termen scurt = 15 mai 2002 termen mediu = 15 septembrie...

Click here to load reader

Post on 16-Jan-2020

5 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Termen scurt = 15 mai 2002

  Termen mediu = 15 septembrie (decembrie) 2002

  I. REFORMA MILITARĂ

  Termen scurt

  Obiectiv Acţiuni Responsabili Alte instituţii implicate

  Termen de executare

  1. Sprijinul contingentelor româneşti participante la SFOR, KFOR, UNMIK şi FIAS

  MAN MI 15 mai Participarea la operaţiuni de sprijin al păcii (PSO)

  2. Sprijinirea desfăşurării în teatru a batalionului (400 militari) din cadrul rezervei strategice SFOR/KFOR

  MAN 15 mai

  Termen mediu

  1

  Obiectiv Acţiuni Responsabili Alte instituţii implicate

  Termen de executare

  1. Reorganizarea completă şi pregătirea operaţională a Brigăzii 1 Logistice, a Brigăzii 2 de Vânători de Munte, a Bazei Aeriene 93 şi a Divizionului 150 Nave Purtătoare de Rachete

  MAN 15 septembrie-decembrie

  I. Restructurarea şi operaţionalizarea forţelor

  2. Aprobarea concepţiei noii structuri de forţe - “Forţa Obiectiv” de către CSAT

  MAN 15 septembrie-decembrie

  1. Implementarea completă până la 31.12.2002 a 17 Obiective de Parteneriat

  MAN 15 septembrie-decembrie

  2. Pregătirea în cunoaşterea limbii engleze a 300 militari şi civili

  MAN 15 septembrie-decembrie

  II. Compatibilitatea cu structurile NATO

  3. Pregătirea a 2065 subofiţeri MAN 15 septembrie-decembrie

 • Obiectiv Acţiuni Responsabili Alte instituţii implicate

  Termen de executare

  III. Participarea la operaţiuni PSO Sprijinirea desfăşurării de forţe în Afganistan ca parte a operaţiunii Enduring Freedom, conform celor convenite între SUA şi România

  MAN Instituţiile implicate în aprobarea

  participării de către

  Parlament

  15 septembrie-decembrie

  1. Finalizarea programului pilot al ASOC final MAN 15 septembrie-decembrie

  IV. Managementul spaţiului aerian

  2. Dezvoltarea ASOC final MAN 15 septembrie-decembrie

  1. Reducerea efectivelor cu 2291 ofiţeri (dintre care 3 generali şi 660 colonei), 700 subofiţeri, 2709 civili şi 2036 militari în termen

  MAN 15 septembrie-decembrie

  V. Managementul resurselor umane

  2. Angajarea a 2917 subofiţeri şi 3832 militari pe bază de contract

  MAN 15 septembrie-decembrie

  VI. Planificarea apărării Implementarea completă a Sistemului de planificare, programare şi bugetare în cadrul Ministerului Apărării Naţionale

  MAN 15 septembrie-decembrie

  2

 • II. REFORMA ECONOMICĂ Termen scurt

  Obiectiv Acţiuni Responsabili Alte instituţii implicate

  Termen de executare

  I. Reducerea birocraţiei şi diminuarea corupţiei

  Elaborarea unei “legi a transparenţei” care să asigure transparenţa deciziilor guvernamentale

  MDP MIP 30 aprilie

  II. Îmbunătăţirea mediului de afaceri

  Stabilirea unor proceduri de “preaviz legislativ” care să asigure informarea şi implicarea adecvată a comunităţilor de afaceri româneşti şi străine în procesul de luare a măsurilor relevante

  MDP Ministereleelaboratoare

  16 aprilie

  III. Stimularea procesului investiţional

  Identificarea Agenţiei Române pentru Investiţii Străine (ARIS) ca punct de contact unic pentru investitorii străini

  MDP 30 aprilie

  Termen mediu

  Obiectiv Acţiuni Responsabili Alte instituţii implicate

  Termen de executare

  I. Stimularea procesului investiţional

  Asigurarea operaţionalizării depline a punctului de contact unic pentru investiţiile străine

  MDP ARIS 30 iulie

  II. Reducerea birocraţiei şi diminuarea corupţiei

  Implementarea “legii transparenţei”

  MDP MIP 30 octombrie

  III. Accelerarea privatizării şi restructurării

  Privatizarea a aproximativ 120 întreprinderi de stat, până la 30 octombrie 2002

  MDP APAPS, MIR,Ministerul

  Turismului, MAAP

  30 octombrie

  3

 • III. COMBATEREA CORUPŢIEI Termen mediu

  Obiectiv Acţiuni Responsabili Alte instituţii implicate

  Termen de executare

  I.Alocarea resurselor necesare, inclusiv umane şi asumarea angajamentului oficialilor guvernamentali pentru operaţionalizarea deplină a Parchetului Naţional Anticorupţie

  Asigurarea resurselor financiare, umane, şi logistice MJ, MP MI, MFP, SGG

  Septembrie

  II. Înaintarea către Parlament a unei legi revizuite de declarare a averii, care să prevadă accesul publicului la informaţie şi măsuri coercitive

  Elaborarea proiectului de lege MJ MFP, MI, MRP

  Iunie

  III. Înaintarea către Parlament a unei legi referitoare la conflictele de interese, care să prevadă că oficialii guvernului se disociază de activităţile de afaceri pe perioada mandatului

  Elaborarea proiectului de lege MJ MFP, MI, MRP

  Septembrie

  IV. Instituirea unor proiecte – pilot pentru alocarea aleatorie a cazurilor judiciare

  Elaborarea actului normativ MJ Consiliul Superior al

  Magistraturii

  Iulie

  1. Consiliul Superior al Magistraturii a adoptat Codul Deontologic al Magistraţilor. . 2. Elaborarea proiectului de lege privind Codul de Conduită al Funcţionarului Public

  V. Publicarea şi punerea în discuţie publică a proiectelor Codurilor de Conduită ale funcţionarilor publici

  3.Organizarea de dezbateri publice privind propunerile legislative

  MAP

  Agenţia

  Naţională a Funcţionarilor Publici, MJ,

  MFP

  Noiembrie

  4

 • Obiectiv Acţiuni Responsabili Alte instituţii implicate

  Termen de executare

  1. Elaborarea proiectului de lege

  VI. Implementarea unei noi legi pentru finanţarea partidelor politice 2. Organizarea de dezbateri public privind propunerile

  legislative

  MRP, MJ, MFP

  Partide politice,

  organizaţii neguvername

  ntale

  Octombrie

  VII. Ratificarea: - Convenţiei Civile împotriva

  Corupţiei a Consiliului Europei şi a

  - Convenţiei ONU privind Crima Organizată Transnaţională

  Ratificarea de către Parlament a convenţiilor

  MJ

  MAE, MRP

  Aprilie

  Septembrie

  1. Proiect de lege pentru modificarea Codului Penal, a Codului de Procedură Penală şi a unor legi speciale

  Aprilie VIII. Finalizarea procesului de revizuire a Codului Penal

  2. Proiect de reformă a Codului Penal

  MJ

  MI, MP, Consiliul

  Superior al Magistraturii

  Noiembrie

  5

 • IV. SECURIZAREA INFORMAŢIILOR Termen scurt

  Obiectiv Acţiuni Responsabili Alte instituţii implicate

  Termen de executare

  I. Legea privind protecţia informaţiilor clasificate

  Lămuriri tehnice privind protecţia informaţiilor NATO clasificate

  ANS, SIE SRI, MApN, MI, MJ, STS,

  SPP

  15 mai

  1. Organizarea unei mese rotunde cu tema: „Rolul serviciilor de informaţii în societăţile democratice”

  MIP, SRI, SIE, MApN

  Partide politice,

  organizaţii neguvername

  ntale

  Aprilie

  II. Continuarea discuţiilor publice despre rolul serviciilor de informaţii în societăţile democratice, pentru promovarea transparenţei şi a conştientizării opiniei publice în legătură cu acest aspect

  2. Elaborarea unui material documentar care să se adreseze mass-media în vederea conştientizării opiniei publice privind necesitatea protecţiei informaţiilor clasificate

  MIP, SRI, SIE, MApN

  15 mai

  Termen mediu

  Obiectiv Acţiuni Responsabili Alte instituţii

  implicate Termen de

  executare 1. Utilizarea aceluiaşi formular de verificare în funcţie de nivelul de clasificare, în cadrul unei proceduri unice de verificare, stabilită la nivel naţional

  ANS, SRI, SIE, MAN, MI, STS,

  SPP

  2. Raportarea rezultatelor verificărilor la un set de criterii compatibile cu cele ale NATO

  SRI, SIE, MApN, MI, STS, SPP

  I. Implementarea unui sistem de verificare compatibil cu NATO pentru toate persoanele care au acces la informaţii NATO clasificate

  3. Evidenţa centralizată a certificatelor de securitate acordate, respinse şi retrase

  ANS

  Toate instituţiile

  care gestionează informaţii

  NATO clasificate

  15 septembrie (decembrie)

  6

 • Obiectiv Acţiuni Responsabili Alte instituţii implicate

  Termen de executare

  II. Întocmirea de regulamente pe problematica securităţii pentru agenţiile guvernamentale

  Elaborarea normelor interne privind protecţia informaţiilor NATO clasificate

  ANS Toate instituţiile din cadrul

  Sistemului Naţional de Registre

  După adoptarea Legii protecţiei

  informaţiilor clasificate

  1. Înfiinţarea a două puncte de control ANS SRI Aprilie

  2. Înfiinţarea unui subregistru ANS

  MI

  Mai

  3. Înfiinţarea unui subregistru şi a 5 puncte de control ANS MApN Iulie

  4. Înfiinţarea a 5 puncte de control ANS SRI Septembrie

  III. Continuarea implementării măsurilor de securitate fizică conform standardelor NATO

  5. Înfiinţarea unui subregistru

  ANS MI 15 septembrie

  1. Curs de instruire în domeniul protecţiei documentelor pentru personalul din instituţiile care gestionează documente NATO clasificate

  ANS

  - Toate instituţiile care gestionează informaţii NATO clasificate. - Instituţiile şi agenţii economici potenţial implicaţi în derularea unor contracte clasificate

  Mai

  2. Seminar pe problematica securităţii personalului ANS Iunie

  IV. Continuarea procesului de pregătire a personalului român de către ANS şi de către instituţiile cu responsabilităţi în domeniul apărării şi securităţii

  3. Seminar pe problematica securităţii industriale ANS Septembrie

  7

 • Obiectiv Acţiuni Responsabili Alte instituţii

  implicate Termen de executare

  V. Instituirea de proceduri de verificare pentru oficialii guvernamentali, pentru eliminarea îndoielilor referitoare la persoanele care au colaborat cu fosta securitate

  Conform noii proceduri de verificare SRI, SIE, MApN, MI, STS, SPP

  CNSAS Permanent

  8

 • V. COMBATEREA TRAFICULUI CU FIINŢE UMANE Termen scurt

  Obiectiv Acţiuni Responsabili Alte instituţii implicate

  Termen de executare

  1. Identificarea lipsurilor din legislaţia in vigoare, precum si din activitatea instituţiilor care oferă servicii de protecţie a grupurilor cu risc ridicat de a fi traficate

  MI

  MJ, MP, MEC

  15 mai

  2. Realizarea de cercetări privind incidenţa şi formele de trafic, cauzele, vulnerabilităţile, precum şi în ceea ce priveşte legislaţia naţională în materie.

  MI MJONG-uri

  15 mai

  I. Evaluarea cadrului legislativ în domeniul combaterii crimei organizate şi în special a traficului de fiinţe umane

  3. Publicarea unui raport de informare, de cercetare, cu statistici şi informaţii referitoare la traficul cu fiinţe umane pe plan naţional şi internaţional.

  MI MJ 15 mai

  1. Numirea unui procuror român care să lucreze în cadrul Centrului Regional SECI pentru Combaterea infracţionalităţii transfrontaliere

  MP MJ, MP, Centrul

  Regional SECI

  15 mai

  2. Înfiinţarea unui Centru de Resurse pe probleme de trafic de fiinţe umane

  MI MJ 15 mai

  II. Întărirea capacităţii administrative de combatere a traficului de fiinţe umane

  3. Încheierea unui memorandum de Înţelegere cu Organizaţia Internaţională a Migraţiei în domeniul cooperării pentru returnarea voluntară umanitară.

  MI Organizaţia Internaţională

  a Migraţiei

  15 mai

  9

 • Obiectiv Acţiuni Responsabili Alte instituţii implicate

  Termen de executare

  1. Stabilirea Secretariatului SPOC la Palatul Parlamentului

  MI Guvernul României 15 aprilie

  2. Punerea în aplicare a Acordului între Guvernul României, OIPC INTERPOL şi Centrul Regional SECI pentru Combaterea Criminalităţii Transfrontaliere

  MI Punctul Focal Naţional

  Centrul Regional SECI

  15 mai

  3. Impulsionarea derulării iniţiativelor în cadrul Mesei de Lucru III, în ce priveşte combaterea traficului de fiinţe umane, în perioada deţinerii co-preşedinţiei Mesei de Lucru III de către MI român

  MI MJ,

  MAE,

  MP

  15 mai

  III. Întărirea cooperării internaţionale în domeniu

  4. Demararea negocierilor pentru încheierea Acordului de cooperare cu EUROPOL

  MI MAE 15 mai

  Termen mediu

  Obiectiv Acţiuni Responsabili Alte instituţii implicate Termen de executare

  1. Adoptarea Legii privind protecţia martorului MI MJ, MP,

  Parlamentul României

  15 septembrie

  2. Adoptarea Legii privind combaterea crimei organizate

  MI MJ,MP,

  Parlamentul României

  15 septembrie

  3. Adoptarea Legii privind organizarea şi funcţionarea poliţiei

  MI MJ,MP,

  Parlamentul României

  15 septembrie

  I. Completarea cadrului legislativ în domeniul combaterii crimei organizate şi în special a traficului de fiinţe umane

  4. Adoptarea Legii privind Statutul Poliţistului MI MJ, MP,

  Parlamentul României

  15 septembrie

  10

 • Obiectiv Acţiuni Responsabili Alte instituţii implicate

  Termen de executare

  1. Întărirea cooperării în cadrul centrului trilateral România - Republica Moldova - Ucraina pentru combaterea traficului de fiinţe umane de la Galaţi

  MI IulieII. Contribuţie la efortul regional de cooperare pentru combaterea traficului de fiinţe umane

  2.. Întărirea cooperării în cadrul task force-ului pentru combaterea traficului de fiinţe umane pe graniţa de vest cu Ungaria, Republica Federală a Iugoslaviei şi Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei.

  MI CentrulRegional

  SECI

  15 septembrie

  1. Înfiinţarea unui Centru de cazare pentru victimele traficului la Bucureşti

  MI OIMONG-uri

  Iulie

  2. Înfiinţarea unui Centru de cazare pentru victimele traficului la Piteşti

  MI ONG-uri,Consiliul judeţean Argeş, MAP

  August

  III. Îmbunătăţirea asistenţei pentru victimele traficului de fiinţe umane

  3. Înfiinţarea unui Centru de cazare pentru victimele traficului în zona de Vest a ţării

  MI ONG-uri, 15 septembrie Consiliile judeţene,

  MAP 1. Implicarea Bisericii Ortodoxe Române (BOR) în prevenirea traficului de fiinţe umane

  BOR OIM

  MI, MJ,

  MAP, MCC

  15 septembrie

  2. Dezvoltarea şi implementarea unei programe şcolare din clasa a 7-a până la terminarea liceului pentru conştientizarea tinerilor în ce priveşte traficul de fiinţe umane

  MEC

  MI, ONG-uri,

  MJ

  15 septembrie

  IV. Dezvoltarea unui sistem naţional pentru prevenirea traficului de fiinţe umane

  3. Elaborarea unui Program integrat de luptă împotriva crimei organizate transnaţionale şi transfrontaliere

  MI MJ,MP,

  MAE

  Iulie

  11

 • VI. DREPTURILE COPILULUI Termen mediu

  Obiectiv Acţiuni Responsabili Alte instituţii implicate

  Termen de executare

  1. Organizarea de manifestări dedicate Zilei Copilului – 1 iunie, în cadrul cărora un loc important va fi ocupat de Concursul Multidisciplinar „Floare de colţ” la care vor participa copiii instituţionalizaţi

  ANPCA SGG,Delegaţia Comisiei

  Europene în România

  1 iunie

  2. Elaborarea legii privind regimul juridic al adopţiei; ANPCA SGG,MAP,MJMFP

  30 iunie

  3. Elaborarea legii privind prevenirea şi declararea abandonului; ANPCA SGG,MAP,MJMFP

  30 iunie

  4. Elaborarea legii privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea Autorităţii Române pentru Adopţie;

  ANPCA SGG,MAP,MJMFP

  30 iunie

  5. Elaborarea legii privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului;

  ANPCA SGG,MAP,MJMFP

  30 iunie

  6. Elaborarea legii privind drepturile şi obligaţiile copiilor aflaţi în îngrijirea statului la împlinirea vârstei de 18 ani;

  ANPCA SGG,MAP,MJMFP

  30 iunie

  7. Elaborarea legii privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea sistemului de protecţie a copilului;

  ANPCA SGG,MAP,MJMFP

  30 iunie

  8. Modificarea Codului Penal la articolele referitoare la relele tratamente aplicate copiilor (art. 312, 315, 325, 326, 329 etc);

  ANPCA SGG,MAP,MJMFP

  30 iunie

  I. Elaborarea şi aprobarea de către Guvern şi Parlament a unui pachet unitar şi coerent de legi în domeniul protecţiei copilului

  9. Elaborarea legii privind înfiinţarea şi funcţionarea Biroului Avocatului Copilului şi al Familiei în cadrul instituţiei Avocatul Poporului

  ANPCA SGG,MAP,MJMFP

  30 iunie

  12

 • Obiectiv Acţiuni Responsabili Alte instituţii implicate

  Termen de executare

  II. Identificarea cererilor de adopţie care reprezintă situaţii excepţionale impuse de interesul superior al copilului

  Analizarea cererilor de adopţie înaintate de cetăţeni americani, precum şi a tuturor cazurilor înregistrate la Comitetul Român pentru Adopţii aflate în diverse stadii de procedură

  ANPCA SGG Octombrie

  1. Formarea de personal cu competenţă în domeniu ANPCA SGG Octombrie 2. Elaborarea legislaţiei secundare şi tranzitorii ANPCA SGG Octombrie

  III. Dezvoltarea capacităţii instituţionale şi administrative la nivel naţional şi local pentru implementarea legislaţiei în domeniul adopţiei

  3. Elaborarea, aprobarea şi implementarea sistemului de acreditare a organismelor publice şi private cu responsabilităţi în sistem

  ANPCA SGG Octombrie

  13

 • VII. DREPTURILE MINORITĂŢILOR

  Termen scurt

  Acţiuni Responsabili Alte instituţii implicate

  Termen de executare

  Punerea în aplicare a legii privind interzicerea organizaţiilor fasciste, a simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob şi a promovării cultului unor persoane vinovate de infracţiuni împotriva păcii şi omenirii

  MI, MJ, MCC, MP, MIP

  15 mai

  Demontarea tuturor monumentelor mareşalului Antonescu MAP , MI MCC, MIP

  Consiliile Judeţene

  15 mai

  Schimbarea tuturor numelor de străzi, parcuri şi spaţii publice numite după mareşalul Antonescu

  MAP, MIP Consiliile Judeţene Consiliile

  Locale Primării

  15 mai

  Definitivarea procesului de înfiinţare a Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării (C.N.C.D.)

  MIP SGG 15 iulie

  Termen mediu

  Acţiuni Responsabili Alte instituţii implicate

  Termen de executare

  Propuneri legislative privind identificarea şi implementarea conservării şi/sau restaurării patrimoniului aparţinând minorităţilor naţionale

  MCC, MIP 15 septembrie

  Propuneri legislative privind rezolvarea cât mai multor cazuri de restituire a proprietăţii până în 2003, conform procedurilor legale interne

  MJ, MAP, MAAP, MIP

  15 septembrie

  Aplicarea măsurilor pentru anul în curs prevăzute în Planul de implementare a Strategiei pentru Îmbunătăţirea Situaţiei Rromilor

  MIP 15 septembrie

  14

  ActiuniActiuniInstitutiile implicate în aprobarea participarii�

  ActiuniActiuniActiuniActiuniActiuniActiuniActiuniActiuniActiuniActiuniI. Elaborarea si aprobarea de catre Guvern si ParANPCAANPCAANPCAANPCAANPCAANPCAANPCAANPCAANPCAObiectivResponsabiliII. Identificarea cererilor de adoptie care reprezinta situatii exceptionale impuse de interesul superior al copiluluiANPCAIII. Dezvoltarea capacitatii institutionale si adANPCAANPCAANPCAActiuniActiuni