universitatea tehnicĂ de constructii bucuresti facultatea de inginerie a instalaŢiilor

of 15 /15

Upload: beate

Post on 10-Jan-2016

58 views

Category:

Documents


7 download

DESCRIPTION

UNIVERSITATEA TEHNICĂ DE CONSTRUCTII BUCURESTI FACULTATEA DE INGINERIE A INSTALAŢIILOR Bd. Pache Protopopescu Nr 66 Sect 2 Buc. Tel 2524620 http://instal.utcb.ro. SCURT ISTORIC. 1864 - "Şco a l a de Poduri şi Şosele, Mine şi Arhitectură", 1867 - "Şcoala de Poduri, Şosele şi Mine" - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

Page 1: UNIVERSITATEA TEHNICĂ DE CONSTRUCTII BUCURESTI FACULTATEA DE INGINERIE A INSTALAŢIILOR
Page 2: UNIVERSITATEA TEHNICĂ DE CONSTRUCTII BUCURESTI FACULTATEA DE INGINERIE A INSTALAŢIILOR

• 1864 - "Şcoala de Poduri şi Şosele, Mine şi Arhitectură",

• 1867 - "Şcoala de Poduri, Şosele şi Mine"

• 1888 - "Şcoala Naţională de Poduri şi Şosele“

• 1921 - Şcoala Politehnică din Bucureşti

• 1938 - Facultatea de Construcţii

• 1948 - "Institutul de Construcţii" din Bucureşti

(instituţie de învăţământ superior de sine-stătătoare)

• 1994-1995 Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti

FACULTATEA DE INGINERIE A INSTALATIILOR este o facultate din cadrul U.T.C.B. cu o vechime de peste 60 de ani.

Page 3: UNIVERSITATEA TEHNICĂ DE CONSTRUCTII BUCURESTI FACULTATEA DE INGINERIE A INSTALAŢIILOR

Învăţământ cu predare integrală in limbile- romana- franceză

Page 4: UNIVERSITATEA TEHNICĂ DE CONSTRUCTII BUCURESTI FACULTATEA DE INGINERIE A INSTALAŢIILOR

Discipline fundamentale: Matematica, Fizica, Chimie, Desen, Utilizarea Calculatoarelor

Discipline formative: Termotehnica si aparate termice, Hidraulica si masini hidraulice, Electrotehnica si masini electrice

Discipline de specialitate: Instalatii de incalzire, Retele termice, Instalatii de ventilare si climatizare, Instalatii frigorifice, Instalatii sanitare si de gaze, Instalatii electrice, Instalatii de iluminat, Automatizari

Page 5: UNIVERSITATEA TEHNICĂ DE CONSTRUCTII BUCURESTI FACULTATEA DE INGINERIE A INSTALAŢIILOR

Competentele de specialitate obtinute ofera premizele pentru desfasurarea activitatii de inginer de instalatii în domenii extrem de variate:

Proiectare1. elaborarea studiilor tehnico-economice pentru fundamentarea

investitiilor;

2. întocmirea documentatiilor tehnico-economice;

3. elaborarea proiectelor tehnice si de executie pentru toate categoriile de instalatii.

Executie1. Analiza documentatiilor tehnice pentru executia lucrarilor de instalatii

2. Programarea si conducerea executiei lucrarilor de instalatii

3. Aplicarea normelor specifice de tehnica securitatii muncii si de prevenire si stingere a incendiilor

4. Urmarirea realizarii lucrarilor si îndeplinirii exigentelor de calitate impuse

5. Elaborarea documentatiei tehnice necesare întocmirii Cartii Constructiei

Page 6: UNIVERSITATEA TEHNICĂ DE CONSTRUCTII BUCURESTI FACULTATEA DE INGINERIE A INSTALAŢIILOR

Exploatare

1. Receptionarea lucrarilor de instalatii

2. Verificarea functionala, stabilirea si efectuarea reglajelor necesare pentru realizarea parametrilor proiectati

3. Revizia si executia lucrarilor de întretinere si reparatii curente

4. Gestiunea energetica a instalatiilor

Marketing

1. Cunoasterea si prezentarea caracteristicilor tehnico-functionale ale materialelor si echipamentelor de instalatii

2. Analiza comparativa tehnico-economica a solutiilor alternative de realizare si echipare a sistemelor de instalatii

Page 7: UNIVERSITATEA TEHNICĂ DE CONSTRUCTII BUCURESTI FACULTATEA DE INGINERIE A INSTALAŢIILOR

Învatamant, formare profesională

1. Profesor educatie tehnologica – gimnaziu

2. Sef atelier instruire practica

3. Profesor de specialitate – liceu

4. Preparator universitar

Administratie

1. Intocmirea studiilor de planificare energetica

2. Monitorizarea functionarii si exploatarii retelelor pentru unitati

3. Alte functii in administratie care necesita pregatirea in specializare

Page 8: UNIVERSITATEA TEHNICĂ DE CONSTRUCTII BUCURESTI FACULTATEA DE INGINERIE A INSTALAŢIILOR

Studenţii facultăţii pot beneficia de următoarele tipuri de burse:

•burse de studii•burse şi alte forme de ajutor social ocazional

•burse de merit•burse de performanţă

•burse de studiu în cadrul programelor de colaborare externă

•burse acordate din fondurile extrabugetare ale universităţii

Cuantumurile burselor se stabilesc de către Senatul U.T.C.B., cu excepţia burselor de studiu in străinătate.

Criteriile de acordare a burselor sunt prevăzute în “Regulamentul pentru acordarea burselor şi altor forme de sprijin material pentru studenţi şi

învăţământul postuniversitar în U.T.C.B.”

Fondul de burse este constituit din fondul alocat de M.Ed.C. de la bugetul de stat şi fonduri provenite din venituri proprii (extrabugetare), care sunt alocate de Senatul

U.T.C.B.

Page 9: UNIVERSITATEA TEHNICĂ DE CONSTRUCTII BUCURESTI FACULTATEA DE INGINERIE A INSTALAŢIILOR

În baza Contractului Instituţional încheiat cu Comisia Europeană, Universitatea Tehnică de Construcţii a primit cu regularitate fonduri pentru participarea la diferite acţiuni ale programului SOCRATES-Erasmus, fonduri a căror utilizare a fost condiţionată de încheierea unor convenţii bilaterale cu universităţi partenere din ţări ale U.E. În prezent sunt încheiate convenţii bilaterale cu universităţi de prestigiu din Franţa, Germania, Italia, Spania, Portugalia, Marea Britanie, Grecia, Belgia, Danemarca, Olanda, Austria, Suedia, Finlanda.

Page 10: UNIVERSITATEA TEHNICĂ DE CONSTRUCTII BUCURESTI FACULTATEA DE INGINERIE A INSTALAŢIILOR

PENTRU TOATE SPECIALIZĂRILE DE INGINERI, admiterea in Facultatea de Inginerie a Instalatiilor în anul universitar 2011-2012 se face pe baza REZULTATELOR EXAMENULUI DE BACALAUREAT.

CLASIFICAREA CANDIDAŢILOR se face pe

baza

unei medii de admitere compusă din:

NOTA DE LA MATEMATICĂ DE LA EXAMENUL DE

BACALAUREAT ( cu o pondere de 80%) şi

MEDIA GENERALĂ A EXAMENULUI DE

BACALAUREAT

(cu o pondere de 20%)

Page 11: UNIVERSITATEA TEHNICĂ DE CONSTRUCTII BUCURESTI FACULTATEA DE INGINERIE A INSTALAŢIILOR

Candidaţii la FACULTATEA DE INGINERIE

IN LIMBI STRAINE, specializarea INGINERIA INSTALATIILOR (în limba

franceză) vor susţine un test eliminatoriu de cunoaştere a limbii străine

respective.

În cazul nepromovării testului, pot concura la specializările in limba

română.

Sunt scutiţi de testul de limbă candidaţii absolvenţi ai liceelor bilingve şi

cei care prezintă atestate după cum urmează:

• Limba Franceză: DELF, DALF, Diplome de l’Alliance Française,

Atestate de la clase bilingve.

Page 12: UNIVERSITATEA TEHNICĂ DE CONSTRUCTII BUCURESTI FACULTATEA DE INGINERIE A INSTALAŢIILOR

CANDIDAŢII PE LOCURILE CU TAXĂ DE LA TOATE

SPECIALIZĂRILE VOR FI ADMIŞI ÎN ORDINEA MEDIEI

GENERALE DE LA BACALAUREAT, DAR LA SPECIALIZĂRILE CU

PREDARE ÎN LIMBI STRĂINE ( de la FILS) VOR SUSŢINE TESTUL

ELIMINATORIU DE LIMBĂ.

CONCURSUL DE ADMITERE SE VA DESFĂŞURA ÎN

PERIOADA 12 – 23 IULIE 2011, PROGRAMAREA

PE ZILE URMĂND A FI ANUNŢATĂ DIN TIMP PE

SITE – UL FACULTĂŢII http://instal.utcb.ro

Page 13: UNIVERSITATEA TEHNICĂ DE CONSTRUCTII BUCURESTI FACULTATEA DE INGINERIE A INSTALAŢIILOR

ING. 4 ANI zi 5 ani seral

INSTALAŢII PENTRU CONSTRUCŢII

(zi si seral)

INSTALAŢII ŞI ECHIPAMENTE

PENTRU PROTECŢIA ATMOSFEREI

275

75

75taxă

FACULTATEA DE

INSTALAŢIIbuget

Page 14: UNIVERSITATEA TEHNICĂ DE CONSTRUCTII BUCURESTI FACULTATEA DE INGINERIE A INSTALAŢIILOR

FACULTATEADE

INGINERIE ÎNLIMBI STRĂINE

INSTAŢII PENTRU CONSTRUCŢII

(LIMBA FRANCEZĂ)

ING. 4 ANI

25buget taxă

10

Page 15: UNIVERSITATEA TEHNICĂ DE CONSTRUCTII BUCURESTI FACULTATEA DE INGINERIE A INSTALAŢIILOR