adio pahar

Download Adio Pahar

Post on 04-Jun-2018

276 views

Category:

Documents

6 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/13/2019 Adio Pahar

  1/102

  Adio, pahar!Efectele alcoolului asupra organismului umanDe la dependena de alcool la independen

  COPERTA DIN SPATEAlcoolul are dou fee, la fel ca zeul roman Ianus. Pe de o parte, se

  prez nt ca un oaspete ! ne"en t la toate fest " t le # un $arant al atmosfere plcute a %ntrun r lor soc ale. Pe de alt parte este, fr %ndo al, un a$ent productor de !ol cu consec ne $ra"e pentru sntate, p&n la ru narea f z c #econom c, dar aduce adesea # zolare soc al.

  Se est meaz c %n secolul ''I fumatul "a produce un m l ard de" ct me, # totu# alcoolul const tu e pr nc pala cauz de nefer c re pentruomen re.

  Produc&nd anual aproape dou m l oane decese pe $lo! # tot at&teac(eltu el pentru %n$r ) rea !ol lor pe care le determ n, ca # fumatul, alcoolul areconsec ne soc ale enorme, ce nu pot f redate pr n c fre. Cu toate acestea, este

  e*trem de $reu s+l con" n$ pe un consumator normal- c alcoolul nu face pen men fer c t.

  D n cauza rela e str&nse %ntre puterea de cumprare # consumul dealcool pe de o parte # a$res " tatea ndustr e alcoolulu pe de alta, cant tatea dealcool consumat # relele care decur$ de a c "or cre#te %n ma)or tatea r lor d nlume.

  Or$an za a ond al a Snt atra$e aten a c nu e* st n c un n "el

  de consum care s f e l ps t de r scur . Alcoolul este o su!stan to* c pentruor$an smul uman de la pr ma p ctur, c( ar dac efectele nu sunt percept ! lemed at.

  Autorul prez nt datele #t n f ce recente, care "or u#ura dec z a pentrua!st nen total.

  /

 • 8/13/2019 Adio Pahar

  2/102

  CUPRINIntroducereCapitolul Puin chimie "i puin istorieCapitolul # De ce se consum $uturi alcoolice%A!sor! a alcooluluEl m narea alcoolulu d n or$an smCe se %nt&mpl cu alcoolul nede$radat0Capitolul & Alcoolul "i sntateaTeste san$u ne pentru dent f carea unu consum e*ces "Efectele alcoolulu asupra s stemulu ner"osEfectele alcoolulu asupra aparatulu card o"ascular. Parado*ul francezEfectele alcoolulu asupra tu!ulu d $est ", f catulu # pancreasuluEfectele alcoolulu asupra !ol lor canceroase

  Efectele alcoolulu asupra sc(eletulu # te$umentelor S ndromul alcool c fetalStarea de ma(murealCapitolul ' (a)ele alcoolismuluiCauzele alcool smulu1am l a alcool culuCapitolul * +odaliti de eli$erare din dependena de alcool

  2

 • 8/13/2019 Adio Pahar

  3/102

  IN R-DUCERE

  3n f ecare an, %na nte de Crc un, pr nul C(arles, mo#ten torul tronulu

  An$l e , face o " z t la redac a z arulu Big Issue , pu!l ca a oamen lor strzd n 4ondra. 5 z ta este deose! t de aprec at, nu numa dator t faptulu c pr nul nu " ne cu m& n le $oale, c # pentru atmosfera cald pe care #t e s+ocreeze.

  St&nd de "or! cu cola!orator # "&nztor z arulu , care, ca to cole$lor, %# tr esc " aa pe strz , su! podur # %n sta le de metrou, unul d ntre e +aspus odat pr nulu 6 7t c, de fapt, am fost cole$ de #coal0- N c "or!-, a

  rspuns pr nul cu un ton oarecum nd $nat, n c odat n+am fost cole$ -.4a acest rspuns, nterlocutorul a %nceput s po"esteasc, calm, amnunte

  foarte prec se despre 8 ll 8ouse Sc(ool 9 o #coal pr mar de el t d n 4ondra 9# despre ! scu cu ment, pe care d rectoarea l + oferea mereu la cea .

  Aproape ulu t, pr nul C(arles # +a dat seama c, %ntr+ade"r, "or!ea cuun fost cole$ de la #coala pe care o frec"entase cu :: de an %n urm, # anume cuOl "e 8arold, f ul unu om de afacer , mult m l onar, ! ne+cunoscut %n ar stocra alondonez.

  Ol "e a %nceput o car er prom toare de scr tor # corespondent lac&te"a re" ste de renume. Pe neo!ser"ate %ns, de"en nd " ct ma alcoolulu , # +aros t mo#ten rea de m l oane, # +a p erdut fam l a de dou or # , de zece an , tr a

  pe strz le 4ondre .1 ul unu mult m l onar, educat %n #col de el t altur de mo#ten torul

  tronulu An$l e , un !r!at deose! t de talentat, cu perspect "ele cele mafa"ora! le pentru o " a fer c t 9 care n c odat nu # +ar f putut %nc( pu pr me)d a la care se e*pune atunc c&nd a !ut pr mele pa(are de !ere, #ampan esau ;( sSau ce s ma spunem de $roazn cul acc dent %n care # +a p erdut " aa

  pr nesa D ana0 Tot d n cauza alcoolulu >

  ?

 • 8/13/2019 Adio Pahar

  4/102

  Nenoroc r le produse de !utur le alcool ce nu se l m teaz doar la cazurzolate. Istor a omen r a %nre$ strat numeroase ocaz %n care alcoolul acontr !u t la dec z care au adus nenoroc r asupra multor popoare. Doar dou

  e*emple, s tuate la o d stan de [email protected] de an .3n t mp ce armatele medopersane cutau s ptrund %n Ba! lonul ant c,

  %n noaptea de /2 octom!r e @? %.8r., Bel#aar, re$entul Imper ulu Ba! lon an,era %n to ul une petrecer cu o m e de n" ta . 5 nul consumat cu $eneroz tated n pa(arele de aur # de ar$ nt # +a efectuat lucrarea # , %n aceea# noapte,Ba! lonul a fost cucer t, ar Bel#aar # n" ta lu au fost mcelr .

  Sper c c t tor %nc n+au u tat dezastruoasele (otr&r luate la Confer na

  de la alta / # // fe!ruar e / :@F. A fost cea ma ru# noas # ne*pl ca! lcap tulare a lum c " l zate %n faa comun smulu . O !un parte a Europe #%ntrea$a C( n au fost sort te s sufere %ndrtul Cort ne de 1 er aproape @ dean . 7 cum s+a a)uns la a#a ce"a0 1r pres un m l tare, fr amen nr . Au fostsuf c ente toastur le numeroase cu p(relele de "otc. 3n t mp ce st clele d n careerau ser" Stal n # oloto" con neau doar ap, Roose"elt, C(urc( ll #cola!orator lor aprop a au fost ame de alcoolul care cur$ea d n a!unden #nu s+au ma putut $&nd la sufer nele de nedescr s ce au urmat.

  Cu toate c, %n unele re$ un ale lum , alcoolul a fost folos t de m len ,%n ult mele decen au sur"en t sc( m!r mar %n produc a # consumul !utur loralcool ce. De# %nc mportate %n unele r , produsele ndustr ale suntcomerc al zate # au tend na de a %nlocu !utur le trad onale # nd $ene.Etanolul, a$entul act ", este furn zat %ntr+o "ar etate lar$ de !utur la preur c&t

  ma acces ! le pentru a face fa tuturor neces t lor p e . Iar p aanterna onal e dom nat de c&te"a concerne cu resurse f nanc are enorme # cute(n c de "&nzare sof st cate, care folosesc noua te(nolo$ e electron c, foarterele"ant pentru adolescen # t ner . Braz l a, Rus a, Ind a # C( na, r cu o popula e numeroas, au de"en t nta concernelor, f nd p ee de desfacere %n pl n dez"oltare.

  P&n %n prezent, r le cu consumul cel ma mare de alcool se $sesctoate %n Europa, pe pr mele : locur s tu&ndu+se 4u*em!ur$, Gn$ar a, Repu!l caCe( # Irlanda, r %n care consumul anual pe cap de locu tor este %ntre // #

  :

 • 8/13/2019 Adio Pahar

  5/102

  /2,H l tr de alcool pur. 1rana ocup locul //, cu un consum anual de ,? l tralcool pur pe cap de locu tor datele se refer la anul 2 ?F. Austral a cu ,2 l,Canada cu , l, Statele Gn te cu H,J l # Kapon a cu H,@ l %nre$ streaz un consum

  ce"a ma m c.S nu u tm c, %n afara c frelor of c ale, %n unele r e* st o produc e

  casn c de alcool, care nu este cupr ns %n stat st c . Se aprec az c [email protected] d nconsumul mond al de alcool nu se %nre$ streaz.

  3n anul 2 :, ?,JL d n decesele de pe $lo! au fost atr !u te alcoolulu 6H,?L pentru !r!a # /,/L pentru feme . Pr nc palele cauze de deces pr n alcool

  au fost rn r le, cancerul, !ol le card o"asculare # c roza (epat c. Cre#tereamortal t datorate alcoolulu , fa de anul 2 , s+a produs ca urmare a cre#ternumrulu de feme care consum alcool. 3n Europa, propor a cea ma mare dedecese cauzate de alcool a sur"en t %n r le care au apar nut Gn un So" et ce.

  3n anul 2 :, ?H,:L d n decesele neurops ( atr ce au fost produse dealcool, %n t mp ce decesele neurops ( atr ce %n care n+a fost mpl cat alcoolul nureprezentau dec&t @,:L.

  a)or tatea deceselor produse de alcool au sur"en t %n $rupul de "&rst/@+2 an ??,HLF.

  C(eltu el le pe cap de locu tor produse de consumul !utur lor alcool ce%n anul 2 au fost de J? dolar %n Statele Gn te, @2: dolar %n Coreea de Sud,[email protected] dolar %n Sco a # /22 dolar %n T(a landa. Lancet Oncol 2 M/ 6/ ?+/J F

  T(a landa este un e*emplu tr st al cre#ter rap de a consumulu de

  alcool. Popula a r este de rel $ e !ud st # %n trecut nu consuma dec&tcant t m c de alcool. Odat cu cre#terea standardulu de " a, dup al Do leaRz!o ond al, consumul anual de alcool pur a crescut de la ,2H l pe cap delocu tor %n anul / H/ la J,: l pe cap de locu tor %n anul 2 /. Az , !utur lealcool ce sunt folos te de o mare parte a popula e , %n spec al de feme le t nere.Iar consec nele nu s+au lsat a#teptate. R scul " olene %n fam l le cu unul sauma mul !utor este de ?J: or ma mare. 3n T(a landa, alcoolul a de"en t adoua cauz mportant care amen n sntatea popula e . Lancet2 M? ?6622: [email protected] F

  @

 • 8/13/2019 Adio Pahar

  6/102

  3n fosta Gn une So" et c, %n urma campan e %mpotr "a !utur loralcool ce, n at de . or!ac o" pr n an / J , sperana de " a a crescut %nmod s m tor. 3n decurs de @ an au fost e" tate peste /,2 m l oane de decese,

  )umtate d n ele pr n numrul ma m c de acc dente, omuc der # nto* ca .Odat cu cderea comun smulu a urmat o cre#tere a consumulu de alcool,%nso t de o scdere alarmant a sperane de " a. De e*emplu, %n anul / :, perspect "a de " a pentru un !r!at era de @ ,H an , cu ,? an ma pu n dec&t%n anul / J . O scdere de ,? an %n decurs de +J an este e*trem de mult. 3nult m an , popula a Rus e scade anual cu . de suflete.

  Ep dem olo$ en$lez # ru# au cercetat cauzele, ar concluz le au fost

  pu!l cate %n re" sta amer can Nature d n 2/ au$ust / . Autor cred c pr nc pala cauz a scder drast ce a sperane de " a %n fosta Gn une So" et cnu este cancerul 9 cc frec"ena !ol lor canceroase nu s+a mr t %ntr+un modsemn f cat " 9, c cre#terea consumulu de alcool. Des $ur, au fost # cauzesecundare, c