCU: 626294

  66. Oprişan, Ionel, Redescoperirea culturii populare : o perspectivă asupra literaturii române din perioada 1944-1970, Bucureşti : Vestala, 2008, 223 p.

  Cota BCU: 878562

  67. Opriţă, Mircea, Cronici de familie : SF-ul românesc după anul 2000, Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă, 2008, 314 p.

  Cota BCU: 831576 ; I. 29808

  68. Orian, Georgeta, Vintilă Horia : un scriitor contra timpului său, Cluj-Napoca : Limes, 2008, 352 p.

  Cota BCU: 679723

  69. Pavel, Dora, Rege şi ocnaş : (din culisele scrisului), Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă, 2008, 321 p.

  Cota BCU: 730068

  70. Pălimaru, Micoleta, Valeriu Anania : opera literară. Universitatea "Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca. Facultatea de Litere. Teză de doctorat. Conducător ştiinţific: prof. univ. dr. Doina Curticăpeanu. Cluj-Napoca : s.n., 2008, 251 f.

  Cota: TEZE403

  71. Pânzaru, Sava, Itinerar arhivistic  : interpretări istorico-literare, schiţe şi portrete scriitoriceşti, Chişinău : F.E.-P. "Tipogr. Centrală", 2008, 236 p.

  Cota BCU: 731514

  72. Pecican, Ovidiu, Reuniunea anuală a cronicilor literare, Cluj-Napoca : Limes, 2008, 194 p.

  Cota BCU: I. 29897

  73. Petraş, Irina, Literatură română contemporană : o panoramă, Bucureşti : Ideea Europeană, 2008, 106 p.

  Cota BCU: 4342/2009

  74. Petrescu, Olivia, Labirinturi posibile : cultură şi semnificaţii hispanice, Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă, 2008, 311 p.

  Cota BCU: 878781

  75. Podoabă, Virgil, Cărţile supravieţuitoare, Braşov : Aula, 2008, 366 p.

  Cota BCU: I. 29750

  76. Pomogáts Béla, Magyar irodalom Erdélyben (1918-1944), Csíkszereda : Pallas-Akadémia, 2008, 656 p.

  Cota BCU: 571453

  77. Pop, Ion, "Echinox" : vocile poeziei, Cluj-Napoca :

  Tribuna, 2008, 371 p. Cota BCU: 571234

  78. Popa, Constantin M., Adrian Marino : ideocriticul impenitent, Craiova : Sim Art, 2008 , 148 p.

  Cota: 877/2009

  79. Popa, Mircea, Victor Papilian : eseu monografic, Cluj-Napoca : Eikon, 2008, 183 p.

  Cota: 729600

  80. Popescu, Florentin, Viaţa lui V. Voiculescu. Ediţia a 2-a, revăzută şi adăugită. Bucureşti : Vestala, 2008, 384 p.

  Cota: 878564

  81. Postu, Marin, Lectura romanului românesc modern : (esEUri), Chişinău : Reclama SA, 2008, 155 p.

  Cota BCU: 879029

  82. Roatiş, Florian, Confluenţe filosofico-literare, Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă, 2008, 229 p.

  Cota BCU: 730784

  83. Roman, Lucia, George Matei Cantacuzino : studiu monografic. Universitatea "Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca. Facultatea de Litere. Teză de doctorat. Conducător ştiinţific: prof. univ. dr. Doina Curticăpeanu Cluj-Napoca : [s.n.], 2008, 300 f.

  Cota: TEZE402

  84. Rotaru, Ion, Petre Ghelmez : viaţa şi opera ; îngrijitor de ediţie: Vasile Poenaru. Bucureşti : Coresi, 2008, 208 p.

  Cota: 5501/2008

  85. Ruse, Ana, Efigii ale clipei : haiku, tanka, haibun = Le effigi dell'attimo ; traducerea în italiană Iurie Bojonca ; prefaţa Vasile Moldovan. Constanţa : Editura Boldaş, 2008, p.

  Cota BCU: 731710

  86. Săndulescu, Alexandru, Întoarcere în timp : memorialişti români. Ediţia a 2-a, revăzută şi adăugită. Bucureşti : Editura Muzeului Naţional al Literaturii Române, 2008, 446 p.

  Cota BCU: 832905

  87. Selyem Zsuzsa (szerk.), Magány és árnyék. Egy Szilágyi Domokos nevű ember a Szekuritáté hálozzzjában, Kolozsvár : Láthatatlan Kollégium - Tranzit Alapítvány, 2008, 112 p.

  88. Simion, Eugen, Dimineaţa poeţilor : eseu despre începuturile poeziei române ; postfaţă de Valeriu Cristea. Ediţia a 4-a, revăzută şi adăugită. Iaşi :

 • XV 

   

  Polirom, 2008, 360 p. Cota BCU: 8320/2008

  89. Simion, Eugen, Genurile biograficului. 2 vol. Bucureşti : Editura Fundaţiei Naţionale pentru Ştiinţă şi Artă, 2008. Vol. 1, 364 p. Vol. 2, 432 p.

  Cota BCU: 10412/2009

  90. Simuţ, Ion, The European dimension of contemporary Romanian literature, Oradea : Editura Universităţii din Oradea, 2008, 292 p.

  Cota BCU: 571533

  91. Simuţ, Ion, Europenitatea romanului românesc contemporan, Oradea : Editura Universităţii din Oradea, 2008, 323 p.

  Cota BCU: 878678

  92. Soare, Oana, Petru Dumitriu & Petru Dumitriu : o monografie, Bucureşti : Academia Română : Fundaţia Naţională pentru Ştiinţă şi Artă : Institutul de Istorie şi Teorie Literară, 2008, 478 p.

  Cota: 10419/2009

  93. Solomon, Lăcrămioara, Poetica elementelor în lirica lui Lucian Blaga, Iaşi : Institutul European, 2008, 366 p.

  Cota BCU: 878520

  94. Sorescu, Sorina, Metacritice : critica de tranziţie, Craiova : Aius Printed, 2008, 212 p.

  Cota BCU: 5800/2009

  95. Spiridon, Vasile, Înscrierea pe orbită : o cronică a prozei contemporane, Iaşi : Timpul, 2008, 316 p.

  Cota BCU: 6570/2009

  96. Stanomir, Ioan, Eminescu : tradiţia ca profeţie politică, Timişoara : Bastion, 2008, 350 p.

  Cota: 731274

  97. Stănescu, Flori, Flori Stănescu - Paul Goma : DIALOG, Bucureşti : Vremea, 2008, 152 p.

  Cota: 780031

  98. Stroe, Constantin, Casa bunicii=Grandma's house : poeme haiku=haiku poems, Bucureşti : Societatea Scriitorilor Militari, 2008, 116 p.

  Cota BCU: 2913/2013

  99. Tapodi Zsuzsa A soha el nem veszö könyv nyomában: irodalmi tanulmányok, Csíkszereda :

  Pallas-Akadémia, 2008, 307 p.

  100. Todosin, Mioara, L'errance chez Blaise Cendrars et chez Benjamin Fondane. Universitatea "Babeş-Bolyai". Facultatea de Litere. Teză de doctorat în cotutelă. Cond. şt.: Ion Pop. - Université d'Artois. UFR de lettres et arts. Thèse. Coordonateur: Alain Vuillemin. Cluj-Napoca : [s.n.], 2008, 319 f.

  Cota: TEZE494

  101. Tomescu, Ana Marina, Procédés comiques chez Alfred Jarry et I. L. Caragiale, [s. l.] : In'vest Development, 2008, 119 p.

  Cota: 7577/2008

  102. Tzigara-Samurcaş, Alexandru, Memorii : Lupta vieţii unui octogenar 1937-1941. Vol. 4. Partea a 2-a. Ediţie îngrijită, studiu introductiv şi cronologie de C. D. Zeletin. Bucureşti : Vitruviu, 2008, 420 p.

  Cota BCU: 11204/2009

  103. Vamoş, Călin ; Vamoş, Doina, Eminescu : viaţa unui om singular, Cluj-Napoca : Risoprint, 2008, 361 p.

  Cota: 1618/2010

  104. Vasile, Geo, Prozatori şi eseişti, Bucureşti : EuroPress Group, 2008, 468 p.

  Cota BCU: 3688/2009

  105. Vasiloiu, Ioana, Receptarea critică a lui Eminescu până la 1930, Bucureşti : Editura Muzeului Naţional al Literaturii Române, 2008, 411 p.

  Cota: 627022

  106. Vintilescu, Virgil, Istoria literaturii române . Vol. 3: Epoca "Junimii". Timişoara : Excelsior Art, 2008, 1063 p.

  Cota BCU: 627037

  107. Vişan-Arnold, Augustina, Dincolo de clipa trecătoare, Iaşi : Editura A 92, 2008, 368 p.

  Cota BCU: 679527

  108. Voncu, Răzvan, Fragmente de noapte, Bucureşti : EuroPress Group, 2008, 271 p.

  Cota BCU: 779/2009

  109. Vrăsmaş, Niculae, Jurnale paralele : Radu Petrescu văzut de un elev al său, Cluj-Napoca : Eikon, 2008, 283 p.

  Cota: 779891

 •  

  ABĂLUŢĂ, CONSTANTIN 1. Gârbea, Horia. 7 cărţi X 7 fraze. Amintiri şi obsesii sexuale. Cinci poeţi francezi în traducerea lui Constantin Abăluţă. [Franc Ducros, Ţîşniri silabe smulse, Laurence Vielle, Bel şi Zebuth, Gérard Augustin, Călătoria lui Lao-Tzî la Constantinopol, Carl Norac, Caietul albastru şi Vahé Godel, Amintirea unei călătorii]. În: Luceafărul, 16, nr. 27-28, 2008, p. 16. 2. Gârbea, Horia. Cărţile săptămânii. Poetul simte mirosul cernelii şi al abisului. [Douze poètes Roumains, traduits du roumain par Constantin Abăluţă et Gérard Augustin. L’Hartmattan & Ex Ponto, 2008]. În: Luceafărul, 16, nr. 32, 2008, p. 7. 3. Ghiţulescu, Mircea, Constantin Abăluţă - teatrul poetului. În: Mircea Ghiţulescu, Istoria literaturii române : dramaturgia. Bucureşti : Tracus Arte, 2008, p. 713-715. 4. Petraş, Irina, Constantin Abăluţă. În: Irina Petraş, Literatură română contemporană : o panoramă. Bucureşti : Ideea Europeană, 2008, p. 123-124. 5. Wittstock, Joachim. !... un grafitti? O pictură rapidă, din câteva gesturi, ce recuperează obiecte pierdute...". [Constantin Abăluţă, Grafferul din lift : roman grafitti, Ploieşti : Paralela 45, 2006]. În: Euphorion, 19, nr. 1-2, 2008, p. 17. ABRAMOVICI, MARTIN 6. Alui Gheorghe, Adrian. Prăvălia cu poezii. [Martin Abramovici, Noul legămînt al poemului ebraic-român ; cu o prefaţă de Valeriu Stancu şi cu o postfaţă de Mihai Bogdan Mandache. Iaşi : Cronica, 2006 ; Am curăţat buruiana noului poem ; cu o prefaţă de Valeriu Stancu, Iaşi : Cronica, 2006 ; Umbre au constelat politica tranziţiei ; cu o prefaţă de Valeriu Stancu, Iaşi : Cronica, 2006]. În: Convorbiri literare, 142, nr. 3, 2008, p. 66-67. 7. Vasile, Geo. Dura lex sed poesis. [Martin Abramovici, Învierea poeticii legale, Iaşi : Cronica, 2007]. În: Dealul Melcilor, nr. 13(15), 2008, p. 25-28. ACHIM, GEORGE 8. Gârbea, Horia. 7 cărţi X 7 fraze. Rochiţa-rîndunicii pe sîrma ghimpată. [George Achim, Răsfăţuri şi melancolii : scriitori români din secolul XX, Cluj-Napoca : Limes, 2007]. În: Luceafărul, 16, nr. 9, 2008, p. 12. 9. Mihai, Ion M. Din lirica secolului XX. [George Achim, Răsfăţuri şi melancolii, Cluj-Napoca : Limes, 2007]. În: Nord Literar, 6, nr. 1, 2008, p. 4-5.

  10. Miu, Florea. Aria lecturilor esenţiale. [George Achim, Răsfăţuri şi melancolii : scriitori români din secolul XX, Cluj-Napoca : Limes, 2007]. În: Ramuri, nr. 11, 2008, p. 15-16. 11. Petroşel, Daniela. Criticul ca şi poetul... [George Achim, Răsfăţuri şi melancolii : scriitori români din secolul XX, Cluj Napoca : Limes, 2007]. În: Convorbiri literare, 142, nr. 3, 2008, p. 63-65. 12. Pop, Ion, George Achim. În: Ion Pop, "Echinox" : vocile poeziei. Cluj-Napoca : Tribuna, 2008, p. 285-289. 13. Pop, Ion. George Achim - inconfortul "stării de graţie". În: Cultura, 3, nr. 38, 2008, p. 22-23. ACOSMEI, CONSTANTIN 14. Bodiu, Andrei, Singurătatea strigătoare la cer. [Constantin Acosmei, Jucăria mortului. Ed. a 2-a. Iaşi : Vasiliana '98, 2002]. În: Andrei Bodiu, Evadarea din vid : studii despre poezia românească de la sfârşitul secolului XX şi începutul secolului XXI. Piteşti : Paralela 45, 2008, p. 145-147. 15. Soviany, Octavian. Jocul cu paranteze. [Constantin Acosmei, Jucăria mortului, Bucureşti : Vinea, 2006]. În: Tribuna, 7, nr. 141, 2008, p. 6. ACTERIAN, JENI 16. Ion, Violeta. Jeni Acterian, fiinţa greu de mulţumit. În: Oglinda literară, 7, nr. 74, 2008, p. 3174. 17. Ion, Violeta. Jeni Acterian, fiinţa greu de mulţumit (II). În: Oglinda literară, 7, nr. 75, 2008, p. 3246. ADAM, IOAN 18. Coroiu, Constantin. Povestea vorbelor. [Ioan Adam, Povestea vorbelor : istoria secretă a limbii române, Piteşti : Paralela 45, 2007]. În: Cultura, 3, nr. 7, 2008, p. 8. 19. Coroiu, Constantin. Povestea vorbelor (II). [Ioan Adam, Povestea vorbelor : istoria secretă a limbii române, Piteşti : Paralela 45, 2007]. În: Cultura, 3, nr. 8, 2008, p. 8. 20. Dinutz, Mircea. Opiniile unui moralist - călător în ţara cuvintelor. [Ioan Adam, Povestea vorbelor : istoria secretă a limbii române, Piteşti : Paralela 45, 2007]. În: Pro Saeculum, 7, nr. 4, 2008, p. 112-113. 21. Popa, Ionel. "Cetitul" vorbelor româneşti. [Ioan Adam, Povestea vorbelor : istoria secretă a limbii române, Piteşti : Paralela 45, 2007]. În: Pro Saeculum,

 •  

  7, nr. 2, 2008, p. 99. ADAM, SERGIU 22. Petraş, Irina, Sergiu Adam. În: Irina Petraş, Literatură română contemporană : o panoramă. Bucureşti : Ideea Europeană, 2008, p. 124-127. ADAMEK, DIANA 23. Antonesei, Liviu. Bursa cărţilor. [Diana Adamek, Melancolii portugheze, Bucureşti : EuroPress Group, 2007]. În: Timpul, 9, nr. 5, 2008, p. 5. 24. Boldea, Iulian. Hermeneutica melancoliei. [Diana Adamek, Melancolii portugheze, Bucureşti : Europress Group, 2007]. În: Vatra, 35, nr. 4, 2008, p. 58-59. 25. Christi, Aura. Diana Adamek şi castorii fiinţei. [Diana Adamek, Vasco da Gama navighează, Bucureşti : EuroPress Group, 2007]. În: Contemporanul - ideea europeană, 19, nr. 5, 2008, p. 9. 26. Curticăpeanu, Doina. Calendarul mareelor. [Diana Adamek, Vasco da Gama navighează, Bucureşti : EuroPress Group, 2007]. În: Contemporanul - ideea europeană, 19, nr. 11, 2008, p. 36. 27. Mărculescu, Diana. Despre melancolii şi plutiri. [Diana Adamek, Melancolii portugheze, Bucureşti : Europress Group, 2007]. În: Echinox, 40, nr. 1-4, 2008, p. 22. 28. Mărculescu, Diana. Ipostaze de călătorie. [Diana Adamek, Vasco da Gama navighează, Bucureşti : Europress Group, 2007]. În: Echinox, 40, nr. 1-4, 2008, p. 22-23. 29. Mircean, Ovidiu. Umbra mâinii stângi. În: Contemporanul - ideea europeană, 19, nr. 5, 2008, p. 19. 30. Mircean, Ovidiu. Umbra mâinii stângi. În: Tribuna, 7, nr. 134, 2008, p. 17-18. 31. Petraş, Irina, Diana Adamek. În: Irina Petraş, Literatură română contemporană : o panoramă. Bucureşti : Ideea Europeană, 2008, p. 128-131. 32. Petraş, Irina. Restanţele criticei. [Diana Adamek, Vasco da Gama navighează, Bucureşti : EuroPress Group, 2007 ; Melancolii portugheze, Bucureşti : EuroPress Group, 2007]. În: Contemporanul - ideea europeană, 19, nr. 5, 2008, p. 4. 33. Pughineanu, Oana. Cutreierând bolgiile scrisului. [Diana Adamek, Vasco da Gamma navighează, Bucureşti : EuroPress, 2007]. În: Tribuna, 7, nr. 134, 2008, p. 19. 34. Roman, Vlad. Sângele alb al melancoliei. [Diana Adamek, Melancolii portugheze, Bucureşti :

  EuroPress, 2007]. În: Tribuna, 7, nr. 134, 2008, p. 18. ADAMEŞTEANU, GABRIELA 35. Cercel, Cristian. Gabriela Adameşteanu şi Norman Manea la Frankfurt. În: Observator cultural, 9, nr. 188 (446), 2008, p. 7. 36. Cernat, Paul. Aşez Dimineaţă pierdută în imediata apropiere a Moromeţilor. În: Suplimentul de cultură (Polirom şi "Ziarul de Iaşi"), 5, nr. 179, 2008, p. 7. 37. Cernat, Paul. Rezistenţa la timp. [Gabriela Adameşteanu, Opere. Vol. 1: Dimineaţa pierdută ; prefaţă de Sanda Cordoş. Vol. 2: Gara de Est: Întâlnirea ; prefaţă de Paul Cernat. Iaşi : Polirom, 2008]. În: Observator cultural, 9, nr. 187 (445), 2008, p. 9. 38. Cernat, Paul, Rezistenţa la timp. Gabriela Adameşteanu între proză scurtă şi roman. [Prefaţă]. În: Gabriela Adameşteanu, Opere. Vol. 2: Gara de Est ; Întâlnirea. Iaşi : Polirom, 2008, p. 17-40. 39. Cordoş, Sanda, La răscruce de timpuri. [Prefaţă]. În: Gabriela Adameşteanu, Opere. Vol. 1: Dimineaţă pierdută. Iaşi : Polirom, 2008, p. 15-23. 40. Coşoveanu, Gabriel. O perspectivă. [Gabriela Adameşteanu, Întâlnirea, Iaşi : Polirom, 2007]. În: Ramuri, nr. 5-6, 2008, p. 5. 41. Cristea-Enache, Daniel. Drumul ascuns. [Gabriela Adameşteanu, Drumul egal al fiecărei zile, Bucureşti : Institutul Cultural Român, 2005]. În: România literară, 40, nr. 1, 2008, p. 11. 42. -. Gabriela Adameşteanu - Provizorat. [Din rubrica Aţi citit prima dată în "Suplimentul de cultură"]. În: Suplimentul de cultură (Polirom şi "Ziarul de Iaşi"), 5, nr. 210, 2008, p. 14. 43. -. Gabriela Adameşteanu şi Norman Manea - despre literatură şi exil la Frankfurt. În: Suplimentul de cultură (Polirom şi "Ziarul de Iaşi"), 5, nr. 194, 2008, p. 3. 44. Gârbea, Horia. Cărţile săptămânii. Poeme amniotice la fereastra unui uter. [Gabriela Adameşteanu, Dimineaţă pierdută, Iaşi : Polirom, 2008]. În: Luceafărul, 16, nr. 37, 2008, p. 13. 45. Geréb Zita. A tíz legfontosabb román kőnyv 2007-ben. În: Látó, 19, nr. 1, 2008, p. 96-98. 46. Haţiegan, Anca, Dimineaţa de ca re nu te mai saturi şi scenele timpului. [Gabriela Adameşteanu, Dimineaţa pierdută, Bucureşti : Albatros, 1991]. În: Virgil Podoabă, Cărţile supravieţuitoare. Braşov : Aula, 2008, p. 318-330. 47. Ieronim, Ioana. Justa măsură. În: Suplimentul de cultură (Polirom şi "Ziarul de Iaşi"), 5, nr. 180, 2008, p. 5.

 •  

  48. Jicu, Adrian. Simplitate şi valoare. [Gabriela Adameşteanu, Drumul egal al fiecărei zile, Iaşi : Polirom, 2008]. În: Cultura, 3, nr. 45, 2008, p. 10. 49. Manolescu, Nicolae, Gabriela Adameşteanu (n. 2 aprilie 1942). În: Nicolae Manolescu, Istoria critică a literaturii române : 5 secole de literatură. Piteşti : Paralela 45, 2008, p. 1197-1201. 50. Mattern, Jean . "Locul Gabrielei Adameşteanu este printre cei mai mari scriitori din întreaga lume". [Exportul literar creşte miza României la Frankfurt - Târgul Internaţional de Carte]. În: Suplimentul de cultură (Polirom şi "Ziarul de Iaşi"), 5, nr. 202, 2008, p. 8. 51. Mironescu, Doris. Opera Gabrielei Adameşteanu respiră sănătatea lucrărilor concepute să dureze. În: Suplimentul de cultură (Polirom şi "Ziarul de Iaşi"), 5, nr. 179, 2008, p. 7. 52. Mitricioaei, Silvia. Literatura română ca piaţă bursieră. În: Echinox, 40, nr. 1-4, 2008, p. 8. 53. Onofrei, George. Sărbătoarea lecturii la Iaşi cu Gabriela Adameşteanu şi Dumitru Crudu. [Întîlnirea-dialog cu scriitorii Gabriela Adameşteanu şi Dumitru Crudu la librăria-cafenea „Avant-Garde“ din Iaşi, vineri, 3 octombrie 2008]. În: Suplimentul de cultură (Polirom şi "Ziarul de Iaşi"), 5, nr. 200, 2008, p. 8-9. 54. Pavel, Dora, Gabriela Adameşteanu : "Mi-am ştiut toate cărţile pe dinafară". [Răspuns la ancheta literară Cum, când şi cu ce scriu scriitorii români?]. În: Dora Pavel, Rege şi ocnaş : (din culisele scrisului). Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă, 2008, p. 13-14. 55. Perjovschi, Dan. Gabriela, dimineaţa asta nu a fost pierdută! În: Suplimentul de cultură (Polirom şi "Ziarul de Iaşi"), 5, nr. 180, 2008, p. 5. 56. Petraş, Irina, Gabriela Adameşteanu. În: Irina Petraş, Literatură română contemporană : o panoramă. Bucureşti : Ideea Europeană, 2008, p. 131-139. 57. Podoabă, Virgil, Experienţa negativă a timpului. [Gabriela Adameşteanu, Dimineaţa pierdută, Bucureşti : Cartea Românească, 1983]. În: Virgil Podoabă, Cărţile supravieţuitoare. Braşov : Aula, 2008, p. 330-344. 58. Romaniuc, Bogdan. Acelaşi drum. [Gabriela Adameşteanu, Drumul egal al fiecărei zile, Iaşi : Polirom, 2008]. În: Suplimentul de cultură (Polirom şi "Ziarul de Iaşi"), 5, nr. 195, 2008, p. 12. 59. Romaniuc, Bogdan. Trei răspunsuri de la Gabriela Adameşteanu: "Abia cu a doua carte devii scriitor profesionist". [Interviu]. În: Suplimentul de cultură (Polirom şi "Ziarul de Iaşi"), 5, nr. 195, 2008, p. 13. 60. Simuţ, Ion, Gabriela Adameşteanu, Dimineaţă

  pierdută (1983) - Fandare până la 1900. În: Ion Simuţ, Europenitatea romanului românesc contemporan. Oradea : Editura Universităţii din Oradea, 2008, p. 204-210. 61. Stan, Adriana. Exodul nesfârşit. [Gabriela Adameşteanu, Întâlnirea, Iaşi : Polirom, 2007]. În: Tribuna, 7, nr. 128, 2008, p. 8. 62. Takács Ferenc. Grădina vecinului. [Gabriela Adameşteanu, A találkozás ; traducere în limba maghiară de Csiki László. Budapest : Palamárt, 2007 ; Filip Florian, Kisujjok ; traducere în limba maghiară de Karácsonyi Zsolt. Budapest : Magvető, 2008]. În: Observator cultural, 9, nr. 175 (433), 2008, p. 10. ADĂMUŢ, ANTON I. 63. Lavric, Sorin. Eşecul lui Camil. [Anton Adămuţ, (Şi) Filozofia lui Camil Petrescu, Iaşi : Timpul, 2007]. În: România literară, 40, nr. 7, 2008, p. 6. 64. Pîrvan-Jenaru, Dana. Utopia concretului. [Anton Adămuţ, (Şi) Filosofia lui Camil Petrescu, Iaşi : Timpul, 2007]. În: Observator cultural, 9, nr. 160 (418), 2008, p. 20. ADERCA, FELIX 65. Ghiţulescu, Mircea, Felix Aderca, de profesie avangardist. În: Mircea Ghiţulescu, Istoria literaturii române : dramaturgia. Bucureşti : Tracus Arte, 2008, p. 286-291. 66. Manolescu, Nicolae, Felix Aderca (13 martie 1891-12 decembrie 1962). În: Nicolae Manolescu, Istoria critică a literaturii române : 5 secole de literatură. Piteşti : Paralela 45, 2008, p. 775-779. 67. Trivale, Ion, Pentru doi panegirişti ai simbolismului românesc. [Emil Isac şi Felix Aderca ; publicat în Noua revistă română, an XV, nr. 12, 23 februarie 1914]. În: Gabriela Omăt, Modernismul literar românesc în date (1880-2000 şi texte (1880-1949). Vol. 2. Bucureşti : Editura Institutului Cultural Român, 2008, p. 252-254. AGÂRBICEANU, ION 68. Breaz, Livia. Ion Agârbiceanu - Evocare omagială. [Manifestări ASTRA Blaj]. În: Astra blăjeană, 12, nr. 3, 2008, p. 49. 69. Buzaşi, Ion. Ion Agârbiceanu: Scrieri creştine. [Blaj : Bună Vestire, 2008]. În: Discobolul, 11, nr. 127-128-129, 2008, p. 320-323. 70. Buzaşi, Ion. Ion Agârbiceanu şi Marea Unire. [Ion Agârbiceanu, O lacrimă fierbinte : cuvinte către

 •  

  oastea ţării, Bucureşti : Editura Librăriei Pavel Suru, 1988]. În: Steaua, 59, nr. 1, 2008, p. 17-18. 71. Manolescu, Nicolae, Ion Agârbiceanu (12 septembrie 1882-28 mai 1963). În: Nicolae Manolescu, Istoria critică a literaturii române : 5 secole de literatură. Piteşti : Paralela 45, 2008, p. 493-495. 72. Marin Curticeanu, Valentina, Ion Agârbiceanu (1882-1963). În: Valentina Marin Curticeanu, Configurări ale prozei româneşti în secolul XX. Bucureşti : Editura Fundaţiei România de Mâine, 2008, p. 46-50. 73. Mureşan, Adrian. Iubirile preoţilor. [Ioan Groşan, Spovedania ; nuvelă inclusă în volumul Trenul de noapte, Bucureşti : Cartea Românească, 1989 ; Ion Agârbiceanu, Popa Man : povestire după o legendă, Bucureşti : Editura Librăriei H. Steinberg, 1920 ; Gala Galction, De la noi, la Cladova ; nuvelă inclusă în volumul Bisericuţa din Răzoare : nuvele şi schiţe. Ediţia a 3-a. - Bucureşti : Editura Librăriei "Universala" Alcalay & Co, [19--?]]. În: Vatra, 35, nr. 8, 2008, p. 15-21. 74. Părean, Ioan. Ion Agârbiceanu preot, scriitor, confesor militar şi publicist. În: Astra blăjeană, 11, nr. 1, 2008, p. 17-18. AGOPIAN, ŞTEFAN 75. Cristea-Enache, Daniel. Întâmplări de mâine. [Ştefan Agopian, Tache de catifea, Iaşi : Polirom, 2004 ("Fiction Ltd")]. În: 22 [Douăzeci şi doi], 19, nr. 20, 2008, Supl.: Bucureştiul Cultural, 4, nr. 6, 2008, p. 14. 76. Ivăncescu, Ruxandra, Ştefan Agopian şi metaficţiunea istoriografică. [Ştefan Agopian, Tache de catifea, Bucureşti : 100+1 Gramar, 1999]. În: Virgil Podoabă, Cărţile supravieţuitoare. Braşov : Aula, 2008, p. 352-354. 77. Manolescu, Nicolae, Ştefan Agopian (n. 16 iunie 1947). În: Nicolae Manolescu, Istoria critică a literaturii române : 5 secole de literatură. Piteşti : Paralela 45, 2008, p. 1357-1361. 78. Muthu, Mircea , Oboseala cărţii. În: Mircea Muthu, Balcanismul literar românesc. Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă, 2008, p. 300-303. 79. Petraş, Irina, Ştefan Agopian. În: Irina Petraş, Literatură română contemporană : o panoramă. Bucureşti : Ideea Europeană, 2008, p. 140-141. 80. Simuţ, Ion, Ştefan Agopian, Tache de catifea (1981) - Cinemateca propriei vieţi. [Ştefan Agopian, Tache de catifea; ediţie definitivă, prefaţă de Eugen Negrici, Iaşi : Polirom, 2004]. În: Ion Simuţ, Europenitatea romanului românesc contemporan. Oradea : Editura Universităţii din Oradea, 2008, p. 183-

  189. 81. -. Ştefan Agopian: "Cînd citeam o carte bună, uitam să-mi fac lecţiile". [Formula I - Chat cu scriitori români, episodul IV. Dialog coordonat de un cristian]. În: Observator cultural, 9, nr. 185 (443), 2008, p. 8-9. 82. Vasile, Geo, Erotismul la români: cititorul nostru, stăpânul nostru. [Poveşti erotice româneşti : 17 texte inedite scrise de autori români contemporani ; antologie de Magdalena Mărculescu. Bucureşti : Editura Trei, 2007. Despre: Ştefan Agopian, Radu Aldulescu, Dan Silviu Boerescu, Emil Brumaru, Ionuţ Chiva, Dan Sociu, Marius Chivu, Filip Florian, Radu Pavel Gheo, Claudia Golea, Ioan Groşan, Florin Iaru, Cezar Paul Bădescu, Cecilia Ştefănescu, Lucian Dan Teodorovici]. În: Geo Vasile, Prozatori şi eseişti. Bucureşti : EuroPress Group, 2008, p. 193-201. 83. Vasile, Geo. Naraţiunea erotică, o comandă a societăţii de consum? [Poveşti erotice româneşti : 17 texte inedite scrise de autori români contemporani ; antologie de Magdalena Mărculescu. Bucureşti : Editura Trei, 2007. Autori antologaţi: Ştefan Agopian, Dan Silviu-Boerescu, Emil Brumaru, Dan Sociu, Marius Chivu, Radu Pavel Gheo, Claudia Golea, Cezar Paul-Bădescu, Cecilia Ştefănescu]. În: Ex Ponto, 6, nr. 1, 2008, p. 172-176. ALB, LIA 84. Popescu, Adrian. Mănăstirea cu un singur suflet. [Lia Alb, Maica Anghelina, Timişoara : Marineasa, 2007]. În: Ramuri, nr. 1, 2008, p. 4. 85. Secheşan, Gheorghe. [Lia Alb, prozatoare şi autoare de texte dramatice...]. [Lia Alb, Nisipul plajelor de la Deauville. Text inclus în antologia coordonată de Horia Ungureanu, intitulată Puzzle. O panoramă a prozatorilor arădeni de azi, Arad : Mirador, 2007]. În: Arca, nr. 1-2-3, 2008, p. 174-175. 86. Ungureanu, Horia. Trei voci într-o carte. [Lia Alb, Maica Anghelina, Timişoara : Marineasa, 2007]. În: Arca, nr. 1-2-3, 2008, p. 195-198. ALBASTRU, MATEI 87. Pop, Mircea M. Matei Albastru. [In memoriam]. În: Convorbiri literare, 142, nr. 7, 2008, p. 43-45. ALBU, FLORENŢA 88. Petraş, Irina, Florenţa Albu. În: Irina Petraş, Literatură română contemporană : o panoramă. Bucureşti : Ideea Europeană, 2008, p. 141-144.

 •  

  ALBULESCU, ALLORA 89. Gârbea, Horia. 7 cărţi X 7 fraze. [Allora Albulescu, Patimile pianinei, Bucureşti : Editura Nouă, 2007]. În: Luceafărul, 16, nr. 5, 2008, p. 12. ALDULESCU, RADU 90. Bineaţă, Margareta. Sub pecetea răului. [Radu Aldulescu, Amantul Colivăresei. Ed. a 2-a. Bucureşti : Cartea Românească, 2006]. În: Litere, 9, nr. 8-9, 2008, p. 14-17. 91. Cernat, Paul. Romanul proletar al anilor '80. [Radu Aldulescu, Sonata pentru acordeon, Bucureşti : Cartea Românească, 2008]. În: Observator cultural, 9, nr. 161 (419), 2008, p. 17. 92. Coşoveanu, Gabriel. Fluviul majestuos al sordidului. [Radu Aldulescu, Sonata pentru acordeon, Bucureşti : Cartea Românească, 2008]. În: Ramuri, nr. 4, 2008, p. 6. 93. Coşoveanu, Gabriel. O perspectivă. [Radu Aldulescu, Sonată pentru acordeon, Bucureşti : Cartea Românească, 2008]. În: Ramuri, nr. 5-6, 2008, p. 5. 94. Creţu, Bogdan. Romanele vieţii lui Radu Aldulescu. Fasciculul 4. [Radu Aldulescu, Istoria eroilor unui ţinut de verdeaţă şi răcoare, Bucureşti : Cartea Românească, 2007]. În: Steaua, 59, nr. 4, 2008, p. 44-46. 95. Creţu, Bogdan. Romanele vieţii lui Radu Aldulescu. Fasciculul 4. [Radu Aldulescu, Istoria eroilor unui ţinut de verdeaţă şi răcoare. Ediţia a 2-a. Bucureşti : Cartea Românească, 2007]. În: Viaţa Românească, nr. 10, 2008, p. 79-82. 96. Cristea-Enache, Daniel. Flacăra Roşie. [Radu Aldulescu, Sonata pentru acordeon, Bucureşti : Cartea Românească, 2008]. În: România literară, 40, nr. 16, 2008, p. 11. 97. Cristea-Enache, Daniel. Flacăra Roşie (II). [Radu Aldulescu, Sonata pentru acordeon, Bucureşti : Cartea Românească, 2008]. În: România literară, 40, nr. 17, 2008, p. 11. 98. Cristea-Enache, Daniel. Oraşul subteran. [Radu Aldulescu, Istoria eroilor unui ţinut de verdeaţă şi răcoare. Ed. a 2-a. Bucureşti : Cartea Românească, 2007]. În: Cultura, 3, nr. 11, 2008, p. 9, 29. 99. Manolescu, Nicolae, Radu Aldulescu (n. 29 iunie 1954). În: Nicolae Manolescu, Istoria critică a literaturii române : 5 secole de literatură. Piteşti : Paralela 45, 2008, p. 1407-1408. 100. Nistea, Cornel. Magia stilistică. [Radu Aldulescu, Sonata pentru acordeon, Bucureşti : Cartea Românească, 2008]. În: Discobolul, 11, nr. 124-125-

  126, 2008, p. 1-5. 101. Nistea, Cornel. Radu Aldulescu: Dincolo de pesimism şi optimism. [Răspuns la ancheta literară a revistei Discobolul pe tema Exilul interior sau Exilul de acasă]. În: Discobolul, 11, nr. 130-131-132, 2008, p. 101-110. 102. Radu, Tania. La poarta cerului închis. [Radu Aldulescu, Istoria eroilor unui ţinut de verdeaţă şi răcoare, Bucureşti : Cartea Românească, 2007]. În: 22 [Douăzeci şi doi], 19, nr. 7, 2008, p. 15. 103. Romaniuc, Bogdan. Drumul către Rai trece prin Iad. [Radu Aldulescu, Istoria eroilor unui ţinut de verdeaţă şi răcoare, Bucureşti : Cartea Românească, 2007]. În: Suplimentul de cultură (Polirom şi "Ziarul de Iaşi"), 5, nr. 179, 2008, p. 12. 104. Romaniuc, Bogdan. Trei răspunsuri de la Radu Aldulescu: "Ediţia a doua a cărţii a avut o soartă mai bună". [Interviu]. În: Suplimentul de cultură (Polirom şi "Ziarul de Iaşi"), 5, nr. 179, 2008, p. 13. 105. Simuţ, Ion, Radu Aldulescu, Proorocii Ierusalimului (2004) - Mizerabilismul cosmopolit. [Radu Aldulescu, Proorocii Ierusalimului ; ediţie definitivă ; prefaţă de Mihai Zamfir. Bucureşti : Corint, 2006]. În: Ion Simuţ, Europenitatea romanului românesc contemporan. Oradea : Editura Universităţii din Oradea, 2008, p. 313-319. 106. Stan, Adriana. O metafizică schimonosită. [Radu Aldulescu, Istoria eroilor unui ţinut de verdeaţă şi răcoare, Bucureşti : Cartea Românească, 2007]. În: Orizont, 20, nr. 2, 2008, p. 12. 107. Vasile, Geo, Erotismul la români: cititorul nostru, stăpânul nostru. [Poveşti erotice româneşti : 17 texte inedite scrise de autori români contemporani ; antologie de Magdalena Mărculescu. Bucureşti : Editura Trei, 2007. Despre: Ştefan Agopian, Radu Aldulescu, Dan Silviu Boerescu, Emil Brumaru, Ionuţ Chiva, Dan Sociu, Marius Chivu, Filip Florian, Radu Pavel Gheo, Claudia Golea, Ioan Groşan, Florin Iaru, Cezar Paul Bădescu, Cecilia Ştefănescu, Lucian Dan Teodorovici]. În: Geo Vasile, Prozatori şi eseişti. Bucureşti : EuroPress Group, 2008, p. 193-201. ALECSA, LUCIAN 108. Ilie, Emanuela. Iluzionista, poetul şi Moartea. [Lucian Alecsa, Iluzionista Babette, Bucureşti : Vinea, 2008]. În: Poezia, 13, nr. 3, 2008, p. 225-226. 109. Spiridon, Vasile. Destin plagiat. [Lucian Alecsa, Nelegiuitul amant, Piteşti : Paralela 45, 2008]. În: Convorbiri literare, 142, nr. 8, 2008, p. 53-54. 110. Spiridon, Vasile, Sinucidere cu doi autori. [Lucian Alecsa, Judecătorul, Iaşi : Timpul, 2005]. În:

 •  

  Vasile Spiridon, Înscrierea pe orbită : o cronică a prozei contemporane. Iaşi : Timpul, 2008, p. 293-299. ALECSANDRI, VASILE 111. Boboc, Anamaria, Boierul Vasile Alecsandri şi comedia Iaşului. În: Anamaria Boboc; Antonio Sandu, Iaşul în literatură. Iaşi : Lumen, 2008, p. 23-46. 112. Bulandra, Alexandru. Balade pentru export. În: Litere, 9, nr. 5, 2008, p. 23-24. 113. Bulandra, Alexandru. Dimineaţa întrebărilor pertinente. În: Litere, 9, nr. 5, 2008, p. 24-25. 114. Bulandra, Alexandru. Fratele Vasile Alecsandri scrie balada "Mioriţa". În: Oglinda literară, 7, nr. 82, 2008, p. 3791. 115. Bulandra, Alexandru. Fratele Vasile Alecsandri scrie balada "Mioriţa". [Urmare din nr. anterior]. În: Oglinda literară, 7, nr. 83, 2008, p. 3862. 116. Bulandra, Alexandru. Fratele Vasile Alecsandri scrie balada "Mioriţa". În: Oglinda literară, 7, nr. 84, 2008, p. 3934. 117. Bulandra, Alexandru. Mioriţa - povestea unei capodopere. [Fragment din volumul omonim, în curs de apariţie la editura Bibliotheca (Târgovişte : Bibliotheca, 2008)]. În: Litere, 9, nr. 3-4, 2008, p. 40-41. 118. Burţa-Cernat, Bianca. Iaşiul şi ieşenii în proza paşoptistă. [Vasile Alecsandri, Iaşii la 1844]. În: Convorbiri literare, 142, nr. 6, 2008, p. 63-66. 119. Cernătescu, Radu. O lojă fantomatică bântuie Parisul. În: Cetatea Culturală, 9, nr. 10, 2008, p. 36-43. 120. Ciocârtea, Angela Lucia. Dublu moment aniversar romănesc în Franţa. În: Contemporanul - ideea europeană, 19, nr. 6, 2008, p. 37. 121. Cornilă-Norocea, Ana-Maria. Diferenţele identităţii - fenomenul titrării poetice între repetabilitate şi originalitate. [Octavian Goga, Vasile Voiculescu, Nichita Stănescu, Bogdan Ghiu, Tudor Arghezi, Lucian Blaga, George Bacovia, Vasile Alecsandri, Ana Blandiana, Simona Popescu]. În: Pro Saeculum, 7, nr. 3, 2008, p. 33-38. 122. Coroiu, Constantin. Clasicii, mereu marii clasici. [Ion Luca Caragiale, O scrisoare pierdută ; Vasile Alecsandri, Chiriţa în provincie]. În: Pro Saeculum, 7, nr. 3, 2008, p. 97-98. 123. Coroiu, Constantin. Ieşirea din tranşeele latinităţii estice. În: Cultura, 3, nr. 31, 2008, p. 14. 124. Dragoş, Nicolae. De la legenda populară la creaţia cultă. [Vasile Alecsandri, Lucian Blaga, Nicolae Labiş, Ilie Constantin]. În: Caietele Columna, 12, nr. 4, 2008, p. 6-7. 125. Faifer, Florin, V. Alecsandri - Un dramaturg fermecător. În: Florin Faifer, Incursiuni în istoria

  literaturii dramatice româneşti : regăsiri. Iaşi : Universitas XXI, 2008, p. 33-42. 126. Firan, Florea; Popa, Constantin M., "Ş-acel rege-al poeziei... - veselul Alecsandri" : Vasile Alecsandri (1818-1890). În: Florea Firan; Constantin M. Popa, Alecsandri şi literatura paşoptistă : antologie comentată. Craiova : Scrisul Românesc, 2008, p. 13-128. 127. Ghiţulescu, Mircea. Un admirator al lui Alecsandri: D.C. Ollănescu Ascanio. În: Convorbiri literare, 142, nr. 3, 2008, p. 125-126. 128. Ghiţulescu, Mircea, Alecsandri şi dublul său. În: Mircea Ghiţulescu, Istoria literaturii române : dramaturgia. Bucureşti : Tracus Arte, 2008, p. 48-78. 129. Ghiţulescu, Mircea, Caragiale şi Alecsandri. În: Mircea Ghiţulescu, Istoria literaturii române : dramaturgia. Bucureşti : Tracus Arte, 2008, p. 11-12. 130. Hotineanu, Eleonora. Avatars du paysage et recherche indentitaire (l'exemple de la poésie roumaine de Bessarabie des années 60-80 du XXe scècle). În: Synthesis, 34-35, 2007-2008, p. 91-100. 131. Manolescu, Nicolae, Vasile Alecsandri (14 iunie 1818-22 august 1890). În: Nicolae Manolescu, Istoria critică a literaturii române : 5 secole de literatură. Piteşti : Paralela 45, 2008, p. 220-248. 132. Manta-Tăicuţu, Valeria. Chei periculoase. [Alexandru Bulandra, Vasile Alecsandri şi cazul Mioriţa : o anchetă literară ; prefaţă de Aureliu Goci. Slobozia : Helis, 2006]. În: Oglinda literară, 7, nr. 79, 2008, p. 3583. 133. Mitrache, Gheorghe. Vasile Alecsandri - Spectacolul lumii. Proză de călătorie. În: Pro Saeculum, 7, nr. 8, 2008, p. 109-114. 134. Popescu, Florentin. Recitindu-l pe "veselul Alecsandri" - 190 de ani de la naşterea poetului. În: Pro Saeculum, 7, nr. 7, 2008, p. 34-37. 135. Savitescu, Ionel. Surprizele documentării. [Elena Vulcănescu, Bucureşti - Paris via Mirceşti, Iaşi : Editura Fundaţiei Culturale Poezia, 2007]. În: Bucovina literară, 19, nr. 5-6, 2008, p. 41-42. 136. Simion, Eugen, Vasile Alecsandri. O recluziune productivă. Retorica peisajului, peisajul retoricii. În: Eugen Simion, Dimineaţa poeţilor : eseu despre începuturile poeziei române. Iaşi : Polirom, 2008, p. 172-231. 137. Spătaru, Indira. Mausoleul de la Mirceşti - 80 de ani. În: Dacia literară, 19, nr. 78, 2008, p. 21-22. ALEXANDRESCU, GRIGORE 138. Firan, Florea; Popa, Constantin M., "Palid stinge-Alexandrescu sânta candel-a sperării" : Grigore

 •  

  Alexandrescu (1810-1885). În: Florea Firan; Constantin M. Popa, Alecsandri şi literatura paşoptistă : antologie comentată. Craiova : Scrisul Românesc, 2008, p. 171-202. 139. Manolescu, Nicolae, Grigore Alexandrescu (22 februarie 1814-25 noiembrie 1885). În: Nicolae Manolescu, Istoria critică a literaturii române : 5 secole de literatură. Piteşti : Paralela 45, 2008, p. 192-205. 140. Simion, Eugen, Grigore Alexandrescu. Cultul "stilului desluşit". Migăloasa scenografie a grandorii. În: Eugen Simion, Dimineaţa poeţilor : eseu despre începuturile poeziei române. Iaşi : Polirom, 2008, p. 112-135. ALEXANDRESCU, SORIN 141. Manolescu, Nicolae, Sorin Alexandrescu (n. 18 august 1937). În: Nicolae Manolescu, Istoria critică a literaturii române : 5 secole de literatură. Piteşti : Paralela 45, 2008, p. 1244-1246. ALEXANDRU, IOAN 142. -. Arte poetice la români (XIX). Ioan Alexandru : Cunoaşterea poetică. [Extras din Almanahul literar, 1975, editat de Asociaţia Scriitorilor din Bucureşti]. În: Poezia, 13, nr. 3, 2008, p. 77-79. 143. Cocora, Ion. Un poem inedit de Ioan Alexandru. În: Luceafărul, 16, nr. 19, 2008, p. 17. 144. Evu, Eugen. Remember Ioan Alexandru. În: Cetatea Culturală, 9, nr. 10, 2008, p. 8-10. 145. Manolescu, Nicolae, Ion (Ioan) Alexandru (25 decembrie 1941-16 septembrie 2000). În: Nicolae Manolescu, Istoria critică a literaturii române : 5 secole de literatură. Piteşti : Paralela 45, 2008, p. 1040-1046. 146. Pănăzan, Maria-Daniela. Sacrul în poezia lui Ioan Alexandru. În: Astra blăjeană, 12, nr. 2, 2008, p. 34-37. ALEXANDRU, RADU F. 147. Gârbea, Horia. 7 cărţi X 7 fraze. Un Twin Peaks la Buzău. [Radu F. Alexandru, Tsunami, Bucureşti : Palimpsest, 2008]. În: Luceafărul, 16, nr. 25-26, 2008, p. 20. 148. Ghiţulescu, Mircea, Testul cinematografic: Radu F. Alexandru. În: Mircea Ghiţulescu, Istoria literaturii române : dramaturgia. Bucureşti : Tracus Arte, 2008, p. 580-584. 149. Ţarălungă, Eugenia. Breviar editorial. [Radu

  F. Alexandru, Poveste despre tatăl meu : trei piese de teatru, Bucureşti : Universalia, 2006]. În: Viaţa Românească, nr. 6-7, 2008, p. 251. ALMĂJAN, ION MARIN 150. Petraş, Irina, Ion Marin Almăjan. În: Irina Petraş, Literatură română contemporană : o panoramă. Bucureşti : Ideea Europeană, 2008, p. 145. ALMĂJAN, SLAVCO 151. Miu, Florea. "Exerciţii de memorie". [Slavco Almăjan, Rigoarea şi fascinaţia extremelor, Panciova : Libertatea, 2007]. În: Ramuri, nr. 9, 2008, p. 13-14. ALMĂŞAN, DORIN 152. Negru, Ioan. Despre "miturile esenţiale" ale sportului. [Dorin Almăşan, Ideea de sport în sculptură, Cluj-Napoca : Grinta, 2007]. În: Tribuna, 7, nr. 136, 2008, p. 7-8. ALUI GHEORGHE, ADRIAN 153. Antoniu, Irina, Post restant. [Prefaţă]. În: Aurel Dumitraşcu; Adrian Alui Gheorghe, Frig : sau Despre cum poezia ne-a furat moartea : epistoler (1978-1990). Piatra-Neamţ : Conta, 2008, p. 5-8. 154. Cistelecan, Alexandru, Iluminare şi melancolie. [Cuvînt înainte]. În: Adrian Alui Gheorghe, O dramă la vînătoare : (antologie de poezie 1985-2008). Piteşti : Paralela 45, 2008, p. 5-10. 155. Livescu, Cristian. Adrian Alui Gheorghe, între teoria „schimbării” şi practica „miracolelor”. În: Convorbiri literare, 142, nr. 7, 2008, p. 52-55. 156. Livescu, Cristian. Reţete garantate de (de - ) mitizare. [Aurel Dumitraşcu, Adrian Alui Gheorghe, Frig sau despre cum poezia ne-a furat moartea : epistolar : (1978-1990), Piatra-Neamţ : Conta, 2008 ; Liviu Ioan Stoiciu, Cartea zădărniciei : convorbiri de sfîrşit cu Al. Deşliu & "Inspiraţii" de început, Focşani : Pallas, 2008]. În: Convorbiri literare, 142, nr. 11, 2008, p. 37-40. 157. Manolescu, Nicolae, Adrian Alui Gheorghe (n. 6 iulie 1958). În: Nicolae Manolescu, Istoria critică a literaturii române : 5 secole de literatură. Piteşti : Paralela 45, 2008, p. 1352-1354. 158. Spiridon, Vasile, Fişă de dicţionar şi selecţie critică. În: Adrian Alui Gheorghe, O dramă la vînătoare : (antologie de poezie 1985-2008). Piteşti : Paralela 45, 2008, p. 315-328.

 •  

  159. Spiridon, Vasile, Taumaturgia textului. [Adrian Alui Gheorghe, Bătrânul şi Marta : un romanţ şi cîteva povestiri, Piteşti : Paralela 45, 2006]. În: Vasile Spiridon, Înscrierea pe orbită : o cronică a prozei contemporane. Iaşi : Timpul, 2008, p. 234-243. 160. Vasile, Geo, Incendierea bibliotecii. [Adrian Alui Gheorghe, Bătrânul şi Marta : un romanţ şi cîteva povestiri, Iaşi : Cronica, 2002]. În: Geo Vasile, Prozatori şi eseişti. Bucureşti : EuroPress Group, 2008, p. 179-181. AMARIŢEI, ŞTEFAN 161. Barbu, Marian, Ştefan Amariţei - scenete moderne cu ideaţie clasică. În: Marian Barbu, Trăind printre cărţi. Vol. 5. Iaşi : Junimea, 2008, p. 167-173. 162. Negoescu, Tudor. Himera timpului. [Ştefan Amariţei, Foamea de timp, Iaşi : Cronica, 2006]. În: Cetatea Culturală, 9, nr. 3, 2008, p. 65-66. AMARU, BOGDAN 163. Ghiţulescu, Mircea, Goana după fluturi de Bogdan Amaru. În: Mircea Ghiţulescu, Istoria literaturii române : dramaturgia. Bucureşti : Tracus Arte, 2008, p. 292. AMĂRIUŢEI, IONEL 164. Igna, Radu. Un romantic - Ionel Amăriuţei. În: Cetatea Culturală, 9, nr. 10, 2008, p. 59-62. AMET, PAUL 165. Argeşeanu, Gabriel. Poetul la 81 de ani. Paul Amet. [Interviu]. În: Oglinda literară, 7, nr. 76, 2008, p. 3381-3382. AMIAD, MAXIMILIAN 166. Gârbea, Horia. 7 cărţi X 7 fraze. [Bogdan Suceavă, Miruna, o poveste, Bucureşti : Curtea Veche, 2007 ; Simona Cioculescu, Printre cărţi şi manuscrise, Bucureşti : Editura Muzeului Literaturii române, 2005 ; Mihai Gălăţanu, Literatura de cartier. Vol. 1-2. Bucureşti : Editura Muzeului Literaturii române, 2007-2008 ; Elena Vulcănescu, Bucureşti-Paris via Mirceşti, Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale Poezia, 2007 ; Maximilian Amiad, Leiba Zibal şi Gheorghe, Tel Aviv : Minimum, 2005]. În: Luceafărul, 16, nr. 3, 2008, p. 12.

  AMZĂR, DUMITRU CRISTIAN 167. Benga, Graţiela. Jurnalul unui destin istovit. [Dumitru Cristian Amzăr, Jurnal berlinez, Bucureşti : România Press, 2005]. În: Viaţa Românească, nr. 1-2, 2008, p. 214-218. ANANIA, VALERIU 168. Bambulea, Luigi. Pălmaşii limbii române (Despre aşa-zisa traducere a Bibliei lui Bartolomeu). În: Vatra, 35, nr. 8, 2008, p. 86-91. 169. Bădescu, Horia. "Când toţi pălăvrăgesc, a fi tăcut e un semn de nobleţe". [Interviu]. În: Tribuna, 7, nr. 143, 2008, p. 11-12. 170. Bâgiu, Lucian Vasile. Tinereţe fără bătrâneţe şi viaţă fără de moarte în Du-te vreme, vino vreme!, poem dramatic de Valeriu Anania (1969). În: Transilvania, 37, nr. 11, 2008, p. 8-17. 171. Ghiţulescu, Mircea, Religie şi antropologie la Valeriu Anania. În: Mircea Ghiţulescu, Istoria literaturii române : dramaturgia. Bucureşti : Tracus Arte, 2008, p. 258-262. 172. Lascu, Ioan. O nouă versificare a psalmilor. În: Ramuri, nr. 7, 2008, p. 4-5. 173. Pălimaru, Micoleta, Valeriu Anania : opera literară. [Teză de doctorat]. Cluj-Napoca : s.n., 2008, 231 p. 174. Platon, Mircea. Valeriu Anania şi teatrul ca şcoală a libertăţii. [Valeriu Anania, Opera literară. Vol. V-VII. Cluj-Napoca : Limes, 2007]. În: Convorbiri literare, 142, nr. 6, 2008, p. 68-69. 175. Poantă, Petru. Valeriu Anania, poetul. În: Contemporanul - ideea europeană, 19, nr. 2, 2008, p. 14, 37. 176. Rachieru, Adrian Dinu. Valeriu Anania şi "extazele cernelii". [Valeriu Anania, Opera literară. Vol. IV: Poeme, Cluj-Napoca : Limes, 2006]. În: Convorbiri literare, 141, nr. 1, 2008, p. 63-64. 177. -. Valeriu Anania - Memorii. În: Suplimentul de cultură (Polirom şi "Ziarul de Iaşi"), 5, nr. 203, 2008, p. 10. ANAVI ADÁM 178. Vighi, Daniel. Despre poezie şi clauni : fragment dintr-o carte cu interviuri despre poezie şi alte cele. [Interviu]. În: Orizont, 20, nr. 2, 2008, p. 4-5. ANCA, GEORGE 179. Toderici, Radu. Mătuşa Julia şi Condeierul.

 •  

  [George Anca, Rechinuri : Ibsenienii 7, Bucureşti : Trivium, 2006]. În: Steaua, 59, nr. 2-3, 2008, p. 95-97. ANDONE, IRINA 180. Parascan, Constantin. Istoria Junimii postbelice (XXIX). Junimea în Iaşi la 1983-1984. [Irina Andone, Dan Giosu, Oana Lazăr]. În: Convorbiri literare, 142, nr. 3, 2008, p. 85-88. ANDREI, PETRUŞ 181. Ciopraga, Constantin. Poezie în forme fixe. [Petruş Andrei, 101 sonete, Bârlad : Sfera, 2007]. În: Dacia literară, 19, nr. 79, 2008, p. 57-58. ANDRIESCU, RADU 182. Axinte, Şerban. The Catalan Within. [Radu Andriescu, The Catalan Within, Fayetteville, NC : Longleaf Press, 2007]. În: Tribuna, 7, nr. 139, 2008, p. 5-6. 183. Bodiu, Andrei, Efecte simultane. [Radu Andriescu, Eu şi câţiva prieteni, Timişoara : Brumar, 2000]. În: Andrei Bodiu, Evadarea din vid : studii despre poezia românească de la sfârşitul secolului XX şi începutul secolului XXI. Piteşti : Paralela 45, 2008, p. 127-129. ANDRIEŞ, ANDI 184. Ghiţulescu, Mircea, Andi Andrieş. [Dicţionar]. În: Mircea Ghiţulescu, Istoria literaturii române : dramaturgia. Bucureşti : Tracus Arte, 2008, p. 617. ANDRONESCU, DEMOSTENE 185. Dinutz, Mircea. Preţul greu al iertării. În: Oglinda literară, 7, nr. 75, 2008, p. 3245. ANDRU, VASILE 186. Brad, Dumi. Vasile Andru: "Când mor părinţii, faci prima repetiţie generală a propriei tale morţi". [Interviu]. În: Pro Saeculum, 7, nr. 6, 2008, p. 22-23. 187. Gavriliu, Leonard. Geografia sacră şi profană a vieţii mele (de la Bahrineşti la "grădinile ascunse"). [Interviu cu scriitorul Vasile Andru]. În: Bucovina literară, 19, nr. 7, 2008, p. 4-6. 188. Vasile, Geo, Bibliografia, o instanţă

  inevitabilă ? [Vasile Andru, Viaţă şi veac : 1990-2004, Piteşti : Paralela 45, 2004]. În: Geo Vasile, Prozatori şi eseişti. Bucureşti : EuroPress Group, 2008, p. 256-257. 189. Vasile, Geo, Enigma noastră de la antipozi. [Vasile Andru, Cel mai îndepărtat paradis, Cluj-Napoca : Dacia, 2001]. În: Geo Vasile, Prozatori şi eseişti. Bucureşti : EuroPress Group, 2008, p. 72-74. ANGELESCU, SILVIU 190. Muthu, Mircea, Mehanica vorbirii. În: Mircea Muthu, Balcanismul literar românesc. Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă, 2008, p. 303-307. ANGHEL, ANTON 191. Gheorghe, Mircea. Anton Anghel - un scriitor şocant: "Scrisul e o experienţă violentă". [Interviu]. În: Timpul, 9, nr. 11, 2008, p. 5. ANGHEL, DIMITRIE 192. Cruceanu, Mihail, [Anchetă în ziarul Rampa asupra curentelor şi mişcării literare]. [Convorbire cu d. D. Anghel]. În: Gabriela Omăt, Modernismul literar românesc în date (1880-2000 şi texte (1880-1949). Vol. 1. Bucureşti : Editura Institutului Cultural Român, 2008, p. 397-399. 193. Goci, Aureliu. Dimitrie Anghel. În: Oglinda literară, 7, nr. 77, 2008, p. 3438. 194. Manolescu, Nicolae, D. Anghel (16 iulie 1872-13 noiembrie 1914). În: Nicolae Manolescu, Istoria critică a literaturii române : 5 secole de literatură. Piteşti : Paralela 45, 2008, p. 538-541. 195. Marin Curticeanu, Valentina, Dimitrie Anghel (1872-1914). În: Valentina Marin Curticeanu, Configurări ale prozei româneşti în secolul XX. Bucureşti : Editura Fundaţiei România de Mâine, 2008, p. 58-61. ANGHEL, PAUL 196. Brad, Ion, Pragul melancoliei. În: Ion Brad, Dincoace de munţi. Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă, 2008, p. 181-190. 197. Ghiţulescu, Mircea, Paul Anghel. [Dicţionar]. În: Mircea Ghiţulescu, Istoria literaturii române : dramaturgia. Bucureşti : Tracus Arte, 2008, p. 618-620. ANGHEL ZĂVĂLAŞ, GABRIELA 198. Iordache, Daniela Olguţa. O brânduşă

 • 10 

   

  second hand? [Gabriela Anghel Zăvălaş, De ce iubim bărbaţii? : corespondenţă versificată, Bucureşti : Amurg sentimental, 2006]. În: Litere, 9, nr. 6-7, 2008, p. 21-22. ANGHELESCU, MIRCEA 199. Benga, Graţiela. Realitate şi invenţie. [Mircea Anghelescu, Mistificţiuni : falsuri, farse, apocrife, pastişe, pseudonime şi alte mistificaţii în literatură, Bucureşti : Compania, 2008]. În: Orizont, 20, nr. 9, 2008, p. 12. 200. Burţa-Cernat, Bianca. Istoria literară ca rezervor de surprize. [Mircea Anghelescu, Mistificţiuni : falsuri, farse, apocrife, pastişe, pseudonime şi alte mistificaţii în literatură, Bucureşti : Compania, 2008]. În: Observator cultural, 9, nr. 160 (418), 2008, p. 19. 201. Ciotloş, Cosmin. Les faux monnayeurs. [Mircea Anghelescu, Mistificţiuni : falsuri, farse, apocrife, pastişe, pseudonime şi alte mistificaţii în literatură, Bucureşti : Compania, 2008]. În: România literară, 40, nr. 16, 2008, p. 7. 202. Goldiş, Alex. Pentru o istorie apocrifă a literaturii române. [Mircea Anghelescu, Mistificţiuni : falsuri, farse, apocrife, pastişe, pseudonime şi alte mistificaţii în literatură, Bucureşti : Compania, 2008]. În: Cultura, 3, nr. 40, 2008, p. 11. 203. Iovănel, Mihai. Istorie literară de consum. [Mircea Anghelescu, Mistificţiuni : falsuri, farse, apocrife, pastişe, pseudonime şi alte mistificaţii în literatură, Bucureşti : Compania, 2008]. În: Cultura, 3, nr. 15, 2008, p. 11. 204. Petroşel, Daniela. Istorii adevărate despre un fals în literatură. [Mircea Anghelescu, Mistificţiuni : falsuri, farse, apocrife, pastişe, pseudonime şi alte mistificaţii în literatură, Bucureşti : Compania, 2008]. În: Convorbiri literare, 142, nr. 8, 2008, p. 55-56. 205. Roşioru, Mădălin. Se non e vero e ben trovato. [Mircea Anghelescu, Mistificţiuni : falsuri, farse, apocrife, pastişe, pseudonime şi alte mistificaţii în literatură, Bucureşti : Compania, 2008]. În: Tomis, nr. 5, 2008, p. 31-32. 206. Sitar-Tăut, Daniela. Subteranele literaturii. [Mircea Anghelescu, Mistificţiuni : falsuri, farse, apocrife, pastişe, pseudonime şi alte mistificaţii în literatură, Bucureşti : Compania, 2008]. În: Nord Literar, 6, nr. 7-8, 2008, p. 6, 20. 207. Şerban-Naclad, Raluca. Triumful literaturii. [Mircea Anghelescu, Mistificţiuni : falsuri, farse, apocrife, pastişe, pseudonime şi alte mistificaţii în literatură, Bucureşti : Compania, 2008]. În: Ex Ponto, 6, nr. 3, 2008, p. 154-156.

  208. Voncu, Răzvan, Biografie şi istorie. [Mircea Anghelescu, Literatură şi biografie, Bucureşti : Universal Dalsi, 2005]. În: Răzvan Voncu, Fragmente de noapte. Bucureşti : EuroPress Group, 2008, p. 138-142. 209. Voncu, Răzvan. Literatura mistificărilor. [Mircea Anghelescu, Mistificţiuni : falsuri, farse, apocrife, pastişe, pseudonime şi alte mistificaţii în literatură, Bucureşti : Compania, 2008]. În: Contemporanul - ideea europeană, 19, nr. 6, 2008, p. 23. 210. Voncu, Răzvan. Literatura mistificărilor (II). [Mircea Anghelescu, Mistificţiuni : falsuri, farse, apocrife, pastişe, pseudonime şi alte mistificaţii în literatură, Bucureşti : Compania, 2008]. În: Contemporanul - ideea europeană, 19, nr. 7, 2008, p. 15. ANOCA, DAGMAR MÁRIA 211. Secheşan, Gheorghe. [Dagmar Mária Anoca propune o proză stranie...]. [Dagmar Mária Anoca. Autor inclus în antologia coordonată de Horia Ungureanu, intitulată Puzzle : o panoramă a prozatorilor arădeni de azi, Arad : Mirador, 2007]. În: Arca, nr. 1-2-3, 2008, p. 179. ANTOHI, SORIN 212. Borbély, Ştefan. Intelectuali in arenă. [Sorin Antohi, Războaie culturale : idei, intelectuali, spirit public, Iaşi : Polirom, 2007]. În: Contemporanul - ideea europeană, 19, nr. 5, 2008, p. 7. 213. Bucur, Romulus. De la cultură la cultură, trecând prin politică. [Sorin Antohi, Războaie culturale : idei, intelectuali, spirit public, Iaşi : Polirom, 2007]. În: Arca, nr. 4-5-6, 2008, p. 226-231. 214. Matei, Alexandru. La cumpărături în piaţa de idei, cu Sorin Antohi. În: 22 [Douăzeci şi doi], 19, nr. 14, 2008, p. 14. 215. Mihăilescu, Florin, Valorile fermentative. [Al treilea discurs : cultură, ideologie şi politică în România : Adrian Marino în dialog cu Sorin Antohi, Iaşi : Polirom, 2001]. În: Florin Mihăilescu, Critica sau judecata fără sfârşit. Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale Libra, 2008, p. 24-31. 216. Niţă, Adrian. Virusul Antohi. În: Observator cultural, 9, nr. 181 (439), 2008, p. 20. 217. Pecican, Ovidiu, Prefaţa prefeţelor. [Sorin Antohi, Războaie culturale : idei, intelectuali, spirit public, Iaşi : Polirom, 2007]. În: Ovidiu Pecican, Reuniunea anuală a cronicilor literare. Cluj-Napoca :

 • 11 

   

  Limes, 2008, p. 132-140. 218. Pecican, Ovidiu. Prefaţa prefeţelor. [Sorin Antohi, Războaie culturale : idei, intelectuali, spirit public, Iaşi : Polirom, 2007]. În: Tribuna, 7, nr. 132, 2008, p. 8. 219. Pecican, Ovidiu. Un stil eclectic superior. [Sorin Antohi, Războaie culturale : idei, intelectuali, spirit public, Iaşi : Polirom, 2007]. În: Tribuna, 7, nr. 134, 2008, p. 10. 220. Pecican, Ovidiu. O viziune dialectică şi imaginativă. [Sorin Antohi, Războaie culturale : idei, intelectuali, spirit public, Iaşi : Polirom, 2007]. În: Tribuna, 7, nr. 133, 2008, p. 14. 221. Popa, Octav-Eugen. O hartă pentru "Războaie culturale...". [Sorin Antohi, Războaie culturale : idei, intelectuali, spirit public, Iaşi : Polirom, 2007]. În: Luceafărul, 16, nr. 18, 2008, p. 10. ANTONESCU, MIHAI 222. Gruia, Lucian. Mihai Antonescu - Îngerul pisicii negre. [Bucureşti : Deliana, 2007]. În: Oglinda literară, 7, nr. 75, 2008, p. 3313. 223. Gruia, Lucian. Mihai Antonescu - Îngerul pisicii negre. [Bucureşti : Deliana, 2007]. În: Poezia, 13, nr. 3, 2008, p. 227-228. 224. Ionescu, Dan. Opinii despre veşti incerte. [Mihai Antonescu, Umbra palidă a timpului : tablete de scriitor şi consemnări prieteneşti, Ploieşti : Printeuro, 2006]. În: Scrisul Românesc, 6, nr. 3, 2008, p. 7. ANTONESCU, NAE 225. Cubleşan, Constantin. Nae Antonescu. În: Acolada, 2, nr. 15, 2008, p. 7. ANTONESCU,TEOHARI 226. Bădărău, George. Jurnale, jurnale... [Teohari Antonescu, Jurnal 1893-1908 ; cu o prefaţă de Alexandru Zub ; postfaţă de Camil Mureşanu ; ediţie îngrijită, studiu introductiv şi note de Lucian Nastasă. Cluj-Napoca : Limes, 2005 ; Leon Volovici, De la Iaşi la Ierusalim şi înapoi, Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale Ideea Europeană, 2007]. În: Dacia literară, 19, nr. 76, 2008, p. 52-53. ANTONESEI, LIVIU 227. Chiprian, Cristina. Între două doctrine estetice de neîmpăcat. [Liviu Antonesei, Apariţia, dispariţia şi eternitatea Eonei, Piteşti : Paralela 45,

  2007]. În: Dacia literară, 19, nr. 78, 2008, p. 56-57. 228. Christi, Aura. Demonii şi tastatura ordinatorului. [Liviu Antonesei, La "Morrison Hotel": povestiri de până azi, Bucureşti : EuroPress Group, 2007]. În: Contemporanul - ideea europeană, 19, nr. 3, 2008, p. 9. 229. Christi, Aura. Sacerdoţii literelor. [Leon Volovici, De la Iaşi la Ierusalim şi înapoi, Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale Ideea Europeană, 2007 ; Nicolae Balotă, Caietul albastru, Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale Ideea Europeană, 2007]. În: Contemporanul - ideea europeană, 19, nr. 1, 2008, p. 17-20. 230. Cistelecan, Alexandru. Criteriul criterionist. În: Cultura, 3, nr. 29, 2008, p. 8. 231. Clement, Liviu Dorin. "Mă consider, pur şi simplu, un scriitor...". [Interviu cu scriitorul Liviu Antonesei]. În: Bucovina literară, 19, nr. 10, 2008, p. 3-6. 232. Dabija, Nicoleta. Pe urmele unei credinţe în "zeii care nu există". [Antonesei, Liviu, Literatura, ce poveste! : un diptic şi câteva linkuri în reţeaua literaturii, Iasi : Polirom, 2004]. În: Timpul, 9, nr. 5, 2008, p. 6. 233. Drăghici, Marian. Liviu Antonesei: Parcă i-am socoti fraţi vitregi! [Anchetă a revistei Viaţa Românească cu tema: Basarabia, înspre europenitate? (I)]. În: Viaţa Românească, nr. 12, 2008, p. 2-4. 234. Gârbea, Horia. Ce apreciaţi în mod deosebit şi ce vă nemulţumeşte în critica literară de azi? [Ancheta revistei Luceafărul. Răspund: Anca Mizumschi, Liviu Antonesei, Doina Ruşti, Ion Zubaşcu, Irina Petraş, Mircea Ghiţulescu, Gabriela Gheorghişor, Mircea Petean, Gellu Dorian, Ioan Evu, Leo Butnaru, Simona-Grazia Dima, Daniela Firescu, Augustin Cupşa, Emil Mladin, Ştefan Dimitriu, Radu Voinescu, Dumitru Ungureanu, Iolanda Malamen]. În: Luceafărul, 16, nr. 29, 2008, p. 8. 235. Ilie, Emanuela. Liviu Antonesei - poetul. Despre apariţia, (falsa) dispariţie şi eternitatea Poeziei. [Liviu Antonesei, Apariţia, dispariţie şi eternitatea Eonei, Piteşri : Paralela 45, 2007]. În: Analele Ştiinţifice ale Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi. Literatură, 54-55, 2008-2009, p. 306-310. 236. Iovănel, Mihai. Cultura literară. [Dorin Popa în dialog cu Liviu Antonesei. Scriitorii şi politica : 1990-2007, Iaşi : Institutul European, 2007]. În: Cultura, 3, nr. 21, 2008, p. 13. 237. -. Literatura română (ca) în filme (II). [Ancheta revistei Luceafărul. Răspund: Daniela Firescu, Mariana Criş, Liviu Antonesei, Radu Voinescu, Ioan Lăcustă, Gabriela Gheorghişor, Simona Galaţchi, Alexei

 • 12 

   

  Rudeanu]. În: Luceafărul, 16, nr. 16, 2008, p. 10-11. 238. -. Liviu Antonesei: Mai bine cosmopolit decât tombateră! [Răspuns la ancheta literară a revistei Vatra pe tema Formaţie intelectuală şi discurs cultural, realizată de Alexandru Matei]. În: Vatra, 35, nr. 4, 2008, p. 22-23. 239. -. Titlurile literaturii române între inspiraţie şi grotesc (II). [Anchetă a revistei Luceafărul. Răspund: Dinu Grigorescu, Gellu Dorian, Viorica Răduţă, Ioan Evu, Daniela Firescu, Viorel Ştefănescu, Liviu Antonesei, Lucia Verona, Emil Mladin, Ştefan Dimitriu, Clara Mărgineanu, Gabriela Gheorghişor, Horia Gârbea]. În: Luceafărul, 16, nr. 40-41, 2008, p. 12-14. 240. Zubaşcu, Ion. Liviu Antonesei: Trăim în lume, dar lumea e îndumnezeită. [Anchetă a revistei Viaţa Românească cu tema: Scriitorii şi Biblia]. În: Viaţa Românească, nr. 6-7, 2008, p. 98-101. ANUŢA, CĂTĂLIN 241. Parascan, Constantin. Istoria Junimii postbelice (XXXV). [Cătălin Anuţa, Constantin Savin]. În: Convorbiri literare, 142, nr. 11, 2008, p. 86-88. 242. Patraş, Antonio. Do you remember Cătălin Anuţa (1968-1997). În: Convorbiri literare, 142, nr. 9, 2008, p. 34. APÁCZAI CSERE JÁNOS 243. Zsizsman Endre. Eszmeiség és nyelvhasználat Apáczai Csere János Magyar Encyclopaediájában. În: Művelődés, 61, nr. 2, 2008, p. 29-31. APÁTHY GÉZA 244. Line Ibolya Zelma. Brassó magyar kőltői a 20-21. században. În: Művelődés, 61, nr. 2, 2008, p. 24-26. ARACHELIAN, VARTAN 245. Gârbea, Horia. Cărţile săptămânii. Trecutul poate fi şters sau doar falsificat? [Vartan Arachelian, I-ajunge zilei grija ei ; Everestul personal, Bucureşti : Ararat, 2008]. În: Luceafărul, 16, nr. 36, 2008, p. 13. ARAD, ARALDA 246. Ghiţulescu, Mircea, Aralda Arad. [Dicţionar]. În: Mircea Ghiţulescu, Istoria literaturii române : dramaturgia. Bucureşti : Tracus Arte, 2008, p. 341.

  ARAMĂ, HORIA 247. Opriţă, Mircea, Singurătatea abstracţiunilor de cursă lungă. [Horia Aramă, Planeta celor doi sori, Bucureşti : Noesis, 2003]. În: Mircea Opriţă, Cronici de familie : SF-ul românesc după anul 2000. Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă, 2008, p. 30-35. ARBORE, GRIGORE 248. Petrescu, Victor. Grigore Arbore. În: Litere, 9, nr. 2, 2008, p. 35-36. ARBURE, ZAMFIR C. 249. Cardaş, Gheorghe, Zamfir C. Arbure (1848-1933). În: Gheorghe Cardaş, Poeţii şi prozatorii Basarabiei până la Unire (1812-1918) : antologie şi studiu. Cluj-Napoca : Paradigma, 2008, p. 212-214. ARCADE, LEONID M. 250. Ghiţulescu, Mircea, L. M. Arcade. [Dicţionar]. În: Mircea Ghiţulescu, Istoria literaturii române : dramaturgia. Bucureşti : Tracus Arte, 2008, p. 620-621. 251. Muthu, Mircea, Tragicul fără tragic. În: Mircea Muthu, Balcanismul literar românesc. Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă, 2008, p. 310-313. ARCU, CONSTANTIN 252. Vasile, Geo, Heteronimii autorului. [Constantin Arcu, Faima de dincolo de moarte, Bucureşti : Cartea Românească, 2001]. În: Geo Vasile, Prozatori şi eseişti. Bucureşti : EuroPress Group, 2008, p. 144-146. ARDELEAN, FLORIN 253. Beteg, Miron. Black Label, Red Label. [Florin Ardelean, Schiţe erotice : 51 povestiri citadine, Oradea : Biblioteca Revistei Familia, 2007]. În: Familia, 45, nr. 1, 2008, p. 38-39. ARDELEAN, LILIANA 254. Iordache, Antoaneta. Stele în infern. [Liliana Ardelean, Stele în infern, Timişoara : Brumar, 2007]. În: Reflex, nr. 7-12, 2008, p. 53. 255. -. Liliana Ardelean, "Stele în infern". [Timişoara : Brumar, 2007]. În: Arca, nr. 7-8-9, 2008,

 • 13 

   

  p. 244-245. 256. Roşioru, Ion. Clipa faustică de la capătul ciclului karmic. [Liliana Ardelean, Vieţile sufletului, Timişoara : Eubeea, 2007]. În: Pro Saeculum, 7, nr. 1, 2008, p. 44-45. ARDELEANU, ANA 257. Gârbea, Horia. 7 cărţi X 7 fraze. Doi ochi sînt deja prea mulţi! [Ana Ardeleanu, Coletul cu îngeri, Constanţa : Ex Ponto, 2008]. În: Luceafărul, 16, nr. 18, 2008, p. 13. ARDELEANU, AUREL GHEORGHE 258. Benga, Graţiela. Noul Abel. [Aurel Gheorghe Ardeleanu, Fratele nostru Abel şi alte douăsprezece povestiri, Timişoara : Hestia, 2007]. În: Orizont, 20, nr. 4, 2008, p. 10. 259. Buiciuc, Constantin. Aurel Gheorghe Ardeleanu : Fratele nostru Abel şi alte douăsprezece povestiri. [Aurel Gheorghe Ardeleanu, Fratele nostru Abel şi alte douăsprezece povestiri, Timişoara : Hestia, 2007]. În: Reflex, nr. 1-6, 2008, p. 53-54. 260. Ghiţulescu, Mircea, Aurel Gheorghe Ardeleanu. [Dicţionar]. În: Mircea Ghiţulescu, Istoria literaturii române : dramaturgia. Bucureşti : Tracus Arte, 2008, p. 621-622. 261. Petraş, Irina, Aurel Gheorghe Ardeleanu. În: Irina Petraş, Literatură română contemporană : o panoramă. Bucureşti : Ideea Europeană, 2008, p. 146. ARDELEANU, IOAN 262. Benga, Graţiela. Între om şi zeu. [Ioan Ardeleanu, Purpură, Timişoara : Anthropos, 2007]. În: Reflex, nr. 7-12, 2008, p. 45-46. 263. Roşu-Bînă, Mihaela. Remember Ioan Ardeleanu. În: Dealul Melcilor, nr. 16(18), 2008, p. 8-10. ARES GRIGORESCU, ALEXANDRA 264. Ghiţulescu, Mircea, Drumul spre maturitate... [Dicţionar]. În: Mircea Ghiţulescu, Istoria literaturii române : dramaturgia. Bucureşti : Tracus Arte, 2008, p. 813-814. ARETZU, PAUL 265. Borbély, Ştefan. O regăsire fericită: Paul Aretzu. [Paul Aretzu, Scara din bibliotecă, Bucureşti :

  Editura Fundaţiei Culturale Ideea Europeană, 2007]. În: Apostrof, 19, nr. 8, 2008, p. 13. 266. -. Paul Aretzu, "Scara din bibliotecă". [Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale Ideea Europeană, 2007]. În: Arca, nr. 4-5-6, 2008, p. 244-245. 267. Zubaşcu, Ion. "Cred din tot sufletul în frumuseţea care nu se ofileşte niciodată". [Interviu cu scriitorul Paul Aretzu]. În: Acolada, 2, nr. 15, 2008, p. 13. 268. Zubaşcu, Ion. Paul Aretzu: Ridică-te, ia-ţi cartea ta şi umblă! [Anchetă a revistei Viaţa Românească cu tema: Scriitorii şi Biblia]. În: Viaţa Românească, nr. 6-7, 2008, p. 102-105. ARGETOIANU, CONSTANTIN 269. Săndulescu, Alexandru, Constantin Argetoianu. În: Alexandru Săndulescu, Întoarcere în timp : memorialişti români. Bucureşti : Editura Muzeului Naţional al Literaturii Române, 2008, p. 189-197. ARGHEZI, TUDOR 270. Aderca, Felix, [Pentru Tudor Arghezi, contra lui Ion Barbu]. [Exegeză. Răspuns unui poet, publicat în Viaţa literară, an VI (sic! an II), nr. 64, 23 decembrie 1927]. În: Gabriela Omăt, Modernismul literar românesc în date (1880-2000 şi texte (1880-1949). Vol. 2. Bucureşti : Editura Institutului Cultural Român, 2008, p. 25-26. 271. Andronache, Daniela. "De-a v-aţi ascuns" sau jocul de-a moartea în lirica argheziană. În: Poezia, 13, nr. 3, 2008, p. 204-207. 272. Balotă, Nicolae, Opera lui Tudor Arghezi. Bucureşti : EuroPress Group, 2008, 612 p. 273. Barbu, Ion, [Corecţie la diferendul de protocol cu Tudor Arghezi]. [Publicat în Facla, an XV, nr. 1334, 13 iulie 1935]. În: Gabriela Omăt, Modernismul literar românesc în date (1880-2000 şi texte (1880-1949). Vol. 2. Bucureşti : Editura Institutului Cultural Român, 2008, p. 36. 274. Barbu, Ion, Poetica domnului Arghezi. [Publicat în Ideea europeană, an IX, nr. 205, 1 noiembrie 1927]. În: Gabriela Omăt, Modernismul literar românesc în date (1880-2000 şi texte (1880-1949). Vol. 2. Bucureşti : Editura Institutului Cultural Român, 2008, p. 81-87. 275. Barbu, Marian. Peste mode şi timp... Arghezi, iconoclastul. [Nicolae Dragoş, L-am cunoscut pe Tudor Arghezi. Vol. II. Bucureşti : Fundaţia "Nişte ţărani", 2007]. În: Dacia literară, 19, nr. 76, 2008, p. 17-19.

 • 14 

   

  276. Barbu, Marian, Tudor Arghezi - peste mode şi timp. [Nicolae Dragoş, L-am cunoscut pe Tudor Arghezi. Vol. II. Bucureşti : Fundaţia "Nişte ţărani", 2007]. În: Marian Barbu, Trăind printre cărţi. Vol. 5. Iaşi : Junimea, 2008, p. 185-192. 277. Brad, Ion, Tudor Arghezi. În: Ion Brad, Dincoace de munţi. Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă, 2008, p. 7-19. 278. Buciu, Marian Victor, Celălalt Arghezi : eseu de poetică retorică a prozei. [Ed. a 2-a]. Bucureşti : EuroPress Group, 2008, 208 p. 279. Buciu, Marian Victor. Poetica lecturii. În: Contemporanul - ideea europeană, 19, nr. 2, 2008, p. 11. 280. Buzera, Ion. Arghezianul... Ion Barbu. În: Scrisul Românesc, 6, nr. 2, 2008, p. 8. 281. Buzera, Ion. Tiparele subversiunii. [Tudor Arghezi, Testament]. În: Scrisul Românesc, 6, nr. 3, 2008, p. 8. 282. Caracostea, Dumitru, Prolegomena argheziană (Fragment). În: Gabriela Omăt, Modernismul literar românesc în date (1880-2000 şi texte (1880-1949). Vol. 1. Bucureşti : Editura Institutului Cultural Român, 2008, p. 389-392. 283. Chioaru, Dumitru, Tudor Arghezi. În: Dumitru Chioaru, Poetica temporalităţii : eseu asupra poeziei româneşti. Bucureşti : EuroPress Group, 2008, p. 107-135. 284. Chiriţoiu, Ana, Din bube, mucegaiuri şi ciocoi. În: 1984 : ultima generaţie a comunismului românesc. Bucureşti : Editura Universităţii din Bucureşti, 2008, p. 124-127. 285. Cioculescu, Barbu. Arghezi redivivus. [Zenovie Cârlugea, Tudor Arghezi şi spiritul Olteniei, Craiova : Scrisul Românesc, 2008]. În: Acolada, 2, nr. 14, 2008, p. 4. 286. Constantinescu, Pompiliu, [Pentru Tudor Arghezi, contra lui Ion Barbu]. [D. Ion Barbu contra d-lui Arghezi, publicat în Viaţa literară, an II, nr. 62, 19 noiembrie 1927]. În: Gabriela Omăt, Modernismul literar românesc în date (1880-2000 şi texte (1880-1949). Vol. 2. Bucureşti : Editura Institutului Cultural Român, 2008, p. 24-25. 287. Constantinescu, Pompiliu, [Personalitatea modernistă a lui T. Arghezi]. [Fragment din Un mare poet romantic, publicat în Viaţa literară, an II, nr. 53, 28 mai 1927]. În: Gabriela Omăt, Modernismul literar românesc în date (1880-2000 şi texte (1880-1949). Vol. 1. Bucureşti : Editura Institutului Cultural Român, 2008, p. 237. 288. Cornilă-Norocea, Ana-Maria. Diferenţele identităţii - fenomenul titrării poetice între repetabilitate

  şi originalitate. [Octavian Goga, Vasile Voiculescu, Nichita Stănescu, Bogdan Ghiu, Tudor Arghezi, Lucian Blaga, George Bacovia, Vasile Alecsandri, Ana Blandiana, Simona Popescu]. În: Pro Saeculum, 7, nr. 3, 2008, p. 33-38. 289. Costea, Petruş, Procesul modernismului. 1. Tudor Arghezi - pe "patul lui Procust". În: Literatura în epoca totalitarismului : perioada 1945-1965 în cultura română. Bucureşti : Printech, 2008, p. 144-162. 290. Coşoveanu, Gabriel. Etern debutantul şi împlinitul Arghezi. [Florea Firan, Tudor Arghezi, treptele devenirii, Craiova : Scrisul Românesc, 2008]. În: Scrisul Românesc, 6, nr. 9, 2008, p. 4. 291. Crăciun, Maria, Poetica durerii în Psalmii lui Tudor Arghezi. În: Maria Crăciun, Metafora biblică în poezia religioasă. Sibiu : Editura Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu, 2008, p. 76-96. 292. Creţu, Bogdan, Sub zodia pamfletului. Cimitirul Buna-Vestire sau Antiutopia mântuirii. [Tudor Arghezi, Cimitirul Buna-Vestire]. În: Bogdan Creţu, Utopia negativă în literatura română. Bucureşti : Cartea Românească, 2008, p. 109-124. 293. Creţu, Bogdan, Sub zodia pamfletului. Tablete din Ţara de Kuty sau antiutopia omului nou, care tot vechi se dovedeşte a fi. [Tudor Arghezi, Tablete din Ţara de Kuty]. În: Bogdan Creţu , Utopia negativă în literatura română. Bucureşti : Cartea Românească, 2008, p. 97-109. 294. Davidescu, Nicolae, [T. Arghezi trece sensibilitatea sămănătoristă de partea cealaltă a baricadei]. [Fragment din Un moment literar. D. Tudor Arghezi, publicat în Flacăra, an VII, nr. 42, 20 octombrie 1922]. În: Gabriela Omăt, Modernismul literar românesc în date (1880-2000 şi texte (1880-1949). Vol. 1. Bucureşti : Editura Institutului Cultural Român, 2008, p. 234-235. 295. Davidescu, Nicolae, Tudor Arghezi: "Cuvinte potrivite". [Publicat în Universul literar, an XLIV, nr. 12, 18 martie 1928]. În: Gabriela Omăt, Modernismul literar românesc în date (1880-2000 şi texte (1880-1949). Vol. 1. Bucureşti : Editura Institutului Cultural Român, 2008, p. 487-489. 296. Eliade, Mircea, Mitul Arghezi. [Publicat în Cuvântul, an IV, nr. 657, 12 ianuarie 1927]. În: Gabriela Omăt, Modernismul literar românesc în date (1880-2000 şi texte (1880-1949). Vol. 2. Bucureşti : Editura Institutului Cultural Român, 2008, p. 138-139. 297. Firan, Florea, Tudor Arghezi : treptele devenirii. Craiova : Scrisul Românesc, 2008 , 292 p. 298. Ghiţulescu, Mircea, Tudor Arghezi: teatralitatea pamfletului. În: Mircea Ghiţulescu, Istoria literaturii române : dramaturgia. Bucureşti :

 • 15 

   

  Tracus Arte, 2008, p. 293-295. 299. Iakab, Ela. Vârsta adamică. În: Reflex, nr. 7-12, 2008, p. 38-39. 300. Iliescu, Elvira. Proza fantastică românească în secolul al XX-lea. [Tudor Arghezi, Urm