biblioteca centralĂ universitarĂ „lucian blaga” 2008.pdf · pdf filev ....

Click here to load reader

Post on 04-Sep-2019

3 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • REFERINŢE CRITICE

  ISTORIE ŞI CRITICĂ LITERARĂ 2008

 • BIBLIOTECA CENTRALĂ UNIVERSITARĂ „Lucian Blaga” Cluj-Napoca

  REFERINŢE CRITICE

  ISTORIE ŞI CRITICĂ LITERARĂ

  2008

  Coordonator:

  Dr. ANA MARIA CĂPÂLNEANU

 • BIBLIOTECA CENTRALĂ UNIVERSITARĂ „Lucian Blaga” Cluj-Napoca

  REFERINŢE CRITICE

  ISTORIE ŞI CRITICĂ LITERARĂ

  2008

  Indice de semnalare a articolelor şi studiilor apărute în ţară referitoare la scriitorii din România

  şi diaspora

  AUTORI:

  Kinga Biriş, Ana Maria Căpâlneanu, Robert Meister, Anca Nemeş, Ramona Pîrţoc, Mihaela Rădulescu, Daniela Todor

  ARGONAUT Cluj-Napoca

  2015

 • BIBLIOTECA CENTRALĂ UNIVERSITARĂ „Lucian Blaga” Cluj-Napoca

  Tehnoredactare: Ana Maria Căpâlneanu

 • V

  NOTĂ ASUPRA LUCRĂRII

  Volumul Referinţe Critice. Istorie şi critică literară, 2008, cuprinde informaţii bibliografice referitoare la scriitorii de limbă română, maghiară şi germană din România şi diaspora, înscriindu- se într-o serie cu apariţie anuală începută în anul 1966. Volumul de faţă cuprinde 8878 referinţe critice extrase din 65 publicaţii periodice literare şi culturale apărute în România şi din 109 monografii, culegeri de studii de critică literară, volume de comunicări prezentate la sesiuni ştiinţifice de specialitate, prefeţe ale volumelor de autor etc. publicate în anul 2008. Referinţele bibliografice sunt ordonate alfabetic după numele scriitorilor referenţiaţi. Lucrarea mai include şi indicele autorilor de referinţe cu trimiterile aferente, listele revistelor şi cărţilor prelucrate care semnalează cotele publicaţiilor şi, unde este cazul, adresele paginilor Web.

 • VII

  EDITORIAL NOTES

  The volume Referinţe Critice. Istorie şi critică literară, 2008 includes bibliographical information on the Romanian, Hungarian and German writers from Romania and abroad, as part of an annual series starting 1966. The present volume includes 8878 critical references processed from 65 literary and cultural serials published in Romania and 109 monographs, volumes of literary criticism studies and of research papers delivered at different scientific manifestations, prefaces included in original literary creations etc., all of them being published in 2008. The bibliographical references are organized in alfabethical order of the writers names. This information reference tool also offers an alphabetical index comprising the names of the authors writing critical materials, a list of the processed serials and monographs with their call numbers and their URLs, where the case.

 • IX 

   

  LISTA   PERIODICELOR   BIBLIOGRAFIATE 

  22 [Douăezci şi doi] P.III.1585 http://www.revista22.ro Academica P.III.2218 Acolada P.II.1604 Analele Ştiinţifice ale Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi. Literatură 904563 Analele Universităţii Bucureşti. Limba şi literatura română 492141 Analele Universităţii "Hyperion". Filologie 904563 Analele Universităţii "Spiru Haret". Filologie. Limba şi literatura română 492141 Apostrof P.III.1525 http://www.revista-apostrof.ro Arca 900483 Astra blăjeană P.III.2410 Bucovina literară 900963 Caiete Silvane 901829 Caietele Columna P.IV.2668 Cetatea Culturală 903123 http://cetateaculturala.wordpress.com Contemporanul - ideea europeană P3833 http://www.contemporanul.ro Contrapunct P.IV.2101 http://www.contrapunctpress.ro/?arhiva Convorbiri literare 490364 http://convorbiri-literare.dntis.ro Cultura P.IV.2794 http://revistacultura.ro/ Cuvântul P.IV.2096 http://www.cuvantul.ro/ Dacia literară 279102 http://www.dacialiterara.ro

  Dealul Melcilor 903242 Dilema veche P.IV.2285 http://www.dilemaveche.ro/ Discobolul 496747 http://www.revista-discobolul.ro/ Drama 902061 Echinox P.III.128 Euphorion 900592 Ex Ponto 902592 http://www.romdidac.ro/Arhiva/ Familia 279290 http://www.revistafamilia.ro/ Helikon P.III.1479 Idei în Dialog P.II.1388 Jurnalul literar P.I.611 Korunk 247328 http://www.korunk.org Látó 494769 Lettre internationale 900654 Lingua B. Cultură şi civilizaţie   http://lingua.ubbcluj.ro/index.php?menuid=95&lang=RO Litere 901858 Luceafărul P.2180/11 http://www.revistaluceafarul.ro/ Művelődés 490299 Nord Literar 902366 http://www.nord-literar.ro/ Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények 454442 Observator cultural P.II.1053

  http://www.revista22.ro/ http://www.revista-apostrof.ro/ http://cetateaculturala.wordpress.com/ http://www.contemporanul.ro/ http://www.contrapunctpress.ro/?arhiva http://convorbiri-literare.dntis.ro/ http://revistacultura.ro/ http://www.cuvantul.ro/ http://www.dacialiterara.ro/ http://www.dilemaveche.ro/ http://www.revista-discobolul.ro/ http://www.romdidac.ro/Arhiva/ http://www.revistafamilia.ro/ http://www.korunk.org/ http://lingua.ubbcluj.ro/index.php?menuid=95&lang=RO http://www.revistaluceafarul.ro/ http://www.nord-literar.ro/

 •  

  Oglinda literară 902126 http://www.oglindaliterara.ro Orizont 453114 http://www.revistaorizont.ro/arhiva/ Paradox 902848 Poezia 496660 Pro Saeculum 903351 http://www.pro-saeculum.ro/ Ramuri P.III.40 ; P. 746 Reflex 901871 ; P. 1370 Revista de etnografie şi folclor 453699 ; P. 533 Revista de istorie şi teorie literară 453056 România literară P.III.114 http://www.romlit.ro/ Scrisul Românesc P.II.1560 http://www.revistascrisulromanesc.ro/ Steaua 450765/2 http://www.revisteaua.ro Studia Universitatis "Babeş-Bolyai". Dramatica. Teatre, film, media

  http://studia.ubbcluj.ro/arhiva/ Studia Universitatis "Babeş-Bolyai". Philologica 491295 http://studia.ubbcluj.ro/arhiva/ Studii de ştiinţă şi cultură 903111 http://www.revista- studii-uvvg.ro/ Suplimentul de cultură P.II.1666 ; P. 1366 (Polirom şi "Ziarul de Iaşi") http://www.suplimentuldecultura.ro/index/ Synthesis 494186 ; P. 550 Székelyföld 902330 Timpul P.I.1018 http://www.timpul.ro/magazines/66.pdf Tomis P.II.45 ; P. 747 Transilvania 279996 http://www.revistatransilvania.ro Tribuna P.2037/1 ; P. 738/1 http://www.revistatribuna.ro Vatra P.III.142 Viaţa Românească 453058 http://www.viataromaneasca.eu/arhiva/

  http://www.oglindaliterara.ro/ http://www.revistaorizont.ro/arhiva/ http://www.pro-saeculum.ro/ http://www.romlit.ro/ http://www.revistascrisulromanesc.ro/ http://www.revisteaua.ro/ http://studia.ubbcluj.ro/arhiva/ http://studia.ubbcluj.ro/arhiva/ http://www.revista-studii-uvvg.ro/ http://www.revista-studii-uvvg.ro/ http://www.suplimentuldecultura.ro/index/ http://www.timpul.ro/magazines/66.pdf http://www.revistatransilvania.ro/ http://www.revistatribuna.ro/ http://www.viataromaneasca.eu/arhiva/

 • XI 

   

    LISTA  CĂRȚILOR  BIBLIOGRAFIATE 

     

  1. 1984 : ultima generaţie a comunismului românesc ;

  coordonator Ion Manolescu ; antologie îngrijită şi indice de nume de Igor Mocanu. Bucureşti : Editura Universităţii din Bucureşti, 2008, 195 p.

  Cota BCU: 740/2009

  2. Biruinţa unei iubiri. Dinu & Nelli Pillat : pagini de corespondenţă ; cuvânt înainte de H.-R. Patapievici ; ediţie îngrijită de Monica Pillat. Bucureşti : Humanitas, 2008, 383 p.

  Cota BCU: 5162/2008

  3. Între intenţia autorului şi interpretare ; coordonare şi cuvânt înainte de Gabriela Chiciudean. Sibiu : Imago, 2008, 231 p.

  Cota BCU: 730250

  4. Literatura în epoca totalitarismului : perioada 1945- 1965 în cultura română ; coordonatori: Lucian Chişu, Laurenţiu Hanganu. Bucureşti : Printech, 2008, 354 p.

  Cota BCU: 9782/2009

  5. Adameşteanu, Gabriela, Opere. Vol. 1 : Dimineaţa pierdută ; prefaţă de Sanda Cordoş. Iaşi : Polirom, 2008, 480 p.

  Cota BCU: 3398/2009

  6. Alui Gheorghe, Adrian, O dramă la vînătoare : (antologie de poezie 1985-2008) ; cuvînt înainte de Al. Cistelecan ; fişă de dicţionar şi selecţie critică de Vasile Spiridon. Piteşti : Paralela 45, 2008, 336 p.

  Cota BCU: 730093

  7. Anania, Valeriu, Memorii, Iaşi : Polirom, 2008, 696 p.

  Cota BCU: 571378

  8. Anghelescu, Mircea, Mistificţiuni : falsuri, farse, apocrife, pastişe, pseudonime şi alte mistificaţii în literatură, Bucureşti : Polirom, 2008, 205 p.

  Cota BCU: 3398/2009

  9. Antal Balázs, Stílusok és irányzatok a Forrás- nemzedék prózájában: Mózes Attila. Universitatea "Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca. Facultatea de Litere. Teză de doctorat. Conducător

  ştiinţific: Prof. univ. dr. Cs. Gyímesi Éva. Kolozsvár : [s.n.], 2008, 214 f.

  Cota BCU: TEZE1385

  10. Ardelean, Laura Teodora, Mircea Nedelciu -

  prozator sau seducţia povestirii şi a construcţiei. Universitatea "Babeş-Bolyai". Facultatea de litere. Teză de doctorat. Conducător ştiinţific: prof. dr. Vasile Fanache Cluj-Napoca : [s.n.], 2008, 227 f.

  Cota: TE

View more