universitatea tehnică beton

of 15 /15
7/17/2019 Universitatea Tehnică Beton http://slidepdf.com/reader/full/universitatea-tehnica-beton 1/15 Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” Ia i ș Facultatea de Construc ii i Instala ii ț ș ț Master Ingineria clădirilor Ing Oltean Dorel-Andre

Upload: olteanu-dorel-andrei

Post on 10-Jan-2016

231 views

Category:

Documents


0 download

DESCRIPTION

Epic Rap Battles of History

TRANSCRIPT

Page 1: Universitatea Tehnică Beton

7/17/2019 Universitatea Tehnică Beton

http://slidepdf.com/reader/full/universitatea-tehnica-beton 1/15

Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” Ia ișFacultatea de Construc ii i Instala iiț ș țMaster Ingineria clădirilor 

Ing Oltean

Dorel-Andre

Page 2: Universitatea Tehnică Beton

7/17/2019 Universitatea Tehnică Beton

http://slidepdf.com/reader/full/universitatea-tehnica-beton 2/15

Page 3: Universitatea Tehnică Beton

7/17/2019 Universitatea Tehnică Beton

http://slidepdf.com/reader/full/universitatea-tehnica-beton 3/15

Introducere

Betonul compact cu fbre de oţel (BCFO), se poate consideradupă compoziţia şi perormanţele sale ca acnd parte din cate!oribetoanelor din pudre reacti"e#

$%a dez"oltat &n 'anemarca &n *+ sub denumirea, păstrată şiastăzi, de Compact einorced Composite (CC)# -re la bazăe.perienţa dobndită de $ocietatea --/BO0 1O2/-3' &n urma

utilizării aşa numitelor materiale '$1 (betoane cu matrice !ranularcompactă, cu procente ridicate de superplastifant şi silice ultrafnăcu a!re!ate de mare ri!iditate pro"enite din bau.ită sau !ranit).

Page 4: Universitatea Tehnică Beton

7/17/2019 Universitatea Tehnică Beton

http://slidepdf.com/reader/full/universitatea-tehnica-beton 4/15

Materiale componente

Betonul compact cu fbre de oţel (BCFO) are urmatoarele compone

 ciment de calitate superioară (45,4)6

 silice ultrafnă6

 a!re!ate de mare ri!iditate din bau.ită calcinată sau !ranit6

 doza7 ridicat de superplastifant &n doza7 ridicat, pentru a a7un!e

un raport apă8liant oarte redus cu "alori 9,4%9,+6 pentru oconsistenţă :uidă6

fbre de oţel scurte, ri!ide cu o rezistenţă la &ntindere ridicată, &nun procent "olumetric de cca ;<#

Page 5: Universitatea Tehnică Beton

7/17/2019 Universitatea Tehnică Beton

http://slidepdf.com/reader/full/universitatea-tehnica-beton 5/15

Page 6: Universitatea Tehnică Beton

7/17/2019 Universitatea Tehnică Beton

http://slidepdf.com/reader/full/universitatea-tehnica-beton 6/15

Caracteristici ale betonuluicompact cu fbre de oţel

Fi!# Caracteristici BCFO (# =osi Buc>man Betoane $peciale)

Page 7: Universitatea Tehnică Beton

7/17/2019 Universitatea Tehnică Beton

http://slidepdf.com/reader/full/universitatea-tehnica-beton 7/15

Caracteristici ale betonuluicompact cu fbre de oţel

Faţă de alte betoane cu perormanţe ridicate (B1 şi B$=) ?rezistenţă la compresiune şi durabilitate comparabile6 rezistenţă la

 &ntindere din &nco"oiere, modul de elasticitate şi densitate aparentămai ridicate.

Page 8: Universitatea Tehnică Beton

7/17/2019 Universitatea Tehnică Beton

http://slidepdf.com/reader/full/universitatea-tehnica-beton 8/15

@odul de fsuare

Page 9: Universitatea Tehnică Beton

7/17/2019 Universitatea Tehnică Beton

http://slidepdf.com/reader/full/universitatea-tehnica-beton 9/15

Fibre din Otel

Page 10: Universitatea Tehnică Beton

7/17/2019 Universitatea Tehnică Beton

http://slidepdf.com/reader/full/universitatea-tehnica-beton 10/15

Domenii de utilizare 1laci 1reabricate

Balcoane in consola

Aillerod, 'enmar Aillerod, 'enmar

5 ;

Page 11: Universitatea Tehnică Beton

7/17/2019 Universitatea Tehnică Beton

http://slidepdf.com/reader/full/universitatea-tehnica-beton 11/15

Domenii de utilizare 1laci 1reabricate

Balcoane in consola

3ansens!ade, Copen>a!en

4

Page 12: Universitatea Tehnică Beton

7/17/2019 Universitatea Tehnică Beton

http://slidepdf.com/reader/full/universitatea-tehnica-beton 12/15

Domenii de utilizare 1laci 1reabricate

Balcoane in consola

$ande!ra"en, 'enmar

+D

Page 13: Universitatea Tehnică Beton

7/17/2019 Universitatea Tehnică Beton

http://slidepdf.com/reader/full/universitatea-tehnica-beton 13/15

Domenii de utilizare $cari

9*

$coala de @uzica din Eibor!, 'enmar

Page 14: Universitatea Tehnică Beton

7/17/2019 Universitatea Tehnică Beton

http://slidepdf.com/reader/full/universitatea-tehnica-beton 14/15

Domenii de utilizare $cari

5

Page 15: Universitatea Tehnică Beton

7/17/2019 Universitatea Tehnică Beton

http://slidepdf.com/reader/full/universitatea-tehnica-beton 15/15