tematica disciplina bibl

of 23 /23
TEMATICA DISCIPLINEI : “MENTENANŢA SISTEMELOR URBANE” Anul I V I.U.D.R., Semestrul II, Anul şcolar 2003 / 2004 1. Întreţinerea drumurilor: şi străzilor activităţi componente. Factorii care acţionează asupra drumurilor. Clasificarea drumurilor şi a străzilor. 2. Investigaţii rutiere: investigarea traficului; investigarea suprafeţei de rulare. 3. Investigaţii rutiere: determinarea capacităţii portante a sistemelor rutiere. 4. Dimensionarea ranforsării sistemelor rutiere nerigide cu straturi bituminoase – metoda analitică AND 550/1998. 5. Dimensionarea ranforsării sistemelor rutiere nerigide cu strat de agregate naturale stabilizate cu lianţi puzzolanici – CD 152-85. 6. Dimensionarea ranforsării sistemelor rutiere nerigide cu dală din beton de ciment – P.D. 124-84. 7. Dimensionarea ranforsării sistemelor rutiere rigide cu dală din beton de ciment – P.D. 124-84. 8.Întreţinerea drumurilor din pământ: defecţiuni, metode de întreţinere. 9.Întreţinerea drumurilor împietruite: defecţiuni, metode de întreţinere. 10.Defecţiunile îmbrăcăminţilor bituminoase: gradul I. II şi III. 11.Modalităţi de întreţinere şi reparare a îmbrăcăminţilor bituminoase.Încercarea la oboseală a mixturilor asfaltice. 7. Tehnologii moderne de refolosire a îmbrăcăminţilor bituminoase degradate. 8. Comportarea îmbrăcăminţilor bituminoase la oboseală. 9. Defecţiunile îmbrăcăminţilor din beton de ciment: gradul I, II şi III. 10. Modalităţi de întreţinere şi reparare a îmbrăcăminţilor din beton de ciment. 11. Defecţiunile pavajelor din piatră naturală. 12. Întreţinerea şi repararea pavajelor din piatră naturală. 13. Lucrări de întreţinere a platformei drumurilor. 14. Organizarea întreţinerii drumurilor din România. 15. Întreţinerea drumurilor pe timp de iarnă: măsuri. 16. Intreţinerea străzilor pe timp de iarnă. 17. Apărarea drumurilor contra înzăpezirilor: tipuri de parazăpezi, amplasarea panourilor de parazăpezi. 18. Înlăturarea zăpezii de pe drumuri. Protejarea drumurilor contra avalanşelor. 19. Combaterea poleiului.

Upload: georkf-alexandru

Post on 25-Jul-2015

65 views

Category:

Documents


1 download

TRANSCRIPT

Page 1: Tematica Disciplina Bibl

TEMATICA DISCIPLINEI :

“MENTENANŢA SISTEMELOR URBANE”

Anul I V I.U.D.R., Semestrul II, Anul şcolar 2003 / 2004

1. Întreţinerea drumurilor: şi străzilor activităţi componente. Factorii care acţionează asupra drumurilor. Clasificarea drumurilor şi a străzilor.

2. Investigaţii rutiere: investigarea traficului; investigarea suprafeţei de rulare.3. Investigaţii rutiere: determinarea capacităţii portante a sistemelor rutiere.4. Dimensionarea ranforsării sistemelor rutiere nerigide cu straturi bituminoase – metoda analitică

AND 550/1998.5. Dimensionarea ranforsării sistemelor rutiere nerigide cu strat de agregate naturale stabilizate cu

lianţi puzzolanici – CD 152-85.6. Dimensionarea ranforsării sistemelor rutiere nerigide cu dală din beton de ciment – P.D. 124-

84.7. Dimensionarea ranforsării sistemelor rutiere rigide cu dală din beton de ciment – P.D. 124-84.8.Întreţinerea drumurilor din pământ: defecţiuni, metode de întreţinere.9.Întreţinerea drumurilor împietruite: defecţiuni, metode de întreţinere.10.Defecţiunile îmbrăcăminţilor bituminoase: gradul I. II şi III.11.Modalităţi de întreţinere şi reparare a îmbrăcăminţilor bituminoase.Încercarea la oboseală a mixturilor asfaltice.7. Tehnologii moderne de refolosire a îmbrăcăminţilor bituminoase degradate.8. Comportarea îmbrăcăminţilor bituminoase la oboseală.9. Defecţiunile îmbrăcăminţilor din beton de ciment: gradul I, II şi III.10. Modalităţi de întreţinere şi reparare a îmbrăcăminţilor din beton de ciment.11. Defecţiunile pavajelor din piatră naturală.12. Întreţinerea şi repararea pavajelor din piatră naturală.13. Lucrări de întreţinere a platformei drumurilor.14. Organizarea întreţinerii drumurilor din România.15. Întreţinerea drumurilor pe timp de iarnă: măsuri.16. Intreţinerea străzilor pe timp de iarnă.17. Apărarea drumurilor contra înzăpezirilor: tipuri de parazăpezi, amplasarea panourilor de

parazăpezi.18. Înlăturarea zăpezii de pe drumuri. Protejarea drumurilor contra avalanşelor.19. Combaterea poleiului.20. Lucrări pentru siguranţa circulaţiei rutiere: stâlpi de dirijare, parapete, semnalizare rutieră.21. Exploatarea drumurilor: măsuri.22. Sistemul de administrare optimizată a drumurilor – SARO: parametrii stării tehnice, efectuarea

măsurătorilor caracteristicilor stării tehnice a drumurilor moderne, modul de calcul al valorilor parametrilor stării tehnice şi stabilirea calificativelor de calitate. Stabilirea stării tehnice cu ajutorul indicilor de evaluare a acesteia.

Titular disciplină, Prof.dr.ing. Gheorghe Gugiuman

B I B L I O G R A F I E

1. Jercan S. - Suprastructura şi întreţinerea drumurilor. Editura didactică şi pedagogică,1. Bucureşti,1980.

2. Jercan S. - Drumuri de beton.Editura Corvin,Deva,2002. 3. Gugiuman Gh., - Dimensionarea sistemelor rutiere.Elemente de calcul.Editura Societăţii Găluşcă I. Academice “Matei-Teiu Botez”,ISBN: 973-7962-14-1. 4. Nicoară L., Munteanu V.,Ionescu N - Întreţinerea şi exploatarea drumurilor. Editura tehnică,

2. Bucureşti,1979.5. * * * - Instrucţiuni tehnice departamentale pentru determinarea stării tehnice a drumurilor moderne (Sistemul de administrare rutieră optimizată), C.D. 153 – 90.6. Vlad A. - Drumuri urbane. Editura didactică şi pedagogică, Bucureşti,1962.

Page 2: Tematica Disciplina Bibl
Page 3: Tematica Disciplina Bibl

TEMATICA DISCIPLINEI :

“REABILITAREA DRUMURILOR”

Anul IV C.F.D.P., Semestrul I, Anul şcolar 2011/ 2012

1. Întreţinerea drumurilor: activităţi componente. Factorii care acţionează asupra drumurilor. Clasificarea drumurilor.

2. Investigaţii rutiere: investigarea traficului; investigarea suprafeţei de rulare.3. Investigaţii rutiere: determinarea capacităţii portante a structurilor rutiere.4. Dimensionarea ranforsării structurilor rutiere nerigide cu straturi bituminoase – metoda

analitică AND 550/1999.5. Dimensionarea ranforsării structurilor rutiere nerigide cu strat de agregate naturale stabilizate

cu lianţi puzzolanici – CD 152-2002.6. Dimensionarea ranforsării structurilor rutiere nerigide cu dală din beton de ciment – P.D. 124-

2002.7. Dimensionarea ranforsării structurilor rutiere rigide cu dală din beton de ciment – P.D. 124-

2002.8. Întreţinerea drumurilor din pământ: defecţiuni, metode de întreţinere.9. Întreţinerea drumurilor împietruite: defecţiuni, metode de întreţinere.10. Defecţiunile îmbrăcăminţilor bituminoase: gradul I. II şi III.11. Modalităţi de întreţinere şi reparare a îmbrăcăminţilor bituminoase.12. Tehnologii moderne de refolosire a îmbrăcăminţilor bituminoase degradate.13. Comportarea îmbrăcăminţilor bituminoase la oboseală.14. Defecţiunile îmbrăcăminţilor din beton de ciment: gradul I, II şi III.15. Modalităţi de întreţinere şi reparare a îmbrăcăminţilor din beton de ciment.16. Defecţiunile pavajelor din piatră naturală.17. Întreţinerea şi repararea pavajelor din piatră naturală.18. Lucrări de întreţinere a platformei drumurilor.19. Organizarea întreţinerii drumurilor din România.20. Întreţinerea drumurilor pe timp de iarnă: măsuri.21. Apărarea drumurilor contra înzăpezirilor: tipuri de parazăpezi, amplasarea panourilor de

parazăpezi.22. Înlăturarea zăpezii de pe drumuri. 23. Combaterea poleiului.24. Lucrări pentru siguranţa circulaţiei rutiere: stâlpi de dirijare, parapete, semnalizare rutieră.25. Exploatarea drumurilor: măsuri.26. Sistemul de administrare optimizată a drumurilor – SARO: parametrii stării tehnice, efectuarea

măsurătorilor caracteristicilor stării tehnice a drumurilor moderne, modul de calcul al valorilor parametrilor stării tehnice şi stabilirea calificativelor de calitate. Stabilirea stării tehnice cu ajutorul indicilor de evaluare a acesteia.

Titular disciplină,Prof.dr.ing. Gheorghe Gugiuman

B I B L I O G R A F I E

1. Jercan S. - Suprastructura şi întreţinerea drumurilor. Editura didactică şi pedagogică, Bucureşti, 1980.2. Gugiuman Gh., - Dimensionarea sistemelor rutiere.Elemente de calcul.Editura Societăţii Găluşcă I. Academice “Matei-Teiu Botez”,ISBN: 973-7962-14-1. 3. Nicoară L., Munteanu V.,Ionescu N - Întreţinerea şi exploatarea drumurilor. Editura tehnică,

Bucureşti, 1979.4. * * * - Instrucţiuni tehnice departamentale pentru determinarea stării

tehnice a drumurilor moderne (Sistemul de administrare rutieră optimizată), C.D. 153 – 90.

Page 4: Tematica Disciplina Bibl

TEMATICA DISCIPLINEI :

“ D R U M U R I - 3 ”

Anul IV C.F.D.P., Ingineri zi, Semestrul I, Anul şcolar 2011 / 2012

1. Agregate naturale de balastieră şi de carieră,sorturi.Agregate sintetice.Fundaţii rutiere: tipuri. Fundaţii din agregate naturale.

2. Suprastructura drumurilor: generalităţi; corpul şi patul şoselei; complexul rutier; tipuri caracteristice de structuri rutiere; principii de alcătuire a straturilor.

3. Fundaţii din: împietruiri existente, beton de ciment.4. Fundaţii din pământuri stabilizate; tipuri de stabilizări; domenii de utilizare; avantaje.5. Fundaţii din pământ stabilizat mecanic.6. Amestecuri optimale: betoane argiloase.7. Fundaţii din pământuri stabilizate cu ciment.8. Fundaţii din pământuri stabilizate cu var.9. Fundaţii din agregate naturale stabilizate cu cenuşă de termocentrală.10. Fundaţii din agregate naturale stabilizate cu zgură granulată de furnal.11. Fundaţii din agregate naturale stabilizate cu tuf vulcanic.12. Fundaţii din pământuri stabilizate cu lianţi organici.13. Fundaţii din pământuri stabilizate cu substanţe chimice.14. Drumuri de tip inferior.15. Pietruiri cu pietriş şi piatră spartă.16. Degradarea macadamului; defecte. Macadamul cu granulozitate continuă, macadamul îmbunătăţit.17. Noţiuni de asfaltaj; clasificarea îmbrăcăminţilor moderne bituminoase.18. Lianţi organici. Compoziţia şi structura bitumurilor.19. Lianţi hidrocarbonaţi: proprietăţi.20. Formele de utilizare a lianţilor hidrocarbonaţi.21. Bitumuri modificate.Stabicol.22. Îmbrăcăminţi rutiere provizorii.23. Execuţia tratamentelor bituminoase de suprafaţă.24. Tratamente bituminoase de suprafaţă: duble; întărite; prefabricate.25. Îmbrăcăminţi bituminoase semipermanente.26. Anrobate bituminoase: tipuri, caracteristici, condiţii de calitate, dozarea liantului.27. Îmbrăcăminţi bituminoase permanente: clasificare, alcătuire, dozarea liantului – metode.28. Îmbrăcăminţi bituminoase cilindrate: mortare şi betoane asfaltice.29. Îmbrăcăminţi bituminoase turnate.30. Prepararea mixturilor asfaltice; realizarea îmbrăcăminţilor bituminoase cilindrate.31. Prepararea asfaltului turnat.32. Îmbrăcăminţi bituminoase speciale.33. Determinarea valorilor caracteristicilor fizico-mecanice ale mixturilor asfaltice.34. Îmbrăcăminţi din blocuri; pavaje din bolovani şi piatră brută.35. Pavaje din piatră cioplită (pavele normale, abnorme, calupuri).36. Pavaje din materiale speciale.37. Îmbrăcăminţi rutiere rigide: clasificare, macadamul cimentat.38. Îmbrăcăminţi rutiere din beton de ciment: avantaje, dezavantaje, condiţii tehnice.39. Compoziţia betonului de ciment rutier.40. Materiale componente ale betonului de ciment rutier.41. Îmbrăcăminţi din beton de ciment cu armătură continuă.42. Îmbrăcăminţi din beton de ciment precomprimat; îmbrăcăminţi prefabricate din beton de ciment.

Titular disciplină,

Page 5: Tematica Disciplina Bibl

B I B L I O G R A F I E

1. Jercan S. - Suprastructura şi întreţinerea drumurilor. Editura didactică şi pedagogică, Bucureşti,1980.2. Jercan S. - Drumuri de beton.Editura Corvin,Deva,2002. 2. Gugiuman Gh - Ranforsarea sistemelor rutiere în România. Editura ANKAROM Iaşi, 1997,

ISBN 973-9306-19-5.3. Nicoară L., Munteanu V.,Ionescu N - Întreţinerea şi exploatarea drumurilor. Editura tehnică,

Bucureşti, 1979.4. Vlad A. - Drumuri urbane. Editura didactică şi pedagogică, Bucureşti,1962.

Page 6: Tematica Disciplina Bibl

B I B L I O G R A F I E

a) Pe plan central

1. Boicu M., Dorobanţu S., Nicoară L., Zarojanu H. - AUTOSTRĂZI, Bucureşti. Editura tehnică, 1981.

2. Dorobanţu S. ş.a. - DRUMURI.CALCUL ŞI PROIECTARE.Editura tehnică, Bucureşti,1980.

3. Eminet R. - CONSTRUCŢIA DRUMURILOR. Editura militară, 1973.4. Jercan S. - Suprastructura şi întreţinerea drumurilor. Editura didactică şi

pedagogică, Bucureşti, 1980.5. Jercan S. – Drumuri de beton.Editura Corvin,Deva,2002.6. Garber J.N.,Hoel A.L. – Traffic and Highway Engineering.Second Edition,Brooks/Cole Publishing Company,SUA,1999.7. Gugiuman Gh. - SUPRASTRUCTURA DRUMURILOR. Editura tehnică,

Chişinău, ISBN 9975-910-04-1, 1996.8. Lucaci G., Costescu I.,Belc F. - CONSTRUCTIA DRUMURILOR, Editura tehnica,

Bucuresti, 2000.9. Mătasaru T. ş.a. - DRUMURI. Editura tehnică, Bucureşti, 1966.10. Mătăsaru T. - CONSTRUCŢIA DRUMURILOR – SUPRASTRUCTURA.

Editura didactică şi pedagogică, Bucureşti.11. Nicoară L., Bilţiu A. - ÎMBRĂCĂMINŢI RUTIERE MODERNE. Editura

tehnică, Bucureşti. 1983. 12. * * * - Les enrobés bitumineux – Tome 1 + 2,USIRF – Routes de France,RGRA,Paris,2005.

b) Pe plan local

10. Jercan S. - CONSTRUCŢII DE DRUMURI. Partea I-a, Alcătuire şi calcul. Institutul de Construcţii Bucureşti, 1980.

11. Gugiuman Gh. - SUPRASTRUCTURA ŞI ÎNTREŢINEREA DRUMURILOR.Partea I-a. Rotaprint, I.P.Iaşi, 1991.

Page 7: Tematica Disciplina Bibl

B I B L I O G R A F I E

c) Pe plan central

4. Boicu M., Dorobanţu S., Nicoară L., Zarojanu H. - AUTOSTRĂZI, Bucureşti. Editura tehnică, 1981.

5. Dorobanţu S. ş.a. - DRUMURI.CALCUL ŞI PROIECTARE.Editura tehnică, Bucureşti,1980.

6. Eminet R. - CONSTRUCŢIA DRUMURILOR. Editura militară, 1973.4. Jercan S. - Suprastructura şi întreţinerea drumurilor. Editura didactică şi

pedagogică, Bucureşti, 1980.5. Gugiuman Gh. - SUPRASTRUCTURA DRUMURILOR. Editura tehnică,

Chişinău, ISBN 9975-910-04-1, 1996.6. Lucaci G., Costescu I.,Belc F. - CONSTRUCTIA DRUMURILOR, Editura tehnica,

Bucuresti, 2000.7. Mătasaru T. ş.a. - DRUMURI. Editura tehnică, Bucureşti, 1966.8. Mătăsaru T. - CONSTRUCŢIA DRUMURILOR – SUPRASTRUCTURA.

Editura didactică şi pedagogică, Bucureşti.9. Nicoară L., Bilţiu A. - ÎMBRĂCĂMINŢI RUTIERE MODERNE. Editura tehnică,

Bucureşti. 1983.

d) Pe plan local

10. Jercan S. - CONSTRUCŢII DE DRUMURI. Partea I-a, Alcătuire şi calcul. Institutul de Construcţii Bucureşti, 1980.

11. Gugiuman Gh. - SUPRASTRUCTURA ŞI ÎNTREŢINEREA DRUMURILOR.Partea I-a. Rotaprint, I.P.Iaşi, 1991.

Page 8: Tematica Disciplina Bibl

Numele şi prenumele : .............................................................................. 29 septembrie 2010

Grupa :....................

REEXAMINARE: DRUMURI 3

1. Sorturi de agregate de carieră: grupa piatră spartă. 2. Straturile componente ale structurilor rutiere.

3. Fundaţii din pământuri stabilizate : avantaje.4. Lianţii puzzolanici folosiţi la stabilizarea pământurilor..5. Drumuri pietruite cu pietriş.

6. Caracteristicile principale ale bitumurilor rutiere. 7. Tipuri de betoane asfaltice pentru stratul de uzură al îmbrăcăminţilor bituminoase. 8. Determinarea conţinutului de liant din mixturile asfaltice : metode. 9. Tipurile de tratamente bituminoase de suprafaţă. 10. Anrobate bituminoase : tipuri. 11. Îmbrăcăminţi bituminoase turnate : tipuri, domenii de utilizare. 12. Caracteristicile fizice ale mixturilor asfaltice. 13. Pavaje din bolovani. 14. Pavaje din sticlă. 15. Compoziţia betonului de ciment rutier; clase.

Titular disciplină:

Page 9: Tematica Disciplina Bibl

Numele şi prenumele : ....................................................................................... 29 septembrie 2010

Grupa : ....................

REEXAMINARE : REABILITAREA DRUMURILOR

1. Măsurători de trafic pe drumuri : metode.2. Determinarea rugozităţii îmbrăcăminţilor rutiere : SRT.3. Contactul dintre pneu şi îmbrăcămintea rutieră în prezenţa apei.4. Dimensionarea ranforsării structurilor rutiere: etape de calcul şi verificarea la îngheţ.5. Defecţiunile drumurilor din pământ.6. Întreţinerea pietruirilor : metode utilizate.7. Plombarea gropilor din îmbrăcămintea bituminoasă..8. Tehnologii de refolosire a îmbrăcăminţilor bituminoase uzate.9. Repararea pavajelor din piatră naturală.10. Organizare întreţinerii drumurilor naţionale din România : direcţii regionale.11. Combaterea poleiului.12. Tipuri de parazăpezi.13. Stâlpi de dirijare.14. Măsuri pentru exploatarea drumurilor.15. Determinarea stării de degradare a îmbrăcăminţilor bituminoase. Titular disciplină :

Page 10: Tematica Disciplina Bibl

Căi de comunicaţii terestre : tematică

Anul IV C.C.I.A. 2011

1. Clasificarea căilor de comunicaţii.

2. Elementele geometrice ale căii de comunicaţii în plan: Definiţii

aliniamente şi curbe, racordarea aliniamentelor cu arce de cerc,

curbe progresive.

3. Racordări cu curbe progresive.

4. Profil longitudinal: elemente componente.

5. Proiectarea liniei roşii.

6. Profilul transversal: elemente componente.

7. Profilul transversal la calea ferată: elemente componente.

8. Profilul transversal la autostrăzi.

9. Studiu traseului la o cale de comunicaţie terestră: considerente

10. Calculul terasamentelor: calculul suprafeţei amprizelor şi

taluzurilor.

11. Calculul suprafeţei profilurilor transversale.

12. Calculul volumului de rambleu şi debleu.

13. Executarea terasamentelor: tipuri de lucrări.

14. Executarea săpăturilor şi efectuarea transporturilor.

15. Executarea rambleurilor.

16. Lucrări de protecţie şi consolidare a terasamentelor.

17. Colectarea şi evacuarea apelor de pe zona căilor de comunicaţii:

ape de suprafaţă ,ape de adâncime.

18. Lucrări de artă: poduri, elemente componente de infrastructură şi

suprastructură.

19. Lucrări de artă: podeţe: tipuri ,elemente componente.

20. Lucrări de artă: tuneluri, elemente componente.

Page 11: Tematica Disciplina Bibl

- 2 -

21. Lucrări de artă: ziduri de sprijin, alcătuire.

22. Trafic rutier: definiţii, clasificare.

23. Clasificarea vitezelor.

24. Intensitatea de circulaţie, componenţa traficului, caracteristicile

constructive ale autovehiculelor.

25. Tipurile de trafic funcţie de poziţia faţă de localităţi.

26. Rezistenţele ce acţionează asupra vehiculelor în: mişcarea

uniformă, mişcarea accelerată.

27. Acţiunea traficului asupra drumului.

28. Lăţimea drumului în aliniament şi în curbă.

29. Amenajarea în spaţiu a curbelor: convertirea şi supraînălţarea.

30. Asigurarea vizibilităţii al drumuri.

BIBLIOGRAFIE

1. Popovici D., Boboc V., Florescu E. C. – Căi de comunicaţii terestre,

Casa de editură „VENUS”, Iaşi, 1998, ISBN 973-98442-1-9

2. Boboc V., Popovici D. - Căi de comunicaţii şi lucrări de artă, Rotaprint

U.T. Iaşi 1996.

3. Dorobanţu S. şa. – Utilajul şi tehnologia lucrărilor de căi de

comunicaţii. Editura didactică şi pedagogică, Bucureşti,1995.

Page 12: Tematica Disciplina Bibl

REZULTATE COLOCVIU – 17 iulie 2010

Nr.crt.

Numele şi prenumele DRUMURI – 3 REABILITAREDRUMURI

OBSERVAŢII

Grupa 34111. Balinca Andrei 5(cinci) -2. Pavăl Doru 7(şapte) -3. Savin Bogdan - Andrei 5(cinci) -4. Ţugui Olivian 5(cinci) -

Grupa 34121. Cocoloş Adrian - Dragoş 4(patru) -2. Grădinariu Adrian 6(şase) -

Grupa 34131. Enache Andreea - Elena - 5(cinci)2. Ghineţ Iulian 4(patru) -3. Moşneguţu Ovidiu - 4(patru)4. Pădurariu Alexandru 6(şase) -.5. Pintilei Dragoş - 6(şase)6. Pîrlea Ionuţ - Andrei - 7(şapte)7. Rotaru Răzvan 7(şapte) -

Titular disciplină,

Page 13: Tematica Disciplina Bibl

Grupa : 3412 Anul IV CFDP

Nr.crt. Numele şi prenumele DRUMURI – 3

REABILITAREDRUMURI OBSERVAŢII

1. Anton O.Bogdan-Daniel 4 22. Caraiman F.Raluca-Iuliana 6 53. Ciobanu V. Marian 4 44. Cîrjă P. Bogdan 4 45. Cocoloş N.Adrian-Dragoş 4 -6. Giosanu Gh.Monica-Ecaterina - 47. Grădinariu E. Adrian 4 48. Grigoraş N. Cristian-Gicu 6 49. Humelnicu T.Cristian - 410. Marinescu N.C-tin - Bogdan 6 -11. Moisuc S. Ştefan - Andrei 2 412. Moraru C.Constantin - 413. Moşneguţu St.Ana-Maria 8 814. Podaru C.Andrei - 815. Pricope Gh.Dumitru-Marian 7 416. Romaniuc C.Cătălin - 417. Sava I. Ionuţ 4 -18. Ţăran V.Laurenţiu-Spiridon 4 819. Timu V.Ştefan-Victor 8 820. Vatamanu M.Ionuţ 7 221. Vizitiu V. Dragoş - 422. Voiniciuc Gh.Andrei-Cristian 2 423. Zamfir O. Adina 4 4

Page 14: Tematica Disciplina Bibl

Rezultate anul IV CFDP : 13 septembrie 2010

Nr.crt. Numele şi prenumele DRUMURI – 3

REABILITAREDRUMURI OBSERVAŢII

1. Drăgulin Alexandru 4 -2. Gaţu Andrei 5 Lipsă lucrări3. Lupuşoru Constantin 4 -4. Roca Dragoş Petru 6 -5. Bălinişteanu S.Iulian-Sorin - 46. Filip V. Constantin - 47. Livadariu C. Eusebiu - 4

Titular disciplină,

Page 15: Tematica Disciplina Bibl

Numele şi prenumele : ....................................................................................... 16 septembrie 2010

Grupa : ..................

REEXAMINARE : CĂI DE COMUNICAŢII

1. Clasificarea căilor de comunicaţii.2. Elemente geometrice, în plan, ale căilor de comunicaţii.3. Profilul transversal al căii ferate.4. Lucrări de artă: podeţe.5. Trafic rutier : definiţie,clasificare.6. Straturi componente a structurilor rutiere.7. Îmbrăcăminţi moderne permanente : clasificare.

Page 16: Tematica Disciplina Bibl