note explicative la situatiile financiare anuale 2010 · pdf file 2011. 4. 12. ·...

Click here to load reader

Post on 06-Jul-2021

10 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Microsoft Word - NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE ANUALE 2010.docASPECTE GENERALE
Situatiile financiare anuale prezentate apartin S.C.FIMARO S.A., sunt situatii proprii ale societatii si nu apartin nici unui grup de societati, ele se refera la exercitiul financiar cuprins intre 01.01.2010 si 31.12.2010, sunt intocmite in lei si exprimarea cifrelor incluse in rapoarte este tot in lei. Activitatea de productie a societatii se desfasoara la sediul societatii situat in Cluj-Napoca, str. Corneliu Coposu nr.167, obiectul principal al activitatii fiind fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice. Imobilul de pe str. Franz Liszt nr. 30, unde initial a fost sediul social, in prezent a primit o alta destinatie, aceea de a obtine venituri din inchiriere ca spatiu pentru birouri. Situatiile financiare prezente nu contin corecturi (ca urmare a unui calcul gresit, interpretari gresite ale evenimentelor, omisiuni, etc.) aferente perioadelor anterioare care sa afecteze rezultatul perioadei curente. Nu s-au inregistrat evenimente ulterioare incheierii bilantului a caror prezentare, prin semnificatia lor, sa faca necesara precizarea acestora si efectuarea de ajustari. Situatiile financiare aferente exercitiului financiar 2010 sunt intocmite conform Ordinului ministrului Finantelor Publice nr. 3055/2009 cu modificarile si completarile ulterioare, potrivit Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene. Intrucat valorile mobiliare (actiunile) ale societatii sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata (piata RASDAQ), in ultimii 5 ani s-au intocmit situatii financiare anuale cuprinzand cele cinci componente prevazute in reglementari chiar daca limitele a doua din cele trei criterii de marime nu sunt depasite: - Total active S.C. FIMARO S.A. la 31.dec.2010: 15.461.531 lei exprimat in EUR la curs BNR din 31.dec.2010: 4,2848 lei/EUR = 3.608.460 EUR (limita 3.650.000 EUR) - Cifra de afaceri neta la 31.dec.2010: 8.149.863 lei exprimat in EUR la curs BNR din 31.dec.2010: 4,2848 lei/EUR = 1.902.040 EUR (limita 7.300.000 EUR) - Numar mediu de salariati in cursul anului: 160 persoane (limita: 50 persoane) Situatiile financiare anuale cuprind :
1. Bilant cod 10 ; 2. Cont de profit si pierdere cod 20; 3. Situatia modificarilor capitalului propriu ; 4. Situatia fluxurilor de numerar ; 5. Note explicative la situatiile financiare anuale.
Acestea sunt insotite de formularul „Date informative” (cod 30) si formularul „Situatia activelor imobilizate” (cod 40).
2
imobilizari Sold inceput ex.financiar Cresteri Cedari/
Transferuri Sold sfarsit ex.financiar
Imobilizari necorporale, din care : 92.546 143 - 92.689 Alte imobilizari (programe informatice) 92.546 143 - 92.689
Imobilizari corporale 13.837.905 10.685 212.690 13.635.900 Terenuri 4.347.605 - 78.240 4.269.365 Constructii 4.586.290 - 11.559 4.574.731 Instalatii tehnice si masini 4.748.525 - 60.837 4.687.688 Alte instalatii, utilaje si mobilier 95.874 10.685 2.443 104.116 Avansuri si imobilizari corporale in curs 59.611 - 59.611 -
Imobilizari financiare 337.154 27.560 39.487 325.227 ACTIVE IMOBILIZATE
TOTAL 14.267.605 38.388 252.177 14.053.816
Imobilizarile necorporale sunt inregistrate in contabilitate la costul de achizitie. Cresterea de 143 lei reprezinta achizitionarea de licente informatice (antivirus) pentru calculatoare, pentru inlocuirea celor expirate. Soldul de sfarsit de an la imobilizari necorporale in suma de 92.689 lei se compune din:
Soft ESAIR 70.962 lei licente de proiectare 9.410 lei licente calculatoare 4.620 lei Soft ENERGOBIT pentru optimizarea consumurilor energetice 7.554 lei Programe antivirus 143 lei
Imobilizarile corporale, la inceput de an, sunt inregistrate la costul de achizitie initial, plus diferente de reevaluare inregistrate in contul 105.10 - diferente din reevaluare 2010 aferente terenurilor, respectiv 105.30 – diferente de reevaluare aferente cladirilor Terenuri La inceput de an 2010 S.C. FIMARO S.A. inregistreaza in contabilitate urmatoarele terenuri :
Pe adresa C.Coposu nr.167 : 11.899 mp x 326,0 lei/mp = 3.878.980 lei Pe adresa Franz Liszt nr.30 : 300 mp x 1562,08 lei/mp = 468.625 lei 4.347.605 lei Str.Lombului nr.3 : 273,59 mp, teren aferent apartamentelor 14, 15 si 37.
3
In cursul anului 2011 se inregistreaza o vanzare de teren + cladire, denumita „Cabina Poarta II + camera acumulatori", total suprafata vanduta – 240 mp. Constructii
Valoarea de inventar al constructiilor in suma de 4.586.290 lei reprezinta valoarea reevaluata a cladirilor si constructiilor .
Iesirile din aceasta grupa in suma de 11.559 lei valoare de inventar reprezinta activul vandut „Cabina Poarta II + camera acumulatori”. Soldul de sfarsit de an 4.574.731 lei cont 212, conform balantei, reprezinta valoarea de inventar a tuturor cladirilor, constructiilor din patrimoniu la valoarea reevaluata, cele mai importante sunt urmatoarele :
- Cladire administrativa, str.Franz Liszt nr.30 1.411.375 lei - Corp principal de fabricatie 2.336.020 lei - Apartament Nr.15 Str.Lombului 118.400 lei - Apartament Nr.37 Str.Lombului 118.400 lei - Apartament Nr.14 Str.Lombului 57.500 lei - Apartament Nr.37 Str.I.Cosanzeana 81.900 lei Instalatii, echipamente tehnice si masini – reprezinta intregul echipament tehnic
si tehnologic (utilaje, instalatii si mijloace de transport) cu care opereaza S.C. FIMARO S.A. in activitatea ei. Valoarea de inventar este data de valoarea de achizitie precum si reevaluarile reglementate prin hotarari guvernamentale, pentru cele existente in patrimoniu la data efectuarii reevaluarilor.
In anul 2010 nu s-a realizat nici o intrare la acest capitol.
Iesirile din patrimoniu la acest capitol in suma de 60.837 lei reprezinta : casari in suma totala de 50.328 lei valoare de inventar, amortizate integral si vanzari in suma de 10.509 lei valoare de inventar. In urma casarilor s-au obtinut venituri prin recuperarea deseurilor metalice si vanzare la societati autorizate in suma de 222.041 lei. Prin vanzarea mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar s-au obtinut venituri in suma de 248.009 lei. Acest program de valorificare a mijloacelor fixe neutilizate sau utilizate foarte putin se continua si in anul 2011, asigurand astfel fonduri de dezvoltare. Alte instalatii, utilaje si mobilier cuprinde grupa aparatelor de masura si control, calculatoare, mobilier etc. In cursul anului 2010 s-a achizitionat, prin investitii, un sistem de supraveghere cu video in suma de 10.685 lei. Iesirile in suma de 2.443 lei reprezinta mijloace fixe casate si dezmembrate. Avansuri si imobilizari in curs in suma de 59.611 lei, sold initial reprezentat prin cheltuieli de reparatii pentru hala prelucrare inv.10090. La finalizarea lucrarilor s-au inregistrat in cheltuielile de exploatare al exercitiului.
Imobilizari financiare : cuprind actiunile cotate la bursa detinute la diferite societati
private. Totalul sumei la sfarsitul anului este de 325.227 lei, din care:
4
actiuni TLV – 9.388 buc. ; 1,4 lei/actiune: 13.158,40 lei unitati de fond STK EMERG – 1.920 buc.; 126,59 lei/unitate 243.060,00 lei actiuni SNP – 400 buc.; 0,264 lei/actiune 105,60 lei actiuni FOND – 725 buc.; 74,9 lei/actiune 54.313,50 lei garantii vamale – 14.590,00 lei
Actiunile sunt evaluate la cursul achizitie. Preturile actiunilor detinute la 31.12.2010 au fost urmatoarele:
Actiune TLV 1,228 lei/actiune Actiune STK 46,900 lei/actiune Actiune SNP 0,335 lei/actiune Actiune FOND 50,000 lei/actiune
Ajustari de valoare:
an Amortizari in cursul anului Reduceri Sold sfarsit
an Imobilizari necorporale 42.290 16.860 - 59.150 Imobilizari corporale 2.366.153 636.239 61.014 2.941.378 Terenuri - - - - Constructii
278.724 182.517 296 460.945 Instalatii tehnice, masini 2.016.915 450.955 58.275 2.409.595 Alte instalatii, utilaje
70.514 2.767 2.443 70.838 TOTAL 2.408.443 653.099 61.014 3.000.528
Ajustarile de valoare la imobilizari necorporale si corporale este data prin amortizare. Amortizarea aplicata la toate mijloacele fixe este metoda de amortizare liniara. In ce priveste stabilirea duratei normale de functionare (amortizare) intrucat reglementarile in vigoare permit incadrarea in anumite limite, noi ne situam aproximativ la mijlocul intervalului cu tendinta spre limita superioara, bineinteles acolo unde regimul de utilizare permite acest lucru. NOTA NR. 2
Provizioane In anul 2010 societatea nu a constituit provizioane noi pentru garantii acordate clientilor pentru buna functionare . Provizionul constituit in 2009 pentru clientul Danieli s- a lichidat partial prin incasarea sumei.
5
Repartizarea profitului/pierderii Suma (lei) Pierderea de acoperit : 501.382
Pierderea contabila inregistrata in 2010 se propune a fi acoperita din profiturile nerepartizate ale anilor precedenti. NOTA NR. 4
ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE
Exercitiul curent
1. Cifra de afaceri neta 13.980.394 8.149.863 2. Variatia stocurilor de prod.finite si a productiei in curs -1.925.164 +975.907 3. Costul bunurilor vandute. serviciilor prestate (4+5+6)
din care : 7.733.669 6.609.180
4. Cheltuielile activitatilor de baza 4.754.258 4.174.907 5. Cheltuielile indirecte de productie 2.675.645 2.112.213 6. Cheltuielile cu subconsumatorii de energie 303.766 322.060 7. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete 1+2-3 si a
variatiei de stocuri 4.321.561 2.516.590
8. Cheltuieli de desfacere 492.976 334.115 9. Cheltuieli generale de administratie 2.687.338 2.043.305 10. Alte venituri din exploatare 640.843 616.241 11. Cheltuieli aferente altor venituri din exploatare 484.783 92.065 12. Rezultat brut 7-8-9+10-11 1.297.307 663.346 13. Pierderi din creante neincasate 478.246 100.118 14. Alte cheltuieli ce nu intra in calculul costurilor
(protocol+sponsorizare+cheltuieli sociale etc.) 31.669 64.052
15. Rezultat din exploatare (12-13-14) 787.392 499.176 Observatii: Alte venituri din exploatare (rd 10) reprezinta venituri din vanzarea activelor, mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar, respectiv venituri din trecerea unor datorii prescrise in categoria veniturilor (furnizori, dividende etc.).
6
ANEXA LA NOTA NR. 4a Centralizatorul cheltuielilor activitatii de baza pe 2010
Denumirea elementului de cost Cont debit CH activ de
baza CH in dir.de
Materii prime. Materiale 601.602 2.543.134 155.634 - 13.980 2.712.748 Salarii. Contributii. Tichete 641.642.645 1.617.523 668.085 194.016 1.440.510 3.920.134 Alte materiale 603.604 - 43.715 - 4.720 48.435 Cheltuieli cu transport aferente 308 14.250 1.035 - 93 15.378 Energii 605 - 326.288 - 31.250 357.538 Cheltuieli cu reparatii executate de furnizori externi 611 - - - 41.934 41.934
Cheltuieli cu chiria 612 - 61.693 - - 61.693 Cheltuieli cu transport intern 624 - 310.922 - 43.314 354.236 Cheltuieli cu asigurarile 613 - - - 34.887 34.887 Cheltuieli cu studii (cursuri) 614 - 10.961 - 1.654 12.615 Cheltuieli cu onorarii. comisioane 622 - - - 9.874 9.874 Cheltuieli cu transport extern 624 - - 104.164 - 104.164 Cheltuieli cu reclama. publicitatea 623 - - 500 - 500 Cheltuieli cu deplasari interne 625 - - - 7.940 7.940 Cheltuieli cu deplasari externe 625 - - 13.340 - 13.340 Cheltuieli cu posta. telefonul 626 - - - 47.461 47.461 Comisioane bancare 627 - - - 46.940 46.940 Cheltuieli cu tertii 628 - 11.105 22.095 125.206 158.406 Cheltuieli cu impozite si taxe 635 - - - 56.532 56.532 Taxe de mediu 635 - - - 6.687 6.687 Amortizari 6811 - 522.775 - 130.323 653.098 TOTAL 4.174.907 2.112.213 334.115 2.043.305 8.664.540
7
SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR
TERMEN DE LICHIDARE DIF. CREANTE SOLD LA SF. EXERC.FINANCIAR SUB 1 AN PESTE 1 AN
Creante comerciale 2.611.531 2.438.024 173.502 Furnizori debit prestari servicii - - - Alte creante - - - Alte creante cu buget de stat 49.041 49.041 - Debitori diversi 4.531 4.531 - TOTAL 2.665.103 2.491.601 173.502 Creante comerciale la sfarsitul anului 2010 in suma de 2.611.431 lei. din care cele mai semnificative sunt urmatoarele :
CONSTANTINIDIS GRECIA 178.078,69 € 763.032 LEI HYMACH ITALIA 5.003,65 € 21.440 LEI SMS DEMAG AG GERMANIA 27.960,00 € 119.803 LEI DANIELI &Off.Mecc.SpA ITALIA 625,00 € 2.678 LEI VAN DEN BROEK THERMAL OLANDA 11.940,00 € 51.161 LEI KBA METALPRINT GmBh GERMANIA 38.625,00 € 165.500 LEI SIEMENS VAI MET AUSTRIA 28.240.00 € 121.003 LEI CARPATES FRANTA 35.348,42 € 151.461 LEI SIEMENS VAI MET HU AUSTRIA 12.252.30 € 52.499 LEI PROTECH GERMANIA 121.466,00 € 520.458 LEI
Alte creante cu bugetul de stat in suma de 49.041 lei se compune din urmatoarele:
48.676 lei TVA de rambursat aferent lunii decembrie si 365 lei de recuperat de la Casa de Asigurari de Sanatate constand in diferenta intre banii de concediu achitat si fondul constituit.
Debitori diversi in suma de 4.531 lei reprezinta disponibilitati la BT Securities si facturi de incasat pentru obiecte de inventar vandute.
Creante a caror termen de lichiditate depaseste un an sunt din categoria creantelor comerciale si reprezinta garantii pentru buna executie, astfel:
SIEMENS VAI MET AUSTRIA 28.240,0 € 121.003 LEI SIEMENS VAI MET HU AUSTRIA 12.252,3 € 52.499 LEI
40.492,3 € 173.502 LEI
8
Termen de exigibilitate DATORII Sold la sf. ex.financiar Sub 1 an 1-5 ani Peste 5 ani
0 1=2+3+4 2 3 4 Datorii pe termen lung 2.874.959 480.292 2.372.519 22.148 Datorii pe termen scurt; linia de credit anual 839.748 839.748 - -
Avansuri de la clienti 439.329 439.329 - - Furnizori 2.079.181 2.079.181 - - Alte datorii 391.103 391.103 - - Imprumut actionari 624.899 624.899 - - Total datorii 7.249.219 4.854.552 2.372.519 22.148
Datoriile pe termen lung BCR reprezinta urmatoarele obiective:
a) Credit de investitii pentru achizitionarea cladirii de pe str. Franz Liszt nr. 30 in suma de 520.000 € cu termen de rambursare 10 ani. Rata lunara este 4.561 €. Sold la sfarsit de an 2010: 323.831 €. Se finalizeaza la 15.11.2016.
b) Credit de investitii pentru achizitionarea utilajului de debitat cu Laser tip BYSTRONIC in suma de 250.000 € cu termen de rambursare 10 ani. Rata lunara este 2.193 €. Sold la sfarsit de an 2010: 155.703 €. Se finalizeaza la 15.11.2016.
c) Credit de investitii pentru achizitionarea utilajului de tip MAUT in suma de 295.000 € cu termen de rambursare 10 ani. Rata lunara este 2.587 €. Sold la sfarsit de an 2010: 191.433 €. Se finalizeaza la 17.02.2017. Datoriile pe termen scurt reprezinta urmatoarele: Linia de credit anual pentru productie plafon 200.000 €. Sold la sfarsit de an 2010 este de
195.982,92 € x 4.2848 lei/€ = 839.747,62 lei. Plafon neutilizat : 4.017,08 €. Pentru 2011 s-a prevazut reducerea plafonului de credit cu 100.000 €.
Avansuri de la clienti in suma de 439.329 lei reprezinta sumele incasate de la clienti externi, echivalentul a 91.274 € la curs 4,2848 lei/€ si de la clienti din tara, in suma de 48.238 lei.
Furnizori: totalul datoriilor in sold la sfarsit de an 2010 este de 2.079.181 lei. din care 458.634 lei reprezinta achizitiile lunii decembrie. Datoriile la furnizori de materiale se acopera cu bilete la ordin. respectiv CEC-uri emise la 30-60 de zile in functie de intelegerile contractuale.
Datoriile de utilitati (energii. apa. telefoane. internet etc.) se acopera cu plati prin ordin de plata si bilete la ordin primite de la clienti pentru lucrari diverse.
Dintre furnizori, cei mai semnificativi sunt urmatorii : TIRANA SRL CLUJ-NAPOCA: 248.331 lei din care in luna decembrie au intrat
cca 24.213 lei si s-au platit 65.749 lei. Este unul dintre principalii furnizori de tabla. Conditii de plata practicate: BO la 60 de zile.
9
THYSSENKRUPP MATERIALS ROMANIA CLUJ-NAPOCA: 100.765 lei. Este furnizor de tabla. Conditii de plata: BO la 90 de zile
MAIRON Galati: 178.303 lei din care achizitii in luna decembrie 55.997 lei, platiti in luna decembrie 139.607 lei. Este furnizor de table. Conditii de plata: BO la 45 de zile.
KONIGFRANKSTAHL BUCURESTI: 48.157 lei. Este furnizor de table. Conditii de plata practicate: la 45 de zile cu BO.
MECANICA SIGHET: 15.453 lei. Este furnizor de suruburi. Conditii de plata practicate: la 60 de zile cu BO.
ENEX SRL Cluj-Napoca: 205.351 lei care reprezinta obligatiile aferente urmatoarelor perioade:
o 11.625 lei – rest septembrie o 61.946 lei – octombrie o 72.306 lei – noiembrie o 59.473 lei – decembrie
La data prezentei (martie 2011) toate aceste datorii sunt achitate. La EON GAZ Romania: nu se inregistreaza nici o datorie. COMPANIA DE APA SOMES SA: datoria de 4.369 lei este aferenta lunii
decembrie cu termen de achitare luna ianuarie 2011. Alte datorii in suma totala de 391.103 lei reprezinta restul de plata, datorii salariale in
suma totala de 240.689 lei achitate in termen in ianuarie 2011 si creditori diversi 150.414 lei respectiv, 35.104 € (MORGAN).
10
Nr. crt.
0 1 2 3 4 5
1. Credit de investitii casa 520.000€, achitate 43 rate in 2007-2008- 2009-2010 in suma de 196.169 €
BCR
per.de gratie 15.11.2016
Euribor la 6 luni + o marja de 3.75 pp/an achitata in 2007- 2008-2009-2010 = 127.123 €
Ipoteca de rang I si notarea interdictiei de instrainare si grevare de sarcini asupra imobilelor : -ap.15 str.Lombului nr.3 – ipoteca rang I -ap.Ileana Cosanzeana nr.8 - ipoteca rang I -casa str.F.Liszt nr.30 - ipoteca rang I CF 7351 topo 10795/1
2.
Credit de investitii 250.000 € pt.utilaj Laser, achitate 43 rate in 2007-2008-2009-2010 in suma de 94.297 €
BCR
per.de gratie 15.11.2016
Euribor la 6 luni + o marja de 4 pp/an achitata in 2007- 2008-2010=61.085€
Ipoteca de rang IV si notarea interdictiei de instrainare si grevare de sarcini asupra imobilului de pe Str.C.Coposu nr.167 Hala Principala de fabricatie CF 254815-C2 sub A1 Ipoteca de rang I ap.37 str.Lombului nr.3 CF 149113 A+3
3.
Credit de investitii 295.000 € pt.utilaj MAUT, achitate 40 rate in 2007-2008-2009-2010 in suma de 103.567 €
BCR
per.de gratie 17.02.2017
Euribor la 6 luni + o marja de 4 pp/an achitata in 2007- 2008-2009-2010 = 65.475 €
Ipoteca de rang I si notarea interdictiei de instrainare si grevare de sarcini asupra imobilului hala principala de fabricatie CF 138446 A+8 si terenul aferent. Ipoteca de rang I si notarea interdictiei de instrainare si grevare de sarcini asupra imobilului 116995 A+21 si terenul aferent 4512 mp. Ipoteca de rang I si notarea interdictiei de instrainare si grevare de sarcini asupra imobilului CF 116995 A+34 si teren aferent 6471 mp
4.
Garantarea scrisorilor de garantii pt.avansuri si buna executie. Plafon: 250.000 €. Utilizat in prezent 67.357,50 €
BCR Termen de
Daca se transforma in credit. dobanda va fi 13.5 %/an
Ipoteca de rangul III CF 138446 sub A+8 - hala de prelucrare+teren aferent Ipoteca de rang I teren 4512 mp CF 116995 sub A+21 teren 6471 mp CF 116995 sub A+34
5.
Linie de credit pentru productie. Plafon: 200.000 € ce va fi diminuata cu 100.000 € cate 25.000 € in mai-iunie, sept-oct. 2011
BCR Termen de
Euribor la 3 luni + o marja de 6,00 pp/an
Ipoteca de rang II hala de prelucrare+teren aferent CF 138446 sub A+8 Ipoteca de rang II teren 4512 mp CF 116995 sub A+21 Ipoteca de rang II teren 6471 mp CF 116995 sub A+34
Provizioane pentru obligatii nu s-au constituit. S.C.FIMARO S.A. nu are obligatii catre administratori, actionari privind plata unor pensii.
11
PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE
Principiul folosit in tot exercitiul financiar dar si in cele precedente este acela al costului istoric. Materialele, obiectele de inventar, mijloacele fixe se inregistreaza in contabilitate la costul de achizitie respectiv pretul din factura. Cheltuielile de transport, aprovizionare aferente materialelor intrate se includ in costuri pe baza coeficientului K cu care se influenteaza materialele iesite in consum. Descarcarea de gestiune la materiale se face la pret de intrare, adica valoarea de intrare a unui material este egala cu valoarea de iesire in consum.
Mijloacele fixe provenite din productia proprie se inscriu in contabilitate la nivelul pretului de cost sectie pe seama veniturilor din imobilizari corporale.
Produsele finite intra in gestiune la valoarea din contract respectiv comanda la cursul euro al BNR la data predarii. Descarcarea de gestiune se face, de asemenea, la aceeasi valoare. Diferenta de curs inregistrata intre valoarea de predare si cea din factura precum si diferenta de curs la incasarea facturii se inregistreaza la venituri sau cheltuieli din diferente de curs valutar. Costurile efective aferente produselor predate se determina la sfarsit de luna respectiv la incheierea comenzii si se inregistreaza prin contul diferentelor de pret la produse predate cont 348. Se calculeaza coeficientul K aferent produselor intrate in gestiune, coeficient cu care se influenteaza produsele iesite respectiv vandute din gestiune. In situatia noastra deoarece soldul contului de produse finite este zero la sfarsit de an si diferentele de pret cumulate in contul 348 au fost descarcate pe seama produselor vandute. In cursul anului la productia marfa predata de 6.974.383 lei la pret de intrare in gestiune, s-a realizat cu o pierdere 1.590.992 lei (22,8%). In calculul costurilor s-au aplicat principiile stabilite de legea contabilitatii privind neinfluentarea costurilor cu subactivitate. Costurile contin cheltuieli directe compuse din materii prime si materiale, manopera, cheltuieli indirecte de sectie compuse din materiale de regie, salarii indirecte, energii, amortizari, cheltuieli de reparatii, cheltuieli cu obiecte de inventar.
Suma cheltuielilor directe si a celor indirecte reprezinta costul de sectie. Cheltuielile indirecte de sectie se repartizeaza pe comenzi in functie de cheltuielile cu manopera. Regia generala in care intra cheltuielile…