titularizare 2011 note

of 43 /43
Num ăr fiş ă Disciplin a de examen Nota la disci plina de exame n Nume şi prenume Domiciliu Profil Specializare Nivel studii Tip de învăţământ absolvit Studii le absolv ite în limba Statut ul anteri or Absolvent 2011 Media de departajar e Media licenţă/ba calaureat Prob e prac tice Prob e oral e la lb. de pred are Avize şi atestate: 1. de culte 2. de alternativă 3. al unit. de înv. mil. 4. seminar teologic 5. IGP/ARR 6. ed. specială 7. HIV Alte informaţii: 1. Contract M.E.C.T.S. 2. Soţ/soţie în înv. 3. Fiu/fiică/pări nte în înv. 4. Grad didactic 5. Vechime 6. Notă grad 7. Cod post ocupat în etapele ant. 8. Parcurgere program "Proiect pt. înv. rural" Unitatea de înv., nivelul şi disciplina la care candidatul este titular Informaţii suplimentare pt. etapa de detaşare 1. Detaşare 2009-2010 2. Detaşare 2010-2011 3. Îndeplineşte art. 83.(7).d) 4. Soţ/soţie titular 5. Localitatea în care soţul/soţia este titular Informaţii suplimentare pt. etapa de suplinire 1. Examen 2009 2. Disciplina de examen 2009 3. Media la ex. scris. 2009 4. Proba practică 2009 5. Rezultatul la proba practică 2009 6. Examen 2010 7. Disciplina de examen 2010 8. Nota la ex. scris. 2010 9. Proba practică 2010 10. Rezultatul la proba practică 2010 175 1 EDUCATOAR E, PROFESORI PENTRU INVATAMAN T PRESCOLAR 9.8 RAUTA I. ELENA AURELIA DB TEIS (SOTANGA) PEDAGOGIC INVATATOR - EDUCATOR MEDII De stat ROMANA Suplin itor Nu 9.0271 8.54 Nu sust ine Nu sust ine Nu sust ine Nu sust ine Nu sust ine 1. Nu poseda 2. Nu poseda 3. Nu poseda 4. Nu poseda 5. Nu poseda 6. Nu poseda 7. Nu poseda 1. Nu 2. Nu 3. Nu 4. Fara grad 5. 1 an 6. 7. 8. Nu 1. 2. 3. 4. 5. 1. Nu 2. 3. 4. 5. 6. Da 7. INVATATORI, INSTITUTORI, PROFESORI PENTRU INVATAMANT PRIMAR 8. 8.95 9. 10. 142 3 EDUCATOAR E, PROFESORI PENTRU INVATAMAN T PRESCOLAR 9.3 CHIVU V. RALUCA ANDREEA DB OCNITA (OCNITA) STIINTE SOCIALE SI POLITICE / STIINTE ALE EDUCATIEI PEDAGOGIA INVATAMANTULUI PRIMAR SI PRESCOLAR STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA De stat ROMANA Fara statut anteri or Da 9.28 9.16 Nu sust ine Nu sust ine Nu sust ine Nu sust ine Nu sust ine 1. Nu poseda 2. Nu poseda 3. Nu poseda 4. Nu poseda 5. Nu poseda 6. Nu poseda 7. Nu poseda 1. Nu 2. Nu 3. Nu 4. Fara grad 5. 6. 7. 8. Nu 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 115 7 EDUCATOAR E, 8.85 NICOLAE N. NICOLETA DB PEDAGOGIC ROMANA Nu Nu sust Nu sust 1. Nu poseda 2. Nu poseda 1. Nu 2. Nu 1. 2. 1. 2.

Author: silviu-cojocaru

Post on 06-Mar-2015

187 views

Category:

Documents


6 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: Titularizare 2011 Note

Număr

fişă

Disciplina de examen

Nota la disciplina de

examen

Nume şi prenume

Domiciliu

Profil

Specializare

Nivel studii

Tip de învăţământ absolvit

Studiile absolvite în limba

Statutul anterior

Absolvent 2011

Media de departajare

Media licenţă/bacalaur

eat

Probe practi

ce

Probe orale la lb.

de preda

re

Avize şi atestate:1. de culte2. de alternativă3. al unit. de înv. mil.4. seminar teologic5. IGP/ARR6. ed. specială7. HIV

Alte informaţii:1. Contract M.E.C.T.S.2. Soţ/soţie în înv.3. Fiu/fiică/părinte în înv.4. Grad didactic5. Vechime6. Notă grad7. Cod post ocupatîn etapele ant.8. Parcurgere program"Proiect pt. înv. rural"

Unitatea de înv.,nivelul şi disciplinala care candidatuleste titular

Informaţiisuplimentarept. etapa de detaşare1. Detaşare 2009-20102. Detaşare 2010-20113. Îndeplineşte art. 83.(7).d)4. Soţ/soţie titular5. Localitatea în caresoţul/soţia este titular

Informaţiisuplimentarept. etapa de suplinire1. Examen 20092. Disciplina de examen 20093. Media la ex. scris. 20094. Proba practică 20095. Rezultatul la proba practică 20096. Examen 20107. Disciplina de examen 20108. Nota la ex. scris. 20109. Proba practică 201010. Rezultatul la proba practică 2010

1751

EDUCATOARE,

PROFESORI PENTRU

INVATAMANT

PRESCOLAR

9.8RAUTA I. ELENA

AURELIA

DB

TEIS (SOTANGA)

PEDAGOGIC

INVATATOR - EDUCATOR

MEDII

De stat

ROMANA

Suplinitor

Nu

9.0271

8.54

Nu sustin

eNu

sustine

Nu sustin

eNu

sustine

Nu sustin

e

1. Nu poseda2. Nu poseda3. Nu poseda4. Nu poseda5. Nu poseda6. Nu poseda7. Nu poseda

1. Nu2. Nu3. Nu4. Fara grad5. 1 an6. 7. 8. Nu

1. 2. 3. 4. 5.

1. Nu2. 3. 4. 5. 6. Da7. INVATATORI, INSTITUTORI, PROFESORI PENTRU INVATAMANT PRIMAR8. 8.959. 10.

1423

EDUCATOARE,

PROFESORI PENTRU

INVATAMANT

PRESCOLAR

9.3CHIVU V. RALUCA

ANDREEA

DB

OCNITA (OCNITA)

STIINTE SOCIALE SI POLITICE / STIINTE

ALE EDUCATIEI

PEDAGOGIA INVATAMANTULUI

PRIMAR SI PRESCOLAR

STUDII UNIVERSITARE DE

LICENTA

De stat

ROMANA

Fara statut

anterior

Da

9.28

9.16

Nu sustin

eNu

sustine

Nu sustin

eNu

sustine

Nu sustin

e

1. Nu poseda2. Nu poseda3. Nu poseda4. Nu poseda5. Nu poseda6. Nu poseda7. Nu poseda

1. Nu2. Nu3. Nu4. Fara grad5. 6. 7. 8. Nu

1. 2. 3. 4. 5.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

1157

EDUCATOARE,

PROFESORI PENTRU

INVATAMANT

PRESCOLAR

8.85NICOLAE N. NICOLETA

DELIA

DB

CAPRIORU (TATARANI

)

PEDAGOGIC

INVATATOR - EDUCATOARE

MEDII

De stat

ROMANA

Suplinitor

Nu

8.9075

8.58

Nu sustin

eNu

sustine

Nu sustin

eNu

sustine

Nu sustin

e

1. Nu poseda2. Nu poseda3. Nu poseda4. Nu poseda5. Nu poseda6. Nu poseda7. Nu poseda

1. Nu2. Nu3. Nu4. Fara grad5. 2 ani6. 7. 8. Nu

1. 2. 3. 4. 5.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

1196 EDUCATOARE,

PROFESORI PENTRU

INVATAMANT

PRESCOLAR

8.7 BARBULESCU N.

LOREDANA MIHAELA

DB

BRANESTI (BRANESTI)

STIINTE SOCIALE SI POLITICE / STIINTE

ALE EDUCATIEI

PEDAGOGIA INVATAMANTULUI

PRIMAR SI PRESCOLAR

STUDII

ROMANA

Suplinitor

Nu

9.1

9.87

Nu sustin

eNu

sustine

Nu sustin

eNu

sustine

Nu sustin

e

1. Nu poseda2. Nu poseda3. Nu poseda4. Nu poseda5. Nu poseda6. Nu poseda7. Nu poseda

1. Nu2. Nu3. Nu4. Definitivat5. 3 ani6. 8.927. 8. Nu

1. 2. 3. 4. 5.

1. Da2. EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU INVATAMANT PRESCOLAR3. 7.24. 5. 6. Da7. EDUCATOARE,

Page 2: Titularizare 2011 Note

UNIVERSITARE DE LICENTA

De stat

PROFESORI PENTRU INVATAMANT PRESCOLAR8. 8.359. 10.

1230

EDUCATOARE,

PROFESORI PENTRU

INVATAMANT

PRESCOLAR

8.65ANDREI V.

SINETA

DB

ODOBESTI (ODOBESTI)

STIINTE SOCIALE SI POLITICE / STIINTE

ALE EDUCATIEI

PEDAGOGIA INVATAMANTULUI

PRIMAR SI PRESCOLAR

STUDII UNIVERSITARE DE

LICENTA

De stat

ROMANA

Suplinitor

Nu

9.275

9.31

Nu sustin

eNu

sustine

Nu sustin

eNu

sustine

Nu sustin

e

1. Nu poseda2. Nu poseda3. Nu poseda4. Nu poseda5. Nu poseda6. Nu poseda7. Nu poseda

1. Nu2. Nu3. Nu4. Fara grad5. 2 ani6. 7. 8. Nu

1. 2. 3. 4. 5.

1. Da2. EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU INVATAMANT PRESCOLAR3. 6.54. 5. 6. Da7. EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU INVATAMANT PRESCOLAR8. 79. 10.

1980

EDUCATOARE,

PROFESORI PENTRU

INVATAMANT

PRESCOLAR

8.45OCHENATU D. NELUTA

DB

GAESTI (ORAS

GAESTI)

STIINTE SOCIALE SI POLITICE / STIINTE

ALE EDUCATIEI

PEDAGOGIA INVATAMANTULUI

PRIMAR SI PRESCOLAR

STUDII UNIVERSITARE DE

LICENTA

De stat

ROMANA

Titular

Nu

9.275

10

Nu sustin

eNu

sustine

Nu sustin

eNu

sustine

Nu sustin

e

1. Nu poseda2. Nu poseda3. Nu poseda4. Nu poseda5. Nu poseda6. Nu poseda7. Nu poseda

1. Nu2. Nu3. Nu4. Definitivat5. 9 ani6. 8.937. 8. Nu

DB

POROINICA (MATASARU)

SCOALA CU CLASELE I-

VIII POROINICA MATASARU

PRESCOLAR

EDUCATOARE (IN LIMBA ROMANA)

1. 2. 3. 4. 5.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

1616

EDUCATOARE,

PROFESORI PENTRU

INVATAMANT

PRESCOLAR

8.3ILIE V. MARIA

DB

LUDESTI (LUDESTI)

STIINTE SOCIALE SI POLITICE / STIINTE

ALE EDUCATIEI

PEDAGOGIA INVATAMANTULUI

PRIMAR SI PRESCOLAR

STUDII UNIVERSITARE DE

LICENTA

De stat

ROMANA

Suplinitor

Nu

9.39

9.5

Nu sustin

eNu

sustine

Nu sustin

eNu

sustine

Nu sustin

e

1. Nu poseda2. Nu poseda3. Nu poseda4. Nu poseda5. Nu poseda6. Nu poseda7. Nu poseda

1. Nu2. Nu3. Nu4. Fara grad5. 1 an6. 7. 8. Nu

1. 2. 3. 4. 5.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

1154 EDUCATOARE,

PROFESORI PENTRU

INVATAMANT

PRESCOLAR

8.1 ILIE S. ADRIANA

DB

MORENI (MUNICIPIUL MORENI)

PEDAGOGIC

INVATATOR - EDUCATOARE

MEDII

De stat

ROMANA

Suplinitor

Nu

8.26

7.34

Nu sustin

eNu

sustine

Nu sustin

eNu

sustine

Nu sustin

e

1. Nu poseda2. Nu poseda3. Nu poseda4. Nu poseda5. Nu poseda6. Nu poseda7. Nu poseda

1. Nu2. Nu3. Nu4. Fara grad5. 2 ani6. 7. 8. Nu

1. 2. 3. 4. 5.

1. Da2. EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU INVATAMANT PRESCOLAR3. 74. 5. 6. Da7. EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU INVATAMANT PRESCOLAR

Page 3: Titularizare 2011 Note

8. 7.49. 10.

1235

EDUCATOARE,

PROFESORI PENTRU

INVATAMANT

PRESCOLAR

7.9DIACONU S.

ELENA ROXANA

DB

GAESTI (ORAS

GAESTI)

PEDAGOGIC

INVATATOR - EDUCATOARE

MEDII

De stat

ROMANA

Suplinitor

Nu

8.743

8.5

Nu sustin

eNu

sustine

Nu sustin

eNu

sustine

Nu sustin

e

1. Nu poseda2. Nu poseda3. Nu poseda4. Nu poseda5. Nu poseda6. Nu poseda7. Nu poseda

1. Nu2. Nu3. Nu4. Fara grad5. 2 ani6. 7. 8. Nu

1. 2. 3. 4. 5.

1. Da2. EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU INVATAMANT PRESCOLAR3. 64. 5. 6. Da7. EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU INVATAMANT PRESCOLAR8. 7.659. 10.

1419

EDUCATOARE,

PROFESORI PENTRU

INVATAMANT

PRESCOLAR

7.8VALU F. DORINA

DB

TARGOVISTE

(MUNICIPIUL

TARGOVISTE)

STIINTE SOCIALE SI POLITICE / STIINTE

ALE EDUCATIEI

PEDAGOGIA INVATAMANTULUI

PRIMAR SI PRESCOLAR

STUDII UNIVERSITARE DE

LICENTA

De stat

ROMANA

Fara statut

anterior

Da

8.825

8.33

Nu sustin

eNu

sustine

Nu sustin

eNu

sustine

Nu sustin

e

1. Nu poseda2. Nu poseda3. Nu poseda4. Nu poseda5. Nu poseda6. Nu poseda7. Nu poseda

1. Nu2. Nu3. Nu4. Fara grad5. 6. 7. 8. Nu

1. 2. 3. 4. 5.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

1863

EDUCATOARE,

PROFESORI PENTRU

INVATAMANT

PRESCOLAR

7.75IANCU G. FLORINA

DB

RAGU (ULIESTI)

PEDAGOGIC

INVATATOR - EDUCATOARE

POST LICEAL

Privat

ROMANA

Suplinitor

Nu

7.61

6.75

Nu sustin

eNu

sustine

Nu sustin

eNu

sustine

Nu sustin

e

1. Nu poseda2. Nu poseda3. Nu poseda4. Nu poseda5. Nu poseda6. Nu poseda7. Nu poseda

1. Nu2. Nu3. Nu4. Definitivat5. 7 ani6. 7.277. 8. Nu

1. 2. 3. 4. 5.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

1438

EDUCATOARE,

PROFESORI PENTRU

INVATAMANT

PRESCOLAR

7.7

LAMBUTA I. CONSTANTI

NA ALEXANDR

A

DB

TARGOVISTE

(MUNICIPIUL

TARGOVISTE)

STIINTE SOCIALE SI POLITICE / STIINTE

ALE EDUCATIEI

PEDAGOGIA INVATAMANTULUI

PRIMAR SI PRESCOLAR

STUDII UNIVERSITARE DE

LICENTA

De stat

ROMANA

Fara statut

anterior

Nu

8.51

9

Nu sustin

eNu

sustine

Nu sustin

eNu

sustine

Nu sustin

e

1. Nu poseda2. Nu poseda3. Nu poseda4. Nu poseda5. Nu poseda6. Nu poseda7. Nu poseda

1. Nu2. Nu3. Nu4. Fara grad5. 6. 7. 8. Nu

1. 2. 3. 4. 5.

1. Nu2. 3. 4. 5. 6. Da7. EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU INVATAMANT PRESCOLAR8. 7.29. 10.

1186 EDUCATOARE,

PROFESORI PENTRU

INVATAMANT

PRESCOLAR

7.65 NEGOESCU C. MARIANA

DB

LUCIENI (LUCIENI)

STIINTE SOCIALE SI POLITICE / STIINTE

ALE EDUCATIEI

PEDAGOGIA INVATAMANTULUI

PRIMAR SI PRESCOLAR

ROMANA

Fara statut

anterior

Nu

9.525

9.62

Nu sustin

eNu

sustine

Nu sustin

eNu

sustine

Nu sustin

1. Nu poseda2. Nu poseda3. Nu poseda4. Nu poseda5. Nu poseda6. Nu poseda7. Nu poseda

1. Nu2. Nu3. Nu4. Fara grad5. 6. 7. 8. Nu

1. 2. 3. 4. 5.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Page 4: Titularizare 2011 Note

STUDII UNIVERSITARE DE

LICENTA

De stat

e9. 10.

1905

EDUCATOARE,

PROFESORI PENTRU

INVATAMANT

PRESCOLAR

7.6ANDREI R. CARMEN MIHAELA

DB

GHEBOAIA (FINTA)

PEDAGOGIC

INVATATOR - EDUCATOARE

MEDII

De stat

ROMANA

Fara statut

anterior

Nu

8.755

8.31

Nu sustin

eNu

sustine

Nu sustin

eNu

sustine

Nu sustin

e

1. Nu poseda2. Nu poseda3. Nu poseda4. Nu poseda5. Nu poseda6. Nu poseda7. Nu poseda

1. Nu2. Nu3. Nu4. Fara grad5. 2 ani6. 7. 8. Nu

1. 2. 3. 4. 5.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

1188

EDUCATOARE,

PROFESORI PENTRU

INVATAMANT

PRESCOLAR

7.6LETEANU D.

IULIANA

DB

BADENI (RUNCU)

SOCIOPSIHOPEDAGOGIE

INSTITUTORI - O LIMBA STRAINA

SUPERIOARE-SCURTA DURATA

De stat

ROMANA

Angajat in alt

domeniu de

activitate

Nu

8.315

8.43

Nu sustin

eNu

sustine

Nu sustin

eNu

sustine

Nu sustin

e

1. Nu poseda2. Nu poseda3. Nu poseda4. Nu poseda5. Nu poseda6. Nu poseda7. Nu poseda

1. Nu2. Nu3. Nu4. Fara grad5. 3 ani6. 7. 8. Nu

1. 2. 3. 4. 5.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

1323

EDUCATOARE,

PROFESORI PENTRU

INVATAMANT

PRESCOLAR

7.4GHEMES D.

RALUCA

DB

PUCIOASA (ORAS

PUCIOASA)

SOCIOPSIHOPEDAGOGIE

INSTITUTORI - MUZICA

SUPERIOARE-SCURTA DURATA

De stat

ROMANA

Suplinitor

Nu

8.895

9.43

Nu sustin

eNu

sustine

Nu sustin

eNu

sustine

Nu sustin

e

1. Nu poseda2. Nu poseda3. Nu poseda4. Nu poseda5. Nu poseda6. Nu poseda7. Nu poseda

1. Nu2. Nu3. Nu4. Definitivat5. 6 ani6. 8.067. 8. Nu

1. 2. 3. 4. 5.

1. Da2. EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU INVATAMANT PRESCOLAR3. 6.24. 5. 6. Da7. EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU INVATAMANT PRESCOLAR8. 8.19. 10.

1847

EDUCATOARE,

PROFESORI PENTRU

INVATAMANT

PRESCOLAR

7.35STOICA S.

OANA MIRABELA

DB

TARGOVISTE

(MUNICIPIUL

TARGOVISTE)

STIINTE SOCIALE SI POLITICE / STIINTE

ALE EDUCATIEI

PEDAGOGIA INVATAMANTULUI

PRIMAR SI PRESCOLAR

STUDII UNIVERSITARE DE

LICENTA

De stat

ROMANA

Fara statut

anterior

Da

8.81

8.75

Nu sustin

eNu

sustine

Nu sustin

eNu

sustine

Nu sustin

e

1. Nu poseda2. Nu poseda3. Nu poseda4. Nu poseda5. Nu poseda6. Nu poseda7. Nu poseda

1. Nu2. Nu3. Nu4. Fara grad5. 6. 7. 8. Nu

1. 2. 3. 4. 5.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

1170 EDUCATOARE,

PROFESORI PENTRU

INVATAMANT

PRESCOLAR

7.25 OPREA L. MIHAELA

DB

DOBRA (DOBRA)

PEDAGOGIE

INSTITUTORI - INVATAMANT PRESCOLAR

SUPERIOARE-SCURTA DURATA

ROMANA

Angajat in alt

domeniu de

activitate

Nu

8.725

9.37

Nu sustin

eNu

sustine

Nu sustin

eNu

sustine

Nu sustin

e

1. Nu poseda2. Nu poseda3. Nu poseda4. Nu poseda5. Nu poseda6. Nu poseda7. Nu poseda

1. Nu2. Nu3. Nu4. Fara grad5. 3 ani6. 7. 8. Nu

1. 2. 3. 4. 5.

1. Da2. EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU INVATAMANT PRESCOLAR3. 74. 5. 6. Da

Page 5: Titularizare 2011 Note

De stat

7. EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU INVATAMANT PRESCOLAR8. 79. 10.

1222

EDUCATOARE,

PROFESORI PENTRU

INVATAMANT

PRESCOLAR

7.25STANCIULIC

A M. STELUTA

DB

TARGOVISTE

(MUNICIPIUL

TARGOVISTE)

STIINTE SOCIALE SI POLITICE / STIINTE

ALE EDUCATIEI

PEDAGOGIA INVATAMANTULUI

PRIMAR SI PRESCOLAR

STUDII UNIVERSITARE DE

LICENTA

De stat

ROMANA

Suplinitor

Nu

9.235

9

Nu sustin

eNu

sustine

Nu sustin

eNu

sustine

Nu sustin

e

1. Nu poseda2. STEP BY STEP3. Nu poseda4. Nu poseda5. Nu poseda6. Nu poseda7. Nu poseda

1. Nu2. Nu3. Nu4. Fara grad5. 1 an6. 7. 8. Nu

1. 2. 3. 4. 5.

1. Da2. EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU INVATAMANT PRESCOLAR3. 74. 5. 6. Da7. EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU INVATAMANT PRESCOLAR8. 7.159. 10.

1547

EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU

INVATAMANT PRESCOLAR

7.25VLAD D. ANGELA

MADALINA

DB

PRODULESTI (PRODULESTI)

STIINTE SOCIALE SI POLITICE / STIINTE ALE EDUCATIEI

PEDAGOGIA INVATAMANTULUI PRIMAR SI

PRESCOLAR

STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA

De stat

ROMANA

Fara statut anterior

Da

8.315

8.25

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

1. Nu poseda2. Nu poseda3. Nu poseda4. Nu poseda5. Nu poseda6. Nu poseda7. Nu poseda

1. Nu2. Nu3. Nu4. Fara grad5. 6. 7. 8. Nu

1.

2.

3.

4.

5.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

1565

EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU

INVATAMANT PRESCOLAR

7.2DOROBANTU M.

ANA-MARIA

DB

MORENI (MUNICIPIUL

MORENI)

STIINTE SOCIALE SI POLITICE / STIINTE ALE EDUCATIEI

PEDAGOGIA INVATAMANTULUI PRIMAR SI

PRESCOLAR

STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA

De stat

ROMANA

Fara statut anterior

Da

8.71

8.41

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

1. Nu poseda2. Nu poseda3. Nu poseda4. Nu poseda5. Nu poseda6. Nu poseda7. Nu poseda

1. Nu2. Nu3. Nu4. Fara grad5. 6. 7. 8. Nu

1.

2.

3.

4.

5.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

1191

EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU

INVATAMANT PRESCOLAR

7.2SIMICA I. VIORICA

VERONICA

DB

MANESTI

STIINTE SOCIALE SI POLITICE / STIINTE ALE EDUCATIEI

PEDAGOGIA INVATAMANTULUI PRIMAR SI

PRESCOLAR

STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA

De stat

ROMANA

Fara statut anterior

Da

9.005

8.5

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

1. Nu poseda2. Nu poseda3. Nu poseda4. Nu poseda5. Nu poseda6. Nu poseda7. Nu poseda

1. Nu2. Nu3. Nu4. Fara grad5. 6. 7. 8. Nu

1.

2.

3.

4.

5.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

1465 EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU

INVATAMANT PRESCOLAR

7.15 IORGESCU G. ALINA ELENA

DB

TARGOVISTE (MUNICIPIUL TARGOVISTE)

PEDAGOGIC

INVATATOR - EDUCATOARE

MEDII

ROMANA

Fara statut anterior

Nu

8.532

8.31

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

1. Nu poseda2. Nu poseda3. Nu poseda4. Nu poseda5. Nu poseda6. Nu poseda

1. Nu2. Nu3. Nu4. Fara grad5. 6.

1.

2.

3.

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Page 6: Titularizare 2011 Note

De stat 7. Nu poseda7. 8. Nu

4.

5.

7. 8. 9. 10.

1189

EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU

INVATAMANT PRESCOLAR

7 BICU G. LAURADB

PITARU (POTLOGI)

PEDAGOGIC

INVATATOR - EDUCATOARE

POST LICEAL

Privat

ROMANA

Suplinitor

Nu

8.03

7.45

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

1. Nu poseda2. Nu poseda3. Nu poseda4. Nu poseda5. Nu poseda6. Nu poseda7. Nu poseda

1. Nu2. Nu3. Nu4. Gradul 25. 8 ani6. 8.77. 8. Nu

1.

2.

3.

4.

5.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

1173

EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU

INVATAMANT PRESCOLAR

7 BRUMARU D. ELENADB

VALEA (PIETRARI)

SOCIOPSIHOPEDAGOGIE

INSTITUTORI - MUZICA

SUPERIOARE-SCURTA DURATA

Privat

ROMANA

Suplinitor

Nu

6.82

6.62

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

1. Nu poseda2. Nu poseda3. Nu poseda4. Nu poseda5. Nu poseda6. Nu poseda7. Nu poseda

1. Nu2. Nu3. Nu4. Definitivat5. 6 ani6. 8.377. 8. Nu

1.

2.

3.

4.

5.

1. Nu2. 3. 4. 5. 6. Da7. EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU INVATAMANT PRESCOLAR8. 5.49. 10.

1540

EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU

INVATAMANT PRESCOLAR

7MIHAI P. DIANA

PAULA

DB

ANINOASA (ANINOASA)

PEDAGOGIC

INVATATOR - EDUCATOARE

MEDII

De stat

ROMANA

Fara statut anterior

Nu

8.8512

8.63

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

1. Nu poseda2. Nu poseda3. Nu poseda4. Nu poseda5. Nu poseda6. Nu poseda7. Nu poseda

1. Nu2. Nu3. Nu4. Fara grad5. 6. 7. 8. Nu

1.

2.

3.

4.

5.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

1473

EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU

INVATAMANT PRESCOLAR

7SPRINTARU G.

CATALINA OANA

DB

ANINOASA (ANINOASA)

STIINTE SOCIALE SI POLITICE / STIINTE ALE EDUCATIEI

PEDAGOGIA INVATAMANTULUI PRIMAR SI

PRESCOLAR

STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA

De stat

ROMANA

Fara statut anterior

Nu

8.8

9.5

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

1. Nu poseda2. Nu poseda3. Nu poseda4. Nu poseda5. Nu poseda6. Nu poseda7. Nu poseda

1. Nu2. Nu3. Nu4. Fara grad5. 6. 7. 8. Nu

1.

2.

3.

4.

5.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

1185

EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU

INVATAMANT PRESCOLAR

6.95DRAGOMIRESCU M.

MARIA CRISTINA

DB

TARGOVISTE (MUNICIPIUL TARGOVISTE)

STIINTE SOCIALE SI POLITICE / STIINTE ALE EDUCATIEI

PEDAGOGIA INVATAMANTULUI PRIMAR SI

PRESCOLAR

STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA

De stat

ROMANA

Suplinitor

Nu

9.42

9.37

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

1. Nu poseda2. Nu poseda3. Nu poseda4. Nu poseda5. Nu poseda6. Nu poseda7. Nu poseda

1. Nu2. Nu3. Nu4. Definitivat5. 5 ani6. 8.777. 8. Nu

1.

2.

3.

4.

5.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

1898 EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU

INVATAMANT PRESCOLAR

6.95 IONESCU C. MARIANA VALERIA

DB

TARGOVISTE (MUNICIPIUL TARGOVISTE)

STIINTE SOCIALE SI POLITICE / STIINTE ALE EDUCATIEI

PEDAGOGIA INVATAMANTULUI PRIMAR SI

PRESCOLAR

ROMANA

Suplinitor

Nu

9.26

9.37

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

1. Nu poseda2. Nu poseda3. Nu poseda4. Nu poseda5. Nu poseda6. Nu poseda

1. Nu2. Nu3. Nu4. Definitivat5. 2 ani6. 8.11

1.

2.

3.

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Page 7: Titularizare 2011 Note

STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA

De stat

7. Nu poseda7. 8. Nu

4.

5.

7. 8. 9. 10.

1407

EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU

INVATAMANT PRESCOLAR

6.65STOICA S. MARINICA

ANGELICA

DB

DOBRA (DOBRA)

STIINTE SOCIALE SI POLITICE / STIINTE ALE EDUCATIEI

PEDAGOGIA INVATAMANTULUI PRIMAR SI

PRESCOLAR

STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA

De stat

ROMANA

Fara statut anterior

Da

8.76

8.58

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

1. Nu poseda2. Nu poseda3. Nu poseda4. Nu poseda5. Nu poseda6. Nu poseda7. Nu poseda

1. Nu2. Nu3. Nu4. Fara grad5. 6. 7. 8. Nu

1.

2.

3.

4.

5.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

1169

EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU

INVATAMANT PRESCOLAR

6.55 LUTA I. LILIANADB

MORTENI

STIINTE SOCIALE SI POLITICE / STIINTE ALE EDUCATIEI

PEDAGOGIA INVATAMANTULUI PRIMAR SI

PRESCOLAR

STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA

De stat

ROMANA

Angajat in alt domeniu de

activitate

Da

8.505

8.08

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

1. Nu poseda2. Nu poseda3. Nu poseda4. Nu poseda5. Nu poseda6. Nu poseda7. Nu poseda

1. Nu2. Nu3. Nu4. Fara grad5. 6. 7. 8. Nu

1.

2.

3.

4.

5.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

1427

EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU

INVATAMANT PRESCOLAR

6.55 SOARE V. MIHAELADB

PITARU (POTLOGI)

PEDAGOGIC

INVATATOR - EDUCATOARE

POST LICEAL

Privat

ROMANA

Suplinitor

Nu

7.54

6.6

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

1. Nu poseda2. Nu poseda3. Nu poseda4. Nu poseda5. Nu poseda6. Nu poseda7. Nu poseda

1. Nu2. Nu3. Nu4. Definitivat5. 10 ani6. 8.757. 8. Nu

1.

2.

3.

4.

5.

1. Da2. EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU INVATAMANT PRESCOLAR3. 5.054. 5. 6. Nu7. 8. 9. 10.

1227

EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU

INVATAMANT PRESCOLAR

6.5BARBU N. ELENA

DANIELA

DB

GAESTI (ORAS GAESTI)

PEDAGOGIC

INVATATOR - EDUCATOARE

MEDII

De stat

ROMANA

Suplinitor

Nu

8.48

8.53

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

1. Nu poseda2. Nu poseda3. Nu poseda4. Nu poseda5. Nu poseda6. Poseda7. Nu poseda

1. Nu2. Nu3. Nu4. Definitivat5. 6 ani6. 7.457. 8. Nu

1.

2.

3.

4.

5.

1. Da2. EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU INVATAMANT PRESCOLAR3. 5.054. 5. 6. Nu7. 8. 9. 10.

1174

EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU

INVATAMANT PRESCOLAR

6.5TURLOI C. OANA

GABRIELA

DB

DRAGAESTI PAMANTENI (MANESTI)

STIINTE SOCIALE SI POLITICE / STIINTE ALE EDUCATIEI

PEDAGOGIA INVATAMANTULUI PRIMAR SI

PRESCOLAR

STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA

De stat

ROMANA

Fara statut anterior

Nu

9.32

9.75

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

1. Nu poseda2. Nu poseda3. Nu poseda4. Nu poseda5. Nu poseda6. Nu poseda7. Nu poseda

1. Nu2. Nu3. Nu4. Fara grad5. 6. 7. 8. Nu

1.

2.

3.

4.

5.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

1184 EDUCATOARE, 6.45 MOISE M. LARISA DB PEDAGOGIC ROMANA Nu Nu Nu 1. Nu poseda 1. Nu 1. 1.

Page 8: Titularizare 2011 Note

PROFESORI PENTRU INVATAMANT PRESCOLAR

GEORGIANAVLADENI

INVATATOR - EDUCATOARE

MEDII

De stat

Fara statut anterior

8.87

8.39

sustineNu

sustine

sustineNu

sustineNu

sustine

2. Nu poseda3. Nu poseda4. Nu poseda5. Nu poseda6. Nu poseda7. Nu poseda

2. Nu3. Nu4. Fara grad5. 6. 7. 8. Nu

2.

3.

4.

5.

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

1435

EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU

INVATAMANT PRESCOLAR

6.4 ILIE I. OANADB

OCNITA (OCNITA)

STIINTE SOCIALE SI POLITICE / STIINTE ALE EDUCATIEI

PEDAGOGIA INVATAMANTULUI PRIMAR SI

PRESCOLAR

STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA

De stat

ROMANA

Suplinitor

Nu

8.67

9.37

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

1. Nu poseda2. STEP BY STEP3. Nu poseda4. Nu poseda5. Nu poseda6. Nu poseda7. Nu poseda

1. Nu2. Nu3. Nu4. Definitivat5. 4 ani6. 8.027. 8. Nu

1.

2.

3.

4.

5.

1. Da2. EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU INVATAMANT PRESCOLAR3. 5.154. 5. 6. Da7. EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU INVATAMANT PRESCOLAR8. 7.69. 10.

1508

EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU

INVATAMANT PRESCOLAR

6.35ILINCA G. GEORGETADB

TITU (ORAS TITU)

STIINTE SOCIALE SI POLITICE / STIINTE ALE EDUCATIEI

PEDAGOGIA INVATAMANTULUI PRIMAR SI

PRESCOLAR

STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA

De stat

ROMANA

Suplinitor

Nu

8.17

8.87

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

1. Nu poseda2. Nu poseda3. Nu poseda4. Nu poseda5. Nu poseda6. Nu poseda7. Nu poseda

1. Nu2. Nu3. Nu4. Fara grad5. 14 ani6. 7. 8. Nu

1.

2.

3.

4.

5.

1. Nu2. 3. 4. 5. 6. Da7. EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU INVATAMANT PRESCOLAR8. 7.19. 10.

1192

EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU

INVATAMANT PRESCOLAR

6.35TANISLAV C. OANA

CLAUDIA

DB

TARGOVISTE (MUNICIPIUL TARGOVISTE)

SOCIOPSIHOPEDAGOGIE

EDUCATOR SI PSIHOPEDAGOGIE SPECIALA

SUPERIOARE-SCURTA DURATA

Privat

ROMANA

Suplinitor

Nu

7.47

7.4

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

1. Nu poseda2. Nu poseda3. Nu poseda4. Nu poseda5. Nu poseda6. Nu poseda7. Nu poseda

1. Nu2. Nu3. Nu4. Fara grad5. 4 ani6. 7. 8. Nu

1.

2.

3.

4.

5.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

1312

EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU

INVATAMANT PRESCOLAR

6.25 LECA I. ANAMARIA

DB

COMISANI (COMISANI)

STIINTE SOCIALE SI POLITICE / STIINTE ALE EDUCATIEI

PEDAGOGIA INVATAMANTULUI PRIMAR SI

PRESCOLAR

STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA

De stat

ROMANA

Suplinitor

Nu

8.72

9

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

1. Nu poseda2. Nu poseda3. Nu poseda4. Nu poseda5. Nu poseda6. Nu poseda7. Nu poseda

1. Nu2. Nu3. Nu4. Definitivat5. 4 ani6. 8.27. 8. Nu

1.

2.

3.

4.

5.

1. Da2. EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU INVATAMANT PRESCOLAR3. 54. 5. 6. Da7. EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU INVATAMANT PRESCOLAR8. 6.359. 10.

Page 9: Titularizare 2011 Note

1425

EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU

INVATAMANT PRESCOLAR

6.2COSTACHE D.

LILIANA

DB

GHIRDOVENI (I. L. CARAGIALE)

STIINTE SOCIALE SI POLITICE / STIINTE ALE

EDUCATIEI

PEDAGOGIA INVATAMANTULUI

PRIMAR SI PRESCOLAR

STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA

De stat

ROMANA

Suplinitor

Nu

9.425

9.75

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

1. Nu poseda2. Nu poseda3. Nu poseda4. Nu poseda5. Nu poseda6. Nu poseda7. Nu poseda

1. Nu2. Nu3. Nu4. Fara grad5. 6. 7. 8. Nu

1.

2.

3.

4.

5.

1. Nu2. 3. 4. 5. 6. Da7. INVATATORI, INSTITUTORI, PROFESORI PENTRU INVATAMANT PRIMAR8. 7.059. 10.

1834

EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU

INVATAMANT PRESCOLAR

6.2MIHAILA A.

OANA

DB

GURA VULCANEI (VULCANA-PANDELE)

STIINTE SOCIALE SI POLITICE / STIINTE ALE

EDUCATIEI

PEDAGOGIA INVATAMANTULUI

PRIMAR SI PRESCOLAR

STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA

De stat

ROMANA

Fara statut anterior

Da

8.66

8.41

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

1. Nu poseda2. Nu poseda3. Nu poseda4. Nu poseda5. Nu poseda6. Nu poseda7. Nu poseda

1. Nu2. Nu3. Nu4. Fara grad5. 6. 7. 8. Nu

1.

2.

3.

4.

5.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

2079

EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU

INVATAMANT PRESCOLAR

6.1CORNEA D.

CARMEN CRISTINA

DB

PERSINARI (PERSINARI)

PEDAGOGIC

INVATATOR - EDUCATOARE

MEDII

De stat

ROMANA

Titular

Nu

8.2887

8.12

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

1. Nu poseda2. Nu poseda3. Nu poseda4. Nu poseda5. Nu poseda6. Nu poseda7. Nu poseda

1. Nu2. Nu3. Nu4. Fara grad5. 1 an6. 7. 8. Nu

DB

TITU (ORAS TITU)

GRADINITA CU PROGRAM NORMAL

NR.2 TITU-TIRG

PRESCOLAR

EDUCATOARE (IN LIMBA ROMANA)

1.

2.

3.

4.

5.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

1411

EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU

INVATAMANT PRESCOLAR

6.1NEGUT G. ANA

MARIA

DB

CORNESTI (CORNESTI)

STIINTE SOCIALE SI POLITICE / STIINTE ALE

EDUCATIEI

PEDAGOGIA INVATAMANTULUI

PRIMAR SI PRESCOLAR

STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA

De stat

ROMANA

Fara statut anterior

Da

8.48

8.41

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

1. Nu poseda2. Nu poseda3. Nu poseda4. Nu poseda5. Nu poseda6. Nu poseda7. Nu poseda

1. Nu2. Nu3. Nu4. Fara grad5. 6. 7. 8. Nu

1.

2.

3.

4.

5.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

1538

EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU

INVATAMANT PRESCOLAR

6.1SORESCU M. CATALINA

DB

COMISANI (COMISANI)

STIINTE SOCIALE SI POLITICE / STIINTE ALE

EDUCATIEI

PEDAGOGIA INVATAMANTULUI

PRIMAR SI PRESCOLAR

STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA

De stat

ROMANA

Fara statut anterior

Da

8.75

7.91

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

1. Nu poseda2. Nu poseda3. Nu poseda4. Nu poseda5. Nu poseda6. Nu poseda7. Nu poseda

1. Nu2. Nu3. Nu4. Fara grad5. 2 ani6. 7. 8. Nu

1.

2.

3.

4.

5.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

1586

EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU

INVATAMANT PRESCOLAR

6.05

DOGAREL A. MADALINA

DB

BUCIUMENI (BUCIUMENI)

STIINTE SOCIALE SI POLITICE / STIINTE ALE

EDUCATIEI

ROMANA

Suplinitor

Da

8.3

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

1. Nu poseda2. Nu poseda3. Nu poseda4. Nu poseda

1. Nu2. Nu3. Nu4. Fara grad

1.

2.

1. 2. 3. 4.

Page 10: Titularizare 2011 Note

PEDAGOGIA INVATAMANTULUI

PRIMAR SI PRESCOLAR

STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA

Privat

8.75Nu

sustine

5. Nu poseda6. Nu poseda7. Nu poseda

5. 2 ani6. 7. 8. Nu

3.

4.

5.

5. 6. 7. 8. 9. 10.

1164

EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU

INVATAMANT PRESCOLAR

6DUMITRU A. GABRIELA CRISTINA

DB

VALEA VOIVOZILOR

(RAZVAD)

PEDAGOGIE

INSTITUTORI - INVATAMANT PRESCOLAR

SUPERIOARE-SCURTA DURATA

De stat

ROMANA

Suplinitor

Nu

7.895

8.37

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

1. Nu poseda2. STEP BY STEP3. Nu poseda4. Nu poseda5. Nu poseda6. Nu poseda7. Nu poseda

1. Nu2. Nu3. Nu4. Fara grad5. 2 ani6. 7. 8. Nu

1.

2.

3.

4.

5.

1. Da2. EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU INVATAMANT PRESCOLAR3. 5.754. 5. 6. Da7. EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU INVATAMANT PRESCOLAR8. 6.49. 10.

1493

EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU

INVATAMANT PRESCOLAR

5.9PANAIT V.

DIANA ELENA

DB

TARGOVISTE (MUNICIPIUL TARGOVISTE)

STIINTE SOCIALE SI POLITICE / STIINTE ALE

EDUCATIEI

PEDAGOGIA INVATAMANTULUI

PRIMAR SI PRESCOLAR

STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA

De stat

ROMANA

Fara statut anterior

Da

8.495

8.08

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

1. Nu poseda2. Nu poseda3. Nu poseda4. Nu poseda5. Nu poseda6. Nu poseda7. Nu poseda

1. Nu2. Nu3. Nu4. Fara grad5. 6. 7. 8. Nu

1.

2.

3.

4.

5.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

1638

EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU

INVATAMANT PRESCOLAR

5.7NEAGU G.

ELENA MADALINA

DB

GHEBOIENI (TATARANI)

STIINTE SOCIALE SI POLITICE / STIINTE ALE

EDUCATIEI

PEDAGOGIA INVATAMANTULUI

PRIMAR SI PRESCOLAR

STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA

De stat

ROMANA

Suplinitor

Nu

9.4

9.5

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

1. Nu poseda2. Nu poseda3. Nu poseda4. Nu poseda5. Nu poseda6. Nu poseda7. Nu poseda

1. Nu2. Nu3. Nu4. Fara grad5. 6. 7. 8. Nu

1.

2.

3.

4.

5.

1. Da2. EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU INVATAMANT PRESCOLAR3. 5.74. 5. 6. Da7. EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU INVATAMANT PRESCOLAR8. 6.159. 10.

1273

EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU

INVATAMANT PRESCOLAR

5.6CIOBANU V.

IZABELA

DB

TOCULESTI (VULCANA-PANDELE)

STIINTE SOCIALE SI POLITICE / STIINTE ALE

EDUCATIEI

PEDAGOGIA INVATAMANTULUI

PRIMAR SI PRESCOLAR

STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA

De stat

ROMANA

Fara statut anterior

Da

8.94

8.91

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

1. Nu poseda2. Nu poseda3. Nu poseda4. Nu poseda5. Nu poseda6. Nu poseda7. Nu poseda

1. Nu2. Nu3. Nu4. Fara grad5. 6. 7. 8. Nu

1.

2.

3.

4.

5.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

127 EDUCATOARE, 5.6 ILIE N. DB STIINTE SOCIALE SI ROMANA Da Nu Nu 1. Nu poseda 1. Nu 1. 1.

Page 11: Titularizare 2011 Note

6PROFESORI PENTRU

INVATAMANT PRESCOLAR

MIHAELA GAESTI (ORAS GAESTI)

POLITICE / STIINTE ALE EDUCATIEI

PEDAGOGIA INVATAMANTULUI

PRIMAR SI PRESCOLAR

STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA

De stat

Fara statut anterior

7.935

8.5

sustineNu

sustine

sustineNu

sustineNu

sustine

2. Nu poseda3. Nu poseda4. Nu poseda5. Nu poseda6. Nu poseda7. Nu poseda

2. Nu3. Nu4. Fara grad5. 6. 7. 8. Nu

2.

3.

4.

5.

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

1812

EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU

INVATAMANT PRESCOLAR

5.55

MIHAILESCU V. FLORICA

DB

UNGURENI (CORBII MARI)

STIINTE SOCIALE SI POLITICE / STIINTE ALE

EDUCATIEI

PEDAGOGIA INVATAMANTULUI

PRIMAR SI PRESCOLAR

STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA

De stat

ROMANA

Suplinitor

Nu

7.795

7.81

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

1. Nu poseda2. Nu poseda3. Nu poseda4. Nu poseda5. Nu poseda6. Nu poseda7. Nu poseda

1. Nu2. Nu3. Nu4. Fara grad5. 2 ani6. 7. 8. Nu

1.

2.

3.

4.

5.

1. Da2. INVATATORI, INSTITUTORI, PROFESORI PENTRU INVATAMANT PRIMAR3. 6.54. 5. 6. Da7. EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU INVATAMANT PRESCOLAR8. 8.159. 10.

1736

EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU

INVATAMANT PRESCOLAR

5.5IANCU A. VIORICA

DB

VADU STANCHII (CORBII MARI)

STIINTE SOCIALE SI POLITICE / STIINTE ALE

EDUCATIEI

PEDAGOGIA INVATAMANTULUI

PRIMAR SI PRESCOLAR

STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA

De stat

ROMANA

Suplinitor

Nu

7.61

7.56

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

1. Nu poseda2. Nu poseda3. Nu poseda4. Nu poseda5. Nu poseda6. Nu poseda7. Nu poseda

1. Nu2. Nu3. Nu4. Fara grad5. 2 ani6. 7. 8. Nu

1.

2.

3.

4.

5.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

1595

EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU

INVATAMANT PRESCOLAR

5.5IONASC N. GABRIELA

DB

MORENI (MUNICIPIUL

MORENI)

STIINTE SOCIALE SI POLITICE / STIINTE ALE

EDUCATIEI

PEDAGOGIA INVATAMANTULUI

PRIMAR SI PRESCOLAR

STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA

De stat

ROMANA

Suplinitor

Nu

8.445

8.5

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

1. Nu poseda2. STEP BY STEP3. Nu poseda4. Nu poseda5. Nu poseda6. Nu poseda7. Nu poseda

1. Nu2. Nu3. Nu4. Definitivat5. 3 ani6. 8.757. 8. Nu

1.

2.

3.

4.

5.

1. Da2. EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU INVATAMANT PRESCOLAR3. 6.354. 5. 6. Da7. EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU INVATAMANT PRESCOLAR8. 7.69. 10.

1641

EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU

INVATAMANT PRESCOLAR

5.5 VLASCEANU S. ELENA

DANIELA

DB

BALENI-ROMANI (BALENI)

STIINTE SOCIALE SI POLITICE / STIINTE ALE

EDUCATIEI

PEDAGOGIA INVATAMANTULUI

PRIMAR SI PRESCOLAR

STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA

ROMANA

Suplinitor

Nu

9.1

9.37

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

1. Nu poseda2. Nu poseda3. Nu poseda4. Nu poseda5. Nu poseda6. Nu poseda7. Nu poseda

1. Nu2. Nu3. Nu4. Definitivat5. 7 ani6. 6.627. 8. Nu

1.

2.

3.

4.

5.

1. Da2. EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU INVATAMANT PRESCOLAR3. 54. 5. 6. Da7. EDUCATOARE,

Page 12: Titularizare 2011 Note

De stat

PROFESORI PENTRU INVATAMANT PRESCOLAR8. 7.959. 10.

1404

EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU

INVATAMANT PRESCOLAR

5.4BUTARUS G.

MARIANA

DB

VLADENI

STIINTE SOCIALE SI POLITICE / STIINTE ALE

EDUCATIEI

PEDAGOGIA INVATAMANTULUI

PRIMAR SI PRESCOLAR

STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA

De stat

ROMANA

Fara statut anterior

Nu

8.15

8.5

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

1. Nu poseda2. Nu poseda3. Nu poseda4. Nu poseda5. Nu poseda6. Nu poseda7. Nu poseda

1. Nu2. Nu3. Nu4. Fara grad5. 6. 7. 8. Nu

1.

2.

3.

4.

5.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

1195

EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU

INVATAMANT PRESCOLAR

5.4MIHALACHE V.

ANDREIA

DB

ADANCA (GURA OCNITEI)

STIINTE SOCIALE SI POLITICE / STIINTE ALE

EDUCATIEI

PEDAGOGIA INVATAMANTULUI

PRIMAR SI PRESCOLAR

STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA

De stat

ROMANA

Suplinitor

Nu

8.93

9.25

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

1. Nu poseda2. Nu poseda3. Nu poseda4. Nu poseda5. Nu poseda6. Nu poseda7. Nu poseda

1. Nu2. Nu3. Nu4. Definitivat5. 4 ani6. 8.377. 8. Nu

1.

2.

3.

4.

5.

1. Da2. EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU INVATAMANT PRESCOLAR3. 8.24. 5. 6. Da7. EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU INVATAMANT PRESCOLAR8. 6.159. 10.

1450

EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU

INVATAMANT PRESCOLAR

5.35

VOICU D. AURELIA ELENA

DB

VACARESTI (VACARESTI)

STIINTE SOCIALE SI POLITICE / STIINTE ALE

EDUCATIEI

PEDAGOGIA INVATAMANTULUI

PRIMAR SI PRESCOLAR

STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA

De stat

ROMANA

Fara statut anterior

Nu

9.13

9.5

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

1. Nu poseda2. Nu poseda3. Nu poseda4. Nu poseda5. Nu poseda6. Nu poseda7. Nu poseda

1. Nu2. Nu3. Nu4. Fara grad5. 6. 7. 8. Nu

1.

2.

3.

4.

5.

1. Nu2. 3. 4. 5. 6. Da7. EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU INVATAMANT PRESCOLAR8. 5.559. 10.

1464

EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU

INVATAMANT PRESCOLAR

5.25

STANCU M. ELENA ANGELA

DB

TARGOVISTE (MUNICIPIUL TARGOVISTE)

PEDAGOGIC

INVATATOR - EDUCATOARE

MEDII

De stat

ROMANA

Fara statut anterior

Nu

8.76

8.42

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

1. Nu poseda2. Nu poseda3. Nu poseda4. Nu poseda5. Nu poseda6. Nu poseda7. Nu poseda

1. Nu2. Nu3. Nu4. Fara grad5. 6. 7. 8. Nu

1.

2.

3.

4.

5.

1. Da2. INVATATORI, INSTITUTORI, PROFESORI PENTRU INVATAMANT PRIMAR3. 7.354. 5. 6. Nu7. 8. 9. 10.

1528

EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU

INVATAMANT PRESCOLAR

5.2 GROSU S. DENISA ELENA

DB

LAZURI (COMISANI)

STIINTE SOCIALE SI POLITICE / STIINTE ALE

EDUCATIEI

PEDAGOGIA

ROMANA

Suplinitor

Nu

9.015

9.5

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

Nu

1. Nu poseda2. Nu poseda3. Nu poseda4. Nu poseda5. Nu poseda

1. Nu2. Nu3. Nu4. Fara grad5.

1.

2.

3.

1. 2. 3. 4. 5.

Page 13: Titularizare 2011 Note

INVATAMANTULUI PRIMAR SI PRESCOLAR

STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA

De stat

sustine6. Nu poseda7. Nu poseda

6. 7. 8. Nu

4.

5.

6. 7. 8. 9. 10.

2041

EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU INVATAMANT

PRESCOLAR5.2

LEANCA I. FLORENTINA

DB

GURA SUTII (GURA SUTII)

STIINTE SOCIALE SI POLITICE / STIINTE ALE EDUCATIEI

PEDAGOGIA INVATAMANTULUI PRIMAR SI PRESCOLAR

STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA

De stat

ROMANA

Fara statut anterior

Da

8.125

8.5

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

1. Nu poseda2. Nu poseda3. Nu poseda4. Nu poseda5. Nu poseda6. Nu poseda7. Nu poseda

1. Nu2. Nu3. Nu4. Fara grad5. 6. 7. 8. Nu

1.

2.

3.

4.

5.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

1165

EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU INVATAMANT

PRESCOLAR5

BALEANU V. FLORINA

DB

I. L. CARAGIALE (I. L. CARAGIALE)

SOCIOPSIHOPEDAGOGIE

INSTITUTORI - MUZICA

SUPERIOARE-SCURTA DURATA

De stat

ROMANA

Suplinitor

Nu

8.42

9.25

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

1. Nu poseda2. Nu poseda3. Nu poseda4. Nu poseda5. Nu poseda6. Nu poseda7. Nu poseda

1. Nu2. Nu3. Nu4. Fara grad5. 2 ani6. 7. 8. Nu

1.

2.

3.

4.

5.

1. Da2. LIMBA SI LITERATURA ROMANA3. 6.64. 5. 6. Da7. LIMBA SI LITERATURA ROMANA8. 6.059. 10.

1989

EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU INVATAMANT

PRESCOLAR5

MORARU D. DANIELA ALINA

DB

BARBULETU (BARBULETU)

PEDAGOGIC

INVATATOR - EDUCATOARE

MEDII

De stat

ROMANA

Suplinitor

Nu

9.1562

9.12

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

1. Nu poseda2. Nu poseda3. Nu poseda4. Nu poseda5. Nu poseda6. Nu poseda7. Nu poseda

1. Nu2. Nu3. Nu4. Fara grad5. 1 an6. 7. 8. Nu

1.

2.

3.

4.

5.

1. Da2. LIMBA SI LITERATURA ROMANA3. 4.34. 5. 6. Da7. EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU INVATAMANT PRESCOLAR8. 8.359. 10.

1583

EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU INVATAMANT

PRESCOLAR5

RADU D. MARINELA GEORGETA

DB

TARGOVISTE (MUNICIPIUL TARGOVISTE)

STIINTE SOCIALE SI POLITICE / STIINTE ALE EDUCATIEI

PEDAGOGIA INVATAMANTULUI PRIMAR SI PRESCOLAR

STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA

De stat

ROMANA

Suplinitor

Da

8.995

9.16

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

1. Nu poseda2. Nu poseda3. Nu poseda4. Nu poseda5. Nu poseda6. Nu poseda7. Nu poseda

1. Nu2. Nu3. Nu4. Definitivat5. 4 ani6. 9.227. 8. Nu

1.

2.

3.

4.

5.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

1475

EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU INVATAMANT

PRESCOLAR

4.65 PAUNESCU A. MARIA MIRABELA

DB

ANINOASA (ANINOASA)

STIINTE SOCIALE SI POLITICE / STIINTE ALE EDUCATIEI

PEDAGOGIA INVATAMANTULUI PRIMAR SI PRESCOLAR

STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA

ROMANA

Fara statut anterior

Nu

8.99

9.5

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

1. Nu poseda2. Nu poseda3. Nu poseda4. Nu poseda5. Nu poseda6. Nu poseda7. Nu poseda

1. Nu2. Nu3. Nu4. Fara grad5. 6. 7. 8. Nu

1.

2.

3.

4.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Page 14: Titularizare 2011 Note

De stat5.

9. 10.

1155

EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU INVATAMANT

PRESCOLAR4.5

PIRSE D. GHEORGHITA

DB

URSEIU (VISINESTI)

STIINTE SOCIALE SI POLITICE / STIINTE ALE EDUCATIEI

PEDAGOGIA INVATAMANTULUI PRIMAR SI PRESCOLAR

STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA

De stat

ROMANA

Suplinitor

Nu

8.525

8.5

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

1. Nu poseda2. Nu poseda3. Nu poseda4. Nu poseda5. Nu poseda6. Nu poseda7. Nu poseda

1. Nu2. Nu3. Nu4. Definitivat5. 3 ani6. 8.377. 8. Nu

1.

2.

3.

4.

5.

1. Da2. EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU INVATAMANT PRESCOLAR3. 54. 5. 6. Da7. EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU INVATAMANT PRESCOLAR8. 6.29. 10.

1988

EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU INVATAMANT

PRESCOLAR4.25

CIUCIUC C. MELANIA

DB

DIACONESTI (ORAS PUCIOASA)

SOCIOPSIHOPEDAGOGIE

INSTITUTORI - MUZICA

SUPERIOARE-SCURTA DURATA

De stat

ROMANA

Suplinitor

Nu

7.75

9.07

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

1. Nu poseda2. Nu poseda3. Nu poseda4. Nu poseda5. Nu poseda6. Nu poseda7. Nu poseda

1. Nu2. Nu3. Nu4. Definitivat5. 5 ani6. 8.257. 8. Nu

1.

2.

3.

4.

5.

1. Da2. EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU INVATAMANT PRESCOLAR3. 5.254. 5. 6. Da7. EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU INVATAMANT PRESCOLAR8. 7.359. 10.

2133

EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU INVATAMANT

PRESCOLAR4.2

CHITULESCU A. MIHAELA CORINA

DB

TARGOVISTE (MUNICIPIUL TARGOVISTE)

STIINTE SOCIALE SI POLITICE / STIINTE ALE EDUCATIEI

PEDAGOGIA INVATAMANTULUI PRIMAR SI PRESCOLAR

STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA

De stat

ROMANA

Fara statut anterior

Nu

7.53

8.37

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

1. Nu poseda2. Nu poseda3. Nu poseda4. Nu poseda5. Nu poseda6. Nu poseda7. Nu poseda

1. Nu2. Nu3. Nu4. Fara grad5. 6. 7. 8. Nu

1.

2.

3.

4.

5.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

1437

EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU INVATAMANT

PRESCOLAR4.2

POLIZACHE-ANGHEL N. IONELA

IZABELA

DB

GURA OCNITEI (GURA OCNITEI)

STIINTE SOCIALE SI POLITICE / STIINTE ALE EDUCATIEI

PEDAGOGIA INVATAMANTULUI PRIMAR SI PRESCOLAR

STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA

De stat

ROMANA

Suplinitor

Nu

8.265

8.5

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

1. Nu poseda2. Nu poseda3. Nu poseda4. Nu poseda5. Nu poseda6. Nu poseda7. Nu poseda

1. Nu2. Nu3. Nu4. Fara grad5. 6. 7. 8. Nu

1.

2.

3.

4.

5.

1. Nu2. 3. 4. 5. 6. Da7. EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU INVATAMANT PRESCOLAR8. 6.259. 10.

1152

EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU INVATAMANT

PRESCOLAR

4.2 TOSCA M. MIHAELA DB

TARGOVISTE (MUNICIPIUL TARGOVISTE)

STIINTE SOCIALE SI POLITICE / STIINTE ALE EDUCATIEI

PEDAGOGIA INVATAMANTULUI PRIMAR SI PRESCOLAR

STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA

De stat

ROMANA

Suplinitor

Nu

8.165

8.57

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

1. Nu poseda2. Nu poseda3. Nu poseda4. Nu poseda5. Nu poseda6. Nu poseda7. Nu poseda

1. Nu2. Nu3. Nu4. Fara grad5. 1 an6. 7. 8. Nu

1.

2.

3.

4.

5.

1. Da2. EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU INVATAMANT PRESCOLAR3. 5.554. 5. 6. Da7. EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU INVATAMANT PRESCOLAR

Page 15: Titularizare 2011 Note

8. 79. 10.

1167

EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU INVATAMANT

PRESCOLAR4.15

MARCU A. MARIANA

DB

VISINA (VISINA)

STIINTE SOCIALE SI POLITICE / STIINTE ALE EDUCATIEI

PEDAGOGIA INVATAMANTULUI PRIMAR SI PRESCOLAR

STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA

De stat

ROMANA

Suplinitor

Nu

8.28

8.75

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

1. Nu poseda2. Nu poseda3. Nu poseda4. Nu poseda5. Nu poseda6. Nu poseda7. Nu poseda

1. Nu2. Nu3. Nu4. Fara grad5. 2 ani6. 7. 8. Nu

1.

2.

3.

4.

5.

1. Nu2. 3. 4. 5. 6. Da7. EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU INVATAMANT PRESCOLAR8. 59. 10.

1339

EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU INVATAMANT

PRESCOLAR4.15

POPESCU G. ELENA CRISTINA

DB

BRANESTI (BRANESTI)

STIINTE SOCIALE SI POLITICE / STIINTE ALE EDUCATIEI

PEDAGOGIA INVATAMANTULUI PRIMAR SI PRESCOLAR

STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA

De stat

ROMANA

Fara statut anterior

Nu

8.815

9.25

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

1. Nu poseda2. Nu poseda3. Nu poseda4. Nu poseda5. Nu poseda6. Nu poseda7. Nu poseda

1. Nu2. Nu3. Nu4. Fara grad5. 6. 7. 8. Nu

1.

2.

3.

4.

5.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

1544

EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU INVATAMANT

PRESCOLAR4.05 DELCA I. NICOLETA

DB

UNGURENI (CORBII MARI)

STIINTE SOCIALE SI POLITICE / STIINTE ALE EDUCATIEI

PEDAGOGIA INVATAMANTULUI PRIMAR SI PRESCOLAR

STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA

De stat

ROMANA

Fara statut anterior

Da

8.975

8.66

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

1. Nu poseda2. Nu poseda3. Nu poseda4. Nu poseda5. Nu poseda6. Nu poseda7. Nu poseda

1. Nu2. Nu3. Nu4. Fara grad5. 6. 7. 8. Nu

1.

2.

3.

4.

5.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

1827

EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU INVATAMANT

PRESCOLAR4.05 VATASE I. RALUCA

DB

TITU (ORAS TITU)

STIINTE SOCIALE SI POLITICE / STIINTE ALE EDUCATIEI

PEDAGOGIA INVATAMANTULUI PRIMAR SI PRESCOLAR

STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA

De stat

ROMANA

Fara statut anterior

Da

8.23

7.91

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

1. Nu poseda2. Nu poseda3. Nu poseda4. Nu poseda5. Nu poseda6. Nu poseda7. Nu poseda

1. Nu2. Nu3. Nu4. Fara grad5. 6. 7. 8. Nu

1.

2.

3.

4.

5.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

1163

EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU INVATAMANT

PRESCOLAR4 SAVU I. ELENA

DB

TARGOVISTE (MUNICIPIUL TARGOVISTE)

SOCIOPSIHOPEDAGOGIE

INSTITUTORI - MUZICA

SUPERIOARE-SCURTA DURATA

De stat

ROMANA

Suplinitor

Nu

8.27

9.57

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

1. Nu poseda2. STEP BY STEP3. Nu poseda4. Nu poseda5. Nu poseda6. Nu poseda7. Nu poseda

1. Nu2. Nu3. Nu4. Definitivat5. 7 ani6. 7.777. 8. Nu

1.

2.

3.

4.

5.

1. Da2. EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU INVATAMANT PRESCOLAR3. 54. 5. 6. Nu7. 8. 9. 10.

1841

EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU INVATAMANT

PRESCOLAR

4 ZAMFIR D. NICOLETA

B

BUCURESTI SECTORUL 6 (MUNICIPIUL

BUCURESTI)

STIINTE SOCIALE SI POLITICE / STIINTE ALE EDUCATIEI

PEDAGOGIA INVATAMANTULUI PRIMAR SI PRESCOLAR

STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA

ROMANA

Fara statut anterior

Da

8.525

8.62

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

1. Nu poseda2. Nu poseda3. Nu poseda4. Nu poseda5. Nu poseda6. Nu poseda7. Nu poseda

1. Nu2. Nu3. Nu4. Fara grad5. 6. 7. 8. Nu

1.

2.

3.

4.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Page 16: Titularizare 2011 Note

De stat5.

9. 10.

1158

EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU INVATAMANT

PRESCOLAR3.95

MUSAT C. GIORGIANA

DB

VLADENI (VLADENI)

STIINTE SOCIALE SI POLITICE / STIINTE ALE EDUCATIEI

PEDAGOGIA INVATAMANTULUI PRIMAR SI PRESCOLAR

STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA

De stat

ROMANA

Fara statut anterior

Nu

8.885

9.25

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

1. Nu poseda2. Nu poseda3. Nu poseda4. Nu poseda5. Nu poseda6. Nu poseda7. Nu poseda

1. Nu2. Nu3. Nu4. Fara grad5. 6. 7. 8. Nu

1.

2.

3.

4.

5.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

1429

EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU INVATAMANT

PRESCOLAR3.9

BUDILICA E. CRISTINA MARIANA

DB

TARGOVISTE (MUNICIPIUL TARGOVISTE)

STIINTE SOCIALE SI POLITICE / STIINTE ALE EDUCATIEI

PEDAGOGIA INVATAMANTULUI PRIMAR SI PRESCOLAR

STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA

De stat

ROMANA

Fara statut anterior

Nu

8.74

9.25

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

1. Nu poseda2. Nu poseda3. Nu poseda4. Nu poseda5. Nu poseda6. Nu poseda7. Nu poseda

1. Nu2. Nu3. Nu4. Fara grad5. 6. 7. 8. Nu

1.

2.

3.

4.

5.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

1871

EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU INVATAMANT

PRESCOLAR3.9

GHEORGHE T. MARIA ALINA

DB

RACOVITA (BUCSANI)

STIINTE SOCIALE SI POLITICE / STIINTE ALE EDUCATIEI

PEDAGOGIA INVATAMANTULUI PRIMAR SI PRESCOLAR

STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA

De stat

ROMANA

Suplinitor

Nu

8.035

8

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

1. Nu poseda2. Nu poseda3. Nu poseda4. Nu poseda5. Nu poseda6. Nu poseda7. Nu poseda

1. Nu2. Nu3. Nu4. Fara grad5. 6. 7. 8. Nu

1.

2.

3.

4.

5.

1. Da2. EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU INVATAMANT PRESCOLAR3. 3.54. 5. 6. Da7. EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU INVATAMANT PRESCOLAR8. 4.359. 10.

1469

EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU INVATAMANT

PRESCOLAR3.8

GEORGESCU-ENE M. ANDREEA CRISTINA

DB

TITU (ORAS TITU)

PEDAGOGIE

INSTITUTORI - INVATAMANT PRESCOLAR

SUPERIOARE-SCURTA DURATA

De stat

ROMANA

Suplinitor

Nu

7.72

9

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

1. Nu poseda2. Nu poseda3. Nu poseda4. Nu poseda5. Nu poseda6. Nu poseda7. Nu poseda

1. Nu2. Nu3. Nu4. Definitivat5. 5 ani6. 8.057. 8. Nu

1.

2.

3.

4.

5.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

1194

EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU

INVATAMANT PRESCOLAR

3.8PINTILIE I.

FLORENTINA

DB

PUCHENI (MOROENI)

SOCIOPSIHOPEDAGOGIE

INSTITUTORI - O LIMBA STRAINA

SUPERIOARE-SCURTA DURATA

De stat

ROMANA

Fara statut anterior

Nu

8.035

8.23

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

1. Nu poseda2. Nu poseda3. Nu poseda4. Nu poseda5. Nu poseda6. Nu poseda7. Nu poseda

1. Nu2. Nu3. Nu4. Fara grad5. 1 an6. 7. 8. Nu

1.

2.

3.

4.

5.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

1513

EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU

INVATAMANT

3.75 ENACHE M. MIHAELA ELENA

DB

CAZACI (NUCET)

STIINTE SOCIALE SI POLITICE / STIINTE ALE EDUCATIEI

ROMANA

Fara statut

Nu

9.125

Nu sustine

Nu

Nu sustine

Nu

1. Nu poseda2. Nu poseda3. Nu poseda

1. Nu2. Nu3. Nu

1.

2.

1. 2. 3.

Page 17: Titularizare 2011 Note

PRESCOLAR

PEDAGOGIA INVATAMANTULUI PRIMAR SI

PRESCOLAR

STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA

De stat

anterior9

sustinesustine

Nu sustine

4. Nu poseda5. Nu poseda6. Nu poseda7. Nu poseda

4. Fara grad5. 6. 7. 8. Nu

3.

4.

5.

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

1718

EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU

INVATAMANT PRESCOLAR

3.65BRINCOVEANU D.

VERONICA

DB

NICULESTI (NICULESTI)

STIINTE SOCIALE SI POLITICE / STIINTE ALE EDUCATIEI

PEDAGOGIA INVATAMANTULUI PRIMAR SI

PRESCOLAR

STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA

De stat

ROMANA

Suplinitor

Nu

8.13

7.75

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

1. Nu poseda2. Nu poseda3. Nu poseda4. Nu poseda5. Nu poseda6. Nu poseda7. Nu poseda

1. Nu2. Nu3. Nu4. Fara grad5. 2 ani6. 7. 8. Nu

1.

2.

3.

4.

5.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

1730

EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU

INVATAMANT PRESCOLAR

3.6 PAVEL S. ANCADB

TITU (ORAS TITU)

PEDAGOGIC

INVATATOR - EDUCATOARE

POST LICEAL

Privat

ROMANA

Suplinitor

Nu

8.1

7.37

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

1. Nu poseda2. Nu poseda3. Nu poseda4. Nu poseda5. Nu poseda6. Nu poseda7. Nu poseda

1. Nu2. Nu3. Nu4. Definitivat5. 11 ani6. 8.877. 8. Nu

1.

2.

3.

4.

5.

1. Da2. EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU INVATAMANT PRESCOLAR3. 54. 5. 6. Da7. EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU INVATAMANT PRESCOLAR8. 6.69. 10.

1968

EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU

INVATAMANT PRESCOLAR

3.6STANCU C. IOANA

CERASELA

DB

MICLOSANII MICI (MALU CU FLORI)

SOCIOPSIHOPEDAGOGIE

INSTITUTORI - MUZICA

SUPERIOARE-SCURTA DURATA

De stat

ROMANA

Suplinitor

Nu

7.69

8.81

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

1. Nu poseda2. Nu poseda3. Nu poseda4. Nu poseda5. Nu poseda6. Nu poseda7. Nu poseda

1. Nu2. Nu3. Da4. Definitivat5. 6 ani6. 8.817. 8. Nu

1.

2.

3.

4.

5.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

1578

EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU

INVATAMANT PRESCOLAR

3.55 RADU N. MIRELA

DB

GAESTI (ORAS GAESTI)

SOCIOPSIHOPEDAGOGIE

INSTITUTORI

SUPERIOARE-SCURTA DURATA

Privat

ROMANA

Suplinitor

Nu

6.52

6.25

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

1. Nu poseda2. Nu poseda3. Nu poseda4. Nu poseda5. Nu poseda6. Nu poseda7. Nu poseda

1. Nu2. Nu3. Nu4. Definitivat5. 10 ani6. 8.17. 8. Nu

1.

2.

3.

4.

5.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

1466

EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU

INVATAMANT PRESCOLAR

3.3BROTEA R. LOREDANA

DB

PRODULESTI (PRODULESTI)

STIINTE SOCIALE SI POLITICE / STIINTE ALE EDUCATIEI

PEDAGOGIA INVATAMANTULUI PRIMAR SI

PRESCOLAR

STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA

De stat

ROMANA

Fara statut anterior

Da

7.795

7.5

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

1. Nu poseda2. Nu poseda3. Nu poseda4. Nu poseda5. Nu poseda6. Nu poseda7. Nu poseda

1. Nu2. Nu3. Nu4. Fara grad5. 6. 7. 8. Nu

1.

2.

3.

4.

5.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

176 EDUCATOARE, 3.25 BARBU V. CORINA DB PEDAGOGIC ROMANA Nu Nu Nu 1. Nu poseda 1. Nu 1. 1. Da

Page 18: Titularizare 2011 Note

9PROFESORI PENTRU

INVATAMANT PRESCOLAR

RACIU (RACIU)

INVATATOR - EDUCATOARE

MEDII

De stat

Suplinitor8.69

8.65

sustineNu

sustine

sustineNu

sustineNu

sustine

2. Nu poseda3. Nu poseda4. Nu poseda5. Nu poseda6. Nu poseda7. Nu poseda

2. Nu3. Nu4. Fara grad5. 2 ani6. 7. 8. Nu

2.

3.

4.

5.

2. INVATATORI, INSTITUTORI, PROFESORI PENTRU INVATAMANT PRIMAR3. 5.74. 5. 6. Da7. EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU INVATAMANT PRESCOLAR8. 89. 10.

2036

EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU

INVATAMANT PRESCOLAR

3.2DIACONESCU M.

MARIA ALEXANDRA

DB

TARGOVISTE (MUNICIPIUL TARGOVISTE)

PEDAGOGIC

INVATATOR - EDUCATOARE

MEDII

De stat

ROMANA

Angajat in alt domeniu de

activitate

Nu

8.02

8.07

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

1. Nu poseda2. Nu poseda3. Nu poseda4. Nu poseda5. Nu poseda6. Nu poseda7. Nu poseda

1. Nu2. Nu3. Nu4. Fara grad5. 6. 7. 8. Nu

1.

2.

3.

4.

5.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

1499

EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU

INVATAMANT PRESCOLAR

3.15 ANDREI C. DORINA

DB

TARGOVISTE (MUNICIPIUL TARGOVISTE)

SOCIOPSIHOPEDAGOGIE

INSTITUTORI - MUZICA

SUPERIOARE-SCURTA DURATA

De stat

ROMANA

Suplinitor

Nu

8.245

9.06

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

1. Nu poseda2. Nu poseda3. Nu poseda4. Nu poseda5. Nu poseda6. Nu poseda7. Nu poseda

1. Nu2. Nu3. Nu4. Definitivat5. 6 ani6. 8.57. 8. Nu

1.

2.

3.

4.

5.

1. Da2. EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU INVATAMANT PRESCOLAR3. 5.654. 5. 6. Da7. EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU INVATAMANT PRESCOLAR8. 5.559. 10.

1976

EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU

INVATAMANT PRESCOLAR

3.1BUNICA P. ELENA

GEORGIANA

DB

SOTANGA (SOTANGA)

STIINTE SOCIALE SI POLITICE / STIINTE ALE EDUCATIEI

PEDAGOGIA INVATAMANTULUI PRIMAR SI

PRESCOLAR

STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA

De stat

ROMANA

Fara statut anterior

Nu

8.075

8.5

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

1. Nu poseda2. Nu poseda3. Nu poseda4. Nu poseda5. Nu poseda6. Nu poseda7. Nu poseda

1. Nu2. Nu3. Nu4. Fara grad5. 6. 7. 8. Nu

1.

2.

3.

4.

5.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

1187

EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU

INVATAMANT PRESCOLAR

3 RADOI G. CAMELIA

DB

CORBII MARI (CORBII MARI)

STIINTE SOCIALE SI POLITICE / STIINTE ALE EDUCATIEI

PEDAGOGIA INVATAMANTULUI PRIMAR SI

PRESCOLAR

STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA

De stat

ROMANA

Angajat in alt domeniu de

activitate

Da

7.615

7.66

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

1. Nu poseda2. Nu poseda3. Nu poseda4. Nu poseda5. Nu poseda6. Nu poseda7. Nu poseda

1. Nu2. Nu3. Nu4. Fara grad5. 6. 7. 8. Nu

1.

2.

3.

4.

5.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

1387

EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU

INVATAMANT PRESCOLAR

2.9 FLOREA I. FLORENTINA

DB

VACARESTI (VACARESTI)

STIINTE SOCIALE SI POLITICE / STIINTE ALE EDUCATIEI

PEDAGOGIA INVATAMANTULUI PRIMAR SI

ROMANA

Fara statut anterior

Da

7.81

7.58

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

Nu

1. Nu poseda2. Nu poseda3. Nu poseda4. Nu poseda5. Nu poseda

1. Nu2. Nu3. Nu4. Fara grad5.

1.

2.

3.

1. 2. 3. 4. 5.

Page 19: Titularizare 2011 Note

PRESCOLAR

STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA

De stat

sustine6. Nu poseda7. Nu poseda

6. 7. 8. Nu

4.

5.

6. 7. 8. 9. 10.

1869

EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU

INVATAMANT PRESCOLAR

2.85BRANCOVEANU I.

MIOARA

DB

NICULESTI (NICULESTI)

STIINTE SOCIALE SI POLITICE / STIINTE ALE EDUCATIEI

PEDAGOGIA INVATAMANTULUI PRIMAR SI

PRESCOLAR

STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA

De stat

ROMANA

Suplinitor

Nu

9.09

9.12

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

1. Nu poseda2. Nu poseda3. Nu poseda4. Nu poseda5. Nu poseda6. Nu poseda7. Nu poseda

1. Nu2. Nu3. Nu4. Fara grad5. 6. 7. 8. Nu

1.

2.

3.

4.

5.

1. Nu2. 3. 4. 5. 6. Da7. EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU INVATAMANT PRESCOLAR8. 6.19. 10.

2123

EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU

INVATAMANT PRESCOLAR

2.85DINICA A. MARIANA

LOREDANA

DB

TELESTI (LUDESTI)

STIINTE SOCIALE SI POLITICE / STIINTE ALE EDUCATIEI

PEDAGOGIA INVATAMANTULUI PRIMAR SI

PRESCOLAR

STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA

De stat

ROMANA

Suplinitor

Nu

8.54

9.37

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

1. Nu poseda2. Nu poseda3. Nu poseda4. Nu poseda5. Nu poseda6. Nu poseda7. Nu poseda

1. Nu2. Da3. Da4. Fara grad5. 2 ani6. 7. 8. Nu

1.

2.

3.

4.

5.

1. Da2. EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU INVATAMANT PRESCOLAR3. 54. 5. 6. Da7. EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU INVATAMANT PRESCOLAR8. 6.39. 10.

1190

EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU

INVATAMANT PRESCOLAR

2.85DINU G. GABRIELA

FLORENTINA

DB

PUCHENI (PUCHENI)

PEDAGOGIC

INVATATOR - EDUCATOARE

MEDII

De stat

ROMANA

Suplinitor

Nu

8.32

8.11

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

1. Nu poseda2. STEP BY STEP3. Nu poseda4. Nu poseda5. Nu poseda6. Nu poseda7. Nu poseda

1. Nu2. Nu3. Nu4. Fara grad5. 1 an6. 7. 8. Nu

1.

2.

3.

4.

5.

1. Da2. INVATATORI, INSTITUTORI, PROFESORI PENTRU INVATAMANT PRIMAR3. 5.94. 5. 6. Da7. EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU INVATAMANT PRESCOLAR8. 7.259. 10.

1250

EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU

INVATAMANT PRESCOLAR

2.8MIU M. MAGDALENA

PERSIDA

DB

VALEA MARE (VALEA MARE)

SOCIOPSIHOPEDAGOGIE

INSTITUTORI

SUPERIOARE-SCURTA DURATA

Privat

ROMANA

Suplinitor

Nu

6.22

6

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

1. Nu poseda2. Nu poseda3. Nu poseda4. Nu poseda5. Nu poseda6. Nu poseda7. Nu poseda

1. Nu2. Nu3. Nu4. Definitivat5. 12 ani6. 6.777. 8. Nu

1.

2.

3.

4.

5.

1. Da2. EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU INVATAMANT PRESCOLAR3. 5.44. 5. 6. Da7. EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU INVATAMANT PRESCOLAR8. 59. 10.

1391

EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU

INVATAMANT PRESCOLAR

2.75 SIMA I. LUMINITA DB

DOBRA (DOBRA)

STIINTE SOCIALE SI POLITICE / STIINTE ALE EDUCATIEI

PEDAGOGIA

ROMANA

Fara statut anterior

Da

8.86

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

1. Nu poseda2. Nu poseda3. Nu poseda4. Nu poseda

1. Nu2. Nu3. Nu4. Fara grad

1.

2.

1. 2. 3. 4.

Page 20: Titularizare 2011 Note

INVATAMANTULUI PRIMAR SI PRESCOLAR

STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA

De stat

8.58Nu

sustine

5. Nu poseda6. Nu poseda7. Nu poseda

5. 6. 7. 8. Nu

3.

4.

5.

5. 6. 7. 8. 9. 10.

1801

EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU

INVATAMANT PRESCOLAR

2.5TUDORACHE I.

IOANA

DB

BRANISTEA (BRANISTEA)

STIINTE SOCIALE SI POLITICE / STIINTE ALE EDUCATIEI

PEDAGOGIA INVATAMANTULUI PRIMAR SI

PRESCOLAR

STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA

De stat

ROMANA

Fara statut anterior

Nu

8.52

8.87

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

1. Nu poseda2. Nu poseda3. Nu poseda4. Nu poseda5. Nu poseda6. Nu poseda7. Nu poseda

1. Nu2. Nu3. Nu4. Fara grad5. 6. 7. 8. Nu

1.

2.

3.

4.

5.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

2012

EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU

INVATAMANT PRESCOLAR

2.35 COMAN B. ADRIANA

DB

VALEA LARGA (PUCHENI)

SOCIOPSIHOPEDAGOGIE

INSTITUTORI - DESEN

SUPERIOARE-SCURTA DURATA

Privat

ROMANA

Suplinitor

Nu

6.975

7

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

1. Nu poseda2. Nu poseda3. Nu poseda4. Nu poseda5. Nu poseda6. Nu poseda7. Nu poseda

1. Nu2. Nu3. Nu4. Definitivat5. 15 ani6. 7.627. 8. Nu

1.

2.

3.

4.

5.

1. Nu2. 3. 4. 5. 6. Da7. EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU INVATAMANT PRESCOLAR8. 5.99. 10.

1848

EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU

INVATAMANT PRESCOLAR

2.15STANCULEANU M.

FLORINA

DB

GRECI (PETRESTI)

SOCIOPSIHOPEDAGOGIE

INSTITUTORI - MUZICA

SUPERIOARE-SCURTA DURATA

De stat

ROMANA

Suplinitor

Nu

7.31

8.31

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

1. Nu poseda2. Nu poseda3. Nu poseda4. Nu poseda5. Nu poseda6. Nu poseda7. Nu poseda

1. Nu2. Nu3. Nu4. Fara grad5. 6 ani6. 7. 8. Nu

1. 2. 3. 4. 5.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

1695

EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU

INVATAMANT PRESCOLAR

1.8STEFANICA N. DANIELA ANA

MARIA

DB

VALEA VOIVOZILOR

(RAZVAD)

PEDAGOGIE

INSTITUTORI - INVATAMANT PRESCOLAR

SUPERIOARE-SCURTA DURATA

De stat

ROMANA

Suplinitor

Nu

7.93

8.75

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

1. Nu poseda2. Nu poseda3. Nu poseda4. Nu poseda5. Nu poseda6. Nu poseda7. Nu poseda

1. Nu2. Nu3. Nu4. Fara grad5. 1 an6. 7. 8. Nu

1. 2. 3. 4. 5.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

1211

EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU

INVATAMANT PRESCOLAR

1.6STAN I. FLORENTINA

MADALINA

DB

PRIBOIU (TATARANI)

PEDAGOGIE

INSTITUTORI - INVATAMANT PRESCOLAR

SUPERIOARE-SCURTA DURATA

De stat

ROMANA

Suplinitor

Nu

8.44

9.37

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

1. Nu poseda2. Nu poseda3. Nu poseda4. Nu poseda5. Nu poseda6. Nu poseda7. Nu poseda

1. Nu2. Nu3. Nu4. Fara grad5. 4 ani6. 7. 8. Nu

1. 2. 3. 4. 5.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Page 21: Titularizare 2011 Note

2110

EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU

INVATAMANT PRESCOLAR

1BADILA I. ANA

GABRIELA

DB

HULUBESTI (HULUBESTI)

SOCIOPSIHOPEDAGOGIE

INSTITUTORI - MUZICA

SUPERIOARE-SCURTA DURATA

De stat

ROMANA

Suplinitor

Nu

7.2

7.81

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

1. Nu poseda2. Nu poseda3. Nu poseda4. Nu poseda5. Nu poseda6. Nu poseda7. Nu poseda

1. Nu2. Nu3. Nu4. Definitivat5. 6 ani6. 7.757. 8. Nu

1. 2. 3. 4. 5.

1. Nu2. 3. 4. 5. 6. Da7. EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU INVATAMANT PRESCOLAR8. 4.29. 10.

1514

EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU

INVATAMANT PRESCOLAR

-ALDEA I. OANA

IONELA

DB

GAESTI (ORAS GAESTI)

SOCIOPSIHOPEDAGOGIE

INSTITUTORI

SUPERIOARE-SCURTA DURATA

Privat

ROMANA

Suplinitor

Nu

7.18

7.25

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

1. Nu poseda2. Nu poseda3. Nu poseda4. Nu poseda5. Nu poseda6. Nu poseda7. Nu poseda

1. Nu2. Nu3. Nu4. Definitivat5. 8 ani6. 7.087. 8. Nu

1. 2. 3. 4. 5.

1. Da2. INVATATORI, INSTITUTORI, PROFESORI PENTRU INVATAMANT PRIMAR3. 5.34. 5. 6. Da7. INVATATORI, INSTITUTORI, PROFESORI PENTRU INVATAMANT PRIMAR8. 6.89. 10.

1694

EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU

INVATAMANT PRESCOLAR

- BADEA M. SORINAPH

BATESTI (BRAZI)

SOCIOPSIHOPEDAGOGIE

INSTITUTORI - O LIMBA STRAINA

SUPERIOARE-SCURTA DURATA

De stat

ROMANA

Titular

Nu

8.61

8.13

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

1. Nu poseda2. Nu poseda3. Nu poseda4. Nu poseda5. Nu poseda6. Nu poseda7. Nu poseda

1. Nu2. Nu3. Nu4. Definitivat5. 12 ani6. 8.357. 8. Nu

DB

CIOCANARI (NICULESTI)

GRADINITA CU PROGRAM NORMAL

NR.2 CIOCANARI NICULESTI

PRESCOLAR

EDUCATOARE (IN LIMBA ROMANA)

1. Nu2. Da3. Nu4. Nu5.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

1440

EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU

INVATAMANT PRESCOLAR

-BARBU I. NICOLETA

CATALINA

DB

RACOVITA (BUCSANI)

SOCIOPSIHOPEDAGOGIE

INSTITUTORI - MUZICA

SUPERIOARE-SCURTA DURATA

De stat

ROMANA

Suplinitor

Nu

7.325

7.76

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

1. Nu poseda2. Nu poseda3. Nu poseda4. Nu poseda5. Nu poseda6. Nu poseda7. Nu poseda

1. Nu2. Nu3. Nu4. Definitivat5. 6 ani6. 7.187. 8. Nu

1. 2. 3. 4. 5.

1. Da2. EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU INVATAMANT PRESCOLAR3. 5.74. 5. 6. Da7. EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU INVATAMANT PRESCOLAR8. 7.859. 10.

1263 EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU

INVATAMANT PRESCOLAR

- BOBOACA V. ELENA CORINA

DB

BRANESTI (BRANESTI)

PEDAGOGIC

INVATATOR - EDUCATOARE

ROMANA

Suplinitor

Nu

8.6

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

1. Nu poseda2. Nu poseda3. Nu poseda4. Nu poseda

1. Nu2. Nu3. Nu4. Definitivat

1. 2. 3. 4.

1. Da2. INVATATORI, INSTITUTORI, PROFESORI PENTRU

Page 22: Titularizare 2011 Note

POST LICEAL

Privat

7.75Nu

sustine

5. Nu poseda6. Nu poseda7. Nu poseda

5. 9 ani6. 8.37. 8. Nu

5.

INVATAMANT PRIMAR3. 7.954. 5. 6. Da7. EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU INVATAMANT PRESCOLAR8. 7.69. 10.

1161

EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU

INVATAMANT PRESCOLAR

- BRICA N. ELENA

DB

MORTENI (MORTENI)

PEDAGOGIC

INVATATOR - EDUCATOARE

POST LICEAL

Privat

ROMANA

Suplinitor

Nu

7.8625

7.11

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

1. Nu poseda2. Nu poseda3. Nu poseda4. Nu poseda5. Nu poseda6. Nu poseda7. Nu poseda

1. Nu2. Nu3. Nu4. Definitivat5. 9 ani6. 8.867. 8. Nu

1. 2. 3. 4. 5.

1. Da2. EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU INVATAMANT PRESCOLAR3. 5.94. 5. 6. Da7. EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU INVATAMANT PRESCOLAR8. 8.059. 10.

1488

EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU

INVATAMANT PRESCOLAR

-BUCUR P. ELENA

CRISTINA

DB

COMISANI (COMISANI)

STIINTE SOCIALE SI POLITICE / STIINTE ALE

EDUCATIEI

PEDAGOGIA INVATAMANTULUI PRIMAR

SI PRESCOLAR

STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA

De stat

ROMANA

Suplinitor

Nu

8.72

8.87

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

1. Nu poseda2. STEP BY STEP3. Nu poseda4. Nu poseda5. Nu poseda6. Nu poseda7. Nu poseda

1. Nu2. Nu3. Nu4. Definitivat5. 4 ani6. 7.457. 8. Nu

1. 2. 3. 4. 5.

1. Nu2. 3. 4. 5. 6. Da7. EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU INVATAMANT PRESCOLAR8. 7.49. 10.

1825

EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU

INVATAMANT PRESCOLAR

-BUTCA G. ELENA

DANIELA

DB

PUCIOASA (ORAS

PUCIOASA)

STIINTE SOCIALE SI POLITICE / STIINTE ALE

EDUCATIEI

PEDAGOGIA INVATAMANTULUI PRIMAR

SI PRESCOLAR

STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA

De stat

ROMANA

Suplinitor

Nu

8.57

8.37

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

1. Nu poseda2. STEP BY STEP3. Nu poseda4. Nu poseda5. Nu poseda6. Nu poseda7. Nu poseda

1. Nu2. Nu3. Nu4. Definitivat5. 6 ani6. 8.157. 8. Nu

1. 2. 3. 4. 5.

1. Da2. EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU INVATAMANT PRESCOLAR3. 3.84. 5. 6. Da7. EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU INVATAMANT PRESCOLAR8. 5.359. 10.

1166 EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU

INVATAMANT PRESCOLAR

- CEGA V. ELENA LAURA

DB

VLADENI (VLADENI)

PEDAGOGIC

INVATATOR - EDUCATOARE

MEDII

ROMANA

Titular

Nu

8.965

8.51

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

1. Nu poseda2. Nu poseda3. Nu poseda4. Nu poseda5. Nu poseda6. Nu poseda7. Nu poseda

1. Nu2. Nu3. Nu4. Fara grad5. 1 an6. 7.

DB

SERDANU (LUNGULETU)

GRADINITA CU PROGRAM NORMAL

1. Nu2. Da3. Nu4. Nu5.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Page 23: Titularizare 2011 Note

De stat 8. Nu

SERDANU LUNGULETU

PRESCOLAR

EDUCATOARE (IN LIMBA ROMANA)

8. 9. 10.

1193

EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU

INVATAMANT PRESCOLAR

-CERNEA I. CARMEN

LOREDANA

DB

VIFORATA (ANINOASA)

STIINTE SOCIALE SI POLITICE / STIINTE ALE

EDUCATIEI

PEDAGOGIA INVATAMANTULUI PRIMAR

SI PRESCOLAR

STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA

De stat

ROMANA

Titular

Nu

9.21

9.5

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

1. Nu poseda2. STEP BY STEP3. Nu poseda4. Nu poseda5. Nu poseda6. Nu poseda7. Nu poseda

1. Nu2. Nu3. Nu4. Definitivat5. 2 ani6. 8.127. 8. Nu

DB

MOGOSANI (MOGOSANI)

GRADINITA CU PROGRAM NORMAL

MOGOSANI

PRESCOLAR

EDUCATOARE (IN LIMBA ROMANA)

1. Da2. Da3. Nu4. Nu5.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

1286

EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU

INVATAMANT PRESCOLAR

-CERNEA M. MARIANA

DB

TARGOVISTE (MUNICIPIUL TARGOVISTE)

STIINTE SOCIALE SI POLITICE / STIINTE ALE

EDUCATIEI

PEDAGOGIA INVATAMANTULUI PRIMAR

SI PRESCOLAR

STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA

De stat

ROMANA

Suplinitor

Nu

8.65

9

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

1. Nu poseda2. Nu poseda3. Nu poseda4. Nu poseda5. Nu poseda6. Nu poseda7. Nu poseda

1. Nu2. Nu3. Nu4. Fara grad5. 6. 7. 8. Nu

1. 2. 3. 4. 5.

1. Da2. EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU INVATAMANT PRESCOLAR3. 5.94. 5. 6. Da7. EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU INVATAMANT PRESCOLAR8. 7.659. 10.

1237

EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU

INVATAMANT PRESCOLAR

-CIOBANU I. IONELA

CECILIA

DB

DOBRA (DOBRA)

SOCIOPSIHOPEDAGOGIE

INSTITUTORI - MUZICA

SUPERIOARE-SCURTA DURATA

De stat

ROMANA

Suplinitor

Nu

8.385

9.41

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

1. Nu poseda2. Nu poseda3. Nu poseda4. Nu poseda5. Nu poseda6. Nu poseda7. Nu poseda

1. Nu2. Nu3. Nu4. Definitivat5. 9 ani6. 8.87. 8. Nu

1. 2. 3. 4. 5.

1. Nu2. 3. 4. 5. 6. Da7. EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU INVATAMANT PRESCOLAR8. 5.459. 10.

1216

EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU

INVATAMANT PRESCOLAR

-CIUPALA C. ROXANA

ELENA

DB

TARGOVISTE (MUNICIPIUL TARGOVISTE)

SOCIOPSIHOPEDAGOGIE

INSTITUTORI - O LIMBA STRAINA

SUPERIOARE-SCURTA DURATA

De stat

ROMANA

Suplinitor

Nu

7.275

8.02

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

1. Nu poseda2. Nu poseda3. Nu poseda4. Nu poseda5. Nu poseda6. Nu poseda7. Nu poseda

1. Nu2. Nu3. Nu4. Definitivat5. 6 ani6. 8.87. 8. Nu

1. 2. 3. 4. 5.

1. Da2. EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU INVATAMANT PRESCOLAR3. 5.14. 5. 6. Nu7. 8. 9. 10.

1878 EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU

INVATAMANT

- COADA D. MIOARA DB

NICULESTI

STIINTE SOCIALE SI POLITICE / STIINTE ALE

EDUCATIEI

ROMANA

Suplinitor

Nu

7.605

Nu sustine

Nu

Nu sustine

Nu

1. Nu poseda2. Nu poseda3. Nu poseda

1. Nu2. Nu3. Nu

1. 2. 3.

1. 2. 3.

Page 24: Titularizare 2011 Note

PRESCOLAR (NICULESTI)

PEDAGOGIA INVATAMANTULUI PRIMAR

SI PRESCOLAR

STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA

De stat

7.06sustine

sustineNu

sustine

4. Nu poseda5. Nu poseda6. Nu poseda7. Nu poseda

4. Definitivat5. 2 ani6. 8.127. 8. Nu

4. 5.

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

1535

EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU

INVATAMANT PRESCOLAR

-COMANESCU I.

ELENA

DB

CANDESTI-VALE (CANDESTI)

SOCIOPSIHOPEDAGOGIE

INSTITUTORI - DESEN

SUPERIOARE-SCURTA DURATA

Privat

ROMANA

Suplinitor

Nu

7.435

7

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

1. Nu poseda2. Nu poseda3. Nu poseda4. Nu poseda5. Nu poseda6. Nu poseda7. Nu poseda

1. Nu2. Nu3. Nu4. Fara grad5. 8 ani6. 7. 8. Nu

1. 2. 3. 4. 5.

1. Da2. INVATATORI, INSTITUTORI, PROFESORI PENTRU INVATAMANT PRIMAR3. 5.34. 5. 6. Nu7. 8. 9. 10.

1822

EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU

INVATAMANT PRESCOLAR

-CONSTANTINESCU V. RALUCA MADALINA

DB

PUCIOASA (ORAS

PUCIOASA)

STIINTE SOCIALE SI POLITICE / STIINTE ALE

EDUCATIEI

PEDAGOGIA INVATAMANTULUI PRIMAR

SI PRESCOLAR

STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA

De stat

ROMANA

Suplinitor

Nu

8.705

9

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

1. Nu poseda2. STEP BY STEP3. Nu poseda4. Nu poseda5. Nu poseda6. Nu poseda7. Nu poseda

1. Nu2. Nu3. Nu4. Fara grad5. 2 ani6. 7. 8. Nu

1. 2. 3. 4. 5.

1. Da2. EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU INVATAMANT PRESCOLAR3. 74. 5. 6. Da7. EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU INVATAMANT PRESCOLAR8. 7.559. 10.

1568

EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU

INVATAMANT PRESCOLAR

-CRISTEA V. CATALINA

DB

TARGOVISTE (MUNICIPIUL TARGOVISTE)

PEDAGOGIC

INVATATOR - EDUCATOARE

MEDII

De stat

ROMANA

Suplinitor

Nu

9.038

9.16

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

1. Nu poseda2. Nu poseda3. Nu poseda4. Nu poseda5. Nu poseda6. Nu poseda7. Nu poseda

1. Nu2. Nu3. Nu4. Definitivat5. 6 ani6. 8.877. 8. Nu

1. 2. 3. 4. 5.

1. Da2. EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU INVATAMANT PRESCOLAR3. 74. 5. 6. Da7. EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU INVATAMANT PRESCOLAR8. 7.959. 10.

1378

EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU INVATAMANT

PRESCOLAR

- CRISTIAN C. MARIETA MIHAELA

DB

MANASTIOARA (ULIESTI)

STIINTE SOCIALE SI POLITICE / STIINTE ALE EDUCATIEI

PEDAGOGIA INVATAMANTULUI PRIMAR SI PRESCOLAR

ROMANA

Suplinitor

Nu

9.24

9.87

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

Nu

1. Nu poseda2. Nu poseda3. Nu poseda4. Nu poseda5. Nu poseda

1. Nu2. Nu3. Nu4. Definitivat5. 29 ani

1. 2. 3

1. 2. 3. 4. 5.

Page 25: Titularizare 2011 Note

STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA

De stat

sustine6. Nu poseda7. Nu poseda

6. 6.777. 8. Nu

. 4. 5.

6. 7. 8. 9. 10.

2024

EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU INVATAMANT

PRESCOLAR-

DINICA I. ELENA IULIANA

DB

VALEA CASELOR (VALEA MARE)

PEDAGOGIC

INVATATOR - EDUCATOARE

MEDII

De stat

ROMANA

Suplinitor

Nu

9.2237

9.02

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

1. Nu poseda2. Nu poseda3. Nu poseda4. Nu poseda5. Nu poseda6. Nu poseda7. Nu poseda

1. Nu2. Nu3. Nu4. Fara grad5. 2 ani6. 7. 8. Nu

1. 2. 3. 4. 5.

1. Da2. EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU INVATAMANT PRESCOLAR3. 6.14. 5. 6. Da7. EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU INVATAMANT PRESCOLAR8. 7.79. 10.

1402

EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU INVATAMANT

PRESCOLAR- DUTA I. LUMINITA

DB

TARGOVISTE (MUNICIPIUL TARGOVISTE)

PEDAGOGIE

INSTITUTORI - INVATAMANT PRESCOLAR

SUPERIOARE-SCURTA DURATA

De stat

ROMANA

Suplinitor

Nu

8.775

9.37

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

1. Nu poseda2. Nu poseda3. Nu poseda4. Nu poseda5. Nu poseda6. Nu poseda7. Nu poseda

1. Nu2. Nu3. Nu4. Definitivat5. 4 ani6. 8.257. 8. Nu

1. 2. 3. 4. 5.

1. Da2. EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU INVATAMANT PRESCOLAR3. 74. 5. 6. Da7. EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU INVATAMANT PRESCOLAR8. 6.89. 10.

1531

EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU INVATAMANT

PRESCOLAR-

FIERARU M. CONSTANTA

LAURA

DB

GAESTI (ORAS GAESTI)

SOCIOPSIHOPEDAGOGIE

INSTITUTORI - MUZICA

SUPERIOARE-SCURTA DURATA

De stat

ROMANA

Suplinitor

Nu

8.205

9.13

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

1. Nu poseda2. Nu poseda3. Nu poseda4. Nu poseda5. Nu poseda6. Nu poseda7. Nu poseda

1. Nu2. Nu3. Nu4. Definitivat5. 8 ani6. 8.817. 8. Nu

1. 2. 3. 4. 5.

1. Da2. EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU INVATAMANT PRESCOLAR3. 6.454. 5. 6. Nu7. 8. 9. 10.

1421

EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU INVATAMANT

PRESCOLAR-

GANCIU D. LAURA ADRIANA

DB

GAESTI (ORAS GAESTI)

STIINTE SOCIALE SI POLITICE / STIINTE ALE EDUCATIEI

PEDAGOGIA INVATAMANTULUI PRIMAR SI PRESCOLAR

STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA

De stat

ROMANA

Suplinitor

Nu

8.9

9.12

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

1. Nu poseda2. Nu poseda3. Nu poseda4. Nu poseda5. Nu poseda6. Nu poseda7. Nu poseda

1. Nu2. Nu3. Nu4. Definitivat5. 3 ani6. 8.817. 8. Nu

1. 2. 3. 4. 5.

1. Da2. EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU INVATAMANT PRESCOLAR3. 5.54. 5. 6. Nu7. 8. 9. 10.

1183

EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU INVATAMANT

PRESCOLAR

- GHINEA F. VASILICA

DB

GHEBOIENI (TATARANI)

SOCIOPSIHOPEDAGOGIE

INSTITUTORI - O LIMBA STRAINA

SUPERIOARE-SCURTA DURATA

De stat

ROMANA

Fara statut anterior

Nu

8.78

9.1

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

1. Nu poseda2. Nu poseda3. Nu poseda4. Nu poseda5. Nu poseda6. Nu poseda7. Nu poseda

1. Nu2. Nu3. Nu4. Definitivat5. 7 ani6. 7.917. 8. Nu

1. 2. 3. 4.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Page 26: Titularizare 2011 Note

5.

9. 10.

1458

EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU INVATAMANT

PRESCOLAR-

GHINEA G. AGRIPINA

DB

TARGOVISTE (MUNICIPIUL TARGOVISTE)

SOCIOPSIHOPEDAGOGIE

INSTITUTORI - MUZICA

SUPERIOARE-SCURTA DURATA

De stat

ROMANA

Fara statut anterior

Nu

9.24

9.75

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

1. Nu poseda2. Nu poseda3. Nu poseda4. Nu poseda5. Nu poseda6. Nu poseda7. Nu poseda

1. Nu2. Nu3. Nu4. Fara grad5. 5 ani6. 7. 8. Nu

1. 2. 3. 4. 5.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

1153

EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU INVATAMANT

PRESCOLAR-

GHITA D. LOREDANA

DB

IEDERA DE JOS (IEDERA)

SOCIOPSIHOPEDAGOGIE

INSTITUTORI - MUZICA

SUPERIOARE-SCURTA DURATA

De stat

ROMANA

Suplinitor

Nu

7.6

8.5

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

1. Nu poseda2. Nu poseda3. Nu poseda4. Nu poseda5. Nu poseda6. Nu poseda7. Nu poseda

1. Nu2. Nu3. Nu4. Definitivat5. 9 ani6. 7.77. 8. Nu

1. 2. 3. 4. 5.

1. Da2. EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU INVATAMANT PRESCOLAR3. 3.654. 5. 6. Da7. EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU INVATAMANT PRESCOLAR8. 5.79. 10.

1832

EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU INVATAMANT

PRESCOLAR-

HONCIU N. CATALINA

DB

TARGOVISTE (MUNICIPIUL TARGOVISTE)

STIINTE SOCIALE SI POLITICE / STIINTE ALE EDUCATIEI

PEDAGOGIA INVATAMANTULUI PRIMAR SI PRESCOLAR

STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA

De stat

ROMANA

Fara statut anterior

DaNu

sustineNu

sustine

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

1. Nu poseda2. Nu poseda3. Nu poseda4. Nu poseda5. Nu poseda6. Nu poseda7. Nu poseda

1. Nu2. Nu3. Nu4. Fara grad5. 6. 7. 8. Nu

1. 2. 3. 4. 5.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

1608

EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU INVATAMANT

PRESCOLAR- IAMANDI N. ELENA

B

BUCURESTI SECTORUL 6 (MUNICIPIUL

BUCURESTI)

PEDAGOGIC

INVATATOR - EDUCATOARE

POST LICEAL

Privat

ROMANA

Suplinitor

Nu

7.5316

7.05

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

1. Nu poseda2. Nu poseda3. Nu poseda4. Nu poseda5. Nu poseda6. Nu poseda7. Nu poseda

1. Nu2. Nu3. Nu4. Gradul 25. 8 ani6. 8.597. 8. Nu

1. 2. 3. 4. 5.

1. Nu2. 3. 4. 5. 6. Da7. EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU INVATAMANT PRESCOLAR8. 69. 10.

1818

EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU INVATAMANT

PRESCOLAR- IANCU D. CRISTINA

DB

PUCIOASA (ORAS PUCIOASA)

SOCIOPSIHOPEDAGOGIE

INSTITUTORI

SUPERIOARE-SCURTA DURATA

Privat

ROMANA

Suplinitor

Nu

6.825

7

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

1. Nu poseda2. STEP BY STEP3. Nu poseda4. Nu poseda5. Nu poseda6. Nu poseda7. Nu poseda

1. Nu2. Nu3. Nu4. Definitivat5. 20 ani6. 7.627. 8. Nu

1. 2. 3. 4. 5.

1. Nu2. 3. 4. 5. 6. Da7. EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU INVATAMANT PRESCOLAR8. 6.89. 10.

1971

EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU INVATAMANT

PRESCOLAR

- ILIE I. MARIA MAGDALENA

DB

SOTANGA (SOTANGA)

STIINTE SOCIALE SI POLITICE / STIINTE ALE EDUCATIEI

ROMANA

Suplinitor

Nu

9.35

Nu sustine

Nu

Nu sustine

Nu

1. Nu poseda2. Nu poseda3. Nu poseda

1. Nu2. Nu3. Nu

1. 2

1. Nu2. 3.

Page 27: Titularizare 2011 Note

PEDAGOGIA INVATAMANTULUI PRIMAR SI PRESCOLAR

STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA

De stat

9.5sustine

sustineNu

sustine

4. Nu poseda5. Nu poseda6. Nu poseda7. Nu poseda

4. Fara grad5. 1 an6. 7. 8. Nu

. 3. 4. 5.

4. 5. 6. Da7. EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU INVATAMANT PRESCOLAR8. 6.29. 10.

1787

EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU INVATAMANT

PRESCOLAR-IORGA M. MARIANA

DB

FIERBINTI (SELARU)

STIINTE SOCIALE SI POLITICE / STIINTE ALE EDUCATIEI

PEDAGOGIA INVATAMANTULUI PRIMAR SI PRESCOLAR

STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA

De stat

ROMANA

Suplinitor

Nu

8.705

9

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

1. Nu poseda2. Nu poseda3. Nu poseda4. Nu poseda5. Nu poseda6. Nu poseda7. Nu poseda

1. Nu2. Nu3. Nu4. Fara grad5. 1 an6. 7. 8. Nu

1. 2. 3. 4. 5.

1. Nu2. 3. 4. 5. 6. Da7. EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU INVATAMANT PRESCOLAR8. 5.89. 10.

1365

EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU INVATAMANT

PRESCOLAR-

MANEA P. MADALINA ELENA

DB

GRECI (PETRESTI)

SOCIOPSIHOPEDAGOGIE

INSTITUTORI - MUZICA

SUPERIOARE-SCURTA DURATA

De stat

ROMANA

Suplinitor

Nu

8.225

8.75

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

1. Nu poseda2. Nu poseda3. Nu poseda4. Nu poseda5. Nu poseda6. Nu poseda7. Nu poseda

1. Nu2. Nu3. Nu4. Definitivat5. 5 ani6. 8.257. 8. Nu

1. 2. 3. 4. 5.

1. Nu2. 3. 4. 5. 6. Da7. EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU INVATAMANT PRESCOLAR8. 7.559. 10.

1201

EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU INVATAMANT

PRESCOLAR-

MARACINARU G. MILENA

GEORGIANA

DB

GORGOTA (RAZVAD)

STIINTE SOCIALE SI POLITICE / STIINTE ALE EDUCATIEI

PEDAGOGIA INVATAMANTULUI PRIMAR SI PRESCOLAR

STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA

De stat

ROMANA

Suplinitor

Nu

8.83

9.5

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

1. Nu poseda2. STEP BY STEP3. Nu poseda4. Nu poseda5. Nu poseda6. Nu poseda7. Nu poseda

1. Nu2. Nu3. Nu4. Fara grad5. 3 ani6. 7. 8. Nu

1. 2. 3. 4. 5.

1. Da2. EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU INVATAMANT PRESCOLAR3. 44. 5. 6. Da7. EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU INVATAMANT PRESCOLAR8. 6.29. 10.

1449

EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU INVATAMANT

PRESCOLAR- MATEI R. CRISTINA

DB

MORTENI (MORTENI)

PEDAGOGIE

INSTITUTORI - INVATAMANT PRESCOLAR

SUPERIOARE-SCURTA DURATA

De stat

ROMANA

Suplinitor

Nu

8.1433

8.75

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

1. Nu poseda2. Nu poseda3. Nu poseda4. Nu poseda5. Nu poseda6. Nu poseda7. Nu poseda

1. Nu2. Nu3. Nu4. Fara grad5. 1 an6. 7. 8. Nu

1. 2. 3. 4. 5.

1. Nu2. 3. 4. 5. 6. Da7. EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU INVATAMANT PRESCOLAR8. 5.49. 10.

1398

EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU INVATAMANT

PRESCOLAR

- MITRESCU C. ELENA

DB

VULCANA DE SUS (VULCANA-BAI)

PEDAGOGIC

INVATATOR - EDUCATOARE

MEDII

ROMANA

Suplinitor

Nu

8.1

7.76

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

1. Nu poseda2. STEP BY STEP3. Nu poseda4. Nu poseda5. Nu poseda6. Nu poseda

1. Nu2. Nu3. Nu4. Definitivat5. 2 ani6. 8.53

1. 2. 3.

1. Nu2. 3. 4. 5. 6. Da

Page 28: Titularizare 2011 Note

De stat 7. Nu poseda7. 8. Nu

4. 5.

7. EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU INVATAMANT PRESCOLAR8. 79. 10.

1897

EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU INVATAMANT

PRESCOLAR-

MOICEANU D. MEDEEA IOANA

DB

PUCHENI (MOROENI)

STIINTE SOCIALE SI POLITICE / STIINTE ALE EDUCATIEI

PEDAGOGIA INVATAMANTULUI PRIMAR SI PRESCOLAR

STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA

De stat

ROMANA

Suplinitor

Nu

8.12

9.25

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

1. Nu poseda2. Nu poseda3. Nu poseda4. Nu poseda5. Nu poseda6. Nu poseda7. Nu poseda

1. Nu2. Nu3. Nu4. Fara grad5. 3 ani6. 7. 8. Nu

1. 2. 3. 4. 5.

1. Da2. EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU INVATAMANT PRESCOLAR3. 74. 5. 6. Nu7. 8. 9. 10.

1783

EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU INVATAMANT

PRESCOLAR-

NEAGU A. GEORGETA

DB

BREZOAIA (BREZOAELE)

STIINTE SOCIALE SI POLITICE / STIINTE ALE EDUCATIEI

PEDAGOGIA INVATAMANTULUI PRIMAR SI PRESCOLAR

STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA

De stat

ROMANA

Suplinitor

Nu

9.18

9.25

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

1. Nu poseda2. Nu poseda3. Nu poseda4. Nu poseda5. Nu poseda6. Poseda7. Nu poseda

1. Nu2. Nu3. Nu4. Definitivat5. 4 ani6. 7.757. 8. Nu

1. 2. 3. 4. 5.

1. Da2. INVATATORI, INSTITUTORI, PROFESORI PENTRU INVATAMANT PRIMAR3. 5.74. 5. 6. Da7. INVATATORI, INSTITUTORI, PROFESORI PENTRU INVATAMANT PRIMAR8. 79. 10.

1502

EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU INVATAMANT

PRESCOLAR-

NEAGU G. MARIANA

DB

BECHINESTI (FINTA)

STIINTE SOCIALE SI POLITICE / STIINTE ALE EDUCATIEI

PEDAGOGIA INVATAMANTULUI PRIMAR SI PRESCOLAR

STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA

De stat

ROMANA

Suplinitor

Nu

8.815

9.25

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

1. Nu poseda2. Nu poseda3. Nu poseda4. Nu poseda5. Nu poseda6. Nu poseda7. Nu poseda

1. Nu2. Nu3. Nu4. Definitivat5. 3 ani6. 8.457. 8. Nu

1. 2. 3. 4. 5.

1. Da2. EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU INVATAMANT PRESCOLAR3. 5.14. 5. 6. Da7. EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU INVATAMANT PRESCOLAR8. 6.159. 10.

1454 EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU

INVATAMANT PRESCOLAR

- NECULA A. FLORENTINA

NICOLETA

DB

PUTU CU SALCIE (MATASARU)

SOCIOPSIHOPEDAGOGIE

INSTITUTORI - INVATAMANT PRESCOLAR

SUPERIOARE-SCURTA DURATA

De stat

ROMANA

Suplinitor

Nu

8.395

8.5

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

1. Nu poseda2. Nu poseda3. Nu poseda4. Nu poseda5. Nu poseda6. Nu poseda7. Nu poseda

1. Nu2. Nu3. Nu4. Definitivat5. 4 ani6. 7.877. 8. Nu

1. 2. 3. 4. 5.

1. Nu2. 3. 4. 5. 6. Da7. EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU INVATAMANT PRESCOLAR8. 8.059.

Page 29: Titularizare 2011 Note

10.

1484

EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU

INVATAMANT PRESCOLAR

-NEGRILA T. LIGIA

GEORGETA

DB

GAESTI (ORAS GAESTI)

STIINTE SOCIALE SI POLITICE / STIINTE ALE

EDUCATIEI

PEDAGOGIA INVATAMANTULUI PRIMAR

SI PRESCOLAR

STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA

De stat

ROMANA

Suplinitor

Nu

9.375

9.75

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

1. Nu poseda2. Nu poseda3. Nu poseda4. Nu poseda5. Nu poseda6. Nu poseda7. Nu poseda

1. Nu2. Nu3. Nu4. Fara grad5. 1 an6. 7. 8. Nu

1. 2. 3. 4. 5.

1. Nu2. 3. 4. 5. 6. Da7. EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU INVATAMANT PRESCOLAR8. 8.29. 10.

1857

EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU

INVATAMANT PRESCOLAR

-NEGUTU I.

GHEORGHITA

DB

LUNGULETU (LUNGULETU)

PEDAGOGIC

INVATATOR - EDUCATOARE

POST LICEAL

Privat

ROMANA

Suplinitor

Nu

7.56

6.65

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

1. Nu poseda2. Nu poseda3. Nu poseda4. Nu poseda5. Nu poseda6. Nu poseda7. Nu poseda

1. Nu2. Nu3. Nu4. Definitivat5. 11 ani6. 7.377. 8. Nu

1. 2. 3. 4. 5.

1. Da2. EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU INVATAMANT PRESCOLAR3. 6.24. 5. 6. Da7. EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU INVATAMANT PRESCOLAR8. 7.059. 10.

1175

EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU

INVATAMANT PRESCOLAR

-NISTOR I.

GEORGETA ALICE

DB

DOICESTI (DOICESTI)

PEDAGOGIE

INSTITUTORI - INVATAMANT PRESCOLAR

SUPERIOARE-SCURTA DURATA

De stat

ROMANA

Suplinitor

Nu

8.695

9.25

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

1. Nu poseda2. STEP BY STEP3. Nu poseda4. Nu poseda5. Nu poseda6. Nu poseda7. Nu poseda

1. Nu2. Nu3. Nu4. Definitivat5. 5 ani6. 7.877. 8. Nu

1. 2. 3. 4. 5.

1. Da2. EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU INVATAMANT PRESCOLAR3. 6.054. 5. 6. Da7. EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU INVATAMANT PRESCOLAR8. 8.259. 10.

1709

EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU

INVATAMANT PRESCOLAR

-NISTOR I. MARIANA CLAUDIA

DB

PUCIOASA (ORAS PUCIOASA)

PEDAGOGIC

INVATATOR - EDUCATOARE

POST LICEAL

Privat

ROMANA

Suplinitor

Nu

7.56

6.96

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

1. Nu poseda2. STEP BY STEP3. Nu poseda4. Nu poseda5. Nu poseda6. Nu poseda7. Nu poseda

1. Nu2. Nu3. Nu4. Definitivat5. 10 ani6. 6.757. 8. Nu

1. 2. 3. 4. 5.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

1640 EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU

INVATAMANT PRESCOLAR

- PAICU C. MADALINA

DB

VALEA LUI DAN (VALEA LUNGA)

SOCIOPSIHOPEDAGOGIE

INSTITUTORI - MUZICA

SUPERIOARE-SCURTA DURATA

De stat

ROMANA

Suplinitor

Nu

8.23

8.8

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

1. Nu poseda2. Nu poseda3. Nu poseda4. Nu poseda5. Nu poseda6. Nu poseda7. Nu poseda

1. Nu2. Nu3. Nu4. Definitivat5. 10 ani6. 8.927. 8. Nu

1. 2. 3. 4. 5.

1. Nu2. 3. 4. 5. 6. Da7. EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU INVATAMANT

Page 30: Titularizare 2011 Note

PRESCOLAR8. 7.259. 10.

1334

EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU

INVATAMANT PRESCOLAR

-PASCU V.

GEORGIANA VIORICA

DB

CORBII MARI (CORBII MARI)

STIINTE SOCIALE SI POLITICE / STIINTE ALE

EDUCATIEI

PEDAGOGIA INVATAMANTULUI PRIMAR

SI PRESCOLAR

STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA

De stat

ROMANA

Suplinitor

Nu

8.72

8.87

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

1. Nu poseda2. Nu poseda3. Nu poseda4. Nu poseda5. Nu poseda6. Nu poseda7. Nu poseda

1. Nu2. Nu3. Nu4. Fara grad5. 6. 7. 8. Nu

1. 2. 3. 4. 5.

1. Da2. INVATATORI, INSTITUTORI, PROFESORI PENTRU INVATAMANT PRIMAR3. 5.54. 5. 6. Da7. INVATATORI, INSTITUTORI, PROFESORI PENTRU INVATAMANT PRIMAR8. 59. 10.

1156

EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU

INVATAMANT PRESCOLAR

-PAUN C. RALUCA

GEORGIANA

DB

TARGOVISTE (MUNICIPIUL TARGOVISTE)

SOCIOPSIHOPEDAGOGIE

INSTITUTORI - O LIMBA STRAINA

SUPERIOARE-SCURTA DURATA

De stat

ROMANA

Suplinitor

Nu

7.38

8.19

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

1. Nu poseda2. Nu poseda3. Nu poseda4. Nu poseda5. Nu poseda6. Nu poseda7. Nu poseda

1. Nu2. Nu3. Nu4. Definitivat5. 7 ani6. 6.737. 8. Nu

1. 2. 3. 4. 5.

1. Da2. EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU INVATAMANT PRESCOLAR3. 6.24. 5. 6. Nu7. 8. 9. 10.

1799

EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU

INVATAMANT PRESCOLAR

-PETRE N.

GEORGIANA

DB

TARGOVISTE (MUNICIPIUL TARGOVISTE)

SOCIOPSIHOPEDAGOGIE

INSTITUTORI - O LIMBA STRAINA

SUPERIOARE-SCURTA DURATA

De stat

ROMANA

Titular

Nu

7.77

8.06

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

1. Nu poseda2. Nu poseda3. Nu poseda4. Nu poseda5. Nu poseda6. Nu poseda7. Nu poseda

1. Nu2. Nu3. Nu4. Definitivat5. 5 ani6. 8.627. 8. Nu

DB

FANTINELE (COJASCA)

GRADINITA CU PROGRAM NORMAL

FANTINELE COJASCA

PRESCOLAR

EDUCATOARE (IN LIMBA ROMANA)

1. Nu2. Da3. Nu4. Nu5.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

1853

EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU

INVATAMANT PRESCOLAR

-PIRVU D. NATALIA

DB

GEMENEA BRATULESTI (VOINESTI)

PEDAGOGIC

INVATATOR - EDUCATOR

MEDII

De stat

ROMANA

Suplinitor

Nu

9.245

8.9

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

1. Nu poseda2. Nu poseda3. Nu poseda4. Nu poseda5. Nu poseda6. Nu poseda7. Nu poseda

1. Nu2. Nu3. Nu4. Fara grad5. 1 an6. 7. 8. Nu

1. 2. 3. 4. 5.

1. Da2. EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU INVATAMANT PRESCOLAR3. 6.94. 5. 6. Da7. EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU INVATAMANT PRESCOLAR8. 6.29. 10.

2003 EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU

-PITIRIM P. EMILIA ELENA

DB STIINTE SOCIALE SI POLITICE / STIINTE ALE

ROMANA Nu Nu sustine

Nu sustine

1. Nu poseda2. Nu poseda

1. Nu2. Nu

1. 2.

1. Nu2.

Page 31: Titularizare 2011 Note

INVATAMANT PRESCOLAR

RASCAETI (RASCAETI)

EDUCATIEI

PEDAGOGIA INVATAMANTULUI PRIMAR

SI PRESCOLAR

STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA

De stat

Suplinitor7.905

7.75

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

3. Nu poseda4. Nu poseda5. Nu poseda6. Nu poseda7. Nu poseda

3. Nu4. Fara grad5. 2 ani6. 7. 8. Nu

3. 4. 5.

3. 4. 5. 6. Da7. EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU INVATAMANT PRESCOLAR8. 7.059. 10.

1348

EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU

INVATAMANT PRESCOLAR

-POPA M.

MIHAELA

DB

GHIMPATI (RACARI)

STIINTE SOCIALE SI POLITICE / STIINTE ALE

EDUCATIEI

PEDAGOGIA INVATAMANTULUI PRIMAR

SI PRESCOLAR

STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA

De stat

ROMANA

Suplinitor

Nu

9.235

9.56

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

1. Nu poseda2. Nu poseda3. Nu poseda4. Nu poseda5. Nu poseda6. Nu poseda7. Nu poseda

1. Nu2. Nu3. Nu4. Fara grad5. 1 an6. 7. 8. Nu

1. 2. 3. 4. 5.

1. Nu2. 3. 4. 5. 6. Da7. EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU INVATAMANT PRESCOLAR8. 7.659. 10.

1880

EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU

INVATAMANT PRESCOLAR

-PUTARU T. DANA

CLAUDIA

DB

NICULESTI (NICULESTI)

STIINTE SOCIALE SI POLITICE / STIINTE ALE

EDUCATIEI

PEDAGOGIA INVATAMANTULUI PRIMAR

SI PRESCOLAR

STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA

De stat

ROMANA

Suplinitor

Nu

8.555

8.25

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

1. Nu poseda2. Nu poseda3. Nu poseda4. Nu poseda5. Nu poseda6. Nu poseda7. Nu poseda

1. Nu2. Nu3. Nu4. Fara grad5. 6. 7. 8. Nu

1. 2. 3. 4. 5.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

1432

EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU

INVATAMANT PRESCOLAR

-RADU F. IULIANA

CONSTANTINA

DB

TITU (ORAS TITU)

PEDAGOGIC

INVATATOR - EDUCATOARE

MEDII

De stat

ROMANA

Suplinitor

Nu

8.918

9.23

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

1. Nu poseda2. Nu poseda3. Nu poseda4. Nu poseda5. Nu poseda6. Nu poseda7. Nu poseda

1. Nu2. Nu3. Nu4. Definitivat5. 4 ani6. 9.127. 8. Nu

1. 2. 3. 4. 5.

1. Nu2. 3. 4. 5. 6. Da7. EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU INVATAMANT PRESCOLAR8. 5.959. 10.

1543

EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU

INVATAMANT PRESCOLAR

-RADU I.

CERASELA

DB

OCNITA (OCNITA)

PEDAGOGIC

INVATATOR - EDUCATOARE

POST LICEAL

Privat

ROMANA

Suplinitor

Nu

7.2816

6.46

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

1. Nu poseda2. Nu poseda3. Nu poseda4. Nu poseda5. Nu poseda6. Nu poseda7. Nu poseda

1. Nu2. Nu3. Nu4. Definitivat5. 9 ani6. 7.627. 8. Nu

1. 2. 3. 4. 5.

1. Da2. EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU INVATAMANT PRESCOLAR3. 5.34. 5. 6. Da7. EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU INVATAMANT PRESCOLAR8. 7.69. 10.

Page 32: Titularizare 2011 Note

1457

EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU

INVATAMANT PRESCOLAR

-SECAREANU G.

GEORGETA CRISTINA

DB

TATARANI (TATARANI)

SOCIOPSIHOPEDAGOGIE

INSTITUTORI - MUZICA

SUPERIOARE-SCURTA DURATA

De stat

ROMANA

Suplinitor

Nu

8.955

9.68

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

1. Nu poseda2. Nu poseda3. Nu poseda4. Nu poseda5. Nu poseda6. Nu poseda7. Nu poseda

1. Nu2. Nu3. Nu4. Fara grad5. 5 ani6. 7. 8. Nu

1. 2. 3. 4. 5.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

1555

EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU

INVATAMANT PRESCOLAR

-SFETCU I. IONELA

DB

MICLOSANII MICI (MALU CU FLORI)

PEDAGOGIC

INVATATOR - EDUCATOARE

POST LICEAL

Privat

ROMANA

Suplinitor

Nu

7

6.67

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

1. Nu poseda2. Nu poseda3. Nu poseda4. Nu poseda5. Nu poseda6. Nu poseda7. Nu poseda

1. Nu2. Nu3. Nu4. Fara grad5. 8 ani6. 7. 8. Nu

1. 2. 3. 4. 5.

1. Nu2. 3. 4. 5. 6. Da7. EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU INVATAMANT PRESCOLAR8. 6.059. 10.

1478

EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU

INVATAMANT PRESCOLAR

-SOARE B. VIOLETA

DB

MARUNTISU (COSTESTII DIN

VALE)

STIINTE SOCIALE SI POLITICE / STIINTE ALE

EDUCATIEI

PEDAGOGIA INVATAMANTULUI PRIMAR

SI PRESCOLAR

STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA

De stat

ROMANA

Suplinitor

Nu

7.655

7.68

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

1. Nu poseda2. Nu poseda3. Nu poseda4. Nu poseda5. Nu poseda6. Nu poseda7. Nu poseda

1. Nu2. Nu3. Nu4. Fara grad5. 6. 7. 8. Nu

1. 2. 3. 4. 5.

1. Da2. EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU INVATAMANT PRESCOLAR3. 3.64. 5. 6. Da7. EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU INVATAMANT PRESCOLAR8. 6.19. 10.

1178

EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU

INVATAMANT PRESCOLAR

-SONTEA M. VALENTINA GABRIELA

DB

DRAGODANESTI (CANDESTI)

PEDAGOGIC

INVATATOR - EDUCATOARE

MEDII

De stat

ROMANA

Suplinitor

Nu

8.85

9.09

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

1. Nu poseda2. STEP BY STEP3. Nu poseda4. Nu poseda5. Nu poseda6. Nu poseda7. Nu poseda

1. Nu2. Nu3. Nu4. Definitivat5. 4 ani6. 7.187. 8. Nu

1. 2. 3. 4. 5.

1. Da2. EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU INVATAMANT PRESCOLAR3. 54. 5. 6. Nu7. 8. 9. 10.

1536

EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU

INVATAMANT PRESCOLAR

-STAICU N.

IULIANA ALINA

DB

RAZVAD (RAZVAD)

STIINTE SOCIALE SI POLITICE / STIINTE ALE

EDUCATIEI

PEDAGOGIA INVATAMANTULUI PRIMAR

SI PRESCOLAR

STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA

De stat

ROMANA

Fara statut anterior

Nu

8.515

8.62

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

1. Nu poseda2. Nu poseda3. Nu poseda4. Nu poseda5. Nu poseda6. Nu poseda7. Nu poseda

1. Nu2. Nu3. Nu4. Fara grad5. 1 an6. 7. 8. Nu

1. 2. 3. 4. 5.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Page 33: Titularizare 2011 Note

1172

EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU INVATAMANT

PRESCOLAR-

STEFAN C. MIRELA CRISTINA

DB

VISINA (VISINA)

STIINTE SOCIALE SI POLITICE / STIINTE ALE EDUCATIEI

PEDAGOGIA INVATAMANTULUI PRIMAR SI PRESCOLAR

STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA

De stat

ROMANA

Suplinitor

Nu

8.55

8.75

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

1. Nu poseda2. Nu poseda3. Nu poseda4. Nu poseda5. Nu poseda6. Nu poseda7. Nu poseda

1. Nu2. Nu3. Nu4. Fara grad5. 2 ani6. 7. 8. Nu

1. 2. 3. 4. 5.

1. Nu2. 3. 4. 5. 6. Da7. EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU INVATAMANT PRESCOLAR8. 7.959. 10.

1444

EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU INVATAMANT

PRESCOLAR-

STOICULESCU G. SIMONA RALUCA

DB

TARGOVISTE (MUNICIPIUL TARGOVISTE)

SOCIOPSIHOPEDAGOGIE

INSTITUTORI - O LIMBA STRAINA

SUPERIOARE-SCURTA DURATA

De stat

ROMANA

Suplinitor

Nu

7.845

8.43

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

1. Nu poseda2. STEP BY STEP3. Nu poseda4. Nu poseda5. Nu poseda6. Nu poseda7. Nu poseda

1. Nu2. Nu3. Nu4. Definitivat5. 8 ani6. 8.877. 8. Nu

1. 2. 3. 4. 5.

1. Nu2. 3. 4. 5. 6. Da7. EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU INVATAMANT PRESCOLAR8. 6.459. 10.

1592

EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU INVATAMANT

PRESCOLAR-

TARBA G. CONSTANTA

ANDREEA

DB

VALENI-DIMBOVITA (VALENI-DIMBOVITA)

SOCIOPSIHOPEDAGOGIE

INSTITUTORI - O LIMBA STRAINA

SUPERIOARE-SCURTA DURATA

Privat

ROMANA

Suplinitor

Nu

6.495

6.25

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

1. Nu poseda2. Nu poseda3. Nu poseda4. Nu poseda5. Nu poseda6. Nu poseda7. Nu poseda

1. Nu2. Nu3. Da4. Definitivat5. 8 ani6. 8.47. 8. Nu

1. 2. 3. 4. 5.

1. Da2. EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU INVATAMANT PRESCOLAR3. 54. 5. 6. Da7. EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU INVATAMANT PRESCOLAR8. 6.79. 10.

1225

EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU INVATAMANT

PRESCOLAR-

VASILESCU G. MARIANA

DB

LUNGULETU (LUNGULETU)

PEDAGOGIC

INVATATOR - EDUCATOARE

MEDII

De stat

ROMANA

Suplinitor

Nu

8.78

8.92

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

Nu sustine

1. Nu poseda2. Nu poseda3. Nu poseda4. Nu poseda5. Nu poseda6. Nu poseda7. Nu poseda

1. Nu2. Nu3. Nu4. Fara grad5. 1 an6. 7. 8. Nu

1. 2. 3. 4. 5.

1. Da2. EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU INVATAMANT PRESCOLAR3. 54. 5. 6. Da7. EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU INVATAMANT PRESCOLAR8. 7.29. 10.